OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU"

Transkript

1 Část C Analytická část OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU POPIS OKRESU Okres Mělník je situován na severu středočeského kraje v České republice. Sídlem okresu je Mělník. V okrese je dále 69 obcí, z toho 7 měst a 1 městys. Rozloha okresu je 701,08 km 2. Počet obyvatel je s hustotou zalidnění 150 obyvatel na km 2. Okres Mělník je převážně zemědělský, ale jeho podíl na celkovém hospodářství se v posledních letech mírně snižuje. Potravinářský a vinařský průmysl je dlouhodobě v úpadku. Naopak turistický průmysl prochází výrazným rozvojem, díky novým možnostem grantů z Evropské unie. Průmysl je soustředěn v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou, což jsou s Mělníkem tři největší města v okrese. Dopravní dostupnost v okrese je velmi dobrá. S výjimkou Neratovic leží města v desetikilometrové vzdálenosti od dálnice D8 a jsou dostupná po silnicích 1. třídy TRH S NEMOVITOSTMI Trh s nemovitostmi do roku 2001 spíše stagnoval. V letech se začal objevovat trend bydlení v dojezdové vzdálenosti do velkých měst a rapidně se zvedla poptávka po všech typech nemovitostí. V dnešním období mezinárodní ekonomické krize se nabídka a poptávka zlehka vyrovnává. Přes to však mírně převyšuje poptávka. Největší investicí v okrese je revitalizace historického centra města Mělníka z grantu Evropské unie, zahrnující zbudovaná kanalizace v historickém centru, nové dlážděné povrchy v jednotlivých ulicích a oprava fasád historických budov. Finální částkou za revitalizaci by mělo být 60 mil. Kč. 73

2 SEGMENTACE REGIONU Okres Mělník lze rozdělit na čtyři části vlastní okresní město Mělník, vesměs rekreační oblast Kokořína a okolí, převážně průmyslovou jižní oblast okresu Kralupy nad Vltavou, Neratovice a zbytek okresu. MĚSTO MĚLNÍK POZEMKY Proluky V centru města se nevyskytují žádné volné památkově nechráněné proluky. Poslední větší proluka je v ulici Bezručova, která je připravována pro výstavbu nákupního střediska. V širším intravilánu města je proluk více. Obecně lze říci, že poptávka ve městě Mělník převyšuje nabídku. Ve střednědobém časovém horizontu není reálná možnost vzniku nových proluk, například demolicí současných staveb. Jedinou možností je demolice nevyužitých průmyslových areálů, kterých se ve městě nenachází mnoho. Lze tedy předpokládat, že prodeje budou pouze ojedinělé, za vysoké ceny a s omezením budoucí výstavby památkovou péčí. Stavební pozemky Snížení dostupnosti hypoték v dnešní době, má na trh s pozemky na Mělnicku jen minimální dopad. Poptávka je vyrovnána s poptávkou. Ceny pozemků v jízdné vzdálenosti od Mělníka se pohybují, v závislosti na inženýrských sítích, v rozmezí Kč za m 2. Poptávka po průmyslových pozemcích v rámci města převyšuje nabídku. Jejich cena je neúměrně vysoká, jelikož nabídka pozemků určených pro tento typ výstavby je minimální. Ceny se pohybují v rozmezí za m 2. Jedinou možností průmyslové výstavby v současné době je demolice stávajících objektů v areálu staré Loděnice. Ceny zemědělských pozemků v celém okrese se pohybují v rozmezí 8-16 Kč za m 2. V budoucnu se očekává výrazný nárůst cen, vzhledem k stále větší oblibě satelitních městeček u malých měst, blízko Prahy. 74

