CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů."

Transkript

1 KVĚTEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů. Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č.j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Kučera, P. Píglová, V. Kučera, K. Šindelář IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 USNESENÍ z 50. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29. dubna 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 873. Kupní smlouvu na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N panu Janu Kodýmovi, bytem Záhoří 11, Kardašova Řečice, IČ: Kupní smlouvu na prodej sedací soupravy značky Baltic paní Věře Šindelářové, bytem Adamská 83, Deštná Kupní smlouvu na prodej sekačky MM-4 panu Ivanu Ďurčovi, bytem Zahradní 263, Deštná Smlouvu o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem, daňovým poradcem e.č.1662, organizačním a ekonomickým poradcem, se sídlem Libina 95, , Libina, IČ: Závěrečný účet Města Deštná za rok 2009 s výhradou a současně projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Deštná za rok Směrnici pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu Předat žádost Ing. Miroslava Skořepy o dočasný pronájem pozemku p.č. 1252/1 k vyřízení Městskému úřadu Deštná Rozpočtové změny č. 1/2010. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 881. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jindřichohradecka za rok 2009 a současně Výroční zprávu za rok Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 882. Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N s panem Janem Kodýmem Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sedací soupravy značky Baltic s paní Věrou Šindelářovou Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sekačky MM-4 s panem Ivanem Ďurčem Místostarostu k podpisu smlouvy o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem Účetního města k zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í: 887. Žádost p. Libuše Vichrové o odkoupení pozemku v k.ú. Deštná p.č. 556/1. 2

3 Omluva Všem odběratelům vody z deštenského vodovodu V polovině měsíce dubna zapáchala voda neidentifikovatelným způsobem. Abych to uvedl na pravou míru stalo se zhruba toto: po zimě poprvé sepnuly vrty, ve kterých byla stojatá voda a ta se dostala na vodárnu. Z tohoto důvodu jsme zvýšili dávkování chlornanem sodným (prostředek na úpravu vody, který se používá dlouhá léta, takže jsme ani nezměnili technologii úpravy jak se někteří z Vás domnívali) a z této kombinace vznikla voda s tímto nepříjemným zápachem. Ještě jednou se tímto Všem odběratelům omlouváme. Pokud se v budoucnu něco podobného stane, budeme Vás včas informovat. Pavel Kučera, MěÚ Deštná Jak se zbavit odpadu bezpečně? Ty odpady, které vzniknou v domácnosti, roztřiďte a odneste na patřičné místo - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo dejte 2x ročně po výzvě před dům, - plechovky od barev, sprejů a léky viz. odkaz níže, - velkoobjemový odpad 2x ročně po výzvě do přistavených kontejnerů. Spálením v kamnech se odpadu nezbavíte. Jen je z podoby, která lze snadno uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá uklidit a škodí v širokém okolí. Oznamujeme občanům, že sběrné místo v garážích u hřbitova bude otevřeno 29. května 2010 v obvyklém čase mezi hod. V tomto dni proběhne mobilní sběr plechovek od barev, sprejů, akumulátorů a léků. Sběr těchto odpadů bude probíhat vždy 2x ročně. Sbor dobrovolných hasičů Deštná oznamuje občanům, že v pátek 7. května 2010 bude od 16. hod. probíhat sběr železa. Žádáme občany, aby nepotřebné železo připravili před své domy. Občanské sdružení Diakonie Broumov a Městský úřad Deštná vyhlašuje humanitární sbírku : - letního a zimního oblečení ( pánské, dámské, dětské ), - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, - domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuv, veškerou nepoškozenou. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: v pracovní době ve vestibulu Městského úřadu Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. 3

4 jubilantům k významným narozeninám Paní Heleně G r e g o r o v é z Deštné Panu Janu M a r š á k o v i z Deštné Panu Janu M i c h á l k o v i z Deštné Panu Vladimíru K u č e r o v i z Deštné Panu Ladislavu P r o k e š o v i z Deštné Paní Libuši S y r o v á t k o v é z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. V dubnu jsme popřáli k významnému životnímu jubileu paní Anně Musilové z Lipovky. 4

