Marketing, netradiční forma komunikace GTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing, netradiční forma komunikace GTS"

Transkript

1

2 Marketing, netradiční forma komunikace GTS Společnost GTS prošla v letošním roce významnými změnami, které prověřily sílu její pozice jak po stránce finanční stability, tak na straně klientské základny. Počínaje dnem dvanáctého září 2002 se společnosti KPNQwest a GTS provozně sloučily. Nová společnost GTS dnes reprezentuje nejen špičku v oblasti hlasových služeb, ale díky know-how a klientům společnosti KPNQwest také vysokou odbornost v oblasti internetových a datových služeb. Další významnou událostí z počátku října byl vstup nového silného vlastníka do celé evropské skupiny GTS. Tím se naše společnost zařadila mezi několik málo operátorů, kteří mají vyřešenou svou vlastnickou strukturu. Celková stabilizace společnosti nám umožnila dát o sobě znovu vědět, a to jinak a zřetelněji. Velice pečlivě jsme zvažovali, jakou formou oslovit vás, stávající obchodní partnery, tak i klienty potenciální. Návrhy, jakou filozofii dát naší nové reklamní kampani byly tři. K tomu, abychom vybrali skutečně správnou cestu, jsme se rozhodli návrhy konzultovat přímo s naší cílovou skupinou, tedy s některými z vás pomocí tzv. focus groups (druh marketingového výzkumu). K našemu překvapení byly téměř všechny návrhy naší cílovou skupinou zamítnuty: po zhlédnutí kampaní všech operátorů se nelíbily superlativy, obecná sdělení, vychloubání a nic neříkající klišé. Jak IT manažeři, tak ředitelé společností prahnou po vtipu. Právě díky realizovanému výzkumu jsme přepracovali celou svou kampaň do podoby, s níž se můžete od září setkávat v tisku a na Internetu. Podle doporučení naší cílové skupiny jsme zvolili nadsázku s nádechem vtipu. Kampaň pozvolna přecházela od spíše konzervativních sdělení až po ryzí nadsázku. Jednu takovou ukázku jsme použili i pro toto vydání klientského magazínu. Cílem kampaně bylo na sebe nenásilně upoutat pozornost. Vsadili jsme na čistotu, jasnost sdělení a originalitu. Jako jeden z unikátních projektů mohu zmínit akci Týden bez reklamy na Internetu", která byla v České republice uskutečněna vůbec poprvé v historii: na vybraných serverech jsme obsadili všechna místa, která byla k dispozici pro reklamní sdělení, a nahradili je čistou bílou plochou. Za ní se skrývalo sdělení, kterým jsme návštěvníkům přáli ničím nerušené (tedy ani reklamou) čtení a brouzdání obsahem serveru. Tento počin se setkal s nečekaně kladnou odezvou. Pokud jste Týden bez reklamy zmeškali, přikládám pro ukázku tehdejší podobu serveru s nímž jsme také spolupracovali. Přeji vám ničím nerušené brouzdání po Internetu, ale také ničím nerušené telefonování a užívání dalších služeb, které vám poskytujeme. David Duroň Marketingový ředitel GTS

3 Regulační update - Regulace telekomunikací V minulém Regulačním update jsme si vysvětlili souvislosti regulace a liberalizace telekomunikačního trhu. Tento druhý díl vzniká právě ve chvíli, kdy se v Praze na jednom místě sešli snad úplně všichni, kdo mají k těmto tématům co říct. Za zmínku jistě stojí, že ministr Vladimír Mlynář dal tématům regulace a liberalizace telekomunikací v dané chvíli přednost před projednáváním státního rozpočtu v parlamentu. Nechyběli ani náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová, předseda ČTÚ David Stádník, zástupce Evropské komise Paul Verhoef, předseda APVTS Svatoslav Novák a rovněž tak ani zástupci nejdůležitějších telekomunikačních společností na českém trhu. Stalo se 5. a 6. listopadu na konferenci České telekomunikace před branami úplné liberalizace a samozřejmě tu byla i GTS! Zdá se, že telekomunikačním prostředím v České republice snad více než kdy jindy hýbe otázka dalšího postupu liberalizace, ať již ve vztahu ke specifické situaci v ČR, tak i k očekávanému vstupu naší republiky do EU. V praxi se pak tato otázka konkretizuje zejména ve vztazích mezi tzv. alternativními telekomunikačními operátory (GTS je největším a nejvýznamnějším alternativním operátorem v ČR) a dominantním operátorem, což je Český Telecom. Společnost GTS se podílí kromě aktivit v jednotlivých oblastech rozvoje (jedná se např. o přípravu na definici služeb CPS volby operátora přednastavením, NP přenositelnosti čísla, ULL zpřístupnění účastnických vedení) také na přípravě návrhu novely telekomunikačního zákona (bude se týkat právě ULL a předložena parlamentu má být do konce listopadu 2002) a rovněž na přípravných jednáních k návrhu nového zákona o elektronických komunikacích. V minulém Regulačním update jsme vás také tak trochu napnuli v záležitosti situace připojování k Internetu vytáčenou linkou (dial-up). Předpověď zde uvedená se potvrdila do posledního písmene: Český Telecom skutečně vypověděl uvedené smlouvy a Český telekomunikační úřad následně skutečně razantně zasáhl. Z toho vyplynulo, že z pohledu zákazníka k žádným nepředvídatelným změnám, které hrozily, nedošlo a nedojde. Odborná diskuse se mezitím dostala tam, kam patří: ČTÚ po dohodě s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s dalšími zájmovými skupinami inicioval založení neformálního fóra pro definování nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet. Toto Fórum, v jehož pracovních týmech opět aktivně působí i společnost GTS, má ještě letos předložit návrh budoucího modelu poskytování Internetu v ČR. O jeho konečné podobě včetně finanční stránky rozhodne ČTÚ na základě konsensu na úrovni Řídicího výboru zmiňovaného Fóra. K nejčerstvějším novinkám a zároveň úspěchům, kterých společnost GTS v poslední době dosáhla, je zprovoznění služeb volby operátora (CS carrier selection), která je pro vás v nabídce GTS k dispozici pod názvem GTS Volba Plus. Vyjednávání s dominantním operátorem o vzájemných podmínkách poskytování této služby nebylo jednoduché a nakonec musel se svým rozhodnutím přispět i Český telekomunikační úřad, který potvrdil principy a postoje GTS v této záležitosti. Více o této službě pojednává zvláštní článek v tomto vydání GTS Fóra. Znovu se na tomto konkrétním případě ukázalo, jak principiální, jednoznačný a dlouhodobě konzistentní postoj, který zaujímá společnost GTS, přináší ovoce nejen přímo pro vás, naše zákazníky, ale i pro rozvoj liberalizace telekomunikací v ČR vůbec. Richard Limburský Zástupce ředitele pro vnější vztahy

