Servis a podpora společnosti WD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Servis a podpora společnosti WD"

Transkript

1 Servis a podpora společnosti WD Setkáte-li se s nějakými problémy, před vrácením produktu nám dejte příležitost je opravit. Většinu dotazů na technickou podporu lze zodpovědět prostřednictvím naší databáze znalostí nebo ové podpory na stránkách support.wdc.com. Pokud odpověď není dostupná nebo dáváte přednost osobnímu kontaktu, kontaktujte společnost WD na jednom z níže uvedených telefonních čísel. Produkt je dodáván s 30denní bezplatnou telefonickou podporou během záručního období. 30denní období začíná datem prvního telefonického kontaktu s technickou podporou. ová podpora je bezplatná po celou záruční dobu a naše rozsáhlá databáze znalostí je neustále k dispozici. Abychom vás mohli informovat o nových funkcích a službách, zaregistrujte svůj produkt na webové stránce https://www.wdc.com/register. Přístup k online podpoře Navštivte webové stránky naší podpory na adrese support.wdc.com a můžete si vybrat z těchto témat: Downloads (stahování) Odtud si můžete stáhnout ovladače, software a aktualizace pro svůj produkt Western Digital. Registration (registrace) Zaregistrujte svůj výrobek Western Digital a získejte nejnovější aktualizace a speciální nabídky. Warranty & RMA Services (služby spojené se zárukou a RMA) Získejte záruku, náhradu produktu (RMA), stav RMA a informace o obnově dat. Knowledge Base (databáze znalostí) Prohledávání pomocí klíčového slova, fráze nebo identifikátoru odpovědi. Installation (instalace) Získejte online nápovědu k instalaci produktu či softwaru Western Digital. Kontaktování technické podpory společnosti WD Při kontaktování podpory společnosti WD mějte k dispozici sériové číslo svého produktu WD, verzi systémového hardwaru a softwaru. CZE Severní Amerika Asie/Tichomoří Angličtina 800.ASK.4WDC Austrálie ( ) Čína / Španělština Hong Kong Indie (MNTL)/ (Reliance) (Hlavní linka) Evropa (bezplatně)* ASK4 WDEU Indonésie ( ) Japonsko Korea Evropa Malajsie / / Střední východ Filipíny Afrika Singapur / / Tchaj-wan / * Číslo pro bezplatné volání lze použít v těchto zemích: Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. My Book World Edition 64

2 Obsah sady Produkt WD Důležité: Více informací o používání zařízení My Book World Edition naleznete v uživatelské příručce na disku CD dodávaném s touto sadou. Obsah sady Síťový pevný disk (model s jednou nebo dvěma jednotkami), instalační disk CD se softwarem a uživatelskou příručkou, ethernetový kabel, adaptér napájení, rychlý průvodce instalací. Volitelné příslušenství Další informace o volitelném příslušenství pro tento produkt získáte na webu shopwd.com (jen USA). Mimo USA navštivte stránky support.wdc.com. Systémové požadavky Ethernetové připojení (síťový adaptér, směrovač, přepínač nebo rozbočovač), operační systém Windows XP/Vista; Mac OS X Tiger nebo Leopard, webový prohlížeč (Internet Explorer 6.0 SP1 a novější v systémech Windows podporovaných tímto produktem; prohlížeč Safari 2.0 a novější v systémech Mac podporovaných tímto produktem; prohlížeč Firefox 2.0 a novější v podporovaných systémech Windows a Mac), modul Adobe Flash ActiveX 9 nebo vyšší (vyžadován nástrojem WD Discovery ), širokopásmové připojení k Internetu. Poznámka: Kompatibilita se může lišit v závislosti na konfiguraci hardwaru a operačním systému uživatele. Adaptér napájení* *Další informace o globálních konfiguracích adaptéru napájení naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem. Důležité: Nejvyššího výkonu a spolehlivosti dosáhnete, nainstalujete-li nejnovější aktualizace a aktualizace service pack (SP). V systému Windows klepněte na položku Start> Všechny programy> Windows Update. V operačním systému Mac otevřete nabídku Apple a zvolte možnost Aktualizace softwaru. Formát jednotky Zařízení My Book World Edition je konfigurací s jednou diskovou jednotkou. Zařízení My Book World Edition II je systém se dvěma jednotkami předem nakonfigurovaný na režim RAID 1 (zrcadlení) sloužící k lepší ochraně dat. Pokud jedna jednotka v poli RAID 1 selže, systém poběží dál a vaše data budou zachována. Poškozenou jednotku můžete nahradit a obnovit systém. Zařízení My Book World Edition II rovněž podporuje režim RAID 0 (prokládání), jenž zajišťuje maximální kapacitu a vyšší výkon. Více informací o správě diskového pole RAID v zařízení My Book World Edition II naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem. My Book World Edition 65

