Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž"

Transkript

1 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Školní vzdělávací program Praktická škola dvouletá C/02 Vydal Ing. Petr Hajný, ředitel Střední školy hotelové a služeb Kroměříž dne , č.j. Ř Platnost od počínaje 1. ročníkem.

2 Obsah 1 Identifikační údaje o škole: Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Materiální, prostorové, technické vybavení školy Charakteristika oboru, vzdělávaných žáků Charakteristika oboru vzdělání Organizace vzdělávání Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Uplatnění absolventa Charakteristika pedagogického sboru Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Vzdělávání žáků s kombinací postižení Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Člověk a životní prostředí Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví Učební plán Tabulka přehledu vyučovaných předmětů Poznámky k učebnímu plánu Přehled využití týdnů ve školním roce Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnovy ŠVP Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná / Zdravotní tělesná výchova Rodinná výchova Stolničení Společenská výchova Výživa a příprava pokrmů Ruční práce praktická cvičení Pěstitelské a domácí práce Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a diagnostika Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími Autoevaluace školy

3 7 Kolektiv autorů: Inovace ŠVP:

4 1 Identifikační údaje o škole: Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Praktická škola dvouletá C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Předkladatel: Jméno ředitele: Kontakty pro komunikaci se školou: Další kontakty : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Ing. Petr Hajný Ludmila Paťavová sekretariát Mgr.Svatava Mlčochová, zást. řed., koordinátor ŠVP Mgr. Marcel Hábl, vých.poradce Telefonní číslo: Fax: ová adresa: Adresa webu: IČO: IZO Zřizovatel: Zlínský kraj Adresa: třída T. Bati 21, Zlín Kontakty : Střední vzdělávání žáků v oboru vzdělání: RVP C/02 Praktická škola dvouletá Vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne , č.j / ŠVP Praktická škola dvouletá C/02 je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve smyslu Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, viz 16 ve znění pozdějších úprav 4

5 2 Charakteristika školy Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu : Praktická škola dvouletá Kód a název oboru vzdělání: C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Úplnost a velikost školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž je škola zřízená Zlínským krajem, která je vytvořena sloučením několika škol a školských zařízení. Nachází se v komplexu budov Na Lindovce, ulice Pavlákova, Štěchovice domov mládeže a sportovní hala. Svým žákům nabízí vedle povinné výuky mnoho zajímavých aktivit včetně zahraničních projektů a stáží a zájemcům může poskytovat nové formy dalšího vzdělávání. Škola nabízí čtyřleté střední vzdělání s maturitní zkouškou, tříleté střední vzdělání obory H s výučním listem. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje škola vzdělání v tříletých oborech středního vzdělání s výučním listem obory E a dvouletý obor C- praktická škola dvouletá, ukončená závěrečnou zkouškou. Vzdělávání žáků Praktické školy dvouleté probíhá v budově C v areálu školy Na Lindovce. Přehled oborů vzdělání v SŠHS Kroměříž: Obory s maturitní zkouškou M/01 Hotelnictví L/01 Gastronomie o o o o zaměření Kuchař-kuchařka zaměření Číšník-servírka zaměření Kuchař-číšník zaměření Wellness TŘÍLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ s výučním listem H/01 Kuchař-číšník, o zaměření Kuchař 5

6 o o zaměření Číšník, servírka zaměření Kuchař - číšník H/01 Cukrář H/01 Pekař H/01 Zahradník H/02 Jezdec a chovatel koní H/01 Prodavač TŘÍLETÉ STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ s výučním listem určené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami E/01 Stravovací a ubytovací služby E/01 Potravinářská výroba E/01 Zednické práce E/01 Strojírenské práce Dvouletý obor - střední vzdělání se závěrečnou zkouškou C/02 Praktická škola dvouletá Materiální, prostorové, technické vybavení školy Vyučování oboru Praktická škola dvouletá probíhá v komplexu Střední školy hotelové a služeb (SŠHS) Kroměříž, Na Lindovce budova C. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně. Organizace teoretického i praktického vyučování je řešena tak, aby byl dodržován ZP a žáci měli potřebné přestávky na jídlo a oddech. Ve škole se vzdělávají především žáci z kraje Zlínského, ale i z Olomouckého a Jihomoravského Pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do vyučování, je k dispozici domov mládeže, který je umístěn přímo v areálu Střední školy hotelové a služeb Kroměříž. Domov mládeže poskytuje celodenní péči. Žáci mají zajištěné celodenní stravování. Dvě jídelny s obsluhou nabízejí výběr z několika druhů jídel. Žáci jsou ubytování v třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Žáci mohou v rámci mimoškolních aktivit využívat tělocvičnu, posilovnu, tenisové kurty, hernu stolního tenisu a kulečníku, klubovny, učebnu výpočetní techniky, knihovnu, zařízené kuchyňky a společenský sál. Domov mládeže zabezpečuje rozmanité zájmový kroužky. 6