5 ZE ŽIVOTA ŠKOLY Poděkování Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Deštné a výbor SRPDŠ děkují touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem do tomboly, která byla součástí velikonoční zábavy. Výtěžek z této zábavy bude použit na nákup potřeb žáků školy. Za výbor SRPDŠ : J. Jusko Za ZŠ a MŠ: Mgr. J.Říha Návštěva divadla 13. dubna zhlédli žáci naší školy dramatickou báseň Julia Zeyera Radúz a Mahulena v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Příběh vypráví o lásce Radúze a Mahuleny, jejichž cit dojde i přes všechny překážky a nástrahy svého naplnění. Celý děj se odehrává v dávných dobách ve vybájené slovenské krajině. Zeyer vytvořil neobyčejně působivé dílo, jehož hlavním težištěm je síla slova. Toto klasické dílo bylo určitě přínosem v dalším rozvoji literárního cítění žáků. V. Kubínová Třídní schůzky ZŠ V úterý 20. dubna 2010 se v naší ZŠ konalo informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Schůzky proběhly v jednotlivých ročnících mezi a hodinou. Program schůzek - chování a prospěch žáků, sběr léčivých bylin, školní výlety a exkurze, přijímací řízení na střední školy, atd. Schůzek se zúčastnilo zhruba 78 % rodičů. Plavecký výcvik Mgr. F. Poslušný Ve čtvrtek 22. dubna ukončili žáci MŠ a žáci I., II. a IV. třídy ZŠ desátou lekcí plavecký výcvik. Děti do bazénu jezdily rády, řada z nich se naučila plavat a většina dětí se již těší na další výuku plavání v příštím školním roce. Žákům na dopravu finančně přispívá výbor SRPDŠ při ZŠ a MŠ Deštná. Mgr. H. Böhmová Záchrana památek Dne 27. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili akce konané v rámci projektu UNESCO Záchrana památek. Projekt nesl název Záchrana kořenů evropské kultury a pro žáky základních škol ho poutavou formou připravili studenti Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Mgr. Jana Havlíčková 5

6 Naši deváťáci Měsíc duben byl pro žáky devátých tříd spojen s očekáváním, zda budou přijati na střední školy nebo učiliště, jež si vybrali. I v letošním roce nemuseli naši žáci skládat, s výjimkou talentových, přijímací zkoušky. Na jaké školy byli naši žáci letos přijati? Gymnázium obchodní akademie lyceum střední odborné školy střední umělecká škola střední umělecké učiliště střední odborná učiliště 1 žákyně 1 žák 8 žáků 1 žák 1 žák 4 žákyně Přihlášky si podali i dva žáci z V. třídy byli přijati na osmileté gymnázium. Přejeme všem mnoho štěstí a studijních úspěchů. Mgr. H. Böhmová Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok rok probíhající hospodářské krize Sčítání lidu Sčítání proběhlo k V Deštné bylo napočítáno obyvatel české národnosti, téměř všichni katolíci (několik občanů bez vyznání, dále československé a českobratrské vyznání, rodina Sonnenscheinova byla vyznání izraelského). Ve Březině žilo 448 obyvatel a ve Štilfrýdově (Lipovka) 115 obyvatel. Jen pro porovnání: podle Dr. Jana Muka v roce 1848 bylo obyvatel a v roce 1870 celkem obyvatel. Pan Stanislav Jíra, který psal kroniku od roku 1971 uvádí, že po sčítání lidu v roce 1970 v Deštné žilo 705 lidí. Vylidňování Deštné a celého českého jihu přičítá nedostatkem pracovních příležitostí v této oblasti. Kronika Okresní úřad urgoval odpověď na dopis, zda je vedena obecní kronika. V lednu z obce odpověděli, že dosud kronika není vedena, ale že bude pořízena do konce roku, a to zdejším rodákem Dr. Josefem Klikem, který prohlásil, že do konce roku 1930 napíše kroniku Deštné od nejstarších dob až do doby přítomné. Tento slib však nebyl dodržen. 6

7 Živnosti V Deštné bylo 8 živností hostinských a výčepnických (Marie Pánová čp. 38, Karel Hlavsa čp. 61, u Němců čp. 64, Na růžku čp. 99, Anna Vorlová čp. 5, Vojtěch Kadlec čp. 21, Jaroslava Vaňková čp. 8, bratři Řezníkové čp. 195). Žádosti Stanislava Vorla, který koupil od Emilie Vejžvaldové dům čp. 4 a chtěl povolení koncese hostinské v tomto domě, kde hostinec býval, nebylo vyhověno. Benzinová pumpa byla otevřena před obchodem Karla Závodného čp. 62 firma Bratři Zikmundové. Nově zavedené živnosti: Stanislav Vorel řeznictví a uzenářství v čp. 4, Karel Němec smíšené zboží, Josef Čáp nákladní autodoprava. V kronice jsou uvedené i živnosti, které ukončily činnost: František Eliáš čp. 204 obuvnictví, Jan Eliáš čp. 84 pekařství, Albína Kaplanová čp. 120 obchod se střižním zbožím, Antonín Zavadil čp. 100 obuvnictví, Jan Vorel čp. 47 truhlářství. A ještě nakonec tohoto tématu přesná citace z kroniky: Stanislav Pána čp. 38 měl obchod s koňmi. Hostinec byl psán na jeho manželku Marii. To bývalo běžné u takovýchto obchodníků, že na sebe neměli psán žádný majetek, aby v případě nesrovnalostí s kupcem koně nebo dobytka nebylo si na nich co vzíti. Různé: - začíná nezaměstnanost, okresní úřad v Kamenici poslal 37 poukázek vánoční příspěvek pro děti nezaměstnaných v hodnotě 800 Kč. - střevní týfus se objevil v čp. 64, obec dala vyčistit studni na náměstí. - pan František Slanec dal postavit dům čp v srpnu se stavěla primérní elektrická linka Světce Rosička byla sněhová vichřice, která způsobila hodně polomů v lesích POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová K jubileu P. Filipa Šubrta Deštná zná řadu kněží, kteří se chvályhodně zapsali do její historie. Jedním z nich byl nepochybně děkan P. Filip Šubrt. K jeho jubilejnímu 150. výročí narození ( ) připíšu některé zajímavosti z jeho života. Narodil se v Novém Etynku (dnes Nová Včelnice), v rodině soukeníka. Po obecné škole chtěl Filip studovat gymnázium peníze sháněl prací v místní soukenické továrně. Rodičům se nevedlo dobře, otec našel práci v Táboře, kam se rodina přestěhovala a Filip začal studovat tamní gymnázium, které ukončil s vyznamenáním. Rozhodl se pro studium teologie. Otec onemocněl, rodina se vrátila zpět do Etynku, Filip byl přijatý do českobudějovického semináře na studium bohosloví. Zanedlouho potom otec zemřel a studentovi přibyla starost o matku a sestru. Přesto studium úspěšně zvládl, byl vysvěcen na kněze a svoji první mši sloužil v kostele rodné obce za velké účasti farníků. 7

