Perucký. rozcestník. Čaj o páté... Past dokonalosti. Dubnový Caj o páté se nesl v duchu velikonočního slavení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perucký. rozcestník. Čaj o páté... Past dokonalosti. Dubnový Caj o páté se nesl v duchu velikonočního slavení."

Transkript

1 Nejpozději s nástupem do školy nám začne být podsouváno, že si zasloužíme ocenění, jen když budeme mít vynikající výsledky, když nebudeme dělat chyby... I když to většinou rodiče či učitelé myslí jako povzbuzení, abychom se nepřestali snažit posouvat se dopředu, funguje to jinak. Spousta lidí uvízne v zajetí představy, že budou mít nějakou hodnotu, až budou dokonalí. Ruku v ruce s tím jde trvalá vnitřní nespokojenost se sebou. Někdo to dotáhne k dokonalosti, získá jakousi alergii na chyby a nedostatky a stane se nesnesitelně kritickým k sobě i k druhým. 16 Nevhání nás do podobné pasti i Ježíš svou výzvou, abychom byli dokonalí? Je tu jeden podstatný rozdíl. Ježíš neříká, že budeme přijatelní a budeme za něco stát, až budeme dokonalí, ale ujišťuje nás, že ne-. áte ív č -K 1 sník ča e Ob Mt 5,48 ic Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. že Zlon PVC e, 9 ti Past dokonalosti k Obě setkání zahájíme bohoslužbou slova. m o v ěb n í c e n a 1 0, 1 ten 20 r Věnovali jsme se také osobnosti Jana Pavla II., jehož beatifikace proběhne 1. května letošního roku. Opomenout jsme nemohli ani Pannu Marii, které patří měsíc květen. rnos čn í k Ročíslo 6 vý Dubnový Caj o páté se nesl v duchu velikonočního slavení. uje Perucký rozcestník Čaj o páté... fa Děk Příště se sejdeme v Peruci 26. května 2011 v a ve Vrbně v pátek 20. května 2011 v Aktuality ři p r avi del n ě p sp

2 beský Otec nás přijal za vlastní, že pro něj máme obrovskou hodnotu už teď. Toto Otcovo přijetí nás naopak vysvobozuje z pasti potřeby dokonalosti, abychom mohli dorůstat do Boží dokonalosti ve svobodě a s radostí. Den matek Datum letošního svátku matek připadá na neděli Svátek matek (Den matek) se slaví druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy a oběti mateřství. Za zakladatelku Svátku matek je považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při druhém výročí smrti své matky zorganizovala v jednom americkém baptistickém kostele v neděli setkání místních matek. Rok poté byla požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se Anna Marie Jarvis začala šíření této myšlenky věnovat naplno, až nakonec Kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem. Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce. V Československu se Den matek začal slavit v roce V době komunistické totality byl svátek zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. Nyní se již opět slaví veřejně Redakce časopisu Perucký rozcestník Pavla Čandrlová (PVC), Naďa Liebscherová (PID), Petr Mecl (PM) Externí spolupracovníci: Šuplík, šotek a jiní dobrodinci ke svatým na úkor modliteb k Bohu. Takovíto křesťané uskutečňují paradox, že odnímají Bohu to, co on sám bez ustání dává svým světcům. Knihy a kázání o svatých a Marii mají někdy tendenci přehánět.... Marie je téměř božská, její moc je téměř neomezená, dosahuje k hranicím božství. Tento sloh dráždí čtenáře nebo posluchače, kteří vidí jasně. Není ale pravda o Marii dost krásná, že se musíme domnívat, že je třeba v její chvále přehánět? Je dobře prohlásit, že Bůh je sám Bůh. Je dobře vyvyšovat jeho moc a jeho dobrotu nad tytéž vlastnosti všech tvorů. Nikdo nás nemiluje víc než Otec. Vše, co je v Marii a ve svatých dobrého, zcela se jim dostává od Boha a všechno to je v Bohu nekonečně krásnější a vznešenější. Svatí jsou mistrovské dílo Boží lásky. Mistrovským dílem svatosti je Maria. Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé Boží dobroty. V tom, co milujeme u svatých, není nic, co by nebylo z Boha, co by jim nebylo Bohem dáno.... Dějiny svatých jsou dějinami toho všeho, co Bůh dokázal udělat z nízkosti a slabosti svých služebníků. Boha vidíme z jeho svatých. Není tedy možné si představit platné uctívání svatých, a zbožnou úctu k Bohu. Nemělo by žádnou cenu, kdybychom upadali do extáze před svatými proto, že jsme ztratili chuť upadat do extase před Otcem. (Podle Louise Evelyho, z knížky Krédo, s ) Přátelství s obyvateli nebes To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více důvěřují nebo od nich snad očekávají Boží pomoc. To by se neslučovalo s katolickou vírou. Naopak, Marie a svatí nám stojí nablízku jako pouzí lidé, jako stvoření, kteří jsou, jak věříme, již u Boha. Ale protože trvá přátelství mezi lidmi, kteří již došli k cíli, a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim s prosbou o modlitbu. Vždyť tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé, že poprosí ostatní lidi o pomoc v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté, kteří jsou u Boha. Láska a pomoc bližním v nebi nepřestávají (srov. 1K 13,8). V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!? Adresa: Náměstí Emila Filly 11, Peruc , Kontakty: Kněz P. Ing. Mgr. Michal Kimák Pastorační asistentka Pavla Čandrlová které by nebylo opřeno o nadšenou 15

