KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA"

Transkript

1 KATALOG ŠKOLENÍ Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

2 Sleduj. Nauč se. Konej. Rozvoj základních dovedností. Neustálé zlepšování se je klíčem k úspěchu v rámci soutěže na trhu. Zlepšování je kontinuální proces, který může být úspěšně realizován pouze za pomoci kvalifikovaných pracovníků. Naše nabídka je zaměřena na rozvoj dovedností Vašich zaměstnanců. Zvláštní důraz je kladen na aktivní osobní zapojení účastníků workshopů, a to prostřednictvím řady simulačních her, praktického procvičování a práce v týmech. Program workshopů byl vyvinut s využitím znalostí a dlouholetých zkušeností skupiny Staufen. Prioritou našich vzdělávacích aktivit jsou vždy měřitelné a udržitelné výhody našich spokojených zákazníků. Jejich uznání je naše motivace k tomu, abychom pokračovali v intenzivní práci v oblasti implementace Lean. Jsme schopni provádět workshopy a semináře v: > > češtině > > němčině > > angličtině > > polštině Naše nabídka školení. Naším cílem je perfektní školení, které zahrnuje nejen sdělení znalostí, ale také správné použití těchto znalostí ve Vašem podniku. Proto naše nabídka obsahuje rovněž vícedenní workshopy zaměřené na konkrétní cílové skupiny pracovníků, otevřené semináře s přednáškami, diskuse a návštěvy podniků BestPractice. Ty nejlépe ukazují, jak efektivně implementovat nástroje a metody Lean Manufacturing. Uzavřené semináře jsou potom věnovány specifickým potřebám Vašeho podnikání. Srdečně Vás zveme k účasti na našich školeních. Struktura tohoto katalogu odpovídá druhovému rozčlenění našich školení: Nové impulsy pro management Přednášky, diskuse a návštěvy výrobních areálů v praxi ukazují manažerům, jak efektivní jsou nástroje a metody používané našimi BestPractice partnery Štíhlá právní agenda Školení jednak nabízejí přehled o významných a často se vyskytujících právních aspektech podnikání a dále ukazují možnosti Lean v oblasti správy právní agendy formou jejího efektivního outsourcingu na specialisty Školení pro manažery a specialisty Semináře poskytují manažerům a odborníkům možnost prohloubit své znalosti a rozvíjet obchodní strategie v duchu Lean Individuální způsob rozvoje dovedností Nabízené školení se může uskutečnit dle Vaší individuální objednávky v daném období buď u našeho BestPractice partnera, nebo přímo u Vás. Naši konzultanti připraví semináře šité na míru přesně podle Vašich potřeb. Obsah, metody, doba trvání, datum, místo či velikost skupiny účastníků jsou stanoveny ve spolupráci s Vámi! Mezinárodní způsob rozvoje dovedností Staufen nabízí svůj tréninkový program týkající se Lean managementu a optimalizace procesů také v Německu, Číně, Švýcarsku či Itálii. Experti a manažeři mají možnost zapojit se do seminářů a workshopů organizovaných v cizích jazycích přímo v podnicích našich BestPractice partnerů. Více informací najdete zde: Eliška Kubátová Office Manager Adriana Smolarska Academy and Business Coordinator

3 Obsah.4 Úvod.6 Tým Staufen, tým Rentsch NOVINKA.7 Nové impulsy pro management.8 BestPractice Live - nejlepší postupy při řízení a organizaci výroby.9 Enterprise Lean.10 Základy Lean.11 Kaizen - workshop pro top management.12 Shopfloor management - řízení ve štíhlém prostředí NOVINKA.13 Štíhlá právní agenda.15 Corporate Governance, odpovědnost členů statutárních orgánů - workshop pro top management.16 Human Resources (HR) - vybrané otázky pracovního práva.17 Školení pro manažery a specialisty.18 Standardizovaná práce.19 Organizace na pracovišti - systém 5S.20 Visual management.21 Value Stream Mapping - analýza toku materiálu a informací.22 Policy Deployment - vývoj strategií.23 Lean Administration - minimalizace plýtvání a zvýšení efektivity. 3

