VÍRA. Záchranné lano víry. Předchozí zkušenosti nevyžadujeme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÍRA. Záchranné lano víry. Předchozí zkušenosti nevyžadujeme"

Transkript

1 ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q lekce dubna 2009 VÍRA Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Ef 2,8. 9) Sobota 4. dubna ÚVOD Záchranné lano víry Do té doby, než jsem si v praxi odzkoušel svou víru na horolezeckém provaze, tak jsem vlastně ani opravdovou víru neměl. Pro nás křesťany je naším záchranným lanem Bůh a měl by jím být nejen teoreticky, ale i v praxi. Často říkáváme, že důvěřujeme jeho vedení, ale pak převezmeme kontrolu nad našimi životy a nedovolíme mu, aby formoval naše charaktery. Tento týden budeme zkoumat pravou versus falešnou víru a sledovat, jaký dopad má na naše životy. Najdi si chvilku času na to, abys ses zamyslil nad svou vírou a zjisti, jestli bys byl schopen sklouznout ze své vlastní rampy a plně využit Boží záchranné lano víry. Neděle 5. dubna (Gary Wagner, Spencerport, New York, USA) Předchozí zkušenosti nevyžadujeme Horolezecká stěna se tyčila vysoko nade mnou jako by se mi vysmívala a zároveň mě lákala. S rodinou jsme se rozhodli strávit den trénováním naší obratnosti v místním lanovém centru. Jako začínající horolezec jsem bedlivě poslouchal instruktora a snažil se pochytit jeho informace o tom, jak držet lano, když je na něm přivázán další horolezec. Čekal jsem, až budou popruhy utáhnuty a karabiny zamčeny. Každé takové opatření totiž zvyšovalo bezpečí horolezce. Už jsem se nemohl dočkat, až na mě přijde řada a polezu. Ten okamžik nastal velmi brzy. Sledoval jsem prvního horolezce, který začal šplhat nahoru po žebříku. První překážkou byly ocelové trámy, na kterých byly ukotveny pravidelně se opakující držadla. O tři metry výše bylo nutno zdolat lanový žebřík a pak následovalo ještě další lezení, než se dosáhlo vrcholu stěny, jejíž vrchol se tyčil 15 m nad zemí. První horolezec to vše zdolal velmi snadno. Ale nyní přišla řada na mě. Věděl jsem, že čím déle budu čekat, tím těžší bude vyšplhat se po stěně nahoru. Chvíli jsem ještě seděl pod stěnou vedle instruktora a znova poslouchal jeho pokyny a rady, které se mi snažil předat. Když mě instruktor vyzval k zdolání stěny, byl jsem připraven, měl jsem pocit, že mě lano udrží a já vše v pohodě zvládnout. Byl jsem přesvědčen, že když se nebudu předvádět, tak můžu přežít. Seděl jsem nahoře na okraji plošiny a byl jsem připraven na to, že lano ponese celou moji váhu. Musel jsem věřit tomu, že horolezecký provaz je mým záchranným lanem. Kdybych se z plošiny neodrazil, tak by to lano nikdy nesplnilo svůj účel, ke kterému bylo předurčeno. ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Jk 2,14-24 Když se ucházíte o práci, vašeho nového zaměstnavatele bude určitě zajímat to, jestli už máte zkušenosti v daném oboru. Bude chtít vidět seznam vašich dovedností a bude se zajímat o to, jestli už máte nějakou praxi. Tomuto posezení se říká přijímací pohovor, u kterého předkládáte samozřejmě svůj životopis. Bez těchto náležitostí požadovanou práci nemůžete dostat. Ve svém životopise uvádíte všechny pracovní činnosti, které jste předtím dělali a všechna svá předchozí zaměstnání. Žádná praxe, žádné zaměstnání. Představte si, že během interview řeknete svému eventuálnímu zaměstnavateli, že prostě věříte v to, že byste nabízené zaměstnání zvládli. Žádný životopis, žádné zkušenosti, jen víra. Pravděpodobně by se vám vysmál přímo do obličeje. Díky za to, že Pán Bůh je jiný. On totiž nepotřebuje vidět váš životopis anebo seznam vašich schopností. On vůbec nepotřebuje slyšet o vašich předchozích zkušenostech. Všechno co vyžaduje, je víra. Všechno, co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat pro Boha a žit s ním na věky, je víra. Věřit, že nás ochrání, použije a zachrání. Víra v to, že on je ten nejlepší. Víra v to, že bez něj nemůžeme být nikdy dost kvalifikovaní vykonávat jeho poslání anebo stát na jeho straně. Naštěstí nás stále miluje a chce nás. Jeho smrt nám to dokazuje.