4 Projekty a konference Nadace Forum 2000 Konference Forum 2000 se koná každoročně v Praze pod záštitou prezidenta Václava Havla. Letos Nadace Forum 2000 a prezident republiky Václav Havel zahájili nový projekt Mosty přes globální propasti, který navazuje na tradici zmíněných konferencí, konaných v Praze v letech 1997 až Projekt Mosty si klade za cíl přivést k jednomu stolu zástupce odlišných (často antagonistických) názorových proudů, aby společně diskutovali o aktuálních globálních tématech. Jedním z partnerů Nadace Forum 2000 je i společnost GTS. Letošní Mosty zahájila 3. července 2002 na Pražském hradě diskuse předních představitelů světových náboženství, jíž se zúčastnili prezident Václav Havel, Jeho Svatost dalajlama, Jeho Ctihodnost Kakuhan Enami (zastupoval buddhistickou školu Tendai; je představitelem kláštera Enrjaku-dži na hoře Hiei, nejvýznamnějšího tradičního centra japonského buddhismu, jež je dnes proslulé rovněž jako středisko mezináboženské spolupráce), zemský rabín Efraim Karol Sidon, švédský protestantský duchovní Hans Ucko a šejk Mohammed Mohammed Ali. Setkání moderoval Prof. Tomáš Halík, významná osobnost katolické církve, reprezentující proud, jenž se orientuje právě na mezináboženskou spolupráci Halík je ostatně i prezidentem České křesťanské akademie Diskutující se soustředili především na postavení dialogu jednotlivých náboženství v současném globalizovaném světě. Mezi základní témata patřila kulturní a náboženská odlišnost, povaha a nutnost globální komunikace a možné, či již existující konflikty, zejména mezi odlišnými náboženstvími, ideologiemi a politickými režimy. Hlavní letošní akcí Mostů pak bylo společné setkání vrcholných zástupců institucí globální ekonomiky a nadnárodních korporací na straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální občanské společnosti, na straně druhé. Zástupci obou stran vytvořili skupinu čtyřiceti osobností, reflektující různorodost názorového spektra, aby vytyčili oblasti shody a naopak konfliktu v oblasti globální ekonomiky. Tato konference proběhla ve dnech 18. až 20. října 2002 v Obecním domě v Praze. Ve čtyřech tematických workshopech diskutovali účastníci o propastech, které rozdělují globální společnost, a o možných způsobech, jak je překlenout. Současně s tím se pokoušeli najít konsensus mezi svými rozdílnými pohledy a hlavně cesty pro pokračování podobného dialogu v budoucnosti. Konference na této úrovni byla jedním z vůbec prvních setkání tohoto druhu ve světě. 1. Informační propast a role médií: asymetrie informačních toků Účastníci tohoto workshopu, mezi nimiž byli mediální teoretici, praktici i zástupci mezinárodních finančních institucí, debatovali o celé řadě problémů a pokusili se identifikovat způsoby, jak se vypořádat s informačními propastmi. Svoboda projevu byla obhajována jako zásadní a nezpochybnitelné právo. Diskutující se také vyjadřovali k přínosům i úskalím, které skrývají digitální technologie, k vlivu mediálních monopolů na omezení názorové plurality i vlivu nadnárodních finančních institucí na legislativní změny v mediální oblasti národních států. Nejvíce diskutovaným bodem, komentovaným z nejrůznějších úhlů pohledu, se stala odpovědnost médií. Byl zdůrazňován jejich vztah k realitě, spoluzodpovědnost za společenské dění, ale i každodenní odpovědnost za to, co je publikováno, i za to, co média k veřejnosti naopak nepustí. Workshop současně vyústil ve společné prohlášení, že informace a média nelze nechat pouze v rukou mechanismů volného trhu. 2. Propast v pravidlech: dvojí standardy mezinárodního obchodu a ekonomiky? Všichni účastníci, zastupující multilaterální finanční instituce, občanskou společnost, akademickou i vládní sféru uznali, že v mnoha oblastech světové ekonomiky převládají dvojí normy, podporované partikulárními zájmy. Nejdiskutovanějším bodem debaty byly nesrovnatelné podmínky rozvojových a vyvinutých zemí, jejichž rozdílnost dále rozšiřují univerzální pravidla globální ekonomiky. Delegáti konkrétně poukázali na nerovná hlasovací práva jednotlivých zemí v mezinárodních finančních institucích, jejichž důsledkem je omezený vliv rozvojových zemí na řešení vlastních problémů. Ve společné deklaraci vyzývají k zásadní reformě existujícího systému ekonomických pravidel.

5 3. Existuje propast mezi veřejným zájmem a ziskem? Etika, odpovědnost a udržitelnost ve světě nadnárodních společností Čtyři účastníci tohoto workshopu zastupovali občanský sektor, další čtyři obchodní korporace a čtyři se pohybují v obou prostředích. Závěrečná zpráva silně podpořila vytvoření nového systému závazných právních předpisů pro nadnárodní korporace pod společným deštníkem Organizace spojených národů. Na jeho vytváření a dodržování by se podílely nevládní organizace, občanská společnost i samotné korporace. 4. Propast mezi Severem a Jihem: jen otázka zadlužení? Úkolem první části čtvrtého workshopu bylo specifikovat problematiku vnějšího zadlužení rozvojových zemí u mezinárodních peněžních institucí a bohatých zahraničních států. Tohoto workshopu se zúčastnili zástupci mezinárodních finančních institucí, vlád, občanské společnosti i nevládních organizací. Závěrečná zpráva shrnuje současné návrhy na řešení zadluženosti a pojmenovává jak oblasti shody, tak i konfliktu. Konsensu bylo zatím dosaženo v pojmenování současného stavu, totiž že situace ve třetím světě, tedy v rozvojových, vysoce zadlužených zemíh, je za současných podmínek neudržitelná. Zároveň se všichni shodli na potřebě odstranit obchodní bariéry a současnou úroveň dotací, zvláště v zemědělském sektoru rozvinutých zemí. Bylo nastoleno a zevrubně diskutováno i několik alternativ možných řešení. Někdejší prezident Jihoafrické republiky Frederik Willem de Klerk ve svém závěrečném projevu prohlásil, že povede skupinu, která zajistí další pokračování projektu Forum 2000: Mosty přes globální propasti s cílem rozšířit výsledky konference mezi klíčové instituce globální ekonomiky. Forum 2000 tak bude pokračovat pod patronací prezidenta Václava Havla i v následujících letech. Role a odpovědnost NATO po rozšíření Diskuse o roli Severoatlantické aliance je další akcí projektu Mosty přes globální propasti. V Míčovně Pražského hradu se 14. listopadu 2002 sešli představitelé a zastánci NATO s kritiky této organizace. Setkání, které proběhlo v předvečer pražského summitu Aliance, se stalo vhodnou příležitostí k otevření konstruktivní debaty o měnícím se poslání NATO v České republice. Panelové diskuse se zúčastnil zvláštní poradce generálního tajemníka NATO pro střední a východní Evropu Chris Donnelly, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Jiří Šedivý, bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf a další. Diskuse moderoval politolog Jiří Pehe. Podrobnější informace naleznete na oficiálních internetových stránkách nadace Forum 2000