3 Zobrazení systému Vypínač Indikátor LED Port USB (pouze pro rozšiřující zařízení) Ethernetový port Tlačítko Reset Krok 1: Připojení zařízení My Book World Edition k síti Zásuvka bezpečnostního zámku Kensington Jeden konec ethernetového kabelu připojte k ethernetovému portu na zadní straně přístroje My Book. 2. Druhý konec ethernetového kabelu připojte přímo k portu směrovače nebo síťového přepínače. 3. Připojte konektor adaptéru do zdířky napájení na zadní straně přístroje My Book. 4. Zapojte adaptér napájení do elektrické zásuvky. Přístroj My Book se automaticky zapne. Důležité: Před konfigurací zařízení počkejte, dokud se přístroj My Book zcela nespustí (přibližně za tři minuty). Během této doby nesmíte stisknout vypínač. Spodní indikátor na přední straně přístroje My Book se plně rozsvítí. My Book World Edition 66

4 Krok 2: Síťový přístup k zařízení My Book World Edition V systému Windows XP a Vista snadno nalezenete přístroj My Book World Edition v lokální síti (LAN) pomocí nástroje WD Discovery, budete-li postupovat podle následujících pokynů. Pokyny pro systém Mac Leopard obsahuje strana 68, strana 69 obsahuje pokyny pro systém Mac Tiger. Poznámka: Do všech počítačů připojených k síti LAN, ze kterých chcete pracovat se zařízením My Book World Edition, byste měli nainstalovat aplikaci WD Discovery, která se nachází na dodávaném disku CD. Windows XP a Vista 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM. Poznámka: Je-li v počítači funkce automatického přehrávání zakázána, je třeba nástroje nainstalovat ručně. Klepněte na tlačítko Start a přejděte na položku Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač. Potom poklepejte na soubor Setup.exe v kořenovém adresáři disku CD. 3. Windows Vista: Klepněte na položku Spustit setup.exe a poté na tlačítko Allow (Povolit). 4. Na obrazovce s ujednáním klepněte na položku Accept (Přijmout). 5. Pokud jste zařízení My Book správně připojili pomocí obrazovky Connect (Připojit), klepněte na tlačítko Next (Další). 6. Otevře se obrazovka instalačního programu aplikace se seznamem možností. Klepněte na položku WD Discovery Tool. 7. V seznamu Things To Do (Možné akce) klepněte na možnost Map Network Drive (Namapovat síťovou jednotku). 8. Klepněte na tlačítko Yes (Ano). 9. Všechny sdílené složky v zařízení budou automaticky namapovány jako síťové jednotky. Dostupná písmena jednotek budou přiřazena zpětně od písmene Z. Po dokončení připojení se sdílené složky zobrazí jako síťové jednotky na obrazovce WD. 10. Klepněte na položku Start> Počítač (Windows Vista) nebo Tento počítač (Windows XP). Zobrazí se síťové jednotky. Do síťových jednotek lze přetahovat soubory pomocí okna Tento počítač nebo pomocí nástroje Průzkumník Windows. Popis zbývajících základních funkcí i funkcí pokročilé správy zařízení naleznete v uživatelské příručce na disku CD. My Book World Edition 67

5 Macintosh Leopard 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. 3. V nástroji Finder klepněte v seznamu Shared (Sdílené) na položku mybookworld (je-li třeba, klepněte na možnost All (Vše) a poté na položku mybookworld). Poznámka: Configuration je sdílená složka určená jen pro čtení, která obsahuje pouze soubor nápovědy a stránku pro přihlášení. 4. Poklepejte na složku Public share (Veřejné sdílení) a klepněte na tlačítko OK. V závislosti na vašich předvolbách se sdílená složka může zobrazit jako ikona sdílené jednotky na ploše. Chcete-li získat pokyny k vytvoření aliasu pro trvalé umístění ikony sdílené jednotky na ploše, přejděte na web support.wdc.com a vyhledejte ve znalostní databázi odpověď s identifikačním číslem V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. Popis zbývajících základních funkcí i funkcí pokročilé správy zařízení naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem. My Book World Edition 68

