Boris Merhaut - Marcel Schwob známý neznámý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Boris Merhaut - Marcel Schwob známý neznámý"

Transkript

1 Boris Merhaut - Marcel Schwob známý neznámý Literáti let 70.minulého století se ve Francii bouřili proti sebeuspokojení pozitivistickonaturalistického vidění světa. Odmítli povrchní, zploštěný, rozumný svět, který byl vydáván za objektivní skutečnost. Toužili odkrývat dosud nepoznané, tajemné souvislosti, hledali hlubší smysl života a jeho celistvost. Objektivní skutečnost je jen přelud, bludné zdání a je na mně, abych ji změnil a přetvářel podle svého, stojí v úvodníku jejího nového časopisu Le Symboliste. Těžiště hnutí symbolismu bylo v poezii a jeho výpravná próza se vyvíjela nesměle a opožděně. Byla vesměs módní, vyumělkovaná a nepůvodní a je po zásluze zapomenuta, až na dvě výjimky. Jako prozaik vynikal přítel Mallarméa a Verlaina, Villiers de l Isle-Adam, především souborem próz Kruté povídky (Contes cruels, 1883). Jako vrchol a mistra symbolické prózy jej u nás neomylně rozpoznal F. X. Šalda (Šaldův zápisník IV, ). Významným symbolistou byl i u nás hojně překládaný Remy de Gourmont, avšak na jeho díle se usadil prach. Naproti tomu Schwob je i víc: předjímá budoucnost, je náš duchovní bratr Dnes čteš Schwobovu prózu s radostí a rozkoší: je zdravá, silná, míznatá, jakoby dnes napsaná. Soudím, že toto prorocké zhodnocení platí i o dalších takřka 70 letech. Málokterý génius se na své životní dráze nesetkává s mimořádnými obtížemi a strastmi. Avšak osud předčasně zesnulého Marcela Schwoba byl po všech stránkách mimořádně tragický. Narodil se v Chaville (Seine-et-oise). Otec, intelektuál s sklony k bohémství, se skrovně živil jako knihovník, archivář a volný novinář. Rodina, plně do francouzské společnosti integrovaná, židovského rabínského původu, se záhy přestěhovala do Nantes, kde se mimořádně nadaný chlapec předčasně seznamoval se světem písemnictví a umění. Dalšího vzdělání studenta se ujal strýc David Léon Cahun, ředitel knihovny Institutu Mazarin, učenec přímo encyklopedických znalostí, znalec Tóry a průkopník orientalistiky. Ten se pro introvertního, ostýchavého hocha bez kamarádů stal klíčníkem, ochotně mu otevírajícím zcela neznámé světy. Zatímco rodícím se francouzským literátům zcela postačovala znalost latiny a vzácněji řečtiny, aby se mohli považovat za výkvět vzdělanců, předčasně rozumově vyspělý Marcel Schwob raději tajil své znalosti hebrejštiny a sanskrtu, aby nebyl ocejchován za podivína. Na prstech obou rukou spočítáme i jeho současníky, kteří byli schopni tak precizně jako on překládat z angličtiny. Svůj rozhled rozšiřoval na lyceu Ludvíka Velikého, kde jeho spolužáky byli Léen Daudet a Paul Claduel,. Maturoval r.1888, ale na věhlasné učiliště pro řídící úředníky École normale supérieure talentovaný Marcel, ač prokázal zcela mimořádné znalosti, přijat nebyl, prý neměl dostatečně mocnou protekci. Examinátoři se obávali, že by byl příliš nebezpečnou konkurencí pro vrstevníky. Od dětství měl rád koně a závistivě se díval na jezdce, ať už patřili k aristokracii nebo armádě. Láska ke koním a touha po dobrodružství dovedly Marcela k mladické nerozvážnosti. V 18ti letech se jako dobrovolník přihlásil ke službě do dělostřeleckého pluku ve Vannes v Bretaňsku, kde sice nasbíral cenné náměty pro své mistrné povídky, ale zároveň na vlastní kůži poznal nejen drsnost, ale přímo surovost vojenského života. Koncem r.1885 své matce napsal: Dějí se tu skandální věci. Rekrut byl během jezdeckého výcviku opakovaně ztýrán (poddůstojníkem) a uvržen na samotku, až tam bídně umřel. Stalo se tak poté, co ho přivázali na koně, kterého pobídli do trysku. Když ho odvázali, byl polomrtev měl přeraženou páteř V přístavních krčmách se stýkal s plavci, celníky, pašeráky, nevěstkami, pobudy i piráty. Pečlivě zapisoval jejich mluvu, čímž položil základ k uznávanému souboru argotu (Études sur l argot francais, 1889). Spoluautorem byl předčasně zesnulý přítel G. Guieleysse. Studie svou metodikou dělala čest oběma žákům lingvisty Ferdinanda de Saussure, avšak Marcel ve šlépějích proslulého filologa nepokračoval, lingvistika, tak skvěle využitá ke studiu mluv skupiny obyvatel na pokraji počestné společnosti, mu nadále sloužila jen jako nástroj k překračování hranic své společenské vrstvy a umožňovala mu soucitným pohledem objímat prchavý a pomíjející život ve všech jeho podobách. Schwob byl nejlepším odborníkem na francouzský argot své epochy, a sám složil několik tisíc argotických veršů, které vyšly až v sebraných spisech (Bern 1937) pod titulem Landerne rouge (Červená lucerna). Podle F. X. Šaldy jsou plny pitoreskní síly výrazové, jakési divoké a hořké vůně, vůně moře, chudoby i zločinu Na veřejnost Marcel Schwob vystoupil r.1891 povídkovým cyklem Coeur double (Rozdvojené srdce), sbírkou neobyčejně zralou a vyspělou, plné přísné kázně a znamenitě zvládnuté síly. V dobách, kdy už veřejnost byla znechucena a otrávena pseudovědeckým pedantstvím Zoly a Bourgeta, náhle vytryskla próza zdravá, silná a míznatá, která se četla s chutí, radostí, ba i rozkoší. Je s podivem, jak autor, hlásící se k symbolismu, se dokázal vyhnout všem úskalím symbolistické poetiky a jak mistrně smíchal své rozmanité erudice, talenty a styly. Básník si podává ruce s lingvistou, archivář s historikem a kritikem, povídkář s esejistou, lyrik s epikem i satyrikem. Především povídky Vlak 081, Dva bez tváře a V opiovém oblouznění jsou předzvěstí nástupu

