Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara. Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. května 2008 ČÍSLO 10 ROČNÍK IX ZDARMA Cílem nových webových stránek Mikulova je zlepšit komunikaci s veřejností Na konci dubna letošního roku byly spuštěny nové webové stránky města Mikulova. Oproti těm původním by měly zajistit aktuálnost, přehlednost a promptně poskytovat informace občanům města i turistům. Podle místostarostky Ilony Žiškové Vágnerové byla hlavním impulsem k jejich vytvoření snaha o lepší komunikaci s veřejností. Proto jsme také na starých stránkách hned na začátku roku 2007 zřídili blog, který měl sloužit především k lepší informovanosti občanů a poskytnout nám zpětnou vazbu. Bylo to provizorní řešení, které v té době splnilo svůj účel. Věděli jsme však, že pokud chceme lépe propagovat město navenek a poskytovat aktuální informace, měli bychom stránky hodně vylepšit. Zároveň jsme chtěli hned několik špatně udržovatelných a technicky zastaralých webových prezentací nahradit jediným řešením, které by přešlo zcela pod správu městského úřadu a nebylo by tedy nutné na údržbu stránek vynakládat další prostředky, vysvětluje místostarostka. Nové webové stránky byly koncipovány tak, aby byly přínosem nejen pro občany města, ale také pro turisty. Občanům je zcela nově k dispozici diskusní fórum. Pro usnadnění obvyklých problémů občanů jsme připravili sekci Řešení životních situací, kterou se snažíme stále zdokonalovat a doplňovat. Novinkou je i virtuální prohlížeč Zpravodaje města, popisuje nabídku webových stránek místostarostka. Turisté jistě ocení pestrou a ucelenou nabídku možností, jež jim Mikulov nabízí. Památky jsou navíc provázány s interaktivní mapou, a totéž platí pro katalog ubytovacích, stravovacích i jiných zařízení v našem městě. Velmi silně jsme pociťovali potřebu vylepšit a zpřehlednit kalendář kulturních akcí. Věříme, že díky nové podobě kalendáře už teď turistům ani místním neuniknou. Velice diskutovaným tématem v souvislosti s novými webovými stránkami byly vynaložené finanční (pokračování na str. 2) Režisér Duda z Mikulova bojuje o studentského Oskara S filmem Jsem větší a lepší bojuje režisér Martin Duda z Mikulova o letošního studentského Oscara v kategorii zahraničních snímků. Zda porazí čtyři soupeře a stane se po Janu Svěrákovi druhým českým držitelem prestižního ocenění pro mladé filmaře, se rozhodne 7. června v Beverly Hills. Studentské Oscary budou letos předávány již popětatřicáté. V kategorii zahraničních filmů akademie vybrala pět finalistů ze 45 kandidátů, pocházejících z 29 zemí světa. Dudovi budou konkurovat tvůrci ze Španělska, Německa, Izraele a Slovinska. (pokračování na str. 9) Mikulov letos zahajoval celorepublikový festival muzejních nocí MUZEUM ZÍSKALO PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ V NÁRODNÍ SOUTĚŽI Muzejní noc konaná v pátek 16. května na mikulovském zámku letos nebyla událostí důležitou pouze pro naše město. Za účasti významných osobností kultury z celé republiky zde byl zahájen národní festival muzejních nocí Jsme velice rádi, že zámek v Mikulově se stále častěji stává místem konání významných (pokračování na str. 9) Muzejní noc provázel také program v podání Štvanců (na snímku), kteří na zámeckém nádvoří předvedli rytířské souboje, a divadelního souboru DC Voiceband.cz. Ten představil variaci na báseň Košilela od Christiana Morgensterna. V závěru večera se návštěvníkům zjevila Bílá paní ve sklepě u obřího sudu. A JE TO TADY! město MIKULOV a STEMAT s.r.o. VÁS ZVOU NA MIKULOVSK ZÁMEK, V SOBOTU DNE 24. KVùTNA 2008, VE HOD. IX. ročník OCHUTNÁVKA VÍN ZAZPÍVÁ A ZAHRAJE CIMBÁLOVÁ MUZIKA KASANICA POD VEDENÍM PRIMÁ KY VùRY KUNOVOVÉ P IJëTE SI UDùLAT DOB E! Město Mikulov poprvé hlavním pořadatelem! ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.:

