Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky"

Transkript

1 firemní časopis prosinec 2013 / číslo 64 Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky Vážení spolupracovníci, četl jsem si své příspěvky do časopisu z let minulých a přemýšlel, co Vám sdělím na konci roku Před rokem byla jedna z nosných myšlenek vyjádřena ve větě: Bez spokojeného zákazníka nemůže být ani spokojená a zisková firma. Toto platí stále. Tomáš Baťa kladl na srdce svým spolupracovníkům: Náš zákazník náš pán. Máme-li totiž zákazníka, který není spokojený, vždy na to doplatíme. Musíme tedy nacházet rovnováhu mezi naší snahou o zisk stavby a dělání radosti našemu objednateli. Musíme ho přesvědčit, že vše co děláme, děláme v jeho prospěch. Platí tedy, že ne jenom dobré řemeslo dělá úspěšnou stavbu, ale také musíme pečovat o dobrou náladu objednatele. Přečetl jsem si Mise a vize firmy Podzimek a synové, přečtěte si je také. Možná nám v nich chybí právě to pečování o dobrou náladu objednatele. Bez spokojeného objednatele a úspěchu firmy, nemůžou být spokojení ani zaměstnanci. Alespoň ne všichni. Za majitele bych rád řekl, že se opravdu snažíme o spokojenost našich spolupracovníků. Někdy je to obtížné, ale snažíme se. Předpokládá to však také Vaši pomoc, Vaši snahu o vytváření zdrojů pro to, abychom i Vám, našim spolupracovníkům, mohli dělat radost. Je mnoho těch, kteří chtějí a velmi nám pomáhají. Děkuji za to. Jsou však stále tací, kteří buď nechtějí, nebo se jim nedaří. Rozdíl mezi jednotlivými pracovníky je v převzetí odpovědnosti. Buďme všichni odpovědní za to, co děláme, převezměme každý tu svou odpovědnost. Odpovědnost za sestavení nabídky. Odpovědnost za podpis smlouvy. Odpovědnost za dodržování zákonů a smluv. Odpovědnost za zakázku. Odpovědnost za kvalitní dílo, za převzetí práce od subdodavatele. Odpovědnost za naše závazky vyplývající ze smluv. Odpovědnost za plnění zadaných úkolů. Odpovědnost za plnění harmonogramu výstavby. Odpovědnost za včasné nastudování projektové dokumentace. Odpovědnost za dodržování vnitrofiremních pravidel. Odpovědnost za včasné a řádné nasmlouvání subdodávky. Odpovědnost za řádné využití a ochranu svěřeného majetku. Odpovědnost za přiměřené čerpání režijních nákladů. Odpovědnost za dodržování pravidel BOZP. Odpovědnost za řádné plnění Slavnostního odhalení plakety ZUŠ Jihlava se zůčastnil i předseda Senátu ČR Milan Štěch úkolů. Odpovědnost za dodržování termínů. Odpovědnost za organizaci práce či dobré řemeslo. Odpovědnost za řádné plnění reklamací. Odpovědnost za kontrolu odpracovaných hodin. Odpovědnost za přípravu na porady a vytýkací řízení. Odpovědnost za řádné předložení a zpracování účetních dokladů. Odpovědnost za předání stavby. Odpovědnost za kvalitní zapisování do stavebních a montážních deníků. Odpovědnost za včasné vystavení faktur. Odpovědnost za plnění smluvních a normových parametrů stavby. Odpovědnost za. Bez toho, abychom byli odpovědní za svou práci, to nepůjde. Nezodpovědností vzniká ztráta. Někdy jen ztráty na firemní prestiži, někdy ztráty času nebo finanční ztráty. Každá ztráta bolí, ale hlavně chybí. Musíme pracovat na tom, abychom pracovali beze ztrát. Těžký úkol. Jak na to. Nejlepší je samokontrola. Nežijeme totiž ve skleníku a stále jsme vystavováni snaze konkurence nás dostat ze hry. Jen tím, že budeme lepší či nejlepší ochráníme firmu a umožníme ji vytvářet kvalitní podmínky k práci a životu nás všech. Není možné jen brát, musíte i dávat. Dejte nám, prosím, svou odpovědnou práci a my se vždy budeme snažit o spokojenost Vás, našich spolupracovníků. Věřím, že převezmeme-li každý svůj díl odpovědnosti a budeme-li dobře plnit naše úkoly, bude se našim firmám dařit dobře a firmy se budou moci starat o spokojenost svých pracovníků. A tak to má být. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do nového roku Martin Podzimek 1

2 VYSOČINA Horská usedlost Modrava Konec listopadu a začátek prosince je na stavbě Modravy ve znamení dokončování monolitických konstrukcí přístavby hlavního objektu. Navzdory veškeré snaze se nám nepodaří dokončit celou konstrukci monolitů, malá část těchto prací sklouzne do jara příštího roku. Z venkovních úprav pozemku se podaří značnou část hrubých prací dokončit, na jaro nám zbydou kousky monolitu a drobné technologické objekty. V současné chvíli probíhají úpravy vnitřku objektu, od řemesel počínaje a truhlářskými a kamenickými prvky konče. Dále se dokončují izolace střech a zásypy celého objektu. Přestože jsou všechny venkovní práce závislé na místních klimatických podmínkách, počasí se k nám zatím chová vstřícně a tím nám umožní dokončit některé práce ještě letos. Realizační tým je ve složení Stanislav Man vedoucí projektu, Pavel Kozina stavbyvedoucí a Stanislava Malá přípravářka. Technologický park Jihlava Dne jsme převzali staveniště Technologického parku v Jihlavě. Jedná se o rekonstrukci rozsáhlého, částečně podsklepeného objektu, s pěti nadzemními podlažími, jehož vznik se datuje k začátku 19. století. Stavba bude rozmanitá svým využitím. Velkou část objektu má tvořit datové centrum se spoustou kanceláří. Dále se v objektu bude nacházet kavárna, prodejna, vzorkovna, dílna, technologické místnosti a také informační centrum. Cena rekonstrukce se vyšplhá až na 160 milionů korun. Realizační tým tvoří: vedoucí projektu Pavel Podolský, výrobní příprava Pavlína Šťastná, stavbyvedoucí Ing. Michal Rys a Tomáš Pěnička. Technologický park - původní stav Modrava Realizace energetických úspor domu seniorů v Třešti U této zakázky se jednalo o kompletní výměnu všech oken a dveří v obvodovém plášti budovy, o zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru krovu a o provedení kontaktního zateplovacího systému celé fasády. Stavba probíhala od srpna do října letošního roku a její cena byla řádově 4,5 milionu korun. S potěšením mohu konstatovat, že se nám podařilo předat tuto stavbu v bezvadném stavu a v daném termínu. Děkuji všem pracovníkům, kteří se na stavbě podíleli a zejména Tomáši Pěničkovi a Jitce Vávrů. Technologický park - budoucí stav 2

