Klasifikace pomocí shlukové analýzy. Hana Řezanková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klasifikace pomocí shlukové analýzy. Hana Řezanková"

Transkript

1 Klasifikace pomocí shlukové analýzy Hana Řezanková Vysoká škola ekonomická v Praze

2 Cíle klasifikace a shlukové analýzy Cílem klasifikace je zařadit adit buď některé z objektů nebo všechny v objekty do skupin. Shlukování: nemáme me žádné informace o existenci skupin a chceme klasifikovat všechny v sledované objekty (chceme vytvořit shluky). Shluková analýza je postup formulovaný jako procedura, pomocí níž objektivně seskupujeme jedince do skupin na základz kladě jejich podobnosti a odlišnosti (zkrácen ceně R. C. Tryon,, 939). 2

3 Statistické metody pro shlukování Shluková analýza Faktorová analýza Optimáln lní škálování (kategoriáln lní data) Vícerozměrné škálování Korespondenční analýza 3

4 Shluková analýza nejvýznamnější literatura JARDINE, N., SIBSON, R.: Mathematical Taxonomy.. John Wiley & Sons, New York 97. SNEATH, P. H. A., SOKAL, R. R.: Numerical Taxonomy.. W. H. Freeman & Company, San Francisco,, 973. HARTIGAN, J.A.: Clustering Algorithms.. John Wiley & Sons, New York, 975. GORDON, A. D.: Classification, 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, London,

5 Shluková analýza česká literatura LUKASOVÁ,, A., ŠARMANOVÁ,, M.: Metody shlukové analýzy.. SNTL, Praha 985. HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ J.: Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi,, SNTL/ALFA, Praha, 987. KAHOUNOVÁ,, J.: Měření podobnosti struktur.. Skripta. VŠE, V Praha,

6 Struktura dat pro statistickou analýzu () Příklad vstupní datové matice o rozsahu n x p (objekty x proměnné) Termy Dokumenty abnormalita pacient tlak D D

7 Metody shlukové analýzy předměty shlukování: objekty (dokumenty), proměnn nné (termy), objekty i proměnn nné současn asně, kategorie určit ité proměnn nné na základz kladě dvourozměrn rné tabulky četností, kategorie dvou proměnných současn asně. 7

8 Struktura dat pro statistickou analýzu (2) Příklad dvourozměrné tabulky četností o rozsahu r x c Počet bodů Typ školy gymnázium obchodní akademie SPŠ SOU

9 Struktura dat pro statistickou analýzu (3) Příklad matice podobností proměnných o rozsahu p x p (obdobně: matice nepodobností (odlišností) objektů o rozsahu n x n, matice podobností objektů o rozsahu n x n, matice nepodobností kategorií o rozsahu r x r nebo c x c). Termy Termy abnormalita pacient tlak abnormalita 0,2 0,5 pacient 0,2 0,3 tlak 0,5 0,3 9

10 Metody shlukové analýzy klasifikace: hierarchický přístupp stup: aglomerativní polytetický přístup, divizivní monotetický přístup, divizivní polytetický přístup, dvourozměrn rné aglomerativní shlukování; nehierarchický přístup: algoritmus k průměrů (iterativní relokační), fuzzy shluková analýza. 0

11 Typy výstupů shlukové analýzy Grafické (např. dendrogram), číselné (přiřazen azení čísla shluku každému objektu), a to jako text (číslo( objektu a číslo shluku) nebo nový sloupec v datovém m editoru se vstupními údaji (pouze pro objekty), příp. p p. hodnoty ve speciáln lním m tabulkovém m editoru.

12 Zjišťov ování podobností a odlišnost ností () Volba míry m (ne)podobnosti závisz visí na typu proměnných nných,, rozlišujeme proměnn nné nomináln lní (profese, typ školy), ordináln lní (hodnocení výrobku), poměrov rové (počet členů domácnosti), intervalové (teplota ve o C), binárn rní (symetrické a asymetrické). 2

13 Zjišťov ování podobností a odlišnost ností (2) Klasifikace proměnných 3

14 Zjišťov ování podobností a odlišnost ností (3) Míry podobnosti, nepodobnosti a vzdálenosti; pro vzdálenosti mezi objekty x i, x j, x m platí: d ij 0 d ii = 0 d ij = d ji d ij + d jm d im i, j, m <; n>. 4

15 Vzdálenosti mezi objekty () 5

16 Vzdálenosti mezi objekty (2) 6

17 Míry vzdálenosti (pro kvantitativní data) Euclidean(x i, x j ): p l = ( x il - x jl 2 ) Power(x i, x j, q, r): r p x il - x jl l= q Minkowského metrika (r = q), Hemmingova vzdálenost (r = q = ), euklidovská vzdálenost (r = q = 2), Čebyševova vzdálenost (r = q ). 7

18 Míry vzdálenosti x2 obvod vnitřního čtverce Hemmingova vzdálenost (manhattanská metrika, m. městských bloků), kružnice euklidovská vzdálenost, obvod vnějšího čtverce Čebyševova vzdálenost. x 8

