Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky"

Transkript

1 firemní časopis prosinec 2013 / číslo 64 Budujeme firmy pro naše spokojené a odpovědné spolupracovníky Vážení spolupracovníci, četl jsem si své příspěvky do časopisu z let minulých a přemýšlel, co Vám sdělím na konci roku Před rokem byla jedna z nosných myšlenek vyjádřena ve větě: Bez spokojeného zákazníka nemůže být ani spokojená a zisková firma. Toto platí stále. Tomáš Baťa kladl na srdce svým spolupracovníkům: Náš zákazník náš pán. Máme-li totiž zákazníka, který není spokojený, vždy na to doplatíme. Musíme tedy nacházet rovnováhu mezi naší snahou o zisk stavby a dělání radosti našemu objednateli. Musíme ho přesvědčit, že vše co děláme, děláme v jeho prospěch. Platí tedy, že ne jenom dobré řemeslo dělá úspěšnou stavbu, ale také musíme pečovat o dobrou náladu objednatele. Přečetl jsem si Mise a vize firmy Podzimek a synové, přečtěte si je také. Možná nám v nich chybí právě to pečování o dobrou náladu objednatele. Bez spokojeného objednatele a úspěchu firmy, nemůžou být spokojení ani zaměstnanci. Alespoň ne všichni. Za majitele bych rád řekl, že se opravdu snažíme o spokojenost našich spolupracovníků. Někdy je to obtížné, ale snažíme se. Předpokládá to však také Vaši pomoc, Vaši snahu o vytváření zdrojů pro to, abychom i Vám, našim spolupracovníkům, mohli dělat radost. Je mnoho těch, kteří chtějí a velmi nám pomáhají. Děkuji za to. Jsou však stále tací, kteří buď nechtějí, nebo se jim nedaří. Rozdíl mezi jednotlivými pracovníky je v převzetí odpovědnosti. Buďme všichni odpovědní za to, co děláme, převezměme každý tu svou odpovědnost. Odpovědnost za sestavení nabídky. Odpovědnost za podpis smlouvy. Odpovědnost za dodržování zákonů a smluv. Odpovědnost za zakázku. Odpovědnost za kvalitní dílo, za převzetí práce od subdodavatele. Odpovědnost za naše závazky vyplývající ze smluv. Odpovědnost za plnění zadaných úkolů. Odpovědnost za plnění harmonogramu výstavby. Odpovědnost za včasné nastudování projektové dokumentace. Odpovědnost za dodržování vnitrofiremních pravidel. Odpovědnost za včasné a řádné nasmlouvání subdodávky. Odpovědnost za řádné využití a ochranu svěřeného majetku. Odpovědnost za přiměřené čerpání režijních nákladů. Odpovědnost za dodržování pravidel BOZP. Odpovědnost za řádné plnění Slavnostního odhalení plakety ZUŠ Jihlava se zůčastnil i předseda Senátu ČR Milan Štěch úkolů. Odpovědnost za dodržování termínů. Odpovědnost za organizaci práce či dobré řemeslo. Odpovědnost za řádné plnění reklamací. Odpovědnost za kontrolu odpracovaných hodin. Odpovědnost za přípravu na porady a vytýkací řízení. Odpovědnost za řádné předložení a zpracování účetních dokladů. Odpovědnost za předání stavby. Odpovědnost za kvalitní zapisování do stavebních a montážních deníků. Odpovědnost za včasné vystavení faktur. Odpovědnost za plnění smluvních a normových parametrů stavby. Odpovědnost za. Bez toho, abychom byli odpovědní za svou práci, to nepůjde. Nezodpovědností vzniká ztráta. Někdy jen ztráty na firemní prestiži, někdy ztráty času nebo finanční ztráty. Každá ztráta bolí, ale hlavně chybí. Musíme pracovat na tom, abychom pracovali beze ztrát. Těžký úkol. Jak na to. Nejlepší je samokontrola. Nežijeme totiž ve skleníku a stále jsme vystavováni snaze konkurence nás dostat ze hry. Jen tím, že budeme lepší či nejlepší ochráníme firmu a umožníme ji vytvářet kvalitní podmínky k práci a životu nás všech. Není možné jen brát, musíte i dávat. Dejte nám, prosím, svou odpovědnou práci a my se vždy budeme snažit o spokojenost Vás, našich spolupracovníků. Věřím, že převezmeme-li každý svůj díl odpovědnosti a budeme-li dobře plnit naše úkoly, bude se našim firmám dařit dobře a firmy se budou moci starat o spokojenost svých pracovníků. A tak to má být. Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a vydařený vstup do nového roku Martin Podzimek 1

