KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG ŠKOLENÍ. Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA"

Transkript

1 KATALOG ŠKOLENÍ Neustále se zlepšuj! Sleduj. Nauč se. Konej. > Nové impulsy pro management > Štíhlá právní agenda > Školení top managementu NOVINKA

2 Sleduj. Nauč se. Konej. Rozvoj základních dovedností. Neustálé zlepšování se je klíčem k úspěchu v rámci soutěže na trhu. Zlepšování je kontinuální proces, který může být úspěšně realizován pouze za pomoci kvalifikovaných pracovníků. Naše nabídka je zaměřena na rozvoj dovedností Vašich zaměstnanců. Zvláštní důraz je kladen na aktivní osobní zapojení účastníků workshopů, a to prostřednictvím řady simulačních her, praktického procvičování a práce v týmech. Program workshopů byl vyvinut s využitím znalostí a dlouholetých zkušeností skupiny Staufen. Prioritou našich vzdělávacích aktivit jsou vždy měřitelné a udržitelné výhody našich spokojených zákazníků. Jejich uznání je naše motivace k tomu, abychom pokračovali v intenzivní práci v oblasti implementace Lean. Jsme schopni provádět workshopy a semináře v: > > češtině > > němčině > > angličtině > > polštině Naše nabídka školení. Naším cílem je perfektní školení, které zahrnuje nejen sdělení znalostí, ale také správné použití těchto znalostí ve Vašem podniku. Proto naše nabídka obsahuje rovněž vícedenní workshopy zaměřené na konkrétní cílové skupiny pracovníků, otevřené semináře s přednáškami, diskuse a návštěvy podniků BestPractice. Ty nejlépe ukazují, jak efektivně implementovat nástroje a metody Lean Manufacturing. Uzavřené semináře jsou potom věnovány specifickým potřebám Vašeho podnikání. Srdečně Vás zveme k účasti na našich školeních. Struktura tohoto katalogu odpovídá druhovému rozčlenění našich školení: Nové impulsy pro management Přednášky, diskuse a návštěvy výrobních areálů v praxi ukazují manažerům, jak efektivní jsou nástroje a metody používané našimi BestPractice partnery Štíhlá právní agenda Školení jednak nabízejí přehled o významných a často se vyskytujících právních aspektech podnikání a dále ukazují možnosti Lean v oblasti správy právní agendy formou jejího efektivního outsourcingu na specialisty Školení pro manažery a specialisty Semináře poskytují manažerům a odborníkům možnost prohloubit své znalosti a rozvíjet obchodní strategie v duchu Lean Individuální způsob rozvoje dovedností Nabízené školení se může uskutečnit dle Vaší individuální objednávky v daném období buď u našeho BestPractice partnera, nebo přímo u Vás. Naši konzultanti připraví semináře šité na míru přesně podle Vašich potřeb. Obsah, metody, doba trvání, datum, místo či velikost skupiny účastníků jsou stanoveny ve spolupráci s Vámi! Mezinárodní způsob rozvoje dovedností Staufen nabízí svůj tréninkový program týkající se Lean managementu a optimalizace procesů také v Německu, Číně, Švýcarsku či Itálii. Experti a manažeři mají možnost zapojit se do seminářů a workshopů organizovaných v cizích jazycích přímo v podnicích našich BestPractice partnerů. Více informací najdete zde: Eliška Kubátová Office Manager Adriana Smolarska Academy and Business Coordinator

3 Obsah.4 Úvod.6 Tým Staufen, tým Rentsch NOVINKA.7 Nové impulsy pro management.8 BestPractice Live - nejlepší postupy při řízení a organizaci výroby.9 Enterprise Lean.10 Základy Lean.11 Kaizen - workshop pro top management.12 Shopfloor management - řízení ve štíhlém prostředí NOVINKA.13 Štíhlá právní agenda.15 Corporate Governance, odpovědnost členů statutárních orgánů - workshop pro top management.16 Human Resources (HR) - vybrané otázky pracovního práva.17 Školení pro manažery a specialisty.18 Standardizovaná práce.19 Organizace na pracovišti - systém 5S.20 Visual management.21 Value Stream Mapping - analýza toku materiálu a informací.22 Policy Deployment - vývoj strategií.23 Lean Administration - minimalizace plýtvání a zvýšení efektivity. 3