19 Míry podobnosti pro kvantitativní data () Korelační koeficient (podobnost proměnných) s kl = s lk ;s ll = r kl = n ( x i= ik xk )( x il n 2 n ( x i= ik x k ) i= ( x x il l ) x l ) 2 Kosinová míra (podobnost objektů) p 2 ( ) p x ( ) il x jl Využívána např. pro zjišťování podobnosti dokumentů D = [ ] D2 = [ ] l= p l= x il x jl l= 2 9

20 Kosinová míra grafické znázorn zornění 20

21 Míry podobnosti pro kvantitativní data (2) Jaccardův koeficient Diceův koeficient Czekanowského koeficient p l= p p p 2 2 ( xil ) + ( x jl ) l= l= l= 2 p l= x x il x p p 2 ( xil ) + ( x jl ) il x l= l= 2 l p = p l = min( ( x il jl x il + x, x jl jl ) 2 jl ) x il x jl 2

22 Převod měr m r podobnosti na míry m nepodobnosti Pro korelační koeficient dva přístupy p (podle interpretace hodnoty ): jestliže e hodnota reprezentuje maximáln lní nesouhlas, platí vztah d kl = r kl ; pokud jsou hodnoty a uvažov ovány ekvivalentně 2 jako maximáln lní souhlas, pak d kl = r kl, případnp padně d kl = r kl. Podle první varianty můžm ůžeme převp evést kosinovou míru m sledující podobnost dvou objektů,, tj. d ij = Cosine(x i, x ), j stejně jako Jaccardův, Diceův či Czekanowského koeficient. 22

23 23 23 Standardizace dat Standardizace dat l l il il s x x z - = l il il s x z = ) ( min ) ( max il i il i il il x x x z = Z-skóry ) ( max il i il il x x z = ) ( min ) ( max ) ( min - il i il i il i il il x x x x z = = = n i il il il x x z

24 Míry podobnosti pro binárn rní data () Označení četností v kontingenční (asociační) tabulce pro dva objekty Kat. objektu x i 0 Kategorie objektu x j 0 a b c d 24

25 Míry podobnosti pro binárn rní data (2) míry pro symetrické a asymetrické proměnn nné, míry podobnosti, nepodobnosti a vzdálenosti, koeficienty shody, podmíněné pravděpodobnosti, podobnosti, míry m pro hodnocení předpovědí a ostatní, míry, které jsou funkcemi poměru šancí,, míry, m které jsou funkcemi korelačního koeficientu, a ostatní. 25

26 Míry podobnosti pro binárn rní data (3) Koeficient souhlasu (pro symetrická binární data) a a + b + + d c + d Jaccardův koeficient (pro asymetrická binární data) a a + b + c Diceův (Czekanowského) koeficient (pro asymetrická binární data) 2a 2a + b + c 26

27 Míry podobnosti pro binárn rní data (4) funkce poměru šancí Poměr šancí α kl = ad bc = a / b c / d Odvození: a /( a + b) c /( c + d ) : b d /( a /( a + + b) b) = ad bc Yuleovo Q Q kl = ad ad + bc bc = ad ad / / bc bc + = α α kl kl + Yuleův koeficient vazby Y kl = ad ad + bc bc = α α kl kl + 27

28 Míry podobnosti pro binárn rní data (5) míra pro hodnocení předpovědí Goodmanova a Kruskalova lambda t t2 2( a + b + c + d ) t 2 t = max(a, b) + max(c, d) + max(a, c) + max(b, d) t 2 = max(a + c, b + d) + max(a + b, c + d) 28

29 Míry podobnosti pro binárn rní data (6) odvození koeficientu lambda Kat. objektu x k 0 Kategorie objektu x l 0 a b c d a + c b + d a + b c + d n = a + b + c + d 2 možné případy: (i) x l je statisticky nezávislá na x k nebo (ii) x l je funkcí x k obdobně pro závislost x k na x l, (iii) a (iv) λ lk = ((n max(a+c, b+d)) (n (max(a, b) + max(c, d)))) / (n max(a+c, b+d)) = (max(a, b) + max(c, d) max(a+c, b+d)) / (n max(a+c, b+d)) λ kl = ((n max(a+b, c+d)) (n (max(a, c) + max(b, d)))) / (n max(a+b, c+d)) = (max(a, c) + max(b, d) max(a+b, c+d)) / (n max(a+b, c+d)) 29

30 Míry podobnosti pro binárn rní data (7) funkce měr m r pro ordináln lní proměnn nné Sledování dvou proměnných u všech dvojic objektů: a) u. objektu obě hodnoty větší než u 2. objektu konkordantní pár b) u. objektu jedna hodnota větší a jedna menší diskordantní pár c) hodnoty u první proměnné stejné, u druhé různé vázaný pár ke k-té proměnné d) hodnoty u první proměnné různé, u druhé stejné vázaný pár k l-té proměnné Symbol P Q T k T l Význam počet konkordantních párůp počet diskordantních párů počet párůp vázaných ke k počet párůp vázaných k l Výpočet pro 2 x 2 ad bc ab + cd ac + bd 30