8 Mladému Šubrtovi nastala náročná duchovní služba s častým střídáním farních míst. Začal v Černovicích u Tábora jako kaplan. Navzdory tamním poměrům (nekázeň a nepořádek ve škole, děti chodily k muzikám, časté opilství mládeže), Filip šel důsledně za svým cílem. Založil kostelní pěvecký sbor, režíroval ochotnická divadla, vodil procesí a vypomáhal okolním farářům. Zabýval se řezbářstvím i malováním obrázků (což je málo známé), a tím na sebe upozornil deštenského faráře B. Kamarýta, který si jej vyžádal do Deštné k sobě za kaplana (1886). Šubrt si dobře rozuměl s panem farářem, s učiteli a s osadníky. S Kamarýtem jej spojovaly záliby v malování a v psaní. Šubrt začal studovat deštenské historické listiny z městského archívu, farní kroniku, překládal německé a latinské texty do češtiny. Po několikaleté práci vydal vlastním nákladem pro historii Deštenska základní spisek Paměti města Deštné a okolí (r. 1890). Účastnil se veřejné práce spoluzakládal Cyrillskou jednotu pro zkvalitnění zpěvu, byl předsedou místní Národní jednoty Pošumavské, psal příspěvky do zemského časopisu Vlast. Zajímavá je epizoda, kdy do Deštné zavítal Šubrtův bývalý profesor v semináři, nyní Vyšehradský probošt a Kamarýtův přítel ThDr. Antonín Lenz. (Byl u nás kaplanem v letech , později čestný občan Deštné). Na svátek Božího Těla Lenz sloužil slavnostní mši, vedl průvod zkrátka velká sláva v Deštné. O Velikonocích 1890 měl v Mnichu pohřeb tamní farář P. František Hrabal (deštenský rodák). Po něm tam krátce sloužil P. Šubrt. Při duchovní službě po okolí se nachladil a celý měsíc ležel na lůžku. Patron deštenského kostela Alexandr kníže Schőnburg Hartenstein si Šubrta oblíbil a nabídl mu službu faráře na svém knížecím panství v Miletíně (okres Jičín). Ten v konkurzu uspěl, roku 1891 opustil Deštnou a spolu se svojí sestrou Marií (matka již dříve zemřela v Deštné a sestra se tam později vdala za obchodníka F. Čecha), přesídlil na miletínskou faru. V městě jej sice slavně uvítal průvod farníků i kníže Schőnburg, ale začátek farářování nebyl pro Šubrta dobrý. Především tu byl zchátralý kostel, pro rozsáhlou farnost malý, kníže neměl peníze na jeho zvětšení. Nový farář vyvolal sbírku na tento účel. Obyvatelé města i okolí se snažili a skutečně, po pěti létech byla potřebná suma pohromadě a začala přestavba. Šubrtův cíl rozšířený kostel byl v roce 1900 splněn, kostel byl hotový a znovu vysvěcený. Horší to měl Šubrt se zdravím. Často jej trápily oční, žaludeční i nervové nemoce. Na pomoc mu konzistoř poslala kaplana P. Josefa Noska z Nekoře. (Po Kamarýtově smrti r přišel Nosek do Deštné jako farář). V době relativního zdraví se Šubrt opět zabýval řezbářstvím, například do kostela vyřezal krásný betlém. Po odchodu Noska do Deštné, pomáhal farářovi v Miletíně další mladý kaplan až v roce 1927 ukončil P. Šubrt tamní farářskou činnost a vrátil se do Deštné ke své neteři Jaroslavě, provdané Vaňkové. Žil v bytě jejich hostince na náměstí čp. 8 (zbořen r. 1970). Tak, jako Šubrtovi dříve v Miletíně pomáhal kaplan Nosek, nyní opět děkan Šubrt vypomáhal při mších faráři Noskovi. A právě 15. května 1934, kdy se Šubrt v zákristii oblékal na ranní mši, padl náhle mrtev. Je pohřben na deštenském hřbitově, a pro své zásluhy o Deštnou mu patří naše vděčná vzpomínka. F.K. 8

