Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, 463 65, tel. /fax 482 325 195 e-mail : zvs.nmps@tiscali.cz"

Transkript

1 Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

2 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva projednána Školskou radou dne: Se zněním výroční zprávy Školská rada: souhlasí nesouhlasí Výroční zprávu vypracovala a předkládá: Mgr. Gabriela Ouhrabková Nové Město pod Smrkem 15. říjen 2012 Mgr. Gabriela Ouhrabková ředitelka školy Strana 2 (celkem21)

3 Obsah str. 3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ str Základní údaje o škole str Organizace výuky str Rámcový popis personálního zabezpečení školy str Údaje o počtu žáků str Výsledky výchovy a vzdělávání... str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání.. str Spolupráce se sociálními partnery... str Zapojení do projektů... str Další aktivity a prezentace školy.. str Poradenské služby.. str Řízení školy.. str Údaje o výsledcích kontrol. str Další záměry školy, zhodnocení, závěr. str. 20 Strana 3 (celkem21)

4 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Strana 4 (celkem21)

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace adresa : Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem příspěvková organizace Libereckého kraje, IZO Zřizovatel : Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, Ředitel školy : Mgr. Gabriela Ouhrabková, Hejnice 634, Školská rada : Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce 2006 má šest členů. 1.5 Typ školy : Základní škola základní škola praktická. Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň. 1.6 Datum zařazení do rejstříku: Celková kapacita školy Škola byla rekonstruována v letech z obytného domu. Do té doby byly třídy umístěny v několika budovách ve městě. Rekonstruována byla na kapacitu 4 tříd po 13 žácích, tj. 52 žáci. Do sítě škol je zařazena s kapacitou 50 žáků. Jako součást je zařazena školní družina s kapacitou 15 žáků. 1.8 Zaměření školy Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 1.9 Areál školy - budova: učebny, kabinety, tělocvična, ředitelna, sborovna, provozní místnosti, školní družina - školní hřiště - školní pozemek - sklad nářadí - sportovně-odpočinkový areál 1.10 Materiálně technické zázemí školy Budova: je v dobrém stavu, vymalovaná s opravenou fasádou. Problémem zůstává částečně netěsná střecha místy zatéká na půdu. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně a na chodbách jsou nová světla. Všechny třídy jsou již vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Strana 5 (celkem21)

6 Školní hřiště: byly odstraněny náletové dřeviny, prašná škvára nahrazena travnatým povrchem, který se udržuje pravidelným sekáním. Školní pozemek: je využíván pro pěstování okrasných květin a dřevin. Je velmi dobře udržován. Sklad nářadí: dřevo-ocelová konstrukce, částečně zkorodovaná, opravená. Slouží k uskladňování nářadí pro práci na školním pozemku. Sportovně-odpočinkový areál: využívaný pro přestávky, hodiny Tv, pobyt školní družiny. Je opravena část areálu (jedné věže a houpaček). Rekonstrukce další části areálu se uskuteční v závislosti na množství finančních prostředků. Školní tělocvična: prostorově není vyhovující (malá). Vybavení je dostačující. Není šatna u tělocvičny. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně. Škola zajišťuje žákům pitný režim (mléko). Škola je též zapojena do projektu Ovoce do škol. Školní stravování je zajištěno v jídelně MŠ. Hodnocení: Materiálně technické zázemí je na dobré úrovni. Rozpočet přidělený zřizovatelem je dostačující, umožňuje realizovat bez problémů vzdělávací program školy. Dle potřeb je zajišťována modernizace školního vybavení. 2. Organizace výuky Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru : délka studia 9 r. 0 měs. 2. Školní družina kapacita 15 žáků Plnění učebních osnov Název vzdělávacího programu: číslo jednací: v ročnících: Školní rok 2010/2011: Zvláštní škola 22980/ p. r. ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ ,2.,3., 4. p. r. a 6.,7.,8.,9. p. r. Školní rok 2011/2012: ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ p. r p. r. Strana 6 (celkem21)

