Návod pro uživatele webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele webových stránek"

Transkript

1 Návod pro uživatele webových stránek Obsah 1. Registrace... 2 Údaje o firmě... 2 Zodpovědná osoba... 3 Přihlašovací údaje... 3 Všeobecné podmínky k účasti v projektu... 4 Ochrana osobních údajů... 4 Checkbox k odebírání novinek a informací o nových kurzech Dokončení registrace Souhlas s podmínkami účasti v projektu Čestné prohlášení Profil zodpovědné osoby Přidat/odebrat zaměstnance Přihlášení zaměstnanci Absol. Kurzy zaměst Editace údajů Kurzy přihlášen Absolvované kurzy Profil zaměstnance Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) Editace údajů Kurzy přihlášen Absolvované kurzy Jak se na kurz přihlásit...15 Přihlášení na kurz krok za krokem Jak se z kurzu odhlásit Měkké dovednosti omezený počet kurzů Technické potíže...17 Po dokončení registrace nepřišel aktivační Nefungují loginy (přihlašovací údaje)...17 Nemůžu se/svého zaměstnance přihlásit na kurz...17 Chci se přihlásit na čtvrtý kurz a nejde to

2 Ve firmě se změnil statutární zástupce Kontakty na dodavatele Automatické y Registrace Údaje o firmě 1) Klikněte na tlačítko "registrovat" v pravém horním rohu stránky. 2) Po zobrazení registračního formuláře uveďte své IČO a stiskněte tlačítko "Načíst automaticky". 3) Ostatní pole se Vám po zadání správného IČa vyplní automaticky. 2

3 4) Zaklikněte, do které skupiny CZ NACE (klasifikace ekonomických činností) spadáte. Označená skupina musí odpovídat výpisu z Registru ekonomických subjektů nebo Rejstříku živnostenského podnikání, kde je seznam Vašich skupin CZ NACE a živností (lze ověřit online na ). Tomuto kroku je nutné věnovat zvýšenou pozornost, příslušnost ke správné skupině CZ NACE budou pracovníci projektu ověřovat. Uvedení nesprávné skupiny CZ NACE může vést k nepovolení Vaší registrace. 5) Označte účetní období, které užíváte Vy jako OSVČ nebo firma, za níž provádíte registraci. Pokud používáte hospodářský rok, zadejte datum od - do. Hospodářský rok začíná v jakémkoliv jiném měsíci než v lednu a trvá 12 po sobě jdoucích měsíců. Zodpovědná osoba 1) Zvolte si zodpovědnou osobu kdokoliv z firmy, avšak jediná osoba, která bude mít pravomoc přihlašovat sebe a své zaměstnance (kolegy) na kurzy 2) Vyplňte požadované údaje dle skutečnosti. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. 3) V případě, že se některé údaje časem změní, kontaktujte prosím realizační tým OPLZZ na pro zaslání nového potvrzení. 4) Přihlašovací údaje a heslo si pečlivě uschovejte a nedávejte je třetím osobám. Pozn. V kolonce kraj činnosti vyberte kraj, ve kterém zaměstnanci, které plánujete zapojit do projektu, vykonávají svou pracovní činnost. Přihlašovací údaje Zde si můžete zvolit pod jakými přístupovými údaji se budete do systému přihlašovat. Login = uživatelské jméno (např. hotelsvet) Heslo = minimálně 5 znaků, ideálně v kombinaci s číslicí (např. hotelsvet12) 3

4 Všeobecné podmínky k účasti v projektu 1) Přečtěte si prosím pečlivě uvedený text. 2) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte, zaškrtněte checkbox "Souhlasím se všeobecnými podmínkami k účasti v projektu". 3) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasit nebudete, Vaše registrace nebude moci být úspěšně dokončena. Ochrana osobních údajů 1) Přečtěte si prosím pečlivě uvedený text. 2) Pokud s uvedeným textem souhlasíte, zaškrtněte checkbox "Souhlasím". 3) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasit nebudete, Vaše registrace nebude moci být úspěšně dokončena. Checkbox k odebírání novinek a informací o nových kurzech Určitě doporučujeme políčko zaškrtnout. Neoznačení políčka "Souhlasím se zasíláním novinek a informací o nových kurzech" však nebude mít za následek nedokončení registrace. 4