9 Sloupek deštenské knihovny Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl... KULTURA A VOLNÝ ČAS Kdo by neznal Máchův Máj! V letošním máji si ho zvlášť připomínáme, protože letos v listopadu uplyne 200 let od narození Karla Hynka Máchy, velkého romantika, který stál na počátku skutečné novočeské poezie, povznesené nad pouhé veršování. Psal ale také prózu, v naší knihovně si můžete vypůjčit např. Márinku, ale jistě i Máj. První máj je v našem povědomí nejen lásky čas, ale také svátek práce. KAREL ČAPEK ovšem viděl 1. máj jinak... Ale já naschvál nebudu opěvovat svátek práce, nýbrž svátek soukromého vlastnictví; a nebude-li zrovna pršet, tu jej budu oslavovat v sedě na bobku a říkaje: Počkej, já ti přinesu drobet rašeliny, a tuhleten výhonek ti uříznu; a ty bys chtěla hlouběji do země, viď? A tařička řekne, že by chtěla, a já ji zasadím hlouběji do země. Neboť toto je má půda, skropená potem a krví, a to doslovně; neboť když člověk uřezává větvičku nebo výhonek, musí se skoro vždycky říznout do prstu, jež je také jenom větvička nebo výhonek. Člověk, který má zahrádku, se neodvolatelně stává soukromým vlastníkem; pak mu na ní neroste růžička, nýbrž jeho růžička; pak nevidí a nekonstatuje, že kvetou třešně, nýbrž že kvetou jeho třešně. Člověk, který je vlastníkem, nabývá jisté vzájemnosti s bližními například co se týče počasí; tu říká: už by nám nemělo pršet nebo že nám pěkně zamoklo. Kromě toho nabývá jaksi neméně silné výlučnosti: shledává, že sousedovy stromky jsou roští a košťata na rozdíl od jeho vlastních stromků; nebo vidí, že tahle kdoule by se dělala lépe na jeho zahradě než na zahradě sousedově, a tak dále. Je tedy pravda, že soukromé vlastnictví vyvolává jisté třídní a kolektivní zájmy, například co se týče počasí; ale je stejně pravda, že probouzí strašně silné pudy sobecké, soukromopodnikatelské a majitelské. Není pochyby, že by člověk šel do boje za svou pravdu, ale ještě ochotněji a divočeji by šel do boje za svou zahrádku. Člověk, který je majitelem několika sáhů půdy a něco na nich pěstuje, se opravdu stává tvorem jaksi konzervativním, neboť je závislý na tisíciletých přírodních zákonech; dělej co dělej, žádná revoluce mu neurychlí dobu klíčení a nedá kvést šeříku před květnem; tu tedy se člověk umoudří a podřídí se zákonům a zvyklostem. Tobě pak, zvonečku alpský, vyhloubím hlubší lůžko. Práce! I tomuto piplání v prsti můžeš říkat práce, neboť, povídám, namůžeš si přitom hřbet i kolena. Avšak nezáleží na práci, nýbrž na zvonečku; neděláš práci proto, že práce je krásná, nebo že šlechtí, nebo že je zdravá, nýbrž děláš ji proto, aby zvoneček kvetl a lomikámen se rozrůstal v polštář. A kdybys místo psaní článků a knížek stál u stavu nebo u soustruhu, nedělal bys tu práci proto, že je to práce, nýbrž proto, že budeš za to mít uzené s hrachem a že chceš být živ... Dělá-li člověk práci, má ji dělat buď proto, že ho to baví, nebo proto, že to dovede, nebo konečně proto, aby se uživil, ale pracovat ze zásady a ze ctnosti, znamená dělat práci, která za mnoho nestojí. Čekal bych, že svátek práce bude vrcholit velebením lidské šikovnosti a všech fortelů, kterými vládnou, kdo dovedou vzít práci za pravý konec. A co si Karel Čapek myslel o květinách v oknech: Radost z květin. Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale také radost z úspěchu. Jako by ty květiny, které živíme, byly kus našeho já, jako by jejich květ byl květem naší 9

