JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ"

Transkript

1

2 JEŽÍŠ KRISTUS NEZEMŘEL NA KŘÍŽI MÁ BIBLE PRAVDU? PETR VOKÁČ OBSAH 1. Úvod 2 2. Bible Písmo svaté 4 3. Jidášovo evangelium Turínské plátno Stále záhadní templáři Jakub Molay druhý Ježíš na plátně? Kataři Objevili Templáři Ameriku? Templáři v Čechách Pohled z druhé strany Byla v tom žena? U kolébky Jezuitů Svaté kopí jež znamená moc Kauza jménem Kumrán Svatý Grál Mariánská zjevení va Fatimě Lourdy fungující placebo? V uvolněném rytmu Ježíš a celibát Máří Magdaléna a záhadné Rennes le Château Závěr 130 ISBN Nakladatelství KVARTA (c) Petr Vokáč, Nakladatelství KVARTA, Galaktická agentura Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 1. Úvod Bible je soubor knih označovaných jako Písmo svaté inspirované samotným Bohem. Některé církve ji nazývají přímo slovem Božím. Pro první část bible obsahující jako základ pět knih Mojžíšových se v křesťanské tradici ustálilo pojmenování Starý zákon. Je to soubor knih, které křesťané převzali od židovského náboženství. Pro židovské označení se ujalo pojmenování Tanach. Druhá část bible nazývaná Nový zákon navazuje na Starý zákon a je specificky křesťanská. Obsah Nového zákona byl upravován podle víry církve. Slovo bible pochází z řeckého slova biblion, což znamená papyrový svitek, kniha. Papyrové svitky se vyráběly ve fénickém městě řecky zvaném Byblos. Toto město leží v Libanonu a dnes nese jméno Džubajl. Na Západě se pro Písmo svaté začal používat latinský výraz bible. Kniha knih Bible je v podstatě napínavou knihou pojednávající o historii lidstva. Texty Starého zákona vznikaly podle dnešních badatelů asi v 10. století před naším letopočtem. Teprve asi o 300 let později zřejmě došlo ke kompaktnější prezentaci Starého zákona. Rozhodující epochou se stal exil Židů v babylonském zajetí důvodem vzniku Starého zákona byla jejich snaha zachovat si písemnou identitu i v době útlaku ze strany mocných nepřátel. První část bible Starý zákon byla napsána v hebrejštině, aramejštině a řečtině a obsahuje zajímavé lidské příběhy. Každému na této planetě jsou známa jména Adam a Eva, jakož i Archa úmluvy, Noe, či z pozdějšího připojení Nového zákona události narození, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše. Bible představuje nejúspěšnější bestseller všech dob. Žádná jiná kniha nebyla přeložena do tolika jazyků. To se týká nejen těch známých, ale údajně všech, které existují. Nesporného prvenství dosáhla bible i v počtu vydaných exemplářů. Od roku 1815 jsou to dobré 2,5 miliardy výtisků jinými slovy dva a půl tisíce milionů knih se stejným obsahem! Žádná jiná kniha nevyvolala tak intenzivní diskuzi, nebyla příčinou tolika zkoumání a tak ohromného množství vyhraněných názorů. Je to literární dílo, na kterém se podílelo mnoho lidí, jejichž jména si historie nebyla s to všechna zapamatovat