5 2. Dokončení registrace Klikněte na tlačítko "REGISTROVAT". Po potvrzení registrace Vám na zadanou ovou adresu přijde automatický aktivační e- mail s hláškou, že Vaše přístupové údaje budou funkční po ověření zadaných údajů, po ověření dostatečného limitu pro čerpání veřejné podpory de minimis a zejména po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu. Součástí tohoto sdělení bude i příloha ve formátu PDF, která rekapituluje Vámi zadané údaje. Vytiskněte prosím tento formulář, ručně vyplňte bod 8 jméno a podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby, dále vyplňte datum a místo a zašlete jej korespondenčně OBRATEM zpět na adresu: Realizační tým OPLZZ, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, , Praha 2. Mezitím pracovník realizačního týmu OPLZZ ověří Vámi zadané údaje v systému ARES a v centrálním registru podpor malého rozsahu. Pokud jste jako podnikatelský subjekt ještě nikdy nečerpali veřejnou podporu de minimis, bude Vám do centrálního registru založena karta s limitem EUR. Více informací o podpoře de minimis naleznete v sekci "o projektu". Po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu Vám bude odeslán další se sdělením, že registrace byla úspěšně dokončena a přístupové údaje jsou funkční. Po obdržení tohoto u se můžete do portálu přihlásit skrze tlačítko "PŘIHLÁSIT" v pravém horním rohu stránek. Poznámka: Registrace a dotazy zaslané na jsou zpracovávány pouze v pracovních dnech. Firmám, které nesplňují podmínky projektu nebo zadaly chybné údaje při registraci, bude zaslán s výzvou k vysvětlení nebo doplnění údajů. Registrace do projektu není zavazující, není časově ani kapacitně omezena. Každá osoba, zapojená do projektu, by měla navštívit 3 kurzy. 5

6 3. Souhlas s podmínkami účasti v projektu Po potvrzení údajů zadaných do registračního formuláře stisknutím tlačítka registrovat Vám na zadanou ovou adresu bude odeslán tzv. aktivační , jehož přílohu tvoří dokument ve formátu PDF Souhlas s podmínkami účasti v projektu. Ten rekapituluje všechny údaje zadané do registračního formuláře a obsahuje všeobecné podmínky k účasti v projektu, včetně informací o veřejné podpoře de minimis a ochraně osobních údajů. Vytiskněte prosím tento formulář, ručně vyplňte bod 8 jméno a podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby, dále vyplňte datum a místo, případně razítko a zašlete jej OBRATEM korespondenčně zpět na adresu: Realizační tým OPLZZ Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Vinohradská , Praha 2 Vaše přístupové údaje budou funkční po ověření zadaných údajů, po ověření dostatečného limitu pro čerpání veřejné podpory de minimis a zejména po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu. Pokud Souhlas s podmínkami účasti v projektu podepsala oprávněné osoba, přiložte k formuláři ověřenou kopii pověření. Podpis musí odpovídat záznamům v Obchodním rejstříku. 6

7 4. Čestné prohlášení Jednou z podmínek účasti v projektu je místo výkonu práce mimo území hl. města Prahy. Má-li podnik nebo OSVČ adresu sídla/adresu bydliště v Praze, projektu se zúčastnit může, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonává v jiném kraji než v Praze. Pracovník realizačního týmu OPLZZ kontroluje adresy provozoven u obchodních společností v registru RŽP, často se ale stává, že OSVČ kromě adresy bydliště v Praze jinou adresou nedisponuje. V takovýchto případech oslovujeme tyto osoby s žádostí o vyplnění Čestného prohlášení, jímž subjekt prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost vykonává mimo území hl. města Prahy. Tento formulář zasíláme em v odůvodněných případech. 7

8 5. Profil zodpovědné osoby Za každou jednotlivou firmu nebo OSVČ se do projektu registruje tzv. "zodpovědná osoba" skrze tlačítko "registrovat" v pravém horním rohu stránky. Tato osoba jako jediná bude spravovat profil svůj a firmy, za kterou se zaregistrovala, tzn., že jen "zodpovědná osoba" má oprávnění k výběru kurzů a přihlašování sebe a svých zaměstnanců, případně kolegů, na vybrané vzdělávací moduly. Popis profilu zodpovědné osoby Po zadání vašich přihlašovacích údajů vidíte v pravém horním rohu šedivým písmem tyto údaje: Vaše jméno nápověda FAQ profil odhlásit Začněte kliknutím na tlačítko PROFIL Zde vidíte údaje o své firmě (název, IČO, forma, sídlo, stát, CZ NACE), tabulka de minimis celkový limit a aktuální stav čerpání podpory, zároveň si zde můžete rozkliknout, na co jsou vaši zaměstnanci přihlášeni = stejná záložka jako přihlášení zaměstnanci. 8

