Pracovní sešit 5ZP200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní sešit 5ZP200"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pracovní sešit 5ZP Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Ekonomie a životní prostředí?! Přednáška 1: Ekonomové jsou pravděpodobně tou nejnebezpečnější profesí na zemi, protože se jim naslouchá. Do uší politiků neustále našeptávají všemožné nesmysly. Ekonomie a ekonomie životního prostředí Steward McBride (1980): Odložený soudný den, The Christian Science Monitor, , s. B10-B11 obrázek: usi.php A je ještě hůře Další překážkou bránící uvědomit si přelidnění a něco s ním dělat je konvenční ekonomie, již aktivistka a spisovatelka Hazel Hendersonová označuje za formu poškození mozku A proto nejdůležitější věcí pro ekologické hnutí je předělat ekonomické myšlení. Robert Goodland (Světová banka) Protože: Stephanie Mills (1991): Population Red-Hot Realities for a Finite Planet, Garbage (květen-červen) Snad nejvážnějším akademickým problémem na světě je školení ekonomů. Peter Raven (1988): The Cause and Impact of Deforestation, Earth 88 Changing Geographic Perspectives obrázek: =rubrika-archiv&rubrika= obrázek: Co s tím??? Je ekonomie lékem na Jak může ekonom přispět v diskusi o ochraně životního prostředí? A může se ekonom vůbec k otázkám životního prostředí vyjadřovat? A pokud ano, pak jak (co ho k tomu opravňuje)?? 1

3 Co je ekonomie? ANO, ale věda o lidském jednání = jak lidé jednají, aby uspokojili své potřeby zkoumá způsoby alokace vzácných statků mezi konkurenční užití je primárně pozitivní = vyhýbá se řešení etických otázek, nezahrnuje hodnotové soudy formuluje obecně platné ekonomické zákony a vztahy není jednotná = existuje hlavní proud (mainstream) a alternativní teoretické směry evoluce ekonomického myšlení v čase Ekonomie jako součást společenských věd Předmět zkoumání PSYCHOLOGIE EKONOMIE ETIKA Mysl člověka Jednání Cíl/ preference OTÁZKY: Proč člověk jedná? Co se děje uvnitř lidské mysli? Jak člověk Jaké cíle jedná? člověk volí? Jaké prostředky Jak a proč by volí pro dosažení měly lidské svých cílů? hodnoty a cíle vypadat? Ekonomie versus ekologie EKOLOGIE = přírodovědný obor, studuje vztahy existující mezi živými organismy a prostředím, v němž se nacházejí (ekosystémy) člověk je jedním z živých organismů Mezi ekonomií a ekologií neexistuje žádný vnitřní rozpor pouze jiný předmět a jiná metoda zkoumání (!) Ekologismus/environmentalismus = ideologie/normativní směr prosazující společenské změny ve jménu vyšší ochrany ŽP (ekologická hnutí) 2

4 Ekonomie životního prostředí Klíčová sdělení ekonomie ŽP: aplikuje poznatky ekonomie na ŽP: jak lidé jednají ve vztahu k přírodním statkům jak je ŽP alokováno mezi konkurenční užití snaha o ekonomickou efektivnost není jednotná různá řešení problémů ŽP: neoklasická environmentální ekonomie = MAINSTREAM (institucionální) ekologická ekonomie tržní přístupy k ochraně životního prostředí více pozitivní x více normativní přístupy co se děje? (člověk <=> příroda) co by se dít mělo? nelze nevyrábět, byť by tím ŽP bylo maximálně chráněno člověk staletí využívá přírodu a přetváří ji podle svých potřeb = nelze eliminovat veškerý vliv člověka na ekosystémy Otázky: Jak velký má tento vliv být? Jak určit optimum mezi využitím a ochranou ŽP? Jaké nástroje zvolit, abychom optima dosáhli? přírodní zdroje a asimilační schopnost ekosystémů nejsou neomezené s rostoucí vzácností v čase narůstají konflikty mezi různými uživateli ŽP je nutné reagovat změnou pravidel hry (institucí) Jak? Vyšší míra ochrany ŽP = dopad na (materiální) blahobyt jednotlivců zejména v krátkém období... KAŽDÁ OCHRANA ŽP VYŽADUJE ZDROJE Společnost a životní prostředí Otázky k 1. přednášce: přírodní látky společnost hospodářský systém podniky domácnosti zbytkové látky Co je to ekologie a čím se zabývá? Jak se od sebe liší zaměření ekonomie ŽP, ekologie a ekologismu? Jaký je rozdíl mezi pozitivní a normativní analýzou? přírodní prostředí jako dodavatel surovin přírodní prostředí jako odpadní koš Pročíst Kap. 1 z Šauer (2008) + Kap. 1 z Čamrová (ed.) (2007) Literatura/zdroje informací: Povinné: Čamrová (ed.) (2007): Ekonomie a životní prostředí nepřátelé nebo spojenci Šauer, P. (2008): Základy ekonomiky životního prostředí 1 články doporučené v průběhu přednášek doporučené texty ke cvičením Doplňkové: v případě nejasností u výkladu ekonomických teorií: Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení (vybrané kapitoly) Urbanová, T., Šíma, J. (2004): Tržní přístup k ochraně životního prostředí Náplň přednášek: 1. týden Úvod do ekonomie ŽP 2. týden Individuální rozhodování v ochraně ŽP a ŽP jako statek týden Přístupy hlavních ekonomických teorií k ochraně ŽP týden Environmentální politika Zkouškové období 3 termíny TESTu 3

5 Magisterská specializace Navazující magisterský obor Ekonomika a správa životního prostředí Vedlejší specializace Ekonomika životního prostředí Další informace HODNOCENÍ PŘEDMĚTU: 1. PÍSEMNÝ TEST (max. 60 bodů) především z přednášek a povinné literatury může zahrnovat klíčové problémy z doporučené literatury ke cvičením (zejména ve vazbě na ČR) píše se ve 13. týdnu nebo ve zkouškovém období 2. CVIČENÍ (max. 40 bodů): DOCHÁZKA NA CVIČENÍ (10 bodů) AKTIVITA (10 bodů) PREZENTACE (20 bodů) Celkem je nutné dosáhnout min. 60 bodů z testu a cvičení dohromady. Přednáška 2: Děkuji za pozornost a těším se nashledanou v příštím týdnu! Individuální rozhodování v ochraně ŽP a ŽP jako statek Struktura přednášky: Individuální rozhodování Individuální rozhodování Environmentální Kuznětsova křivka ŽP jako statek Typy statků Typy vlastnictví Proč (mnozí) lidé chtějí chránit přírodu? HODNOTA PREFERENCE JEDNÁNÍ Stačí to? neexistují trhy omezenost zdrojů špatné preference? estetické a morální potřeby sebeurčení-akceptace ostatními členy komunity ARGUMENTY PRO REGULACI/POLITIKU vzduch-voda-jídlo-přístřeší spánek-bezpečí 4

6 Makroekonomický pohled: Environmentální Kuznětsova křivka Empiricky vypozorovaná vazba mezi bohatstvím (příjmem) a stavem životního prostředí. Role jednotlivců - shrnutí lidé mají zájem v různé míře ŽP sami chránit (estetické, existenční hodnoty přírody), např.: ochota platit za zachování přírodních krás (vstupní poplatky, dobrovolné dary nadacím aj.) ochota věnovat volný čas zlepšení stavu přírodních zdrojů, osvětě aj. ochota podpořit protestní akce (petice aj.) tento zájem je přímo úměrný jejich životní úrovni (resp. bohatství společnosti) ekologická politika státu usiluje o ochranu ŽP nad rámec individuálního jednání x neměla by jej vytlačovat/nahrazovat, ani významně snižovat individuální blahobyt ŽP jako statek Klasifikace (typy) statků STATEK: věc, která uspokojuje lidské potřeby a kterou za tímto účelem dokážeme využít Je životní prostředí statek? VOLNÉ STATKY VZÁCNÉ Podmínky: látka je užitečná (potřeba její uspokojení) víme o existující zásobě látky disponujeme potřebnou technologií = časově a místně podmíněná vazba VZÁCNOSTI: více lidí a více potřeb VZÁCNOSTI: nová naleziště, nové technologie, substituce soukromé kolektivní veřejné Tragédie obecní pastviny: Stane-li se statek vzácným, je nutné dohodnout se na způsobu jeho alokace jinak nastává tragédie, která ústí k úplné vyčerpání statku T. Hardin (1968): Tragedy of Commons Poptávkový přístup (Samuelson) = vlastnosti statků: rivalita ve spotřebě vylučitelnost ze spotřeby Nabídkový přístup (Buchanan) = kdo statky poskytuje: stát (veřejné) trh (soukromé) odráží míru spol. konsensu Veřejné statky RIVALITA Vylučitelnost ANO NE VYLUČITEL- NOST PŘI: nízkých nákladech vysokých nákladech ANO (ČISTÉ) SOUKROMÉ SMÍŠENÉ Snadná dělitelnost SOUKROMÉ KOLEKTIVNÍ NE SMÍŠENÉ (ČISTÉ) VEŘEJNÉ Obtížná dělitelnost KLUBOVÉ VEŘEJNÉ Lze jednoznačně určit typ vzácného statku? vylučitelnost ze spotřeby je relativní závisí na dostupných technologiích (určují transakční náklady vyloučení ) Např. pastviny, lesy, oceány změna ( ) vzácnosti statku ovlivňuje přijatelnost transakčních nákladů stát vlastní/poskytuje statky, které spadají do kategorie soukromých (půda, lék.péče) a naopak (soukromé tel.vysílání) 5