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1.Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 7,41 pedagogických pracovníků (včetně 0,13 vychovatelky, 0,75 asistentky pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, 0,5 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 0,03 logopeda na dohodu o pracovní činnosti) a 1,55 nepedagogických pracovníků. 3.2 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Údaje o kvalifikovanosti pedagogů odpovídají zákonu 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který pro učitele, jenž vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje povinnost vystudovat magisterský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku. Ostatní učitelé byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání podle 32 odst. a) zákona č. 563/2004 Sb. Kvalifikace pedagogických pracovníků Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ ,60 % 72,60% Do procenta kvalifikovanosti započítávám pouze učitele s odbornou kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 3.3 Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jméno, titul: příjmení, Kvalifikace: Délka praxe ve spec. škole na začátku školního roku: Ředitelka PeF TUL, uč. pro 2. st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let školy Učitelka SPŠT, SZTŠ 14 let Učitelka SPŠT, DPS 11 let Učitelka TU Liberec, uč. pro 1.st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let Učitel SZTŠ, TU Liberec, uč. pro 1. st. ZŠ, rigorózní zkouška 14 let uč. 1. st. ZŠ, dist. studium spec. ped Učitelka SŠ, TU Liberec kurs pedagogiky pro vychovatele, 4 roky Univerzita J.,A. Komenského studium spec. ped. Asistentka SOU, ped. minim. pro AP 11 let Asistentka SŠ, ped. minim. pro AP 6 let Strana 7 (celkem21)

8 3.4 Absolventi, kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili a odešli Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Nastoupili: 1 1 Odešli: na jinou školu: mimo školství: na jinou školu: mimo školství: Asistent pedagoga K na školu nastoupila asistentka pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Pracovní úvazek Vzdělání vyučena v učebním oboru. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. Asistentka pracovala i po celý školní rok 2011/2012, ale se sníženým pracovním úvazkem na 0,75. Odůvodnění: nebyla žáky a rodiči využívána v odpoledních hodinách. K nastoupila na školu asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Pracovní úvazek 0,5. Vzdělání středoškolské s maturitou. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. 3.7 Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Důch. věk 0,00 0,00 Nekvalifik. 2,00 2, Přehled odborné způsobilosti, věkové skladby pedagogického sboru (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Věková skladba ped. sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 3,25 1 3,13 0,03 7,41 z toho ženy 0,00 3,25 1 2,13 0,03 6,41 0,75 a 0,5 jsou úvazky asistentek, 0,13 je úvazek vychovatelky, 0,03 je úvazek logopeda na dohodu o pracovní činnosti Strana 8 (celkem21)

9 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 7,41 2,00 Specializované činnosti Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1 1 školní metodik prevence 1 0 koordinátor environmentální výchovy Platové podmínky pracovníků Rok: Celkový počet pracovníků 8,716 8,768 Počet pedagog. pracovníků 7,166 7,218 Platové tarify , ,-- Náhrady platu , ,-- Osobní příplatky , ,-- Odměny , ,-- Příplatky za vedení , ,-- Zvláštní příplatky , ,-- Další platy 0,-- 0,-- Platy za přesčasy 0,-- 0,-- Ostatní příplatky 6 387, ,-- Ostatní platby 0,-- 0,-- Uvedené údaje jsou čerpány z výkazu P1 04, u pracovníků se jedná o přepočtené osoby průměrný stav Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Název školení Počet Druh Typ výstupu pracovníků Novela zákoníku práce ve 1 Osvědčení školské praxi Krátkodobé Školení na tvorbu DUM 4 Osvědčení Strana 9 (celkem21)