2 VYSOČINA Horská usedlost Modrava Konec listopadu a začátek prosince je na stavbě Modravy ve znamení dokončování monolitických konstrukcí přístavby hlavního objektu. Navzdory veškeré snaze se nám nepodaří dokončit celou konstrukci monolitů, malá část těchto prací sklouzne do jara příštího roku. Z venkovních úprav pozemku se podaří značnou část hrubých prací dokončit, na jaro nám zbydou kousky monolitu a drobné technologické objekty. V současné chvíli probíhají úpravy vnitřku objektu, od řemesel počínaje a truhlářskými a kamenickými prvky konče. Dále se dokončují izolace střech a zásypy celého objektu. Přestože jsou všechny venkovní práce závislé na místních klimatických podmínkách, počasí se k nám zatím chová vstřícně a tím nám umožní dokončit některé práce ještě letos. Realizační tým je ve složení Stanislav Man vedoucí projektu, Pavel Kozina stavbyvedoucí a Stanislava Malá přípravářka. Technologický park Jihlava Dne jsme převzali staveniště Technologického parku v Jihlavě. Jedná se o rekonstrukci rozsáhlého, částečně podsklepeného objektu, s pěti nadzemními podlažími, jehož vznik se datuje k začátku 19. století. Stavba bude rozmanitá svým využitím. Velkou část objektu má tvořit datové centrum se spoustou kanceláří. Dále se v objektu bude nacházet kavárna, prodejna, vzorkovna, dílna, technologické místnosti a také informační centrum. Cena rekonstrukce se vyšplhá až na 160 milionů korun. Realizační tým tvoří: vedoucí projektu Pavel Podolský, výrobní příprava Pavlína Šťastná, stavbyvedoucí Ing. Michal Rys a Tomáš Pěnička. Technologický park - původní stav Modrava Realizace energetických úspor domu seniorů v Třešti U této zakázky se jednalo o kompletní výměnu všech oken a dveří v obvodovém plášti budovy, o zateplení stropní konstrukce v půdním prostoru krovu a o provedení kontaktního zateplovacího systému celé fasády. Stavba probíhala od srpna do října letošního roku a její cena byla řádově 4,5 milionu korun. S potěšením mohu konstatovat, že se nám podařilo předat tuto stavbu v bezvadném stavu a v daném termínu. Děkuji všem pracovníkům, kteří se na stavbě podíleli a zejména Tomáši Pěničkovi a Jitce Vávrů. Technologický park - budoucí stav 2

3 Hala Swoboda - Stamping Hruškové dvory, I. etapa - zemní práce a kanalizace Dne jsme převzali staveniště a zahájili stavbu skrývkou ornice v objemu 5500m3. Následovaly výkopy a násypy cca 6600m3 zeminy, pokládka splaškové a dešťové kanalizace v délce cca 450 m včetně revizních šachet. Při čtení tohoto čísla by měla být tato zakázka o objemu 2,4 mil již dokončena. Doufáme, že budeme úspěšní v soutěži o druhou etapu výstavby kompletní haly o objemu cca 150 milionů. Výrobní tým pracoval ve složení Zbyněk Šťastný, Standa Symonides a Kateřina Pecková. Betoňák Během podzimních měsíců se na stavbě Betoňáku po podpisu smlouvy rozběhly práce na fasádě a betonové střeše. Uvnitř objektu se provádí osazování zárubní, sanační a klasické omítky, sádrokartonové konstrukce a podhledy, hydroizolace. V předstihu pracujeme na rozvodech vody, kanalizaci, topení a vzduchotechnice. Františkovi šikovní elektrikáři tahají stovky metrů kabelů, kam se dá. Celkový objem díla se nám rozrostl díky zmiňovaným řemeslům o cca 19 mil. Kč. na zatím necelých 64 mil. Kč. Celý tým ve složení Zbyněk Šťastný, Tomáš Rejcha a Jitka Vávrů doufá, že počasí bude příznivé, tak, abychom mohli zejména na venkovním plášti budovy dokončit vše, co potřebujeme. Spolkový dům - Slavonice RD v Jihlavě Od konce léta, kdy jste naposledy byli informováni o této stavbě prostřednictvím článku v našem časopisu, uběhly již 3 měsíce. Tzv. babí léto a celé podzimní počasí nám výrazně pomohlo a pomáhá i teď začátkem prosince, kdy finišují venkovní práce. Proběhlo kompletní vybourání konstrukcí starého jezírka, vybetonování větší a hlubší plavecké zóny a modelace okolního biotopu včetně nové podzemní místnosti jezírkové technologie a ostatních zemních prací okolo objektu. Samotný objekt RD se výrazně posunul. V současné době jsou dokončeny hydroizolační vrstvy střech a svislých konstrukcí včetně zasypání zeminou a oplechování atik. Dále jsou osazeny obvodové výplně otvorů a provedeny kontaktní fasády připravené pro betonové stěrky. Uvnitř objektu se po týdenní odmlce začátkem listopadu, kdy se dokončilo podlahové topení a proběhla betonáž podlah, naplno rozběhly práce na rozvodech všech řemesel. První týden v prosinci byla naplánována montáž vnitřních zárubní a následně provedení sádrových omítek. Také byla dokončena přípojka elektro, vody a plynu, která nám společně se zkompletovanou kotelnou umožňuje objekt vytápět a urychlit tak jeho vysoušení. Veškeré zařizovací předměty, povlakové konstrukce podlah a obklady stěn jsou postupně, po výběru architektů, odsouhlasovány investorem. Vzhledem k tomu, že větší část je importována ze zahraničí, věříme a doufáme, že nebudou příliš brzdit dokončení celého díla, které je naplánováno na jaro Betoňák Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích Od posledního článku v našem časopisu se na stavbě ve Slavonicích hodně změnilo. Byly ukončeny epoxidové stěrky různých barev, dále dodány truhlářské výrobky (vnitřní výplně, kuchyňské linky atd.) a vybavení pro audio a video systém. Na vnitřním dvoře byla od akademického sochaře Čestmíra Sušky uvedena do provozu vodní laboratoř. K byla tak ukončena další zakázka naší firmy. Úspěšná kolaudace proběhla v plánovaném termínu a slavnostní otevření objektu proběhlo Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim pracovníkům, kteří se na této akci podíleli, že byl dodržen termín předání stavby přesto, že stavba byla zahájena s dvouměsíčním zpožděním. Nasazení všech dělníků na této zakázce bylo skvělé a příkladné. Zvláštní poděkování patří vedení stavby Michalu Rysovi, Karlu Hlaváčovi, Katce Peckové a Stáně Malé. RD v Jihlavě Zámek Třešť modernizace 35 koupelen Rekonstrukce všech koupelen na zámku v Třešti je v současné době minulostí. Všechny koupelny jsme již v nové hezčí podobě předali investorovi, i když termín dokončení byl dle smlouvy až v roce Martin Urbánek, výrobní ředitel pro Vysočinu 3

