Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen"

Transkript

1 M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 244 srpen 2010 Pivovar Vítek z Prčice byl slavnostně otevřen V sobotu 24. července proběhlo za velkého zájmu veřejnosti slavnostní otevření pivovaru a stylové krčmy Vítek z Prčice. I když pivovar a stylová krčma mají již svou premiéru zdárně za sebou, pro slavnostní otevření se majitelé podniku Petr Kroužil a jeho rodina rozhodli až v letních měsících. Stále totiž bylo co vylepšovat a doplňovat. Přes poměrně chladné a vlhké počasí se sešlo v sobotu v odpoledních hodinách na nádvoří areálu pivovaru Vítka z Prčice velké množství hostů. Příchozí již zdálky lákala vůně pečeně i tóny středověké hudby. Nejprve kroky všech mířily do výčepu a i ti, kteří alkohol zrovna nemusí, ochutnali specialitu podniku kvasnicové pivo Vítek z Prčice. A lahodný mok chutnal nejen skalním pivařům. Slova chvály, která byla slyšet ze všech stran, však mířila i na samotný pivovar a pivnici. To, co během zhruba jednoho roku dokázal vytvořit Petr Kroužil ze starého továrního objektu, a to bez dotací, vyrazilo mnohým dech. Vkusně zařízená krčma se zjevným úsilím napodobit středověké řemeslné postupy a techniky, na stěnách umístěné fragmenty z dobových archiválií i samotné názvy jednotlivých oddělení pivovaru odkazující na historické osobnosti, to vše zavádí návštěvníky hluboko do minulosti, do dob, kdy v Čechách působil jeden z nejmocnějších rodů, Vítkovci, později Rožmberkové. pokračování na str. 5 Setkání měšetických rodáků probíhalo v dešti, přesto bylo vřelé 24. července se v Měšeticích sešli zdejší rodáci ti, kteří rodné hroudě zůstali věrní, i ti, které osud zavál jinam. S nápadem uspořádat setkání rodáků přišla paní Jarmila Pišková. Že je to letos 660 let od první zjištěné písemné zmínky o Měšeticích, byla už tak trochu náhoda. Realizace se ujali, jak jinak, členové místního hasičského sboru, pomáhal ale vlastně každý. Páter František Masařík požehnal novému pivovaru a se zájmem si prohlédl všechny jeho části. Průvodcem mu byl Petr Kroužil. Foto A. Valsová Organizátoři chtěli, aby se vesnice ukázala v tom nejlepším světle. Nešlo jen o přípravu akce samotné, ale bylo nutné také opravit a uklidit hasičský dům (ještě v pátek večer tu horečně probíhaly poslední práce spojené s rekonstrukcí objektu) a vůbec celou vesnici. Nápadu vyšlo vstříc i vedení města a uhradilo materiálové náklady. pokračování na str. 4 Prezentace stran a volebních uskupení na stránkách Našeho domova Ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhnou v České republice volby do zastupitelstev obcí a měst. Měsíčník Náš domov nabízí všem volebním stranám, politickým hnutím, koalicím i nezávislým kandidátům, případně sdružením nezávislých kandidátů, kteří budou kandidovat do Zastupitelstva města Sedlec-Prčice, prostor k prezentaci ve zvláštní volební příloze. Tato příloha bude součástí zářijového vydání měsíčníku Náš domov. Strany, volební uskupení i nezávislí kandidáti dostanou za účelem předvolební prezentace prostor v ND o rozměrech maximálně 1x A4 zdarma, informace nad tento rámec budou hrazeny dle platného sazebníku inzerce. Prezentace může obsahovat textovou i obrazovou část (fotografie a obrázky ve formátu PDF nebo JPG). Nebudou zveřejněny články, názory, inzeráty s obsahem hanlivým, vulgárním či nactiutrhačným. Zároveň nebudou zveřejňovány příspěvky hanící či pomlouvající ostatní kandidáty, hnutí či strany. Zveřejněny budou prezentace pouze těch stran, volebních uskupení a nezávislých kandidátů, které budou zaevidovány u Registračního úřadu na MěÚ Sedlec-Prčice v řádném termínu - tedy do do 16 hodin. Příjem prezentací do volební přílohy je do Podrobnější informace a podmínky získáte na Informačním centru Sedlec- -Prčice u Alice Valsové. Členové SDH Měšetice předvedli požární útok se starou hasičskou technikou Vybíráme z obsahu: U Horáků na Březí byly křtiny... 4 Krámek pro potěchu těla i duše...5 Krajina mého srdce... 7 Jakub Jan Ryba i veteráni silnic v Rožmitále pod Třemšínem... 8 Memoriálu Františka Hájka dominoval sedlčanský mladík Martin Valsa Zveme vás na fotbal...12

2 2 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 ZPRÁVY Z RADNICE Z jednání rady města Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: uzavření smlouvy na funkci koordinátora BOZP na akci rekonstrukce prčického náměstí úpravu projektu na sportovní areál v Prčici pro stavební řízení smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení sítí elektronických komunikací na pozemcích par. č. 1301/2, 1342/1, 37/34, k. ú. Kvasejovice smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro O 2 na položení sítí elektronických komunikacích na pozemcích par. č. 1301/2, 1342/1, 37/34, k. ú. Kvasejovice udělení omezené plné moci ve věci zastupování města u orgánů státní správy v souvislosti s překládkou kabelového vedení komunikačních sítí v obecních pozemcích v osadě Kvasejovice opravu bytu v přízemí v čp. 300 aktualizované údaje u evidence pozemků ve vlastnictví města minus 144,16 Kč a u evidence pozemků v podílovém vlastnictví plus 2,00 Kč náklady na převoz sochy sv. Izidora z ateliéru do depozitu v KD při ZŠ Stanovila: podmínky pro provedení výmalby bytu v čp. 89 v Sedlci Vydala: souhlas k udělení licence na provozování veřejné osobní linkové vnitrostátní dopravy pro linku č Příbram - Sedlčany - Tábor společností COMETT PLUS, spol. s r.o. kladné stanovisko ke zřízení studny na pozemku pč. 807/2 v k. ú. Divišovice, za splnění podmínek vodoprávního úřadu kladné stanovisko k dodatečnému stavebnímu povolení skladu, venkovního posezení a bazénu na pozemku p. č. 60/1 v k. ú. Divišovice. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Schválila: smlouvu o pojištění majetku města u ČP, a. s., vč. navýšení pojistné částky za úmyslné poškození nebo zničení věci na 1 mil. Kč čerpání investičního fondu ZŠ na zakoupení elektrického dvouplášťového kotle s duplikátorem za max. hodnotu do ,- Kč nákup DDHM - vysavače do 6 000,-Kč pro zajištění úklidu KD finanční krytí spoluúčasti projektu na Opravu místních komunikací Sedlec-Prčice ve výši 1,112 mil. Kč v částce Kč z kapitoly údržba komunikace (rozhodnutí zastupitelstva města) a ve výši Kč z kapitoly spoluúčast k dotacím v rámci rozpočtu města na rok 2010 prodloužení dvou nájemních smluv v čp. 329 o dva roky za stávajících nájemních podmínek licenční smlouvu o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání audiovizuálních děl v kinech smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene k pozemní komunikaci III. tř. v ulici Šanovická ve vlastnictví Stř. kraje v částce 3600,- Kč vč. DPH uzavření smlouvy o dílo s firmou Servis ISA spol., s r.o., Praha, na zhotovení PD Vodovod Vrchotice Na Františku k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení za předloženou nabídnutou cenu ,- Kč poskytnutí sponzorských darů pro Myslivecké sdružení Porostlý na pořádání střeleckého závodu Zadala: využití veřejného prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky č. 3/2009 Stanovila: podmínky přidělení bytu v čp. 325 v Sedlci podmínky pro zveřejňování volební propagace v místním periodiku před komunálními volbami 2010 Vydala: kladné stanovisko k půdní vestavbě RD čp. 4 Divišovice při dodržení veškerých podmínek stavebního zákona stanovisko k přístavbě verandy u RD čp. 4 na Moninci za stanovených podmínek kladné stanovisko k rekonstrukci a k rozšíření kolny na pozemku pč. 5/1 v k. ú. Veletín a vydala souhlas k udělení výjimky ze stavebního zákona na zachování odstupu stavby od hranice sousedního pozemku povolení k bezplatnému využití veřejného prostranství v Sušeticích vydala stanovisko k nabídce na odkoupení pozemků pod místní komunikací - cesta na Záhoří kladné stanovisko s podmínkami k revitalizaci Divišovického potoka v úseku na pozemku ve vlastnictví města Doporučila: zhodnocení stavu komunikací a jejich propojení s ostatními dopravními stavbami ze strany odborné osoby dopravní inženýr lokalita Luční a Šanovická v Sedlci Postoupila: další žádost o zařazení pozemků ke změně ÚP k zaevidování na příslušný odbor MěÚ s daným postupem Jednala: jako valná hromada společnosti Služby Sedlec- -Prčice, s.r.o. Vzala na vědomí: smluvní vztahy týkající se předání části větve vodovodu a kanalizace od soukromého vlastníka informace KÚ k zabezpečení internace azylantů informace starostky ke kulturní akci - Podblanický podzim 2010 návrh pravidel pro přidělování obecních bytů návrh na oslovení všech uchazečů z pořadníku o přidělení bytu v DPS informace starostky k průběhu prací k PD na vodovod Na Františku informace starostky k programu Zelená úsporám pro veřejné budovy. Rada města Sedlec-Prčice na svém zasedání ze dne Rozhodla: o poskytnutí finančního příspěvku a upomínkových předmětů pro SDH Divišovice na tradiční nohejbalový turnaj o poskytnutí upomínkových předmětů pro TJ Sokol na tradiční turnaj Memoriál Fr. Hájka o poskytnutí upomínkových předmětů pro SDH Velké Heřmanice jako prezentaci Města Sedlec- -Prčice na konání akce Dětského odpoledne na základě výběrového řízení zadat zakázku Oprava místních komunikací Sedlec-Prčice společnosti Dálniční stavby Praha, a.s. Schválila: smlouvu o výpůjčce odpadových nádob s firmou EKO-KOM smlouvu o uzavření směnné smlouvy mezi Městem Sedlec-Prčice a soukromou osobou dle rozhodnutí zastupitelstva smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi Městem Sedlec-Prčice a soukromou osobou dle rozhodnutí zastupitelstva příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Sedlec-Prčice vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pronájem pozemku pč. 83/2, k. ú. Sedlec, za stanovených podmínek pronájem části obecního pozemku pč. 1080/4 v k. ú. Prčice, o výměře 51 m 2, za stanovených podmínek s ohledem na záplavové území renovaci veřejné části kanalizační přípojky pro čp. 110 v Prčici po pozemku pč v k. ú. Prčice schválila jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo na zakázku Oprava místních komunikací Sedlec-Prčice se společností Dálniční stavby Praha, a.s. pro MěÚ zakoupení kopírovacího stroje zn. Canon, v rozsahu tisku A3, barva černobílá, o max. nákladech ,-Kč vč. DPH Pověřila: starostku jednáním s lesním hospodářem o dotaci na pořízení lesní techniky Postoupila: žádost soukromé osoby o změnu ÚP k zaevidování na příslušný odbor MěÚ Vydala: kladné stanovisko jako vlastník sousední nemovitosti pro územní řízení ke stavbě Přístavba k rodinnému domu čp. 4 na Moninci dle předložené projektové dokumentace a za podmínky, že nedojde ke změně rozsahu přilehlé komunikace jako vlastník sousedního pozemku kladné stanovisko k oplocení pozemku pč. 1178/2 v k. ú. Divišovice podpůrné stanovisko pro obec Ješetice k zachování vlakové zastávky v Ješeticích dle původní PD Doporučila: zastupitelům schválit přijetí daru části pozemku pč. 549 v k. ú. Jetřichovice Vzala na vědomí: informace starostky o nabídce společnosti AG- ROTEC, a.s., k zajištění dotací na pořízení lesní techniky. Zapsala Jana Typtová

