Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. května 2008 ČÍSLO 10 ROČNÍK IX ZDARMA Cílem nových webových stránek Mikulova je zlepšit komunikaci s veřejností Na konci dubna letošního roku byly spuštěny nové webové stránky města Mikulova. Oproti těm původním by měly zajistit aktuálnost, přehlednost a promptně poskytovat informace občanům města i turistům. Podle místostarostky Ilony Žiškové Vágnerové byla hlavním impulsem k jejich vytvoření snaha o lepší komunikaci s veřejností. Proto jsme také na starých stránkách hned na začátku roku 2007 zřídili blog, který měl sloužit především k lepší informovanosti občanů a poskytnout nám zpětnou vazbu. Bylo to provizorní řešení, které v té době splnilo svůj účel. Věděli jsme však, že pokud chceme lépe propagovat město navenek a poskytovat aktuální informace, měli bychom stránky hodně vylepšit. Zároveň jsme chtěli hned několik špatně udržovatelných a technicky zastaralých webových prezentací nahradit jediným řešením, které by přešlo zcela pod správu městského úřadu a nebylo by tedy nutné na údržbu stránek vynakládat další prostředky, vysvětluje místostarostka. Nové webové stránky byly koncipovány tak, aby byly přínosem nejen pro občany města, ale také pro turisty. Občanům je zcela nově k dispozici diskusní fórum. Pro usnadnění obvyklých problémů občanů jsme připravili sekci Řešení životních situací, kterou se snažíme stále zdokonalovat a doplňovat. Novinkou je i virtuální prohlížeč Zpravodaje města, popisuje nabídku webových stránek místostarostka. Turisté jistě ocení pestrou a ucelenou nabídku možností, jež jim Mikulov nabízí. Památky jsou navíc provázány s interaktivní mapou, a totéž platí pro katalog ubytovacích, stravovacích i jiných zařízení v našem městě. Velmi silně jsme pociťovali potřebu vylepšit a zpřehlednit kalendář kulturních akcí. Věříme, že díky nové podobě kalendáře už teď turistům ani místním neuniknou. Velice diskutovaným tématem v souvislosti s novými webovými stránkami byly vynaložené finanční (pokračování na str. 2) Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara S filmem Jsem větší a lepší bojuje režisér Martin Duda z Mikulova o letošního studentského Oscara v kategorii zahraničních snímků. Zda porazí čtyři soupeře a stane se po Janu Svěrákovi druhým českým držitelem prestižního ocenění pro mladé filmaře, se rozhodne 7. června v Beverly Hills. Studentské Oscary budou letos předávány již popětatřicáté. V kategorii zahraničních filmů akademie vybrala pět finalistů ze 45 kandidátů, pocházejících z 29 zemí světa. Dudovi budou konkurovat tvůrci ze Španělska, Německa, Izraele a Slovinska. (pokračování na str. 9) Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí MUZEUM ZÍSKALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ V NÁRODNÍ SOUTĚŽI Muzejní noc konaná v pátek 16. května na mikulovském zámku letos nebyla událostí důležitou pouze pro naše město. Za účasti významných osobností kultury z celé republiky zde byl zahájen národní festival muzejních nocí Jsme velice rádi, že zámek v Mikulově se stále častěji stává místem konání významných (pokračování na str. 9) Muzejní noc provázel také program v podání Štvanců (na snímku), kteří na zámeckém nádvoří předvedli rytířské souboje, a divadelního souboru DC Voiceband.cz. Ten představil variaci na báseň Košilela od Christiana Morgensterna. V závěru večera se návštěvníkům zjevila Bílá paní ve sklepě u obřího sudu. A JE TO TADY! město MIKULOV a STEMAT s.r.o. VÁS ZVOU NA MIKULOVSK ZÁMEK, V SOBOTU DNE 24. KVùTNA 2008, VE HOD. IX. ročník OCHUTNÁVKA VÍN ZAZPÍVÁ A ZAHRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA KASANICA POD VEDENÍM PRIMÁ KY VùRY KUNOVOVÉ P IJëTE SI UDùLAT DOB E! Město Mikulov poprvé hlavním pořadatelem! ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.:

2 Informace ke kvalitě vody v rozvodné síti města Mikulova Na základě častých připomínek a stížností občanů Mikulova, týkajících se jakosti pitné vody v Mikulově, byla společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. oslovena starostou města s žádostí o podání vysvětlení a sjednání nápravy. Společnost VaK Břeclav, a. s. podala v předmětné záležitosti své vysvětlení a následující stanovisko: Město Mikulov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lednice Mikulov. Zdrojem vody tohoto vodovodu jsou čtyři prameniště vodního zdroje Lednice. Hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Dle výsledku rozborů odebraných vzorků, které provádí akreditovaná vodohospodářská laboratoř společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., vyhovuje pitná voda dodávaná spotřebitelům v Mikulově kvalitativně všem normativům stanoveným uvedenou vyhláškou. Kvalita dodávané pitné vody může být občasně ovlivněna poruchami na rozvodné vodovodní síti přímo ve městě či na skupinovém vodovodu. Při opravách poruch rozvodné vodovodní sítě v obci, vodovodních přípojek či plánované výměně vodoměrů, kdy je nutné odstavit části vodovodní sítě nebo jednotlivé vodovodní přípojky, může krátkodobě docházet k situacím, kdy na spotřebiště doteče voda, která obsahuje mechanické nečistoty nebo je částečně zakalená, i když předtím je samozřejmě voda odkalována. Toto znečištění je způsobeno nárazovým pohybem usazenin v trubním vedení po opětovném připojení odstaveného úseku potrubí na síť a nemá vliv na kvalitu vody z hlediska zdravotně hygienického. Za občasné problémy se společnost VaK Břeclav, a. s. občanům omlouvá a ujišťuje, že zájmem společnosti je, aby provozovaná vodovodní síť a dodávka vody všem odběratelům byla bezproblémová a odběratelé byli s jejich službami spokojeni. V případě zjištění zakalené vody na spotřebišti je vhodné, aby se občané obrátili přímo na provozní středisko VaK Břeclav, a. s. v Mikulově (tel. č ; ), které sjedná nápravu. J. Hluchý, vedoucí odboru Životního prostředí Cílem nových webových stránek Mikulova... (dokončení ze str. 1) náklady. Ty celkem činí ,40 Kč včetně DPH, přičemž částka ,55 Kč včetně DPH byla hrazena z projektu Mediální a propagační kampaň na podporu KOI. Protože podpora tohoto projektu je ve výši 90%, je nutno náklady přepočítat. Z částky ,55 Kč bude tedy Městem ještě uhrazeno 10%, což je ,40 Kč, a tyto náklady je nutno přičíst k částce vynaložené Městem. Mikulov tedy vynaloží celkové náklady ,21 Kč včetně DPH, upřesňuje místostarostka a dodává, že nabídky do výběrového řízení na nové webové stránky se pohybovaly v cenovém rozpětí od asi Kč až po Kč. Nové www stránky se zatím setkávají s kladnými i zápornými ohlasy ze strany uživatelů. Ty pozitivní však převažují, tvrdí místostarostka. Určitě nám všem bude chvíli trvat, než se nám dostanou pod kůži. Zejména lidé, kteří se starými stránkami pracovali často, mohou vnímat změnu jako komplikaci, ale jsme si jistí, že až objeví spoustu nových možností, budou také spokojeni. Budeme moc rádi, pokud nové stránky zkvalitní komunikaci s veřejností a pomohou lépe informovat, protože o to primárně při jejich tvorbě šlo, dodává. Městská policie informuje V sobotu 31. května od 8 do 13 hodin bude MP Mikulov na komunikaci za průmyslovou zónou u firmy Emerson provádět preventivní měření rychlosti radarem pro veřejnost. Záměrem je umožnit řidičům nechat si změřit laserovým certifikovaným a kalibrovaným zařízením, kolik jim ukazuje tachometr, Stejně tak podle člena Komise pro komunikaci s veřejností Jiřího Kmeta město naléhavě potřebovalo nové stránky, které by splňovaly nové standardy, podporovaly redakční systém vkládání obsahu, poskytovaly uživatelům komfort a zároveň byly reprezentativní prezentací města, které si klade za cíl být významnou turistickou destinací. Podle mého názoru nově provozované stránky v základních principech všechny tyto požadavky splňují. Technicky i graficky jsou na dobré úrovni a firma, která stránky dodala, je opravdu velmi renomovanou společností zabývající se touto problematikou, říká Kmet, který však současný stav stránek nepovažuje za zcela ideální. Myslím si, že byly spuštěny předčasně, respektive by na nich nyní, kdy už běží v ostrém provozu, měly být co nejdříve odladěny chyby. Pominu-li nedostatky, které však většinou vnímá jen zasvěcenější část uživatelů, pak v nových stránkách vidím velký posun vpřed a zejména možnost kvalitní prezentace jak města Mikulova a MěÚ Mikulov, tak zejména podnikatelů, kteří zdarma získali možnost nabídnout své služby, dodává Kmet. aby zbytečně neplatili pokuty za překročení rychlosti z nevědomosti. Tato akce je záměrně naplánována před odjezdem na dovolené. Dle ankety, která k tomuto tématu probíhá na webových stránkách MP Mikulov je zřejmé, že občané mají o preventivní měření zájem. Všichni řidiči jsou zváni. Městská policie připravuje společně s Domem dětí a mládeže v Mikulově a odborem 2 Poplatek za komunální odpad Finanční odbor Městského úřadu sděluje občanům města Mikulova, že běží termín platby místního poplatku za komunální odpad za rok 2008, který je splatný do Úhradu poplatku lze provést v hotovosti v přízemí MěÚ v podatelně nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5. podlaží). Tento poplatek lze rovněž uhradit složenkou, převodem z účtu s uvedením správného variabilního symbolu. Složenky byly občanům doručeny během měsíce února. Pokud občan složenku neobdržel, má povinnost zaplatit místní poplatek za komunální odpad i bez tohoto dokladu. FO MěÚ Mikulov Město Mikulov příjme do pracovního poměru na pozici Strážník městské policie Mikulov muže, ženu: starší 21 let, středoškolské vzdělání úplné s maturitou, fyzicky a duševně způsobilý-á, výpis z rejstříku trestů, spolehlivý dle 4 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, řidičské oprávnění sk. B Výhodou: speciální dovednosti kynologie (psovod) znalost cizího jazyka NJ, AJ zbrojní průkaz sk. D Písemné přihlášky je možno doručit osobně nebo poštou do na adresu Město Mikulov, Náměstí 1, Mikulov nebo přímo na Městskou policii Mikulov. Kontaktní telefon na dotazy velitel MP Mikulov REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška kultury města Mikulova na 1. června velký dětský den. Od 12 hodin bude na Amfiteátru v Mikulově připraven den plný her, cen a dalších atrakcí. Program bezpečnostních složek bude trvat přibližně dvě hodiny. Scénářem je dán společný příjezd do areálu s majáky a sirénami k hořícímu vraku vozidla, kde MP zajistí místo, hasiči vozidlo uhasí a rozstříhají a lékařská pomoc poskytne první pomoc zraněnému řidiči. Představí se také dopravní policie, těžkooděnci, služební psi na zadržení a vyčenichání drog a tabáku, bude se slaňovat hlavou dolů se zbraní v ruce. Celní správa předvede Schengenbus, termovizi a rentgen na prohlédnutí nákladu kamionů. Podle počasí bude také stříkána pěna, ve které mohou děti dovádět. mp