6 Internet - Komunikace současnosti (Historie Internetu, díl II.) V dnešní době je nejvíce používanou službou na Internetu tzv. World Wide Web", zkráceně WWW. Tato služba vznikla kolem roku 1990 v Evropském středisku jaderných výzkumů se sídlem ve Švýcarsku (CERN) v týmu, který vedl Tim Berners-Lee, a ve větším měřítku se začala prosazovat koncem roku s příchodem grafického prohlížeče Mosaic" od NCSA (National Center for Supercomputing Applications). NCSA Mosaic se postupně vyvíjel až do roku 1997, kdy byl jeho vývoj zastaven. WWW není jen Explorer V polovině roku 1994 si Jim Clark ze Silicon Graphics a Marc Andreessen z University of Illinois uvědomili obrovský potenciál služby WWW a založili firmu Mosaic Communications, brzy přejmenovanou na Netscape Communications. Už koncem roku 1994 se objevila první verze webového prohlížeče, nazvaná jednoduše Netscape. Netscape si velmi rychle získal mnoho příznivců a stal se nejpoužívanějším prohlížečem vůbec. V té době se zdálo, že jeho pozici na trhu nemůže nic ohrozit. Pro akademickou obec byl k dispozici zdarma, ale za použití v komerční sféře se muselo platit. A lidé platili rádi, protože v té době byl Netscape nejlepší neměl tehdy žádnou reálnou konkurenci. Jeho podíl na trhu dosahoval přibližně 80 %. Ovšem v roce 1995 si Microsoft po neúspěchu s Microsoft Network" uvědomil, že mu v oblasti Internetu začíná ujíždět vlak, a začal pracovat na vývoji prohlížeče vlastního. První verze se objevila koncem roku 1995 jako součást PLUS packu Windows 95. Ještě v listopadu téhož roku se objevila verze 2.0, která byla součástí např. Windows NT 4.0. Tehdy byly ale prohlížeče od Microsoftu spíše výsměchem než reálně použitelným produktem. Situace se ovšem začala obracet v roce 1996 s příchodem verze 3.0, která byla již slušně použitelná a hlavně ji Microsoft dodával jako součást Windows zdarma. Tím zasadil obrovskou ránu Netscape, který začal poprvé výrazně ztrácet podíl na trhu. Prohlížeč od Netscape začal být pozadu i technologicky, stával se větším, pomalejším a méně stabilním. Microsoft se chopil šance opravdu mistrovsky a začal těsnou vazbou prohlížeče na operační systém likvidovat konkurenci. Situace vyvrcholila v lednu roku 1998, kdy Netscape ve snaze zachránit prohlížeč uvolnil jeho zdrojový kód k volnému použití.

7 Během krátké doby vznikla organizace s cílem pokračovat ve vývoji Netscape a dostat ho opět na technologickou špičku. Přibližně po půl roce ale museli vývojáři konstatovat, že touto cestou nelze již dále pokračovat, a celou dosavadní práci zahodili. Tak začal od nuly vývoj projektu Mozilla", který si kladl za cíl běžet na rozsáhlém množství platforem (Windows, Mac, Unix, OS/2, BeOS...) a podporovat nejmodernější webové technologie. Mimochodem, Mozilla byl původně interní název pro prohlížeč Netscape a znamenal Mozaic's Killer Application". Mozilla je také název pro zeleného dráčka, maskota Netscape, kterého vytvořil Dave Titus. Vývojáři usilovně pracovali a s každou další vydanou beta verzí Mozilly se zvyšovala rychlost a stabilita. Netscape se nadále spolupodílel na vývoji Mozilly a v roce 2000 vydal Netscape 6.0, založený na jádře Mozilly, nazvaném Gecko". Tento krok se ale ukázal jako ukvapený, protože kód nebyl ještě dostatečně stabilní a rychlý, takže Netscape sklidil velkou ostudu. Ale během roku 2001 se vývoj Mozilly dostal až k verzi 0.9., která byla už tak schopná, že ji bylo možné nasadit pro každodenní použití. Vše vyvrcholilo 5. června 2002, kdy vyšla ostrá" verze 1.0. Vývoj se samozřejmě nezastavil, protože je stále co vylepšovat, ale od tohoto data musí konkurence brát Mozillu velmi vážně. Jádro Mozilly začíná používat ve svých prohlížečích např. firma AOL či CompuServ. Není tedy vyloučeno, že se opět schyluje k válce internetových prohlížečů. Na platformě PC s Windows je největší konkurencí Internet Explorer. Nesmíme ale zapomínat na další WWW prohlížeče, jako jsou Opera či Konqueror. Opera původně vznikla tak, že dva programátoři ve firmě Telenor v roce 1994 naprogramovali prohlížeč pro firemní intranet. Koncem roku 1995 se vývojáři osamostatnili a pokračovali ve vývoji prohlížeče pod hlavičkou Opera Software. Browser přišel ve své době s některými revolučními prvky, jako je např. prohlížení stránek v jednom okně formou jakýchsi záložek. Dnes se tato funkce nazývá tabbed browsing" a je implementována do většiny konkurenčních programů. Ještě nesmíme zapomenout na prohlížeč Konqueror. Ten je vyvíjen jako součást projektu KDE (The K Desktop Environment) pro Unix od konce roku V dnešní době je jeho stabilita a funkčnost plně srovnatelná s konkurenčními prohlížeči. Dá se říct, že vývojářům všech těchto programů jde o to vytvořit kvalitní stabilní prohlížeč s podporou