31 Míry podobnosti pro binárn rní data (8) funkce měr m r pro ordináln lní proměnn nné x k 0 0 x l 0 0 n ij a b c d 3

32 Míry podobnosti pro binárn rní data (9) funkce měr m r pro ordináln lní proměnn nné Goodman-Kruskalova gama Kendallovo tau-b τ b kl = γ = P Q P + Q = ad ad bc + bc = kl Q kl P Q ad bc = ( P + Q + T )( P + Q + T ) ( ad + bc + ab + cd )( ad + bc + ac + bd k l ) Koeficient asociace (korelační koeficient) ad bc r kl = ( a + b)( a + c)( b + d )( c + d ) τb kl = r kl 32

33 Míry nepodobnosti a vzdálenosti pro binárn rní data Binární Lanceova a Williamsova nemetrická míra nepodobnosti b + c 2a + b + c Euklidovská vzdálenost Binární čtvercová euklidovská vzdálenost = Hammingova vzdálenost b + c b + c 33

34 Míra podobnosti pro nomináln lní data Koeficient souhlasu s ij p = l = p g ijl g ijl = x il = x jl a g ijl = 0 v ostatních případech Koeficient nesouhlasu (míra nepodobnosti) d ij = s ij 34

35 Převedení nomináln lních a ordináln lních proměnných na skupinu pomocných binárn rních proměnných Škola P P2 P3 OA 0 0 SPŠ 0 0 SOU 0 0 Odezva P P2 P3 žádná slabá 0 0 střední 0 silná 35

36 Míry pro data různých r typů d ij p l = = p w l = Váha w ijl nabývá hodnot 0 (jestliže hodnota x il nebo x jl chybí nebo jsou obě tyto hodnoty rovny nule a l-tá proměnná je asymetrická binární) nebo (jinak). Míra nepodobnosti d ijl závisí na typu l-té proměnné: x l je binární nebo nominální: d ijl = 0 x il = x jl d ijl = v ostatních případech; x l je měřena na intervalové škále, pak je absolutní hodnota z rozdílu hodnot dělena variačním rozpětím l-té proměnné; x l je ordinální nebo je měřena na poměrové škále, pak jsou hodnoty nahrazeny pořadím, které je převedeno do <0;>. ijl w d ijl ijl 36

37 Analýza v případp padě výskytu chybějících údajů Vynechání páru hodnot (je třeba t použít váhy, viz předchozp edchozí snímek pro data různých typů), vynechání řádku,, kde chybí údaj, nahrazení chybějícího ho údaje aritmetickým průměrem rem (v případp padě kvantitativních dat), vypočítaným nejlépe z blízkých objektů. 37

38 Míry nepodobnosti kódůk kategoriáln lní proměnn nné Chí-kvadrát míra d( a, b) = ( n E( n E( n ) m ac ac m + c= c= ac )) 2 ( n bc E( n E( n ) bc bc )) 2 E( n ac ) ( ) m n ( n + n ) = c= ac ac m n + = m c ac c= n bc bc E( n bc ) ( ) m n ( n + n ) = c= bc ac m n + = m c ac c= n bc bc m m Koeficient fí φ = d( a, b) / ( n + ) c= ac n c= bc 38

39 Monotetická shluková analýza () Míra asociace χ 2 kl = 2 ( akldkl bklckl ) ( akl + bkl + ckl + dkl ) ( a + b )( c + d )( a + c )( b + d ) kl kl kl kl kl kl kl kl Pro l-tou proměnnou: χ l = χl + χl2 + + χl, l + χl, l χlp 2 Jestliže maxχ l 2 l χ 2 0,95 ( p ) pak podle proměnné, pro níž je hodnota největší, rozdělíme skupinu objektů do dvou podskupin. 39

40 Monotetická shluková analýza (2) Termy M M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M0 M M2 M3 M4 x.j abnormalities age behavior blood close culture depressed discharged disease fast generation oestrogen patients pressure rats respect rise study

41 Monotetická shluková analýza (3) graf ze systému S-PLUSS M M2 M8 M9 M3 M4 M5 M6 M7 M M0 M2 M3 M4 fast culture rats discharged close abnormalities generation age abnormalities behavior blood patients depressed Separation step 4

42 Aglomerativní hierarchická shluková analýza Aglomerativní algoritmy pro zjišťov ování (ne)podobností mezi shluky (v každém m kroku se spojují 2 shluky, které jsou nejpodobnější ší): metoda průměrn rné vazby pro mezishlukové vzdálenosti, metoda průměrn rné vazby pro vnitroshlukové vzdálenosti, metoda nejbližší šího souseda (prosté vazby), metoda nejvzdálen lenějšího souseda (úplné vazby), centroidní metoda, mediánov nová metoda (vážen ená centroidní), Wardova metoda (spojují se shluky, u nichž je přírůstek p celkového vnitroskupinového součtu čtverců odchylek jednotlivých hodnot od shlukového ho průměru ru minimáln lní). 42

43 Aglomerativní hierarchická shluková analýza Metoda nejbližší šího souseda: v. kroku: d(c, i C ) j = d ij ve 2. a další ších krocích: ch: d(c i U C, j C m ) = min(d(c, i C m ), d(c, j C m )) 43