2 Informace ke kvalitě vody v rozvodné síti města Mikulova Na základě častých připomínek a stížností občanů Mikulova, týkajících se jakosti pitné vody v Mikulově, byla společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. oslovena starostou města s žádostí o podání vysvětlení a sjednání nápravy. Společnost VaK Břeclav, a. s. podala v předmětné záležitosti své vysvětlení a následující stanovisko: Město Mikulov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Lednice Mikulov. Zdrojem vody tohoto vodovodu jsou čtyři prameniště vodního zdroje Lednice. Hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Dle výsledku rozborů odebraných vzorků, které provádí akreditovaná vodohospodářská laboratoř společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., vyhovuje pitná voda dodávaná spotřebitelům v Mikulově kvalitativně všem normativům stanoveným uvedenou vyhláškou. Kvalita dodávané pitné vody může být občasně ovlivněna poruchami na rozvodné vodovodní síti přímo ve městě či na skupinovém vodovodu. Při opravách poruch rozvodné vodovodní sítě v obci, vodovodních přípojek či plánované výměně vodoměrů, kdy je nutné odstavit části vodovodní sítě nebo jednotlivé vodovodní přípojky, může krátkodobě docházet k situacím, kdy na spotřebiště doteče voda, která obsahuje mechanické nečistoty nebo je částečně zakalená, i když předtím je samozřejmě voda odkalována. Toto znečištění je způsobeno nárazovým pohybem usazenin v trubním vedení po opětovném připojení odstaveného úseku potrubí na síť a nemá vliv na kvalitu vody z hlediska zdravotně hygienického. Za občasné problémy se společnost VaK Břeclav, a. s. občanům omlouvá a ujišťuje, že zájmem společnosti je, aby provozovaná vodovodní síť a dodávka vody všem odběratelům byla bezproblémová a odběratelé byli s jejich službami spokojeni. V případě zjištění zakalené vody na spotřebišti je vhodné, aby se občané obrátili přímo na provozní středisko VaK Břeclav, a. s. v Mikulově (tel. č ; ), které sjedná nápravu. J. Hluchý, vedoucí odboru Životního prostředí Cílem nových webových stránek Mikulova... (dokončení ze str. 1) náklady. Ty celkem činí ,40 Kč včetně DPH, přičemž částka ,55 Kč včetně DPH byla hrazena z projektu Mediální a propagační kampaň na podporu KOI. Protože podpora tohoto projektu je ve výši 90%, je nutno náklady přepočítat. Z částky ,55 Kč bude tedy Městem ještě uhrazeno 10%, což je ,40 Kč, a tyto náklady je nutno přičíst k částce vynaložené Městem. Mikulov tedy vynaloží celkové náklady ,21 Kč včetně DPH, upřesňuje místostarostka a dodává, že nabídky do výběrového řízení na nové webové stránky se pohybovaly v cenovém rozpětí od asi Kč až po Kč. Nové www stránky se zatím setkávají s kladnými i zápornými ohlasy ze strany uživatelů. Ty pozitivní však převažují, tvrdí místostarostka. Určitě nám všem bude chvíli trvat, než se nám dostanou pod kůži. Zejména lidé, kteří se starými stránkami pracovali často, mohou vnímat změnu jako komplikaci, ale jsme si jistí, že až objeví spoustu nových možností, budou také spokojeni. Budeme moc rádi, pokud nové stránky zkvalitní komunikaci s veřejností a pomohou lépe informovat, protože o to primárně při jejich tvorbě šlo, dodává. Městská policie informuje V sobotu 31. května od 8 do 13 hodin bude MP Mikulov na komunikaci za průmyslovou zónou u firmy Emerson provádět preventivní měření rychlosti radarem pro veřejnost. Záměrem je umožnit řidičům nechat si změřit laserovým certifikovaným a kalibrovaným zařízením, kolik jim ukazuje tachometr, Stejně tak podle člena Komise pro komunikaci s veřejností Jiřího Kmeta město naléhavě potřebovalo nové stránky, které by splňovaly nové standardy, podporovaly redakční systém vkládání obsahu, poskytovaly uživatelům komfort a zároveň byly reprezentativní prezentací města, které si klade za cíl být významnou turistickou destinací. Podle mého názoru nově provozované stránky v základních principech všechny tyto požadavky splňují. Technicky i graficky jsou na dobré úrovni a firma, která stránky dodala, je opravdu velmi renomovanou společností zabývající se touto problematikou, říká Kmet, který však současný stav stránek nepovažuje za zcela ideální. Myslím si, že byly spuštěny předčasně, respektive by na nich nyní, kdy už běží v ostrém provozu, měly být co nejdříve odladěny chyby. Pominu-li nedostatky, které však většinou vnímá jen zasvěcenější část uživatelů, pak v nových stránkách vidím velký posun vpřed a zejména možnost kvalitní prezentace jak města Mikulova a MěÚ Mikulov, tak zejména podnikatelů, kteří zdarma získali možnost nabídnout své služby, dodává Kmet. aby zbytečně neplatili pokuty za překročení rychlosti z nevědomosti. Tato akce je záměrně naplánována před odjezdem na dovolené. Dle ankety, která k tomuto tématu probíhá na webových stránkách MP Mikulov je zřejmé, že občané mají o preventivní měření zájem. Všichni řidiči jsou zváni. Městská policie připravuje společně s Domem dětí a mládeže v Mikulově a odborem 2 Poplatek za komunální odpad Finanční odbor Městského úřadu sděluje občanům města Mikulova, že běží termín platby místního poplatku za komunální odpad za rok 2008, který je splatný do Úhradu poplatku lze provést v hotovosti v přízemí MěÚ v podatelně nebo na Finančním odboru č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem 5. podlaží). Tento poplatek lze rovněž uhradit složenkou, převodem z účtu s uvedením správného variabilního symbolu. Složenky byly občanům doručeny během měsíce února. Pokud občan složenku neobdržel, má povinnost zaplatit místní poplatek za komunální odpad i bez tohoto dokladu. FO MěÚ Mikulov Město Mikulov příjme do pracovního poměru na pozici Strážník městské policie Mikulov muže, ženu: starší 21 let, středoškolské vzdělání úplné s maturitou, fyzicky a duševně způsobilý-á, výpis z rejstříku trestů, spolehlivý dle 4 zákona č. 553/91 Sb., o obecní policii, řidičské oprávnění sk. B Výhodou: speciální dovednosti kynologie (psovod) znalost cizího jazyka NJ, AJ zbrojní průkaz sk. D Písemné přihlášky je možno doručit osobně nebo poštou do na adresu Město Mikulov, Náměstí 1, Mikulov nebo přímo na Městskou policii Mikulov. Kontaktní telefon na dotazy velitel MP Mikulov REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Jiří Večeřa Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Ivo Koneš Marie Leskovjanová Michal Marcinčák Michal Solařík Zbyněk Tureček Stanislava Vrbková Igor Žiška kultury města Mikulova na 1. června velký dětský den. Od 12 hodin bude na Amfiteátru v Mikulově připraven den plný her, cen a dalších atrakcí. Program bezpečnostních složek bude trvat přibližně dvě hodiny. Scénářem je dán společný příjezd do areálu s majáky a sirénami k hořícímu vraku vozidla, kde MP zajistí místo, hasiči vozidlo uhasí a rozstříhají a lékařská pomoc poskytne první pomoc zraněnému řidiči. Představí se také dopravní policie, těžkooděnci, služební psi na zadržení a vyčenichání drog a tabáku, bude se slaňovat hlavou dolů se zbraní v ruce. Celní správa předvede Schengenbus, termovizi a rentgen na prohlédnutí nákladu kamionů. Podle počasí bude také stříkána pěna, ve které mohou děti dovádět. mp