4 PRAHA Při svém nástupu do funkce výrobního ředitele jsem převzal velké množství reklamací na našich stavbách. Jejich počet se daří postupně snižovat, bohužel za značných finančních a časových obětí. Se současným stavem nejsem spokojen, ale zároveň děkuji všem spolupracovníkům, kteří se na odstraňování reklamací úspěšně podílí, zvláště pak Alexandru Krascsenitsovi. Petr Turek, výrobní ředitel RD Maštěřovského K dnešnímu dni máme hotovou fasádu, vydláždění sjezdů ke garáži a plochu garáží. Probíhá montáž okapových chodníků a začínají se dělat chodníky a obklady venkovních schodišť. Vnitřní omítky jsou již hotové a probíhá pokládka parket a osazování interiérových dveří, tyto dodávky jsou v plné kompetenci investora. Začíná se dokončovat oplocení z uliční strany. Probíhají terénní úpravy a oplocení celého pozemku Filip Matal, stavbyvedoucí Polyfunkční objekt v Hůrkách. Změna užívání pro CT Po necelých dvou letech jsme opět zpátky na místě, na kterém to již velmi dobře známe. Po předchozích, dalo by se říct i zdařilých akcích přístavba ke stávajícímu objektu pro provoz magnetické rezonance (08/ /2009), kompletní rekonstrukce přízemí stávajícího objektu (05 11/2011) a stavební úpravy včetně technologií v 1. NP pro instalaci očního laseru (01 02/2012), opět pro MUDr. Leštáka realizujeme akci, která spočívá zejména v dosti záludných úpravách nedávno zrekonstruovaných prostor přízemí stávajícího objektu. RD Mašterovského Černická č. 5,7,9 Výměna oken + zateplení fasády celkem za 4 miliony Kč. Termín realizace 05/ /2013. ZŠ Břečťanová Výměna oken ve třech pavilonech, výměna světel ve třídách a kabelové propojení všech pavilonů v areálu školy za cca 5. mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013 Úprava polyfunkčního objektu v Hůrkách Samotné změně užívání pro CT (Computed Tomography počítačová tomografie) předcházely stavební úpravy jednotlivých prostor druhé části přízemí a ve druhém nadzemním podlaží objektu. Do těchto prostor se po dokončení úprav přestěhovaly ordinace a vyšetřovny z části přízemí, ve které měly být úpravy pro CT prováděny. Změna využití vyvolala kompletní předělání všech sádrokartonových příček, minerálních podhledů, obkladů, dlažeb, veškerých rozvodů a koncových prvků vody, kanalizace, elektriky, vzduchotechniky a chlazení, skladeb podlah a podlahovin, vnitřních dveří a hliníkových konstrukcí. Samotná kabina vyšetřovny CT má odolávat RTG záření, a tak byla zhotovena ze speciálních desek s barytovým vláknem Knauf SafeBoard a veškeré dveře a okna do této místnosti byly vyráběny jako stíněné proti rentgenovému záření s olověnou vložkou. Zakázku, na kterou máme tři a půl měsíce a o finančním objemu bezmála 6 mil. Kč, má na starosti Lukáš Vykydal jako vedoucí projektu a výrobní přípravu mu zajišťuje Martin Veselý. Lukáš Vykydal, vedoucí projektu ZŠ Olešská pavilony Výměna oken v tělocvičně (2x47,5 m), pavilonu a vstupních portálech školy, výměna ZTI a zařizovacích předmětů ve 4 pavilonech včetně nav ýšení prací na havárii topného kanálu v délce 105 m za cca 11 mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013. Dva pavilony přecházejí s realizací do roku ZŠ Bčečťanová 4