7 Typy vlastnictví - přehled Lze určitému typu statku přiřadit konkrétní typ vlastnictví? Volný přístup (open access) = neřízená forma vlastnictví, absence prosaditelných vlastnických práv a pravidel užívání zdroje Státní (government) vlastnictví = zahrnuje vlastnictví národní, regionální nebo lokální vlády, která může regulovat či dotovat užití Normativní pozice: Veřejné statky musí poskytovat (pouze) stát. ANO: argument černého pasažéra (Samuelson) ZÁVISÍ NA OKOLNOSTECH: argument transakčních nákladů (Coase) NE: argument selhání vlády (Buchanan) Komunitní (comunal, group) vlastnictví = vlastnická práva jsou držena skupinou uživatelů, která disponuje schopností vyloučit ostatní (nečleny skupiny) Soukromé (individual) vlastnictví = vlastnická práva drží jednotlivec či firma, jež může vyloučit ostatní VLASTNICTVÍ + PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ k různým tokům užitků z přírodních zdrojů zavisí na: v teorii: na příslušnosti autora k určitému ekonomickému směru v praxi: na historickém vývoji (zvyky, evoluce vl.práv) na aktuálních politických rozhodnutích (společenských prioritách?) Otázky k 2. přednášce: Co znázorňuje Kuzněcova křivka? Za jakých okolností lze složku životního prostředí považovat za statek? Proč nejsou volné statky předmětem ekonomizování? Co ovlivňuje vzácnost statků (ŽP) v čase? Jaký je rozdíl mezi veřejnými a soukromými statky? Proč nelze toto rozdělení považovat za absolutní? Jaké jsou základní typy vlastnictví a jaký je mezi nimi rozdíl? Děkuji za pozornost a těším se nashledanou příští týden! Pročíst: Kap. 2 z Šauer (2008) Hardin, T. (1968): Tragedy of Commons (viz ISIS) Hampl, M. (2001): Trojí přístup k veřejným statkům (viz ISIS) Ekonomické teorie Přednáška 3: různé teoretické přístupy k tomu, jak dosáhnout rovnováhy (optima) mezi ochranou a užitím ŽP různá vysvětlení zhoršování stavu ŽP = různá řešení (KDO a CO má dělat?) minimální úroveň shody často prezentováno jako konflikt zastánců státního/regulačního a tržního/liberálního přístupu Neoklasická environmentální ekonomie Ekonomické hodnocení přírodních statků Because water is essential to life, and because clean water and sanitation are essential to health, many argue that market allocation mechanisms should be rejected in favor of regulatory approaches [Young, 2005] Water certainly is necessary for life. But clothing and shelter are also necessities, and there is no justification for having government control their allocation [Anderson, Snyder, 1997] 6

8 I. Neoklasická environmentální ekonomie (NEE) od 60. let 20. století (reakce na narůstající ekologické problémy) v originále environmental economics vychází z tradiční neoklasické teorie blahobytu: zdroje jsou efektivně rozdělovány (tj. blahobyt je maximalizován) na dokonale konkurenčních trzích při rovnovážných cenách součet individuálních blahobytů = společenský blahobyt tržní nedokonalosti blahobyt (efektivnost) snižují Autoři: Pigou, Pearce, Turner, Baumol, Oates, aj. Definice: Environmentální ekonomie se zabývá dopadem ekonomiky na životní prostředí, významem životního prostředí pro ekonomiku a tím, jak odpovídajícím způsobem regulovat ekonomické aktivity, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi ekologickými, ekonomickými a dalšími společenskými cíli [Kolstad, 2000] NEE: Příčiny degradace ŽP hodnota = subjektivní veličina (antropocentrismus) trh je obecně efektivní nástroj pro alokaci zdrojů (nabídka-poptávka-cena), ale... Úkrok stranou: Proč jsou tržní ceny důležité? VZÁCNOST CENA... ale SELHÁVÁ (příčina degradace životního prostředí, nadměrná spotřeba zdrojů): veřejné statky = neexistuje trh ani cena Nedokonalé informace negativní externality = vedlejší nezamýšlené efekty lidských činností (např. vztahu výrobceprodejce), které poškozují třetí strany ((většinou tento náklad ( užitku) není kompenzován)) chybná alokace zdrojů (např. nízké tržní ceny) Tyto nedokonalosti vedou k neefektivní alokaci zdrojů a k nedostatečné míře ochrany životního prostředí Neefektivní alokace zdrojů jako tržní selhání Blahobyt jedince odvozen od množství spotřebovávaných statků a služeb: dostupných na trhu (X 1,, X n ) nedostupných na trhu, tj. přírodních statků a služeb (Q 1, Q 2,, Q m ) nedokonalost/neexistence trhu => nemožnost efektivní substituce mezi těmito statky => člověk se nemůže vzdát X a pořídit si více Q i když by rád Doporučení: náprava trhu => ekonomie životního prostředí hledá ekonomickou hodnotu přírodních statků a služeb (odvozuje je od ochoty vzdát se soukromé spotřeby) => zjištěná ekonomická hodnota je považována za fiktivní (neexistující) tržní cenu Náprava trhu/neefektivní alokace Zjištění ekonomické hodnoty přírodních statků => zahrnutí do cenového rozhodování společnosti => JAK: Realizace dílčích veřejných projektů = > posuzovány pomocí CBA Realizovány projekty, které vedou k růstu celkového společenského blahobytu (čistá souč. hodnota > 0) Externality: Definice Příjemcova užitková nebo produkční funkce obsahuje reálnou proměnnou, jejíž současná hodnota závisí na chování jiného hráče (dodavatele externality); dodavatel externality nebere v úvahu efekt svého chování na druhého v procesu rozhodování. Efekt je nezamyšleným nebo náhodným vedlejším produktem nějakých jiných legitimních aktivit dodavatele externality; Změna blahobytu příjemce externality není kompenzována; Vzájemná závislost užitkových a produkčních funkcí není zprostředkována obchodem (trhem) a cenami, ale naopak efekt působí přímo 7

9 NEE: Řešení znečištění ŘEŠENÍ = vládní regulace: INTERNALIZACE EXTERNALIT: uvalení daní na výrobce ve výši negativní externality (tržní ceny jsou opraveny a opět fungují)... A. C. Pigou (1920) mezní užitek mezní náklady MNc = MNp + MNe G E MNe MNp Ekonomicky optimální míra znečištění/znehodnocení ŽP společenské náklady (ekonomické škody) VS náklady na jejich snížení NEE hledá: teoretické mikroekonomické optimum (např. míra poškozování životního prostředí nějakým typem výroby) D F teoretické makroekonomické optimum MU 0 q0 q1 množství q statku i NEE: Optimum ochrany ŽP Ekon. škoda ze znehodnocení ŽP = N na zamezení ekonomika v bodu optima čelí minimálním nákladům spojeným se znehodnoceným ŽP NEE: Problémy a omezení Problém: obtížnost výpočtu výše externality, ekon.škody aj. OCEŇOVÁNÍ životního prostředí (jedna z navazujících přednášek) pragmatismus v env. politice: Kaldor-Hicksův kompenzační mechanismus = užitky nejsou vyčíslovány, ale odhadovány metoda pokusu a omylu = arbitrární stanovení výše daní a jejich testování v realitě společenská volba (politické rozhodnutí) = v demokracii to, co si společnost přeje (?) (proces RIA) VÝSLEDEK: Environmentální ekonomové nerozhodují o cílech (optimu), ale o pouze o nástrojích env. politiky (jak má být dosaženo určeného optima). Stanovená trhem Koncept celkové ekonomické hodnoty HODNOTA ODVOZENÁ Z PREFERENCÍ LIDÍ Celková ekonomická hodnota Užitná hodnota Utilitární Netržní Opční hodnota Neužitná hodnota Hodnota odkazu Existenční hodnota HODNOTA NEZÁVISLÁ NA ČLOVĚKU Vnitřní hodnota Netržní metody oceňování K zjištění hodnoty veřejných statků využíváme tzv. METODY OCEŇOVÁNÍ ŽP Dřevo Možnost rekreace Estetický požitek z krajiny Možnost rekreace v budoucnu Hodnoty zanechání spotřeby pro potomstvo Hodnota ze zachování samotné existence Hodnota přírody sama o sobě 47 8

10 ??Hodnota veřejného statku???hodnota veřejného statku? Neexistuje trh pro určitý statek! = Veřejný statek jakou má hodnotu? Je správné (pozor na neoklasické kriterium správnosti jako efektivnosti) investovat do zlepšení kvality vody? Pokud ano, tak do jaké míry? Koupání? Pstruhová voda? Zjišťujeme preference lidí vůči kvalitě vody čeho jsou ochotni se vzdát, aby byla kvalita vody lepší, tedy JAKÁ JE JEJICH OCHOTA PLATIT (WTP) ZA TOTO ZLEPŠENÍ? I. Poptávkové přístupy I. A - Metody odhalených preferencí A. Vyjádřené preference B. Odhalené preference Z reálného chování jednotlivců na trhu odvozujeme informace o vztahu mezi cenou běžného tržního statku a statkem ŽP (Q, kvalita) Metoda podmíněného hodnocení Výběrové modelování Metoda cestovních nákladů Metoda hedonické ceny Zástupný trh Na trhu je nabízen soukromý statek; jak se mění jeho cena se změnou env. statku? Kompenzovaná (Hicksova) křivka poptávky Odhad změny blahobytu kompenzační a ekvivalentní přebytek Nekompenzovaná (Marshallovská) křivka poptávky Odhad spotřebitelského přebytku Spotřebitel kombinuje soukromý statek s environmentálním statkem, aby vytvořil jiný statek, který je reálným zdrojem užitku, např: návštěvu parku (TCM) 51 I. A - Metody odhalených preferencí (výběr) Metoda cestovních nákladů (TCM) peníze a čas, které lidé vynakládají na cestování do přírody, jsou odhadem ochoty platit za tyto přírodní statky Hedonická cena (HPM) rozdíl v tržní ceně dvou jinak stejných nemovitostí (s výjimkou např. blízkosti parku) je chápán jako ochota platit za lepší kvalitu životního prostředí Metoda hedonické ceny (% parkových ploch v okolí) Celkový přínos pražských parků pro všechny byty v Praze je 11,04 mld. Kč. Jedná se o ČSH přínosů parků v Praze kapitalizovaných v ceně bytů na základě percepce jejich obyvatel Časový rámec se vztahuje k časovému horizontu, do kterého jeho obyvatelé v době koupě bytu plánovali v bytě setrvat (20-30 let?) Průměrná hodnota, kterou parky v Praze přispívají k cenám nemovitostí, na 1 ha parku činí 16,5 mil. Kč 9

