CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CENA 10,- Kč. Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů."

Transkript

1 KVĚTEN ROČNÍK CENA 10,- Kč Tradiční předvelikonoční výlov Voleského rybníka v podání deštenských rybářů. Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, Deštná, č.j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Kučera, P. Píglová, V. Kučera, K. Šindelář IČ , DIČ CZ tel. a fax:

2 USNESENÍ z 50. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29. dubna 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 873. Kupní smlouvu na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N panu Janu Kodýmovi, bytem Záhoří 11, Kardašova Řečice, IČ: Kupní smlouvu na prodej sedací soupravy značky Baltic paní Věře Šindelářové, bytem Adamská 83, Deštná Kupní smlouvu na prodej sekačky MM-4 panu Ivanu Ďurčovi, bytem Zahradní 263, Deštná Smlouvu o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem, daňovým poradcem e.č.1662, organizačním a ekonomickým poradcem, se sídlem Libina 95, , Libina, IČ: Závěrečný účet Města Deštná za rok 2009 s výhradou a současně projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Deštná za rok Směrnici pro čerpání prostředků ze Sociálního fondu Předat žádost Ing. Miroslava Skořepy o dočasný pronájem pozemku p.č. 1252/1 k vyřízení Městskému úřadu Deštná Rozpočtové změny č. 1/2010. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í : 881. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Jindřichohradecka za rok 2009 a současně Výroční zprávu za rok Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e: 882. Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej tiskárny HP Laser Jet 2600N s panem Janem Kodýmem Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sedací soupravy značky Baltic s paní Věrou Šindelářovou Místostarostu k podpisu kupní smlouvy na prodej sekačky MM-4 s panem Ivanem Ďurčem Místostarostu k podpisu smlouvy o poradenství k DPH s Ing. Karlem Ondráškem Účetního města k zapracování rozpočtových změn do účetnictví města. Zastupitelstvo města o d k l á d á n a d a l š í j e d n á n í: 887. Žádost p. Libuše Vichrové o odkoupení pozemku v k.ú. Deštná p.č. 556/1. 2

3 Omluva Všem odběratelům vody z deštenského vodovodu V polovině měsíce dubna zapáchala voda neidentifikovatelným způsobem. Abych to uvedl na pravou míru stalo se zhruba toto: po zimě poprvé sepnuly vrty, ve kterých byla stojatá voda a ta se dostala na vodárnu. Z tohoto důvodu jsme zvýšili dávkování chlornanem sodným (prostředek na úpravu vody, který se používá dlouhá léta, takže jsme ani nezměnili technologii úpravy jak se někteří z Vás domnívali) a z této kombinace vznikla voda s tímto nepříjemným zápachem. Ještě jednou se tímto Všem odběratelům omlouváme. Pokud se v budoucnu něco podobného stane, budeme Vás včas informovat. Pavel Kučera, MěÚ Deštná Jak se zbavit odpadu bezpečně? Ty odpady, které vzniknou v domácnosti, roztřiďte a odneste na patřičné místo - sklo, papír a plast do kontejnerů rozmístěných po Deštné, - pračky, lednice, sporáky, ždímačky, televize, monitory, zářivky a další elektroniku do sběrného místa, - železo dejte 2x ročně po výzvě před dům, - plechovky od barev, sprejů a léky viz. odkaz níže, - velkoobjemový odpad 2x ročně po výzvě do přistavených kontejnerů. Spálením v kamnech se odpadu nezbavíte. Jen je z podoby, která lze snadno uklidit, vypustíte do ovzduší, odkud už se nedá uklidit a škodí v širokém okolí. Oznamujeme občanům, že sběrné místo v garážích u hřbitova bude otevřeno 29. května 2010 v obvyklém čase mezi hod. V tomto dni proběhne mobilní sběr plechovek od barev, sprejů, akumulátorů a léků. Sběr těchto odpadů bude probíhat vždy 2x ročně. Sbor dobrovolných hasičů Deštná oznamuje občanům, že v pátek 7. května 2010 bude od 16. hod. probíhat sběr železa. Žádáme občany, aby nepotřebné železo připravili před své domy. Občanské sdružení Diakonie Broumov a Městský úřad Deštná vyhlašuje humanitární sbírku : - letního a zimního oblečení ( pánské, dámské, dětské ), - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, - domácí potřeby nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuv, veškerou nepoškozenou. Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: v pracovní době ve vestibulu Městského úřadu Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc. 3

4 jubilantům k významným narozeninám Paní Heleně G r e g o r o v é z Deštné Panu Janu M a r š á k o v i z Deštné Panu Janu M i c h á l k o v i z Deštné Panu Vladimíru K u č e r o v i z Deštné Panu Ladislavu P r o k e š o v i z Deštné Paní Libuši S y r o v á t k o v é z Deštné Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. V dubnu jsme popřáli k významnému životnímu jubileu paní Anně Musilové z Lipovky. 4

