Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, 463 65, tel. /fax 482 325 195 e-mail : zvs.nmps@tiscali.cz"

Transkript

1 Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

2 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva projednána Školskou radou dne: Se zněním výroční zprávy Školská rada: souhlasí nesouhlasí Výroční zprávu vypracovala a předkládá: Mgr. Gabriela Ouhrabková Nové Město pod Smrkem 15. říjen 2012 Mgr. Gabriela Ouhrabková ředitelka školy Strana 2 (celkem21)

3 Obsah str. 3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ str Základní údaje o škole str Organizace výuky str Rámcový popis personálního zabezpečení školy str Údaje o počtu žáků str Výsledky výchovy a vzdělávání... str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání.. str Spolupráce se sociálními partnery... str Zapojení do projektů... str Další aktivity a prezentace školy.. str Poradenské služby.. str Řízení školy.. str Údaje o výsledcích kontrol. str Další záměry školy, zhodnocení, závěr. str. 20 Strana 3 (celkem21)

4 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Strana 4 (celkem21)

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace adresa : Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem příspěvková organizace Libereckého kraje, IZO Zřizovatel : Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, Ředitel školy : Mgr. Gabriela Ouhrabková, Hejnice 634, Školská rada : Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce 2006 má šest členů. 1.5 Typ školy : Základní škola základní škola praktická. Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň. 1.6 Datum zařazení do rejstříku: Celková kapacita školy Škola byla rekonstruována v letech z obytného domu. Do té doby byly třídy umístěny v několika budovách ve městě. Rekonstruována byla na kapacitu 4 tříd po 13 žácích, tj. 52 žáci. Do sítě škol je zařazena s kapacitou 50 žáků. Jako součást je zařazena školní družina s kapacitou 15 žáků. 1.8 Zaměření školy Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 1.9 Areál školy - budova: učebny, kabinety, tělocvična, ředitelna, sborovna, provozní místnosti, školní družina - školní hřiště - školní pozemek - sklad nářadí - sportovně-odpočinkový areál 1.10 Materiálně technické zázemí školy Budova: je v dobrém stavu, vymalovaná s opravenou fasádou. Problémem zůstává částečně netěsná střecha místy zatéká na půdu. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně a na chodbách jsou nová světla. Všechny třídy jsou již vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Strana 5 (celkem21)

6 Školní hřiště: byly odstraněny náletové dřeviny, prašná škvára nahrazena travnatým povrchem, který se udržuje pravidelným sekáním. Školní pozemek: je využíván pro pěstování okrasných květin a dřevin. Je velmi dobře udržován. Sklad nářadí: dřevo-ocelová konstrukce, částečně zkorodovaná, opravená. Slouží k uskladňování nářadí pro práci na školním pozemku. Sportovně-odpočinkový areál: využívaný pro přestávky, hodiny Tv, pobyt školní družiny. Je opravena část areálu (jedné věže a houpaček). Rekonstrukce další části areálu se uskuteční v závislosti na množství finančních prostředků. Školní tělocvična: prostorově není vyhovující (malá). Vybavení je dostačující. Není šatna u tělocvičny. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně. Škola zajišťuje žákům pitný režim (mléko). Škola je též zapojena do projektu Ovoce do škol. Školní stravování je zajištěno v jídelně MŠ. Hodnocení: Materiálně technické zázemí je na dobré úrovni. Rozpočet přidělený zřizovatelem je dostačující, umožňuje realizovat bez problémů vzdělávací program školy. Dle potřeb je zajišťována modernizace školního vybavení. 2. Organizace výuky Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru : délka studia 9 r. 0 měs. 2. Školní družina kapacita 15 žáků Plnění učebních osnov Název vzdělávacího programu: číslo jednací: v ročnících: Školní rok 2010/2011: Zvláštní škola 22980/ p. r. ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ ,2.,3., 4. p. r. a 6.,7.,8.,9. p. r. Školní rok 2011/2012: ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ p. r p. r. Strana 6 (celkem21)