3 BUDOVY Největší propast mezi poptávkou a nabídkou lze v Mělníku pozorovat u tohoto typu nemovitosti. Od roku 2002 až do současnosti rapidně stoupala poptávka po bytech všech kategorií, velikosti i stáří. Což se odráží na vyšší cenové úrovni bytů, která není v této lokalitě zcela běžná. Město však neplánuje žádnou budoucí výstavbu nových bytových domů. se prodávají přibližně v těchto cenových rozmezích: Byt (malá nabídka) Byt Byt Byt V budoucnu lze očekávat další mírný nárůst cen jak bytů v panelových domech, tak v rekonstruovaných historických budovách. Rodinné domy Poptávka po starších rodinných domech se zvolna vyrovnala s dříve nedostačující nabídkou až v posledních letech. V dnešní době se mnoho potencionálních kupujících raději postaví nový dům. Ceny starších stavení se v dojízdné vzdálenosti do města Mělníka se pohybují v rozmezí Kč. Ceny novostaveb a domů do 10 let stáří se pohybují kolem , ale jejich nabídka k prodeji je velmi nízká. Vzhledem ke vzrůstající životní úrovni lze předpokládat další zvýšení poptávky po rodinných domech v této lokalitě. Zejména pak ve vyhledávané oblasti vinic. Objekty pro individuální rekreaci Zájem o rekreační chaty roste zejména v oblasti Kokořínska. Nabídka je však zaměřena na úzkou cílovou skupinu kupujících, jelikož jsou v oblasti nabízeny k prodeji zejména zemědělské usedlosti a domy postavené před rokem V dalších letech se, ale dá předpokládat nárůst poptávky, jelikož tento trend, zakoupit starý dům a zrekonstruovat ho, se začal rozmáhat mezi bohatými podnikateli. 75

4 Bytové domy Prodeje bytových domů na Mělnicku jsou velmi ojedinělé. Obchoduje se pouze několik nemovitostí tohoto typu ročně. Většinou se jedná o historické domy v centru města s příslibem rekonstrukce. Menší bytové domy se obchodují v rozmezí , větší nebo po rekonstrukci pak v rozmezí Nabídka je ale téměř nulová, protože bytové domy jsou většinou rozprodány po bytech jednotlivým majitelům. Nepředpokládá se tedy výrazný růst nabídky nemovitostí tohoto typu. Administrativní budovy Nabídka administrativních budov jako celku je téměř nulová. Ojediněle se objeví nabídky pronájmu menších kancelářských prostor. Poptávka po administrativních prostorách výrazně převyšuje nabídku. Průmyslové objekty V nabídce se zřídka objeví objekt k prodeji po krachu firmy stávajících vlastníků. Z největších nabídek byl v poslední době Cukrovar Mělník (v demolici) a staré Loděnice. Relativně více se obchodují spíše malé provozovny typu autodílna a jiné nepotravinářské provozy. Tyto nemovitosti se pohybují v rozmezí 2 4 mil. Kč. NÁJMY Jako ve všech okresních městech je nabídka velmi malá. Vzhledem ke skutečnosti že ve městě i v okolí se nachází několik středních škol, jejíž studenti hledají jiné alternativy bydlení než internátní, je poptávka po pronájmech velmi vysoká. Nájmy bytů se pohybují přibližně v těchto intervalech: Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt Kč / měsíc Kč / měsíc Kč / měsíc Kč /měsíc (malá nabídka) 76

5 Prodejní prostory Na trhu v této lokalitě je vysoká poptávka pro pronájmu prodejních prostor. Velkou část nájemníků tvoří asijští obchodníci, kteří se pozvolna přesouvají z tržišť do kamenných obchodů. Nabídka je však velmi omezená. Prodejní prostory se pronajímají v těchto cenových rozmezích: Centrum města Širší okolí Kč / měsíc Kč/ měsíc Kanceláře Vzhledem k začínajícímu trendu obchodování po internetu a práce z domova zvolna klesá poptávka po kancelářských prostorách. Většina obchodníků v této lokalitě má zřízená malá improvizovaná pracoviště přímo ve svých bytech. Jelikož je tento trend v České republice teprve na vzestupu, lze očekávat další pokles poptávky po tomto typu nemovitosti. Výjimky tvoří lékařské ordinace, advokátní kanceláře a grafická studia, která svou image staví z části na dobré adrese. Kanceláře se pronajímají v těchto cenových rozmezích: Centrum města Širší okolí Kč/ měsíc Kč/měsíc Průmyslové objekty Vzhledem k útlumu průmyslu a téměř žádné nabídce průmyslových objektů střední velikosti se s tímto druhem nájmů ve městě Mělník téměř nesetkáme. Poznámka: Údaje a vývojové trendy uváděné pro Mělník platí v podstatě i v ostatních velkých městech v okrese. S výjimkou poklesu průmyslu. 77