3 Hala Swoboda - Stamping Hruškové dvory, I. etapa - zemní práce a kanalizace Dne jsme převzali staveniště a zahájili stavbu skrývkou ornice v objemu 5500m3. Následovaly výkopy a násypy cca 6600m3 zeminy, pokládka splaškové a dešťové kanalizace v délce cca 450 m včetně revizních šachet. Při čtení tohoto čísla by měla být tato zakázka o objemu 2,4 mil již dokončena. Doufáme, že budeme úspěšní v soutěži o druhou etapu výstavby kompletní haly o objemu cca 150 milionů. Výrobní tým pracoval ve složení Zbyněk Šťastný, Standa Symonides a Kateřina Pecková. Betoňák Během podzimních měsíců se na stavbě Betoňáku po podpisu smlouvy rozběhly práce na fasádě a betonové střeše. Uvnitř objektu se provádí osazování zárubní, sanační a klasické omítky, sádrokartonové konstrukce a podhledy, hydroizolace. V předstihu pracujeme na rozvodech vody, kanalizaci, topení a vzduchotechnice. Františkovi šikovní elektrikáři tahají stovky metrů kabelů, kam se dá. Celkový objem díla se nám rozrostl díky zmiňovaným řemeslům o cca 19 mil. Kč. na zatím necelých 64 mil. Kč. Celý tým ve složení Zbyněk Šťastný, Tomáš Rejcha a Jitka Vávrů doufá, že počasí bude příznivé, tak, abychom mohli zejména na venkovním plášti budovy dokončit vše, co potřebujeme. Spolkový dům - Slavonice RD v Jihlavě Od konce léta, kdy jste naposledy byli informováni o této stavbě prostřednictvím článku v našem časopisu, uběhly již 3 měsíce. Tzv. babí léto a celé podzimní počasí nám výrazně pomohlo a pomáhá i teď začátkem prosince, kdy finišují venkovní práce. Proběhlo kompletní vybourání konstrukcí starého jezírka, vybetonování větší a hlubší plavecké zóny a modelace okolního biotopu včetně nové podzemní místnosti jezírkové technologie a ostatních zemních prací okolo objektu. Samotný objekt RD se výrazně posunul. V současné době jsou dokončeny hydroizolační vrstvy střech a svislých konstrukcí včetně zasypání zeminou a oplechování atik. Dále jsou osazeny obvodové výplně otvorů a provedeny kontaktní fasády připravené pro betonové stěrky. Uvnitř objektu se po týdenní odmlce začátkem listopadu, kdy se dokončilo podlahové topení a proběhla betonáž podlah, naplno rozběhly práce na rozvodech všech řemesel. První týden v prosinci byla naplánována montáž vnitřních zárubní a následně provedení sádrových omítek. Také byla dokončena přípojka elektro, vody a plynu, která nám společně se zkompletovanou kotelnou umožňuje objekt vytápět a urychlit tak jeho vysoušení. Veškeré zařizovací předměty, povlakové konstrukce podlah a obklady stěn jsou postupně, po výběru architektů, odsouhlasovány investorem. Vzhledem k tomu, že větší část je importována ze zahraničí, věříme a doufáme, že nebudou příliš brzdit dokončení celého díla, které je naplánováno na jaro Betoňák Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích Od posledního článku v našem časopisu se na stavbě ve Slavonicích hodně změnilo. Byly ukončeny epoxidové stěrky různých barev, dále dodány truhlářské výrobky (vnitřní výplně, kuchyňské linky atd.) a vybavení pro audio a video systém. Na vnitřním dvoře byla od akademického sochaře Čestmíra Sušky uvedena do provozu vodní laboratoř. K byla tak ukončena další zakázka naší firmy. Úspěšná kolaudace proběhla v plánovaném termínu a slavnostní otevření objektu proběhlo Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim pracovníkům, kteří se na této akci podíleli, že byl dodržen termín předání stavby přesto, že stavba byla zahájena s dvouměsíčním zpožděním. Nasazení všech dělníků na této zakázce bylo skvělé a příkladné. Zvláštní poděkování patří vedení stavby Michalu Rysovi, Karlu Hlaváčovi, Katce Peckové a Stáně Malé. RD v Jihlavě Zámek Třešť modernizace 35 koupelen Rekonstrukce všech koupelen na zámku v Třešti je v současné době minulostí. Všechny koupelny jsme již v nové hezčí podobě předali investorovi, i když termín dokončení byl dle smlouvy až v roce Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu 3

4 PRAHA Při svém nástupu do funkce výrobního ředitele jsem převzal velké množství reklamací na našich stavbách. Jejich počet se daří postupně snižovat, bohužel za značných finančních a časových obětí. Se současným stavem nejsem spokojen, ale zároveň děkuji všem spolupracovníkům, kteří se na odstraňování reklamací úspěšně podílí, zvláště pak Alexandru Krascsenitsovi. Petr Turek, výrobní ředitel RD Maštěřovského K dnešnímu dni máme hotovou fasádu, vydláždění sjezdů ke garáži a plochu garáží. Probíhá montáž okapových chodníků a začínají se dělat chodníky a obklady venkovních schodišť. Vnitřní omítky jsou již hotové a probíhá pokládka parket a osazování interiérových dveří, tyto dodávky jsou v plné kompetenci investora. Začíná se dokončovat oplocení z uliční strany. Probíhají terénní úpravy a oplocení celého pozemku Filip Matal, stavbyvedoucí Polyfunkční objekt v Hůrkách. Změna užívání pro CT Po necelých dvou letech jsme opět zpátky na místě, na kterém to již velmi dobře známe. Po předchozích, dalo by se říct i zdařilých akcích přístavba ke stávajícímu objektu pro provoz magnetické rezonance (08/ /2009), kompletní rekonstrukce přízemí stávajícího objektu (05 11/2011) a stavební úpravy včetně technologií v 1. NP pro instalaci očního laseru (01 02/2012), opět pro MUDr. Leštáka realizujeme akci, která spočívá zejména v dosti záludných úpravách nedávno zrekonstruovaných prostor přízemí stávajícího objektu. RD Mašterovského Černická č. 5,7,9 Výměna oken + zateplení fasády celkem za 4 miliony Kč. Termín realizace 05/ /2013. ZŠ Břečťanová Výměna oken ve třech pavilonech, výměna světel ve třídách a kabelové propojení všech pavilonů v areálu školy za cca 5. mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013 Úprava polyfunkčního objektu v Hůrkách Samotné změně užívání pro CT (Computed Tomography počítačová tomografie) předcházely stavební úpravy jednotlivých prostor druhé části přízemí a ve druhém nadzemním podlaží objektu. Do těchto prostor se po dokončení úprav přestěhovaly ordinace a vyšetřovny z části přízemí, ve které měly být úpravy pro CT prováděny. Změna využití vyvolala kompletní předělání všech sádrokartonových příček, minerálních podhledů, obkladů, dlažeb, veškerých rozvodů a koncových prvků vody, kanalizace, elektriky, vzduchotechniky a chlazení, skladeb podlah a podlahovin, vnitřních dveří a hliníkových konstrukcí. Samotná kabina vyšetřovny CT má odolávat RTG záření, a tak byla zhotovena ze speciálních desek s barytovým vláknem Knauf SafeBoard a veškeré dveře a okna do této místnosti byly vyráběny jako stíněné proti rentgenovému záření s olověnou vložkou. Zakázku, na kterou máme tři a půl měsíce a o finančním objemu bezmála 6 mil. Kč, má na starosti Lukáš Vykydal jako vedoucí projektu a výrobní přípravu mu zajišťuje Martin Veselý. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu ZŠ Olešská pavilony Výměna oken v tělocvičně (2x47,5 m), pavilonu a vstupních portálech školy, výměna ZTI a zařizovacích předmětů ve 4 pavilonech včetně nav ýšení prací na havárii topného kanálu v délce 105 m za cca 11 mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013. Dva pavilony přecházejí s realizací do roku ZŠ Bčečťanová 4

5 Vily Bubeneč ZŠ Olešská modernizace jídelny Kompletní rekonstrukce pavilonu jídelny včetně kuchyně a c eléh o z á z em í a l i k v id a c e a z b e s t u z p ů vo d n í v z duc h ot e c h n i k y za 13 mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013. Ondřej Březina, stavbyvedoucí RD Kutná Hora Poslední cihla příčného nosného systému ve druhém patře byla vyzděna na konci října a od té doby měsíc a půl trvalo vybetonovat stropy se všemi balkony, markýzami, atikami a systémem opěrných zídek. Na zimu se stavba uzavřela pojistnou izolací na střeše a zafóliováním oken, abychom mohli pokračovat vyzděním příček a rozvody instalací. Antonín Novák, stavbyvedoucí RD Kutná Hora - příprava staveniště Vily Bubeneč V srpnu 2012 byla zahájena výstavba dvou reprezentačních vil v pražské Bubenči. První vila byla vybudována v místě původní vily, která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu. Druhá vila je umístěna v původní zahradě. Autorem návrhu obou vil je Ing. arch Oldřich Hájek z architektonického ateliéru SHA a projektantem je firma AED. Obě vily jsou dokončeny, zkolaudovány a dílo je předáno investorovi k užívání. V současné době se do obou vil stěhují nájemníci. Stavba obou vil byla velmi náročná a to zejména proto, že se jedná o architektonicky velmi náročnou stavbu, u které byl kladen velký důraz na provedení jednotlivých detailů a všech celků, které jsou sladěny do výrazných navazujících prvků. Také oživení nadstandardně řešeného vybavení technologiemi byl náročný úkol, který stál všechny zúčastněné velmi mnoho sil a nervů. Náročnost investora spočívala v několikastupňové kontrole i nejmenších detailů této nádherné stavby. Všichni návštěvníci, kteří obě vily navštívili, vyzdvihují nevšední kvalitu provedení a ojedinělý architektonický návrh celého komplexu obou vil. Naše firma opět realizovala dílo které je chloubou moderní architektury a bude dlouho obdivována. Stavbu prováděl tým pod vedením Petra Zacha. Stavbyvedoucími byly Jiří Josza a Jaroslav Velíšek a přípravu měla na starosti Božena Slížková. Petr Zach, vedoucí projektu 5