2 románu dobrodružného, který tak proslavil R. L. Stevenson. Tato prvotina Marcelu Schwobovi vynesla uznání mistra prózy a uznávaného vůdce nové generace. Zatímco naturalistický román ukolébal své měšťácké čtenáře do pocitu sytého a povrchního bezpečí a veškeré tajemno ze života nemilosrdně vyoperovával, Schwob tajemství budil a básnicky rozváděl: je spisovatelem hrůzy a děsu. Mistr-povídkář si svá témata nevymýšlí: bere je z minulosti, z archivů, legend, z židovské tradice, z arabských pohádek Tisíc a jedna noc, z buddhistických džátak, z folkloru, ba i ze soudních protokolů. Jeho silou je zpracování: jde do hloubky, nepopisuje, nýbrž naznačuje a sugeruje. Oproti tlustospisům naturalistů je co nejstručnější, libuje si v krajních emocích, dovede otvírat branky do snové říše: vyvolá otřes, který nenechává doznít a vyžaduje od čtenáře nejen pozornost, ale i spolupráci. Chce vzbudit ambivalenci, celou emoční škálu, kterou lidské srdce prochází od hrůzy a odporu až k soucitu a bezbřehému soucítění. Svůj záměr autor vysvětluje v předmluvě: Srdce člověka je dvojité: sobectví vyvažuje lásku, osobnost je tam protiváhou mas, zachování jedince počítá s obětováním druhých, póly srdce na dně jsou já (ego) a lidstvo. Jak se duše bere od jedné krajnosti ke druhé, od rozšiřování vlastního života k rozšiřování vespolného života, je tu jistá dráha, kterou musíš projít, abys dospěl k soucítění, a tato kniha chce vyznačit její etapy. Očista od vášně, jak tomu rozuměl Aristoteles, toto očištění duše nebylo nic jiného než klid vnesený do rozechvělého srdce. Jaký útok proti duchu doby, proti řemeslnickému popisu, proti psychologickému rozpitvávání, kultu lživědy, nasládlosti a rozbahněnosti (své doby)! Bylo-li Dvojité srdce zcela nedotčeno programem a doktrínou symbolismu, druhá kniha povídek Roi au masque d or (Král se zlatou maskou, 1993) je zřetelně z dílny básníka, který se hlásí k symbolismu. Ze symbolismu čiší idealismus, ale je to idealismus nepřímý. Na ideu se nikdy neukazuje prstem, nevyslovuje se přímo či dokonce po lopatě, ani se tlustě nepodtrhuje. Čtenář sám se k ní musí propracovat, nejen o ní přemýšlet, ale složit ji v celek z náznaků, z masek, z nápovědí, z životní hry. Symbolista je přesvědčen, že každá idea vzniká, trvá a zaniká, a během své pouti zanechává na světě své stopy. Jde o to, tyto stopy pozorně sledovat, dešifrovat je a sestavit je ve větu, která je koherentní a ideově rozumná. Jednotliviny jsou odrazem a zrcadlem ducha, zrcadlem roztříštěným, jehož střepiny nutno složit v celek. Tato představa je rozvedena v předmluvě k druhé sbírce povídek: představte si, že Bůh mluví, v tom případě je vesmír jeho jazykem. Není nutné, aby mluvil k nám, lidem. Na koho se obrací, nevíme. Ale jím stvořené věci se také pokoušejí k nám promlouvat a my, kteří jsme součástí stvoření, se pokoušíme nalézt klíč Jsou jen znaky a znaky znaků. Jak odpovídá titul Král se zlatou maskou, i v druhé Schwobově knize povídek opět vstupujeme do říše řešitelných tajemství. Nikde jinde nevystupuje tolik maskovaných bytostí: od ponuré královské galerie, kde všichni vladaři se dali portrétovat s maskami, přes vrahy a galejníky až po krasavice, které rychle zestárnou, jakmile pohlédnou do zrcadla. Ve stejnojmenném výboru v překladu Oskara Reindla (Praha, Odeon 1974) je bohužel vynechána egyptská povídka Rampsinit o vychytralém zloději, kterou nám dochoval Herodotos. Marcel Schwob Herodotův námět s velkou fabulační dovedností přepracovává do svatokrádeže, kdy po smrti Ahuri, dcery faraona ukradl Rampsinit její tělo. Setkání velezloděje s ničemným krčmářem, zlodějíčkem v malém, srší humorem a je důkazem, že i na prahu smrti může existovat mezi zloději různého formátu opravdová lidská solidarita. Veškerá přímo modelová vychytralost králi zlodějů není nic platná, protože jeho láska k zemřelé Ahuri je tak silná a slepá, že ho zahubí. Ze starého Egypta s detailní znalostí reálií je převzat příběh dvou bratří Balzamovačky. Ze středověkých kronik Marcel Schwob čerpal své náměty k povídkám Mor, Hostina s Ďáblem a Blanka Samákrev. Všechny hlavní postavy jsou zasazeny do virtuózně vzkříšené dobové atmosféry a navozovaný prožitek hrůzy není nikdy samoúčelný, nýbrž je nezbytnou etapou k sebeobětování a lásky k bližnímu. Jak vidno, obě prvotiny, sbírky povídek, jsou tak úzce spjaty, že představují jen dvoje rozvedení týchž myšlenek a dvoje aplikace stejných uměleckých postupů, Le Livre de Monelle (Kniha o Monelle, česky prvně 1911) pak znamená skok vpřed a zahájení další tvůrčí etapy. Ač ji Marcel Schwob na sklonku života zlostně zavrhl, je to jeho jediný bestseller, kniha nejpopulárnější, nejlíbeznější a nejpřístupnější, ale různě interpretovaná. Jak už to u bestsellerů bývá, Monella vzbudila ve své době široké spektrum protichůdných reakcí. Pro jedny to byla rukojeť tvořivého nihilismu, pro druhé evangelium soucítění se vším živoucím a lítostí nad veškerým utrpením lidského údělu. Básník, romanopisec a nejvlivnější literární kritik symbolismu Rémy de Gourmont Monellu charakterizuje jako veledílo smutku a lásky. Ve všech povídkách Marcela Schwoba chyběla osobně lyrická nota důvěrnosti a autentického zážitku. Teprve Monella má podklad autobiografický do té míry, že je přetavenou zpovědí. Vytryskla z básníkova milostného vzplanutí k Louise, mladičké nevěstce z lidu, s níž se setkal r. 1891, asi rok poté, co se Marcel Schwob oženil s vynikající herečkou Margueritte Moreno, vlastním jménem Lucie Marie Monceau ( ). Tato oduševnělá kráska už na konzervatoři získala první

