Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá C/02 Vydal Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž dne , č.j. Ř Platnost od počínaje 1. ročníkem.

2 Obsah 1 Identifikační údaje o škole: Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Materiální, prostorové, technické vybavení školy Charakteristika oboru, vzdělávaných žáků Charakteristika oboru vzdělání Organizace vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Uplatnění absolventa Charakteristika pedagogického sboru Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků s kombinací postižení Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Člověk a životní prostředí Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Učební plán Tabulka přehledu vyučovaných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy ŠVP Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná / Zdravotní tělesná výchova Rodinná výchova Stolničení Společenská výchova Výživa a příprava pokrmů Ruční práce praktická cvičení Pěstitelské a domácí práce Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a diagnostika Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Autoevaluace školy

3 7 Kolektiv autorů: Inovace ŠVP:

4 1 Identifikační údaje o škole: Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Praktická škola dvouletá C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Předkladatel: Jméno ředitele: Kontakty pro komunikaci se školou: Další kontakty : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Ing. Petr Hajný Ludmila Paťavová sekretariát Mgr.Svatava Mlčochová, zást. řed., koordinátor ŠVP Mgr. Marcel Hábl, vých.poradce Telefonní číslo: Fax: ová adresa: Adresa webu: IČO: IZO Zřizovatel: Zlínský kraj Adresa: třída T. Bati 21, Zlín Kontakty : Střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání: RVP C/02 Praktická škola dvouletá Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne , č.j / ŠVP Praktická škola dvouletá C/02 je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz 16 ve znění pozdějších úprav 4

5 2 Charakteristika školy Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu : Praktická škola dvouletá Kód a název oboru vzdělání: C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Úplnost a velikost školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol a školských zařízení. Nachází se v komplexu budov Na Lindovce, ulice Pavlákova, Štěchovice domov mládeže a sportovní hala. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních projektů a stáží a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Škola nabízí čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou, tříleté střední vzdělání obory H s výučním listem. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje škola vzdělání v tříletých oborech středního vzdělání s výučním listem obory E a dvouletý obor C- praktická škola dvouletá, ukončená závěrečnou zkouškou. Vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté probíhá v budově C v areálu školy Na Lindovce. Přehled oborů vzdělání v SŠHS Kroměříž: Obory s maturitní zkouškou M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie o o o o zaměření Kuchař-kuchařka zaměření Číšník-servírka zaměření Kuchař-číšník zaměření Wellness TŘÍLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ s výučním listem H/01 Kuchař-číšník, o zaměření Kuchař 5

6 o o zaměření Číšník, servírka zaměření Kuchař - číšník H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01 Zahradník H/02 Jezdec a chovatel koní H/01 Prodavač TŘÍLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ s výučním listem určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Potravinářská výroba E/01 Zednické práce E/01 Strojírenské práce Dvouletý obor - střední vzdělání se závěrečnou zkouškou C/02 Praktická škola dvouletá Materiální, prostorové, technické vybavení školy Vyučování oboru Praktická škola dvouletá probíhá v komplexu Střední školy hotelové a služeb (SŠHS) Kroměříž, Na Lindovce budova C. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby byl dodržován ZP a žáci měli potřebné přestávky na jídlo a oddech. Ve škole se vzdělávají především žáci z kraje Zlínského, ale i z Olomouckého a Jihomoravského Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do vyučování, je k dispozici domov mládeže, který je umístěn přímo v areálu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Domov mládeže poskytuje celodenní péči. Žáci mají zajištěné celodenní stravování. Dvě jídelny s obsluhou nabízejí výběr z několika druhů jídel. Žáci jsou ubytování v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Žáci mohou v rámci mimoškolních aktivit využívat tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, hernu stolního tenisu a kulečníku, klubovny, učebnu výpočetní techniky, knihovnu, zařízené kuchyňky a společenský sál. Domov mládeže zabezpečuje rozmanité zájmový kroužky. 6