6 KOKOŘÍNSKO Druhým segmentem na trhu s nemovitostmi v okrese Mělník je dnes v podstatě rekreační oblast kokořínska. V této lokaci je nová výstavba výrazně limitována chráněnou krajinou oblastí, která je prakticky vyloučena na místech jiných, než po demolici stávajících objektů. POZEMKY V této rekreační oblasti je vysoká převaha poptávky nad nabídkou. Vyhledávány jsou pozemky pro rekreaci i pro stavbu hotelů a penzionů. Prodej stavebních parcel se zde pohybuje v rozmezí Kč/m 2. Velký zájem je o nestavební pozemky zemědělskou půdu, louky, lesy ze strany ekovýrobců. Zájem o tyto pozemky prudce stoupl po vstupu České republiky do Evropské unie, což umožnilo čerpání dotací pro začínající zemědělce. Pozemků tohoto typu je v oblasti kokořínska nepoměrně více než stavebních. Stále však není vyrovnána nabídka s poptávkou. Ceny zemědělské půdy se pohybují v rozmezí Kč/m 2. BUDOVY v této lokalitě lze rozdělit do dvou cenových skupin. Jednou z nich jsou starší byty v bytových domech v menších vesnicích a druhou apartmány v nově realizovaných hotelích. Obě tyto skupiny však mají skoro nulovou nabídku. Obchodují se do 10 nabídek ročně. Ceny starších bytů se pohybují kolem a ceny nových apartmánových bytů Rodinné domy a objety pro individuální rekreaci Trhl s tímto typem nemovitostí lze rozdělit na několik segmentů. Klasické rodinné domy ze staršího období, zemědělské usedlosti a historické chalupy a nové rodinné domy. Trh s novými rodinnými domy je v této lokalitě dosti omezen. Obchodují se v menších vesnicích po, kde byly postaveny po demolici starých již dožilých objektů. Jejich ceny se pohybují v rozmezí Kč. Nabídka rodinných domů ze staršího období, ihned možné užívat je o málo rozmanitější. Ceny těchto domů se pohybují v rozmezí Největší zastoupení nabídky nemovitostí na kokořínsku jsou zemědělské usedlosti a historické chalupy. Většina z nich byla postavena mezi lety 1800 a Tyty nemovitosti se obchodují v závislosti na velikosti a stavu v cenovém rozmezí