2 Josef byl tatínkův mazánek. Pravděpodobně to byl rozmazlený kluk, který si vždy dělal to, co chtěl a nikdy nemusel těžce pracovat. Nepotřeboval žádnou kvalifikaci, protože všechno bylo vykonáno za něj. Bůh ho ale potřeboval pro svou práci. A tak byl Josef zbaven svého postavení, všeho bohatství a na několik let se stal otrokem. Jeho víra v Boha ho provázela až na místo, kde ho Bůh potřeboval. (Gn 37, 39-47) Mojžíš byl princem. Vyrůstal na královském dvoře v Egyptě a byl vyučován ve vedení své země a veden k dokonalosti, ačkoliv Bůh potřeboval spíše jeho důvěru a pokoru. A tak se z prince Mojžíše stal pastýř. Jedině potom, co byl zbaven všech hodností, byl teprve schopen důvěřovat Bohu a udělat to, co po něm požadoval (Ex 2-4). Bůh nám dává schopnosti, které potřebujeme proto, abychom pro něj mohli pracovat, když mu budeme plně důvěřovat a následovat ho. 1. Chováme se k Bohu jako k zaměstnavateli při přijímacím pohovoru? Chlubíme se mu jen našimi silnými stránkami a úspěchy? 2. Máme dost víry na to, abychom Bohu dovolili realizovat v našem životě svou vůli, místo toho, abychom Bohu vnucovali svou vůli? 3. Popiš vztah mezi vírou a skutky. Které biblické texty se dotýkají tohoto vztahu? Pondělí 6. dubna STUDIUM (Ashley Cheney, Webster, New Hampshire, USA) Pátrání po Ježíšově víře Ef 6,10-18, Žd 11, Jk 2,18.19, 1 P 1,3-8 Co je to vlastně víra? Jak vypadá falešná víra a jak ji poznat? Proč je život víry někdy tak náročný? Tyto a ještě mnohé další otázky zaměstnávaly lidi po staletí. Bible přináší zaslíbení, že v posledních dnech historie bude mít Bůh na zemi lidi, kteří mají Ježíšovu víru (Zj 14,12). Nechcete k nim take patřit? Falešná víra (Jk 2,18.19) Ne všechno, čemu se říká víra, je opravdu víra. V textu Jk 2,18 se můžeme dočíst, že dokonce i ďábel věří. Jeho víra je však falešná, protože jeho charakter ji zatlačil do ústraní. Ani démoni nepopírají Boží existenci, ale přesto Boha neuznávají. Jaký je tedy rozdíl mezi falešnou vírou a tou pravou? Jedním ze způsobů, jak je od sebe rozlišit, je skutečnost, že pravá víra je vždy naší odpovědí na Boží volání. Narozdíl od falešné víry, která je založena na naší snaze najít Boha a jeho slovo se záměrem, aby nám potvrdil a podpořil naše vlastní myšlenky, názory a plány. Opravdová víra nepochází z nás. Je to něco, co vytvořil v našich životech Bůh (Ř 12,3; Žd 12,2), který ji v nás stále rozvíjí a nechává růst. Boj víry (Ef 6, 10-18) Velký spor ohledně víry začal v nebi. Lucifer se rozhodl upřednostnit víru v sebe sama namísto poslušnosti Božích slov. Není proto překvapivé, že jeho první slova pokušení v ráji vedou člověka k tomu, aby pochyboval a tom, co Bůh řekl, a spoléhal se raději na své smysly (Gn 3,1 6). A tak díky satanovu svodu vypukla i na této planetě válka mezi tělem (smyslovým vnímáním) a Duchem (poselství Božího slova). Pokud chceme v boji víry uspět, vyzývá nás Ef 6,10-16 k použití plné duchovní výzbroje. Nejdůležitější částí této výzbroje je štít víry. To poukazuje na to, že víra je něco, čemu musíme vědomě porozumět, jedině tak může být účinná. Štít víry, který je připraven zneškodnit satanovy šípy, pokud je držíme před sebou. Důkaz víry (Žd 11) Ábel věřil, a proto přinesl Bohu lepší oběť než Kain. (Žd 11,4) Henoch věřil, a proto nespatřil smrt. (Žd 11,5) Noe věřil. a připravil koráb. (Žd 11,7). Abraham věřil, a proto uposlechl, když byl povolán. (Žd 11,8) Když se podíváme do seznamu hrdinů víry v dopisu Židům, uvidíme zde muže a ženy, kteří se stěhují, pracují a poslouchají. Co to vypovídá o víře? Pořádně si prostuduj tyto příběhy. Žd 11 nám ukazuje lidi, kteří se v životě podřídili Božímu Slovu. Abraham například opustil svoji rodnou zemi a byl plně závislý na Božím vedení a péči, čímž se stal i velmi zranitelný (např. ve chvíli, kdy Bůh jej žádá, aby byl ochotný se pro něj vzdát i vlastního syna).

