ledna 2015 Štrasburk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ledna 2015 Štrasburk"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ ledna 2015 Štrasburk 14/01/15 CS Jednotná v rozmanitosti CS

2 Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování v následujícím pořadí: 1. Třetí čtení - Řádný legislativní postup («««III) většina odevzdaných hlasů je pro schválení společného návrhu 2. Souhlas - Postup souhlasu («««) pokud Smlouvy vyžadují většinu všech poslanců Parlamentu pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas 3. Druhé čtení - Řádný legislativní postup («««II) většina všech poslanců Parlamentu je pro zamítnutí nebo změnu postoje Rady; většina odevzdaných hlasů je pro schválení postoje Rady 4. Jednací řád Evropského parlamentu - Změny jednacího řádu většina všech poslanců Parlamentu je pro přijetí změn většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu rozhodnutí 5. První čtení - Řádný legislativní postup («««I) většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení 6. Souhlas - Postup souhlasu («««) pokud Smlouvy vyžadují většinu odevzdaných hlasů pro přijetí nebo zamítnutí rozhodnutí, kterým se dává souhlas 7. Ostatní postupy - Konzultace («) většina odevzdaných hlasů je pro schválení nebo změnu legislativního návrhu většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu legislativního usnesení - Ostatní (prohlášení, otázky k ústnímu zodpovězení, zprávy z vlastního podnětu, zbavení imunity) většina odevzdaných hlasů je pro schválení návrhu usnesení nebo návrhu rozhodnutí À = Lhůty pro předložení = Lhůty, jsou-li požadovány 6 = Znění dosud nepřijato, možné lhůty

3 Obsah Obsah Pondělí 12. ledna :00-19:00 1 Pokračování zasedání a plán práce 1 Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu) 1 Úterý 13. ledna :00-12:20 2 Sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi - Prohlášení předsedy 2 Hodnocení italského předsednictví - Prohlášení Rady a Komise 2 Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů - Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014) 2 12:30-14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 2 Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek - Doporučení: João Ferreira (A8-0061/2014) 2 Dohoda mezi EU a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel do vod ostrova Mayotte - Doporučení: Alain Cadec (A8-0055/2014) 2 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU - Doporučení: Elmar Brok (A8-0049/2014) 3 Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a další kroky k uržitelné mobilitě 3 Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů - Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014) 3 Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) - Zpráva: Gabriel Mato (A8-0057/2014) 3 15:00-23:00 3 Závěry zasedání Evropské rady (18. prosince 2014) - Prohlášení Evropské rady a Komise 3 Situace v Libyi - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 3 Nedávné případy pašování osob ve Středomoří - Prohlášení Rady a Komise 3 Ženy ve správních radách - Prohlášení Rady a Komise 3 Evropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci - Prohlášení Rady a Komise 3 Sledování právníků v EU - Prohlášení Rady a Komise 4 Středa 14. ledna :00-11:50 5 Program činnosti lotyšského předsednictví - Prohlášení Rady a Komise 5 15:00-23:00 5 Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 5 Poslední hrůzné činy spáchané na severu Nigérie - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 5 Situace na Ukrajině - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 5

4 Obsah Zahájení Evropského roku pro rozvoj - Prohlášení Rady a Komise 5 Situace v Egyptě - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 5 Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a 5 Čtvrtek 15. ledna :00-11:50 6 Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) 6 Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) 6 Rusko, zejména případ Alexeje Navalného 6 Pákistán, zejména situace po útoku na školu v Pešáváru 6 Kyrgyzstán: zákon o homosexuální propagandě 6 12:00-14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 6 Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) 6 Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) 6 Situace v Libyi - Návrhy usnesení 6 Situace na Ukrajině - Návrhy usnesení 7 Situace v Egyptě - Návrh usnesení 7 Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty - Návrh usnesení 7 Pracovní program Komise na rok Návrhy usnesení 7 Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky - Návrhy usnesení 7 Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 9 Lhůty pro předložení 11

5 1 Pondělí 12. ledna Pondělí 12. ledna :00-19:00 Rozpravy 17:00-19:00 1 Pokračování zasedání a plán práce 2 Jednominutové projevy (článek 163 jednacího řádu)