4 Partner na cestě k Nejlepším Výsledkům. Mimořádné okolnosti vyžadují mimořádná opatření a výjimečné poradenství. Jsme uspěšná mezinárodní poradenská společnost. Důsledné uplatňování Lean managementu v každém článku řetězce vytváření přidané hodnoty přispěje k pružnosti a konkurenceschopnosti Vaší společnosti. Poradci Staufen znají nejen klíčové faktory úspěchu, ale také ví, jak rychle a efektivně je používat a jsou schopni vysvětlit to srozumitelně každému, a to vše navíc s měřitelnými výsledky. Naše centrála se nachází v Köngen u Stuttgartu. Staufen má rovněž pobočky ve Švýcarsku, Číně a Itálii. Přes 100 poradců, kteří získali zkušenosti při řízení firem se zavedenou BestPractice (nejlepší praxe), je připraveno převzít odpovědnost za péči o klienty v každém oboru a v každé části světa. Orientujeme se na efektivní a praktická řešení a rovněž přikládáme velký význam rychlému a dlouhodobému úspěchu našich projektů. Jsme úspěšní díky naší metodické erudici a kompetenci a dále díky znalostem a dovednostem, jak přesvědčit lidi, aby se dali na správnou cestu vedoucí ke zlepšení výkonnosti. Měřitelně. Uvidíte měřitelný úspěch! Pragmaticky. Získáte inteligentní a jednoduché řešení! Důsledně. Poznáte vytrvalost při Vaší snaze o dosažení co nejvyšší kvality! Přesvědčivě. Výhody pro všechny díky metodě Sleduj. Nauč se. Konej.! Važení! Idea partnerství mezi Staufen Polska a Rentsch Legal se zrodila v roce a nové přístupy, aby uspěly ve svém podnikání. Rozšíření nabídky o nové a inobou realizací s cílem brzkého uvedení na trh, způsobuje, že výrobní společnosti analýze stávajících procesů a vypracování nových či úpravě stávajících přináší zvý- Jsme rádi, že jsme schopni nabídnout tuto podporu společnostem a sdílet své procesů v duchu Lean managementu.. 4

5 Rentsch Legal je advokátní kancelář tzv. butikového typu se sídlem v Praze. Kancelář jako taková je malou organizací. Při spolupráci s námi můžete očekávat rychlost a kreativitu, což představuje pro naše klienty garanci stálého a důvěryhodného právního partnera. Naším hlavním cílem je být pro naše klienty nejen pouhým právním poradcem, nýbrž také podporou pro jejich obchodní a podnikatelské aktivity a tvůrce příležitostí pro uzavření obchodních transakcí. Při řešení problému nevytváříme bezpočet teoretických možností, ale hledáme reálná řešení. Věříme ve férové jednání, preferujeme transparentní postupy a s touto filozofií přistupujeme k protistranám či obchodním partnerům našich klientů. Náš přístup lze vyjádřit slovy: Rázní v činech vytříbeným způsobem. Soustředíme se zejména na menší a středně velké fúze a akvizice, dále na nabývání a zcizování majetku a rizikové investiční projekty. Díky našim zkušenostem a jazykové vybavenosti jsme pro naše klienty ideálním partnerem pro přeshraniční projekty, ať již směřující za hranice či ze zahraničí do České republiky. Náš tým se skládá z odborníků, kteří se vždy snaží najít to nejlepší řešení pro naše klienty. Spokojenost našich zákazníků nás stále přesvědčuje, že jsme právníci na svém místě. Přidanou hodnotu našich služeb ale spatřujeme v tom, že přemýšlíme jako externí firemní právníci, kteří kopou za podnikatelův tým; a když je třeba zaútočit, jsme vždy připraveni. V podstatě můžeme tvořit Vaše právní oddělení. V době celosvětové hospodářské soutěže společnosti potřebují nové nápady vativní produkty, které splňují vysoká kvalitativní kritéria a vyznačují se krátkodomusí klást důraz na rozvoj své budoucí strategie. Současná poptávka po efektivní šenou potřebu podpory při získávání odborných znalostí a nejlepších zkušeností. znalosti a zkušenosti v této oblasti, a to jak právně, tak i pokud jde o zlepšování Thomas Keller, Lucjan Kornicki, Rudolf Rentsch. 5

6 Dva týmy - jeden společný cíl: Komplexní podpora pro top management! Společně zvýšíme efektivitu Vaší společnosti Staufen Team Staufen Rentsch Team. 6

