PANENSKÉ ROZHLEDY SRPEN 2008 I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PANENSKÉ ROZHLEDY SRPEN 2008 I."

Transkript

1 PANENSKÉ ROZHLEDY SRPEN 2008 I. ročník číslo 4 1

2 Slovo redakce Milí čtenáři našeho časopisu, Máme pro Vás důležitou informaci! Pro naši redakci neexistuje pojem okurková sezóna, jak sami po přečtení následujících stránek poznáte. Tentokrát máme nejen důležité informace z obecního úřadu, ale také článek o statečné paní Helence Vovsové, o mladých sportovcích i závodu rychlých strojů, o historii naší obce i Kroniky pannobřežanské a dokonce zprávy ze školy i příspěvky našich dětských dopisovatelů, ač jsou prázdniny v plném proudu. Taky máme novinku soutěž pro děti. Rádi bychom také poděkovali přispěvatelům do tohoto čísla paní Mužíkové, paní učitelce Kelnarové, panu Selicharovi, Markétě Lechnýřové, Jirkovi a Barunce Mišnerovým. Vážení čtenáři, nebudeme vás déle zdržovat od čtení a jen vám popřejeme krásný zbytek prázdnin. Za celou redakci Zuzana Zajícová DŮLEŽITÉ INFORMACE Oficiální název: Obec Panenské Břežany Adresa: Hlavní čp Panenské Břežany Telefon: , Fax: Web: Úřední hodiny: Po: 8:00-12:00 hodin 18:00-19:30 hodin St: 8:00-12:00 hodin 2

3 Rozhledy OÚ Poděkování Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Trávníčkovi za zprostředkování slevy na traktor na sekání trávy v obci, a to ze ,-Kč na ,-Kč. Tato pomoc obci velmi pomohla. Další poděkování patří všem občanům obce Děkujeme za to, že ve své obci třídíte odpad a že tak dáváte šanci našemu životnímu prostředí. Bohužel se i nadále stává, že do kontejnerů na nápojové kartony někdo vhazuje lepenkové kartony = krabice od nábytku, aj. Takovýto karton není nápojový. Nápojovým kartonem je myšleno krabice od vína, džusů, mléka, atd. Kontejnery na plast do těchto kontejnerů jsou sice házeny plasty a hlavně plastové lahve od vod, limonád, ale někteří z nás tyto lahve nesešlápnou a kontejnery jsou dříve zaplněné. Sice se v obci plasty vyváží každý týden, ale stává se, že další, kteří přijdou ke kontejneru s poctivě zmačkanými nebo sešlapanými lahvemi, do kontejneru neodloží nic. Prosíme tedy všechny, kteří lahve nesešlapují, aby tak začali činit a brali tím ohled i na ty další, kteří k tomu kontejneru přijdou po nich. Děkujeme. Hřiště v obci V obci máme sice strohé hřiště, ale svůj účel plní. Je jen škoda, že někteří si neváží ani toho mála, co zde je. Na hřišti je popelnice přístupná všem, kteří na hřiště nebo kolem něj chodí. Téměř pořád je hřiště zaneřáděné papírky, plastovými lahvemi, aj. Na dvou s t r a n á c h hřiště je plot, který je doslova zmuchlaný nebo chceteli srolovaný tak aby líné nohy nemusely ten kousek obcházet. Maminky a tatínkové, neříkejte, že tohle dělají dospělí lidé, kteří na to hřiště přijdou a ještě minimálně a pokud ano, tak i oni by se měli nad svým chováním zamyslet. Nikomu by se asi nelíbilo, kdyby mu někdo ničil majetek a že mohu využívat majetek někoho jiného neznamená, že s ním mohu nakládat jak já uznám za vhodné. Na tohle by neměl být nikdo pyšný, ať je 3

