CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů."

Transkript

1 KVĚTEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů. Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č.j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Kučera, P. Píglová, V. Kučera, K. Šindelář IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 USNESENÍ z 50. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29. dubna 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 873. Kupní smlouvu na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N panu Janu Kodýmovi, bytem Záhoří 11, Kardašova Řečice, IČ: Kupní smlouvu na prodej sedací soupravy značky Baltic paní Věře Šindelářové, bytem Adamská 83, Deštná Kupní smlouvu na prodej sekačky MM-4 panu Ivanu Ďurčovi, bytem Zahradní 263, Deštná Smlouvu o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem, daňovým poradcem e.č.1662, organizačním a ekonomickým poradcem, se sídlem Libina 95, , Libina, IČ: Závěrečný účet Města Deštná za rok 2009 s výhradou a současně projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Deštná za rok Směrnici pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu Předat žádost Ing. Miroslava Skořepy o dočasný pronájem pozemku p.č. 1252/1 k vyřízení Městskému úřadu Deštná Rozpočtové změny č. 1/2010. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 881. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jindřichohradecka za rok 2009 a současně Výroční zprávu za rok Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 882. Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N s panem Janem Kodýmem Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sedací soupravy značky Baltic s paní Věrou Šindelářovou Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sekačky MM-4 s panem Ivanem Ďurčem Místostarostu k podpisu smlouvy o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem Účetního města k zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í: 887. Žádost p. Libuše Vichrové o odkoupení pozemku v k.ú. Deštná p.č. 556/1. 2

3 Omluva Všem odběratelům vody z deštenského vodovodu V polovině měsíce dubna zapáchala voda neidentifikovatelným způsobem. Abych to uvedl na pravou míru stalo se zhruba toto: po zimě poprvé sepnuly vrty, ve kterých byla stojatá voda a ta se dostala na vodárnu. Z tohoto důvodu jsme zvýšili dávkování chlornanem sodným (prostředek na úpravu vody, který se používá dlouhá léta, takže jsme ani nezměnili technologii úpravy jak se někteří z Vás domnívali) a z této kombinace vznikla voda s tímto nepříjemným zápachem. Ještě jednou se tímto Všem odběratelům omlouváme. Pokud se v budoucnu něco podobného stane, budeme Vás včas informovat. Pavel Kučera, MěÚ Deštná Jak se zbavit odpadu bezpečně? Ty odpady, které vzniknou v domácnosti, roztřiďte a odneste na patřičné místo - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo dejte 2x ročně po výzvě před dům, - plechovky od barev, sprejů a léky viz. odkaz níže, - velkoobjemový odpad 2x ročně po výzvě do přistavených kontejnerů. Spálením v kamnech se odpadu nezbavíte. Jen je z podoby, která lze snadno uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá uklidit a škodí v širokém okolí. Oznamujeme občanům, že sběrné místo v garážích u hřbitova bude otevřeno 29. května 2010 v obvyklém čase mezi hod. V tomto dni proběhne mobilní sběr plechovek od barev, sprejů, akumulátorů a léků. Sběr těchto odpadů bude probíhat vždy 2x ročně. Sbor dobrovolných hasičů Deštná oznamuje občanům, že v pátek 7. května 2010 bude od 16. hod. probíhat sběr železa. Žádáme občany, aby nepotřebné železo připravili před své domy. Občanské sdružení Diakonie Broumov a Městský úřad Deštná vyhlašuje humanitární sbírku : - letního a zimního oblečení ( pánské, dámské, dětské ), - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, - domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuv, veškerou nepoškozenou. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: v pracovní době ve vestibulu Městského úřadu Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. 3

4 jubilantům k významným narozeninám Paní Heleně G r e g o r o v é z Deštné Panu Janu M a r š á k o v i z Deštné Panu Janu M i c h á l k o v i z Deštné Panu Vladimíru K u č e r o v i z Deštné Panu Ladislavu P r o k e š o v i z Deštné Paní Libuši S y r o v á t k o v é z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. V dubnu jsme popřáli k významnému životnímu jubileu paní Anně Musilové z Lipovky. 4