5 ZE ŽIVOTA ŠKOLY Poděkování Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Deštné a výbor SRPDŠ děkují touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem do tomboly, která byla součástí velikonoční zábavy. Výtěžek z této zábavy bude použit na nákup potřeb žáků školy. Za výbor SRPDŠ : J. Jusko Za ZŠ a MŠ: Mgr. J.Říha Návštěva divadla 13. dubna zhlédli žáci naší školy dramatickou báseň Julia Zeyera Radúz a Mahulena v Divadle Oskara Nedbala v Táboře. Příběh vypráví o lásce Radúze a Mahuleny, jejichž cit dojde i přes všechny překážky a nástrahy svého naplnění. Celý děj se odehrává v dávných dobách ve vybájené slovenské krajině. Zeyer vytvořil neobyčejně působivé dílo, jehož hlavním težištěm je síla slova. Toto klasické dílo bylo určitě přínosem v dalším rozvoji literárního cítění žáků. V. Kubínová Třídní schůzky ZŠ V úterý 20. dubna 2010 se v naší ZŠ konalo informační odpoledne pro rodiče žáků školy. Schůzky proběhly v jednotlivých ročnících mezi a hodinou. Program schůzek - chování a prospěch žáků, sběr léčivých bylin, školní výlety a exkurze, přijímací řízení na střední školy, atd. Schůzek se zúčastnilo zhruba 78 % rodičů. Plavecký výcvik Mgr. F. Poslušný Ve čtvrtek 22. dubna ukončili žáci MŠ a žáci I., II. a IV. třídy ZŠ desátou lekcí plavecký výcvik. Děti do bazénu jezdily rády, řada z nich se naučila plavat a většina dětí se již těší na další výuku plavání v příštím školním roce. Žákům na dopravu finančně přispívá výbor SRPDŠ při ZŠ a MŠ Deštná. Mgr. H. Böhmová Záchrana památek Dne 27. dubna se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili akce konané v rámci projektu UNESCO Záchrana památek. Projekt nesl název Záchrana kořenů evropské kultury a pro žáky základních škol ho poutavou formou připravili studenti Gymnázia Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci. Mgr. Jana Havlíčková 5

6 Naši deváťáci Měsíc duben byl pro žáky devátých tříd spojen s očekáváním, zda budou přijati na střední školy nebo učiliště, jež si vybrali. I v letošním roce nemuseli naši žáci skládat, s výjimkou talentových, přijímací zkoušky. Na jaké školy byli naši žáci letos přijati? Gymnázium obchodní akademie lyceum střední odborné školy střední umělecká škola střední umělecké učiliště střední odborná učiliště 1 žákyně 1 žák 8 žáků 1 žák 1 žák 4 žákyně Přihlášky si podali i dva žáci z V. třídy byli přijati na osmileté gymnázium. Přejeme všem mnoho štěstí a studijních úspěchů. Mgr. H. Böhmová Z DEŠTENSKÉ KRONIKY Rok rok probíhající hospodářské krize Sčítání lidu Sčítání proběhlo k V Deštné bylo napočítáno obyvatel české národnosti, téměř všichni katolíci (několik občanů bez vyznání, dále československé a českobratrské vyznání, rodina Sonnenscheinova byla vyznání izraelského). Ve Březině žilo 448 obyvatel a ve Štilfrýdově (Lipovka) 115 obyvatel. Jen pro porovnání: podle Dr. Jana Muka v roce 1848 bylo obyvatel a v roce 1870 celkem obyvatel. Pan Stanislav Jíra, který psal kroniku od roku 1971 uvádí, že po sčítání lidu v roce 1970 v Deštné žilo 705 lidí. Vylidňování Deštné a celého českého jihu přičítá nedostatkem pracovních příležitostí v této oblasti. Kronika Okresní úřad urgoval odpověď na dopis, zda je vedena obecní kronika. V lednu z obce odpověděli, že dosud kronika není vedena, ale že bude pořízena do konce roku, a to zdejším rodákem Dr. Josefem Klikem, který prohlásil, že do konce roku 1930 napíše kroniku Deštné od nejstarších dob až do doby přítomné. Tento slib však nebyl dodržen. 6

7 Živnosti V Deštné bylo 8 živností hostinských a výčepnických (Marie Pánová čp. 38, Karel Hlavsa čp. 61, u Němců čp. 64, Na růžku čp. 99, Anna Vorlová čp. 5, Vojtěch Kadlec čp. 21, Jaroslava Vaňková čp. 8, bratři Řezníkové čp. 195). Žádosti Stanislava Vorla, který koupil od Emilie Vejžvaldové dům čp. 4 a chtěl povolení koncese hostinské v tomto domě, kde hostinec býval, nebylo vyhověno. Benzinová pumpa byla otevřena před obchodem Karla Závodného čp. 62 firma Bratři Zikmundové. Nově zavedené živnosti: Stanislav Vorel řeznictví a uzenářství v čp. 4, Karel Němec smíšené zboží, Josef Čáp nákladní autodoprava. V kronice jsou uvedené i živnosti, které ukončily činnost: František Eliáš čp. 204 obuvnictví, Jan Eliáš čp. 84 pekařství, Albína Kaplanová čp. 120 obchod se střižním zbožím, Antonín Zavadil čp. 100 obuvnictví, Jan Vorel čp. 47 truhlářství. A ještě nakonec tohoto tématu přesná citace z kroniky: Stanislav Pána čp. 38 měl obchod s koňmi. Hostinec byl psán na jeho manželku Marii. To bývalo běžné u takovýchto obchodníků, že na sebe neměli psán žádný majetek, aby v případě nesrovnalostí s kupcem koně nebo dobytka nebylo si na nich co vzíti. Různé: - začíná nezaměstnanost, okresní úřad v Kamenici poslal 37 poukázek vánoční příspěvek pro děti nezaměstnaných v hodnotě 800 Kč. - střevní týfus se objevil v čp. 64, obec dala vyčistit studni na náměstí. - pan František Slanec dal postavit dům čp v srpnu se stavěla primérní elektrická linka Světce Rosička byla sněhová vichřice, která způsobila hodně polomů v lesích POD DEŠTENSKOU VĚŽÍ Z kroniky vybrala J. Vichrová K jubileu P. Filipa Šubrta Deštná zná řadu kněží, kteří se chvályhodně zapsali do její historie. Jedním z nich byl nepochybně děkan P. Filip Šubrt. K jeho jubilejnímu 150. výročí narození ( ) připíšu některé zajímavosti z jeho života. Narodil se v Novém Etynku (dnes Nová Včelnice), v rodině soukeníka. Po obecné škole chtěl Filip studovat gymnázium peníze sháněl prací v místní soukenické továrně. Rodičům se nevedlo dobře, otec našel práci v Táboře, kam se rodina přestěhovala a Filip začal studovat tamní gymnázium, které ukončil s vyznamenáním. Rozhodl se pro studium teologie. Otec onemocněl, rodina se vrátila zpět do Etynku, Filip byl přijatý do českobudějovického semináře na studium bohosloví. Zanedlouho potom otec zemřel a studentovi přibyla starost o matku a sestru. Přesto studium úspěšně zvládl, byl vysvěcen na kněze a svoji první mši sloužil v kostele rodné obce za velké účasti farníků. 7