4 Bible byla již mnohokrát přepisována, upravována a doplňována. Přesto se k ní hlásí, samozřejmě z poněkud odlišného úhlu pohledu, největší světová náboženství: židovství, křesťanství a prakticky také islám. To dnes čítá dohromady něco kolem tří miliard lidí, tedy dobrou polovinu obyvatel této planety. Slovo Boží, nebo literární fikce? Pro mnohé je bible slovem Božím, pro jiné jen literárním zpracováním, kterému schází vědecký podklad. Byli mnozí, kteří se ve snaze přesvědčit nevěřící pokoušeli se střídavými úspěchy o rekonstrukci biblických příběhů, či alespoň o jejich vysvětlení. Někteří považují biblické děje za historicky neudržitelné, jiní se dokonce domnívají, že jde o příběhy hraničící s čirou fantazií. Našli se i tací, kteří na základě podrobného biblického studia objevili texty, jež si vzájemně odporují. Podle těch odvážnějších jsou dokonce plné rozporů. Téměř půl druhého tisíciletí bylo nemyslitelné, aby se o událostech zachycených v bibli třeba jen zapochybovalo. Dnes ve světle moderní vědy, archeologie a historických výzkumů jsou mnohé tyto děje vnímány jako příběhy z říše legend, propagandy a literární fikce. Už po staletí nacházejí údajní vědci a především hledači tajemna v textu bible uložená mystická poselství. To není nic překvapivého. Text byl původně napsán v jazycích, v nichž mnohá písmena fungovala i jako symboly. Na začátku byly pochyby Co mě vedlo k tomu, že jsem začal o některých biblických příbězích pochybovat? Proč jsem si kladl otázky, zda tyto události (konkrétně o Ježíšovi) probíhaly přesně tak, jak je popsáno v Novém zákoně? Co když to bylo trochu jinak? A co když je pravda úplně někde jinde? Tento příběh se udál před dvěma tisíci lety. Technika a přírodní vědy nabízejí dnes zcela jiné možnosti K přírodním vědám a technice jsem přidal ještě archeologii. Na základě těchto tří disciplín jsem se rozhodl zkoumat pravdivost dějů, které se měly odehrát na začátku našeho letopočtu. Navíc jsem přidal také pohled z oblasti historie

5 templářů, studia samotné bible a dále skutečností, které jsem vypátral v malé vesničce Rennes le Château na úpatí francouzských Pyrenejí. Je možné, že bible nemluví pravdu? Jsou její hrdinové pouze fiktivní postavy? Vyslovil jsem kacířskou otázku? Kde začíná a nebo končí víra, a kde jsou hranice vědeckého důkazu? To jsou otázky, na které jsem hledal odpověď 2. Bible Písmo svaté Ježíš, známý jako Ježíš Nazaretský, je ústřední postavou křesťanství. Jeho životní dráha se udává mezi 7. až 4. rokem před naším letopočtem a lety našeho letopočtu. Veřejně začal působit asi kolem roku 28 jako potulný kazatel v oblasti dnešního Izraele a západního břehu řeky Jordán. Ohlašoval brzký příchod království božího a vyzýval k pokání. Křesťané považovali Ježíše za Spasitele lidstva a syna Božího. Od data narození Ježíše, byť nepřesně vypočítaného, je odvozován dodnes používaný letopočet. Půl tisíciletí stejný obsah Bible je jediná kniha, která se už 500 let objevuje v tiskárnách. Co říkají statistiky? Ročně se jí vytiskne asi 60 milionů výtisků. To je slušný počet, když si představíme, že dnešní vydání knih mají náklady jeden nebo dva tisíce výtisků. Jak je to se čtením bible? Zde už výsledek není tak příznivý. Zvláště v ignorování bible vyniká Evropa nebo Severní Amerika. Nejstarší české bible K nejstarším českým překladům bible patří Bible loskovecko-drážďánská z roku 1360 nebo Bible olomoucká. Nejznámějším českým překladem je Bible Kralická z let a její poslední revize z roku Známá je i třísvazková Bible Svatováclavská z let Český ekumenický překlad vznikal v letech V Novém zákoně se jedná o volnější překlad. Naopak v překladu Starého zákona se usilovalo o konkordátnost pojmů.