6 Havlova knihovna, historický snímek a současný stav Havlova knihovna Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí, ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném režimu, na základě nařízení SÚ MČ P1. V současné době máme staticky zajištěn v podstatě celý objekt mimo arkýře v ulici Úvoz, který byl pro zimní období provizorně přitažen k objektu. V současné době je dokončena kompletně fasáda na severní straně objektu, směrem do Loretánského náměstí, včetně demontáže lešení. Je ukončena kompletní sanace krovu v severním a západním křídle a před dokončením je i nová střešní krytina v těchto částech objektu. Dokončili jsme i náročnou sanaci jižní fasády, která byla vyvolána statickým narušením kamenných prvků a nadpraží v ploše fasády. Sanace spočívala v zajištění nadpraží oken pomocí helikální výztuže a výměnou nejvíce porušených kamenných prvků. Dokončeno bylo i stažení jižního křídla táhly. Zahájili jsme rekonstrukci pavlačí v atriu objektu, dokončeno máme 4. NP a část 3. NP, v plynulejším průběhu prací nám brání projekční nepřipravenost neustálé změny vyvolané špatným zmapováním současného stavu, zdlouhavý rozhodovací proces ze strany projektanta a manažera projektu. Ke konci prosince budou po dohodě s investorem práce na zimní období přerušeny a objekt bude do uzavřen. Další práce budou zahájeny a budou se týkat především jižní fasády a arkýře. Jižní fasáda by měla být dokončena včetně osazení oken. U arkýře by mělo dojít k jeho kompletní rekonstrukci včetně definitivního statického zajištění tak, aby byla zajištěna jeho stoprocentní stabilita. Po statickém zajištění budou na arkýři opraveny nebo vyměněny kamenné prvky, provedena fasáda a vyměněna okna. V současné době je v podstatě dokončen archeologický průzkum. Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního povolení, neboť práce, které byly obsaženy v dosud vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou dokončeny. Jan Tomek, vedoucí projektu Informace o zakázce MBU ekologické centrum Mníšek pod Brdy Investor: UVR Mníšek pod Brdy a.s. Projektant: Valbek spol s r.o. Finanční objem zakázky: 238 mil. Kč Doba realizace: listopad 2013 říjen 2015 Realizační tým: Ing. Josef Kadlec, Filip Matal, Šárka Milatová Jedná se o rekonstrukci stávajících dvou hal v areálu investora, které v minulosti sloužily Ústavu výzkumu rud v Mníšku pod Brdy jako drtírny a třídírny rud. Po rekonstrukci hal v nich bude instalována technologie na třídění a mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu o kapacitě t/rok. Součástí díla je i projekt a dodávka této technologie. Kromě zmíněných rekonstrukcí hal a dodávky technologie, je součástí díla i kompletní rekonstrukce areálových komunikací přiléhajících k halám, vybudování nových přípojek inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) a výstavba kontejnerové čerpací stanice pohonných hmot. Do realizačního týmu je zatím nominován Filip Matal jako stavbyvedoucí a Šárka Milatová jako příprava výroby. Práce na zakázce byly zahájeny pracemi na projektu v měsíci listopadu. Celý tým se jistě těší, až se práce na zakázce plně rozběhnou. Předpoklad zahájení vlastních rekonstrukčních prací dle pokynů investora je začátek příštího roku (leden, únor). Jelikož je to poslední číslo našeho časopisu v letošním roce, využívám této příležitosti a děkuji všem pracovníkům naší firmy za odvedenou práci. Opět to nebyl jednoduchý a snadný rok, dle mého názoru jsme jako celek obstáli. Díky. Na závěr mého příspěvku přeji všem spokojené a radostné prožití následujících vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2014 nám všem přeji pohodu, klid, spokojenost, zdraví a jen samé úspěchy, jak v osobním tak i pracovním životě. Pepa Kadlec, technický ředitel 6

7 Strategické cíle plnit umíme Zavést speciální vzdělávání pro rychlé koně Nabízet praxi studentům učňovských středisek, průmyslových a vysokých škol Přesně takto zněly dva z mnoha dalších hlavních cílů, které si v září 2011 vedení naší společnosti stanovilo k naplnění strategie společnosti pro období Prostřednictvím mého příspěvku bych ráda informovala všechny čtenáře časopisu o dvou projektech, které vznikly jako prostředek k naplnění jmenovaných strategických cílů. Projekt Rychlí koně Kdo to vůbec jsou ti rychlí koně (dále jen RK)? Přesná definice tohoto pojmu zřejmě neexistuje, takže pokud bych já měla říct svými slovy, koho si představuji pod tímto označením, bylo by mi pravděpodobně nejblíže přirovnání RK=talent projektů pro realizaci RK=talent management. Jednoduše řečeno, R K je člověk, za měst na nec, kter ý disponuje talentem, potenciálem a vůlí dále se rozvíjet, rozšířit své současné i budoucí pracovní uplatnění, má potenciál být zástupcem a případně i budoucím nástupcem na některé z klíčových manažerských pozic v organizaci. Takový zaměstnanec je vzhledem ke svému potenciálu (talentu) pro svého zaměstnavatele velmi cenným kapitálem a každý dobrý zaměstnavatel by měl umět takového pracovníka rozpoznat a následně si ho hýčkat a věnovat mu zv ýšenou péči a pozornost. I my chceme patřit k dobrým zaměstnavatelům a proto se zhruba před rokem vedení firmy při svých jednáních rozhodlo tyto spolupracovníky z našich řad vybrat a nabídnout jim možnost nadstandardního přístupu a péče. Tímto krokem tedy odstartoval projekt RK, do kterého byli vybráni konkrétně tito zaměstnanci naší firmy: Ing. Stanislava Malá, výrobní přípravářka, a Tomáš Pěnička, mistr HSV, za stř Filip Matal, stavbyvedoucí, a Lukáš Vykydal, stavbyvedoucí, za stř Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení v Praze, Ing. Josef Studnička, vedoucí obchodního oddělení v Třešti, a Ing. Lucie Benešová, rozpočtářka pražského obchodního oddělení (v současné době na mateřské dovolené) za stř V současné době máme 6 vybraných zaměstnanců, 6 RK (talentů), 6 z celkového počtu zhruba 140 zaměstnanců naší firmy. Po poměrně složitém a dlouhém procesu jednání, schůzek, diskuzí, kterých se účastnili jmenovaní RK, jejich přímí nadřízení, ředitel společnosti Ing. M. Podzimek i já osobně, se nám podařilo pro každého sestavit individuální rozvojový plán, který obsahuje konkrétní časový a obsahový rámec rozvoje (vzdělávacích aktivit) ve třech základních rovinách. Jsou to měkké dovednosti, obecné dovednosti a odborné znalosti. Tyto plány odráží společné požadavky a představy o dalším rozvoji RK ve jmenovaných třech rovinách, společné představy jednotlivců samotných, jejich přímých nadřízených a ředitele společnosti. My všichni ostatní, přejme této šestičlenné skupince nadstandardní péči a přístup. Vytvořme jim pro jejich další rozvoj ty nejlepší podmínky, protože jejich úspěch je naším společným úspěchem. Nám všem pak popřejme úspěšný průběh a hlavně výsledek tohoto snažení a zamysleme se, zda by třeba někdo z nás ostatních neměl nebo nechtěl k této vybrané skupince patřit? Stipendijní program a spolupráce se Střední školou stavební Jihlava Myšlenka spolupráce se středními školami a také myšlenka podpory technických, zejména pak učňovských oborů na středních školách se touto firmou nesou již velmi dlouhou dobu. Zájem rodičů a především dětí o technické vzdělávání, lépe řečeno učňovské obory, nejen z oblasti stavebnictví, není již dlouhodobě uspokojivý. Tento problém není regionální, ale celorepublikový. Společenské povědomí o učňovských oborech je špatné, vyučit se zedníkem, tesařem, truhlářem nebo nastoupit ke studiu jiného řemeslného oboru, je pro mnohé rodiče i děti ostudou, hanbou nebo dokonce ponižující skutečností. Všichni víme, že jde především o práci manuální a o tu v dnešní společnosti opravdu velký zájem není. K této situaci nepřispívá ani pokles kritérií pro přijetí nových žáků ke studiu maturitních oborů na středních školách, do kterých jsou přijímáni i žáci se špatným studijním prospěchem. Vyučených tesařů, zedníků a zástupců ostatních řemesel tedy dlouhodobě ubylo a stále ubývá a naše firma byla nucena s ohledem na dlouhodobý vývoj a personální strategii společnosti na tuto situaci reagovat. Rozhodli jsme se vytvořit stipendijní program (dále jen SP), který spočívá především ve finanční podpoře žáků při studiu oborů zedník, tesař a elektrikář. Individuálně mohou být do tohoto programu začleněny i jiné učňovské obory a to dle aktuální potřeby firmy. Na podzim minulého roku jsme navštívili základní školy v Telči, Třešti, Dolní Cerekvi, Batelově, Stonařově a Brtnici, abychom žáky devátých tříd, jejich rodiče i zaměstnance seznámili s podmínkami našeho studijního programu a především s jeho zahájením od září Na podporu této myšlenky jsme v listopadu 2012 uspořádali i Den otevřených dveří v našich třešťských firmách, kam jsme pozvali žáky, jejich rodiče, zástupce středních škol, úřadu práce i širokou veřejnost. Všichni tak měli možnost přijít se podívat do reálného prostředí, přímo do praxe, seznámit se blíže s děním a pracemi ve stavební, dřevozpracující či strojírenské firmě. Rodiče i žáci pak měli možnost přímo u nás prodiskutovat volbu studia se zástupci škol i úřadu práce, zejména z hlediska uplatnění zvoleného oboru na trhu práce po ukončení studia. V průběhu letošních letních školních prázdnin jsme ve spolupráci s ředitelem jihlavské Střední školy stavební PhDr. P. Tomanem a s učiteli odborného výcviku na této škole vybrali 6 žáků prvního ročníku, konkrétně 3 zedníky, 2 tesaře a 1 elektrikáře. Hlavním kritériem pro výběr a jejich zařazení do našeho studijního programu bylo jejich bydliště (přednostně máme samozřejmě zájem o žáky s bydlištěm na Telčsku nebo Jihlavsku), dále pak prospěch z odborného výcviku (žák nesmí být v tomto předmětu na konci prvního ročníku hodnocen horším stupněm než 2 a žák nesmí být na konci prvního ročníku z žádného z předmětů teoretické ani praktické výuky hodnocen stupněm 5. Do našeho programu 7