4 Partner na cestě k Nejlepším Výsledkům. Mimořádné okolnosti vyžadují mimořádná opatření a výjimečné poradenství. Jsme uspěšná mezinárodní poradenská společnost. Důsledné uplatňování Lean managementu v každém článku řetězce vytváření přidané hodnoty přispěje k pružnosti a konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Poradci Staufen znají nejen klíčové faktory úspěchu, ale také ví, jak rychle a efektivně je používat a jsou schopni vysvětlit to srozumitelně každému, a to vše navíc s měřitelnými výsledky. Naše centrála se nachází v Köngen u Stuttgartu. Staufen má rovněž pobočky ve Švýcarsku, Číně a Itálii. Přes 100 poradců, kteří získali zkušenosti při řízení firem se zavedenou BestPractice (nejlepší praxe), je připraveno převzít odpovědnost za péči o klienty v každém oboru a v každé části světa. Orientujeme se na efektivní a praktická řešení a rovněž přikládáme velký význam rychlému a dlouhodobému úspěchu našich projektů. Jsme úspěšní díky naší metodické erudici a kompetenci a dále díky znalostem a dovednostem, jak přesvědčit lidi, aby se dali na správnou cestu vedoucí ke zlepšení výkonnosti. Měřitelně. Uvidíte měřitelný úspěch! Pragmaticky. Získáte inteligentní a jednoduché řešení! Důsledně. Poznáte vytrvalost při Vaší snaze o dosažení co nejvyšší kvality! Přesvědčivě. Výhody pro všechny díky metodě Sleduj. Nauč se. Konej.! Važení! Idea partnerství mezi Staufen Polska a Rentsch Legal se zrodila v roce a nové přístupy, aby uspěly ve svém podnikání. Rozšíření nabídky o nové a inobou realizací s cílem brzkého uvedení na trh, způsobuje, že výrobní společnosti analýze stávajících procesů a vypracování nových či úpravě stávajících přináší zvý- Jsme rádi, že jsme schopni nabídnout tuto podporu společnostem a sdílet své procesů v duchu Lean managementu.. 4

5 Rentsch Legal je advokátní kancelář tzv. butikového typu se sídlem v Praze. Kancelář jako taková je malou organizací. Při spolupráci s námi můžete očekávat rychlost a kreativitu, což představuje pro naše klienty garanci stálého a důvěryhodného právního partnera. Naším hlavním cílem je být pro naše klienty nejen pouhým právním poradcem, nýbrž také podporou pro jejich obchodní a podnikatelské aktivity a tvůrce příležitostí pro uzavření obchodních transakcí. Při řešení problému nevytváříme bezpočet teoretických možností, ale hledáme reálná řešení. Věříme ve férové jednání, preferujeme transparentní postupy a s touto filozofií přistupujeme k protistranám či obchodním partnerům našich klientů. Náš přístup lze vyjádřit slovy: Rázní v činech vytříbeným způsobem. Soustředíme se zejména na menší a středně velké fúze a akvizice, dále na nabývání a zcizování majetku a rizikové investiční projekty. Díky našim zkušenostem a jazykové vybavenosti jsme pro naše klienty ideálním partnerem pro přeshraniční projekty, ať již směřující za hranice či ze zahraničí do České republiky. Náš tým se skládá z odborníků, kteří se vždy snaží najít to nejlepší řešení pro naše klienty. Spokojenost našich zákazníků nás stále přesvědčuje, že jsme právníci na svém místě. Přidanou hodnotu našich služeb ale spatřujeme v tom, že přemýšlíme jako externí firemní právníci, kteří kopou za podnikatelův tým; a když je třeba zaútočit, jsme vždy připraveni. V podstatě můžeme tvořit Vaše právní oddělení. V době celosvětové hospodářské soutěže společnosti potřebují nové nápady vativní produkty, které splňují vysoká kvalitativní kritéria a vyznačují se krátkodomusí klást důraz na rozvoj své budoucí strategie. Současná poptávka po efektivní šenou potřebu podpory při získávání odborných znalostí a nejlepších zkušeností. znalosti a zkušenosti v této oblasti, a to jak právně, tak i pokud jde o zlepšování Thomas Keller, Lucjan Kornicki, Rudolf Rentsch. 5

6 Dva týmy - jeden společný cíl: Komplexní podpora pro top management! Společně zvýšíme efektivitu Vaší společnosti Staufen Team Staufen Rentsch Team. 6

7 Nové impulsy pro management Hledáte správné Lean strategie a řešení pro Vaše podnikání? Přednášky, diskuse a návštěvy přímo ve výrobě Vám ukáží, jak efektivní jsou nástroje a metody používané BestPractice manažery.. 7

8 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT BestPractice Live - nejlepší postupy při řízení a organizaci výroby Během tohoto jednodenního setkání poznáte principy, na nichž jsou postaveny nejlepší výrobní systémy. Při prohlídce výrobních hal našich partnerů Autoliv, MAN Trucks, GM Opel a RECARO zjistíte, jak tyto principy Nové impulsy fungují v praxi. pro management Od zkušených odborníků se dozvíte: jak vypadá efektivní implementace Lean Manufacturing jak zajistit, aby všichni zaměstnanci Vaší společnosti pracovali podle stejných zásad jaká je role managementu ve štíhlé společnosti Během workshopu se seznámíte s příklady nejlepší Lean výrobní praxe: 5S, vizualizace Kanban systém dodávka Just-in-Sequence (JIS) dodávka Just-in-Time (JIT) > > Úvod > > Principy a nástroje Lean Manufacturing > > Efektivní výrobní systémy > > Návštěva výrobní haly > > Shrnutí návštěvy, diskuse > > Úloha řízení a faktory úspěchu při realizaci Lean Manufacturing. 8