6 2 Úterý 13. ledna Úterý 13. ledna :00-12:20 Rozpravy 12:30-14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 15:00-23:00 Rozpravy 09:00-12:20 63 Sedmdesáté výročí osvobození Osvětimi Prohlášení předsedy [2014/3015(RSP)] 17 Hodnocení italského předsednictví Prohlášení Rady a Komise [2014/2855(RSP)] 20 À «««II Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014) Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/18/ES, pokud jde o možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území [2010/0208(COD)] Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 12:30-14:30 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 10 «««- Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi EU a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov: rybolovná práva a finanční příspěvek Doporučení: João Ferreira (A8-0061/2014) Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Demokratickou republikou Svatý Tomáš a Princův ostrov, jménem Unie [2014/0115(NLE)] Výbor pro rybolov 11 «««- Dohoda mezi EU a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel do vod ostrova Mayotte Doporučení: Alain Cadec (A8-0055/2014) Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou o přístupu rybářských plavidel plujících pod vlajkou Seychel do vod a k mořským biologickým zdrojům ostrova Mayotte spadajících do jurisdikce Evropské unie [2014/0079(NLE)] Výbor pro rybolov

7 3 Úterý 13. ledna «««- Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi ES a Tuniskem s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k EU Doporučení: Elmar Brok (A8-0049/2014) Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii jménem Evropské unie a jejích členských států [2009/0174(NLE)] Výbor pro zahraniční věci 81 Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem o Provádění bílé knihy o dopravě z roku 2011: hodnocení a další kroky k uržitelné mobilitě Článek 137 jednacího řádu 20 À «««II - Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014) [2010/0208(COD)] Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 12 À «««I - Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) Zpráva: Gabriel Mato (A8-0057/2014) Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) [2014/0213(COD)] Výbor pro rybolov 15:00-23:00 18 Závěry zasedání Evropské rady (18. prosince 2014) Prohlášení Evropské rady a Komise [2014/2854(RSP)] 67 À Situace v Libyi Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2014/3018(RSP)] Hlasování se bude konat ve čtvrtek 74 Nedávné případy pašování osob ve Středomoří Prohlášení Rady a Komise [2015/2507(RSP)] 76 Ženy ve správních radách Prohlášení Rady a Komise [2015/2509(RSP)] 77 Evropská opatření v oblasti boje proti organizovanému zločinu a korupci Prohlášení Rady a Komise [2015/2510(RSP)]

8 4 Úterý 13. ledna Sledování právníků v EU Prohlášení Rady a Komise [2015/2511(RSP)]

9 5 Středa 14. ledna Středa 14. ledna :00-11:50 Rozpravy 15:00-23:00 Rozpravy 09:00-11:50 16 Program činnosti lotyšského předsednictví Prohlášení Rady a Komise [2014/2856(RSP)] 15:00-23:00 52 Hlavní aspekty a základní směry společné zahraniční a bezpečnostní politiky a společné bezpečnostní a obranné politiky (článek 36 SEU) Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2014/2813(RSP)] 86 À Poslední hrůzné činy spáchané na severu Nigérie Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2015/2520(RSP)] Hlasování se bude konat v únoru 57 À Situace na Ukrajině Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2014/2965(RSP)] 75 Zahájení Evropského roku pro rozvoj Prohlášení Rady a Komise [2015/2508(RSP)] 68 À Situace v Egyptě Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2014/3017(RSP)] 79 À Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a [2015/2512(RSP)]

10 6 Čtvrtek 15. ledna Čtvrtek 15. ledna :00-11:50 Rozpravy 12:00-14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 09:00-11:50 22 À Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) Zpráva o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 [2014/2159(INI)] Petiční výbor Za přítomnosti evropské veřejné ochránkyně práv Emily O'Reillyové Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) 70 À Rusko, zejména případ Alexeje Navalného Společný návrh usnesení B8-0046/2015, B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015, B8-0059/2015 [2015/2503(RSP)] 83 À Pákistán, zejména situace po útoku na školu v Pešáváru Společný návrh usnesení B8-0050/2015, B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015, B8-0062/2015 [2015/2514(RSP)] 72 À Kyrgyzstán: zákon o homosexuální propagandě Společný návrh usnesení B8-0054/2015, B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015, B8-0065/2015 [2015/2505(RSP)] 12:00-14:00 HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování 9 Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) 22 À - Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok 2013 Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) [2014/2159(INI)] Petiční výbor 67 À - Situace v Libyi Návrhy usnesení Společný návrh usnesení B8-0011/2015, B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015, B8-0033/2015 [2014/3018(RSP)]

