Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červen 2014. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření."

Transkript

1 Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červen 2014 Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. (Marek 16, 15) 70

2 Modlitby matek 2 Milé sestry v Kristu, pokoj a radost! Nacházíme se před příjemnou částí roku, kdy se můžeme více věnovat svým rodinám i osobnímu odpočinku, většina z nás si vybírá dovolenou Období prázdnin je dobou nových zážitků, poznávání, dobou, kdy přijímáme nové podněty a poznáváme nová místa a lidi. Radujme se tedy z krás přírody, poznávejme kulturní bohatství cizích zemí i naší vlasti, kochejme se vším, co nás obklopuje, a načerpejme sílu do dnů náročnějších. Vždyť vše je Božím dílem. Nezapomínejme však, že i v tomto blahodárném odpočinku může být čas oddychu zároveň časem svědectví o Bohu. Nemusí to být konkrétní práce, je to život sám. Je to jednoduché svědectví lásky našeho každodenního života, toho, jak žijeme, jak působíme na ty, s kterými se setkáváme. Je to ochota vyjít ze sebe, vydat svědectví. V květnovém poselství z Medjugorje nás Panna Maria vyzývá, abychom byly svědky. Matka Boží říká: Já, děti moje, rozumím vašim bolestem a trápení. Kdo by vám rozuměl lépe než matka. A vy, děti moje? Je malý počet těch, kteří mně rozumějí a následují mne. Veliký je počet ztracených, těch, kteří ještě nepoznali pravdu v mém Synu. Proto, apoštolové moji, modlete se a působte. Přinášejte světlo a neztrácejte naději. Já jsem s vámi Ať jsme kdekoliv, mějme na zřeteli, že jsme křesťané. Ježíš nás v evangeliu jasně vybízí, abychom hlásali evangelium po celém světě. Apoštol Marek píše: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření (Mk 16, 15) a Matouš: Získejte za učedníky všechny národy. (Mt 28, 19) Pokud si někdo myslí, že předávání víry je záležitostí několika v církvi zasvěcených osob, nepochopil smysl křesťanství. Maminky, nebojme se zvěstovat evangelium! Víra, to není záležitost elitní, vyvolené skupiny. I my jsme povolány jít hlásat Boží slovo, je to povinnost každé z nás! Kdo skutečně poznal Boží lásku, nemůže totiž otálet, ale touží se rozdat dále. Naše svědectví není založeno na vědomostech, nýbrž na lásce. Nevymlouvejme se tedy na osobní nedokonalosti a neznalosti, naopak převeďme je ve svém životě na výzvu k osobnímu růstu. Svatý otec ve své apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium píše: Na základě křtu se každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno poslání. Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání své víry je aktivním subjektem evangelizace Doprovázejme každého, s kým se setkáme, s láskou, napomínejme a pomáhejme objevovat špatnost hříchu, ale zdržme se soudů a kritiky. Vždyť život každého člověka, který je velkým tajemstvím, můžeme vidět jen povrchově, nikdy ne zcela

3 Úvod do hloubky. To, co je pouze mezi člověkem a Bohem, je lidským očím skryto. Ať se tedy nepohoršujeme nad těmi, kteří absenci Boha ve svém životě vnímají jako svobodu. Nabídněme Bohu svá osobní charizmata jako nástroje, dostali jsme je právě k tomu. Dnešní církev potřebuje lidi, kteří se vyznačují rozvážností, schopností porozumět druhému, uměním čekat a poddajností Ducha, píše Svatý otec. K tomu, abychom nebyly jen lidé slov, ale i skutků, potřebujeme svůj život proměnit, a to lze jen v Boží přítomnosti. Všechny naše nejupřímnější snahy se tedy nemohou obejít bez dialogu s Bohem, tedy bez modlitby. Pokud je jí málo, brzy se unavíme, vyhoříme a těžkosti nás ochromí. Maminky, nebojme se osobních slabostí. V 2. listu Korintským můžeme číst: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. (2. Kor. 12, 9-10). Srdečně vás po prázdninách zvu na setkání v Písku a Liberci a také na naši národní konferenci v Praze. Kéž jsou nám tato setkání vzájemným povzbuzením, načerpáním síly a sdílením v lásce. Přeji vám, ať toto vše prožíváte i ve svých mateřských skupinkách. Krásné léto! V modlitbě zůstávám Markéta 3

4 Modlitby matek Slovo kněze Zamyšlení před letnicemi Někdy máme pocit, že křesťanství je sice krásné, ale velmi náročné. A to nejen v okolním nevěřícím světě, ale paradoxně i mezi námi, věřícími, uprostřed farnosti, kdy se farní společenství často omezí na návštěvu nedělní bohoslužby a možná ještě prohození pár slov před kostelem Prožíváme každý z nás v konkrétním čase radosti i starosti, chvíle, kdy se daří, a naopak. Jistě je to i v oblasti vztahů jak k člověku, tak k Bohu. Jeden obraz: Pokud se nepřikládá do krbu, je zima. Pokud jeden čeká, že druhý přiloží, mohou zmrznout oba Co tím chci říci? Vždy je to o vůli a věrnosti vůči slibu, který člověk dal Bohu (křest) nebo člověku (svatba). Pokud se nepečuje vědomě o vztahy, tak se pomalu vytrácí jejich jiskra. Celý život je o úsilí a odvaze znovu začínat. Jinými slovy uvěřit, že Bůh nepočítá naše pády, ale povstání! Však všichni dobře známe podobenství o Milujícím otci Stále aktuální ve všech etapách. Záleží tedy na tom, jaké jsou priority v rodině a zodpovědnost, jaký vztah k církvi a druhým lidem chtějí předat rodiče svým dětem jako ten nejlepší. Je to velká zodpovědnost i investice do budoucnosti! Ta moc i Bůh přitom je na naší straně! Kéž v těchto rovinách často proběhne aktualizace a synchronizace, samozřejmě za podpory antiviru.-) V dubnu jsem velice rád byl na svatořečení dvou velkých papežů v Římě a děkoval za dar kněžství. Jejich hesla jsou pro mne živými povzbuzeními ve víře, rád se o ně podělím i s vámi: * Sv. Jan XXIII. Kde je vůle, tam je i cesta * Sv. Jan Pavel II. Nebojte se! P. Antonín Forbelský 4