44 Hierarchická shluková analýza Objekt Objekt Převzato: A.D.Gordon, Classification. 44

45 Hierarchická shluková analýza podobnost objektů (dokumentů) Dendrogram (systém STATISTICA) 45

46 Hierarchická shluková analýza podobnost kategorií Počet bodů Typ školy gymnázium obchodní akademie SPŠ SOU

47 Hierarchická shluková analýza podobnost kategorií Dendrogram (výstup z programového systému SPSS) 47

48 Metoda k-průměrů Objekty jsou rozděleny do k shluků (k nutno zadat) náhodně nebo na základz kladě nějaké další informace, pro každý shluk je vypočítán centroid, zkoumají se postupně všechny objekty: pokud mám zkoumaný objekt nejblíže e k vlastnímu centroidu,, je ponechán n v původním m shluku, v opačném m případp padě je přemístěn n do shluku, k jehož centroidu má nejblíže, e, pro nově vytvořen ené shluky opět t vypočítáme centroidy, celý postup je opakován n tak dlouho, dokud dochází k přesunům. 48

49 Metoda k-průměrů graf ze systému STATGRAPHICS 49

50 Fuzzy shluková analýza Metoda vychází z matice nepodobností, pro každý objekt x i a shluk v je počítána míra m u iv. Míra příslup slušnosti musí vyhovovat následujn sledujícím m podmínk nkám:. u iv 0 pro všechna v i =,, n a všechna v v =,, k, k 2. = u = v iv pro všechna i =,, n, Míry u iv definovány ny pomocí minimalizace účelové funkce f: f = k v= n 2 u i, j= iv n j= 2 u u 2 jv 2 jv d ij 50

51 Fuzzy shluková analýza ukázka výstupu ze systému S-PLUSS Membership coefficients: [,] [,2] [,3] [,4]

52 Fuzzy shluková analýza interpretace výstupu Group : abnormalities,, age, blood,, close, disease, respect Group 2: 2 behavior, depressed,, generation, oestrogen,, rise, study Group 3: close, disease, fast,, generation, pressure, rats,, rise Group 4: age, culture, discharged, patients, study 52

53 Dvourozměrn rná shluková analýza Příklad: tři t i proměnn nné,, přičemp emž dvě z nich jsou kategoriáln lní.. Pro každou kombinaci jejich kódůk známe pouze jednu hodnotu třett etí proměnn nné,, jejíž hodnoty jsou pouze 0 a. Vychází se z toho, že e na počátku je každý řádek i každý sloupec samostatným shlukem. Nejprve je pro každý pár p řádků vypočítána vzdálenost (b + c) / (a + b + c + d), obdobně pro sloupce. Je spojen pár p r nejpodobnější ších řádků nebo sloupců. Proces pokračuje do stavu, kdy je výsledkem pouze jeden řádek a jeden sloupec. Matice musí být uspořádána tak, aby shluky byly reprezentovány ny jako spojité bloky. 53

54 Dvourozměrn rná shluková analýza graf ze systému STATISTICA Výsledky dvojrozměrného spojování BLOOD AGE BEHAVIOR DISEASE FAST RISE CULTURE DEPRESSE PATIENTS M M4 M3 M2 M8 M5 M6 M0 M2 M7 M M3 M4 M9 54

55 Příklad. () Podobnost objektů (dokumentů) 55

56 Příklad. (2) Podobnost objektů (dokumentů) Vícerozměrné škálování (systém STATISTICA) 56

57 Příklad 2. () Shlukování binárn rních proměnných Datový soubor tv-survey.sav (systém SPSS) Name any bored critics peers writers director cast Label Any reason There are no other popular shows on at that time The critics still give the show good reviews Other people still watch the show The original screen writers stay with the show The original directors stay with the show The original cast stays with the show 57

58 Příklad 2. (2) Použit ití faktorové analýzy (SPSS) Rotated Component Matrix a Any reason There are no other popular shows on at that time The critics still give the show good reviews Other people still watch the show The original screenwriters stay with the show The original directors stay with the show The original cast stays with the show Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. Component 2 0, , , ,250 0, , , , , , , , ,7079 0, a Rotation converged in 3 iterations. 58

59 Příklad 2. (3) Použit ití shlukové analýzy (SPSS) Míra podobnosti = korelační koeficient 59

60 Příklad 2. (4) Použit ití shlukové analýzy (SPSS) Míra podobnosti = Lance-and-Williams Nonmetric Measure 60

61 Příklad 2. (5) Použit ití vícerozměrného škálování () 6

62 Příklad 2. (6) Použit ití vícerozměrného škálování (2) 62

63 Příklad 3. () Shlukování proměnných Datový soubor GSS93 subset.sav (systém SPSS) Proměnn nná Bigband Blugrass Country Blues Musicals Classicl Folk Jazz Opera Rap Hvymetal Význam Bigband Music Bluegrass Music Country Western Music Blues or R & B Music Broadway Musicals Classical Music Folk Music Jazz Music Opera Rap Music Heavy Metal Music 63

64 Příklad 3. (2) Shluková analýza (STATISTICA) 64

65 Příklad 3. (3) Vícerozměrné škálování (SPSS) 65

66 Příklad 3. (4) Vícerozměrné škálování (SPSS) 66

67 Příklad 3. (5) Kategoriáln lní analýza hlavních komponent (SPSS) 67

68 Příklad 3. (6) Korespondenční analýza (SPSS) 68

69 Příklad 4. () Údaje o dokumentech (Berry( Berry) Termy M M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M0 M M2 M3 M4 x.j abnormalities age behavior blood close culture depressed discharged disease fast generation oestrogen patients pressure rats respect rise study