7 Škola zajišťuje velké množství komerčních akcí, výhodou je velký společenského sál, multimediální učebny, auly, restaurace, bar, dvě jídelny, sportovní haly a ubytování přímo v areálu školy v místě školy. Teoretické předměty se vyučují v kmenových nebo v odborných učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, dataprojektor, DVD přehrávače, CD přehrávače). Učební pomůcky potřebné pro výuku škola každoročně inovuje. V teoretické výuce všeobecných a odborných předmětů jsou využívány názorné demonstrační pomůcky, jako např.: ruční kuchyňské nářadí, model trávicí soustavy, instruktážní videa na přípravu pokrmů, výukové obrazy, nástěnné tabule, tematické panely, odborná literatura (receptury teplých, studených pokrmů a nápojů, odborné časopisy). Výuka předmětu informatika probíhá v odborné učebně s kapacitou 15 žáků, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením na internet. Žáci mají na každý školní rok zapůjčeny učebnice k výuce všeobecných i odborných předmětů. Výuka tělesné výchovy probíhá ve třech vybavených tělocvičnách, posilovně a venkovním sportovním areálu Pionýrská louka. Vybavení tělocvičny umožňuje výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení sportovního areálu umožňuje provádět atletické disciplíny, kolektivní míčové hry a tenis. Odborné předměty a činnosti jsou realizovány v prvním i druhém ročníku v budově školy v rámci skupinové výuky pod vedením odborného učitele ve cvičných kuchyních a odborných učebnách. Škola využívá pro skupinovou výuku v předmětu výživa a příprava pokrmů tři cvičné kuchyně, které jsou vybaveny potřebným zařízením pro realizaci praktické výuky : kuchyňskými linkami, elektrickými sporáky, plynovým sporákem, odsávači par s centrálním osvětlením, ledničkami, mrazákem, elektrickými ručnímu mixéry, ponornými mixéry, kuchyňské roboty, mikrovlnnými troubami, varnými konvicemi, toustovačem, sendvičovačem, sušičkou na ovoce, nerezovými pracovními stoly, váhami stolními a digitálními, nerezovými dvojitými dřezy, výlevkou a lapačem tuků. Kuchyňské linky jsou vybaveny potřebným stolním nádobím, nářadím k přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně (nože, masové vidlice, vařečky, obracečky, kleště na pečivo, sekáčky na maso, nůžky na drůbež, naběračky), pomůckami na pečení, formami na bábovky a dorty. Nedílnou součástí výuky předmětu stolničení a výživa a příprava pokrmů jsou dvě stolovny pro realizaci praktické výuky. Výuka ručních prací probíhá v odborné učebně. Součástí výuky je ruční a strojové šití, keramické a dekorační práce. Učebna je vybavena potřebným zařízením: šicími stroji, žehlicími prkny, rukávníky, žehličkami, tkalcovským stavem, keramickou pecí a pomůckami pro dekorativní činnosti. Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity Pravidelně pořádáme školní kuchařské a sportovní soutěže v rámci prvního a druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Pro žáky školy jsou ve školním roce připraveny návštěvy divadelních představení, přednášky a besedy na různá témata (závislosti, násilí, trestní zodpovědnost, odborné přednášky apod.), žáci absolvují odborné exkurze z oblasti odborných i všeobecných předmětů a školní výlety. 2.2 Charakteristika oboru, vzdělávaných žáků 7

8 2.2.1 Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. ŠVP poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností se zaměřením na výživu a přípravu pokrmů, stolničení, rodinnou výchovu, ruční, pěstitelské a domácí práce, které povedou k jejich dalšímu profesnímu uplatnění. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít v dalším vzdělávání. Charakteristika vzdělávaných žáků Praktická škola dvouletá je zaměřena na vzdělávání žáků, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálněpedagogickém centru a na základě tohoto vyšetření je diagnostikováno zařazení těchto žáků do režimu speciálního vzdělávání. Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se zdravotním postižením a to středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy Organizace vzdělávání Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je organizace výuky realizována tak, aby byly respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i sociální. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky. Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu je Školní řád Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením nebo s autismem, kteří ukončili: povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; povinnou školní docházku v základní škole speciální; povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna) u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického šetření. Zdravotní požadavky: 8