11 I. B - Metody vyjádřených preferencí Jejich podstatou je vytvoření hypotetického trhu pro environmentální statky Pomocí dotazníkového šetření je zjišťována: WTP za vytvoření/zachování environmentálního statku nebo WTA za jeho zničení (porušení atp.), nebo za změnu úrovně env. statku (Q, kvalita) I.B - Metody vyjádřených preferencí Metoda podmíněného hodnocení (contingent valuation method, CVM) Hodnota obvykle zjišťována přímo z dotazníkového šetření jedinců, kteří jsou potenciální spotřebitelé environmentálního statku (Příklady: WTP za snížení hluku, WTP za cyklostezku atp.) Metody výběrového modelování (choice modelling; CM) Změna v úrovni jednotlivých vlastností env.statku jiný produkt; CM směřuje k ocenění této změny Proč lokalita máchovo jezero? Výběrové modelování (WTP) o Vysoká návštěvnost o Dlouhodobé problémy s nadměrnou eutrofizací vody (eskalace problému v roce 2004) 100,00 50,00 - Výše ochoty platit - srovnání odhadů modelů (Kč 2007) PM MNL RPL NL RPL NL MNL PM o Výrazná změna kvality vody mezi lety 2004 a 2005 (50,00) Nepřeplněné Čistá voda Znečištěná Nevybavená (100,00) pláže voda pláž o Významný vliv na lokální ekonomiku viditelná snaha problém řešit (150,00) (200,00) MNL NL RPL RPL MNL NL PM (250,00) PM MNL NL PM RPL Náklady a přínosy v čase (mil. Kč) 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00 Náklady a přínosy opatření v jednotlivých letech o o o Závěry Opatření prováděná na Máchově jezeře za účelem zlepšení kvality vody jsou s vysokou pravděpodobností ekonomicky efektivní Opatření prováděná a plánovaná na Máchově jezeře jsou vysoce ekonomicky efektivní Do roku 2020 byl jejich čistý společenský přínos vyčíslen ve výši 263 mil.kč Náklady Benefity o??doporučení pro hospodářskou politiku?? 10

12 Otázky k 3. přednášce Co vyjadřuje funkce ekonomické škody ze znehodnocení ŽP? Co vyjadřuje funkce nákladů na zamezení? Co je v neoklasickém pojetí efektivní alokace zdrojů? Co jsou tržní selhání? Jak probíhá tzv. internalizace externalit? Proč je obtížné vyčíslit škody na ŽP a jak tento problém NEE řeší? Jakou úroveň znečištění ŽP představuje tzv. ekonomické optimum? Děkuji za pozornost Přednáška 5: R. Coase a jeho vliv na ekonomii ŽP Rekapitulace 1 EXISTUJÍ: různé teoretické přístupy k tomu, jak dosáhnout rovnováhy (optima) mezi ochranou a užitím ŽP různá vysvětlení zhoršování stavu ŽP = různá řešení (KDO a CO má dělat?) Rekapitulace 2: Neoklasická environmentální ekonomie: Vychází z tradiční neoklasické teorie blahobytu: zdroje jsou efektivně rozdělovány (tj. blahobyt je maximalizován) na dokonale konkurenčních trzích při rovnovážných cenách ALE EXISTUJÍ PROBLÉMY: veřejné statky = neexistuje trh ani cena negativní externality: vedlejší nezamýšlené efekty lidských činností poškozují třetí stranu nedochází ke kompenzaci VÝSLEDEK: neoptimální alokace zdrojů (např. nadměrná spotřeba přírodních zdrojů, poškozené životní prostředí) 11

13 Rekapitulace 2: Neoklasická environmentální ekonomie: Tržní selhání považuje za zásadnější než selhání vlády (srovnej tržní přístupy k ochraně ŽP). Doporučení náprava nedokonalého trhu pomocí vládních opatření (nástroje environmentální politiky). Blahobyt jedince: Uind = f (X1, X2,, Xn; Q1, Q2,, Qm), X1,, Xn jsou ekonomické statky vytvářené člověkem a Q1,, Qm jsou statky a služby životního prostředí Nedokonalost trhu spočívá v nemožnosti efektivní substituce X1,, Xn za Q1,, Qm spotřebitelem Ronald Coase Zakladatel teorie transakčních nákladů (tr.n), kterou položil základní stavební kameny nové institucionální ekonomie. V roce 1991 udělena Nobelova cena za ekonomii za rozvoj nové vědní disciplíny na pomezí ekonomie a práva a za příspěvek k objasnění institucionální struktury ekonomiky. Někdy řazen i k Chicagské školy či směru ekonomie a právo Dílo: Jediná kniha: Britské rozhlasové vysílání, studie monopolu (1950) Články: Povaha firmy (The nature of the firm) (1937) Problém společenských nákladů (The problem of social cost) (1960) nejcitovanější ekonomický článek v historii HRA Coasův teorém Znečištění vody papírnou v oblasti horního toku řeky x Chov ryb rybářským svazem na dolním toku řeky HRA Coasův teorém Hrací karta pro rybářský svaz: Úroveň znečištění Celkové náklady HRA Coasův teorém HRA Coasův teorém Hrací karta pro pro papírnu: Úroveň znečištění Celkové náklady

14 K čemu jsme došly? Výsledek vyjednávání (míra znečištění řeky) je nezávislý na počátečním rozdělení vlastnických práv. POZOR! Pouze za daných předpokladů Jaké byly předpoklady? Vlastnická práva: přesně specifikována a dokonale vynutitelná Transakční náklady: nulové Efekty bohatství (předpokládány pouze implicitně): nulové co to je?? Jsou předpoklady v reálném světě splněny? Coasův teorém Problém společenských nákladů (1960): HLAVNÍ TEZE: V systému s NULOVÝMI tr.n. povedou soukromá vyjednávání k pareto-optimálnímu výsledku, a to nezávisle na původním rozdělení vlastnických práv (alokační neutralita). Stigler později označil jako COASŮV TEORÉM Připomenutí: Neoklasická environmentální ekonomie (Externality) ŘEŠENÍ EXTERNALIT = vládní regulace: INTERNALIZACE EXTERNALIT: uvalení daní na výrobce ve výši negativní externality (tržní ceny jsou opraveny a opět fungují)... A. C. Pigou (1920) mezní užitek mezní náklady MNc = MNp + MNe G E MNe MNp Tato teze přinesla nový pohled na externality D F MU 0 q0 q1 množství q statku i Coase: Externality Externality nejsou důsledkem jakéhosi nevysvětlitelného selhání trhů, ale důsledkem vysokých tr. N spojených se soukromým vyjednáváním Zda externality vzniknou či ne, je závislé na velikosti tr. N. Je Coase spíš liberál nebo intervencionista? Vysoké tr.n obhajuje Pigouovy daně Nízké tr. N obhajuje soukromá vyjednávání Porovnáváme tr. N trhu a administrativní N státu Jak poznáme, které řešení v konkrétní situaci zvolit? Shrnutí: Coasův teorém Vycházíme z neoklasického modelu dokonale konkurenčních trhů (a tedy nulových tr.n) Potom (jsou-li jasně vymezena vlastnická práva!) není nutné řešit negativní externalitu pomocí Pigouových daní (státních zásahů) administrativně nákladné řešení Problém lze vyřešit přímým vyjednáváním mezi znečišťovatelem a poškozeným (dohoda či soudní rozhodnutí) efektivnější 13

15 Kritika Coase Předpoklady Coasova teorému v reálném světě téměř nikdy nesplněny! Coasův teorém u ekologických problémů nepoužitelný: vl. práva k přírodním zdrojům nejsou vymezena a nízké tr. N jsou ojedinělé je zahrnuto mnoho stran najednou proto negativní externality stejně většinou řeší stát Coase (1988) argumentuje: Nechtěl jsem vyzdvihovat svět s nulovými transakčními náklady, ten neexistuje. Chtěl jsem upozornit na teoretickou možnost jednání a ukázat, že i přes tuto teoretickou možnost toto jednání v reálném světě nenalézáme právě díky jeho nesplnitelným předpokladům. Chtěl jsem upozornit na potřebu zahrnutí tr. N do ekonomické analýzy, abychom studovali reálný svět, nikoli modelový, který neexistuje. Další souvislosti Coaseho teorému Až do příspěvku Coaseho převažoval přístup Pigoua (cena externality určena regulátorem, množství trhem) Coaseho přístup lákavý: Externality nejsou překážkou efektivnosti Řešení lze plně decentralizovat MNOŽSTVÍ I CENA EXTERNALITY URČENA TRHEM!! ÚSKALÍ: Volba pravidel má (počáteční rozdělení vl. práv) a kladné tr. N: Dopady na redistribuci důchodů (Kdo komu platil ve hře?) Má vliv na konečný ekonomický a ekologický výstup (práva na straně poškozeného vedou většinou k menšímu znečištění) Buchanan et. al.: Tr. N v případě průmyslového znečištění: nejsou stejné v případě odpovědnosti znečišťovatele vs. poškozeného za znečištění (pokud má znečišťovatel nulovou zodpovědnost, pak tr. N poškozených (velká skupina poškozených) má prohibitvně vysoké tr.n Normativní rovina: ústup od principu znečišťovatel platí Přerozdělení práv v případě konfliktu se uskuteční pouze tehdy, pokud jsou očekávané tr. N nižší, než očekávaný přínos ze změny práv! viz. Pareto relevantní X Pareto irelevantní externality Coasův vliv na ekonomii ŽP: shrnutí Objevil vazbu mezi existencí institucí a transakčními náklady a neoklasickou ekonomií a dokázal, že za předpokladu dobře definovaných vlastnických práv a neexistence transakčních náklad neoklasický model efektivní alokace vzácných zdrojů je funkční i za přítomnosti externalit. zahájil diskusi o významu institucí (pravidel, organizací, práv) při re/alokaci vzácných zdrojů neoklasikové považovali existující institucionální rámec za daný neusiloval o vyslovení jednoznačných silných závěrů snažil se ukázat rozdílnost fungování modelového (tr.n = 0) a reálného světa, s tím, že pouhé studium toho prvního nám neumožní nalézt řešení ekologických problémů v ekonomii ŽP často citován, ale reálnou ekologickou politiku prakticky neovlivnil (jako jeden z prvních však upozornil na administrativní N fungování státu) Otázky k 5. přednášce Co jsou to transakční náklady? Jaké alternativní řešení negativních externalit Coase navrhuje a za jakých předpokladů? Co je podstatou Coasova teorému? Jaký závěr vyvozují z Coasova článku představitelé neoklasické environmentální ekonomie? Přečíst: Coase (1960): The Problem of Social Cost (český překlad viz ISIS) Děkuji za pozornost Přeji ať se Vám v dalším studiu daří! Politika mezinárodní smlouvy a dohody ŽP Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 5ZP