5 Duchovní okénko Duchovní okénko Milé maminky, rády bychom vám v této kapitole postupně přibližovaly témata ze spirituality Modliteb matek. Kéž jsou vám tato slova povzbuzením ve vašich modlitebních společenstvích. Hlavní zásady MM Hlavní zásady v MM jsou: neradit, nepomlouvat a nevynášet ze skupinky, co bylo při setkání řečeno. Neradíme si Někdy se nás maminky ptají, proč si nemůžeme radit. Je to proto, že každá z nás je jedinečná a Pán Ježíš má pro nás připravený také jedinečný plán. Jen on zná celý náš život a vidí i to, co jsme neřekly, ať už jsme si toho vědomy či ne. Když mluvíme o svých problémech, je to jen jeden úhel pohledu, je to náš pohled. Ježíš vidí naši situaci celou v pravdě a nadčasově. I když máme několik variant řešení a maminky nám třeba řeknou další, může pro nás mít Ježíš připravené ještě úplně jiné řešení, které je jedinečné. Můžeme se ho dozvědět jen tehdy, když mu budeme plně důvěřovat a otevřeme se modlitbě a naslouchání. Je rozdíl mezi tím, když někomu radím, nebo když někoho vyslechnu, což je v pořádku. Proto má-li některá z vás problém, ostatní se s ní spojte v modlitbě a modlete se společně za vyřešení. To je opravdová síla, to je důvěra! Nepomlouváme Milé maminky, každá z nás má své přednosti, zároveň tak i své nedostatky. Jsou pro okolí oboje v různé intenzitě jistě viditelné. My se však nescházíme v modlitbě, abychom se hodnotily a porovnávaly, nýbrž abychom se společně modlily. V naší skupince jsme si už mnohokrát uvědomily, jak jsme rozdílné nejen věkem, ale i vzděláním, sociálním zabezpečením, názory na život, výchovu dětí apod. Uvědomily jsme si, jak by bylo jednoduché se pohádat a rozejít. Modlitba nás ale spojuje a v ní se cítíme silné i šťastné. Není nutné, abychom ve skupince byly všechny kamarádky, ale to nám nebrání, abychom se společně modlily. Nedávno nám to nečekaně na skupince zadrhlo. Přišlo to znenadání a nás to zaskočilo, každá z nás řekla něco, co bylo zbytečné, zkrátka navíc. Naordinovaly jsme pak si měsíční období 5

6 Modlitby matek ticha. Probíhalo to tak, že jsme se scházely v tichosti a v tichosti se po modlitbě rozcházely. Víc si tak uvědomíme hloubku modlitby a křehkost našeho společenství, které se tak snažíme chránit. Třeba máte jiný způsob, ale v každé skupince dřív nebo později proběhne nějaká disharmonie. Uvědomme si, že: Ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by mohl polapit. Vzepřeme se mu ve víře Nedejme se oklamat závistí, nesnášenlivostí, hašteřivostí, domýšlením Dávejme si pozor na pomlouvání. Hlídejme si osobní pýchu, aby nás nepřerostla. Mocnými zbraněmi jsou modlitba, půst a oběť. Tak i pýchu udržíme na uzdě. Říká se, že pýcha umírá, až hodinu po smrti, tedy buďme ostražité, aby nás nepřerostla. Modleme se za jednotu v našich skupinkách i mezi skupinkami navzájem. Mnohé jste již jistě pochopily a pocítily, jak velmi důležitá je modlitba za jednotu. Nevynášíme Je naprosto nepřípustné, aby některá z maminek vynesla, co bylo řečeno při modlitbě ve společenství. Pokud byste věděly, že k tomu došlo, je třeba s láskou, ale jasně a otevřeně říct, že toto se nesmí. Je také na místě zvážit setrvání maminky v této skupině, pokud by se problém opakoval. Některým maminkám trvá delší dobu, než se otevřou, jiné se neotevřou nikdy. Důvěra je velmi křehká věc, chraňte si ji. Problémy ve skupince Když máte ve skupince nějaké problémy, zamyslete se, zdali dodržujete všechny zásady, které jsme dostaly od naší zakladatelky Veroniky. Je možné, že problém je právě tam. Někdy se maminky, které vedou skupinku, snaží udržet skupinku za každou cenu a začnou se přizpůsobovat všem rozmarům některých žen ve skupince. Postupně se tak úplně odchýlí od pravidel, která jsme dostaly. Když zjistíte, že je tomu tak i u vás, vraťte se na začátek. Nebojte se! Pán Ježíš sám povolává do skupinek maminky, On sám se o nás také postará. Není tak důležité, kolik se nás v MM modlí, ale důležitější je, abychom svým životem svědčily o Ježíšově lásce, o tom, jak On koná v našich životech, a o síle odevzdání. Kdybyste měly nějaké nedorozumění ve svých skupinkách ohledně modlitby, ozvěte se nám, rády pomůžeme. Doporučujeme každé skupince DVD o MM. Veronika tam výstižně a jasně mluví o modlitbě. Pokud je nemáte, napište si o ně, obratem vám je pošleme (cena DVD je 50 Kč). 6