5 Vily Bubeneč ZŠ Olešská modernizace jídelny Kompletní rekonstrukce pavilonu jídelny včetně kuchyně a c eléh o z á z em í a l i k v id a c e a z b e s t u z p ů vo d n í v z duc h ot e c h n i k y za 13 mil. Kč. Termín realizace 07/ /2013. Ondřej Březina, stavbyvedoucí RD Kutná Hora Poslední cihla příčného nosného systému ve druhém patře byla vyzděna na konci října a od té doby měsíc a půl trvalo vybetonovat stropy se všemi balkony, markýzami, atikami a systémem opěrných zídek. Na zimu se stavba uzavřela pojistnou izolací na střeše a zafóliováním oken, abychom mohli pokračovat vyzděním příček a rozvody instalací. Antonín Novák, stavbyvedoucí RD Kutná Hora - příprava staveniště Vily Bubeneč V srpnu 2012 byla zahájena výstavba dvou reprezentačních vil v pražské Bubenči. První vila byla vybudována v místě původní vily, která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu. Druhá vila je umístěna v původní zahradě. Autorem návrhu obou vil je Ing. arch Oldřich Hájek z architektonického ateliéru SHA a projektantem je firma AED. Obě vily jsou dokončeny, zkolaudovány a dílo je předáno investorovi k užívání. V současné době se do obou vil stěhují nájemníci. Stavba obou vil byla velmi náročná a to zejména proto, že se jedná o architektonicky velmi náročnou stavbu, u které byl kladen velký důraz na provedení jednotlivých detailů a všech celků, které jsou sladěny do výrazných navazujících prvků. Také oživení nadstandardně řešeného vybavení technologiemi byl náročný úkol, který stál všechny zúčastněné velmi mnoho sil a nervů. Náročnost investora spočívala v několikastupňové kontrole i nejmenších detailů této nádherné stavby. Všichni návštěvníci, kteří obě vily navštívili, vyzdvihují nevšední kvalitu provedení a ojedinělý architektonický návrh celého komplexu obou vil. Naše firma opět realizovala dílo které je chloubou moderní architektury a bude dlouho obdivována. Stavbu prováděl tým pod vedením Petra Zacha. Stavbyvedoucími byly Jiří Josza a Jaroslav Velíšek a přípravu měla na starosti Božena Slížková. Petr Zach, vedoucí projektu 5

