Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, 463 65, tel. /fax 482 325 195 e-mail : zvs.nmps@tiscali.cz"

Transkript

1 Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem, , tel. /fax

2 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva projednána Školskou radou dne: Se zněním výroční zprávy Školská rada: souhlasí nesouhlasí Výroční zprávu vypracovala a předkládá: Mgr. Gabriela Ouhrabková Nové Město pod Smrkem 15. říjen 2012 Mgr. Gabriela Ouhrabková ředitelka školy Strana 2 (celkem21)

3 Obsah str. 3 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/ str Základní údaje o škole str Organizace výuky str Rámcový popis personálního zabezpečení školy str Údaje o počtu žáků str Výsledky výchovy a vzdělávání... str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání.. str Spolupráce se sociálními partnery... str Zapojení do projektů... str Další aktivity a prezentace školy.. str Poradenské služby.. str Řízení školy.. str Údaje o výsledcích kontrol. str Další záměry školy, zhodnocení, závěr. str. 20 Strana 3 (celkem21)

4 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Strana 4 (celkem21)

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace adresa : Textilanská 661, Nové Město pod Smrkem příspěvková organizace Libereckého kraje, IZO Zřizovatel : Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, Ředitel školy : Mgr. Gabriela Ouhrabková, Hejnice 634, Školská rada : Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce 2006 má šest členů. 1.5 Typ školy : Základní škola základní škola praktická. Škola zahrnuje 1. a 2. stupeň. 1.6 Datum zařazení do rejstříku: Celková kapacita školy Škola byla rekonstruována v letech z obytného domu. Do té doby byly třídy umístěny v několika budovách ve městě. Rekonstruována byla na kapacitu 4 tříd po 13 žácích, tj. 52 žáci. Do sítě škol je zařazena s kapacitou 50 žáků. Jako součást je zařazena školní družina s kapacitou 15 žáků. 1.8 Zaměření školy Škola poskytuje základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 1.9 Areál školy - budova: učebny, kabinety, tělocvična, ředitelna, sborovna, provozní místnosti, školní družina - školní hřiště - školní pozemek - sklad nářadí - sportovně-odpočinkový areál 1.10 Materiálně technické zázemí školy Budova: je v dobrém stavu, vymalovaná s opravenou fasádou. Problémem zůstává částečně netěsná střecha místy zatéká na půdu. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně a na chodbách jsou nová světla. Všechny třídy jsou již vybaveny výškově stavitelnými lavicemi. Strana 5 (celkem21)

6 Školní hřiště: byly odstraněny náletové dřeviny, prašná škvára nahrazena travnatým povrchem, který se udržuje pravidelným sekáním. Školní pozemek: je využíván pro pěstování okrasných květin a dřevin. Je velmi dobře udržován. Sklad nářadí: dřevo-ocelová konstrukce, částečně zkorodovaná, opravená. Slouží k uskladňování nářadí pro práci na školním pozemku. Sportovně-odpočinkový areál: využívaný pro přestávky, hodiny Tv, pobyt školní družiny. Je opravena část areálu (jedné věže a houpaček). Rekonstrukce další části areálu se uskuteční v závislosti na množství finančních prostředků. Školní tělocvična: prostorově není vyhovující (malá). Vybavení je dostačující. Není šatna u tělocvičny. V letošním školním roce se opravovaly parkety v tělocvičně. Škola zajišťuje žákům pitný režim (mléko). Škola je též zapojena do projektu Ovoce do škol. Školní stravování je zajištěno v jídelně MŠ. Hodnocení: Materiálně technické zázemí je na dobré úrovni. Rozpočet přidělený zřizovatelem je dostačující, umožňuje realizovat bez problémů vzdělávací program školy. Dle potřeb je zajišťována modernizace školního vybavení. 2. Organizace výuky Obor vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání : C Základní vzdělání C/001 Základní škola nejvyšší povolený počet žáků v oboru : délka studia 9 r. 0 měs. 2. Školní družina kapacita 15 žáků Plnění učebních osnov Název vzdělávacího programu: číslo jednací: v ročnících: Školní rok 2010/2011: Zvláštní škola 22980/ p. r. ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ ,2.,3., 4. p. r. a 6.,7.,8.,9. p. r. Školní rok 2011/2012: ŠVP Cesta poznání ZŠT-234/Š/ p. r p. r. Strana 6 (celkem21)