3 Bůh, nebo svatí? Správné rozlišování Každý člověk se cítí zavázán určitým osobám ze svého okolí, i již zemřelým, které pro něj mnoho znamenaly, a ctí je. To, že se Marie, matka Ježíšova, těší u křesťanů zvláštní vážnosti, je proto samozřejmé. Musíme ovšem dobře rozlišovat mezi uctíváním Boha - Krista a ctí, kterou prokazujeme Marii. ní, které jí daroval Bůh, je pro nás hodna uctívání. A tak jsou všechny projevy oddanosti, které Marii přinášíme, platné v samotném Bohu nejvyšším, který tak projevuje svou velikost člověku a především Marii. Opravdové uctívání matky Boží není nic jiného než velebení Boží milosti, aniž by Boží matka byla svatější než někdo jiný z nás. Alternativa Marie, nebo Kristus by byla pokřivením mariánské zbožnosti. Co bychom neobdrželi od Boha, lze dostat od svatých? Mnozí lidé také věří, že to, co by nedostali od Boha, mohou dostat od Panny Marie nebo od svatých. Domnívají se, že těmto světcům jsou blíž než Kristu a že je tito zprostředkovatelé lépe chápou a víc milují než Bůh. Jako by nám ale někdo mohl být nakloněn víc než Otec! Jako by nám nějaký tvor mohl rozumět lépe než Stvořitel! Jako by byl Kristus neudělal dost, aby se nám přiblížil! Za takovou úctu ke svatým a k Panně Marii platíme ochuzením představy, kterou jsme si vytvořili o Bohu. Když se tito křesťané modlí ke sva- Co je to blahořečení? 1. května 2011 o neděli Božího milosrdenství bude ve Vatikánu blahořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května dubna 2005). Zesnulí křesťané, kteří žili svatě, mohou být církevně uctíváni, jakmile je uzavřen určitý proces uznání jejich života jako příkladného(proces blahořečení). Kromě svatosti života jsou předpokladem blahořečení i zvláštní důkazy milosti Boží, např. to, že Bůh na přímluvu těchto spravedlivých učinil některé zázraky. Blahořečený světec je pak nazýván blahoslaveným. Na rozdíl od kanonizovaných světců, uctívaných v celém katolickém světě, je církevní kult blahoslavených většinou omezen, např. na Životopis Jana Pavla II. Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích, městečku vzdáleném asi padesát kilometrů od polského Krakova. Brzy mu zemřela matka a po studiích na gymnáziu se s otcem přestěhoval do Krakova, aby zde navštěvoval přednášky na filozofické fakultě. Poté, diecézi, zemi, řádové společenství atd. Blahořečení bývá předstupněm kanonizace (prohlášení za svatého). Tak byla např. Anežka Česká prohlášena za blahoslavenou papežem Piem IX. roku 1874 a kanonizována v listopadu 1989 papežem Janem Pavlem II. vřeli roku 1939 také Jagellonskou univerzitu. Mladý Karol jde proto pracovat jako pomocný dělník do kamenolomu v Zakrzówku a později do chemické továrny Solvay, aby si vydělal na živobytí a vyhnul se totálnímu nasazení v Říši. 18. února 1941 mu umírá také otec. Rok nato Jen Bohu ale náleží božské uctívání. Božské uctívání nějakého stvoření by bylo nerespektováním prvního Božího přikázání. Křesťan ví, že nikdy nesmí uctívat Marii jako Boha, 14 že Marie nikdy nemůže a nesmí zastínit Krista. Jen kvůli vyznamenátým, jejich modlitby se odečítají od co se nacisté zmocnili Polska, uza- začíná Karol navštěvovat tajné kurzy teologie a po válce, 1. listopadu těch, které směřují k Bohu. Modlí se 3 Víme...?