6 V roce 2008 vyšla Česká synoptická bible uspořádaná do dvou sloupců vedle sebe jak s překladem kralickým, tak i ekumenickým. Věřící nehledají chyby Kdo čte bibli? Čtou ji převážně věřící a nehledají v ní chyby. Byla sice diktována samotným Bohem, ale lidem, a ti jsou chybující. A tak jsou textu odpuštěny nedostatky nejen historické, ale i vědecké. V době, kdy bible vznikala, jak se uvádí na omluvu, se myslelo v jiných kategoriích. Abych byl konkrétní: v Genesis ve 3. kapitole a 16. verši se mluví o Zemi, že je plochá a nehybná. A podle archeologie nebylo žádného exodu Izraelitů z Egypta a Davidovo království je pouze legenda. O potopě nebo o Jerichu bude názor na biblický text vyjádřen později. Ježíš z Nazaretu Podle bible se Ježíš narodil v Betlémě. Ve dvanácti letech už druhé poučuje, nebo lépe - drží krok ve znalostech s náboženskými mysliteli. Pak jeho stopa mizí. Ne úplně. Asi po patnácti letech se znovu objevuje v místech, kde se jeho stopa ztratila. Otázkou je, kde strávil těch chybějících patnáct let. O tom Písmo svaté mlčí. Ježíš se stal historickou osobností. Polemika je o tom, zda byl ukřižován, jestli opravdu vstal z mrtvých. Aby vstal z mrtvých, musel nejdříve zemřít. Zemřel ale skutečně? Potom vstoupil na nebesa. Kde to je? Otazníků je více Ježíš se narodil v roce, kdy už král Herodes nevládl. Žádné vraždění neviňátek, jak je popisují evangelia, se tedy konat nemohlo. Ani žádné sčítání lidu, jak to prezentují evangelisté, neprobíhalo. Proč tedy šli Maria s Josefem do Betléma? Nebyl k tomu důvod. Bylo to snad jen proto, aby se Ježíš narodil ve městě Davidově? O období od 12 do 28 let Ježíšova života nevíme v podstatě nic. Je možné, že měl mladší sourozence? Z evangelií vyplývá, že tato otázka není zcela od věci. O jeho

7 matce Marii se v Novém zákoně nepíše téměř nic. Vůbec se neví, kdy Maria a Josef zemřeli. Existují jistá fakta dokazující, že Ježíš nemohl pocházet z Nazaretu. Lze s úspěchem pochybovat o tom, že město Nazaret v době působení Ježíše vůbec existovalo. Nevyskytuje se totiž na žádné mapě pocházející z dob Ježíše. Nenachází se také na žádném římském dokumentu z té doby. Nazaret mělo jako město vzniknout pravděpodobně až po povstání proti Římanům v letech a do spojitosti s narozením Ježíše bylo dáno až později. Otázkám není konec Jsou však i závažnější otázky. Teprve na koncilu v Efezu, v polovině 5. století, byla Panna Maria nazývána Bohorodičkou. Kříž, symbol křesťanství se začal používat teprve až v rozmezí 5. a 6. století našeho letopočtu. Neposkvrněné početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. až v roce Papež Pius XII., světe div se, vyhlásil nanebevstoupení Panny Marie teprve nedávno - v roce 1950! Ježíš z Nazaretu po sobě nezanechal žádné písemnosti. Nejvíce se o něm lze dozvědět z evangelií. Jsou však evangelia důvěryhodná? Na základě historie života krále Heroda, o kterém se dočteme v bibli, lze dokladovat, že tomu tak není. Jesus Pandira Křesťané věří, že Marii přivedl do požehnaného stavu Duch svatý. Badatelé historici věří ve skutečného pozemského otce. Celseus ve 2. století napsal, že jím mohl být syrský voják v římských službách. Podle židovského talmudu se měl jmenovat Jesus Pandira. Dokonce není vyloučeno, že za něj byla Maria provdána. Ponechme stranou, zda tomu tak bylo, či nikoliv. Připusťme, že Pandira byla otcovská stopa. Otcem Ježíše byl tedy jeden z obyvatel planety Země, vše se událo přirozenou cestou a problém je vysvětlen. Pandirovo biologické otcovství se někdy prezentuje jako antikřesťanská polemika. Jako náhradní otec byl vybrán Josef, který měl Marii zachránit před zavržením. Přece i podle bible si Josef zprvu myslel, že s Marií očekává nemanželské dítě, a podle