10 lásky. Proto dáváme květiny do oken, aby každý viděl: tam za tím oknem se žije plným lidským životem. Ještě bych Vás, milí čtenáři, chtěla nalákat do knihovny na některé knihy spisovatelů, kteří se narodili v květnu. 4. května 1940 spatřil světlo světa Robin Cook, americký spisovatel příběhů ze současné mediciny; v knihovně máme 14 titulů jeho knih. 5. května 1901 se narodil Václav Řezáč - psal hlavně psychologické romány a povídky pro děti. V naší knihovně je zastoupen dvěma tituly La bella Boema a Rozhraní. 5. května v roce 1846 se narodil polský spisovatel, který dosáhl světového věhlasu svými historickými romány - Henryk Sienkiewicz. V knihovně máme Potopu, Křižáky, Ohněm a mečem, Pan Wolodyjowski. Většinou jsou to romány rozsáhlé, ale velmi pěkně se čtou. Karel Štorkán 5. května u nás máme knihy především pro mládež - Holky z akády, Chlapci a chlapi, kterou napsal společně s Jiřím Bednářem, My, tracený holky, pro dospělé Rodeo. Ludmila Vaňková - 83 let - narodila se 9. května Od této spisovatelky máme v knihovně 6 románů - historické dobrodružné: Cestou krále, Král železný a zlatý, Pán stříbrné růže, První muž království, Stříbrný jednorožec a další. Vlastimil Vondruška se dožívá 9. května 55 let; píše převážně historické romány pro dospělé i mládež. V naší knihovně je Vondruška zastoupen knihami: Intimní historie, Pečeť smrti, Znamení Jidáš, Záhada zlaté štoly..., Život ve středověku, Významná sídla české šlechty, Letopisy královské koruny a další. Miroslav Florián, narozen 10. května Dráha blesku, Jaro napověz, Jednou provždy. Březinová Ivona 12. května 1964 knihy pro děti a mládež - Báro nebreč, Holky na vodítku- Alice, Ester, Martina, Kateřina nejen ze zámku, Panenka z ebenového dřeva, Teta plete...12 titulů máme v knihovně. 14. května 1316 se narodil český král a římský císař Karel IV. Největší a nejznámější panovník naší historie. Napsal také svůj vlastní životopis. V Odeonu vyšlo 1. vydání v r Přeložil z latiny Jakub Pavel. 14. května 1863 se narodil Vilém Mrštík. Spolu s bratrem Aloisem napsal klasické české drama Maryša, a nečetl snad někdo Pohádku máje? Určitě stojí za přečtení. Eduard Petiška se narodil 14. května Jedinečným způsobem upravil řadu českých a světových pohádek a pověstí - Staré řecké báje a pověsti, Příběhy na které svítilo slunce, Pohádkový dědeček, Pohádková babička, Sedmikráska, Alenčina čítanka, O motýlu, který zpíval, a další 15. května 1891 se narodil Michail Bulgakov, ruský spisovatel a dramatik, autor slavného románu Mistr a Markétka. V naší knihovně máme jeho romány Osudová vejce a Zápisky mladého lékaře. František Kožík 16. května let - Blázny živí Bůh, Cesta Kryštofa Haranta, Černé slunce, Cestou lásky, Josef Mánes, Na křídlech větrného mlýna...17 titulů Pavel Frýbort května A po nás potopa, Jen jednou dostat šanci, Poslední soud, Válka policajtů, Vekslák máme 8 titulů. 20. května r přišel na svět Honoré de Balzac, francouzský spisovatel, který se stále výborně čte - v naší knihovně jsou Fantastické povídky, Lesk a bída kurtizán, Otec Goriot, Ztracené iluze, Sestřenice Běta a další. 10

11 22. května 1859 spatřil světlo světa anglický spisovatel, spolutvůrce moderního detektivního románu, duchovní otec Sherlocka Holmese, Artur Conan Doyle: Muž s dýmkou a houslemi, Návrat Sherlocka Holmese, Poslední poklona Sh.H., Údolí strachu. Ve stejný den r se narodil Dashiell Hammet, americký autor kriminálních románů - spolu s Raymondem Chandlerem zakladatel moderní detektivky, tzv. drsné školy. Máme Prokletí rodu Dainů a Skleněný klíč a Tři krvavé historie. 136 let uplynulo od narození Gilberta Keitha Chestertona - anglický spisovatel především historických románů, básník a dramatik. V deštenské knihovně je zastoupen třemi tituly - Modrý kříž, Klub podivných živností, Moudrost a vtip G.K. Chestertona Horelová, Eliška, 23. května Píše převážně pro mládež - Jarda Samorost, Léto jako když vyšije, Pojď, dáme sbohem žízni. Vítěslav Nezval května Manon Lescaut, Král a Vosa, Sbohem a Šáteček najdete u nás knihu Dílo XXII - Karneval Monako. Háj Felix května by se dožil 123 let - Kája Mařík - četba našeho mládí - máme všechny díly. Jiří Šotola, narozen 28. května 1924 je mimo jiné autor titulů Kuře na rožni a Svatý na mostě, které máme v naší knihovně. Kromě výše jmenovaných knih si můžete, vážení čtenáři, v naší knihovně vypůjčit některé z následujících titulů, které jsme nedávno zařadili: Larsson Stieg : Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm Mann Reva : Rabínova dcera Francis Dick: Talár a dres, Bič Austen,Jane: Lady Susan Kafka Franc: Proces (komiksové vydání!) Pawlovská Halina, - Když sob se ženou snídá Erskine Barbara: Dům ozvěn, Údolí havranů Herriot James: Yorkshirské povídky, Zvěrolékař jde do boje Christie Agatha: Poirotova pátrání Hailey Arthur: Konečná diagnóza Cook Robin: Šok, Deformace Watson Winifred: Slečna Pettigrewová začíná žít Křesťan Rudolf: Jsem z toho Jelen Náhlovský Josef: Krušnohorská kronika Wilson A.N.: Milenci Mawer Simon: Skleněný pokoj Steinbeck John: Pohár zlata a další Steel Danielle: Milost Holoubek Jaroslav: Žárlivá postel Cristen, Gabriele: Hodina Benátčana Formánek Josef: Mluviti pravdu a další. Meyer Stephenie: Nový měsíc, Rozbřesk, Stmívání, Zatmění Těšíme se na Vaši návštěvu! Fisch. 11