7 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1.Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků Ve školním roce 2011/2012 pracovalo ve škole 7,41 pedagogických pracovníků (včetně 0,13 vychovatelky, 0,75 asistentky pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, 0,5 asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením a 0,03 logopeda na dohodu o pracovní činnosti) a 1,55 nepedagogických pracovníků. 3.2 Kvalifikovanost a aprobovanost učitelů Údaje o kvalifikovanosti pedagogů odpovídají zákonu 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který pro učitele, jenž vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje povinnost vystudovat magisterský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku. Ostatní učitelé byli upozorněni na nutnost doplnění vzdělání podle 32 odst. a) zákona č. 563/2004 Sb. Kvalifikace pedagogických pracovníků Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ ,60 % 72,60% Do procenta kvalifikovanosti započítávám pouze učitele s odbornou kvalifikací dle zákona č. 563/2004 Sb. 3.3 Konkrétní údaje o pedagogických pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti Jméno, titul: příjmení, Kvalifikace: Délka praxe ve spec. škole na začátku školního roku: Ředitelka PeF TUL, uč. pro 2. st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let školy Učitelka SPŠT, SZTŠ 14 let Učitelka SPŠT, DPS 11 let Učitelka TU Liberec, uč. pro 1.st. ZŠ, dist. studium spec. ped. 13 let Učitel SZTŠ, TU Liberec, uč. pro 1. st. ZŠ, rigorózní zkouška 14 let uč. 1. st. ZŠ, dist. studium spec. ped Učitelka SŠ, TU Liberec kurs pedagogiky pro vychovatele, 4 roky Univerzita J.,A. Komenského studium spec. ped. Asistentka SOU, ped. minim. pro AP 11 let Asistentka SŠ, ped. minim. pro AP 6 let Strana 7 (celkem21)

8 3.4 Absolventi, kteří nastoupili na školu Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili a odešli Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Nastoupili: 1 1 Odešli: na jinou školu: mimo školství: na jinou školu: mimo školství: Asistent pedagoga K na školu nastoupila asistentka pedagoga pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Pracovní úvazek Vzdělání vyučena v učebním oboru. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. Asistentka pracovala i po celý školní rok 2011/2012, ale se sníženým pracovním úvazkem na 0,75. Odůvodnění: nebyla žáky a rodiči využívána v odpoledních hodinách. K nastoupila na školu asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením. Pracovní úvazek 0,5. Vzdělání středoškolské s maturitou. Absolventka pedagogického minima pro asistenty pedagoga. 3.7 Počet učitelů v důchodovém věku a nekvalifikovaných Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/2012 Důch. věk 0,00 0,00 Nekvalifik. 2,00 2, Přehled odborné způsobilosti, věkové skladby pedagogického sboru (dle zákona č. 563/2004 Sb.) Věková skladba ped. sboru v přepočtených úvazcích < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0,00 3,25 1 3,13 0,03 7,41 z toho ženy 0,00 3,25 1 2,13 0,03 6,41 0,75 a 0,5 jsou úvazky asistentek, 0,13 je úvazek vychovatelky, 0,03 je úvazek logopeda na dohodu o pracovní činnosti Strana 8 (celkem21)

9 Odborná způsobilost pro přímou pedagogickou činnost (včetně externistů) v přepočtených úvazcích počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 7,41 2,00 Specializované činnosti Z toho: počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez kvalifikace výchovný poradce 1 1 koordinátor informačních a komunikačních technologií 1 1 koordinátor školního vzdělávacího programu a vzdělávacích programů VOŠ 1 1 školní metodik prevence 1 0 koordinátor environmentální výchovy Platové podmínky pracovníků Rok: Celkový počet pracovníků 8,716 8,768 Počet pedagog. pracovníků 7,166 7,218 Platové tarify , ,-- Náhrady platu , ,-- Osobní příplatky , ,-- Odměny , ,-- Příplatky za vedení , ,-- Zvláštní příplatky , ,-- Další platy 0,-- 0,-- Platy za přesčasy 0,-- 0,-- Ostatní příplatky 6 387, ,-- Ostatní platby 0,-- 0,-- Uvedené údaje jsou čerpány z výkazu P1 04, u pracovníků se jedná o přepočtené osoby průměrný stav Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Název školení Počet Druh Typ výstupu pracovníků Novela zákoníku práce ve 1 Osvědčení školské praxi Krátkodobé Školení na tvorbu DUM 4 Osvědčení Strana 9 (celkem21)