8 může žák vstoupit nejdříve na začátku druhého ročníku na základě podpisu stipendijní smlouvy, u nezletilých k této smlouvě přistupuje i zákonný zástupce. Stipendijní smlouva upravuje požadavky na kázeň a prospěch žáka v průběhu studia a žák se v ní zavazuje, že po úspěšném ukončení studia uzavře s poskytovatelem stipendia (tedy naší společností) pracovní smlouvu na dobu dvou let. Zařazení do našeho programu přináší žákovi kromě finanční podpory ve výši 500 kč, která je mu měsíčně poskytována, i další výhody. Žák má možnost vykonávat pr a k t ic kou v ý u k u ve d r u h ém a t ř et í m r o č n í k u u p o sk y t ov at ele stipendia, v našem reálném pracovním prostředí, seznámit se tak s konkrétními pracovními podmínkami svého učebního oboru a také s budoucími spolupracovníky ještě dříve, než do firmy vstoupí jako náš zaměstnanec. Dále budou mít naši stipendisté možnost zúčastnit se některé ze vzdělávacích nebo třeba společenských akcích pořádaných naší firmou a samozřejmě, a to je hlavní cíl celého programu, po úspěšném ukončení studia, budou přijati do pracovního poměru. Tedy mají jistotu, že po ukončení studia u nás najdou v oboru, na který se studiem připravovali, pracovní uplatnění. Všech šest žáků zahájilo v polovině listopadu povinnou praktickou výuku, kterou u nás budou souvisle vykonávat do poloviny dubna příštího roku. Žáci byli firmou pro tuto praktickou výuku dle svých studijních oborů vybaveni základním pracovním nářadím a firemním pracovním oblečením. Pod vedením stavbyvedoucího střediska 210 Ing. Z. Šťastného a vedoucího elektrostřediska F. Sedláčka tak získávají praktické a neocenitelné zkušenosti při pracích na stavbě Betoňáku v Jihlavě. Všem žákům, našim budoucím zaměstnancům, popřejme, ať se jim u nás líbí a Zbyňkovi, Františkovi i ostatním spolupracovníkům, kteří mají nebo budou mít naše stipendisty při jejich praxi svěřené do péče, dostatek sil a trpělivosti při výkonu této užitečné činnosti, která jim přibyla nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Ředitel společnosti Podzimek a synové Ing. Martin Podzimek a ředitel SŠ stavební v Jihlavě PhDr. Pavel Toman zpečetili svoji spolupráci v oblasti podpory učňovského školství podpisem rámcové smlouvy o spolupráci firmy a školy. Žaneta Zemanová, personalistka Nově instalovaný betlém ve firmě Podzimek a synové 2013 Třešť OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Blíží se konec roku 2013, a tak můžeme začít bilancovat. Jistě si vzpomenete na minulé číslo časopisu, kde jsme zmiňovali finišující práce na podání nabídky na zakázku Technologický park Jihlava. Nabídku se s nemalým úsilím podařilo zkompletovat (téměř 700 stran) a odevzdat. K nemalé radosti nejenom našeho oddělení jsme z výběru vzešli jako vítězný zhotovitel a v této chvíli již probíhají stavební práce. Další zajímavou stavbou je hala Swoboda Stamping v Jihlavě v Hruškových Dvorech. Zadavatel si nás vybral na přípravu území a zemní práce. Nyní doufáme, že tento malý krůček nás posune k získání zakázky na samotnou halu v několikanásobně větším finančním objemu. Nelenili jsme ani ve veřejných zakázkách pro město Jihlava. Bohužel zakázky Český mlýn a Revitalizace parku Malý Heulos získala konkurence. Před vánoční besídkou v Třešti odevzdalo naše obchodní oddělení také nabídku na rekonstrukci Základní školy v Přibyslavi. Bude na nás po Vánočních svátcích v práci čekat dárek v podobě zisku zakázky? Nechme se překvapit Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv zasloužili o získání nových zakázek. Vždyť v letošním roce naše oddělení podepsalo smlouvy v objemu přesahující 500 mil. Kč. Přejeme tedy výrobním týmům mnoho úspěchů, aby získané zakázky dovedly do zdárného konce. Za kolektiv obchodního oddělení Vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků. Praha Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělní Obchodní oddělení v Praze se v nedávné době rozrostlo o dva nové kolegy Karla Hrubého a Ing. Hanu Roztočilovou, kterým bych chtěl na úvod popřát mnoho úspěchů a aby se jim v naší firmě líbilo. Začátkem prosince jsme na obchodním oddělení v Praze zaznamenali do knihy zakázek 170. obchodní případ v tomto roce. (do tohoto čísla nejsou započítány obchodní případy, které jsem hned v úvod museli, z různých důvodů, odmítnout). Některým zakázkám jsme se věnovali krátce, u jiných jsme již v několikátém kole výběrového řízení. Mezi zakázkami, které jsme v poslední době dotáhli do vítězného konce bych jmenoval např. výměnu oken školy v Praze 3, kde jsme nabídku podávali ve sdružení s naší Dřevovýrobou, nebo několik menších zakázek v rámci revitalizace bytového fondu MČ Prahy 10. Ve výběrovém řízení na zhotovitele luxusního bytového komplexu za více jak 150 mil. Kč jsme v době, kdy píšu tento článek, postoupili mezi dva poslední uchazeče. Stejně tak jsme v posledním kole výběrového řízení na realizaci luxusní vily za cca 30 mil. Kč v Praze 5, či na rekonstrukci prvorepublikové dvojvily na byty v Praze 6. Kolegům v obchodním oddělení v Praze bych chtěl poděkovat za jejich pracovní nasazení, se kterým se věnovali a věnují jednotlivým zakázkám a všem potom hodně zdraví a úspěšný rok Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení 8