3 V měsíci dubnu uložili strážníci MP Mikulov 191 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč od 7.00 hodin prováděli strážníci MP Mikulov kontrolu v okolí základních škol se zaměřením na kouření tabákových výrobků u školou povinné mládeže. Při této protikuřácké akci bylo strážníky zkontrolováno 15 podezřelých žáků, kteří se scházeli na místech, jež strážníci v okolí škol předem vytipovali. Pět nezletilců nakonec přece jen uvízlo strážníkům v sítích, jejich zastírací manévry byly marné a ke kouření se pod tíhou důkazů strážníkům přiznali, došlo dokonce i na zabavování krabiček plných cigaret. Strážníci celou záležitost oznámili rodičům přichycených provinilců, jimž byly předány také zabavené cigarety. Celá záležitost byla samozřejmě oznámena Měú Mikulov soc. odbor v hodin byla strážníky MP Mikulov na ul. Střelnická zkontrolována skupinka mladistvých, která byla podezřelá z toho, že před malou chvílí na ul. U lomu rozházela zábrany, které zamezovaly pádu osob do výkopu rekonstruované kanalizace. Při této Okénko Městské policie kontrole se celá situace nakonec docela zkomplikovala, jelikož jednomu 17letému mladíkovi asi nedošlo, že pokud nemám čisté svědomí, raději nevystupuji z řady. Tento rádoby hrdina začal strážníkům dávat srdnatě najevo, že on je nyní pod vlivem alkoholu a kdo je tady víc! Následně se k němu ještě připojil stejně ovíněný 20letý mladík také z Mikulova a konfliktní situace byla na světě. Incident nakonec ukončily až donucovací prostředky a převoz výtržníků na služebnu MP Mikulov. 17letý opilý mladík byl strážníky předán rodičům. Celá záležitost byla oznámena Měú Mikulov v hodin řešila MP Mikulov narušení občanského soužití. První část této trilogie se odehrála v jednom z bytů na Náměstí, kde došlo k fyzickému útoku 53letého muže na 56letou ženu. Při tomto útoku došlo i ke zranění napadené ženy! Druhá část tohoto incidentu se odehrála na ul. Husova asi za 30 minut, kde došlo doslova k pomstě za napadení matky. Zde 35letý muž fyzicky napadl předchozího 53letého útočníka. Celý incident se opakoval asi za 15 minut, a to přímo před kamerou systému MP Mikulov na ul. Kostelní. Další část této tragédie se již bude odehrávat pod dohledem právníka u Přestupkové komise, kam celou záležitost MP Mikulov oznámila v hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22dubna, kde skupinka čtyř mikulovských problémových mladíků kopanci poškodila nově renovované vstupní vchodové dveře činžovního domu. Přivolaní strážníci MP Mikulov chtěli na místě zkontrolovat podezřelé jedince označené svědky, ale ti místo respektu a úctě k mužům zákona okamžitě na přivolané strážníky zaútočili! Svou roli zde určitě sehrál i alkohol, kterým byli agresivní mladíci posilněni. V jednu chvíli dokonce jeden z mladíků poštval na zakročující strážníky svého pitbulteriéra, který jednoho ze strážníků napadl a způsobil mu zranění a poškození uniformy. Strážníci nakonec oba útočící mladíky zpacifikovali a na místě je v poutech předali přivolané hlídce Policie ČR. Nyní mladíkům hrozí trestní stíhání za útok na veřejného činitele a poškozování cizí věci. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Občané Mikulova mají k novému systému parkování výhrady Od začátku dubna letošního roku začal v Mikulově platit nový systém parkování. Centrum města bylo rozděleno do dvou zón, ve kterých lze zaparkovat pouze s platnou parkovací kartou či lístkem z parkovacího automatu. Na parkovištích u České pošty a České spořitelny umožnilo vedení radnice půlhodinové parkování bez poplatku, pokud je vozidlo vybaveno parkovacím kotoučem. Zeptali jsme se obyvatel Mikulova, jaký mají na nový systém parkování názor. Ne všichni dotazovaní si přáli zveřejnit své jméno. 1. Souhlasíte, či nesouhlasíte se zavedením nového systému parkování v Mikulově? Proč? 2. Co byste na něm změnili? 3. Myslíte si, že se jeho prostřednictvím podaří (či podařilo) Městu zefektivnit využití parkovacích míst v centru města, což mělo být hlavním cílem? M. E. 1. Se zavedením systému souhlasím. Výrazně nesouhlasím se zřízením parkovacích míst na Náměstí. Pro Náměstí by se měl vytvořit jiný systém. Dále nesouhlasím s některými drobnostmi při vyřizování povolení k parkování pro obyvatele zón. Je podle mě např. naprosto nepřijatelné, aby lidé, jež mají k dispozici firemní auta, museli prokazovat tuto skutečnost manažerskou smlouvou, a to navíc obchodní společnosti, která ani není úřadem. Dále bych chtěla poukázat na to, že při vydání karty mi nebyl vystaven pokladní doklad. 2. Zrušení parkovacích míst na Náměstí. Zavedení půlhodinového režimu s parkovacími kotouči i na parkovišti u Komerční banky (jsou tam vyhrazená místa pro Komerční banku). 3. Domnívám se, že určité efekty to přineslo, ale na vyhodnocení je příliš brzy, počkejme si na plnou turistickou sezónu. Také bych zvažovala, zda v některých měsících, kdy není provoz v Mikulově tak velký, zmírnit poplatky. Daniel Kamenár, podnikatel 1. V zásadě souhlasím. 2. Umožnil bych ještě klientům Komerční banky na parkovišti u bývalé školy Komenského parkovat rovněž půl hodiny bez poplatku. 3. Ano. K. J., studentka 1. Zavedení tohoto systému naprosto rozumím. V dnešní době je normální, že zóny v centrech měst, zvlášť pokud jsou turisticky tak zajímavá jako Mikulov, jsou zpoplatněny. Problém vidím spíš v tom, že v Mikulově neexistuje žádné parkoviště (třeba na okraji města), kam by mohli lidé, kteří pracují v centru, ale nebydlí v Mikulově, zaparkovat svá auta a dojít do zaměstnání pěšky. 2. Rozhodně bych zrušila parkovací místa na Náměstí! 3. Domnívám se, že ano. Dle mého názoru se od zavedení poplatků snížil počet aut parkujících v centru. Turisté tak budou moci v sezóně využít větší počet parkovacích míst. 3 Pavel Hlaváček, podnikatel 1. Nesouhlasím a proč bych také měl souhlasit? Co mně to jako občanovi bydlícímu v blízkosti centra přinese za výhody? 2. Omezil bych parkovací zóny jen na nejbližší centrum města. 3. Nezefektivnilo se vůbec nic. Parkovacích míst nepřibylo, ba naopak. Provedeným značením na vozovce a špatným parkováním některých řidičů ubylo volných míst pro parkování s většími vozy. Kristýna Michnová Řádková inzerce Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely! Tel Finančně atraktivní šance bez omezení věku. Práce v příjemném kolektivu. Po zaškolení služební vůz a možnost kariérního růstu. Nadstandardní příjem Kč. Tel.: Herna Admirál v Mikulově hledá barmanku. Tel.: Nově zrekonstruovaná restaurace v Mikulově přijme ČÍŠNÍKA SER- VÍRKU do hlavního pracovního poměru i brigádně. Hledáme šikovné, milé lidičky vyučené v oboru (popř. s praxí) do mladého kolektivu s chutí pracovat v novém prostředí, se schopností týmové práce, ochotou a vstřícností k hostům, spolehlivostí, pracovitostí, trestně bezúhonné. Znalost AJ, NJ nebo PJ a práce s PC výhodou. Nástup možný v červnu, pracovní doba krátký/dlouhý týden, 12 hod. směnný provoz. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: , (pí Šimonová). NOČNÍ BAR S HERNOU v Mikulově přijme BARMANA na 12 hodinový směnný provoz, krátký/dlouhý týden, nástup možný ihned. Kontakt: , (pí Šimonová). Poskytujeme hotovostní půjčky, ihned, bez ručitele. Mobil: Prodám štěňátka rasy HOWAVART bez PP. Odběr od Tel.: , Koupím v Mikulově dům k podnikání i bydlení. Tel.: Vyměním byt 1+1 za 2+1 v Mikulově. Nová plastová okna, 52 m2, možnost odkoupení do os. vlastnictví. Tel.:

4 Z krojových hodů chtějí vytvořit tradici V současné době vzniká v Mikulově krojová chasa, která připravuje na 28. června první krojové hody. Letos se bude jednat o zkušební ročník, ale organizátoři chtějí do budoucna vytvořit tradici. Ve všech obcích na jižní Moravě, i ve větších městech, než je Mikulov, se pořádají hody. Je škoda, že zrovna z našeho města musí příznivci dechové hudby, kterých je dost, jezdit za touto zábavou do okolních obcí, myslí si zástupce vznikající krojové chasy Vítězslav Vaňkát, který se sám řadí mezi velké milovníky dechové hudby. Svatý kopeček se dříve jmenoval Taneční hora a pod tou se několikrát za rok zpívalo a tančilo, jak se píše v kronikách našeho města. Tuto tradici bychom chtěli obnovit. Myšlenku uspořádání krojových hodů podpořilo kromě vedení radnice také mikulovské Na konci dubna dorazily do Mikulova více než čtyři desítky žáků a pedagogů Základné umelecké školy Jozefa Haydna v Galantě, proboštství. Když jsme se zeptali, zda by nám půjčili dívčí kroje, které na faře jsou, byli nadšeni, že chceme takovou akci uspořádat, popisuje Vaňkát. Organizátoři museli také vybrat kostel, jehož vysvěcení budou hody oslavovat. Rozhodli jsme se pro kostel sv. Jana Křtitele, protože nikde v okolí kromě Drnholce se hody na sv. Jana neslaví. Navíc je toto datum blíž k 2. červenci, kdy byl v roce 1623 vysvěcen základní kámen kostela sv. Šebestiána na Svatém kopečku, uvedl Vaňkát. Na první mikulovské hody se v současné době připravuje šestnáct krojovaných párů a dva sklepníci. Chasa bude dle pravidel Podluží určovat i hlavní stárku a stárka. Pokud máte zájem se ke krojovaným připojit nebo hody podpořit jiným způsobem, kontaktujte Vítězslava Vaňkáta na tel. č Spolupráce Mikulova se slovenskou Galantou se neustále rozvíjí V sobotu 10. května se v Mikulově uskutečnila druhá část přeshraničního projektu s partnerským městem Galanta. Slovenští přátelé se v rámci akce Galanta baví Mikulov přijeli představit mikulovským obyvatelům, kteří pro ně v Galantě připravili program již v polovině dubna. V rámci programu se představil také citerový soubor Dióhéj Sládkovičovo. V průběhu slunného odpoledne se na mikulovském Náměstí představil dechový soubor Galanťan, hudební skupina RH Duo, citerový soubor Dióhéj Sládkovičovo a folklórní soubor Važinka. Galanta připravila také ochutnávku gastronomických specialit. Podávalo se pivo Zlatý bažant, šumivé víno Hubert, štrúdl a tradiční pochoutka pagáčky. Umělecký řezbář Štefan Rozkoš přivezl z Galanty kromě drobných výrobků také dřevěný kolotoč a soustruh, které si mohli návštěvníci vyzkoušet. Nechyběly ani ukázky tvorby postaviček z kukuřičného šustí a paličkování. Velice mě těší, že tady dnes mohu přivítat hosty z našeho partnerského města Galanty, uvedl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Jsem rád, že se naše spolupráce rozvíjí v mnoha oblastech, a věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Na zámku koncertovali žáci i pedagogové partnerské ZUŠ Na koncertě v Nástupním sále mikulovského zámku se představili žáci i učitelé ze všech oddělení ZUŠ Galanta. která již od roku 2003 na základě partnerské smlouvy spolupracuje se Základní uměleckou školou v Mikulově. Scházíme se dvakrát do roka. Na jaře jezdíme my do Mikulova a na podzim zveme přátele z Mikulova do Galanty, kde účinkují v rámci festivalu Galantské hudobné dni, který organizuje naše ZUŠ, popsal spolupráci ředitel ZUŠ Galanta Ladislav Maťašovský. Chtěl bych moc poděkovat panu řediteli Vrbkovi za to, že oproti loňským letům výrazně změnil náš program. Byli jsme přijati i u pana starosty, který nám pověděl něco o historii města, navštívili jsme zámek a čekala nás také ochutnávka mikulovských vín. Žáci i pedagogové z galantské ZUŠ připravili pro mikulovské téměř hodinový koncert, který se uskutečnil v Nástupním sále mikulovského zámku. 4 Do Mikulova přijel parní vlak Ve druhý sváteční čtvrtek v květnu vyjela z hlavního nádraží v Brně parní lokomotiva Šlechtična, která i se čtrnácti vagóny dorazila také do Mikulova. Při první zastávce byli cestující přivítání mikulovskými trubači a družinou Kardinála Dietrichsteina, kteří na turisty čekali i v odpoledních hodinách, kdy měl vlak na mikulovské nádraží dorazit znovu. Díky technické závadě se však vlak značně zpozdil a jeho příjezd se tak musel obejít bez uvítacích fanfár. Na Jaru letos vystoupí vicemistři světa v tancích na invalidním vozíku Taneční studio Morava Mikulov je již šestnáct let pořadatelem mezinárodní soutěže ve sportovním tanci Jaro Mikulov. Každoročně se v hlavním sále mikulovského zámku setkávají taneční páry ze Slovinska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a České republiky, aby soutěžily ve standardních a latinskoamerických tancích a samostatné soutěži ve vídeňském valčíku. V letošním roce se soutěž uskuteční 24. května od 18 hodin. Podle ředitele Tanečního studia Morava Václava Kosmáka je na soutěži Jaro mnoho zvláštností. Například ve vídeňském valčíku soutěží na parketě pouze dva páry vylosované počítačem a postupuje pár s nejlepšími známkami od poroty. To je ojedinělý systém soutěže, který je obvyklý právě v Mikulově, kde vznikl. Ve standardních a latinskoamerických tancích se soutěží nejen v pěti povinných tancích, ale také samostatně v dalších dvou vylosovaných, samostatně hodnocených tancích, popisuje průběh soutěže Kosmák. V letošním roce připravili pořadatelé také velice neobvyklou novinku. Na večerní program jsme pozvali vicemistry světa v tancích na invalidním vozíku. Páry jsou z Bratislavy a návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět taneční sport tělesně postižených, který je v současné době obrovsky populární, říká Kosmák. Mezinárodní soutěž Jaro je podporována Městem Mikulovem a Jihomoravským krajem. V předvečer soutěže 23. května od 17 hodin se v lokalitě teras mikulovského zámku bude konat akce Mladé víno odchází, jejímž pořadatelem je společně s Moravínem Mikulov a Regionálním muzeem Mikulov také Taneční studio Morava.