12 Pašije v podání Ochotníků z Deštné Toto slovo pochází z latinského passiones, které přeloženo znamená utrpení. Pašije, tak jak my je známe, je biblické vyprávění příběhu o utrpení Ježíše Krista. Sdružení divadelních ochotníků v Deštné uspořádalo na Velký pátek v prostoru parku před kostelem sv. Ottona pašijové hry. Začátek her byl stanoven na dvacátou hodinu a v tu dobu stmívání sotva začalo. Měla jsem obavu, že téměř denní světlo ubere příběhu na dramatičnosti. I diváků bylo tou dobou málo, ale vše se vyřešilo během asi deseti minut. Diváci přicházeli ze všech stran, bylo jich hodně a denní světlo rychle mizelo. Protože trval půst, nabízela Jaruška Divišová v košíčku doma pečený chleba a na případné dotazy jako buchty nejsou říkala, že dnes nebudou. Trochu jsem odbočila a zatím již přicházejí aktéři hry, kteří se pokusí divákům přiblížit biblický příběh, od kterého se datuje náš letopočet. Ježíš Kristus (Dan Fleischmann) se modlí v zahradě Getsemanské: Bože jsem zde, abych konal tvou vůli. Je zrazen Jidášem, protože je nařčen z toho, že se provolává králem. Předveden biřici před krále Heroda, je souzen Pilátem, bičován a odsouzen k ukřižování. Všechny rozhovory s apoštoly, biřici a soudci jsou plny starozákonních citací i teologických interpretací. Snad jedna věta, která je známa asi všem, kterou říká Ježíš na obvinění, že se chce stát králem: Mé království není z tohoto světa. Pašijový příběh, který se stal v dávné minulosti, dokáže ještě dnes silou tragického příběhu vtáhnout diváka do hry. Člověk se při pohledu odsouzeného nevinného syna člověka Ježíše Krista neubrání dojetí, i když ví, že aktéři jsou herci. Trnová koruna, kříž, urážky a bičování, to všechno silně působí na city. Možná si to i více uvědomuje člověk, který sám poznal jak těžké je přežít urážky, nespravedlnost a být potrestán za to, co nikdy neudělal. Myšlenky se mi trochu zatoulaly a málem bych zapomněla, že na zahájení Pašijí zazněla nádherná hudba Protestantský chrámový chorál. Hudba svou silou a očekáváním přiblížila a navodila atmosféru pro pašijovou hru. Velmi emotivně působilo na diváky ukřižování a snětí ze kříže. V ten okamžik bylo kolem chrámu ticho tak velké, že bylo slyšet i vlastní nadechnutí. Lidé v sobě znovu prožívali tragický příběh starý mnoho staletí a přesto že už skončil, tiše a zamyšleně stáli. Vzpamatovali se až drsným hlasem biřiců: Jděte domů nic jiného už nebude. Ten silný hlas dal lidem procitnout a ze zamyšlení se zas vrátili na pevnou zem a rozpačitě se usmívali hra skončila. Zvolna se rozcházeli a začali si povídat o hře, hercích i o tom, že tak velkou zimu, jaká byla ten večer, při hře ani necítili. Přidám i něco, co zaslechly mé tenké uši a snad to bude i malá odměna těm, co svůj volný čas věnovali nám divákům. 1) Obdivuji ty herce, jak se dovedou vžít do rolí a zahrát tolik citu. Řeč byla o Panně Marii (Marta Mládková). 2) Vždyť ten soudce Pilát (Zdeněk Beran) nejen, že dobře znal roli, ale jeho hlas tím večerním tichem zněl jako zvon. 3) Obdivoval jsem odvahu Dana Fleischmanna, jak nesl kříž a věrně dovedl napodobit jak pod ním klesá, i to jak v té výši kříže byl připoután. 4) Já zas to, že se nebál, jak ho z kříže spouštěli do toho plátna. 5) Doufám, že to neodstůně, br takovou zimu a jen v kraťasech. Já klepu kosu i v bundě. 12