9 V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení jsou stanoveny požadavky na žáky, které důsledně respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů (výživa a příprava pokrmů, stolničení, rodinná výchova a ruční práce) a z praktické zkoušky z odborných předmětů (výživa a příprava pokrmů a stolničení). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání Uplatnění absolventa Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti různými školeními a kurzy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru vzdělávání Praktická škola dvouletá zajišťují ve škole kvalifikovaní učitelé všeobecných a odborných předmětů, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a školní psycholog. Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou a speciálně pedagogickou způsobilost. Vyučující si v rámci celoživotního vzdělávání svou odbornost prohlubují nebo rozšiřují formou institucionálního vzdělávání studia nebo formou interního vzdělávání ve škole (metodické orgány). Další doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů v rámci DVPP. K odbornému rozvoji využívají učitelé semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností ve spolupráci např. s UP Olomouc, MU Brno. Odborné znalosti jsou doplňovány samostudiem, odbornými semináři, projekty pořádanými pod záštitou Evropských strukturálních fondů. 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Praktická škola dvouletá poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími institucemi a organizacemi: Pedagogicko- psychologická poradna Kroměříž, Krajská pedagogicko psychologická poradna Zlín 9

10 Výchovní poradci základních a speciálních škol, ze kterých žáci přicházejí Praktičtí lékaři pro děti a dorost, specialisté, dětský klinický psycholog Speciální pedagogické centrum SPC pro žáky s více vadami Kroměříž Odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu - úsek sociálně právní ochrany dětí - Kroměříž a příslušné soc. odbory, dle bydliště žáků Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování Školní psycholog SŠHS Kroměříž V rámci dalšího uplatnění absolventů škola dlouhodobě spolupracuje při zajišťování a vykonávání praxí - odborných činností se sociálními partnery: Jídelna při ÚSP Kroměříž Havlíčkova (Barborka) Školní jídelna COPT Kroměříž Chráněná dílna Horizont Kroměříž Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP je založena na vzájemné spolupráci při zajišťování exkurzí, praxí a besed. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci Spolupráci s rodiči věnujeme zvýšenou pozornost. Mimo konání pravidelných třídních schůzek mohou rodiče využívat i konzultační hodiny vyučujících, školního metodika prevence, výchovné poradkyně a školního psychologa k řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků. Rodiče mají k dispozici pro sledování absence a klasifikace žáků přístup do programu Bakalář prostřednictvím www stránek školy. Rodiče mají také možnost aktivně se zapojit do činnosti a komunikovat se školou prostřednictvím SRPŽŠ a školské rady při SŠHS Kroměříž. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Evropská unie dává školám možnosti čerpat finanční prostředky na aktivity, spojené s financovatelnými projekty. Pro naší školu jsou prospěšné projekty, zaměřené do vzdělání v obecné rovině. Jedná se jak o podpory vzdělávání, které je hlavní činností školy, tak o podpory nadstandardních forem vzdělávání. Pro pomoc vlastnímu vzdělávání škola využívá projekty, z nichž je možné financovat výjezdy žáků do zahraničí, spolupráci se zahraničními školami, proškolování pedagogických pracovníků, nebo pomoc při tvorbě pedagogických dokumentů, pomoc při výsledném hodnocení žáků. Velmi potřebnou pomocí je podpora práce psychologa a výchovné poradenství. Pro pomoc nadstandardním formám jsou využívány podpory na vzdělávání dospělých. Škola je zapojena do těchto projektů ESF: RAMPS VIP III NZZ - nová závěrečná zkouška UNIV 2 Kraje 10

11 Díky zapojeni do projektu EU peníze školám (Operačni program Vzdělavani pro konkurenceschopnost) byla škola vybavena moderní didaktickou technikou sloužící ke zkvalitnění, zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky. Mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami : Hotelové lyceum Condorcet, Arcachon, Francie P. S. A. R. Luigi Carnacina, Bardolino, Itálie Zespol Szkol Ekonomicznych im. Oskara Langego, Wodzislaw Slaski, Polsko 11

12 3 Charakteristika ŠVP Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu : Praktická škola dvouletá Kód a název oboru vzdělání: C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Zaměření školy V Praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové a sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) a žáci se zdravotním znevýhodněním. Speciální vzdělávání se uskutečňuje především pomocí podpůrných opatření, přičemž jsou respektovány Zásady práce se zdravotně postiženými žáky. Vzdělávání v Praktické škole dvouleté navazuje na předchozí vzdělávání, je zaměřeno na rozšiřování vědomostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zejména na získávání a rozšiřování praktických dovedností v oblasti: gastronomie - výživa a příprava pokrmů, znalosti zásad stolničení a společenského chování, získávání a rozšiřování dovedností v rámci ručních prací ( šití, ošetřování a údržba oděvů, keramické a dekorační práce), rozvíjení dovedností v oblasti pěstitelských a domácích prací, estetického cítění, praktického využití znalostí a dovedností z oblasti péče o zdraví, rodinu, sebeobslužných prací a vedení domácnosti, rozvíjení praktického využívání počítačů k získávání a zpracování informací ve vzdělávacích oblastech, ke vzájemné komunikaci s okolím a k seberealizaci při zájmových činnostech 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák vhodně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. 12