9 Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) 1. Přidat/odebrat zaměstnance Zde si zodpovědná osoba podniku jednotlivě edituje své zaměstnance (jméno, příjmení, pozice, datum narození, kraj činnosti, a telefon). Kromě u a telefonu jsou všechny údaje povinné. Při nezadání jakéhokoliv údaje se objeví chybová hláška. Po uložení zaměstnance se automaticky vygeneruje jeho login jméno a heslo. Tyto údaje se dají exportovat do textového dokumentu ve formátu.txt. Zároveň se v tomto formuláři dá nastavit nové heslo automaticky generované. Pokud zaměstnanec ve firmě skončí, zodpovědná osoba si jej v seznamu rozklikne a v kolonce uživatel dostal výpověď zadá ANO. Vyskočí okno s varováním, že pokud volbu potvrdí, bude zaměstnanec smazán ze seznamu zaměstnanců. Pod kartou zaměstnance se zobrazuje termín kurzu, na který je dotyčný přihlášen. Je-li zaměstnanec již přihlášen na 3 kurzy, při následném přihlašování zaměstnanců na školení se přestane objevovat v seznamu zaměstnanců. Zodpovědná osoba může každému zaměstnanci změnit údaje, vč. pozice. 9

10 Zodpovědná osoba firmy se sama do seznamu zaměstnanců již nepřidává uvidí se na první pozici. Pokud si chce editovat vlastní údaje, klikne vlevo na editace údajů. Zaměstnanci firmy Zobrazuje se seznam zaměstnanců firmy s kontaktním em, pokud byl zadán (není povinný) a počtem přihlášení na kurzy. Při kliknutí na vybrané jméno se zobrazí karta zaměstnance, kterou lze editovat = stejný formulář jako v kartě přidat uživatele a seznam kurzů, na které je daný zaměstnanec přihlášen. Zodpovědná osoba firmy se sama do seznamu zaměstnanců již nepřidává uvidí se na první pozici. Pokud si chce editovat vlastní údaje, klikne vlevo na editace údajů. 10

11 2. Přihlášení zaměstnanci Zobrazí se názvy a termíny kurzů, na které jsou zaměstnanci přihlášeni, při rozkliknutí vybraného termínu se zobrazí jména přihlášených osob (obrácený proces než u karty: zaměstnanci firmy). 11

12 3. Absol. Kurzy zaměst. Seznam kurzů a jmen zaměstnanců, které již uplynuly. 4. Editace údajů Možnost upravit si své údaje a heslo do svého profilu. Doporučujeme zaškrtnout přijímání newsletterů budete tak pravidelně informován/a o nově vypsaných termínech ve Vámi zvolených skupinách CZ NACE, o případných změnách v kurzech a o novinkách v projektu. 12

13 5. Kurzy přihlášen Seznam kurzů, na které je zodpovědná osoba přihlášena. Při rozkliknutí daného termínu se zobrazí kurz první v pořadí, dle data, v seznamu je nutné vybrat konkrétní termín. 6. Absolvované kurzy Seznam kurzů, které zodpovědná osoba již absolvovala. 13

14 6. Profil zaměstnance Zaměstnance podniku zadává do seznamu pouze zodpovědná osoba. Každému zaměstnanci budou vygenerovány přihlašovací údaje, kterými se může přihlásit do svého profilu. Práva zaměstnanců jsou omezená. Zaměstnanec se sám nemůže přihlásit na kurz, může pouze sledovat svůj vzdělávací plán, případně přidávat příspěvky do diskuzního fóra. PROFIL Zaměstnanec vidí kurzy, na které je přihlášen. Při kliknutí na kurz se zobrazí podrobnosti, ale je nutné si v seznamu termínů najít konkrétní termín, na který je zaměstnanec přihlášen. Zaměstnanec si na svém profilu může zakliknout možnost zasílat newslettery, pokud byl zadán jeho Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) 2. Editace údajů Zde má zaměstnanec možnost editovat vlastní údaje, systém neumožní vynechat povinný údaj, možnost změnit heslo, může si změnit pozici, může mu ji změnit i zodpovědná osoba firmy. 14