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1.Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 7,41 pedagogických pracovníků (včetně 0,13 vychovatelky, 0,75 asistentky pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, 0,5 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 0,03 logopeda na dohodu o pracovní činnosti) a 1,55 nepedagogických pracovníků. 3.2 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Údaje o kvalifikovanosti pedagogů odpovídají zákonu 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který pro učitele, jenž vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje povinnost vystudovat magisterský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku. Ostatní učitelé byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání podle 32 odst. a) zákona č. 563/2004 Sb. Kvalifikace pedagogických pracovníků Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ ,60 % 72,60% Do procenta kvalifikovanosti započítávám pouze učitele s odbornou kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 3.3 Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jméno, titul: příjmení, Kvalifikace: Délka praxe ve spec. škole na začátku školního roku: Ředitelka PeF TUL, uč. pro 2. st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let školy Učitelka SPŠT, SZTŠ 14 let Učitelka SPŠT, DPS 11 let Učitelka TU Liberec, uč. pro 1.st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let Učitel SZTŠ, TU Liberec, uč. pro 1. st. ZŠ, rigorózní zkouška 14 let uč. 1. st. ZŠ, dist. studium spec. ped Učitelka SŠ, TU Liberec kurs pedagogiky pro vychovatele, 4 roky Univerzita J.,A. Komenského studium spec. ped. Asistentka SOU, ped. minim. pro AP 11 let Asistentka SŠ, ped. minim. pro AP 6 let Strana 7 (celkem21)

8 3.4 Absolventi, kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili a odešli Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Nastoupili: 1 1 Odešli: na jinou školu: mimo školství: na jinou školu: mimo školství: Asistent pedagoga K na školu nastoupila asistentka pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Pracovní úvazek Vzdělání vyučena v učebním oboru. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. Asistentka pracovala i po celý školní rok 2011/2012, ale se sníženým pracovním úvazkem na 0,75. Odůvodnění: nebyla žáky a rodiči využívána v odpoledních hodinách. K nastoupila na školu asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Pracovní úvazek 0,5. Vzdělání středoškolské s maturitou. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. 3.7 Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Důch. věk 0,00 0,00 Nekvalifik. 2,00 2, Přehled odborné způsobilosti, věkové skladby pedagogického sboru (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Věková skladba ped. sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 3,25 1 3,13 0,03 7,41 z toho ženy 0,00 3,25 1 2,13 0,03 6,41 0,75 a 0,5 jsou úvazky asistentek, 0,13 je úvazek vychovatelky, 0,03 je úvazek logopeda na dohodu o pracovní činnosti Strana 8 (celkem21)

9 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 7,41 2,00 Specializované činnosti Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1 1 školní metodik prevence 1 0 koordinátor environmentální výchovy Platové podmínky pracovníků Rok: Celkový počet pracovníků 8,716 8,768 Počet pedagog. pracovníků 7,166 7,218 Platové tarify , ,-- Náhrady platu , ,-- Osobní příplatky , ,-- Odměny , ,-- Příplatky za vedení , ,-- Zvláštní příplatky , ,-- Další platy 0,-- 0,-- Platy za přesčasy 0,-- 0,-- Ostatní příplatky 6 387, ,-- Ostatní platby 0,-- 0,-- Uvedené údaje jsou čerpány z výkazu P1 04, u pracovníků se jedná o přepočtené osoby průměrný stav Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Název školení Počet Druh Typ výstupu pracovníků Novela zákoníku práce ve 1 Osvědčení školské praxi Krátkodobé Školení na tvorbu DUM 4 Osvědčení Strana 9 (celkem21)