7 Nové impulsy pro management Hledáte správné Lean strategie a řešení pro Vaše podnikání? Přednášky, diskuse a návštěvy přímo ve výrobě Vám ukáží, jak efektivní jsou nástroje a metody používané BestPractice manažery.. 7

8 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT BestPractice Live - nejlepší postupy při řízení a organizaci výroby Během tohoto jednodenního setkání poznáte principy, na nichž jsou postaveny nejlepší výrobní systémy. Při prohlídce výrobních hal našich partnerů Autoliv, MAN Trucks, GM Opel a RECARO zjistíte, jak tyto principy Nové impulsy fungují v praxi. pro management Od zkušených odborníků se dozvíte: jak vypadá efektivní implementace Lean Manufacturing jak zajistit, aby všichni zaměstnanci Vaší společnosti pracovali podle stejných zásad jaká je role managementu ve štíhlé společnosti Během workshopu se seznámíte s příklady nejlepší Lean výrobní praxe: 5S, vizualizace Kanban systém dodávka Just-in-Sequence (JIS) dodávka Just-in-Time (JIT) > > Úvod > > Principy a nástroje Lean Manufacturing > > Efektivní výrobní systémy > > Návštěva výrobní haly > > Shrnutí návštěvy, diskuse > > Úloha řízení a faktory úspěchu při realizaci Lean Manufacturing. 8

9 Lean Enterprise NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Mnoho výrobních společností zavedlo nástroje a metody Lean a rozvíjí vlastní výrobní systémy. Cíle, který měl být dosažen tímto způsobem, totiž zlepšení kvality a produktivity, však tyto společnosti nedosáhly. Řešení se ukázala být neúčinná, akce nadřízených a / nebo zaměstnanců byly ve vzájemném rozporu. Ačkoli organizační inovace jsou na dobré cestě, implementace Lean v celém procesu vytváření hodnot nefunguje podle definovaného plánu. Prostřednictvím benchmarkingu jsme schopni pomoci Vám zlepšit strategii. Zaměřujeme se na dva konkrétní prvky rozvoje strategie: vize a zásady dokonalosti. Zaměří-li se firmy na toto téma, mohou pak lépe poznat charakteristické prvky štíhlého podnikání a komplexně si ujasnit, jak jej implementovat u sebe. Cílem je dosáhnout dokonalosti ve všech oblastech činnosti Vaší společnosti Během workshopu se účastníci naučí: výrobní strategii u výroby orientované na zákazníky proces vytváření přidané hodnoty od suroviny až po hotový výrobek moderní pracovní metody BestPractice zásady řízení změn > > Řízení napříč procesem tvorby přidané hodnoty- strategické a praktické příklady > > Hodnoty a jejich implementace v Lean Enterprise > > Role manažera od iniciátora změn až po mentora > > Na cestě ke štíhlé struktuře Vaší společnosti: fáze transformace a její nástroje > > Příležitosti a hrozby > > Faktory úspěchu při implementaci modelu řízení: základní porozumění Toyota Production System > > Plán rozvoje a proces změny hodnocení > > Role trenéra Lean - školení pro odborníky > > Diskuse SMED CIP Shingo Cardboard Engineering Shopfloor Management Mentor Mentee Heijunka Poka Yoke Value Stream Mapping One-piece-flow Jidoka A3-Report PULL TPM Hanedashi JIT Ohno LCIA Toyota 5s 3m Chaku-Chaku Milkrun Lot Formation Box Kaizen TPS. 9

10 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Základy Lean Potřeba neustálého zlepšování se je jedním z klíčových faktorů pro dosažení úspěchu při provádění (implementaci) Lean Manufacturing. Nové impulsy Vzhledem k tomu, že na zlepšení se podílí všichni zaměstnanci, zvláštní význam má proto povědomí každého zaměstnance o zásadách, účelu, metodách a přínosech štíhlé výroby ve pro management společnosti. Cílem workshopu je vytvořit povědomí o základních nástrojích Lean, kterých je zapotřebí při provádění procesu stabilizace a při zlepšování procesů obecně. Během workshopu účastníci: získají základní informace o Lean Manufacturing pochopí koncept štíhlé výroby získají základní znalosti a dovednosti spojené se stabilizačním procesem ve výrobě získají potřebné znalosti k odstranění plýtvání v oblastech výroby > > Úvod > > Historie Lean Manufacturing > > Filozofie a struktura neustálého zlepšování > > Role zaměstnanců při zvyšování povědomí o společnosti. 10

