Návod pro uživatele webových stránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro uživatele webových stránek"

Transkript

1 Návod pro uživatele webových stránek 1. Důležitá upozornění Registrace... 3 Údaje o firmě... 3 Zodpovědná osoba... 4 Přihlašovací údaje... 4 Všeobecné podmínky k účasti v projektu... 4 Ochrana osobních údajů... 5 Checkbox k odebírání novinek a informací o nových kurzech Dokončení registrace Souhlas s podmínkami účasti v projektu Čestné prohlášení Profil zodpovědné osoby Přidat/odebrat zaměstnance Přihlášení zaměstnanci Absol. Kurzy zaměst Editace údajů Kurzy přihlášen Absolvované kurzy Profil zaměstnance Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) Editace údajů Kurzy přihlášen Absolvované kurzy Jak se na kurz přihlásit...16 Přihlášení na kurz krok za krokem Jak se z kurzu odhlásit Měkké dovednosti omezený počet kurzů Technické potíže...18 Po dokončení registrace nepřišel aktivační Nefungují loginy (přihlašovací údaje)...18 Nemůžu se/svého zaměstnance přihlásit na kurz...19 Chci se přihlásit na další kurz měkkých dovedností a nejde to...19 Ve firmě se změnila zodpovědná osoba Kontakty na dodavatele Automatické y

2 1. Důležitá upozornění 1. Samotná registrace není přihlášením na kurz; 2. Pro účast na kurzu je nutné se na něj přihlásit skrze webové stránky; 3. Úspěšné přihlášení na kurz musí být potvrzeno automatickým s tímto textem: 4. Není možné přihlásit zaměstnance na kurz, který již v minulosti absolvoval nebo je na něj aktuálně přihlášen; 5. Registrace je aktivována až po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu; 6. Osoba, která není na kurz přihlášena skrze webové stránky nebude na kurz vpuštěna modelová situace např. náhradník za nemocného kolegu. Přihlášení vždy musí proběhnout online a je platná po přijetí potvrzujícího u, viz obrázek v bodě 3; 7. Osobě, která nebyla na kurz přihlášena skrze online systém, certifikát za úspěšné absolvování kurzu nenáleží. 2

3 2. Registrace Údaje o firmě 1) Klikněte na tlačítko "registrovat" v pravém horním rohu stránky. 2) Po zobrazení registračního formuláře uveďte své IČO a stiskněte tlačítko "Načíst automaticky". 3) Ostatní pole se Vám po zadání správného IČa vyplní automaticky. 4) Zaklikněte, do které skupiny CZ NACE (klasifikace ekonomických činností) spadáte. Označená skupina musí odpovídat výpisu z Registru ekonomických subjektů nebo Rejstříku živnostenského podnikání, kde je seznam Vašich skupin CZ NACE a živností (lze ověřit online na ). Tomuto kroku je nutné věnovat zvýšenou pozornost, příslušnost ke správné skupině CZ 3

4 NACE budou pracovníci projektu ověřovat. Uvedení nesprávné skupiny CZ NACE může vést k nepovolení Vaší registrace. 5) Označte účetní období, které užíváte Vy jako OSVČ nebo firma, za níž provádíte registraci. Pokud používáte hospodářský rok, zadejte datum od - do. Hospodářský rok začíná v jakémkoliv jiném měsíci než v lednu a trvá 12 po sobě jdoucích měsíců. Zodpovědná osoba 1) Zvolte si zodpovědnou osobu kdokoliv z firmy, avšak jediná osoba, která bude mít pravomoc přihlašovat sebe a své zaměstnance (kolegy) na kurzy 2) Vyplňte požadované údaje dle skutečnosti. Údaje označené hvězdičkou jsou povinné. 3) V případě, že se některé údaje časem změní, kontaktujte prosím realizační tým OPLZZ na pro zaslání nového potvrzení. 4) Přihlašovací údaje a heslo si pečlivě uschovejte a nedávejte je třetím osobám. Pozn. V kolonce kraj činnosti vyberte kraj, ve kterém zaměstnanci, které plánujete zapojit do projektu, vykonávají svou pracovní činnost. Přihlašovací údaje Zde si můžete zvolit pod jakými přístupovými údaji se budete do systému přihlašovat. Login = uživatelské jméno (např. hotelsvet) Heslo = minimálně 5 znaků, ideálně v kombinaci s číslicí (např. hotelsvet12) Všeobecné podmínky k účasti v projektu 1) Přečtěte si prosím pečlivě uvedený text. 2) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasíte, zaškrtněte checkbox "Souhlasím se všeobecnými podmínkami k účasti v projektu". 4

