Marketing, netradiční forma komunikace GTS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketing, netradiční forma komunikace GTS"

Transkript

1

2 Marketing, netradiční forma komunikace GTS Společnost GTS prošla v letošním roce významnými změnami, které prověřily sílu její pozice jak po stránce finanční stability, tak na straně klientské základny. Počínaje dnem dvanáctého září 2002 se společnosti KPNQwest a GTS provozně sloučily. Nová společnost GTS dnes reprezentuje nejen špičku v oblasti hlasových služeb, ale díky know-how a klientům společnosti KPNQwest také vysokou odbornost v oblasti internetových a datových služeb. Další významnou událostí z počátku října byl vstup nového silného vlastníka do celé evropské skupiny GTS. Tím se naše společnost zařadila mezi několik málo operátorů, kteří mají vyřešenou svou vlastnickou strukturu. Celková stabilizace společnosti nám umožnila dát o sobě znovu vědět, a to jinak a zřetelněji. Velice pečlivě jsme zvažovali, jakou formou oslovit vás, stávající obchodní partnery, tak i klienty potenciální. Návrhy, jakou filozofii dát naší nové reklamní kampani byly tři. K tomu, abychom vybrali skutečně správnou cestu, jsme se rozhodli návrhy konzultovat přímo s naší cílovou skupinou, tedy s některými z vás pomocí tzv. focus groups (druh marketingového výzkumu). K našemu překvapení byly téměř všechny návrhy naší cílovou skupinou zamítnuty: po zhlédnutí kampaní všech operátorů se nelíbily superlativy, obecná sdělení, vychloubání a nic neříkající klišé. Jak IT manažeři, tak ředitelé společností prahnou po vtipu. Právě díky realizovanému výzkumu jsme přepracovali celou svou kampaň do podoby, s níž se můžete od září setkávat v tisku a na Internetu. Podle doporučení naší cílové skupiny jsme zvolili nadsázku s nádechem vtipu. Kampaň pozvolna přecházela od spíše konzervativních sdělení až po ryzí nadsázku. Jednu takovou ukázku jsme použili i pro toto vydání klientského magazínu. Cílem kampaně bylo na sebe nenásilně upoutat pozornost. Vsadili jsme na čistotu, jasnost sdělení a originalitu. Jako jeden z unikátních projektů mohu zmínit akci Týden bez reklamy na Internetu", která byla v České republice uskutečněna vůbec poprvé v historii: na vybraných serverech jsme obsadili všechna místa, která byla k dispozici pro reklamní sdělení, a nahradili je čistou bílou plochou. Za ní se skrývalo sdělení, kterým jsme návštěvníkům přáli ničím nerušené (tedy ani reklamou) čtení a brouzdání obsahem serveru. Tento počin se setkal s nečekaně kladnou odezvou. Pokud jste Týden bez reklamy zmeškali, přikládám pro ukázku tehdejší podobu serveru s nímž jsme také spolupracovali. Přeji vám ničím nerušené brouzdání po Internetu, ale také ničím nerušené telefonování a užívání dalších služeb, které vám poskytujeme. David Duroň Marketingový ředitel GTS

3 Regulační update - Regulace telekomunikací V minulém Regulačním update jsme si vysvětlili souvislosti regulace a liberalizace telekomunikačního trhu. Tento druhý díl vzniká právě ve chvíli, kdy se v Praze na jednom místě sešli snad úplně všichni, kdo mají k těmto tématům co říct. Za zmínku jistě stojí, že ministr Vladimír Mlynář dal tématům regulace a liberalizace telekomunikací v dané chvíli přednost před projednáváním státního rozpočtu v parlamentu. Nechyběli ani náměstkyně ministra dopravy a spojů Marcela Gürlichová, předseda ČTÚ David Stádník, zástupce Evropské komise Paul Verhoef, předseda APVTS Svatoslav Novák a rovněž tak ani zástupci nejdůležitějších telekomunikačních společností na českém trhu. Stalo se 5. a 6. listopadu na konferenci České telekomunikace před branami úplné liberalizace a samozřejmě tu byla i GTS! Zdá se, že telekomunikačním prostředím v České republice snad více než kdy jindy hýbe otázka dalšího postupu liberalizace, ať již ve vztahu ke specifické situaci v ČR, tak i k očekávanému vstupu naší republiky do EU. V praxi se pak tato otázka konkretizuje zejména ve vztazích mezi tzv. alternativními telekomunikačními operátory (GTS je největším a nejvýznamnějším alternativním operátorem v ČR) a dominantním operátorem, což je Český Telecom. Společnost GTS se podílí kromě aktivit v jednotlivých oblastech rozvoje (jedná se např. o přípravu na definici služeb CPS volby operátora přednastavením, NP přenositelnosti čísla, ULL zpřístupnění účastnických vedení) také na přípravě návrhu novely telekomunikačního zákona (bude se týkat právě ULL a předložena parlamentu má být do konce listopadu 2002) a rovněž na přípravných jednáních k návrhu nového zákona o elektronických komunikacích. V minulém Regulačním update jsme vás také tak trochu napnuli v záležitosti situace připojování k Internetu vytáčenou linkou (dial-up). Předpověď zde uvedená se potvrdila do posledního písmene: Český Telecom skutečně vypověděl uvedené smlouvy a Český telekomunikační úřad následně skutečně razantně zasáhl. Z toho vyplynulo, že z pohledu zákazníka k žádným nepředvídatelným změnám, které hrozily, nedošlo a nedojde. Odborná diskuse se mezitím dostala tam, kam patří: ČTÚ po dohodě s Asociací provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ve spolupráci s dalšími zájmovými skupinami inicioval založení neformálního fóra pro definování nových modelů pro vytáčený přístup k síti Internet. Toto Fórum, v jehož pracovních týmech opět aktivně působí i společnost GTS, má ještě letos předložit návrh budoucího modelu poskytování Internetu v ČR. O jeho konečné podobě včetně finanční stránky rozhodne ČTÚ na základě konsensu na úrovni Řídicího výboru zmiňovaného Fóra. K nejčerstvějším novinkám a zároveň úspěchům, kterých společnost GTS v poslední době dosáhla, je zprovoznění služeb volby operátora (CS carrier selection), která je pro vás v nabídce GTS k dispozici pod názvem GTS Volba Plus. Vyjednávání s dominantním operátorem o vzájemných podmínkách poskytování této služby nebylo jednoduché a nakonec musel se svým rozhodnutím přispět i Český telekomunikační úřad, který potvrdil principy a postoje GTS v této záležitosti. Více o této službě pojednává zvláštní článek v tomto vydání GTS Fóra. Znovu se na tomto konkrétním případě ukázalo, jak principiální, jednoznačný a dlouhodobě konzistentní postoj, který zaujímá společnost GTS, přináší ovoce nejen přímo pro vás, naše zákazníky, ale i pro rozvoj liberalizace telekomunikací v ČR vůbec. Richard Limburský Zástupce ředitele pro vnější vztahy