3 cenu v kategorii tragédie a od r.1890 byla angažována na nejprestižnější scéně Comedie Francaise. Pro Schwobovy přátele byl vztah k tuctové dívce zcela nepochopitelný. Básníka si patrně podmanila svou naivitou, bezelstnou upřímností, svou hravostí a dětinskostí. Fyzicky nad své družky nikterak nevynikala, měla drobné, rozkošné tělo, v němž už tehdy hlodala tuberkulóza, kaštanové vlasy a zasněný pohled. Do té doby Marcel jednostranně rozvíjel jen a jen svůj intelekt. Neměl mládí, neměl jinošské radovánky. Pozdní syn stárnoucích rodičů, syn chladného, odtažitého otce-novináře, který svým vzděláním a rozhledem převyšoval své kolegy, syn jehož výchova byla tak záhy přenechána ještě vzdělanějšímu strýci Cahunovi, průkopníkovvi orientalistiky, který netoužil po slávě vysokoškolských profesorů, takže raději vyhledával povolání, které mu ponechávalo dostatek času na luštění rukopisů na papyrech, pergamenech a palmových listech, dovezených z dalekého Orientu. Od tohoto erudovaného učence Marcel převzal obdiv k monumentálnímu indickému písmu dévanágarí, doslova městu bohů, které je daleko ladnější a zaoblenější, než klínopis či písmo hebrejské, které potomku vyhlášeného rabínského rodu mělo být nejbližší. Jen málokdo tušil, že M.S., tento tak svrchovaný rozumář, tajně v hloubi srdce miloval věci prosté, nepraktické a zbytečné. Zdá se, že malá Louisa se bezděky stala osvoboditelkou jeho spoutané a zakřiknuté něhy: dala mu ztracený klíč k jeho zasunutému dětství, rozmarům a neprovozovaným dětským hrám. Tak vznikla nejlyričtější z jeho knih, tak blízká jeho intonaci jeho dvou mistrů, Dickense a Dostojevského, kde nebezpečné přiblížení se sentimentalitě je korigováno bodhisatvovským ideálem soucítění a mystikou pravoslaví, které do Paříže importoval z vlasti přechodně vyhnaný Vladimír Solovjev. Než se tento prvotní zážitek vtělil do mistrovského díla, prošel složitou metamorfózou. Podle F. X. Šaldy Monella je především symbol Schwobovy duše, která poznává vášní utrpení a utrpením lásku. Monella je všecko bezvědomé utrpení světa, které nemůže být vykoupeno, poněvadž neustále mění tvar a jméno, nad kterým můžeš jen zaplakat jako nad vším jedinečným a nepochopitelným. Monella jest sám ilogický a iracionální základ a řád (světského) života. Mýlí se kritici, kteří inspiraci tohoto evangelia hledali u ideologa anarchismu Maxe Stirnera a jeho francouzských epigonů, kteří se v literárním světě dostali nakrátko do módy. Schwob čerpal z tisíciletých zkušeností judaismu, uložených v žalmech a Knize Kazatel. Ani Nietzsche, ani později Gide, nejsou partnery naléhavé výzvy ničit a bořit minulost, přítomnost a budoucnost. Nič, nič, nič. Nič v sobě samém. Nič kolem sebe Nič, protože celé stvoření se rodí ze zničení. Pro vyšší dobro je třeba ničit nižší dobro..., zní jako hold bohu Šivovi, který je zároveň bohem přeměny, Šivovi Natarádžovi, králi tance, který svým dynamickým pohybem způsobuje vznik a zánik nejen světů, ale i celých vesmírů. Tedy žádné štvaní manipulovatelného, tupého davu, ale zašifrovaná forma filosofie věčnosti (philosophia perennis), společný jmenovatel mystiků všech věr a odstínů. Když jsou mudrci se svými pravdami u konce, ptají se dítěte, stálo na pohlednici malého děcka s důvěřivýma očima, kterou kandidátka do senátu Zeleného kruhu dostala od neznámého starce. Čím k nám tato dětská Monella promlouvá tak tvrdě a nesmlouvavě, jako pobuřující výroky Ježiše Krista? Je zajisté především ztělesněním Goethova das ewiges Weibliches, věčného ženství v tom, co má v sobě hravě bezprostředního, nevypočitatelného a až tragicky křehkého a zranitelného. Avšak hlubší smysl této symbolické postavy nenajdeme jen na úrovni protikladnosti a polarit pohlaví. Taoisté chápou souhru polarit jang a jin nejen jako podmínku veškerého stvoření, ale nacházejí i protikladnost kosmických tendencí v každé lidské bytosti. Staroindická mája není pro mudrce jen klam, mam a iluze, ale zázračně podivuhodný nástroj Brahmy, boha stvořitele a Višnua, boha udržovatele. Mája není substancí, nýbrž tvůrčí silou či energií Íšvary, svrchovaného Pána vesmíru. Mája je ztotožňována s jmény a formami. Svět máje je hrou matky věcí, stále toužící zpodobnit se v nekonečně rozmanitých formách. Jak vyjádřil Hegel, Bůh potřebuje vesmír, který je nezbytnou fází uskutečňování Sebe Sama. Toto básník znal nejen z překladů a komentářů, ale i z originálních textů. Monella toto pojetí parafrázuje: Sama touha po novém není než žádostivost duše, která touží nabýt tvar. Monella zná návod, kudy vede cesta ven: Nezabývej se svou svobodou: zapomínej na sebe sama. Životní utrpení a vázanost lidského údělu je třeba pokorně přijímat. Odvíjení příběhu je poněkud neorganicky narušeno druhou částí nazvanou Sestry Monelliny, jež jsou symboly různých modů elementárního ženského údělu, proměnlivého a nevyzpytatelného jako příroda sama, avšak předurčeného převládajícím povahovým rysem. Defilují Egoistka, Rozkošnice, Zvrhlá, Zklamaná, Plachá Štěpinka, věrná Jeanina, Předurčená Ilsé, Zasněná Marjolaina, Vyslyšená Cice, Bezcitná Morgana, Obětovaná Lilly. Na náš vkus je jejich symboliská záměrnost příliš přeexponovaná. Avšak kritik Rémy de Gourmont ocenil jemnou psychologii těchto postav a soudil, že autor chtěl těmto sladkým dívenkám dát říci víc věcí, než