11 Kaizen - workshop pro top management NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Kaizen je japonský výraz pro proces neustálého zlepšování se, který je klíčovým prvkem konceptu Lean managementu. Implementace modelu Lean Manufacturing je proces, který vyžaduje čas a důslednost. Společnosti, které jej úspěšně zvládly, během této cesty pochopily, že Lean je více než jen nástroj - je komplexní cestou k neustálému zlepšování sebe sama (Kaizen). Cílem semináře je seznámit účastníky s: nástroji a metodami používanými k identifikaci a řešení problémů zásadami organizace systému zlepšovacích návrhů zaměstnanců systémem motivování zaměstnanců správnými komunikačními nástroji nástroji a metodami používanými při provádění změn a jejich udržení (napr. PDCA, report A3) Během workshopu porozumí účastníci pojmu Kaizen a získají dovednosti, jak efektivně udílet pokyny vedoucí k zavedení systému Kaizen na dvou úrovních: úroveň průtoku (úroveň excelence v rámci hodnotového toku) úroveň procesu (zlepšení pozice zaměstnanců) > > Úvod > > Proces Kaizen > > Plánování změny organizace a definice zdrojů planů výstavby definice sledování postupů > > Realizace: provádění drobných zlepšení na úrovni jednotlivých pracovních pozic workshopy Kaizen - aktivity týmu. Provádění změn na úrovni procesu realizace interdisciplinárních projektů. Provádění změn na úrovni hodnotového toku > > Vytvoření systému zaměstnaneckých návrhů: motivace formální struktura systému > > Udržení změn: organizace auditů podpora štíhlé výroby ze strany back office - organizace podporující tým v udržení štíhlé výroby > > Praktická cvičení. 11

12 NOVÉ IMPULSY PRO MANAGEMENT Shopfloor management - řízení ve štíhlém prostředí Shopfloor management (SFM) je styl řízení zaměřený na podporu procesu tvorby přidané hodnoty přímo v prostoru výroby (jap. Gemba ). Mezi základní komponenty SFM patří: Nové impulsy vizualizace - návrh procesů k odstranění překážek toku materiálu a informací. Stav je viditelný v každém okamžiku, pro management na první pohled; Genchi Genbutsu - zvyk chodit do výroby kontrolovat stav a problémy, učit lidi vidět problémy, plýtvání a rezervy; řešení problémů a odstraňování dalších překážek při řešení problému; vize, jak dosáhnout cílů, a jejich vizualizace pro ostatní. Tvorba přidané hodnoty, je hlavním cílem fungování většiny podniků. Přidaná hodnota je výsledkem procesu (hodnota průtoku). Management hraje tedy roli zejména při zlepšení organizace toků hodnot, a to díky pochopení principů Lean myšlení. Klíčem k úspěchu je efektivní řízení zahrnující: podporu činností, které přidávají hodnotu řízení v souladu se zavedenými a uznávanými standardy rozhodování (se) na základě spolehlivých a aktuálních ukazatelů Cílem semináře je představit myšlenky, principy a nástroje Shopfloor managementu. Praktické příklady zkušeností předních výrobních společností prezentované v průběhu workshopu vysvětlí účastníkům účel a přínosy implementace těchto nástrojů SFM: plánování lidských zdrojů sledování stavu výroby klíčová opatření řešení problémů a FTT (First Time Through) T-Card Účastníci budou také seznámeni s riziky a hrozbami, které mohou vzniknout v průběhu realizace a které budou diskutovány s využitím zkušeností z projektů Shopfloor managementu. > > Úvod > > Proces identifikace hlavních a podpůrných procesů > > Nástroje Shopfloor managementu > > Simulace implementace Shopfloor managementu > > Praktické rady a zkušenosti. 12

13 ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Jaké jsou nejčastější právní otázky a rizika související s řízením společnosti? Na našich školeních získáte povědomí o obecných právních aspektech Vašeho podnikání. S jejich znalostí budete schopni přijímat svá rozhodnutí efektivněji. Připravíte-li se včas, nebudete zaskočeni změnami právní úpravy a můžete tak být o krok napřed před Vašimi konkurenty. Svěřte správu své právní agendy odborníkům v souladu se zásadami Lean managementu.. 13