4 1946, je vysvěcen na kněze. Teologická studia a formaci dokončuje v Římě doktorátem z teologie a v létě roku 1948 se vrací do Polska, aby započal svou kněžskou službu. Po několika letech výuky v krakovském kněžském semináři a na teologické fakultě v Lublinu je roku 1958 vysvěcen na pomocného biskupa své diecéze. Aktivně se účastní prací II. vatikánského koncilu a v lednu 1964 jej papež Pavel VI. v pouhých čtyřiačtyřiceti letech jmenuje arcibiskupem. Roku 1967 je pak jmenován kardinálem. rami neděle Božího milosrdenství. Již následujícího 28. dubna Svatý otec Benedikt XVI. udělil dispens od lhůty pěti let, které musí uplynout po úmrtí člověka, než může začít proces blahořečení. Jan Pavel II. bude prohlášen za blahoslaveného 1. května 2011, v neděli Božího milosrdenství. Převzato podle knihy Jan Pavel II. blahoslavený, nakladatelství Paulínky Rozpis bohoslužeb na měsíc květen den datum čas místo neděle Vraný - mše svatá Zlonice - mše svatá Peruc - mše svatá sobota Peruc - mše svatá Klobuky - mše svatá neděle sobota neděle Vraný - mše svatá Budenice - Sv. Izidor - poutní mše svatá Černochov - mše svatá Vraný - mše svatá Zlonice - mše svatá Vraný - mše svatá Dne 16. října 1978 jej kardinálové v konkláve zvolili papežem. Vy- sobota Klobuky - mše svatá neděle Vraný - bohoslužba slova bírá si jméno Jan Pavel II. a 22. října začíná slavnostně jeho služba Zlonice - mše svatá nástupce apoštola Petra. Jeho pontifikát Peruc- mše svatá byl v dějinách církve jedním z sobota Černochov nejdelších, trval téměř sedmadvacet let. Jan Pavel II. byl charismatický 8.00 Vraný - mše svatá neděle papež, schopný shromáždit nesmírné zástupy lidí a konverzovat se stej Zlonice - mše svatá Peruc - mše svatá nou citlivostí a pozorností jak s nuznými, tak s mocnými. Byl to papež, Program Noci kostelů 27. května 2011 který dobře věděl, jaké je jeho poslání Peruc, kostel sv. Petra a Pavla vykládal je jako úlohu apoštol zahájení Noci kostelů zvoněním zvonů ského poutníka, který je rozhodnut 18:00 komentovaná prohlídka vyprávět každému o radosti z toho, že poznal Ježíše Krista a setkal se s 18:30 LP x-tet ním. Jan Pavel II. zemřel ve Vatikánu Nejen duchovní písně zazpívá místní sbor 2. dubna 2005, přesně ve 21 20:30 Smíšený pěvecký sbor Melodie hodin 37 minut, v pozdní sobotní Zazpívá sbor z Libochovic 4 večer, kdy již začala prvními nešpo :55 Půlnoční zvony, přivítaní nového dne