16 Analýza nadnárodních externalit Pomůže Pigou a další nástroje národní environmentální politiky? Pomůže Coase a definice vlastnických práv? Mezinárodní dohody ale: Vymahatelnost Pestrost mezinár. komunity Problém černého pasažéra Nadnárodní externality jsou běžné a důležité Mezinár. dohody - teorie her Rozhodovací jednotky státy Co je dobré pro jednu zemi závisí i na tom, co dělají ostatní. Mezinár. dohody jako nekooperativní hry kvůli nevymahatelnosti Mezinár. dohody jako kooperativní hry - státy vyjednávání Jako hry o více kolech MARPOL Přeprava ropy loďmi standardy tankerů Donucení možné: omezení přístupu nevyhovujícím lodím do přístavů Historie Nejprve dvoustranné smlouvy např. splavnost řek Boom mezinár. dohod po 2. sv. válce 1945: vznik OSN 1972: konference OSN Stockholm UNEP 1992: konference OSN Rio de Janeiro cíl UR, Agenda : konference OSN Johannesbourg odklon od snah 2012: Rio+20 (trade and green economy) Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy 1985 Montrealský protokol 1987 Vstoupil v platnost, když ratifikován státy s 2/3 globální produkcí (r. 1989) Zákaz / omezení výroby, časový náběh Fond určený rozvojovým zemím Omezení obchodu se zeměmi, které nepodepsaly

17 OSN: UNEP, EHK OSN UNEP: Iniciování a sjednávání mezinárodních env. smluv EHK OSN: Evropa, S Amerika, středoasijské země Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) Aarhuská úmluva o přístupu veřejnosti k informacím, o účasti veřejnosti na rozhodování EU Evropské společenství má právní subjektivitu pro uzavírání mezinár. norem Nařízení: povinné pro členské země bez transformace do právního systému Nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech přináší zákaz nebo omezení výroby pro vybrané látky (Stockholmská úmluva o POPs 2001) Rozhodnutí Směrnice: povinné, implementace do právního systému Směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod OECD Organizace nejbohatších zemí 1972: přijala princip znečišťovatel platí Vydává rozhodnutí (závazná), doporučení Vliv na vývoj mezinárodní ochrany ŽP Mezinárodní právo Právní rovnost subjektů Princip dohody se musí dodržovat Měkké normy morálně zavazující deklarace, prohlášení Tvrdé normy smlouvy (cca 600 pro ŽP a související oblasti) Mnohostranné, dvoustranné Principy mezinár. norem Princip státní suverenity a respektování životního prostředí vně státu Úmluva EKH OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahující hranice států (EIA) (umožněn vliv jiných států na rozhodování) Princip kladení větších závazků na bohatší znečišťovatele Úmluva OSN o boji proti desertifikaci Finanční pomoc CLRTAP ČSSR od r Protokol o snížení emisí síry Emisí těkavých organických látek těžkých kovů persistentních organických polutantů Emisí oxidů dusíku K omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozonu

18 Karpatská úmluva 2003, iniciováno Ukrajinou Rámcová úmluva OSN o změně klimatu Kjótský protokol 1997 Vstoupil v platnost, když ratifikován státy s alespoň 55% globální produkcí (2005 Rusko), USA neratifikovalo Snížení o 5% do období oproti r (ČR o 8%) IPCC odborný panel Nástroje: Společná implementace (rozvinuté státy) Mechanismus čistého rozvoje Obchodování s emisemi (uvažovalo se o zdanění emisí, obchodování s emisemi preferovaly USA) Co po roce 2012??????? EU climate and energy package (sklen. plyny - OZE - úspory) (30?) Revize EU ETS - obchodování s emisemi CO 2. Méně rozdání povolenek zdarma, více aukcí. Strop se bude snižovat. Zahrnutí dopravy, bydlení, zemědělství, odpadů -20%; 20% podle HDP. Závazné národní cíle pro OZE (ČR 13%) Využití technologie Carbon capture and storage Děkuji za pozornost. Zdroje k dalšímu studiu: Hlaváček, J.: Mezinárodní environmentální právo a ochrana životního prostředí, VŠE Barrett, S.: The theory of international environmental agreements, Handbook of Environmental Economics, Vol. 3, pp Přednáška 5: Tržní přístupy k ochraně ŽP Institucionální ekologická ekonomie

19 Vznik tržních přístupů od 80. let 20. století vychází z tradice rakouské školy (popř. školy veřejné volby) vládní selhání 2 skupiny ekonomů: 1. Rakouská ekonomie ŽP (Rothbard, Block, Cordato) 2. Tržní environmentalismus (Anderson, Stroup, Yandle aj.) Společná pozice: Trh ochrání ŽP lépe než vládní regulace. Základní charakteristika jednotlivci mají zájem o kvalitní ŽP (rekreace, estetické, opční hodnoty) lze-li, poptávají je na trzích poptávka vytváří nabídku čím je čisté ŽP vzácnější, tím je vyšší jeho cena atd. podmínka směny: soukromé vlastnictví přírodních zdrojů Tržní přístup zdůrazňuje pozitivní podněty spojené s cenami, zisky a podnikáním jako kontrast vůči ekologickým politikám, které se zaměřují na negativní podněty spojené s regulací a daněmi [Anderson, Leal, 2001] Tvrdíme, že lze vyřešit problémy znečištění životního prostředí tím, že se budeme opírat o stejné jednání a motivace jednotlivých lidí, které jsou příčinou ekonomického růstu a rozvoje společnosti. Hlavní hybnou silou tohoto řešení je využití obrovského potenciálu sobeckého zájmu jednotlivců [Block, 2007] Proč dochází k poškození ŽP? K vzácným zdrojům je volný přístup. Existující individuální vlastnická práva k přírodním zdrojům nevymahatelná. Výkon individuálního vlastnického práva je veřejnou autoritou omezen (Clean Water Act) (Anderson a Snyder, 1997). Přírodní zdroje jsou ve státním vlastnictví (resp. ve správě státu) a jsou chybně alokovány mezi konkurenční užití (Libecap a kol., 2009). Státem nastavená pravidla opačný efekt než zamýšlený (Endangered Species Act) (Stroup, 2007) Tržní environmentalismus Založený na případových studiích Co se podařilo v rámci soukromoprávních řešení a proč Co se nepodařilo v rámci regulace a proč Analýza motivací k jednání Obhajoba správně nastavených motivací Soukromé vlastnictví Individuální převoditelná práva na zdroje nevlastněné soukromým sektorem Vymahatelnost práva, soudní spory Řešení ekologických problémů: Soukromé vlastnictví nebo politika, která dbá na motivace Řešení ekologických problémů rakouská škola = vymezení a ochrana individuálních (soukromých) vlastnických práv k přírodním zdrojům Práva vzniknou když očekávaný užitek ze vzniku práv opodstatní náklady na jejich ustanovení a prosazování ( vzácnosti) dohoda uživatelů!! neexistence práv (volný přístup) tržní selhání Institucionální ekologická ekonomie Role vlády: garantovat vzniklá práva, snižovat náklady prosazování práv pomocí soudů 18

20 Jaké instituce jsou udržitelné? 80. léta 20. stol.: Ostrom, Young, Bromley, Vatn PŘÍČINA: Degradace přírodních zdrojů je způsobena existujícími institucemi (zejména vlastnickými či uživatelskými právy), jenž neposkytují jednotlivcům dostatečné podněty k ochraně. [Young, 2002] ŘEŠENÍ: o porozumět existujícím institucím empirické zkoumání o definovat a zavést udržitelné instituce Obecný závěr: one size does not fit all = nelze jednoznačně upřednostnit vládní regulaci ŽP ani individuální vl. práva Stát i trh selhávají Stát je však tvůrcem a garantem práv (jeho role je významná, nezastupitelná). Volný přístup ke zdrojům způsobuje tragédii obecní pastviny. Komunitní vlastnictví v kombinaci s vl. regulací je často vhodnou alternativou. Tvrdím, že navrhnout správné instituce je složitý, časově náročný a konfliktní proces, a nelze tudíž předpokládat, že optimální institucionální řešení může být snadno vyprojektováno a s nízkými náklady implementováno externími autoritami. Tento proces vyžaduje spolehlivé informace o časových a místně specifických proměnných, jakož i širokou škálu kulturně akceptovatelných pravidel [Ostrom, 2006] Příklad: instituce pro správu povodí Povodí = hydrologická oblast (plocha), ze které voda odtéká jedním místem Optimální instituce jsou: ty, co umožňují správu celého ekosystému (pravidlo souladu institucí s ekosystémem = FIT) ty, co zapojují obyvatele žijící v povodí do rozhodování (prvek komunitního vl. přenesení části odpovědnosti na přímé uživatele zdroje) KRITÉRIA Soukromé vl. Komunitní vl. Dynamika tvorby bohatství Distribuce bohatství Problém externalit Schopnost reagovat na změny Problém souladu (FIT) Dynamická tvorba bohatství, rychlý růst, efektivní alokace pomocí přesměrování zdroje k nejvyšší tržní nabídce. Vytváří nerovnosti ve společnosti, počáteční distribuce práv ovlivňuje další možnosti jednotlivců. Vyvolává externality a řeší je s velkými obtížemi. Dohoda ind.vlastníků v případě potřeby změny pravidel je problematická (vysoké transakční náklady, nízká důvěra aj.). V řadě případů není vhodné dělí komplexní ekosystém na malé jednotky správy. Nižší dynamika kvůli omezené převoditelnosti práv a kol.vyjednávání o změnách čas na postupné přizpůsobení externím změnám. Nižší majetkové rozdíly zajišťují udržitelnost režimu a lepší vztahy v komunitě. Ext. jsou automaticky řešeny v rámci komunity vlastníků. Komunitní systém je schopen lépe reagovat na aktuální externí podněty a přiměřeně se adaptovat novým podmínkám. Je vhodnější hranice režimu správy spíše odpovídají přírodním hranicím ekosystému. Otázky k 9. přednášce: Charakterizujte klíčová sdělení tržních přístupů k ochraně ŽP. Proč z pohledu tržních přístupů neexistují tržní selhání? Jak se projevují vládní selhání? Jak se na správnou cestu ochrany životního prostředí dívá Ostrom? Co je pro Ostrom z pohledu účinné ochrany životního prostředí důležité? Děkuji za pozornost a těším se nashledanou v příštím týdnu! Doplňkový zdroj informací: Urbanová, T., Šíma, J. (2004): Tržní přístup k ochraně životního prostředí, VŠE 19