3 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 3 Výběrové řízení na vedoucího pracovníka společnosti Služby Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice vyhlašuje výběrové řízení na vedoucího pracovníka společnosti Služby Sedlec-Prčice, s r.o. Náplň práce: Vedení pracovního kolektivu min. 10 lidí Zajištění technických služeb dle požadavků zřizovatele Technická a ekonomická příprava zakázek Vyhledávání a komunikace se zákazníky Dohled a plnění legislativy v oblasti pracovních vztahů Zodpovědnost za růst efektivity práce, využívání materiálního a technického vybavení, snižování nákladů Součinnost při přípravě investičních a neinvestičních akcí zřizovatele včetně přípravy rozpočtu na další kalendářní rok Rozšiřování nabídky služeb a prací, rozvoj a efektivní využívání areálu firmy. Požadavky: SŠ vzdělání, případně vyučení v technickém oboru Samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, loajalita Dobré komunikační a organizační schopnosti, silná osobnost s plánovacími schopnostmi Základní ekonomické znalosti, znalost zpracovávání rozpočtů, cenových kalkulací, nabídek Práce s PC (min. Word, Exel, Internet) ŘP min. sk. B Základní znalost legislativy zákoník práce, obchodní zákoník, zákon o odpadech, zákon o vodovodech a kanalizacích. Součástí žádosti o účast ve výběrovém řízení bude: Vlastní rukou psaný strukturovaný životopis s údaji o nejvyšším dosaženém vzdělání, praxi a ostatních odborných znalostech Čestné prohlášení o beztrestnosti Souhlasné prohlášení se zpracováním osobních údajů Rámcový program zahrnující představy o řízení společnosti z hlediska personálního, ekonomického a odborného včetně základní strategie rozvoje společnosti. Žádosti o účast ve výběrovém řízení na vedoucího pracovníka spol. Služby Sedlec-Prčice, s.r.o., je nutné předložit nejpozději do do 16 hod. v zalepené obálce opatřené nápisem Výběrové řízení Služby osobně nebo poštou na adresu: Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice. Podklady pro zpracování rámcového programu rozvoje společnosti jsou k dispozici na vyžádání na adrese Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, Sedlec-Prčice, faxem na čísle: případně em: Po předchozí telefonické dohodě (tel.: ) je možná osobní konzultace u starostky města. Z REGIONU Za Radkov krásnější Za Radkov krásnější i tímto sloganem bychom mohli charakterizovat první plánovací setkání, které se za účasti radkovské veřejnosti konalo v sobotu 17. července. Více než třicet obyvatel Radkova se sešlo, aby se zamyslelo nad budoucí podobou veřejného prostranství v okolí prodejny Jednoty. Nejdříve starosta obce Tomáš Bálek a místostarostka Julie Pešková seznámili přítomné s obsahem projektu Radkovští obnovují centrum obce. Tento projekt byl podpořen částkou ,- Kč v rámci programu Strom života Nadace Partnerství. O hladký průběh téměř dvouhodinového, a nutno říci, že i velmi pracovního a živého setkání, se s nadhledem postarala Dagmar Smrčinová, konzultantka Nadace Partnerství. Diskuzi přihlížel také architekt projektu Petr Růžička. Ten Radkovští řešili budoucí podobu centra své obce, foto Z. Sedláček si pozorně zapisoval všechny náměty a připomínky tří pracovních skupin, na které se přítomní rozdělili. Bude to právě on, kdo na příštím zářijovém setkání představí studii několika variant budoucího centra obce. Vítězná varianta se bude realizovat na podzim tohoto roku a z jara roku následujícího. Výsledkem by mělo být veřejné prostranství působící přátelskou, barevnou a otevřenou atmosférou vhodnou pro aktivní pobyt i relaxaci nejen místních obyvatel, ale i přibývajících návštěvníků. Po skončení plánovacího setkání následovala krátká veřejná schůze obecního zastupitelstva a dlouhé společenské posezení s občerstvením. Zdeněk Sedláček, koordinátor projektu Novodvorská kaplička má elektrické zvonění Kapličku v Nových Dvorech najdete uprostřed návsi. Ještě do července jste mohli zaslechnout každé poledne zvonění pana Stanislava Votruby, který letos v září oslaví své 87. narozeniny. Už je tomu mnoho let, co se této funkce dobrovolně ujal a s obdivuhodnou vytrvalostí zvoníval za každého počasí. Za to mu patří náš velký dík! Bohužel se dnes už nenajde nikdo, kdo by v této tradici pokračoval. Právě proto vznikl nápad nainstalovat do kapličky elektrické zvonění. Organizačně se toho ujal Vlastimil Šíbal. Montáž elektrického zvonění byla provedena firmou Zdeněk Zárybnický Mechanika zvonů a kovářství. Zavedení kabelu a pomoc při montáži zajistili členové SDH Nové Dvory. Na úhradě nákladů na zvonění se jednou polovinou podílelo Město Sedlec-Prčice, druhou polovinu pokryly dobrovolné příspěvky obyvatel Nových Dvorů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na provedení instalace elektrického zvonění finanční částkou nebo vlastní prací. Foto a text Miloslava Pancová, Nové Dvory

4 4 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 dokončení ze str. 1 Den D byl stanoven na sobotu 24. července a myslelo se na vše, jen počasí nešlo naplánovat. Proti jeho nepřízni se organizátoři pojistili dvěma obrovskými bílými stany, které zajistil Jirka Tůma a postavil je kolem tanečního parketu naproti hasičskému domu. Místní ženy se zase postaraly o občerstvení, každá něco napekla nebo nakoupila. Samozřejmě občerstvit se také dalo v pojízdném občerstvení Jirky Tůmy a v hospůdce u Kardů. Všechny stoly pod stany, u Kardů i v hasičském domě přetékaly dobrotami. Byly tu talíře a mísy s koláčky, nejrůznější řezy, cukroví a různé slané dobroty. Každý mohl ochutnat dle libosti. Setkání začalo slavnostním nástupem hasičů ke kapličce, kde měl pan farář František Masařík krátkou bohoslužbu slova. Přítomna byla také starostka města, paní Mirka Jeřábková. I u kapličky byly připraveny dva veliké deštníky pro případ deště, který každou chvíli hrozil spustit. Ale naštěstí nespustil. Po bohoslužbě se návštěvníci přesunuli k velkým stanům naproti hasičskému domu, kde byl taneční parket. Přítomné zde uvítal Míla Doubrava a po něm se slova ujala starostka města Mirka Jeřábková. Pozdravila přítomné, poděkovala za pozvání a velmi pěkně promluvila o vztazích mezi lidmi. Starosta hasičů Standa Smejtek seznámil přítomné s historií měšetického hasičského sboru a vedoucí zemědělské společnosti AGRO Měšetice Slávek Karda pohovořil o vzniku této organizace i o tom, jak si vede nyní. Pavel Janda stručně shrnul historii Měšetic, zmínil se také o Karlu Hynku Máchovi, který sem jezdil k tetám a ke strýcům na prázdniny a nečekaně se obrátil na starostku Mirku Jeřábkovou, zda by přednesla kousek Máchova Máje. Paní starostku nezaskočil, s velkým citem zarecitovala ty známé pasáže, lépe snad než profesionální herečka. Tím skončila úvodní část setkání. Setkání měšetických rodáků bylo vřelé Pro zpestření programu dojednal Míla Doubrava s panem Beranem z Ješetic, aby přijel se svými dvěma koňmi a historickou bryčkou. Spřežení zapřáhli ke staré nablýskané stříkačce a hasiči s ní za vytrubování HOŘÍ vyrazili k požáru u kapličky, kde předvedli, jak se dřív hasilo. Po zásahu na hořící poleno se koně vrátili k bryčce, kterou se pak vozily děti po Měšeticích. K poslechu stále vyhrávala hudba, později hudebníci přilákali na parket i tanečníky. Hrálo se i v hospůdce u Kardů. V nově zrekonstruovaném hasičském domě zatím nepřetržitě běželo video z oslav stého výročí založení měšetického hasičského sboru, z loňské návštěvy přátel z Anglie a dalších důležitých místních akcí, které sestavili U Horáků na Březí byly křtiny V pátek 16. července proběhla na nedaleké farmě U Horáků v Březí u Vratkova akce, která přilákala nejen dospělé, ale také velké množství dětí. V odpoledních hodinách bylo slavnostně pokřtěno pět nových přírůstků do koňské rodiny, která má na statku U Horáků svůj domov. Pět krásných mladých hříbátek potěšilo při představování téměř stovku přítomných diváků. Zasvěcený komentář ke každému hříběti, jeho matce Po bohoslužbě se návštěvníci přesunuli na prostranství proti hasičskému domu, kde byl taneční parket. Pavel a Tomáš Jandovi. Zároveň si zde bylo možné koupit pohledy a brožurku o historii Měšetic. Na setkání rodáků Měšetic se sešlo se asi 150 až 200 lidí, ti starší podiskutovali mezi sebou a zavzpomínali si, ti mladší se bavili také a všichni společně ocenili dobroty připravené měšetickými ženami. Hudba na venkovním parketu hrála do půlnoci a několik nejvytrvalejších šlo domů dokonce až nad ránem. Počasí nebylo sice nejlepší, občas trochu pršelo, ale přítomným to vůbec nevadilo bylo se kam schovat, bylo co pít, bylo co jíst a bylo o čem hovořit. Všichni účastníci se už těší na další setkání. Za jak dlouho bude, to organizátoři neřekli, ale padl návrh, že by to mohlo být už za dva roky. Marie Kovalová, foto Romana Koblihová Husovké slavnosti 6. července jsme si na Husovských slavnostech připomněli výročí smrti mistra Jana Husa. Setkání, které se konalo na Husově kazatelně u Petrovic, připravily křesťanské církve a náboženské společnosti Sedlčanska. Zázemí pro setkání vytvořil starosta Petrovic Petr Štěpánek. Bohoslužby vedla evangelická kazatelka Pavla Jandečková, kázáním posloužil i husitský kazatel Jiří Chvála. Na závěr jsme vyslechli muzikál Mistr Jan Hus v provedení Richarda Pachmana a Dity Vích-Hořínkové. Než jsme se rozešli, setrvali jsme v neformálních rozhovorech u bohatého občerstvení. Pavla Jandečková a příchodu na svět podala Anička Horáková, která se ujala role moderátorky. Každé hříbátko má od pátečního odpoledne svého kmotra či kmotru, kteří přislíbili, že se o ně v případě nutnosti budou starat. Svého kmotra se v rámci slavnostního odpoledne dočkal i další nový obyvatel statku telátko, které doplnilo různorodou zvířecí rodinu Horákových. Odpoledne bylo obohaceno programem pro děti, které si mohly vyzkoušet jízdu na ponících a prohlédnout si celý areál. K pravé letní pohodě přispěla i kapela místních muzikantů, kteří do pozdních nočních hodin hráli nejen k poslechu, ale i k tanci. Mirka Jeřábková Kazatel J.Chvála na Husově kazatelně u Petrovic