3 V měsíci dubnu uložili strážníci MP Mikulov 191 blokových pokut, při kterých bylo vyinkasováno Kč od 7.00 hodin prováděli strážníci MP Mikulov kontrolu v okolí základních škol se zaměřením na kouření tabákových výrobků u školou povinné mládeže. Při této protikuřácké akci bylo strážníky zkontrolováno 15 podezřelých žáků, kteří se scházeli na místech, jež strážníci v okolí škol předem vytipovali. Pět nezletilců nakonec přece jen uvízlo strážníkům v sítích, jejich zastírací manévry byly marné a ke kouření se pod tíhou důkazů strážníkům přiznali, došlo dokonce i na zabavování krabiček plných cigaret. Strážníci celou záležitost oznámili rodičům přichycených provinilců, jimž byly předány také zabavené cigarety. Celá záležitost byla samozřejmě oznámena Měú Mikulov soc. odbor v hodin byla strážníky MP Mikulov na ul. Střelnická zkontrolována skupinka mladistvých, která byla podezřelá z toho, že před malou chvílí na ul. U lomu rozházela zábrany, které zamezovaly pádu osob do výkopu rekonstruované kanalizace. Při této Okénko Městské policie kontrole se celá situace nakonec docela zkomplikovala, jelikož jednomu 17letému mladíkovi asi nedošlo, že pokud nemám čisté svědomí, raději nevystupuji z řady. Tento rádoby hrdina začal strážníkům dávat srdnatě najevo, že on je nyní pod vlivem alkoholu a kdo je tady víc! Následně se k němu ještě připojil stejně ovíněný 20letý mladík také z Mikulova a konfliktní situace byla na světě. Incident nakonec ukončily až donucovací prostředky a převoz výtržníků na služebnu MP Mikulov. 17letý opilý mladík byl strážníky předán rodičům. Celá záležitost byla oznámena Měú Mikulov v hodin řešila MP Mikulov narušení občanského soužití. První část této trilogie se odehrála v jednom z bytů na Náměstí, kde došlo k fyzickému útoku 53letého muže na 56letou ženu. Při tomto útoku došlo i ke zranění napadené ženy! Druhá část tohoto incidentu se odehrála na ul. Husova asi za 30 minut, kde došlo doslova k pomstě za napadení matky. Zde 35letý muž fyzicky napadl předchozího 53letého útočníka. Celý incident se opakoval asi za 15 minut, a to přímo před kamerou systému MP Mikulov na ul. Kostelní. Další část této tragédie se již bude odehrávat pod dohledem právníka u Přestupkové komise, kam celou záležitost MP Mikulov oznámila v hodin zasahovala hlídka MP Mikulov na ul. 22dubna, kde skupinka čtyř mikulovských problémových mladíků kopanci poškodila nově renovované vstupní vchodové dveře činžovního domu. Přivolaní strážníci MP Mikulov chtěli na místě zkontrolovat podezřelé jedince označené svědky, ale ti místo respektu a úctě k mužům zákona okamžitě na přivolané strážníky zaútočili! Svou roli zde určitě sehrál i alkohol, kterým byli agresivní mladíci posilněni. V jednu chvíli dokonce jeden z mladíků poštval na zakročující strážníky svého pitbulteriéra, který jednoho ze strážníků napadl a způsobil mu zranění a poškození uniformy. Strážníci nakonec oba útočící mladíky zpacifikovali a na místě je v poutech předali přivolané hlídce Policie ČR. Nyní mladíkům hrozí trestní stíhání za útok na veřejného činitele a poškozování cizí věci. Za Městskou policii Mikulov zdraví strž. Radek Vážný Tísňová linka MěP 156 (volat pouze z pevné linky) NON-STOP Telefon MěP , Občané Mikulova mají k novému systému parkování výhrady Od začátku dubna letošního roku začal v Mikulově platit nový systém parkování. Centrum města bylo rozděleno do dvou zón, ve kterých lze zaparkovat pouze s platnou parkovací kartou či lístkem z parkovacího automatu. Na parkovištích u České pošty a České spořitelny umožnilo vedení radnice půlhodinové parkování bez poplatku, pokud je vozidlo vybaveno parkovacím kotoučem. Zeptali jsme se obyvatel Mikulova, jaký mají na nový systém parkování názor. Ne všichni dotazovaní si přáli zveřejnit své jméno. 