6 Macintosh Tiger 1. Zapněte počítač a počkejte, až se zavede operační systém. 2. Spusťte nástroj Finder. Klepněte na položku Network (Síť) a poklepejte na ikonu Mybookworld. Poznámka: V závislosti na vašich předvolbách se sdílená složka může zobrazit jako ikona sdílené jednotky na ploše. Chcete-li získat pokyny k vytvoření aliasu pro trvalé umístění ikony sdílené jednotky na ploše, přejděte na web support.wdc.com a vyhledejte ve znalostní databázi odpověď s identifikačním číslem V nástroji Finder klepněte na položku shares, zobrazí se složky Download a Public. 3. Do polí Name (Jméno) i Password (Heslo) zadejte řetězec admin a klepněte na tlačítko Connect (Připojit). 6. Poklepejte na složku Public. V nástroji Finder můžete nyní přetahovat soubory do sdílených složek. Popis zbývajících základních funkcí i funkcí pokročilé správy zařízení naleznete v uživatelské příručce na disku CD se softwarem. 4. Zkontrolujte, zda je v seznamu Select the volumes to mount (Zvolte svazky k připojení) vybrána položka shares, a klepněte na tlačítko OK. My Book World Edition 69

7 Soulad s Předpisy FCC třída B Toto zařízení bylo testováno a odpovídá omezením třídy B pro digitální zařízení podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby byla dodržena dostatečná ochrana proti škodlivému rušení při domácí instalaci. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může vyvolat škodlivé rušení rádiového a televizního příjmu. Není ale zaručeno, že se toto rušení nevyskytne při určité konkrétní instalaci. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností WD, by mohly zrušit právo uživatele používat toto zařízení. Dodaný ethernetový kabel musí být použit k propojení jednotky a sítě v souladu s předpisy FCC částí 15, třídy B a normou EN třídy B. Soulad s normami ICES a NMB-003 Cet appareil de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Toto zařízení splňuje kanadskou normu ICES-003 pro zařízení třídy B. Soulad s bezpečnostními normami Schváleno pro USA a Kanadu. CAN/CSA-C22.2 No , UL : Bezpečnost zařízení informačních technologií. Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No : Sûreté d'équipement de technologie de l'information. Tento produkt musí být napájen z uvedeného omezeného dvojitě izolovaného zdroje napětí, nebo přímo zapojením napájecí jednotky označené jako Třída 2. Shoda s certifikátem CE pro Evropu Zařízení splňuje normu EN55022 týkající se emisí rádiových frekvencí, normu EN o obecné imunitě a normu EN týkající se bezpečnosti. Poznámka VCCI (pouze Japonsko) Toto je produkt třídy B založený na standardu vydaném Voluntary Control Council for Interference (VCCI) pro zařízení informačních technologií. Pokud je zařízení používáno poblíž rádia nebo TV přijímače v domácím prostředí, může způsobit rušení signálu. Instalujte a používejte zařízení, jak je uvedeno v uživatelské příručce. Oznámení MIC (pouze Korejská republika) Zařízení třídy B, všimněte si prosím, že toto zařízení bylo schváleno pro běžné používání, ne za obchodním účelem a může být používáno v jakémkoliv prostředí, včetně obydlených oblastí. Soulad s ekologickými předpisy (Čína) Licence GNU General Public License (GPL) Firmware produktu My Book World Edition zahrnuje software třetí strany podléhající autorským právům vydaný s licencí GPL (dále software GPL ). V souladu s licencí GPL: 1) zdrojový kód pro software GPL lze získat na webu support.wdc.com/download/gpl; 2) software GPL lze používat, distribuovat a měnit; 3) celý software GPL je poskytován tak, jak je, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či předpokládaných, což mimo jiné zahrnuje předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel, a to v rozsahu dovoleném příslušným zákonem; 4) kopie licence GPL se nachází na přiloženém disku CD, lze ji také získat na webu nebo support.wdc.com/download/gpl. Záruční informace Využití služeb Společnost WD si vás váží a vždy se vám snaží poskytnout ty nejlepší služby. Vyžaduje-li toto zařízení údržbu, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt koupili, nebo navštivte naše stránky