5 Pátek v 19 hod. Program městského kina AŽ NA KREV Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 158 min. / USA Režie: Paul Thomas Anderson Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciarán Hinds Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa, osamělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Sobota v 18 hod. RESERVATION ROAD Vstupné: 65 Kč Psychologické drama / přístupné od 12 let / 102 min. / USA Režie: Terry George Hrají: Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Jennifer Connelly, Mira Sorvino, Elle Fanning Reservation Road je příběhem Ethana a Dwighta, dvou otců, kteří se musí smířit se smrtí dítěte. Ethan, otec oběti autonehody, se nedokáže se situací vyrovnat a stává se čím dál posedlejší v hledání vraha a odplaty. Dwight je ten, kdo Ethanova syna srazil a odjel z místa činu. Neuvěřitelný strach, že mu jeho bývalá žena zakáže kontakt s vlastním synem, mu nedovolí se přiznat. Jenže lež má krátké nohy a Dwight je svým zaměstnavatelem přiřazen jako právník Ethana v případu jeho syna. Pátek v 19 hod. O RODIČÍCH A DĚTECH Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná / 110 min. / ČR Režie: Vladimír Michálek Hrají: David Novotný, Josef Somr, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Jiří Lábus Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn jde na procházku se svým otcem... Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Sobota ve hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Vstupné: 65 Kč Pohádka / přístupná / 98 min. / ČR Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav Táborský Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha. Sobota v 18 hod. A BUDE HŮŘ Vstupné: 70 Kč Drama / přístupné od 15 let / 84 min. / ČR Režie: Petr Nikolaev Hrají: Karel Žídek (II), Filip Kaňkovský, Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty Umělecky zvládnutá výpověď o životě nepoměrně těžším, než si kdy dovedli představit všichni Kerouakové, Ginsbergové, Borroughsové a Bukowští. Poznačte si do kalendáře Mladé víno odchází Zámek terasy, začátek v 17 hodin Organizátoři zvou všechny příznivce a milovníky dobrého vína Dny židovské kultury Synagoga, Galerie Efram, Husova ulice V pátek 23. května v 18 hodin se v synagoze uskuteční koncert Máši Kubátové, která uvede hebrejské, jidiš a ruské písně. V sobotu 24. května od 15 hodin představí skupina Yochoved z Třebíče pásmo židovských tanců a od bude probíhat koncert skupiny Jenprotendnešnídenband. Obě představení se uskuteční na Husově ulici. V 18 hodin v synagoze představí Máša Kubátová a Jaroslav Achab Haidler komponovaný pořad ze židovské liturgické tradice Šir ha-širim a v neděli od 14 hodin představí Jaroslav Achab Haidler v Galerii Efram Kabalu pro každého. Sobota Výstava vín Šampionů Zámek Gajdošův sál, začátek ve 14 hodin Město Mikulov je v letošním roce poprvé hlavním organizátorem této prestižní akce. Více informací naleznete na titulní straně. Sobota Motorkáři na Náměstí Náměstí, začátek v 15 hodin Motoklub BMW Praha a Město Mikulov zve všechny příznivce silných strojů na projížďky zdarma. Akce bude probíhat do 16 hodin. Sobota prestižní degustace moravských vín Hotel Zámeček, začátek v 10 hodin Kromě spousty vzorků kvalitních moravských vín je pro návštěvníky přichystán také bohatý kulturní program. Sobota Mikulovění Atrium Dietrichsteinské hrobky, začátek ve 14 hodin Letošní Mikulovění je již druhé setkání všech, kteří mají rádi legraci, básnické performance a drobnou prózu, folkovou i svojskou muziku, divadelní múzu či dobré víno se sýry a syrečky, to vše pod obrazy a mezi artefakty vystavujících výtvarníků z Mikulovska a Hané (včetně provincie Rotterdam). Na program si návštěvníci mohou přinést buben, bubínek či jiné rámusidlo. Výstavu prací zúčastněných umělců je možné navštívit v Dietrichsteinské hrobce od 30. května do 15. června. Neděle Den dětí Amfiteátr, začátek ve 14 hodin Město Mikulov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Městskou policií Mikulov připravilo na Mezinárodní den dětí bohatý program na amfiteátru. Akce bude zahájena ve 13 hodin ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému. Od 14 hodin budou přichystány hry a soutěže o ceny a na děti čeká také karaoke a skákací hrad. Od 16 hodin zahraje country skupina. Občerstvení je zajištěno. Neděle Den dětí v JK Mikulov Cihelna, začátek v 10 hodin Pro děti bude přichystáno několik zábavných úkolů, po jejichž splnění se mohou projet na koni. Připravuje se: Jazzový večer Parkurové závody v JK Mikulov Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Concentus Moraviae Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

6 M - STUDIO MLÝNSKÁ 2 - GALANT, MIKULOV info na Cvičení, bodyform, infrasauna - řešení pro Vaši postavu a zlepšení celulitidy Pozor! V letních měsících častější lekce Nordic walkingu a změna otevírací doby v M-studiu. Informace: Nově zrekonstruovaný moderní Music club MEDOXX v Dolních Věstonicích Vás každý pátek a sobotu od 21 hod. zve na nezapomenutelný večer! Netypické prostředí, velký výběr alko i nealkoholických nápojů, něco k zakousnutí. Bohatý program se soutěžemi, akcemi a známými interprety Hrají přední DJs z Brna AUTODOPRAVA Stavebniny, dřevo, písky, sutě apod. Kontejner 6 m, nosnost 12 t + hydraulická ruka - 7 m, 1 t Tel.: NÁBYTEK MIKULÍK Vranovice přijme truhláře operátory NC a CNC center dělníky do výroby nábytku - možné i zaučení vhodné i pro absolventy. Info na tel.: , pro dohodnutí termínu pohovoru. POZOR! NOVÁ SBĚRNA ČISTÍRNY v Mikulově v prodejně látek Jartex na ulici Brněnská v Mikulově Vaše oděvy včetně kožených vyčistí firma POLDAS v.o.s., která provozuje čistírnu v OC TESCO Břeclav Těšíme se na Vás! Nabízím daňové poradenství a vedení podvojného a jednoduchého účetnictví, daňové přiznání, roční uzávěrky. Kontakt: s.r.o. - sekce stavby pokládka zámkové dlažby zemní práce, demolice, kanalizace monolitové stropy, základové desky tel: , Přijmeme IHNED částečně invalidní důchodce (i ženy) pro STRÁŽNÍ SLUŽBU v Mikulově. Požadujeme: komunikativnost, fyzickou zdatnost, čistý TR. tel.: Přijmeme IHNED pracovnice NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE v Mikulově. Pracovní doba: , , h. Vhodné pro star. důchodce nebo část. invalidní. tel.: JARO V PLNÉM LESKU!!! Zubní laboratoř Martin Černý nabízí: ULTRAZVUKOVÉ LEŠTĚNÍ ŠPERKŮ Všech druhů, ze všech kovů, na počkání! Cena: 30 Kč/kus 3+1 zdarma!!! Větrná 3, Mikulov, tel.:

7 ZAMĚŘENÍ PROJEKT REALIZACE MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ SCHODY A SCHODIŠTĚ DVEŘE A ZÁRUBNĚ SAPELI PLOVOUCÍ PODLAHY tel: 724 O Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Kancelář: Alf. Muchy 2 (vedle Čs. spořitelny). Tel.: Hotel Drnholec *** Hledá do stálého pracovního poměru kuchaře/kuchařku s min. dvouletou praxí a číšníka/servírku i bez vyučení. AJ a NJ výhodou. Platové podmínky dle dohody. Nástup možný ihned. Nabízíme práci v příjemném prostředí, příspěvek na stravu a možnost ubytování. Očekáváme zájem o práci, vlídné chování k hostům a schopnost týmové práce. V případě zájmu nás kontaktujte na tel , kontaktní osoby paní Lečbychová nebo paní Wornell. PŘIJMEME asistentku do kanceláře pro středisko v Mikulově na HPP. Nutná komunikace v anglickém jazyce slovem i písmem a základy práce na PC. Nástup možný od Tel.: , mob.: Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6, Mikulov přijme pokladní prodejny potravin Učenka, Náměstí 15 s možným nástupem ihned Podmínkou vyučení v oboru Žádost, životopis a doklady o dosaženém vzdělání zašlete nejpozději do 15. června 2008 na výše uvedenou adresu. Soukromá střední průmyslová škola Břeclav, spol. s r.o. CULTUS Ve školním roce 2008/2009 Vám nabízí tato nová škola: Možnost studia v Mikulově: adresa školy: Komenského 7, Mikulov (areál Gymnázia Mikulov - SOU Mikulov) Možnost studia v Břeclavi: adresa školy: Mládežnická 3, Břeclav (areál SSOŠ Břeclav, s.r.o.) Bližší informace podá Lenka Stiburková na telefonním čísle RODINNÉ DOMY: RD 3+1 MILOVICE Kč...Mob.: RD 5+1 HORNÍ VĚSTONICE Kč...Mob.: RD 4+1 MIKULOV Kč...Mob.: RD 2x 3+1 BŘEZÍ U MIKULOVA Kč...Mob.: RD 6+1 HUSTOPEČE Kč...Mob.: RD 4+1 ŠAKVICE Kč...Mob.: RD 4+1 VALTICE Kč...Mob.: RD 3+1 MIKULOV...info v RK...Mob.: RD 2+1 SEDLEC U MIKULOVA Kč...Mob.: RD 6+1 MIKULOV Kč...Mob.: RD 4+1 MIKULOV Kč...Mob.: RD 3+1 MIKULOV Kč...Mob.: RD 5+2 ÚVALY U VALTIC Kč...Mob.: Novostavba 4+1 BŘEZÍ U MIKULOVA Kč...Mob.: REALITNÍ ČINNOST FINANČNÍ SLUŽBY Další nabídka nemovitostí na Chcete prodat nemovitost? Volejte / přijedeme k Vám. Od nás najdete v kanceláři v budově České spořitelny Mikulov naproti výběrního automatu. čtyřleté studijní obory denního studia M/001 Strojírenství zaměření: Obnovitelné zdroje energií Počítačové technologie čtyřleté studijní obory denního studia M/007 Propagační výtvarnictví propagační grafika M/034 Tvarování průmyslových výrobků průmyslový design BYTY: OV 1+1 MIKULOV...info v RK...Mob.: OV 3+1 MIKULOV Kč...Mob.: OV 2+1 MIKULOV Kč...Mob.: OV 2+1 MIKULOV s balkónem...info v RK...Mob.: OV 3+1 MIKULOV-cihlový Kč...Mob.: DB 3+1 HUSTOPEČE Kč...Mob.: STAVEBNÍ POZEMKY: Stavební pozemek BŘEZÍ U MIKULOVA Kč/m2...Mob.: Stavební pozemek NEJDEK...info v RK...Mob.: Stavební pozemek DRNHOLEC Kč...Mob.: VINNÉ SKLEPY: Vinný sklep DRNHOLEC Kč...Mob.: Vinný sklep s pozemkem DRNHOLEC Kč...Mob.: OSTATNÍ: Pronájem komerčních prostor MIKULOV...info v RK...Mob.: Penzion + vinařství MIKULOV Kč...Mob.: studijní obory dálkového studia M/001 Strojírenství (pětileté studium) zaměření: Obnovitelné zdroje energií L/506 Provozní technika (tříleté studium) Bližší informace najdete na internetové adrese a rádi Vám je kdykoliv poskytneme na telefonních číslech a ech: Mgr. Ivan Čech - ředitel školy, Ing. Mirka Roučková - zástupkyně ředitele, Petra Kardosová - asistentka ředitele, Žádáme zájemce, aby přihlášky na všechna pracoviště školy odesílali pouze na adresu: SSPŠ, Mládežnická 3, Břeclav BYTOVÝ TEXTIL A DOPLŇKY Vídeňská 44, Mikulov (areál KOBERCE - PVC) Nabízíme: Záclony, závěsy, povlečení, prostěradla, ubrusy, polštáře, peřiny a jiné doplňky PO PÁ So Zdeňka Babicová tel: , mobil: BYTOVÁ JÁDRA NA KLÍČ Kompletní rekonstrukce koupelen a úpravy interiérů včetně dodávky materiálu, řemesel a odvozu sutin. obklady, dlažby, plovoucí podlahy, kuchyňské linky na míru Koupelny Machala tel.: , RAIFFEISEN FINANČNÍ PORADENSTVÍ Úvěry na bydlení 500 tis. za Kč Stavební spoření Út a st hod. Náměstí patro Tel.:

8 NÁVŠTĚVA HLAVNÍHO MĚSTA Nastal všemi očekávaný den, čtvrtek 10. dubna, a my jsme se shromáždili v brzkých ranních hodinách před školou. Vydali jsme se na dlouhou únavnou cestu za poznáním pražských krás. Nejdříve jsme navštívili Vyšehrad a tam jsme si mohli prohlédnout katedrálu sv. Pavla a také Slavín, kde jsou pohřbeny slavné osobnosti. Poté jsme se vydali na dobrodružnou cestu metrem a dorazili jsme do samého jádra Prahy. S otevřenými ústy jsme vzhlíželi k luxusním hotelům a později i k pražskému Orloji. Vyčkali jsme poledne a pak jsme zamířili k Prašné bráně. Přes Karlův most jsme přešli až na Malou Stranu, kde jsme měli čas na oběd, popřípadě na svačinky od našich maminek. Po dobrém jídle jsme navštívili nádvoří Pražského hradu, kde nás zaujala hradní stráž a katedrála sv. Víta. Pak se na nás těšil Petřín, na jehož zdolání jsme vypotřebovali veškerou energii a na rozhlednu už mnozí nenašli odvahu. Ale podle mého názoru ten výhled za tu námahu stál. Nejvíc jsme se nasmáli v zrcadlové síni, kterou si odřekl málokdo. Nakonec jsme byli tak unavení, že jsme museli jet dolů lanovkou. Konečně jsme si mohli odpočinout na Václavském náměstí, kde jsme měli volno na procházku a nákupy. Většina holek zaútočila na obchody, kluci upřednostnili odpočinek a učitelé si od nás na chvíli oddechli. Kulturně obohaceni jsme se vydali k autobusu a později domů. Nezapomeneme na návštěvu našeho hlavního města. Za tento výlet jsme všichni vděční panu učiteli Pokornému a paním učitelkám Krososkové a Panáčkové. Zuzana Hégrová, Miroslava Jeřábková, 8. A, ZŠ Mikulov, Hraničářů 617E KONCERT V PRAZE Již po třinácté dostala ZŠ v Mikulově pozvánku na koncert Chceme žít s vámi, který organizuje TV Nova. Dne 24. dubna jsme v ranních hodinách odjeli autobusem do hlavního města. Vzhledem k tomu, že koncert začínal ve 14 hod., využili jsme volného času k prohlídce některých památek. Metrem jsme přijeli na Václavské náměstí, prohlédli jsme si sochu Sv. Václava, Muzeum, pořídili jsme si pár pěkných fotografií. Pak jsme se podívali na Staroměstské náměstí a odtud Informace z mikulovských škol jsme se přesunuli do O2 Arény. Před vchodem č. 8 jsme dostali vizitku s názvem naší školy a každý účastník dostal igelitovou tašku s tričkem a malým občerstvením. Na programu bylo vystoupení našich předních pěveckých hvězd v čele s Karlem Gottem, Ivetou Bartošovou, Heidi Janků, Michalem Davidem, Helenou Zeťovou, Petrem Kolářem, účastníky soutěže X Faktor, skupinou Pestalozzi a tradičně na závěr rozproudili halu Maxim Turbulenc. Celý koncert moderovali sourozenci Gondíkovi. Akce se nám líbila, po jejím skončení jsme nasedli na náš autobus a příjemně naladění, šťastní a plní zážitků jsme ujížděli směrem k našim domovům. Účastníci zájezdu z 9. ročníku SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁKŮ Dne 17. dubna jsme do naší ZŠ Mikulov, Hraničářů pozvali rodiče budoucích prvňáčků, aby se seznámili s prostředím, do kterého jejich děti v září nastoupí, a také s paní učitelkou J. Widholmovou, která o ně bude pečovat. Vedení školy i paní učitelky informovaly rodiče o nabídce kroužků a nepovinných předmětů, jako jsou např. informatika, cizí jazyk, zájmová tělesná výchova nebo hra na zobcovou flétnu. Rodiče se také dozvěděli o různých sportovních a kulturních akcích, které naše škola během roku připravuje nebo pořádá. Pan ředitel Pavlík jim také nastínil plány a záměry na vylepšení prostředí školy. Rodiče si poté mohli prohlédnout učebnice a pomůcky pro 1. třídu a také si projít celou školu, kde nejvíce zaujmou asi nově vybudované odborné učebny dějepisu a zeměpisu či knihovna s internetem. A protože někteří rodiče přišli i s dětmi, ty si mohly prakticky vyzkoušet naši interaktivní tabuli v učebně přírodopisu stejně jako práci s počítačem v učebně informatiky, kde si mohly nakreslit a následně vytisknout své obrázky a odnést si je domů. A tak doufáme, že se budou těšit na 1. září, kdy se naše škola stane i jejich. zš OKRESNÍ PŘEBORY V ATLETICE Dne 30. dubna si na stadionu TJ Lokomotiva v Břeclavi dali sraz nadějní sportovci z řad žactva a dorostu, aby si ve svých věkových kategoriích poměřili výkony v atletických disciplinách. Ze ZŠ Mikulov, Valtická se zúčastnilo těchto přeborů sedm mladších žákyň. Nejvíce se ze svého výkonu radovala žákyně šesté třídy Zdena Kosinová, která si domů přivezla bronzovou medaili za vrh koulí výkonem 5,1 m. Lucie Zedníková obsadila pěkné 4. místo v běhu na 800 m časem 3:01:36. Velké naděje 8 děvčata vkládala do běhu na 300 m. Na této trati v prvním rozběhu Lucie Zedníková doběhla druhá, ale další rozběhy ji posunuly na čtvrté místo, pátá skončila Zdena Kosinová, šestá Renáta Vašíčková. Za reprezentaci školy patří poděkování i Nikole Hudcové, Radce Chmelinové a Michaele Kosinové. Mgr. Marie Janečková ZELENÁ STEZKA ZLATÝ LIST 2008 Členové EKOKLUBU ZŠ Mikulov, Valtická se již řadu let účastní ekologicko-přírodovědné soutěže Zelená stezka Zlatý list, kterou letos pořádal května 2008 ve svém turistickém areálu v Lednici u Apolla Dům dětí a mládeže Břeclav. Soutěžní stezka vede v příjemném prostředí kolem rybníka a na trase čeká účastníky řada záludných otázek a úkolů. Letos se za EKOKLUB vydali jen starší žáci ve složení Terezka a Veronika Bukvovy, Pavel Frlaus, Rudolf Pelán, Adéla Frlausová, Nikola Struhárová a Lucie Jarolímová, kteří vybojovali pěkné první místo. Děti se této akce rády zúčastňují, čekal je i další zajímavý program. V pátek jsme v zámeckém parku v Lednici prošli kolem rybníčků a ostrůvků, vybaveni dalekohledy a za odborného výkladu paní Evy Řezáčové z Centra ekologické výchovy Pálava Expedicí kvakoš. Poznávali jsme a počítali ptáky v okolí vod a potom pokračovali na základnu, kde jsme se ubytovali v chatkách. Večer byl příjemný, strávili jsme jej u ohně, opékali špekáčky a navazovali přátelství s dalšími účastníky. Ráno nás čekala trasa soutěže se sedmi kontrolními hlídkami a pak závěr s vyhlášením vítězů. Měli jsme z vítězství velkou radost a rádi bychom poděkovali organizátorům, zvláště paní Dagmar Polachové z DDM Břeclav i pracovnicím CEV Pálava paní Evě Řezáčové a Helence Chocholouškové za krásný májový víkend, protože těchto akcí pro děti není nikdy dost. Uh JARNÍ CVIČENÍ S ÚKLIDEM PŘÍRODY Dne 15. dubna, tak jako každý rok, proběhlo na naší škole ZŠ Mikulov, Školní 1, Jarní cvičení v přírodě spojené s úklidem Turoldu. Šestatřicet dětí a pedagogičtí pracovníci uklidili a posbírali odpadky po návštěvnících, kterým čistá příroda nic neříká. Posbírali jsme asi 9 pytlů odpadu (papíry, igelity, pet láhve apod.) a také jsme v křoví nalezli jednu vyhozenou sedačku do osobního auta. Tato akce naší školy byla zaměřena na environmentální a pracovní výchovu žáků. Drahomíra Mikulášová