10 Krátkodobé Školení v BOZP a PO 12 Krátkodobé Osvědčení Tajemné barvy kolem nás 1 Krátkodobé Osvědčení Zimní dekorace 2 Krátkodobé Osvědčení Supervize v rámci projektu 8 Dlouhodobé Osvědčení Poradenství v LK Metodici prevence 1 Krátkodobé Osvědčení Učitelé se zúčastňovali převážně školení dle vlastního výběru, v některých případech dle doporučení ředitelky školy. Jednalo se o jednodenní školení. Počet školení a jejich výběr byl v tomto roce omezený, škola využívala nabídky institucí CVLK a NIDV. Hodnocení: Dvě učitelky stále nesplňují kvalifikační předpoklady. Nesplňují odbornou způsobilost pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb. Chybějící vzdělání však nebylo na úkor kvality výuky. Pedagogický sbor byl stabilní, ředitelka školy bude působit na pedagogy tak, aby si všichni doplnili vzdělání. 4. Údaje o počtu žáků Dle statistického výkazu na začátku školního roku navštěvovalo školu 44 žáků. Školní rok byl ukončen se 46 žáky. Kapacita školy nebyla překročena. Počet tříd : Celkový počet žáků: Počet žáků na 1 třídu : Počet žáků na učitele : K ,75 11,5 7,8 13 Změny v organizaci školy nenastaly, škola pokračovala v plnění stanovených výchovně-vzdělávacích cílů a plnění stanovených osnov. Kapacita školy je postačující, někteří žáci spadající do naší školy dojížděli do Frýdlantu a Lázní Libverda projevila se možnost výběru školy. Rodiče si nepřáli vřadit své dítě kvůli socio-kulturnímu složení žáků školy. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy škola bude i nadále kapacitou postačovat. Stále se projevuje problém se žáky, kteří spíše spadají do oblasti pomocné školy, ale rodiče si nepřejí vřazení do Základní školy praktické a Speciální školy Frýdlant, kterých součástí je speciální škola (dříve pomocná) problémy s dojížděním žáků a jejich doprovodem. Nastupujícím trendem je malý počet žáků, těžší typ postižení nebo kombinovaná vada. Strana 10 (celkem21)

11 4.1 Přijímací řízení Údaje o přijímacím řízení počet ZŠ Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 8 celkem Vydaná rozhodnutí Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ o změně oboru vzdělání o přerušení vzdělávání o opakování ročníku o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ o vyloučení podle 31 ŠZ o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ o převedení do jiného vzdělávacího programu 49 odst. 2 5 o povolení individuálního vzdělávání žáka 10 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka o odkladu povinné školní docházky o snížení úplaty za poskytování školských služeb o prominutí úplaty za poskytování školských služeb celkem Prospěch žáků ve škole Ročník : Počet žáků: 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo : Školní rok : 10/ / / / / / / / Celkem 1.st Celkem 2.st Strana 11 (celkem21)

12 5.2 Klasifikace chování Stupeň školní rok 2010/2011 : školní rok 2011/2012 : z chování : Počet: Procento: Počet: Procento: 2 0 0,0 2 4, ,6 1 2,2 NTU 1 2,6 5 10,9 DTU 2 5,1 7 15,2 DŘŠ 5 12,8 5 10,9 V úvahu vzato 2. pololetí školního roku. 5.3 Celkový počet omluvených a neomluvených hodin Počet omluvených: Průměr: Počet neomluvených: Průměr: ,3 Počet omluvených i neomluvených hodin oproti loňskému roku mírně klesl. Důvodem poklesu zameškaných hodin je výborná spolupráce s místním sociálním odborem MěÚ Nové Město pod Smrkem. Škola dále spolupracovala s oddělením sociálněprávní ochrany dětí při MěÚ ve Frýdlantě a s Policií ČR. Problémem zůstaly i nadále pozdní příchody žáků, opět v souvislosti s nákupem svačin, pomalou chůzí do školy, čekáním jednoho na druhého. Rodiče jsme opět informovali, žádali nápravu, do rodin docházela asistentka, informovala i ředitelka školy. Nejvyšší absenci vykazovali žáci 8. p. r Vysoká absence se rovněž projevuje na vzdělávacích výsledcích nepřítomných žáků. 5.4 Využívané vzdělávací programy Škola využívala v p. r. 5.5 Údaje o přijímacím řízení V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků, z toho 4 byli přijati do Učiliště ve Frýdlantu na 3letý učební obor. Hodnocení: Mírně klesl počet omluvených i neomluvených hodin. Spokojeni nejsme se stále se opakujícími pozdními příchody žáků. Stoupl počet žáků klasifikovaných v chování za hrubá porušování školního řádu stupněm uspokojivý, ale i počet žáků klasifikovaných stupněm neuspokojivý. Dále vzrostl i počet udělených důtek třídního učitele, které byly uděleny za pozdní příchody, zapomínání pomůcek, nekázeň v hodinách a za agresivní chování. Ve školním roce 2011/2012 byly předepsané osnovy splněny a učební plány dodrženy. Strana 12 (celkem21)