8 Mladému Šubrtovi nastala náročná duchovní služba s častým střídáním farních míst. Začal v Černovicích u Tábora jako kaplan. Navzdory tamním poměrům (nekázeň a nepořádek ve škole, děti chodily k muzikám, časté opilství mládeže), Filip šel důsledně za svým cílem. Založil kostelní pěvecký sbor, režíroval ochotnická divadla, vodil procesí a vypomáhal okolním farářům. Zabýval se řezbářstvím i malováním obrázků (což je málo známé), a tím na sebe upozornil deštenského faráře B. Kamarýta, který si jej vyžádal do Deštné k sobě za kaplana (1886). Šubrt si dobře rozuměl s panem farářem, s učiteli a s osadníky. S Kamarýtem jej spojovaly záliby v malování a v psaní. Šubrt začal studovat deštenské historické listiny z městského archívu, farní kroniku, překládal německé a latinské texty do češtiny. Po několikaleté práci vydal vlastním nákladem pro historii Deštenska základní spisek Paměti města Deštné a okolí (r. 1890). Účastnil se veřejné práce spoluzakládal Cyrillskou jednotu pro zkvalitnění zpěvu, byl předsedou místní Národní jednoty Pošumavské, psal příspěvky do zemského časopisu Vlast. Zajímavá je epizoda, kdy do Deštné zavítal Šubrtův bývalý profesor v semináři, nyní Vyšehradský probošt a Kamarýtův přítel ThDr. Antonín Lenz. (Byl u nás kaplanem v letech , později čestný občan Deštné). Na svátek Božího Těla Lenz sloužil slavnostní mši, vedl průvod zkrátka velká sláva v Deštné. O Velikonocích 1890 měl v Mnichu pohřeb tamní farář P. František Hrabal (deštenský rodák). Po něm tam krátce sloužil P. Šubrt. Při duchovní službě po okolí se nachladil a celý měsíc ležel na lůžku. Patron deštenského kostela Alexandr kníže Schőnburg Hartenstein si Šubrta oblíbil a nabídl mu službu faráře na svém knížecím panství v Miletíně (okres Jičín). Ten v konkurzu uspěl, roku 1891 opustil Deštnou a spolu se svojí sestrou Marií (matka již dříve zemřela v Deštné a sestra se tam později vdala za obchodníka F. Čecha), přesídlil na miletínskou faru. V městě jej sice slavně uvítal průvod farníků i kníže Schőnburg, ale začátek farářování nebyl pro Šubrta dobrý. Především tu byl zchátralý kostel, pro rozsáhlou farnost malý, kníže neměl peníze na jeho zvětšení. Nový farář vyvolal sbírku na tento účel. Obyvatelé města i okolí se snažili a skutečně, po pěti létech byla potřebná suma pohromadě a začala přestavba. Šubrtův cíl rozšířený kostel byl v roce 1900 splněn, kostel byl hotový a znovu vysvěcený. Horší to měl Šubrt se zdravím. Často jej trápily oční, žaludeční i nervové nemoce. Na pomoc mu konzistoř poslala kaplana P. Josefa Noska z Nekoře. (Po Kamarýtově smrti r přišel Nosek do Deštné jako farář). V době relativního zdraví se Šubrt opět zabýval řezbářstvím, například do kostela vyřezal krásný betlém. Po odchodu Noska do Deštné, pomáhal farářovi v Miletíně další mladý kaplan až v roce 1927 ukončil P. Šubrt tamní farářskou činnost a vrátil se do Deštné ke své neteři Jaroslavě, provdané Vaňkové. Žil v bytě jejich hostince na náměstí čp. 8 (zbořen r. 1970). Tak, jako Šubrtovi dříve v Miletíně pomáhal kaplan Nosek, nyní opět děkan Šubrt vypomáhal při mších faráři Noskovi. A právě 15. května 1934, kdy se Šubrt v zákristii oblékal na ranní mši, padl náhle mrtev. Je pohřben na deštenském hřbitově, a pro své zásluhy o Deštnou mu patří naše vděčná vzpomínka. F.K. 8