8 moderních standardů. Dříve tomu tak nebylo, protože např. Netscape se v době své největší slávy snažil prosazovat svoje vlastní standardy pro HTML jazyk, což se mu i částečně dařilo. Ovšem to není nic proti Microsoftu, který velmi agresivně prosazoval svoje softwarové produkty, např. VBscript oproti standardizovanému Javascriptu, popřípadě nedodržoval HTML standard, a díky tomu se stránky psané amatérským způsobem zobrazovaly špatně v konkurenčních prohlížečích, či se dokonce nezobrazovaly vůbec. Vzhledem k velké konkurenci prohlížečů si to Microsoft částečně uvědomil a snaží se v posledních verzích Internet Exploreru lépe dodržovat definované standardy. Těžko říct, jestli některý konkrétní WWW browser získá na trhu významnou převahu; pravděpodobně ale asi ne. Velký podíl Internet Exploreru se postupně snižuje hlavně díky kvalitním konkurenčním prohlížečům Konqueror, Mozilla, Netscape (založený na jádře Mozilly) a Opera. (Browserů existuje samozřejmě daleko více, např. oblíbené Lynx a Links, vytvořené pro textový terminál, ty ale obsazují jinou, specifickou část trhu.) V tuto chvíli je důležité, že máme skutečnou svobodu výběru WWW prohlížeče a nejsme omezeni diktátem jediné softwarové společnosti. Odkazy: Pavel Růžička Specialista provozu IP

9 Jihomoravský sloupek V minulém elektronickém vydání se laskavému čtenáři dostalo několika tipů z oblasti restaurací, občerstvoven a kulinářství regionu Vysočina, jihomoravského a zlínského. V závěru statě padl slib ohledně tématu čísla, které se právě předkládá ctěné klientele ke shlédnutí. Blíží se vánoce a to je čas splněných slibů. Nejinak tomu bude i v našem sloupku. Zajímavá nebo význačná sportoviště regionu lze stěží spočítat, o to hůře v krátkosti popsat, a tak nezbude, než použít metodu nezřízeného, až sadistického, řezu informacemi. V předchozím vydání zmiňovaný golf ve Svratce se vyznačuje především značnými výškovými rozdíly na hřišti. To hra golfu ve Slavkově (pro cizince Austerlitz) je pohodlnou procházkou zámeckým parkem pod dohledem ducha velkého imperátora Napoleona. V Brně samotném je golfové hřiště uprostřed autodromu na Kývalce. V Jinačovicích se chystá rozšíření drivingu pohodlně vzdáleného od Brna jen deset minut jízdy autem. Slavkov i Kývalka mají jedno společné, a sice že v dané lokalitě se nachází také střelnice. Ta na Kývalce je velká, sportovní (vzhledem k následkům povodní v Plzni dokonce nyní největší fungující v republice). Brno má navíc ještě specializovaný brokařský stadion, kde kromě zmíněného asfaltového holuba můžete zkusit trefit také sisalový terč na 100 metrů ze závodního luku. A kdo chce okoštovat řádnou pětačtyřicítku a nebo jen fouknutí tichou a přesnou foukačkou, měl by navštívit Gun Club na brněnské Kotlářské ulici. Pěkným zážitkem by mohla být také hra v kuželky. Doporučuje se potom navštívit podzemí brněnského stadionu Rondo, kde je závodní kuželna (nikoliv bowling!). Když se zmiňujeme o podzemí, Punkevní jeskyně jsou s ohledem na celoročně nízkou teplotu vody rájem otužileckého plavání. A propast Macocha zase nevšedním horo(dolo)lezeckým terénem. Horolezci často potkáte během slunného léta na skalách Pálavy, tedy pokud jim to ochranáři povolí. Celoročně se pak pěstuje rybářský sport, třeba na vyhlášené Vranovské přehradě. Nad hrází sumec, pod hrází pstruh. Jak snadné, milý Watsone. Po vysedávání u vody se lze protáhnout pěšky nebo na kole Podyjím. Voda a vítr láká surfaře od jara do podzimu na Mušov. Zimní radovánky mají své místo především na Vysočině, kde v Novém Městě na Moravě je kromě minigolfu také sjezdovka na Harusáku, běžkařská trať Zlaté lyže a skokanský můstek pro ty odvážnější. Přátelé severských psů si jistě nesmí nechat ujít pravidelné závody malamutů, huskyů a ostatních tahounů v okolí Domanínského rybníka u Bystřice nad Pernštejnem. Bystřice samotná se může pochlubit novým vyhřívaným koupalištěm, sportovní halou a také pěkným letištěm pro ultralehká letadla. Známé je plachtařské letiště v Křižanově, kde se občas a úmyslně z letadel skáče na padáku. A brněnské Medlánky? Toto letiště začínalo jako tréninková základna Luftwafe. Hangáry jsou dokonce ještě původní. Letecký průmysl na Zlínsku samozřejmě přeje také plachtařům a padákářům všeho druhu, i když aeroklub ve Zlíně je spíš známý tragickou nehodou Tomáše Bati. Proto nesedejte do něčeho, co má motor. Málokdo ví, že v Brně je továrna na balóny. A tak brněnští aviatici, ověnčení šlechtickými tituly, pravidelně vzývají vzduch, aby dobře vál, zemi, aby je vlídně přijala při přistání, oheň, aby dovolil balónu vznést se, a konečně šampaňské, protože šlechta se přece vody ani nedotkne. -vlk-

10 Víte, že golf může být i zimním sportem? Zimní období v klimatických podmínkách České republiky vypadá na první pohled pro golfovou hru jako ztracené, ale nenechte se mýlit. I když venku mrzne, až praští, vy si můžete v teple a pohodě trénovat odpal či dohrávání na putting greenu. Dokonce kvůli tomu nemusíte jezdit na Seychelly či do Thajska. Indoorové golfové areály a haly totiž existují ve všech větších městech v Čechách i na Moravě - většinou je naleznete tam, kde jsou větší golfová hřiště. Jediné, o co přijdete při hře v indoorových areálech, jsou relaxační či společensky laděné procházky se členy flightu. Pravidla pro hru v indoorové sezóně Na první pohled se indoorové pojetí hry od outdoorového zásadně liší; uvnitř není logicky tolik prostoru, ze kterého se můžete těšit při hře venku na hřišti. Na druhou stranu vás nerozptyluje okolní krajina... V obou případech však panují navlas stejná pravidla. I v indoorových areálech je třeba dodržovat etiketu golfového odívání a způsobu hry se stejným důrazem jako na venkovních hřištích. Kvalita indoorového tréninku spočívá v tom, že dává vyniknout trénování techniky odpalování, říká Petr Mrůzek, profesionální golfový trenér PGA. Díky omezenému prostoru driving range nemůžete sledovat celou dráhu míčku při odpalu. Mnohem více se tak soustředíte na švih, sílu úderu, správné držení těla při úderu samotném, dodává. Při tréninku venku vás jistě zajímá oblouk, který odpálený míček opisuje, a délka jeho letu, a tím pádem je vaše koncentrace při odpalu poněkud rozptýlena." Co vše je možné procvičit v indoorových golfových centrech? Pro trénink v halách můžete využít jak služeb trenérů, tak golfových simulátorů, které vám přesně vypočítají dráhu letu míčku při vašem odpalu, či dokonale zanalyzují rychlost vašeho švihu. Pro inspiraci jsme zde vybrali několik možností, které běžné indoorové golfové centrum nabízí. Full Swing Golf (golfové simulátory) Tak se nazývají projekční plátna, na kterých lze vyzkoušet, jak se hraje na 33 světových hřištích. Přenášejí vámi odpálený míček, a vy si tak můžete vyzkoušet své golfové dovednosti stejně jako na reálném hřišti. Věrná simulace hry na venkovním hřišti je v zimních měsících neodmyslitelným doplňkem golfového tréninku. Driving Range (první úder - odpal) Tento úder stojí za to dobře ovládat. Díky možnostem indoorových center je možné pokračovat i v zimě v nácviku co možná nejelegantnějšího a zároveň nejdelšího odpalu, aniž byste potřebovali prostory odpalové louky. Golfový analyzátor švihu (zrcadlo úderů) Pomocí kamerového systému a videozáznamu si můžete zpestřit analýzu svého úderu, a díky tomu pak neustále zdokonalovat golfovou techniku. Putting (dohrávání) Dohrávání se zdá jednoduché, ale jen na první pohled - opak je pravdou. Pravé golfové umění se podle slov odborníků pozná prý až na greenu. Takže: srovnat nohy, pokrčit v kolenou, uchopit hůl, upravit sklon trupu, vydechnout, a úder! Chipping (krátký kurs) Několik golfových jamek s různou obtížností, pískové bunkry, vodní plochy, stromy, keře, překážky, se kterými se hráči běžně setkávají na venkovních hřištích. A to všechno uvnitř, pečlivě schované před nepřízní počasí, udělá z krátkého kursu ideální tréninkovou příležitost.