13 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola nebyla poskytovatelem žádného dalšího vzdělávání. 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola nespolupracovala se sociálními partnery. 8. Zapojení do projektů Škola je zapojena do projektu Poradenství v Libereckém kraji. Je partnerem tohoto projektu. V letošním školním roce škola realizovala projekt zvaný Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky u žáků na II. stupni. Projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Na škole se dále realizuje projekt zvaný Moderní škola akce EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola se pravidelně zúčastňuje i projektů, které vyhlašuje Krajský úřad Libereckého kraje. 9.1 Akce školy 9. Další aktivity a prezentace školy Dopravní hřiště Frýdlant Projekt Lidská sexualita Dopravní hřiště Frýdlant Přírodovědný výlet okolí Nového Města pod Smrkem Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Sovy ve škole Projekt Lidská sexualita EDUCA veletrh vzděl. příležitostí - Liberec Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Turistický výlet do Jindřichovic pod Smrkem Seznámení se s interaktivní tabulí Mikulášská nadílka Vánoční strom Hejnice Vánoční besídka Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Školní kolo v recitaci Turnaj ve floorballe - Liberec Chrastavská sloka recitačí soutěž Poznej svého psa Návštěva bazénu v Novém Městě pod Smrkem Strana 13 (celkem21)

14 Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Pexeso hrátky ve Frýdlantě Velikonoční hrátky Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Turnaj v malé kopané - Liberec Čarodějnické hrátky soutěže a opékání vuřtů Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Regionální přebor v atletice - Liberec Mistrovství ČR v atletice Školní výlet Praha Čestlice Den dětí sportovní soutěže Turistický výlet po okolí Nového Města pod Smrkem Přátelské sportovní utkání - Frýdlant Protipožární cvičení Konec školního roku rozloučení s vycházejícími žáky K jednotlivým akcím Na podzim byli žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou dvakrát na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Ve škole se koncem září rozběhl projekt Lidská sexualita, který byl určen pro žáky II. stupně. Projekt trval až do V říjnu navštívily naši školu sovy. Na vlastní oči jsme viděli výra velkého a puštíka.na konci října, žáci 8. a 9. ročníku se byli podívat na veletrhu vzdělávacích příležitostí, zvaného EDUCA. Na začátku listopadu jsme byli na turistickém výletě v Jindřichovicích pod Smrkem. Koncem listopadu nám přijeli nainstalovat do tříd interaktivní tabule. Díky nim nás výuka více zajímá a baví. Začátkem prosince naše škola již čtvrtým rokem pořádala v Hejnicích v bazilice akci Vánoční strom. S přípravami byla spousta práce. Museli jsme zajistit výzdobu baziliky, připravit vánoční představení, vánoční trhy a nechybělo ani malé občerstvení. Podávala se domácí vánočka a teplý čaj. Veliké poděkování patří všem zúčastněným, hlavně paní uč. Svobodové a Šveňkové a paní učitelce Husákové, které prezentovaly naše výrobky na vánočním trhu. A také našim paním asistentkám, které si s dětmi připravily taneční a pěvecké vystoupení. S prosincem jsme se rozloučili Vánoční besídkou se spoustou cukroví a vánočních koled. Koncem ledna se žáci I. stupně společně s paní učitelkou Husákovou přihlásili do projektu Aj ty ptáčku jarabáčku. V březnu nás byli kluci reprezentovat ve florbalu a někteří z nás jeli na recitační soutěž Chrastavská sloka. V tomto měsíci jsme měli ve škole na návštěvě paní se dvěma psy, která nám o nich pověděla spoustu zajímavých věcí. V dubnu nadále pokračoval projekt Aj ty ptáčku jarabáčku. Začátkem května jsme opékali vuřty a pálili čarodějnice. V květnu jsme jeli také na atletické závody do Liberce. Koncem května jsme jeli na školní výlet do Prahy Čestlic do aquaparku, kde jsme se pořádně vyřádili, bylo to bezva. V červnu jsme oslavili Den dětí. Školní rok jsme ukončili 29. června posledním zvoněním, kterým jsme se rozloučili s našimi vycházejícími žáky. V tomto školním roce zajistili učitelé pro žáky mnoho zajímavých akcí. Nejvíce aktivit zajistila paní učitelka Mrázková, která také napsala články o uskutečněných akcích do školního časopisu Časopísku. Jí i všem ostatním učitelům patří poděkování. Rovněž jsme se jako škola zúčastňovali akcí okresního rázu. Oblastního závodu v přespolním běhu Strana 14 (celkem21)