7 Duchovní okénko Čistota modlitby a modlitba srdcem Nedávno mi jedna maminka, která nechodí do MM, ale zná naše modlitby, říkala, že máme všechno moc předepsané, že v našem společenství není místo pro tzv. spontánní modlitbu či modlitbu srdce. Nemohla jsem s ní souhlasit. Další dotaz byl při jednom z diecézních setkání od maminky, která se ptala, proč v části, kde Velebíme Boha modlitbami a písněmi, vkládáme vlastní chvály, když na druhé straně říkáme, že modlitba má zůstat čistá. Byla jsem za tento dotaz velmi vděčná, neboť jsem si uvědomila, jak některé pro mě samozřejmé věci nemusí být jasné jinému. Proto také vyzývám na všech diecézních setkání, modlete se tak, jak se modlíme na těchto společných setkání, tam je modlitba vedena vždy podle zásad a pravidel společné spirituality MM. Modlitba srdce, to není modlitba opsaná z nějaké knihy. Je to modlitba, která vytryskne z vašeho srdce. Když se modlíte ve skupince MM, a pokud k tomu dojde, dejte jí prostor, nechte ji vytrysknout! Spontánní modlitbu můžeme vložit právě do chval a díků, stejně tak do proseb a samotného odevzdání. Domnívám se, že prostoru pro tento druh modlitby je v naší modlitbě dost. K modlitbám z brožurky MM nepřidáváme žádné napsané nebo opsané modlitby. Některé ženy jsou v tomto směru velmi obratné a vynalézavé, bohužel toto není vhodné. Zaznamenaly jsme už celé manuály modliteb, která je prý potřeba se pomodlit před začátkem samotné MM. Jsme přesvědčeny, že to tyto maminky dělají v nejlepší vůli, ale je nutné napsat, že toto do MM nepatří. Je to v rozporu se spiritualitou jednoduchosti a odevzdáním. Na zahájení MM je možné se na ztišení pomodlit např. desátek růžence. 7

8 Modlitby matek Ohlédnutí 8 Rekolekce v Kroměříži, Postní rekolekce MO a MM jsem se zúčastnil poprvé, a to pouze sobotní části, ale bylo to pro mě skvělé setkání. Jednak tím, že jsem mohl prožít den v modlitbě společně se svou ženou bez hlídání našich čtyř ratolestí. Ale to, co mě nejvíce oslovilo, byla společná modlitba nás otců a matek. Bylo pro mě úžasné zažít tu propojenost MM a MO. Jsem moc rád, že jednou za rok se můžeme sejít otcové a matky z celé ČR a společně se modlit, povzbudit se, nebo jen tak si popovídat. Díky moc všem organizátorům a přednášejícím. Těším se na příští rok a i na roky budoucí, kdy budeme moci přijet na celý víkend a nejen na sobotní den. Zdeněk Součástí rekolekce bylo také Modlitební triduum, které jsem zažila poprvé. Sobotní část, kdy jsme měli odpouštět těm, kteří zranili naše děti a kdy jsme Pána odprošovali za hříchy světa a za naše hříchy, kterých jsme se dopustili na našich dětech, byla pro mě velmi silným a mocným zážitkem..v tu chvíli jsem znovu prožívala všechny momenty, které byly pro mě a mou Anežku bolestné, pociťovala jsem hluboce lítost, bolest a žal, ale zároveň jsem cítila, jak mě to očišťuje to, že jsem to prožila znovu a s Pánem.požádala jsem ho, aby do těchto okamžiků vstoupil a uzdravil je, jak pro mě, tak pro Anežku škoda jen, že jsme neměly více času. Vím, že i tak jsme náš odměřený čas přetáhly jelikož v životě každé z nás je hodně momentů, které potřebují uzdravit a do jedné hodinové modlitby se všechny nevejdou. Krásné prostory kroměřížského AG a školní kaple na mě taky působily velice konejšivě a poeticky. Bylo to úžasné. Helena Stejně jako minulý rok, tak i letos jsme se s manželem zúčastnili postní duchovní obnovy v Kroměříži, jejichž hlavním tématem byla modlitba. Já jsem sem přijela naplněna obavami a strachem, protože jsem za několik dní měla nastoupit po téměř devíti letech mateřské dovolené do nového zaměstnání. Dělala jsem si velké starosti, jak tuto novou situaci naše rodinka zvládne. Nicméně postní obnova byla pro mě velkým povzbuzením. Na přednáškách paní doktorky Krausové a také otce Engelmana jsem si znovu uvědomila, jak velikým

9 Ohlédnutí darem je křesťanské manželství a jak důležitá je společná modlitba manželů. Nejvíce mě oslovila myšlenka paní doktorky Krausové, že muž má být knězem rodiny a společná modlitba manželů je stan setkání mezi Bohem a člověkem. S vděčností a radostí v srdci jsem Bohu děkovala za svého manžela, se kterým se mohu společně modlit a který je pro mě tím nejlepším knězem rodiny. Toto vědomí mě naplnilo novou nadějí a silou, že spolu s Pánem si nemusíme dělat starosti o svoji rodinu a naši budoucnost. Kéž mohou všechny maminky tak jako já prožívat svá manželství v plném spojení s Bohem. Monika Setkání MM pražské diecéze v Praze, Modlitba matek při setkání v Praze Naše první setkání MM v pražské diecézi proběhlo v sobotu v prostorách komunitního centra sv. Prokopa v Praze Butovicích. Při ohlédnutí za tímto setkáním pociťujeme velkou vděčnost a uvědomujeme si, jak nás Bůh neustále ve všem vede. Především bych chtěla poděkovat všem maminkám, které mezi nás přišly, i těm, které nás provázely svou modlitbou. Sešlo se nás kolem 50, což je na poměry v naší diecézi velký počet. Zatím máme registrováno 40 skupinek, i když víme, že fungují 9