9 Sloupek deštenské knihovny Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl... KULTURA A VOLNÝ ČAS Kdo by neznal Máchův Máj! V letošním máji si ho zvlášť připomínáme, protože letos v listopadu uplyne 200 let od narození Karla Hynka Máchy, velkého romantika, který stál na počátku skutečné novočeské poezie, povznesené nad pouhé veršování. Psal ale také prózu, v naší knihovně si můžete vypůjčit např. Márinku, ale jistě i Máj. První máj je v našem povědomí nejen lásky čas, ale také svátek práce. KAREL ČAPEK ovšem viděl 1. máj jinak... Ale já naschvál nebudu opěvovat svátek práce, nýbrž svátek soukromého vlastnictví; a nebude-li zrovna pršet, tu jej budu oslavovat v sedě na bobku a říkaje: Počkej, já ti přinesu drobet rašeliny, a tuhleten výhonek ti uříznu; a ty bys chtěla hlouběji do země, viď? A tařička řekne, že by chtěla, a já ji zasadím hlouběji do země. Neboť toto je má půda, skropená potem a krví, a to doslovně; neboť když člověk uřezává větvičku nebo výhonek, musí se skoro vždycky říznout do prstu, jež je také jenom větvička nebo výhonek. Člověk, který má zahrádku, se neodvolatelně stává soukromým vlastníkem; pak mu na ní neroste růžička, nýbrž jeho růžička; pak nevidí a nekonstatuje, že kvetou třešně, nýbrž že kvetou jeho třešně. Člověk, který je vlastníkem, nabývá jisté vzájemnosti s bližními například co se týče počasí; tu říká: už by nám nemělo pršet nebo že nám pěkně zamoklo. Kromě toho nabývá jaksi neméně silné výlučnosti: shledává, že sousedovy stromky jsou roští a košťata na rozdíl od jeho vlastních stromků; nebo vidí, že tahle kdoule by se dělala lépe na jeho zahradě než na zahradě sousedově, a tak dále. Je tedy pravda, že soukromé vlastnictví vyvolává jisté třídní a kolektivní zájmy, například co se týče počasí; ale je stejně pravda, že probouzí strašně silné pudy sobecké, soukromopodnikatelské a majitelské. Není pochyby, že by člověk šel do boje za svou pravdu, ale ještě ochotněji a divočeji by šel do boje za svou zahrádku. Člověk, který je majitelem několika sáhů půdy a něco na nich pěstuje, se opravdu stává tvorem jaksi konzervativním, neboť je závislý na tisíciletých přírodních zákonech; dělej co dělej, žádná revoluce mu neurychlí dobu klíčení a nedá kvést šeříku před květnem; tu tedy se člověk umoudří a podřídí se zákonům a zvyklostem. Tobě pak, zvonečku alpský, vyhloubím hlubší lůžko. Práce! I tomuto piplání v prsti můžeš říkat práce, neboť, povídám, namůžeš si přitom hřbet i kolena. Avšak nezáleží na práci, nýbrž na zvonečku; neděláš práci proto, že práce je krásná, nebo že šlechtí, nebo že je zdravá, nýbrž děláš ji proto, aby zvoneček kvetl a lomikámen se rozrůstal v polštář. A kdybys místo psaní článků a knížek stál u stavu nebo u soustruhu, nedělal bys tu práci proto, že je to práce, nýbrž proto, že budeš za to mít uzené s hrachem a že chceš být živ... Dělá-li člověk práci, má ji dělat buď proto, že ho to baví, nebo proto, že to dovede, nebo konečně proto, aby se uživil, ale pracovat ze zásady a ze ctnosti, znamená dělat práci, která za mnoho nestojí. Čekal bych, že svátek práce bude vrcholit velebením lidské šikovnosti a všech fortelů, kterými vládnou, kdo dovedou vzít práci za pravý konec. A co si Karel Čapek myslel o květinách v oknech: Radost z květin. Není to jenom radost z té krásy a něžnosti, ale také radost z úspěchu. Jako by ty květiny, které živíme, byly kus našeho já, jako by jejich květ byl květem naší 9