13 Vím, že se toho povídalo daleko víc, ale to už byli diváci příliš daleko, abych to slyšela. Sama bych touto cestou chtěla poděkovat všem, co se na příběhu podíleli. Mne tím vyprovokovali k tomu, že jsem si zas po delší době četla v Bibli. Tímto článkem jsem se snažila zachytit atmosféru před chrámem, která Pašije provázela. Nakonec zjišťuji, že jsem zapomněla napsat, že biblický příběh režíroval Dan Fleischmann. Fialová Kostelní noc :00 až 24:00 Farnost svatého Ottona v Deštné ve spolupráci s Občanským sdružením na záchranu sakrálních památek Deštenska se v letošním roce poprvé připojuje k programu tzv. Kostelní noci. Návštěvníci budou mít možnost zakusit jedinečnou noční atmosféru starobylého chrámu sv. Ottona umocněnou živou varhaní hudbou. Budou vystavena stará mešní roucha a liturgické předměty, které se již běžně nepoužívají. Mgr. Jan Mikeš zasvěceně promluví o dvou pozoruhodných vystavených středověkých plastikách a PhDr. Tomáš Horyna poukáže na symbolický rozměr posvátné liturgie. Dobrovolné vstupné bude představovat příspěvek na drobné konzervační práce v kostele. T. Horyna 13

14 Neuvěřitelné příběhy pokračují. V divadle U Hybernů v Praze hrají v současné době překrásné fantazijní představení muzikál k neuvěření BARON PRÁŠIL. Baron Prášil skutečně existoval. Nazýval se Karel Friedrich Hieronymus, svobodný pán z Münchhausenu tedy šlechtic a žil v letech Jeho příběhy, většinou vymyšlené, sepsal Gottfried August Berger, žijící též v druhé polovině 18. století. Byl to německý básník, zakladatel romantické balady a jeden z největších německých lyriků. Většina z nás zná ze svého mládí krásnou knihu O baronu Prášilovi s ilustracemi Cyrila Boudy a též fantastický Zemanův film v hlavní roli s Milošem Kopeckým. Dnešní muzikál začíná starou historií z r. 1810, kdy ruská carevna Kateřina Veliká pořádá v Petrohradě v Ermitáži ples na počest Hieronyma Karla Friedricha von Münchhausen zvaného též baron Prášil. Ples začal, už je v plném proudu, ale oslavenec nikde. Náhle se ozve rána, mohutný hřmot a svistot a objeví se dělová koule, na které obkročmo sedí muž v třírohém klobouku a bílé paruce a přistane rovnou v plesovém sále. Přítomní velmožové a krásné dámy nadšeně tleskají. Baron přistoupí k carevně a líbá jí ruku s omluvou, že se zdržel na Měsíci a nebýt dělové koule, ten úžasný ples by nestihl. Děj muzikálu pokračuje za 200 let, tedy v současnosti, v Americe v New Yorku v malém penzionu vklíněném mezi mrakodrapy s názvem U Prášila. Baron Prášil zde v pohodlném křesle vypráví hostům o pohádkových dobrodružstvích, které zažil ve svých minulých životech. Jsou to známé příběhy o tom jak vystřelit pecku jelenovi v lese mezi oči a po roce jelenovi roste z hlavy rozkvetlá třešeň. Také příběh o pádu do rozbouřené sopky Etny, kde se setkal s bohem Vulkánem a jeho manželkou Venuší, o průletu zeměkoulí a příběh o sultánově pokladu. Samozřejmě líčí i hrůzostrašný pobyt v břiše obrovské velryby. Správce penzionu Wilcox se pokouší barona připravit o penzion a snaží se udělat z něho nepříčetného člověka. To se mu však nepovede, baron náhle umírá. Najde se i závěť, ve které baron stanoví dědicem mladého a chudého recepčního Franka, který sní o své lásce k servírce Patricii a kvůli penězům se nemůže s ní oženit. Oba zamilovaní jsou šťastni a zdá se jim, že z nebe padá sprška diamantů. Zlo je tedy na ústupu, dobro vítězí a báječný a sympatický baron se octne náhle v ráji, kde za jeho odvahu a neskutečné prožitky mu věnuje královna Fantazie nádherné zlaté lože s nebesy, kde může odpočívat. Když však otočí svým třírohým kloboukem, je mu dovoleno opět navštívit ten širý a zajímavý svět. Závěrem vlastně baron Prášil chce všem sdělit, že sny, iluze, fantazie a dobrodružné prožitky činí i obyčejného člověka 14

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč ŘÍJEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Orientační závod historických vozidel zavítal i do Deštné, 6. září 2014, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek,

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ZÁŘÍ 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Cirkus LeGrando, foto: M. Šole, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl. Kučera, P. Kučera,

