PRODEJ A PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODEJ A PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR"

Transkript

1 RESIDENCE GARDEN TOWERS REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM PARK ZAHRADNÍ MĚSTO VLTAVSKÁ VYHLÍDKA Informační memorandum PRODEJ A PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR Výběrové řízení na prodej a pronájem komerčních prostor CENTRAL GROUP a.s.

2 obsah ÚVOD 2 PŘEHLED NABÍZENÝCH PROSTOR 3 PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 5 DETAILY VYBRANÝCH NEMOVITOSTÍ 6 RESIDENCE GARDEN TOWERS 6 PARK ZAHRADNÍ MĚSTO 8 REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM 10 VLTAVSKÁ VYHLÍDKA 12 1

3 Výběrové řízení na prodej a pronájem komerčních prostor CENTRAL GROUP a.s. ÚVOD Společnost CENTRAL GROUP a. s. si Vás prostřednictvím společnosti Knight Frank dovoluje pozvat k účasti ve výběrovém řízení vyhlášeném na prodej či pronájem komerčních prostor v dále uvedených residenčních developerských projektech. V případě zájmu o bližší informace nad rámec tohoto memoranda, prohlídku, či detailnější podklady (pdf, výkresy dwg) k jednotlivým nemovitostem neváhejte kontaktovat dále uvedená spojení: Residence Garden Towers, Praha 3 Prostory o výměrách 292, 303 a 422 m2 Park Zahradní město, Praha 10 Prostory o výměrách 162, 308 a 310 m2 Prodej: Ing. Václav Kovář, MSc MRICS T M Pronájem: Ing. Pavel Novák T M Vltavská vyhlídka, Praha 7 Prostory o výměrách 218, 120 m2 Břevnovské centrum, Praha 6 Prostory o výměrách 245, 420 m2 2

4 Výběrové řízení na prodej a pronájem komerčních prostor CENTRAL GROUP a.s. Přehled nabízených prostor Lokalita Prostor Podlahová plocha (m2) Výška stropu (m) Parkovací stání * Termín předání prostor Předpokládaný účel prostoru RESIDENCE GARDEN TOWERS RESIDENCE GARDEN TOWERS prostor A prostor B 422 4, /2016 Gastronomie - restaurace 292 4, /2016 Supermarket / potraviny RESIDENCE GARDEN TOWERS prostor C 303 3,91 2,83 2, /2016 Vinotéka, kavárna (služby) REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM prostor A 245 3,17 1 vnitřní vnější 12/2015 Showroom, obchod, služby REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM prostor B 420 3,19 (3,13) 2 vnitřní 2-5 vnějších 12/2015 Služby, obchod, showroom (gastropouze 37 míst) PARK ZAHRADNÍ MĚSTO prostor A 162 3,4 (2,9) 3 9/2015 Showroom, služby, obchod PARK ZAHRADNÍ MĚSTO prostor B /2015 Showroom, služby, obchod PARK ZAHRADNÍ MĚSTO prostor C (2,8) 5 9/2015 Showroom, služby, obchod VLTAVSKÁ VYHLÍDKA prostor ,74 (2,5) 4 5/2016 kanceláře obchod, služby, pobočka VLTAVSKÁ VYHLÍDKA prostor ,74 (2,2) 2 5/2016 kanceláře obchod, služby, pobočka * Součástí předmětu nájmu / prodeje 3

5 Výběrové řízení na prodej a pronájem komerčních prostor CENTRAL GROUP a.s. mapa lokalit RESIDENCE GARDEN TOWERS 2 PARK ZAHRADNÍ MĚSTO 3 REZIDENCE BŘEVNOVSKÉ CENTRUM 4 VLTAVSKÁ VYHLÍDKA 4