podpory produktů na adrese support.wdc.com, kde naleznete informace, jak využít tuto službu, a kde získáte autorizační číslo navráceného zboží (RMA). Bude-li rozhodnuto, že je produkt vadný, bude vám přiděleno číslo RMA spolu s pokyny, jak zařízení vrátit. Při neoprávněném vrácení (tzn. bez vydaného čísla RMA) vám bude zařízení na vaše náklady odesláno zpět. Při oprávněném vrácení musí být zařízení zabaleno ve schváleném přepravním balení, zaplaceno a pojištěno a odesláno na adresu, kterou naleznete v dokumentaci pro vrácení. Originální krabici a obalový materiál uschovejte pro případ skladování nebo případné odeslání produktu WD. Aby bylo možné jasně určit období záruky, zkontrolujte, kdy záruka vyprší (je vyžadováno sériové číslo) na stránce support.wdc.com. Společnost WD nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat bez ohledu na příčinu, obnovu ztracených dat ani za data uložená v jakémkoliv svém produktu. Omezená záruka Společnost WD se zaručuje, že produkt bude při normálním použití bez vad materiálu a zpracování po dobu tří (3) let, pokud zákon nestanovuje jinak, a že produkt je v souladu se specifikacemi společnosti WD. Tato omezená záruka nabývá platnosti dnem prodeje, který naleznete na účtence. Společnost WD nenese odpovědnost za žádný produkt vrácený společnosti WD, určí-li, že byl produkt společnosti WD odcizen nebo že hlášená vada a) neexistuje, b) nelze ji opravit z důvodu poškození produktu předtím, než byl přijat společností WD, nebo c) je důsledkem zneužití, nesprávné instalace, úprav (včetně odstranění štítků a otevření nebo sejmutí vnějších krytů včetně montážního rámu, pokud se produkt nenachází v seznamu produktů částečně opravitelných uživatelem a úprava není v rozsahu platných pokynů, které lze nalézt na adrese support.wdc.com), nehody nebo nesprávné manipulace jinou osobou než zaměstnancem společnosti WD. V souladu s výše uvedenými omezeními bude vaší jedinou a výhradní zárukou, během období platnosti záruky uvedené výše a dle volby společnosti WD, oprava nebo výměna produktu. Předchozí záruka společnosti WD bude rozšířena na opravené nebo vyměněné produkty po zbytek doby původní záruky nebo po dobu devadesáti (90) dnů od data odeslání opraveného nebo vyměněného produktu v závislosti na tom, které období je delší. Předchozí omezená záruka je výhradní zárukou společnosti WD a platí pouze pro produkty prodané jako nové. Nápravná opatření zde poskytnutá platí místo a) kteréhokoliv nebo všech nápravných opatření a záruk, ať již výslovných, předpokládaných nebo zákonných, což mimo jiné zahrnuje záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro daný účel, a b) jakýchkoli povinností a odpovědností společnosti WD za škodu, což mimo jiné zahrnuje náhodné, následné nebo zvláštní škody nebo finanční ztráty, ušlý zisk nebo výdaje nebo ztráty dat vzniklé v důsledku nebo ve spojení s nákupem, použitím nebo výkonem produktu, a to i v případě, že společnost WD byla na možnost takových škod upozorněna. V USA některé státy nedovolují vyloučení či omezení náhodných či následných škod. V tomto případě předchozí omezení nemusí být platná. Tato záruka poskytuje určitá zákonná práva a ve vašem případě můžete mít i práva jiná vyplývající z vašeho právního řádu. Western Digital Lake Forest Drive Lake Forest, California U.S.A. Western Digital, WD, logo WD a My Book jsou registrované ochranné známky; World Edition a WD Discovery jsou ochranné známky společnosti Western Digital Technologies, Inc. Ostatní zde zmíněné známky jsou majetkem jiných společností. Specifikace mohou být bez upozornění změněny Western Digital Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena Prosinec 2008 My Book World Edition 70

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele

Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Dell OptiPlex 3020 Small Form Factor Příručka majitele Regulační model: D08S Regulační typ: D08S001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Obsah Bezpečnost 3 Informace o tomto příslušenství

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více