10 lásky. Proto dáváme květiny do oken, aby každý viděl: tam za tím oknem se žije plným lidským životem. Ještě bych Vás, milí čtenáři, chtěla nalákat do knihovny na některé knihy spisovatelů, kteří se narodili v květnu. 4. května 1940 spatřil světlo světa Robin Cook, americký spisovatel příběhů ze současné mediciny; v knihovně máme 14 titulů jeho knih. 5. května 1901 se narodil Václav Řezáč - psal hlavně psychologické romány a povídky pro děti. V naší knihovně je zastoupen dvěma tituly La bella Boema a Rozhraní. 5. května v roce 1846 se narodil polský spisovatel, který dosáhl světového věhlasu svými historickými romány - Henryk Sienkiewicz. V knihovně máme Potopu, Křižáky, Ohněm a mečem, Pan Wolodyjowski. Většinou jsou to romány rozsáhlé, ale velmi pěkně se čtou. Karel Štorkán 5. května u nás máme knihy především pro mládež - Holky z akády, Chlapci a chlapi, kterou napsal společně s Jiřím Bednářem, My, tracený holky, pro dospělé Rodeo. Ludmila Vaňková - 83 let - narodila se 9. května Od této spisovatelky máme v knihovně 6 románů - historické dobrodružné: Cestou krále, Král železný a zlatý, Pán stříbrné růže, První muž království, Stříbrný jednorožec a další. Vlastimil Vondruška se dožívá 9. května 55 let; píše převážně historické romány pro dospělé i mládež. V naší knihovně je Vondruška zastoupen knihami: Intimní historie, Pečeť smrti, Znamení Jidáš, Záhada zlaté štoly..., Život ve středověku, Významná sídla české šlechty, Letopisy královské koruny a další. Miroslav Florián, narozen 10. května Dráha blesku, Jaro napověz, Jednou provždy. Březinová Ivona 12. května 1964 knihy pro děti a mládež - Báro nebreč, Holky na vodítku- Alice, Ester, Martina, Kateřina nejen ze zámku, Panenka z ebenového dřeva, Teta plete...12 titulů máme v knihovně. 14. května 1316 se narodil český král a římský císař Karel IV. Největší a nejznámější panovník naší historie. Napsal také svůj vlastní životopis. V Odeonu vyšlo 1. vydání v r Přeložil z latiny Jakub Pavel. 14. května 1863 se narodil Vilém Mrštík. Spolu s bratrem Aloisem napsal klasické české drama Maryša, a nečetl snad někdo Pohádku máje? Určitě stojí za přečtení. Eduard Petiška se narodil 14. května Jedinečným způsobem upravil řadu českých a světových pohádek a pověstí - Staré řecké báje a pověsti, Příběhy na které svítilo slunce, Pohádkový dědeček, Pohádková babička, Sedmikráska, Alenčina čítanka, O motýlu, který zpíval, a další 15. května 1891 se narodil Michail Bulgakov, ruský spisovatel a dramatik, autor slavného románu Mistr a Markétka. V naší knihovně máme jeho romány Osudová vejce a Zápisky mladého lékaře. František Kožík 16. května let - Blázny živí Bůh, Cesta Kryštofa Haranta, Černé slunce, Cestou lásky, Josef Mánes, Na křídlech větrného mlýna...17 titulů Pavel Frýbort května A po nás potopa, Jen jednou dostat šanci, Poslední soud, Válka policajtů, Vekslák máme 8 titulů. 20. května r přišel na svět Honoré de Balzac, francouzský spisovatel, který se stále výborně čte - v naší knihovně jsou Fantastické povídky, Lesk a bída kurtizán, Otec Goriot, Ztracené iluze, Sestřenice Běta a další. 10

11 22. května 1859 spatřil světlo světa anglický spisovatel, spolutvůrce moderního detektivního románu, duchovní otec Sherlocka Holmese, Artur Conan Doyle: Muž s dýmkou a houslemi, Návrat Sherlocka Holmese, Poslední poklona Sh.H., Údolí strachu. Ve stejný den r se narodil Dashiell Hammet, americký autor kriminálních románů - spolu s Raymondem Chandlerem zakladatel moderní detektivky, tzv. drsné školy. Máme Prokletí rodu Dainů a Skleněný klíč a Tři krvavé historie. 136 let uplynulo od narození Gilberta Keitha Chestertona - anglický spisovatel především historických románů, básník a dramatik. V deštenské knihovně je zastoupen třemi tituly - Modrý kříž, Klub podivných živností, Moudrost a vtip G.K. Chestertona Horelová, Eliška, 23. května Píše převážně pro mládež - Jarda Samorost, Léto jako když vyšije, Pojď, dáme sbohem žízni. Vítěslav Nezval května Manon Lescaut, Král a Vosa, Sbohem a Šáteček najdete u nás knihu Dílo XXII - Karneval Monako. Háj Felix května by se dožil 123 let - Kája Mařík - četba našeho mládí - máme všechny díly. Jiří Šotola, narozen 28. května 1924 je mimo jiné autor titulů Kuře na rožni a Svatý na mostě, které máme v naší knihovně. Kromě výše jmenovaných knih si můžete, vážení čtenáři, v naší knihovně vypůjčit některé z následujících titulů, které jsme nedávno zařadili: Larsson Stieg : Muži, kteří nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm Mann Reva : Rabínova dcera Francis Dick: Talár a dres, Bič Austen,Jane: Lady Susan Kafka Franc: Proces (komiksové vydání!) Pawlovská Halina, - Když sob se ženou snídá Erskine Barbara: Dům ozvěn, Údolí havranů Herriot James: Yorkshirské povídky, Zvěrolékař jde do boje Christie Agatha: Poirotova pátrání Hailey Arthur: Konečná diagnóza Cook Robin: Šok, Deformace Watson Winifred: Slečna Pettigrewová začíná žít Křesťan Rudolf: Jsem z toho Jelen Náhlovský Josef: Krušnohorská kronika Wilson A.N.: Milenci Mawer Simon: Skleněný pokoj Steinbeck John: Pohár zlata a další Steel Danielle: Milost Holoubek Jaroslav: Žárlivá postel Cristen, Gabriele: Hodina Benátčana Formánek Josef: Mluviti pravdu a další. Meyer Stephenie: Nový měsíc, Rozbřesk, Stmívání, Zatmění Těšíme se na Vaši návštěvu! Fisch. 11