4 Projekty a konference Nadace Forum 2000 Konference Forum 2000 se koná každoročně v Praze pod záštitou prezidenta Václava Havla. Letos Nadace Forum 2000 a prezident republiky Václav Havel zahájili nový projekt Mosty přes globální propasti, který navazuje na tradici zmíněných konferencí, konaných v Praze v letech 1997 až Projekt Mosty si klade za cíl přivést k jednomu stolu zástupce odlišných (často antagonistických) názorových proudů, aby společně diskutovali o aktuálních globálních tématech. Jedním z partnerů Nadace Forum 2000 je i společnost GTS. Letošní Mosty zahájila 3. července 2002 na Pražském hradě diskuse předních představitelů světových náboženství, jíž se zúčastnili prezident Václav Havel, Jeho Svatost dalajlama, Jeho Ctihodnost Kakuhan Enami (zastupoval buddhistickou školu Tendai; je představitelem kláštera Enrjaku-dži na hoře Hiei, nejvýznamnějšího tradičního centra japonského buddhismu, jež je dnes proslulé rovněž jako středisko mezináboženské spolupráce), zemský rabín Efraim Karol Sidon, švédský protestantský duchovní Hans Ucko a šejk Mohammed Mohammed Ali. Setkání moderoval Prof. Tomáš Halík, významná osobnost katolické církve, reprezentující proud, jenž se orientuje právě na mezináboženskou spolupráci Halík je ostatně i prezidentem České křesťanské akademie Diskutující se soustředili především na postavení dialogu jednotlivých náboženství v současném globalizovaném světě. Mezi základní témata patřila kulturní a náboženská odlišnost, povaha a nutnost globální komunikace a možné, či již existující konflikty, zejména mezi odlišnými náboženstvími, ideologiemi a politickými režimy. Hlavní letošní akcí Mostů pak bylo společné setkání vrcholných zástupců institucí globální ekonomiky a nadnárodních korporací na straně jedné a jejich kritiků, kteří jsou respektovanými osobnostmi globální občanské společnosti, na straně druhé. Zástupci obou stran vytvořili skupinu čtyřiceti osobností, reflektující různorodost názorového spektra, aby vytyčili oblasti shody a naopak konfliktu v oblasti globální ekonomiky. Tato konference proběhla ve dnech 18. až 20. října 2002 v Obecním domě v Praze. Ve čtyřech tematických workshopech diskutovali účastníci o propastech, které rozdělují globální společnost, a o možných způsobech, jak je překlenout. Současně s tím se pokoušeli najít konsensus mezi svými rozdílnými pohledy a hlavně cesty pro pokračování podobného dialogu v budoucnosti. Konference na této úrovni byla jedním z vůbec prvních setkání tohoto druhu ve světě. 1. Informační propast a role médií: asymetrie informačních toků Účastníci tohoto workshopu, mezi nimiž byli mediální teoretici, praktici i zástupci mezinárodních finančních institucí, debatovali o celé řadě problémů a pokusili se identifikovat způsoby, jak se vypořádat s informačními propastmi. Svoboda projevu byla obhajována jako zásadní a nezpochybnitelné právo. Diskutující se také vyjadřovali k přínosům i úskalím, které skrývají digitální technologie, k vlivu mediálních monopolů na omezení názorové plurality i vlivu nadnárodních finančních institucí na legislativní změny v mediální oblasti národních států. Nejvíce diskutovaným bodem, komentovaným z nejrůznějších úhlů pohledu, se stala odpovědnost médií. Byl zdůrazňován jejich vztah k realitě, spoluzodpovědnost za společenské dění, ale i každodenní odpovědnost za to, co je publikováno, i za to, co média k veřejnosti naopak nepustí. Workshop současně vyústil ve společné prohlášení, že informace a média nelze nechat pouze v rukou mechanismů volného trhu. 2. Propast v pravidlech: dvojí standardy mezinárodního obchodu a ekonomiky? Všichni účastníci, zastupující multilaterální finanční instituce, občanskou společnost, akademickou i vládní sféru uznali, že v mnoha oblastech světové ekonomiky převládají dvojí normy, podporované partikulárními zájmy. Nejdiskutovanějším bodem debaty byly nesrovnatelné podmínky rozvojových a vyvinutých zemí, jejichž rozdílnost dále rozšiřují univerzální pravidla globální ekonomiky. Delegáti konkrétně poukázali na nerovná hlasovací práva jednotlivých zemí v mezinárodních finančních institucích, jejichž důsledkem je omezený vliv rozvojových zemí na řešení vlastních problémů. Ve společné deklaraci vyzývají k zásadní reformě existujícího systému ekonomických pravidel.