15 Akce celostátního charakteru : Oblastního turnaje v nohejbalu Oblastního turnaje v kopané v Liberci Oblastního turnaje ve flloorballu SHM Oblastních závodů v atletice Oblastních závodů v plavání Různých výtvarných soutěží Mistrovství ČR v přespolním běhu Krajské kolo SHM v atletice Různé výtvarné soutěže Na mnoha soutěžích, kterých se škola zúčastnila, žáci získali diplomy a medaile. Žáci 4. až 5. p. r. se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Celoročně jsme odebírali školní mléko, jogurty, bobíky a twiggy tyčinky. Zapojili jsme se také do projektu Ovoce do škol. O zdraví našich dětí jsme pečovali i tím, že mohly o přestávkách využívat tělocvičnu a v případě příznivého počasí i školní sportovně odpočinkový areál. V rámci velké přestávky mohli žáci pracovat ve dvojicích na počítači, který měli k dispozici. Hodnocení: Tento školní rok lze z pohledu plnění daného vzdělávacího programu, záměrů školy a úrovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků hodnotit pozitivně. Škola cílevědomě plnila svoji funkci a odpovědně přistupovala k řešení vzniklých problémů. Učitelé v maximální míře rozvíjeli osobnost každého žáka. Podařilo se uspořádat mnoho pěkných akcí pro žáky a jejich rodiče Výchovné poradenství 10. Poradenské služby Všem žákům naší školy je věnována individuální péče, každý žák je brán jako osobnost, ke každému je volený přístup odpovídající jeho chápání a schopnostem. Nadanější žáci plní náročnější úkoly, méně nadaní řeší úkoly jednodušší, odpovídající jejich schopnostem, s větší dopomocí učitele. Jsou zde i žáci, kteří by svými mentálními předpoklady odpovídali spíše pomocné škole, ale museli by dojíždět do Frýdlantu, což je k jejich schopnostem nemožné. Nesouhlasí s tím ani jejich rodiče. Byli vyučováni s individuálním přístupem, event. individuálním vzdělávacím plánem. Po dohodě s rodiči opakují ročník nebo postoupili ze zákona. V letošním školním roce se podařilo vysvětlit většině rodičů vycházejících žáků, že pro naše žáky je vhodnější odborné učiliště než střední odborné učiliště, kde všichni naši žáci i ti nejlepší měli problémy, které vedly k opakování ročníku nebo ukončení studia. Výchovné a prospěchové problémy jsme řešili podle potřeby ve spolupráci se všemi zainteresovanými. Strana 15 (celkem21)