10 Krátkodobé Školení v BOZP a PO 12 Krátkodobé Osvědčení Tajemné barvy kolem nás 1 Krátkodobé Osvědčení Zimní dekorace 2 Krátkodobé Osvědčení Supervize v rámci projektu 8 Dlouhodobé Osvědčení Poradenství v LK Metodici prevence 1 Krátkodobé Osvědčení Učitelé se zúčastňovali převážně školení dle vlastního výběru, v některých případech dle doporučení ředitelky školy. Jednalo se o jednodenní školení. Počet školení a jejich výběr byl v tomto roce omezený, škola využívala nabídky institucí CVLK a NIDV. Hodnocení: Dvě učitelky stále nesplňují kvalifikační předpoklady. Nesplňují odbornou způsobilost pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb. Chybějící vzdělání však nebylo na úkor kvality výuky. Pedagogický sbor byl stabilní, ředitelka školy bude působit na pedagogy tak, aby si všichni doplnili vzdělání. 4. Údaje o počtu žáků Dle statistického výkazu na začátku školního roku navštěvovalo školu 44 žáků. Školní rok byl ukončen se 46 žáky. Kapacita školy nebyla překročena. Počet tříd : Celkový počet žáků: Počet žáků na 1 třídu : Počet žáků na učitele : K ,75 11,5 7,8 13 Změny v organizaci školy nenastaly, škola pokračovala v plnění stanovených výchovně-vzdělávacích cílů a plnění stanovených osnov. Kapacita školy je postačující, někteří žáci spadající do naší školy dojížděli do Frýdlantu a Lázní Libverda projevila se možnost výběru školy. Rodiče si nepřáli vřadit své dítě kvůli socio-kulturnímu složení žáků školy. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy škola bude i nadále kapacitou postačovat. Stále se projevuje problém se žáky, kteří spíše spadají do oblasti pomocné školy, ale rodiče si nepřejí vřazení do Základní školy praktické a Speciální školy Frýdlant, kterých součástí je speciální škola (dříve pomocná) problémy s dojížděním žáků a jejich doprovodem. Nastupujícím trendem je malý počet žáků, těžší typ postižení nebo kombinovaná vada. Strana 10 (celkem21)

11 4.1 Přijímací řízení Údaje o přijímacím řízení počet ZŠ Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 8 celkem Vydaná rozhodnutí Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ o změně oboru vzdělání o přerušení vzdělávání o opakování ročníku o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ o vyloučení podle 31 ŠZ o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ o převedení do jiného vzdělávacího programu 49 odst. 2 5 o povolení individuálního vzdělávání žáka 10 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka o odkladu povinné školní docházky o snížení úplaty za poskytování školských služeb o prominutí úplaty za poskytování školských služeb celkem Prospěch žáků ve škole Ročník : Počet žáků: 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo : Školní rok : 10/ / / / / / / / Celkem 1.st Celkem 2.st Strana 11 (celkem21)

12 5.2 Klasifikace chování Stupeň školní rok 2010/2011 : školní rok 2011/2012 : z chování : Počet: Procento: Počet: Procento: 2 0 0,0 2 4, ,6 1 2,2 NTU 1 2,6 5 10,9 DTU 2 5,1 7 15,2 DŘŠ 5 12,8 5 10,9 V úvahu vzato 2. pololetí školního roku. 5.3 Celkový počet omluvených a neomluvených hodin Počet omluvených: Průměr: Počet neomluvených: Průměr: ,3 Počet omluvených i neomluvených hodin oproti loňskému roku mírně klesl. Důvodem poklesu zameškaných hodin je výborná spolupráce s místním sociálním odborem MěÚ Nové Město pod Smrkem. Škola dále spolupracovala s oddělením sociálněprávní ochrany dětí při MěÚ ve Frýdlantě a s Policií ČR. Problémem zůstaly i nadále pozdní příchody žáků, opět v souvislosti s nákupem svačin, pomalou chůzí do školy, čekáním jednoho na druhého. Rodiče jsme opět informovali, žádali nápravu, do rodin docházela asistentka, informovala i ředitelka školy. Nejvyšší absenci vykazovali žáci 8. p. r Vysoká absence se rovněž projevuje na vzdělávacích výsledcích nepřítomných žáků. 5.4 Využívané vzdělávací programy Škola využívala v p. r. 5.5 Údaje o přijímacím řízení V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků, z toho 4 byli přijati do Učiliště ve Frýdlantu na 3letý učební obor. Hodnocení: Mírně klesl počet omluvených i neomluvených hodin. Spokojeni nejsme se stále se opakujícími pozdními příchody žáků. Stoupl počet žáků klasifikovaných v chování za hrubá porušování školního řádu stupněm uspokojivý, ale i počet žáků klasifikovaných stupněm neuspokojivý. Dále vzrostl i počet udělených důtek třídního učitele, které byly uděleny za pozdní příchody, zapomínání pomůcek, nekázeň v hodinách a za agresivní chování. Ve školním roce 2011/2012 byly předepsané osnovy splněny a učební plány dodrženy. Strana 12 (celkem21)