5 3. Existuje propast mezi veřejným zájmem a ziskem? Etika, odpovědnost a udržitelnost ve světě nadnárodních společností Čtyři účastníci tohoto workshopu zastupovali občanský sektor, další čtyři obchodní korporace a čtyři se pohybují v obou prostředích. Závěrečná zpráva silně podpořila vytvoření nového systému závazných právních předpisů pro nadnárodní korporace pod společným deštníkem Organizace spojených národů. Na jeho vytváření a dodržování by se podílely nevládní organizace, občanská společnost i samotné korporace. 4. Propast mezi Severem a Jihem: jen otázka zadlužení? Úkolem první části čtvrtého workshopu bylo specifikovat problematiku vnějšího zadlužení rozvojových zemí u mezinárodních peněžních institucí a bohatých zahraničních států. Tohoto workshopu se zúčastnili zástupci mezinárodních finančních institucí, vlád, občanské společnosti i nevládních organizací. Závěrečná zpráva shrnuje současné návrhy na řešení zadluženosti a pojmenovává jak oblasti shody, tak i konfliktu. Konsensu bylo zatím dosaženo v pojmenování současného stavu, totiž že situace ve třetím světě, tedy v rozvojových, vysoce zadlužených zemíh, je za současných podmínek neudržitelná. Zároveň se všichni shodli na potřebě odstranit obchodní bariéry a současnou úroveň dotací, zvláště v zemědělském sektoru rozvinutých zemí. Bylo nastoleno a zevrubně diskutováno i několik alternativ možných řešení. Někdejší prezident Jihoafrické republiky Frederik Willem de Klerk ve svém závěrečném projevu prohlásil, že povede skupinu, která zajistí další pokračování projektu Forum 2000: Mosty přes globální propasti s cílem rozšířit výsledky konference mezi klíčové instituce globální ekonomiky. Forum 2000 tak bude pokračovat pod patronací prezidenta Václava Havla i v následujících letech. Role a odpovědnost NATO po rozšíření Diskuse o roli Severoatlantické aliance je další akcí projektu Mosty přes globální propasti. V Míčovně Pražského hradu se 14. listopadu 2002 sešli představitelé a zastánci NATO s kritiky této organizace. Setkání, které proběhlo v předvečer pražského summitu Aliance, se stalo vhodnou příležitostí k otevření konstruktivní debaty o měnícím se poslání NATO v České republice. Panelové diskuse se zúčastnil zvláštní poradce generálního tajemníka NATO pro střední a východní Evropu Chris Donnelly, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Jiří Šedivý, bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf a další. Diskuse moderoval politolog Jiří Pehe. Podrobnější informace naleznete na oficiálních internetových stránkách nadace Forum 2000

6 Internet - Komunikace současnosti (Historie Internetu, díl II.) V dnešní době je nejvíce používanou službou na Internetu tzv. World Wide Web", zkráceně WWW. Tato služba vznikla kolem roku 1990 v Evropském středisku jaderných výzkumů se sídlem ve Švýcarsku (CERN) v týmu, který vedl Tim Berners-Lee, a ve větším měřítku se začala prosazovat koncem roku s příchodem grafického prohlížeče Mosaic" od NCSA (National Center for Supercomputing Applications). NCSA Mosaic se postupně vyvíjel až do roku 1997, kdy byl jeho vývoj zastaven. WWW není jen Explorer V polovině roku 1994 si Jim Clark ze Silicon Graphics a Marc Andreessen z University of Illinois uvědomili obrovský potenciál služby WWW a založili firmu Mosaic Communications, brzy přejmenovanou na Netscape Communications. Už koncem roku 1994 se objevila první verze webového prohlížeče, nazvaná jednoduše Netscape. Netscape si velmi rychle získal mnoho příznivců a stal se nejpoužívanějším prohlížečem vůbec. V té době se zdálo, že jeho pozici na trhu nemůže nic ohrozit. Pro akademickou obec byl k dispozici zdarma, ale za použití v komerční sféře se muselo platit. A lidé platili rádi, protože v té době byl Netscape nejlepší neměl tehdy žádnou reálnou konkurenci. Jeho podíl na trhu dosahoval přibližně 80 %. Ovšem v roce 1995 si Microsoft po neúspěchu s Microsoft Network" uvědomil, že mu v oblasti Internetu začíná ujíždět vlak, a začal pracovat na vývoji prohlížeče vlastního. První verze se objevila koncem roku 1995 jako součást PLUS packu Windows 95. Ještě v listopadu téhož roku se objevila verze 2.0, která byla součástí např. Windows NT 4.0. Tehdy byly ale prohlížeče od Microsoftu spíše výsměchem než reálně použitelným produktem. Situace se ovšem začala obracet v roce 1996 s příchodem verze 3.0, která byla již slušně použitelná a hlavně ji Microsoft dodával jako součást Windows zdarma. Tím zasadil obrovskou ránu Netscape, který začal poprvé výrazně ztrácet podíl na trhu. Prohlížeč od Netscape začal být pozadu i technologicky, stával se větším, pomalejším a méně stabilním. Microsoft se chopil šance opravdu mistrovsky a začal těsnou vazbou prohlížeče na operační systém likvidovat konkurenci. Situace vyvrcholila v lednu roku 1998, kdy Netscape ve snaze zachránit prohlížeč uvolnil jeho zdrojový kód k volnému použití.

7 Během krátké doby vznikla organizace s cílem pokračovat ve vývoji Netscape a dostat ho opět na technologickou špičku. Přibližně po půl roce ale museli vývojáři konstatovat, že touto cestou nelze již dále pokračovat, a celou dosavadní práci zahodili. Tak začal od nuly vývoj projektu Mozilla", který si kladl za cíl běžet na rozsáhlém množství platforem (Windows, Mac, Unix, OS/2, BeOS...) a podporovat nejmodernější webové technologie. Mimochodem, Mozilla byl původně interní název pro prohlížeč Netscape a znamenal Mozaic's Killer Application". Mozilla je také název pro zeleného dráčka, maskota Netscape, kterého vytvořil Dave Titus. Vývojáři usilovně pracovali a s každou další vydanou beta verzí Mozilly se zvyšovala rychlost a stabilita. Netscape se nadále spolupodílel na vývoji Mozilly a v roce 2000 vydal Netscape 6.0, založený na jádře Mozilly, nazvaném Gecko". Tento krok se ale ukázal jako ukvapený, protože kód nebyl ještě dostatečně stabilní a rychlý, takže Netscape sklidil velkou ostudu. Ale během roku 2001 se vývoj Mozilly dostal až k verzi 0.9., která byla už tak schopná, že ji bylo možné nasadit pro každodenní použití. Vše vyvrcholilo 5. června 2002, kdy vyšla ostrá" verze 1.0. Vývoj se samozřejmě nezastavil, protože je stále co vylepšovat, ale od tohoto data musí konkurence brát Mozillu velmi vážně. Jádro Mozilly začíná používat ve svých prohlížečích např. firma AOL či CompuServ. Není tedy vyloučeno, že se opět schyluje k válce internetových prohlížečů. Na platformě PC s Windows je největší konkurencí Internet Explorer. Nesmíme ale zapomínat na další WWW prohlížeče, jako jsou Opera či Konqueror. Opera původně vznikla tak, že dva programátoři ve firmě Telenor v roce 1994 naprogramovali prohlížeč pro firemní intranet. Koncem roku 1995 se vývojáři osamostatnili a pokračovali ve vývoji prohlížeče pod hlavičkou Opera Software. Browser přišel ve své době s některými revolučními prvky, jako je např. prohlížení stránek v jednom okně formou jakýchsi záložek. Dnes se tato funkce nazývá tabbed browsing" a je implementována do většiny konkurenčních programů. Ještě nesmíme zapomenout na prohlížeč Konqueror. Ten je vyvíjen jako součást projektu KDE (The K Desktop Environment) pro Unix od konce roku V dnešní době je jeho stabilita a funkčnost plně srovnatelná s konkurenčními prohlížeči. Dá se říct, že vývojářům všech těchto programů jde o to vytvořit kvalitní stabilní prohlížeč s podporou