9 Milí kolegové a kolegyně, přátelé. Při čtení románu Doma lidé umírají od Jarmily Loukotkové jsem se najednou zarazil a jednu pasáž četl snad desetkrát. To je NĚCO! Moudro, které jsem dosud nedocenil, nevnímal. Proto spěchám, abych se o ně s vámi podělil! Řím 400 let n. l. je velmi bohaté město. Každý rok se konají volby a ty určí nové vládce města. Po dobu jednoho roku budou požívat věčnou slávu, budou mít v rukou život statisíců lidí, osud Říma. Stávají se správci nekonečných zdrojů bohatství polí, lesů, luk, dolů, domů, vody, cest. Vládci se proto chtějí udržet v křesle i další období, a tak řeší, jak se zalíbit lidu, svým voličům. Jak se zbavit svých konkurentů a opět uspět. A jak si zajistit věčnou slávu. Zde je slibovaný citát, při kterém mi zamrazilo: Není důležité, má-li člověk nejlepší úmysly, když něco říká nebo činí, nýbrž důležité je, jak si jeho počínání vyloží druzí. Závěr a memento pro ty, kteří slibují s nejlepšími úmysly: Dejte si prosím velmi záležet na tom, aby lidé vaše nejlepší úmysly vždy pochopili a správně si je vyložili. Mluvte s nimi, vysvětlujte, stále a pořád. Pro všechny nás ostatní zkoumejme úmysly těch, kteří nám něco slibují. Ptejme se, stále a pořád. Přeji nám hezký rok Šťastný a veselý, naplněný realizací jen nejlepších úmyslů. Jiří Kotrba, ředitel společnosti P.S. V roce 476 n. l. zanikla Římská říše, když se císař Augustus vzdal germánskému veliteli římské armády. Řešíme navýšení výroby Naší firmě se podařilo v průběhu září a října získat několik velkých zakázek. To je pro všechny dobrá zpráva. Složitý proces výroby tímto teprve začíná. Jelikož dojde k navýšení výroby a my musíme dostát všem závazkům vůči odběratelům, byli jsme nuceni učinit jistá personální opatření. V říjnu jsme na hlavní pracovní poměr přijali tři nové pracovníky. Dále jsme se rozhodli využít služeb personální agentury zabývající se naším odvětvím průmyslu. Požádali jsme o pomoc naše bývalé kolegy, kteří jsou již v důchodu. O víkendech vypomáhají brigádnicí z řad studentů. V současné době je tedy ve výrobě dvacet devět našich stálých zaměstnanců, šest agenturních strojních zámečníků a svářečů a tři důchodci. Celkově je tedy ve firmě devět nových lidí. Tato situace není pro nikoho jednoduchá. Toto vše klade vyšší nároky na naše mistry, ale také na naše stávající zaměstnance, kteří musí svou měrou přispět k začlenění nováčků do kolektivu a pracovního procesu. Současná hospodářská situace a situace na trhu práce ukazuje, že se budeme s těmito problémy potýkat opakovaně, a proto je nutné se je naučit komplexně řešit. Touto cestou chceme všem poděkovat za trpělivost a pracovní nasazení a popřát mnoho sil. Věříme, že dojde k úspěšnému dokončení všech zakázek ke spokojenosti našich zákazníků a že se tímto přičiníme o další dobré reference a získáme další nové projekty. Markéta Kalábová, sekretářka ředitele Polští přátelé oslavili 20 let trvání Polského svazu výrobců kameniva Těžební unie (TU) byla při tom K oslavám 20. výročí založení Polského svazu výrobců kameniva (PZVK) se sjelo na 25 nejvýznamnějších producentů kameniva z Polska. Spolu s nimi a na jejich pozvání dorazili hosté zástupci vysokých škol, báňských úřadů, ministerstev a orgánů Evropské unie. Za slovenskou stranu se setkání zúčastnil předseda Svazu výrobců kameniva Slovenska Ing. Eduard Duda a místopředseda Ing. Vladimír Bálint (Eurovia SK). Českou stranu reprezentovala naše dvojice, Milena Šandová, ředitelka Těžební unie a Jiří Kotrba, člen představenstva Těžební unie. Do starobylého města Kielce, což je asi 150tisícové město uprostřed Polska, se tato událost nedostala náhodou. Bylo a dosud je zde sídlo první báňské a hornické fakulty v Polsku, a je to také přirozené centrum štěrkařů a cestářů. Vlastní oslavy se konaly v Geoparku, nové, krásné a moderní stavbě, která slouží, mimo jiné, jako školicí středisko. V diskusích, které se odehrávaly v příjemné atmosféře za řízení pana Alexandra Kabzinského, předsedy PZVK, bez jakýchkoli powerpointových prezentací a bez tlumočníků, bylo vzpomenuto, jak mnoho se změnil nejenom polský kamenoprůmysl od doby založení sdružení, tedy od roku Těžební unie na setkání obdržela pamětní medaili za vzornou spolupráci s PZVK při řešení jak aktuálních problémů, tak i strategických záměrů při přijímání energetické a surovinové koncepce EU, Polska, Česka a Slovenska. Bylo oceněno, že všechny tři země máme společný zájem na udržitelném rozvoji těžebního průmyslu. Jeho význam si dosud mnoho lidí neuvědomuje, ač by si při jeho neexistenci nebo útlumu nemohli doma ani rozsvítit lampu. Představitelé obou organizací byli pozváni na podzimní setkání těžařů, které pořádá Těžební unie na Vysočině u Devíti skal. Jiří Kotrba, ředitel společnosti 9

10 Oslavy 20 let trvání Polského svazu výrobců kameniva se konaly ve městě Kielce - Geopark Kielce Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou Součástí splavnění Vltavy z Prahy do Českých Budějovic je mimo jiné výstavba plavebních komor a jezů. Po dodávkách technologie pro plavební komory České Vrbné, Hněvkovice, Hluboká nad Vltavou a jezu České Vrbné se nám podařilo získat i další akci. Sportovní přístav v Hluboké nad Vltavou se právě nyní buduje. Strojírny Podzimek budou dodávat zdvižnou lávku a provizorní hrazení. Výroba zdvižné lávky pro nás znamená dodat cca 22 tun ocelových konstrukcí. Konstrukce je pohyblivá a je usazena na hydraulických válcích. S jejich pomocí bude možno celé těleso lávky zvedat do výšky 2m a umožní vplutí motorových člunů a ostatních plavidel do přístavu a z přístavu. Montáž tělesa proběhne do konce tohoto roku, úplné zprovoznění lávky se plánuje na jaro roku Josef Mezera, vedoucí projektu Opět exportujeme do Ruska V říjnu 2013 se nám po dlouhých jednáních podařilo získat zakázku na dodávku devatenácti pásových dopravníků. Tyto dopravníky znamenají vyrobit 160 tun ocelových konstrukcí v prvotřídní kvalitě. Pásové dopravníky jsou určeny do technologie kamenolomu Berniki, který se nachází na území Ruské federace nedaleko Tuly (cca 200 km jižně od Moskvy). Tam jsme již dodávali v roce Sedmnáct dopravních pásů je určeno do hlavní technologie kamenolomu pro zpracování vápence, dva jsou určeny do objektu mlýnice pro jemné drcení nacházejícího se vedle hlavní technologie. Původně měla tato linka zrcadlově kopírovat stávající technologii dodanou v roce 2011, konečné řešení projektu je však zcela odlišné. Celá zakázka bude vyrobena do 15. prosince letošního roku. Po tomto termínu následuje expedice auty objednatele. Montáž u investora je plánována na jaro příštího roku a jednáme o tom, aby šéfmontér naší firmy byl přítomen u uvedení díla do provozu. Luboš Hronek, vedoucí projektant Zdvižná lávka v přístavu Hluboká nad Vltavou Technologie pro kamenolom Berniki 10