5 3) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasit nebudete, Vaše registrace nebude moci být úspěšně dokončena. Ochrana osobních údajů 1) Přečtěte si prosím pečlivě uvedený text. 2) Pokud s uvedeným textem souhlasíte, zaškrtněte checkbox "Souhlasím". 3) Pokud s uvedenými podmínkami souhlasit nebudete, Vaše registrace nebude moci být úspěšně dokončena. Checkbox k odebírání novinek a informací o nových kurzech Určitě doporučujeme políčko zaškrtnout. Neoznačení políčka "Souhlasím se zasíláním novinek a informací o nových kurzech" však nebude mít za následek nedokončení registrace. 5

6 3. Dokončení registrace Klikněte na tlačítko "REGISTROVAT". Po potvrzení registrace Vám na zadanou ovou adresu přijde automatický aktivační e- mail s hláškou, že Vaše přístupové údaje budou funkční po ověření zadaných údajů, po ověření dostatečného limitu pro čerpání veřejné podpory de minimis a zejména po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu. Součástí tohoto sdělení bude i příloha ve formátu PDF, která rekapituluje Vámi zadané údaje. Vytiskněte prosím tento formulář, ručně vyplňte bod 8 jméno a podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby, dále vyplňte datum a místo a zašlete jej korespondenčně OBRATEM zpět na adresu: Realizační tým OPLZZ, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, , Praha 2. Mezitím pracovník realizačního týmu OPLZZ ověří Vámi zadané údaje v systému ARES a v centrálním registru podpor malého rozsahu. Pokud jste jako podnikatelský subjekt ještě nikdy nečerpali veřejnou podporu de minimis, bude Vám do centrálního registru založena karta s limitem EUR. Více informací o podpoře de minimis naleznete v sekci "o projektu". Po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu Vám bude odeslán další se sdělením, že registrace byla úspěšně dokončena a přístupové údaje jsou funkční. Po obdržení tohoto u se můžete do portálu přihlásit skrze tlačítko "PŘIHLÁSIT" v pravém horním rohu stránek. Poznámka: Registrace a dotazy zaslané na jsou zpracovávány pouze v pracovních dnech. Firmám, které nesplňují podmínky projektu nebo zadaly chybné údaje při registraci, bude zaslán s výzvou k vysvětlení nebo doplnění údajů. Registrace do projektu není zavazující, není časově ani kapacitně omezena. Každá osoba, zapojená do projektu, může absolvovat neomezený počet odborných kurzů, ale stále jen jeden kurz měkkých dovedností. Každý kurz má u svého názvu symbol kolečka: Plným kolečkem je označen kurz odborných dovedností; prázdným kolečkem je označen kurz měkkých dovedností. 6

7 4. Souhlas s podmínkami účasti v projektu Po potvrzení údajů zadaných do registračního formuláře stisknutím tlačítka registrovat Vám na zadanou ovou adresu bude odeslán tzv. aktivační , jehož přílohu tvoří dokument ve formátu PDF Souhlas s podmínkami účasti v projektu. Ten rekapituluje všechny údaje zadané do registračního formuláře a obsahuje všeobecné podmínky k účasti v projektu, včetně informací o veřejné podpoře de minimis a ochraně osobních údajů. Vytiskněte prosím tento formulář, ručně vyplňte bod 8 jméno a podpis statutárního zástupce nebo oprávněné osoby, dále vyplňte datum a místo, případně razítko a zašlete jej OBRATEM korespondenčně zpět na adresu: Realizační tým OPLZZ Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism Vinohradská , Praha 2 Vaše přístupové údaje budou funkční po ověření zadaných údajů, po ověření dostatečného limitu pro čerpání veřejné podpory de minimis a zejména po přijetí správně podepsaného Souhlasu s podmínkami účasti v projektu. Pokud Souhlas s podmínkami účasti v projektu podepsala oprávněné osoba, přiložte k formuláři ověřenou kopii pověření. Podpis musí odpovídat záznamům v Obchodním rejstříku. 7