11 Za kolik se hraje uvnitř? Za pohyb sportovištěm na celý den si centra golfu účtují kolem 600 Kč. Za Full Swing zaplatíte 400 Kč na hodinu, za Analýzu golfového švihu 250 Kč na hodinu. Pokud byste k tomu potřebovali trenéra, tak vězte, že si jedné své hodiny cení na 200 Kč. Zimní oděv Pokud by se vám chtělo i přes zimu zůstat na ojíněných greenech, ani v tomto případě na vás výrobci golfového oblečení nezapomněli. V síti prodejen s golfovými potřebami je k dostání nová zateplená kolekce na zimní sezónu. Golfové příležitosti pro juniory: golfové školy Ani dětem není krása této hry odepřena, golf je opravdu sportem pro všechny věkové kategorie. Junioři ve věku od 6 do 14 let se mohou zapsat do kursu každoročně v září a v říjnu tehdy se pořádají golfové nábory v pražském Erpetu. Z těchto adeptů pak přibližně osmdesát procent nastoupí do regulérního celoročního tréninku pod vedením profesionálních trenérů z řad PGA, jenž je pochopitelně koncipován individuálně. Lucie Poláková obsah článku byl konzultován s Petrem Mrůzkem,profesionálním gofovým trenérem PGA

12 GTS Roadshow Podzim 2002 GTS uspořádala pro své zákazníky ve všech regionech Čech a Moravy sportovní i společenské akce. Jako vzpomínku na tyto akce jsme pro vás připravili malou galerii fotografií z každé z akcí a drobný komentář nejen pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. První sportovní akce se konala v Liberci dne a hrál se squashový turnaj o ceny. Jelikož všechny ovládl sportovní duch, ke squashovému turnaji jsme přidali ještě minigolfový. Vydařilo se nám počasí, bylo vskutku nádherně, a tak i nálada všech sportovců i přihlížejících byla vynikající. V Plzni jsme na střelnici stříleli do terčů, a to jak běžnými zbraněmi, tak i historickou pistolí a laserovou zbraní. Tento sport se dočkal velké odezvy a v řadách našich zákazníků se našlo mnoho talentovaných ostrostřelců. Rozdíly mezi vítězi vyhlášené soutěže byly opravdu zanedbatelné. V Hradci Králové jsme pořádali Bowling Cup, naši zákazníci si nejprve vyslechli pravidla hry na bowlingových drahách a záhy potom se rozpoutal tvrdý boj. Akce pro pražské zákazníky v Praze dne byla ve znamení golfu, ale ti, kdo zelenému nadšení neholdují, měli několik možností, jak si zpříjemnit večer. Jako hlavní cena měl hráče golfu inspirovat a ve hře povzbuzovat vystavený Ford Expolorer, který vítěz Golf Cupu mohl využívat po celý nadcházející víkend. V Českých Budějovicích GTS dne pronajala pro své zákazníky prostory pivnice Budějovický Budvar. Zákazníci absolvovali exkurzi výroby piva a posléze mohli dosyta tento zlatý mok vychutnávat v pivnici při poslechu hudby v podání pravé jihočeské kapely. V Ostravě a Olomouci jsme pro své zákazníky nechali zahrát divadelní představení, komedii ze současného života, v jejímž hereckém obsazení zazářili paní Stella Zázvorková, Ivan Vyskočil se svou manželkou a další. Akce v Brně se konala a naši zákazníci se tam mohli svézt na motorových prostředcích v extrémních podmínkách off-roadové tratě. Bláto lítalo na všechny strany a soutěžící byli po chvíli ježdění zacákáni od hlavy až k patě. Právě pro nepřízeň počasí si přišli na své příznivci extrémních sportů, a tak mezi výherci na stupních vítězů byly rozdíly v setinách sekundy.

13

14

15

16 Logické hádanky Milí čtenáři, pro zbystření a osvěžení Vaší mysli (a pro zábavu) jsme pro Vás připravili několik kvízů. Nejprve Vás čeká pár logických hádanek pro procvičení mysli, pak pár křížovek a úplně naposled jeden obrázek - optický klam. Příjemnou zábavu. Logické hádanky Kachny Dva otcové a dva synové zastřelili každý jednu kachnu. Celkem zastřelili tři kachny. Jak je to možné? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Je to děd, otec a syn. Cihla Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly k tomu. Kolik kg váží 2 cihly? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Dvě cihly váží dohromady 4 kg. Rovnice pro řešení: a = 1+a/2 Ponožky Na půdě, kde je tma, visí na šňůrách pomíchané černé a bílé ponožky. Jaký nejmenší počet ponožek musíte z půdy přinést, aby bylo zaručeno, že budete mít alespoň jeden pár ponožek stejné barvy? (Podotýkám ještě jednou, že na půdě je tma, a proto netušíte, jakou barvu má ponožka, kterou zrovna berete ze šňůry ) Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 3 ponožky. Vždy budou alespoň dvě stejné barvy, protože více barev na půdě prostě není. Topinky Jaký nejmenší čas potřebujete k opečení tří topinek, když na pánvičku se vejdou jen dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 90 sekund. 1. strana první topinky společně s 1. stranou druhé topinky = 30 s. 1. strana třetí topinky společně s 2. stranou druhé topinky = dohromady 60 s. 2. strana první topinky společně s 2. stranou třetí topinky = dohromady 90 s. Město mudrců Do Města mudrců přijde cizinec a praví: V tomto městě je alespoň jedna nevěrná žena. Kdo z vás zjistí, že je to ta jeho, ať ji následující noci