13 Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů a ke konkrétní situaci v pedagogickém procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí soustavnou snahu o získávání a rozvíjení požadovaných znalostí, dovedností, vlastností a schopností, dále se zaměřují na vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, vstřícné jednání, schopnost spolupra-covat, rozhodovat apod. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu a schopnosti jednotlivých žáků. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a opírá se o zájem o předmět. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jejich požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém bude uplatňovat své schopnosti a kde bude také umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Základním nástrojem rozvoje klíčových kompetencí jsou vhodné vyučovací strategie, postupy, diskuse, výklad s návazností na znalosti žáků, řízený rozhovor, brainstorming, brainwriting, samostatné řešení úkolů, problémové učení, skupinová práce/individuální práce, práce s textem, čtení textu s porozuměním, práce s počítačem / informačními a komunikačním technologiemi, praktická cvičení, modelové situace, zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod, setkávání s odborníky/ besedy, odborné exkurze, zařazování vhodných témat a příkladů z praxe. Důležité je přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků vzhledem k jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem po stránce psychické, fyzické i sociální. Důležitou složkou teoretické a praktické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou nástěnné obrazy, pracovní listy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové a odborné kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáka do akcí školy. Praktické vyučování/odborné předměty a činnosti umožňují žákům využití teoretických poznatků v praktických činnostech, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro praktický život tak, aby žáci získali jistotu při provádění praktických činností, byli dle svých možností samostatní, dokázali prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjejí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků, postupů a dodržování. Způsob rozvoje odborných a klíčových kompetencí Klíčové kompetence jsou soubory vědomostí, dovedností a postojů, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích a životních situacích. Umožňují žákům přizpůsobovat se měnícímu se prostředí, usnadňovat celoživotní vzdělávání a maximální zapojení jedince do společnosti. 13

14 Přehled uplatňování klíčových kompetencí Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Odborné kompetence Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná/zdravotní tělesnávýchova Rodinná výchova Výživa a příprava pokrmů Stolničení Společenská výchova Ruční práce Pěstitelské a domácí práce Vzdělávání v praktické škole dvouleté rozvíjí klíčové kompetence získané na úrovni základního vzdělávání a utváří odborné kompetence. Rozvíjení klíčových kompetencí vychází z osobnostních dispozic, fyzických předpokladů žáků a musí důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti. Ve výuce se klíčové kompetence rozvíjejí prostřednictvím všeobecných předmětů, odborných předmětů a odborných činností, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku (např. exkurze, besedy, cvičení, mimoškolní aktivity), kterých se žáci sami aktivně účastní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni jejich schopností a možností. V rámci vzdělávání jsou vytvářeny a rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 14

15 kompetence občanské a kompetence pracovní. Kompetence k učení Žák by měl: osvojit si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu; využívat vhodně naučené metody a techniky učení; uplatňovat znalosti k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností; reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku; používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností; dokázat vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě. Kompetence k řešení problémů Žák by měl: rozpoznat problémy a hledat způsob jejich řešení; řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby; přijímat důsledky svých rozhodnutí; dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Kompetence komunikativní Žák by měl: rozvinout své komunikační dovednosti; dokázat se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou; naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat; vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou se snažit obhájit svůj názor; využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky; využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráce s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Žák by měl: orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla společenského chování; uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby; jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým; respektovat práva a povinnosti svá i ostatních, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a postupy. Kompetence občanské Žák by měl: 15