16 Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek výchovných poradců Oblast sociálně patologických jevů Protidrogový preventista Ve škole působí metodik prevence, jehož pomoc mohou vyhledat žáci i rodiče. Je realizován školní preventivní program. Jednotlivá témata týkající se této problematiky jsou zařazována do tematických plánů jednotlivých ročníků. Školní preventivní program v oblasti prevence a intervence rizikového chování u dětí ZŠ Nové Město pod Smrkem je vypracován a je k nahlédnutí ve škole Poruchy chování Mnoho žáků školy má z různých důvodů kurátora. Navázali jsme spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany MÚ ve Frýdlantě. Několik žáků bylo vyšetřováno Policií ČR z důvodů krádeží a zapalování. Většina žáků cíleně lže, aby zakryla prohřešky své nebo svých rodičů. 85% žáků školy kouří, někteří jsou již návykovými kuřáky, ostatní kouří nepravidelně, příležitostně. Škola informuje rodiče o tom, že jejich dítě kouří prostřednictvím ústního nebo písemného sdělení. Řešení necháváme v kompetenci rodičů. Stále žádáme MÚ, aby byly prováděny kontroly prodeje tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Žákům jsou běžně prodávány tabákové výrobky a velmi často i alkohol. Často žáci vypráví o tom, jak a kdy se opili. Není to ale možné řešit, protože v konečném důsledku všechno zapřou oni i jejich rodiče. Z vyprávění vyplývá, že je tato skutečnost jejich rodiči tolerována. U žáků jsou velké problémy s vulgárním vyjadřováním a nadáváním si Případy sexuálního obtěžování, týrání dětí V letošním školním roce jsme nezaznamenali případy sexuálního obtěžování, zneužívání, ani týrání dítěte ze strany druhých osob. V souvislosti s dospíváním našich žáků jsme u jednoho chlapce zaznamenali zvýšené sexuální pudy. Problémem ve škole nadále zůstávají tělesné kontakty mezi chlapci a děvčaty oplácávání. Velmi těžko se řeší jednou si děvčata stěžují, podruhé zase řešení vypadá co je nám do toho, je to normální, jsou příbuzní Šikanování V průběhu školního roku jsme ve škole nezaznamenali případy vážnějšího šikanování. Jeho náznaky jsme ihned důsledně řešili a trestali. K projevům tu ale dochází, žáci jen velmi těžko rozlišují, co se již dá považovat za šikanu Disociální a asociální projevy Téměř u každého žáka dochází k disociálním nebo asociálním projevům, které souvisí s jejich mentálním postižením a etnickými zvláštnostmi. Strana 16 (celkem21)

17 Převážná většina žáků patří k romskému etniku, mnoho žáků bylo sledováno oddělením sociálně-právní ochrany dětí při MÚ ve Frýdlantu. Případy jsme řešili i se sociálním odborem a přestupkovou komisí MÚ v Novém Městě pod Smrkem. Problémy, kterých se to týká: neomluvené absence, krádeže, poruchy chování. S dětmi individuálně pracujeme, snažíme se o spolupráci s rodiči návštěvy v rodinách Začínající projevy kriminality Ve školním roce jsme řešili problémy související s krádežemi mimo školu. Případy vyšetřovala Policie ČR. Projednávali jsme problémy související se lhaním žáků, nadáváním si Akce v rámci prevence Škola pracuje v rámci filozofie zdravých škol. Učitelé se žáky pravidelně besedují na téma zdravého životního stylu, sexuální výchovy, protidrogové prevence, prevence a intervence rizikového chování u dětí. V letošním školním roce jsme na škole realizovali projekt Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky. Rozvíjení schopnosti soustředěného naslouchání, utváření schopnosti smysluplného vyjadřování, respektování pravidel, uvědomování si následků svého jednání, respektování ostatních. Tento projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Hodnocení: Škola trvale věnuje pozornost výchovnému a protidrogovému poradenství. Výchovný poradce se aktivně zapojuje do řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků školy. Metodicky a odborně pomáhá ostatním učitelům. Jeho práce je zodpovědná a kvalitní. Metodik prevence se pravidelně zúčastňoval akcí týkajících se problematiky protidrogové prevence, mapoval situaci na škole, řešil problémy, úzce spolupracoval s výchovným poradcem a rodiči. Záměry školy : 11. Řízení školy Hlavním záměrem školy v uplynulém školním roce bylo: 1. Zlepšit výchovně-vzdělávací výsledky školy. 2. Zlepšit spolupráci s rodiči Výchovně vzdělávací výsledky školy Hlavní důraz práce pedagogů školy byl i v letošním roce kladen nejen na vzdělávání, ale především na výchovu žáků s mentálním postižením. I v tomto školním roce jsme spolupracovali při řešení různých problémů s orgánem sociální péče při Městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem, s oddělením sociálně-právní ochrany při MÚ ve Frýdlantě, s místním pediatrem, se základní školou. Dále jsme navázali spolupráci se Základní školou v Lázních Libverda. Strana 17 (celkem21)