3 Víra je více než jen pouhé přesvědčení. Víra také není jen jednou ze zbraní na obranu ve velkém sporu. Víra je tím nejdůležitějším v boji mezi dobrem a zlem. Zároveň nás ale činí zranitelnými ve vztahu k tomu, komu důvěřujeme. Jak tedy zareagujeme na to, když vidíme před sebou celý zástup těchto svědků vírů? Chcete se k nim připojit? Požehnaná naděje víry (1 P 1,3-8) Proč se zatěžovat s hledáním rozdílu mezi opravdovou vírou a tou falešnou? Proč snášet bolest a účastnit se tohoto boje? A proč být zranitelnými, když se můžeme naučit chránit a odrazit útoky? Odpověd nacházíme v požehnané naději, kterou nám víra nabízí. Čti pečlivě 1 P 1,3-8. Toužíme-li po takové víře a chceme-li ji rozvíjet, musíme studovat, bojovat a otevřít se Ježíši více než je nám normálně příjemné. Nicméně výsledek naší víry bude požehnán, tj. obdržíme život věčný a věčné spojení s Bohem a budeme navěky oslavovat našeho Spasitele. Bůh nám chce pomoci prohlubovat naši důvěru v Ježíše dnes a každý následující den. 1. Které osobě na světě nejvíce důvěřuješ? Proč věříš právě jí? Které vlastnosti této osoby probudily vaši důvěru a víru v ní? 2. Je-li víra vedlejším produktem poznávání důvěryhodnosti osob, co musíme udělat, abychom měli neobyčejně silnou víru v Boha? Úterý 7. dubna SVĚDECTVÍ (Michael Belknap, Rochester, New York, USA) Život s vírou Víra není pocit. Víra znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jisti tím, co nevidíme (). Opravdová víra není v žádné smyslu spojena s opovážlivostí. Jen ten, kdo má opravdovou víru, je v bezpečí před opovážlivostí, která je jen napodobeninou víry. Víra se hlásí k Božím zaslíbením a přináší ovoce poslušnosti. Opovážlivost si také nárokuje Boží zaslíbení, avšak satan ji používá jako omluvu za porušení zákona. Není to víra, která se dožaduje nebeské přízně bez dodržení podmínek, za kterých má být milost poskytnuta. Ryzí víra má však základ v zaslíbení a ujištění Písma. Nestačí jen věřit v Krista; musíme věřit Jemu. Jediná víra, která nám může být prospěšná, je taková, která Jej přijme jako osobního Spasitele; víra, která přijme jeho zásluhy v náš prospěch. Pro mnohé lidi je víra názor či přesvědčení. Ale opravdová spásná víra je krokem, v němž ti, kteří přijímají Krista, vstupují do smluvního vztahu s Bohem. Opravdová víra znamená život 1 Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Živá víra nám pomáhá přijmout za své to, co pro nás Kristus udělal, a najít štěstí a radost v Božím plánu spasení. 2 Víra je podmínkou, na jejímž základě se Bůh rozhodnul nabídnout hříšníkům odpuštění. Víra sama o sobě ale není nějakou ctností, kterou bychom si spasení zasloužili. Nabízí nám lék na náš hřích, protože nám zprostředkovává to, co pro nás Kristus udělal. Víra tak ukazuje na Kristovu dokonalou poslušnost místo na nedostatky a přestoupení hříšníka. 3 Víra je životní silou, která nám pomáhá překonávat bariéry a překážky, a která vztyčuje svůj prapor uprostřed tábora nepřítele. 4 Bez živé víry v Krista jako osobního Spasitele nedokážete oslovit tento skeptický svět. Pokud chcete vytáhnout hříšníky z dravého proudu, nesmí vaše nohy stat na kluzkém základu Jak bys popsal víru člověku, který nemá ponětí o Ježíši ani o tom, jakou oběť za nás podstoupil? 2. Proč je víra tak nezbytná? Jak můžeme najít rovnováhu mezi vírou a prací? Proč je často snazší spolehnout se na skutky než na víru? 1. Gospel Workers, str. 260, Selected Messages, sv. 1, str Ibid., str. 366, Testimonies for the Church, sv. 4, str Gospel Workers, str (Deena Bartel-Wagner, Spencerport, New York, USA)