4 obsahují jejich drobné, užaslé hlavičky. Formuje a hněte je společnost, jejíž jsou součástí a tytéž typy karikatury a deviace bychom snadno našli v naší konzumní společnosti. Třetí část Monelly je knihou proměn, úniku a vzkříšení. Monella byla v básníkově životě jen epizoda, jeho životem jen prošla a zmizela. Básníku-symbolistovi zbývá jen pracně jako investigativnímu žurnalistovi hledat stopy její obětavé činnosti a jako Orfeus se vydat hledat Euridiku do podsvětí. Monella však nebyla v podsvětí řecké mytologie ani v křesťanském očistci, nýbrž v oblasti, která se nejvíc podobá bardu tibetského buddhismu, v posmrtném mezistavu, který je čekárnou na nové znovuzrození. Svítilnička, kterou Světlonoška Monella drží v ruce, je předobraz světla velikosti palce, které podle hermetiků dostává do vínku každý člověk. Má volbu toto světlo rozmnožovat nebo je zakopat: zlými činy se světlo velikosti palce zmenšuje na velikost špendlíkové hlavičky a jedinec v důsledku karmanového zákona příčiny a následku si tak připravuje nízké a strastiplné zrození. Je si vědoma, že její čas dosud nenastal a proto odmítá vrátit se s básníkem do domu dětských her, protože dospělí by volné děti dříve či později pochytali a nutili je konat svou marnou práci, a ctít a milovat jejich vzory... Lidé křečovitě hledají svou radost ve vzpomínkách, vzdorují toku života, zpiti a zmáneni pravdou světu, která přestala být pravdou, ač se jako pravda kdysi zjevila. Básník nakonec Monellu opouští a zanechává v temnotě, jako símě v úrodné, černé zemi, protože jí uvěří, že se znovu sejdou v jejím bílém království. Nebude to snadné, protože on sám jakožto člověk ryze světský a rozumář se po krk utápí v rudém království, které ve skutečnosti je království černé. A tu jako jiskřivý drahokam je do závěrečné kapitolky vložen úchvatný obraz dětských zástupů, které táhnou krajem, prodchnuty neotřesitelnou vírou, že dojdou do Svaté země a z rukou nevěřících vyrvou místa, kde žil spasitel Ježíš Kristus. Tento dojemný příběh Schwob rozpracoval a vydal jako legendu pod názvem La Croisade des enfants (Křížová výprava dětí ). Bylo logické, že básník s erudicí historika se s tímto tragickým příběhem z letopisů počátku 13. století natolik ztožnil, že jej proměnil v Monelliny zástupy dětí. Ani básník, ani jeho průvodkyně Louvetta, která dala přednost lásce a utrpení, nejsou schopni přidat se k dětem, které tak horoucně toužily poznat pravdu,a proto se vrátily do jednotvárného světa, kde se budete smát, ne však celým svým smíchem a kde budete plakat, ne však všemi svými slzami (Chalíl Džibrán, česky 1996). Těsně před Monellou Marcel Schwob zveřejňuje své Mimes (Mimy), úplný protiklad bouřlivé Monelly sbírku v próze na antické motivy, které mohl jen málokdo vychutnat, protože vyžadovaly detailní znalosti antiky, které má dnes jen hrstka klasických filologů. Jsou komponovány na způsob živých obrazů, ale vznáší se nad nimi stín marnosti. Následné Vies imagineires (Smyšlené životopisy) mají laťku nasazenou vysoko. Básníkův cíl je stvořit životopis jako dílo pravdy ryze jedinečné, evokovat minulý zhaslý život bez lživých koncepcí hrdinství, mravnosti, příkladnosti a jiných oslích můstků moralizujících a užvaněných historiků v celé jejich plamenné blýskavosti. Umění je mu opakem obecných ideí, popisuje jen individuálnost, touží po jedinečnosti. Bral si příklad z anglického biografa Boswella, který jako proslulý japonský malíř Hokusai chtěl zachytit každý charakteristický rys a linii své předlohy: Životopisec má volit z lidských možností tu, která je jedinečná. Nesmí se v umění zmýlit, právě tak jako se Bůh nezmýlil v dobrotě Životopisec z hrubé směsice vybírá, z čeho složit tvar, který by se nepodobal žádnému jinému, který je tak jedinečný, jako každé jiné stvoření. Jakkoliv měl Schwob na Francouze nevídané znalosti soudobé anglické a americké literatury, neznal natolik Schakespeara, aby rozpoznal, že tento dramatik se tak jako on pokoušel zlidštit dějiny a zbavit je heroického nánosu. Cizí mu zůstal dějinný optimismus oficiálních ideologů. Schwob jde stůj co stůj za pravdou, zatracuje iluze. Šalda upozornil, že umění Schwobovo je podstatně pesimistické. Skloněn nad šernou propastí nicoty a zmaru, vyvolává raketově oslnivé jevy spokojené s člověkem, tak závratně rychle pomíjející, jako kvarky a leptony na subjaderné úrovni. Tak v umění zkratky Schwob dosáhl svého vrcholu: pečlivě vybírá jen ony rysy, které navzdory logice jsou těhotné smysluplností, vrhají tajemná světla na rysy ostatní, nepodstatné a mistrným uměním kompozičním je integruje do vyššího, srozumitelného celku. Specifická geniálnost Schwobova spočívá v jakési hrozně složité prostotě, pokouší se vystihnout Rémy de Gourmont, uspořádáním a sladěním nekonečného množství detailů správných a přesných jeho povídky vzbuzují dojem jednoho detailu. V době, která je poplatná převáděné všeho na společného logického nebo rozumového jmenovatele, Schwob nechává vše překypovat a tryskat v úchvatném tanci atomů: stal se tak průkopníkem pluralismu, o němž literáti neměli ani ponětí. Tyto znamenité postřehy spadají do dob, kdy u Schwoba propukla těžká nervová choroba, o jejíž diagnózu vedli lékaři spory.