10 Modlitby matek 10 i další, o kterých zatím nemáme informace, a také stále nové skupinky vznikají. Pro mě osobně bylo velmi milé setkání s maminkami, které jsem do té doby znala jen z ové korespondence. Často to bylo i úsměvné, když se mi představila milá babička tam, kde jsem byla přesvědčena, že si dopisuji se svou vrstevnicí, maminkou na mateřské :-). Úvodní mši sv. sloužil otec Šebestián, který si myslím získal každou z nás, která měla možnost se s ním poznat. I tentokrát mě oslovil svojí láskou, radostí, pokorou a tichostí (s níž se po skončení mše sv. nenápadně vytratil, a tak se připravil o naše vřelé díky a marcipánový dort :-)). Otec Šebestián má i velký dar slova. Při kázání se zmínil, že by byl býval raději kázal na radostnější texty, přesto jeho kázání bylo povzbudivé. V textu z proroka Jeremiáše dal Bůh prorokovi poznat zlé úmysly lidí v jeho okolí. I my někdy potřebujeme, abychom si uvědomili realitu zla kolem nás. Důležité ale je, jak zareagujeme potom. Jedinou správnou odpovědí je láska. Protože jen tak se může stát, že i v lidech kolem nás se pozvolna začne něco měnit. Nebude to hned a často naopak naše dobré jednání ještě vyprovokuje větší projevy zla. Přesto jedinou cestou dál je vytrvat v lásce. Při těchto myšlenkách z kázání otce Šebestiána mi přicházel na mysl vznik Modliteb matek. Vždyť i tady vše začalo poznáním zla ve světě, zla, které ohrožuje naše děti. A díky správné odpovědi na toto poznání lásce a modlitbě vzniklo toto požehnané dílo. Po mši sv. měla slovo naše koordinátorka Markéta, které jsme také vděčné za čas, který si pro nás udělala. Povzbudila nás k modlitbě za naše děti a připomněla nám, jakou jedinečnou ochranu svým dětem poskytujeme naše modlitby jsou košilkou, která je chrání, i když je neviditelná. Zároveň s námi Markéta sdílela krásné svědectví o cestě ke křtu svého manžela. Nejvíce mě oslovilo to, že ač si to nemusíme ani uvědomovat, naše modlitby proměňují především nás, a to je tím nejdůležitějším svědectvím pro naše okolí. Vrcholem setkání byla společná modlitba s odevzdáváním našich dětí. Po ní se přidaly další maminky se svými svědectvími. Je pro nás velkým povzbuzením vidět, jak Bůh stále působí v našich skupinkách i v našich rodinách. I samotné toto setkání bylo svědectvím o působení Ducha svatého už jen třeba tím, že přineslo ovoce v podobě vzniku nové skupinky MM v této farnosti. Velký dík patří také maminkám, které se postaraly o zajištění agapé na závěr našeho setkání. Myslím, že nám všem bylo spolu dobře. Pro mě osobně bylo toto setkání první větší akcí, jejíž přípravu jsem měla na starosti, a byla jsem z toho poněkud nervózní. O to více jsem pak vnímala Boží pokoj, který mě naplnil, jakmile jsem vzala poprvé do ruky mikrofon. (Takže pokud se u vás chystáte také něco udělat poprvé, nebojte se. Bůh se opravdu postará,

11 Ohlédnutí když ho pozveme.) Postará se i o to, co jsme samy nezvládly, jak jsem mohla dobře dosvědčit i na našem diecézním setkání. Koho by napadlo, že ti hudebníci, kteří tak krásně doprovodili naši společnou modlitbu, se mi vlastně náhodou ozvali teprve dvě hodiny před začátkem setkání, protože já jsem úplně zapomněla, že mám nějaký hudební doprovod zajistit :-). Bohu díky. Jana Kalendová Chci moc poděkovat a myslím, že i za ostatní maminky za krásné a požehnané odpoledne na setkání MM. Byla jsem dopoledne na duchovní obnově u sv. Ignáce s P. Armbrusterem, byla jsem překvapená při kázání o. Šebestiána, jak přesně navazoval na to, co o. Armbruster říkal. Je vidět, že Boží milost působí, i když je každý jako kněz úplně jiný. Bylo radost poznat i Markétu, ze které čiší radost a Boží láska. Díky vám. Jana O. Oblastní setkání MM v Uherském Hradišti, Setkání MM v Uherském Hradišti bylo požehnané. Už to, že se mohlo odehrát v sobotu před svátkem Božího milosrdenství, byl milý dárek od Pána. Zúčastnilo se kolem 80 maminek, mnohé z čerstvě založených skupinek, ale i maminky, které se v Modlitbách matek modlí už 15let. Myslím, že jsme všechny odcházely lehčí o starosti, které jsme předaly do Božích rukou a bohatší o sdílenou radost. Bohu díky!!! Marie Borošová Je týden po Velikonocích, sobota před nedělí Božího milosrdenství, 15. hod., začíná hodina Božího milosrdenství a matky z Uherského Hradiště a blízkého i dalekého okolí se sešly k modlitbám. Budou se celé odpoledne modlit před vystavenou Nejsvětější Svátostí za své i adoptivní děti. Není jim to zatěžko, ale naopak s touhou, rozechvěním a velkou důvěrou poklekají, prosí a odevzdávají děti, které jim Pán svěřil. Děti, které porodily nebo je snad porodila jiná matka, to je dnes úplně jedno. Všechny, spojeny v srdci i mysli, odkládají do košíčku postupně papírová kolečka se jmény dětí, vnuků a všech, které chtějí vložit do Ježíšovy náruče, do jeho Nejsvětějšího Srdce. Všechny věří, že v kostele Zvěstování Panně Marii (Zvěstování Páně) je přítomna ta největší a nejlaskavější Maminka Maria osobně. Vždyť ona má tu milost od svého Syna Ježíše, zahalit všechny své děti svým ochranným pláštěm a neustále se za nás přimlouvá. V jejím Neposkvrněném Srdci je místo pro všechny. 11