5 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 5 Pivovar Vítek z Prčice byl otevřen dokončení ze str. 1 Petr Kroužil se o historii zajímá již od mládí a fakt, že Prčice je kolébkou slavného rodu, ho přivedl na unikátní podnikatelský záměr. Musel však nejprve překonat mnohé překážky, posbírat mnoho informací a naučit se i to nejpodstatnější vařit pivo. Trpělivě, krok za krokem získával znalosti, zkušenosti, informace, až mohl konečně uskutečnit svůj velký sen. Setkával se přitom s řadou sympatizantů, kteří mu byli v jeho úsilí nápomocni (pracovníci pivovaru Regent v Třeboni, pracovníci nejrůznějších archivů, Ing. Vojtěch Hlaváček, Ing. Jiří Kofroň, Antonín Podzimek a další), avšak i s projevy opačnými. Ano, bylo mnoho těch, kteří v jeho záměrech viděli jen bláhové vize velkého snílka, a připouštím, že mezi pochybovači jsem zpočátku byla i já. I mně se zdály plány Petra Kroužila smělé a proč to neříci, nereálné. Já i mnozí mně podobní jsme však podcenili jednu důležitou vlastnost Petra Kroužila nesmírné nadšení člověka, který, byť laik, si trpělivě jde za svými sny a s nezlomnou vírou věří v úspěch svého podnikání. Neboť nejen láska, ale i víra hory přenáší! I na toto téma hovořil při slavnostním zahájení pomyslný patron slavnosti Ing. Vojtěch Hlaváček. Hovořil nejen o symbolice jména Vítkovců, o svatém Vítu, ale i o lidské houževnatosti, umíněnosti a víře, která způsobuje zázraky. Jako překvapení dne, a to nejen pro Petra Kroužila, ale i pro všechny přítomné, předal Vojtěch Hlaváček cenu (bohužel jen imaginární) Podnikatel Středočeského kraje, kterou Petru Kroužilovi jakoby udělil Středočeský kraj a která má být určitým matematickým koeficientem mezi vizemi člověka a jejich zhmotněnou realitou. Také další host starostka města Sedlec-Prčice Miroslava Jeřábková ocenila houževnatost, Krámek pro potěchu těla i duše aneb Kačenka v jednom kole Také vám sedlecké náměstí bez knihkupectví připadá jako koláč bez náplně? Letos na jaře se knihkupectví znovu vyprázdnilo, osiřelé však dlouho nezůstalo. S velkou chutí do podnikání a s ještě většími plány po něm sáhla nová obyvatelka našeho města, čerstvá posila Kateřina Reifová, a zavedla zde obchůdek pro všechno milé. Sympatickou mladou brunetku rozhodně nepřehlédnete, během krátké chvilky tu získala řadu známých a její obchůdek U Kačenky se opět pozvolna stává centrem zájmu kulturně založených obyvatel města. Kateřina a její partner k nám přišli z města, z Prahy. Co však přimělo mladé lidi, plné života a chuti do podnikání, usadit se na malém městě, ba přímo na samotě, neboť Kateřina a její partner zakoupili samotu na Kozinci? Naši předci žili na vesnici, hospodařili tím starým osvědčeným způsobem a nás láká vrátit se k rodovým kořenům, k přírodě a pokusit se o obrození jejich tradičního života. Proto bychom si chtěli na Kozinci založit hospodářství se vším všudy. Původní profesí Kateřiny je učitelka v mateřské škole, navíc si nyní dodělává pedagogickou fakultu v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Záměr, se kterým k nám šla, bylo najít uplatnění Kateřina Reifová ve svém království, foto A. Valsová s jakou Petr Kroužil svůj záměr uskutečňoval a popřála jemu i celé jeho rodině a firmě mnoho zdaru a spokojených návštěvníků. Na závěr slavnosti pak P. František Masařík požehnal úsilí Petra Kroužila a jeho rodiny a jako projev sympatií předal pivovaru Vítek z Prčice svůj osobní dar dřevěný kříž. Historický ráz slavnosti bezesporu svým vystoupením navodili Páni ze Zvěřince, kteří nejprve ztvárnili výjev, kterak asi praotec rodu Vítkovců, Vítek I. z Prčice, předával svým čtyřem synům vládu nad rodem a udělil jim rodové erby. Později mohli ještě diváci zhlédnout scény z bojového umění této skupiny historického šermu a pobavit se při jejich zdařilých dialozích a glosách. I když sychravé počasí ten den příliš veselicím nepřálo, v prostorách areálu pivovaru i v krčmě samotné bylo díky dobrému jídlu, lahodnému pivu a vzorné obsluze příjemně. Proto kdo zavítal, domů nespěchal. A pokud jste ještě pivovar nenavštívili, vřele doporučuju. Alice Valsová ve svém oboru. Bohužel, vhodné pracovní místo zde volné nebylo. Nejsem typ, který by seděl doma a nic nedělal. Naskytla se příležitost pronajmout si v Sedlci obchod a já se té příležitosti chopila. Jsem komunikativní typ, baví mne kontakt s lidmi, setkávat se s nimi a pro ta setkávání jsem chtěla vytvořit pěkné prostředí. Tak Kateřina Pražačka, učitelka spadla rovnýma nohama do podnikání na malém městě. Obec měla podmínku, že musí být zachováno knihkupectví a adekvátně k tomu jsem hledala vhodný sortiment. Napadl mne obchůdek se zdravou výživou, sypanými čaji a doplňkovými surovinami pro středomořskou a exotickou kuchyni. S partnerem si tak trochu děláme legraci, že tu máme všechno, co rádi jíme, pijeme a čteme a nemusíme to skladovat doma. Jak jsem se již zmínila, ráda bych, aby se můj obchůdek stal vítaným cílem každého, třeba jen k nahlédnutí, popovídání. Naším heslem je: Pro potěchu těla i duše Nabízím ale i doplňkové služby jako kopírovací služby, internet, skenování nebo například pomoc při práci s internetem, při vytváření objednávek po internetu a podobně. Já už jen dodám, že původní záměr se Kateřině zdařil a z dříve šedého knihkupectví se stal útulný, příjemný a vůněmi prosycený obchod. Otevírací doba je přizpůsobena zájmům zákazníka a každý, kdo bude mít chuť, si sem jistě cestu najde. Přechod mezi městským prostředím a maloměstem může být různý, Kateřina však na místní nedá dopustit. Překvapila mne, mile, vstřícnost místních lidí. Zatím jsem se nesetkala s žádnou negativní reakcí. Zdejší lidé na mne působí velmi pozitivně a přijdou mi velmi přející. Výborná byla i spolupráce s městským úřadem. Jak jsem již zmínila, v současné době Kateřina Reifová dokončuje pedagogické studium. Obor, který jsem si vybrala, je speciální pedagogika a do budoucna bych zde ráda zřídila terénní ranou péči pro tento kraj. Tato služba spočívá v podpoře vývoje zdravotně postiženého dítěte a jeho rodiny a je poskytována terénním pracovníkem přímo v domácnostech těchto rodin. Kateřinin záběr je však daleko širší a vedle lidí má ráda také psy a koně. Má mnoholetou praxi ve výcviku psů, působila jako psovod, osm let pracovala v renomované psí škole v Praze jako výcvikářka a psími miláčky je stále obklopena i doma. V Praze jsem měla velkou klientelu a vždy to byla krásná práce. Pejskaři si mezi sebou vždycky rozumí, takže bych ráda něco podobného realizovala i zde. A tak Kateřina začala hledat vhodný pozemek, kde by mohla zřídit výcvikový areál. Seznámila jsem se s jednou místní dámou, která má psy ráda právě tak, jako já a shodou okolností vlastní v Šanovicích pozemek. Byla ochotna ho pro mé účely poskytnout a navíc je nápomocná při realizaci výcvikového hřiště a jeho údržbě. V srpnu bychom již chtěli náš areál zprovoznit. Naším cílem je, aby se zde setkávali lidé, kteří mají zájem pracovat se svými psy, aby si tu mohli pejsci pohrát, proběhla zde jejich socializace, navázali kontakt s majitelem, naučili se přiběhnout na přivolání a zvládli další jednoduché povely. Majitelé by se tu pak naučili s pejsky správně komunikovat a pochopili psí řeč Více informací určitě již brzy najdete na Plánů, nápadů, má Kateřina Reifová v záloze ještě několik. Je stále v jednom kole. Ihned po příchodu k nám se aktivně zapojila do společenského a kulturního dění ve městě. Její obchůdek letos na jaře zajistil a sponzoroval kynologickou přednášku pro děti při Dětském odpoledni a 14. srpna pořádá autorské čtení Michala Viewegha z jeho nové knihy Biomanželka, které se uskuteční v restauraci M2 na Moninci (rezervace U Kačenky). O Kateřině alias Kačence tak jistě ještě mnohokrát uslyšíte. Alice Valsová

6 6 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 Pošlete nám pozdrav z léta Horký červenec je za námi a s ním i polovina prázdnin. Mnozí z vás jste již svou dovolenou absolvovali a plni čerstvých sil jste se vrátili ke svým pracovním povinnostem, někteří však na tu svou dovolenou ještě stále čekáte a těšíte se. Pro vás tu mám naši každoroční soutěž Pozdravy z léta. Pokud se vám během vašich prázdninových Ukrajinská anabáze cest podaří něco pěkného vyfotit, zatoulat se do pěkných míst, něco zajímavého navštívit, pošlete nám o tom zprávu. Stačí zaslat fotografii nebo pohled z vaší báječné dovolené a přidat i nějaký pěkný, trefný vzkaz. Nejhezčí pozdravy rádi zveřejníme a na podzim absolutní vítěz obdrží pěknou knížku. Nejsem žádný grafoman, ale s tímto zážitkem se vám chci svěřit. Pátral jsem po osudu mého dědy v 1. světové válce. Dostal jsem informaci: Šetřením v příslušných fondech a sbírkách Vojenského historického archivu bylo zjištěno, že František Šára, nar v Býkvi, okres Mělník, vojín 14. dragounského pluku z Klatov, padl dne u obce Okna, okres Zastawna, v bývalé Bukovině. Pohřben byl na bojišti. Dnes se obec jmenuje Vikno a leží na Ukrajině. Chtěl jsem toto místo navštívit a uctít památku svého předka. Podařilo se mi navázat kontakt s ukrajinskou stranou, v tom mi jazykově velmi ochotně pomohla paní Lilija Kosíková. Na cestě mě doprovázel (abych byl přesný spíš vozil, než doprovázel) syn Honza. Nebudu zde popisovat průběh naší cesty, protože to by vydalo na román. Některé zážitky jsou z kategorie kdo nezažil, neuvěří. Krása přírody Zakarpatské Ukrajiny, stejně jako kvalita některých silnic na Ukrajině jsou notoricky známé. Aroganci a úplatnost policie, popř. celníků najdeme i v jiných koutech světa. Proč toto píši, je přijetí v obci Vikno. Po předchozích telefonátech jsme věděli, že jsme očekáváni. Ale co následovalo po našem příjezdu, předčilo veškeré očekávání. Představitelé obce se nám neskutečně věnovali. Seznámili nás se vším, co je u nich zajímavé a není toho málo. Do akce zapojili okresní i oblastní historiky a tisk, takže naše návštěva měla i publicitu. Díky nevšední ochotě a profesionalitě se povedlo i po téměř 100 letech určit pravděpodobné místo posledního odpočinku mého dědy. Z veškerého jednání s těmito ochotnými lidmi, ale i s dalšími bezejmennými, kteří nám pomáhali překonávat běžné problémy pobytu v cizím prostředí, jsem si odnesl poznatek, že u nás vžitý pohled na Ukrajince je naprosto falešný. Usuzujeme bez hlubší znalosti a neuvědomujeme si, že podobně škatulkují i nás jiné národy. Není nad možnost A máme tu i první pozdrav, i když následující vzpomínka pana Šáry na krásnou dovolenou, či spíše zahraniční návštěvu, původně do naší soutěže ani míněná nebyla. Ale nakonec, proč ne? Posuďte sami. red. Šárovi s ukrajinskými hostiteli na místech, kde kdysi položili svůj život i čeští vojáci osobních prožitků přímo na místě. I tam mohou nastat různé situace, ale náš konkrétní poznatek byl silně pozitivní. Nechci vás tímto vybízet k cestě na Ukrajinu (samotná cesta byla svým způsobem strastiplná), ale chci jen poděkovat dobrým lidem, kteří mi umožnili splnit povinnost, kterou jsem si uložil. Zdeněk Šára O EKOLOGII Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům Již počtvrté se vracíme k informačně-vzdělávacímu cyklu společnosti ELEKTROWIN, a.s., který si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou elektroodpadu. Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá ještě ledascos využít šroubek, klička, motor, kompresor víte ale, co tím můžete způsobit? Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat obtížně souhlas krajského úřadu musí splnit spoustu podmínek stavební úpravy v dílnách, technické vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily ani zdraví, ani životní prostředí. Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení! Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest. V chladničkách se nacházejí také freony a to jak v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu např. odstřižením kompresoru nebo chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně známé freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje ozonová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění zánětem spojivek počínaje a rakovinou kůže konče. Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí především právě v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. Kadmium také patří mezi karcinogenní látky. Rtuť je jediným kapalným kovem je velmi toxická. Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým onemocněním či onemocnění ledvin. Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy. Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic. Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena z malých vláken, které se při vdechování zabodávají do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách. Stojí to za to? Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů nepoužívali, případně jejich použití tam, kde jsou nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum. Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku. Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí obec jako za odpad mnohdy jako za nebezpečný odpad a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům. Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí! Seznam míst zpětného odběru naleznete na Recyklační linka, ilustr. foto.