5 Básník se na ni pokouší zapomenout psaním esejí, které vyšly r pod názvem Spicilege (Klasobraní, 1896). Vypravují o hlavních osnovách jeho díla: o hrůze a perverzitě, o lásce a soucitu, o podobnosti a různosti, o smíchu, o umění a o anarchii. Vesměs jsou to ještě dnes užitečné podměty k hlubšímu nahlížení do propasti bytí, kterou mu přiblížilo utrpení jeho těžké nemoci. Ze tří mistrných portrétů Villona, Stevensona a Mereditha vyplývá, že básník nezapře své příbuzenství s tulákem a baladérem, který spojil svůj osud s bandou skořápkářů. Rozsáhlejší biografii Villonovu, na níž pracoval až do smrti, bohužel nestačil dokončit. Po jeho díle byla tak čilá poptávka, že r vydal výbor pod titulem La lampe de Psyché (Lampa Psyché). Kromě povídky Dřevěná hvězda nepřináší nic nového: přetiskuje Mimy, Křížovou výpravu dětí a nejpopulárnější Knihu o Monelle. Vůbec poslední dílo Les Moeurs des Diurnales (Mravy novinářů) F. X. Šalda charakterizuje jako divoký hněvivý květ ostnatého kaktusu. Jeho podtitul zní Traktát o žurnalistice, a vyšlo pod pseudonymem. Dílo není určeno jeho kolegům-novinářům, nýbrž spíše jejich kritikům. V předmluvě Schwob prorocky předvídá, že velmi potěší všechny ty, kteří si potrpí na cayenský pepř a indické kari. Mravy novinářů se stylově natolik liší od ostatní Schwobovy tvorby, že k nim byla literární kritika krajně nespravedlivá. Pierre Champion tuto sbírku šlehů označuje za žlučovitou krizi zloby. Avšak žádná osobní msta to nebyla: Marcel Schwob příliš nad tyto pisálky vyčníval, než aby mu mohli ublížit. Autor se opíral o dochovanou sbírku výstřižků z tisku, takže své rozhořčení nad povrchností, lajdáctvím a ignoranstvím žurnalistů své doby mohl bohatě doložit. Je to bohatá sbírka jazykových poklesků a nesmyslů, bezpáteřnost korouhviček, které dnes tvrdí to a zítra pravý opak, vždy podle přání svých chlebodárců. Pro mistra slova, jakým Schwob byl, bylo utrpením muset se s takovými lidmi stýkat. Práce by si zasloužila být přeložena a mohla by posloužit jako dokument, že hloupost, nadutost a prodejnost novinářů není, žel, nic nového pod sluncem. Mnohými otazníky byl prostoupen Schwobův manželský život. R se oženil se skvělou herečkou, úzce spjatou se symbolistickým hnutím, Marguaeritou Moreno, vlastním jménem Lucie Marie Mocenou ( ). Catulle Mendes tvrdil, že byla nejlepří recitátorkou Verlaina a dalších symbolistů, protože její hlas byl podmanivý svou přizpůsobivostí básnickým rytmům. Vynikla už na konzervatoři, kde získala Cenu za tragédii. Získala angažmá v prestyžním Théatre Francais a roku 1903 přešla do divadla Sarah-Bernhartové. Moreno se prvně se Schwobem setkala v redakci Écho de Paris, kde kraloval Catulle-Mendes. V knize vzpomínek La Statue de sel (Postava ze soli) napsala: Marcel Schwob byl mohutný a nosil knír. Jeho podoba s princem Viktorem Napoleonem byla omračující. Od napoleonského typu ho odlišoval pouze nos, který prozrazoval jeho semitský původ. Měl ladné, bílé a jemné ruce a melancholický úsměv, který odkrýval dokonalé zuby. Ale jak špatně byl oblečen! Zdálo se, že váhu své tak mladé slávy nosí s údivem a neohrabanou pýchou. Ale v jeho očích se skrývaly kouzla a čáry. I při letmém setkání se každý zapamatoval jeho oči, jasné jako nebe dalekého orientu, kruté a bystrozraké, něžné a patetické. Když však jeho tak výraznou tvář zpustošila nemoc, jeho rysy navždy překryla bolestná maska a veškerá láska, horoucnost a chuť žít se skryly v jasných a hlubokých panenkách, které jediné zjevovaly jeho tajemnou a mnohotvárnou duši. Byla to láska na první pohled. Rozvinula se v dlouhý, komplementártní vztah. Ona ho pokládá za génia a dává mu to najevo, on je jí a její kariéře bezvýhradně oddán. Pro ni se pouští do těžkého překladu Shakespeara, aby si v Hamletovi zahrála roli Ofelie. Jejich vztah přetrval i sérii těžkých operací, které básníka zbavily mužství, aniž to přineslo úlevu od krutých bolestí. Čím dál tím více času byl nucen jako invalida trávit na lůžku. Zůstal však věrný tuctu svých blízkých přátel a chorobu před nimi tajil. Tak např. když onemocněla spisovatelka Colette, těžce se dovlekl do 3. patra, aby ji rozptyloval předčítáním svých rukopisů překladů Twaina, Jeroma, Dickence či Stevensona. Zhýčkaná mladičká autorka (bylo jí tehdy 20) přijímala tyto jeho pozornosti jako samozřejmost a teprve ve své pozdní biografii si uvědomila, jaká to byla Schwobova oběť. V létě 1900 se Marcel Schwob s ošetřovatelem Jeanem vydal ke svému příteli Whibleyovi do Haslemere v rabství Surrey. V září uzavřel sňatek v Londýně a svědky byli Charles Whibley, blízký přítel Stevensonův, autor předmluvy anglického překladu Rabelaise a ceremoniář William Ernest Henley. Společně navštívili George Mereditha a potom se vrátili do Francie. Marcel Schwob marně hledal byt, kde by méně trpěl. Po páté se přestěhoval do ulice Saint- Louis-el Ile, kde novým ošetřovatelem a správcem soukromé zoologické zahrady se stal Číňan Ťingc-jing, s nímž básník uzavřel nevídanou smlouvu: zavázal se, že po smrti sluhy dá jeho mrtvolu v rakvi odeslat do Číny, aby byla pochována v rodné hroudě. Herečka Moreno si těžce zvykala na tak rozsáhlou domácnost, kde měli své místo plch, netopýr, veverka, kočka a párek psů. Menažérií však byla nadšená častá návštěvnice Colette, která hladila jedno zvíře po druhém a přitom vesele švitořila. Jen Colette mu umožňovala na chvilku zapomenout na kruté bolesti. Herečka to blahosklonně glosovala: Colette si nadmíru vážila přízně svého přísného mentora a odměňovala se