1. Souhlasíte, či nesouhlasíte se zavedením nového systému parkování v Mikulově? Proč? 2. Co byste na něm změnili? 3. Myslíte si, že se jeho prostřednictvím podaří (či podařilo) Městu zefektivnit využití parkovacích míst v centru města, což mělo být hlavním cílem? M. E. 1. Se zavedením systému souhlasím. Výrazně nesouhlasím se zřízením parkovacích míst na Náměstí. Pro Náměstí by se měl vytvořit jiný systém. Dále nesouhlasím s některými drobnostmi při vyřizování povolení k parkování pro obyvatele zón. Je podle mě např. naprosto nepřijatelné, aby lidé, jež mají k dispozici firemní auta, museli prokazovat tuto skutečnost manažerskou smlouvou, a to navíc obchodní společnosti, která ani není úřadem. Dále bych chtěla poukázat na to, že při vydání karty mi nebyl vystaven pokladní doklad. 2. Zrušení parkovacích míst na Náměstí. Zavedení půlhodinového režimu s parkovacími kotouči i na parkovišti u Komerční banky (jsou tam vyhrazená místa pro Komerční banku). 3. Domnívám se, že určité efekty to přineslo, ale na vyhodnocení je příliš brzy, počkejme si na plnou turistickou sezónu. Také bych zvažovala, zda v některých měsících, kdy není provoz v Mikulově tak velký, zmírnit poplatky. Daniel Kamenár, podnikatel 1. V zásadě souhlasím. 2. Umožnil bych ještě klientům Komerční banky na parkovišti u bývalé školy Komenského parkovat rovněž půl hodiny bez poplatku. 3. Ano. K. J., studentka 1. Zavedení tohoto systému naprosto rozumím. V dnešní době je normální, že zóny v centrech měst, zvlášť pokud jsou turisticky tak zajímavá jako Mikulov, jsou zpoplatněny. Problém vidím spíš v tom, že v Mikulově neexistuje žádné parkoviště (třeba na okraji města), kam by mohli lidé, kteří pracují v centru, ale nebydlí v Mikulově, zaparkovat svá auta a dojít do zaměstnání pěšky. 2. Rozhodně bych zrušila parkovací místa na Náměstí! 3. Domnívám se, že ano. Dle mého názoru se od zavedení poplatků snížil počet aut parkujících v centru. Turisté tak budou moci v sezóně využít větší počet parkovacích míst. 3 Pavel Hlaváček, podnikatel 1. Nesouhlasím a proč bych také měl souhlasit? Co mně to jako občanovi bydlícímu v blízkosti centra přinese za výhody? 2. Omezil bych parkovací zóny jen na nejbližší centrum města. 3. Nezefektivnilo se vůbec nic. Parkovacích míst nepřibylo, ba naopak. Provedeným značením na vozovce a špatným parkováním některých řidičů ubylo volných míst pro parkování s většími vozy. Kristýna Michnová Řádková inzerce Práce až za 15 tis. měs. na Brněnsku? Využijte program při pracovním zařazení. Až 27 oborů. Tel Až 5000 Kč měsíčně bez práce! Pronajměte auto, dům, plot či pozemek pro reklamní účely! Tel Finančně atraktivní šance bez omezení věku. Práce v příjemném kolektivu. Po zaškolení služební vůz a možnost kariérního růstu. Nadstandardní příjem Kč. Tel.: Herna Admirál v Mikulově hledá barmanku. Tel.: Nově zrekonstruovaná restaurace v Mikulově přijme ČÍŠNÍKA SER- VÍRKU do hlavního pracovního poměru i brigádně. Hledáme šikovné, milé lidičky vyučené v oboru (popř. s praxí) do mladého kolektivu s chutí pracovat v novém prostředí, se schopností týmové práce, ochotou a vstřícností k hostům, spolehlivostí, pracovitostí, trestně bezúhonné. Znalost AJ, NJ nebo PJ a práce s PC výhodou. Nástup možný v červnu, pracovní doba krátký/dlouhý týden, 12 hod. směnný provoz. V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: , (pí Šimonová). NOČNÍ BAR S HERNOU v Mikulově přijme BARMANA na 12 hodinový směnný provoz, krátký/dlouhý týden, nástup možný ihned. Kontakt: , (pí Šimonová). Poskytujeme hotovostní půjčky, ihned, bez ručitele. Mobil: Prodám štěňátka rasy HOWAVART bez PP. Odběr od Tel.: , Koupím v Mikulově dům k podnikání i bydlení. Tel.: Vyměním byt 1+1 za 2+1 v Mikulově. Nová plastová okna, 52 m2, možnost odkoupení do os. vlastnictví. Tel.:

4 Z krojových hodů chtějí vytvořit tradici V současné době vzniká v Mikulově krojová chasa, která připravuje na 28. června první krojové hody. Letos se bude jednat o zkušební ročník, ale organizátoři chtějí do budoucna vytvořit tradici. Ve všech obcích na jižní Moravě, i ve větších městech, než je Mikulov, se pořádají hody. Je škoda, že zrovna z našeho města musí příznivci dechové hudby, kterých je dost, jezdit za touto zábavou do okolních obcí, myslí si zástupce vznikající krojové chasy Vítězslav Vaňkát, který se sám řadí mezi velké milovníky dechové hudby. Svatý kopeček se dříve jmenoval Taneční hora a pod tou se několikrát za rok zpívalo a tančilo, jak se píše v kronikách našeho města. Tuto tradici bychom chtěli obnovit. Myšlenku uspořádání krojových hodů podpořilo kromě vedení radnice také mikulovské Na konci dubna dorazily do Mikulova více než čtyři desítky žáků a pedagogů Základné umelecké školy Jozefa Haydna v Galantě, proboštství. Když jsme se zeptali, zda by nám půjčili dívčí kroje, které na faře jsou, byli nadšeni, že chceme takovou akci uspořádat, popisuje Vaňkát. Organizátoři museli také vybrat kostel, jehož vysvěcení budou hody oslavovat. Rozhodli jsme se pro kostel sv. Jana Křtitele, protože nikde v okolí kromě Drnholce se hody na sv. Jana neslaví. Navíc je toto datum blíž k 2. červenci, kdy byl v roce 1623 vysvěcen základní kámen kostela sv. Šebestiána na Svatém kopečku, uvedl Vaňkát. Na první mikulovské hody se v současné době připravuje šestnáct krojovaných párů a dva sklepníci. Chasa bude dle pravidel Podluží určovat i hlavní stárku a stárka. Pokud máte zájem se ke krojovaným připojit nebo hody podpořit jiným způsobem, kontaktujte Vítězslava Vaňkáta na tel. č Spolupráce Mikulova se slovenskou Galantou se neustále rozvíjí V sobotu 10. května se v Mikulově uskutečnila druhá část přeshraničního projektu s partnerským městem Galanta. Slovenští přátelé se v rámci akce Galanta baví Mikulov přijeli představit mikulovským obyvatelům, kteří pro ně v Galantě připravili program již v polovině dubna. V rámci programu se představil také citerový soubor Dióhéj Sládkovičovo. V průběhu slunného odpoledne se na mikulovském Náměstí představil dechový soubor Galanťan, hudební skupina RH Duo, citerový soubor Dióhéj Sládkovičovo a folklórní soubor Važinka. Galanta připravila také ochutnávku gastronomických specialit. Podávalo se pivo Zlatý bažant, šumivé víno Hubert, štrúdl a tradiční pochoutka pagáčky. Umělecký řezbář Štefan Rozkoš přivezl z Galanty kromě drobných výrobků také dřevěný kolotoč a soustruh, které si mohli návštěvníci vyzkoušet. Nechyběly ani ukázky tvorby postaviček z kukuřičného šustí a paličkování. Velice mě těší, že tady dnes mohu přivítat hosty z našeho partnerského města Galanty, uvedl starosta Mikulova Rostislav Koštial. Jsem rád, že se naše spolupráce rozvíjí v mnoha oblastech, a věřím, že tomu tak bude i do budoucna. Na zámku koncertovali žáci i pedagogové partnerské ZUŠ Na koncertě v Nástupním sále mikulovského zámku se představili žáci i učitelé ze všech oddělení ZUŠ Galanta. která již od roku 2003 na základě partnerské smlouvy spolupracuje se Základní uměleckou školou v Mikulově. Scházíme se dvakrát do roka. Na jaře jezdíme my do Mikulova a na podzim zveme přátele z Mikulova do Galanty, kde účinkují v rámci festivalu Galantské hudobné dni, který organizuje naše ZUŠ, popsal spolupráci ředitel ZUŠ Galanta Ladislav Maťašovský. Chtěl bych moc poděkovat panu řediteli Vrbkovi za to, že oproti loňským letům výrazně změnil náš program. Byli jsme přijati i u pana starosty, který nám pověděl něco o historii města, navštívili jsme zámek a čekala nás také ochutnávka mikulovských vín. Žáci i pedagogové z galantské ZUŠ připravili pro mikulovské téměř hodinový koncert, který se uskutečnil v Nástupním sále mikulovského zámku. 4 Do Mikulova přijel parní vlak Ve druhý sváteční čtvrtek v květnu vyjela z hlavního nádraží v Brně parní lokomotiva Šlechtična, která i se čtrnácti vagóny dorazila také do Mikulova. Při první zastávce byli cestující přivítání mikulovskými trubači a družinou Kardinála Dietrichsteina, kteří na turisty čekali i v odpoledních hodinách, kdy měl vlak na mikulovské nádraží dorazit znovu. Díky technické závadě se však vlak značně zpozdil a jeho příjezd se tak musel obejít bez uvítacích fanfár. Na Jaru letos vystoupí vicemistři světa v tancích na invalidním vozíku Taneční studio Morava Mikulov je již šestnáct let pořadatelem mezinárodní soutěže ve sportovním tanci Jaro Mikulov. Každoročně se v hlavním sále mikulovského zámku setkávají taneční páry ze Slovinska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a České republiky, aby soutěžily ve standardních a latinskoamerických tancích a samostatné soutěži ve vídeňském valčíku. V letošním roce se soutěž uskuteční 24. května od 18 hodin. Podle ředitele Tanečního studia Morava Václava Kosmáka je na soutěži Jaro mnoho zvláštností. Například ve vídeňském valčíku soutěží na parketě pouze dva páry vylosované počítačem a postupuje pár s nejlepšími známkami od poroty. To je ojedinělý systém soutěže, který je obvyklý právě v Mikulově, kde vznikl. Ve standardních a latinskoamerických tancích se soutěží nejen v pěti povinných tancích, ale také samostatně v dalších dvou vylosovaných, samostatně hodnocených tancích, popisuje průběh soutěže Kosmák. V letošním roce připravili pořadatelé také velice neobvyklou novinku. Na večerní program jsme pozvali vicemistry světa v tancích na invalidním vozíku. Páry jsou z Bratislavy a návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost vidět taneční sport tělesně postižených, který je v současné době obrovsky populární, říká Kosmák. Mezinárodní soutěž Jaro je podporována Městem Mikulovem a Jihomoravským krajem. V předvečer soutěže 23. května od 17 hodin se v lokalitě teras mikulovského zámku bude konat akce Mladé víno odchází, jejímž pořadatelem je společně s Moravínem Mikulov a Regionálním muzeem Mikulov také Taneční studio Morava.