10 Krátkodobé Školení v BOZP a PO 12 Krátkodobé Osvědčení Tajemné barvy kolem nás 1 Krátkodobé Osvědčení Zimní dekorace 2 Krátkodobé Osvědčení Supervize v rámci projektu 8 Dlouhodobé Osvědčení Poradenství v LK Metodici prevence 1 Krátkodobé Osvědčení Učitelé se zúčastňovali převážně školení dle vlastního výběru, v některých případech dle doporučení ředitelky školy. Jednalo se o jednodenní školení. Počet školení a jejich výběr byl v tomto roce omezený, škola využívala nabídky institucí CVLK a NIDV. Hodnocení: Dvě učitelky stále nesplňují kvalifikační předpoklady. Nesplňují odbornou způsobilost pro výkon funkce pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb. Chybějící vzdělání však nebylo na úkor kvality výuky. Pedagogický sbor byl stabilní, ředitelka školy bude působit na pedagogy tak, aby si všichni doplnili vzdělání. 4. Údaje o počtu žáků Dle statistického výkazu na začátku školního roku navštěvovalo školu 44 žáků. Školní rok byl ukončen se 46 žáky. Kapacita školy nebyla překročena. Počet tříd : Celkový počet žáků: Počet žáků na 1 třídu : Počet žáků na učitele : K ,75 11,5 7,8 13 Změny v organizaci školy nenastaly, škola pokračovala v plnění stanovených výchovně-vzdělávacích cílů a plnění stanovených osnov. Kapacita školy je postačující, někteří žáci spadající do naší školy dojížděli do Frýdlantu a Lázní Libverda projevila se možnost výběru školy. Rodiče si nepřáli vřadit své dítě kvůli socio-kulturnímu složení žáků školy. Předpoklady a trend dalšího vývoje školy škola bude i nadále kapacitou postačovat. Stále se projevuje problém se žáky, kteří spíše spadají do oblasti pomocné školy, ale rodiče si nepřejí vřazení do Základní školy praktické a Speciální školy Frýdlant, kterých součástí je speciální škola (dříve pomocná) problémy s dojížděním žáků a jejich doprovodem. Nastupujícím trendem je malý počet žáků, těžší typ postižení nebo kombinovaná vada. Strana 10 (celkem21)

11 4.1 Přijímací řízení Údaje o přijímacím řízení počet ZŠ Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 8 celkem Vydaná rozhodnutí Rozhodnutí vydaná ředitelem školy počet Rozhodnutí: počet o přestupu do jiné SŠ o změně oboru vzdělání o přerušení vzdělávání o opakování ročníku o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ o podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ o vyloučení podle 31 ŠZ o zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ o převedení do jiného vzdělávacího programu 49 odst. 2 5 o povolení individuálního vzdělávání žáka 10 o zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka o odkladu povinné školní docházky o snížení úplaty za poskytování školských služeb o prominutí úplaty za poskytování školských služeb celkem Prospěch žáků ve škole Ročník : Počet žáků: 5. Výsledky výchovy a vzdělávání Prospělo s vyznamenáním: Prospělo: Neprospělo : Školní rok : 10/ / / / / / / / Celkem 1.st Celkem 2.st Strana 11 (celkem21)