11 Kuny Design Terasy - Florentinum Na podzim jsme dokončili a předali koupelnové interiérové vybavení na Slovensko zahrnující výrobu a montáž dvou atypických van. S objednatelem jsme se již dohodli na další spolupráci a realizaci nové kuchyně. V současné době pracujeme na výrobě 4 kusů pracovních desek na Slovensko, dále vyrábíme stolové desky do laboratoří vysoké školy a doděláváme korpus atypické vany. Další významnou akcí, kterou do Vánoc dokončíme, je výroba pracovních desek včetně dřezů na zubní kliniku do Prahy. Po Novém roce nás čeká jak výroba kuchyňských desek, tak výroba atypických prvků do interiéru. Libor Vítek, vedoucí výroby úseku zpracování HI-MACS Florentinum V době, kdy budete tento článek číst, už bude projekt Terasy Florentinum téměř hotov. Přesto dovolte ještě pár slov k této akci. Jednalo se o největší akci PPP podlahy v hodnotě 4,8 mil. Kč. Předmětem smlouvy bylo dodat a zajistit montáž cca 1700 m2 deckingu z brazilské dřeviny Massarranduba 21x120 mm na roštu Merbau 45x70 mm. Dodávka dřeva byla zajištěna ve třech kontejnerech v období září listopad Montáž zajišťovala firma Dřevovýroba Podzimek a Prodeck. Právě dopravení materiálu na střechu objektu a následně montáž se ukázaly jako nejobtížnější část projektu. Část materiálu byla vynesena do 8. patra jeřábem. Druhá část (cca 800 m2) se dopravovala výtahem a trvalo to více než 15 hodin. Montáž teras v patře se vyznačovala potížemi se stavební připraveností. Firmy, které prováděly na plochách izolace a přípravu zábradlí, byly permanentně ve skluzu. Doba zahájení se tím odkládala, ale termín dokončení zůstal nezměněn. Některé detaily na terasách nebo schodech architekti dokreslovali těsně před pokládkou. To vše kladlo zvýšené nároky na montážníky, kteří ve zkrácené době museli zvládnout nasmlouvané metry. Montážníci firmy Prodeck se osvědčili a patří jim plné absolutorium za práci o víkendech, v noci i při teplotě 2 stupně Celsia. Věříme, že akce Florentinum bude dobrá reference pro další období činnosti PPP podlahy. Kuny Design Rudolf Kašparovský, ředitel společnosti PPP podlahy 11

12 P&S Design pro náročné obstál Dům a Byt Dům a Byt shopping centrum Na jaře letošního roku jsme se ve stálé expozici naší společnosti Dům a Byt rozhodli zvrátit její nepříznivý vývoj. Změnili jsme koncepci a pod novou značkou db shopping (db dům a byt) jsme začali bojovat. V létě expozice Dům a Byt prošla menší rekonstrukcí. Vymalovali jsme, vybudovali sklad pro výdej zboží z eshopů, uvedli do chodu kamerový systém. Ve volných prostorách vznikly showroomy eshopů, které nabízejí nábytek, matrace, infrasauny, dveře, kování, podlahy, ale i domácí potřeby, jako jsou nože ze Sedlčan. Takto se nám podařilo obsadit většinu volných prostorů. Z původního zaměření expozice jsme se tedy tolik neodchýlili. Sklad funguje jako výdejna zboží, které si zákazníci objednají přes různé eshopy. V tomto předvánočním období denně odbaví kolem 100 lidí. Ovšem abychom uspěli, potřebujeme denní výdej zvýšit o cca objednávek. Proti loňskému roku jsme udělali velký pokrok jak v obsazenosti expozice, přijmech, tak i v návštěvnosti. Zákazníci si totiž nechodí zboží jen vyzvedávat, ale chodí si zkoušet matrace, vybírat potahy na sedačky, nebo si od nás nechají udělat návrh na vestavěnou skříň. Vyhráno zdaleka nemáme, ale věříme, že jsme na dobré cestě. Samozřejmě také díky důvěře našeho vedení, kterou jsme dostali. V minulém čísle jsme vás informovali o spolupráci s designéry společnosti Aquatrade a v té době se právě dokončovaly dva koupelnové sety, které dostaly obchodní názvy Frame (Hi-Macs + dřevo) a Iron (Hi-Macs + kov). Po úspěšné prezentaci v italské Bologni je bylo možné shlédnout v Praze na výstavě Designblok Přestože bude nutné provést drobné konstrukční změny u obou výrobků, obě sestavy se těšily velkému zájmu veřejnosti. A navíc koupelnový nábytek Frame zvítězil v národním kole designové soutěže Elle Deco International Design Award 2013 a postupuje do mezinárodního kola. Vyhlášení výsledků je již tradičně součástí prestižní přehlídky designu Salone del Mobile v Miláně (duben 2014). Gratulujeme všem, kteří sebemenším příspěvkem napomohli k realizaci úspěšného díla. Renata Kotálová, ředitelka společnosti Tento obdržel ředitel Ing. Martin Podzimek: Dobrý den, s radostí Vám oznamuji, že: FRAME zvítězil v národním kole designové soutěže Elle Deco International Design Award 2013 a postupuje do mezinárodního kola s vyhlášením na Salone del Mobile v Miláně Gratulujeme a děkujeme za spolupráci. S přáním pěkného dne Ing. Roman Kalousek, Majitel AQUA TRADE s.r.o. Romana Havlíčková, vedoucí expozice Frame - realizace 12

13 Prezentaci firem Podzimek a synové a Jinřišské věže poctila návštěvou i První dáma ČR Jindřišská věž a Podzimek a synové na Pražském hradě Ve dnech proběhl v Jiřském klášteře na Pražském hradě 7. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismuarchitecture Week Praha 2013 pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana s tematikou Architektonické dědictví a současná architektura. Firma Podzimek a synové spolu s Jindřišskou věží byly jedním z vystavovatelů. Jindřišská věž byla také partnerem projektu Hravý architekt pod záštitou první dámy Ivany Zemanové. Umožnili jsme tak 600 dětem z celé České republiky navštívit výstavní prostory, také pracovní dílnu, kde byl pro děti připraven zajímavý a tvůrčí program, dále návštěvu výstavy Příběh Pražského hradu a návštěvu katedrály sv. Víta a katakomb. Věříme, že právě tito návštěvníci se budou do Jindřišské věže vracet, tak jak slibovali u komentované prohlídky vystaveného modelu Jindřišské věže. Podzimní cyklovýlet Lucie Dolfi, kastelánka V pátek 27.září jsme se již po sedmé sešli a uspořádali firemní akci cyklovýlet. Počasí nám přálo a trasu cca 25 km jsme absolvovali v dobré a pohodové náladě. Cestou jsme navštívili hrad Roštejn, kde jsme se občerstvili a pokračovali přes Řídelov, Řásnou, Vanov na Šiškův mlýn, kde byla naše druhá zastávka. Ubytovali jsme se ve Vanůveckém dvoře a prožili večer plný zábavy a zpěvu. Za účasti devíti lidí z firmy Podzimek a synové a rekordních deseti lidí ze Strojíren Podzimek byla celý akce vydařená. Za podpory druhé kytary Markéty Kalábové jsme obstáli též jako pěvecká skupina. Jako v předešlé šesté etapě patří dík firmě Podzimek a synové za finanční podporu. Aleš Lacina zprava: Ivana Zemanová, arch. Petr Ivanov a Lucie Dolfi Loutkové představení Čert a Káča Dne 5. prosince 2013 jsme se sešli v loutkovém sále Kulturního domu v Třešti při společné akci třešťských loutkařů a seskupení firem Podzimek při loutkové pohádce Čert a Káča. Sál loutkového sálu byl zcela zaplněný. Po shlédnutí představení byla pro děti připravena mikulášská nadílka. Akce se zúčastnil i majitel firem Podzimek Josef Podzimek se svojí ženou Hanou. Všem se představení moc líbilo a těší se na další setkání a spolupráci. Třešťští loutkaři tímto chtějí poděkovat za morální i finanční podporu rodině Podzimků. Za Třešťské loutkaře Luděk Kovář BLAHOPŘÁNÍ Blahopřejeme Petru Hlávkovi k jeho významnému životnímu kroku. Dne 28. září 2013 vstoupil do svazku manželského s Radkou Talpovou. Novomanželům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky v jejich společném životě. Mikuláš v Třešti 13