4 mu 12 nebo 105 let. Není to tak dlouho, co jsme nechávali opravit jeden stojan na košíkovou tady se už podepsalo stáří materiálu, ale pro obec mohlo být daleko jednodušší nechat stojan uříznout, ale neudělala tak, protože chce chránit aspoň to málo. Knihovna Z dotace od Středočeského kraje (60.000,- Kč a min. spoluúčast ,- od OÚ) se nám snad již v září 2008 podaří znovu otevřít Místní knihovnu i s veřejným internetem. Vedení zájmového kroužku; kurzy Zastupitelstvo obce na svém zasedání schválilo bezúplatné propůjčení zasedací místnosti na obecním úřadě někomu šikovnému, kdo by mohl vést zájmový kroužek pro děti, maminky, prostě pro všechny, kdo by měl zájem na kroužek chodit. Z důvodu velikosti místnosti se spíše nabízí malování, modelování, decoupage, apod. Je třeba prostor vidět. Pokud by se takový zájemce našel budeme rádi, když nás kontaktuje na obecním úřadě. Uvítáme jen vážné zájemce o tuto činnost. Hlavně je tato činnost ze strany obce neplacená! Sejít se zde mohou třeba i jen maminky a nějakou, třeba výtvarnou činnost teprve společně zkoušet. Je jen potřeba se dopředu domluvit na termínu. Kontaktovali jsme i dámy z JJ ŠPERKu z Veliké Vsi, ale je doba dovolených pokud se nám podaří úspěšně zkontaktovat, budeme Vás o termínech pořádaných kurzů informovat prostřednictvím webových stránek, úřední desky a novin Náš region. Kurzy (vitráž, šperky, pedig, drátování nebo svíčky) jsou hrazené JJ ŠPERKu (zajistí i materiál). Provozní doba ZŠ a MŠ Dále bychom požádali rodiče, kterých se týká návštěva Základní školy a Mateřské školy v Panenských Břežanech, zda by se písemnou formou vyjádřili, jak by jim časově vyhovoval provoz mateřské školy a školní družiny. Své podněty můžete házet do schránek na OÚ, zaslat poštou, em, přinést osobně, příp. na školské radě, která bude pravděpodobně svolána hned na začátku školního roku. Vítání občánků Obec by ráda i v letošním roce v měsíci říjnu uspořádala Vítání občánků v kapli sv. Anny. Vzhledem k tomu, že musíme ctít zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, žádáme všechny rodiče, kteří by měli o Vítání občánků zájem, aby se přihlásili nejpozději do 30. září 2008 na obecní úřad. Budeme rádi, pokud se nám přihlásí všichni, kterým se narodily děti a do naší obce ještě nebyly přivítány. J.J. Ještě pár slov ke zrušení rubriky Životní jubilea našich občanů. Většinu našich spoluobčanů zrušení rubriky mrzí. V každém případě je to velká škoda nevzpomenout životních jubileí, je to jedna z mála možností, jak potěšit dotyčného. Jsme tak nyní prakticky jediná obec v širokém okolí, která ve svém časopise či jiným způsobem na občany vlastně zapomíná, resp.si na ně ani nevzpomene. A.N. 4

5 Slovo starosty Trvale nepřihlášení občané Představte si situaci, že se svojí rodinou navštívíte restauraci v Panenských Břežanech, kde budete slavit narozeniny někoho z rodiny. Váš účet za útratu bude činit několik desítek tisíc a místo zaplacení účtu místnímu hostinskému pojedete na Šumavu a tento účet zaplatíte v nějaké hospodě v Sušici. Je to přesné vyjádření toho, i když obrazně, jak obec (místní hostinský) přichází o docela vysoké částky ohledně Vašeho nepřihlášení. Domnívám se, že ne všichni z Vás, kteří v obci trvale bydlíte, ale nejste přihlášeni k trvalému pobytu, neznáte důsledky, které z toho vyplývají pro obec. Obec jako samosprávní celek, kterého jste součástí, má jako každá rodina své příjmy a výdaje. Na základě svých příjmů a výdajů vyplývá životní úroveň rodiny, nebo jinými slovy životní úroveň obce a následně její technický stav, technický stav komunikací, chybějící služby, dětská hřiště, dostatečná kapacita a stav základní nebo mateřské školy, atd. Obec nemá v zásadě jiný příjem než příjem z rozpočtového určení daní, česky řečeno platy fyzických a podnikatelských osob jsou státem zdaňovány, odváděny do státní pokladny a ze státní pokladny zjednodušeně řečeno je část těchto Vašich daní odváděna do rozpočtu obce, z kterého potom obec hospodaří. Když nejste trvale přihlášeni, tyto částky do obce stát nezasílá a náš rozpočet je o mnoho set tisíc, v některých obcích až miliónů, menší. Obec dle současného zákona nemá právní nárok tyto peníze od Vás vymáhat, ale po zjištění konkrétních částek od jednotlivých občanů, kteří zde nemají trvalé bydliště, je možné Vás pouze požádat o dobrovolný příspěvek obci, abyste vyrovnali tuto ztrátu. Zároveň po návštěvě pana hejtmana ze Středočeského kraje, který nás navštívil asi před třemi týdny, byla tato otázka projednávána, protože se jedná o celostátní problém. Jelikož i Kraj dostává část Vašich daní a z těchto prostředků dává dotaci jednotlivým obcím, tak obě instituce jsou také chudší. Můžeme pouze doporučit ať tato část občanů nepoužívá služby, které jim obec zdarma poskytuje (tříděný odpad, z části popelnice, kontejnery na rozměrný odpad a elektroodpad, účty za veřejné osvětlení, oprava komunikací a celkové investice do obce). Na druhé straně v obci bydlí několik rodin, které ačkoliv nejsou trvale přihlášeny, dobrovolně přispívají obci částkami, které mnohonásobně převyšují částky, které by byly obci zaslány státem, kdyby byly v obci přihlášeny. Nemusí to být vždy finanční částky jako v případě občanů, kteří nám poskytují zdarma právní služby, příp. projektové služby, atd. Doporučuji, i když by bylo také ideální, kdyby byli tito lidé přihlášeni, aby od těchto výjimečných občanů, nebyly částky ušlých daňových zisků vyžadovány. Přesto, že nejsou trvale přihlášeni jsou významným přínosem pro obec. Jako starosta Vás prosím, abyste zvážili důvody svého trvalého nepřihlášení v obci a zároveň nás během krátké doby kontaktovali, abychom se společně pokusili vyřešit tento problém. Dokonce se domnívám, že tato skupina občanů bydlících zde v rodinných domcích, z části vlastní byty v Praze i jinde, které pronajímá a splácí hypotéku na nový dům a většinou jejich finanční možnosti jsou dost veliké na to, aby nám ušlý daňový zisk vynahradili. Jsem si vědom, že ne každý má finanční možnosti veliké, ale je potřeba neustále vysvětlovat jak funguje obecní rozpočet, z čeho se skládá a že je to území, které je spravováno zastupitelstvem obce, ale zároveň Vaše, všech trvale hlášených občanů, 5