13 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola nebyla poskytovatelem žádného dalšího vzdělávání. 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola nespolupracovala se sociálními partnery. 8. Zapojení do projektů Škola je zapojena do projektu Poradenství v Libereckém kraji. Je partnerem tohoto projektu. V letošním školním roce škola realizovala projekt zvaný Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky u žáků na II. stupni. Projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Na škole se dále realizuje projekt zvaný Moderní škola akce EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola se pravidelně zúčastňuje i projektů, které vyhlašuje Krajský úřad Libereckého kraje. 9.1 Akce školy 9. Další aktivity a prezentace školy Dopravní hřiště Frýdlant Projekt Lidská sexualita Dopravní hřiště Frýdlant Přírodovědný výlet okolí Nového Města pod Smrkem Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Sovy ve škole Projekt Lidská sexualita EDUCA veletrh vzděl. příležitostí - Liberec Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Turistický výlet do Jindřichovic pod Smrkem Seznámení se s interaktivní tabulí Mikulášská nadílka Vánoční strom Hejnice Vánoční besídka Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Školní kolo v recitaci Turnaj ve floorballe - Liberec Chrastavská sloka recitačí soutěž Poznej svého psa Návštěva bazénu v Novém Městě pod Smrkem Strana 13 (celkem21)

14 Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Pexeso hrátky ve Frýdlantě Velikonoční hrátky Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Turnaj v malé kopané - Liberec Čarodějnické hrátky soutěže a opékání vuřtů Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Regionální přebor v atletice - Liberec Mistrovství ČR v atletice Školní výlet Praha Čestlice Den dětí sportovní soutěže Turistický výlet po okolí Nového Města pod Smrkem Přátelské sportovní utkání - Frýdlant Protipožární cvičení Konec školního roku rozloučení s vycházejícími žáky K jednotlivým akcím Na podzim byli žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou dvakrát na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Ve škole se koncem září rozběhl projekt Lidská sexualita, který byl určen pro žáky II. stupně. Projekt trval až do V říjnu navštívily naši školu sovy. Na vlastní oči jsme viděli výra velkého a puštíka.na konci října, žáci 8. a 9. ročníku se byli podívat na veletrhu vzdělávacích příležitostí, zvaného EDUCA. Na začátku listopadu jsme byli na turistickém výletě v Jindřichovicích pod Smrkem. Koncem listopadu nám přijeli nainstalovat do tříd interaktivní tabule. Díky nim nás výuka více zajímá a baví. Začátkem prosince naše škola již čtvrtým rokem pořádala v Hejnicích v bazilice akci Vánoční strom. S přípravami byla spousta práce. Museli jsme zajistit výzdobu baziliky, připravit vánoční představení, vánoční trhy a nechybělo ani malé občerstvení. Podávala se domácí vánočka a teplý čaj. Veliké poděkování patří všem zúčastněným, hlavně paní uč. Svobodové a Šveňkové a paní učitelce Husákové, které prezentovaly naše výrobky na vánočním trhu. A také našim paním asistentkám, které si s dětmi připravily taneční a pěvecké vystoupení. S prosincem jsme se rozloučili Vánoční besídkou se spoustou cukroví a vánočních koled. Koncem ledna se žáci I. stupně společně s paní učitelkou Husákovou přihlásili do projektu Aj ty ptáčku jarabáčku. V březnu nás byli kluci reprezentovat ve florbalu a někteří z nás jeli na recitační soutěž Chrastavská sloka. V tomto měsíci jsme měli ve škole na návštěvě paní se dvěma psy, která nám o nich pověděla spoustu zajímavých věcí. V dubnu nadále pokračoval projekt Aj ty ptáčku jarabáčku. Začátkem května jsme opékali vuřty a pálili čarodějnice. V květnu jsme jeli také na atletické závody do Liberce. Koncem května jsme jeli na školní výlet do Prahy Čestlic do aquaparku, kde jsme se pořádně vyřádili, bylo to bezva. V červnu jsme oslavili Den dětí. Školní rok jsme ukončili 29. června posledním zvoněním, kterým jsme se rozloučili s našimi vycházejícími žáky. V tomto školním roce zajistili učitelé pro žáky mnoho zajímavých akcí. Nejvíce aktivit zajistila paní učitelka Mrázková, která také napsala články o uskutečněných akcích do školního časopisu Časopísku. Jí i všem ostatním učitelům patří poděkování. Rovněž jsme se jako škola zúčastňovali akcí okresního rázu. Oblastního závodu v přespolním běhu Strana 14 (celkem21)