70 Příklad 4. (2) výsledek faktorové analýzy 70

71 Příklad 4. (3) Fuzzy shluková analýza (S-PLUS) Membership coefficients: [,] [,2] [,3] [,4]

72 Příklad 4. (4) Fuzzy shluková analýza (S-PLUS) Group : abnormalities,, age, blood,, close, disease, respect Group 2: 2 behavior, depressed,, generation, oestrogen,, rise, study Group 3: close, disease, fast,, generation, pressure, rats,, rise Group 4: age, culture, discharged, patients, study 72

73 Příklad 4. (5) Vícerozměrné škálování (STATISTICA) Dimenze 2,6,4,2,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 -,0 -,2 RISE Bodový graf 2D Konečná konfigurace, dimenze vs. dimenze 2 OESTROGE DEPRESSE RATS FAST STUDY PRESSURE CLOSE PATIENTS CULTURE DISCHARG DISEASE AGE BLOOD BEHAVIOR GENERATI ABNORMAL RESPECT -,4-2,0 -,5 -,0-0,5 0,0 0,5,0,5 Dimenze 73

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

SHLUKOVÁ ANALÝZA KATEGORIÁLNÍCH DAT

SHLUKOVÁ ANALÝZA KATEGORIÁLNÍCH DAT SHLUKOVÁ ANALÝZA KATEGORIÁLNÍCH DAT Hana Řezanková Vysoká škola ekonomická v Praze htt://nb.vse.cz/~rezanka Analýza dat 27/II Obsah Metody shlukové analýzy Shlukování objektů Shlukování roměnných Shlukování

Více

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta jméno: studijní obor: PřF BIMAT počet listů(včetně tohoto): 1 2 3 4 5 celkem Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta 1. Matematická analýza Najdětelokálníextrémyfunkce f(x,y)=e 4(x y) x2 y 2. 2. Lineární

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1

NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 NADSTAVBOVÝ MODUL MOHSA V1 Nadstavbový modul pro hierarchické shlukování se jmenuje Mod_Sh_Hier (MOHSA V1) je součástí souboru Shluk_Hier.xls. Tento soubor je přístupný na http://jonasova.upce.cz, a je

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA

SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA SHLUKOVÁ ANALÝZA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY DLE VYBRANÝCH CHARAKTERISTIK ZEMĚDĚLSTVÍ V PROGRAMU STATISTICA CLUSTER ANALYSIS OF REGIONS OF CZECH REPUBLIC BY SELECTED CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE IN PROGRAM

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza)

ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu. Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) ZX510 Pokročilé statistické metody geografického výzkumu Téma: Měření síly asociace mezi proměnnými (korelační analýza) Měření síly asociace (korelace) mezi proměnnými Vztah mezi dvěma proměnnými existuje,

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Matematika pro ekonomiku

Matematika pro ekonomiku Pojistná matematika 14.10.2011 1 I. POJISTNÁ MATEMATIKA Pojistná matematika 2 Základní odvětví: životní pojištění, do něhož spadá výplata předem sjednané částky v případě smrti nebo dožití se určitého

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Třídění statistických dat

Třídění statistických dat 2.1 Třídění statistických dat Všechny muže ve městě rozdělíme na 2 skupiny: A) muži, kteří chodí k holiči B) muži, kteří se holí sami Do které skupiny zařadíme holiče? prof. Raymond M. Smullyan, Dr. Math.

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy

Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy Příklad 2: Určení cihlářských surovin na základě chemické silikátové analýzy Zadání: Deponie nadložních jílových sedimentů SHP byla testována za účelem využití v cihlářské výrobě. Z deponie bylo odebráno

Více

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat

Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Stručný úvod do vybraných zredukovaných základů statistické analýzy dat Statistika nuda je, má však cenné údaje. Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Z pohádky Princové jsou na draka Populace (základní

Více

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR

Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Cíl Vyhodnotit současný stav migračně prostorové diferenciace území ČR a migrační tendence na základě údajů za obce ČR Data Obce ČR 2011 (Veřejná databáze ČSÚ) SPSS IBM, ArcGIS Proměnné: intenzita migračního

Více

Kontingenční tabulky. (Analýza kategoriálních dat)

Kontingenční tabulky. (Analýza kategoriálních dat) Kontingenční tabulky (Analýza kategoriálních dat) Agenda Standardní analýzy dat v kontingenčních tabulkách úvod, KT, míry diverzity nominálních veličin, některá rozdělení chí kvadrát testy, analýza reziduí,

Více

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová

Navrhování experimentů a jejich analýza. Eva Jarošová Navrhování experimentů a jejich analýza Eva Jarošová Obsah Základní techniky Vyhodnocení výsledků Experimenty s jedním zkoumaným faktorem Faktoriální experimenty úplné 2 N dílčí 2 N-p Experimenty pro studium

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D.