14 Při vyslovení slova Lean se většině manažerů zřejmě vybaví spojení typu Lean management, štíhlá struktura společnosti, zeštíhlování procesů či reorganizace. Pouze několik z nich již bude brát v úvahu právní souvislosti. Přitom Lean v sobě nepochybně zahrnuje celou řadu právních aspektů. Na jednu stranu např. proces restrukturalizace s sebou může přinášet propouštění zaměstnanců, což je vždy velice citlivá problematika jak z důvodů sociálních, tak ovšem i z hlediska právního (platnost výpovědí, nároky na odstupné atd.). V tomto pojetí je tedy právní stránka věci doprovodným a nezbytným jevem samotného Lean managementu. Právní agenda však může na druhou stranu být jeho samotným předmětem. Jako jeden z dílčích procesů uvnitř společnosti může být též správa právní agendy podrobena ekonomicko-manažerskému zkoumání efektivity, nákladovosti a dalších hodnotových ukazatelů a jako taková tudíž může být předmětem zeštíhlování v rámci Lean managementu, a to zejména v podobě jejího outsourcingu na externí specialisty. S tím souvisí i využívání moderních technologií při správě právní agendy, byť se toto odvětví může na první pohled zdát konzervativní a rezistentní vůči aplikaci elektronických systémů řízení. Naše semináře v rámci bloku Lean Legal Agenda mají tudíž za cíl v souladu s výše naznačenou filozofií - Vám představit právní oblasti a problémy, kterým musí většina společností při svém podnikání čelit, a ukázat Vám, jak se (s)právně zachovat v různých situacích, jak předcházet problémům a rizikům nebo jak již nastalé problémy řešit. Přitom však máme stále na mysli primární potřebu každé společnosti, která spočívá v co nejnižších možných nákladech a naopak co nejvyšším zisku. Proto na našich seminářích kombinujeme odborný právní přístup s manažersko-ekonomickým přístupem v duchu zásad Lean managementu a snažíme se Vám zároveň ukázat možnosti, jak právní agendu Vaší společnosti co nejvíce zefektivnit, a to i za použití moderních technologií.. 14

15 Corporate Governance, odpovědnost členů statutárních orgánů - workshop pro top management ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Corporate Governance je obecný výraz pro správu korporátních záležitostí společnosti. Ta zahrnuje jednak (pravidelný) proces správného a včasného přijímání rozhodnutí jak na manažerské úrovni společnosti (její statutární orgány jednatelé či představenstvo), tak na úrovni samotné základny jejích společníků či akcionářů. S tímto procesem je nevyhnutelně spojena též jeho technická stránka v podobě vyhotovování odpovídajících právních dokumentů či jejich správného uchovávání v souladu s právními předpisy (zejména účetními předpisy a předpisy o archivaci). V neposlední řadě zahrnuje Corporate Governance též právně procesní stránku, kdy velkou část skutečností z korporátního života společnosti je třeba zaznamenat v obchodním rejstříku a vybrané dokumenty založit do sbírky listin u příslušného rejstříkového soudu. TRENER LEAN/ EKSPERT Zajištění správného vedení Corporate Governance v souladu s právními LEAN předpisy je především úkolem statutárních orgánů, které představují top management společnosti. S tímto jejich úkolem též úzce souvisí otázka jejich - PROGRAM SZKOLENIOWY případné právní odpovědnosti za škodu jednak vůči společnosti samotné, ale rovněž i mimo společnost (např. vůči jejím věřitelům), pokud členové statutárního orgánu neplní své úkoly s péčí řádného hospodáře. Proto by každý manažer měl vědět, co funkce ve vedení společnosti z právního hlediska obnáší, a toto mít při výkonu své funkce stále na zřeteli. Jedině tak totiž může splnit požadavek zákona jednat s péčí řádného hospodáře a odvrátit tak případné nároky na náhradu škody směřující vůči jeho osobě. Cílem semináře je seznámit účastníky s: prvky a zásadami Corporate Governance úkoly a povinnostmi členů statutárních orgánů hlavními riziky spojenými s výkonem funkce (a jak těmto rizikům předcházet) novou koncepcí obchodního práva od Během workshopu porozumí účastníci pojmu Corporate Governance a získají povědomí o tom, co vše zahrnuje. Účastníci se dále naučí, jak zajistit vedení Corporate Governance (s)právně a včas a jak předcházet rizikům a chybám, které by mohly vést k odpovědnosti za škodu. > > Úvod > > Corporate Governance: jednání a rozhodování statutárních orgánů jednání a rozhodování valných hromad účetní souvislosti obchodní rejstřík > > Odpovědnost statutárních orgánů soukromoprávní odpovědnost trestněprávní aspekty > > Štíhlá Corporate Governance outsourcing E-governance > > Prevence rizik: (interní) audity (právní) vzdělávání managementu pojištění odpovědnosti. 15