5 Liturgický kalendář - květen 1. květen - 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství Sv. Josef Dělník 3. květen - Sv. Filip a ajakub, svátek 4. květen - Sv. Florián 6. květen - Sv. Jan Sarkandr 8. květen - 3. neděle velikonoční Panna Maria, Prostřednice všech milostí 13. květen - Panna Maria Fatimská 14. květen - Sv. Matěj, památka 15. květen - 4. neděle velikonoční 16. květen - Sv. Jan Nepomucký 20. květen - Sv. Klement Maria Hofbauer, památka 22. květen - 5. neděle velikonoční 26. květen - Sv. Filip Neri, památka 29. květen - 6. neděle velikonoční 30. květen - Sv. Zdislava 31. květen - Navštívení Panny Marie, svátek Zasmějte se s námi... Evička se vrací z první hodiny náboženství. O čem to dnes bylo? ptá se maminka. O mně a nějakém Adamovi. Kůň chce vyzkoušet chytrost osla, položí mu tedy otázku: Když vložím do košíku pět vajec a deset jsem jich tam už měl, kolik jich tam bude dohromady? Osel se zamyslí a řekne: Jó, tak to je těžka otázka. Já ani nevěděl, že koně snáší vejce. Jak umíral Jan Pavel II., aneb Poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly Parkinsonova nemoc Ta strašlivá nemoc se u něho začala ohlašovat už dávno. První příznaky se objevily v roce 1991 postupujícím třesem prstů levé ruky. Pak roku 1993, když papež uklouzl a vykloubil si pravé rameno. Doktor Buzzonetti byl přesvědčen, že pád měla na svědomí určitá porucha rovnováhy, způsobená neurologickým syndromem extrapyramidálního původu. Parkinsonovou nemocí. Když doktor Buzzonetti informoval Jana Pavla II. o jeho chorobě, ten nevypadal, že by ho to nějak zaskočilo. Poprosil o vyjasnění některých otázek a ujistil lékaře o své ochotě podrobit se léčbě; zároveň však požádal o dovolení pokračovat ve své službě. Ale jak plynuly měsíce a roky, nemoc se začala stále viditelněji projevovat na papežově těle, na jeho fyzických schopnostech, a tedy i na způsobu naplňování pastýřské služby, především apoštolských cest. Souhlasil se zmírněním tempa. jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení. Koncem ledna 2005 se Jan Pavel II. začal cítit zle. Lékaři konstatovali, že jde o prudký zánět hrtanu a průdušnice provázený stavy dušnosti. Večer 1. února během večeře nemohl dýchat a bylo třeba převézt ho do nemocnice Gemelli. Tam se jeho zdravotní stav výrazně zlepšil. Bohužel zakrátko došlo k dalšímu zhoršení. Papeži se stále hůře dýchalo, a to jak ve dne, tak v noci. Situace se zhoršila natolik, že jsme se rozhodli pro novou hospitalizaci v Gemelli. Léčba pouhými léky už bohužel nestačila. Doktor Buzzonetti po poradě s dalšími lékaři rozhodl o nutnosti okamžité tracheotomie, aby se papeži zajistil dostatečný přísun vzduchu do plic a předešlo se opětnému ri- Neměl strach ze smrti Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s V ZOO Bohem. Často prosil, abychom ho Na lví kleci je velká cedule s nápisem: Ředitel ZOO vás žádá: NEKRM- odvedli do kaple, kde po dlouhý čas TE LVA a pod ní menší cedule: Lev vás žádá, abyste si nevšímali velké rozmlouval s Pánem. Když jsme ho 12 cedule. pozorovali během modlitby, byla nám 5