5 ZE ŽIVOTA ŠKOLY Poděkování Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Deštné a výbor SRPDŠ děkují touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem do tomboly, která byla součástí velikonoční zábavy. Výtěžek z této zábavy bude použit na nákup potřeb žáků školy. Za výbor SRPDŠ : J. Jusko Za ZŠ a MŠ: Mgr. J.Říha Návštěva divadla 13. dubna zhlédli žáci naší školy dramatickou báseň Julia Zeyera Radúz a Mahulena v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Příběh vypráví o lásce Radúze a Mahuleny, jejichž cit dojde i přes všechny překážky a nástrahy svého naplnění. Celý děj se odehrává v dávných dobách ve vybájené slovenské krajině. Zeyer vytvořil neobyčejně působivé dílo, jehož hlavním težištěm je síla slova. Toto klasické dílo bylo určitě přínosem v dalším rozvoji literárního cítění žáků. V. Kubínová Třídní schůzky ZŠ V úterý 20. dubna 2010 se v naší ZŠ konalo informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Schůzky proběhly v jednotlivých ročnících mezi a hodinou. Program schůzek - chování a prospěch žáků, sběr léčivých bylin, školní výlety a exkurze, přijímací řízení na střední školy, atd. Schůzek se zúčastnilo zhruba 78 % rodičů. Plavecký výcvik Mgr. F. Poslušný Ve čtvrtek 22. dubna ukončili žáci MŠ a žáci I., II. a IV. třídy ZŠ desátou lekcí plavecký výcvik. Děti do bazénu jezdily rády, řada z nich se naučila plavat a většina dětí se již těší na další výuku plavání v příštím školním roce. Žákům na dopravu finančně přispívá výbor SRPDŠ při ZŠ a MŠ Deštná. Mgr. H. Böhmová Záchrana památek Dne 27. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili akce konané v rámci projektu UNESCO Záchrana památek. Projekt nesl název Záchrana kořenů evropské kultury a pro žáky základních škol ho poutavou formou připravili studenti Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Mgr. Jana Havlíčková 5

6 Naši deváťáci Měsíc duben byl pro žáky devátých tříd spojen s očekáváním, zda budou přijati na střední školy nebo učiliště, jež si vybrali. I v letošním roce nemuseli naši žáci skládat, s výjimkou talentových, přijímací zkoušky. Na jaké školy byli naši žáci letos přijati? Gymnázium obchodní akademie lyceum střední odborné školy střední umělecká škola střední umělecké učiliště střední odborná učiliště 1 žákyně 1 žák 8 žáků 1 žák 1 žák 4 žákyně Přihlášky si podali i dva žáci z V. třídy byli přijati na osmileté gymnázium. Přejeme všem mnoho štěstí a studijních úspěchů. Mgr. H. Böhmová Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok rok probíhající hospodářské krize Sčítání lidu Sčítání proběhlo k V Deštné bylo napočítáno obyvatel české národnosti, téměř všichni katolíci (několik občanů bez vyznání, dále československé a českobratrské vyznání, rodina Sonnenscheinova byla vyznání izraelského). Ve Březině žilo 448 obyvatel a ve Štilfrýdově (Lipovka) 115 obyvatel. Jen pro porovnání: podle Dr. Jana Muka v roce 1848 bylo obyvatel a v roce 1870 celkem obyvatel. Pan Stanislav Jíra, který psal kroniku od roku 1971 uvádí, že po sčítání lidu v roce 1970 v Deštné žilo 705 lidí. Vylidňování Deštné a celého českého jihu přičítá nedostatkem pracovních příležitostí v této oblasti. Kronika Okresní úřad urgoval odpověď na dopis, zda je vedena obecní kronika. V lednu z obce odpověděli, že dosud kronika není vedena, ale že bude pořízena do konce roku, a to zdejším rodákem Dr. Josefem Klikem, který prohlásil, že do konce roku 1930 napíše kroniku Deštné od nejstarších dob až do doby přítomné. Tento slib však nebyl dodržen. 6

7 Živnosti V Deštné bylo 8 živností hostinských a výčepnických (Marie Pánová čp. 38, Karel Hlavsa čp. 61, u Němců čp. 64, Na růžku čp. 99, Anna Vorlová čp. 5, Vojtěch Kadlec čp. 21, Jaroslava Vaňková čp. 8, bratři Řezníkové čp. 195). Žádosti Stanislava Vorla, který koupil od Emilie Vejžvaldové dům čp. 4 a chtěl povolení koncese hostinské v tomto domě, kde hostinec býval, nebylo vyhověno. Benzinová pumpa byla otevřena před obchodem Karla Závodného čp. 62 firma Bratři Zikmundové. Nově zavedené živnosti: Stanislav Vorel řeznictví a uzenářství v čp. 4, Karel Němec smíšené zboží, Josef Čáp nákladní autodoprava. V kronice jsou uvedené i živnosti, které ukončily činnost: František Eliáš čp. 204 obuvnictví, Jan Eliáš čp. 84 pekařství, Albína Kaplanová čp. 120 obchod se střižním zbožím, Antonín Zavadil čp. 100 obuvnictví, Jan Vorel čp. 47 truhlářství. A ještě nakonec tohoto tématu přesná citace z kroniky: Stanislav Pána čp. 38 měl obchod s koňmi. Hostinec byl psán na jeho manželku Marii. To bývalo běžné u takovýchto obchodníků, že na sebe neměli psán žádný majetek, aby v případě nesrovnalostí s kupcem koně nebo dobytka nebylo si na nich co vzíti. Různé: - začíná nezaměstnanost, okresní úřad v Kamenici poslal 37 poukázek vánoční příspěvek pro děti nezaměstnaných v hodnotě 800 Kč. - střevní týfus se objevil v čp. 64, obec dala vyčistit studni na náměstí. - pan František Slanec dal postavit dům čp v srpnu se stavěla primérní elektrická linka Světce Rosička byla sněhová vichřice, která způsobila hodně polomů v lesích POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová K jubileu P. Filipa Šubrta Deštná zná řadu kněží, kteří se chvályhodně zapsali do její historie. Jedním z nich byl nepochybně děkan P. Filip Šubrt. K jeho jubilejnímu 150. výročí narození ( ) připíšu některé zajímavosti z jeho života. Narodil se v Novém Etynku (dnes Nová Včelnice), v rodině soukeníka. Po obecné škole chtěl Filip studovat gymnázium peníze sháněl prací v místní soukenické továrně. Rodičům se nevedlo dobře, otec našel práci v Táboře, kam se rodina přestěhovala a Filip začal studovat tamní gymnázium, které ukončil s vyznamenáním. Rozhodl se pro studium teologie. Otec onemocněl, rodina se vrátila zpět do Etynku, Filip byl přijatý do českobudějovického semináře na studium bohosloví. Zanedlouho potom otec zemřel a studentovi přibyla starost o matku a sestru. Přesto studium úspěšně zvládl, byl vysvěcen na kněze a svoji první mši sloužil v kostele rodné obce za velké účasti farníků. 7