6 Havlova knihovna, historický snímek a současný stav Havlova knihovna Investorovi se stále nepodařilo zajistit územní rozhodnutí, ani stavební povolení, proto zde stále pracujeme v omezeném režimu, na základě nařízení SÚ MČ P1. V současné době máme staticky zajištěn v podstatě celý objekt mimo arkýře v ulici Úvoz, který byl pro zimní období provizorně přitažen k objektu. V současné době je dokončena kompletně fasáda na severní straně objektu, směrem do Loretánského náměstí, včetně demontáže lešení. Je ukončena kompletní sanace krovu v severním a západním křídle a před dokončením je i nová střešní krytina v těchto částech objektu. Dokončili jsme i náročnou sanaci jižní fasády, která byla vyvolána statickým narušením kamenných prvků a nadpraží v ploše fasády. Sanace spočívala v zajištění nadpraží oken pomocí helikální výztuže a výměnou nejvíce porušených kamenných prvků. Dokončeno bylo i stažení jižního křídla táhly. Zahájili jsme rekonstrukci pavlačí v atriu objektu, dokončeno máme 4. NP a část 3. NP, v plynulejším průběhu prací nám brání projekční nepřipravenost neustálé změny vyvolané špatným zmapováním současného stavu, zdlouhavý rozhodovací proces ze strany projektanta a manažera projektu. Ke konci prosince budou po dohodě s investorem práce na zimní období přerušeny a objekt bude do uzavřen. Další práce budou zahájeny a budou se týkat především jižní fasády a arkýře. Jižní fasáda by měla být dokončena včetně osazení oken. U arkýře by mělo dojít k jeho kompletní rekonstrukci včetně definitivního statického zajištění tak, aby byla zajištěna jeho stoprocentní stabilita. Po statickém zajištění budou na arkýři opraveny nebo vyměněny kamenné prvky, provedena fasáda a vyměněna okna. V současné době je v podstatě dokončen archeologický průzkum. Další pokračování prací je závislé na vydání stavebního povolení, neboť práce, které byly obsaženy v dosud vydaných nařízeních SÚ MČ P1, budou dokončeny. Jan Tomek, vedoucí projektu Informace o zakázce MBU ekologické centrum Mníšek pod Brdy Investor: UVR Mníšek pod Brdy a.s. Projektant: Valbek spol s r.o. Finanční objem zakázky: 238 mil. Kč Doba realizace: listopad 2013 říjen 2015 Realizační tým: Ing. Josef Kadlec, Filip Matal, Šárka Milatová Jedná se o rekonstrukci stávajících dvou hal v areálu investora, které v minulosti sloužily Ústavu výzkumu rud v Mníšku pod Brdy jako drtírny a třídírny rud. Po rekonstrukci hal v nich bude instalována technologie na třídění a mechanicko-biologickou úpravu směsného komunálního odpadu o kapacitě t/rok. Součástí díla je i projekt a dodávka této technologie. Kromě zmíněných rekonstrukcí hal a dodávky technologie, je součástí díla i kompletní rekonstrukce areálových komunikací přiléhajících k halám, vybudování nových přípojek inženýrských sítí (elektro, voda, kanalizace) a výstavba kontejnerové čerpací stanice pohonných hmot. Do realizačního týmu je zatím nominován Filip Matal jako stavbyvedoucí a Šárka Milatová jako příprava výroby. Práce na zakázce byly zahájeny pracemi na projektu v měsíci listopadu. Celý tým se jistě těší, až se práce na zakázce plně rozběhnou. Předpoklad zahájení vlastních rekonstrukčních prací dle pokynů investora je začátek příštího roku (leden, únor). Jelikož je to poslední číslo našeho časopisu v letošním roce, využívám této příležitosti a děkuji všem pracovníkům naší firmy za odvedenou práci. Opět to nebyl jednoduchý a snadný rok, dle mého názoru jsme jako celek obstáli. Díky. Na závěr mého příspěvku přeji všem spokojené a radostné prožití následujících vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2014 nám všem přeji pohodu, klid, spokojenost, zdraví a jen samé úspěchy, jak v osobním tak i pracovním životě. Pepa Kadlec, technický ředitel 6