8 moderních standardů. Dříve tomu tak nebylo, protože např. Netscape se v době své největší slávy snažil prosazovat svoje vlastní standardy pro HTML jazyk, což se mu i částečně dařilo. Ovšem to není nic proti Microsoftu, který velmi agresivně prosazoval svoje softwarové produkty, např. VBscript oproti standardizovanému Javascriptu, popřípadě nedodržoval HTML standard, a díky tomu se stránky psané amatérským způsobem zobrazovaly špatně v konkurenčních prohlížečích, či se dokonce nezobrazovaly vůbec. Vzhledem k velké konkurenci prohlížečů si to Microsoft částečně uvědomil a snaží se v posledních verzích Internet Exploreru lépe dodržovat definované standardy. Těžko říct, jestli některý konkrétní WWW browser získá na trhu významnou převahu; pravděpodobně ale asi ne. Velký podíl Internet Exploreru se postupně snižuje hlavně díky kvalitním konkurenčním prohlížečům Konqueror, Mozilla, Netscape (založený na jádře Mozilly) a Opera. (Browserů existuje samozřejmě daleko více, např. oblíbené Lynx a Links, vytvořené pro textový terminál, ty ale obsazují jinou, specifickou část trhu.) V tuto chvíli je důležité, že máme skutečnou svobodu výběru WWW prohlížeče a nejsme omezeni diktátem jediné softwarové společnosti. Odkazy: Pavel Růžička Specialista provozu IP

9 Jihomoravský sloupek V minulém elektronickém vydání se laskavému čtenáři dostalo několika tipů z oblasti restaurací, občerstvoven a kulinářství regionu Vysočina, jihomoravského a zlínského. V závěru statě padl slib ohledně tématu čísla, které se právě předkládá ctěné klientele ke shlédnutí. Blíží se vánoce a to je čas splněných slibů. Nejinak tomu bude i v našem sloupku. Zajímavá nebo význačná sportoviště regionu lze stěží spočítat, o to hůře v krátkosti popsat, a tak nezbude, než použít metodu nezřízeného, až sadistického, řezu informacemi. V předchozím vydání zmiňovaný golf ve Svratce se vyznačuje především značnými výškovými rozdíly na hřišti. To hra golfu ve Slavkově (pro cizince Austerlitz) je pohodlnou procházkou zámeckým parkem pod dohledem ducha velkého imperátora Napoleona. V Brně samotném je golfové hřiště uprostřed autodromu na Kývalce. V Jinačovicích se chystá rozšíření drivingu pohodlně vzdáleného od Brna jen deset minut jízdy autem. Slavkov i Kývalka mají jedno společné, a sice že v dané lokalitě se nachází také střelnice. Ta na Kývalce je velká, sportovní (vzhledem k následkům povodní v Plzni dokonce nyní největší fungující v republice). Brno má navíc ještě specializovaný brokařský stadion, kde kromě zmíněného asfaltového holuba můžete zkusit trefit také sisalový terč na 100 metrů ze závodního luku. A kdo chce okoštovat řádnou pětačtyřicítku a nebo jen fouknutí tichou a přesnou foukačkou, měl by navštívit Gun Club na brněnské Kotlářské ulici. Pěkným zážitkem by mohla být také hra v kuželky. Doporučuje se potom navštívit podzemí brněnského stadionu Rondo, kde je závodní kuželna (nikoliv bowling!). Když se zmiňujeme o podzemí, Punkevní jeskyně jsou s ohledem na celoročně nízkou teplotu vody rájem otužileckého plavání. A propast Macocha zase nevšedním horo(dolo)lezeckým terénem. Horolezci často potkáte během slunného léta na skalách Pálavy, tedy pokud jim to ochranáři povolí. Celoročně se pak pěstuje rybářský sport, třeba na vyhlášené Vranovské přehradě. Nad hrází sumec, pod hrází pstruh. Jak snadné, milý Watsone. Po vysedávání u vody se lze protáhnout pěšky nebo na kole Podyjím. Voda a vítr láká surfaře od jara do podzimu na Mušov. Zimní radovánky mají své místo především na Vysočině, kde v Novém Městě na Moravě je kromě minigolfu také sjezdovka na Harusáku, běžkařská trať Zlaté lyže a skokanský můstek pro ty odvážnější. Přátelé severských psů si jistě nesmí nechat ujít pravidelné závody malamutů, huskyů a ostatních tahounů v okolí Domanínského rybníka u Bystřice nad Pernštejnem. Bystřice samotná se může pochlubit novým vyhřívaným koupalištěm, sportovní halou a také pěkným letištěm pro ultralehká letadla. Známé je plachtařské letiště v Křižanově, kde se občas a úmyslně z letadel skáče na padáku. A brněnské Medlánky? Toto letiště začínalo jako tréninková základna Luftwafe. Hangáry jsou dokonce ještě původní. Letecký průmysl na Zlínsku samozřejmě přeje také plachtařům a padákářům všeho druhu, i když aeroklub ve Zlíně je spíš známý tragickou nehodou Tomáše Bati. Proto nesedejte do něčeho, co má motor. Málokdo ví, že v Brně je továrna na balóny. A tak brněnští aviatici, ověnčení šlechtickými tituly, pravidelně vzývají vzduch, aby dobře vál, zemi, aby je vlídně přijala při přistání, oheň, aby dovolil balónu vznést se, a konečně šampaňské, protože šlechta se přece vody ani nedotkne. -vlk-