9 Lean Enterprise NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Mnoho výrobních společností zavedlo nástroje a metody Lean a rozvíjí vlastní výrobní systémy. Cíle, který měl být dosažen tímto způsobem, totiž zlepšení kvality a produktivity, však tyto společnosti nedosáhly. Řešení se ukázala být neúčinná, akce nadřízených a / nebo zaměstnanců byly ve vzájemném rozporu. Ačkoli organizační inovace jsou na dobré cestě, implementace Lean v celém procesu vytváření hodnot nefunguje podle definovaného plánu. Prostřednictvím benchmarkingu jsme schopni pomoci Vám zlepšit strategii. Zaměřujeme se na dva konkrétní prvky rozvoje strategie: vize a zásady dokonalosti. Zaměří-li se firmy na toto téma, mohou pak lépe poznat charakteristické prvky štíhlého podnikání a komplexně si ujasnit, jak jej implementovat u sebe. Cílem je dosáhnout dokonalosti ve všech oblastech činnosti Vaší společnosti Během workshopu se účastníci naučí: výrobní strategii u výroby orientované na zákazníky proces vytváření přidané hodnoty od suroviny až po hotový výrobek moderní pracovní metody BestPractice zásady řízení změn > > Řízení napříč procesem tvorby přidané hodnoty- strategické a praktické příklady > > Hodnoty a jejich implementace v Lean Enterprise > > Role manažera od iniciátora změn až po mentora > > Na cestě ke štíhlé struktuře Vaší společnosti: fáze transformace a její nástroje > > Příležitosti a hrozby > > Faktory úspěchu při implementaci modelu řízení: základní porozumění Toyota Production System > > Plán rozvoje a proces změny hodnocení > > Role trenéra Lean - školení pro odborníky > > Diskuse SMED CIP Shingo Cardboard Engineering Shopfloor Management Mentor Mentee Heijunka Poka Yoke Value Stream Mapping One-piece-flow Jidoka A3-Report PULL TPM Hanedashi JIT Ohno LCIA Toyota 5s 3m Chaku-Chaku Milkrun Lot Formation Box Kaizen TPS. 9

10 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Základy Lean Potřeba neustálého zlepšování se je jedním z klíčových faktorů pro dosažení úspěchu při provádění (implementaci) Lean Manufacturing. Nové impulsy Vzhledem k tomu, že na zlepšení se podílí všichni zaměstnanci, zvláštní význam má proto povědomí každého zaměstnance o zásadách, účelu, metodách a přínosech štíhlé výroby ve pro management společnosti. Cílem workshopu je vytvořit povědomí o základních nástrojích Lean, kterých je zapotřebí při provádění procesu stabilizace a při zlepšování procesů obecně. Během workshopu účastníci: získají základní informace o Lean Manufacturing pochopí koncept štíhlé výroby získají základní znalosti a dovednosti spojené se stabilizačním procesem ve výrobě získají potřebné znalosti k odstranění plýtvání v oblastech výroby > > Úvod > > Historie Lean Manufacturing > > Filozofie a struktura neustálého zlepšování > > Role zaměstnanců při zvyšování povědomí o společnosti. 10

11 Kaizen - workshop pro top management NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Kaizen je japonský výraz pro proces neustálého zlepšování se, který je klíčovým prvkem konceptu Lean managementu. Implementace modelu Lean Manufacturing je proces, který vyžaduje čas a důslednost. Společnosti, které jej úspěšně zvládly, během této cesty pochopily, že Lean je více než jen nástroj - je komplexní cestou k neustálému zlepšování sebe sama (Kaizen). Cílem semináře je seznámit účastníky s: nástroji a metodami používanými k identifikaci a řešení problémů zásadami organizace systému zlepšovacích návrhů zaměstnanců systémem motivování zaměstnanců správnými komunikačními nástroji nástroji a metodami používanými při provádění změn a jejich udržení (napr. PDCA, report A3) Během workshopu porozumí účastníci pojmu Kaizen a získají dovednosti, jak efektivně udílet pokyny vedoucí k zavedení systému Kaizen na dvou úrovních: úroveň průtoku (úroveň excelence v rámci hodnotového toku) úroveň procesu (zlepšení pozice zaměstnanců) > > Úvod > > Proces Kaizen > > Plánování změny organizace a definice zdrojů planů výstavby definice sledování postupů > > Realizace: provádění drobných zlepšení na úrovni jednotlivých pracovních pozic workshopy Kaizen - aktivity týmu. Provádění změn na úrovni procesu realizace interdisciplinárních projektů. Provádění změn na úrovni hodnotového toku > > Vytvoření systému zaměstnaneckých návrhů: motivace formální struktura systému > > Udržení změn: organizace auditů podpora štíhlé výroby ze strany back office - organizace podporující tým v udržení štíhlé výroby > > Praktická cvičení. 11