6 do kterého, když vložíte jakékoliv úsilí nebo korunu, obci zůstane a nikdo nemá právo nám je vzít. Na ČT1 ve vysílání zpráv z regionů jsem použil pro tyto nepřihlášené občany slovo parazité, je to sice silné slovo, ale zkráceně a vyčerpávajícím způsobem popisuje situaci. Pokud navštěvujete veřejné zasedání zastupitelstva obce nebo se jinak zajímáte o dění v obci, pravděpodobně jste se setkali s požadavky občanů, kteří zde nejsou přihlášení, že navrhují, abychom vysekali cestu ke studánce nebo vystavěli dětské hřiště, udělali to a to jinými slovy - mají spoustu požadavků, ale obci nepřispívají ani korunu. Kdybyste měli čas a možnost podívat se na webové stránky i jiných obcí, zjistili byste, kolik mají občanských sdružení, kulturních a sociálních komisí a jiných organizací. Fungujících ve spolupráci s obecním úřadem a zjistíte, že většina těchto sdružení dokázala v jiných obcích svépomocí, ve spolupráci s místními podnikateli, vybudovat krásná dětská hřiště a obec to nestálo ani korunu nebo jenom částečně přispěla. Ještě jednou Vám chci zdůraznit, že obec je jenom obcí Břežaňáků a nikoho jiného, obrazně řečeno, je to Váš rodinný domek, Vaše zahrádka, kterou byste měli stejně pomáhat chránit jako Váš soukromý majetek. Velmi rád Vám po přečtení tohoto článku, v případě i Vaší potřeby vysvětlím i jiné podrobnosti a poradím co budete potřebovat. Vzhledem k možnosti těchto novin není možné popsat vše. Těším se na dotazy a spolupráci. S pozdravem Libor Holík, starosta obce Informace o dopravní situaci Jako starosta obce Panenské Břežany se potýkám s mnoha problémy, vzhledem k chodu obce jako každý starosta v této republice. Jedním z nejpalčivějších problémů, které jako starostové jsme nikdy nebyli schopni ovlivnit, je dopravní situace v celé ČR a neustálé porušování dopravních předpisů a významné překračování rychlosti. Jelikož jako starosta jsem schopen ovlivnit v rámci pravomocí pouze dění na našem katastru, tuto možnost mi dala v rámci veřejnoprávní smlouvy obec Koleč. Již třetí měsíc probíhá v obci Panenské Břežany měření rychlosti a dle statistik, které jsou nám pravidelně zasílány obecní policií, bylo postiženo již několik desítek řidičů. V obci se významně zpomalil provoz a zvýšila bezpečnost občanů. Republiková policie v důsledku mnoha faktorů je naprosto neschopna zajistit tyto služby pro obce a částečně je schopna zajistit tyto služby pro ČR. Řekl bych, že je to více než neschopností policie samotné systémem, který je zastaralý a dlouhodobě se nerozvíjel. Nemohu přeci slyšet odpověď od náčelníka republikové policie, když žádám o měření v obci Panenské Břežany, aby odpověděl: bohužel plánovaný stav policistů je 25, skutečnost 5 a z toho 4 nemají řidičské oprávnění. Žádný stát nemůže být funkční do té doby, než bude mít řádně a rychle fungující soudy, propracovanou legislativu a velmi dobře fungující policii. Jelikož ve finále i vláda nám velmi často dělá ostudu, nemůžeme očekávat jiný stav než stávající. Asi před měsícem jsem byl pozván jako jiní starostové a primátoři na setkání s ministrem Langerem do Příbrami. S jeho nejbližšími kolegy z ministerstva vnitra nám představil program reformy policie. Je to tak průlomová reforma, kterou bych přirovnal k sametové 6