4 Středa 8. dubna Čtvrtek 9. dubna Víra v praxi Spolehnout se na to, co nevidíme JAK NA TO? 1 K 1,9, Ga 5,22, ; Jk 2,18.19 ÚHEL POHLEDU Ř 8,24; Co teď? Slyšeli jste o hrdinech, ale nepovažujete je za opravdu důvěryhodné? Přitom Žd 11,6 ukazuje, že bez víry se není možné zalíbit Bohu. Jak se potom ty nebo já můžeme přiblížit jejich víře? Pros o víru. V Mk 9,17-24 můžeme najít příběh o chlapci, kterého ovládal zlý duch. Ježíš řekl otci toho chlapce, aby věřil, že může zlého ducha vypudit. Muž mu odpověděl: Pane, věřím, pomoz mé nedůvěře. Víra je ovocem Božího Ducha (Ga 5,22), ne tvé snahy. Popros ho, aby pomohl tvé nedůvěře. Jednej podle víry. Podle Jk 2,18,19 jsou naše životy spolehlivým ukazatelem naší víry. Kdy naposledy ses bavil se svými přáteli o Ježíši? Nejenom se svými nevěřícími přáteli. Nebo kdy jsi naposled pomohl někomu ve tvém společenství? Kdy naposled jsi vystoupil z temnoty a podělil ses o světlo, kterým jsi obdařen? Dokonce i démoni věří. My ale jednáme, odpovídáme a konáme podle naší víry. Zkus vidět víru. Pokud poprosíš o víru a začneš podle ní jednat, potom náhle uvidíš to, co dokáže víra skrze Ježíše Krista. Gedeon přemohl tisíce jenom s pochodněmi, trumpetami a džbány (Joz 2,6). Ester zachránila národ (Ester 8). Možná neuvidíš velké věci dříve, než uděláš první krok víry; ale když najdeš tuto odvahu a vykročíš s vírou v před, zpětně pak uvidíš výsledky Božího vedení. Věrný je Bůh. (1 K 1,9) Není třeba se starat o to, co si druzí myslí nebo říkají. Nemůžeme plýtvat časem a snažit se mít všechno pod kontrolou to, co má pod kontrolou Bůh. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. 1. Co vyžaduje víra v každodenním životě? 2. Proč máš někdy strach z proměňující moci Ducha svatého? Proč je tato věc tak důležitá? Potřebuješ se prosit, Pane, pomož mé nevíře? 3. K čemu tě Bůh dnes chce vést? Jak na to zareaguješ? (Aaron Purkeypile, Omaha, Nebraska,USA) nám dává jasnou definici víry. Znamená to spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme. Jak víra může stát na něčem, co nevidíme? Bůh po nás nežádá, abychom ho slepě následovali. Nevytvořil nás proto, abychom sami bezradně hledali smysl života a existence nějaké nadpozemské bytosti. Naše důvěra k němu může stát nejen na hmatatelných, ale i duševních či filosofických důkazech. Jsme spaseni v naději, naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. (Ř 8, 24.25) Doufáme v mnoho věcí. Doufáme, že zvládneme pololetní zkoušky. Doufáme, že si nikdo nevšimne skvrny od oběda na košili. Jakmile je ale událost za námi, tak už nemáme potřebu dále doufat. Stanou se minulostí. Víra však potřebuje naději. Když např. nebudeme očekávat druhý příchod, nebudeme věřit v to, že by se to mohlo stát. Nemůžeme doopravdy v něco věřit, když v to nebudeme doufat. Víra znamená znalost toho, v co důvěřujeme a důkazem toho, v co doufáme. Máme jen dvě možnosti, jak se rozhodnout, když jsou nám představovány důkazy o pravdě: přijmout ji, anebo odmítnout. Nenechme se zmást názory, že jedno vyžaduje víru a to druhé ne. Každá volba je založena na důkazech o věcech, které se nedají zjistit. Přijmi důkazy k uchopení naděje. Pak budeš mít víru. 1. Který hmotný důkaz potvrzuje existenci Boha? Duchovní? Filosofický? 2. Kterému věříš? Jakým způsobem nás ovlivní to, k čemu upřeme svou naději? 3. Jaký důkaz potvrzuje, že tvá víra je realistická? (Kerri Purkeypile, Omaha, Nebraska, USA)