7 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 7 HISTORIE KRAJE Příprava na první svobodné volby do obecního zastupitelstva Před 20 lety, v roce 1990, proběhly v celé naší tehdy ještě Československé republice po čtyřech desetiletích první svobodné volby do obecních zastupitelstev. Vyhlášeny byly na , ale už v létě se řada lidí v našem správním území rozmýšlela, jestli bude do obecního zastupitelstva Sedlce-Prčice kandidovat. Volilo se tehdy do 25 členného zastupitelstva a do voleb šlo nakonec 53 kandidátů v pěti stranách (zdroj Náš domov č. 8 / 1990). Za jménem kandidáta je vždy uveden tehdejší věk a bydliště. KSČ: 1. Vodrážka Jaroslav, 56, Sedlec 2. Sládek Josef, 39, Sedlec 3. Novák Václav, 41, Sedlec 4. Pištěk Jan, 45, Prčice 5. Chomát Jiří, 53, Sedlec 6. Kabíček Jan, 47, Sedlec 7. Zburník Ladislav, 34, Náhlík 8. Horák Jaroslav, 37, Sedlec Sdružení podnikatelů: 1. Halík Josef, 47, Sedlec 2. Podzimek Ant., 41, Sedlec 3. Hájek Pavel, 43, Prčice Hnutí za rovnoprávné postavení žen: 1. Mrázková Marie, 49, Sedlec 2. Valentová Jaroslava, 47, Prčice 3. Lišková Jana, 41, Stuchanov 4. Nekutová Marie, 59, Sedlec 5. Bechyňová Libuše, 42, Sedlec Československá strana lidová: 1. Pilík Bohumil, 44, Sedlec 2. Lev František, 41, Božetín 3. Pech Antonín, 44, Veletín Prčické střípky Věra Kapková Okurková bába Žádné posvícení v Prčici ani v okolí se neobešlo bez okurkové báby. Vlastně se jmenovala paní Špalová a ke svému přízvisku přišla prodejem kysaných okurek, kterým si přilepšovala k jinak skromnému živobytí. Špalovi bydleli v Prčici, v malém domku ve Frýdově uličce (nyní Potoční) číslo 18. Prčické posvícení se vyznačovalo zvláštní slavnostní atmosférou, kterou si zachovalo do současné doby. V neděli po svatém Vavřinci se konala na prčickém rynku pouť. Vedle stánku s perníkem a tureckým medem měla své stanoviště paní Špalová se svým koníkem a plným sudem bachratých okurek. V lahodném láku plavaly veliké okurky rychlokvašky, kterým místní říkali odcakovačky. Okurky bývaly příjemným osvěžením v horkých letních dnech a k velké spokojenosti paní Špalové šly vždy rychle na odbyt. 4. Fára Jan, 39, Sedlec 5. Ing. Bečvář Zdeněk, 34, Kvasejovice 6. Seidel Josef, 49, Sedlec 7. Kabíček Josef, 40, Divišovice 8. Novák František, 56, Prčice 9. Vandělík Jan, 34, Sedlec 10. Pilík Václav, 31, Myslkov 11. Čeněk Josef, 44, Chotětice 12. Ing. Pištěk Miloš, 32, Prčice 13. Havel Ladislav, 41, Matějov 14. Bursík František, 57, Vrchotice Občanské fórum: 1. Milota Jan, 49, Prčice 2. Tůma Jiří, 41, Prčice 3. Kortánek Jiří, 61, Veletín 4. Dušek Miroslav, 41, Víska 5. Král Pavel, 37, Přestavlky 6. Pišek Josef, 34, Chotětice 7. Otradovec Ladislav, 34, Vrchotice 8. Skalický Vladimír, 43, Stuchanov 9. Calta Stanislav, 45, Sušetice 10. Lehoučka Miroslav, 45, Sedlec 11. Dejmalík Pavel, 36, Sedlec 12. Dubský Petr, 47, Sedlec 13. Janda Pavel, 23, Měšetice V blízkosti sudu s okurkami vždy trpělivě postával koník. A bylo tomu tak i tentokrát. V jedné chvíli se ale zadkem přitočil k nádobě, zdvihl ocas a z pocitu náhlého nutkání vykonal svou potřebu přímo do sudu. Pravda, paní Špalová okamžitě zakročila, takže další dávka už padala na zem, avšak to, co spadlo do láku, se s neodvratnou přitažlivostí usadilo na dně. Jenže v sudu se nacházela ještě dobrá polovina neprodaného obsahu. Štěstím pro paní Špalovou bylo, že si příhody nikdo nevšiml. Skutečně nikdo? Opodál celý výjev s nevšedním zájmem pozorovaly dvě děti. Děvčátko asi dvanáctileté s o rok mladším bratrem. Julinka Petrová (moje maminka) s bratrem Josífkem tu spokojeně chroupaly okurku a čekaly, jak se paní Špalová zachová. Ta se potřebovala především zbavit nežádoucích svědků, proto přistoupila k Julince se slovy: Děti, neříkejte nikomu, co jste viděly a jděte někam jinam. Měla bych po kšeftu, ty okurky vyhodit nemůžu, přišla bych o výdělek. To uznala i praktická Julinka, 14. Barták Jiří, 47, Prčice 15. Prachař Petr, 55, Prčice 16. Suk František, 47, Nové Dvory 17. Konopiská Libuše, 28, Přestavlky 18. Ing. Trnobranský Tomáš, 36, Uhřice 19. Burkertová Jarmila, 59, Sedlec 20. Krejčí Jaroslav, 41, Sedlec 21. Pechač Zdeněk, 41, Sedlec 22. Karda Bohuslav, 49, Měšetice 23. Čermák Teodor, 68, Sedlec Zvoleni pak v listopadu byli: 1. Antonín Podzimek 2. Jan Fára 3. Pavel Král 4. Petr Dubský 5. František Bursík 6. Josef Čeněk 7. František Lev 8. Ladislav Havel 9. Ing. Zdeněk Bečvář 10. Jaroslav Vodrážka 11. Josef Seidel 12. Stanislav Calta 13. Ing. Tomáš Trnobranský 14. Josef Kabíček 15. Zdeněk Pechač 16. Ing. Miloš Pištěk 17. Jaroslav Krejčí 18. Jarmila Burkertová 19. Jan Milota 20. Marie Mrázková 21. Pavel Janda 22. Libuše Konopiská 23. Josef Halík 24. Jaroslava Valentová 25. Josef Sládek Marie Kovalová ale k odchodu se neměla a nabízenou okurku také odmítla. Špalové nezbylo, než úplatkem několika šestáků přimět děti k odchodu. Děti poodešly do větší vzdálenosti, ale dále sledovaly počínání okurkové báby. Ta si vyhrnula rukávy, jednu ruku ponořila až po rameno do sudu a snažila se ze dna odstranit nežádoucí obsah. Očekávaný výsledek se však nedostavil. Rozmělněný kobylinec se rovnoměrně propojil s okurkovým lákem, což změnilo jeho dosud čirý vzhled. Ani to však neodradilo paní Špalovou od dalšího prodeje okurek. A okolnosti jí přály. Bylo po mši svaté a z kostela se vyhrnulo množství koupě chtivých poutníků lačnících po osvěžení lahodnými kyselými okurkami. Okurky šly nebývale rychle na odbyt a k velké spokojenosti paní Špalové byl soudek vbrzku prázdný. Děti pak zaslechly, jak si někteří z konzumentů pochvalují, že tentokrát mají Špalčiny okurky ostrou chuť a nevšední říz. Z KULTURY Krajina mého srdce Krajina mého srdce, tak se jmenuje výstava, která je v druhé polovině léta otevřena na Informačním centru v Prčici. Ke zhlédnutí jsou zde obrazy dlouholetého ctitele našeho kraje Jaroslava Zdeňka. Pro výstavu byly vybrány hlavně ty obrazy, které byly inspirovány krásou našeho blízkého i vzdálenějšího okolí. Budou však vystaveny i jeho grafické práce linoryty, dřevoryty a kresby. Vždyť kresbě a ilustracím se věnoval od raného mládí, po celou dobu učitelování a až do konce svého života. Jaroslav Zdeněk se narodil 5. března roku 1902 v nedaleké Jistebnici v rodině řídícího učitele, a tak na něj, jako jednoho ze tří synů, padlo otcovo rozhodnutí vystudovat pedagogiku. Až poté se mohl věnovat tolik milovanému výtvarnému umění. Svou první učitelskou praxi získal Jaroslav Zdeněk právě zde, v Sedlci, a seznámil se tu se svou budoucí ženou, avšak až po deseti letech služebního putování po vlastech českých, moravských i slezských se mohl konečně oženit. Zakotvil natrvalo v Žatci, ale všechen prázdninový čas, později již s rodinou, trávil v Sedlci. Zdejší kraj, jeho podmanivou drsnou krásu, si zamiloval a stále více pronikal do jeho tajů. Při setkáváních se svými bývalými žáky však poznával i jeho odvrácenou tvář, jak tvrdý a skromný pokračování na str. 8