21 Nástroje environmentální politiky Nástroje environmentální politiky klasifikace nástrojů preventivní vs. nápravné negativní vs. pozitivní stimulace podle míry přinucení direktivní (administrativní) ekonomické (tržně orientované) ostatní (dobrovolné) cílem je změna rozhodování subjektů na trhu Vývoj ve využívání nástrojů I léta command and control (administrativní nástroje) od 60. let roste úloha ekonomických nástrojů statická efektivnost dynamická efektivnost zdroj příjmů do veřejného rozpočtu ALE! možnost podpory monopolního chování výrobců ve formě snížení produkovaného množství statků pod společensky optimální úroveň neurčitost dopadů v porovnání s přímou regulací chybí ex-ante a ex-post evaluace účinnosti!!! Vývoj ve využívání nástrojů II. evaluace od 80. let kriteria dle OECD: environmentální účinnost ekonomická efektivnost vyvolané a administrativní náklady veřejné příjmy širší ekonomické efekty měkké efekty dynamické efekty a inovace někdy zjednodušené hodnocení dle metody 3E Economy (hospodárnost), Efficiency (účinnost), Effectiveness (efektivnost) Výsledky evaluací vybrané příklady Vývoj ve využívání nástrojů III. vyvolané náklady: administrativní náklady p. z velkých a zvláště velkých zdrojů (2004) 2,79 % p. ze středních zdrojů (2004) 142 % Zaplacený p. za vypouštění p. za odebrané poplatek za rok odpadních vod množství (tis. Kč) podzemní vody p. k úhradě správy vodních toků p. za znečištění ovzduší p. za uložení odpadu na skládku p. za komunální odpad p. dle zákona o obalech do ,9 40,5 35,2 32,9 38,9 28,9 26, ,2 7,3 57,3 105,8 32,9 46,3 58,0 nad ,2 3,1 4,8 16,2 14,6 0,3 5,9 80. léta dynamický nárůst používání ekonomických nástrojů mezi lety nárůst počtu o 25 % ALE! většina marginální charakter neovlivňuje chování ekonomických subjektů chybí systematická ex-post analýza účinnosti některé ad hoc analýzy ukazují, že: 45 % nástrojů má signifikantní dopad na chování subjektů 30 % nástrojů nemá pozitivní dopad 90. léta až současnost - stabilizace používání ekonomických nástrojů 20

22 Administrativní nástroje EP Fungování administrativních nástrojů příkazy a zákazy limity a kvóty normy a standardy význam předepisování určitého způsobu chování subjektů (podnikatelů či spotřebitelů) ve vztahu k ŽP Výhody a nevýhody administrativních nástrojů výhody větší jistota reakce rychlost působení v případě kontroly jednodušší aplikovatelnost efektivnější v případě kritických okamžiků nevýhody žádný stimul k dalšímu zlepšování ŽP po dosažení cílů vysoké administrativní náklady nutnost kontroly omezují rozhodovací prostor subjektů a neberou v úvahu individuální náklady na zamezení Ekonomické nástroje princip fungování tržně orientované pobídky k environmentálně žádoucímu chování cenový mechanismus: stanovení ceny kvalita ŽP je výsledkem trhu (např. poplatky, ekologické daně) stanovení kvality ŽP cena je generována trhem (např. obchodovatelné povolenky) VÝHODA! zohledňuje individuální nákladovou funkci (jsou efektivní!) podněcují k inovativní činnosti Ekonomické nástroje EP Fungování ekonomických nástrojů poplatky a daně (daňová zvýhodnění, EDR = double dividend) pokuty finanční podpory (dotace, subvence, zvýhodněné půjčky, úhrada úroků) finanční rezervy depozitně refundační systémy (zálohy) environmentální pojištění obchodovatelná povolení (ovzduší, odpady, půda, ochrana přírody) 21

23 Výhody a nevýhody ekonomických nástrojů Ekonomické vs. administrativní nástroje výhody neustálý podnět ke zlepšování stavu ŽP nechávají prostor pro rozhodování subjektů a hledání vlastních řešení fungují spíše na principu povzbuzování než donucování vyžadují nižší administrativní náklady nevýhody nikdy nezmění chování všech subjektů nikdo nemá dokonalé informace o správné tohoto nástroje Obchodovatelná povolení Ostatní nástroje náklady na zamezení MN2 MN1 G D P E B A C zdroj zdroj 2 snížení emisí dobrovolné nástroje ecolabelling ecodesign reporting systémy environmentálního řízení (EMS) principy čistší produkce uzavírání dobrovolných dohod ostatní informační výzkum a vývoj Nástroje SPŽP ČR zvyšování povědomí veřejnosti v otázkách ŽP, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta právní nástroje ekonomické nástroje dobrovolné nástroje informační nástroje nástroje strategického plánování nástroje zapojování veřejnosti výzkum a vývoj institucionální nástroje mezinárodní spolupráce Děkuji za pozornost Ing. Jan Slavík, Ph.D. 22

24 množství potravin (v tunách) populace (v miliónech) Ekonomické aspekty a hodnocení (trvale) udržitelného rozvoje Ing. Jiří Louda Osnova Definice a historický vývoj problematiky UR z pohledu přírodovědců UR v různých ekonomických školách Praktické sledování UR Udržitelný rozvoj na regionální a lokální úrovni Praxe v ČR Místní Agenda 21 Co je to udržitelný rozvoj I Anglicky Sustainable Development Původně normativní koncept užívaný zejména environmentalisty Neexistuje jednoznačná vědecká shoda ve věci definice UR, k roku 1996 bylo zaznamenáno přes 80 definic (Fowke & Prasad. 1996) Trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích (UNITED NATIONS Our common future) Do ekonomického jazyka je definici možno přeložit takto: Dnešní růst blahobytu nesmí mít negativní důsledky pro blahobyt zítřejší. To znamená, že budoucí generace mají právo na minimálně stejnou úroveň ekonomických příležitostí a alespoň stejnou úroveň ekonomického blahobytu, jako je nyní k dispozici současným generacím. (Pearce a Barbier, 2010) V ČR je UR zakotven v zákoně 17/1992 o životním prostředí Vychází definice podle Brundtlandové (UN, 1987) Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost spokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává funkce ekosystémů Co je to udržitelný rozvoj II 3 (4) pilíře UR Ekonomický Environmentální Sociální (Institucionální/kulturní) Snaha o dosažení Intragenerační sravedlnosti Intergenerační spravedlnosti Problém: co je spravedlnost? Formulace konceptu UR nejvýznamnější milník v historii environmentální regulace Zaměření pozornosti ekonomů na makroekonomické souvislosti rozvoje a ochrany ŽP (do té doby jen mikroekonomická pohled) Historický vývoj R Thomas Matlus: Esej o principu populace R Kenneth Boulding první definice udržitelnosti a UR (The Economics of The Coming Spaceship Earth): Rozlišování otevřeného a uzavřeného systému (v uzavřeném systému jsou propojeny všechny vstupy a výstupy, neexistují žádné vstupy z venku z přírody a žádné výstupy ven do přírody) R Konference OSN o lidském životním prostředí ve Stockholmu o Ustanoven Program OSN pro ŽP (UNEP) o Prezentovány Meze růstu (Římský klub: manželé Meadowsovi) o Předpověď totálního kolapsu globální ekonomiky závislé na energiích? do 100 let potraviny o 1992 Revize Překročení limitů. Mírnější prognózy populace Nastartování celospolečenské diskuse o UR reagují i mnozí makroekonomové (Nordhaus a Tobin, 1972; Nordhaus, 1973; Solow, 1974; Stiglitz, 1974) R vrchol diskusí o UR. Vydána zpráva Naše společná budoucnost o Tzv. Brundtland Report o Nejužívanější definice UR o Vydala Světová komise OSN pro ŽP a rozvoj čas (WCED) Historický vývoj II R Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru (tzv. Summit Země) Stanoveno 27 zásad/principů UR Ustanovena Komise pro udržitelný rozvoj (UNCSD) Přijata Agenda 21 Cíl: pracovní náplň pro 21. století pomocí rozpracování principů UR v místních podmínkách Implementace principů UR na místní úrovni R vznik Světové podnikatelské rady pro UR (World Business Council for Sustainable Development). 200 nejvýznamějších světových firem z 30 zemí ArcelorMittal, BASF, Caterpillar, DuPont, Veolia, Volkswagen, Nokia, Unilever, PWC, Holcim, Allianz Do r měly být vypracovány Národní strategie UR R druhá konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Johannesburgu (tzv. Světový summit o UR) 23

25 míra znečišťováění ŽP Kg SO 2 na hlavu UR v ekologii (ochraně ŽP) Pohled na udržitelnost z hlediska ekosystémů člověk je pouze jejich součástí, není nadřazený (biocentrismus) Vnitřní hodnota přírody nezávislá na lidských preferencích a užitku Přírodní zákonitosti limitují prostor pro hospodářský a populační růst Stěžejní problém: populační růst a vyčerpatelnost a nenahraditelnost přírodních zdrojů Limity pro velikost lidské populace a spotřebu dané biologickými systémy => ekologický redukcionismus (člověk nemá právo strukturu a původní funkce složek přírody) Skepse vůči svobodnému rozhodování jedinců Statický pohled na stav ŽP Snaha redukovat vliv lidstva na ŽP, biodiverzitu atd. Důraz na komplexitu ekosystémů Reakce ekonomů na diskusi o UR V 70. l. 20. st. se začala udržitelným rozvojem zabývat řada předních mainstreamových ekonomů a nositelů Nobelovy ceny za ekonomii James Tobin Joseph Stiglitz Robert Solow William Nordhaus Kenneth Arrow Reakce na apokaliptické Meze růstu Obava mainstreamových ekonomů z prosazení neomalthusiánských myšlenek a omezování ekonomické svobody (např. H. Daly, J. W. Forrester) typu: Snížení využívání přírodních zdrojů o 75 %, snížení produkce znečišťujících látek o 50 %, snížení hrubých investic o 40 %, snížení produkce potravin o 20 % a snížení porodnosti o 30 % (Nordhaus. 1973) Ekonomický pohled na UR a formy udržitelnosti Ekonomové zabývající se UR rozlišují 3 resp. 4 druhy kapitálu přírodní kapitál (K n, natural capital): veškeré zdroje poskytované přírodou vč. prostoru pro ukládání odpadů/ lidský kapitál (K h, human capital): lidé a jejich dovednosti a znalosti fyzický nebo člověkem vytvořený kapitál (K p, physical nebo man-made capital): veškeré lidmi vytvořené produkty (sociální kapitál (K s, social capital): společenské normy, mezilidské vztahy, důvěra mezi lidmi atd. ) Umělý kapitál: K h + K p Celkový kapitál: K = K n + K h + K p (+K s) Formy udržitelnosti (podle nahlížení na přírodní kap. jeho substituovatelnost za jiné druhy kapitálu) slabá udržitelnost všechny druhy kapitálu jsou substituty (neoklasická environmentální ekonomie) silná udržitelnost K n nenahraditelný, komplement k ostatním druhům kapitálu (ekologická ekonomie). Slabá udržitelnost I Zásoba celkového kapitálu (K t = K n + K h + K p ) v čase t neklesá Slabá udržitelnost (Solow-Hartwickova udržitelnost) umožňuje substituci různých druhů kapitálu zdůrazňuje roli technického pokroku Hartwickovo (-Solowovo) pravidlo K t 0 Pro dosažení udržitelného rozvoje musí celkový kapitál (zásoba celkového kapitálu) růst nebo zůstat konstantní, přičemž je možné, aby se hodnota přírodního kapitálu snižovala, pokud ale hodnota umělého kapitálu vzroste minimálně o stejnou hodnotu Antropocentrismus příroda a přírodní zdroje mají takovou hodnotu, jakou jim ji člověk přiřadí Slabá udržitelnost II Neoklasici - globální tržní ekonomika je dobrou základnou pro dosažení udržitelného rozvoje (jistou míru vládní regulace ekonomiky v oblasti kontroly znečišťování a čerpání přírodních zdrojů připouštějí) Ekonomický imperialismus (ekonomický subjekt nadřazen ekosystému, má právo využívat přírodu k uspokojování svých potřeb) Environmentální/technologický optimismus Víra v technický pokrok lidstva jímání plynu z břidlic roponosné písky Technologický pokrok = zvyšování K h => zvyšování K p (a případně též K n ) Environmentální Kuznetsova křivka podpůrný argument technologického optimismu Environmentální Kuznetsova křivka (EKC) 200 Tvar převráceného 150 U, osa X HDP, osa Y znečištění ŽP Empiricky 100 zkoumána platnost EKC pro mnoho látek znečišťující ŽP, ale potvrzeno 50 jen pro některé látky (např. SO 2,NO x, smog) Zastánci EKC 0 tržní environmentalisté: tvar křivky závisí nejen na bohatství, ale i na institucionálním prostředí HDP v dolarech na hlavu Spor: kde leží bod zvratu SO2: USD/obyv. (Yandle a kol., 2004) X 6648 USD/obyv. (Grossman a Kueger) X USD/obyv. (Hayward, 2005) NOx: USD/obyv. (Yandle a kol., 2004) CO2: USD/obyv. (Yandle a kol., 2004) Environmental camel curve křivka se dvěma vrcholy, empiricky ověřeno např. pro olovo nebo arsen v řekách (Grossman a Krueger, 1995) Platnost EKC tedy není jednoznačná HDP na hlavu 24

