Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU. Registrační číslo"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/33093 Název projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. Příjemce ATS-TELCOM PRAHA a.s. Datum zahájení realizace 1. února 2011 Datum ukončení realizace 30. listopadu 2013 Partneři projektu Stručný popis průběhu realizace projektu Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. úspěšně ukončila čerpání dotace určené na odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti zabývající se telekomunikacemi s důrazem na bezpečnost a zabezpečení přenosu informací. Dlouhodobý projekt odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti byl systematicky realizován v období od do a podpořen dotací ve výši , 30 Kč z Operačního programu Praha Adaptabilita 1- Podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Projekt byl zaměřen na zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti a konkurenceschopnosti společnosti. Cíle projektu byly stanoveny: - Rozvíjet kvalifikační úroveň a kompetenci zaměstnanců - Zlepšit pracovní výsledky - Pozitivní změna kultury podniku - Zvýšit objem zakázek - Zvýšit produktivitu práce a úsporu nákladů - Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb na úrovni nejlepších obdobných společností - Zlepšit týmovou práci - Efektivní porady Pro dosažení daných cílů byly realizovány následující aktivity: - školení a kurzy v rámci projektu umožnily zvýšení kvalifikace pracovníků společnosti, pracujících na jednotlivých odděleních, a to v oblastech: a) přípravy designu a technické části řešení komunikačních požadavků zákazníků; b) implementace, oživení a troubleshooting dodávaných a instalovaných systémů; c) získání oprávnění pro provádění školení obsluh kryptografických prostředků a provádění oprav těchto prostředků; d) aktuální problematika v elektrotechnické praxi, provádění montáží a revizí elektroinstalací, vedení realizace telekomunikačních staveb a elektronických komunikací, projektování ve výstavbě telekomunikačních staveb, objektové bezpečnosti - technické prostředky, změny v legislativě výstavby e) výuka anglického jazyka

2 Dosažené cíle projektu V rámci projektu bylo organizováno 70 vzdělávacích aktivit, ve kterých bylo proškoleno 39 podpořených osob, z nichž všechny byly úspěšné a získali tak certifikát nebo osvědčení z absolvovaných kurzů. Úspěšná realizace systému vzdělávání přispěla k posílení konkurenceschopnosti a zlepšení adaptability podniku v tržním prostředí. Společnost rozšířila spolupráci se vzdělávacími subjekty a ve spolupráci hodlá pokračovat. U zaměstnanců došlo k naplnění jejich požadavků na vzdělání. V trvalém vzdělávání bude společnost dále pokračovat. Investice do lidských zdrojů také zvýšila produktivitu práce a úsporu nákladů, přinesla odborný růst jednotlivým účastníkům a vytvořila pozitivní rozvoj konkurenceschopnosti společnosti, včetně zvýšení kvality poskytovaných služeb. Pozitivní změnou kultury podniku bylo dosaženo značné konkurenční výhody a schopnost se přizpůsobovat proměnlivým potřebám trhu a klientům. Došlo k rozšíření tržních segmentů o oblast státní správy a komunikace našich produktů a nabídek do tohoto segmentu. Podařilo se vyhrát několik stěžejních výběrových řízení v oblasti státní správy a tím zvýšit objem zakázek. Zpětná vazba od cílových skupin Zpětná vazba od cílových skupin byla v průběhu realizace projektu získávána dotazníkovým šetřením. Zabezpečení a úroveň vzdělávacích kurzů bylo účastníky vysoce hodnoceno, rovněž obsah kurzů a využití na pracovišti. Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů Název ukazatele Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet nově vytvořených / inovovaných produktů 1 1 Počet podpořených osob - celkem Počet úspěšně podpořených osob 30 39

3 Poznámky / zdůvodnění nedosažení plánovaných hodnot Publicita projektu Cílová skupina byla vždy informována ještě před uskutečněním příslušné vzdělávací aktivity o finanční podpoře z evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita na projekt Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ATS-TELCOM PRAHA a.s. pod registračním číslem CZ.2.17/1.1.00/33093 včetně vyvěšené písemné informace v místě konání vzdělávací aktivity. Tato informace byla a je rovněž uveřejněna na webové stránce v souladu s Projektovou příručkou, kapitola 10. Publicita, článek Pravidla pro publicitu projektu. Každá cílová skupina dané klíčové aktivity vždy obdržela pomůcky a formuláře opatřené povinnými prvky publicity. Taktéž informační a propagační předměty včetně veškeré dokumentace byly opatřeny povinnými prvky publicity. Po ukončení projektu všechny podpořené osoby byly seznámeny s vyhodnocením projektu a na webové stránce byla uveřejněna souhrnná informace o realizovaném projektu. Webové stránky projektu Udržitelnost projektu Společnost ATS-TELCOM PRAHA a.s. i po ukončení projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ATS-TELCOM PRAHA a.s. pokračuje v systematickém vzdělávání zaměstnanců, financovaném vlastními zdroji. Problémy při realizaci Problémy s realizací aktivit v termínech daných na začátku projektu vznikaly z důvodu odlišných termínů dodavatelů školení nebo časové vytíženosti zaměstnanců. Tyto problémy byly řešeny nepodstatnou změnou projektu změnou harmonogramu. Dále došlo k prodloužení realizace projektu do 30. listopadu 2013 (původně měl být projekt ukončen v červenci 2013), a to z důvodu získání certifikátu projektového manažera IPMA level C v návaznosti na kurz Vedení realizace telekomunikačních služeb. Celý proces realizace certifikace IPMA level C trval v období od měsíce dubna do měsíce září Tyto problémy byly vyřešeny podstatnou změnou projektu prodloužení realizace projektu do 30. listopadu Horizontální témata Rovné příležitosti Do aktivit projektu byly zapojeny všechny skupiny zaměstnanců ATS-TELCOM PRAHA a.s. bez rozdílu pohlaví, věku, postavení a kvalifikace. Po celou dobu projektu a ve všech jeho aktivitách byl brán zřetel na zdůrazňování principu rovných příležitostí a odstraňování diskriminací všeho druhu. Udržitelný rozvoj