7 NÁJMY Celoroční pronájem bytů na kokořínsku není příliš obvyklý. Častěji jsou byty pronajímány, jen na letní sezónu. Jedná se o byty typu apartmán v malých penzionech, například ve zrekonstruovaných zemědělských usedlostech. Ceny těchto pronájmů se pohybují v závislosti na velikosti v rozmezí Kč/noc. Penziony nenabízejí snížení ceny pro dlouhodobější pronájmy. Chalupy a rekreační objekty Nabídka a poptávka s tímto typem nemovitostí je v této lokalitě téměř vyrovnaná. Jsou nabízeny i poptávány pronájmy chalup různých velikostí a stavů, na časová rozpětí 14 dní 4 měsíce. Ceny pronájmů se pohybují, v závislosti na velikosti v rozmezí Kč/měs. OBLAST PRŮMYSLU KRALUPY n/vlt, NERATOVICE Trh s nemovitostmi je nejvíce aktivní v oblasti Kralupy nad Vltavou, Neratovice a jejich nejbližší okolí v místech ubytování zaměstnanců velkých podniků a vlastníků těchto podniků. POZEMKY Stavební pozemky pro výstavbu rodinných domů i pro komerční využití v blízkosti Neratovic jsou nepatrně levnější, vzhledem k funkční chemičce Spolana Neratovice. Tyto pozemky se pohybují v cenovém rozpětí Kč/m 2. Stavební pozemky poblíž Kralup nad Vltavou se průměrně obchodují v rozmezí Kč/m 2. Ceny pozemků jsou v závislosti na lokalitě a možnosti napojení na inženýrské sítě. Nestavebních pozemků je v nabídce jen málo. Dá se očekávat další růst cen těchto pozemků vzhledem k dojezdné vzdálenosti k Praze a stále většího zájmu investorů příměstské bydlení. 79

8 BUDOVY V posledních třech letech se nabídka bytů k prodeji pozvolna vyrovnala s poptávkou. Do nedávné doby byla poptávka nepoměrně vyšší. V dnešní době ale upadá zájem bydlení v městských bytech a dochází k odsunu obyvatel z velkých měst. Dalo by se tedy říci, že prodávající jsou nuceni zlevňovat a ceny bytů pomalu klesají. Cenově se byty v Neratovicích a Kralupech nad Vltavou průměrně pohybují v cenovém intervalu: Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt Kč Kč Kč Kč Lze očekávat další pozvolné klesání cen bytů v této lokalitě, která je pro investory atraktivnější spíše v oblasti výstavby rodinných domů či komerčních prostor. Rodinné domy Na trhu s realitami tohoto typu je v jižní části mělnického okresu vyrovnána nabídka s poptávkou. Obchodují se jak starší domy, tak novostavby. Starší domy se průměrně prodávají v cenovém rozpětí a domy nové za Ostatní objekty V nabídce jsou různé typy nemovitostí - nefunkční zemědělská družstva, skladovací prostory, malé živnostenské provozovny, skleníky. Jejich prodej je realizován nejčastěji prostřednictvím veřejných dražeb. Tudíž jsou jejich ceny velmi nízké. Objekty pro rekreaci, administrativní budovy a bytové domy se v této lokalitě téměř neobchodují. 80

9 NÁJMY Jako v jiných menších městech je nabídka velmi sporadická. Není však tak problematická jako ve městě Mělník. Poptávka po pronájmech bytů je vysoká, jelikož mnoho lidí je v dnešní době ekonomické krize v situaci kdy si nemohou nebo nechtějí byt kupovat. Průměrné ceny měsíčních nájmů ve městech Kralupy nad Vltavou a Neratovice jsou: Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt Kč/ měsíc Kč/ měsíc Kč/ měsíc Není nabídka Prodejní a kancelářské prostory Poptávka po prodejních prostorách v obou městech je vysoká. Největší zájem je o prodejní butiky ze strany asijských obchodníků. Velkou část také tvoří poptávka po komerčních prostorách s jiným využitím, jako jsou lékařské ordinace a v poslední době občerstvení. Centra měst Širší okolí Kč/měsíc Kč/měsíc 81