12 Pašije v podání Ochotníků z Deštné Toto slovo pochází z latinského passiones, které přeloženo znamená utrpení. Pašije, tak jak my je známe, je biblické vyprávění příběhu o utrpení Ježíše Krista. Sdružení divadelních ochotníků v Deštné uspořádalo na Velký pátek v prostoru parku před kostelem sv. Ottona pašijové hry. Začátek her byl stanoven na dvacátou hodinu a v tu dobu stmívání sotva začalo. Měla jsem obavu, že téměř denní světlo ubere příběhu na dramatičnosti. I diváků bylo tou dobou málo, ale vše se vyřešilo během asi deseti minut. Diváci přicházeli ze všech stran, bylo jich hodně a denní světlo rychle mizelo. Protože trval půst, nabízela Jaruška Divišová v košíčku doma pečený chleba a na případné dotazy jako buchty nejsou říkala, že dnes nebudou. Trochu jsem odbočila a zatím již přicházejí aktéři hry, kteří se pokusí divákům přiblížit biblický příběh, od kterého se datuje náš letopočet. Ježíš Kristus (Dan Fleischmann) se modlí v zahradě Getsemanské: Bože jsem zde, abych konal tvou vůli. Je zrazen Jidášem, protože je nařčen z toho, že se provolává králem. Předveden biřici před krále Heroda, je souzen Pilátem, bičován a odsouzen k ukřižování. Všechny rozhovory s apoštoly, biřici a soudci jsou plny starozákonních citací i teologických interpretací. Snad jedna věta, která je známa asi všem, kterou říká Ježíš na obvinění, že se chce stát králem: Mé království není z tohoto světa. Pašijový příběh, který se stal v dávné minulosti, dokáže ještě dnes silou tragického příběhu vtáhnout diváka do hry. Člověk se při pohledu odsouzeného nevinného syna člověka Ježíše Krista neubrání dojetí, i když ví, že aktéři jsou herci. Trnová koruna, kříž, urážky a bičování, to všechno silně působí na city. Možná si to i více uvědomuje člověk, který sám poznal jak těžké je přežít urážky, nespravedlnost a být potrestán za to, co nikdy neudělal. Myšlenky se mi trochu zatoulaly a málem bych zapomněla, že na zahájení Pašijí zazněla nádherná hudba Protestantský chrámový chorál. Hudba svou silou a očekáváním přiblížila a navodila atmosféru pro pašijovou hru. Velmi emotivně působilo na diváky ukřižování a snětí ze kříže. V ten okamžik bylo kolem chrámu ticho tak velké, že bylo slyšet i vlastní nadechnutí. Lidé v sobě znovu prožívali tragický příběh starý mnoho staletí a přesto že už skončil, tiše a zamyšleně stáli. Vzpamatovali se až drsným hlasem biřiců: Jděte domů nic jiného už nebude. Ten silný hlas dal lidem procitnout a ze zamyšlení se zas vrátili na pevnou zem a rozpačitě se usmívali hra skončila. Zvolna se rozcházeli a začali si povídat o hře, hercích i o tom, že tak velkou zimu, jaká byla ten večer, při hře ani necítili. Přidám i něco, co zaslechly mé tenké uši a snad to bude i malá odměna těm, co svůj volný čas věnovali nám divákům. 1) Obdivuji ty herce, jak se dovedou vžít do rolí a zahrát tolik citu. Řeč byla o Panně Marii (Marta Mládková). 2) Vždyť ten soudce Pilát (Zdeněk Beran) nejen, že dobře znal roli, ale jeho hlas tím večerním tichem zněl jako zvon. 3) Obdivoval jsem odvahu Dana Fleischmanna, jak nesl kříž a věrně dovedl napodobit jak pod ním klesá, i to jak v té výši kříže byl připoután. 4) Já zas to, že se nebál, jak ho z kříže spouštěli do toho plátna. 5) Doufám, že to neodstůně, br takovou zimu a jen v kraťasech. Já klepu kosu i v bundě. 12

13 Vím, že se toho povídalo daleko víc, ale to už byli diváci příliš daleko, abych to slyšela. Sama bych touto cestou chtěla poděkovat všem, co se na příběhu podíleli. Mne tím vyprovokovali k tomu, že jsem si zas po delší době četla v Bibli. Tímto článkem jsem se snažila zachytit atmosféru před chrámem, která Pašije provázela. Nakonec zjišťuji, že jsem zapomněla napsat, že biblický příběh režíroval Dan Fleischmann. Fialová Kostelní noc :00 až 24:00 Farnost svatého Ottona v Deštné ve spolupráci s Občanským sdružením na záchranu sakrálních památek Deštenska se v letošním roce poprvé připojuje k programu tzv. Kostelní noci. Návštěvníci budou mít možnost zakusit jedinečnou noční atmosféru starobylého chrámu sv. Ottona umocněnou živou varhaní hudbou. Budou vystavena stará mešní roucha a liturgické předměty, které se již běžně nepoužívají. Mgr. Jan Mikeš zasvěceně promluví o dvou pozoruhodných vystavených středověkých plastikách a PhDr. Tomáš Horyna poukáže na symbolický rozměr posvátné liturgie. Dobrovolné vstupné bude představovat příspěvek na drobné konzervační práce v kostele. T. Horyna 13