4 Projekt Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. nezatěžoval životní prostředí a žádná z jeho aktivit na něj neměla negativní dopad. Při realizaci projektu jsme brali na zřetel ekologicky šetrné aktivity a maximální úsporu materiálu a energií. Zaměstnanci společnosti každým rokem absolvují školení v rámci Integrovaného systému řízení, jehož součástí je i environmentální management. Výstupy/produkty projektu Typ* Název Stručný popis Dostupnost* 1 analýza Výstupní zpráva o realizaci projektu Na základě zrealizovaného projektu byl zjištěn inovovaný systém vzdělávání zaměstnanců v rámci jednotlivých klíčových aktivit WWW Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti INOVOVANÝ INTERNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Implementací inovovaného systému vzdělávání zaměstnanců společnosti tj. začleněním nadstavbových kurzů u jednotlivých klíčových aktivit v průběhu realizace projektu (viz v příloze uvedené nadstavbové kurzy) došlo k zajištění rozvoje lidských zdrojů, a to zejména s důrazem na nejnovější trendy v oblasti řešení komunikačních požadavků zákazníků včetně implementace, oživení a troubleshootingu dodávaných a instalovaných systémů. Tímto byla zajištěna potřeba neustálého zvýšování efektivity práce a především konkurenceschopnost se přizpůsobovat nejnovějším trendům v oblasti komunikace a zároveň proměnlivým potřebám trhu a klientům.

5 Příloha: Přehled nadstavbových kurzů Pořadové Název klíčové číslo aktivity 1. Vzdělávací modul pro technické oddělení: V rámci kurzu Název nadstavbového kurzu Poznámka Presales - Ústředna Alcatel- Lucent OmniPCXEnterprise : Postsales - Ústředna Alcatel- Lucent OmniPCXEnterprise : Datové sítě Alcatel-Lucent VM ICM - VMware v Sphere 5: Install, Configure, Manager oriented to Alcatel Lucent OmniPCXEnterprise Datové sítě Alcatel-Lucent Bezdrátové wlan sítě Alcatel Lucent Single System Network Implementation Data Networks for IP Telephony Advanced Implementation OmniVista 3600 Air Manager Tap-Lab OmniAccess WLAN R6 Fortinet FCNSA Fortinet FCNSP Network Security Hacking v praxi Evolution from OT R1.0 to R1.1 Evolution from OT R1.0 to R1.2 VitalQIP IPAM R8 update EC Council Certified Ethical Hacker v AAA: Configuration with PolicyFlow & troubleshooting for RADIUS 8950 AAA: Wifi authentication with EAP (802.1X) OXE Evolution to Open Touch R1 TOGAF řízení Enterprice/IT Architektury OXE Evolution to Open Touch R1

6 Pořadové Název klíčové číslo aktivity 2. Vzdělávací modul pro oddělení speciální technologie: V rámci kurzu Název nadstavbového kurzu Poznámka System Administration Instructor Training Advanced Features Instructor Training System Administration Instructor Training Advanced Features Instructor Training MySQL - Administrace Úvod do UNIXU Základy programovacího jazyka JAVA 3. Vzdělávací modul pro oddělení výstavby: Vedení realizace telekomunikačních staveb Využití správné výrobní praxe dle ITIL V3 při vedení a realizaci staveb elektronických komunikací IP telefonie v malé firmě LINUX - instalace LINUX administrace systému Všechny zúčastněné osoby získaly osvědčení z řízení projektů dle IPMA International Project Management Association v souladu s cílem projektu Jedna podpořená osoba získala certifikát IPMA level C. Dva účastníci získali mezinárodně platný certifikát ITIL V3 Foundation in ITSM.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROJEKT PROJEKT Vytvoření vzdělávacího programu pro zaměstnance společností MAG CONSULTING s.r.o. a INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/33107 Základní informace

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/14.0059 Název projektu Příjemce Metodická podpora pedagogů základních uměleckých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků.

Dále se souhrnná informace zabývá plněním indikátorů, realizací jednotlivých aktivit a udržitelnosti výsledků. Souhrnná informace k realizaci projektu číslo CZ.1.04/1.1.06/33.00010 Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů České asociace čisticích stanic, realizovaného s podporou Evropského

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017

CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA projektu Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/3.3.06.1/0017 1. Úvod

Více

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.

Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o. Závěrečná zpráva projektu: «Rozvoj důležitých kompetencí a posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Aqua Industrial, s.r.o.» V Olomouci dne 20. února 2013 1 Závěrečná zpráva projektu. «Rozvoj

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 2. 2012 Datum ukončení realizace 30.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2011 Září 2010 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Veřejná zakázka na služby

Veřejná zakázka na služby Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona

Více

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014

Název projektu: KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT FIRMY DZD DRAŢICE Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00014 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název globálního grantu: Adaptabilita a konkurenceschopnost Název oblasti podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST

ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST ZPRÁVA O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRAHA KONKURENCESCHOPNOST stav za období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012 pro Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK procedura per rollam PRAHA & EU INVESTUJEME

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

1. Základní informace

1. Základní informace 1. Základní informace Na základě schváleného Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Prováděcího dokumentu a Výzvy č. 41 vyhlášené 25. 10. 2011, byl připraven individuální projekt

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Registrační číslo CZ.1.07/1.2.10/02.0027 Název projektu ŠKOLA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Datum

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více