7 revoluci roku Velmi si vážím této myšlenky ohledně reformy policie, která jistě ministru samotnému a ostatním spolupracovníkům nedá na dlouhou dobu lehké spaní, protože je to úžasné množství práce. Je velmi nutné, aby konečně policie změnila svoji pověst a stala se opravdu ochráncem českého národa, aby konečně přestalo platit pravidlo, kdy rodiče říkají dětem: budeš-li blbej a nebudeš se učit, budeš policajtem, zedníkem, atd. Ministerstvo vnitra je, věřím, na správné cestě, a kdyby se povedlo 50% plánované reformy, bude to úžasný posun dopředu a všichni z toho budou mít užitek. Jak sám ministr vnitra říká: policajtem se nestane člověk, který si oblékne uniformu. Musí projít dlouhodobým školením a životními zkušenostmi tohoto povolání a potom se stává začátečníkem. Proto první výsledky je možno očekávat v rozmezí 5-10 let. Velmi rádi počkáme na změnu tohoto systému a budeme trpěliví. Proto nechápu návrh parlamentu, který se svou nefunkční a neschopnou policií chce odebrat pravomoci obecní policie při měření rychlosti. Až bude republiková policie funkční, potom je možné zvažovat, jak si tyto dvě policie pravomoci rozdělí. Libor Holík, starosta obce Panenské Břežany Vyšlo v časopisu Náš region O9/2008 Informace o směně pozemků Vážení spoluobčané, jak si jistě vzpomínáte, před časem obcí hýbala kauza, jež se týkala výměny pozemků, a to Vinice za pozemek U kůlen. Řešení přinesla až anketa, a to v listinné podobě a na internetových stránkách obce, která jednoznačně vyzněla ve prospěch výměny. Protože obecním zastupitelstvem byl schválen záměr o výměně pozemků, bylo možno na základě tohoto schválení zadat zpracování znaleckého posudku o ceně obou pozemků. Posudek byl zpracován tak, jak je obvyklé v cenách zjištěných a cenách obvyklých. Pokusím se stručně popsat, co to znamená, co je cena zjištěná a co obvyklá. Cena zjištěná je cena, která má legislativní oporu ve vyhlášce Ministerstva financí České republiky č.3/2008 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. To znamená, že pozemky jsou oceňovány podle tabulek základních jednotkových cen, srážky, přirážky a koeficienty prodejnosti jsou dány jednotnými pravidly a nejsou závislé na subjektivním hodnocení znalce. Cena obvyklá vychází z definice, která je popsána v 2 zákona 151/1997 Sb. o způsobech oceňování majetku a služeb. Podle této metodiky znalec vychází z konkrétních podmínek, týkajících se přímo katastrálního území Panenské Břežany a přilehlých oblastí okresu Praha Východ. Znalec vzal do úvahy například nepříliš široký sortiment trhu obdobných nemovitostí, nedalekou polohu dálnice D8, přistávací koridor letiště Aero Vodochody a další faktory, ovlivňující cenu pozemku. Dále vyhledal v dostupných podkladech realitních kanceláří, nabídkách vlastníků pozemků a na základě vlastních poznatků z převodu obdobných pozemků v místě a čase obdobné pozemky, které se staly základem pro porovnání obvyklé ceny předmětných oceňovaných pozemků. Tolik ke stručnému objasnění, jak byly ceny vytvářeny a nyní jaké tedy ceny jsou. Cena zjištěná u pozemku parc.č.80 a 405/2 t.j. u pozemku U kůlen činí ,75 Kč Cena zjištěná u pozemku parc.č.180/7 t.j.u pozemku Vinice činí ,79 Kč 7