18 Spolupracovali jsme i s obvodním oddělením Policie ČR v Novém Městě pod Smrkem a Okresním soudem v Liberci. Výchovně vzdělávací práce školy je na dobré úrovni, učiteli jsou uplatňovány a realizovány dlouhodobé cíle ve vzdělávání tak, jak je vytýčila škola. Na žáky jsou kladeny přiměřené a od všech učitelů jednotné požadavky. Učitelé spolu spolupracují, v požadavcích na žáky jsou metodicky jednotní. Jednotný přístup je řešen na poradách. Konaly se pravidelné pedagogické rady, vždy podle měsíčních plánů školy. Školní rok jsme zahájili s menšími problémy. Někteří žáci neměli nakoupené školní pomůcky, které jsou nezbytné pro práci žáka ve škole. Někteří žáci si pomůcky dokupovali až koncem října. Každoročně žáci ze slabých sociálních rodin dostávají příspěvek na nakoupení školních potřeb. Někteří rodiče nejsou v péči soc. odboru, přesto mají tak nízké platy, že i oni měli se zajištěním potřeb a pomůcek problémy. Během roku se však stává, že žák nemá čím psát, rýsovat, do čeho psát atd. Velmi často nemá ve výtvarné výchově na co a čím kreslit. Tlak učitelů na zlepšení této situace byl vyvíjen v průběhu celého školního roku. Pokračovali jsme v záměru zlepšit práci školy. Učitelé i ředitelka školy se zúčastňovali školení, vzájemně si sdělovali poznatky a zkušenosti, ovlivňovali se a pomáhali si. Ve škole byla v provozu školní družina 4x týdně 1hodinu. Návštěvnost školní družiny, kde bylo zapsáno 13 žáků, byla různá podle počasí a ročního období. Ve školní družině velmi dobře pracovala paní učitelka Mgr. Svobodová. Delší provozní doba je zbytečná, protože matky žáků jsou většinou nezaměstnané a děti odcházejí domů na oběd. Prostorově družina vyhovuje Spolupráce s rodiči Pro zlepšení spolupráce s rodiči byla přijata k asistentka pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Asistentka pracovala ve škole i pro celý školní rok 2011/2012. Její pracovní náplní bylo pomáhat žákům a učitelům při práci ve vyučovacích hodinách, spolupráce s učiteli, spolupráce s rodiči, spolupráce s minoritní komunitou v místě školy, doučování žáků. O odpolední práci asistentky nebyl ze strany rodičů a dětí zájem, proto měla asistentka zkrácený pracovní úvazek na 0,75. Spolupráce asistentky s učiteli při vyučovacích hodinách byla hodnocena pozitivně, očekávání ředitelky školy v oblasti zlepšení spolupráce s rodiči bylo naplněno částečně. Rodiče se spoléhali, že asistentka přijde do rodin, do školy už nedocházeli vůbec. Asistentka docházela do rodin, řešila problémy, přinášela cenné poznatky a informace z rodin. I přes její snahu se nám nepodařilo docílit toho, aby rodiče osobně více spolupracovali se školou a navštěvovali ji alespoň v rámci rodičovských schůzek. Rodiče našich žáků vědí, že mají možnost se kdykoliv přijít informovat na své dítě, mohou se zúčastnit kdykoliv vyučování. Této možnosti v letošním školním roce nevyužil nikdo. Jsme rádi, že zájem rodičů přilákaly naše tradiční akce, a že se jich někteří rodiče rádi zúčastnili. Strana 18 (celkem21)