10 Víte, že golf může být i zimním sportem? Zimní období v klimatických podmínkách České republiky vypadá na první pohled pro golfovou hru jako ztracené, ale nenechte se mýlit. I když venku mrzne, až praští, vy si můžete v teple a pohodě trénovat odpal či dohrávání na putting greenu. Dokonce kvůli tomu nemusíte jezdit na Seychelly či do Thajska. Indoorové golfové areály a haly totiž existují ve všech větších městech v Čechách i na Moravě - většinou je naleznete tam, kde jsou větší golfová hřiště. Jediné, o co přijdete při hře v indoorových areálech, jsou relaxační či společensky laděné procházky se členy flightu. Pravidla pro hru v indoorové sezóně Na první pohled se indoorové pojetí hry od outdoorového zásadně liší; uvnitř není logicky tolik prostoru, ze kterého se můžete těšit při hře venku na hřišti. Na druhou stranu vás nerozptyluje okolní krajina... V obou případech však panují navlas stejná pravidla. I v indoorových areálech je třeba dodržovat etiketu golfového odívání a způsobu hry se stejným důrazem jako na venkovních hřištích. Kvalita indoorového tréninku spočívá v tom, že dává vyniknout trénování techniky odpalování, říká Petr Mrůzek, profesionální golfový trenér PGA. Díky omezenému prostoru driving range nemůžete sledovat celou dráhu míčku při odpalu. Mnohem více se tak soustředíte na švih, sílu úderu, správné držení těla při úderu samotném, dodává. Při tréninku venku vás jistě zajímá oblouk, který odpálený míček opisuje, a délka jeho letu, a tím pádem je vaše koncentrace při odpalu poněkud rozptýlena." Co vše je možné procvičit v indoorových golfových centrech? Pro trénink v halách můžete využít jak služeb trenérů, tak golfových simulátorů, které vám přesně vypočítají dráhu letu míčku při vašem odpalu, či dokonale zanalyzují rychlost vašeho švihu. Pro inspiraci jsme zde vybrali několik možností, které běžné indoorové golfové centrum nabízí. Full Swing Golf (golfové simulátory) Tak se nazývají projekční plátna, na kterých lze vyzkoušet, jak se hraje na 33 světových hřištích. Přenášejí vámi odpálený míček, a vy si tak můžete vyzkoušet své golfové dovednosti stejně jako na reálném hřišti. Věrná simulace hry na venkovním hřišti je v zimních měsících neodmyslitelným doplňkem golfového tréninku. Driving Range (první úder - odpal) Tento úder stojí za to dobře ovládat. Díky možnostem indoorových center je možné pokračovat i v zimě v nácviku co možná nejelegantnějšího a zároveň nejdelšího odpalu, aniž byste potřebovali prostory odpalové louky. Golfový analyzátor švihu (zrcadlo úderů) Pomocí kamerového systému a videozáznamu si můžete zpestřit analýzu svého úderu, a díky tomu pak neustále zdokonalovat golfovou techniku. Putting (dohrávání) Dohrávání se zdá jednoduché, ale jen na první pohled - opak je pravdou. Pravé golfové umění se podle slov odborníků pozná prý až na greenu. Takže: srovnat nohy, pokrčit v kolenou, uchopit hůl, upravit sklon trupu, vydechnout, a úder! Chipping (krátký kurs) Několik golfových jamek s různou obtížností, pískové bunkry, vodní plochy, stromy, keře, překážky, se kterými se hráči běžně setkávají na venkovních hřištích. A to všechno uvnitř, pečlivě schované před nepřízní počasí, udělá z krátkého kursu ideální tréninkovou příležitost.

11 Za kolik se hraje uvnitř? Za pohyb sportovištěm na celý den si centra golfu účtují kolem 600 Kč. Za Full Swing zaplatíte 400 Kč na hodinu, za Analýzu golfového švihu 250 Kč na hodinu. Pokud byste k tomu potřebovali trenéra, tak vězte, že si jedné své hodiny cení na 200 Kč. Zimní oděv Pokud by se vám chtělo i přes zimu zůstat na ojíněných greenech, ani v tomto případě na vás výrobci golfového oblečení nezapomněli. V síti prodejen s golfovými potřebami je k dostání nová zateplená kolekce na zimní sezónu. Golfové příležitosti pro juniory: golfové školy Ani dětem není krása této hry odepřena, golf je opravdu sportem pro všechny věkové kategorie. Junioři ve věku od 6 do 14 let se mohou zapsat do kursu každoročně v září a v říjnu tehdy se pořádají golfové nábory v pražském Erpetu. Z těchto adeptů pak přibližně osmdesát procent nastoupí do regulérního celoročního tréninku pod vedením profesionálních trenérů z řad PGA, jenž je pochopitelně koncipován individuálně. Lucie Poláková obsah článku byl konzultován s Petrem Mrůzkem,profesionálním gofovým trenérem PGA