12 5.2 Klasifikace chování Stupeň školní rok 2010/2011 : školní rok 2011/2012 : z chování : Počet: Procento: Počet: Procento: 2 0 0,0 2 4, ,6 1 2,2 NTU 1 2,6 5 10,9 DTU 2 5,1 7 15,2 DŘŠ 5 12,8 5 10,9 V úvahu vzato 2. pololetí školního roku. 5.3 Celkový počet omluvených a neomluvených hodin Počet omluvených: Průměr: Počet neomluvených: Průměr: ,3 Počet omluvených i neomluvených hodin oproti loňskému roku mírně klesl. Důvodem poklesu zameškaných hodin je výborná spolupráce s místním sociálním odborem MěÚ Nové Město pod Smrkem. Škola dále spolupracovala s oddělením sociálněprávní ochrany dětí při MěÚ ve Frýdlantě a s Policií ČR. Problémem zůstaly i nadále pozdní příchody žáků, opět v souvislosti s nákupem svačin, pomalou chůzí do školy, čekáním jednoho na druhého. Rodiče jsme opět informovali, žádali nápravu, do rodin docházela asistentka, informovala i ředitelka školy. Nejvyšší absenci vykazovali žáci 8. p. r Vysoká absence se rovněž projevuje na vzdělávacích výsledcích nepřítomných žáků. 5.4 Využívané vzdělávací programy Škola využívala v p. r. 5.5 Údaje o přijímacím řízení V tomto školním roce ukončilo povinnou školní docházku 7 žáků, z toho 4 byli přijati do Učiliště ve Frýdlantu na 3letý učební obor. Hodnocení: Mírně klesl počet omluvených i neomluvených hodin. Spokojeni nejsme se stále se opakujícími pozdními příchody žáků. Stoupl počet žáků klasifikovaných v chování za hrubá porušování školního řádu stupněm uspokojivý, ale i počet žáků klasifikovaných stupněm neuspokojivý. Dále vzrostl i počet udělených důtek třídního učitele, které byly uděleny za pozdní příchody, zapomínání pomůcek, nekázeň v hodinách a za agresivní chování. Ve školním roce 2011/2012 byly předepsané osnovy splněny a učební plány dodrženy. Strana 12 (celkem21)

13 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Škola nebyla poskytovatelem žádného dalšího vzdělávání. 7. Spolupráce se sociálními partnery Škola nespolupracovala se sociálními partnery. 8. Zapojení do projektů Škola je zapojena do projektu Poradenství v Libereckém kraji. Je partnerem tohoto projektu. V letošním školním roce škola realizovala projekt zvaný Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky u žáků na II. stupni. Projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Na škole se dále realizuje projekt zvaný Moderní škola akce EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naše škola se pravidelně zúčastňuje i projektů, které vyhlašuje Krajský úřad Libereckého kraje. 9.1 Akce školy 9. Další aktivity a prezentace školy Dopravní hřiště Frýdlant Projekt Lidská sexualita Dopravní hřiště Frýdlant Přírodovědný výlet okolí Nového Města pod Smrkem Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Sovy ve škole Projekt Lidská sexualita EDUCA veletrh vzděl. příležitostí - Liberec Projekt Lidská sexualita Projekt Lidská sexualita Turistický výlet do Jindřichovic pod Smrkem Seznámení se s interaktivní tabulí Mikulášská nadílka Vánoční strom Hejnice Vánoční besídka Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Školní kolo v recitaci Turnaj ve floorballe - Liberec Chrastavská sloka recitačí soutěž Poznej svého psa Návštěva bazénu v Novém Městě pod Smrkem Strana 13 (celkem21)