12 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Shopfloor management - řízení ve štíhlém prostředí Shopfloor management (SFM) je styl řízení zaměřený na podporu procesu tvorby přidané hodnoty přímo v prostoru výroby (jap. Gemba ). Mezi základní komponenty SFM patří: Nové impulsy vizualizace - návrh procesů k odstranění překážek toku materiálu a informací. Stav je viditelný v každém okamžiku, pro management na první pohled; Genchi Genbutsu - zvyk chodit do výroby kontrolovat stav a problémy, učit lidi vidět problémy, plýtvání a rezervy; řešení problémů a odstraňování dalších překážek při řešení problému; vize, jak dosáhnout cílů, a jejich vizualizace pro ostatní. Tvorba přidané hodnoty, je hlavním cílem fungování většiny podniků. Přidaná hodnota je výsledkem procesu (hodnota průtoku). Management hraje tedy roli zejména při zlepšení organizace toků hodnot, a to díky pochopení principů Lean myšlení. Klíčem k úspěchu je efektivní řízení zahrnující: podporu činností, které přidávají hodnotu řízení v souladu se zavedenými a uznávanými standardy rozhodování (se) na základě spolehlivých a aktuálních ukazatelů Cílem semináře je představit myšlenky, principy a nástroje Shopfloor managementu. Praktické příklady zkušeností předních výrobních společností prezentované v průběhu workshopu vysvětlí účastníkům účel a přínosy implementace těchto nástrojů SFM: plánování lidských zdrojů sledování stavu výroby klíčová opatření řešení problémů a FTT (First Time Through) T-Card Účastníci budou také seznámeni s riziky a hrozbami, které mohou vzniknout v průběhu realizace a které budou diskutovány s využitím zkušeností z projektů Shopfloor managementu. > > Úvod > > Proces identifikace hlavních a podpůrných procesů > > Nástroje Shopfloor managementu > > Simulace implementace Shopfloor managementu > > Praktické rady a zkušenosti. 12

13 ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Jaké jsou nejčastější právní otázky a rizika související s řízením společnosti? Na našich školeních získáte povědomí o obecných právních aspektech Vašeho podnikání. S jejich znalostí budete schopni přijímat svá rozhodnutí efektivněji. Připravíte-li se včas, nebudete zaskočeni změnami právní úpravy a můžete tak být o krok napřed před Vašimi konkurenty. Svěřte správu své právní agendy odborníkům v souladu se zásadami Lean managementu.. 13

14 Při vyslovení slova Lean se většině manažerů zřejmě vybaví spojení typu Lean management, štíhlá struktura společnosti, zeštíhlování procesů či reorganizace. Pouze několik z nich již bude brát v úvahu právní souvislosti. Přitom Lean v sobě nepochybně zahrnuje celou řadu právních aspektů. Na jednu stranu např. proces restrukturalizace s sebou může přinášet propouštění zaměstnanců, což je vždy velice citlivá problematika jak z důvodů sociálních, tak ovšem i z hlediska právního (platnost výpovědí, nároky na odstupné atd.). V tomto pojetí je tedy právní stránka věci doprovodným a nezbytným jevem samotného Lean managementu. Právní agenda však může na druhou stranu být jeho samotným předmětem. Jako jeden z dílčích procesů uvnitř společnosti může být též správa právní agendy podrobena ekonomicko-manažerskému zkoumání efektivity, nákladovosti a dalších hodnotových ukazatelů a jako taková tudíž může být předmětem zeštíhlování v rámci Lean managementu, a to zejména v podobě jejího outsourcingu na externí specialisty. S tím souvisí i využívání moderních technologií při správě právní agendy, byť se toto odvětví může na první pohled zdát konzervativní a rezistentní vůči aplikaci elektronických systémů řízení. Naše semináře v rámci bloku Lean Legal Agenda mají tudíž za cíl v souladu s výše naznačenou filozofií - Vám představit právní oblasti a problémy, kterým musí většina společností při svém podnikání čelit, a ukázat Vám, jak se (s)právně zachovat v různých situacích, jak předcházet problémům a rizikům nebo jak již nastalé problémy řešit. Přitom však máme stále na mysli primární potřebu každé společnosti, která spočívá v co nejnižších možných nákladech a naopak co nejvyšším zisku. Proto na našich seminářích kombinujeme odborný právní přístup s manažersko-ekonomickým přístupem v duchu zásad Lean managementu a snažíme se Vám zároveň ukázat možnosti, jak právní agendu Vaší společnosti co nejvíce zefektivnit, a to i za použití moderních technologií.. 14