7 Strategické cíle plnit umíme Zavést speciální vzdělávání pro rychlé koně Nabízet praxi studentům učňovských středisek, průmyslových a vysokých škol Přesně takto zněly dva z mnoha dalších hlavních cílů, které si v září 2011 vedení naší společnosti stanovilo k naplnění strategie společnosti pro období Prostřednictvím mého příspěvku bych ráda informovala všechny čtenáře časopisu o dvou projektech, které vznikly jako prostředek k naplnění jmenovaných strategických cílů. Projekt Rychlí koně Kdo to vůbec jsou ti rychlí koně (dále jen RK)? Přesná definice tohoto pojmu zřejmě neexistuje, takže pokud bych já měla říct svými slovy, koho si představuji pod tímto označením, bylo by mi pravděpodobně nejblíže přirovnání RK=talent projektů pro realizaci RK=talent management. Jednoduše řečeno, R K je člověk, za měst na nec, kter ý disponuje talentem, potenciálem a vůlí dále se rozvíjet, rozšířit své současné i budoucí pracovní uplatnění, má potenciál být zástupcem a případně i budoucím nástupcem na některé z klíčových manažerských pozic v organizaci. Takový zaměstnanec je vzhledem ke svému potenciálu (talentu) pro svého zaměstnavatele velmi cenným kapitálem a každý dobrý zaměstnavatel by měl umět takového pracovníka rozpoznat a následně si ho hýčkat a věnovat mu zv ýšenou péči a pozornost. I my chceme patřit k dobrým zaměstnavatelům a proto se zhruba před rokem vedení firmy při svých jednáních rozhodlo tyto spolupracovníky z našich řad vybrat a nabídnout jim možnost nadstandardního přístupu a péče. Tímto krokem tedy odstartoval projekt RK, do kterého byli vybráni konkrétně tito zaměstnanci naší firmy: Ing. Stanislava Malá, výrobní přípravářka, a Tomáš Pěnička, mistr HSV, za stř Filip Matal, stavbyvedoucí, a Lukáš Vykydal, stavbyvedoucí, za stř Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení v Praze, Ing. Josef Studnička, vedoucí obchodního oddělení v Třešti, a Ing. Lucie Benešová, rozpočtářka pražského obchodního oddělení (v současné době na mateřské dovolené) za stř V současné době máme 6 vybraných zaměstnanců, 6 RK (talentů), 6 z celkového počtu zhruba 140 zaměstnanců naší firmy. Po poměrně složitém a dlouhém procesu jednání, schůzek, diskuzí, kterých se účastnili jmenovaní RK, jejich přímí nadřízení, ředitel společnosti Ing. M. Podzimek i já osobně, se nám podařilo pro každého sestavit individuální rozvojový plán, který obsahuje konkrétní časový a obsahový rámec rozvoje (vzdělávacích aktivit) ve třech základních rovinách. Jsou to měkké dovednosti, obecné dovednosti a odborné znalosti. Tyto plány odráží společné požadavky a představy o dalším rozvoji RK ve jmenovaných třech rovinách, společné představy jednotlivců samotných, jejich přímých nadřízených a ředitele společnosti. My všichni ostatní, přejme této šestičlenné skupince nadstandardní péči a přístup. Vytvořme jim pro jejich další rozvoj ty nejlepší podmínky, protože jejich úspěch je naším společným úspěchem. Nám všem pak popřejme úspěšný průběh a hlavně výsledek tohoto snažení a zamysleme se, zda by třeba někdo z nás ostatních neměl nebo nechtěl k této vybrané skupince patřit? Stipendijní program a spolupráce se Střední školou stavební Jihlava Myšlenka spolupráce se středními školami a také myšlenka podpory technických, zejména pak učňovských oborů na středních školách se touto firmou nesou již velmi dlouhou dobu. Zájem rodičů a především dětí o technické vzdělávání, lépe řečeno učňovské obory, nejen z oblasti stavebnictví, není již dlouhodobě uspokojivý. Tento problém není regionální, ale celorepublikový. Společenské povědomí o učňovských oborech je špatné, vyučit se zedníkem, tesařem, truhlářem nebo nastoupit ke studiu jiného řemeslného oboru, je pro mnohé rodiče i děti ostudou, hanbou nebo dokonce ponižující skutečností. Všichni víme, že jde především o práci manuální a o tu v dnešní společnosti opravdu velký zájem není. K této situaci nepřispívá ani pokles kritérií pro přijetí nových žáků ke studiu maturitních oborů na středních školách, do kterých jsou přijímáni i žáci se špatným studijním prospěchem. Vyučených tesařů, zedníků a zástupců ostatních řemesel tedy dlouhodobě ubylo a stále ubývá a naše firma byla nucena s ohledem na dlouhodobý vývoj a personální strategii společnosti na tuto situaci reagovat. Rozhodli jsme se vytvořit stipendijní program (dále jen SP), který spočívá především ve finanční podpoře žáků při studiu oborů zedník, tesař a elektrikář. Individuálně mohou být do tohoto programu začleněny i jiné učňovské obory a to dle aktuální potřeby firmy. Na podzim minulého roku jsme navštívili základní školy v Telči, Třešti, Dolní Cerekvi, Batelově, Stonařově a Brtnici, abychom žáky devátých tříd, jejich rodiče i zaměstnance seznámili s podmínkami našeho studijního programu a především s jeho zahájením od září Na podporu této myšlenky jsme v listopadu 2012 uspořádali i Den otevřených dveří v našich třešťských firmách, kam jsme pozvali žáky, jejich rodiče, zástupce středních škol, úřadu práce i širokou veřejnost. Všichni tak měli možnost přijít se podívat do reálného prostředí, přímo do praxe, seznámit se blíže s děním a pracemi ve stavební, dřevozpracující či strojírenské firmě. Rodiče i žáci pak měli možnost přímo u nás prodiskutovat volbu studia se zástupci škol i úřadu práce, zejména z hlediska uplatnění zvoleného oboru na trhu práce po ukončení studia. V průběhu letošních letních školních prázdnin jsme ve spolupráci s ředitelem jihlavské Střední školy stavební PhDr. P. Tomanem a s učiteli odborného výcviku na této škole vybrali 6 žáků prvního ročníku, konkrétně 3 zedníky, 2 tesaře a 1 elektrikáře. Hlavním kritériem pro výběr a jejich zařazení do našeho studijního programu bylo jejich bydliště (přednostně máme samozřejmě zájem o žáky s bydlištěm na Telčsku nebo Jihlavsku), dále pak prospěch z odborného výcviku (žák nesmí být v tomto předmětu na konci prvního ročníku hodnocen horším stupněm než 2 a žák nesmí být na konci prvního ročníku z žádného z předmětů teoretické ani praktické výuky hodnocen stupněm 5. Do našeho programu 7