15 3. Kurzy přihlášen Zaměstnanec vidí kurzy, na které je přihlášen. Při kliknutí na kurz se zobrazí podrobnosti, ale je nutné si v seznamu termínů najít svůj termín. 4. Absolvované kurzy Kurzy, které daný zaměstnanec již absolvoval. 7. Jak se na kurz přihlásit Přihlásit se na kurz je možné, jen pokud je k vybranému kurzu vypsán platný termín a nevypršela uzávěrka. Přihlášení na kurz krok za krokem Přihlásíte se skrze Vaše přihlašovací údaje a v pravém horním rohu uvidíte šedivě: Vaše jméno nápověda FAQ profil odhlásit. Viz obrázek: Klikněte na tlačítko v modré liště vzdělávací moduly a vyberte si kurz z oblasti CZ NACE, na kterou Vám byla schválena registrace. Na kurzy z jiných oblastí je přihlašování zablokováno. Příklad přihlášení zodpovědné osoby na kurz: Vyberete si kurz Recepce, termín Písek Klikněte na zvolený termín. Zobrazí se Vám informace o kurzu. Pod větou Přihlášení účastníci kurzu je rolovací seznam, klikněte na zobáček vpravo a zobrazí se vám v seznamu Vaše jméno. Klikněte na něj a pak klikněte na tlačítko potvrdit změny. Tím se přihlásíte na kurz. Příklad přihlášení zaměstnance na kurz: Pokud chcete na kurz přihlásit své kolegy nebo podřízené, je proces de facto stejný jako u zodpovědné osoby, ale jména těchto osob musíte zadat do systému (viz. kapitola 5, popis záložek, bod 1 Přidat zaměstnance). Přihlásíte se svými údaji kliknete na profil vlevo stiskněte tlačítko přidat zaměstnance Takto je potřeba zadat každého zaměstnance jednotlivě. Jejich jména se pak budou zobrazovat v seznamu při přihlašování na termín kurzu. 15

16 8. Jak se z kurzu odhlásit Z kurzu je možné odhlásit se ve dvou případech: 1) Před jeho uzávěrkou 2) Po jeho uzávěrce, ale před termínem konání Ad 1) Odhlášení před uzávěrkou Pokud již předem víte, že se kurzu, na který jste Vy nebo Váš zaměstnanec přihlášen/a, nezúčastníte, proveďte prosím odhlášení z termínu, aby nedocházelo k blokaci míst pro další zájemce. Postup: 1) Přihlaste se do systému svými přihlašovacími údaji 2) Vpravo nahoře klikněte na tlačítko PROFIL 3) A: Pokud jste zodpovědná osoba firmy a chcete odhlásit sebe - vlevo v nabídce klikněte na tlačítko KURZY PŘIHLÁŠEN. Vyberte termín kurzu, kam jste přihlášen/a a u svého jméno klikněte na červené tlačítko ODEBRAT. B: Pokud chcete odhlásit zaměstnance - klikněte vlevo na ZAMĚSTNANCI FIRMY, poté na jméno odhlašované osoby, vyberte termín kurzu a u jména klikněte na tlačítko ODEBRAT. 4) Změnu v obou případech nezapomeňte uložit Ad 2) Odhlášení po uzávěrce Po uzávěrce můžete v upomínce zaslané em označit, že se kurzu nezúčastníte, nebo Vás z kurzu může odhlásit dodavatel. Kontaktuje je prosím na ových adresách dle skupin CZ NACE (kapitola 10 kontakty). Pokud budete postupovat dle bodu 1 a 2, nebudou se Vám blokovat účasti na dalších kurzech, avšak po termínu kurzu, kterého jste se nezúčastnil/a a předem jste Vaši neúčast nenahlásil/a, bude tato účast blokována až do revize docházky, která probíhá vždy v polovině následujícího měsíce. 16