8 Mladému Šubrtovi nastala náročná duchovní služba s častým střídáním farních míst. Začal v Černovicích u Tábora jako kaplan. Navzdory tamním poměrům (nekázeň a nepořádek ve škole, děti chodily k muzikám, časté opilství mládeže), Filip šel důsledně za svým cílem. Založil kostelní pěvecký sbor, režíroval ochotnická divadla, vodil procesí a vypomáhal okolním farářům. Zabýval se řezbářstvím i malováním obrázků (což je málo známé), a tím na sebe upozornil deštenského faráře B. Kamarýta, který si jej vyžádal do Deštné k sobě za kaplana (1886). Šubrt si dobře rozuměl s panem farářem, s učiteli a s osadníky. S Kamarýtem jej spojovaly záliby v malování a v psaní. Šubrt začal studovat deštenské historické listiny z městského archívu, farní kroniku, překládal německé a latinské texty do češtiny. Po několikaleté práci vydal vlastním nákladem pro historii Deštenska základní spisek Paměti města Deštné a okolí (r. 1890). Účastnil se veřejné práce spoluzakládal Cyrillskou jednotu pro zkvalitnění zpěvu, byl předsedou místní Národní jednoty Pošumavské, psal příspěvky do zemského časopisu Vlast. Zajímavá je epizoda, kdy do Deštné zavítal Šubrtův bývalý profesor v semináři, nyní Vyšehradský probošt a Kamarýtův přítel ThDr. Antonín Lenz. (Byl u nás kaplanem v letech , později čestný občan Deštné). Na svátek Božího Těla Lenz sloužil slavnostní mši, vedl průvod zkrátka velká sláva v Deštné. O Velikonocích 1890 měl v Mnichu pohřeb tamní farář P. František Hrabal (deštenský rodák). Po něm tam krátce sloužil P. Šubrt. Při duchovní službě po okolí se nachladil a celý měsíc ležel na lůžku. Patron deštenského kostela Alexandr kníže Schőnburg Hartenstein si Šubrta oblíbil a nabídl mu službu faráře na svém knížecím panství v Miletíně (okres Jičín). Ten v konkurzu uspěl, roku 1891 opustil Deštnou a spolu se svojí sestrou Marií (matka již dříve zemřela v Deštné a sestra se tam později vdala za obchodníka F. Čecha), přesídlil na miletínskou faru. V městě jej sice slavně uvítal průvod farníků i kníže Schőnburg, ale začátek farářování nebyl pro Šubrta dobrý. Především tu byl zchátralý kostel, pro rozsáhlou farnost malý, kníže neměl peníze na jeho zvětšení. Nový farář vyvolal sbírku na tento účel. Obyvatelé města i okolí se snažili a skutečně, po pěti létech byla potřebná suma pohromadě a začala přestavba. Šubrtův cíl rozšířený kostel byl v roce 1900 splněn, kostel byl hotový a znovu vysvěcený. Horší to měl Šubrt se zdravím. Často jej trápily oční, žaludeční i nervové nemoce. Na pomoc mu konzistoř poslala kaplana P. Josefa Noska z Nekoře. (Po Kamarýtově smrti r přišel Nosek do Deštné jako farář). V době relativního zdraví se Šubrt opět zabýval řezbářstvím, například do kostela vyřezal krásný betlém. Po odchodu Noska do Deštné, pomáhal farářovi v Miletíně další mladý kaplan až v roce 1927 ukončil P. Šubrt tamní farářskou činnost a vrátil se do Deštné ke své neteři Jaroslavě, provdané Vaňkové. Žil v bytě jejich hostince na náměstí čp. 8 (zbořen r. 1970). Tak, jako Šubrtovi dříve v Miletíně pomáhal kaplan Nosek, nyní opět děkan Šubrt vypomáhal při mších faráři Noskovi. A právě 15. května 1934, kdy se Šubrt v zákristii oblékal na ranní mši, padl náhle mrtev. Je pohřben na deštenském hřbitově, a pro své zásluhy o Deštnou mu patří naše vděčná vzpomínka. F.K. 8