8 8 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 dokončení ze str. 7 umí život v tomto kraji být. Při svých toulkách Českým Meránem se v něm probouzel krajinář, tělem i duší. Po nuceném vysídlení pohraničí a přestěhování do Prahy přišel čas věnovat se více sebevzdělávání. Zároveň se mu splnil sen, byl přijat do spolku akademických malířů. Za války také začal dostávat zakázky na nejrůznější grafické práce, tvořil exlibris i pohlednice. Jen díky tomu si mohl dovolit nakoupit dražší materiály na větší olejová plátna, která maloval o prázdninách. Letní pobyty v Sedlci umožňovaly Jaroslavu Zdeňkovi též milá setkávání s přáteli, z nichž nejčastější a nejsrdečnější bývalo v Nosetíně u Šítů s mladším kolegou Toníčkem a jeho maminkou. V Jetřichovicích trávil své letní dny prof. Vokálek, v Prčici našel válečný azyl zase mistr Alois Bílek, a to je pouze několik z mnoha současníků, z jejichž společnosti se těšil, ze které jej však nemilosrdný osud tak brzy vyrval. Jaroslav Zdeněk zemřel po dlouhé nemoci v srpnu, v měsíci plném vůní a barev, ve věku 53 let. Výstavu děl malíře Jaroslava Zdeňka můžete navštívit od 4. srpna do 22. září. Jaroslav Zdeněk - Sedlec Jakub Jan Ryba i veteráni silnic v Rožmitále pod Třemšínem Začátkem července bylo v Rožmitále pod Třemšínem otevřeno Podbrdské muzeum s památníkem Jakuba Jana Ryby. Nové Podbrdské muzeum, které vzniklo díky evropským fondům, se nalézá v historickém jádru města v nově zrekonstruovaném areálu továrního komplexu Agrostroj. Hlavní expozice je umístěna ve dvoupatrové budově navazující na tovární halu, ve které je umístěna galerie. Součástí muzea je i expozice historických automobilů, stodola, venkovní učebna a dětské hřiště. Muzeum nabízí exkurzi do dob prvního osídlení kraje, i do doby pozdější, kdy byl v údolí postaven blatný hrad. Sídlil zde rod Lvů z Rožmitála, který svůj původ odvozoval od bájného Bivoje. Expozice muzea vás provede také historií města a představí vám překrásnou brdskou krajinu, díky vojenskému prostoru ještě donedávna z velké části nepřístupnou. Právě proto zde bylo zachováno neporušené přírodní bohatství, které odpradávna lidem, kteří se zde usadili, poskytovalo suroviny i obživu. Zpracování dřeva, slévárenství, hamry a cvočkařství patřily k tradičním podbrdským řemeslům. Část expozice druhého patra a rozsáhlá přízemní stodola dokumentují každodenní život podbrdské domácnosti. Od kolébky až do hrobu provázely každou domácnost typické výrobky, zvyky a tradice. V expozici nechybí ani galerie osobností, těch slavných, které se zde narodily, i těch, které zde určitou část života působily. Poslední patro je věnováno životu a dílu Jakuba Jana Ryby. Dá vám nahlédnout do neobyčejného příběhu života autora České mše vánoční. V Rožmitále působil v letech jako osvícený kantor, regenschori, národní buditel a významný český hudební skladatel. Své nejznámější dílo, Českou mši vánoční, uvedl poprvé v roce 1796 v kostele Povýšení sv. Kříže. Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem se však pyšní i sbírkou historických automobilů, převážně značky Aero. Součástí muzea je též dětské hřiště a připravuje se interaktivní venkovní učebna. Moderní, bezbariérový muzejní komplex nabízí příjemné klimatizované prostředí. Rádi zde přivítají i rodiny s dětmi. Proto až vás cesta zavede na západ a budete mířit k tajuplným brdským lesům, nezapomeňte do Rožmitálu zajet. Je to už jen kousek. Zdejší muzeum vás jistě mile překvapí. M. Kabátníková Soutěž s naším domovem Dlouho, dlouho to už vypadalo, že počet čtenářů, kteří poznali předmět naší červencové hádanky, bude i tentokrát skrovný. Prázdniny a dovolené zřejmě udělaly své. Nakonec ale začal počet tipujících rychle narůstat, až se ustálil na 11 správných odpovědích. Takže, pravdu měli ti, kteří řekli, že na obrázku je hasičský dům či hasičská zbrojnice v Uhřicích. Výhercem se stává paní Věra Davídková ze Sedlce, která získává hrneček města. Gratulujeme. A nabízíme další hádanku. Poznáte, co je na naší fotografii tentokrát? (Pouze v rámci obce Sedlec- -Prčice). Jako vždy vám nabízím nápovědu: Je to menší sakrální stavba zasvěcená svatému Janu Nepomuckému, opět v jedné z našich osad a nedávno se, díky penězům z dotace, mohlo upravit její okolí a přístupová cesta. Takže pokud sledujete dění v našem městě a čtete pravidelně Náš domov, jistě již víte, o jakou stavbu se jedná tentokrát. Váš tip nám dejte vědět (zavolat, em, osobně nebo písemně) na Informační centrum Sedlec-Prčice. Všechny došlé odpovědi koncem měsíce vhodíme do osudí a vylosujeme jednoho výherce, který obdrží hrneček s motivem našeho města. Ale aby to nebylo tak snadné, tak vám soutěžní obrázek jednoduchou grafickou metodou vždy trochu upravíme. -red-

9 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 9 Kalendárium na srpen vtrhly irácké elitní jednotky do KU- VAJTU, malé, ale bohaté konstituční monarchie u Perského zálivu, které Irák dlužil 15 mld. dolarů. Anexí Kuvajtu se Saddam Hussein chtěl dluhu zbavit. Po krátkém boji byl opravdu Kuvajt obsazen. OSN ale vzápětí přijala několik rezolucí, které vyzývaly Irák, aby se okamžitě stáhl, ten to však odmítl. Proti Iráku v krátké době vznikla koalice 28 států v čele s USA, jejichž jednotky se vydaly do ohrožené oblasti v Perském zálivu a 16. ledna 1991 pak začala operace Pouštní bouře. Součástí 300tisícové koaliční armády pod vlajkou OSN byla i československá protichemická jednotka. Za necelé dva měsíce byl Kuvajt osvobozen, ale naprostá většina jeho průmyslu, infrastruktury a budov byla zničena a sbírky muzeí, knihoven a laboratoří byly iráckými agresory uloupeny. Kuvajtská ekonomika dodnes trpí následky onoho brutálního přepadení zemřel náhle ve věku 60 let Emil ŠKODA, významný český technik a podnikatel, který dal jméno největšímu strojírenskému podniku své doby v Rakousku-Uhersku. V roce 1866, po vypuknutí prusko-rakouské války, začal pracovat jako vrchní inženýr ve strojírnách v Plzni. Zasloužil se o jejich rozvoj a po pouhých třech letech, v roce 1869, celé strojírny od hraběte Valdštejna koupil. Mladý inženýr měl kapitál od otce a vídeňského strýce Josefa. Škodovy závody dodávaly do celého světa vybavení cukrovarů a pivovarů, hornické a hutnické výrobky a později i zbraně a lokomotivy. Příběh budování Škodových závodů zrcadlí skvělou kapitolu hospodářského rozmachu českých zemí ve druhé polovině devatenáctého století. Ten příběh je mj. spojen také s výstavbou železničního uzlu evropského významu v Plzni. Jako podnikatel patřil Emil Škoda k nejvýznamnějším mužům své doby. Jako šéf byl v dobrém vztahu s dělníky, uměl ocenit práci a řemeslo ctil. Jako manažer měl dokonalou intuici pro otevírající se trhy. Ke sklonku života Emil Škoda pochopil, že končí éra samostatných velkých šéfů a nastává období, kdy se k udržení podniku na perspektivní trase nelze obejít bez velkých finančních prostředků, které jedinec nemá. Řešení našel v založení akciové společnosti. V prosinci 1899 byla jeho firma přetransformována na akciovou společnost, kde i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem zemřela Florence NIGHTINGALOVÁ, britská ošetřovatelka, zakladatelka první školy pro ošetřovatelky na světě, vůdčí osobnost snah o zlepšení lékařské péče v nemocnicích. Celý svůj život zasvětila zdravotnictví. Problémem tehdy nebylo jenom prostředí, ve kterém se nemocní nacházeli, ale také nedostatečná vzdělanost sester. Florence se v 17 letech rozhodla být ošetřovatelkou, věnovat se nemocným. Rodiče nejprve nepřáli jejím snahám a zaplatili jí cesty do cizích zemí s nadějí, že ji tam takové myšlenky přejdou. Stal se ale opak, ona i na cestách navštěvovala nemocné a různé sociální ústavy. V průběhu krymské války ( ) zorganizovala v Turecku ošetřovatelskou péči pro vojáky. V roce 1860 otevřela v Londýně první zdravotnickou školu pro zdravotní sestry a porodní asistentky. Tato škola vznikla u nemocnice sv. Tomáše a dnes se jmenuje Škola Florence Nightingalové. Vzdělání sester vedlo nejen ke zvýšení úrovně zdravotnictví, ale i ke zlepšení kreditu povolání zdravotní sestry. Aktivita Florence sloužila jako inspirace pro sestry i v americké občanské válce v letech a vláda Unie se na ni obrátila s prosbou o pomoc při organizaci polních nemocnic. Jako uznání její práce obdržela od královny Victorie Červený kříž a jako první žena i britský Řád za zásluhy o britské impérium. Na počest jejího narození se slaví 12. květen jako Mezinárodní den ošetřovatelství se narodil FRANTIŠEK JOSEF I., rakouský císař, nekorunovaný český král. Výčet všech jeho titulů, které za svůj dlouhý život dostal, by vyplnil asi půl stránky. Původně se císařem stát neměl, ale pomohla mu revoluce roku František měl vynikající vzdělání a vedle rodné němčiny mluvil velice dobře maďarsky i česky, není tedy pravda, že česky neuměl. Hovořil i francouzsky a italsky. Navíc měl dokonalou paměť. Císařem se stal 2. prosince 1848, když v Olomouci abdikoval jeho strýc Ferdinand I. Nový císař převzal rozvrácenou říši, ve které zuřila občanská válka. Jen síla rakouské armády tento stav zvrátila. V roce 1860 František Josef I. otevřel Říjnovým diplomem cestu k reformě Rakouska v konstituční monarchii. Po roce 1860 byl víc mužem kompromisu než zastáncem tvrdé linie. Jednání s Maďary skončil roku 1867 dohodou, na jejímž základě vzniklo Rakousko-Uhersko. Konstituční období jeho vlády bylo také dobou vzestupu jeho popularity. V roce 1848 nastoupil jako symbol tvrdé reakce, od 70. let 19. století se stárnoucí František Josef I., přes značnou konzervativnost, stal nejoblíbenějším členem dynastie a respektovaným monarchou. Císařova popularita jistě souvisela s jeho stylem vystupování a jeho politickou linií kompromisu. Poslední období vlády Františka Josefa je spojeno se světovou válkou. Rakousko-Uhersko se během ní, bohužel, nevymanilo z německého vlivu. I když prý František Josef chápal bezvýchodnost války a chtěl jednat o separátním míru, zemřel v listopadu 1916, tedy dříve, než tak mohl učinit byla ze sovětského kosmodromu Bajkonur vypuštěna sonda SPUTNIK 5, která měla na palubě dva psy, Strelku a Bělku a kromě nich několik desítek myší. Jednalo se fakticky o druhý test lodě Vostok, ale hlavně o první let, z kterého došlo k návratu živých organismů (zvířat) zpět na Zem byla KOREA oficielně anektována Japonskem. V tento den byla podepsána smlouva, podle které se korejské císařství stalo, po dvaceti letech bojů na Dálném východě, součástí japonské říše. Krutá japonská okupace Koreje trvala do roku Po skončení druhé světové války byla osvobozená Korea dohodou mezi vítěznými mocnostmi rozdělena na severní část prosovětskou a jižní proamerickou byl před hradem Hluboká popraven ZÁVIŠ z Falkenštejna. Záviš byl významný český Citát na tento měsíc: Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny pak budeš mít za zády. Jan Werich šlechtic z krumlovské větve Vítkovců, někdejší manžel Kunhuty, vdovy po Přemyslu Otakarovi II., tím nevlastní otec krále Václava II. a několik let regent království českého. Vítkovci vedli ve druhé polovině 13. století spory s českými králi, avšak na Moravském poli proti Přemyslu Otakarovi II. nebojovali, jak se někdy uvádí. Naopak, Jindřich I. z Rožmberka bojoval po jeho boku. V roce 1285, po smrti Kunhuty, Záviš ztratil nejen manželku, ale i mocnou ochránkyni, která mu dopomohla k vzestupu v české politice, a brzo ztratil i náklonnost jejího syna, krále Václava II. Ten se nechal přesvědčit Závišovými protivníky, že ho chce Záviš zavraždit. Záviš byl pak zrádně zajat a v poutech předváděn před některé hrady Vítkovců s pohrůžkou, že bude popraven, když hrad nebude králi vydán. Několik hradů se vzdalo, až Vítek z Krumlova, Závišův starší bratr, nechtěl vydat Hlubokou, a proto tam Mikuláš Opavský nechal, na rozkaz krále Václava II., čtyřicetiletého Záviše popravit zemřel v necelých 54 letech Jaroslav ŽÁK, středoškolský profesor latiny a francouzštiny, prozaik a scénárista. Po únoru 1948 byl pro své politické názory umlčen, vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů a dvacet let vůbec nesměl publikovat. Překlady a drobnou publicistiku uveřejňoval pod cizími jmény. Žák proslul humornými, jemně parodickými příběhy z trampského, sportovního a zvláště pak školního prostředí. Nesmrtelná, díky filmovému zpracování, jsou jeho díla Študáci a kantoři a Cesta do hlubin študákovy duše založená na myšlence věčného boje studentů s profesory odtrženými od života. Ve stínu těchto dvou děl zůstávají další Žákova díla jako např. Kámen mudrců, Vzpoura na parníku Primátor Dittrich, Dobrodružství šesti trampů a řada dalších. Srpen u nás: 1290 v srpnu, kdy byl popraven Záviš z Falkenštejna z krumlovské větve Vítkovců, byla Prčice v držení rožmberského Vítkovce Jindřicha I. Jestli se jí Závišova poprava nějak dotkla, se můžeme jen domýšlet. Faktem zůstává, že Vítkovci opustili Prčici v roce 1322 vyměnili ji za Choustník , v pondělí, byl zahájen provoz OPUSu v Prčici, v čp. 68. OPUS bylo výrobní družstvo sedlářů a brašnářů, které vzniklo jako už v roce 1923 v Praze. Vyrábělo tlumoky, sportovní brašny, hokejové chrániče a další části výstroje, ochranné vesty pro policii, armádu a vězeňskou službu. Velká část produkce se vyvážela na západ. V době největšího rozkvětu koncem šedesátých let mělo řadu provozoven ve středních Čechách. V Prčici bylo v té době na 80 zaměstnanců, kteří pracovali na dvě směny. Družstvo existuje i dnes, ale v Prčici byla v roce 2005 jeho provozovna zrušena v sobotu před prčickým posvícením, od časného rána, byli obyvatelé Sedlce, Prčice i přilehlých osad překvapeni nezvyklým soustředěním příslušníků SNB a Pomocné stráže, které později ještě doplnily vojenské hlídky. Nejprve nikdo nevěděl, co to znamená, a vyrojily se různé dohady o této akci, ale pak se objevila informace, že se hledají tři vojenští zběhové, z nichž jeden byl tady od nás. Rozsáhlé manévry, které se dotkly i západních hranic našeho státu, trvaly tři dny všichni tři zběhové byli chyceni u Votic o tom, že už v létě začaly přípravy na podzimní komunální volby, píši v samostatném článku v srpnovém ND se psalo m. j. o historii Monína a Monince, zadní straně pak vévodila oblíbená společenská rubrika. -MK-