8 5. Čestné prohlášení Jednou z podmínek účasti v projektu je místo výkonu práce mimo území hl. města Prahy. Má-li podnik nebo OSVČ adresu sídla/adresu bydliště v Praze, projektu se zúčastnit může, pokud svoji podnikatelskou činnost vykonává v jiném kraji než v Praze. Pracovník realizačního týmu OPLZZ kontroluje adresy provozoven u obchodních společností v registru RŽP, často se ale stává, že OSVČ kromě adresy bydliště v Praze jinou adresou nedisponuje. V takovýchto případech oslovujeme tyto osoby s žádostí o vyplnění Čestného prohlášení, jímž subjekt prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost vykonává mimo území hl. města Prahy. Tento formulář zasíláme em v odůvodněných případech. 8

9 6. Profil zodpovědné osoby Za každou jednotlivou firmu nebo OSVČ se do projektu registruje tzv. "zodpovědná osoba" skrze tlačítko "registrovat" v pravém horním rohu stránky. Tato osoba jako jediná bude spravovat profil svůj a firmy, za kterou se zaregistrovala, tzn., že jen "zodpovědná osoba" má oprávnění k výběru kurzů a přihlašování sebe a svých zaměstnanců, případně kolegů, na vybrané vzdělávací moduly. Popis profilu zodpovědné osoby Po zadání vašich přihlašovacích údajů vidíte v pravém horním rohu šedivým písmem tyto údaje: Vaše jméno nápověda FAQ profil odhlásit Začněte kliknutím na tlačítko PROFIL Zde vidíte údaje o své firmě (název, IČO, forma, sídlo, stát, CZ NACE), tabulka de minimis celkový limit a aktuální stav čerpání podpory, zároveň si zde můžete rozkliknout, na co jsou vaši zaměstnanci přihlášeni = stejná záložka jako přihlášení zaměstnanci. 9

10 Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) 1. Přidat/odebrat zaměstnance Zde si zodpovědná osoba podniku jednotlivě edituje své zaměstnance (jméno, příjmení, pozice, datum narození, kraj činnosti, a telefon). Kromě u a telefonu jsou všechny údaje povinné. Při nezadání jakéhokoliv údaje se objeví chybová hláška. Po uložení zaměstnance se automaticky vygeneruje jeho login jméno a heslo. Tyto údaje se dají exportovat do textového dokumentu ve formátu.txt. Zároveň se v tomto formuláři dá nastavit nové heslo automaticky generované. Pokud zaměstnanec ve firmě skončí, zodpovědná osoba si jej v seznamu rozklikne a v kolonce uživatel dostal výpověď zadá ANO. Vyskočí okno s varováním, že pokud volbu potvrdí, bude zaměstnanec smazán ze seznamu zaměstnanců. Pod kartou zaměstnance se zobrazuje termín kurzu, na který je dotyčný přihlášen. Je-li zaměstnanec již přihlášen na 1 kurz měkkých dovedností, při následném přihlašování osob na kurzy měkkých dovedností se toto jméno přestane objevovat v seznamu zaměstnanců. Toto pravidlo neplatí při přihlašování na odborné kurzy. Zodpovědná osoba může každému zaměstnanci změnit údaje, vč. pozice. 10

11 Zodpovědná osoba firmy se sama do seznamu zaměstnanců již nepřidává uvidí se na první pozici. Pokud si chce editovat vlastní údaje, klikne vlevo na editace údajů. Zaměstnanci firmy Zobrazuje se seznam zaměstnanců firmy s kontaktním em, pokud byl zadán (není povinný) a počtem přihlášení na kurzy. Při kliknutí na vybrané jméno se zobrazí karta zaměstnance, kterou lze editovat = stejný formulář jako v kartě přidat uživatele a seznam kurzů, na které je daný zaměstnanec přihlášen. Zodpovědná osoba firmy se sama do seznamu zaměstnanců již nepřidává uvidí se na první pozici. Pokud si chce editovat vlastní údaje, klikne vlevo na editace údajů. 11