12 GTS Roadshow Podzim 2002 GTS uspořádala pro své zákazníky ve všech regionech Čech a Moravy sportovní i společenské akce. Jako vzpomínku na tyto akce jsme pro vás připravili malou galerii fotografií z každé z akcí a drobný komentář nejen pro ty, kteří se nemohli zúčastnit. První sportovní akce se konala v Liberci dne a hrál se squashový turnaj o ceny. Jelikož všechny ovládl sportovní duch, ke squashovému turnaji jsme přidali ještě minigolfový. Vydařilo se nám počasí, bylo vskutku nádherně, a tak i nálada všech sportovců i přihlížejících byla vynikající. V Plzni jsme na střelnici stříleli do terčů, a to jak běžnými zbraněmi, tak i historickou pistolí a laserovou zbraní. Tento sport se dočkal velké odezvy a v řadách našich zákazníků se našlo mnoho talentovaných ostrostřelců. Rozdíly mezi vítězi vyhlášené soutěže byly opravdu zanedbatelné. V Hradci Králové jsme pořádali Bowling Cup, naši zákazníci si nejprve vyslechli pravidla hry na bowlingových drahách a záhy potom se rozpoutal tvrdý boj. Akce pro pražské zákazníky v Praze dne byla ve znamení golfu, ale ti, kdo zelenému nadšení neholdují, měli několik možností, jak si zpříjemnit večer. Jako hlavní cena měl hráče golfu inspirovat a ve hře povzbuzovat vystavený Ford Expolorer, který vítěz Golf Cupu mohl využívat po celý nadcházející víkend. V Českých Budějovicích GTS dne pronajala pro své zákazníky prostory pivnice Budějovický Budvar. Zákazníci absolvovali exkurzi výroby piva a posléze mohli dosyta tento zlatý mok vychutnávat v pivnici při poslechu hudby v podání pravé jihočeské kapely. V Ostravě a Olomouci jsme pro své zákazníky nechali zahrát divadelní představení, komedii ze současného života, v jejímž hereckém obsazení zazářili paní Stella Zázvorková, Ivan Vyskočil se svou manželkou a další. Akce v Brně se konala a naši zákazníci se tam mohli svézt na motorových prostředcích v extrémních podmínkách off-roadové tratě. Bláto lítalo na všechny strany a soutěžící byli po chvíli ježdění zacákáni od hlavy až k patě. Právě pro nepřízeň počasí si přišli na své příznivci extrémních sportů, a tak mezi výherci na stupních vítězů byly rozdíly v setinách sekundy.

13

14

15

16 Logické hádanky Milí čtenáři, pro zbystření a osvěžení Vaší mysli (a pro zábavu) jsme pro Vás připravili několik kvízů. Nejprve Vás čeká pár logických hádanek pro procvičení mysli, pak pár křížovek a úplně naposled jeden obrázek - optický klam. Příjemnou zábavu. Logické hádanky Kachny Dva otcové a dva synové zastřelili každý jednu kachnu. Celkem zastřelili tři kachny. Jak je to možné? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Je to děd, otec a syn. Cihla Jedna cihla váží jedno kilo a půl cihly k tomu. Kolik kg váží 2 cihly? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Dvě cihly váží dohromady 4 kg. Rovnice pro řešení: a = 1+a/2 Ponožky Na půdě, kde je tma, visí na šňůrách pomíchané černé a bílé ponožky. Jaký nejmenší počet ponožek musíte z půdy přinést, aby bylo zaručeno, že budete mít alespoň jeden pár ponožek stejné barvy? (Podotýkám ještě jednou, že na půdě je tma, a proto netušíte, jakou barvu má ponožka, kterou zrovna berete ze šňůry ) Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 3 ponožky. Vždy budou alespoň dvě stejné barvy, protože více barev na půdě prostě není. Topinky Jaký nejmenší čas potřebujete k opečení tří topinek, když na pánvičku se vejdou jen dvě najednou a jedna strana se peče 30 sekund? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 90 sekund. 1. strana první topinky společně s 1. stranou druhé topinky = 30 s. 1. strana třetí topinky společně s 2. stranou druhé topinky = dohromady 60 s. 2. strana první topinky společně s 2. stranou třetí topinky = dohromady 90 s. Město mudrců Do Města mudrců přijde cizinec a praví: V tomto městě je alespoň jedna nevěrná žena. Kdo z vás zjistí, že je to ta jeho, ať ji následující noci

17 zabije a pro výstrahu ostatním ji přinese na náměstí." Každý z mudrců ví o ostatních ženách, jen o té své ne. Přesně za týden jsou na náměstí všechny nevěrné ženy. Kolik jich je? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): 7 Kdyby byla jen 1 nevěrná, tak by její muž žádnou neznal, a tudíž by se hned dovtípil, že má-li být ve městě alespoň jedna, musí to být ta jeho. V noci by ji zabil a odnesl ji tam (tzn. objevila by se tam za 1 den). Kdyby byly dvě, tak by si každý z podváděných mužů myslel, že je jen jedna, a to ta, o které ví, oba by se tam šli první den podívat v očekávání, že ji tam uvidí mrtvou. Nikdo by tam ale nebyl, takže by pochopili, že ten druhý musel vědět ještě o někom! A tak dál. Takže v našem případě se tam šestý den půjde podívat všech sedm, žádná mrtvola tam ještě nebude, tudíž mudrci najednou pochopí a sedmou noc všichni zabijí tu svou. Král a jeho tři dcery Král měl tři dcery: Anežku, Bertu a Cecílii. Anežka vždycky mluvila pravdu, Berta vždycky lhala a Cecílie někdy mluvila pravdu a někdy lhala. Ke dvoru přijel cizí princ, aby se ucházel o pravdomluvnou Anežku. Král ho zavedl do síně, kde všechny tři dcery seděly vedle sebe. A že princi Anežku dá, pokud pozná, která z nich to je. Přitom smí každé z nich položit jen jedinou otázku. Princ chvíli přemýšlel a pak položil všem třem tutéž otázku: Jak se jmenuje princezna, která sedí uprostřed?" Princezna, sedící vlevo, odpověděla: Anežka." Princezna, sedící uprostřed, odpověděla: Berta." Princezna, sedící vpravo, řekla Cecílie." Princ se jen maličko zamyslel a princeznu podle odpovědí poznal. Která z princezen je pravdomluvná Anežka? Řešení (následující řádky označte do bloku nebo stiskněte CTRL+A): Anežka je princezna sedící vpravo. Princezna, sedící vlevo, nemůže být Anežka, protože by lhala. Kdyby pravdomluvná Anežka seděla uprostřed, musela by odpovědět: Anežka."