10 10 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 ŠKOLSTVÍ Závěrečný koncert Základní umělecké školy Sedlec Prčice Žáci a učitelé hudebního oddělení ZUŠ Sedlec-Prčice obvykle zakončují své celoroční snažení závěrečným koncertem v sále základní školy. Ve školním roce 2009/2010 byl koncert netradiční z několika důvodů. Prvním důvodem bylo to, že se konal na sále ZUŠ, a druhým důvodem bylo místo jeho zahájení. Tím byla školní zahrada, kde paní učitelka P. Kolářová se svými žáky přivítala rodiče i děti krátkým hudebním vystoupením. Prostor za ZUŠ, proměněný v improvizovaný taneční parket, prozářilo vystoupení dívek tanečního oboru s pásmem lidových tanců na hudbu Hradišťanu. Poté byli diváci a posluchači přizváni do sálu, aby vyposlechli lidové, klasické i populární melodie v podání žáků hudebního oboru. Netradiční zahájení koncertu znovu otevřelo myšlenku zahradní slavnosti, která by mohla být příjemným setkáním žáků, učitelů i rodičů Základní umělecké školy na závěr příštího školního roku. Necháme se překvapit Foto a text: Vendulka Sosnovcová ROK NA ZAHRADĚ Srpen na zahradě Trvalky kvetou jako o závod. Sušit můžeme téměř všechny části rostlin (květy, listy, stonky, semeníky, plody atd.). Důležité je však správné načasování sklizně (poupě, plný květ ), protože jinak při sušení dochází k znehodnocení materiálu (květy odkvetou i při sušení, semeníky se rozpadnou, a tak dále). K sušení využijeme teplou, dobře větranou a tmavou místnost, například půdy, kůlny a podobně. Z hlíznatých rostlin rozkvétají kromě jiřinek ještě zahradní mečíky. Protože jsou květenství těžká, může být prospěšná vhodná opora. Květy jsou velmi vhodné k řezu a můžeme z nich vytvořit opravdu ohromné kytice. Aby dlouho vydržely ve váze, řežeme je v době, kdy začínají rozkvétat první poupata. Do vody ve váze je dobré přidat některé přípravky, které prodlužují trvanlivost květů. Truhlíky osázené balkónovými rostlinami kvetou stále naplno. Ovšem kromě zalévání a přihnojování musíme také hlídat výskyt houbových chorob. Za teplého a suchého počasí se objevuje padlí, za vlhka plíseň šedá. Koncem měsíce můžeme začít s odebíráním řízků pro uchování matečných rostlin přes zimu. Týká se to především fuchsií, pelargónií a některých vegetativně množených letniček. V srpnu přestaneme přihnojovat rostliny hnojivy s vyšším obsahem dusíku, který podporuje růst. Naopak na dobré vyzrávání rostlinných pletiv, které je podmínkou úspěšného přezimování dřevin, mají pozitivní vliv hnojiva s převahou draslíku. Zápis žáků do ZUŠ Sedlec Prčice Hudební, taneční a výtvarný obor ZUŠ Sedlec-Prčice přijme ve školním roce 2010/2011 nové žáky. Zápis žáků se koná od 1. do 15. září 2010 v budově školy, náměstí 7. května 59, Sedlec-Prčice. Bližší informace je možné získat ve škole nebo na tel. čísle V plném proudu je sklizeň modrých peckovin. Jsou to především v tuto dobu zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody se vyznačují vysokým obsahem minerálů, vitaminů a zvláště antioxidačních látek, které působí významně proti stárnutí buněk. Dbáme na optimální termín sklizně, aby ovoce bylo již zcela vyvinuté, vybarvené, ale přitom ještě pevné, nerozměklé, což je důležité zvláště při jakékoli přepravě. Nerovnoměrně zrající odrůdy sklízíme postupně probírkou. Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stromů jádrovin. Účinky tohoto zásahu byly již několikrát popsány. Kromě toho, že má oslabující efekt na růst stromů, omezujeme odřezáváním celých dlouhých letorostů fyziologické poruchy plodů a zlepšujeme jejich vybarvení. Současně odstraňujeme i ty letorosty nebo listové růžice, které jsou napadeny padlím. To platí především u odrůd jabloní citlivých na tuto houbovou chorobu, např. Idared. Pokračujeme v základním řezu peckovin tak, abychom tuto práci zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu řezu peckoviny špatně hojí rány a jsou napadány klejotokem. Důležité je po řezu ošetření větších řezných ploch stromovým balzámem, štěpařským voskem nebo latexem s přídavkem Kuprikolu. Včas podpíráme stromy přetížené úrodou, aby se nerozlámaly větve nebo celé koruny. Z ovocných stromů mají nejvíce křehké dřevo slivoně. Proti hořké pihovitosti (fyziologické skvrnitosti) jablek aplikujeme u citlivých odrůd poslední postřik kapalným hnojivem Kalkosol 25, což je chemicky chlorid vápenatý. Vápník v přijatelné formě lze dodat na list i ledkem vápenatým, nikoli ledkem amonným s vápencem, což je běžně dostupné hnojivo. Dokončujeme očkování jabloní, hrušní, slivoní, třešní, višní a meruněk, naposledy pak broskvoní. Koncem měsíce lze zkrátit letorosty broskvoní, na nichž jsou diferencována (vytvořená) květní očka jako základ úrody pro příští rok. U maliníku plodícího převážně v červenci odřežeme těsně u země odplozené dvouleté výhony (začínají žloutnout), jakož i slabé, poškozené letorosty nebo takové, které obrazily ze země mimo vymezenou plochu. V době dozrávání hroznů může docházet k napadení šedou hnilobou révy vinné. Hrozny jsou pokryty šedým povlakem houby a velmi rychle klesá jejich kvalita. U pozdních odrůd lze provést ošetření fungicidy, u raných odrůd je vhodná sklizeň. Proti velmi silnému napadení zálistků plísní révy vinné (peronosporou) zasahujeme především měďnatými fungicidy. Silné napadení zálistků se může velmi negativně projevit na kvalitě hroznů. U pozdních odrůd můžeme provádět prosvětlení zóny hroznů odstraněním 1 až 3 listů. Tímto zásahem omezíme nebezpečí výskytu šedé hniloby na hroznech (v dobře provzdušněné zóně hroznů má šedá hniloba horší podmínky pro svůj rozvoj). V polovině srpna začínají dozrávat rané stolní odrůdy révy vinné. Mezi prvními se obvykle sklízejí odrůdy Vostorg, Arkadia a Diamant. Tyto odrůdy jsou určené především pro okamžitou přímou spotřebu hroznů. Ideální je po odstřižení ihned konzumovat. Nejsou vhodné pro dlouhodobé skladování. Na závěr se k vám obracím se soukromou žádostí. V současné době zakládáme pozemek určený ke šlechtění nových ovocných odrůd odolných proti novým rasám strupovitosti. K tomu účelu sháníme větší množství kvalitnější zeminy (ornice) nebo kompostu. Prosím, pokud byste nám ji mohli poskytnout, kontaktujte: Petr Kumšta, tel.: , nebo Petr Kumšta PLACENÁ INZERCE BYDLENÍ PRO KAŽDÉHO Splátka na Kč je Kč/měs. Splátka na Kč je Kč/měs. Martina Pejlová Tel.:

11 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 11 POLICEJNÍ OKÉNKO Alkohol za volant nepatří Benešovští policisté každý měsíc při výkonu své služby zjistí několik desítek řidičů pod vlivem alkoholu. V červnu letošního roku jich bylo 35, v květnu jich odhalili dokonce 41. Nehod pod vlivem alkoholu pak v květnu dopravní policisté evidují 24. V měsíci červnu, s příchodem letního počasí, se počet nehod zvýšil na 27. I když všichni vědí, že alkohol s řízením vozidla nejde dohromady, stejně se mezi námi najdou tací, kteří po vypití pár piv či skleniček tvrdého alkoholu usednou do vozidla a řídí. Vědomě tak ohrožují život svůj i ostatních. V České republice neexistuje povolený limit koncentrace alkoholu v krvi. Pít alkohol před jízdou či během jízdy je proto zakázáno. Řídit vozidlo by neměl řidič ani v takové době po jeho požití, kdy by mohl být ještě pod jeho vlivem. Takzvaný zbytkový alkohol může být v krvi řidiče z předcházejícího večera a na jeho jízdu může mít ještě vliv. Alkohol je látka s tlumícím účinkem, která zpomaluje smyslové a motorické (pohybové) reakce. Řidič proto potřebuje delší čas, než zareaguje na různé situace a nebezpečí. Čím více alkoholu zkonzumuje, tím jsou jeho reakce pomalejší. Přesný čas, který tělo potřebuje pro vstřebání alkoholu je u každého člověka jiný. Zaleží na mnoha faktorech, se kterými je nutné počítat. Například na tom, zda řidič jedl, v jaké je náladě, jakou má fyzickou kondici nebo jak moc je unaven. Pokud se chceme šťastně vrátit domů například z večírku či zábavy, měli bychom dopředu vědět, jak se dostaneme bezpečně domů. Aby nedošlo k tragédii, stačí, když se lidé domluví, kdo nebude pít alkohol a po akci účastníky rozveze domů. Je možné také využít, pokud to jde, veřejnou dopravu nebo služby taxi. Rovněž tak nenastupujeme do vozidla k řidiči, když víme, že pil alkohol. nprap. Bc. Zuzana Stránská ZE SPORTU Memoriálu Františka Hájka dominoval sedlčanský mladík Martin Valsa V sobotu se na hřišti TJ Sokol v Prčici konal již 39. ročník Memoriálu Františka Hájka. Ačkoliv po celý den panovalo dost dusné počasí, hrál se zajímavý fotbal okořeněný spoustou gólů. Ostatně už obsazení turnaje dopředu slibovalo zajímavou podívanou. Pozvání totiž přijali TJ Tatran Sedlčany, FK Týnec nad Sázavou (oba účastníci středočeské 1. A třídy) a Sokol Sezimovo Ústí (1. A třída Jihočeského kraje). Čtvrtým do party bylo, jako každoročně, naše A mužstvo hrající 1. B třídu, které navíc v předešlém týdnu podstoupilo velmi náročné kondiční soustředění v Horní Branné. K prvnímu semifinále nastoupil ve 13 hodin náš domácí soubor s týmem Sedlčan, který oproti minulým sezónám zaznamenal značné omlazení kádru. Sedlčanští působili od začátku o něco rozehranějším dojmem a vypracovali si i několik dosti nebezpečných brankových příležitostí, proměnili však do poločasu jen jednu jedinou. To se z úspěšné dorážky radoval mladičký Martin Valsa. Potom Sedlecko-Prčičtí hru opticky vyrovnali a také si sami několik šancí připravili, prozatím však bez užitku. Ve druhé půli se domácím gólem Michala Davídka povedlo vyrovnat, vzápětí však inkasovali na 2:1 a závěrečný tlak už se jim zužitkovat nepovedlo. Naopak z jednoho z brejků zápas rozhodl výborně hrající Valsa. Tatran Sedlčany porazil Sokol Sedlec-Prčice 3:1. Ve druhém zápase se střetlo Sezimovo Ústí s Týncem. Zápas to byl, alespoň co se držení balonu týče, vyrovnaný, ale hráči Sezimova Ústí si dokázali lépe poradit v koncovce. Vyhráli 4:2 po gólech Šebka, Martínka, Feika a Dostála. Za Týnec korigovali Jíša a Žížala. V zápase o třetí místo hraném na 2 x 40 minut se tedy setkal obhájce loňského prvenství domácí Sokol Sedlec-Prčice s týmem FK Týnec. Do vedení šli poměrně záhy hosté gólem Žížaly, ale již po pár minutách se domácím povedlo vyrovnat utěšenou pumelicí Karla Máry. I nadále se pak střelci obou mužstev přetahovali o vedení v zápase a po gólech na jedné straně Tomáše Pištěka a Michala Davídka na straně druhé a po dvou trefách Jíši svítilo na světelné tabuli skóre 3:3. Na našich se ale v úmorném vedru asi projevila únava ze soustředění a možná i proto v závěrečných minutách inkasovali z kopačky Voldřicha na 4:3. Týnecký kanonýr tak rozhodl o tom, že svěřenci trenéra Rybky, domácí Sokol, obsadili poslední 4. místo a FK Týnec pojede domů k Sázavě s pohárem pro třetí tým. Finále předcházelo poděkování rozhodčímu Tomáši Kočímu za obětavou záchranu života Filipa Krále při jednom z loňských zápasů našeho B týmu a jako již tradičně uctěním památky Františka Hájka, jehož jméno Memoriál nese. Samotný zápas pak byl poměrně jasnou záležitostí Tatranu Sedlčany, který hrál už od 15. minuty, po vyloučení ústeckého Šedivého, v početní výhodě. K celkovému finálovému účtu 4:1 přispěli svými góly Bartoš, Bartůšek, David a Valsa, který si zároveň vysloužil ocenění pro nejlepšího střelce turnaje. Za Sezimovo Ústí jedním gólem skóroval Šebek. V poločase finálového zápasu proběhlo také vyhlášení tomboly. Každý platící divák obdržel od půvabných hostesek náramek se slosovatelným číslem a za vskutku symbolické vstupné se mohl těšit na některou z pěkných výher, které věnovali štědří sponzoři. Turnaj s přehledem odřídilo trio rozhodčích Josef Novotný, Tomáš Kočí a Petr Jelen. Dobrým fotbalem se přišlo pobavit 150 platících diváků. Zapadající sluníčko tvořilo kulisu slavnostního ceremoniálu, při kterém sekretář klubu Karel Pištěk, tajemník turnaje pan Hůlka a starostka města Mirka Jeřábková předali ceny vítězům. Poté se diváci odebrali ke stánku s občerstvením a při poslechu kapely Veleband dlouho do nočních hodin diskutovali o právě skončivším 39. ročníku Memoriálu Františka Hájka. Příznivci kopané se však již mohou těšit na příští rok, neboť se bude konat jubilejní 40. ročník. Jakub Trnobranský, foto A. Valsová Vítězové turnaje - fotbalisté TJ Tatran Sedlčany TJ Sokol Sedlec-Prčice děkuje všem partnerům, kteří nám přispěli věcnými dary do tomboly. Město Sedlec-Prčice, Moninec, s.r.o., Pivovar Lobkowicz, Zednictví P. Vlk, Stavebniny Olbramovice, Herna Domino, Dandy Bar, J. Milota, WORLD LIVE SCORE K. Raček, Farma Prčice, s.r.o., Občerstvení na hřišti. Nejlepším hráčem turnaje se stal sedlčanský mladík Martin Valsa Turnaj v pétanque vyhrálo rodinné duo 7. ročníku turnaje O pohár Českého Meránu v pétanque, který se konal v sobotu 31. července na hřišti Na Starce, dominovala pohoda a sluníčko. Turnaj pořádá spolek drobných živnostníků SPOLDRŽIV a letos se ho zúčastnilo celkem 21 dvojic rozdělených do 6 skupin. Hrálo se na pískovém hřišti Na Starce a bílý písek spolu se sluníčkem evokoval pravou prázdninovou atmosféru. Ze skupin nakonec postoupilo 8 nejlepších párů, z nichž postupový pavouk postupně vyselektoval ty nejlepší. Na třetím místě skončili manželé Jandovi, jako druhá skončila dvojice Zubert Smíšek a pohár si ze Starky odváží letos naprosto suverénní rodinné duo Krejčí Vaverka. Pořadatelé děkují všem soutěžícím za účast. 8. ročník turnaje se bude konat v sobotu Pétang si s chutí vyzkoušela i starostka města s manželem. Foto a text Alice Valsová

12 12 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 Zveme vás na fotbal V srpnu se rozjíždí další ročník fotbalových soutěží. Do bojů promluví také naši zástupci fotbalisté TJ Sokol Sedlec-Prčice a fotbalisté SK Přestavlky. Zveme všechny fotbalové fanoušky a fanynky, přijďte podpořit naše hochy. Sokol Sedlec-Prčice Muži A I. B. tř., skupina D :00 NE 1. kolo Sokol Nespeky doma :00 SO 2. kolo SK Kostelec u Křížků venku :00 NE 3. kolo Sokol Kondrac doma :00 NE 4. kolo Sokol Chotýšany doma :30 SO 5. kolo SK Slavia Jesenice venku Dorost I. A.tř., skupina D :15 SO 1. kolo Sokol Podlesí venku :15 NE 2. kolo FK Fercom Týnec n. S. doma :15 SO 3. kolo Sokol Měchenice venku :15 SO 4. kolo Sokol Jankov venku :15 NE 5. kolo SK Benešov B doma Muži B IV.tř., skupina B :00 SO 1. kolo Sokol Mezno B venku :00 NE 2. kolo Sokol Úročnice B doma :00 NE 3. kolo volný los PLACENÁ INZERCE Způsob placení řádkové inzerce: Vyplněný kupón spolu s dokladem o zaplacení složenkou typu A zašlete na adresu MěÚ Sedlec-Prčice. Inzerci můžete platit také přímo na IC v Prčici a na pokladně MěÚ v Sedlci. I nadále je všem inzerentům k dispozici plošná forma inzerce v Našem domově, a to za daných cenových podmínek. Koupím: Koupím od vás sběretalské předměty různé půdní harampádíčko, staré stavební materiály, staré zemědělské stroje a nástroje a pod. Tel: Prodám: Stropní panely CZ-JW o dél. 6,15m, šíř. 1m, výš. 190mm. Nemusí se dávat podpěry, váha 1200 kg. Za poloviční cenu 1200 Kč, je možné udělat ze 24m 2-48 m 2. Kontakt: Nabízím: Nabízím možnost celoročního ubytování - krátkodobé i dlouhodobé, možné jako letní byt. Ateliér Prčice, Vítkovo nám. 6, tel , :00 NE 4. kolo Sokol Maršovice B venku :30 NE 5. kolo SK Marila Votice C doma Starší žáci I. A.tř., skupina C :00 SO 1. kolo FK Kunice doma :00 NE 2. kolo Tatran Sedlčany B venku :00 S0 3. kolo FK Uhlíř. Janovice doma :00 SO 4. kolo FK Kolín B doma :00 SO 5. kolo SK Slavia Jesenice venku Mladší žáci okresní přebor :00 NE 2. kolo SK Pyšely venku :15 NE 3. kolo Sokol Maršovice doma :15 NE 4. kolo Křečovice doma :15 NE 5. kolo Sokol Vrch. Janovice venku Přípravka okresní soutěž :15 SO 2. kolo SK Benešov C doma :30 SO 3. kolo Sokol Čechtice venku :30 NE 4. kolo Sokol Úročnice venku :15 SO 5. kolo Sokol Myslič doma Výsledky a aktuální informace naleznete na SK Přestavlky IV.tř., skupina B :00 SO 1. kolo SK Olbramovice B doma :15 NE 2. kolo FK Soběhrdy B venku :00 SO 3. kolo Sokol Neveklov B doma :00 NE 4. kolo SK Bystřice B venku :30 SO 5. kolo Sokol Maršovice B doma PAVEL KONOPISKÝ PRODEJ ŠTĚRKU, PÍSKU, KAMENÍ Přestavlky 53 Sedlec-Prčice, Tel.: red. Daruji kotě - nalezenečka. Špatné už má za sebou