17 zabije a pro výstrahu ostatním ji přinese na náměstí." Každý z mudrců ví o ostatních ženách, jen o té své ne. Přesně za týden jsou na náměstí všechny nevěrné ženy. Kolik jich je? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 7 Kdyby byla jen 1 nevěrná, tak by její muž žádnou neznal, a tudíž by se hned dovtípil, že má-li být ve městě alespoň jedna, musí to být ta jeho. V noci by ji zabil a odnesl ji tam (tzn. objevila by se tam za 1 den). Kdyby byly dvě, tak by si každý z podváděných mužů myslel, že je jen jedna, a to ta, o které ví, oba by se tam šli první den podívat v očekávání, že ji tam uvidí mrtvou. Nikdo by tam ale nebyl, takže by pochopili, že ten druhý musel vědět ještě o někom! A tak dál. Takže v našem případě se tam šestý den půjde podívat všech sedm, žádná mrtvola tam ještě nebude, tudíž mudrci najednou pochopí a sedmou noc všichni zabijí tu svou. Král a jeho tři dcery Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král ho zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jen jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem třem tutéž otázku: Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" Princezna, sedící vlevo, odpověděla: Anežka." Princezna, sedící uprostřed, odpověděla: Berta." Princezna, sedící vpravo, řekla Cecílie." Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Anežka je princezna sedící vpravo. Princezna, sedící vlevo, nemůže být Anežka, protože by lhala. Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět: Anežka."

18 Vladimír Mlynář - Ministr přes informace O ministru Vladimíru Mlynářovi, který vede Úřad pro veřejné informační systémy, je známo, že právě tento obor, který v sobě zahrnuje i telekomunikace, je mu blízký. Patřil a stále patří k propagátorům co nejširšího využití Internetu na úřadech (což by nám, občanům, ušetřilo mnoho času), zajímá se o nejmodernější novinky z oblasti počítačů a výpočetní techniky. Požádat ho o rozhovor pro náš časopis bylo zcela logické Pane ministře, můžete nám ve stručnosti říct svůj názor na český telekomunikační trh a na to, jak by v něm měla vypadat regulační role státu? Český telekomunikační trh se - zjednodušeně řečeno - nachází v procesu přechodu od faktického státního monopolu k přirozenému liberálnímu tržnímu prostředí. Část těchto nezbytných kroků již proběhla, další část, včetně dokončení privatizace Českého Telecomu, je ještě před námi. Určitou charakteristikou telekomunikačního trhu je to, že vždy bude do jisté míry ovlivňován velkými státními zakázkami. Jde rovněž o jeden z vysoce strategických sektorů, které musí plnit své specifické a prakticky nezastupitelné úkoly v případě různých krizových situací. Kromě toho telekomunikace hrají a budou hrát mimořádně důležitou roli v rozvoji národního hospodářství a společnosti vůbec. Z toho vyplývá i princip regulační role státu i po dokončení liberalizace trhu. Státní regulace ovšem nesmí bránit technologickému a ekonomickému rozvoji telekomunikačního trhu, na druhou stranu pak ale musí zajistit ekonomické a strategické zájmy státu a chránit občana jako zákazníka a uživatele telekomunikačních služeb. Velmi často se v odborných kruzích - a nejen tam hovoří o tom, že ČTÚ by se mnohem lépe regulovalo, kdyby měl volnější ruce a mnohem větší pravomoci. Souhlasíte s tím? Nesouhlasím. Podle mého názoru ČTÚ netrpí nějakým fatálním nedostatkem pravomocí, i když sám za sebe mohu říct, že bych se vůbec nebránil diskusím o některých dílčích úpravách. Myslím, že ČTÚ daleko více potřebuje posílit svoji vlastní autoritu, a to jednak zvýšením aktivity a koncepčnosti vlastní činnosti, jednak zřetelnější systémovou podporou ze strany státu jak přímou při prosazování jeho rozhodnutí, tak nepřímou, spočívající v precizním definování státní informační a telekomunikační politiky. Několik předchozích vlád horlivě podporovalo monopol Českého Telecomu. Jak vy vidíte vztah současného kabinetu k tomuto podniku i vzhledem k jeho privatizaci? Jsem přesvědčen o tom, že současná vláda má zcela jasný zájem na liberalizaci telekomunikačního trhu a posilování konkurenčního prostředí, neboť jen tak může dlouhodobě občanům zajistit zkvalitňování služeb a rozšiřování jejich cenové dostupnosti. Pokud jde o činnost předchozích vlád, nerad bych se k nim vyjadřoval. Je třeba si však uvědomit, že o částečně monopolním postavení Českého Telecomu se rozhodovalo někdy před deseti či více lety, kdy byl náš trh s telekomunikacemi v plenkách, mobilní sítě prakticky ještě neexistovaly. Proto byla snaha maximálně rozšířit kapacity telefonních přípojek a umožnit rozvoj a dostupnost spojení širší veřejnosti. Myslím, že si mnozí pamatují dobu, kdy se na schválení žádosti o telefon čekalo několik let. Myslíte, že na trhu telekomunikací v ČR je dnes dostatečná konkurence? Dostatečný konkurenční potenciál na našem trhu nepochybně existuje, ale dostatečně fungující konkurenční prostředí nikoli. Odpověď na tuto otázku by ovšem zcela jistě vyžadovala mnohem obsáhlejší odpověď, ale na ní zde bohužel není dostatek prostoru. Část státních úředníků přecházela za zásluhy do různých trafik, což se týkalo leckdy i vysoce

19 postavených činných v sektoru telekomunikací. Dnešní vláda zahájila vyšetřování těchto kauz. Věříte, že bude dovedeno ke zdárnému konci? Netroufám si hodnotit kádrové přesuny, protože o nich nemám přehled. ale vždy jsem zastával názor, že jedním z prvořadých kritérií pro výkon každého zaměstnání je odbornost. Já osobně bych ji dal při výběru svých zaměstnanců přednost před stranickou příslušností - pokud by nešlo o politickou dohodu. Jinak si ale neuvědomuji si, že by v současnosti probíhalo nějaké takové vyšetřování ve vztahu k sektoru telekomunikací. Pokud k vyšetřování či jeho zahájení budou věcné důvody, věřím, že bude důsledné. Co byste vy osobně popřál telekomunikačnímu trhu u nás a firmám, které na něm působí? Telekomunikačnímu trhu bych přál, aby se co nejdříve stal normálním transparentním trhem, který přináší maximální užitek uživatelům jeho služeb. Poskytovatelům pak asi to, aby jejich služby byly na takové úrovni, že by měli jenom spokojené zákazníky. Text: Jan Janula Foto: Archiv