9 DOPRAVNÍ VÝCHOVA Informace z mikulovských škol V jarních měsících jsme zaměřili naši pozornost na dopravní výchovu a prevenci bezpečnosti dětí. Pod vedením zkušených lektorů Autoškoly Lednice se žáci 4. a 5. tříd věnovali problematice dopravních předpisů, nejprve teoreticky ve třídě, poté i prakticky na dopravním hřišti na amfiteátru, kde si mohli vyzkoušet jízdu zručnosti i ověřit důležitost dodržování pravidel silničního provozu. Pro žáky 3. a 4. tříd DDM Mikulov ve spolupráci s Městskou policií zorganizoval zajímavou akci Den bez úrazů, která se konala 17. dubna. Děti ve dvojicích soutěžily a na různých stanovištích plnily úkoly, které měly ověřit, jak jsou na tom se znalostmi dopravních značek, zásad správné jízdy na kole, poznáváním nebezpečí LEKTOROVI ANGLIČTINY SE NA GYMNÁZIU LÍBÍ Od začátku února vyučuje na Gymnáziu v Mikulově anglický lektor John Kuba. Redaktorky tamního školního časopisu Perníkova chaloupka připravily pro čtenáře Zpravodaje rozhovor s tímto novým vyučujícím. Odkud pocházíte? Proč jste přijel do České republiky? Pocházím ze Cedar Rapids v Iowě ze Spojených států, a než jsem přijel do České republiky, žil jsem v San Antoniu v Texasu. Důvod, proč jsem přijel do Česka, je takový, že odtud pocházeli mí předci ze severních, západních a jižních Čech a taky z moravského městečka Letovice. Jak jste se dostal k vyučování na českých školách? Když jsem přijel do České republiky, bydlel jsem s přáteli v Letovicích a sestra jednoho přítele, která učí angličtinu v Boskovicích, mě pozvala, abych přišel do jejích hodin. Přišel jsem jeden den, pak další a nakonec jsem do těch hodin chodil celý týden. Řekl jsem o tom jednomu kamarádovi v Příbrami, který navštěvoval soukromou událostí, konstatoval hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek. Domníváme se, že tento zámek je velice zajímavý, ale zatím nedoceněný a že město Mikulov je místo, o kterém se ještě příliš neví, přestože v sobě má spoustu krás z minulosti, ale má mnoho co dát i v současnosti. Proto jsem rád, že se tady sešly osobnosti, které v muzejnictví mnoho znamenají. Regionální muzeum v Mikulově nabídlo návštěvníkům muzejní noci volný vstup do všech svých expozic a také některých prostor, kam se běžně veřejnost nepodívá. Hosté tak měli například ojedinělou příležitost zhlédnout Mikulov Z Gymnázia doma i venku. Za svou snahu byli všichni odměněni drobnými upomínkovými předměty. Akce byla úspěšná a děkujeme pořadatelům. V neposlední řadě bychom chtěli pochválit naše dvě čtyřčlenná družstva, která se zúčastnila okrskového kola Dopravní soutěže pořádaného Městem Mikulov a BESIP Jihomoravský kraj. Pod vedením paní učitelky Jany Panáčkové žáci předvedli svoje znalosti dopravních předpisů, zásad poskytnutí první pomoci a dovednosti v jízdě zručnosti. V kategorii mladší žáci soutěžili: M. Dvořáková, N. Vlašicová, K. Galousek a A. Öri. Za starší kategorii závodili B. Novotná, Š. Štollová, M. Krul, R. Mlčůch. Obě družstva byla úspěšná a v konkurenci jiných škol obsadila 2. místo a postoupila do dalšího kola soutěže. Všem reprezentantům gratulujeme a přejeme další úspěchy. zš jazykovou školu, z té školy mě pak kontaktovali, požádali mě o pohovor a nabídli mi práci. Tak jsem začal vyučovat na českých školách. Líbí se vám učení na naší škole? Ano. Studenti jsou většinou dobří a spolupracují. Chtějí si o věcech povídat a vyjádřit své názory. Takže jste s našimi studenty spokojený? Většinou ano. Nejhorší je, že někteří nechodí na konverzaci pravidelně. Je mi jich líto, protože anglicky pak mluví jen s českými učiteli, i když mají příležitost mluvit s rodilým mluvčím z Velké Británie nebo ze Států. Takhle toho hodně ztrácí kvůli výslovnosti, používání slov a hlavně konverzaci. Co máte na učení rád? Věc, kterou mám na učení nejradši, je vidět pokroky studentů a otevírání dveří. Protože výuka cizího jazyka otevírá další dveře ve světě a přináší nové příležitosti. A zvláště angličtina, která se určitě stala mezinárodním jazykem nejen v obchodu, ale také třeba v cestování a dalších oborech. Přejeme panu Kubovi, aby se mu u nás ve škole i v České republice líbilo a dařilo. Redaktorky školního časopisu Perníkova chaloupka (dokončení ze str. 1) Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí pohledem někdejšího strážného z břitové věže. S patřičnou hrdostí prezentovalo Muzeum stálou expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou, která v den před oslavou muzejní noci získala prestižní ocenění v národní soutěži Gloria musaealis za rok Jde o hodnocení nejvýznamnějších muzejních počinů, oceňuje se tedy nejlepší muzejní publikace, expozice a v neposlední řadě samotný muzejní počin, který má za úlohu prezentovat nějakou mimořádnou záležitost, přiblížil charakter soutěže ředitel Regionálního muzea v Mikulově Petr Kubín. Našemu muzeu se podařilo získat první 9 Napoleon bojoval v Mikulově i Drasenhofenu Mikulovské Náměstí se v sobotu odpoledne stalo svědkem bojů francouzské a rakouské armády. Mikulov na celý víkend oblehli nadšenci, kteří pravidelně oblékají uniformy z dob Napoleona a s rekonstrukcemi bitev jezdí po celé Evropě. Výstřely, rány z děl a dusot koňských kopyt se v sobotu nesly celým Mikulovem. Své ležení vojáci rozbili v zámeckém parku a kromě několika střetů a cvičení v Mikulově se vydali bojovat i do sousedního Drasenhofenu, kde nakonec také oslavili uzavřené příměří. Je to úžasné, lepší dobu pro návštěvu Mikulova jsme si snad ani vybrat nemohli. Celé město je prosycené historií. Nejvíce se mi líbí, že vojáci nejsou vojáky jen při bitvách, ale i jejich ležení a běžný pohyb po městě jsou naprosto věrohodné, řekla Petra Kopřivová, která do Mikulova přijela z Tábora. Příští rok se Mikulov hodlá zapojit do oslav 200. výročí války roku 1809, bitev u Aspern, Wagramu a Znojma. (dokončení ze str. 1) Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara Dudův sedmnáctiminutový film, kterým loni absolvoval na pražské FAMU, vychází z otázky, zda může robot nahradit člověka v divadle. Příběh se odehrává v Praze v nedaleké budoucnosti a režisér v něm použil počítačové efekty a 3D animaci. Vedle hlavní postavy robota, který se po zásahu zhrzeného herce dostává do ulic města a tam rozehrává svou životní roli, se ve snímku objevují známí čeští herci Matěj Hádek, Ondřej Pavelka, Miroslav Krobot, Kamil Halbich nebo Vanda Hybnerová., web cenu v kategorii muzejní výstava roku za expozici Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. Považujeme to za obrovský úspěch, protože všechny projekty, které byly do soutěže přihlášeny, byly velice kvalitní. Prezentovala se tam největší muzea v republice, a přesto naše muzeum uspělo, dodal Kubín a přirovnal získání této ceny v oblasti muzejnictví k vítězství k soutěži Český lev ve filmové sféře.