12 Modlitby matek Oblastní setkání MM v Uherském Hradišti Než společné i osobní modlitby začaly, paní Maruška Borošová diecézní koordinátorka všechny přivítala, seznámila nové maminky se spiritualitou MM a také jako první řekla silné svědectví o tom, jak se vlastně k MM dostala, jak ji Pán oslovil a vedl. Na setkání se k radosti všech přítomných dostavila i zakladatelka MM v České republice paní Růženka Fialová a Oldřiška Langášková z Brna. Z jejich promluv bylo všem jasné, že MM jsou dílo Boží, dílo Ducha sv. Prostor pro osobní svědectví měly i jiné maminky. Závěr celého odpoledne nemohl být jiný než při společném slavení Eucharistie. Tam jsme cítily, že Ježíš je živý a je s námi. Díky Bohu i všem, kdo se podíleli na uspořádání oblastního setkání MM. Velký dík patří citlivému hudebnímu doprovodu skvělé Capelly z Hluku a samozřejmě i bratřím františkánům, kteří nám umožnili setkat se v jejich kostele a sloužili také mši svatou. Anička 12

13 Ohlédnutí Setkání MM královéhradecké diecéze v Pardubicích, Děkuji za Vaše pozvání na setkání Modliteb matek. Kdykoliv se setkám v nějaké farnosti se skupinkou lidí, kteří se společně modlí, potěší mne to. Toto bylo setkání matek z celé diecéze a řadu žen znám osobně, včetně jejich životních příběhů, a tak jsem byl svědkem, jak v síle modlitby nesou své životní kříže. A tak mne mše svatá i hodinka modlitby před eucharistickým Pánem povzbudila a posílila, že jsem mohl být s nimi. S tímto dojmem jsem odjížděl z Vašeho setkání, díky. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký Mši svatou na setkání MM v Pardubicích celebroval pan biskup Kajnek Modlitby matek a já První moje setkání bylo v kapli svaté Markéty v Litomyšli před cca 13 lety (tehdy tam přijela Růženka podpořit a představit Modlitby matek). Mám čtyři děti, byla jsem hodně úzkostlivá a přísná maminka. Bála jsem se o děti, hodně jsem je monitorovala, hlídala, nerada jsem je někam posílala a pouštěla. Modlitby Matek mne osvobodily od strachu, stále se učím víc a víc své děti odevzdávat do rukou Božích, posílily moji důvěru a víru v Boha. Moje děti jsou všichni skauti a pořád se někde toulaly a toulají. Svoji změnu jsem si uvědomila v okamžiku, když moje nejmladší 13

14 Modlitby matek Markétka odjížděla autem se skauty ze sousední vesnice na skautskou víkendovou akci. Když se vrátila, povídaly jsme si a ona se mě ptala, jestli jsem se bála, protože maminka kamarádky se o ni bála. A já jsem si uvědomila, že jsem se NEBÁLA. Jsem za Modlitby matek moc vděčná. Moje děti o tom vědí a je úžasné, když mi moje starší dcera napíše: Mami, prosím Tě, můžete se modlit za moji kamarádku, která touží po miminku, nebo moje snacha, když prosí o modlitbu za miminko kamarádky, které má špatné krevní testy Vidím, že se učí důvěře přes moji zkušenost, a to je přeci super. Jednou se určitě taky zapojí do Modliteb matek. Každý a všechno má svůj čas. Snažím se svou zkušenost doporučovat lidem kolem sebe. Jsem šťastná, když vidím, že se někdo zajímá, ptá, chytá, pátrá Nevím, jak se žije lidem, kteří nemají víru, myslím, že musí mít všechno komplikovanější a těžší. Mě víra osvobozuje a posiluje, povznáší Markéta 14 Setkání MM brněnské diecéze v Brně, Setkání MM v brněnské diecézi proběhlo v sobotu před slavností Seslání Ducha Svatého. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Salesiánském středisku mládeže uprostřed sídliště na mě působil jako duchovní oáza. Při mši svaté se otec Šebestián zamýšlel nad texty čtení Gn 11,1-9 a Evangelia J 7, Babylonskou věž máme každý z nás v sobě, když prosazujeme své já, i když je to s naším dobrým úmyslem. Na Pána Ježíše se máme obracet s větší důvěrou, přestože to není jednoduché a většinou nás to bolí. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra. Čím více po Bohu toužíme, tím máme větší srdce, On nám ho může více zaplnit. Ježíš neříká, že všechny problémy pominou, my ale můžeme mít v srdci Jeho pokoj a budeme se na vše kolem sebe dívat z jiného úhlu pohledu a s nadhledem. Naše srdce tak budou naplněná radostí a proudy živé vody jsme schopny předávat dál, naše srdce budou k sobě a tím i k Ježíši Kristu přitahovat naše okolí. Při modlitbě odevzdání dětí jsme je mohly odevzdávat do košíčků v tváři tvář Ježíši přítomném v Nejsvětější svátosti oltářní. Oslovily mě také myšlenky z Deníku sv. Faustyny. Velkým povzbuzením byla pro mě svědectví maminek o vytrvalých modlitbách, které obrátily manžela a přivedly děti zpět do církve. Také jak působí Ježíš v jejich životech, když se mu plně odevzdávají a nenechávají si pro sebe ani 5%. Chtěla bych poděkovat všem maminkám, které pro nás setkání s láskou připravovaly.