10 OKRES MĚLNÍK MIMO MĚST, OBLASTI KOKOŘÍNSKA A JIŽNÍ PRŮMYSLOVÉ ČÁSTI OKRESU Trh s nemovitostmi v lokacích mimo menších měst a dopravních tepen je nejvíce aktivní v oblasti prodeje nestavebních pozemků, starších rodinných domů a nemovitostí pro rekreaci. POZEMKY V širším okolí Mělníka a okrese Mělník se stavební pozemky pohybují v rozmezích Kč za m 2 v závislosti na lokalitě a dostupnosti inženýrských sítí. Zemědělské pozemky se obchodují za 6 14 Kč za m 2 výjimečně za 16 Kč za m 2. BUDOVY Nabídka bytů mimo města je téměř nulová. Místy se objeví prodej bytu v malém činžovním domě v některé z malých vesniček. Velikostně se tyto byty pohybují do max. velikosti 3+1, větší byty se na tomto trhu téměř nevyskytují. Vesměs ale trh s touto komoditou nefunguje. Rodinné domy Rodinné domy jsou jedna z mála žádaných komodit v oblasti. Jedná se zejména o domy starší 30 let. Obchodují se za ceny Kč v závislosti na stavu objektu a lokalitě. Nové domy se prodávají spíše ojediněle. Ostatní objekty V nabídce se nejvíce objevují nemovitosti typu brownfield dožilá zemědělská družstva. Dále se na trhu poblíž Prahy objevují nabídky skladovacích prostor. Ojediněle jsou nabídnuty k prodeji historické zámečky a tvrze v zalesněných oblastech na severu okresu. Ceny těchto objektů se pohybují pod hranicí administrativních cen, jelikož mnoho těchto staveb je prodáno ve veřejných dražbách. NÁJMY V oblastech mimo města se nájmy jak bytů, tak rodinných domů téměř nevyskytují. Jedinou komoditou obchodovanou na trhu s nájmy v této oblasti jsou skladovací prostory, kterých také není v nabídce mnoho. 82

11 CELKOVÝ MARKETINGOVÝ VÝHLED Celkově lze v krátkodobém a střednědobém horizontu předpokládat další růst cen za stavební pozemky i za pozemky zemědělské s územním rozhodnutím o vyškrtnutí z orné půdy. Ceny bytů budou spíše stagnovat, nebo mohou mírně klesat, vzhledem k velkému odlivu lidí z měst. Ceny nájmů budou vzrůstat nárazově v závislosti na období (nový školní rok, otevření nového velkého podniku). U rodinných domů se ceny budou dále zvyšovat pouze v závislosti na lokalitě a případném zvýšení zájmu investorů. 83

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rovnováha na trhu s nemovitostmi Rodinné domy Bakalářská práce Autor: Jitka Horychová Realitní makléř, RMK Vedoucí práce: Ing.

Více

Analýza realitního trhu v ČR

Analýza realitního trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Analýza realitního trhu v ČR Diplomová práce Autor : Bc. Jiří Kott Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012 Prohlášení:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 167 Vybrané ukazatele Česká republika Hlavní město Praha Středočeský Jihomoravský Moravskoslezský Ústecký Jihočeský Olomoucký 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Bakalářská práce Vývoj cen bytů v Českých Budějovicích v letech 2005-2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studijní program: B4106 Zemědělská specializace Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Katedra: krajinného managementu Vedoucí

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ MĚSTA PROSTĚJOVA č.2 Textová část říjen 2003 Obsah: 1. Úvod 2. Skladba a autorizace cenové mapy 3. Instrukce k využívání cenové mapy 4. Stručná charakteristika města 5. Metodika

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu ke dni 28.8.2014

Více

PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO

PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO Ve Vsetíně dne 26.5.2006 OBSAH: Zpracovatel průzkumu... 2 I. Úvod... 3 Cíl průzkumu... 3 Realitní trh a jeho vývoj v oblasti Vsetínska... 3 Průzkum... 3 Metody

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel:

STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ. SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Zpracovatel: STRATEGIE CLLD MAS KRKONOŠE A. PROFIL ÚZEMÍ Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: duben 2014 OBSAH Obsah Seznam tabulek, grafů a map... 4 Seznam zkratek...

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Zadavatel: Statutární město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek. Zpracoval: Technoexport a.s. pro zahraniční

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

8. Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy

8. Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy Sýkora, L. (1996): Transformace fyzického a sociálního prostředí Prahy [Transformation of physical and social environment in Prague]. In: Hampl, M., et al., Geografická organizace společnosti a transformační

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více