12 2. Přihlášení zaměstnanci Zobrazí se názvy a termíny kurzů, na které jsou zaměstnanci přihlášeni, při rozkliknutí vybraného termínu se zobrazí jména přihlášených osob (obrácený proces než u karty: zaměstnanci firmy). 12

13 3. Absol. Kurzy zaměst. Seznam kurzů a jmen zaměstnanců, které již uplynuly. 4. Editace údajů Možnost upravit si své údaje a heslo do svého profilu. Doporučujeme zaškrtnout přijímání newsletterů budete tak pravidelně informován/a o nově vypsaných termínech ve Vámi zvolených skupinách CZ NACE, o případných změnách v kurzech a o novinkách v projektu. 13

14 5. Kurzy přihlášen Seznam kurzů, na které je zodpovědná osoba přihlášena. Při rozkliknutí daného termínu se zobrazí kurz první v pořadí, dle data, v seznamu je nutné vybrat konkrétní termín. 6. Absolvované kurzy Seznam kurzů, které zodpovědná osoba již absolvovala. 14

15 7. Profil zaměstnance Zaměstnance podniku zadává do seznamu pouze zodpovědná osoba. Každému zaměstnanci budou vygenerovány přihlašovací údaje, kterými se může přihlásit do svého profilu. Práva zaměstnanců jsou omezená. Zaměstnanec se sám nemůže přihlásit na kurz, může pouze sledovat svůj vzdělávací plán, případně přidávat příspěvky do diskuzního fóra. PROFIL Zaměstnanec vidí kurzy, na které je přihlášen. Při kliknutí na kurz se zobrazí podrobnosti, ale je nutné si v seznamu termínů najít konkrétní termín, na který je zaměstnanec přihlášen. Zaměstnanec si na svém profilu může zakliknout možnost zasílat newslettery, pokud byl zadán jeho Popis jednotlivých záložek (modrý seznam vlevo) 2. Editace údajů Zde má zaměstnanec možnost editovat vlastní údaje, systém neumožní vynechat povinný údaj, možnost změnit heslo, může si změnit pozici, může mu ji změnit i zodpovědná osoba firmy. 15

16 3. Kurzy přihlášen Zaměstnanec vidí kurzy, na které je přihlášen. Při kliknutí na kurz se zobrazí podrobnosti, ale je nutné si v seznamu termínů najít svůj termín. 4. Absolvované kurzy Kurzy, které daný zaměstnanec již absolvoval. 8. Jak se na kurz přihlásit Přihlásit se na kurz je možné, jen pokud je k vybranému kurzu vypsán platný termín a nevypršela uzávěrka. Dodatečné přihlášení na kurz je možné po telefonické domluvě s realizátorem školení. Kontakty na dodavatele naleznete v kapitole 12. Přihlášení na kurz krok za krokem Přihlásíte se skrze Vaše přihlašovací údaje a v pravém horním rohu uvidíte šedivě: Vaše jméno nápověda FAQ profil odhlásit. Viz obrázek: Klikněte na tlačítko v modré liště vzdělávací moduly a vyberte si kurz z oblasti CZ NACE, na kterou Vám byla schválena registrace. Na kurzy z jiných oblastí je přihlašování zablokováno. Příklad přihlášení zodpovědné osoby na kurz: Vyberete si kurz Recepce, termín Písek Klikněte na zvolený termín. Zobrazí se Vám informace o kurzu. Pod větou Přihlášení účastníci kurzu je rolovací seznam, klikněte na zobáček vpravo a zobrazí se vám v seznamu Vaše jméno. Klikněte na něj a pak klikněte na tlačítko potvrdit změny. Tím se přihlásíte na kurz. Příklad přihlášení zaměstnance na kurz: Pokud chcete na kurz přihlásit své kolegy nebo podřízené, je proces de facto stejný jako u zodpovědné osoby, ale jména těchto osob musíte zadat do systému (viz. kapitola 6, popis záložek, bod 1 Přidat zaměstnance). Přihlásíte se svými údaji kliknete na profil vlevo stiskněte tlačítko přidat zaměstnance Takto je potřeba zadat každého zaměstnance jednotlivě. Jejich jména se pak budou zobrazovat v seznamu při přihlašování na termín kurzu. 16