9 Sloupek deštenské knihovny Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl... KULTURA A VOLNÝ ČAS Kdo by neznal Máchův Máj! V letošním máji si ho zvlášť připomínáme, protože letos v listopadu uplyne 200 let od narození Karla Hynka Máchy, velkého romantika, který stál na počátku skutečné novočeské poezie, povznesené nad pouhé veršování. Psal ale také prózu, v naší knihovně si můžete vypůjčit např. Márinku, ale jistě i Máj. První máj je v našem povědomí nejen lásky čas, ale také svátek práce. KAREL ČAPEK ovšem viděl 1. máj jinak... Ale já naschvál nebudu opěvovat svátek práce, nýbrž svátek soukromého vlastnictví; a nebude-li zrovna pršet, tu jej budu oslavovat v sedě na bobku a říkaje: Počkej, já ti přinesu drobet rašeliny, a tuhleten výhonek ti uříznu; a ty bys chtěla hlouběji do země, viď? A tařička řekne, že by chtěla, a já ji zasadím hlouběji do země. Neboť toto je má půda, skropená potem a krví, a to doslovně; neboť když člověk uřezává větvičku nebo výhonek, musí se skoro vždycky říznout do prstu, jež je také jenom větvička nebo výhonek. Člověk, který má zahrádku, se neodvolatelně stává soukromým vlastníkem; pak mu na ní neroste růžička, nýbrž jeho růžička; pak nevidí a nekonstatuje, že kvetou třešně, nýbrž že kvetou jeho třešně. Člověk, který je vlastníkem, nabývá jisté vzájemnosti s bližními například co se týče počasí; tu říká: už by nám nemělo pršet nebo že nám pěkně zamoklo. Kromě toho nabývá jaksi neméně silné výlučnosti: shledává, že sousedovy stromky jsou roští a košťata na rozdíl od jeho vlastních stromků; nebo vidí, že tahle kdoule by se dělala lépe na jeho zahradě než na zahradě sousedově, a tak dále. Je tedy pravda, že soukromé vlastnictví vyvolává jisté třídní a kolektivní zájmy, například co se týče počasí; ale je stejně pravda, že probouzí strašně silné pudy sobecké, soukromopodnikatelské a majitelské. Není pochyby, že by člověk šel do boje za svou pravdu, ale ještě ochotněji a divočeji by šel do boje za svou zahrádku. Člověk, který je majitelem několika sáhů půdy a něco na nich pěstuje, se opravdu stává tvorem jaksi konzervativním, neboť je závislý na tisíciletých přírodních zákonech; dělej co dělej, žádná revoluce mu neurychlí dobu klíčení a nedá kvést šeříku před květnem; tu tedy se člověk umoudří a podřídí se zákonům a zvyklostem. Tobě pak, zvonečku alpský, vyhloubím hlubší lůžko. Práce! I tomuto piplání v prsti můžeš říkat práce, neboť, povídám, namůžeš si přitom hřbet i kolena. Avšak nezáleží na práci, nýbrž na zvonečku; neděláš práci proto, že práce je krásná, nebo že šlechtí, nebo že je zdravá, nýbrž děláš ji proto, aby zvoneček kvetl a lomikámen se rozrůstal v polštář. A kdybys místo psaní článků a knížek stál u stavu nebo u soustruhu, nedělal bys tu práci proto, že je to práce, nýbrž proto, že budeš za to mít uzené s hrachem a že chceš být živ... Dělá-li člověk práci, má ji dělat buď proto, že ho to baví, nebo proto, že to dovede, nebo konečně proto, aby se uživil, ale pracovat ze zásady a ze ctnosti, znamená dělat práci, která za mnoho nestojí. Čekal bych, že svátek práce bude vrcholit velebením lidské šikovnosti a všech fortelů, kterými vládnou, kdo dovedou vzít práci za pravý konec. A co si Karel Čapek myslel o květinách v oknech: Radost z květin. Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale také radost z úspěchu. Jako by ty květiny, které živíme, byly kus našeho já, jako by jejich květ byl květem naší 9