14 Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Pexeso hrátky ve Frýdlantě Velikonoční hrátky Projekt Aj ty ptáčku jarabáčku Turnaj v malé kopané - Liberec Čarodějnické hrátky soutěže a opékání vuřtů Supervize v rámci projektu Poradenství v LK Regionální přebor v atletice - Liberec Mistrovství ČR v atletice Školní výlet Praha Čestlice Den dětí sportovní soutěže Turistický výlet po okolí Nového Města pod Smrkem Přátelské sportovní utkání - Frýdlant Protipožární cvičení Konec školního roku rozloučení s vycházejícími žáky K jednotlivým akcím Na podzim byli žáci 4. a 5. ročníku s paní učitelkou dvakrát na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Ve škole se koncem září rozběhl projekt Lidská sexualita, který byl určen pro žáky II. stupně. Projekt trval až do V říjnu navštívily naši školu sovy. Na vlastní oči jsme viděli výra velkého a puštíka.na konci října, žáci 8. a 9. ročníku se byli podívat na veletrhu vzdělávacích příležitostí, zvaného EDUCA. Na začátku listopadu jsme byli na turistickém výletě v Jindřichovicích pod Smrkem. Koncem listopadu nám přijeli nainstalovat do tříd interaktivní tabule. Díky nim nás výuka více zajímá a baví. Začátkem prosince naše škola již čtvrtým rokem pořádala v Hejnicích v bazilice akci Vánoční strom. S přípravami byla spousta práce. Museli jsme zajistit výzdobu baziliky, připravit vánoční představení, vánoční trhy a nechybělo ani malé občerstvení. Podávala se domácí vánočka a teplý čaj. Veliké poděkování patří všem zúčastněným, hlavně paní uč. Svobodové a Šveňkové a paní učitelce Husákové, které prezentovaly naše výrobky na vánočním trhu. A také našim paním asistentkám, které si s dětmi připravily taneční a pěvecké vystoupení. S prosincem jsme se rozloučili Vánoční besídkou se spoustou cukroví a vánočních koled. Koncem ledna se žáci I. stupně společně s paní učitelkou Husákovou přihlásili do projektu Aj ty ptáčku jarabáčku. V březnu nás byli kluci reprezentovat ve florbalu a někteří z nás jeli na recitační soutěž Chrastavská sloka. V tomto měsíci jsme měli ve škole na návštěvě paní se dvěma psy, která nám o nich pověděla spoustu zajímavých věcí. V dubnu nadále pokračoval projekt Aj ty ptáčku jarabáčku. Začátkem května jsme opékali vuřty a pálili čarodějnice. V květnu jsme jeli také na atletické závody do Liberce. Koncem května jsme jeli na školní výlet do Prahy Čestlic do aquaparku, kde jsme se pořádně vyřádili, bylo to bezva. V červnu jsme oslavili Den dětí. Školní rok jsme ukončili 29. června posledním zvoněním, kterým jsme se rozloučili s našimi vycházejícími žáky. V tomto školním roce zajistili učitelé pro žáky mnoho zajímavých akcí. Nejvíce aktivit zajistila paní učitelka Mrázková, která také napsala články o uskutečněných akcích do školního časopisu Časopísku. Jí i všem ostatním učitelům patří poděkování. Rovněž jsme se jako škola zúčastňovali akcí okresního rázu. Oblastního závodu v přespolním běhu Strana 14 (celkem21)

15 Akce celostátního charakteru : Oblastního turnaje v nohejbalu Oblastního turnaje v kopané v Liberci Oblastního turnaje ve flloorballu SHM Oblastních závodů v atletice Oblastních závodů v plavání Různých výtvarných soutěží Mistrovství ČR v přespolním běhu Krajské kolo SHM v atletice Různé výtvarné soutěže Na mnoha soutěžích, kterých se škola zúčastnila, žáci získali diplomy a medaile. Žáci 4. až 5. p. r. se zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Frýdlantě. Celoročně jsme odebírali školní mléko, jogurty, bobíky a twiggy tyčinky. Zapojili jsme se také do projektu Ovoce do škol. O zdraví našich dětí jsme pečovali i tím, že mohly o přestávkách využívat tělocvičnu a v případě příznivého počasí i školní sportovně odpočinkový areál. V rámci velké přestávky mohli žáci pracovat ve dvojicích na počítači, který měli k dispozici. Hodnocení: Tento školní rok lze z pohledu plnění daného vzdělávacího programu, záměrů školy a úrovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků hodnotit pozitivně. Škola cílevědomě plnila svoji funkci a odpovědně přistupovala k řešení vzniklých problémů. Učitelé v maximální míře rozvíjeli osobnost každého žáka. Podařilo se uspořádat mnoho pěkných akcí pro žáky a jejich rodiče Výchovné poradenství 10. Poradenské služby Všem žákům naší školy je věnována individuální péče, každý žák je brán jako osobnost, ke každému je volený přístup odpovídající jeho chápání a schopnostem. Nadanější žáci plní náročnější úkoly, méně nadaní řeší úkoly jednodušší, odpovídající jejich schopnostem, s větší dopomocí učitele. Jsou zde i žáci, kteří by svými mentálními předpoklady odpovídali spíše pomocné škole, ale museli by dojíždět do Frýdlantu, což je k jejich schopnostem nemožné. Nesouhlasí s tím ani jejich rodiče. Byli vyučováni s individuálním přístupem, event. individuálním vzdělávacím plánem. Po dohodě s rodiči opakují ročník nebo postoupili ze zákona. V letošním školním roce se podařilo vysvětlit většině rodičů vycházejících žáků, že pro naše žáky je vhodnější odborné učiliště než střední odborné učiliště, kde všichni naši žáci i ti nejlepší měli problémy, které vedly k opakování ročníku nebo ukončení studia. Výchovné a prospěchové problémy jsme řešili podle potřeby ve spolupráci se všemi zainteresovanými. Strana 15 (celkem21)

