Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 17. října 2005 ã. 10/2005. Tělocvična při základní škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 17. října 2005 ã. 10/2005. Tělocvična při základní škole"

Transkript

1 MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka V Morávce 17. října 2005 ã. 10/2005 Tělocvična při základní škole Blíží se termín pro dokončení akce Rekonstrukce ZŠ s přístavbou tělocvičny. Stavba je řešena jako úprava stávajícího objektu školy pro zázemí tělocvičny a přístavba tělocvičny. Ve stávajícím objektu v prvním podzemním podlaží zůstane pouze plynová kotelna. Nově vzniknou šatny pro chlapce, šatny pro dívky, umývárny pro chlapce, umývárny pro dívky, WC pro chlapce, WC pro dívky, skladovací místnosti a místnost pro úklid. V přístavbě bude tělocvična o rozměrech 26,85 m 16,00 m, chodba, nářaďovna, schodiště a galerie. Vchod do tělocvičny, včetně zázemí pro tělocvičnu, je řešen samostatně, nezávisle na škole. Přes nepříznivé klimatické podmínky v letošním roce bude zřejmě termín pro dokončení stavby, tj. 6 měsíců od zahájení stavby dodržen. Kolaudace je stanovena na 8. listopadu 2005, takže pokud nevzniknou nějaké nepředvídatelné problémy, bude možno, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, tělocvičnu užívat nejen žáky základní školy, ale také širokou veřejností. Josef Klimánek, starosta obce Občanská volba Obec Morávka připravuje naučnou stezku Prameny řeky Morávky, která má významně přispět nejen k poznání vlastní řeky, ale také života v její blízkosti. Naučná stezka začíná na parkovišti a končí u pramene Morávky. Na celé trase bude několik naučných tabulí, na kterých bude popsána řeka Morávka, historie přehrady a zatopeného údolí, povodí řeky Morávky, voda

2 jako základ výroby piva Radegast, školství na Morávce, ochrana přírody, historie turistiky na Morávce, lesnictví, osidlování a hospodaření v horách a pramen a řeka Morávka. K propagaci chce obec vydat Průvodce naučnou stezkou Prameny řeky Morávky. Na tento projekt jsme požádali o finance z OBČANSKÉ VOLBY SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÝ PRAZDROJ ve výši Kč. Občanská volba Plzeňského Prazdroje podporuje aktivity ve čtyřech kategoriích, ve kterých je celkem 19 projektů, které byly vybrány pro hlasování. Náš projekt je zařazen do kategorie VZDĚLÁVÁNÍ A EKOLOGIE a v prvním kole získal největší počet bodů ze všech hodnocených projektů ve všech kategoriích. K tomu abychom získali finanční prostředky je nutno abychom měli podporu široké veřejnosti. Projekt Průvodce naučnou stezkou Prameny řeky Morávky podpoříme tak, že mu dáme hlasy na anketních lístcích v některých novinách a také zasláním SMS ve tvaru: HLA OVR E 4 na č Doufám, že projekt podpoříte, za což děkujeme. Cena 1 SMS je 3 Kč včetně DPH a z jednoho telefonu je možno zaslat jednu SMS zprávu. Josef Klimánek, starosta obce Upozornění Ještě jednou upozorňujeme, že ve čtvrtek a v pondělí bude Obecní úřad Morávka z důvodu školení uzavřen. Sběr pneumatik Jakékoliv pneumatiky odložte na parkoviště Lipové vedle kontejneru. Pneumatiky budou odvezeny Frýdeckou skládkou, a. s., Frýdek Místek. Upozornění Severomoravská energetika,a. s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení NN, bude přerušena dodávka elektrické energie v obci Morávka takto: Část Obce Morávka napájena z trafostanice DTS 7253 (Morávka Slavíč, oblast 1) Od trafostanice č k domu č. p. 416 (včetně odbočky pro č. p. 415, 416) 2