17 9. Měkké dovednosti omezený počet kurzů Každá osoba má právo zúčastnit se maximálně 3 kurzů. Je možné zúčastnit se buď: 1) třech odborných kurzů v rámci své CZ NACE (tj. 3+0) nebo 2) dvou odborných kurzů a jednoho kurzu měkkých dovedností z libovolné CZ NACE (tj. 2+1). Na více než 1 kurz měkkých dovedností Vám systém přihlášení nepovolí (= přestane se zobrazovat požadované jméno ve výběru zaměstnanců). Každý kurz má u svého názvu symbol kolečka: Plné kolečko = kurz odborných dovedností Prázdné kolečko = kurz měkkých dovedností Zároveň není možné přihlásit jednu osobu na stejný kurz 2x. 10. Technické potíže Po dokončení registrace nepřišel aktivační Pokud Vám po dokončení registrace nepřišel na zadanou ovou adresu aktivační obsahující přihlašovací údaje (tedy login a heslo): 1. Podívejte se do vaší složky SPAM/nevyžádaná pošta nebo 2. Kontaktujte pracovníka OPLZZ na adrese Ten ověří správnost Vaší registrace a v případě potřeby Vám vygeneruje nové údaje Nefungují loginy (přihlašovací údaje) Pokud Vám aktivační dle předchozího bodu dorazil v pořádku a přesto Vám nefungují zaslané přihlašovací údaje: 1) Pokud se objeví hláška špatné heslo, zkontrolujte si správnost zadaného hesla, dodržujte velká a malá písmena, mezery, pomlčky. Také můžete využít funkce Zapomenuté heslo nebo 2) Zkontaktujte pracovníka OPLZZ, který Vám vygeneruje nové heslo a ověří správnost přihlašovacího jména na adrese Nemůžu se/svého zaměstnance přihlásit na kurz 1) Pokud chcete přihlásit svého zaměstnance na kurz a nezobrazuje se jeho jméno v seznamu zaměstnanců, je nutné jej nejprve jmenovitě nahrát do systému (Kapitola 5, bod 1. Přidat zaměstnance) 17

18 2) Jméno zaměstnance se také přestane v seznamu zaměstnanců objevovat, pokud absolvoval již tři kurzy a splnil tím podmínku projektu max. 3 kurzy/1osoba 3) Je již naplněna podmínka max. 1 kurzu měkkých dovedností/1 osoba (kapitola 9 měkké dovednosti) 4) Vymažte si z historie prohlížeče soubory cookies 5) Pokud ani vymazání souborů cookies nepomohlo, spusťte stránky v jiném internetovém prohlížeči, např. Mozilla Firefox. V prohlížeči Internet Explorer systém obvykle nepracuje na 100%. 6) Nepomohl-li žádný z předchozích bodů, kontaktujte pracovníka OPLZZ na Chci se přihlásit na čtvrtý kurz a nejde to Toto opatření je v pořádku a zajišťuje naplnění podmínky projektu o navštívení ne více než 3 kurzů. Ve firmě se změnil statutární zástupce Je samozřejmě možné, že během realizace projektu dojde ve Vaší společnosti k určitým změnám, např. se změní statutární zástupce, nebo Vám do seznamu živnostenských oprávnění přibude další činnost nebo se změní zodpovědná osoba, která přihlašuje zaměstnance do projektu. V každém takovém případě kontaktujte pracovníka OPLZZ na ové adrese Ten provede změnu ve Vaší registraci a vygeneruje Vám nový Souhlas s podmínkami účasti v projektu ve formátu PDF a zašle Vám jej em. 18

19 11. Kontakty na dodavatele Kurzy zajišťují nasmlouvaní dodavatelé. Máte-li zájem o informace o místě nebo čase konání kurzu, o tom, co si vzít s sebou, případně se chcete-li se z kurzu odhlásit po jeho uzávěrce, kontaktujte prosím zástupce dodavatelů dle skupiny CZ NACE, kam vybraný kurz spadá. Pro realizaci kurzů v části: CZ NACE 55 - Ubytování CZ NACE 56 - Stravování kontaktujte prosím paní Alžbětu Cedidlovou z Asociace hotelů a restaurací ČR na u Pro realizaci kurzů v části: CZ NACE 79 - Činnosti CK&CA CZ NACE 79 - Průvodcovská činnost CZ NACE 79 - Turistická informační centra CZ NACE Sportovní zařízení, fitcentra a služby pro osobní a fyzickou pohodu kontaktujte prosím zástupce společnosti MAG CONSULTING s. r. o. na u 12. Automatické y Automatické y jsou zasílány na ové adresy zodpovědných osob zadaných při registraci do projektu. Dle svého charakteru se dělí na povinné a nepovinné. Povinné y jsou zasílány na základě nastavení přihlašovacího systému a přidělování veřejné podpory de minimis podnikatelským subjektům a nepovinné y jsou rozesílány dle ne/zaškrtnutí checkboxu souhlasím se zasíláním novinek a informací o nových kurzech při registraci. Povinné: Po registraci firmy: - Zodpovědné osobě se zašle aktivační sloužící k potvrzení u a aktivaci účtu. Po aktivaci firmy (odsouhlasení de minimis pracovníkem OPLZZ): - zodpovědná osoba je informována dokončení registrace. Po přidání zaměstnance zodpovědnou osobou do seznamu zaměstnanců: - zaměstnanec obdrží přístupové údaje (byl-li zadán , v opačném případě jsou údaje zobrazeny jen zodpovědné osobě může si je vygenerovat do textového souboru). Při žádosti o nové heslo: - zašle se s odkazem na obnovu hesla na zadanou ovou adresu. Po přihlášení zaměstnance na termín: 19