8 Markova evangelia mu to musel vysvětlit teprve archanděl Gabriel. Ježíš byl tedy nemanželské dítě. Neexistuje žádné ale. Buď je dítě manželské, nebo není. Pokud jde o syrského vojáka Pandiru, nemusí se jednat o vymyšlené jméno. Muž takového jména skutečně existoval. Jeho hrob byl nalezen na vojenském hřbitově v Bingerbrücku nedaleko německého města Mohuče. Náhrobek pochází z 1. století. Pandira sloužil v římské armádě celých 40 let. Historie si vzpomněla na další detaily Vzpomínám si, že během jedné přednášky Ancient Astronaut Society, kterou pořádal v Berlíně Erich von Däniken, známý propagátor mimozemských civilizací, přednášející Herbert Baier (mimochodem rodák z Litoměřic) vyslovil myšlenku, že otcem Ježíše mohl být mimozemšťan. Po tomto sdělení nebyli posluchači v sále k utišení. Ježíš byl prvorozený syn Marie. Josef měl děti už z dřívějšího manželství. A snad by se dokonce nechal vysledovat (alespoň u jednoho z nich, konkrétně u Josefa) původ z rodu Davidova. Proč se těhotná Maria a Josef vydali z Nazaretu do Betléma? Údajně proto, že bylo nařízeno sčítání lidu. Tak to píše Lukáš v evangeliu. Ale za doby Herodese nebyla v Judei žádná provinční správa, takže nebyl k nařízení sčítání lidu důvod. Rodících panen bylo více Po příchodu do Betléma Panna Maria porodila syna. S tím je sice spojen biologický problém, ale nikoliv problém historický. Panen, které porodily, bylo dokonce už před začátkem našeho letopočtu více. To nebylo nic nového pod sluncem. Tak konkrétně: - Guathamana Buddhu porodila asi 600 let př. n. l. panna jménem Maya. - Řecký bůh Dionysos se narodil panně ve stáji a dokonce měnil vodu ve víno. - Indru, staroindického boha bouře, nejvyššího z bohů védského období a patrona árijských válečníků porodila asi 700 let př. n. l. panna v Tibetu. - Křišnu hinduistické božstvo, porodila přibližně let př. n. l. panna jménem Devaki. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 - Římské božstvo Mitras se narodilo 25. prosince asi 600 let př. n. l. ve chlévě a jeho zmrtvýchvstání se slavilo o Velikonocích. Zajímavá shoda, že? Neposkvrněné početí Neposkvrněné početí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem IX. v roce Co je to neposkvrněné početí? Dnes tomu rozumíme tak, že jde o otěhotnění bez přispění fyzického kontaktu ženy a muže. Tedy jasněji řečeno umělé oplodnění in vitro, dítě ze zkumavky. Porod mohl proběhnout císařským řezem a panenství Marie tak bylo zachováno. S tím nemám technický problém. Vlastně mám. Která porodnice před dvěma tisíci lety ovládala techniku in vitro? Nikde také není dokladováno, že by Marie rodila ve chlévě císařským řezem. Biologický problém související s narozením Ježíše a Mariiným panenstvím se někdy vysvětluje tak, že se jedná jen o překladatelský omyl, a nikoli genetický. Při překladu části bible vztahující se na Ježíšovu matku se místo slova dívka objevilo slovo panna. Řecké slovo parthemo znamená sice panna, ale nevyjadřuje všechny významy hebrejského ekvivalentu almah, které znamená nejen panna, ale také mladá žena. Ale pak mi není jasné, proč na tom církev stále trvá. Stále se mluví o Panně Marii. Problém genetický Člověk na planetě Zemi vzniká ze spojení vajíčka a spermie. Vajíčko měla Marie. Kdo dodal spermie? Duch svatý. Kdo jiný Tak to přece Marii oznámil archanděl Gabriel. A ten to musel vědět. Jinak pro mě vyvstává další problém. Neboť mužský chromozom dodává muž, musím se ptát, zda Duch svatý má mužské chromozomy. Kdyby tomu bylo jinak, pak by veškeré chromozomy mělo dítě od ženy, a Ježíš by byl tedy žena? Nebo snad v období kolem roku 7 přestala na planetě Zemi v jednom případě fungovat genetika? Genetické úvahy