26 UR v neoklasické ekonomii Silná udržitelnost Založeno na zkoumání lidského blahobytu (zjednodušeně: výše spotřeby), porovnávání (mezního) užitku a (mezního) nákladu Základní otázka: Může být dosahováno konstantní výše spotřeby (při konstantní populaci) za předpokladu, že neobnovitelné zdroje jsou důležitý produkční vstup? Ano, je-li splněno: Lidský či člověkem vytvořený kapitál je substituovatelný za přírodní kapitál Není-li přírodní kapitál nutně nutný pro produkci Jsou-li zásoby přírodního kapitálu vyčerpávány efektivně TEDY UR JE DOSAŽENO, PLATÍ-LI HARTWICKOVO PRAVIDLO K t 0 Rozhodující je hodnota celkové zásoby kapitálu Není zásadní důvod pro zachování veškerého přírodního kapitálu Slabá forma udržitelnosti (weak sustainability) Zástupci: Solow, Hartwick, Pearce Přírodní kapitál nelze substituovat jinými druhy kapitálu, přírodní kapitál je komplementem ostatních druhů kapitálu důvody: zvýšením spotřeby jednotlivců nenahradíme degradaci ŽP příroda (přírodní kapitál) poskytuje některé základní funkce pro život na Zemi Striktní dodržování pravidla předběžné opatrnosti Snaha zachovat všechny důležité přírodní zdroje (omezením jejich spotřeby) Matematické vyjádření silné udržitelnosti ΔK n 0 Jedním z ukazatelů: Ekologická stopa Hlavní představitel: Herman Daly 3 pravidla silné udržitelnosti podle Dalyho (Foltýnová, 2005): 1. obnovitelné zdroje musí být využívány pouze rychlostí stejnou či nižší, než je rychlost růstu konkrétní, předem definované zásoby zdrojů, 2. využívané neobnovitelné zdroje musí být nahrazovány obnovitelnými substituty tak, aby zůstal zajištěn tok jimi poskytovaných služeb během času na konstantní úrovni, 3. emise musí být omezovány na úroveň asimilační kapacity životního prostředí. UR v ekologické ekonomii Hlavní otázka: jak zkombinovat pohled (neoklasických) ekonomů a ekologů na UR? Východisko: sociální, ekonomické a environmentální systémy by měly napomáhat k uspokojení stejných potřeb generaci současné i generacím budoucím Hartwickovo pravidlo není dostačující pro dosažení UR Přírodní kapitál a lidmi vytvořený kapitál jsou spíše komplementy než substituty Minimální podmínky pro dosažení UR: Pro obnovitelné zdroje: limitovat spotřebu obnovitelných zdrojů na úrovni udržitelných výnosů/úrody Pro neobnovitelné zdroje: reinvestovat zisky z využívání neobnovitelných zdrojů do obnovitelného přírodního kapitálu UR v ekologické ekonomii II Steady State Economy (Ekonomika rovnovážného stavu) Vyváženost přírodních a společenských složek UR Člověk není nadřazen přírodě (je její součástí), ale má právo využívat její statky Přechod od kvantitativní ke kvalitativní spotřebě Ekonomika v bodě, kdy nedochází k technologickému pokroku Růst populace je konstantní (porodnost = úmrtnost) Produkt udržován na nízké úrovni (produkce statků na úrovni opotřebení kapitálu) Silná forma udržitelnosti Zástupci: Daly, Costanza Velmi silná a velmi slabá udržitelnost Velmi slabá udržitelnost: pro dosažení udržitelného rozvoje je nejdůležitější spotřeba. Je-li spotřeba neklesající, je dosahováno udržitelnosti Velmi silná udržitelnost: Pro udržitelný rozvoj jsou důležité veškeré druhy (přírodního) kapitálu. Pro dosažení udržitelného rozvoje je nutné, aby množství jednotlivých druhů přírodního kapitálu (ropa, plyn, kovové rudy, dřevní hmota,...) zůstalo konstantní Grafické znázornění konceptů UR Základní koncepty UR (liší se podle vzájemného vztahu mezi pilíři) Svodidlový model (Russian Dolls Modell) SILNÁ UDRŽITELNOST Sektorový model (Magický trojúhelník UR) SLABÁ UDRŽITELNOST Integrovaný model UR (Model magických disků) Praktický problém konceptů UR: UR je všeobecně vnímán jako aktivita pro ochranu ŽP 25

27 Ekonomický růst vs. udržitelný rozvoj Nejvyužívanější ukazatel ekonomického růstu: HDP=C+I+G+NX HDP považován za hlavní indikátor blahobytu kritika ze strany environmentálních ekonomů HDP nereflektuje: hodnotu neplacené práce míru vzdělání úroveň zdraví lidí znečištění ŽP ( se ekonomové víceméně shodují na tom, že ekonomický růst vede k nezvratnému vyčerpávání přírodních zdrojů, ale už se neshodují na tom, zda takovýto rozvoj je svojí podstatou neudržitelný, Pearce a Barbier, 2010) Kritika HDP => konstruování alternativních indikátorů pro účely měření komplexněji pojaté míry rozvoje společnosti Alternativní ukazatele rozvoje společnosti HDP v současnosti základní ukazatel rozvoje lidské společnosti Vyjadřuje HDP i kvalitu života, pocit štěstí? Alternativní ukazatele rozvoje HDI (Human Development Indicator - Index lidského rozvoje): posuzuje HDP, gramotnost, střední délku života. UNDP publikuje každý rok pro 182 zemí GPI (Genuine Progress Indicator - Skutečné bohatství národů): HDP náklady na odstranění znečištění ŽP + hodnota neplacené práce (práce v domácnostech) NNP (Net National Product - Čistý národní produkt ): HDP využívaní přírodního kapitálu, degradace ŽP, katastrofy. Využívá jej Světová banka, Solow LLE (Literate Life Expectancy - Vzdělanost a střední délka života): Ukazatel složený z indexu zdraví a vzdělání, někdy považován za nejdůležitější z indikátorů blahobytu ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare - Index udržitelného ekonomického blahobytu) : měří růst lidského blahobytu, upravuje systém národních účtů ve vazbě na aspekty blahobytu ve společnosti. Využívaný autory Daly a Cobb Proč UR sledovat Teorie Snaha sledovat vývoj všech tří pilířů UR s cílem vyhnout se nevyváženému vývoji určitých pilířů na úkor ostatních Obvyklé střety pilířů Ekonomický pilíř na úkor environmentálního (např. Ostravsko) Environmentální pilíř na úkor ekonomického (např. národní parky) Praxe Závazky vyplývající z politických a strategických dokumentů, případně zákonů Dobrovolné iniciativy (místní Agenda 21) Udržitelný rozvoj od celoevropské po lokální úroveň UR politický cíl na všech úrovních územně-správní diferenciace Strategie a politiky UR Celoevropská úroveň (Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj) Národní úroveň (Strategie UR ČR, Strategický rámec UR ČR) Regionální a lokální úroveň sledování UR zakotveno ve stavebním zákoně (183/2006 Sb.) Sleduje se udržitelný rozvoj území Regionální úroveň: Zásady územního rozvoje kraje Lokální úroveň: Rozbor udržitelného rozvoje území (v rámci ÚAP) Jak UR sledovat Kvalitativní hodnocení UR SWAT analýzy za dílčí složky UR Kvantitativní hodnocení UR Sada ukazatelů UR (desítky až stovky ukazatelů) Mnoho navržených indikátorových sad ECI - European Common Indicators (11 indikátorů) Centrum pro otázky ŽP (UK) 63 Indikátorů SUR ČR 34 Indikátorů Jeden nebo několik málo integrovaných indikátorů (např. HDI, GPI, NNP, Ekologická stopa) Kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení Kvalitativní hodnocení UR Na regionální a lokální úrovni povinně Dáno stavebním zákonem (č. 183/2006 Sb.) Sleduje se udržitelný rozvoj ÚZEMÍ (nikoliv UR jako celek) Obce s rozšířenou působností (ORP) a kraje mají povinnost každé 2 roky aktualizovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území formou tzv. ROZBORŮ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (RURÚ) Pro první vytvoření RURÚ (2008) neexistovala jednotná metodika pro hodnocení lokálního udržitelného rozvoje Celkové povědomí veřejné správy o této problematice bylo na nízké úrovni Výsledkem byla vysoká fragmentace dílčích metodických a vzájemně neporovnatelných postupů pro hodnocení UR Pro aktualizaci v roce 2010 MMR vydalo doporučenou metodiku (většina obcí se jí řídila) 26