6 ziku udušení. Řekli mu to; on se ke mně obrátil a do ucha mi zašeptal, jestli by se nemohlo počkat se zákrokem až na letní prázdniny. Ale když viděl reakci přítomných, souhlasil s operací. A ještě jednou nás obdaroval špetkou svého humoru. Doktor Buzzonetti se snažil nějak ho potěšit, a tak řekl: Vaše Svatosti, to je takový jednoduchý zákrok. Nato papež podotkl: Jednoduchý pro koho? Samozřejmě mu předem řekli, že nějakou dobu nebude moci mluvit. A potom, po probuzení z narkózy, se konkrétně přesvědčil, co to omezení znamená. Pohnul rukou a já pochopil, že chce něco napsat. Podal jsem mu lístek papíru, na který třesoucí se rukou napsal několik slov: Co jste mi to provedli! Ale Totus tuus. Snažil se tak vyjádřit svou bolest kvůli ztracenému hlasu, a zároveň naprostou odevzdanost do rukou Božích.... V neděli na Boží hod velikonoční si přál alespoň udělit požehnání Urbi et orbi. Pečlivě se na to připravoval, chvilku předtím si zkoušel opakovat jeho slova a zdálo se, že všechno bude dobré. Ale potom, po promluvě kardinála Sodana přednesené na náměstí, papež stojící v okně snad kvůli pohnutí, snad kvůli utrpení nedokázal požehnání udělit. Šeptl jenom: Nemám hlas, a potom v tichu vykonal trojí znamení kříže, pozdravil davy věřících a pohledem dal najevo, že chce odejít od okna. Byl hluboce pohnut, rozhořčen a zároveň vyčerpán marnou námahou. Lidé na náměstí v dojetí aplaudovali, volali ho a on na sobě cítil veškerou tíži své bezmoci a utrpení. Podíval se mi do očí. Asi by bylo lepší, abych umřel, když už nedokážu plnit svěřené poslání. Chtěl jsem odpovědět, ale on dodal: Buď vůle tvá Totus tuus. To nebyl projev rezignace, ale poslechnutí Boží vůle. První zázrak na přímluvu Jana Pavla II. Když jsem v polovině ledna dostala zprávu o datu blahořečení Jana Pavla II.,rozplakala jsem se radostí. Byl to a je můj papež. Konvertovala jsem totiž v létě v roce 1978, krátce před jeho zvolením na Petrův stolec. Provázel mě dobou mého duchovního dětství i dospívání. Ráda bych se teď s vámi podělila o první zázrak, který se stal na jeho přímluvu. Ano, skutečně. Na jaře v roce 2005 sledoval celý svět křížovou cestu Svatého otce. Moje duchovní sestra se v té době chystala k zabití svého očekávaného dítěte. Jeho otec ji k tomu nutil velmi nevybíravým způsobem. V sobotu 2. dubna večer jsem klečela v kapli našeho pražského kláštera a v slzách prosila Boha, aby zachránil to dítě i jeho matku. Datum i hodina provedení potratu byly v té době už přesně stanoveny a času bylo jen zoufale malinko. Když se nad Prahou rozezněly zvony oznamující, že Svatý otec Jan Pavel II. zemřel, téměř okamžitě jsem své prosby začala vysílat k němu. Vždyť stál právě před Bohem tváří v tvář. Kdo jiný by mohl v tu chvíli udělat víc? Pomohl. Na podzim se narodila krásná holčička, které je dnes již pět let. A já jsem přesvědčena, že její život je prvním zázrakem, který se stal na přímluvu Jana Pavla II. Poslední Velikonoce Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. po návratu z nemocnice předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži. Cítil jsem, že nadchází 6 jeho čas. Pán ho k sobě volá 11 DMT

7 Aktuality Velikonoce v naší farnosti Vigilie zmrtvýchvstání Páně Rodí se nový člověk... Malá ministrantka Uctívání kříže 10 Hle, vstal již z mtvých Kristus Pán... Chtěl umřít doma, v blízkosti hrobu svatého Petra Ve středu 30. března se Jan Pavel II. znovu ukázal v okně. Na náměstí bylo pět tisíc mladých lidí, kteří přijeli z Milána vyznat svou víru. Mysleli jsme, a já si to myslel také, že by jim měl jen požehnat. Ale když to udělal, rozhodným gestem ruky dal najevo, že chce, aby mu přisunuli mikrofon. Přál si říct alespoň pár slov. Alespoň jedno, alespoň poděkovat. Ale z úst mu nevyšel žádný zvuk. Když odstupoval od okna, neměl už ve tváři ten výraz bezmoci, jaký jsme pozorovali na velikonoční neděli. Už věděl, byl připraven Následujícího dne odsloužil v kapli mši svatou. V jednom okamžiku jsme měli dojem, jako by něco zevnitř drásalo jeho tělo. Horečka stoupla ke čtyřicítce. Lékaři okamžitě stanovili diagnózu: šlo o velice závažný septický šok spojený se srdečními potížemi, což způsobil zánět močových cest. Tentokrát se nemluvilo o hospitalizaci. Připomněl jsem profesoru Buzzonettimu papežovo naléhavé přání, aby ho už nepřeváželi do nemocnice. Chtěl dotrpět a umřít doma, v blízkosti hrobu svatého Petra. I tam mu mohli lékaři zajistit potřebnou péči. Jan Pavel II. ležel ve svém pokoji. Na zdi proti lůžku visel obraz zmučeného a spoutaného Krista, hned vedle obraz Matky Boží Čenstochovské. Na stolku fotografie rodičů. Na závěr mše svaté, kterou jsem sloužil, jsme všich- ni přistoupili a políbili mu ruku. Stašu řekl a pohladil mě po hlavě. Potom přišly na řadu sestry vedoucí domácnost, všechny je oslovil jménem, a nakonec lékaři a ošetřovatelé. Pátek byl dnem modlitby: slavili jsme mši svatou, pomodlili se křížovou cestu, drželi svatou třetí hodinu a pomodlili se nešpory. Blízký přítel Karola Wojtyły Tadeusz Styczeń přečetl několik úryvků z Písma svatého. Papežův stav byl kritický. S velkým úsilím ze sebe vypravil stěží několik slabik. Prosil, abychom mu četli z evangelia svatého Jana Nastala sobota 2. dubna V místnosti vládlo ovzduší velkého pokoje ducha. Papež požehnal koruny určené pro obraz Matky Boží Čenstochovské do Vatikánských hrobek a dvě další pro Jasnou Horu. Potom se rozloučil s nejbližšími spolupracovníky, kardinály, preláty ze státního sekretariátu, řediteli jednotlivých úřadů a přál si rozloučit se také s Francescem, který uklízel jeho byt. Byl zcela při vědomí, a přestože mluvil jen s velikou námahou, poprosil, abychom mu četli z evangelia svatého Jana. Nebyl to náš nápad, on si to výslovně přál. Poslední den, stejně jako to dělal po celý život, toužil sytit se Božím slovem. P. Styczeń začal číst text svatého Jana, kapitolu za kapitolou. V posledních okamžicích své po- 7