11 7 Čtvrtek 15. ledna À - Situace na Ukrajině Návrhy usnesení Společný návrh usnesení B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015 [2014/2965(RSP)] 68 À - Situace v Egyptě Návrh usnesení Společný návrh usnesení B8-0012/2015, B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015, B8-0028/2015 [2014/3017(RSP)] 79 À - Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty Návrh usnesení Společný návrh usnesení B8-0006/2015, B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015, B8-0017/2015 [2015/2512(RSP)] 58 À - Pracovní program Komise na rok 2015 Návrhy usnesení Společný návrh usnesení B8-0001/2015, B8-0001/2015, B8-0007/2015, B8-0034/2015, B8-0035/2015, B8-0037/2015, B8-0038/2015, B8-0039/2015 [2014/2829(RSP)] (Rozprava: 16/12/2014) 59 À - Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky Návrhy usnesení Společný návrh usnesení B8-0036/2015, B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015, B8-0045/2015 [2014/3011(RSP)] (Rozprava: 17/12/2014)

12 8 8 Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) Lhůty pro předložení

13 9 Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 9 Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) Úterý 13. ledna :00-12:20 15:00-23:00 Rada (včetně odpovědí) :15 min Komise (včetně odpovědí) :20 min Zpravodaj :6 min Poslanci :89 min 30 PPE : 23 min 30, S&D : 21 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min, EFDD : 6 min 30, NI : 7 min Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (2 x 5 min) :10 min Evropská rada (včetně odpovědí) :15 min Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :10 min Rada (včetně odpovědí) :40 min Komise (včetně odpovědí) :55 min Poslanci :210 min 30 PPE : 58 min 30, S&D : 51 min 30, ECR : 20 min 30, ALDE : 19 min 30, GUE/NGL : 15 min 30, Verts/ALE : 15 min, EFDD : 14 min 30, NI : 15 min 30 Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 min Středa 14. ledna :00-11:50 15:00-23:00 Rada (včetně odpovědí) :15 min Komise (včetně odpovědí) :15 min Poslanci :89 min 30 PPE : 23 min 30, S&D : 21 min, ECR : 9 min, ALDE : 8 min 30, GUE/NGL : 7 min, Verts/ALE : 7 min, EFDD : 6 min 30, NI : 7 min Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky :5 min Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka (včetně odpovědí) :50 min Rada (včetně odpovědí) :10 min Komise (včetně odpovědí) :10 min Poslanci :255 min PPE : 71 min 30, S&D : 63 min, ECR : 24 min 30, ALDE : 23 min 30, GUE/NGL : 18 min 30, Verts/ALE : 18 min, EFDD : 17 min 30, NI : 18 min 30 Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (6 x 5 min) :30 min

14 10 Řečnická doba (článek 162 jednacího řádu) 10 Čtvrtek 15. ledna :00-11:50 Veřejný ochránce práv :10 min Komise (včetně odpovědí) :20 min Zpravodaj :6 min Autor každého návrhu usnesení (článek 135) :1 min Poslanci :75 min PPE : 19 min, S&D : 17 min, ECR : 7 min 30, ALDE : 7 min 30, GUE/NGL : 6 min, Verts/ALE : 6 min, EFDD : 6 min, NI : 6 min Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky (článek 135) (3 x 2 min) :5 min :6 min

15 11 Lhůty pro předložení 11 Lhůty pro předložení Úterý 13. ledna À Možnost členských států omezit nebo zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů - Doporučení pro druhé čtení: Frédérique Ries (A8-0038/2014) - Pozměňovací návrhy; zamítnutí Středa 7. ledna, 12:00 12 À Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) - Zpráva: Gabriel Mato (A8-0057/2014) - Pozměňovací návrhy Středa 7. ledna, 12:00 67 À Situace v Libyi - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. ledna, 12:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 14. ledna, 13:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 19:00 Středa 14. ledna À Poslední hrůzné činy spáchané na severu Nigérie - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a - Návrhy usnesení Středa 4. února, 12:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Pondělí 9. února, 19:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Pondělí 9. února, 20:00 57 À Situace na Ukrajině - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. ledna, 12:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 14. ledna, 13:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 19:00 68 À Situace v Egyptě - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. ledna, 12:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 14. ledna, 13:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 19:00 79 À Případ dvou příslušníků italské námořní pěchoty - Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 19:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Úterý 13. ledna, 19:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Úterý 13. ledna, 20:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 16:00