10 Ježíš, neboť byl podle bible kombinací pozemských a mimozemských genů, musel zdědit atributy pozemské matky a božské genetiky. Měl-li na početí Panny Marie podíl i Duch svatý, pak tedy Ježíšova genetika musela vykazovat nějaké abnormality v DNA vůči DNA pozemské. Myšlenka je to přímo fantastická. DNA by se nechala získat z měkké tkáně, krve nebo vlasů. Ale Ježíš zmizel z planety Země nanebevstoupením, což vidím spíše v teoretické než praktické rovině. Vydat se po stopě DNA není vůbec jednoduché. Ježíšova DNA k dispozici není. Je zde turínské plátno, ale to není ta pravá relikvie. Ve španělském Oviedu je plachetka, která údajně halila Ježíšovu hlavu. Jsou zde i úlomky kříže, na kterém byl ukřižován. Dřevo je dokonce potřísněné jeho krví. Problém je ale v tom, že zkoumání DNA by církev jistě nedovolila. Nikde navíc není záruka, že jsou to relikvie skutečně pravé. Relikvie z Ježíšova ukřižování totiž představovaly ve středověku velký a výnosný byznys. Je zde i další problém. DNA není stabilní a zkoumat ji po dvou tisících let by znamenalo zvýšit citlivost měřících přístrojů na maximum a vystavit se nebezpečí omylu. Mimo to, jak dokázali izraelští lékaři, i DNA lze zmanipulovat, tedy zfalšovat. A co je vůbec největší problém tuto DNA není s čím porovnat, nemáme k dispozici Mariino příbuzenstvo. Ledaže bychom se spokojili s jistou DNA abnormalitou. Kosmická znamení a literární fikce Napadnutelná jsou i další fakta prezentovaná v bibli. Jinými slovy evangeliím chybí přesnost. Už místo narození vzbuzuje pochybnosti. Proč bylo za místo, kde se narodil Ježíše, zvoleno místo narození krále Davida? Snad proto, že to předpověděli proroci ve Starém zákoně? Legenda o třech mudrcích a hvězdě na východě pod drobnohledem důkazů rovněž neobstojí. Jestliže existovala nějaká, pouhým okem na obloze viditelná hvězda, která zářila abnormálně, pak to bylo v roce 7 před naším letopočtem. Mohlo se jednat o konstalaci hvězd v souhvězdí Ryb, která se objevuje každých 794 let. Pravděpodobnější je však varianta literární licence. Narození mimořádných lidí bylo obvykle doprovázeno kosmickými znameními. Při narození Alexandra Velikého padal z nebes oheň. Není proto divu, že božský původ velkých hrdinů provází rovněž ohrožení na životě. Ale že král Herodes chtěl nechat zabít malého Ježíše, je vědecky

11 neudržitelné. Nebylo vraždění neviňátek jen literární licencí, aby se opět vyhovělo prorokům, kteří napsali: Z Egypta jsem povolal svého syna? Proto asi také Maria a Josef s Ježíšem nejdříve museli utéci do Egypta. Museli k tomu mít přeci nějaký důvod. Z evangelií lze vysledovat různé životopisné detaily o životě Ježíše. Mimo tyto křesťanské písemnosti ale o Ježíšovi existují pouze noticky. Také historik Seuton se zmiňuje o Ježíšovi. Větší váhu lze přikládat židovskému kronikáři Josefu Flaviovi, který referuje o ukamenování Jakuba a přitom se zmiňuje, že to byl bratr Ježíše, který byl znám pod jménem Kristus. Taticus pak ve 2. století při zaznamenání v biografii císaře Nera sdělil, že Ježíš byl za vlády Tiberia popraven. Neúplné informace O životě Ježíše máme pouze velmi kusé informace. Z tohoto důvodu není možné napsat jeho podrobný životopis. Jeho působení jsou popsána v biblických evangeliích Marka, Matouše, Jana a Lukáše. Za nejstarší evangelium se pokládá evangelium Markovo. Všeobecně se předpokládá, že evangelia neměla jednoho autora. Všechna navíc obsahují církevní dodatky. Slovo mesiáš pochází z hebrejského slova mašiách, aramejsky mešíchá, tedy mesiáš pomazaný, řecky christos čili Kristus. Právě přívlastek pomazaný byl u izraelských králů chápán ve smyslu vyvolený Bohem. Později se začal tento pojem přesouvat na budoucího pravého krále. Ve vztahu k Izraeli měl znovu zařídit pospolitost, která byla tou dobou s nadějí očekávána. Jinými slovy: očekávalo se vysvobození Izraele od cizí nadvlády. Herodes a vraždění neviňátek Herodes Velký byl krutý vládce, krvelačný a toužící po moci, byl to vrah dětí z Betléma. Bible na něm nenechala nit suchou Historici ho naopak vidí jako mocného politika a velkého stavitele. Kdo však byl Herodes ve skutečnosti? Král židovský je postava ranné římské císařské doby. Vládl v Judei, to je pravda, ale těsně před vznikem našeho letopočtu. Herodes se strachoval o moc. Měl poslat své vojáky, aby našli jeho potenciálního rivala. V tomto případě dítě, asi dvouleté, či