10 Klub instruktorů nezahálí S koncem roku 2007 doběhly granty Make a Connection a Nadace Vodafone, které přispívaly na většinu akcí, jež Klub instruktorů (KI) Mikulov pro své členy i děti v tom roce pořádal nebo zprostředkoval. Na nich se vystřídalo přes 330 účastníků dětí, dospívajících i rodičů. Sami členové KI připravili šestnáct akcí nebo na nich pomáhali a dalších třiceti se zúčastnili (např. CVVZ, letní tábory různých organizací, školení). Během tohoto roku se také členská základna rozrostla ze čtrnácti na 24 členů. Klub instruktorů na kurzu. Foto: jf Pro rok 2008 na KI z balíku peněz Nadace Vodafone nezbylo, i když grantovou žádost velmi dobře zpracovala teprve sedmnáctiletá instruktorka jen s několika návrhy od starších vedoucích. Projekt Make a Connection zatím nebyl vyhlášen. Ale i když bez peněz, nespíme. O prvním únorovém víkendu se čtyři členové KI vydali společně se spřátelenou pionýrskou skupinou z Brna na akci s názvem Ledová Praha. S průvodcem jsme si prohlédli Senát ve Valdštejnském paláci a v nepohodlných lavicích hledali jméno našeho zástupce Jana Hajdy. Celý prodloužený víkend pololetních prázdnin jsme pak mohli procházet muzea a památky, které byly otevřeny účastníkům akce buď zdarma, nebo s velkými slevami. Viděli jsme tak sbírky Náprstkova muzea, Betlémskou kapli, Pražský hrad, Petřínskou rozhlednu, Loretu a bylo toho mnohem víc. Kdo nejel, může jen litovat. Koncem téhož měsíce jsme se opět ve čtyřčlenné sestavě vypravili do Třebíče na Regionální vzájemnou výměnu zkušeností (RVVZ). Bez problémů se zapojil i Vojta, šestnáctiletý kamarád se zrakovým postižením, který navštívil programy bubnování, tvůrčí psaní, ale i dynamické seznamovací hry. V přátelské atmosféře asi sto padesáti mladých účastníků jsme sbírali i předávali nápady a zkušenosti v oblasti práce s dětmi ve volném čase. Velikonoce přišly letos příliš brzy a počasí nepřálo tomu, abychom se vypravili na tradiční, už čtvrtý, společný čundr se zrakově postiženými dospívajícími do Tater. Osm lidí a jeden pes se proto ubytovali v klubovně v Brně, odkud vyráželi do okolí. Kvůli hustému sněžení zkrachovala procházka Moravským krasem s projížďkou na lodičkách, ale vynahradili jsme si to druhý den túrou kolem kopce Hády. Více času jsme také věnovali náročnějším psychosociálním hrám. Sešla se skvělá skupina mladých lidí, kteří dokázali brát hry vážně, neměli problém otevřít se druhým, a tak si to užili hráči i organizátorky. Z víkendu odjížděli všichni s vizí akce, která bude zaměřená jen na tyto hry pro starší účastníky. Tu se pokusíme připravit na podzim. V současné době čítá KI asi dvacet členů ve věku 15 až 27 let, kteří se schází na pravidelných schůzkách ve své klubovně v DDM v Mikulově. Kromě toho pomáháme na různých akcích pro děti (Karneval, Dívka roku, Den Země), ale také se vzděláváme (Instruktorský kurz). Více informací je k dispozici na našich stránkách: Jiřka Falková Zelené pero Jaromíra Tomečka ročník V přírodním prostředí areálu Turold v Mikulově se v sobotu 19. dubna 2008 sešli účastníci oslav Dne Země, kde bylo jako součást programu oslav i vyhlášení výsledků literární soutěže Zelené pero Jaromíra Tomečka 2008, kterou pořádají ZŠ Mikulov, Valtická a Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov ve spolupráci s Gymnáziem Mikulov. Již 4. ročník literární soutěže pro žáky a studenty mikulovského mikroregionu Zelené pero Jaromíra Tomečka 2008 má své vítěze. Do soutěže bylo letos přijato 51 literárních prací ze šesti škol, které hodnotila opět porota složená z učitelů českého jazyka základních a středních škol. Jejich práce byla nelehká a konaná v jejich volném čase, za což jim patří velký dík. Mikulovské publikum nadchl Vilém Petrželka Koncert k Svátku matek, který se v mikulovském chrámu sv. Jana Křtitele uskutečnil v neděli 11. května, proběhl v dnes již tradičním duchu kvalitního pěveckého výkonu pořádajícího sboru, ale i vynikajících výkonů pozvaných hostů. Pravidelní návštěvníci mikulovských vokálních koncertů postřehli, že Virtuosi uvedli dvě nové skladby. Nechceme hovořit o premiérách, protože zazněly již na koncertech mimo Mikulov. Ale je třeba si uvědomit, že amatérský pěvecký sbor nemůže chce-li udržet přiměřenou kvalitu chrlit premiéry jednu za druhou. Tím více zpěváky potěšila příznivá reakce publika, které jejich zpěv odměnilo skandovaným potleskem. Violoncellistka Markéta Vrbková zahrála první větu ze Sonáty pro violoncello sólo od maďarského autora Kodály Zoltána. Přestože toto S nejlepšími literárními pracemi se můžete seznámit v Katalogu ZPJT 2008 nebo také na výtvarné výstavě Krajinou Rudolfa Gajdoše pro žáky základních škol, která má vernisáž 24. května 2008 v Městské galerii Mikulov. VÝSLEDKY 4. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE ZELENÉ PERO JAROMÍRA TOMEČKA 2008 I. kategorie 1. místo: Bahenský Jakub Ztracený poklad próza ZŠ Novosedly 5. třída 1. místo: Vajdíková Marika Malebná krajina pod Pálavou poezie ZŠ Mikulov, Valtická Pavlovská 3. A třída 2. místo: Rigová Denisa Krásné prázdniny próza ZŠ Novosedly 5. třída supermoderní dílo vzniklo již v roce 1929, bylo by jistě pro nepoučené obecenstvo ještě dnes poněkud obtížně vnímatelné. A tady je třeba opět smeknout před mikulovským publikem, které dokázalo ocenit kvalitu a technickou náročnost tohoto díla. Tenorista Jan Ondrejka, původem Hanák, zazpíval čtyři Dvořákovy Milostné písně a tři Písně v lidovém tónu Viléma Petrželky. Zatímco na Dvořáka reagovalo mikulovské publikum tradičním a všeobecně uznávaným způsobem, Petrželku ocenilo potleskem po každém čísle. Je to pro Virtuosi di Mikulov a jejich sbormistryni Zuzanu Pirnerovou výzva! Setkání mikulovských zpěváků s jejich publikem je pro ně vždy radostí. Snad je tomu i naopak. Svatopluk Vrbka místo: Nejezchleba Martin Příroda poezie ZŠ Hlohovec 5. třída 3. místo: Knézlík Josef Deštné pralesy próza ZŠ Hlohovec 4. třída 3. místo: Novotná Lucie Kos a sýkorka poezie ZŠ Mikulov, Valtická 4. B třída 2.kategorie 1. místo: Trčálková Sabina Příběh šalvěje etiopské próza Gymnázium Mikulov sekunda 2. místo: Alligerová Petra Kámen krásy próza ZŠ Mikulov, Valtická 7. B třída 2. místo: Mráčková Veronika Pohádka o špinavém království próza ZŠ Mikulov, Valtická 7. A třída 3. místo: Kurka Adam Vychytralá liška próza ZŠ Mikulov, Valtická 6. A třída 3. kategorie 1. místo: Kučera Rudolf Panenská příroda v okolí Pasohlávek próza Gymnázium Mikulov tercie 2. místo: Jeřábková Miroslava O nepořádné Karkulce próza ZŠ Mikulov, Hraničářů 8. A třída 2. místo: Novotná Veronika Les poezie ZŠ Mikulov, Valtická 9. A třída 3. místo: Dostál Michal Prázdninové dobrodružství próza Gymnázium Mikulov tercie 3. místo: Martečíková Adriana Můj sen a pohled na přírodu! próza ZŠ Mikulov, Valtická 8. B třída 4. kategorie 1. místo: Pavloková Sylvie Noc mezi jarem a létem próza Gymnázium Mikulov septima 2. místo: Novotná Hana Život dvou dnů próza Gymnázium Mikulov sexta 2. místo: Chmelinová Marie Jarní tanec poezie Gymnázium Mikulov sexta 3. místo: neuděleno Cena Centra ekologické výchovy Pálava Mikulov: Trčálková Sabina Příběh šalvěje etiopské próza Gymnázium Mikulov sekunda Cena ředitele ZŠ Mikulov, Valtická Mgr. Rostislava Souchopa Pavloková Sylvie Noc mezi jarem a létem próza Všem oceněným literárním tvůrcům blahopřejeme a přejeme mnoho tvůrčích i osobních úspěchů. Za organizátory soutěže: Mgr. Anna Uhlířová