6 mu tím, že mu poutavě vyprávěla a propůjčovala veselí svého krásného a vášnivého mládí. S ní Marcel znovu nalézal svá radostná a bujará dvacátá léta. Svěřoval se jí se svým strachem z kuchařů, vzpomínal na svá školní léta a na skopičiny, kterými trápili své učitele. Vzpomínal s menší trpkostí na svůj pluk, kde byl tak nešťastný a zneuznaný, na svůj hluboký odpor k vojenskému řemeslu a zvláště k šikanujícím poddůstojníkům. Manželka živě vzpomínala, jak Marcel i na cesty bral sebou pinčla Filipa, který mu sedával na rameni, dokonce i v době, kdy jeho pán psal. Avšak zánět nervů se zhoršoval a Marcel Schwob zřídka opouštěl byt. Ve snaze uniknout trýzni nemoci, v dubnu 1901 se s Ťingem vypravil na ostrov Jersey, kde se usídlil v slavném domě č.1 blízko pláže. Jeho lékař Chappuy byl na pacienta přísný, zakázal mu nejen psát, ale i číst. Marcel Schwob o tom napsal: Mám tak unavenou hlavu, že nedokáži číst déle jak 20 minut, a tak mi čas plyne pomalu, zoufale pomalu. Nikdy jsem nebyl podroben těžší zkoušce. Vězeňská kobka či vyhnanství by nebyly těžší než toto utrpení. Nikde neměl stání. Zoufale prchl za sluncem do Itálie, kde v Sorentu překládal z angličtiny hru Marion Grawfordové Francesca da Rimini. Potom však dostal přímo šílený nápad: vydá se po stopách Stevensona na Samou do Tichomoří. Psal si deník a jeho části posílal své ženě ve formě dopisů k otištění. V doprovodu své opičky navštívil klenot Indického oceánu Srí Lanku. Na Samou dorazil polomrtvý. Ujal se ho tam lékař-adventista, misionář, který konstatoval zánět plic. Když se náš štvanec 20. března 1902 vylodil v Marseille, učinil slavnostní závazek: Už nikdy neodjedu! Jaké pouto měla tato lidská troska ke své ženě, která má poměr se svým budoucím druhým manželem, hercem Jeanem Daragonem? Colette o tom r Morenové napsala záhadná slova: Marcel jen čekal, a to s klidem, až ten druhý se usadí v tvém životě, aby s tebou mohl pokračovat. Poslední léta jsou vyčerpávající. Marcel Schwob z iniciativy Moreno překládá Macbetha, ale Sarah Bernhartová odmítla tragédii inscenovat. Moreno odjela na zájezd a Schwobovou společností je jen čubička Flos. Útěchou je mu, že Bernhartová inscenuje jeho překlad dramatu Francesca da Rimini o třech dějistvích. S ženou se rozešel ve zlém, protože Moreno, která se literárně prosadila do la Vogue, si přivlastnila několik Dopisů Valmontovi o městě a divadle, které Marcel Schwob napsal samostatně a ženě je jen dal přečíst k posouzení. Bylo to vzhledem k umírajícímu spisovateli netaktní. Ten v červnu 1903 podepsal jedinou smlouvu, kterou už nebyl schopen ze zdravotních důvodů dodržet. Měla to být legenda o Sv. Františku z Assisi. Znechucen pařížským literárním životem, Marcel Schwob zapomenul, že už nikdy nemínil opustit svou vlast a vydal se do Portugalska za Marion Crawfordovou. V Lisabonu se nalodil na její jachtu a vydali se do Neapole a do Sorrenta. Pak bludná pouť pokračovala: Aix-aux-Bains, Montreux, Carnal. Před smrtí však prchal marně, ta ho neúprosně sledovala. V říjnu 1904 se Marcel Schwob vrátil do Paříže, kam byl pozván přednášet na Sorbonně. V oněch dnech přechodné úlevy ho portrétoval Lévy Dhurmer. Smrt-vysvoboditelka ho dostihla 26. února M. Moreno byla na dlouhodobém zájezdě, u jeho lože byli jeho bratr, věrný Ťing a manželé Benoitovi, oba ve služebním poměru v spisovatelově domácnosti. Pochován byl za účasti mnoha známých na hřbitově Montparnasse. Pohřební řeč měl stařičký profesor M. Croiset, jehož jedinou předností byl příjemný hlas. Oč výmluvnější byl nekrolog Paula Léodauda: Kolik překypující inteligence, kolik nezvyklých prostředků, kolik subtilních myšlenek a asociací. Jaké důmyslné glosy a kontrasty. Těžko najdeme čistčí, ohebnější a přizpůsobivější styl. Jeho umění psát je poznamenáno hospodárností, která se však nikdy neproměnila v suchopár. Jules Rehard byl tak rozhořčen banalitou Croisetovy pohřební řeči, že sarkasticky poznamenal, že Marcel Schwob patřil ke spisovatelům, kteří by si měli pohřební projev připravit sami. Jeho vlastní nekrolog končí: U hrobu byl Číňan a v civilních šatech Georges Huge, který vypadal jako stárnoucí elegán. Schwob byl spuštěn do provisorní hrobky. Spouští se, spouští, až na onen svět. Zdá se, že nejvýstižněji Schwoba charakterizoval Rémy de Gourmont: Byl to jeden z důležitých spisovatelů, kteří mají vždy na rtech několik svých vět, majících dobrou vůni. Tříšť zajímavých, avšak nesystematických postřehů životopisných zaznamenal v předmluvě k novému vydání Knihy o Monelle Hubert Juin, (Paris, Union Générale d éditeurs 1979). Marcel Schwob zemřel sedmatřicetiletý, přibližně v době, kdy se symbolismus jako významné literární hnutí vyčerpal. Toto úzké sepětí jeho díla s uměleckým proudem, který dominoval na francouzské literární scéně právě v období jeho krátkého života způsobilo, že jeho literární dílo je neobyčejně ucelené. V době, kdy mnohasvazková díla tolika autorů jsou zapomenuta, pokud neposlouží jako předloha pro filmový či televizní scénář, Schwobovo dosud živé dílo pozůstává z několika málo svazků jemně vycizelované prózy.