28 Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) V průběhu roku povinné vytvoření územně analytických podkladů (ÚAP) RURÚ součástí ÚAP Nejedná o komplexní vyhodnocení UR na regionální/lokální úrovni Přínos těchto provedených rozborů ke komplexnímu hodnocení udržitelného rozvoje regionů či lokalit je jen omezený RURÚ lze jen v omezené míře používat ke srovnávání jednotlivých lokalit z hlediska UR v České republice Dle zákona je hlavním prvkem tohoto hodnocení SWOT analýza Další část - vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území Ukázka části RURÚ (Jablonec n/n) Kvantitativní hodnocení UR Příklady Hodnocení indikátorů UR na celorepublikové využívaných v úrovni Situační v ČR zprávě ke SUR každé ČR: dva roky Situační zpráva ke Strategii UR I. Ekonomický pilíř II. Environmentální pilíř 48 HDP (resp. na osobu 34) indikátorů v 6 Emise prioritních skleníkových osách plynů/ Produktivita práce obyv. Hodnocení na lokální úrovni Energetická náročnost Materiálové využití odpadů Dobrovolně Podíl energie z v OZE rámci RURÚ (některé Výdaje na ORP ochranu mimo ŽP III. Sociální pilíř IV. Výzkum,vývoj,vzdělávání SWAT Očekávaná analýz délka sledují života i sadu indikátorů) Nejvyšší dosažené vzděl. Důležité Míra úmrtnosti pro samosprávy obcí, Výdaje měst na výzkum a regionů, a vývoj Míra nezaměstnanosti Přístup k Internetu které se snaží zavádět místní Agendu 21 (MA 21) V. Evropský a mezinárodní kontext Celková zahraniční a rozvojová spolupráce VI. Správa věcí veřejných Index vnímání korupce Průměrná délka soudního řízení Pavučinový graf udržitelného rozvoje - Využíváno v Německu - Slouží k porovnání hodnot indikátorů UR mezi jednotlivými územními celky nebo s referenčním územím Pavučinový graf: porovnání tzv. nových (modrá) a starých (oranžová) spolkových zemí SRN Zdroj: Převzato z Irmen a Milbert (2001) Místní Agenda 21 (MA 21) Dobrovolný nástroj pro řízení veřejné správy Zavádění principů UR do praxe na místní úrovni při zohlednění místních specifik a problémů (obce, mikroregiony, kraje) Cíl: zvýšit kvalitu života obyvatelstva ve všech jeho směrech a vést občany k zodpovědnosti za jejich životy Prostředky: zkvalitnění veřejné správy, zapojování veřejnosti, zkvalitnění strategického plánování 5 kategorií MA21 (Z, D, C, B, A) Při hodnocení UR jde MA21 nad rámec zákonných povinností (183/2006 Sb.) Hodnocení pomocí indikátorů (od kategorie B ) Nejčastěji některé z ECI indikátorů Zdroj: CENIA ECI - EUROPEAN COMMON INDICATORS (Evropská sada indikátorů) Průměrná spokojenost s životem v obci (v místním společenství) Emise CO 2 na obyvatele Podíl cest uskutečněných soukromou motorovou dopravou Podíl obyvatel žijících ve vzdálenosti 300 m od veřejných zelených ploch s velikostí větší než 5000 m 2 Počet případů s překročením imisního limitu pro PM10 Podíl dětí dopravujících se do školy autem Podíl certifikovaných podniků se zavedeným EMS (součet EMS dle ISO a EMAS z celkového počtu podniků) Podíl obyvatel vystavených působení hluku L > 55 db (A) Podíl chráněných území Podíl spotřebitelů kupujících udržitelné výrobky Do této sady byl ještě zařazen zastřešující indikátor: Ekologická stopa 27

29 Zdroje literatury Děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne Ing. Jiří Louda Katedra ekonomiky životního prostředí a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (IEEP) při Národohospodářské fakultě, VŠE Praha CENIA: Databáze MA 21. [cit ].. [cit ]. Dostupné na WWW: < > FOWKE, R., PRASAD, D Sustainable development, cities and local government, Australian Planner 33, pp FOLTÝNOVÁ H Koncepce udržitelného rozvoje a hospodářská politika (s důrazem na problémy ochrany životního prostředí): doktorská disertační práce. Brno: Masarykova Universita, Fakulta Ekonomicko-správní. 168 s., GROSSMAN G., KRUEGER, A Economic Growth and the Environment. The Quarterly Journal of Economics. Vol. 110, No. 2, pp HAYWARD, S The China Syndrome and the Environmental Kuznets Curve. Environmetal Policy Outlook. November Decenber American Enterprise Institute for Public Policy Research. pp. 1-6 MIŠKOLCI, S. PPT presentace k předmětu Environmentální politika. [cit ]. Dostupné na WWW: NORDHAUS, W. D World Dynamics: Measurement Without Data. The Economic Journal. Vol. 83, No. 332 (Dec., 1973). pp PEARCE, D., BARBIER, E Blueprint: For a Sustainable Economy v. 6 (Blueprint Series). 3.vyd. London: Earthscan Publications. 273 s. ISBN: RADA EU Obnovená strategie EU pro udržitelný rozvoj. Brusel. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed_eu_sds_cs.pdf> UNITED NATIONS Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations, General Assembly. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://worldinbalance.net/pdf/1987-brundtland.pdf> ÚŘAD VLÁDY ČR Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky. Úřad vlády České republiky. 82 s. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.mpo.cz/dokument71639.html> ÚAP pro správní území ORP Jablonec nad Nisou. [cit ]. Dostupné na WWW: YANDLE., B., VIJAYARAGHAVAN, M., BHATTARAI, M "The Environmental Kuznets Curve: A Primer". The Property and Environment Research Center. Retrieved Osnova přednášky Environmentální politika a její dopady na firmy Ing. Erik GEUSS VŠE, Praha, 2011 Dopady ekonomické činnosti na životní prostředí x dopady environmentální regulace na podniky Co je to R.I.A., o čem vypovídá? Dopady ekopolitiky na firmy? (přímé, nepřímé). Dopady na konkurenceschopnost Hledání celospolečenského (?) optima Dopady na ŽP x dopady na firmy Tak jako každá lidská aktivita má nezpochybnitelný dopad na životní prostředí i každá vládní regulace má dopad do ekonomiky podniku Teze, že vládní regulace je odůvodněna jen v případech tzv. selhání trhů x praxe Metrika (měření) dopadů na ŽP, na ekonomiku podniku. U ekonomických subjektů náklady Dopady na ŽP x dopady na firmy Náklady spojené s regulací přímé, nepřímé (příklad zpoplatnění či omezení nákladní přepravy po dálnicích ceny výrobků) Dopad na konkurenceschopnost srovnání ČR EU, případně EU-OECD, EU svět. Nejen eko-dumping, ale i eko-sebevražda (příklady např. chemie HBCDD) 28

30 R. I. A. Hodnocení dopadů regulace součást jednacího řádu vlády Formální přístup, reálná jednovariantnost, přitom R.I.A vytváří prostor pro optimalizaci dopadů na ŽP i ekonomiku Ekonomická teorie věcné argumenty politika Snižování administrativní zátěže Systematický proces, snižování papírování Ankety mezi podnikateli (jako zátěž jsou chápány předpisy upravující podnikání, předpisy na ochranu životního prostředí, statistika ) Vládní úkol pro MPO změřit adm. Zátěž a každoročně snižovat EKO-AUDIT Měření zátěže environmentální regulací Jde zejména o : - vykazování, měření, laboratoře - provozní a investiční náklady - reputační škody Dopady na konkurenceschopnost kde v ČR lokalizovaný podnik musí plnit přísnější předpisy než jeho sestra v Něm. Metrika eko-audit (Vláda ČR) Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí (naposledy projednáno vládou v lednu t.r.) 96 konkrétních podnětů vztahujících se k předpisům na ochranu životního prostředí, meziresortní komise Jde o případy, kdy naše legislativa ukládá povinnosti NAD RÁMEC stanovený EK (EU). Realita v ČR, 2011? Extrémní přístupy (strašení dopady envi i eko ) Dle citovaného vládního dokumentu (eko-audit) lze realizací všech navržených opatření dosáhnout úspor pro podnikatelskou sféru až 8,7383 mld. Kč za rok, jednorázové úspory představují 1,734 mld. Kč. Nedostatečné provádění RIA, nedostatečná metrika měření nákladů regulace Vliv procesů na úrovni EU snižování konkurenceschopnosti Evropy Nevyužívání alternativ regulace (dobrovolné přístupy) Hledání celospolečenského (?) optima Definovat celospolečenské optimum je velmi problematické, nicméně v předmětné oblasti lze toto optimum vidět v případech, kdy se vyrovnávají mezní náklady environmentálních a ekonomických nákladů regulace. Jinými slovy: regulovat racionálně (maximální odstraněné znečištění za jednotku nákladů), využívat spíše dobrovolné procesy v podnicích, než jejich regulaci Teorie optimální znečištění 29

31 Dobrovolné přístupy jako alternativa Corporate social responsibility (Koncept společenské odpovědnosti firem), indikátory G.R.I Firemní reporting zprávy o udržitelném rozvoji Ecolabelling, EMS,EMAS, ISO Zelené nákupy, atd. Závěrem Dopady byly, jsou a budou Přednost by měl mít racionální, ne extrémistický přístup Dobrovolnost preferovat před regulací Transparentní a pravdivý proces hodnocení dopadů regulace při přípravě legislativy Dodržování právních předpisů Literatura, podklady Základní ekonomická teorie (např. Samuelson, Nordhaus: Economics Lomborg: Skeptický ekolog Ale i: Smith, Rothbard či Bernanke Aktuální dokumenty: www. stránky vláda.cz, mzp.cz, mpo.cz Média vč. elektronických Ex-post... Přeji všem krásný jarní den! Ing. Erik Geuss, Elektrárna Prunéřov II Nástroje - příklady Výkon 3 x 250 MWe Emise CO 2 jako všechna osobní auta ČR dohromady V rámci IPPC posuzováno jako nové zařízení (posuzování probíhalo od r do 2010; vedlo k rezignaci ministra ŽP) ČEZ předložil 1 variantu, nezohlednil v ní BAT pro nová zařízení Návrh ČEZ: 38% čistá energetická účinnost x BAT nových zařízení 42-45% (BAT stávajících zařízení 36-40% čistá účinnost) Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. 5ZP200 30