15 Akce celostátního charakteru : Oblastního turnaje v nohejbalu Oblastního turnaje v kopané v Liberci Oblastního turnaje ve flloorballu SHM Oblastních závodů v atletice Oblastních závodů v plavání Různých výtvarných soutěží Mistrovství ČR v přespolním běhu Krajské kolo SHM v atletice Různé výtvarné soutěže Na mnoha soutěžích, kterých se škola zúčastnila, žáci získali diplomy a medaile. Žáci 4. až 5. p. r. se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Celoročně jsme odebírali školní mléko, jogurty, bobíky a twiggy tyčinky. Zapojili jsme se také do projektu Ovoce do škol. O zdraví našich dětí jsme pečovali i tím, že mohly o přestávkách využívat tělocvičnu a v případě příznivého počasí i školní sportovně odpočinkový areál. V rámci velké přestávky mohli žáci pracovat ve dvojicích na počítači, který měli k dispozici. Hodnocení: Tento školní rok lze z pohledu plnění daného vzdělávacího programu, záměrů školy a úrovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků hodnotit pozitivně. Škola cílevědomě plnila svoji funkci a odpovědně přistupovala k řešení vzniklých problémů. Učitelé v maximální míře rozvíjeli osobnost každého žáka. Podařilo se uspořádat mnoho pěkných akcí pro žáky a jejich rodiče Výchovné poradenství 10. Poradenské služby Všem žákům naší školy je věnována individuální péče, každý žák je brán jako osobnost, ke každému je volený přístup odpovídající jeho chápání a schopnostem. Nadanější žáci plní náročnější úkoly, méně nadaní řeší úkoly jednodušší, odpovídající jejich schopnostem, s větší dopomocí učitele. Jsou zde i žáci, kteří by svými mentálními předpoklady odpovídali spíše pomocné škole, ale museli by dojíždět do Frýdlantu, což je k jejich schopnostem nemožné. Nesouhlasí s tím ani jejich rodiče. Byli vyučováni s individuálním přístupem, event. individuálním vzdělávacím plánem. Po dohodě s rodiči opakují ročník nebo postoupili ze zákona. V letošním školním roce se podařilo vysvětlit většině rodičů vycházejících žáků, že pro naše žáky je vhodnější odborné učiliště než střední odborné učiliště, kde všichni naši žáci i ti nejlepší měli problémy, které vedly k opakování ročníku nebo ukončení studia. Výchovné a prospěchové problémy jsme řešili podle potřeby ve spolupráci se všemi zainteresovanými. Strana 15 (celkem21)