8 Rozdíl tedy je ,96 Kč Cena obvyklá u pozemku par.č.80 a 405/2 t.j. u pozemku U kůlen činí ,- Kč Cena obvyklá u pozemku parc.č.180/7 t.j.u pozemku Vinice činí ,- Kč Rozdíl tedy je ,- Kč Takže rozdíl u ceny zjištěné je téměř zanedbatelný, u ceny obvyklé je již mnohem patrnější, ale jsem přesvědčen, že hodnota pozemku Vinice pro obyvatele obce je vzhledem k využití mnohem větší než obvyklá a že budoucnost ocení moudrost obyvatel obce, kteří se v anketě rozhodli směnu pozemků uskutečnit. Pokud by měl někdo z občanů obce zájem si celý odhad detailně prostudovat, je kdykoli k dispozici na obecním úřadě a po domluvě i mimo úřední hodiny. Evžen Kotrba místostarosta obce Žijí mezi námi Paní Helena Vovsová Naše vesnice je jako většina vesnic. Ovšem přece jen se v něčem liší. Málokterá s ostatních obcí se může chlubit zámkem, hned dvěma snad žádná jiná, navíc se Santiniho kaplí. A ještě v něčem jsou Panenské Břežany výjimečné. Žije zde paní Helena Vovsová. Helena Vovsová se narodila v Praze roku 1926 v rodině automechanika. Od roku 1931 bydlí ve stejném domečku v Panenských Břežanech, kam se rodina odstěhovala kvůli Helenčinu zdravotnímu stavu. Jako patnáctiletá dívka byla za okupace v roce 1941 pracovně nasazena jako pomocná zahradnice do zámeckého sídla zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v Panenských Břežanech. Od počátku začala obětavě pomáhat židovským vězňům přímo v Heydrichově sídle, přestože ona i její rodiče věděli, že za pomoc Židům je trest smrti provazem. Dlouhodobě zprostředkovávala kontakt židovských vězňů se členy jejich rodin, předávala jim a vynášela dopisy z přísně střeženého zámku. Pronášela vězňům vitamíny, léky, jídlo. Z břežanské skupiny 120 židovských vězňů, odvezených v roce 1943 do německého vyhlazovacího tábora v Osvětimi, přežilo holocaust jen sedmnáct. Byli mezi nimi např. František Propper Průša, Karel Schuck, Jan Jecha a Milan Platovský, jenž dosud žije v Santiagu de Chile. Všichni v poválečných letech dosvědčili obětavou a neohroženou pomoc, kterou jim mladičká zahradnice poskytovala i po jejich převezení do Osvětimi, kam jim pod krycími jmény posílala balíčky s potravinami a další materiální pomocí. Po odsunu židovských vězňů pracovali na zámku němečtí a holandští jehovisti, kteří odmítali vykonávat vojenskou službu. I těm paní Helena pomáhala, i ti byli trpící a strádající. 8

9 Paní Helena Vovsová měla rozhodující podíl na uchování zdraví, záchraně či prodloužení života několika židovských spoluobčanů. Uvedené skutečnosti jsou prokázány řadou svědectví. O paní Vovsové taky krásně píše ve své knize Přežít a žít pan Milan Platovský. Letňanské zastupitelstvo udělilo dne 10. září 2003 čestné občanství paní Heleně Vovsové z Panenských Břežan. Jde o zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které v době druhé světové války v letech znamenaly záchranu lidských životů a morálních hodnot. Při oslavách 780 let založení obce Panenské Břežany udělí čestné občanství paní Heleně Vovsové i naše zastupitelstvo. Na paní Helenu nezapomínají ani její přátelé z válečných dob, dodnes jí píšou a navštěvují ji. Není jich už mnoho, ale paní Helena má přátele na celý život. Paní Helena umí krásně vyprávět a její vzpomínky jsou cenným dokladem o tragédii druhé světové války, jsou velmi plastické a nám, mladším, dokážou přiblížit lidské osudy, odehrávající se v jedné malé vesnici lépe, než stohy odborné literatury. Jsem moc ráda, že jsem měla příležitost si s touto statečnou a zajímavou paní popovídat a na chvíli se přenést do doby dávno uplynulé. Paní Heleně Vovsové patří dík nás všech. Z.Z. Výlet do historie Letos v srpnu oslavíme 780 let trvání naší obce. Určitě všichni znáte alespoň část historie, ale myslím, že přece jen nezaškodí trochu zabrousit do dějin a oživit si mnohdy zapomenutá fakta. Panenské Břežany daroval Přemysl Otakar I. v roce 1226 klášteru panen Benediktýnek u svatého Jiří, sídlících na Pražském hradě. Podle jmenovací listiny náleželo tomuto klášteru 157 statků. Odtud zřejmě pochází i název obce Panenské Břežany. Všechny války, které se kdy v Čechách vedly, poškodily klášterní statky, zejména díky vysokým daním. Smrtelnou ránu daly klášteru husitské války v roce 1419 až Panenské Břežany zabrali v roce 1420 pražané. Při zabrání statků byly jeptišky vyhnány. Po bitvě u Lipan roku 1434 jim bylo dovoleno se vrátit. Za vlády krále Vladislava Jagelonského pak panny Benediktýnky obdržely všechny statky zpět. Panny Benediktýnky neměly v té době žádné letní sídlo, vystavěly si proto za tímto účelem v první polovině 18. století v Panenských Břežanech zámek, jenž po zrušení kláštera vystřídal několik majitelů. V roce 1618 zabrali statky protestantští stavové a Břežanské panství se dostalo do rukou Václava z Lobkovic. Ten roku 1671 daroval Břežany řádu Jezuitskému, ovšem zápis z roku 1792 svědčí o tom, že bylo panství pronajato na 21 roků Františkovi Heidenreichovi za zlatých. Roku 1811 koupil Břežanské panství za zlatých Šimon Laemel, roku 1820 pak hrabě August Ledebour a za tři roky na to maďarský hrabě Jan Sorusich de Saard. Roku 1828 pak baron Riese ze Stahlburgu. Do roku 1848 náležely k Břežanskému panství tyto vesnice: Vodolka, Vodochody, Sedlec, Bořanovice, Čenkov, Předboj, Dolínek, Dřínov, Zálezlice a část vsi Kozarovic a Bukolí. 9