13 číslo 244, srpen 2010 Náš domov strana 13 INFORMAČNÍ SERV I S Co se kde děje, co se kde koná? VÝSTAVY VRCHOTOVY JANOVICE PARALELA POHLEDU Až do můžete na zámku Vrchotovy Janovice navštívit výstavu historických fotografií, map, dobových pohlednic a leteckých snímků. V rámci výstavy (ve středu) je i promítán film Václava Smetáka Vystěhování. Otevřeno kromě pondělí denně od 13 do 16 hodin. AKCE: AUTORSKÉ ČTENÍ MICHALA VIEWEGHA Obchůdek U Kačenky Sedlec a areál Moninec srdečně zvou na autorské čtení Michala Viewegha z jeho nové knihy Biomanželka. Setkání s úspěšným spisovatelem se uskuteční 14. srpna od 18,30 hodin v restauraci M2 na Moninci. rezervace na u: nebo SMS na tel.: ŠERMÍŘSKÉ ROZVERNOSTI NA ZÁMKU V ROZTOKÁCH U PRAHY Celodenní komponovaný program v areálu zámku v Roztokách. Slavnosti se konají v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. Uvidíte šermířská a divadelní představení, orientální tance, rytířský turnaj, pro děti jsou připraveny různé hry. V areálu bude také historické tržiště a samozřejmě i dobové občerstvení. Mezi účinkujícími se představí Skupina scénického šermu a divadla Bibus Spiritus, skupiny historického šermu a historická hudba Bakchus. BABIČČINY KOČÁRKY Až do si můžete v Českém Šternberku prohlédnout výstavu Babiččiny kočárky. K vidění jsou zde historické kočárky pro děti a panenky z let Kromě kočárků si návštěvníci mohou prohlédnout i dobové oblečení na miminka, zavinovačky, polštářky, ukázky dětských pokojíčků, nádobí pro panenky a další holčičí hračky. STŘEDOVĚKÉ MRAČENÍ V sobotu od do a v neděli od do jste zváni na tradiční historické slavnosti Mračení na středověké tvrzi pokračování na str. 14 Kam na výstavu? Výstaviště Praha Holešovice INTERBEAUTY PRAGUE mezinárodní veletrh kosmetiky PVA Praha Letňany COFEX veletrh kávy a vybavení pro její přípravu WELNESS BALNEA mezinárodní veletrh welness, regenerace, rehabilitace a lázeňství. Zahrada Čech Litoměřice ZAHRADA ČECH 34. ročník nejnavštěvovanějšího zahradnického veletrhu. Výstaviště Lysá nad Labem DOMOV A TEPLO výstava bytového vybavení, nábytku a tepla POLABASKÝ KNIŽNÍ VELETRH - 7. výstava pro všechny milovníky krásných knih a literatury ČTYŘI DNY SE ZÁCHRANÁŘI 9. výstava moderní požární a policejní techniky Výstaviště České Budějovice ZEMĚ ŽIVITELKA 37. ročník obnova a rozvoj venkova, rostlinná a živočišná výroba, zemědělská technika, potravinářská výroba, lesní a vodní hospodářství, zahradnictví, pěstitelství, služby pro zemědělce, malá zahradní technika a další. EKOSTYL tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, likvidace odpadů, alternativní zdroje energie, biomasa, bioprodukty, racionální výživa a zdravý životní styl. MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA DRUŽ- STEVNICTVÍ spotřební zboží, kovovýroba, elektronika, stavebnictví, vybavení domu, bytu i zahrady, textil a kožená galanterie, umělecké a řemeslné výrobky apod.

14 14 strana Náš domov číslo 244, srpen 2010 Důležitá telefonní čísla Hasiči místní pohotovost HZS Kladno Lékařská záchranná služba Policie ČR Obvodní oddělení Votice: Univerzální - pro hlášení nehod všeho druhu Středočeská energetická pohotovost Co se kde děje, co se kde koná? dokončení ze str. 13 v Tuchorazi. Čeká vás bohatý kulturní program, dobové tržiště, šerm, tanec, divadlo a hudba, jakož i prohlídka tvrze. Program vyvrcholí bitvou z období třicetileté války. Po celé dva dny bude připraveno občerstvení. Akce je určena pro malé i velké příznivce historie. MIŘETICKÝ FICHTLÁČ Pro všechny příznivce motorek, zvláště pak těch menších a starších PIONÝRŮ či takzvaných fichtlů tu máme pozvánku na sraz do Miřetic u Vlašimi. Koná se od a kromě samotné ukázky strojů tu budou motorky i soutěžit. Ve sprintu do kopce, v jízdě zručnosti a dalších soutěžích. Na závěr čeká účastníky taneční zábava s kapelou Vysoký napětí. Více na ROGAR ZRADA VIKINGŮ aneb Ranně středověké bitva Sdružení pro oživení historie všechny srdečně zve na vikingsko-slovanskou bitvu, která se bude odehrávat nedaleko Neveklova v sobotu 21. a v neděli 22. srpna. V sobotu je začátek programu ve 12 hodin, kdy vás čeká komentovaná návštěva tábora válečníků, ukázky zbraní a zbrojí s možností vyzkoušet si je, dobová řemesla, turnaj v hodu oštěpem (a ne tím, kterým hází Bára Špotáková), lukostřelba a další středověká zábava. Samotná bitva pak začne v 16 hodin. Těšit se můžete na více jak 200 účinkujících. V průběhu dne je zajištěno občerstvení, budou Středočeská plynárenská pohotovost Centrální ohlašovna poruch plyn Městský úřad Sedlec-Prčice podatelna: , mobil: Služby Sedlec-Prčice, s.r.o. vodovod a kanalizace: mobil: , probíhat nejrůznější vikingské soutěže, kuchařská soutěž a vědomostní kvízy o ceny. V neděli program začíná již v 11 hodin dopoledne a bitva vypukne od 13,30 hodin. Akce se koná za každého počasí. MEMORIÁL MÍRY KABÍČKA SDH Sedlec zve všechny příznivce hasičského sportu na další ročník netradičního zápolení malých hasičů, které se koná v sobotu 4. září, tentokrát na hřišti Na Starce v Sedlci. 36. ROČNÍK POCHODU KRAJEM KAMENŮ Odbor Klubu českých turistů SK Petrovice u Sedlčan pořádá 36. ročník pochodu Krajem kamenů spojených s rozhlédnutím po krajině z rozhledny na Hodětíně. Pochod se koná v sobotu 11. září, délky tras jsou 12, 16, 22, 32 a 47 km a dvě cyklotrasy 42 a 62 km. Start pochodu je od 7 do 10,30 hodin ve škole v Petrovicích, cíl tamtéž do 18. hodiny. Bližší informace získáte na -petrovice.ic.cz. STÁLE ŽIVO NA HRADĚ ŠELMBERK V druhé polovině prázdnin bude na hradě Šelmberk u Mladé Vožice živo srpna: STŘEDOVĚK NA HRADĚ ŠELMBERK II. mezinárodní setkání mládeže ve středověkém duchu (Itálie, Řecko, Finsko, Česká republika). Veřejnosti bude přístupná většina prostor areálu, připraveny jsou tematické večery pro veřejnost zaměřené na představení jednotlivých zemí. 20. srpna pátek: ROCKOVÝ VEČER NA HRADĚ ŠELMBERK rocková muzika let minulých i současných. Hrají skupiny L.T.A. rock a VELOREX z Mladé Vožice, začátek ve 21 hodin. 21. srpna sobota: NETOPÝŘÍ NOC NA HRADĚ ŠELMBERK 7. ročník populární akce zaměřené na osvětu ochrany létajících savců. Povídání o netopýrech, ukázky živých netopýrů, odchyty netopýrů do speciálních sítí v prostorách hradu. Začátek ve 20 hodin. Uzávěrka zářijového čísla je v úterý 31. srpna v 11 hodin. Uzávěrka volebních prezentací je ve středu 1. září. Na příspěvky došlé po tomto termínu nemusí být brán zřetel. VZPOMÍNÁME, DĚKUJEME Dovoluji si oznámit všem, kteří ho znali a měli ho rádi, že dne 15. července 2010 zemřel pan Ladislav Doubrava z Prčice. Zároveň bych chtěla poděkovat kolektivu zaměstnanců LDN Prčice za vzornou a příkladnou péči, kterou otci počas celé jeho hospitalizace věnovali. Dcera Laďka. Děkujeme všem, kteří se dne 16. července přišli naposledy rozloučit s naší maminkou, paní Marií Polidarovou z Měšetic. Dne 23. července tomu bylo již 10 let, co zemřel pan Josef Skála ze Sušetic. Za vzpomínku děkují maminka a sourozenci s rodinami. Dne 5. srpna 2010 by se dožil svých 70. narozenin pan Karel Pětivlas ze Sedlce. Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami. PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA V SEDLCI: Pondělí, středa Sobota Dcery s rodinami srpna: VŠEDNÍ DNY V PODHRADÍ 3. očník akce oživeného podhradí. Živé a interaktivní ukázky středověkých řemesel a života v podhradí, hrnčíř, kovář, pekař, platnéř, zahradník, přadleny a další. Program denně od 10 do 16 hodin. info. BEZ ZÁRUKY hod hod. Náš domov, měsíčník Města Sedlec Prčice. Vydává Město Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, , IČO Šéfredaktor Alice Valsová, informace a příspěvky na čísle , mobil: , nebo přímo na infocentru. Cena 9 Kč včetně 10% DPH, evidenční číslo MK ČR E 10761, náklad 600 výtisků, tiskne tiskárna Tria Olbramovice. Aktuální číslo v prodeji nejdéle do 15. dne kalendářního měsíce. Cena inzerce: zadní strana 12, Kč, vnitřní strany 10, Kč, inzertní strana 8, Kč/1 cm % DPH. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků od externích přispěvatelů a za názory čtenářů.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

v zasedací místnosti OÚ čp.46.

v zasedací místnosti OÚ čp.46. Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 7.10. 2010 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.5/10 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, ing. Dragoun Jiří, Poslušný

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce

Zápis č. 4/2010. z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Zápis č. 4/2010 z veřejného závěrečného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 6. 10. 2010 v zasedací místnosti obce Přítomni: - zastupitelé 14 viz pres. listina příloha č. 1 - omluven

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.02/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 6.3.2009 Přítomni:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 24. 6. 2013 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. 2013 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová Vlasta, Dvořák Václav, Brychta

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO

Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO ČINNOST SVAZKU OBCÍ Společenství obcí ČERTOVO BŘEMENO v roce 2008 Mgr. Zdeněk Sedláček, Vítkovo nám. 6, 257 92 Sedlec-Prčice, tel: 604 151 452, zdenek.sedlacek@seznam.cz strana 1 Opět uběhl rok v životě

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více