16 ŠTÍHLÁ PRÁVNÍ AGENDA Human Resources (HR) - vybrané otázky pracovního práva Kvalitní lidské zdroje jsou základem a hybnou silou každého podniku, ať už se jedná o průmyslovou výrobu či služby. K dobrému hospodářskému výkonu společnosti však vedle osobnostních a profesních předpokladů pracovníků nepochybně přispívá i vedení a organizace HR agendy. Je-li veškerá dokumentace o zaměstnancích podniku vedena (s)právně, lze se dopředu vyhnout problémům. V HR se totiž opakovaně vyskytují pochybení většinou z důvodu zanedbání nějaké povinnosti byť i z neznalosti při vedení právní agendy HR. Důsledkem opomenutí povinností společnosti-zaměstnavatele je potom zejména hrozící pracovněprávní odpovědnost zaměstnavatele za škodu vůči dotčeným zaměstnancům a v neposlední řadě nemalá pokuta od státních orgánů vykonávajících kontrolu (inspektoráty práce). S problematikou HR dále úzce souvisí ochrana osobních údajů zaměstnanců. I zde je třeba dbát zákonných požadavků, jinak opět hrozí vysoké sankce ze strany státu, zvláště při chybném předávání osobních údajů do zahraničí mateřské společnosti v rámci koncernu. Zaměstnavatelé získají přehled o tom, co vše z právního hlediska správa HR agendy obnáší. Zásadně budou mít tedy podklad k tomu, aby mohli učinit manažerská rozhodnutí, zda investovat čas a peníze na získání potřebného know-how a vytvoření vlastního kvalitního HR oddělení specialistů (zejména pro větší společnosti), nebo zda HR agendu úplně či zčásti outsourcovat v duchu zásad Lean managementu (zejména, nikoliv však výhradně, pro menší a středně velké společnosti). Účelem semináře je představit cíle, principy a nástroje správného vedení HR. V průběhu workshopu vysvětlíme, jak vykládat zákoník práce a další právní předpisy související s pracovním poměrem. Dále na prezentovaných příkladech z praxe upozorníme na často se opakující problémy a chyby zaměstnavatelů a navrhneme, jak se jim vyhnout. Účastníci budou také seznámeni s riziky a hrozbami, které mohou vzniknout v průběhu shromažďování, zpracovávání, uchovávání či předávání osobních údajů zaměstnanců. V souvislosti s tím budou účastníci seznámeni s pravidly monitorování zaměstnanců na pracovišti. > > Úvod > > Zásady pracovněprávních vztahů > > Pracovní poměr (vznik, změny, zánik) > > Základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců > > Nové trendy právní úpravy > > Ochrana osobních údajů zaměstnanců > > Moderní správa pracovněprávní agendy (e-hr). 16

17 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Jak zajistit udržitelný úspěch firmy? Naše workshopy poskytují manažerům a odborníkům možnost prohloubit své znalosti o tom, jak rozvíjet strategie v duchu Lean.. 17

18 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Standardizovaná práce Standardizace práce znamená, když všichni zaměstnanci provádějí každý z procesů stejným způsobem. Standardizovaná práce je nejlepší známý způsob řízení. Proces standardizace znamená vytvořit, udržovat a neustále zlepšovat určité standardy a standardní postupy. Cílem semináře je učit a procvičovat s jeho účastníky metody a techniky standardizace. Během workshopu budou účastníci schopni pochopit povahu a význam norem a standardizace a také normalizace vstupních metod a standardních operačních postupů v rámci celého podniku. > > Úvod > > Podstata normalizační práce: standardizace standardní operace > > Standardizace: vytváření standardů dodržování norem zlepšování standardů > > Standardní provoz: cyklus a doba cyklu posloupnost prací standardní zásoby nedokončené výroby tabulky a seznamy standardních prací > > Použití standardizace a standardní práce > > Použití norem: školení zlepšení řízení > > Semináře: analýza procesu vytvaření standardních forem práce. 18