16 Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek výchovných poradců Oblast sociálně patologických jevů Protidrogový preventista Ve škole působí metodik prevence, jehož pomoc mohou vyhledat žáci i rodiče. Je realizován školní preventivní program. Jednotlivá témata týkající se této problematiky jsou zařazována do tematických plánů jednotlivých ročníků. Školní preventivní program v oblasti prevence a intervence rizikového chování u dětí ZŠ Nové Město pod Smrkem je vypracován a je k nahlédnutí ve škole Poruchy chování Mnoho žáků školy má z různých důvodů kurátora. Navázali jsme spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany MÚ ve Frýdlantě. Několik žáků bylo vyšetřováno Policií ČR z důvodů krádeží a zapalování. Většina žáků cíleně lže, aby zakryla prohřešky své nebo svých rodičů. 85% žáků školy kouří, někteří jsou již návykovými kuřáky, ostatní kouří nepravidelně, příležitostně. Škola informuje rodiče o tom, že jejich dítě kouří prostřednictvím ústního nebo písemného sdělení. Řešení necháváme v kompetenci rodičů. Stále žádáme MÚ, aby byly prováděny kontroly prodeje tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Žákům jsou běžně prodávány tabákové výrobky a velmi často i alkohol. Často žáci vypráví o tom, jak a kdy se opili. Není to ale možné řešit, protože v konečném důsledku všechno zapřou oni i jejich rodiče. Z vyprávění vyplývá, že je tato skutečnost jejich rodiči tolerována. U žáků jsou velké problémy s vulgárním vyjadřováním a nadáváním si Případy sexuálního obtěžování, týrání dětí V letošním školním roce jsme nezaznamenali případy sexuálního obtěžování, zneužívání, ani týrání dítěte ze strany druhých osob. V souvislosti s dospíváním našich žáků jsme u jednoho chlapce zaznamenali zvýšené sexuální pudy. Problémem ve škole nadále zůstávají tělesné kontakty mezi chlapci a děvčaty oplácávání. Velmi těžko se řeší jednou si děvčata stěžují, podruhé zase řešení vypadá co je nám do toho, je to normální, jsou příbuzní Šikanování V průběhu školního roku jsme ve škole nezaznamenali případy vážnějšího šikanování. Jeho náznaky jsme ihned důsledně řešili a trestali. K projevům tu ale dochází, žáci jen velmi těžko rozlišují, co se již dá považovat za šikanu Disociální a asociální projevy Téměř u každého žáka dochází k disociálním nebo asociálním projevům, které souvisí s jejich mentálním postižením a etnickými zvláštnostmi. Strana 16 (celkem21)

17 Převážná většina žáků patří k romskému etniku, mnoho žáků bylo sledováno oddělením sociálně-právní ochrany dětí při MÚ ve Frýdlantu. Případy jsme řešili i se sociálním odborem a přestupkovou komisí MÚ v Novém Městě pod Smrkem. Problémy, kterých se to týká: neomluvené absence, krádeže, poruchy chování. S dětmi individuálně pracujeme, snažíme se o spolupráci s rodiči návštěvy v rodinách Začínající projevy kriminality Ve školním roce jsme řešili problémy související s krádežemi mimo školu. Případy vyšetřovala Policie ČR. Projednávali jsme problémy související se lhaním žáků, nadáváním si Akce v rámci prevence Škola pracuje v rámci filozofie zdravých škol. Učitelé se žáky pravidelně besedují na téma zdravého životního stylu, sexuální výchovy, protidrogové prevence, prevence a intervence rizikového chování u dětí. V letošním školním roce jsme na škole realizovali projekt Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky. Rozvíjení schopnosti soustředěného naslouchání, utváření schopnosti smysluplného vyjadřování, respektování pravidel, uvědomování si následků svého jednání, respektování ostatních. Tento projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Hodnocení: Škola trvale věnuje pozornost výchovnému a protidrogovému poradenství. Výchovný poradce se aktivně zapojuje do řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků školy. Metodicky a odborně pomáhá ostatním učitelům. Jeho práce je zodpovědná a kvalitní. Metodik prevence se pravidelně zúčastňoval akcí týkajících se problematiky protidrogové prevence, mapoval situaci na škole, řešil problémy, úzce spolupracoval s výchovným poradcem a rodiči. Záměry školy : 11. Řízení školy Hlavním záměrem školy v uplynulém školním roce bylo: 1. Zlepšit výchovně-vzdělávací výsledky školy. 2. Zlepšit spolupráci s rodiči Výchovně vzdělávací výsledky školy Hlavní důraz práce pedagogů školy byl i v letošním roce kladen nejen na vzdělávání, ale především na výchovu žáků s mentálním postižením. I v tomto školním roce jsme spolupracovali při řešení různých problémů s orgánem sociální péče při Městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem, s oddělením sociálně-právní ochrany při MÚ ve Frýdlantě, s místním pediatrem, se základní školou. Dále jsme navázali spolupráci se Základní školou v Lázních Libverda. Strana 17 (celkem21)