10 lásky. Proto dáváme květiny do oken, aby každý viděl: tam za tím oknem se žije plným lidským životem. Ještě bych Vás, milí čtenáři, chtěla nalákat do knihovny na některé knihy spisovatelů, kteří se narodili v květnu. 4. května 1940 spatřil světlo světa Robin Cook, americký spisovatel příběhů ze současné mediciny; v knihovně máme 14 titulů jeho knih. 5. května 1901 se narodil Václav Řezáč - psal hlavně psychologické romány a povídky pro děti. V naší knihovně je zastoupen dvěma tituly La bella Boema a Rozhraní. 5. května v roce 1846 se narodil polský spisovatel, který dosáhl světového věhlasu svými historickými romány - Henryk Sienkiewicz. V knihovně máme Potopu, Křižáky, Ohněm a mečem, Pan Wolodyjowski. Většinou jsou to romány rozsáhlé, ale velmi pěkně se čtou. Karel Štorkán 5. května u nás máme knihy především pro mládež - Holky z akády, Chlapci a chlapi, kterou napsal společně s Jiřím Bednářem, My, tracený holky, pro dospělé Rodeo. Ludmila Vaňková - 83 let - narodila se 9. května Od této spisovatelky máme v knihovně 6 románů - historické dobrodružné: Cestou krále, Král železný a zlatý, Pán stříbrné růže, První muž království, Stříbrný jednorožec a další. Vlastimil Vondruška se dožívá 9. května 55 let; píše převážně historické romány pro dospělé i mládež. V naší knihovně je Vondruška zastoupen knihami: Intimní historie, Pečeť smrti, Znamení Jidáš, Záhada zlaté štoly..., Život ve středověku, Významná sídla české šlechty, Letopisy královské koruny a další. Miroslav Florián, narozen 10. května Dráha blesku, Jaro napověz, Jednou provždy. Březinová Ivona 12. května 1964 knihy pro děti a mládež - Báro nebreč, Holky na vodítku- Alice, Ester, Martina, Kateřina nejen ze zámku, Panenka z ebenového dřeva, Teta plete...12 titulů máme v knihovně. 14. května 1316 se narodil český král a římský císař Karel IV. Největší a nejznámější panovník naší historie. Napsal také svůj vlastní životopis. V Odeonu vyšlo 1. vydání v r Přeložil z latiny Jakub Pavel. 14. května 1863 se narodil Vilém Mrštík. Spolu s bratrem Aloisem napsal klasické české drama Maryša, a nečetl snad někdo Pohádku máje? Určitě stojí za přečtení. Eduard Petiška se narodil 14. května Jedinečným způsobem upravil řadu českých a světových pohádek a pověstí - Staré řecké báje a pověsti, Příběhy na které svítilo slunce, Pohádkový dědeček, Pohádková babička, Sedmikráska, Alenčina čítanka, O motýlu, který zpíval, a další 15. května 1891 se narodil Michail Bulgakov, ruský spisovatel a dramatik, autor slavného románu Mistr a Markétka. V naší knihovně máme jeho romány Osudová vejce a Zápisky mladého lékaře. František Kožík 16. května let - Blázny živí Bůh, Cesta Kryštofa Haranta, Černé slunce, Cestou lásky, Josef Mánes, Na křídlech větrného mlýna...17 titulů Pavel Frýbort května A po nás potopa, Jen jednou dostat šanci, Poslední soud, Válka policajtů, Vekslák máme 8 titulů. 20. května r přišel na svět Honoré de Balzac, francouzský spisovatel, který se stále výborně čte - v naší knihovně jsou Fantastické povídky, Lesk a bída kurtizán, Otec Goriot, Ztracené iluze, Sestřenice Běta a další. 10

11 22. května 1859 spatřil světlo světa anglický spisovatel, spolutvůrce moderního detektivního románu, duchovní otec Sherlocka Holmese, Artur Conan Doyle: Muž s dýmkou a houslemi, Návrat Sherlocka Holmese, Poslední poklona Sh.H., Údolí strachu. Ve stejný den r se narodil Dashiell Hammet, americký autor kriminálních románů - spolu s Raymondem Chandlerem zakladatel moderní detektivky, tzv. drsné školy. Máme Prokletí rodu Dainů a Skleněný klíč a Tři krvavé historie. 136 let uplynulo od narození Gilberta Keitha Chestertona - anglický spisovatel především historických románů, básník a dramatik. V deštenské knihovně je zastoupen třemi tituly - Modrý kříž, Klub podivných živností, Moudrost a vtip G.K. Chestertona Horelová, Eliška, 23. května Píše převážně pro mládež - Jarda Samorost, Léto jako když vyšije, Pojď, dáme sbohem žízni. Vítěslav Nezval května Manon Lescaut, Král a Vosa, Sbohem a Šáteček najdete u nás knihu Dílo XXII - Karneval Monako. Háj Felix května by se dožil 123 let - Kája Mařík - četba našeho mládí - máme všechny díly. Jiří Šotola, narozen 28. května 1924 je mimo jiné autor titulů Kuře na rožni a Svatý na mostě, které máme v naší knihovně. Kromě výše jmenovaných knih si můžete, vážení čtenáři, v naší knihovně vypůjčit některé z následujících titulů, které jsme nedávno zařadili: Larsson Stieg : Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm Mann Reva : Rabínova dcera Francis Dick: Talár a dres, Bič Austen,Jane: Lady Susan Kafka Franc: Proces (komiksové vydání!) Pawlovská Halina, - Když sob se ženou snídá Erskine Barbara: Dům ozvěn, Údolí havranů Herriot James: Yorkshirské povídky, Zvěrolékař jde do boje Christie Agatha: Poirotova pátrání Hailey Arthur: Konečná diagnóza Cook Robin: Šok, Deformace Watson Winifred: Slečna Pettigrewová začíná žít Křesťan Rudolf: Jsem z toho Jelen Náhlovský Josef: Krušnohorská kronika Wilson A.N.: Milenci Mawer Simon: Skleněný pokoj Steinbeck John: Pohár zlata a další Steel Danielle: Milost Holoubek Jaroslav: Žárlivá postel Cristen, Gabriele: Hodina Benátčana Formánek Josef: Mluviti pravdu a další. Meyer Stephenie: Nový měsíc, Rozbřesk, Stmívání, Zatmění Těšíme se na Vaši návštěvu! Fisch. 11