15 Corporate Governance, odpovědnost členů statutárních orgánů - workshop pro top management ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Corporate Governance je obecný výraz pro správu korporátních záležitostí společnosti. Ta zahrnuje jednak (pravidelný) proces správného a včasného přijímání rozhodnutí jak na manažerské úrovni společnosti (její statutární orgány jednatelé či představenstvo), tak na úrovni samotné základny jejích společníků či akcionářů. S tímto procesem je nevyhnutelně spojena též jeho technická stránka v podobě vyhotovování odpovídajících právních dokumentů či jejich správného uchovávání v souladu s právními předpisy (zejména účetními předpisy a předpisy o archivaci). V neposlední řadě zahrnuje Corporate Governance též právně procesní stránku, kdy velkou část skutečností z korporátního života společnosti je třeba zaznamenat v obchodním rejstříku a vybrané dokumenty založit do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu. TRENER LEAN/ EKSPERT Zajištění správného vedení Corporate Governance v souladu s právními LEAN předpisy je především úkolem statutárních orgánů, které představují top management společnosti. S tímto jejich úkolem též úzce souvisí otázka jejich - PROGRAM SZKOLENIOWY případné právní odpovědnosti za škodu jednak vůči společnosti samotné, ale rovněž i mimo společnost (např. vůči jejím věřitelům), pokud členové statutárního orgánu neplní své úkoly s péčí řádného hospodáře. Proto by každý manažer měl vědět, co funkce ve vedení společnosti z právního hlediska obnáší, a toto mít při výkonu své funkce stále na zřeteli. Jedině tak totiž může splnit požadavek zákona jednat s péčí řádného hospodáře a odvrátit tak případné nároky na náhradu škody směřující vůči jeho osobě. Cílem semináře je seznámit účastníky s: prvky a zásadami Corporate Governance úkoly a povinnostmi členů statutárních orgánů hlavními riziky spojenými s výkonem funkce (a jak těmto rizikům předcházet) novou koncepcí obchodního práva od Během workshopu porozumí účastníci pojmu Corporate Governance a získají povědomí o tom, co vše zahrnuje. Účastníci se dále naučí, jak zajistit vedení Corporate Governance (s)právně a včas a jak předcházet rizikům a chybám, které by mohly vést k odpovědnosti za škodu. > > Úvod > > Corporate Governance: jednání a rozhodování statutárních orgánů jednání a rozhodování valných hromad účetní souvislosti obchodní rejstřík > > Odpovědnost statutárních orgánů soukromoprávní odpovědnost trestněprávní aspekty > > Štíhlá Corporate Governance outsourcing E-governance > > Prevence rizik: (interní) audity (právní) vzdělávání managementu pojištění odpovědnosti. 15

16 ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Human Resources (HR) - vybrané otázky pracovního práva Kvalitní lidské zdroje jsou základem a hybnou silou každého podniku, ať už se jedná o průmyslovou výrobu či služby. K dobrému hospodářskému výkonu společnosti však vedle osobnostních a profesních předpokladů pracovníků nepochybně přispívá i vedení a organizace HR agendy. Je-li veškerá dokumentace o zaměstnancích podniku vedena (s)právně, lze se dopředu vyhnout problémům. V HR se totiž opakovaně vyskytují pochybení většinou z důvodu zanedbání nějaké povinnosti byť i z neznalosti při vedení právní agendy HR. Důsledkem opomenutí povinností společnosti-zaměstnavatele je potom zejména hrozící pracovněprávní odpovědnost zaměstnavatele za škodu vůči dotčeným zaměstnancům a v neposlední řadě nemalá pokuta od státních orgánů vykonávajících kontrolu (inspektoráty práce). S problematikou HR dále úzce souvisí ochrana osobních údajů zaměstnanců. I zde je třeba dbát zákonných požadavků, jinak opět hrozí vysoké sankce ze strany státu, zvláště při chybném předávání osobních údajů do zahraničí mateřské společnosti v rámci koncernu. Zaměstnavatelé získají přehled o tom, co vše z právního hlediska správa HR agendy obnáší. Zásadně budou mít tedy podklad k tomu, aby mohli učinit manažerská rozhodnutí, zda investovat čas a peníze na získání potřebného know-how a vytvoření vlastního kvalitního HR oddělení specialistů (zejména pro větší společnosti), nebo zda HR agendu úplně či zčásti outsourcovat v duchu zásad Lean managementu (zejména, nikoliv však výhradně, pro menší a středně velké společnosti). Účelem semináře je představit cíle, principy a nástroje správného vedení HR. V průběhu workshopu vysvětlíme, jak vykládat zákoník práce a další právní předpisy související s pracovním poměrem. Dále na prezentovaných příkladech z praxe upozorníme na často se opakující problémy a chyby zaměstnavatelů a navrhneme, jak se jim vyhnout. Účastníci budou také seznámeni s riziky a hrozbami, které mohou vzniknout v průběhu shromažďování, zpracovávání, uchovávání či předávání osobních údajů zaměstnanců. V souvislosti s tím budou účastníci seznámeni s pravidly monitorování zaměstnanců na pracovišti. > > Úvod > > Zásady pracovněprávních vztahů > > Pracovní poměr (vznik, změny, zánik) > > Základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců > > Nové trendy právní úpravy > > Ochrana osobních údajů zaměstnanců > > Moderní správa pracovněprávní agendy (e-hr). 16