Program Statistica Base 9. Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Program Statistica Base 9 Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. OBSAH KURZU obsluha jednotlivých nástrojů, funkce pro import dat z jiných aplikací, práce s popisnou statistikou, vytváření grafů, analýza dat, výstupní

Více

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech, Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy

Více

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH

Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Test dobré shody v KONTINGENČNÍCH TABULKÁCH Opakování: Mějme náhodné veličiny X a Y uspořádané do kontingenční tabulky. Řekli jsme, že nulovou hypotézu H 0 : veličiny X, Y jsou nezávislé zamítneme, když

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka

2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky. 2.1. Statistická terminologie. Statistická jednotka 2. Statistická terminologie a vyjadřovací prostředky 2.1. Statistická terminologie Statistická jednotka Statistická jednotka = nositel statistické informace, elementární prvek hromadného jevu. Příklady:

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Informační technologie a statistika 1

Informační technologie a statistika 1 Informační technologie a statistika 1 přednášející: konzul. hodiny: e-mail: Martin Schindler KAP, tel. 48 535 2836, budova G po dohodě martin.schindler@tul.cz naposledy upraveno: 21. září 2015, 1/33 Požadavek

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII

ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII ANALÝZA KATEGORIZOVANÝCH DAT V SOCIOLOGII Tomáš Katrňák Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita Brno SOCIOLOGIE A STATISTIKA nadindividuální společenské struktury podmiňují lidské chování (Durkheim)

Více

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení

LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 1 LEKCE12 FAKTOROVÁ ANALÝZA vzorový výsledek cvičení 12.1 Pokuste se najít v položkách na nichž respondenti oceňovali jednotlivé prvky vybavenosti AQUAPARKU příbuznost voleb. Identifikujte v položkách

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE LICENČNÍ STUDIUM - STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Ing. Věra Fialová BIOPHARM VÝZKUMNÝ ÚSTAV BIOFARMACIE A VETERINÁRNÍCH

Více

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6

Stav Svobodný Rozvedený Vdovec. Svobodná 37 10 6. Rozvedená 8 12 8. Vdova 5 8 6 1. Příklad Byly sledovány rodinné stavy nevěst a ženichů při uzavírání sňatků a byla vytvořena následující tabulka četností. Stav Svobodný Rozvedený Vdovec Svobodná 37 10 6 Rozvedená 8 12 8 Vdova 5 8 6

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/

Analýza dat z dotazníkových šetření. Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 3. - Jednorozměrné třídění Zdrojová data: dotazník http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/konzumace-ryb-a-rybich-vyrob/ - Seznamte se s dotazníkem a strukturou

Více

StatSoft Shlukování podobných

StatSoft Shlukování podobných StatSoft Shlukování podobných v softwaru STATISTICA Tímto článkem nakoukneme do oblasti statistiky zabývající se shlukováním. Tedy situací, kdy chcete data/objekty nějak seskupit na základě jejich podobnosti.

Více

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R

Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R Shluková analýza vícerozměrných dat v programu R - příklad použití metod PAM, CLARA a fuzzy shlukové analýzy http://data.tulipany.cz Úvodní poznámky a popis dat Pro analýzu vícerozměrných dat existují

Více

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68

marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Statistika B (151-0303) Marek Pomp ZS 2014 marek.pomp@vsb.cz http://homel.vsb.cz/~pom68 Cvičení: Pavlína Kuráňová & Marek Pomp Podmínky pro úspěšné ukončení zápočet 45 bodů, min. 23 bodů, dvě zápočtové

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2

Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Metodologie pro Informační studia a knihovnictví 2 Modul 5: Popis nekategorizovaných dat Co se dozvíte v tomto modulu? Kdy používat modus, průměr a medián. Co je to směrodatná odchylka. Jak popsat distribuci

Více

Hranová konzistence. Arc consistency AC. Nejprve se zabýváme binárními CSP. podmínka odpovídá hraně v grafu podmínek

Hranová konzistence. Arc consistency AC. Nejprve se zabýváme binárními CSP. podmínka odpovídá hraně v grafu podmínek Hranová konzistence Arc consistency AC Nejprve se zabýváme binárními CSP podmínka odpovídá hraně v grafu podmínek Hrana (V i, V j ) je hranově konzistentní, právě když pro každou hodnotu x z aktuální domény

Více

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Exact Tests. Přesné analýzy malých datových souborů. Nejdůležitější. IBM SPSS Statistics IBM Software IBM SPSS Exact Tests Přesné analýzy malých datových souborů Při rozhodování o existenci vztahu mezi proměnnými v kontingenčních tabulkách a při používání neparametrických ů analytici zpravidla

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení ze 4ST201. Na případné faktické chyby v této prezentaci mě prosím upozorněte. Děkuji Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není v nich obsaženo

Více

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 3 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dokončili jsme základní statistiky, typy proměnných a začali analýzu kvalitativních dat Tyhle termíny by měly být známé: Histogram, krabicový graf

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

Analýza dat z dotazníkových šetření

Analýza dat z dotazníkových šetření Analýza dat z dotazníkových šetření Cvičení 6. Rozsah výběru Př. Určete minimální rozsah výběru pro proměnnou věk v souboru dovolena, jestliže 95% interval spolehlivost průměru proměnné nemá být širší