14 A4_podzimek_casopis_Sestava :06 Stránka 1 PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE MYSLÍTE JEN ZŘÍDKA. JE JEN MÁLO LIDÍ, KTEŘÍ MYSLÍ TŘIKRÁT NEBO ČTYŘIKRÁT DO ROKA. JÁ JSEM SE STAL SLAVNÝM TÍM, ŽE MYSLÍM JEDENKRÁT NEBO DVAKRÁT TÝDNĚ. G.B.Shaw Protože tuto moudrost slavného spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu z roku 1925, uznávám celý život, tak raději sbírám a aplikuji moudrosti jiných, neboť vše chytré bylo již řečeno. Mám jich ve své knihovně jistě víc jak Dovolím se s Vámi podělit o několik z nich. Poprvé jsem si vyzdobil citáty svou kancelář ředitele závodu Dolní Vltava v roce 1964, tedy právě před půl stoletím. Citáty jsem si napsal vlastní rukou na karton dlouhý 150 cm a zavěsil na zeď. Moudrost nejdéle sloužícího prezidenta USA je uprostřed. DNES JSME ZVÍTĚZILI NAD NEJNEBEZPEČNĚJŠÍM Z NAŠICH NEPŘÁTEL, PŘEMOHLI JSME STRACH. Franklin D. Roosevelt TGM V.I.Lenin Bernard Shaw Publilius Syrus Pompeius Pindaros Napoleon Bonaparte Franklin D. Roosevelt Tomá BaÈa Karel Marx Lord Bernard Russel Jan Werich Missore Romanum Ernst Schiller Tomá Edison Pod tímto obrazem po roce 1968 seděla tříčlenná prověrková komise. Když jsme všechny pracovníky závodu prověřili, tak ZV KSČ neprověřil mě a moje angažmá v čele závodu Dolní Vltava dne definitivně končilo slovy: Problémy na závodě DV se táhnou 1-2 roky a vyplynuly v absolutní soběstačnost závodu, podnik již nepotřebují. Proto výbor KSČ souhlasí s návrhem na odvolání s. Podzimka z funkce ředitele závodu. Taková byla doba. Tuto legendární ceduli s citáty, kterou jsem musel nechat ve své kanceláři, mi po týdnu přivezl jeden můj bývalý pracovník se slovy: Svoje lidi máme všude a přidal kopii zápisu ze schůze ZV KSČ, z kterého jsem Vám citoval. Cedule pak se mnou putovala z kanceláře do kanceláře v Praze, Brně, Zlíně, opět v Praze a posléze byla téměř 20 let v mé kanceláři ve 2. patře naší firmy v Třešti. Doufám, že obraz, který mě provází 2/3 mého života po českých a moravských zemích, nyní najde svůj definitivní domov v rodinné vile v Třešti. 14

15 A4_podzimek_casopis_Sestava :06 Stránka 2 Druhá tabule s citáty, opět téměř 1 m vysoká, kterou jsem obdržel před několika lety k vánocům od mé snachy Verunky, visela pár let u mne doma na Vyšehradě a nyní jí mám na zdi v mé pražské kanceláři. Moudrosti Tomáše Bati si rád téměř denně pročítám a dodávají mi sílu v této složité době. Když u mne byla asi před 3 roky Česká televize a točila se mnou rozhovor o vodním koridoru D-O-L, nevěděli jak pořad ukončit. Přivedl jsem je proto k ceduli a oni natočili citát: ZBAVME SE SVÉ MALOSTI A VELIKOST NÁS NALEZNE SAMA. Tomáš Baťa Snad i Vás, moji milí spolupracovníci, uvedené citáty moudrých mužů posílí do následujícího roku 2014, do kterého Vám i Vašim nejbližším přeji mnoho štěstí. Váš Josef Podzimek 15

16 PERSONÁLNÍ KOUTEK K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupil: Jirků Jakub, Rosendorf Jiří, Ing. stř. 220 Hrubý Karel, Roztočilová Hana, Ing. stř. 501 Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešli: Vávrů Jaromír Bc., Filípek Jaromír stř. 210 Lhota Václav stř. 220 Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešel: Nosek Libor K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili: Andrle Tomáš, Drtina Jan, Procházka Roman Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli: Čápová Vlasta, Ing. Navrátil Ladislav, Ježek Aleš Z firmy Polytrade odešel: Havlišta Miloš životní jubilea v Seskupení firem Podzimek oslaví: Navštivte Třešťské betlémy v pražské Jindřišské věži PODĚKOVÁNÍ V září tohoto roku odešel do invalidního důchodu dlouholetý zaměstnanec třešťského výrobního střediska Jaromír Filípek. Ve středisku pracoval od roku 1971, tedy neuvěřitelných 42 roků. Pracoval na mnoha stavbách jako tesař. Chtěli bychom mu za jeho dlouholetou, pečlivou a spolehlivou práci pro firmu poděkovat a popřát mu mnoho spokojenosti a zdraví do dalších let. Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.: 30 let Veselý Martin, Ing. stř Polák Jan Ing. stř Škulavík Ondřej stř Vykydal Lukáš stř Rys Michal, Ing. stř Nápravník Ondřej stř let Lindner Pavel, Ing. stř. 501 Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.: 30 let Mezera Zdeněk 40 let Kučera Martin 60 let Ernýgr Pavel Schläferová Hana Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.: 30 let Uhlířová Hana 55 let Hamršmídová Jana Gutvald Lubomír Anketa o nejlepšího pracovníka Každoročně na sklonku roku probíhá soutěž o nejlepšího pracovníka v dělnické a technické profesi. Josef Podzimek, primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal a arch. Jaroslav Huňáček přebírají ocenění za stavbu ZUŠ Jihlava v Senátu České republiky GRATULUJEME rodičům k narození miminek. Ondřeji Škulavíkovi k synovi Matějovi, který se narodil , Lucce Benešové k dcerce Barunce, která se narodila a Martinu a Janě Venkrbcovým k narození syna Jakuba, který se narodil Všem rodinám přejeme spoustu radosti, spokojenosti a zdraví. Kandidáti z dělnické profese byli nominováni vedoucími středisek: Čurda Josef, Fašina Karel, Obdrlík Karel, Tetour Miloslav stř. 210 HSV Třešť, Kaňa Jaroslav stř. 220 HSV Praha, Němeček Roman stř. 230 elektro, Píša Bohumír stř. 252 doprava, Jiráková Lucie stř. 262 Kandidáti z technické a ekonomické profese vzešli z předkola hlasování mezi techniky: Březina Ondřej stavbyvedoucí stř. 220 Praha, Páral Jiří, Ing. samostatný ekonom stř. 601, Pěnička Tomáš stavbyvedoucí stř. 210 Třešť, Turek Petr, Ing. ředitel výr. stř. Praha stř. 220, Vykydal Lukáš vedoucí projektu, stř. 220 Praha Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč 16

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ

SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ 1. DÍL SILO OD TRUHLÁRNY TAKÉ ZMIZÍ ZDE POVEDOU NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ TO BYL TESKO OBJEKT ROZEBÍRÁME HALU TAK TO BY NÁM ZATÍM ŠLO PŘÍPRAVA NOVÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DRCENÍ ZBYTKŮ HALY ZDE BÝVALO SILO A TOTO

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 12

Zápis z kontrolního dne čís. 12 Stavba: Stavba RD Vranov Den konání: 3. 5. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění:,,, Furco Zápis z kontrolního dne čís. 12 Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm s přesahem

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz

vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz vestavěné skříně nábytek na míru zakázková dřevovýroba www.madekop.cz Vestavěné skříně Vestavěné skříně nacházejí uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na využití úložného prostoru. Navrhneme a vyrobíme