6 Výběrové řízení na prodej a pronájem komerčních prostor CENTRAL GROUP a.s. Podmínky výběrového řízení Specifikace Výběrového Řízení Vyhlašovateli výběrového řízení (VŘ) jsou společnosti CENTRAL GROUP a.s., CENTRAL GROUP Olšanská a.s., CENTRAL GROUP Kavčí hory s.r.o., CENTRAL GROUP Švehlova s.r.o. a CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o. (dále jen Vlastník ), které jsou vlastníkem dále uvedených nemovitostí. Výběrové řízení bude uskutečněno prostřednictvím zprostředkovatele, společnosti Knight Frank, spol. s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 3, Praha 1, PSČ: , IČ: (dále jen Zprostředkovatel ). Podmínky výběrového řízení Podmínky tohoto VŘ podléhají českým zákonům. VŘ nemá charakter veřejné soutěže podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ani veřejné soutěže podle 1772 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ale je, jak výše uvedeno, pouze interním výběrovým řízením Vlastníka. Tímto VŘ nevznikají Vlastníkovi žádné závazky či povinnosti vůči kterémukoli účastníku VŘ či jeho vítězi, ani povinnost uzavřít s vybraným účastníkem (vítězem VŘ) smlouvu na prodej či pronájem nemovitostí. Účastnící výběrového řízení VŘ se mohou zúčastnit právnické osoby se sídlem v České republice i právnické osoby se sídlem v zahraničí a fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně způsobilé k právním úkonům. Prohlídky nemovitostí Prohlídky nemovitostí budou možné po potvrzení zájmu uchazeče o prohlídku em či telefonicky Zprostředkovateli, a to ve lhůtě alespoň 2 dnů před plánovanou prohlídkou. Bez tohoto nemůže Zprostředkovatel zaručit uchazeči uskutečnění prohlídky. Práva Vlastníka Vlastník si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky či pouze některé z nich, zrušit VŘ nebo změnit podmínky VŘ. Vlastník si vyhrazuje právo nesdělit uchazečům výběrového řízení pořadí, v jakém byly nabídky vyhodnoceny. VŘ nezakládá povinnost Vlastníka akceptovat jakoukoliv nabídku. Splnění podmínek výběrového řízení nezakládá pro uchazeče nárok na uzavření smluvní dokumentace. Kritéria výběru Vlastník je oprávněn vybrat si nabídku, která mu bude nejlépe vyhovovat, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Termín a místo podání nabídek Nabídky účastníků VŘ musí být doručeny v písemné podobě v neporušeném zapečetěném obalu do společnosti KNIGHT FRANK, spol. s r. o., Václavské náměstí 3, Praha 1, k rukám Ing. Václava Kováře, MSc. MRICS nejpozději do dne do 12:00 hod. Povinné údaje uvedené v nabídkách Přesnou identifikaci účastníka (jméno příp. název společnosti, RČ (IČ), adresu, kontaktní údaje telefonní číslo a ) Předmět cenové nabídky (specifikace nemovitosti, prodej nebo pronájem); Nabízenou kupní cenu v českých korunách (var. koupě); V případě nájmu: Výše nájmu v Kč/měs. bez DPH Délka nájmu vč. termínu zahájení Specifikace obchodního záměru účastníka Zdroje financování koupě nemovitostí (vlastní zdroje nebo kombinace s úvěrem (poměr vlastních prostředků a úvěru, financující banka); Podmínky placení kupní ceny (splatnost kupní ceny, podmínky výplaty kupní ceny) viz dále na této straně; Kontaktní osoba a adresa (včetně telefonického a e- mailového spojení); Označení a forma nabídek Nabídka musí být podepsána statutárním zástupcem/zástupci uchazeče nebo jím zmocněnou osobou. Nabídky budou v zalepené obálce zřetelně označeny Nemovitosti CENTRAL GROUP. Smlouva o budoucí kupní smlouvě nebo Smlouva o budoucí nájemní smlouvě Vlastník uzavře s vítězem VŘ jeden z výše uvedených dokumentů pro překlenutí období, po které Vlastník provádí výstavbu bytového domu a komerčních prostorů v dohodnutém rozsahu a vyhotoví zákonné prohlášení Vlastníka. Kupní smlouva nebo Nájemní smlouva Vlastník uzavře s vítězem VŘ Kupní smlouvu nebo Nájemní smlouvu, která bude uzavřena na výzvu Vlastníka bezodkladně poté, kdy budou komerční prostory vymezeny zákonným prohlášením vlastníka. Platební podmínky Varianty financování v případě prodeje: Prodej komerčních prostor se zálohou 10 % při uzavření smlouvy a doplatkem při dokončení a předání prostorů kupujícímu Prodej komerčních prostor se zálohou 10 % při uzavření smlouvy, další zálohou minimálně ve výši 10 % při dokončení a předání prostorů kupujícímu a doplatkem maximálně do 4 let od dokončení a předání prostorů kupujícímu V případě pronájmu: Doba nájmu 5 a více let (s možností dalšího prodloužení) Stav. úpravy: vlastní investice nájemce do finalizace a zprovoznění prostor Ostatní indexace nájmu dle inflace publikované ČSÚ Kauce tři měsíční nájmy + DPH Úprava prodávaných/pronajímaných prostor Kupující, nebo nájemce si samostatně a na vlastní náklady zajistí zpracování architektonického návrhu, projektu i vlastní provedení finalizačních prací a zprovoznění prostorů. Vlastník mu poskytuje nutné podklady sloužící ke zpracování návrhu a projektu dokončení prostorů a na vyžádání mu také poskytne nezbytné technické konzultace související s realizací a provozem budovy. Stavební povolení a kolaudaci finalizace prostorů si zajišťuje kupující nebo nájemce také samostatně a na vlastní náklady, avšak pod supervizí Vlastníka. Závěrečné usnesení Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny a uspořádány Zprostředkovatelem na základě informací poskytnutých Vlastníkem. Vlastník a Zprostředkovatel považují informace obsažené v tomto dokumentu za správné, nicméně neručí za jejich přesnost. Kupujícímu nebo nájemci bude poskytnut dostatečný čas na ověření správnosti těchto informací. 5