Více

IČO 246506 Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová

IČO 246506 Redakční rada: V. Kučera, M. Šole, R. Fischerová, J. Šváchová, D. Šašek, J.Vichrová ROČNÍK 2009 LISTOPAD Dittersova hudba zněla na deštenském hřbitově v den 210. výročí jeho úmrtí (více uvnitř listu) Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná č.j. MK ČR E 1158 378 25 Deštná

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Štítecký list Číslo 4

Štítecký list Číslo 4 Štítecký list Číslo 4 Datum vydání: Štíty 6. 8. 2008 O činnosti města Vážení spoluobčané, i když jsem se v posledních reakcích na moje úvodní slovo dozvěděl, že se stále jen vychvalujeme, že jsem málo

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK V., BŘEZEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA III/2010 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Zpr vy z rady města strana 5 Smírčí kameny vyjdou počtvrté strana 11 Program kulturního

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J č. 2/2012 Netradiční pohled na Tikovice Slovo starosty Vážení spoluobčané, v těchto dnech dostáváte do svých domovů druhé číslo Ořechovského zpravodaje. Doufám, že

Více

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce

NOVINY. Zašovské ÚVODNÍK. Vážení spoluobčané, Zprávy z obce Zašovské NOVINY Ročník ČÍSLO 7- XVIII., 8 č. 10 ČERVENEC 15. října - SRPEN 2011 2012 5,- Kč ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, je za námi pouť a to také znamená, že vstupujeme do druhé poloviny roku. Pomalu se

Více

Městské slavnosti protivínské 2012 GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Městské slavnosti protivínské 2012 GRANT PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROČNÍK XX číslo 3 březen 2012 18 Kč INVESTIČNÍ PLÁN MĚSTA PRO ROK 2012 Vážení spoluobčané, dovolte mi Vás seznámit s financováním akcí, které naše město připravilo pro rok 2012. Na základě ekonomických

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014

Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Zpravodaj Městyse Švábenice číslo 1/2014 Když rozkvetou první jarní květy a vůní jara naplní se vzduch, tehdy je všem známo, že odešel již zimní duch. Všechno voní, bzučí, zpívá, sluníčko se na to dívá.

Více

Novovčelnický zpravodaj

Novovčelnický zpravodaj Novovčelnický zpravodaj květen 2007 Májové tradice Pálení čarodějnic - původ a historie Pálení čarodějnic patří k doposud velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. května bývala jednou z

Více

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU

MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU ROČNÍK 3 ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 TAM&TAM MĚSÍČNÍK ŠUMPERSKÉHO DĚKANÁTU OBSAH KŘEST O VELI- KONOCÍCH V ŠUMPERKU ROZHOVOR - MANŽELÉ KOPŘIVOVI PROGRAM NOCI KOSTELŮ SVĚTEC MÉHO SRDCE - GIANNA BERETTA MOLLA VELIKONOČNÍ

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE

Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT NÁSEDLOVICE Dělej, co můžeš, s tím, co máš, tam, kde jsi. THEODORE ROOSEVELT letos ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU 2012 2 Prosinec 2012 Už dorůstá nová generace stárků Foto: Jiří Kobzinek Letošní stárci s dětmi Foto: Jiří

Více

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA

Bludovan 3/2008. Stanovení výše stočného pro rok 2008. Otazníky kolem pošty a opravy obuvi. Forma úhrady stočného ZDARMA 3/2008 ZDARMA Datum vydání: 31. března 2008 Bludovan Stanovení výše stočného pro rok 2008 S účinností od 1.4.2008 se mění výše stočného, kdy původní částka na 1m3 odpadních vod byla stanovena na 16,67

Více

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Říjen 2010. www.staraves.cz Říjen 2010 www.staraves.cz Vážení občané, 2 Staroveský zpravodaj na sklonku léta přicházíme se zpravodajem, který i přes svou objemnost sděluje informace, týkající se života obce pouze v minulých měsících.

Více

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ

VEŘEJNÁ SLUŽBA. ÚNOR 2014 24. ročník ZIMNÍ ÚDRŽBA LETNÍ ÚDRŽBA ZELENĚ 2. ÚNOR 2014 24. ročník VEŘEJNÁ SLUŽBA Hlavním úkolem obce je zajišťovat nejen rozvoj, ale i běžnou údržbu a služby pro své občany. Jak tento servis zajišťuje naše město? Snažíme se zajistit služby a údržbu

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

Z jednání. zastupitelstva obce

Z jednání. zastupitelstva obce Vážení občané, stává se, že obec se snaží poskytovat občanům služby nebo možnosti, které nejsou v jejích povinnostech, a okolní obce je neposkytují. Podobnou službou, kterou jsme poskytovali, byla možnost

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom

Lovosice letos rozzáří nový vánoční strom Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 12 5. prosince 2013 Aktuality Rozhovor Město Školáci Ve městě nejsou žádné Starostka Lenka Lízlová Jak se osvědčily

Více