12 Pašije v podání Ochotníků z Deštné Toto slovo pochází z latinského passiones, které přeloženo znamená utrpení. Pašije, tak jak my je známe, je biblické vyprávění příběhu o utrpení Ježíše Krista. Sdružení divadelních ochotníků v Deštné uspořádalo na Velký pátek v prostoru parku před kostelem sv. Ottona pašijové hry. Začátek her byl stanoven na dvacátou hodinu a v tu dobu stmívání sotva začalo. Měla jsem obavu, že téměř denní světlo ubere příběhu na dramatičnosti. I diváků bylo tou dobou málo, ale vše se vyřešilo během asi deseti minut. Diváci přicházeli ze všech stran, bylo jich hodně a denní světlo rychle mizelo. Protože trval půst, nabízela Jaruška Divišová v košíčku doma pečený chleba a na případné dotazy jako buchty nejsou říkala, že dnes nebudou. Trochu jsem odbočila a zatím již přicházejí aktéři hry, kteří se pokusí divákům přiblížit biblický příběh, od kterého se datuje náš letopočet. Ježíš Kristus (Dan Fleischmann) se modlí v zahradě Getsemanské: Bože jsem zde, abych konal tvou vůli. Je zrazen Jidášem, protože je nařčen z toho, že se provolává králem. Předveden biřici před krále Heroda, je souzen Pilátem, bičován a odsouzen k ukřižování. Všechny rozhovory s apoštoly, biřici a soudci jsou plny starozákonních citací i teologických interpretací. Snad jedna věta, která je známa asi všem, kterou říká Ježíš na obvinění, že se chce stát králem: Mé království není z tohoto světa. Pašijový příběh, který se stal v dávné minulosti, dokáže ještě dnes silou tragického příběhu vtáhnout diváka do hry. Člověk se při pohledu odsouzeného nevinného syna člověka Ježíše Krista neubrání dojetí, i když ví, že aktéři jsou herci. Trnová koruna, kříž, urážky a bičování, to všechno silně působí na city. Možná si to i více uvědomuje člověk, který sám poznal jak těžké je přežít urážky, nespravedlnost a být potrestán za to, co nikdy neudělal. Myšlenky se mi trochu zatoulaly a málem bych zapomněla, že na zahájení Pašijí zazněla nádherná hudba Protestantský chrámový chorál. Hudba svou silou a očekáváním přiblížila a navodila atmosféru pro pašijovou hru. Velmi emotivně působilo na diváky ukřižování a snětí ze kříže. V ten okamžik bylo kolem chrámu ticho tak velké, že bylo slyšet i vlastní nadechnutí. Lidé v sobě znovu prožívali tragický příběh starý mnoho staletí a přesto že už skončil, tiše a zamyšleně stáli. Vzpamatovali se až drsným hlasem biřiců: Jděte domů nic jiného už nebude. Ten silný hlas dal lidem procitnout a ze zamyšlení se zas vrátili na pevnou zem a rozpačitě se usmívali hra skončila. Zvolna se rozcházeli a začali si povídat o hře, hercích i o tom, že tak velkou zimu, jaká byla ten večer, při hře ani necítili. Přidám i něco, co zaslechly mé tenké uši a snad to bude i malá odměna těm, co svůj volný čas věnovali nám divákům. 1) Obdivuji ty herce, jak se dovedou vžít do rolí a zahrát tolik citu. Řeč byla o Panně Marii (Marta Mládková). 2) Vždyť ten soudce Pilát (Zdeněk Beran) nejen, že dobře znal roli, ale jeho hlas tím večerním tichem zněl jako zvon. 3) Obdivoval jsem odvahu Dana Fleischmanna, jak nesl kříž a věrně dovedl napodobit jak pod ním klesá, i to jak v té výši kříže byl připoután. 4) Já zas to, že se nebál, jak ho z kříže spouštěli do toho plátna. 5) Doufám, že to neodstůně, br takovou zimu a jen v kraťasech. Já klepu kosu i v bundě. 12