5 Pátek v 19 hod. Program městského kina AŽ NA KREV Vstupné: 65 Kč Drama / přístupné od 15 let / 158 min. / USA Režie: Paul Thomas Anderson Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O'Connor, Ciarán Hinds Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa, osamělého otce, který se z živořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta. Sobota v 18 hod. RESERVATION ROAD Vstupné: 65 Kč Psychologické drama / přístupné od 12 let / 102 min. / USA Režie: Terry George Hrají: Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Jennifer Connelly, Mira Sorvino, Elle Fanning Reservation Road je příběhem Ethana a Dwighta, dvou otců, kteří se musí smířit se smrtí dítěte. Ethan, otec oběti autonehody, se nedokáže se situací vyrovnat a stává se čím dál posedlejší v hledání vraha a odplaty. Dwight je ten, kdo Ethanova syna srazil a odjel z místa činu. Neuvěřitelný strach, že mu jeho bývalá žena zakáže kontakt s vlastním synem, mu nedovolí se přiznat. Jenže lež má krátké nohy a Dwight je svým zaměstnavatelem přiřazen jako právník Ethana v případu jeho syna. Pátek v 19 hod. O RODIČÍCH A DĚTECH Vstupné: 70 Kč Komedie / přístupná / 110 min. / ČR Režie: Vladimír Michálek Hrají: David Novotný, Josef Somr, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Jiří Lábus Příběh filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn jde na procházku se svým otcem... Syn je zralý čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní. Otci je přes sedmdesát. V brilantně vedeném dialogu se před námi odkrývají dějiny dvacátého století a všechny absurdity s ním spojené. Odhalují se ta nejhlubší místa lidských vztahů. Sobota ve hod. NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA Vstupné: 65 Kč Pohádka / přístupná / 98 min. / ČR Režie: Zdeněk Troška Hrají: Jan Dolanský, Ladislav Potměšil, Veronika Kubařová, Miroslav Táborský Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího ženicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kouzelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptáků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že jednou bude sedlák vítat Matěje jako Majdalenčina ženicha. Sobota v 18 hod. A BUDE HŮŘ Vstupné: 70 Kč Drama / přístupné od 15 let / 84 min. / ČR Režie: Petr Nikolaev Hrají: Karel Žídek (II), Filip Kaňkovský, Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty Umělecky zvládnutá výpověď o životě nepoměrně těžším, než si kdy dovedli představit všichni Kerouakové, Ginsbergové, Borroughsové a Bukowští. Poznačte si do kalendáře Mladé víno odchází Zámek terasy, začátek v 17 hodin Organizátoři zvou všechny příznivce a milovníky dobrého vína Dny židovské kultury Synagoga, Galerie Efram, Husova ulice V pátek 23. května v 18 hodin se v synagoze uskuteční koncert Máši Kubátové, která uvede hebrejské, jidiš a ruské písně. V sobotu 24. května od 15 hodin představí skupina Yochoved z Třebíče pásmo židovských tanců a od bude probíhat koncert skupiny Jenprotendnešnídenband. Obě představení se uskuteční na Husově ulici. V 18 hodin v synagoze představí Máša Kubátová a Jaroslav Achab Haidler komponovaný pořad ze židovské liturgické tradice Šir ha-širim a v neděli od 14 hodin představí Jaroslav Achab Haidler v Galerii Efram Kabalu pro každého. Sobota Výstava vín Šampionů Zámek Gajdošův sál, začátek ve 14 hodin Město Mikulov je v letošním roce poprvé hlavním organizátorem této prestižní akce. Více informací naleznete na titulní straně. Sobota Motorkáři na Náměstí Náměstí, začátek v 15 hodin Motoklub BMW Praha a Město Mikulov zve všechny příznivce silných strojů na projížďky zdarma. Akce bude probíhat do 16 hodin. Sobota prestižní degustace moravských vín Hotel Zámeček, začátek v 10 hodin Kromě spousty vzorků kvalitních moravských vín je pro návštěvníky přichystán také bohatý kulturní program. Sobota Mikulovění Atrium Dietrichsteinské hrobky, začátek ve 14 hodin Letošní Mikulovění je již druhé setkání všech, kteří mají rádi legraci, básnické performance a drobnou prózu, folkovou i svojskou muziku, divadelní múzu či dobré víno se sýry a syrečky, to vše pod obrazy a mezi artefakty vystavujících výtvarníků z Mikulovska a Hané (včetně provincie Rotterdam). Na program si návštěvníci mohou přinést buben, bubínek či jiné rámusidlo. Výstavu prací zúčastněných umělců je možné navštívit v Dietrichsteinské hrobce od 30. května do 15. června. Neděle Den dětí Amfiteátr, začátek ve 14 hodin Město Mikulov ve spolupráci s Domem dětí a mládeže a Městskou policií Mikulov připravilo na Mezinárodní den dětí bohatý program na amfiteátru. Akce bude zahájena ve 13 hodin ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému. Od 14 hodin budou přichystány hry a soutěže o ceny a na děti čeká také karaoke a skákací hrad. Od 16 hodin zahraje country skupina. Občerstvení je zajištěno. Neděle Den dětí v JK Mikulov Cihelna, začátek v 10 hodin Pro děti bude přichystáno několik zábavných úkolů, po jejichž splnění se mohou projet na koni. Připravuje se: Jazzový večer Parkurové závody v JK Mikulov Přehlídka dětských a mládežnických dechových hudeb Concentus Moraviae Změna programu vyhrazena! Kulturní kalendář na rok 2008 najdete na webových stránkách odkaz Kalendář akcí. 5