16 respektovat základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití; zvládat běžnou komunikaci s úřady; zdůvodnit význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí; podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje; respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví; rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky. Kompetence pracovní Žák by měl: mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti; chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu; plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých; znát možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb; řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce. Odborné kompetence Ve středním vzdělávání jsou klíčové kompetence doplněny o odborné kompetence, které neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují. K jejich osvojení směřuje veškerý vzdělávací obsah. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Tvoří soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u žáků praktické školy dvouleté. Stanovené odborné kompetence by měly být dosažitelné pro většinu žáků. V rámci vzdělávání jsou vytvářeny a rozvíjeny tyto odborné kompetence: Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Žák by měl: dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a předpisy požární ochrany; používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností; spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí. Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb Žák by měl: dodržovat stanovené normy a předpisy; pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby, pracovat v souladu s technologickými postupy; zvolit vhodné materiály, vybrat a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané pracovní činnosti; zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 16

17 Žák by měl: znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení; posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu jejich vlivu na životní prostředí; nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí. Odborné kompetence zaměřené na praktické činnosti ( příprava pokrmů, stolničení, rodinná výchova, ruční, pěstitelské a domácí práce) se vztahují k výkonu pracovní činnosti a charakterizují způsobilost absolventa praktické školy dvouleté ke konkrétní pracovní činnosti. Žák by měl: osvojit si základní vědomosti z oblasti správné výživy a stravovacích návyků zvládnout základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů osvojit si technologické postupy při přípravě pokrmů získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin dodržovat odpovídající společenské chování zvládnout zásady správného stolování, dodržování společenských zásad a etikety při stolování získat poznatky o stolním inventáři a možnosti a vhodnosti jeho použití uvědomit si souvislosti a důležitosti využití estetického prostředí při stolování dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci v dílnách, při ručním i strojovém šití a rukodělných činnostech dodržovat správné pracovní postupy a hygienické návyky, osvojit si práci v kolektivu získat znalosti a dovednosti v oblasti textilních materiálů, jejich oprav a údržby osvojit si základní dovednosti při obsluze šicího stroje a jeho údržby, používat základní ruční stehy získat manuální dovednosti při výrobě keramiky a drobných dekoračních předmětů osvojit si znalosti práv a povinností v oblasti partnerských vztahů, rodinného života a plnění základních rolí v rodině, uvědomit si důležitost výchovy k rodičovství, role otce, matky, péče o člena rodiny, získat a rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti v oblasti péče o domácnost, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 3.3 Vzdělávání žáků s kombinací postižení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno v souladu se z. č. 561/2004 Sb., školský zákon (především 16), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů 17

18 RVP PRŠ 2 stanoví podmínky pro vzdělávání žáků především s mentálním postižením, mentálním postižením v kombinaci s jiným zdravotním postižením a žáků s autismem. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko- psychologická poradna, Středisko výchovné péče) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v kombinaci s mentálním postižením Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vzdělávat žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu. Žáci s tělesným postižením nebo se zdravotním znevýhodněním by za použití adekvátních prostředků výuky (podpůrných opatření, odpovídajících forem a metod výuky, přizpůsobených podmínek vzdělávání) neměli mít se splněním vzdělávacích programů větší obtíže. Problém může nastat v případě častých onemocnění, rehabilitačních pobytů v lázních atd., což způsobí velké absence, a tím i obtíže při plnění školních požadavků. V tomto případě se zdá jako vhodné rozvrhnout obsah učiva do více ročníků a zvolit individuální vzdělávací plán. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit podle individuálních potřeb a možností žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. Vzdělávání žáků s vícečetným postižením Pro tyto žáky je nutné zabezpečit: uplatňování zdravotních hledisek a respektování individuality a potřeb žáka; využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání; uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání; uplatňování alternativních forem komunikace; zohledňování druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a v praktických činnostech; možnost způsobu úpravy vzdělávacího programu (délku studia, učební plány, vzdělávací obsah, organizaci výuky); upravení výsledků vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich možností, a těmto výsledkům přizpůsobit i výběr učiva; umožnění v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga a v případě potřeby i osobního asistenta; podporování zájmu žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky, vzhledem k sociálnímu uplatnění absolventa; odstraňování architektonických bariér a provádění potřebných změn, případně úprav školního prostředí; 18