3 20., v době od 8.00 do hodin v době od 8.00 do hodin Část obce Morávka napájena z trafostanice DTS 7253 (Morávka Slavíč, oblast 2) Od Morávka č. p. 416 včetně po Morávka č. p. 423 včetně): 20., 21., v době od 8.00 do hodin v době od 8.00 do hodin 27., v době od 8.00 do hodin 1. 4., v době od 8.00 do hodin Část obce Morávka napájená z trafostanice DTS 7253 (Morávka Slavíč, oblast 3), Od Morávka č. p. 423 až po Morávka č. p. 596 (konec vedení NN) 20., v době od 8.00 do hodin , v době od 8.00 do hodin 1. 4., v době od 8.00 do hodin , v době od 8.00 do hodin v době od 8.00 do hodin V uvedených lokalitách budou vždy vyvěšeny letáky s informací o přerušení dodávky elektrické energie. Pootevřené školní dveře Den zdraví Dne proběhl na naší škole den zaměřený na zdravý životní styl. Žáci II. stupně se zúčastnili již 2. ročníku prezentační akce zaměřené na zdravý životní styl, výživu a pohyb. Děti zde měly možnosti nejen si prohlédnout a zakoupit výrobky zhotovené mentálně a zdravotně postiženou mládeží, ochutnat řadu výrobků zdravé výživy, ale také se poradit s různými odborníky o problematice kouření, poruchách příjmu potravy aj. Zúčastnily se také přednášky pořádané ČČK na téma Poskytování první pomoci. Také děti 1. stupně se k této akci připojily. Celé dopolední vyučování bylo zaměřeno na zdravý způsob života a zdravou výživu. Formou besed, her, řešením kvízů si uvědomily co mohou udělat pro své zdraví a také, jak zdravě jíst. V praktické části si pak připravily zdravé ovocné a zeleninové saláty a různé pomazánky. Vzájemná ochutnávka byla zaslouženou odměnou za vynaložené úsilí. Následující den patřil cvičení v přírodě. Děti zde prokázaly svou fyzickou zdatnost a vytrvalost. Celá akce pak byla zakončena výstavkou ovoce, zeleniny a dalších zahradních a lesních plodů ve vestibulu školy. 3

4 Ukázalo se, že tyto akce se dětem líbí a přinášejí jim řadu poučení. Potvrdila se moudrost perského přísloví Gram praxe je víc než tuna teorie. Mgr. Jarmila Válková a Stanislava Kohutová Dne jsme na naší škole oslavili Evropský den jazyků. Oslavy tohoto dne se konají od roku 2001 a jejich cílem je rozšířit jazykovou vzdělanost a usnadnit tak porozumění jiným národům po jazykové a kulturní stránce. Žáci 4. až 9. třídy pracovali na vytvoření anglicky psaného školního časopisu, který si mohou zakoupit. Simona Damková Spolupráce MŠ a ZŠ ZŠ Morávka úzce spolupracuje s MŠ Morávka a MŠ Pražmo. Na začátku každého školního roku je vytvořen plán spolupráce, který je zaměřen především na předškolní děti, které se chystají k zápisu do l. třídy. Proto již v tomto období oslovujeme rodiče budoucích prvňáčků a zveme je do naší školy. Vážení rodiče budoucích prvňáčků! Srdečně zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků (i ty, kteří nebudou chodit do ZŠ Morávka) na ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY. Co vás čeká? Ve středu 19. října ve hodin přijdete se svým budoucím prvňáčkem do 1. třídy, kde na vás budou čekat p. učitelky. Budete vystřihovat, lepit, skládat a na závěr si každý svůj výrobek odnesete domů. Ve středu 23. listopadu ve hodin se tentokrát vypravíte se svými dětmi do světa pohádek. Děti budou pohádku poslouchat, kreslit, vyprávět a na závěr si ji i zahrají. Ve čtvrtek 15. prosince vás srdečně zveme na Den otevřených dveří kde se podíváte do výuky v l. nebo 2. třídě. Otevřeno bude pro vás od 8.00 do hodin. Naladíme se na téma Vánoce a u příjemné vánoční hudby si vyrobíme malé ozdůbky na stromeček, zazpíváme si koledy u klavíru a ochutnáme cukroví, co napekly naše maminky. Prohlédnout si rovněž můžete počítačovou učebnu, školní družinu a školní jídelnu, popřípadě se na cokoliv zeptat paní ředitelky nebo zástupkyně v l. patře. 4