20 - Zodpovědná osoba obdrží o tom, kolik přihlásila lidí na vybraný kurz, kolik to bude stát z hlediska čerpání podpory de minimis a že se čerpání automaticky zanese do databáze podpor malého rozsahu e-agri. Dále obdrží výpis, na jakých všech kurzech má přihlášené uživatele s odkazy na dané termíny. Po odhlášení zaměstnance z termínu: - Zodpovědná osoba obdrží obdobný jako v předchozím bodě. Po přidání/odebrání práv zodpovědné osoby: - Odebraná osoba je vyrozuměna o změně práv - Nově pověřená osoba je vyrozuměna o získání nové role. Po smazání firmy: - Zodpovědná osoba je vyrozuměna o deaktivaci firmy v programu Po zrušení/změně termínu kurzu: - všem zodpovědným osobám, které mají na vybraném kurzu přihlášené nějaké zaměstnance, se pošle notifikace o změně termínu. V den uzávěrky kurzu: - Zodpovědná osoba je vyzvána k závaznému potvrzení přihlášených zaměstnanců Den po přihlášení osob na vybraný kurz: - pověřeným osobám je zaslána notifikace o zapsání podpory do registru e-agri Nepovinné Po vypsání nových termínů - nově vypsané termíny se posílají zodpovědné osoby podle skupiny CZ NACE příslušející dané zodpovědné osobě. Podmínkou je souhlas s odebíráním novinek a informací. Přijímání newsletterů (novinek) od realizačního týmu projektu OPLZZ - má-li zodpovědná osoba označený Souhlas se zasíláním novinek, bude přijímat informace zasílané od realizačního týmu projektu OPLZZ (novinky v projektu, číselné údaje, apod.). Newslettery budou zasílány příležitostně. 20

Návod pro uživatele webových stránek

Návod pro uživatele webových stránek Návod pro uživatele webových stránek www.vzdelavani.czechtourism.cz 1. Důležitá upozornění... 2 2. Registrace... 3 Údaje o firmě... 3 Zodpovědná osoba... 4 Přihlašovací údaje... 4 Všeobecné podmínky k

Více

Návod pro uživatele webových stránek

Návod pro uživatele webových stránek Návod pro uživatele webových stránek Aktualizace 4. 9. 2014 www.vzdelavani.czechtourism.cz 1. Důležitá upozornění..2 2. Registrace... 3 Údaje o firmě... 3 Zodpovědná osoba... 4 Přihlašovací údaje... 4

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line

Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Jak se přihlásit do činnosti DDM Jihlava on-line Do kroužků, na tábory a vybrané akce DDM Jihlava je možné se přihlásit přes přihlašovací portál Klientské centrum na webové adrese: https://ddmjihlava.iddm.cz.

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Registrace... 3 1.1 Registrace nové školy... 3 1.2 Registrace uživatele/zaměstnance... 4 2 Kontakt... 5 2.1 Kontakt správců skrze kontaktní formulář... 5 3

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část první registrace školy a první přihlášení Ostrava 2012 1 Obsah Portál Společnosti pro kvalitu školy, o.s.... 3 1.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Technická podpora: tel

Technická podpora:   tel Návod na vyplnění el. žádosti o dotace v prostředí portálu Komunikace pro občany Než začnete vyplňovat elektronický formulář Budete potřebovat: e-mailovou schránku, na kterou máte přístup zařízení s přístupem

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - jednotlivec Jako jednotlivec se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste nepodnikající fyzická

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce

Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Příručka pro použití portálu Klikni a daruj pro dárce Verze dokumentu 1.0 Upozornění: ČSOB si vyhrazuje právo dokument upravovat, měnit adresy (umístění) a rozhraní služeb systému Klikni a daruj. V případě

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu EU Login a přidání čísla

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření

Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Systém Webové hlášení pracovišť vyšetřujících HIV o počtu provedených vyšetření Manuál webové aplikace leden 2012 v4.0 Státní zdravotní ústav Národní referenční laboratoř pro AIDS 1 1 Úvod Systém HlasSZU