7 residence Garden towers Lokalita Nemovitost je umístěna na Praze 3 v Olšanské ulici, v těsné blízkosti tramvajové zastávky Olšanská (9, 26, 55, 58) Přímá spádová oblast projektu čítá více než 3000 obyvatel rezidentů okolních nových bytových domů. Dojezdová doba do centra na Václavské náměstí je 11 min. V blízkosti nemovitosti se nachází lékárna (150 m), Česká pošta (250 m), kavárna (270 m), restaurace (400 m), park Parukářka (450 m), OC Flora (900 m). Nejbližšími zastávkami metra jsou zastávky Želivského (900 m) a Flora (1000 m) V lokalitě je dobrá dostupnost automobilem. 11min. jízdy trvá cesta na Jižní spojku a 15 min. jízdy na severní část Pražského okruhu. Technická specifikace prostory jsou nabízeny v tzv. shell & core provedení. To znamená bez příček, podlah, veškerých povrchových úprav, sociálních zařízení, rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, topení, vzduchotechniky, podhledů a svítidel a reklamního značení. Nosný systém objektu je kombinovaný z železobetonové monolitické konstrukce Reklamu či logo lze umístit na předem určené plochy Pro rozvody vytápění, vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky jsou připraveny přípojná místa na hranici nabízených prostor. Do komerčních prostor musí být instalovány podlahy a podhledy vyhovující akustickým a tepelně-technickým požadavkům M M Termín dokončení projektu: Termín předání komerčních prostor vlastní finalizaci: 06/ /2016 6

8 residence Garden towers prostor A prostor B prostor C Výměra 422 m 2 Výměra 292 m 2 Výměra 303 m 2 Terasa, zahrádka 179 m 2 Terasa, zahrádka 126 m 2 Terasa, zahrádka 37 m 2 Světlá výška 4,34 m Světlá výška 4,34 m Světlá výška 3,91 / 2,83 / 2,57 Sklep 25 m 2 Sklep - Sklep m 2 Parkovací stání 20 parkovacích stání Parkovací stání 13 parkovacích stání Parkovací stání 6 parkovací stání Možné využití Gastronomie Možné využití Vinotéka, kavárna, služby Nevhodné využití Rušivý nebo nereprezentativní provoz Možné využití Obchod, market Nevhodné využití Rušivý nebo nereprezentativní provoz Nevhodné využití Rušivý nebo nereprezentativní provoz 7