8 zemské pouti se Jan Pavel II. stal znovu tím, kým vždycky byl: Božím člověkem hluboce sjednoceným s Pánem, pro něhož modlitba znamenala neustálý základ existence. Kdykoli se měl s někým setkat nebo učinit důležité rozhodnutí, napsat dokument nebo se vydat na cestu, nejprve vždycky hovořil s Bohem. Nejprve se modlil. Stejně i toho dne, než se vydal na svou poslední velkou cestu, za podpory blízkých ve svém okolí se pomodlil všechny denní modlitby včetně adorace, rozjímání, a dokonce v předstihu i nedělní hodinky čtení. netti se nad ním sklonil a s pohledem upřeným na nás zašeptal: Vrátil se do Otcova domu. Někdo zastavil ručičky hodin. A my všichni najednou, jako by na čísi rozkaz, jsme začali zpívat Te Deum. Ne Requiem, protože jsme neměli smutek, ale Te Deum. Na poděkování Bohu za dar, který nám dal, za dar v osobě papeže Karola Wojtyły. Plakali jsme. Jak bychom mohli jinak! Plakali jsme slzy bolesti i radosti. V celém domě se rozzářila světla Pak už si nic nepamatuji. Měl jsem dojem, že náhle padla tma. Tma nade mnou a ve mně. Uvědomoval jsem si, co se stalo, ale nedokázal si tu myšlenku připustit. A možná jsem nedokázal pochopit. Svěřil jsem se Pánu, a když se mi zdálo, že se mi vrátil do duše pokoj, temnota se dostavila znovu. Až přišel okamžik rozloučení. Pohřeb Jana Pavla II. Kolem nespočetné davy. Přijely osobnosti z dalekých zemí. Ale především jeho lid, jeho mládež. A tak výmluvné transparenty. Svatopetrské náměstí zalilo světlo. A světlo se vrátilo i do mé duše. Když nosiči s rakví došli ke vchodu do baziliky, pomalu ji otočili směrem k věřícím. Průvod vešel do baziliky. Měli snést rakev do katakomb, do hrobu. A tehdy jsem si pomyslel Byl jsem s ním skoro čtyřicet let. Prvních dvanáct v Krakově a dalších sedmadvacet v Římě. Vždycky s ním. Vždycky po jeho boku. A teď, v okamžiku smrti šel sám. Vždycky jsem ho doprovázel, ale odtud už musel jít sám. Bolelo mě, že ho na této cestě nebudu moci doprovázet. Předvečer nedělní slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. Dovolte mi odejít k Pánu vrátil do Otcova domu V jednom okamžiku sestra Tobiana Ale on nás vůbec neopustil. Blížila se osmá a já náhle pocítil potřebu sloužit mši svatou. A tak jsme zachytila jeho pohled. Nachýlila se Cítíme jeho přítomnost, k jeho ústům a on sotva slyšitelným zakoušíme četné milosti díky jeho také učinili spolu s kardinálem Marianem Jaworskim, arcibiskupem Sta- hlasem zašeptal: Dovolte mi odejít k přímluvě u Boha. Pánu. Sestra vyběhla z pokoje a chtěla se s námi rozdělit o jeho slova, ale Zpracováno podle knihy: nisławem Ryłkem a dvěma polskými kněžími Tadeuszem Styczeńem a pro slzy to nedokázala. Teprve později Život s Karolem Mieczysławem Mokrzyckim. Byla to jsem si pomyslel: jak úžasné, že se posledními slovy obrátil na ženu. Jana Pavla II. Vzpomínky osobního sekretáře mše svatá předjímající nedělní slavnost Božího milosrdenství, jež byla Okolo sedmé večer upadl do kómatu. Pokoj osvětloval pouze svit Stanisław Dziwisz papeži tak drahá. Pokračovali jsme v četbě evangelia svatého Jana: Ježíš hromnice, kterou sám požehnal při přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Sta- slavnosti Uvedení Páně do chrámu. Svatopetrské náměstí a přilehlé ulice se naplňovaly davy lidí. Stále jich nul mezi nimi a řekl: Pokoj vám!... V okamžiku svatého přijímání jsem přibývalo, především mladých. Jejich mu jako viatikum podal do úst pár volání: Giovanni Paolo! a Viva il kapek Ježíšovy nejsvětější krve. Papa! se nesly až do třetího patra. Ve jsme zjistili, že papež přestal dýchat. A na monitoru jsme vi- Jsem přesvědčen, že on je slyšel také. Nemohl neslyšet! děli, jak jeho velké srdce po několika 8 úderech přestalo bít. Profesor Buzzo- 9