19 Organizace na pracovišti - systém 5S ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Název 5S je odvozen od pěti základních prvků (metod) tohoto systému - separuj (angl. sort, jap. seiri ), systematizuj (angl. set in order, jap. seiton ), stále uklízej (angl. shine, jap. seiso ), standardizuj (angl. standardize, jap. seiketsu ) a stále zlepšuj a udělej z toho svůj zvyk (angl. sustain, jap. shitsuke ). Těchto pět aktivit představuje pět pilířů produktivního pracoviště. 5S je jednoduchá a univerzální metoda používaná po celém světě v oblasti výroby a služeb. Systém 5S je aplikován ve výrobních halách, kancelářích či skladech. Aktivity 5S jsou zásadní při podpoře realizace dalších vylepšení jako například zkrácení doby přepnutí (SMED), systémů Just-in-Time, Total Quality Management (TQM) a autonomní produkční údržby strojů (TPM). Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti o metodě 5S do takové míry, aby sami byli schopni vytvořit a implementovat systém čistějšího a bezpečnějšího pracoviště pomocí snížení stávající produkce odpadu. Zvláštní důraz bude též kladen na schopnost udržet dosažené výsledky při provádění 5S na pracovišti. Ta má být zárukou trvalého fungování a výhod 5S. Během workshopu se účastníci naučí, jak rozvíjet a provádět na svém pracovišti politiku pravidla místo pro všechno a všechno na svém místě. Účastníci také pochopí základy systému 5S a jeho roli při budování Lean povědomí v celé organizaci se zvláštním zřetelem na provedené změny. > > Úvod > > Systém 5S: 1S-separuj 2S-systematizuj 3S-stále uklízej 4S-standardizuj 5S-stále zlepšuj a udělej z toho svůj zvyk > > Cvičení. 19

20 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Visual management Visual management je jednou ze základních metod Lean managementu. Konečným cílem zavedení vizuálního managementu je tzv. Visual Factory. Cílem koncepce Visual Factory je vytvořit takovou vizualizaci procesů a činností, kdy např. již při první návštěvě výrobní haly bude možné vyhodnocovat výrobní procesy, a to dokonce i pro osobu stojící mimo organizaci podniku. Workshop ukáže účastníkům pravidla vizuálního managementu a poskytne jim znalosti nezbytné k zahájení jeho implementace. Seminář si klade za cíl poskytnout účastníkům znalosti potřebné k provádění zásad vizuálního managementu. Během workshopu se účastníci naučí, jak: nalézt příklady různých vizuálních nástrojů popsat význam vizuálního managementu pro vedoucí pracovníky navrhnout základní vizuální tabule určit klíčové oblasti vizuálního managementu > > Úvod > > Štíhlá výroba a vizuální management > > Prvky vizuálního vedení > > Vizuální řízení a řízení odchylek > > Vizuální nástroje > > Systém Andon > > Informační tabule a jejich využití > > Vizualizace při řešení problémů > > Vizuální management a motivace > > Standardní práce vedoucích pracovníků > > Praktické rady při implementaci (tipy a triky) > > Workshop - navržení informační tabule. 20

21 Value Stream Mapping - analýza toku materiálu a informací ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Pojem Lean Manufacturing (LM) je zaměřen na odstranění plýtvání při procesech (v oblasti výroby i mimo výrobu) tak, aby klient dostal očekávanou hodnotu nejvyšší kvality v co nejkratším čase a za nejnižší cenu. Pokud společnost teprve začíná s reorganizací v souladu s koncepcí LM, je třeba pečlivě analyzovat systém toku materiálu a informací a určit zdroje plýtvání a omezení. Tomuto účelu slouží nástroj Value Stream Mapping (VSM). VSM Vám umožní vidět problémové oblasti a nespustit z očí potřeby celé Vaší společnosti, včetně stávajících vztahů uvnitř i navenek. VSM umožní zjistit, co je nejdůležitější totiž očekávání zákazníků. Value Stream Mapping Vám pomůže dosáhnout úspěchu na cestě k dokonalosti procesů v duchu Lean. Zvýšíte produktivitu a zajistíte včasnost dodávek, zlepšíte výkon a flexibilitu při současném snížení zásob a úspoře času. Cílem semináře je seznámit účastníky s metodou mapování toku hodnot. Během workshopu se účastníci naučí, jak prostřednictvím systematické analýzy hodnotového toku identifikovat plýtvání. Díky workshopu účastníci získají zkušenosti s používáním a prováděním metody VSM v jejich podniku. > > Úvod > > Diskuse o základních principech Lean Manufacturing; VSM jako účinná metoda utváření procesů > > Vytvoření mapy současného stavu na základě případové studie > > Optimalizace zařízení a průtoku - snížení doby přechodu jako nástroj optimalizace procesů > > Vývoj komplexního průběhů v procesech výroby a montáže > > Model supermarketu od systému PUSH po systém PULL > > Vytvoření mapy současného stavu na základě případové studie > > Společná analýza vybraného toku a vytváření map současného stavu a budoucího toku hodnoty. 21