15 Ohlédnutí Protože současně s naším setkáním probíhala na Výstavišti duchovní cvičení s o. Jamesem Manjackalem, chtěla bych se podělit o svědectví zázračného uzdravení své dcery (veřejně vystoupit jsem neměla odvahu). Asi před pěti roky se dceři udělaly na krku boule. Pediatr odebral krev, během měsíce se postupně všechna laboratorní vyšetření vracela jako negativní, ultrazvuk potvrdil cystický útvar neznámého původu cca 7x3 cm. Byli jsme objednáni na další odborná vyšetření do dětské nemocnice v Brně. Tři dny před vyšetřením jsme jeli na nedělní mši svatou do Koclířova, kterou sloužil o. Manjackal za uzdravení. Neměli jsme v té době auto, od nás není do Koclířova prakticky žádné spojení, ale Pán měl vše v režii, nakonec jsme mohli jet. Při modlitbě po mši svaté otec říkal jména a nemoci, z kterých Ježíš lidi uzdravil. Čekala jsem, zda uslyším i její jméno. Ale on řekl, že všechny nemoci krku budou uzdraveny. Boule na krku zůstaly. Zmizely úplně den před odjezdem na vyšetření. Měla jsem obavu, co nám lékař v Brně řekne, proč k němu jezdíme, když nikde nic nemá. A boule ráno v den odjezdu byly zase zpátky. Uvědomila jsem si, že místo toho, abych děkovala Pánu, řeším nepodstatné věci (co si asi doktor bude myslet ). Díky Bohu boule během pár dní úplně zmizely i ultrazvukové vyšetření bylo negativní. Pediatři říkali, že i kdyby se boule samy vstřebaly, nebylo by to ze dne na den. V tu neděli byla také v Koclířově jedna paní z našeho města, která měla rakovinu (její svědectví vyšlo v časopise Milujte se). Byla už v takovém fyzickém stavu, že se domnívala, že cestu i mši svatou už není schopna absolvovat. Díky péči dcery nakonec mohla jet. Sama potom říkala, že cítila, jak dostává novou sílu, veškerá únava zmizela. Pán ji obdaroval dvěma roky dalšího života. Vnímala je tak, že má svědčit o Ježíši nejen ve své rodině. Za vše chvála Kristu. Helena Šislerová Dávám ti Pane všechny touhy, co mám, dávám a věřím, že stačíš jen ty sám Tato píseň zazněla na závěr oblastního setkání Modliteb matek a nás provázela celou cestu domů. Právě důvěra a žízeň byla slova, která během těch několika hodin zazněla nejčastěji. Důvěra, bez níž nikdy neuděláme ten poslední krok k odevzdání a žízeň nás vlastně žene k proudu živé vody. Vlastně jsme tohle všechno už mnohokrát slyšely, ale díky svědectví několika odvážných maminek získala tato slova konkrétní význam. Uvědomily jsme si znovu důležitost společenství a tohoto hnutí. Téměř každý příspěvek končil ujištěním, že Modlitby matek jsou nejlepší J. Bylo hezké, jak jsme se poznávaly už po cestě na toto setkání. Jak se z neznámých stávaly známé. Občerstvily jsme nejen duši; při agapé a osobním setkání jsme vzpomínaly na první krůčky Modliteb matek v naší republice právě na tomto místě. Je hezké vidět Boží dílo 15

16 Modlitby matek a být jeho součástí. Děkujeme Růžence za to, že tehdy tolik Bohu důvěřovala a že díky ní dnes spousta maminek z tohoto pramene pije. Děkujeme i za povzbuzení, že i když ve výchově všechno nestihneme, máme vždy šanci svou modlitbou všechno nahradit. Moc děkujeme i Markétce a ostatním maminkám, které toto setkání zorganizovaly. Je to pro nás velké povzbuzení. Těšíme se už na příští setkání. Bůh vám všem žehnej! Mirka, Marta a Maruška z Jaroměřic nad Rokytnou 16 Modlitby otců na Sv. Hostýně Drahé maminky, vzhledem k tomu, že jsem o to byl vaší koordinátorkou Markétou požádán, napíši vám pár řádek o VII. národním setkání Modliteb otců v ČR. Od roku 2008, kdy starost o Modlitby otců na Moravě a v Čechách převzali muži od matek, pravidelně v jarním termínu pořádáme národní setkání. Podobně je tomu na Slovensku, kde je tradice setkávání delší, a kde pro změnu bývají setkání na podzim. Místo setkání v ČR se v průběhu let měnilo, vystřídali jsme Moravskou Třebovou, Albeřice a Rajnochovice, až jsme nakonec zakotvili na Sv. Hostýně. Toto místo na vysokém kopci s bazilikou, kaplemi, křížovou cestou a poutními domy je jako stvořené pro setkání chlapů, kteří se chtějí modlit za své rodiny, navzájem se povzbudit a načerpat sílu. Letošní setkání se uskutečnilo Na setkání bylo celkem 88 chlapů (z toho 6 kněží) z Moravy, Čech, Slovenska a Holandska. Setkání začalo v pátek večer mší svatou v bazilice, kterou sloužil otec arcibiskup Jan Graubner. Otec arcibiskup k nám chlapům měl ještě po mši promluvu na téma otcovství a po ní jsme mu mohli klást otázky. A jak se setkání líbilo otci arcibiskupovi? Cituji z u: Zatím přišlo i pár pěkných ozvěn, za které děkuji. Bylo mezi vámi dobře, bylo to i pro mne povzbuzením. Často na vás myslím a všem ze srdce žehnám. Jan Graubner. Tématem letošního setkání MO bylo Písmo svaté Boží Slovo. V pátek po večeři měl promluvu P. Šebestián (františkán, Moravská Třebová) o své zkušenosti s Božím slovem jak k němu Pán promlouvá skrze Písmo svaté, a dále o tom, že Pán je přítomen mezi námi, když tvoříme společenství. Mě osobně velmi potěšila a překvapila celonoční adorace v kapli sv. Josefa z pátku na sobotu. Nečekal jsem, že se chlapi budou střídat u Nejsvětější svátosti v tiché modlitbě až do rána. Já jsem přišel na adoraci v 5 ráno. Těšil jsem se, že budu sám s Ježíšem, a nakonec jsem tam nebyl sám ani malou chvíli. Pořád přicházeli další chlapi. A tak jsem si uvědomil, že Pán po mně tady na Hostýně chce právě to společenství.