16 Výchovný poradce se pravidelně zúčastňoval schůzek výchovných poradců Oblast sociálně patologických jevů Protidrogový preventista Ve škole působí metodik prevence, jehož pomoc mohou vyhledat žáci i rodiče. Je realizován školní preventivní program. Jednotlivá témata týkající se této problematiky jsou zařazována do tematických plánů jednotlivých ročníků. Školní preventivní program v oblasti prevence a intervence rizikového chování u dětí ZŠ Nové Město pod Smrkem je vypracován a je k nahlédnutí ve škole Poruchy chování Mnoho žáků školy má z různých důvodů kurátora. Navázali jsme spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany MÚ ve Frýdlantě. Několik žáků bylo vyšetřováno Policií ČR z důvodů krádeží a zapalování. Většina žáků cíleně lže, aby zakryla prohřešky své nebo svých rodičů. 85% žáků školy kouří, někteří jsou již návykovými kuřáky, ostatní kouří nepravidelně, příležitostně. Škola informuje rodiče o tom, že jejich dítě kouří prostřednictvím ústního nebo písemného sdělení. Řešení necháváme v kompetenci rodičů. Stále žádáme MÚ, aby byly prováděny kontroly prodeje tabákových výrobků a alkoholu mladistvým. Žákům jsou běžně prodávány tabákové výrobky a velmi často i alkohol. Často žáci vypráví o tom, jak a kdy se opili. Není to ale možné řešit, protože v konečném důsledku všechno zapřou oni i jejich rodiče. Z vyprávění vyplývá, že je tato skutečnost jejich rodiči tolerována. U žáků jsou velké problémy s vulgárním vyjadřováním a nadáváním si Případy sexuálního obtěžování, týrání dětí V letošním školním roce jsme nezaznamenali případy sexuálního obtěžování, zneužívání, ani týrání dítěte ze strany druhých osob. V souvislosti s dospíváním našich žáků jsme u jednoho chlapce zaznamenali zvýšené sexuální pudy. Problémem ve škole nadále zůstávají tělesné kontakty mezi chlapci a děvčaty oplácávání. Velmi těžko se řeší jednou si děvčata stěžují, podruhé zase řešení vypadá co je nám do toho, je to normální, jsou příbuzní Šikanování V průběhu školního roku jsme ve škole nezaznamenali případy vážnějšího šikanování. Jeho náznaky jsme ihned důsledně řešili a trestali. K projevům tu ale dochází, žáci jen velmi těžko rozlišují, co se již dá považovat za šikanu Disociální a asociální projevy Téměř u každého žáka dochází k disociálním nebo asociálním projevům, které souvisí s jejich mentálním postižením a etnickými zvláštnostmi. Strana 16 (celkem21)