19 O problémech s každoročním vybavením našich žáků do školy jsem se zmínila již výše. K dalším nedorozuměním dochází, když se rodiče nezúčastňují rodičovských schůzek. Mnoho problémů by se vyřešilo, kdyby pravidelně získávali informace ve škole. I v letošním roce byla účast na schůzkách velice malá. Žáci dostávali pravidelně na žádost rodičů domácí úkoly. Úkoly velmi často neplnili. Problémy byly opět u některých rodičů s omlouváním absencí jejich dětí, i když i v této oblasti bylo zaznamenáno zlepšení. Rodiče omlouvají děti pozdě nebo vůbec a často ze zbytečných důvodů. Mnoho zbytečných absencí jsme neomlouvali, pravidelně jsme vyžadovali návštěvu lékaře, často jsme nepřítomnost dítěte ověřovali u lékaře. I v letošním roce, jsme žáky viděné v době nemoci venku, hlásili dětskému, lékaři, ověřovali nutnost setrvání na lůžku a absence pak následně neomlouvali. V této praxi budeme pokračovat i v dalším školním roce Školská rada Ve škole pracuje Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce Školská rada má šest členů. Zabývá se hodnocením žáků na vysvědčení, učebními obory, rozpočtem školy a zprávou o její činnosti Spolupráce s Krajským úřadem v Liberci Všichni pracovníci odboru školství aktivně pomáhají škole při řešení problémů. Spolupráce s OŠMTS KÚ v Liberci byla v uplynulém školním roce na celkově velmi dobré úrovni. Finanční prostředky byly dostačující Spolupráce s Městem Nové Město pod Smrkem Velké poděkování patří městu za to, že každoročně přispívá nemalou finanční částkou na sportovní a kulturní akce žáků naší školy, bez níž bychom převážnou část akcí školy vůbec nemohli zorganizovat. Škola přispívá články do Novoměstských novin Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola spolupracuje s místní základní školou, s Domem dětí a mládeže, se Základní školou Lázně Libverda, Speciálními školami Frýdlant a ostatními výše již uvedenými institucemi. Hodnocení: Škola spolupracuje na dobré úrovni se všemi zainteresovanými partnery Kontrola KÚ 12. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z KÚ Libereckého kraje. Strana 19 (celkem21)

20 10.2 ČŠI Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Liberci Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z OSSZ Liberec Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny v Liberci Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z VZP Liberec. 13. Další zhodnocení činnosti školy a závěr 13. Zhodnocení, závěr Školní rok 2011/2012 byl náročný z hlediska spousty změn týkající se legislativy. Všichni učitelé řešili výchovné problémy žáků ve škole. I přesto byla celková atmosféra na škole na dobré úrovni. Naši žáci se prosadili v konkurenci jiných, daleko větších škol, při různých akcích. Ve většině případů mají žáci ke škole kladný vztah. Zásadní zásluhu na všech úspěších mají učitelé. Dělají svou práci rádi a dokáží získat zájem žáků. Našim zájmem je propagovat dobré jméno školy. Snažíme se, aby vycházející žáci byli komunikativní, schopni dalšího poznání, aby využívali v praxi kompetence, které získali během studia, a aby dokázali činit správná osobní rozhodnutí, za která ponesou vlastní zodpovědnost. Poděkování patří všem učitelům, kteří i přes větší či menší obtíže a problémy, práci nevzdali a pokračují v ní dál. To pochopí jen učitelé, kteří školou prošli, a kteří vědí, jak namáhavá a obtížná práce v naší škole je. Děkuji. Nové Město pod Smrkem 15. října 2012 Mgr. Gabriela Ouhrabková ředitelka školy Strana 20 (celkem21)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2014 1997-2015 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2014 1997-2015 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-836/12-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-836/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti Speciální základní školy pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více