18 Vladimír Mlynář - Ministr přes informace O ministru Vladimíru Mlynářovi, který vede Úřad pro veřejné informační systémy, je známo, že právě tento obor, který v sobě zahrnuje i telekomunikace, je mu blízký. Patřil a stále patří k propagátorům co nejširšího využití Internetu na úřadech (což by nám, občanům, ušetřilo mnoho času), zajímá se o nejmodernější novinky z oblasti počítačů a výpočetní techniky. Požádat ho o rozhovor pro náš časopis bylo zcela logické Pane ministře, můžete nám ve stručnosti říct svůj názor na český telekomunikační trh a na to, jak by v něm měla vypadat regulační role státu? Český telekomunikační trh se - zjednodušeně řečeno - nachází v procesu přechodu od faktického státního monopolu k přirozenému liberálnímu tržnímu prostředí. Část těchto nezbytných kroků již proběhla, další část, včetně dokončení privatizace Českého Telecomu, je ještě před námi. Určitou charakteristikou telekomunikačního trhu je to, že vždy bude do jisté míry ovlivňován velkými státními zakázkami. Jde rovněž o jeden z vysoce strategických sektorů, které musí plnit své specifické a prakticky nezastupitelné úkoly v případě různých krizových situací. Kromě toho telekomunikace hrají a budou hrát mimořádně důležitou roli v rozvoji národního hospodářství a společnosti vůbec. Z toho vyplývá i princip regulační role státu i po dokončení liberalizace trhu. Státní regulace ovšem nesmí bránit technologickému a ekonomickému rozvoji telekomunikačního trhu, na druhou stranu pak ale musí zajistit ekonomické a strategické zájmy státu a chránit občana jako zákazníka a uživatele telekomunikačních služeb. Velmi často se v odborných kruzích - a nejen tam hovoří o tom, že ČTÚ by se mnohem lépe regulovalo, kdyby měl volnější ruce a mnohem větší pravomoci. Souhlasíte s tím? Nesouhlasím. Podle mého názoru ČTÚ netrpí nějakým fatálním nedostatkem pravomocí, i když sám za sebe mohu říct, že bych se vůbec nebránil diskusím o některých dílčích úpravách. Myslím, že ČTÚ daleko více potřebuje posílit svoji vlastní autoritu, a to jednak zvýšením aktivity a koncepčnosti vlastní činnosti, jednak zřetelnější systémovou podporou ze strany státu jak přímou při prosazování jeho rozhodnutí, tak nepřímou, spočívající v precizním definování státní informační a telekomunikační politiky. Několik předchozích vlád horlivě podporovalo monopol Českého Telecomu. Jak vy vidíte vztah současného kabinetu k tomuto podniku i vzhledem k jeho privatizaci? Jsem přesvědčen o tom, že současná vláda má zcela jasný zájem na liberalizaci telekomunikačního trhu a posilování konkurenčního prostředí, neboť jen tak může dlouhodobě občanům zajistit zkvalitňování služeb a rozšiřování jejich cenové dostupnosti. Pokud jde o činnost předchozích vlád, nerad bych se k nim vyjadřoval. Je třeba si však uvědomit, že o částečně monopolním postavení Českého Telecomu se rozhodovalo někdy před deseti či více lety, kdy byl náš trh s telekomunikacemi v plenkách, mobilní sítě prakticky ještě neexistovaly. Proto byla snaha maximálně rozšířit kapacity telefonních přípojek a umožnit rozvoj a dostupnost spojení širší veřejnosti. Myslím, že si mnozí pamatují dobu, kdy se na schválení žádosti o telefon čekalo několik let. Myslíte, že na trhu telekomunikací v ČR je dnes dostatečná konkurence? Dostatečný konkurenční potenciál na našem trhu nepochybně existuje, ale dostatečně fungující konkurenční prostředí nikoli. Odpověď na tuto otázku by ovšem zcela jistě vyžadovala mnohem obsáhlejší odpověď, ale na ní zde bohužel není dostatek prostoru. Část státních úředníků přecházela za zásluhy do různých trafik, což se týkalo leckdy i vysoce

19 postavených činných v sektoru telekomunikací. Dnešní vláda zahájila vyšetřování těchto kauz. Věříte, že bude dovedeno ke zdárnému konci? Netroufám si hodnotit kádrové přesuny, protože o nich nemám přehled. ale vždy jsem zastával názor, že jedním z prvořadých kritérií pro výkon každého zaměstnání je odbornost. Já osobně bych ji dal při výběru svých zaměstnanců přednost před stranickou příslušností - pokud by nešlo o politickou dohodu. Jinak si ale neuvědomuji si, že by v současnosti probíhalo nějaké takové vyšetřování ve vztahu k sektoru telekomunikací. Pokud k vyšetřování či jeho zahájení budou věcné důvody, věřím, že bude důsledné. Co byste vy osobně popřál telekomunikačnímu trhu u nás a firmám, které na něm působí? Telekomunikačnímu trhu bych přál, aby se co nejdříve stal normálním transparentním trhem, který přináší maximální užitek uživatelům jeho služeb. Poskytovatelům pak asi to, aby jejich služby byly na takové úrovni, že by měli jenom spokojené zákazníky. Text: Jan Janula Foto: Archiv

20 Zelená vizitka GTS CZECH jako nejvýznamnější alternativní operátor pevných telefonních sítí v ČR získala jedinečný číselný příděl XXX pro službu Zelený telefon (bezplatné volání). Tento příděl teď nabízí svým klientům. Principem služby je číselné vyjádření třímístného názvu nebo zkratky, které je přiřazeno za číslo Výsledné číslo má tedy formát například GTS (např. tedy ). Převod číslic na písmena (a naopak) je zajištěn vyznačením písmen na klávesnici vašeho telefonu, například na číslici 2 jsou zároveň písmena a b c. Každé tlačítko stačí zmáčknout jenom jednou (tedy ne jako u SMS). Podle průzkumu si 65 % osob s alespoň minimální znalostí vaší značky zapamatuje číslo služby Zelená vizitka ihned po prvním zhlédnutí na reklamní ploše, letáku či vizitce nebo vyslechnutí v reklamním spotu. Po třetím zhlédnutí je to dokonce 91 %. Jistě přemýšlíte, mají-li opravdu všichni vaši potenciální zákazníci na tlačítkách svého telefonu kromě číslic také písmena. I na tuto otázku máme odpověď. Více než 99 % mobilních a více než 86 % pevných telefonů, oficiálně prodaných po roce 1995 v ČR, písmenné popisky na číselnici má. Službu získáte tak, že si objednáte službu Zelený telefon s číslem Zelené vizitky. Služba Zelený telefon dovolí vašim potenciálním i stávajícím zákazníkům bezplatný kontakt s vámi z pevných i mobilních sítí v ČR. Číslo Zelené vizitky umožní zase rychlejší a dlouhodobější zapamatování čísla, a tím i upevnění a zlepšení Vašeho obrazu v očích zákazníků. Oleg Vojtíšek Manažer hlasových služeb

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10

Na počátku bylo slovo. Ale naprosto geniální... Rozhovor s Ivo Lukačovičem o internetovém podnikání strana 10 Praktický průvodce světem podnikání cz 07-08 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 7-8 / ročník 8 červenec-srpen 2007 Kdo může vydělat na olympiádě v ČR?