20 Zelená vizitka GTS CZECH jako nejvýznamnější alternativní operátor pevných telefonních sítí v ČR získala jedinečný číselný příděl XXX pro službu Zelený telefon (bezplatné volání). Tento příděl teď nabízí svým klientům. Principem služby je číselné vyjádření třímístného názvu nebo zkratky, které je přiřazeno za číslo Výsledné číslo má tedy formát například GTS (např. tedy ). Převod číslic na písmena (a naopak) je zajištěn vyznačením písmen na klávesnici vašeho telefonu, například na číslici 2 jsou zároveň písmena a b c. Každé tlačítko stačí zmáčknout jenom jednou (tedy ne jako u SMS). Podle průzkumu si 65 % osob s alespoň minimální znalostí vaší značky zapamatuje číslo služby Zelená vizitka ihned po prvním zhlédnutí na reklamní ploše, letáku či vizitce nebo vyslechnutí v reklamním spotu. Po třetím zhlédnutí je to dokonce 91 %. Jistě přemýšlíte, mají-li opravdu všichni vaši potenciální zákazníci na tlačítkách svého telefonu kromě číslic také písmena. I na tuto otázku máme odpověď. Více než 99 % mobilních a více než 86 % pevných telefonů, oficiálně prodaných po roce 1995 v ČR, písmenné popisky na číselnici má. Službu získáte tak, že si objednáte službu Zelený telefon s číslem Zelené vizitky. Služba Zelený telefon dovolí vašim potenciálním i stávajícím zákazníkům bezplatný kontakt s vámi z pevných i mobilních sítí v ČR. Číslo Zelené vizitky umožní zase rychlejší a dlouhodobější zapamatování čísla, a tím i upevnění a zlepšení Vašeho obrazu v očích zákazníků. Oleg Vojtíšek Manažer hlasových služeb

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS

GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS GOLF RESORT KASKÁDA DRIVING RANGE ŽABOVŘESKY SLUŽBY A CENÍK 2012 STEVE BRADLEY S GOLF SCHOOLS ÚVODEM Vítejte v nové golfové akademii v areálech Golf Resort Kaskáda a Driving range Žabovřesky. Naše golfové

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály

Casa Serena CUP 28. 8. - 1. 9. 2015. by Czech Chamber of Commerce. Na golf s profesionály Casa Serena CUP by Czech Chamber of Commerce 28. 8. - 1. 9. Představení resortu CASA SERENA CUP Hospodářská komora České republiky se stala partnerem TOP společenské a sportovní akce golfového turnaje

Více

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE

GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE GOLF & SKI RESORT OSTRAVICE 18 důvodů se zlepšovat Mistrovské 18-ti jamkové golfové hřiště je situováno mezi dvěma nejvyššími horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár v obci Ostravice. Hrací

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

residential golf lifestyle

residential golf lifestyle residential golf lifestyle AURA je prvním rezidenčním resortem v České republice, který svým obyvatelům přináší unikátní řešení venkovského, ale zároveň moderního životního stylu a bydlení uprostřed přírody

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015

HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 HERO SURVIVAL COOL CAMP 2015 představení akce FESTIVALPARK PRODUCTION s.r.o. M.Krásové 923/9, Praha 9 marek@festivalpark.cz www.festivalpark.cz Představujeme zcela nový adrenalinový víkend s překážkovým

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 2/2013 ÚNOR VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka statistika Souběh na středisku 4 Novinka výběr délky archivace dat 6 Kapitola z WD Mobile 7 Soutěž 9 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o.

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Zaměření portálu. Vážení zákazníci,

Zaměření portálu. Vážení zákazníci, Zaměření portálu Vážení zákazníci, dovolujeme si Vám představit ojedinělý tematický portál SPEKTRUM ZDRAVÍ a nabídnout speciální reklamní balíčky, které Vám pomohou získat nové zákazníky, umožní propagaci

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků.

Data v pohybu. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Cloud hosting od Master Internet jsme zvolili též kvůli nadstandardnímu přístupu a rychlosti při řešení našich požadavků. Eduard Hlava, Neternity.cz, projekt Nová zelená úsporám Data v pohybu Data a informace

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR

Úvodní slovo. Václav Jehlička, ministr kultury ČR Úvodní slovo Zaměření této ministerské konference bylo inspirováno Evropským rokem kreativity a inovací a zároveň 20. výročím pádu železné opony. Jejím cílem bylo přispět k jiné kvalitě vnímání tvořivosti

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši.

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši. Tento ceník je určen pro služby GTS telefonní připojení, GTS komplet, GTS komplet office, GTS telefonní volba, GTS IP komplet, GTS komplet pro a GTS duo expres. Tyto služby jsou zpoplatněny: a) ceníkem

Více

Nastavení telefonu Nokia 3220

Nastavení telefonu Nokia 3220 Nastavení telefonu Nokia 3220 Telefon Nokia 3220, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz

Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz Vzhled a popis hlavních funkcí systému SMSbrána.cz www.smsbrana.cz Hlavní stránka a přihlášení do systému 4 Neogenia s.r.o. +420 5 9 260 info@smsbrana.cz www.neogenia.cz Odesílač SMS Nejdůležitější část

Více

Nastavení telefonu Nokia 206

Nastavení telefonu Nokia 206 Nastavení telefonu Nokia 206 Telefon Nokia 206, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení telefonu Nokia N9

Nastavení telefonu Nokia N9 Nastavení telefonu Nokia N9 Telefon Nokia N9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé položky v

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Národní bločková loterie

Národní bločková loterie Případová studie Národní bločková loterie Národní bločková loterie vzdělává občany Slovenska a eliminuje podvody při výběru DPH Národní bločková loterie Loterie je absolutní úspěch. Peter Kažimír ministr

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ

DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ DOPADY DOTAČNÍ POLITIKY ČR NA SOUČASNÝ STAV VÝZKUMNÉ SFÉRY - POSTAVENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V TRŽNÍM PROSTŘEDÍ Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., generální ředitel a předseda představenstva VÚTS, a.s.

Více

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Často kladené otázky Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Pro koho je určeno připojení UPC Business Fiber? Jak se od sebe liší jednotlivé typy připojení UPC Business Fiber?

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Abeceda volání po internetu. Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s

Abeceda volání po internetu. Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s Abeceda volání po internetu Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s Abeceda volání po internetu Jak telefonovat zdarma nebo za málo s O 2 Internet ADSL 8 Mb/s či 16 Mb/s

Více

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Možnosti a realita KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE Ing.Pavel Hanuš Manažer programu digitalizace ČT STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ V ČR Přípravná fáze Inicializační role ČT 1.5.2005 - Začal

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň!