17 Ohlédnutí V sobotu nám po snídani P. Kamil Obr přiblížil Písmo svaté rozborem tří osob otce (Abraháma), matky (Chany) a dítěte (Davida). Dopoledne jsme se rozdělili do skupinek po šesti mužích a ve skupinkách jsme probírali naše osobní zkušenosti s Božím slovem a s Božím vedením. Před obědem bylo ještě krátké vystoupení koordinátorek Modliteb matek (Markéta a Růženka), které se za námi cestou do Ostravy zastavily. Odpolední program zahrnoval mši svatou v bazilice, křížovou cestu (venku), svědectví ze skupinek a společné Modlitby otců. Po večeři následovala svědectví a sliby. Slib člena Modliteb otců složilo tento rok sedm mužů. V neděli jsme měli mši svatou v kapli sv. Josefa s P. Petrem Bulvasem. Otec Petr nám pak po mši přiblížil ignaciánský způsob čtení Písma svatého a prakticky ho s námi probral na úryvku z evangelia, ve kterém Pán Ježíš kráčí po moři. Celému setkání panovala přátelská, bratrská atmosféra, vždyť s některými otci a kněžími se takto setkáváme již po dobu 6 let. Pro mě osobně bylo toto setkání duchovní obnovou, která mi opět dodala podněty a sílu něco se sebou dělat. Pán k nám chce mluvit skrze Písmo svaté, chce k nám promlouvat každý den, jde o to, jestli my každý den Písmo svaté otevřeme a čteme. Honza Brázdil, Modlitby otců 17

18 Modlitby matek Pár řádků ze Slovenska V januári sme boli spolu s Růženkou z Brna a Ankou (prekladateľkou) v našom komunitnom dome v Anglicku v Star House. Mali sme spoločné modlitby za medzinárodné stretnutie národných koordinátoriek v Betleheme, ktoré má byť začiatkom roku Koncom roku 2015 budeme mať v Ríme oslavu 20. výročia vzniku MM, spojenú s audienciou Svätého Otca na Námestí sv. Petra. Presný dátum vám oznámime, hneď ako to budeme vedieť. Okrem toho k tomuto výročiu chystáme preklad knižočky MM do aramejčiny, jazyka, ktorým hovorila svätá rodina. V Star House sme prežili vzácny čas s Ježišom a ďakujeme vám všetkým, ktoré ste sa za nás modlili. Cítili sme silu spoločných modlitieb. Okrem modlitieb sme mali čas aj na osobné rozhovory a Veronica nám viackrát opakovala, aby sme nezabudli, keď tu ona už nebude, alebo niekto po nej prevezme kormidlo MM, aby sme vždy zachovávali všetko, čo jej Pán Ježiš dal pre MM. Aby sme sa v ničom neodchýlili od cesty, ktorou nás Duch Svätý viedol cez ňu. Keď som prišla domov, čítala som Prvý list Timotejovi. Bolo to, ako keby som počula znovu hovoriť Veronicu: Cieľom prikázania je láska vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. Od toho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. Chcú byť učiteľmi zákona a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia s takou istotou Toto prikázanie ti zverujem aby si mal vieru a dobré svedomie buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe Dávaj pozor na seba a na učenie, buď v tom vytrvalý. Ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery Opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa bezbožným a prázdnym rečiam a námietkam nepravého poznania Veronica hovorila podobne ako sv. Pavol. Znovu sme mohli žasnúť nad dielom MM a celej komunity Útecha, ktorú Pán zveril Veronice. Ďakovali sme, že môžeme byť tak blízko toľkým milostiam, ktoré Pán dáva na túto zem cez MM. Naša spiritualita je taká jednoduchá, že musíme byť veľmi citlivé, aby sme ju neporušenú odovzdali ďalším generáciám. Znovu sme si mohli uvedomiť, že MM nie sú o Veronice ani o mame Jane Pajanovej ani o iných koordinátorkách, ale sú o veľkom Božom dare, ktorý Pán Boh poslal na túto zem pre matky celého sveta. MM sú o osobnom vzťahu každej jednej matky s Pánom Ježišom. Boh prejavil veľkú dôveru Veronice, našej zakladateľke, 18