17 9. Jak se z kurzu odhlásit Z kurzu je možné odhlásit se ve dvou případech: 1) Před jeho uzávěrkou 2) Po jeho uzávěrce, ale před termínem konání Ad 1) Odhlášení před uzávěrkou Pokud již předem víte, že se kurzu, na který jste Vy nebo Váš zaměstnanec přihlášen/a, nezúčastníte, proveďte prosím odhlášení z termínu, aby nedocházelo k blokaci míst pro další zájemce. Postup: 1) Přihlaste se do systému svými přihlašovacími údaji 2) Vpravo nahoře klikněte na tlačítko PROFIL 3) A: Pokud jste zodpovědná osoba firmy a chcete odhlásit sebe - vlevo v nabídce klikněte na tlačítko KURZY PŘIHLÁŠEN. Vyberte termín kurzu, kam jste přihlášen/a a u svého jméno klikněte na červené tlačítko ODEBRAT. B: Pokud chcete odhlásit zaměstnance - klikněte vlevo na ZAMĚSTNANCI FIRMY, poté na jméno odhlašované osoby, vyberte termín kurzu a u jména klikněte na tlačítko ODEBRAT. 4) Změnu v obou případech nezapomeňte kliknout na tlačítko ULOŽIT Ad 2) Odhlášení po uzávěrce Po uzávěrce můžete v upomínce zaslané em označit, že se kurzu nezúčastníte, nebo Vás z kurzu může odhlásit dodavatel. Kontaktuje je prosím na ových adresách dle skupin CZ NACE (kapitola 12 kontakty). Pokud budete postupovat dle bodu 1 a 2, nebudou se Vám blokovat účasti na dalších kurzech, avšak po termínu kurzu, kterého jste se nezúčastnil/a a předem jste Vaši neúčast nenahlásil/a, bude tato účast blokována až do revize docházky, která probíhá vždy v polovině následujícího měsíce. 17

18 10. Měkké dovednosti omezený počet kurzů Každá osoba má právo zúčastnit se libovolného počtu odborných kurzů v rámci schválené CZ NACE. Je možné zúčastnit se: 1) pouze odborných kurzů v rámci své CZ NACE (tj. x + 0) nebo 2) neomezeného množství odborných kurzů a jednoho kurzu měkkých dovedností z libovolné CZ NACE (tj. x + 1). Je-li zaměstnanec již přihlášen na 1 kurz měkkých dovedností, při následném přihlašování osob na kurzy měkkých dovedností se toto jméno přestane objevovat v seznamu zaměstnanců. Toto pravidlo neplatí při přihlašování na odborné kurzy. Každý kurz má u svého názvu symbol kolečka: Plné kolečko = kurz odborných dovedností Prázdné kolečko = kurz měkkých dovedností Zároveň není možné přihlásit jednu osobu na stejný kurz 2x. 11. Technické potíže Po dokončení registrace nepřišel aktivační Pokud Vám po dokončení registrace nepřišel na zadanou ovou adresu aktivační obsahující přihlašovací údaje (tedy login a heslo): 1. Podívejte se do vaší složky SPAM/nevyžádaná pošta nebo 2. Kontaktujte pracovníka OPLZZ na adrese Ten ověří správnost Vaší registrace a v případě potřeby Vám vygeneruje nové údaje Nefungují loginy (přihlašovací údaje) Pokud Vám aktivační dle předchozího bodu dorazil v pořádku a přesto Vám nefungují zaslané přihlašovací údaje: 1) Pokud se objeví hláška špatné heslo, zkontrolujte si správnost zadaného hesla, dodržujte velká a malá písmena, mezery, pomlčky. Také můžete využít funkce Zapomenuté heslo nebo 2) Zkontaktujte pracovníka OPLZZ, který Vám vygeneruje nové heslo a ověří správnost přihlašovacího jména na adrese 18