17 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Jak zajistit udržitelný úspěch firmy? Naše workshopy poskytují manažerům a odborníkům možnost prohloubit své znalosti o tom, jak rozvíjet strategie v duchu Lean.. 17

18 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Standardizovaná práce Standardizace práce znamená, když všichni zaměstnanci provádějí každý z procesů stejným způsobem. Standardizovaná práce je nejlepší známý způsob řízení. Proces standardizace znamená vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat určité standardy a standardní postupy. Cílem semináře je učit a procvičovat s jeho účastníky metody a techniky standardizace. Během workshopu budou účastníci schopni pochopit povahu a význam norem a standardizace a také normalizace vstupních metod a standardních operačních postupů v rámci celého podniku. > > Úvod > > Podstata normalizační práce: standardizace standardní operace > > Standardizace: vytváření standardů dodržování norem zlepšování standardů > > Standardní provoz: cyklus a doba cyklu posloupnost prací standardní zásoby nedokončené výroby tabulky a seznamy standardních prací > > Použití standardizace a standardní práce > > Použití norem: školení zlepšení řízení > > Semináře: analýza procesu vytvaření standardních forem práce. 18

19 Organizace na pracovišti - systém 5S ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Název 5S je odvozen od pěti základních prvků (metod) tohoto systému - separuj (angl. sort, jap. seiri ), systematizuj (angl. set in order, jap. seiton ), stále uklízej (angl. shine, jap. seiso ), standardizuj (angl. standardize, jap. seiketsu ) a stále zlepšuj a udělej z toho svůj zvyk (angl. sustain, jap. shitsuke ). Těchto pět aktivit představuje pět pilířů produktivního pracoviště. 5S je jednoduchá a univerzální metoda používaná po celém světě v oblasti výroby a služeb. Systém 5S je aplikován ve výrobních halách, kancelářích či skladech. Aktivity 5S jsou zásadní při podpoře realizace dalších vylepšení jako například zkrácení doby přepnutí (SMED), systémů Just-in-Time, Total Quality Management (TQM) a autonomní produkční údržby strojů (TPM). Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti o metodě 5S do takové míry, aby sami byli schopni vytvořit a implementovat systém čistějšího a bezpečnějšího pracoviště pomocí snížení stávající produkce odpadu. Zvláštní důraz bude též kladen na schopnost udržet dosažené výsledky při provádění 5S na pracovišti. Ta má být zárukou trvalého fungování a výhod 5S. Během workshopu se účastníci naučí, jak rozvíjet a provádět na svém pracovišti politiku pravidla místo pro všechno a všechno na svém místě. Účastníci také pochopí základy systému 5S a jeho roli při budování Lean povědomí v celé organizaci se zvláštním zřetelem na provedené změny. > > Úvod > > Systém 5S: 1S-separuj 2S-systematizuj 3S-stále uklízej 4S-standardizuj 5S-stále zlepšuj a udělej z toho svůj zvyk > > Cvičení. 19

20 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Visual management Visual management je jednou ze základních metod Lean managementu. Konečným cílem zavedení vizuálního managementu je tzv. Visual Factory. Cílem koncepce Visual Factory je vytvořit takovou vizualizaci procesů a činností, kdy např. již při první návštěvě výrobní haly bude možné vyhodnocovat výrobní procesy, a to dokonce i pro osobu stojící mimo organizaci podniku. Workshop ukáže účastníkům pravidla vizuálního managementu a poskytne jim znalosti nezbytné k zahájení jeho implementace. Seminář si klade za cíl poskytnout účastníkům znalosti potřebné k provádění zásad vizuálního managementu. Během workshopu se účastníci naučí, jak: nalézt příklady různých vizuálních nástrojů popsat význam vizuálního managementu pro vedoucí pracovníky navrhnout základní vizuální tabule určit klíčové oblasti vizuálního managementu > > Úvod > > Štíhlá výroba a vizuální management > > Prvky vizuálního vedení > > Vizuální řízení a řízení odchylek > > Vizuální nástroje > > Systém Andon > > Informační tabule a jejich využití > > Vizualizace při řešení problémů > > Vizuální management a motivace > > Standardní práce vedoucích pracovníků > > Praktické rady při implementaci (tipy a triky) > > Workshop - navržení informační tabule. 20