14 Neuvěřitelné příběhy pokračují. V divadle U Hybernů v Praze hrají v současné době překrásné fantazijní představení muzikál k neuvěření BARON PRÁŠIL. Baron Prášil skutečně existoval. Nazýval se Karel Friedrich Hieronymus, svobodný pán z Münchhausenu tedy šlechtic a žil v letech Jeho příběhy, většinou vymyšlené, sepsal Gottfried August Berger, žijící též v druhé polovině 18. století. Byl to německý básník, zakladatel romantické balady a jeden z největších německých lyriků. Většina z nás zná ze svého mládí krásnou knihu O baronu Prášilovi s ilustracemi Cyrila Boudy a též fantastický Zemanův film v hlavní roli s Milošem Kopeckým. Dnešní muzikál začíná starou historií z r. 1810, kdy ruská carevna Kateřina Veliká pořádá v Petrohradě v Ermitáži ples na počest Hieronyma Karla Friedricha von Münchhausen zvaného též baron Prášil. Ples začal, už je v plném proudu, ale oslavenec nikde. Náhle se ozve rána, mohutný hřmot a svistot a objeví se dělová koule, na které obkročmo sedí muž v třírohém klobouku a bílé paruce a přistane rovnou v plesovém sále. Přítomní velmožové a krásné dámy nadšeně tleskají. Baron přistoupí k carevně a líbá jí ruku s omluvou, že se zdržel na Měsíci a nebýt dělové koule, ten úžasný ples by nestihl. Děj muzikálu pokračuje za 200 let, tedy v současnosti, v Americe v New Yorku v malém penzionu vklíněném mezi mrakodrapy s názvem U Prášila. Baron Prášil zde v pohodlném křesle vypráví hostům o pohádkových dobrodružstvích, které zažil ve svých minulých životech. Jsou to známé příběhy o tom jak vystřelit pecku jelenovi v lese mezi oči a po roce jelenovi roste z hlavy rozkvetlá třešeň. Také příběh o pádu do rozbouřené sopky Etny, kde se setkal s bohem Vulkánem a jeho manželkou Venuší, o průletu zeměkoulí a příběh o sultánově pokladu. Samozřejmě líčí i hrůzostrašný pobyt v břiše obrovské velryby. Správce penzionu Wilcox se pokouší barona připravit o penzion a snaží se udělat z něho nepříčetného člověka. To se mu však nepovede, baron náhle umírá. Najde se i závěť, ve které baron stanoví dědicem mladého a chudého recepčního Franka, který sní o své lásce k servírce Patricii a kvůli penězům se nemůže s ní oženit. Oba zamilovaní jsou šťastni a zdá se jim, že z nebe padá sprška diamantů. Zlo je tedy na ústupu, dobro vítězí a báječný a sympatický baron se octne náhle v ráji, kde za jeho odvahu a neskutečné prožitky mu věnuje královna Fantazie nádherné zlaté lože s nebesy, kde může odpočívat. Když však otočí svým třírohým kloboukem, je mu dovoleno opět navštívit ten širý a zajímavý svět. Závěrem vlastně baron Prášil chce všem sdělit, že sny, iluze, fantazie a dobrodružné prožitky činí i obyčejného člověka 14

15 šťastným a též nesmrtelným a že tedy snít lze po staletí stále, rovněž i v dnešním uspěchaném životě. Mnoho krásných přání, tužeb a snů v jarních měsících roku 2010 všem přeje Eva Kadlecová P.S. Nezapomeňte na koncert a krátké divadelní představení v kostelíčku sv. Jana Křtitele v Lázních v Deštné v sobotu 12. června v 17. hod. Spolkové lípy pozvánka Není na škodu občas zapátrat v paměti a vybavit si obrazy krajiny, které nás obklopují celý život. Od dětství si pamatujeme cesty a úvozy lemované alejemi, tu a tam stojícími kříži v polích, některé prosté jiné vyzdobené, stojící hrdě v krajinném panoramatu. Vůbec nejznámější jsou lípy u božích muk, ať už na cestě k lomu, za pumpou, v zatáčce nad vodárnou, u Volesáku, u Rytíře atd. Když před dvěma lety vichřice (Emma) vyvrátila lípy v zatáčce u Poslušných - u křížku, ztratil se kus krajiny našich předků a i když tudy většina nejen Deštňáků projíždí skoro denně jakoby bez povšimnutí, najednou má člověk pocit, že mu chybí kus srdce. Napravme tyto arytmie přírody malými gesty dobré vůle - pojďme a prostě vraťme kus paměti i následujícím generacím mladých lidí, jimž stáří stromů jako stáří lidí bere možnost poznat mizející zahrádku, zemi dědečků a pradědečků. Slavnostní zasazení lip proběhne pravděpodobně okolo 14:00 hod (upřesní městský rozhlas) Místo: Křížek u Poslušných směr Deštná J. Hradec cca 200 m. Pořádají : spolky v Deštné. Čestní hosté - Rodina Poslušných (vybrané dvojice k čestnému zasazení spolkových lip) Divadelní ochotníci : K. Klik, J. Hořký Hasiči : F. Tomšů, K. Švejda Myslivci : M. Čejna, F. Poslušný Rybáři : Z. Beran, J. Novák Sokol : R. Fialová, V. Kučera st. Pozváni zástupitelé města Deštná Jménem spolkových organizací zveme všechny, kdo mají chuť i čas cca 30 min postát při skromném slavnostním aktu v polích a jarní deštenské krajině. D. Fleischmann 15