19 Nemůžu se/svého zaměstnance přihlásit na kurz 1) Pokud chcete přihlásit svého zaměstnance na kurz a nezobrazuje se jeho jméno v seznamu zaměstnanců, je nutné jej nejprve jmenovitě nahrát do systému (Kapitola 6, bod 1. Přidat zaměstnance) 2) Je již naplněna podmínka max. 1 kurzu měkkých dovedností/1 osoba (kapitola 10 měkké dovednosti) podmínka platí pouze v případě přihlašování na měkké kurzy 3) Vymažte si z historie prohlížeče soubory cookies 4) Pokud ani vymazání souborů cookies nepomohlo, spusťte stránky v jiném internetovém prohlížeči, např. Mozilla Firefox. V prohlížeči Internet Explorer systém obvykle nepracuje na 100%. 5) Nepomohl-li žádný z předchozích bodů, kontaktujte pracovníka OPLZZ na Chci se přihlásit na další kurz měkkých dovedností a nejde to Toto opatření je v pořádku a zajišťuje naplnění podmínky projektu o navštívení ne více než 1 kurzu měkkých dovedností. Ve firmě se změnila zodpovědná osoba Je samozřejmě možné, že během realizace projektu dojde ve Vaší společnosti k určitým změnám, např. se změní zodpovědná osoba, která přihlašuje zaměstnance do projektu nebo Vám do seznamu živnostenských oprávnění přibude další činnost. V každém takovém případě kontaktujte pracovníka OPLZZ na ové adrese Ten provede změnu ve Vaší registraci a vygeneruje Vám nový Souhlas s podmínkami účasti v projektu ve formátu PDF a zašle Vám jej em. Podpis statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby vyžadujeme z důvodu přidělování veřejné podpory de minimis. Více informací o veřejné podpoře malého rozsahu, tzv. podpoře de minimis naleznete zde: 19

20 12. Kontakty na dodavatele Kurzy zajišťují nasmlouvaní dodavatelé. Máte-li zájem o informace o místě nebo čase konání kurzu, o tom, co si vzít s sebou, případně se chcete-li se z kurzu odhlásit po jeho uzávěrce, kontaktujte prosím zástupce dodavatelů dle skupiny CZ NACE, kam vybraný kurz spadá. Pro realizaci kurzů v části: CZ NACE 55 - Ubytování CZ NACE 56 - Stravování kontaktujte prosím paní Alžbětu Cedidlovou z Asociace hotelů a restaurací ČR na u Pro realizaci kurzů v části: CZ NACE 79 - Činnosti CK&CA CZ NACE 79 - Průvodcovská činnost CZ NACE 79 - Turistická informační centra CZ NACE Sportovní zařízení, fitcentra a služby pro osobní a fyzickou pohodu kontaktujte prosím zástupce společnosti MAG CONSULTING s. r. o. na u 13. Automatické y Automatické y jsou zasílány na ové adresy zodpovědných osob zadaných při registraci do projektu. Dle svého charakteru se dělí na povinné a nepovinné. Povinné y jsou zasílány na základě nastavení přihlašovacího systému a přidělování veřejné podpory de minimis podnikatelským subjektům a nepovinné y jsou rozesílány dle ne/zaškrtnutí checkboxu souhlasím se zasíláním novinek a informací o nových kurzech při registraci. Povinné: Po registraci firmy: - Zodpovědné osobě se zašle aktivační sloužící k potvrzení u a aktivaci účtu. Po aktivaci firmy (odsouhlasení de minimis pracovníkem OPLZZ): - zodpovědná osoba je informována dokončení registrace. Po přidání zaměstnance zodpovědnou osobou do seznamu zaměstnanců: - zaměstnanec obdrží přístupové údaje (byl-li zadán , v opačném případě jsou údaje zobrazeny jen zodpovědné osobě může si je vygenerovat do textového souboru). Při žádosti o nové heslo: - zašle se s odkazem na obnovu hesla na zadanou ovou adresu. 20