10 Syn barona Riese Adolf zdědil celé Břežanské panství roku 1865, ovšem zatížil je tak velkými dluhy, že jej od něj převzala v roce 1901 Hospodářská úvěrní banka a baronu Adolfovi Riese vyplácela apanáž korun ročně. V roce 1909 panství od banky odkoupil Ferdinand Bloch-Bauer. Teprve tento majitel vynaložil mnoho prostředků, aby panství uvedl do vzorného stavu. Nakoupil četné pozemky za účelem scelení, vybudoval síť komunikací, založil ovocné háje, přestavěl oba zámky a hospodářské budovy. Dal opravit sochy na Vrchách, zřídil cestu od klíčanské silnice. Dále upravil kolem zámku krásný park, který byl pro všechny přístupný. Starý zámek dnes domov seniorů bývalé sídlo abatyše z kláštera sv. Jiří, je barokní stavba s okny ozdobenými římsami, z nichž nad prostřední se nachází znak kláštera. Zámek byl v roce 1919 renovován a upraven na letní sídlo majitele panství. Tento zámek již dříve sloužil za sídlo majitelům panství, až teprve baron Matyáš Riese dal roku 1828 postavit nový zámek dolní v empírovém slohu - rozsáhlou jednopatrovou budovu se sloupovým balkonem, který obklopil krásným velkým parkem. I tento zámek dal v roce Ferdinand Bloch přestavět. Původní zdejší kaple v roce 1691 shořela. Roku 1705 byla znovu vystavěna tehdejší abatyší Františkou Pieroni z Galina. Projekt zhotovil architekt Jan Blažej Santini z Eichlu, stavbu kaple provedl zednický mistr Filip Spamberk z Prahy v letech Dokončenou kapli posvětil dne 21. srpna 1707 strahovský opat Vít Seipl. V roce 1891 byla kaple důkladně opravena pod dozorem architekta Bohumila Štěrby. Kaple svaté Anny je vystavěna v barokním slohu. Střed stavby je sestrojen v půdorysu pravidelného šestiúhelníku. Na třech stranách jsou přístavby, které jsou opatřeny samostatnými vížkami. Hlavní oltář je barokní, stejně tak i kazatelna. Ferdinand Bloch-Bauer brzy po adaptaci horní zámek prodal Bedřichu Gerstlovi a sám obýval zámek dolní, kde soustředil bohaté sbírky gobelínů, loveckých trofejí a obrazů. V zámku byla také nádherná zimní zahrada, k vnitřnímu vybavení patřilo ústřední topení a telefon, zámek měl vlastní vodárnu. Majitelé obou zámků - cukrovarník Bloch i velkotovárník Gerstl však svůj majetek v roce 1939 opustili a oba zámky zabrali němečtí pohlaváři. V dolním to byl nejprve Konstantin von Neurath a po něm Reinhard Heydrich, v horním pak K.H. Frank. Po atentátu na Heydricha 27. května 1942 zůstala na zámku vdova Lina Heydrichová a již v červenci 1942 byla na zámek přivezena skupina židovských vězňů. (Podrobněji v článku o paní Heleně Vovsové). Lina Heydrichová zámek opustila v dubnu 1945 a zanedlouho se do zámku nastěhovali vojáci Rudé armády. To byl začátek konce krásného a bohatě zařízeného dolního zámku. V současné době jsou v dolním zámku firmy a v horním domov seniorů. Park dolního zámku je zcela zničený. Pamětníci mi dají jistě za pravdu, že v době předválečné byly Panenské Břežany krásně upravené, plné zeleně. Bohužel kolo dějin se otáčelo nemilosrdně a vláda komunistické strany zničila vše, co jiní léta budovali. Musíme se snažit my, současní obyvatelé, obnovit tehdejší krásu naší obce. Jen málokterá vesnice se může chlubit dvěma zámky, proslulou Santiniho kaplí a tak bohatou historií, jako ta naše. Stojí za to mít svůj domov rád a vážit si odkazu předků. Zdroj: internet Z.Z. 10