9 rezidence Břevnovské centrum Lokalita Nabízené prostory se nacházejí na Praze 6, v katastrálním území Břevnov, v Patočkově ulici Patočkova ulice je hlavní tepnou Břevnova vedoucí z východu, kde navazuje na ulici M. Horákové, na západ, kde přechází v ulici Bělohorskou a Karlovarskou. Karlovarská ulice je napojena na Pražský okruh. Nemovitost se tedy vyznačuje výbornou dostupností automobilem 50 m od objektu je autobusová zastávka MHD Břevnovská (180, 184, 502). Z této zastávky se lze dostat na stanice metra Dejvická (11 min.), nebo Hradčanská (9 min.). Nemovitost sousedí s Poliklinikou Pod Marjánkou V okolí objektu se nachází hotel, několik restaurací, prodejna elektro, obchod Billa, pobočka České spořitelny a několik základních a mateřských škol. Všechny tyto subjekty jsou však situovány v ulici Bělohorská. Patočkova ulice se proto vyznačuje prostředím s nízkou konkurencí, pro různé komerční objekty. Technická specifikace prostory jsou nabízeny v tzv. shell & core provedení. To znamená bez příček, podlah, veškerých povrchových úprav, sociálních zařízení, rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, topení, vzduchotechniky, podhledů a svítidel. Reklamu či logo lze umístit na předem určené plochy Pro rozvody vytápění, vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky jsou připraveny přípojná místa na hranici nabízených prostor. Do komerčních prostor musí být instalovány podlahy a podhledy vyhovující akustickým a tepelně technickým požadavkům M Termín dokončení projektu: Termín předání komerčních prostor vlastní finalizaci: 03/ /2015 8

10 rezidence Břevnovské centrum prostor A Výměra 245 m 2 Světlá výška 3,17 m Parkovací stání 1 vnitřní a 2-3 venkovní stání Možné využití Showroom, retail, market, služby Nevhodné využití Gastro, rušivý nebo nereprezentativní provoz prostor B Výměra 420 m 2 Světlá výška 3,19 (3,13) m Parkovací stání 2 vnitřní a 2-5 venkovních stání Možné využití showroom, market, služby (gastronomie pouze 37 míst) Nevhodné využití Rušivý nebo nereprezentativní provoz 9

11 Park Zahradní město Lokalita Objekt s nabízenými komerčními prostory se nachází mezi ulicemi Strašnická a Švehlova na Praze 10, v Záběhlicích. 150 m od nemovitosti je tramvajová a autobusová zastávka MHD (22, 26, 57, 59; 177), z které se lze dostat na stanice metra Strašnická (9 min.), nebo na stanici Skalka (6 min.) Na protější straně v ulici Švehlova je rozsáhlé sídliště z panelových domů Zahradní město. Většina služeb občanské vybavenosti vzdálena 1 km a více, což z komerčních prostorů v projektu činí zajímavou podnikatelskou příležitost. V okolí je několik komerčních objektů, jako obchod Penny market (300 m), čajovna (120 m), obchod Albert (700 m) a několik restaurací. V okolí se nachází mateřské základní i vyšší odborné školy Technická specifikace Nosná konstrukce objektu je tvořena sloupy a stěnami z monolitického železobetonu. prostory jsou nabízeny v tzv. shell & core provedení. To znamená bez příček, podlah, veškerých povrchových úprav, sociálních zařízení, rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, topení, vzduchotechniky, podhledů a svítidel. Reklamu či logo lze umístit na předem určené plochy Pro rozvody vytápění, vody, kanalizace, elektřiny a vzduchotechniky jsou připraveny přípojná místa na hranici nabízených prostor. Odvádění odpadních vod z komerčních prostor je možné pouze pomocí čerpadla do rozvodů pod stropem. Do komerčních prostor musí být instalovány podlahy a podhledy vyhovující akustickým a tepelně-technickým požadavkům Termín dokončení projektu: Termín předání komerčních prostor vlastní finalizaci: 12/ /

12 Park Zahradní město prostor A (žlutě) prostor B (okrově) prostor C Výměra 162 m 2 Výměra 308 m 2 Výměra 310 m 2 Světlá výška 3,40 (2,90) m Světlá výška 3,00 m Světlá výška 3,00 (2,80) m Sklep - Sklep 20 Sklep - Parkovací stání 3 vnitřních (v garážích budovy) Parkovací stání 6 vnitřních (v garážích budovy) Parkovací stání 5 vnitřních (v garážích budovy) Možné využití Showroom, retail, market, služby Možné využití Showroom, retail, market, služby Možné využití Showroom, retail, market, služby Nevhodné využití Gastro, rušivý nebo nereprezentativní provoz Nevhodné využití Rušivý nebo nereprezentativní provoz, gastro (pouze 37 míst) Nevhodné využití Gastro, rušivý nebo nereprezentativní provoz 11