5 Pátek 10. dubna Je to ta stará víra PROHLOUBENÍ ZÁVĚR Žít vírou znamená pustit se nebo skočit s důvěrou, že nás Bůh drží a postará se o nás, tak jak to slíbil. Opravdová víra se rozvíjí pomocí zkoušek a zkušeností: když se ohlédneme dozadu, tak můžeme vidět důkazy o tom, jak Bůh pracuje v našich životech. Ve víře nejde o to, že je to naše cesta ke Spasiteli, ale že On se rozhodnul přiblížit k nám. Víra je neustále trvající Hospodinovo dílo, které v nás započal, aby nás proměnil svému obrazu. NÁVRHY Přečti si znovu Žd 11 a přemýšlej o konkrétních situacích ve tvém životě, kdy jsi projevil víru. Pak přepiš svými vlastními slovy tuto kapitolu s uvedením nejméně šesti příkladů ( Pomocí víry jsem ) Poslechni si a nebo si zazpívej píseň Je to ta stará víra. Popovídej si s minimálně dvakrát tak starým člověkem jako jsi ty o jeho víře. Popros ho o sdílení zkušeností z doby, kdy jeho víra byla zkoušena a následně posílena. Modli se za to, aby ti Bůh dal možnost k posílení tvé víry. Zavaž si oči a dovol někomu dalšímu, aby tě chvilku vodil. Jaký je to pocit nechat někoho jiného rozhodovat za sebe? Můžeš tomu člověku věřit? Proč? (Jason Cork, Apopka, Florida, USA)

ŽIVOT. Spokojenost se životem stojí velké úsilí. Věčný život díky prolité krvi. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25.