21 Po přihlášení zaměstnance na termín: - Zodpovědná osoba obdrží o tom, kolik přihlásila lidí na vybraný kurz, kolik to bude stát z hlediska čerpání podpory de minimis a že se čerpání automaticky zanese do databáze podpor malého rozsahu e-agri. Dále obdrží výpis, na jakých všech kurzech má přihlášené uživatele s odkazy na dané termíny. Po odhlášení zaměstnance z termínu: - Zodpovědná osoba obdrží obdobný jako v předchozím bodě. Po přidání/odebrání práv zodpovědné osoby: - Odebraná osoba je vyrozuměna o změně práv - Nově pověřená osoba je vyrozuměna o získání nové role. Po smazání firmy: - Zodpovědná osoba je vyrozuměna o deaktivaci firmy v projektu Po zrušení/změně termínu kurzu: - všem zodpovědným osobám, které mají na vybraném kurzu přihlášené nějaké zaměstnance, se pošle notifikace o změně termínu V den uzávěrky kurzu: - Zodpovědná osoba je vyzvána k závaznému potvrzení přihlášených zaměstnanců Den po přihlášení osob na vybraný kurz: - pověřeným osobám je zaslána notifikace o zapsání podpory do registru e-agri Nepovinné Po vypsání nových termínů - nově vypsané termíny se posílají zodpovědné osoby podle skupiny CZ NACE příslušející dané zodpovědné osobě. Podmínkou je souhlas s odebíráním novinek a informací. Přijímání newsletterů (novinek) od realizačního týmu projektu OPLZZ - má-li zodpovědná osoba označený Souhlas se zasíláním novinek, bude přijímat informace zasílané od realizačního týmu projektu OPLZZ (novinky v projektu, číselné údaje, apod.). Newslettery budou zasílány příležitostně. 21

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito platba 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobito platbě... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito portálu pro

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.4 2011 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK... 4 Zabezpečení... 4 Přihlášení...

Více

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze N-2 elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro dodavatele, verze 2.3 2010 QCM, s.r.o. Obsah Úvod...3 Požadavky na provoz systému E-ZAK...3 Zabezpečení...4 Přihlášení...4

Více

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň

E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň E-ZAK, verze 3 elektronický nástroj pro veřejné zakázky a elektronická aukční síň uživatelská příručka pro dodavatele, verze 3.0 2014 QCM, s.r.o. 1 Obsah Úvod... 4 Požadavky na provoz systému E-ZAK...

Více

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz

Elektronické aukce. ú č a s t n í k. Uživatelský manuál. podpora@qcm.cz www.eaukce.cz Elektronické aukce ú č a s t n í k Uživatelský manuál 1 Obsah 1 Použité výrazy... 3 2 Registrace a přihlášení do systému... 4 2.1 Registrace organizace... 5 2.2 Přihlášení do systému... 7 3 Editace registrovaných

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy

Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Systém mobilních plateb MOPET CZ (MPS) a pracovní postupy Uživatelská příručka pro Obchodníky 18. 9. 2012 Obsah 1. Důležitá telefonní čísla a kontakty... 3 2. Cíl dokumentu... 4 3. Připojení obchodníka

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál

Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál Uživatelská příručka pro obchodníky Mobito web terminál 1 1. Úvod... 3 1.1. Účel dokumentu... 3 1.2. Připojení obchodníka k Mobitu web terminálu... 3 1.3. Termíny a ustálené výrazy... 4 1.4. Popis Mobito

Více

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV

Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Uživatelská příručka pro zájemce o status externího hodnotitele projektů OP VVV Verze: 1.0 26. května 2015 Stránka 1 z 34 O B S A H Úvod... 3 A) Pravidla a procesy hodnocení... 3 1. Externí hodnotitelé

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE Podpora obnovitelných zdrojů energie 1/142 Obsah Použité zkratky... 4 1 Úvod... 5 2 Nastavení systému uživatele... 6 2.1 Konfigurace stanice... 6 2.2 Nastavení prohlížeče MS Internet Explorer...

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA 1.5 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a

Více

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014

POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 2014 POSTUP PRO ŘEDITELE k přihlašování žáků k MZ jaro 04 AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE P O S T U P P R O Ř E D I T E L E k přihlašování žáků k MZ jaro 04 Platné od.. 0 OBSAH ZMĚNY V PROCESU PŘIHLAŠOVÁNÍ

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU POTENCIÁL VÝZVA I Praha - květen 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více