12 mladší. Herodes sám (nebo někdo jiný?) měl vojákům poradit, aby hledali v Betlémě. Mnoho dětí mělo padnout za oběť jeho rozkazu. Tak to stojí v bibli. Lépe, tak to stojí v evangeliu sv. Matouše, ale evangelia jsou celkem čtyři. Proč se tedy o vraždění neviňátek píše pouze v jednom z nich? Dobrá otázka. Obtížná odpověď Evangelisté nebyli Ježíšovými současníky. Evangelia byla napsána asi let po ukřižování Ježíše. Tehdy neexistovaly žádné sdělovací prostředky a informace se zprostředkovávaly ústním podáním. V praxi to znamená, že děj někdo vyprávěl, další ho slyšel, třetí interpretoval a čtvrtý zapsal. Informace prošla tichou poštou a mohla tedy být zapsána i velmi nepřesně. Vraždění dětí se zřejmě konalo Po Herodovi Velkém nastoupil jeho syn Herodes Antipas. V bibli se ale mluví jen o jednom Herodovi, který je odpovědný za všechny zlé skutky. Skutečnost je však jiná. Herodův syn Antipas nastoupil na trůn v roce 4. př. n. l. Ježíš tedy musel být ukřižován za vlády Herodova syna, nikoliv za vlády Heroda Velikého. Pak se tedy Herodes mohl s Ježíšem setkat jenom v případě, že ten se narodil v roce 7 př. n. l. Rok 4 př. n. l. je na hraně možností. S vražděním neviňátek tedy logicky nemá Herodes Veliký nic společného. V roce 1988 ve vykopávkách v přístavu Ascalon byly nalezeny pozůstatky stovky kojenců. Mysteriózní nález. Pátrání ale ukázalo, že se jednalo o děti prostitutek. S biblickými dějinami neměl nález nic společného. Proč je vůbec dáván Herodes do souvislosti s Ježíšovým narozením a vražděním neviňátek? Vyžadovala to situace? Asi ano. Bůh seslal na Zemi zachránce a ten potřeboval protihráče. Neměla snad být pro zvýšení závažnosti taková důležitá mise ohrožena ihned na začátku? Nabízí se paralela. Biblický Mojžíš, zachránce Izraele, měl také protihráče faraony. Vytvořil snad Matouš v evangeliu pro Ježíše protihráče a tím byl Herodes? Komplot tisíciletí Když se kolem roku 7 před naším letopočtem objevila na nebi nová hvězda, mohl se zrodit komplot nemající v dějinách obdoby. Jaký? Bylo vybráno dítě, které se stane mesiášem. Máte dojem, že jde o naprostou smyšlenku? Ale kdepak. Jakým způsobem se vybírá budoucí dalajláma? Také již v dětském věku podle určitých