Více

Czech Internet Forum 2006. Server o českém Internetu www.lupa.cz. Ročenka českého Internetu

Czech Internet Forum 2006. Server o českém Internetu www.lupa.cz. Ročenka českého Internetu Server o českém Internetu www.lupa.cz Ročenka českého Internetu Praha, listopad 2006 1 Obsah: Předmluva...3 1. České elektronické komunikace v roce 2006...4 1.1 Konsolidace, aneb: kámen nezůstal na kameni...

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky Bakalářská práce Autor: Adéla Frýbová DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová

Více

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného

Sport a podnikání ve financích mají mnoho společného www.jsmepartners.cz 4/09 Petr Kroupa Lék na frustraci je zažívat úspěchy Budovat si dobré vztahy a udržovat je na co nejlepší úrovni Vyžaduji maximální nasazení v práci a fair play je důležitá podnikatelská

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30

Opravdoví podnikatelé patří mezi elitu. Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana 20. Současná vysoká inflace není trvalým jevem strana 30 Praktický průvodce světem podnikání cz 10 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 10 / ročník 9, říjen 2008 Poradenství aby se podnikalo lépe a snáz strana

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou

Politika by se měla dělat s nadšením. Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele. Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou 9/2009 Zpravodajský měsíčník pro státní správu a podnikatele Politika by se měla dělat s nadšením PŘÍLOHA: STAVEBNICTVÍ Rozhovor s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou JANOTŮV ÚSPORNÝ BALÍČEK Vydává: MegaArt

Více

Hejtmani u ministra regionů

Hejtmani u ministra regionů Bém: Předsednictví poskytuje mimořádný politický, marketingový a organizační kapitál. Krajský rozměr předsednictví EU komentuje Jiří František Potužník, mluvčí premiéra pro evropské předsednictví. Nezávislý

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku

OVB Journal. Počítáme s odpovědností. Pomáháme formovat společnost. Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku OVB Journal LISTOPAD 2010 Počítáme s odpovědností Pomáháme formovat společnost Michal Knapp Společně sdílené hodnoty nás provázejí na každém kroku Hana Slezáková Společenská odpovědnost je mnohonásobkem

Více

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

Firemní filantropie & Marketing bez bariér

Firemní filantropie & Marketing bez bariér INFORMACE ZE SVĚTA MARKETINGU A PODPORY PRODEJE ročník VI., číslo 8 téma čísla: efektivní marketingové komunikace Firemní filantropie & Marketing bez bariér Naposledy v tomto roce bychom vám rádi prezentovali

Více

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů

www.csobpoj.cz Klaus na setkání s hejtmany chválil existenci i práci krajů VOLEBNÍ SPECIÁL Exkluzivní rozhovory se všemi hejtmany a vicehejtmany českých a moravských krajů www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 10 / říjen 2008

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 12 Kč 8. 6. 2011 PŘEČTĚTE SI: Proti vládním reformám str. 1, 2 a 3 Pohled na současný... str. 4

Více

V otázce Kosova není EU jednotná

V otázce Kosova není EU jednotná INZERCE ČSOB Pojišťovna získala vyšší rating Standard & Poor s znovu zvýšil rating ČSOB Pojišťovny, nyní již na A- Prezentace str. 16 www.csobpoj.cz Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 Evropský

Více

Polovina realitních kanceláří skončí

Polovina realitních kanceláří skončí Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Polovina realitních kanceláří skončí David Krajny, prezident společnosti RE/MAX

Více

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design

Řada předností, inovativní prvky, příjemný design Ročník X., číslo 4/2009 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neziskovky se představí v Brně Pozvánka k návštěvě doprovodné akce říjnového mezinárodního zdravotnického veletrhu O činnosti Vládního výboru

Více

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem.

Ladislav Špaček. Nebojte se HR technologií 11/2010. Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. 11/2010 Ladislav Špaček Myslím, že i mojí zásluhou je dnes etiketa módním hitem. Nebojte se HR technologií Technologie hlásí oblačno, ale jasný výhled. Manažeři v krizi a po ní Jaké změny se rýsují v pracovněprávní

Více

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních

součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Právě s internetem souvisí obrovská řada právních Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. www.prosperita.info www.premium.prosperita.info ročník 10 (10/2008) součástí vydání je Asseco a nová komunikace s úřady Město Uherský Brod přešlo 1. října na

Více

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou

Lidé mezi námi Rozhovor s Luckou Macíkovou SMSka je společným projektem nás všech Setkání Strategického týmu SMS ve dnech 19. - 20. 6. 2014 s akčními závěry Reprezentační kanceláře ve Frýdku-Místku lákají Rekonstrukce v Back office vrcholí Evoluci

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ březen 2013 Tajemství ceny elektřiny slovo ředitele Vážené kolegyně, vážení kolegové, posledních několik týdnů pro nás bylo nesmírně náročných, zejména z pohledu našich

Více

šepoty Konec byrokracie! greenůg Jak nešidit golf ani rodinu Golfistou za tři sta? Golfová symfonie pod Ještědem květen 2010

šepoty Konec byrokracie! greenůg Jak nešidit golf ani rodinu Golfistou za tři sta? Golfová symfonie pod Ještědem květen 2010 šepoty květen 2010 greenůg Golfistou za tři sta? Golfová symfonie pod Ještědem Jak nešidit golf ani rodinu Konec byrokracie! 129,1.$ Cestujete po České republice? Hrajete golf? Potrpíte si na hezké interiéry?

Více

NÏkter jinèho odstrëe, hned zase od jinèho odstrëen byl

NÏkter jinèho odstrëe, hned zase od jinèho odstrëen byl o b s a h Tu jeden k druhému jednák přistupoval, jednák odstupoval, jednák po předu, jednák po zadu, jednák po pravém, jednák po levém boku naň sobě pohlédaje a všeho, což při něm viděl, ohleduje: zvláště

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více