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU REGISTRACE A SPRÁVA UŽIVATELSKÉHO ÚČTU Obsah 1 Registrace nového uživatele... 3 1.1 Právnická osoba... 3 1.2 Fyzická osoba... 4 1.3 Fyzická osoba podnikající... 5 1.4 Dokončení registrace prostřednictvím

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA,

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, Profil investora Založení Profilu investora Profil investora, jehož prostřednictvím můžete spravovat své účty, registrovat se na semináře, stahovat obchodní aplikace a školící materiály, si můžete založit

Více

Elektronická podpora projektu

Elektronická podpora projektu Elektronická podpora projektu Martin Konečný Obsah Strana 3-5 Webové stránky Strana 6-7 Registrace Strana 8-9 Uživatelské úrovně Strana 10 E knihovna Strana 11 E learningový vzdělávací systém Strana 12-16

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz

Internetová televize Růst osobnosti. www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Internetová televize Růst osobnosti www.rust-osobnosti.cz www.rekvalifikace-online.cz Manuál aktivace přístupu do internetové televize Obsah Obsah... 1 1. Aktivace přístupu... 2 1.1. Vstup... 2 1.2. Aktivační

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci

Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Autorizační systém Uživatelská příručka pro Samoobslužnou aplikaci Obsah 1 Základní informace o aplikaci... 2 2 Uživatelský účet... 2 2.1 Dodatečná autentizace... 2 2.2 Aktivace nově založeného uživatelského

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže

Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže Průvodce poskytovatele systémem SEP registrace, první přihlášení a vypsání karty stáže REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Registrační formulář najdete pod odkazem REGISTRACE na hlavní stránce projektu www.stazepromlade.cz.

Více

Předkládání žádostí krok za krokem

Předkládání žádostí krok za krokem Předkládání žádostí krok za krokem Pro úspěšné předložení elektronické žádosti o grant je nutné projít čtyřmi kroky: A. Zaregistrovat svou organizaci či neformální skupinu do URF (jednotného registračního

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob

Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Elektronická aukce na dříví Lesy ČR, s.p. Registrace zájemce a oprávněných osob Tento dokument popisuje postup registrace Zájemce a jeho Oprávněných osob v aplikaci Elektronické aukce dříví Lesy ČR, a.p.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Hromadné licence společnosti Adobe

Hromadné licence společnosti Adobe Hromadné licence společnosti Adobe Konzole pro správu zákazníků programu VIP Příručka pro uživatele programu Value Incentive Plan (VIP) Verze 2.5 20. listopadu 2013 Obsah Co je Konzole pro správu pro zákazníky

Více

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI

NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI NÁVOD NA PRÁCI S E-LEARNINGOVÝMI OPORAMI určený pro moduly: Další vzdělávání mistrů ve výrobě Další vzdělávání manažerů logistiky Další vzdělávání podnikových lektorů Další vzdělávání personalistů v rámci

Více

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE

STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE ND BEST IN CLASS R& ONGER PLATFORM TO ENHANCE CUSTOMER SERV PRYSMIAN GROUP WORLDWIDE LEADER IN R STORE 3G MANUÁL PRO UŽIVATELE CE E D XTENDED STRONGER PLATFOR UPPORTING GLOBAL UTILITIES IN THE D F SMARTER

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti

Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti Manuál č. 1 První přihlášení do Registru zdravotnických prostředků a ohlášení osoby nebo činnosti V souladu s 26 odst. 1 až 5 má výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor, osoba provádějící

Více

Nejsem členem - Přihláška za individuálního nebo kolektivního člena AEA.

Nejsem členem - Přihláška za individuálního nebo kolektivního člena AEA. Nejsem členem - Přihláška za individuálního nebo kolektivního člena AEA. V sekci Asociace je k dispozici záložka Přihláška a informace do katalogu. Přes volbu druhu členství se otevře příslušný univerzální

Více

Registrace do portálu MS2014+

Registrace do portálu MS2014+ 2016 Registrace do portálu MS2014+ Lenka Juklová Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 7.4.2016 Obsah: Úvod... 1 1 Instalace a aktualizace internetového prohlížeče... 2 2 Ověření HW a SW požadavků aplikace...