13 znaků. Proč by tedy nemohl být vybrán Josef s Marií a ostatní? To ostatní je už dílem konstrukce příběhu a diplomatické šikovnosti Historický Ježíš Důkazy o historickém Ježíši nejsou nijak jednoznačné. Historici jsou zajedno, že existuje mnoho podob jeho obličeje, o žádné však nepanuje stoprocentní jistota. Evangelia se zmiňují také o Ježíšových bratrech, nebo bratrancích Jakobovi, Josefovi, Šimonovi a Judovi. Nelze přesně říci, šlo-li o bratry, či bratrance. V původním textu použité slovo adelfos může v překladu znamenat obojí. Nejstarší, Markovo evangelium o Ježíšově dětství téměř mlčí. Jen letmo se o jeho dětství zmiňuje evangelium Janovo. Evangelisté Matouš a Lukáš věnují naopak tomuto období značnou pozornost. Zůstává však otázkou, zda jsou tyto údaje historicky věrné, nebo mají pouze historický charakter. Příběh halí tajemství Tajemstvím zůstává obestřen pobyt Ježíše v období, o němž se bible nemluví - od 12 do 28 let jeho věku. Co se s Ježíšem v této době dělo? Přidal se snad k náboženskému hnutí? Je možné, že pobýval u Esejců, ultraortodoxní sekty žijící v naprostém ústraní. Ti měli značné medicínské a astrologické znalosti. Tehdy se mezi astronomií a astrologií tolik nerozlišovalo. A jako všichni Židé také Esejci očekávali příchod mesiáše. Nebo opustil Palestinu? Naučil se své magické umění v Egyptě? V té době země faraonů platila za zemi zázraků a magie tam byla na vysoké úrovni. Kde trávil těch patnáct let, o kterých nejsou v bibli žádné informace? Strávil je na Východě, v Indii, nebo Kašmíru? Co když mu byla umožněna zahraniční stáž právě v Indii a ve východních zemích se naučil ovládat své tělo, rétoriku a manipulovat s davy? Bible ani ani jiné spisy se o tom nezmiňují. Věřím, že je na místě i další otázka: Když muž z Nazaretu v potu tváře vydělával na chléb, kde by jinak než v mládí vzal čas na rozvíjení svého učení? Z jakých pramenů by čerpal své vědomosti, svoji moudrost? Nikolaj Notovič a klášter Hemis Ukázka knihy z internetového knihkupectví

14 Na legendární hedvábné cestě mezi Evropou a Čínou panoval kolem začátku našeho letopočtu čilý obchodní provoz. Zboží se dopravovalo z Jeruzaléma až do Šrinagáru v Kašmíru. Prošel touto pět tisíc kilometrů dlouhou cestou také Ježíš? Cesta trvala několik měsíců a bylo na ní možné kromě obchodníků spatřit také léčitele, kazatele a samozřejmě dobrodruhy. Publikum u nočních ohňů bylo multikulturní. Byla to doslova mezinárodní burza informací. Seděl u jednoho z ohňů také Ježíš z Nazaretu? Vezměme si na pomoc zprávu Nikolaje Notoviče, ruského cestovatele, který se asi před 120 lety dostal do Himálají. Utrpěl úraz v blízkosti buddhistického kláštera Hemis. Ujali se ho lamové a při rekonvalescenci mu umožnili, a to bylo hlavní, nahlédnout do písemností. Notovič objevil knihu, lépe snad volné dokumenty, v nichž byl vylíčen život člověka, který se sem dostal s karavanou. Byl to životní příběh, jenž velmi připomínal život Ježíše. Podle Notoviče se zde měl neznámý muž naučit vyhánět zlé duchy z lidského těla a léčit motlitbou a přikládáním rukou. Po seznámení se s buddhistickým učením se měl vrátit domů. Notovič se rozhodl tuto zprávu zveřejnit. Známí jej od tohoto činu zrazovali. Zpráva byla uveřejněna v roce 1894 v Paříži. V dalším roce, po návratu do Ruska jej zatkla carská policie a Notovič skončil ve vyhnanství ne Sibiři. Důvod jeho vyhnanství není znám. A ztracen je údajně i dokument svědčící o pobytu onoho záhadného muže v klášteře. Mniši z kláštera Hemis si na tuto story vzpomínají, ale spis, jak prohlašují, zatím nenašli. Snad jen na vysvětlenou. Mniši hledali údajně knihu, ale z Notovičových poznámek vyplývá, že se jednalo o spis, tedy list, nebo listy papíru a v tom je celá záhada. V sanskrtu se lze dočíst, že v Kašmíru měl člověk jménem Ježíš na královu otázku, jak se jmenuje, odpovědět Išaputram, což neznamená nic jiného nežli syn Boží. V Indii se měl Ježíš setkat s buddhistickým guru, který ho měl naučit jógu a ovládání těla pomocí meditace. Atributy pro jeho budoucí osud nepostradatelné, přesněji řečeno jako stvořené. Znovu v Palestině

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 5.10.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv

PhDr. Andrea Kousalová Světov ětov náboženství stv Člověk a společnost 1. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 1