13 Vím, že se toho povídalo daleko víc, ale to už byli diváci příliš daleko, abych to slyšela. Sama bych touto cestou chtěla poděkovat všem, co se na příběhu podíleli. Mne tím vyprovokovali k tomu, že jsem si zas po delší době četla v Bibli. Tímto článkem jsem se snažila zachytit atmosféru před chrámem, která Pašije provázela. Nakonec zjišťuji, že jsem zapomněla napsat, že biblický příběh režíroval Dan Fleischmann. Fialová Kostelní noc :00 až 24:00 Farnost svatého Ottona v Deštné ve spolupráci s Občanským sdružením na záchranu sakrálních památek Deštenska se v letošním roce poprvé připojuje k programu tzv. Kostelní noci. Návštěvníci budou mít možnost zakusit jedinečnou noční atmosféru starobylého chrámu sv. Ottona umocněnou živou varhaní hudbou. Budou vystavena stará mešní roucha a liturgické předměty, které se již běžně nepoužívají. Mgr. Jan Mikeš zasvěceně promluví o dvou pozoruhodných vystavených středověkých plastikách a PhDr. Tomáš Horyna poukáže na symbolický rozměr posvátné liturgie. Dobrovolné vstupné bude představovat příspěvek na drobné konzervační práce v kostele. T. Horyna 13

14 Neuvěřitelné příběhy pokračují. V divadle U Hybernů v Praze hrají v současné době překrásné fantazijní představení muzikál k neuvěření BARON PRÁŠIL. Baron Prášil skutečně existoval. Nazýval se Karel Friedrich Hieronymus, svobodný pán z Münchhausenu tedy šlechtic a žil v letech Jeho příběhy, většinou vymyšlené, sepsal Gottfried August Berger, žijící též v druhé polovině 18. století. Byl to německý básník, zakladatel romantické balady a jeden z největších německých lyriků. Většina z nás zná ze svého mládí krásnou knihu O baronu Prášilovi s ilustracemi Cyrila Boudy a též fantastický Zemanův film v hlavní roli s Milošem Kopeckým. Dnešní muzikál začíná starou historií z r. 1810, kdy ruská carevna Kateřina Veliká pořádá v Petrohradě v Ermitáži ples na počest Hieronyma Karla Friedricha von Münchhausen zvaného též baron Prášil. Ples začal, už je v plném proudu, ale oslavenec nikde. Náhle se ozve rána, mohutný hřmot a svistot a objeví se dělová koule, na které obkročmo sedí muž v třírohém klobouku a bílé paruce a přistane rovnou v plesovém sále. Přítomní velmožové a krásné dámy nadšeně tleskají. Baron přistoupí k carevně a líbá jí ruku s omluvou, že se zdržel na Měsíci a nebýt dělové koule, ten úžasný ples by nestihl. Děj muzikálu pokračuje za 200 let, tedy v současnosti, v Americe v New Yorku v malém penzionu vklíněném mezi mrakodrapy s názvem U Prášila. Baron Prášil zde v pohodlném křesle vypráví hostům o pohádkových dobrodružstvích, které zažil ve svých minulých životech. Jsou to známé příběhy o tom jak vystřelit pecku jelenovi v lese mezi oči a po roce jelenovi roste z hlavy rozkvetlá třešeň. Také příběh o pádu do rozbouřené sopky Etny, kde se setkal s bohem Vulkánem a jeho manželkou Venuší, o průletu zeměkoulí a příběh o sultánově pokladu. Samozřejmě líčí i hrůzostrašný pobyt v břiše obrovské velryby. Správce penzionu Wilcox se pokouší barona připravit o penzion a snaží se udělat z něho nepříčetného člověka. To se mu však nepovede, baron náhle umírá. Najde se i závěť, ve které baron stanoví dědicem mladého a chudého recepčního Franka, který sní o své lásce k servírce Patricii a kvůli penězům se nemůže s ní oženit. Oba zamilovaní jsou šťastni a zdá se jim, že z nebe padá sprška diamantů. Zlo je tedy na ústupu, dobro vítězí a báječný a sympatický baron se octne náhle v ráji, kde za jeho odvahu a neskutečné prožitky mu věnuje královna Fantazie nádherné zlaté lože s nebesy, kde může odpočívat. Když však otočí svým třírohým kloboukem, je mu dovoleno opět navštívit ten širý a zajímavý svět. Závěrem vlastně baron Prášil chce všem sdělit, že sny, iluze, fantazie a dobrodružné prožitky činí i obyčejného člověka 14