19 spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, se sociálními partnery v regionu, s úřady práce; spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry) a s dalšími odborníky a sociálními partnery. Práce se žáky se SVP spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných postupů. Pro každého žáka volíme vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné kompetence. Podpůrná opatření, (která jsou odlišná nebo jsou poskytovaná nad rámec individuálních a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků na běžných školách - viz doporučení SPC), využívají speciálních pedagog metod (reedukace, kompenzace) s cílem plné integrace jedince do společnosti, popř. adaptace jedince na společenské prostředí, dále využívají postupů, zásad (např. zdůraznění zásady názornosti, zásady přiměřenosti, zásady opakování), forem a prostředků vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic, didaktických materiálů apod. Individuální přístup respektující druh a míru postižení žáka je zvýrazněn i organizací vzdělávání (nižší počty žáků ve třídách, ve skupinách při odborném výcviku, stálý dohled učitelů odborného výcviku při praktickém vyučování apod.). 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí vzdělávání v praktické škole. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají dále rozvíjet osobnost žáka, především v oblasti postojů a hodnot. Obsahová náplň průřezových témat je realizována v rámci vyučovacích hodin v předmětech v 1. i 2. ročníku. Průřezová témata jsou přizpůsobena aktuálním potřebám, schopnostem a možnostem žáků vzdělávaných v praktické škole. Jejich uskutečňování je prováděno vhodnými metodami výuky: aktivizující metody (rozhovor, diskuse, příklady z praxe), řešení problémových úkolů, volné psaní, myšlenková mapa, formou didaktických her, modelových situačních her ( hraní rolí), skupinová a kooperativní výuka, brainstorming, debatní kruh, výuka podporovaná ICT, besedy, tematické vycházky, exkurze. Ve vzdělávání v praktické škole dvouleté jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti 19

20 Přehled začlenění průřezových témat do předmětů/ročníků Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova (Člověk a životní prostředí) Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Svět práce Sebeprezentace Pracovně právní legislativa Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná/zdravotní tělesnávýchova Rodinná výchova Stolničení Společenská výchova Výživa a příprava pokrmů Ruční práce Pěstitelské a domácí práce Osobnostní a sociální výchova Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě. Jeho 20

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 44. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá je zpracován na základě

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program pro vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté Platnost ŠVP: od 1.9.2012 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá Škola pro život III

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá Škola pro život III Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá Škola pro život III Č.j.: ZSMSCL 200/10 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá

Více

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží

Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží Školní vzdělávací program Prodavač pro smíšené zboží OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11

Více

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK

Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK Školní vzdělávací program ZÁMEČNÍK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 PROFIL ABSOLVENTA...4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU...6 ORGANIZAČNÍ, PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...11 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01. Krejčí. 2. verze, platná od 1. 9. 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 31 58 H /01 Krejčí Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní studium Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 1 ŠVP zpracován

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Školní vzdělávací program praktická škola dvouletá Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace ázev

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání. Modrá škola Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Praktická škola dvouletá 78 62 C/02 1 Základní škola a Střední škola, Praha

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola,turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zlatník a klenotník Obor vzdělání: 82-51- H/003 Zlatník a klenotník

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@issturnov.cz, www.issturnov.cz

Více

Malířské a natěračské práce

Malířské a natěračské práce a Praktická škola, Hlučín příspěvková organizace, Čs. armády 336/4a Školní vzdělávací program: Malířské a natěračské 36-57-E/01 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy a adresa: Odborné učiliště příspěvková

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 PROFIL ABSOLVENTA...3 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství

Školní vzdělávací program. Textilní výroba Tkalcovství Školní vzdělávací program Textilní výroba Tkalcovství Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Textilní a oděvní výroba Kód: 31-57-E/01

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/9/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KUCHAŘ-ČÍŠNÍK OBOR VZDĚLÁNÍ KUCHAŘ-ČÍŠNÍK 65-51-H/01 OBSAH 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 3. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Školní vzdělávací program Provozní služby Platnost: od 1.9.2010 Obsah Identifikační údaje. 2 1 Profil absolventa 3 1.1 Pracovní uplatnění

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK

Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Školní vzdělávací program AUTOMECHANIK Odborný výcvik 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍ PROGRAMU... 6 SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY... 11

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ A GASTRONOMIE HOTELU INTERNATIONAL, S.R.O. PRAHA 6, Koulova 15 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název: Stravovací služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65 51 H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více