32 Příkazy - informace Energetický štítek domácí spotřebiče Průkaz energ. náročnosti budovy Zákazy výroba / vypouštění znečištění Persistentní látky: Akumulace v ŽP Vznik škod přetrvává, škody narůstají s akumulovaným množstvím škodliviny Současné emise současná i budoucí újma Tvrdé freony, olovo jako příměs do benzínů Limity znečišťování - EURO Vývoj limitů EURO Složení výfukových plynů Euro 5 : od redukce emisí PM u dieslových pohonů z 25 mg/km na 5 mg/km. Euro 6 : od 2014; redukce emisí NOx u dieslových pohonů z 180 mg/km na 80 mg/km. Zdroj: Evropská komise Zdroj: Wikipedia Admin. nástroje v politice ochrany ovzduší ČR Emisní limity, specifické emisní limity krajský úřad uložit provozovateli místo povinnosti dodržovat některé emisní limity povinnost plnit plán snížení emisí nebo uložit přísnější specifický emisní limit Poplatky za vypouštění emisí (?) Integrované povolení (krajský úřad), povinnost volit nejlepší dostupné technologie Regulační řády (smogová situace: již při krátké expozici riziko poškození lidského zdraví nebo poškození ekosystému) SO 2, NO 2 Regulace - zejména mobilní zdroje + vybrané stacionární zdroje Průmysl Admin. nástroje v politice ochrany vod ČR I Emisní standardy = obecné požadavky na vypouštění odpadních vod Emisní limity 31

33 Admin. nástroje v politice ochrany vod ČR II Základní povinnosti ze zákona: Každý, kdo nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami, je povinen dbát o jejich ochranu a zabezpečovat jejich hospodárné a účelné užívání (? Domácnosti?, co přesně?) Novela zákona: Domácnosti mající bezodtokou jímku (žumpu) - zajištění individuální odpovědnosti explicitní formulací povinny zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. porušování zákona v r u % majitelů žump (díry, přepady, netěsnosti) Daně Daně za vypouštění emisí Gas guzzler tax (USA) Deposit-refund systemy Daňová zvýhodnění Zdroj: Zákon o vodách, RIA k vodnímu zákonu, EEIP Zdroj: Stavins, 2003 Základní pilíře EU ETS EU hledala nástroj, jak snížit emise na domácí půdě (v rámci EU jako celku) více nástrojů, EU ETS (European Trading Scheme) je vlajkovou lodí Základní charakteristika: Systém typu cap and trade Pokrývá vybrané sektory a znečišťovatele Pokrývá pouze CO 2 (Kjótský protokol se ale týká koše 6 plynů) Detailní metodika sledování a vykazování emisí (emise nezávisle verifikovány) Obchodovací období , a dále Systém sankcí za porušování pravidel Zdroj: Stavins, 2003 Princip modelový příklad dvou firem EU ETS jak systém funguje? Zařízení spadající do systému musí mít povolení k emisím Emise 20 jednotek obsahuje monitorovací plán (jakým způsobem budou emise sledovány) Národní alokační plán - rozdělení povolenek mezi provozovatele před samotným obchodováním (princip grandfathering) 1 povolenka = právo vypustit 1 tunu emisí 10 jednotek Provozovatel monitoruje emise, následuje nezávislé ověření Volná převoditelnost povolenek v EU, držitelem může být i neemitent F1 F2 F1 F2 Čas Klíčová je cena povolenky určená trhem Období 1 Období 2 32

34 Efekt EU ETS: scénáře s různými cenami povolenek Jak se cena povolenky projeví v nákladech na produkci jednotky energie z různých zdrojů Délka obchodovacího období Množství povolenek v systému (CAP) Vývoj systému obchodování s povolenkami (EU ETS) roky ( zkušební období ) NAP EU-25 (2007: EU-27) Množství omezeno vyjednáváním s Evropskou komisí 5 let NAP EU-27 Množství určeno Evropskou komisí na základě emisí 2005 De facto nulové vyjednávání 8 let Celková suma určena centrálně pro EU-27, dále se člení Povolenky do aukce Povolenky zdarma dle klíče zohledňujícího HDP Forma alokace % zdarma aukce dobrovolná do výše 5% % zdarma aukce dobrovolná do výše 10% Energetika: 100% aukce Ostatní (vč. leteckého sektoru): 20% aukce a postupný nárůst Při nulové ceně povolenky je nejlevnější vyrábět energii z jádra, následuje výroba z uhlí a jako nejdražší je výroba z plynu Při ceně 30 EUR/t zůstává nejlevnější energie z jádra, uhelné elektrárny však relativně zdražují a na místo neefektivních uhelných elektráren se dostávají efektivní plynové elektrárny Třetí období Cíle a přínosy: Vyhnout se nákladům dramatického průběhu klimatické změny Rozsáhlá inovační činnost v oblasti výroby energie Vyšší energetická soběstačnost - bezpečnost zásobování energií Vyšší kvalita ovzduší Náklady třetího obchodovacího období Snížení růstu HDP o 0,04 0,06 % HDP v letech (Slingeberg, DG Environment EK, 2008) Celkové snížení HDP v 2020 o 0,45 % (cca 60 Mld. EUR ve srovnání se scénářem Business as usual) Snížení konkurenceschopnost zejména v oblastech náročných na spotřebu energie Diskuse: EU ETS - věnování pozornosti velkým zdrojům Shrnutí systému EU ETS do současnosti Nyní začlenění i letecké dopravy ALE: Zvýhodnění domácích topenišť a lokálních kotelen oproti velkým zdrojům Internalizace externality spojené s topením uhlí v domácím kotli je minimální (mohla by vyřešit EDR) Co se povedlo V rekordně krátkém čase spustit systém obchodování, který je dnes dominantním hybatelem uhlíkových trhů Cena uhlíku má konkrétní hodnotu, množství vypuštěných emisí je jedním z faktorů rozhodování o řízení podniku a investicích Firmy i EU jako celek mají mnohem přesnější představu o vypuštěných emisích skleníkových plynů Systém dokázal, že flexibilní přístupy mohou být efektivní nástroj regulace

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy

Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Ekonomické hodnocení rekreačních a neužitných hodnot poskytovaných přírodními ekosystémy Jan MELICHAR Centrum pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova 2. kulatý stůl 30. květen, 2007 Centrum pro

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Trvale Udržitelný Rozvoj Proč je současný trend neudržitelný? Co je to TUR základní mezníky pohledu (ANKETA) Společenský rozhodovací proces Indikátory TUR (hodnocení situace) Agenda 21

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok): Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 5. Ekonomický růst 5.1 Základní terminologie Každá ekonomika má za cíl svůj růst, tj. produkovat

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI

Přesuny v produkci emisí uhlíku. Stefan Speck NERI Přesuny v produkci emisí uhlíku Stefan Speck NERI Environmentální dopady se specifickým zaměřením na CL Environmentální dopady EDR, které mohou způsobit přesun produkce uhlíku do jiných zemí, jsou důležitým

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Investiční výdaje (I)

Investiční výdaje (I) Investiční výdaje Investiční výdaje (I) Zkoumáme, co ovlivňuje kolísání I. I = výdaje (firem) na kapitálové statky (stroje, budovy) a změna stavu zásob. Firmy si kupují (pronajímají) kapitálové statky.

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Název předmětu: ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA Identifikační údaje: Kombinované bakalářské studium, 2. ročník, zimní semestr Autor textu sylabu: Doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr. e-mail: milos.zapletal@ekotoxa.cz

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Problematika změny klimatu v ČR

Problematika změny klimatu v ČR Problematika změny klimatu v ČR 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus Mgr. Jana Kontrošová Ministerstvo životního prostředí, odbor energetiky a ochrany klimatu Obsah přednášky Mezinárodní kontext

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5.

1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě 4. Všeobecná rovnováha a její nastolování 5. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 10 Všeobecná rovnováha Obsah 1. Podstata všeobecné rovnováhy 2. Rovnováha ve výrobě 3. Rovnováha ve spotřebě

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Cesta ke konceptu TUR

Cesta ke konceptu TUR Cesta ke konceptu TUR Východiska pro ochranu přírody Existence živých organismů podmíněna vztahem k ŽP Ekosystémy existují dlouhodobě v dynamické rovnováze Civilizační fáze: lovci a sběrači zemědělci průmyslová

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŢEB Vzdělávání 2 3 4 DŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib,

Více

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8

METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 q METODIKA IMPLEMENTACE MÍSTNÍ AGENDY 21 V MČ PRAHA 8 Základní metodický dokument MA21 v městské části Praha 8 schválený ZMČ Praha 8 dne 11.3.2015 Zpracoval: Oddělení strategického rozvoje a místní Agendy

Více

Ekonomické nástroje v ochraně ovzduší a jejich efektivnost

Ekonomické nástroje v ochraně ovzduší a jejich efektivnost Ekonomické nástroje v ochraně ovzduší a jejich efektivnost Jiřina JÍLKOVÁ OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ III Brno, 14. listopadu 2007 Obsah (ekonomické) nástroje politiky životního prostředí náklady

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Vlasáková 1 Zboží je statek nebo služba určená ke

Více

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka

Ekonomika III. ročník. 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Ekonomika III. ročník 008_Zákony trhu_nabídka + Poptávka Hospodářský proces Chování tržních subjektů (firmy, výrobci, nakupující zákazníci, vláda, instituce) je ovlivněno zákony trhu. Chování spotřebitele,

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1

Svět trhu. Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Svět trhu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.1 Trh Definice trhu Uspořádání, při kterém na sebe vzájemně působí prodávající a kupující, což vede ke stanovení cen a množství komodity (oblast

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí

Daňová teorie a politika. Vývoj teorie daní a veřejných financí Daňová teorie a politika Vývoj teorie daní a veřejných financí Od starověku do 18. století Již ve starověku lze nalézt předchůdce daní, mýtné Daně vznikly pravděpodobně jako mimoekonomické donucení panovníka

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha

Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha Střítecký Rudolf MUDr. Institut managementu zdravotnických služeb FM J.Hradec, VŠE Praha 1 Citát: dobrá praxe je založena na dobré teorii Leonardo da Vinci 2 Všeobecně se předpokládá, že zdravotnictví

Více