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově

Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. června 2008 ČÍSLO 11 ROČNÍK IX ZDARMA Ministr Gandalovič navštívil výstavu vín v Mikulově V sobotu 24. května se na mikulovském zámku uskutečnil devátý ročník Výstavy vín

Více

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva

Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. května 2008 ČÍSLO 9 ROČNÍK IX ZDARMA Případ hrobka bude šetřit kontrolní výbor zastupitelstva Mikulovští zastupitelé se na svém posledním zasedání znovu vrátili ke kauze

Více

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord

Cyklovýlet s Českým rozhlasem Brno letos trhl rekord Z P R A V O D A J M Ě S T A 18. června 2008 ČÍSLO 12 ROČNÍK IX ZDARMA Dálnice z Brna do Vídně povede přes Mikulov Vláda minulé pondělí definitivně rozhodla o trase jedné z nejkontroverznějších dálnic.

Více

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku

Uprchlé makedonské děti mají v Mikulově pamětní desku Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. dubna 2008 ČÍSLO 7 ROČNÍK IX ZDARMA Titul miss sympatie získala dívka ze Sedlece Vítězka oblastního kola Dívky roku 2008 Kristýna Zinráková a 1. vicemiss Monika Beránková

Více

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu

Po stopách historie. Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována. Nad pamětní deskou Gajdoše visí otazník. Zámek zůstává státu Z P R A V O D A J M Ě S T A 19. května 2010 ČÍSLO 10 ROČNÍK XI ZDARMA Kaple Božího hrobu byla zrekonstruována Boží hrob na Svatém kopečku se dočkal rekonstrukce. Na dezolátním stavu kaple se sochou ležícího

Více

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum

Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný. Na zrekonstruovaném amfiteátru bude i lanové centrum Z P R A V O D A J M Ě S T A 27. února 2008 ČÍSLO 4 ROČNÍK IX ZDARMA Byt po ženě s devatenácti psy je totálně zdevastovaný Mikulovské Radnici se v uplynulých dnech konečně podařilo vyřešit několikaletý

Více

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci

Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem. Ubytovna na Kapucínské je určena klientům v tíživé životní situaci Z P R A V O D A J M Ě S T A 13. února 2008 ČÍSLO 3 ROČNÍK IX ZDARMA Rybář z Mikulova se stal novým českým rekordmanem Jaroslav Suchý z Mikulova je novým českým rekordmanem. Z francouzského jezera Lac de

Více

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města

Probošt Stanislav Krátký je čestným občanem našeho města Z P R A V O D A J M Ě S T A 9. července 2008 ČÍSLO 13 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulov získal několikamilionovou dotaci. Mezi žadateli se tak zařadil mezi elitu Městu Mikulovu byla přislíbena několikamilionová

Více

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci

Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Z P R A V O D A J M Ě S T A Poplatek za odpad zůstane stejný. Zaplatí ho i bezdomovci Zastupitelstvo města Mikulova na svém posledním zasedání jednalo o výši poplatku za svoz a odstraňování komunálních

Více

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor

Národopisný spolek Pálava přivedl před 30 lety do Mikulova folklor Z P R A V O D A J M Ě S T A 4. listopadu 2009 ČÍSLO 19 ROČNÍK X ZDARMA Výsledky studie: topte biomasou, ušetříte Mikroregion Mikulovsko má výrazný potenciál pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. To

Více

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek

Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. října 2009 ČÍSLO 18 ROČNÍK X ZDARMA Princezna Dietrichstein chce zpátky mikulovský zámek Princezna Mercedes von Dietrichstein, která v současné době žije v Argentině, usiluje

Více

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla

Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Z P R A V O D A J M Ě S T A 5. listopadu 2008 ČÍSLO 19 ROČNÍK IX ZDARMA Cyklostezka Mikulov Ottenthal by v budoucnu mohla být otevřena i pro motorová vozidla Za finanční podpory evropského programu přeshraniční