18 Spolupracovali jsme i s obvodním oddělením Policie ČR v Novém Městě pod Smrkem a Okresním soudem v Liberci. Výchovně vzdělávací práce školy je na dobré úrovni, učiteli jsou uplatňovány a realizovány dlouhodobé cíle ve vzdělávání tak, jak je vytýčila škola. Na žáky jsou kladeny přiměřené a od všech učitelů jednotné požadavky. Učitelé spolu spolupracují, v požadavcích na žáky jsou metodicky jednotní. Jednotný přístup je řešen na poradách. Konaly se pravidelné pedagogické rady, vždy podle měsíčních plánů školy. Školní rok jsme zahájili s menšími problémy. Někteří žáci neměli nakoupené školní pomůcky, které jsou nezbytné pro práci žáka ve škole. Někteří žáci si pomůcky dokupovali až koncem října. Každoročně žáci ze slabých sociálních rodin dostávají příspěvek na nakoupení školních potřeb. Někteří rodiče nejsou v péči soc. odboru, přesto mají tak nízké platy, že i oni měli se zajištěním potřeb a pomůcek problémy. Během roku se však stává, že žák nemá čím psát, rýsovat, do čeho psát atd. Velmi často nemá ve výtvarné výchově na co a čím kreslit. Tlak učitelů na zlepšení této situace byl vyvíjen v průběhu celého školního roku. Pokračovali jsme v záměru zlepšit práci školy. Učitelé i ředitelka školy se zúčastňovali školení, vzájemně si sdělovali poznatky a zkušenosti, ovlivňovali se a pomáhali si. Ve škole byla v provozu školní družina 4x týdně 1hodinu. Návštěvnost školní družiny, kde bylo zapsáno 13 žáků, byla různá podle počasí a ročního období. Ve školní družině velmi dobře pracovala paní učitelka Mgr. Svobodová. Delší provozní doba je zbytečná, protože matky žáků jsou většinou nezaměstnané a děti odcházejí domů na oběd. Prostorově družina vyhovuje Spolupráce s rodiči Pro zlepšení spolupráce s rodiči byla přijata k asistentka pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Asistentka pracovala ve škole i pro celý školní rok 2011/2012. Její pracovní náplní bylo pomáhat žákům a učitelům při práci ve vyučovacích hodinách, spolupráce s učiteli, spolupráce s rodiči, spolupráce s minoritní komunitou v místě školy, doučování žáků. O odpolední práci asistentky nebyl ze strany rodičů a dětí zájem, proto měla asistentka zkrácený pracovní úvazek na 0,75. Spolupráce asistentky s učiteli při vyučovacích hodinách byla hodnocena pozitivně, očekávání ředitelky školy v oblasti zlepšení spolupráce s rodiči bylo naplněno částečně. Rodiče se spoléhali, že asistentka přijde do rodin, do školy už nedocházeli vůbec. Asistentka docházela do rodin, řešila problémy, přinášela cenné poznatky a informace z rodin. I přes její snahu se nám nepodařilo docílit toho, aby rodiče osobně více spolupracovali se školou a navštěvovali ji alespoň v rámci rodičovských schůzek. Rodiče našich žáků vědí, že mají možnost se kdykoliv přijít informovat na své dítě, mohou se zúčastnit kdykoliv vyučování. Této možnosti v letošním školním roce nevyužil nikdo. Jsme rádi, že zájem rodičů přilákaly naše tradiční akce, a že se jich někteří rodiče rádi zúčastnili. Strana 18 (celkem21)