7 Stojí za zmínku, že klíčové pasáže z Knihy o Monelle koncem 60. let otiskl časopis Dětí Květin, San Francisco Chronicle. Aniž bychom Marcela Schwoba jako ony považovali za proroka či předchůdce hnutí dětí květin, shod mezi ideologií Monelliných zástupů dětí a chiliastickou křížovou výpravou dětí k osvobození hrobu Ježíše Krista, je tak nápadná, že by si zasloužila hlubší pozornost.

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ

GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ GENERACE PROKLETÝCH FRANCOUZSKÝCH BÁSNÍKŮ MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby

Anotace: stručný přehled životopisných údajů a autorovy tvorby Výukový materiál: VY_32_INOVACE_5_A. de Saint Exupéry 08 Název projektu: Šablony Špičák Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2735 Šablona: III/2 Autor VM: Mgr. Dana Bílá VM byl vytvořen: 10. 1. 2012 Vzdělávací

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

Anglická renesanční literatura

Anglická renesanční literatura Anglická renesanční literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii

Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století v české poezii Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_10 Tématický celek:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

John Kerr: Nebezpečná metoda

John Kerr: Nebezpečná metoda 1 2 John Kerr: Nebezpečná metoda John Kerr Nebezpečná metoda Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové PROSTOR 3 4 John Kerr: Zdeněk Nebezpečná Štěpánekmetoda JOHN KERR NEBEZPEČNÁ METODA PŘÍBĚH JUNGA,

Více

Starověká mimoevropská literatura

Starověká mimoevropská literatura Starověká mimoevropská literatura Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_595 Antoine De Saint Exupéry Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. -7. ročník Datum vypracování: 29.9.2012 Datum pilotáže: 2.10.2012 Metodika: Pracovní list je hádankou. Žáci mají z

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace

Literatura starověku a antiky - test. VY_32_INOVACE_CJL1.1.05a PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Jazyk a jazyková komunikace Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století

Generace májovců. 50. a 60. léta 19. století Generace májovců 50. a 60. léta 19. století Májovci Na konci 50. let pozvolný pád bachovského absolutismu Alexander Bach byl vystřídán jiným ministrem, Rakousko prohrálo několik bitev a celkově došlo k

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU32 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 28.10. 2012 Ročník: 6. 9. Vzdělávací oblast: Umění

Více

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka

Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka Já nikdy nečet snáře a to zde není božská komedie Jen čti, co Jeho Slovo říká Tam u Něj se vskutku žije U Něj v nebi není lháře a nenajdeš podvodníka ( 8 ) předmluva Je mi líto, že se neumím vyjádřit veršem

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Světová literatura od poloviny 19. století

Světová literatura od poloviny 19. století Světová literatura od poloviny 19. století Mgr. Lenka Trtíková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou FRANCIS SCOTT FITZGERALD Velký Gatsby VY_32_INOVACE_06_3_13_CJ Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.14

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus

PREROMANTISMUS. 2. polovina 18. století. zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus 7.PREROMANTISMUS PREROMANTISMUS 2. polovina 18. století zhruba v polovině 18. století vzniká nový umělecký směr preromantismus Ossianovy zpěvy zdůrazňuje právo autora řídit se víc citem než rozumem Fonthill

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart

KLASICISMUS. 2. polovina 17.století -18.století. z lat. = vynikající,vzorný. Klasicistní hudba. Zámek Kynžvart 5.KLASICISMUS KLASICISMUS 2. polovina 17.století -18.století KLASICISMUS z lat. = vynikající,vzorný Klasicistní hudba Zámek Kynžvart Stavovské divadlo Krátký živůtek s nařasenými rukávy a splývavá empírová

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Světová a česká literatura do konce 19. Společná pro