Více

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž

Tanečníci z Dětského domova vyhráli celorepublikovou soutěž Z P R A V O D A J M Ě S T A 20. listopadu 2008 ČÍSLO 20 ROČNÍK IX ZDARMA ZŠ Valtická se chce zapojit do etwinningu Základní škola Valtická v Mikulově v současné době připravuje projekt v rámci moderní

Více

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí

Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. února 2010 ČÍSLO 4 ROČNÍK XI ZDARMA Hejtman: Za komplikace výstavby R52 může Ministerstvo životního prostředí Ministr životního prostředí Jan Dusík se ve čtvrtek 11. února

Více

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce

Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Z P R A V O D A J M Ě S T A 7. dubna 2010 ČÍSLO 7 ROČNÍK XI ZDARMA Bývalá škola Komenského se konečně dočká rekonstrukce Budova bývalé základní školy Komenského se konečně po několika letech chátrání dočká

Více

Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo

Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. září 2008 ČÍSLO 16 ROČNÍK IX ZDARMA Termín Pálavského vinobraní se letos shodoval se znojemským, mikulovskou slavnost vína to však neohrozilo V roli krále se letos po dlouhých

Více

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA

Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark. Nastává čas jarního úklidu. Den učitelů na radnici. 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 18. dubna 2007 ČÍSLO 8 ROČNÍK VIII ZDARMA Turistickou sezonu zahájil Velikonoční jarmark Nová turistická sezona v Mikulově byla zahájena! Nádherné jarní počasí,

Více

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím

otevřená okna, opravdu ne! stěžuje si prostřednictvím Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. dubna 2009 ČÍSLO 8 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov a Znojmo už si nechtějí konkurovat, připravují vinobraní společně Pálavské a Znojemské vinobraní se letos stejně jako v loňském

Více

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě

Jeden svět splnil očekávání. Poukázal na problémy ve světě Z P R A V O D A J M Ě S T A 24. března 2010 ČÍSLO 6 ROČNÍK XI ZDARMA Zastupitelé schválili rozpočet až napodruhé Mikulovští zastupitelé 8. března na druhý pokus schválili návrh rozpočtu města pro letošní

Více

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů

Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Mikulovem se nesly výstřely z pušek i kanónů Z P R A V O D A J M Ě S T A 3. června 2009 ČÍSLO 11 ROČNÍK X ZDARMA Jídelna na Kapucínské je od června uzavřena. Důchodci se ptají: Kdo za to může? Vody poklidného života mikulovských důchodců v současné

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu

Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Z P R A V O D A J M Ě S T A. prosince 2009 ČÍSLO 22 ROČNÍK X ZDARMA Místo příspěvků na obědy zlevní důchodcům svoz odpadu Od počátku příštího roku přestane radnice poskytovat občanům města Mikulova v důchodovém

Více

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti.

ODS získala v Evropském parlamentu devět křesel, za ČSSD zasedne do parlamentu sedm europoslanců, za KSČM uspěli čtyři a za KDU-ČSL dva kandidáti. Z P R A V O D A J M Ě S T A 17. června 2009 ČÍSLO 12 ROČNÍK X ZDARMA Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5. a 6. června proběhly v celé České republice volby do Evropského parlamentu. Naši zemi bude

Více

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference

Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 29. srpna 2007 ČÍSLO 15 ROČNÍK VIII ZDARMA Mikulov bude hostit účastníky vinařské konference Mikulov bude 6. a 7. září hostit přední vinaře a vinohradníky

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

Mikulov vzdal hold vínu

Mikulov vzdal hold vínu Z P R A V O D A J M Ě S T A 22. září 2010 ČÍSLO 17 ROČNÍK XI ZDARMA Mikulov vzdal hold vínu Přes čtyřicet tisíc lidí přijelo uplynulý víkend do Mikulova, aby pozdravili krále Václava IV., ochutnali letošní

Více

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš.

Na plese vystoupily také hvězdy soutěže StarDance Mahulena Bočanová a její partner Jaroslav Kuneš. Z P R A V O D A J M Ě S T A 11. února 2009 ČÍSLO 3 ROČNÍK X ZDARMA Ples Mikulova byl ve velkém stylu Město Mikulov uskutečnilo v letošním roce poprvé reprezentační ples ve všech prostorách zámku. V hlavním

Více

Vladimír Remek navštívil Mikulov

Vladimír Remek navštívil Mikulov Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. května 2009 ČÍSLO 9 ROČNÍK X ZDARMA Mach obvinil Smečku. Ten chce občansko-právní řízení Na posledním zasedání Zastupitelstva došlo ke sporu mezi radním Jaroslavem Smečkou

Více

Informace prostřednictvím SMS

Informace prostřednictvím SMS Z P R A V O D A J M Ě S T A 8. dubna 2009 ČÍSLO 7 ROČNÍK X ZDARMA Mikulov řeší nedostatek zubařů. Bylo vypsáno výběrové řízení Mikulov se již delší dobu potýká s nedostatkem zubních lékařů. Situace se

Více

(pokračování na str. 2)

(pokračování na str. 2) Z P R A V O D A J M Ě S T A 21. dubna 2010 ČÍSLO 8 ROČNÍK XI ZDARMA První objekt vytápěný alternativními palivy Město Mikulov si v loňském roce nechalo zpracovat studii mapující potenciál mikroregionu

Více