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Počátky starověké literatury

Počátky starověké literatury Počátky starověké literatury Písmo V pravěku pouze nástěnné malby či ozdobné předměty Ve starověku potom rozvoj písma a s ním související počátky literatury Obrázková písma: vztahují se k vizuální podobě

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice

www.vbavlnce.com Standa Korbel České Budějovice České Budějovice Přednášky - vypráví msgre. Josef Kavale Datum: 1.10.2011 Copyright Stanislav Korbel 2005-2011 KOST SOFT Q:\_Standa\www.vbavlnce.com\vbavlnce\Katalog\Vbavlnce_com-CD_prednasky.doc Cena

Více

Obsah. Tiráž" 4. Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6

Obsah. Tiráž 4. Příběhy starého Izraele 5 IZRAEL 6 Obsah Tiráž" 4 Příběhy starého Izraele" 5 IZRAEL" 6 První příběh O TOM, JAK VZNIKL PODLE IZRAELCŮ SVĚT A VŠECHNY JEHO DIVY A KTERAK PRVNÍ LIDÉ DOSTALI DAREM RÁJ A JAK HO POZBYLI" 9 Druhý příběh V NĚMŽ

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o

Bible. 1. schůzka. - Hledání v Bibli podle názvu, kapitoly a verše o Bible Disciplína devítiboje o Bibli vás uvede do poznávání úžasného Pána Boha, Jeho slov a zajímavých příběhů božího lidu. Také vám dá základní poznání této knihy a jejích částí. A jako vítaný bonus vám

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.)

4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) 4. tisíciletí př. Kr. (př. n. l. ) 1. tisíciletí př. Kr. (př. n. l.) UDÁLOSTI FAKTA rozpad kmenové a rodové společnosti vývoj od měst ke státům roste role jednotlivce panovníka původní osídlení v úrodných

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929)

Jak to, že jsou vykopávky pravěkých lidí, když první lidé byli Adam a Eva? Sabina, 10 let. Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Dr. phil. Jiřina Prekopová (*1929) Jsem psycholožka, učitelka a také spisovatelka, protože jsem napsala 25 knih, které byly přeloženy do 25 jazyků. Pomáhám dětem, které to mají složité se svými rodiči,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Bůh jako psychický virus

Bůh jako psychický virus Bůh jako psychický virus Obsah Úvod 1. Memetika a náboženství 2. Darwinovská hádanka 3. Obecné otázky náboženství 4. Náboženství a morálka 5. Proč Bůh téměř jistě neexistuje 6. Kritika teorií Apendix I.

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! Začátek, který vytvořil náš svět, se jeví jako nositel organizace! Začátek světa vypadá

Více

Putování krále Baltazara

Putování krále Baltazara Putování krále Baltazara Stanislav Poslušný hudba, texty písní Eva Meyerová doprovodné texty Bylo, nebylo před dávnými dobami, přesněji řečeno před zlomem letopočtu, kdy na nebi vyšla zářná hvězda. A hned

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II.

VÝTVARNÁ KULTURA. 7. Křesťanství II. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 7 Křesťanství II. VÝTVARNÁ KULTURA 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT

Starověký Egypt. Učební text STAROVĚKÝ EGYPT STAROVĚKÝ EGYPT Klíčová slova: sjednocení, Nil, zemědělství, záplavové a závlahové hospodářství, společnost, faraon, pyramidy, Gíza, řemeslo, bydlení, vzdělání, hieroglyfy, věda, mumifikace, mnohobožství,

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů

2. báseň složená z pravidelně se střídajících kratších a delších veršů Staroorientální a antická literatura 1. Správně přiřaď do tabulky: tragédie, epos, komedie, epóda, bajka, óda 1. krátké veršované nebo prozaické vyprávění jinotajného příběhu směřující k obecnému poučení,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.

Ježíš Dárce života. Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25. Týden od 17. do 23. února 8 Texty na tento týden: Žd 1,3; Ko 1,16.17; 1K 8,6; Gn 1,29.30; 2,8.9; Jb 42,1 6; Ž 65,10.11; Mt 5,44.45; 6,25.26; 10,28 31 Základní verš Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete,

Více