5 Na závěr této přípravy do školy vás všechny čeká velký den ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis proběhne 18. a 19. ledna 2006 od hodin. Těšíme se na všechny děti i rodiče, kteří si vyberou naši školu. Obec Morávka věnuje každému prvňáčkovi Kč na školní pomůcky. Peníze dostanou od obce rodiče prvňáčka. Na všechny se těší Mgr. Sylva Rohanová uč. l. třídy, Mgr. Jarmila Válková uč. 2. třídy Co vám může škola nabídnout? Škola je umístěna v krásném prostředí s čistým vzduchem a velkou zahradou. Pro výuku využíváme letní učebnu na zahradě školy. Děti pobývají o přestávkách za pěkného počasí venku. V letošním roce bude pro děti otevřena nová krásná tělocvična, která bude využívána i k mimoškolním aktivitám. V blízkosti školy je lyžařský areál, který využíváme k odpolednímu lyžování. O jarních prázdninách pořádáme pro děti lyžařský kurz na Slavíči, kde se mohou naučit lyžovat. Pro rodiče a žáky 2. stupně pořádáme zájezdy do divadla. Na škole pracuje Klub rodičů, který zajišťuje různé akce pro děti a rodiče: např. Den dětí, ples rodičů, mikulášské balíčky a dárky na Vánoce pro třídy, přispívá na lyžařský výcvik, na plavání, zajišťuje tradiční pečení perníků na Vánoce aj. Provoz školní družiny je od 6.30 do hodin a je zaměřen na výtvarnou a sportovní činnost. Již od 1. třídy vytváříme s dětmi projekty, čímž získávají vysoký nadstandard vědomostí, které umí uplatnit v praxi. Nabízíme bohatou nabídku kroužků: pěvecký sbor, hra na kytaru, hra na klavír, dramatický kroužek, rybářský, zdravotnický a lyžařský spojený s turistikou, anglická konverzace, mažoretky. Od 4. třídy vyučujeme anglický jazyk a od šesté třídy je výuka rozšířena o předmět anglická konverzace. Máme PC učebnu, vybavenou 14 žákovskými počítači, což umožňuje individuální výuku ve výukových programech všech předmětů, včetně volby povolání. Tradiční akce školy: drakiáda, podzimní výstava, Vánoční strom, Vítání jara, vynášení Moreny, Den matek, sportovní soutěže. Mgr. Sylva Rohanová 5

6 Klub rodičů při ZŠ Morávka informuje Nedávno začal nový školní rok a my bychom chtěli touto cestou krátce informovat o činnosti Klubu rodičů při ZŠ Morávka. Z příjmů Klubu rodičů jsme v minulém školním roce žákům přispěli na tyto akce: zakoupení míčů pro děti zakoupení Mikulášských nadílek plavecký výcvik zakoupení volejbalové sítě k Vánocům lyžařský výcvik žáků 7. tř. odměny do soutěží a závodů během lyžařských výcviků a Dne dětí doprava dětí do divadel a na poznávací výlety výlet žáků 9. tř. V tomto školním roce vás opět rádi uvidíme při návštěvách divadla, před Vánocemi se sejdeme u vařunky a v lednu nebo v únoru na rodičovském plese. V květnu bychom společně se školou chtěli pro maminky žáků připravit oslavu Dne matek. Děkujeme všem, kteří se v uplynulém školním roce zapojili do činnosti Klubu rodičů a vyzýváme všechny rodiče, aby se k nám i v tomto, právě začínajícím, školním roce připojili. Uvítáme jakoukoli pomoc při organizování akcí nebo třeba jen dobrý nápad. Jménem výboru Klubu rodičů při ZŠ Morávka Iveta Mikolášová Informace k občanským průkazům a cestovním dokladům Výňatek sdělení Krajského úřadu, Moravskoslezského kraje, odboru vnitřních věcí, 28. října 117, Ostrava Z důvodu nepřesných informací prezentovaných v médiích, že občané starší 70 let si nebudou muset měnit občanské průkazy, pokud v nich nemají vymezenu dobu platnosti, a do konce života budou moci používat dosavadní občanské průkazy, krajský úřad po telefonické konzultaci s Ministerstvem vnitra upřesňuje, že dle platné právní úpravy se občanům narozeným před 1. lednem 1936 pouze prodlužuje lhůta pro výměnu občanských průkazů. Na tyto občany se tedy nevztahuje nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů, a výměnu občanských průkazů musí provést do