11 Historie školy pannobřežanské Původ školy pannobřežanské v hejtmanství Karlínském na farní osadě Vodolské. Paní Heléna Pironova z Galliánů, knížecí abatyše kláštera u sv. Jiří v Praze, založila r kapli sv. Anny v Pannobřežanech. Při této kapli postavila spolu domek pro kapelníka, který povinnost měl, nejen při kapli obsluhu zastávati a ji hlídati: nýbrž i malé dítky vůkolních poddaných učiti. Tento první učitel jmenoval se Frýda a domek nazýval se Frýdovna. Za tou příčinou byl tomuto kapelníkovi čili kostelníkovi vykázán od zdejší vrchnosti, představené to svrchu jmenovaného kláštera, roční deputát jakožto služné jeho, k čemuž přidáno mu 2 korce pastvin (nyní v pole obrácených) k stálému bezplatnému užívání. Povinnost kapelníkova trvala a vykonávána byla, jakož i nedotknuty zůstaly příjmy jeho, až do vyzdvižení kláštera sv. Jiří r Trvá tato škola, stála ve správě cís. k. administrace po více než 80 roků. Však již od roku 1789 staral se p. farář vodolský, Karel Khun (napotomní kanovník na Vyšehradě), aby v Pannobřežanech zvláštní trivialní škola zřízena byla, čehož konečně velikou snahou jeho docíleno bylo; neboť roku 1795 byla dne 18. dubna dekretem trivialní škola v Pannobřežanech ztvrzena, dne 22. prosince pak učitel pro tuto školu ustanoven. Dne pak 7. ledna 1796 do této školy poprvé dítky školní slavnostně uvedeny byly. Služné jakožto učiteli a spolu kapelníkovi ustanoveno bylo do cís. kr. Gubernia a sice: ze školní matice..44zl. 30kr., z příjmů kaple sv. Anny..32zl. 20kr., za obsluhu kaple..11zl., školní plat, který činil asi..42zl.10kr. Úhrnem 120zl. 60kr. Mimo to užíval učitel 2 korce pole. Za školu pak sloužila část zámku nedaleko kaple ležícího, kterouž předtím obýval hospodářský správce. Za tím ale postupem času celý zámek upraven byl za byt pro hospodářského ředitele, a škola se ze zámku dolů do dvora stěhovati musela a to do bývalého úřednického bytu. Tu však neměla též dlouhého trvání, neboť byla prý to místnost vlhká a k nedotopení. Dle ústního podání byly tam také sváry rozličné s dvorní čeledí. Mezitím dostal se r p. farář Khun za kanovníka na Vyšehrad a tím zápisky jeho stran Pannenskobřežanské školy přestávají. Toto je úryvek z KRONIKY ŠKOLY PANNOBŘEŽANSKÉ založené Kroniku nalezla paní Havleová a odevzdala ji na obecní úřad do rukou paní Vidimové. Od té doby Kroniku pannobřežanskou není možné dohledat. Naštěstí před odevzdáním paní Havleová ukázala kroniku paní Hauserové, ta ji okopírovala a pečlivě kopii opatrovala. Kronika školy Pannobřežanské má 165 stran a končí rokem Je to nádherné čtení, zápisy vedli zdejší učitelé zdobným rukopisem a vzletným slohem. Rádi vás v našem časopise se zajímavými pasážemi kroniky seznámíme. Pokud by někdo z vás o osudu originálu Kroniky pannobřežanské něco věděl, budeme velmi rádi za každou stopu a v případě nálezu bychom ji odevzdali do archivu v Přemyšlení, kam patří a kde by o ni pečovali odborníci a umožnili nahlédnout všem zájemcům. Kronika pannobřežanská je určitě nejstarší kronikou naší obce, má velkou historickou hodnotu a bylo by dobré ji zachovat i pro další generace. Tedy pokud se najde. Z.Z. 11