16 12 Lhůty pro předložení 12 Čtvrtek 15. ledna À Výroční zpráva evropského veřejného ochránce práv za rok Zpráva: Jarosław Wałęsa (A8-0058/2014) - Pozměňovací návrhy Středa 7. ledna, 12:00 70 À Rusko, zejména případ Alexeje Navalného - Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) - Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu) 83 À Pákistán, zejména situace po útoku na školu v Pešáváru Středa 14. ledna, 13:00 Středa 14. ledna, 14:00 - Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) - Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu) 72 À Kyrgyzstán: zákon o homosexuální propagandě Středa 14. ledna, 13:00 Středa 14. ledna, 14:00 - Návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení (článek 135 jednacího řádu) - Pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení (článek 135 jednacího řádu) 58 À Pracovní program Komise na rok Návrhy usnesení Středa 14. ledna, 13:00 Středa 14. ledna, 14:00 - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. ledna, 12:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 14. ledna, 13:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 19:00 59 À Svoboda projevu v Turecku: nedávné případy zatčení novinářů a vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a sytematický nátlak vyvíjený na sdělovací prostředky - Návrhy usnesení - Návrhy usnesení Pondělí 12. ledna, 20:00 - Pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení Středa 14. ledna, 12:00 - Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usnesení Středa 14. ledna, 13:00 - Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasování Středa 14. ledna, 19:00 Oddělené hlasování Dílčí hlasování Jmenovité hlasování - Texty, o kterých se bude hlasovat v úterý Pátek 9. ledna, 12:00 - Texty, o kterých se bude hlasovat ve středu Pondělí 12. ledna, 19:00 - Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtek Úterý 13. ledna, 19:00 - Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 135 jednacího řádu) Středa 14. ledna, 19:00

ledna 2017 Štrasburk

ledna 2017 Štrasburk EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 2019 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 16. 19. ledna 2017 Štrasburk 18/01/17 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ČERVNA 2007 BRUSEL OPRAVA Dokument ze zasedání 05/06/07 PE /OJ/COR EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Dokument ze zasedání OPRAVA POŘAD JEDNÁNÍ 6. - 7. ČERVNA 2007 BRUSEL 05/06/07 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy

Více

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK Dokument ze zasedání KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ 13. - 16. ZÁŘÍ 2004 ŠTRASBURK 10/09/04 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ŘÍJNA 2008 BRUSEL Dokument ze zasedání 08/10/08 PE /OJ

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ ŘÍJNA 2008 BRUSEL Dokument ze zasedání 08/10/08 PE /OJ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 8. - 9. ŘÍJNA 2008 BRUSEL 08/10/08 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT POŘAD JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 2019 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ Úterý 19. května 2015 19/05/15 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou

Více

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ

KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ Dokument ze zasedání KONEČ NÝ NÁVRH POŘ ADU JEDNÁNÍ 21. - 24. ÚNORA 2005 ŠTRASBURK 18/02/05 PE CS CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté v plénu budou předloženy k hlasování

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro právní záležitosti NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ (2016)0420_1 Schůze Středa 20. dubna 2016, 10:00 12:30 a 15:00 18:30 Čtvrtek 21. dubna 2016, 9:00 12:30 Brusel Místnost: Altiero

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci LIBE(2015)0330_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 30. března 2015, 15:00 18:30 Úterý 31. března 2015, 9:00 12:30

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/0093(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25.6.2015 2015/0093(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ENVI(2011)1003_1 NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Schůze Pondělí 3. října 2011, 15:00 18:30 Úterý 4. října 2011, 9:00

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro rybolov 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zahraniční věci 2016/0120(NLE) 29.9.2016 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a

Více

***I ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0038/

***I ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0038/ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Dokument ze zasedání 24.2.2016 A8-0038/2016 ***I ZPRÁVA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady k zamezení přesměrování obchodu s některými klíčovými léky do Evropské unie

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 30.9.2014 2014/0047(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o účasti Chorvatské republiky v Evropském hospodářském

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.)