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Hvězda betlémská a astronomie

Hvězda betlémská a astronomie Hvězda betlémská a astronomie připravila Hvězdárna v Úpici finančně podpořil Český organizačni výbor Mezinárodního roku astronomie Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judově, za dnů Herodesa krále, aj,

Více

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová

VII. STÁŘÍ A SMRT. Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají. Gabriela Preissová VII. STÁŘÍ A SMRT Ty moje dny ale ubíhají,.můj mladý jako blázni, ty koně utíkají domů. příteli, Gabriela Preissová Když vydala Gabriela Preissová své poslední románové dílo, literárně se v podstatě odmlčela.

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Literatura TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ prima Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden, 70hod/rok Literatura pro 1. ročník středních

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ2

SADA VY_32_INOVACE_CJ2 SADA VY_32_INOVACE_CJ2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel:

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Název práce: Jméno: Třída: Datum odevzdání: Vedoucí učitel: Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval/a samostatně

Více

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti Bhagaván Šrí Ramana Maháriši Dodatek ke 40 veršům o Skutečnosti (zveřejněno na www.rudolfskarnitzl.cz) (Bhagaván Šrí Ramana Maháriši je autorem veršů, zvýrazněných v textu kurzívou.) Vzývání To, co je

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře I.

Obraz 2. světové války v české literatuře I. Obraz 2. světové války v české literatuře I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Antika: Řím (lyrika, epika, drama)

Antika: Řím (lyrika, epika, drama) Antika: Řím (lyrika, epika, drama) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC6 Antika: Řím Hlavní autoři a významná díla Hlavní autoři Publius Vergilius Maro Publius Ovidius Naso Titus Maccius Plautus

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Ole Martin Høystad. Historie srdce

Ole Martin Høystad. Historie srdce Ole Martin Høystad Historie srdce ole martin høystad historie srdce This translation has been published with the financial support of NORLA. Copyright Spartacus Forlag AS 2003 The translation is based

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_764_Dekameron_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Karel Hynek Mácha. Život a dílo

Karel Hynek Mácha. Život a dílo Karel Hynek Mácha Život a dílo Karel Hynek Mácha (16. listopadu 1810 Praha 6. listopadu 1836 Litoměřice) jeden z největších českých básníků, ve své době nepochopen představitel romantismu a zakladatel

Více

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová)

Kresba pastelkami. O námětech obrazů (M.Brožová) Kresba pastelkami O námětech obrazů (M.Brožová) http://www.pastelky.cz/obrazy-kreslene-pastelkami Kam chodíte na nápady? Nápad na obraz ke mně přichází jako celek, buď se mi zdá ve snu, nebo mě navštíví,

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012

Kultura obecné vymezení a dělení. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Kultura obecné vymezení a dělení Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: září 2012 Křesťanství Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2012 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.6 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Karel Čapek. Život a dílo

Karel Čapek. Život a dílo Karel Čapek Život a dílo Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice 25. prosince 1938, Praha) český spisovatel, novinář, dramatik, překladatel a fotograf jeho bratr Josef Čapek byl rovněž spisovatel,

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 2 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 17 Obsah Obsah: Významné

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Literární moderna - úvod

Literární moderna - úvod Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literární

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více