17 Převážná většina žáků patří k romskému etniku, mnoho žáků bylo sledováno oddělením sociálně-právní ochrany dětí při MÚ ve Frýdlantu. Případy jsme řešili i se sociálním odborem a přestupkovou komisí MÚ v Novém Městě pod Smrkem. Problémy, kterých se to týká: neomluvené absence, krádeže, poruchy chování. S dětmi individuálně pracujeme, snažíme se o spolupráci s rodiči návštěvy v rodinách Začínající projevy kriminality Ve školním roce jsme řešili problémy související s krádežemi mimo školu. Případy vyšetřovala Policie ČR. Projednávali jsme problémy související se lhaním žáků, nadáváním si Akce v rámci prevence Škola pracuje v rámci filozofie zdravých škol. Učitelé se žáky pravidelně besedují na téma zdravého životního stylu, sexuální výchovy, protidrogové prevence, prevence a intervence rizikového chování u dětí. V letošním školním roce jsme na škole realizovali projekt Lidská sexualita. Cílem projektu byl pokus o zprostředkování informací, postojů názorů i porozumění z oblasti sexuální problematiky. Rozvíjení schopnosti soustředěného naslouchání, utváření schopnosti smysluplného vyjadřování, respektování pravidel, uvědomování si následků svého jednání, respektování ostatních. Tento projekt spadá do oblasti prevence rizikového chování. Hodnocení: Škola trvale věnuje pozornost výchovnému a protidrogovému poradenství. Výchovný poradce se aktivně zapojuje do řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků školy. Metodicky a odborně pomáhá ostatním učitelům. Jeho práce je zodpovědná a kvalitní. Metodik prevence se pravidelně zúčastňoval akcí týkajících se problematiky protidrogové prevence, mapoval situaci na škole, řešil problémy, úzce spolupracoval s výchovným poradcem a rodiči. Záměry školy : 11. Řízení školy Hlavním záměrem školy v uplynulém školním roce bylo: 1. Zlepšit výchovně-vzdělávací výsledky školy. 2. Zlepšit spolupráci s rodiči Výchovně vzdělávací výsledky školy Hlavní důraz práce pedagogů školy byl i v letošním roce kladen nejen na vzdělávání, ale především na výchovu žáků s mentálním postižením. I v tomto školním roce jsme spolupracovali při řešení různých problémů s orgánem sociální péče při Městském úřadě v Novém Městě pod Smrkem, s oddělením sociálně-právní ochrany při MÚ ve Frýdlantě, s místním pediatrem, se základní školou. Dále jsme navázali spolupráci se Základní školou v Lázních Libverda. Strana 17 (celkem21)

18 Spolupracovali jsme i s obvodním oddělením Policie ČR v Novém Městě pod Smrkem a Okresním soudem v Liberci. Výchovně vzdělávací práce školy je na dobré úrovni, učiteli jsou uplatňovány a realizovány dlouhodobé cíle ve vzdělávání tak, jak je vytýčila škola. Na žáky jsou kladeny přiměřené a od všech učitelů jednotné požadavky. Učitelé spolu spolupracují, v požadavcích na žáky jsou metodicky jednotní. Jednotný přístup je řešen na poradách. Konaly se pravidelné pedagogické rady, vždy podle měsíčních plánů školy. Školní rok jsme zahájili s menšími problémy. Někteří žáci neměli nakoupené školní pomůcky, které jsou nezbytné pro práci žáka ve škole. Někteří žáci si pomůcky dokupovali až koncem října. Každoročně žáci ze slabých sociálních rodin dostávají příspěvek na nakoupení školních potřeb. Někteří rodiče nejsou v péči soc. odboru, přesto mají tak nízké platy, že i oni měli se zajištěním potřeb a pomůcek problémy. Během roku se však stává, že žák nemá čím psát, rýsovat, do čeho psát atd. Velmi často nemá ve výtvarné výchově na co a čím kreslit. Tlak učitelů na zlepšení této situace byl vyvíjen v průběhu celého školního roku. Pokračovali jsme v záměru zlepšit práci školy. Učitelé i ředitelka školy se zúčastňovali školení, vzájemně si sdělovali poznatky a zkušenosti, ovlivňovali se a pomáhali si. Ve škole byla v provozu školní družina 4x týdně 1hodinu. Návštěvnost školní družiny, kde bylo zapsáno 13 žáků, byla různá podle počasí a ročního období. Ve školní družině velmi dobře pracovala paní učitelka Mgr. Svobodová. Delší provozní doba je zbytečná, protože matky žáků jsou většinou nezaměstnané a děti odcházejí domů na oběd. Prostorově družina vyhovuje Spolupráce s rodiči Pro zlepšení spolupráce s rodiči byla přijata k asistentka pedagoga pro žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí. Asistentka pracovala ve škole i pro celý školní rok 2011/2012. Její pracovní náplní bylo pomáhat žákům a učitelům při práci ve vyučovacích hodinách, spolupráce s učiteli, spolupráce s rodiči, spolupráce s minoritní komunitou v místě školy, doučování žáků. O odpolední práci asistentky nebyl ze strany rodičů a dětí zájem, proto měla asistentka zkrácený pracovní úvazek na 0,75. Spolupráce asistentky s učiteli při vyučovacích hodinách byla hodnocena pozitivně, očekávání ředitelky školy v oblasti zlepšení spolupráce s rodiči bylo naplněno částečně. Rodiče se spoléhali, že asistentka přijde do rodin, do školy už nedocházeli vůbec. Asistentka docházela do rodin, řešila problémy, přinášela cenné poznatky a informace z rodin. I přes její snahu se nám nepodařilo docílit toho, aby rodiče osobně více spolupracovali se školou a navštěvovali ji alespoň v rámci rodičovských schůzek. Rodiče našich žáků vědí, že mají možnost se kdykoliv přijít informovat na své dítě, mohou se zúčastnit kdykoliv vyučování. Této možnosti v letošním školním roce nevyužil nikdo. Jsme rádi, že zájem rodičů přilákaly naše tradiční akce, a že se jich někteří rodiče rádi zúčastnili. Strana 18 (celkem21)