7 O vyřízení občanského průkazu mohou občané požádat na matrice Obecního úřadu v Raškovicích (úřední dny: pondělí a středa hod., polední přestávka hod.) nebo přímo na Městském úřadě ve Frýdku Místku, Palackého 115, evidence OP. K žádosti je třeba doložit dosavadní občanský průkaz, 1 fotografii (současně vyfocenou), případně rodný list, oddací list nebo úmrtní list manžela (manželky). Vyřízení občanského průkazu z důvodu skončení platnosti je bez poplatku. Výňatek sdělení Ministerstva vnitra, odboru správních činnosti, Praha 4 Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti ustanovení 41a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., (bod 57), kde je uvedeno: K opuštění území k cestě do států Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Z uvedeného vyplývá, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám používat občanské průkazy typu identifikační karty bez strojově čitelných údajů. Upozorňujeme také na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují i děti cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany České republiky. Dalším rozdílem je, že do občanského průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu. Drahomíra Skotnicová, referent OÚ Morávka Informace Nemocnice ve Frýdku Místku, p. o. nutně HLEDÁ DÁRCE KRVE. Každý dárce dostává dárek a občerstvení zdarma a navíc od do budou všichni dárci zařazeni do soutěže o hodnotné ceny, např. 50 l soudek piva Radegast, tenisovou raketu Head, 101 dílný skládací kufr s nářadím, příklepovou vrtačku a AKU vrtací šroubovák, posilovače těla, dárkové předměty Toyota a Radegast a další dárky. Více na Ing. Petr Kacíř, ředitel nemocnice ve Frýdku Místku, p. o. 7

8 Koupím dům na Morávce a okolí. Možno i k rekonstrukci. Platba hotově. Telefon: nebo

9 Investice do své penze Člověk, který potřebuje zabezpečit rodinu pro případ, že by se s ním něco stalo, uzavírá životní pojištění. Ale ten, kdo chce peníze jen zhodnocovat, si je ukládá například do penzijního připojištění. V jedenácti penzijních fondech si na konci letošního prvního pololetí spořilo celkem lidí, kteří měli ve svých účtech uloženo více než 103 miliard korun. Nejvíce klientů, a to již přes 825 tisíc, má Penzijní fond České pojišťovny s objemem klientských úspor ve výši 22,3 miliardy korun. Rady a tipy k nezaplacení 1. Ukládejte si alespoň 500 Kč měsíčně. Získáte tak maximální státní příspěvek, který každý měsíc činí 150 korun. 2. Pokud to umožňuje vaše finanční situace, spořte pravidelně více než 500 korun měsíčně. Získáte možnost daňových odpočtů a můžete navíc ušetřit až Kč za rok. 3. Využijte možnosti mimořádných vkladů nebo předplatného. Peníze se Vám budou zhodnocovat lépe než na termínovaných vkladech v bance. 4. Jestliže nemůžete momentálně platit příspěvky na penzijní připojištění, nerušte smlouvu, ale požádejte váš penzijní fond o odklad nebo přerušení placení příspěvků. Nepřijdete tak o doposud připsané státní příspěvky. 5. Výši vašeho měsíčního příspěvku můžete změnit dle momentálních potřeb a možností. Za provádění změn ve smlouvách se penzijním fondům neplatí žádné poplatky. 6. Zjistěte si, zda-li na penzijní pojištění přispívá váš zaměstnavatel. Pokud ano, nechte si od něho zasílat příspěvky na vaši smlouvu. 7. Pokud ve smlouvě ještě nemáte sjednanou invalidní a pozůstalostní penzi, učiňte tak. Na tyto penze se neplatí žádné příspěvky. Mottem pro práci specialistů Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. je poskytovat především osobní servis. Odpověď na vaše dotazy dostanete na tel. čísle a můžete si pro odpověď přijít i osobně každou středu v době od do hodin na jednatelství ČP, a. s. v budově Obecního úřadu Morávka. mh 9

10 Vydává Obecní úřad Morávka, ev. č. MK ČR E 14421, náklad 500 ks. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. Výtisk zdarma

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. listopadu 2007 ã. 11/2007. Uplynul rok a skládáme účty

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. listopadu 2007 ã. 11/2007. Uplynul rok a skládáme účty MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 16. listopadu 2007 ã. 11/2007 Uplynul rok a skládáme účty Co se povedlo Rozsvícení vánočního stromku jednalo se o akci,

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 1 Charakteristika školy 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Úplná

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 5 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města příloha: fotoreportáž Benešovský jarmark NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY NEJLEVNĚJŠÍ LETÁKY

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Autoři: Mgr. R. Pytlík, Zpracováno: 9. 10. 2014 Platí pro: Příspěvková organizace Mgr. D. Šubová, Mgr. M. Ott M. Kunová, M. Skybíková Platnost od: 22. 10. 2014 Počet

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2009/2010 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2. Přesný

Více

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014

Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Hněvošický zpravodaj č. 2/2014 Obecní úřad Hněvošice říjen 2014 Volby do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod

Více