15 šťastným a též nesmrtelným a že tedy snít lze po staletí stále, rovněž i v dnešním uspěchaném životě. Mnoho krásných přání, tužeb a snů v jarních měsících roku 2010 všem přeje Eva Kadlecová P.S. Nezapomeňte na koncert a krátké divadelní představení v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Lázních v Deštné v sobotu 12. června v 17. hod. Spolkové lípy pozvánka Není na škodu občas zapátrat v paměti a vybavit si obrazy krajiny, které nás obklopují celý život. Od dětství si pamatujeme cesty a úvozy lemované alejemi, tu a tam stojícími kříži v polích, některé prosté jiné vyzdobené, stojící hrdě v krajinném panoramatu. Vůbec nejznámější jsou lípy u božích muk, ať už na cestě k lomu, za pumpou, v zatáčce nad vodárnou, u Volesáku, u Rytíře atd. Když před dvěma lety vichřice (Emma) vyvrátila lípy v zatáčce u Poslušných - u křížku, ztratil se kus krajiny našich předků a i když tudy většina nejen Deštňáků projíždí skoro denně jakoby bez povšimnutí, najednou má člověk pocit, že mu chybí kus srdce. Napravme tyto arytmie přírody malými gesty dobré vůle - pojďme a prostě vraťme kus paměti i následujícím generacím mladých lidí, jimž stáří stromů jako stáří lidí bere možnost poznat mizející zahrádku, zemi dědečků a pradědečků. Slavnostní zasazení lip proběhne pravděpodobně okolo 14:00 hod (upřesní městský rozhlas) Místo: Křížek u Poslušných směr Deštná J. Hradec cca 200 m. Pořádají : spolky v Deštné. Čestní hosté - Rodina Poslušných (vybrané dvojice k čestnému zasazení spolkových lip) Divadelní ochotníci : K. Klik, J. Hořký Hasiči : F. Tomšů, K. Švejda Myslivci : M. Čejna, F. Poslušný Rybáři : Z. Beran, J. Novák Sokol : R. Fialová, V. Kučera st. Pozváni zástupitelé města Deštná Jménem spolkových organizací zveme všechny, kdo mají chuť i čas cca 30 min postát při skromném slavnostním aktu v polích a jarní deštenské krajině. D. Fleischmann 15

16 Myslivecké sdružení Deštná děkuje touto cestou všem návštěvníkům a sponzorům večírku pří svíčkách Předseda M. Čejna. Setkání rodu Kvapilů v Deštné Tradičně, po dalších pěti letech, se sešly rodiny Kvapilových už na svém 6. sjezdu. Pohostinný útulek jim poskytl salónek deštenské restaurace U Mocnáře. Přijelo a přišlo ke třiceti příslušníků rodu, pozvání přijala i redaktorka Jindřichohradeckého deníku Renata Pávková, která o průběhu setkání otiskla v témže listu zprávu. František Kvapil připomněl nejstarší historii rodu pocházejícího z Bednárce u Jarošova nad Nežárkou. Odtud, od r. 1591, se vine nepřetržitá staletá posloupnost všech našich Kvapilů a jejich blízkých příbuzných. Za poledne se účastníci shromáždili u pomníku padlých na náměstí a uctili jejich památku položením květin. V odpolední besedě se přátelsky probraly rodinné události v uplynulých pěti letech i s výhledem do budoucna. Tradiční harmonika se zpěvem byly vypuštěny z důvodu smutečních dnů k tragédii v Polsku. V pozdním odpoledni jsme se rozloučili, s přáním za pět let opět na tomto místě! F.K. 16

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj

Kateřinský zpravodaj. Dnes se dozvíte: Kateřinský zpravodaj Kateřinský zpravodaj září 2011 Obec Kateřinice Dnes se dozvíte: Usnesení ZO Informace Obecního úřadu Vyjádření Povodí Odry ke stavu potoka Humanitární sbírka Pozvání, reklama Kopaná 1 Usnesení z 8. zasedání

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Velká písmena - procvičování

Velká písmena - procvičování Velká písmena - procvičování MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_25_14 Tématický celek:

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Procházka po Vyšehradském hřbitově

Procházka po Vyšehradském hřbitově Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 408 Autor: Mgr. Lenka Pavlíková Datum: 14.2.2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ3

SADA VY_32_INOVACE_CJ3 SADA VY_32_INOVACE_CJ3 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht

ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ. Ivan Olbracht ČESKÁ LITERATURA I. POLOVINY 20. STOLETÍ Ivan Olbracht 1882 1952 Interaktivní výukový materiál Česká literatura I. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 18. číslo podzim 2013 Listí padá, rána jsou mlhavá, chladno je nám všem... Podzimní příroda je přesto

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu

Narozen 1810 v Praze Básník, prozaik, ochotník (jako ochotník se seznámil s Eleonorou Šomkovou - Lori) Nejvýznamnější představitel českého romantismu Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23.01.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_20_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

Šilheřovický zpravodaj

Šilheřovický zpravodaj Šilheřovický zpravodaj Červenec - Srpen 2014 Dodatek Oprava opěrné zdi ulice Ovocná RADA OBCE Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 8. 2014 č.109/2014 RO schvaluje: ad 109/2014/2

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově

Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově www.nova.cz Pro více informací kontaktujte koordinátorku projektu Johanu Indrákovou, tel.: 777 886 555 e-mail: johana.indrakova@nova.cz Od 9. září každou neděli ve 20 hodin na Nově Vem si mě! Dvacet dívek,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Holín ze dne 24.2. 2009 Přítomni: Drahoňovský Karel,Hakenová Jaroslava, Haken Roman, ing. Macounová Alena,Mašek Slavomír,Erban Luboš, ing. Malá Dana, Čížková Marta,

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.)

NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA. jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více