8 může žák vstoupit nejdříve na začátku druhého ročníku na základě podpisu stipendijní smlouvy, u nezletilých k této smlouvě přistupuje i zákonný zástupce. Stipendijní smlouva upravuje požadavky na kázeň a prospěch žáka v průběhu studia a žák se v ní zavazuje, že po úspěšném ukončení studia uzavře s poskytovatelem stipendia (tedy naší společností) pracovní smlouvu na dobu dvou let. Zařazení do našeho programu přináší žákovi kromě finanční podpory ve výši 500 kč, která je mu měsíčně poskytována, i další výhody. Žák má možnost vykonávat pr a k t ic kou v ý u k u ve d r u h ém a t ř et í m r o č n í k u u p o sk y t ov at ele stipendia, v našem reálném pracovním prostředí, seznámit se tak s konkrétními pracovními podmínkami svého učebního oboru a také s budoucími spolupracovníky ještě dříve, než do firmy vstoupí jako náš zaměstnanec. Dále budou mít naši stipendisté možnost zúčastnit se některé ze vzdělávacích nebo třeba společenských akcích pořádaných naší firmou a samozřejmě, a to je hlavní cíl celého programu, po úspěšném ukončení studia, budou přijati do pracovního poměru. Tedy mají jistotu, že po ukončení studia u nás najdou v oboru, na který se studiem připravovali, pracovní uplatnění. Všech šest žáků zahájilo v polovině listopadu povinnou praktickou výuku, kterou u nás budou souvisle vykonávat do poloviny dubna příštího roku. Žáci byli firmou pro tuto praktickou výuku dle svých studijních oborů vybaveni základním pracovním nářadím a firemním pracovním oblečením. Pod vedením stavbyvedoucího střediska 210 Ing. Z. Šťastného a vedoucího elektrostřediska F. Sedláčka tak získávají praktické a neocenitelné zkušenosti při pracích na stavbě Betoňáku v Jihlavě. Všem žákům, našim budoucím zaměstnancům, popřejme, ať se jim u nás líbí a Zbyňkovi, Františkovi i ostatním spolupracovníkům, kteří mají nebo budou mít naše stipendisty při jejich praxi svěřené do péče, dostatek sil a trpělivosti při výkonu této užitečné činnosti, která jim přibyla nad rámec jejich běžných pracovních povinností. Ředitel společnosti Podzimek a synové Ing. Martin Podzimek a ředitel SŠ stavební v Jihlavě PhDr. Pavel Toman zpečetili svoji spolupráci v oblasti podpory učňovského školství podpisem rámcové smlouvy o spolupráci firmy a školy. Žaneta Zemanová, personalistka Nově instalovaný betlém ve firmě Podzimek a synové 2013 Třešť OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Blíží se konec roku 2013, a tak můžeme začít bilancovat. Jistě si vzpomenete na minulé číslo časopisu, kde jsme zmiňovali finišující práce na podání nabídky na zakázku Technologický park Jihlava. Nabídku se s nemalým úsilím podařilo zkompletovat (téměř 700 stran) a odevzdat. K nemalé radosti nejenom našeho oddělení jsme z výběru vzešli jako vítězný zhotovitel a v této chvíli již probíhají stavební práce. Další zajímavou stavbou je hala Swoboda Stamping v Jihlavě v Hruškových Dvorech. Zadavatel si nás vybral na přípravu území a zemní práce. Nyní doufáme, že tento malý krůček nás posune k získání zakázky na samotnou halu v několikanásobně větším finančním objemu. Nelenili jsme ani ve veřejných zakázkách pro město Jihlava. Bohužel zakázky Český mlýn a Revitalizace parku Malý Heulos získala konkurence. Před vánoční besídkou v Třešti odevzdalo naše obchodní oddělení také nabídku na rekonstrukci Základní školy v Přibyslavi. Bude na nás po Vánočních svátcích v práci čekat dárek v podobě zisku zakázky? Nechme se překvapit Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv zasloužili o získání nových zakázek. Vždyť v letošním roce naše oddělení podepsalo smlouvy v objemu přesahující 500 mil. Kč. Přejeme tedy výrobním týmům mnoho úspěchů, aby získané zakázky dovedly do zdárného konce. Za kolektiv obchodního oddělení Vám přeji krásné a klidné prožití vánočních svátků. Praha Pepa Studnička, vedoucí obchodního oddělní Obchodní oddělení v Praze se v nedávné době rozrostlo o dva nové kolegy Karla Hrubého a Ing. Hanu Roztočilovou, kterým bych chtěl na úvod popřát mnoho úspěchů a aby se jim v naší firmě líbilo. Začátkem prosince jsme na obchodním oddělení v Praze zaznamenali do knihy zakázek 170. obchodní případ v tomto roce. (do tohoto čísla nejsou započítány obchodní případy, které jsem hned v úvod museli, z různých důvodů, odmítnout). Některým zakázkám jsme se věnovali krátce, u jiných jsme již v několikátém kole výběrového řízení. Mezi zakázkami, které jsme v poslední době dotáhli do vítězného konce bych jmenoval např. výměnu oken školy v Praze 3, kde jsme nabídku podávali ve sdružení s naší Dřevovýrobou, nebo několik menších zakázek v rámci revitalizace bytového fondu MČ Prahy 10. Ve výběrovém řízení na zhotovitele luxusního bytového komplexu za více jak 150 mil. Kč jsme v době, kdy píšu tento článek, postoupili mezi dva poslední uchazeče. Stejně tak jsme v posledním kole výběrového řízení na realizaci luxusní vily za cca 30 mil. Kč v Praze 5, či na rekonstrukci prvorepublikové dvojvily na byty v Praze 6. Kolegům v obchodním oddělení v Praze bych chtěl poděkovat za jejich pracovní nasazení, se kterým se věnovali a věnují jednotlivým zakázkám a všem potom hodně zdraví a úspěšný rok Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení 8