Více

1. cvičení 4ST201. Základní informace: Vyučující: Obsah: Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu

1. cvičení 4ST201. Základní informace: Vyučující: Obsah: Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu cvičící 1. cvičení 4ST201 Informace o kurzu Popisná statistika Úvod do SASu Obsah: Vysoká škola ekonomická 1 Vyučující: Základní informace:» Konzultační hodiny: pátek 9:00 11:00» Místnost: JM317» Email:

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Analýza dat s využitím MS Excel

Analýza dat s využitím MS Excel Analýza dat s využitím MS Excel Seminář aplikované statistiky Martina Litschmannová Několik fíglů na úvod Absolutní vs. relativní adresování změna pomocí F4 =$H$20 =H$20 =$H20 =H20 Posun po souvislé oblasti

Více

KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK

KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK KLASIFIKACE LOKÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI S VYUŽITÍM GIS STATISTIK Doc.Ing.Jana Hančlová, CSc. Katedra matematických metod v ekonomice, VŠB TU Ostrava, Sokolská tř.33, 70121 Ostrava 1 tel.

Více

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing.

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. 1.2 Prezentace statistických dat Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. Jan Spousta Co se dozvíte Statistické ukazatele.

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Přednáška 10. Analýza závislosti

Přednáška 10. Analýza závislosti Přednáška 10 Analýza závislosti Analýza závislosti dvou kategoriálních proměnných Analýza závislosti v kontingečních tabulkách Analýza závislosti v asociačních tabulkách Simpsonův paradox Analýza závislosti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 JAN ZAJÍC

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 JAN ZAJÍC UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 JAN ZAJÍC Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Zpracování podkladů pro praktickou část distanční opory pro předmět KZMSA

Více

APLIKACE SHLUKOVÉ ANALÝZY V EKOLOGII

APLIKACE SHLUKOVÉ ANALÝZY V EKOLOGII ROBUST 2, 2 28 c JČMF 2 APLIKACE SHLUKOVÉ ANALÝZY V EKOLOGII MARIE BUDÍKOVÁ Abstrakt. In this paper, the basic principles of hierarchical cluster analysis are described.an example of calculation and application

Více

Národní informační středisko pro podporu kvality

Národní informační středisko pro podporu kvality Národní informační středisko pro podporu kvality Nestandardní regulační diagramy J.Křepela, J.Michálek REGULAČNÍ DIAGRAM PRO VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ HODNOTY xi V PODSKUPINĚ V praxi se někdy setkáváme s požadavkem

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných

Více

Náhodná veličina X má Poissonovo rozdělení se střední hodnotou lambda. Poissonovo rozdělení je definováno jako. P(X=k) = 0,036

Náhodná veličina X má Poissonovo rozdělení se střední hodnotou lambda. Poissonovo rozdělení je definováno jako. P(X=k) = 0,036 Příklad : Statistika A, doc. Kropáč, str. 6, příklad 2 K benzínovému čerpadlu přijíždí průměrně 4 aut za hodinu. Určete pravděpodobnost, že během pěti minut přijede nejvýše jedno auto. Pokus: Zjištění,

Více

Zobecněná analýza rozptylu, více faktorů a proměnných

Zobecněná analýza rozptylu, více faktorů a proměnných Zobecněná analýza rozptylu, více faktorů a proměnných Menu: QCExpert Anova Více faktorů Zobecněná analýza rozptylu (ANalysis Of VAriance, ANOVA) umožňuje posoudit do jaké míry ovlivňují kvalitativní proměnné

Více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více

V praxi pracujeme s daty nominálními (nabývají pouze dvou hodnot), kategoriálními (nabývají více 9 Vícerozměrná data a jejich zpracování 9.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat, hledáme souvislosti mezi dvěmi, případně více náhodnými veličinami. V praxi pracujeme

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Multivariátní porovnání dat - klastrová (shluková) analýza

Multivariátní porovnání dat - klastrová (shluková) analýza Multivariátní porovnání dat - klastrová (shluková) analýza - bez apriorních předpokladů Shluková analýza Shluková analýza - cluster analysis úvod - definice princip algoritmy výsledky Shluková analýza

Více

1.1 Úvod... 1 1.2 Data... 1. 3 Statistická analýza dotazníkových dat 8. Literatura 10

1.1 Úvod... 1 1.2 Data... 1. 3 Statistická analýza dotazníkových dat 8. Literatura 10 MÍRY STATISTICKÉ VAZBY, VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ, STATISTICKÁ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÝCH DAT Obsah 1 Statistická data 1 1.1 Úvod.......................................... 1 1. Data...........................................