13 Vltavská vyhlídka Lokalita Projekt se nachází v Praze 7 v Holešovicích u řeky Vltavy, nabízené prostory jsou situovány směrem do ulice Jateční. Jedná se o dynamicky se rozvíjející lokalitu v blízkosti centra města. Oblast zažívá nový boom stěhují se sem bonitní obyvatelé i firmy do nové kancelářské výstavby. Získejte konkurenční náskok a etablujte provoz v této perspektivní lokalitě! Nejbližší zastávka MHD, Tusarova, je vzdálena 270 m. Do centra města (Václavské náměstí) se lze dostat linkou č. 24 do 14-ti minut. Spojení na metro je možné díky stanicím Vltavská (C, 4 min.), nebo Palmovka (B, 9 min.) Asi 300 m od nabízených prostor je známá Holešovická tržnice. Mimo asijských obchodníků se zde nachází řada dalších obchodů jako Penny market, Alza, obchod s uzeninami, Mountfield, a řada fast foodových restaurací. Technická specifikace Nosná konstrukce objektu je tvořena sloupy a stěnami z monolitického železobetonu. prostory jsou nabízeny v tzv. shell & core provedení. To znamená bez příček, podlah, veškerých povrchových úprav, sociálních zařízení, rozvodů vody, kanalizace, elektřiny, topení, vzduchotechniky, podhledů a svítidel. Reklamu či logo lze umístit na předem určené plochy Stavební povolení a kolaudaci finalizace prostorů si zajišťuje kupující nebo nájemce samostatně a na vlastní náklady, avšak pod supervizí CENTRAL GROUP. Termín dokončení projektu: Termín předání komerčních prostor vlastní finalizaci: 08/ /2016 M 12

14 Vltavská vyhlídka prostor A Výměra 218 m 2 (lze rozdělit na A1+A2, cca m 2 ) Světlá výška 2,74 (2,50) m Parkovací stání 4 parkovací stání Možné využití Showroom, retail, market, služby Nevhodné využití Gastro, rušivý nebo nereprezentativní provoz (drogerie či provoz s hořlavými materiály) prostor B1 Výměra 120,3 m 2 Světlá výška Parkovací stání Možné využití 2,74 (2,20) m 2 parkovací stání Showroom, retail, market, služby Nevhodné využití Gastro, rušivý nebo nereprezentativní provoz (drogerie či provoz s hořlavými materiály) 13

Česká Lípa Mlýnská 2982. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Česká Lípa Mlýnská 2982. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Česká Lípa Mlýnská 2982 Administrativní budova v centru města Částečný zpětný pronájem Celkový roční výnos z pronájmu objektu 259 000 Kč Celková výměra podlahových ploch 478,57 m

Více

Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Lužice č. p. 60 (okres Olomouc) Víceúčelová stavba se třemi bytovými jednotkami o dispozici 3+1 Objekt částečně obsazený Nebytové prostory cca 481 m² Celková výměra podlahových ploch

Více

Ostrava Chelčického 533/4. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Ostrava Chelčického 533/4. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Ostrava Chelčického 533/4 Administrativní budova v centru města Ostrava Obsazenost 32% Roční výnos z pronájmu cca 482 tis. Kč Celková pronajatelná plocha cca 1 200 m 2 Celková plocha

Více

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA

PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA PRAHA 7 HOLEŠOVICE VLTAVSKÁ VYHLÍDKA KOMERČNÍ PROSTORY K PRODEJI A K PRONÁJMU V PRAZE IDEÁLNÍ PROSTORY PRO REPREZENTATIVNÍ SLUŽBY Lokalita Bytový projekt Vltavská vyhlídka se nachází na křižovatce ulic

Více

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7

VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 7 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování O B C H O D U VE ZLATÉ ULIČCE

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31

K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE ČP. 30/31 Správa Pražského hradu vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Pražského hradu za účelem provozování K A V Á R N Y VE ZLATÉ ULIČCE