ZASEDÁNÍ VE ČTVRTEK 1. PROSINCE 2016 (10.00 hod.) Rada Evropské unie Brusel 29. listopadu 2016 (OR. en) 14760/16 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 3505. zasedání RADY EVROPSKÉ UNIE (doprava, telekomunikace a energetika) Datum: 1., 2. a 5. prosince 2016

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o vzájemném přístupu plavidel plujících pod

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD)

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/0125(COD) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 18.7.2016 2016/0125(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES)

Více

května 2011 Štrasburk

května 2011 Štrasburk EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Dokument ze zasedání NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 9. 12. května 2011 Štrasburk 13/04/11 463.998 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2010 5. volební období 800/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o České národní bance Pozměňovací a jiné

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2013/0297(COD) 5.9.2016 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady,

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ (2016)1012_1 Schůze Středa 12. října 2016, 9:00 12:30 a 15:00 18:30 Čtvrtek 13. října 2016, 9:00 12:30 a 15:00 18:30

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) 10700/12. Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) PECHE 198 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 1. června 2012 (04.06) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0129 (NLE) 10700/12 PECHE 198 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. května 2012 Č. dok. Komise: COM(2012)

Více

I (1) 18. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+)

I (1) 18. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) Rada Evropské unie Brusel 15. prosince 2015 (OR. fr) 15324/15 OJ CRP1 45 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2568. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I ) Datum: 18. prosince 2015 Čas: 15:00 hod. Místo:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2014 COM(2014) 373 final 2014/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+)

I (1) 2. Odpovědi na otázky k písemnému zodpovězení předložené Radě poslanci Evropského parlamentu (+) = Přijetí zjednodušeným písemným postupem (+) Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7748/16 OJ CRP1 13 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2581. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 13. dubna 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. října 2016 (OR. en) 13570/16 OJ CRP1 34 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2602. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 26. a 28. října 2016 Čas: 10:00 hod., 10:00

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 4. května 2005 (10.05) 8693/05 OJ/CRP1 18 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Odesílatel : 2096. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum : Středa 11. května (10.15 hod.) a pátek

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 126 final. Rada Evropské unie Brusel 14. března 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0054 (NLE) 7086/17 PECHE 95 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 14. března 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 126 final

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

*** DOPORUČENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0028/

*** DOPORUČENÍ. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament A8-0028/ Evropský parlament 2014-2019 Dokument ze zasedání A8-0028/2017 7.2.2017 *** DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 8. 5. 2013 2011/0156(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení

Více

Newsletter: Plenární zasedání EP října 2017 ve Strasburku [ :12]

Newsletter: Plenární zasedání EP října 2017 ve Strasburku [ :12] Newsletter: EP 2.- 5. října 2017 ve Strasburku [29-09-2017-12:12] Jednání o brexitu: pokrok v rozvodovém řízení není dostačující............. 2 Usnesení, které bude v úterý projednáno a předloženo k hlasování,

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po - Pá: 10:00 18:00 Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 24/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROHLÁŠENÍ NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2017 COM(2017) 357 final 2017/0148 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lucembursko a Rumunsko opravňují, aby v zájmu Evropské unie přijaly přistoupení Gruzie a Jižní

Více

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1)

PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) I (1) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. února 2012 (14.02) (OR. en) 6457/12 OJ CRP1 6 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Pro: 2396. ZASEDÁNÍ VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: středa 15. února 2012 (14:30 hod.) 1. Přijetí

Více

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů IMCO(2012)0709_1 OJ\906965.rtf NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ 9. července 2012, 15:00 15:25 1. Přijetí pořadu jednání 2. Sdělení předsedy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I

Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I P7_TA(2011)0210 Přípustná hladina akustického tlaku a výfukový systém motorových vozidel (kodifikované znění) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského

Více

září 2011 Štrasburk

září 2011 Štrasburk EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Dokument ze zasedání POŘAD JEDNÁNÍ 12. 15. září 2011 Štrasburk 12/09/11 470.595 CS Jednotná v rozmanitosti CS Vysvětlení postupů Pokud Parlament nerozhodne jinak, texty přijaté

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně činnými EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 25.11.2014 C(2014) 9051 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 25.11.2014 o zveřejňování informací o jednáních mezi členy Komise a organizacemi či osobami samostatně výdělečně

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU*

Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* P6_TA(2004)0073 Ochranné prvky a biometrické údaje v cestovních pasech občanů EU* Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o standardech pro ochranné prvky a biometrické údaje

Více

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II

1. Přijetí pořadu jednání Schválení bodů I v příloze II Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 12078/16 OJ CRP1 29 PŘEDBĚŽNÝ POŘAD JEDNÁNÍ Předmět: 2597. zasedání VÝBORU STÁLÝCH ZÁSTUPCŮ (část I) Datum: 14. září 2016 Čas: 10:00 hod. Místo: Brusel