ŽIVOT. Spokojenost se životem stojí velké úsilí. Věčný život díky prolité krvi. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25. ŽIVOT KŘESŤANA Sobotní škola 2Q2009 4. lekce 18. 25. dubna 2009 Sobota 18. dubna ÚVOD Kaz 11,9.10 ŽIVOT Já jsem přišel, aby měly život a měly ho hojně. (J 10,10, NBK) Spokojenost se životem stojí velké

Více

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha

Z ráje do ráje 2 2012 - Příloha Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Příloha k časopisu Z ráje do ráje 2 2012 Adresa redakce: Vydavatelství a nakladatelství Jurica Jaroslav - Ráj Lubenská 630 739 11 Frýdlant n. Ostr. IČ: 87221284

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Mladé ženy 1. Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů PŘÍRUČKA 1 Mladé ženy 1 Vydala Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů Poznámky a návrhy Uvítáme vaše poznámky a návrhy týkající se této příručky. Zašlete je, prosím, na adresu: Office of the Seventy

Více

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod

Vítejte u deseti dnů modliteb. Úvod Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval vztahy. A skutečně, modlitba

Více

4. lekce Rozvoj naší osobnosti

4. lekce Rozvoj naší osobnosti 4. lekce Rozvoj naší osobnosti Vzpomínáte si, že jsme si v předchozí lekci říkali, že Božím záměremje zbudovat v nás svou podobu? Jaký to nádherný cíl! A tato obnova probíhá spolu s rozvojem naší osobnosti.

Více

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ:

Cást první OSOBNÍ. PRlTEL DUCH SVATÝ: v Cást první DUCH SVATÝ: OSOBNÍ v, PRlTEL Lekce 1 Dokonalá osoba Když jsem se svou rodinou poprvé přijel na Filipíny, kde jsem měl převzít vedení vysoké školy Immanuel Bible College, personál a studentská

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha

Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY. ... a jak se od něho osvobodit. LUXPRESS, Praha Kurt Hasel KOUZLO POVĚRY... a jak se od něho osvobodit LUXPRESS, Praha Obsah Úvod 4 Věřící, nebo pověrčivý? 5 Přednosti křesťanské víry 5 Odhalení ďáblova původu a jeho záměrů 7 Satanova nabídka 9 Věštění

Více

lekce 2 Vedoucí si váží lidí

lekce 2 Vedoucí si váží lidí lekce 2 Vedoucí si váží lidí Pan Losický přišel opět pozdě k večeři. Byl unavený a když ho jeho malý synek zatahal za rukáv, zamračil se na něj. "Zase jsi byl celé odpoledne ve sboru," poznamenala jeho

Více

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER

UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER UCTÍVÁNÍ, JÍMŽ JE VYHLAŠOVÁNO EVANGELIUM DAN KREIDER 2 OBSAH Co znamená, uctívat Boha?...1 Jak Bible popisuje uctívání?...5 Písně, jimiž je vyhlašováno evangelium...9 Bohoslužby, jimiž je vyhlašováno evangelium...12

Více

S B Í R K A K Á Z Á N Í

S B Í R K A K Á Z Á N Í S B Í R K A K Á Z Á N Í PRO ČTENÉ SLUŽBY BOŽÍ II. 2006/2007 1 MODLITBA JAKO VÝZBROJ KŘESŤANSKÉHO BOJE VSTUPNÍ SLOVA Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Na počátku našeho shromáždění volejme s žalmistou:

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 1. ROČNÍK 2006 Povzbuzuj duše k velké důvěře v mé bezedné milosrdenství. A se ke mně nebojí přiblížit duše slabá, hříšná, i kdyby měla víc hříchů, než je na zemi písku, vše se utopí v propasti mého milosrdenství. Deníček

Více

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE

ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Pat Robinson, prezident křesťanské koalice Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa

Více

Tvé schopnosti a obdarování

Tvé schopnosti a obdarování LEKCE 7 Tvé schopnosti a obdarování Ve starověké židovské kultuře měli rodiče zodpovědnost pomoci dětem objevit jejich nadání, vlohy a dovednosti, aby mohly být úspěšné. Židovský talmud tuto rodičovskou

Více

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ

DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Claudio Freidzon DUCHU SVATÝ, HLADOVÍM PO TOBĚ Přeloženo podle prvního vydání Holy Spirit, I Am Hungry for You vydaného Kingsway Publications Ltd., Eastbourne 1996 1996 Claudio Freidzon 1997 Křesťanský

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita?

milost & pravda duben 2006 ročník 6 číslo 4 pro vnitřní potřebu neprodejné Šest příčin nezodpovězených modliteb 1. Zbožnost nebo prosperita? milost & pravda z p r a v o d a j v š e c h j i h o č e s k ý c h c í r k v í S l o v o ž i v o t a Slovo úvodem V Lev. 25:10 12 se píše: Posvěťte padesátý rok a vyhlaste v zemi svobodu všem jejím obyvatelům.

Více

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings

Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings Jak na každodenní modlitbu? Dean Ridings 1.Pokrok života v modlitbě Rozhovor o Bohu a jeho slově změnil život i službu mladého muže jménem Dawson Trotman. Dawson byl pohroužen do meditace nad Slovem Božím.

Více

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne

Advent POSELSTVÍ NADĚJE. Přednášky modlitebního týdne Advent ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ ČASOPIS CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE 10/2009 POSELSTVÍ NADĚJE Přednášky modlitebního týdne ÚVOD Sestry a bratři, modlitební týden je každoročně příležitostí, aby se církev

Více

Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man)

Seminář Nové stvoření / Nový člověk (New Man) Seminář "Nové stvoření / Nový člověk" (New Man) Curry Blake (Austrálie 2011) Překlad: nove-stvoreni.cz UPOZORNĚNÍ: Nejedná se o finální verzi překladu. Tato verze je určena pro lidi, kteří mají o toto

Více

Boží uzdravení (článek III)

Boží uzdravení (článek III) Boží uzdravení (článek III) Skrze vykoupení, za které bylo zaplaceno Ježíšem Kristem na kříži, Bůh zajistil pro každého věřícího svoje uzdravení. Nikdy nebylo Boží vůlí pro Jeho lidi, aby byli svázáni

Více

Buďte těmi, kdo činí slovo

Buďte těmi, kdo činí slovo Týden od 19. do 25. října 4 Texty na tento týden Jk 1,22 27 Základní verš Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači to byste klamali sami sebe! (Jk 1,22) V září 1860 pozoroval britský následník

Více

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů

SLOVA ŽIVOTA. Bratrská jednota baptistů SLOVA ŽIVOTA 2015 Bratrská jednota baptistů Slova života jsou určena pro vnitřní potřebu Bratrské jednoty Baptistů. ISBN 978-80-260-7171-6 Úvod Ve válečné době, kdy baptisté byli nedobrovolně rozděleni

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18. 25. ledna 2012 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2012 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2011 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ

ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ Kurs Omega Praktický výcvik zakladatelů sborů ALIANCE PRO ZAKLÁDÁNÍ SBORŮ ve spolupráci s PETER DEYNEKA RUSSIAN MINISTRIES Kurs Omega: Praktický výcvik zakladatelů sborů Vydala The Bible League, 16801

Více