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58

Ani kapka na zmar. firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58 firemní časopis prosinec 2011 / číslo 58 Ani kapka na zmar Ve svém článku v tomto časopisu jsem před rokem přirovnal firmu k zahradě a končil jsem větou: Budeme-li společně o zahradu pečovat, pak máme

Více

firemní časopis duben 2013 / číslo 62

firemní časopis duben 2013 / číslo 62 firemní časopis duben 2013 / číslo 62 PŘED DVACETI LETY BYLA STAVEBNÍ FIRMA VRÁCENA PŮVODNÍMU MAJITELI Privatizační projekt Stavebního podniku Třešť schválila česká vláda svým usnesením č. 259 dne 15.

Více

firemní časopis září 2014 / číslo 66

firemní časopis září 2014 / číslo 66 firemní časopis září 2014 / číslo 66 Vánoční posezení 20. 12. 2013 Jihlavské terasy - Betoňák VYSOČINA Jihlavské terasy, rekonstrukce objektu Betoňák Konec prázdnin předznamenal i konec prací na Betoňáku

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3

LIDÉ & STAVBY AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AVIATICA ROSTE POD RUKAMA PSJ Ročník XV. l září 2014 l číslo 3 Jsou příležitosti, které se neopakují Stabilizace stavebnictví obsah

Více

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně

PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně R o č n í k X V. B Ř E Z E N 2 0 1 1 Č í s l o 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ PSJ postaví nejvyšší český dům - AZ Tower v Brně Ústeckému CPI City Center zbývá pouze otevřít

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit.

MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. ze světa obráběcích strojů. Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013. www.kovosvit. ze světa obráběcích strojů Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery prosinec / 2013 www.kovosvit.cz TÉMA AZOV POZVÁNKA NOVÉ PROJEKTY ROZVOJE SPOLEČNOSTI SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MONTÁŽNÍ HALY

Více

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 2 DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN 2013 Úvodník, Aktuality Vývoj a inovace, D 1 - Den otevřených dveří D 2 - Skruže na Slovensku D 5 - Chebsko - environmentální opatření - je hotovo D 6, 8 - Odstavná plocha pro kamiony

Více

Jasný vítěz voleb v Říčanech

Jasný vítěz voleb v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY listopad / 2014 Hlavní téma: Jasný vítěz voleb v Říčanech Sdružení nezávislých kandidátů Klidné město úspěšně obhájilo vítězství ve volbách Slovo úvodem Vladimír

Více

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře

Journal. č.2. Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ, KASPER KOVO, KASPER KOVO AQUA-STEEL. únor 2012. Dům v oboře Journal č.2 únor 212 Dům v oboře Montáž čiřiče a koagulační nádrže Elektrárna Počerady Firemní časopis skupiny firem KASPER CZ,, AQUA-STEEL 2 3 Zaměstnanecké benefity kultura Exkurze SLOVO JEDNATELE Vážení

Více

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek

Radniční list. Uzavřené hřiště: Proč je mimo provoz? Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Měsíčník Města Prachatice III. ročník, číslo 7 (červenec 2001) Starostův sloupek Rozvoj každého města, ať již formou přirozeného vývoje, nebo ve snaze zrealizovat konkrétní projekty, s sebou často a pro

Více

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS

MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS MĚSÍČNÍK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OHL ŽS 2010 www.ohlzs.cz Moderní tvář stavebnictví 1 Rád bych využil příležitosti popřát Vám prostřednictvím časopisu OHL ŽS vše nejlepší do nového roku. pan Francisco Marín

Více

Stavební veletrhy Brno 2008

Stavební veletrhy Brno 2008 Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Duben 2008 Ročník XIV Modernizace železničního uzlu Brno první etapa strana 4 Nové sklady paliv na letecké základně v Náměšti nad Oslavou zásobovaly cvičení FLYING RHINO

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1

Lidé & stavby. AZ Tower blízko své tečky. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ AZ Tower blízko své tečky Ročník XVII. l březen 2013 l číslo 1 Život je výzva Milé kolegyně, vážení kolegové, nastal začátek jara,

Více

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3

Lidé & stavby. CPI City Center. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 CPI City Center Olomouc Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Ročník XVII. l září 2013 l číslo 3 Nezdravá situace na stavebním trhu ČR Milé kolegyně, vážení kolegové,

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby

stavby Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ 3 / lidé a stavby Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Obecní dům jeden ze symbolů PSJ Ročník XIX. l březen 2015 l číslo 1 3 / lidé a stavby Jsou příležitosti, které se neopakují 4 / obsah

Více

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé, rád bych Vás všechny pozdravil a popřál mnoho sil a hlavně zdraví v roce 2014. Začátek roku je vždy obdobím nadějí a očekávání. Snad každý z nás přemýšlí

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více