16 Myslivecké sdružení Deštná děkuje touto cestou všem návštěvníkům a sponzorům večírku pří svíčkách Předseda M. Čejna. Setkání rodu Kvapilů v Deštné Tradičně, po dalších pěti letech, se sešly rodiny Kvapilových už na svém 6. sjezdu. Pohostinný útulek jim poskytl salónek deštenské restaurace U Mocnáře. Přijelo a přišlo ke třiceti příslušníků rodu, pozvání přijala i redaktorka Jindřichohradeckého deníku Renata Pávková, která o průběhu setkání otiskla v témže listu zprávu. František Kvapil připomněl nejstarší historii rodu pocházejícího z Bednárce u Jarošova nad Nežárkou. Odtud, od r. 1591, se vine nepřetržitá staletá posloupnost všech našich Kvapilů a jejich blízkých příbuzných. Za poledne se účastníci shromáždili u pomníku padlých na náměstí a uctili jejich památku položením květin. V odpolední besedě se přátelsky probraly rodinné události v uplynulých pěti letech i s výhledem do budoucna. Tradiční harmonika se zpěvem byly vypuštěny z důvodu smutečních dnů k tragédii v Polsku. V pozdním odpoledni jsme se rozloučili, s přáním za pět let opět na tomto místě! F.K. 16

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011

CENA 10,- Kč. Masopust před poštou 05.03.2011 DUBEN 2011 22. ROČNÍK CENA 10,- Kč Masopust před poštou 05.03.2011 Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera, P. Píglová, V.

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Šilheřovický zpravodaj Září 2006

Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Šilheřovický zpravodaj Září 2006 Unie rodičů sdružení při ZŠ Šilheřovice Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto nyní. Školní rok 2005/2006

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225

Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Datum: 2. 9. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_225 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.3

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor ***************************************************************************

Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 1,2/2010 leden/únor *************************************************************************** Velmi se omlouváme všem čtenářům, kteří čekali na lednové číslo zpravodaje,

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ

Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Jubilea v lednu VŠEM JMENOVANÝM PŘEJEME DO DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ Na četné žádosti našich občanů uvádíme několik krizových čísel: Poruchy dodávky elektřiny: 840 850 860 Poruchy plynu : 1239 Poruchy dodávky vody: 377 413 444 Svoz odpadů ( nevyvezená popelnice) 377 152

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Poutní místo U tøí habrù Vysoký Újezd Vydáno pøi pøíležitosti požehnání kaplièky sv. Antonína 13. èervna 2009 Obec Vysoký Újezd (u Berouna) Zámek ve Vysokém Újezdì a obecní znak l Katastr obce leží ve

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12.

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. TATOBITSKÝ INFORMÁČEK BŘEZEN 2014 vydání č. 135 ročník 12. Informace z obce VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TATOBITY úterý 25. března od 19 hodin na sále hasičské zbrojnice v Tatobitech. Program :

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POESIE Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Ivana Vodičková I/2_Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 1 leden 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, přejeme Vám příjemné zimní měsíce, hlavně hodně zdraví a pohody. Zprávy z obce Usnesení ze zápisu č.

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Slovo starostky obce

Slovo starostky obce Září 2013 ČÍSLO 9 Slovo starostky obce Vážení spoluobčané, v pondělí dne 2. září 2013 jsme společně s paní ředitelkou, pedagogy a žáky zahájili nový školní rok 2013/2014. Do lavic v první třídě usedlo

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Miroslav Rovenský a jeho přátelé si vás dovolují pozvat na BENEFIČNÍ SENÁTOUR 2011 27. února 2011-17.00 28. února 2011-18.30 4. březen 2011-17.00 5. března 2011-17.00 12. března 2011-17.00 KLADNO, Kostel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Informace Obecního úřadu Polepy

Informace Obecního úřadu Polepy Číslo III Březen 2007 Blahopřejeme našim spoluobčanům V březnu slaví paní Emílie Lázňovská své 84. narozeniny. Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let. Informace Obecního úřadu Polepy Finanční

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch

RODOPIsNÁ REvUE 1. Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch RODOPIsNÁ REvUE 1 Martin Slaboch JARO 2000 Malíř Václav Slaboch Dnes téměř neznámý malíř Václav Slaboch pocházel z Úhonic, obce ležící západně nedaleko od Prahy. V době jeho narození žilo v této farní

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Milí spoluobčané, léto se pomalu chýlí ke konci, pryč jsou prázdniny a čas dovolených. Věříme, že jste si přes léto

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století min. 4 literární díla Třída 4.A Seznam četby pro maturitní rok 2010/ 2011 - min. 20 děl má žák ve svém seznamu- - musí být zastoupena próza, poezie i drama min. jedním lit. dílem Česká a světová literatura do konce 19. století

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014

Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Zámecké noviny Informační magazín Domova Na Zámku Lysá nad Labem Speciál - prosinec 2014 Vánoce klepou na zámecké dveře a blíží se konec roku 2014. Vánoční svátky přinášejí radost a otevírají srdce Ať

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

RODIČE PRO ŠKOLU. Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA RODIČE PRO ŠKOLU Školní 10/558, Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 Obsah: Charakteristika sdružení Rada rodičů školy Plán spolupráce Dlouhodobé cíle pro rok 2014 Plán akcí Evaluace plnění dlouhodobých

Více

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3

POPOVICE. Místní zpravodaj č. 3 POPOVICE Místní zpravodaj č. 3 Z Á Ř Í 2 0 1 0 Milí spoluobčané! Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám, mi dovolte, abych zrekapituloval práci zastupitelstva za období let 2006-2010. 1) Byl dokončen

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více