Více

Zápis z kontrolního dne čís. 11

Zápis z kontrolního dne čís. 11 Stavba: Stavba RD Vranov Zápis z kontrolního dne čís. 11 Den konání: 21. 4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: Ing. Strážnický,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu

Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Půdní vestavby Praha 10 Představení projektu Úvodem Developerská společnost Real 3 a.s., se při úvahách o novém projektu zabývala myšlenkou, jak nabídnout zájemcům o bydlení opravdovou architektonickou

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Stavba: Stavba RD Vranov ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE čís. 9 Den konání: 6.4. 2011 Místo konání: Vranov Počet stran zápisu: 5 Zúčastnění: ing.,, Liolias, Průběh stavby: Osazeny kanalizační šachty pr. 400 mm

Více

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor V Příboře dne 29.6.2011 Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu podle 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. Název veřejné zakázky:

Více

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7. Průběh stavby :

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7. Průběh stavby : Stavba : Stavba RD Vranov ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.7 Den konání : 23.3.2010 Místo konání : Vranov Počet stran zápisu : 5 Zúčastnění : ing.,,,, Průběh stavby : Osazeny kanalizační šachty pr.400 mm s přesahem

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

KRÁSNÉ VÁNOCE. stories. prosinec. stories. architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects KRÁSNÉ VÁNOCE 16 prosinec 2015 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 4 EDITORIAL: KRÁSNÉ VÁNOCE 2015. ODPOJTE SE 5 TÉMA: ROK 2015 V NAŠEM ATELIÉRU 15 BYDLENÍ PODLE AKA 21

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921.

WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. 2 STUDIE STAVBY VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM společnosti WRT.cz Plzeň Letkov WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 11921. zdroj:

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

O nás. Čím se zabýváme

O nás. Čím se zabýváme www.isco.cz O nás Hlavní činností společnosti ISCO s.r.o. je stavební a konzultační činností v oblastech pozemního a inženýrského stavitelství. Působnost je především v regionu Středočeského kraje a Prahy,

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek

Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Viladům Sv. Václav Václavské předměstí Písek Objevte komfort bydlení ve městě s volností výhledů do okolní krajiny. 1 POPIS PROJEKTU Představujeme Vám nově dokončený projekt viladomu Sv. Václav, jenž v

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1/URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Zhodnocení staveniště: Budova centra postižených byla postavena v roce 1928. Postupně došlo k několika změnám, byly

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Hodnocení celoškolní akce

Hodnocení celoškolní akce Projekt Zvýšení technologické úrovně řemeslných oborů reg. č. CZ.1.07/1.1.32/01.0028 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Hodnocení celoškolní akce Projektový

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Revitalizace bytového objektu. Růženínská 909-910, Praha 4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Vypracoval: David Reichel Datum: 10/2011 Zodp. projektant: Ing. Aleš Zahradnický Strana 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Oprava střechy nad 7.oddělením,oprava verandy 9. oddělení,oprava WC pro personál na 9. oddělení a oprava chodníku před budovou Ds Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 4. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací Zpracoval:

Více

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE.

Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Nejrozsáhlejší internetový server se stavebními materiály ONLINE. Co Vám server STAVEBNÍ ZBOŽÍ přinese? Internetový server STAVEBNÍ ZBOŽÍ Vám nabízí možnost propagace Vašeho internetového obchodu v rámci

Více

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Vondroušova 1200 163 00 Praha 6 - Řepy 1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV

Lomnice n. Pop. přemístění VH provozu do areálu ČOV VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 287, IČO 49295934, DIČ CZ49295934 zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov, jako zadavatel ve smyslu 18

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA KLADNO spol. s r.o., je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

Dostavba a nové využití objektu "Střelnice" Liberec

Dostavba a nové využití objektu Střelnice Liberec k zadávacím podmínkám č. 2 k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Rekonstrukce gastroprovozu ZŠ Libčická ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Zadávací řízení Užší řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Rekonstrukce

Více

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf

Investiční akce 2012. Město Varnsdorf Investiční akce 2012 Město Varnsdorf Výstavba dešťové kanalizace Varnsdorf Stavba nové dešťové kanalizace v ulicích Dvorská a Čelákovická. Cena díla: 4.535.538 Kč Zhotovitel: Horák - stavební a obchodní

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti:

INFORMACE O FIRMĚ. Zateplování budov, revitalizace panelové výstavby. KVADROS, a.s. Název společnosti: Název společnosti: KVADROS, a.s. Sídlo: Železná 713/1a, 619 00 Brno IČ: 26240360 DIČ: CZ26240360 Společnost je zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3553 Statutární zástupce: INFORMACE O FIRMĚ

Více

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb

Skupina firem PKS. Generální dodavatel staveb Skupina firem PKS Generální dodavatel staveb Představení společnosti Vážení obchodní partneři, společnost PKS stavby a.s. je generální dodavatel staveb, jenž disponuje vlastními výrobními kapacitami na

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména:

REFERENČNÍ LIST. Zakázka pro společnost ENBRA, a.s. obnášela zejména: REFERENČNÍ LIST Název zakázky: Místo realizace: Modernizace a rekonstrukce vytápění VJ Drátěná výroba Kamenná - I.etapa + II.etapa Kamenná 22, Rohle, okr. Šumperk Investor: Termín realizace: Objem zakázky

Více

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad)

Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Rekonstrukce mateřské školy (odloučené pracoviště T. G. Masaryka 300 v Lázních Bělohrad) Od 16. června do října 2014 bude probíhat rozsáhlá modernizace naší mateřské školy. Co nás čeká: výměna oken a dveří,

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV Společnost SSG s.r.o. je profesionální, spolehlivý adůvěryhodný partner pro realizaci vašich záměrů ve stavebnictví. SSG s.r.o. je stavební společnost, která se dynamicky rozrůstá ahledá nové

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

Skautské centrum Vinice v čase

Skautské centrum Vinice v čase Skautské centrum Vinice v čase Občas je dobré, když se člověk poohlédne za svými činy či skutky. Je dobré si někdy udělat inventuru svého počínání. Je zajímavé se vracet k událostem minulým, ke vzpomínkám

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková

Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nabídka Mgr. Alžběta Mrnuštíková Nenavrhuji anonymní interiéry. Navrhuji pro své klienty. A podle toho k práci přistupuji Designérka Katka Tomčíková A jak pracuji? Na začátku každého projektu stojí konkrétní

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12

5. Požadavky investora, správce stavby a zhotovitele 12 OBSAH strana 1. Činnosti realizované v sledovaném období 2-5 1a inženýrské činnosti 1b přípravné činnosti 1c realizace 1d změny oproti projektové dokumentaci 1e.1 pracovníci vlastní, podzhotovitelé, použité

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město T ýnec nad Sáza vo u vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY pro účely zadání veřejné

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08

semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 2007/08 semestrální práce z předmětu PG1A František Pouzar A-3-5 ZS 7/08 Zpracován projekt na předmět ATT1 bytový dům, zadaná parcela se nachází v Praze na Smíchově, v Bieblově ulici. Dům přímo sousedí se stávající

Více

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz

s.r.o. +420 474688056 E mail ssgstavby@ssgstavby.cz 430 01 CHOMUTOV web www.ssgstavby.cz CHOMUTOV SPOLEČNOST SSG S.R.O. JE PROFESIONÁLNÍ, SPOLEHLIVÝ A DŮVĚRYHODNÝ PARTNER PRO REALIZACI VAŠICH ZÁMĚRŮ VE STAVEBNICTVÍ. Společnost SSG s.r.o. vznikla oddělením stavebních činností od společnosti

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Petrovická 21,23 Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov Pracoviště:

Více

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB

PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STAVEB MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ZLÍNTHERM 2014 SPORTOVNÍ HALA EURONICS U STADIONU 4286 ZLÍN 28. BŘEZNA 2014 JOSEF

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY technická zpráva - stavební část DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr Trávníček počet

Více

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5.

Výměna výplní otvorů oken a dveří, Nádražní 16, Praha 5. POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Čj. PPR-24373-14/ČJ-2013-990656 Praha 12. listopadu 2013 Počet listů: 5 Protokol o posouzení kvalifikace ve věci

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více