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta. Uplatnění moderní metody shlukové analýzy při segmentaci trhu

Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta. Uplatnění moderní metody shlukové analýzy při segmentaci trhu Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studijní program: Studijní obor: Katedra: N6028 Ekonomika a management Obchodní podnikání Katedra aplikované matematiky a informatiky Uplatnění

Více

Marketingový výzkum 6. Analýza dat Grafy Závěrečná zpráva

Marketingový výzkum 6. Analýza dat Grafy Závěrečná zpráva Marketingový výzkum 6 Analýza dat Grafy Závěrečná zpráva Analýza dat 1. Deskriptivní statistika výběr vhodných měřítek 2.Induktivní statistika - měření a testování závislostí Na výběr statistické metody

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

Abstrakt. Nejprve uvedeme základní popis výzkumné metody, kterou je možné

Abstrakt. Nejprve uvedeme základní popis výzkumné metody, kterou je možné South Bohemia Mathematical Letters Volume 20, (2012), No. 1, 0 9. MOŽNOSTI GRAFICKÝCH VÝSTUPŮ ZE SÉMANTICKÉHO DIFERENCIÁLU V PROGRAMOVÉM BALÍKU OCTAVE MICHAL ŠERÝ AND HELENA BINTEROVÁ Abstrakt. Nejprve

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 7 testování hypotéz parametrické testy test hypotézy o střední hodnotě test hypotézy o relativní četnosti test o shodě středních hodnot testování hypotéz v MS Excel neparametrické

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

Induktivní statistika. z-skóry pravděpodobnost

Induktivní statistika. z-skóry pravděpodobnost Induktivní statistika z-skóry pravděpodobnost normální rozdělení Z-skóry umožňují najít a popsat pozici každé hodnoty v rámci rozdělení hodnot a také srovnávání hodnot pocházejících z měření na rozdílných

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

Strojové učení Marta Vomlelová

Strojové učení Marta Vomlelová Strojové učení Marta Vomlelová marta@ktiml.mff.cuni.cz KTIML, S303 Literatura 1.T. Hastie, R. Tishirani, and J. Friedman. The Elements of Statistical Learning, Data Mining, Inference and Prediction. Springer

Více

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů

DRG systém klasifikuje případy akutní hospitalizační péče do DRG skupin DRG skupiny = nákladově homogenní a klinicky příbuzné skupiny případů AGENDA Definice kvality DRG systému Statistické metody hodnocení kvality DRG klasifikace Identifikace nenáhodného rozložení případů Využití regresní analýzy nákladů při hledání důvodů v rozdílných nákladech

Více

Robust 2014, 19. - 24. ledna 2014, Jetřichovice

Robust 2014, 19. - 24. ledna 2014, Jetřichovice K. Hron 1 C. Mert 2 P. Filzmoser 2 1 Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc 2 Department of Statistics and Probability Theory Vienna University

Více

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10

4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10 4ST201 STATISTIKA CVIČENÍ Č. 10 regresní analýza - vícenásobná lineární regrese korelační analýza Př. 10.1 Máte zadaný výstup regresní analýzy závislosti závisle proměnné Y na nezávisle proměnné X. Doplňte

Více

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách

VNITROSKUPINOVÝ ROZPTYL. Je mírou variability uvnitř skupin Jiný název: průměr rozptylů Vypočítává se jako průměr rozptylů v jednotlivých skupinách ROZKLAD ROZPTYLU ROZKLAD ROZPTYLU Rozptyl se dá rozložit na vnitroskupinový a meziskupinový rozptyl. Celkový rozptyl je potom součet meziskupinového a vnitroskupinového Užívá se k výpočtu rozptylu, jestliže

Více

Klasifikace obchodních partnerů s využitím metod shlukové analýzy

Klasifikace obchodních partnerů s využitím metod shlukové analýzy Klasifikace obchodních partnerů s využitím metod shlukové analýzy Mária Režňáková 1 Abstrakt Předpokladem úspěšnosti podnikatelských subjektů je schopnost generovat příjmy v takové výši, která zajistí

Více

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok

IES FSV UK. Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I. Cyklistův rok IES FSV UK Domácí úkol Pravděpodobnost a statistika I Cyklistův rok Radovan Fišer rfiser@gmail.com XII.26 Úvod Jako statistický soubor jsem si vybral počet ujetých kilometrů za posledních 1 dnů v mé vlastní

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Charakteristiky kategoriálních veličin. Absolutní četnosti (FREQUENCY)

Charakteristiky kategoriálních veličin. Absolutní četnosti (FREQUENCY) Charakteristiky kategoriálních veličin Absolutní četnosti (FREQUENCY) Charakteristiky kategoriálních veličin Relativní četnosti Charakteristiky kategoriálních veličin Relativní četnosti Charakteristiky

Více

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek

Excel mini úvod do kontingenčních tabulek UK FHS Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (ZS 2005+) Kvantitativní metody výzkumu v praxi Excel mini úvod do kontingenčních tabulek (nepovinnáčást pro KMVP) Jiří Šafr jiri.safratseznam.cz

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Analýza závislosti dat z personálních průzkumů v podniku. Zuzana Mokrenová

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická. Analýza závislosti dat z personálních průzkumů v podniku. Zuzana Mokrenová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Analýza závislosti dat z personálních průzkumů v podniku Zuzana Mokrenová Bakalářská práce 01 Univerzity of Pardubice Faculty of chemical technology

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2

Statistika jako obor. Statistika. Popisná statistika. Matematická statistika TEORIE K MV2 Statistika jako obor Statistika Statistika je vědní obor zabývající se zkoumáním jevů hromadného charakteru. Tím se myslí to, že zkoumaný jev musí příslušet určité části velkého množství objektů (lidí,

Více