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ

BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ BRÁZDA ČASOPIS NEPOMUCENSKÝCH ALUMNŮ O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lema sabachtani?" což přeloženo znamená: `Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Mk 15,34 2/2008-2009 2 BRÁZDA

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

Časopis přerovského děkanátu Květen 2002 Číslo 5 Ročník 8 Úvodník P. Cyril Juroška Liturgický kalendář na měsíc květen Maria a dnešní styl Maria při zrodu církve Rosteme ve víře pokračování Věřím Z historie

Více

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží!

Obsah. Úvodní slovo. Dítě Boží! Obsah 2 Ježíš ustanovil eucharistii 4 Papež neustálých překvapení 6 P. F. Kohn: Pastorace mládeže dnes 11 Svědectví na CSA v Třešti 15 Toronto reunion in Krakov 16 Noční bdění 18 Informace BUDOUCNOST CÍRKVE,

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

5/2011 ROČNÍK 20 (14)

5/2011 ROČNÍK 20 (14) Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, přijede do České republiky 2 5/2011 ROČNÍK 20 (14) Mnoho církví, avšak jeden lid 22 Návštěva Jeruzaléma 20 Když je i smrt životem Proces blahořečení Renaty Borlone

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2005 Březen Aby mládež před volbou své životní cesty úplně přilnula k Božím plánům jako Maria a viděla v Ní svědka pokoje a důvěry. Duben Aby oběti násilí

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství.

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. Každá duše, jež má ke mně vztah, bude po celou věčnost rozjímat o mé lásce a mém milosrdenství. /Deníček 699/ 4 1. ROČNÍK 2006 2 Drazí přátelé, odevzdáváme do Vašich rukou čtvrté číslo Apoštola. V tomto

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Březen 2014 Číslo 3 Ročník 20 Úvodník František Ponížil, jáhen Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero 4. přikázání Věřím, že drahá Matka Vojtěcha přišla na místo věčné

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chci, aby ten obraz, který namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích; tato neděle má být svátkem milosrdenství. /Deníček 49/ 2 2. ROČNÍK 2007 2 Svatá Gertruda, mystička,

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 103 postní doba 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 103 postní doba 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Výročí posvěcení kostela Kronika Knižní okénko

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5

život farností Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 březen 2014 číslo 3 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Přiznání (nikoliv daňové) 3 Páter Pio vyučuje modlitbě 5 Poselství papeže Františka k postu 5 Bohoslužby o Velikonocích

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. FARNÍ INFORMÁTOR 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. SRPNA 2006 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Matko Neposkvrněná, stojíme před Tebou, abychom Ti vyjádřili vděčnost za milosti, obdržené během 75 let života

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské.

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. FARNÍ INFORMÁTOR 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2011 Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Votivní svíce pustiměřských poutníků u relikviáře sv. Jana Bosca v bazilice Panny Marie

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014

OKÉNKO. zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín. DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban. Červen 2014 OKÉNKO zpravodaj farností Nový Jičín, Šenov u Nov.Jičína a Kunín Červen 2014 DUCHOVNÍ SLOVO Jáhen Antonín Urban Milí čtenáři Okénka, číslo našeho farního časopisu, jež berete do rukou je věnováno především

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více