19 Pár řádků ze Slovenska keď jej zveril myšlienku a spiritualitu MM, a dôveroval jej, že ona túto spiritualitu odovzdá ďalej matkám na celom svete. Veronica s veľkou dôverou poverila národné koordinátorky, aby strážili túto spiritualitu, jej jednoduchosť a čistotu vo svojich krajinách, a podobne národné koordinátorky poverujú diecézne koordinátorky a požehnávajú a vysielajú oblastné koordinátorky do diecéz a oblastí s veľkou dôverou, že ony tam, kde sú, sa budú modliť a budú ochraňovať v prvom rade modlitbou spiritualitu MM. Dôležitosť opakovania toho, čo a ako bolo na začiatku, potvrdil vo svojej homílii o. Milan, ktorý hovoril, aké dôležité je každý rok oslavovať Veľkú noc a Vianoce a iné sviatky svätých, aké veľmi dôležité bolo pre Izraelitov, keď vyšli z Egypta, každý rok si pripomenúť prechod cez Červené more, každý rok znovu a znovu hovoriť to isté, aby si to zapamätali všetky generácie, aby nezabudli na nijakú maličkosť, ktorá dopĺňala veľkosť Boha a jeho milosrdenstvo. Jeden kňaz vo Svite povedal pri návšteve Veronicy, že hovorí stále to isté. Áno, stále to isté, ale my sme vždy trochu iní. Vždy zachytíme niečo iné, čo je práve v tej chvíli veľmi dôležité pre nás a pre tých, ktorí počúvajú, aby sme nezabudli, aby azda niekto nemohol povedať, že nepočul alebo nevedel Drahé mamy, ďakujme za našu zakladateľku Veronicu a chváľme Pána za milosti, ktoré dal na tento svet cez MM. Vyprosujme si navzájom jednotu sŕdc a myslí, aby sme odovzdávali myšlienku MM jednoduchú a čistú. Jana Pajanová 19

20 Modlitby matek Zamyšlení 20 Odevzdanost a jak ji praktikovat Asi deset dní po naší národní konferenci jsem v Brně navštívila přednášku francouzského kněze Cyrilla Debrise, postulátora beatifikačního procesu rakouské císařovny Zity. Abbé Debris pak podepisoval zájemcům svou knihu o této kandidátce blahořečení. Věnování, které mi vepsal do mého výtisku, jsem přijala s velkou vděčností v úžasu nad tím, jak je výstižné: Ať je vám císařovna vzorem ženy, manželky a matky v odevzdanosti do Boží Prozřetelnosti. Otec Cyrille nemohl s jistotou vědět, že jsem vdaná a mám děti. A to, že ve své dedikaci zmínil ještě navíc odevzdanost, považuji za milou pozornost shůry. Odevzdanost je základní pojem spirituality našeho hnutí. Jsem velmi vděčná Veronice za její přítomnost na loňské konferenci a hlavně za to, že kladla důraz na jednoduchost v naší duchovní orientaci. Modlitby matek, to nejsou konference a jiné velké akce. Jsou to pravidelná setkávání, kde se prostě a jednoduše modlíme za své děti v jednotě s matkami po celém světě. Vrcholem této modlitby je odevzdání dětí do Ježíšovy péče. Pokud v lidské rovině něco důležitého ve svém životě někomu svěřujeme, něco mu odevzdáváme, jistě toho člověka dobře známe a důvěřujeme mu. Máme s ním nějaký vztah. Výstižným příkladem jsou slova manželského slibu: odevzdávám se ti Když si dva lidé udělují svátost manželství, předpokládáme, že se důvěrně znají a jejich vztah je pevný. Odevzdat svůj život a své děti Bohu, nemusí být z hlediska logiky nijak obtížné. Bůh je svrchované Dobro, jistě to s námi myslí dobře, takže nemůžeme udělat chybu. Byl by to však pouze akt vůle a rozumu. Aby byla zapojena celá naše bytost, aby to byl akt lásky, musí náš vztah k Bohu být pevný a důvěrný. Vztahy se pěstují a rozvíjejí komunikací. Ve vztahu k Bohu je to komunikace par excellence, modlitba. A na toto téma vám nabízím myšlenky francouzského kněze, exercitátora Jeana Lafrance. Modlitba je nejjistější test, že veškerou svou důvěru obracíme k Bohu a že pouze od něho očekáváme milost, abychom ho ve všem poslouchali. Ten, kdo je na kolenou, jednoduše projevuje naději a důvěru. Ti, kdo mají trochu zkušeností s mezními situacemi, dobře vědí, že jsou stavy, kdy nemohou dostat jinou radu, než aby pokorně prosili. Rozhodnutí pokorně prosit je mnohem důležitější než všechno ostatní. Jsou lidé, kteří dělají transcendentální meditaci, jógu, zen, ale neprosí. Někteří dokonce odří-

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma

Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové. Tony Kalma 1. Centrální místo kříže Základní principy knih a myšlenek Leanne Payneové Tony Kalma Izajáš 53:4. Ježíš na sebe vzal naše bolesti a nesl naše nemoci. Učinil volnou cestu k Bohu, když vzal na sebe naše

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Novéna před biřmováním

Novéna před biřmováním Novéna před biřmováním Před sesláním Ducha svatého o Letnicích apoštolové setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými. Církev před velikými svátky spojenými s

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Vavřinecké listy. jaro 2012

Vavřinecké listy. jaro 2012 jaro 2012 Pro farnosti Vysoké Mýto, Vraclav, Knířov, Zámrsk, Radhošť Vavřinecké listy Děkujeme všem, kteří se podíleli svými příspěvky na vzniku tohoto čísla! Příspěvky, připomínky, komentáře ( ) jsou

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více