19 O problémech s každoročním vybavením našich žáků do školy jsem se zmínila již výše. K dalším nedorozuměním dochází, když se rodiče nezúčastňují rodičovských schůzek. Mnoho problémů by se vyřešilo, kdyby pravidelně získávali informace ve škole. I v letošním roce byla účast na schůzkách velice malá. Žáci dostávali pravidelně na žádost rodičů domácí úkoly. Úkoly velmi často neplnili. Problémy byly opět u některých rodičů s omlouváním absencí jejich dětí, i když i v této oblasti bylo zaznamenáno zlepšení. Rodiče omlouvají děti pozdě nebo vůbec a často ze zbytečných důvodů. Mnoho zbytečných absencí jsme neomlouvali, pravidelně jsme vyžadovali návštěvu lékaře, často jsme nepřítomnost dítěte ověřovali u lékaře. I v letošním roce, jsme žáky viděné v době nemoci venku, hlásili dětskému, lékaři, ověřovali nutnost setrvání na lůžku a absence pak následně neomlouvali. V této praxi budeme pokračovat i v dalším školním roce Školská rada Ve škole pracuje Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce Školská rada má šest členů. Zabývá se hodnocením žáků na vysvědčení, učebními obory, rozpočtem školy a zprávou o její činnosti Spolupráce s Krajským úřadem v Liberci Všichni pracovníci odboru školství aktivně pomáhají škole při řešení problémů. Spolupráce s OŠMTS KÚ v Liberci byla v uplynulém školním roce na celkově velmi dobré úrovni. Finanční prostředky byly dostačující Spolupráce s Městem Nové Město pod Smrkem Velké poděkování patří městu za to, že každoročně přispívá nemalou finanční částkou na sportovní a kulturní akce žáků naší školy, bez níž bychom převážnou část akcí školy vůbec nemohli zorganizovat. Škola přispívá články do Novoměstských novin Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola spolupracuje s místní základní školou, s Domem dětí a mládeže, se Základní školou Lázně Libverda, Speciálními školami Frýdlant a ostatními výše již uvedenými institucemi. Hodnocení: Škola spolupracuje na dobré úrovni se všemi zainteresovanými partnery Kontrola KÚ 12. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z KÚ Libereckého kraje. Strana 19 (celkem21)

20 10.2 ČŠI Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Liberci Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z OSSZ Liberec Kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny v Liberci Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z VZP Liberec. 13. Další zhodnocení činnosti školy a závěr 13. Zhodnocení, závěr Školní rok 2011/2012 byl náročný z hlediska spousty změn týkající se legislativy. Všichni učitelé řešili výchovné problémy žáků ve škole. I přesto byla celková atmosféra na škole na dobré úrovni. Naši žáci se prosadili v konkurenci jiných, daleko větších škol, při různých akcích. Ve většině případů mají žáci ke škole kladný vztah. Zásadní zásluhu na všech úspěších mají učitelé. Dělají svou práci rádi a dokáží získat zájem žáků. Našim zájmem je propagovat dobré jméno školy. Snažíme se, aby vycházející žáci byli komunikativní, schopni dalšího poznání, aby využívali v praxi kompetence, které získali během studia, a aby dokázali činit správná osobní rozhodnutí, za která ponesou vlastní zodpovědnost. Poděkování patří všem učitelům, kteří i přes větší či menší obtíže a problémy, práci nevzdali a pokračují v ní dál. To pochopí jen učitelé, kteří školou prošli, a kteří vědí, jak namáhavá a obtížná práce v naší škole je. Děkuji. Nové Město pod Smrkem 15. října 2012 Mgr. Gabriela Ouhrabková ředitelka školy Strana 20 (celkem21)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2006 / 2007 . Obecná část..

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Činnost ŠD 2 Organizace a provoz ŠD 2.1 Odhlašování a přihlašování žáka 2.2 Provoz ŠD 2.3 Docházka do ŠD 2.4 Pravidla chování žáků 2.5 Práva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Speciální základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Speciální základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2004 2005

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014

Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá. Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2013/2014 Základní škola v Teplé příspěvková organizace Školní 258, 364 61 Teplá Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla projednána na provozní poradě dne 30. 9. 2014 a) Základní

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 1. Při prověřování znalostí a dovedností žáků se učitel řídí zejména těmito zásadami: (a) Obsah a rozsah ústních, písemných, grafických a praktických zkoušek

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Řád školní družiny - SM03

Řád školní družiny - SM03 Řád školní družiny - SM03 Vypracoval: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Projednal: Pedagogická rada dne: 28.8.2014 Schválil: Ing. Richard Váňa, ředitel školy Číslo jednací: 42/2014 Ú od: 1. 9. 2014 Obsah:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Název dokumentu: Sankční řád Vypracoval: Mgr. Stanislav Novotný Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Pedagogická rada projednala dne: 1. 9. 2014 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více