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2014 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2014/0317 (NLE) 15228/1/14 REV 1 PECHE 523 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout, pokud jde o změny příloh k Evropské dohodě o mezinárodní

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

V Bruselu dne COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.10.2015 COM(2015) 474 final 2015/0228 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o rozdělení rybolovných práv podle protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle

Více

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I

Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I P7_TA-PROV(2013)0221 Veterinární předpisy pro obchod se psy, kočkami a fretkami ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. května 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2016 COM(2016) 90 final ANNEX 1 PŘÍLOHA k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 23. října 2008 (24.10) (OR. fr) 14683/08 AGRILEG 184 ENV 720 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 23. října 2008 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o povolení uvedení produktů, které

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro mezinárodní obchod 31. 5. 2011 2010/0243(NLE) *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 22. 4. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 9 rozpočtový rok 2008. CM\720712.doc

Více

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro rybolov NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rybolov 2. 9. 2010 2008/0250(NLE) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro rybolov pro Výbor pro mezinárodní obchod k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření prozatímní dohody o partnerství

Více

SDĚLENÍ. Zahájení zasedání. Změny v pořadu jednání

SDĚLENÍ. Zahájení zasedání. Změny v pořadu jednání SDĚLENÍ Zahájení zasedání Na úvod červnového plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku předseda EP José BORREL FONTELLES (PSE, ES) připomněl pokračující perzekuci AUNG SAN SUU KYI vojenskou

Více

Probíhající činnost. Nalezené výsledky : 81. Kritéria hledání. Výbor : Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů

Probíhající činnost. Nalezené výsledky : 81. Kritéria hledání. Výbor : Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů Probíhající činnost Nalezené výsledky : 81 Kritéria hledání Výbor : Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů Probíhající činnost - vydání : 02.01.2017 18:06:49 Probíhající činnost Řešení výzev provádění celního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.2.2011 KOM(2011) 54 v konečném znění 2011/0032 (NLE) C7-0144/11 Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Austrálií podle článků

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM

PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM 5.2.1. Předsednictvo, PRAVIDLA PRO UPLATŇOVÁNÍ MNOHOJAZYČNOSTI PŘIJATÁ PŘEDSEDNICTVEM DNE 17. LISTOPADU 2008 1 s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 21, 290 a 314,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 855/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 23. května 2013 (OR. en) 2011/0364 (COD) PE-CONS 76/12 PECHE 549 ENV 952 CODEC 3067 OC 765 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

PŘÍLOHA VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

PŘÍLOHA VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PŘÍLOHA VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ Vysvětlivky ke zkratkám a symbolům + přijat - zamítnut nebrán v potaz VZ vzat zpět JH (...,...,...) jmenovité hlasování (pro, proti, zdržení se) EH (...,...,...) elektronické

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 61. schůze 25. června 2008

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ organizačního výboru ze 61. schůze 25. června 2008 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 284 USNESENÍ organizačního výboru ze 61. schůze 25. června 2008 k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ. Oznámení poslancům. Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ Oznámení poslancům Věc: Postup slyšení kandidáta na komisaře pro rozvoj a humanitární pomoc pana Louise Michela Podle článku 214 Smlouvy o ES podléhá předseda a

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor PRACOVNÍ DOKUMENT. k dopadům Lisabonské smlouvy na roční rozpočtový proces

EVROPSKÝ PARLAMENT Rozpočtový výbor PRACOVNÍ DOKUMENT. k dopadům Lisabonské smlouvy na roční rozpočtový proces EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Rozpočtový výbor 9. 2. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT k dopadům Lisabonské smlouvy na roční rozpočtový proces Rozpočtový výbor Zpravodajové: Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska a László

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2226(INI) Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 2016/2226(INI) 20.9.2016 NÁVRH ZPRÁVY obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (OR. en) 13238/13 Interinstitucionální spis: 2013/0254 (NLE) SM 6 ELARG 109 UD 212 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 2. srpna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013)

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 23. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 16. listopadu 2016 Čj. 2282/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v příslušných výborech při Evropské hospodářské komisi

Více

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I

P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I P7_TA-PROV(2012)0383 Režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. října 2012 o návrhu nařízení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 2. listopadu 2016 v 10:00 h V Praze 27. října 2016 Čj. 2276/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více