GOLF PARK PLZEŇ. Série Ladies European Tour se v roce 2013 bude hrát jako Pilsen Golf Masters na našem domovském hřišti Golf Parku Plzeň! GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003 2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010

NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 NABÍDKA A CENÍK GOLFOVÝCH LEKCÍ 2010 Individuální trénink dospělý 1 osoba 650 Kč 50 minut 2 osoby 800 Kč 50 minut 1 osoba 400 Kč 25 minut 1 osoba 2 900 Kč 5x 50 minut 1 osoba 5 500 Kč 10x 50 minut 2 osoby

Více

PRESS KIT. LAN servis s.r.o.

PRESS KIT. LAN servis s.r.o. PRESS KIT LAN servis s.r.o. 1 O společnosti LAN servis s.r.o. Společnost LAN servis s.r.o. vstoupila na trh před více jak 20 lety a stala se tak jedním z nejdéle působících telekomunikačních operátorů

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu:

záměr uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný správní orgán podle 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Nastavení telefonu HTC Sensation

Nastavení telefonu HTC Sensation Nastavení telefonu HTC Sensation Telefon HTC Sensation, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com Tento dokument obsahuje seznam zkoumaných nedostatků webu www.svitidlaosvetleni.cz z hlediska optimalizace stránek pro vyhledávače. Základní popis těchto nedostatků,

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

Nastavení telefonu HTC Desire HD

Nastavení telefonu HTC Desire HD Nastavení telefonu HTC Desire HD Telefon HTC Desire HD, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One

Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Nastavení telefonu LG P500 Optimus One Telefon LG P500 Optimus One, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz ENUM Nová dimenze telefonování CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz 1 Obsah Co je ENUM Jak funguje User ENUM Infrastructure ENUM Co je potřeba Výhody a přínosy

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3

Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Nastavení telefonu Samsung S5220 Star 3 Telefon Samsung S5220 Star 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času.

Doufám, že Vás projekt Soutěž a Podnikej zaujme a věnujete mu chvíli svého času. 2016 2017 Dobrý den, jmenuji se David Friedl a jsem zakladatelem a organizátorem projektu pro studenty středních škol Soutěž a Podnikej. Rád bych Vám jej v několika minutách představil a nabídl Vám možnost,

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Konference Databázový svět 2006 bude co nevidět Vydáno dne 23. 10. 2006

Konference Databázový svět 2006 bude co nevidět Vydáno dne 23. 10. 2006 Stránka č. 1 z 7 Databázový svět Fórum - diskutujte o databázích Vtipník - vtipy přímo k Vám Reminder - přestaňte zapomínat Databázový svět Dnes: 27. října 2006 Registrace Hledáme Redakce Info Testy Školení

Více

Nastavení telefonu HTC One S

Nastavení telefonu HTC One S Nastavení telefonu HTC One S Telefon HTC One S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1

3. HODINA. Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí. 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 3. HODINA Prohlížeče Druhy prohlížečů Přehled funkcí 19.10.2009 Bc. Tomáš Otruba, Informatika 7. třída 1 Opakování sítě Sítě dělíme na LAN a WAN (dle rozlohy) V síti můžeme nalézt aktivní a pasivní prvky

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY

HŘIŠTĚ A CVIČNÉ PLOCHY GOLF PARK PLZEŇ Golf Park Plzeň je špičkový golfový resort, který leží na severovýchodním okraji Plzně u obce Dýšina. Areál byl vybudován v letech 2003-2004 za přispění uznávaného německého architekta

Více

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály.

Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům. jedinečný zážitek soutěžního golfu. ve společném flightu se špičkovými. českými golfovými profesionály. Zažijte nebo zprostředkujte svým klientům jedinečný zážitek soutěžního golfu ve společném flightu se špičkovými českými golfovými profesionály. Již 4. ročník série golfových turnajů pro tzv. TEACHING PRO,

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email:

Obsah čísla Redakce Adresa redakce: Redakční email: 10/2013 ŘÍJEN VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vylepšený výpočet benefitů 4 Novinka omezení doby u statistik 6 Novinka nové volby pro výpočet diet 7 Novinka kontrola výkonů podle tachografu 8 Setkání

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

NOVINKY Sponzoring & Eventy

NOVINKY Sponzoring & Eventy Plán akcí ke stažení ZDE duben 2011 NOVINKY Sponzoring & Eventy Sponzoring Eventy Tým str 2 Úvodní strana / Tým duben 2011 Tomáš Dufek Manažer pro Sponzoring & Eventy Týmový vizionář, Pardubák Pavlína

Více

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006

MISS ACADEMIA 2006 N NABÍDKA PARTNER M PRO ROK 2006 Vážení přátelé, Dne 5. dubna 2006 pořádají studenti Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně již desátý ročník soutěže MISS ACADEMIA, ve které bude zvolena nej vysokoškolačka

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice

Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice Role Technologické platformy Energetická bezpečnost ČR při přípravě a řešení krizových situací v Energetice XV. Podzimní konference A.e.M Blackout v ČR, 18.9.2012 1 Blackout jako zbraň? Blackout ztráta

Více

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf MICHAEL SCHNEIDER - SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009 3. ročník VevyNet open golf Nabídka spoluúčasti 3. ročník tradičního setkání hráčů golfu, obchodních partnerů

Více

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE

MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE MENTORINGOVÝ PROGRAM PRO ZAČÍNAJÍCÍ VĚDKYNĚ A VĚDCE SHRNUTÍ PRVNÍHO ROČNÍKU PROGRAMU Martina Fucimanová Kateřina Cidlinská Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2017 ÚČASTNICE A ÚČASTNÍCI PRVNÍHO

Více

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice

Předmět: Věc CZ/2013/1530: Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě v České republice EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne C(2013) Český telekomunikační úřad (ČTÚ) P. O. Box 02 225 02 Praha 025 Česká republika K rukám: pana Jaromíra Nováka předsedy Rady Fax: +420 224 004 811 Vážený pane Nováku,

Více

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje

Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Bellanzon, a.s. představuje: systém pro konzultační způsob prodeje Naše vize: Před deseti lety neměla většina lidí mobil či osobní počítač. Stejně se svět změní v následujících deseti letech Steve Ballmer,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

marketingové spolupráce

marketingové spolupráce Nabídka reklamnía marketingové spolupráce Golf resort Jezera-představení Golf resort Jezera se nachází v obci Ostrožská Nová Ves v srdci Moravského Slovácka cca 8 km od Uherského Hradiště, v krásné krajině

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více