21 Value Stream Mapping - analýza toku materiálu a informací ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Pojem Lean Manufacturing (LM) je zaměřen na odstranění plýtvání při procesech (v oblasti výroby i mimo výrobu) tak, aby klient dostal očekávanou hodnotu nejvyšší kvality v co nejkratším čase a za nejnižší cenu. Pokud společnost teprve začíná s reorganizací v souladu s koncepcí LM, je třeba pečlivě analyzovat systém toku materiálu a informací a určit zdroje plýtvání a omezení. Tomuto účelu slouží nástroj Value Stream Mapping (VSM). VSM Vám umožní vidět problémové oblasti a nespustit z očí potřeby celé Vaší společnosti, včetně stávajících vztahů uvnitř i navenek. VSM umožní zjistit, co je nejdůležitější totiž očekávání zákazníků. Value Stream Mapping Vám pomůže dosáhnout úspěchu na cestě k dokonalosti procesů v duchu Lean. Zvýšíte produktivitu a zajistíte včasnost dodávek, zlepšíte výkon a flexibilitu při současném snížení zásob a úspoře času. Cílem semináře je seznámit účastníky s metodou mapování toku hodnot. Během workshopu se účastníci naučí, jak prostřednictvím systematické analýzy hodnotového toku identifikovat plýtvání. Díky workshopu účastníci získají zkušenosti s používáním a prováděním metody VSM v jejich podniku. > > Úvod > > Diskuse o základních principech Lean Manufacturing; VSM jako účinná metoda utváření procesů > > Vytvoření mapy současného stavu na základě případové studie > > Optimalizace zařízení a průtoku - snížení doby přechodu jako nástroj optimalizace procesů > > Vývoj komplexního průběhů v procesech výroby a montáže > > Model supermarketu od systému PUSH po systém PULL > > Vytvoření mapy současného stavu na základě případové studie > > Společná analýza vybraného toku a vytváření map současného stavu a budoucího toku hodnoty. 21

22 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Policy Deployment - vývoj strategií Policy Deployment (jap. Hoshin Kanri ) je jedním z klíčových pojmů, které ovlivňují Vaši konkurenceschopnost. Šikovné propojení podnikatelských a strategických cílů podniku s taktickými a operačními cíli každé jeho organizační jednotky je klíčem k integraci celé Vaší společnosti za účelem dosažení společného cíle. Hoshin Kanri je nástroj plánování na dvou úrovních: úroveň strategického plánování systematické plánování dlouhodobých indikátorů úroveň operačního řízení - denní sledování klíčových operačních indikátorů, reakce na vznikající problémy a neustálé zlepšování Cílem semináře je představit klíčové pojmy využívané k dosažení excelence při plánování a řízení štíhlé společnosti. Během workshopu se účastníci dozvědí: proč je Policy Deployment klíčovým prvkem Lean jak vypadá proces PDCA na všech úrovních řízení jak dosáhnout konsensu u přístupu catchball jak dlouhodobě udržet změny > > Úvod > > Historie Hoshin Kanri (HK) > > Filozofie a struktura systému HK > > Problémy s konvenčním plánováním > > Aplikace přístupu catchball za účelem dosažení konsensu > > Požadované akce na podporu HK. 22

23 Lean Administration - minimalizace plýtvání a zvýšení efektivity ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY V kancelářském sektoru stejně jako v oblasti průmyslu a výroby je možno obdobně zvýšit produktivitu a kvalitu a snížit plýtvání pomocí nástrojů zlepšování procesů používaných v oblasti filozofie Lean managementu. Průměrné výsledky projektu řízeného skupinou Staufen 25% maximalizace produktivity 50% minimalizace času potřebného pro zpracování činností 90% maximalizace kvality díky předcházení problémům popřípadě nesrovnalostem 15% minimalizace potřebného pracovního prostoru 80% zvýšení motivace > > Úvod > > Systematická analýza současného procesu nebo fungování jednotlivých oddělení (distribuce, marketingu, nákupu, materiálového hospodářství, atd.) > > Řízení změn od počáteční analýzy až po jejich účinnou implementaci > > Hlavní metody a nástroje štíhlé administrativy > > Rozvoj potenciálu na pracovišti na úrovni jednotlivých procesů. 23

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved.