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Pod Strašnickou Vinicí 1264/37 REXIM REALITY s.r.o. IČO: 492 45 031 Spisová značka: C 20645 vedená u Městského soudu v Praze Sídlo: Praha 10, Na vinici 882/31,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ )

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Podmínky výběrového řízení

Podmínky výběrového řízení Výběrové řízení Prodejna s autoservisem AUTO ŠTANGL Újezd nad Lesy, Starokolínská, PRAHA 9. na zjištění zájemce o koupi dále uvedených nemovitostí. Podmínky výběrového řízení GAVLAS, spol. s r.o., IČ:

Více

AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 90-EA/15 (AUKCE č. 1108)

AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 90-EA/15 (AUKCE č. 1108) DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 90-EA/15 (AUKCE č. 1108) BYTOVÁ JEDNOTKA 1+1, 46,90 M 2 ŽITOMÍRSKÁ 743/24, Č. BJ 743/06, PRAHA 10 - VRŠOVICE Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho podmínkách 6053/BBV/2015-BBVM Č.j.: UZSVM/BBV/5958/2015-BBVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. BBV/25/2015 a jeho

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH

SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH SMLOUVA O BUDOUCÍCH SMLOUVÁCH mezi městem Prostějov a MANTHELLAN a.s. ze dne 16.7. 2010 www.ssd.com OBSAH SMLOUVY Článek 1 Definice, výklad...2 Článek 2 Povinnosti před uzavřením Kupních smluv...5 Článek

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav

Výběrové řízení na generálního projektanta akce: Rozšíření Základní školy Vladislava Vančury, Nad Parkem 1180, Praha - Zbraslav Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadanou dle Směrnice Městské části Praha Zbraslav č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a v souladu s 18 odst. 5 dle

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1121/9/2015 o obvyklé ceně nemovitých věcí - jiného nebytového prostoru č. 2505/38 vč. spoluvlastnického podílu na bytovém domě č. p. 2504 a 2505 (který stojí na pozemcích parc. č.

Více

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4

Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 Podmínky výběrového řízení na prodej domu Moskevská 77/4 GLADYS AUCTION, s.r.o., IČO: 271 26 447, DIČ: CZ27126447, Spisová značka: C 98251 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 10 - Strašnice,

Více

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH

NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NEPODMÍNĚNÉ OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ S NÁZVEM MALEŠICE JIH ČERVENEC 2012 OMEZENÍ ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ: SPOLEČNÁ NABÍDKA VÍCE OSOB: VARIANTY NABÍDEK:

Více

KONCESNÍ DOKUMENTACE

KONCESNÍ DOKUMENTACE Město Petřvald KONCESNÍ DOKUMENTACE pro Provozování nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Petřvaldě ZADAVATEL: MĚSTO PETŘVALD Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald Obsah 1. Zadavatel...3 2. Subjekt zastupující

Více

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing.

Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5. Zástupce ředitele Ing. Vojenská ubytovací a stavební správa P R A H A Čj. 377-108-2009-DP-7103-46 V Praze dne 26.4.2012 Výtisk jediný Počet listů: 1 Přílohy: 1 / 5 Město Klatovy IČ 00255661 náměstí Míru 62 339 01 Klatovy Věc:

Více

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PŘÍSTAV STRÁŽNICE Sociální zařízení přístav Strážnice Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 6, 12 a 18 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách veřejná zakázka

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE NEPOTŘEBNÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU STÁTU (dále jen VŘ ) A) Předměty prodeje: Česká republika Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 1, Praha 6 zastoupená Ing. Josefem Lachmanem, ředitelem odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem sekce správy majetku (dále jen vyhlašovatel )

Více

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e

Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e Obytná zóna Sylván, a. s. v y h l a š u j e podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na provoz kavárny v budově Nového divadla v Plzni. Toto poptávkové řízení

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

PODMÍNKY. výběrového řízení

PODMÍNKY. výběrového řízení Lesy České republiky, s.p. Přemyslova I 106, 50 I 68 Hradec Králové IČ: 4219645 I vyhlašují výběrové řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 2480/1 a 2480/3 v k. ú. Březolupy PODMÍNKY výběrového

Více