22 ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY Policy Deployment - vývoj strategií Policy Deployment (jap. Hoshin Kanri ) je jedním z klíčových pojmů, které ovlivňují Vaši konkurenceschopnost. Šikovné propojení podnikatelských a strategických cílů podniku s taktickými a operačními cíli každé jeho organizační jednotky je klíčem k integraci celé Vaší společnosti za účelem dosažení společného cíle. Hoshin Kanri je nástroj plánování na dvou úrovních: úroveň strategického plánování systematické plánování dlouhodobých indikátorů úroveň operačního řízení - denní sledování klíčových operačních indikátorů, reakce na vznikající problémy a neustálé zlepšování Cílem semináře je představit klíčové pojmy využívané k dosažení excelence při plánování a řízení štíhlé společnosti. Během workshopu se účastníci dozvědí: proč je Policy Deployment klíčovým prvkem Lean jak vypadá proces PDCA na všech úrovních řízení jak dosáhnout konsensu u přístupu catchball jak dlouhodobě udržet změny > > Úvod > > Historie Hoshin Kanri (HK) > > Filozofie a struktura systému HK > > Problémy s konvenčním plánováním > > Aplikace přístupu catchball za účelem dosažení konsensu > > Požadované akce na podporu HK. 22

23 Lean Administration - minimalizace plýtvání a zvýšení efektivity ŠKOLENÍ PRO MANAŽERY A SPECIALISTY V kancelářském sektoru stejně jako v oblasti průmyslu a výroby je možno obdobně zvýšit produktivitu a kvalitu a snížit plýtvání pomocí nástrojů zlepšování procesů používaných v oblasti filozofie Lean managementu. Průměrné výsledky projektu řízeného skupinou Staufen 25% maximalizace produktivity 50% minimalizace času potřebného pro zpracování činností 90% maximalizace kvality díky předcházení problémům popřípadě nesrovnalostem 15% minimalizace potřebného pracovního prostoru 80% zvýšení motivace > > Úvod > > Systematická analýza současného procesu nebo fungování jednotlivých oddělení (distribuce, marketingu, nákupu, materiálového hospodářství, atd.) > > Řízení změn od počáteční analýzy až po jejich účinnou implementaci > > Hlavní metody a nástroje štíhlé administrativy > > Rozvoj potenciálu na pracovišti na úrovni jednotlivých procesů. 23

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě

projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě projekt: 13/018/1310b/110/000252 Moderní IT technologie k úsporám a efektivitě školicí materiály ke kurzu: Administrativa potravinářské výroby ve vztahu k principům štíhlé výroby TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

II. pololetí 2014. Vážené dámy, vážení pánové,

II. pololetí 2014. Vážené dámy, vážení pánové, II. pololetí 2014 Vážené dámy, vážení pánové, rádi bychom Vás pozvali na další cyklus seminářů a konferencí, který jsme pro Vás připravili na druhé pololetí roku 2014. Abychom naše krátkodobé vzdělávací

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N 2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Podpůrné nástroje pro vzdělávací

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, O.P.S. Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: 6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu PŘÍNOSY METODY TPM VE ŠKODA AUTO a.s. Luděk PIESCHE Vedoucí

Více

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ

NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ NOVÉ ASPEKTY V ŘÍZENÍ MSP S CÍLEM ZVÝŠENÍ EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÝCH PROCESŮ Výstup z projektu podpory jakosti č. 10/7/2005 Autoři publikace: Petříková Růžena, Nenadál Jaroslav, Zelený Milan, Girstlová Olga

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků

Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ. Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Společný hodnoticí rámec (Model CAF verze 2013) C O M M O N A S S E S S M E N T F R A M E W O R K ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ÚŘADŮ POMOCÍ SEBEHODNOCENÍ Model CAF pro úřady územních samosprávných celků Praha 2014

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP

III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP č. projektu CZ.04.3.07/4.1.02/0318 III. METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽERŮ MSP Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt Etika podnikání a podniková kultura č.projektu

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Optimalizace plánování výrobního procesu

Optimalizace plánování výrobního procesu Bankovní institut vysoká škola Praha Práva Optimalizace plánování výrobního procesu Bakalářská práce Autor: Michal MALHOCKÝ Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více