Jitka Tejnorová DMC management consulting September DMC management consulting s.r.o., All rights reserved. Jitka Tejnorová DMC management consulting September 2015 Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová studie Role HR v Lean Lean v HR, HR v Lean Filozofie Lean Nástroje Lean v HR Případová

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation

Výrobní systém Škoda. áši. Průmyslové inženýrství VI Vedoucí. Projekt IQ auto. www.iqauto.cz Innovation - Qualification of proffessional Preparation organizace standard zlepšování Dr. Jozef Nanáš áši Průmyslové inženýrství VI Vedoucí 1 Jen to nejlepší, co můžeme udělat, jest pro naše zákazníky dosti dobré. (Laurin & Klement, 1914) Vývoj Plánování výroby

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech

Workshop Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech 9. 11. 2007 Ostrava Řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech Seznámit účastníky workshopu s možnostmi účinného řízení a zlepšování jakosti v probíhajících výrobních procesech. Naučit

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu:

Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Základní struktura kurzu: Příloha č. 4 Specifikace předmětu veřejné zakázky Část 1. Počítačové dovednosti a) Základy práce na PC Počet výukových hodin 1 kurzu 24 Počet kurzů 5 Maximální počet účastníků v 1 kurzu 12 Celkový počet

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Projekt. Udržitelné podnikání

Projekt. Udržitelné podnikání Projekt Udržitelné podnikání Podnikatelská aktivita v ČR a PL Jak ji měřit? Jak porovnávat? Např. Světová banka sestavuje každoročně žebříček Doing Business zaměřující se na podmínky k podnikání (dostupné

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu Kompletní dodávka modelu procesního řízení a nákladové optimalizace Procesní audit města Valašské Meziříčí 3.9.2010 Lenka Odehnalová Jaroslav Mikolášek Agenda Představení společnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Školení a trénink zaměstnanců společnosti TRW-Carr s.r.o. pro podporu inovačních a organizačních změn 2. Zadavatel: Název: TRW-Carr s.r.o. Mladá Boleslav, Řepov Sídlo:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Praktické použití metod průmyslového inženýrství

Praktické použití metod průmyslového inženýrství Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Praktické použití metod průmyslového inženýrství Technická univerzita v Liberci

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Štíhlá výroba - Lean production. Workshopy. Téma "štíhlé výroby" je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti

Štíhlá výroba - Lean production. Workshopy. Téma štíhlé výroby je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti Štíhlá výroba - Lean production 26. 5. 2006 PŘEDSTAVENÍ: Téma "štíhlé výroby" je provázeno kombinací nejen praktičnosti, ale i modernosti až módnosti. Realizace projektů štíhlé výroby vesměs představují

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

TWI Training Within Industry

TWI Training Within Industry TWI Training Within Industry CESTA KE KULTUŘE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ Markéta Šimáková, Executive Manager DMC management consulting s.r.o. 3. 9. 2014 Nebylo by skvělé vytvořit takovou firemní kulturu, jakou

Více

K významu a možnostem využití korporátní compliance pro obchodní společnosti

K významu a možnostem využití korporátní compliance pro obchodní společnosti K významu a možnostem využití korporátní compliance pro obchodní společnosti 10.12.2015, Pavel Koukal, Zdroj: Rödl & Partner Praha Compliance slovo, které Vám něco říká, ale přesným pojetím tohoto výrazu

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601

Lean Management. ATTN Consulting s.r.o., Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc www.attn.cz, email: attn@attn.cz, tel: +420 585 751 601 Lean Management LEAN MANAGEMENT Lean - štíhlé myšlení je formou odstraňování plýtvání v myšlení, v chování a v jednání lidí, jako neustálá cesta k dalšímu novému růstu a rozvoji. Lze říci, že skutečně

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Charakteristika intervence v rámci projektu P-KAP Ing. Kateřina

Více

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti.

Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. 11. 12. 6. 2014 Lean Management Objevte s námi prostory pro zlepšení a jejich praktický dopad na produktivitu a kvalitu klíčových procesů vaší společnosti. Obsah 1. Štíhlá organizace v praxi Výukový film

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy nahodile,

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People

Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People Rozvoj lidských zdrojů MÚ Dobruška podle standardu Investors in People Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016

Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby. 6. dubna 2016 Seminář Budoucnost IT trendy versus aktuální potřeby 6. dubna 2016 CIO Survey v kostce Motto Jakou stopu vytváří dnešní CIO? 1271 CIO ze 43 zemí 20 % z 1000 největších firem 43 % bylo z 500 největších

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions

Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok Popis účetní jednotky. Název společnosti: Corpus Solutions Výroční zpráva společnosti Corpus Solutions a.s. za rok 2013 Popis účetní jednotky Název společnosti: Corpus Solutions Sídlo:, Praha 4, 140 00 Právní forma: a.s. IČO: 25764616 Rozhodující předmět činnosti:

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova

12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova 12 let aplikace metody CAF na Magistrátě města Prostějova Město Prostějov: 45 tis. obyvatel Od 12.3.2013 statutárním městem bez členění na městské části 1 ze 13 ORP v kraji výkon přenesené působnosti pro

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více