11 Šipkař Příkazský je devátý v republice Miroslav Příkazský z Mikulova se v sobotu 3. května zúčastnil XVI. Mistrovství ČR jednotlivců v klasických ostrých šipkách. Na tak prestižním turnaji soutěžil poprvé za svou pětiletou závodní kariéru a v konkurenci osmdesáti mužů z České republiky i Slovenska dokázal vybojovat deváté místo. Hrálo se 501 double out ve skupinách po pěti hráčích systémem každý z každým, ze kterého postupovali dva nejlepší do KO pavouka. Postoupil Sokol Dědice FC Pálava Mikulov 2:3 (1:1) V zápase se Sokolem Dědice, který Pálava odehrála v sobotu 10. května, se mikulovským fotbalistům podařilo získat tři důležité body k záchraně. Vůbec se však ani náznakem nepřiblížila k výkonu se Šardicemi, ve kterém ji zdobila disciplína, nasazení a bojovnost, a proto měla štěstí, že se utkala se soupeřem, kterého postihla obrovská marodka. Ve sváteční čtvrtek 8. května zajížděla Pálava na dohrávané 16. kolo do Ratíškovic s touhou odčinit nešťastnou porážku s Bohunicemi. Podala ale nejhorší jarní výkon a zaslouženě prohrála. K její smůle také s nemohoucím soupeřem. Krize mikulovského béčka pokračuje. Do Bořetic mužstvo odjelo pouze v jedenácti, včetně tří dorostenců, a to nemohlo na domácí, kteří jsou horkými kandidáty na postup, stačit. Přestože od první minuty měli domácí územní převahu, mikulovští si vytvořili v prvním poločase několik slibných příležitostí a jednu dokázal Hrušovský z trestného kopu proměnit. To vyrovnal na 1:1. Aktivní domácí si udržovali převahu a dvěma šťastnými góly vyhráli poločas 3:1. jsem z druhého místa a dostal tak nasazeného hráče Pavla Dufka z Prahy, se kterým jsem prohrával 2:4, ale nakonec jsem zvítězil 5:4. V osmifinále jsem nestačil na Richarda Abadžieva z Brna, uvedl Miroslav Příkazský a dodal, že tomuto výsledku vděčí především za tvrdý dennodenní trénink. Mistry České republiky se stali David Miklas a Zuzana Štěpánová z Prahy a kvalifikovali se tak na Winmau World Masters do Anglie mezi světovou elitu. Branky: 15. min. Holec 0:1, 32. min. Foldyna 1:1, 5. min. Foldyna 2:1, 62. min. Stehlík 2:2, 74. min. Očenášek 2:3. Sestava: Špalek Kubánek Hrouzek, Stehlík, Koubek Machala, Švancar (75. min. Polášek), Žárský, Kauer (70. min. Soukup) Holec (55. min. Očenášek), Macík. fc FC Baník Ratíškovice FC Pálava Mikulov 2:1 (1:0) Branky: 1. min. Kotásek 1:0, 59. min. Kotl 2:0, 66. min. Kubánek z penalty 2:1. Sestava: Špalek Kubánek Hrouzek, Stehlík, Koubek Soukup (60. min. Holec), Kauer, Šlancar, Machala Očenášek, Macík. fc Sokol Bořetice FC Pálava Mikulov B 9:2 (3:1) Národní skautské Jamboree Klíč 2008 Když jsem minulý rok alespoň na jeden den zakusil atmosféru celosvětového Jamboree v Anglii setkání skautů všech zemí, byl jsem rozhodnut, že podobný zážitek zprostředkuji i svým sestrám a bratrům v Mikulovském skautském středisku. Tu obrovskou směsici barev, lidí, jazyků a nejrůznějších aktivit, kterou v Anglii na celosvětovém Jamboree navštívilo na 80 tisíc skautů! Letos tu možnost vše zažít dostali i skauti u nás. V Plzni totiž o prodlouženém víkendu proběhlo národní skautské Jamboree Klíč 2008, kterého se zúčastnilo více než 2400 skautů ze všech koutů ČR a okolních států. A protože můžu srovnávat, musím říct, že se Klíč nemá za co stydět. Bohužel, druhý poločas už béčko nezvládlo a inkasovalo hned v první minutě. O tři minuty později dokázal Konečný snížit na 4:2, ale to bylo ze strany mikulovských vše. Začali se dopouštět chyb, které domácí nemilosrdně trestali, a tak si borci z Mikulova odvezli potupnou porážku. Branky: Hrušovský, Konečný. Sestava Mikulova: Pospíšil Novosák, Pirogov, Hrušovský, Hatlapatka Šťastný, Valenta, Adamčo, Konečný Zámečník, Hlaváček. fc Organizátoři připravili bohatý program zaměřený na Nový výchovný program Junáka, plný nejrůznějších aktivit, setkáními a debatami počínaje a koncerty a adrenalinovými sporty konče. A Mikulovský kontingent, který čítal nakonec 25 skautů a skautek, se v rámci akce neztratil. Trio Maskot, Marťan a Mazut se podílelo jako Servisteam na zdárném chodu akce, zbylí si vyzkoušeli pestrou směsici aktivit emoční a psychologické hry, kurzy zdravovědy, bojových umění, marketingu, bungee trampolínu a veslování na lodích. Předváděli také sport, který u nás letí lakros. Také návštěva Plzně ve dni plném úkolů a her se velmi povedla. Všichni účastníci si akci velmi chválí a děkují Městu Mikulov za podporu. JacK 11 Výstava Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava Mikulov a ZŠ Mikulov, Valtická vás zvou na zahájení výstavy výtvarných prací žáků mikulovského regionu z výtvarné soutěže ke 100. výročí narození akademického malíře Rudolfa Gajdoše ( ). Výstava s názvem Krajinou Rudolfa Gajdoše bude otevřena v sobotu 24. května 2008 v 17 hodin v Městské galerii Mikulov. Úvodním slovem ji zahájí PaedDr. Jarmila Červená a v programu vystoupí cimbálová muzika Kolík ZUŠ Mikulov. Výtvarnou část doplní výstavka nejlepších literárních prací studentů 4. ročníku literární soutěže s ekologicko-přírodovědnou tematikou Zelené pero Jaromíra Tomečka Závěrem budou oceněny nejlepší práce žáků výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše. Výstava bude otevřena do 30. května. uh Členská schůze Fotbalový klub FC Pálava oznamuje, že dne 23. května od hodin se v kongresovém sále hotelu Eliška uskuteční členská výroční schůze. Všichni členové jsou srdečně zváni. fc Pozvánka Mikulovský Moravín pořádá 31. května exkurzi za poznáním českého vinařství. Zveme všechny milovníky dobrého vína bez ohledu na věk a členství v naší organizaci na výlet s námi. Navštívíme Muzeum v Mělníku, vinařství v Roudnici nad Labem a vinařství v Chrámcích Most. Cena je Kč a zahrnuje cestovné autobusem, vstupy a náklady na degustace. Bližší informace ing. Pazderka, tel a mor ZUŠ Mikulov informuje ZUŠ Mikulov si Vás dovoluje pozvat na koncerty svých žáků: v hodin žákovský koncert se uskuteční v sále ZUŠ v hodin vystoupení žáků pěveckého oddělení v synagoze na Husově ulici v hodin koncert letošních absolventů (1. část) v Dietrichsteinské hrobce. Dva absolventi varhanní třídy zahrají na historické varhany, tři absolventi smyčcového oddělení vystoupí za doprovodu komorního orchestru ZUŠ v hodin koncert letošních absolventů (2. část) v sále ZUŠ. Vystoupí převážně absolventi klavírního oddělení. zuš

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov SLEVA 20% na všechna KRBOVÁ KAMNA Platí do pro skladové zásoby Tel.: , HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho nově zřízeného relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Pokoje s polopenzí* , , , ,- Apartmány typu bilo , , , , ,- Cena na osobu zahrnuje: 7 ubytování dle zvolené typologie; služby delegáta; *zahrnuje polopenzi Příplatky: Doprava: 2 190,-/ dospělá osoba, 1 990,-/ dítě do 12 let; Pobytová taxa: 350,- / osobu starší 12 let RS Realitní správa Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Nabídka: Výměna RD v obci Perná za byt 1+1 v Mikulově s doplatkem. Zastavěná plocha 185 m2, z toho 77 m2 hosp. stav. Zahrada m2, velké pokoje, kuchyň, komora 4 4, koupelna 4 2,5, veranda 3 3. Veškeré inž. sítě a přípojky. Ihned k bydlení. Vhodné k rekonstrukci. Nutná oprava střechy. PRODEJ A OPRAVY ELEKTRONIKY MYČKY, PRAČKY, TV, CD, DVD, SAT, VCR, PC, CB Otvírací doba: Po Pá 8 12 a So 9 12 ELEKTRO MIKULOV Brněnská 32 Tel.: , KVĚTINÁŘSTVÍ U ŽABÁKA Svobody 13, Mikulov (naproti Poliklinice) KVĚTINY PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST narozeniny křtiny svatby pohřby promoce Po Pá So KDYKOLIV TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY Tel.: , mobil: , MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 4. června 2008 Distribuce června 2008 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 27. května 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává město Mikulov jako svůj pravidelný čtrnáctideník (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Městský úřad, Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 21. května 2008

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích, IČ 264 28750, konaného dne 31.5.2005 vchod A vchod B vchod C vchod D vchod E Přítomni: dle prezenční listiny Ve 20:10 po provedení prezence zahájil předsedající Radek Wenzl shromáždění Společenství vlastníků domu č.p. 472 v Milovicích. Oznámil, že shromáždění bylo shledáno usnášeníschopným,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

Benefity pro žáky SOUs

Benefity pro žáky SOUs Benefity pro žáky SOUs Základní informace V rámci kolektivního vyjednávání se dohodly společnost ŠKODA AUTO a ZO OS KOVO při ŠKODA AUTO na zavedení benefitů také pro žáky SOUs ŠKODA AUTO. Na základě této

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Zpravodaj ALCEDO Únor 2015

Zpravodaj ALCEDO Únor 2015 Zpravodaj ALCEDO Únor 2015 Úvodní slovo Milí čtenáři, únor je tradičně ve znamení lyžařských kurzů pro předškoláky. Moc děkujeme za důvěru a zájem. Vždy se nám podařilo naučit děti sjet bezpečně svah a

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013

Chamber College ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ AKCE NA STUDIUM V LEDNU A ÚNORU 2013 Jazyková škola Elvis, Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 tel./fax: 241 405 628, tel.: 241 409 001; Vodafone: 602 350 632, 731 570 807 http://www.elvis.cz; e-mail: elvis@elvis.cz ANGLIČTINA NA MALTĚ SLEVOVÁ

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití.

EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. DEN SE PSY EAST_WEST PARTNERSHIP o.s., bylo založeno roku 2012 za účelem vzdělávání mládeže a posílení občanského soužití. Letos jsme se zaměřili na lepší informovanost veřejnosti a hlavně dětí o tom,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2007 Úvod Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty je dobrovolné sdružení osob založené jako právnická osoba ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb. O sdružování občanů. Je zaregistrováno

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny

Nabídka. Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny Nabídka Vinland Golf Academy - začátečníci - Cihelny 24. 5. 30. 5. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout projekt golfové akademie pro Vás či Vaše obchodní partnery a klienty,

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora

Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Závěrečná zpráva o působení lektorky/lektora Akademický rok: 2014/2015 Destinace: Francie, INALCO, Paříž Jméno, příjmení: Mgr. Magdalena Vigent Národní institut východních jazyků a civilizací (INALCO),

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360

Školní rok 2011/12. celkem 1 102 360 Školní rok 2011/12 eu.peníze školám V září 2012 nám skončí čerpání grantu eu.peníze školám. Škola získala před dvěma lety 1 102 360,- Kč. Peníze byly použity na zaplacení pomůcek (zavedení internetu do

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více