Více

Moodle Návod pro studenty

Moodle Návod pro studenty Moodle Návod pro studenty Co je to Moodle? Moodle je e-learningové prostředí vytvořené v rámci projektu MAPLIMAT. Jsou zde ke stažení studijní opory a další materiály k předmětům inovovaným, nebo nově

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Program Podpora bydlení Podprogram 117D06400 Podporované byty Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad. Uživatel (žadatel o

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT

Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT Průvodce novým elektronickým systémem IS-SPORT SEMINÁŘ NA TÉMA: STÁTNÍ PODPORA TĚLOVÝCHOVNÝCH JEDNOT A SPORTOVNÍCH KLUBŮ V ROCE 2017 PRAŽSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, 14./15.11.2016 Úvodní informace Informační

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz

Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Úvod do rezervačního systému Sportonline.cz Pro Vaši lepší orientaci v našem rezervačním systému jsme připravily tento návod. OBSAH: str.1 Úvod a přihlášení do systému str.2 Zapomenuté heslo str.3 Registrace

Více

Návod k použití autentifikačního modulu

Návod k použití autentifikačního modulu Návod k použití autentifikačního modulu Úvodní přihlašovací formulář. Přihlašovací obrazovku vidíte na následujícím obrázku (obr. 1). Jedná se o standardní způsob přihlášení pomocí jména a hesla, s rozšířenou

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře. v Operaci Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře v Operaci 19.2.1 V tomto dokumentu je uveden podrobný postup vygenerování Žádosti o dotaci v Operaci 19.2.1 a následné podání

Více

Jsem členem Úprava již existujících nebo zveřejňovaných údajů.

Jsem členem Úprava již existujících nebo zveřejňovaných údajů. Jsem členem Úprava již existujících nebo zveřejňovaných údajů. Jako člen AEA nepoužijete veřejné registrační rozhraní a přihlásíte se nejdříve do členské sekce (vpravo nahoře). Po úspěšném přihlášení se,

Více

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu

Uživatelský manuál. pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Uživatelský manuál pro obsluhu online katalogu na objednávku kazet, tonerů a provozního materiálu Obsah 1. Úvod... 4 2. Přihlášení do online katalogu... 5 3. Úvodní strana... 6 3.1. Informační část...

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře, 3. a 4. výzvy příjmu žádostí Operačního programu Rybářství 2014-2020 1 Podrobný postup pro doplnění

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace:

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace: verze 08 Příručka pro účastníky vzdělávacích akcí v rámci projektu Aktualizace: 12. 10. 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Podmínky pro přijetí na jednotlivé vzdělávací aktivity... 3 3. Jak se hlásit na vzdělávací

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu

Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Návod k použití aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu Do aplikace pro platbu mýtného pomocí internetu můžete přistupovat přes internetové stránky dars (www.dars.si), kliknutím na ikonu portál uživatelů.

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ

NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMU VÝPISŮ A DUPLIKÁTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k Seznamu osvědčených VHP i TZ a seznamu duplikátů II.

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady

Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Přidělení rolí a přihlášení do ISÚI pro obecní a stavební úřady Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Aktualizace k datu

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah Registrace... 2 Přihlášení a odhlášení... 2 Správa profilu... 2 Domovská stránka... 3 Hledání zakázek... 4 Výsledky hledání...

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku

Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku Obsah: 1. Přihlašovací okno a přihlášení do systému 2. Zobrazení osobní stránky strávníka a jídelního lístku 3. Funkce tlačítek hlavní lišty a jejich popis 3.1 informační lišta uživatel a kredit 3.2 funkce

Více

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY

NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY NÁVOD NA PŘIHLÁŠENÍ DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ PRO SPRÁVU KREDITNÍ KARTY O CO SE JEDNÁ? V den převodu Citi kreditní karty na novou kreditní kartu od Raiffeisenbank Vám bude ukončena služba Citibank

Více

Manuál aplikace Projektový záměr

Manuál aplikace Projektový záměr Manuál aplikace Projektový záměr Registrace a přihlášení 1. Registrace a přihlášení probíhá na titulní stránce aplikace, která je na adrese www.pz.olomoucka-aglomerace.eu. Pro jistotu Vám na zadanou adresu

Více

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál

Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016. Nelékařský personál Návod pro registraci na kolokviu PragueONCO 2016 Nelékařský personál Členové výboru PragueONCO 2016 (organizačního, vědeckého, čestného) / autory přednášek, autory posterů, spoluautory posterů 1. Přihlášení

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU dodavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Obsah 1 Registrace... 2 2 Přihlášení a odhlášení... 2 3 Správa profilu... 2 3.1 Vytvoření uživatelského účtu... 3 4 Domovská

Více