19 O problémech s každoročním vybavením našich žáků do školy jsem se zmínila již výše. K dalším nedorozuměním dochází, když se rodiče nezúčastňují rodičovských schůzek. Mnoho problémů by se vyřešilo, kdyby pravidelně získávali informace ve škole. I v letošním roce byla účast na schůzkách velice malá. Žáci dostávali pravidelně na žádost rodičů domácí úkoly. Úkoly velmi často neplnili. Problémy byly opět u některých rodičů s omlouváním absencí jejich dětí, i když i v této oblasti bylo zaznamenáno zlepšení. Rodiče omlouvají děti pozdě nebo vůbec a často ze zbytečných důvodů. Mnoho zbytečných absencí jsme neomlouvali, pravidelně jsme vyžadovali návštěvu lékaře, často jsme nepřítomnost dítěte ověřovali u lékaře. I v letošním roce, jsme žáky viděné v době nemoci venku, hlásili dětskému, lékaři, ověřovali nutnost setrvání na lůžku a absence pak následně neomlouvali. V této praxi budeme pokračovat i v dalším školním roce Školská rada Ve škole pracuje Školská rada, která zahájila svoji činnost v roce Školská rada má šest členů. Zabývá se hodnocením žáků na vysvědčení, učebními obory, rozpočtem školy a zprávou o její činnosti Spolupráce s Krajským úřadem v Liberci Všichni pracovníci odboru školství aktivně pomáhají škole při řešení problémů. Spolupráce s OŠMTS KÚ v Liberci byla v uplynulém školním roce na celkově velmi dobré úrovni. Finanční prostředky byly dostačující Spolupráce s Městem Nové Město pod Smrkem Velké poděkování patří městu za to, že každoročně přispívá nemalou finanční částkou na sportovní a kulturní akce žáků naší školy, bez níž bychom převážnou část akcí školy vůbec nemohli zorganizovat. Škola přispívá články do Novoměstských novin Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola spolupracuje s místní základní školou, s Domem dětí a mládeže, se Základní školou Lázně Libverda, Speciálními školami Frýdlant a ostatními výše již uvedenými institucemi. Hodnocení: Škola spolupracuje na dobré úrovni se všemi zainteresovanými partnery Kontrola KÚ 12. Údaje o výsledcích kontrol Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola z KÚ Libereckého kraje. Strana 19 (celkem21)

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace tel. 778 525 991, e-mail reditel@zskamennajbc.cz, http://zskamennajbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014.

Výroční zpráva byla schválena na poradě Školské rady dne 15. 10. 2014 a projednána na poradě pracovníků školy dne 13. 10. 2014. Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 10, 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle Vyhlášky 2005/15

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva 2010/2011 V Liberci 31. 8. 2011 Výroční zprávu za školní rok 2010/11: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy Mgr. Eva Slováková, ředitelka školy pedagogická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy a Mateřské školy Třebívlice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2009-2010 Zpracovala: Mgr.Aranka Klupáková Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž

ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž Základní škola praktická a Základní škola speciální Kroměříž 1.máje 29, 767 1 Kroměříž IČO: 47 93 45 81 Tel./fax 573 331 961, tel. 573 338 882, 573 338 68, 573 358 21 E-mail: zvs.km@volny.cz Bankovní spojení:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy . Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013-2014 č. j.: ZSG-330/2014 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace adresa: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, telefon: 485 110 677, e-mail: stastny.zsms@seznam.cz, webové

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2010/2011 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené

d) Druh škol: Základní škola pro žáky s narušenou komunikační schopností Základní škola pro sluchově postižené 1. Základní údaje o škole (zařízení) a) Název školy: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace Adresa: E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec 14 Právní forma: Právnická

Více