12 Školní výlet do Benátek nad Jizerou Na školní výlet se všichni každý rok moc těšíme. Letos paní učitelky vymyslely, že navštívíme muzeum v Benátkách nad Jizerou. Jako vždy jela společně mateřská škola se základní školou.termín byl stanoven na středu 18. června. Protože bylo potřeba objednat průvodce, museli jsme si tento termín zamluvit už v lednu.to jen pro představu, jak moc je toto muzeum žádané.také nám letos ubyly starosti o peníze, protože autobus i vstup jsme uhradili z peněz za sběr starého papíru. Jeden se uskutečnil v lednu, za ten jsme obdrželi asi 1 020,- Kč a druhý proběhl v červnu, za ten jsme dostali asi 2 670,- Kč. Protože článek píši o prázdninách, píšu sumy přibližné, složenky má paní ředitelka u sebe a jsou u ní samozřejmě k nahlédnutí.tímto taky chceme moc poděkovat všem, kteří jste papír do školy přinesli, neboť i vám vděčíme za to, že výlet proběhl tak skvěle. A zároveň prosíme: papír nevyhazujte, budeme určitě na podzim pořádat další sběr, pomůžete nám, a také naší přírodě. A teď už k výletu. Ráno v 8 hodin přijel náš dvorní řidič Pavel Šťastný z Klíčan, my jsme se nalodili a vyrazili směr Benátky nad Jizerou. Nálada v autobuse byla výborná, nejeli jsme po dálnici, ale zajímavou krajinou Polabské úrodné nížiny, viděli jsme nádherná pole plná zeleniny, krásné malebné vesničky se zajímavými stavbami. Líbilo se nám to mnohem více, než kdybychom jeli po dálnici. Muzeum nás už čekalo s velmi příjemnými průvodkyněmi, rozdělili jsme se na dvě skupiny, na školkové děti a děti z 1.třídy a pak na ty starší. Každé skupině pak byl věkově uzpůsoben výklad. Na počátku jsme se dozvěděli o historii kraje a města, o majitelích panství, o slavných osobnostech, které se k Benátkám vztahují. Seznámili jsme se se zvířaty, ptáky a rostlinami, které jsou typické pro tuto oblast. Pak jsme viděli, jak vypadaly Benátky v minulosti, až jsme se dostali i do pravěku a v soutěži jsme skládali puzzle pravěkého člověka. Skvělá byla expozice o geniálním hvězdáři Tycho de Brahe, který působil na dvoře Rudolfa II. Zde jsme se dozvěděli zajímavosti o hvězdách a sluneční soustavě vůbec. Kontrolní otázka: víte, co je to sextant? A pak jsme se ocitli ve středověku. Děvčata si oblékla šaty princezen, chlapci okusili tíhu drátěných košil a dávných zbraní, mnozí byli dáni do klády, tedy si vyzkoušeli středověké mučící nástroje a pravda, všichni se odsud rádi vrátili do současnosti. Raději si zkusili okovat koně. A pak jsme se rázem dostali do keltské vesnice. Absolutní nádhera, tady jsme si také moc užili. Další kontrolní otázka: kdo to byli Keltové, jak se oblékali, kde bydleli, jak se živili? My to už víme a vy pátrejte, případně jeďte do Benátek. V závěru muzea byla výstava historických kočárků a to bylo něco pro naše děvčata, ale hoši také nacházeli své, hlavně v technickém provedení. Pokud tomu někdo nevěří, je pravda, že prohlídka tohoto báječného muzea nám trvala téměř 3 hodiny a i děti předškolního věku se zde skvěle bavily. Takže rodiče, kteří měli prognózu, že za půl hodiny 12

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2008, ročník XVIII, číslo 3 Vážení spoluobčané, vítám Vás při čtení červnového vydání Týneckých listů

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ SRPEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU JMENINY MĚSTA STR. 1. 2. Z RADNICE STR. 5. 7. INCIDENT NA KOSTELNÍ VĚŽI STR. 10. 11. MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ. Vážení sousedé, Ročník VI. Číslo 1/2012 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VI. Číslo 1/2012 Vážení sousedé, toto číslo Chýňského zpravodaje obsahuje mimo řady běžných článků také článek bývalé učitelky chýňské základní školy, paní Rosolové. V něm popisuje

Více

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08

Vyvážení žump a septiků. Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 4 Vyvážení žump a septiků. J. Moudrý ml. Farma Lipnice 412 582 984 602 462 892 Svoz odpadu Komunální odpad týdně v PO či ÚT Separovaný odpad 8.10 a 22.10.08 Kam kráčíš kamenický fotbale? Ozvali se nám

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014

ODOLEN. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz ODOLEN 10/2014 zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 10 2014 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní otevření nových tříd mateřské školy a školní družiny, 1. září Fota: Zdeněk

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1

MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 MĚŠICKÝ ZPRAVODAJ Červen 2007 1 V té lipové aleji - jak v medové závěji Přesladce to v létě voní. Ve všech korunách to zvoní, Z každé větvičky to zpívá. Celé sbory ptačích hlásků zpívají tam s radostí.

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech

Vážení spoluobčané, Informace o práci Obce a dotačních titulech 2 Vážení spoluobčané, máme tu prakticky začátek léta a s ním další vydání nového Zpravodaje. Jistě jste zaregistrovali změnu jeho grafické podoby. Tu iniciovala výměna tiskárny, kde náš čtvrtletník od

Více