7 Škola zajišťuje velké množství komerčních akcí, výhodou je velký společenského sál, multimediální učebny, auly, restaurace, bar, dvě jídelny, sportovní haly a ubytování přímo v areálu školy v místě školy. Teoretické předměty se vyučují v kmenových nebo v odborných učebnách, které jsou vybaveny běžnou technikou (tabule, dataprojektor, DVD přehrávače, CD přehrávače). Učební pomůcky potřebné pro výuku škola každoročně inovuje. V teoretické výuce všeobecných a odborných předmětů jsou využívány názorné demonstrační pomůcky, jako např.: ruční kuchyňské nářadí, model trávicí soustavy, instruktážní videa na přípravu pokrmů, výukové obrazy, nástěnné tabule, tematické panely, odborná literatura (receptury teplých, studených pokrmů a nápojů, odborné časopisy). Výuka předmětu informatika probíhá v odborné učebně s kapacitou 15 žáků, každý žák má k dispozici osobní počítač s potřebným softwarovým vybavením a připojením na internet. Žáci mají na každý školní rok zapůjčeny učebnice k výuce všeobecných i odborných předmětů. Výuka tělesné výchovy probíhá ve třech vybavených tělocvičnách, posilovně a venkovním sportovním areálu Pionýrská louka. Vybavení tělocvičny umožňuje výuku gymnastiky, sálových her a kondiční přípravu. Vybavení sportovního areálu umožňuje provádět atletické disciplíny, kolektivní míčové hry a tenis. Odborné předměty a činnosti jsou realizovány v prvním i druhém ročníku v budově školy v rámci skupinové výuky pod vedením odborného učitele ve cvičných kuchyních a odborných učebnách. Škola využívá pro skupinovou výuku v předmětu výživa a příprava pokrmů tři cvičné kuchyně, které jsou vybaveny potřebným zařízením pro realizaci praktické výuky : kuchyňskými linkami, elektrickými sporáky, plynovým sporákem, odsávači par s centrálním osvětlením, ledničkami, mrazákem, elektrickými ručnímu mixéry, ponornými mixéry, kuchyňské roboty, mikrovlnnými troubami, varnými konvicemi, toustovačem, sendvičovačem, sušičkou na ovoce, nerezovými pracovními stoly, váhami stolními a digitálními, nerezovými dvojitými dřezy, výlevkou a lapačem tuků. Kuchyňské linky jsou vybaveny potřebným stolním nádobím, nářadím k přípravě pokrmů teplé a studené kuchyně (nože, masové vidlice, vařečky, obracečky, kleště na pečivo, sekáčky na maso, nůžky na drůbež, naběračky), pomůckami na pečení, formami na bábovky a dorty. Nedílnou součástí výuky předmětu stolničení a výživa a příprava pokrmů jsou dvě stolovny pro realizaci praktické výuky. Výuka ručních prací probíhá v odborné učebně. Součástí výuky je ruční a strojové šití, keramické a dekorační práce. Učebna je vybavena potřebným zařízením: šicími stroji, žehlicími prkny, rukávníky, žehličkami, tkalcovským stavem, keramickou pecí a pomůckami pro dekorativní činnosti. Další vzdělávací a mimovyučovací aktivity Pravidelně pořádáme školní kuchařské a sportovní soutěže v rámci prvního a druhého ročníku Praktické školy dvouleté. Pro žáky školy jsou ve školním roce připraveny návštěvy divadelních představení, přednášky a besedy na různá témata (závislosti, násilí, trestní zodpovědnost, odborné přednášky apod.), žáci absolvují odborné exkurze z oblasti odborných i všeobecných předmětů a školní výlety. 2.2 Charakteristika oboru, vzdělávaných žáků 7

8 2.2.1 Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola dvouletá doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. ŠVP poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností se zaměřením na výživu a přípravu pokrmů, stolničení, rodinnou výchovu, ruční, pěstitelské a domácí práce, které povedou k jejich dalšímu profesnímu uplatnění. Získané znalosti a dovednosti mohou žáci využít v dalším vzdělávání. Charakteristika vzdělávaných žáků Praktická škola dvouletá je zaměřena na vzdělávání žáků, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálněpedagogickém centru a na základě tohoto vyšetření je diagnostikováno zařazení těchto žáků do režimu speciálního vzdělávání. Školní vzdělávací program je vypracován pro žáky se zdravotním postižením a to středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy Organizace vzdělávání Vzdělávání v praktické škole dvouleté se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Vzhledem ke speciálním vzdělávacím potřebám žáků je organizace výuky realizována tak, aby byly respektovány individuální zvláštnosti a schopnosti žáků po stránce psychické, fyzické i sociální. Ve výjimečných případech může ředitel školy délku vzdělávání prodloužit nejvýše o dva školní roky. Základním dokumentem, který zajišťuje jednotnost v celém výchovně vzdělávacím procesu je Školní řád Střední školy hotelové a služeb Kroměříž Podmínky pro přijetí ke vzdělávání v praktické škole dvouleté Praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením nebo s autismem, kteří ukončili: povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; povinnou školní docházku v základní škole speciální; povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání; základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy. Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko-psychologická poradna) u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického šetření. Zdravotní požadavky: 8

9 V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závažnosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. Na základě jeho doporučení jsou stanoveny požadavky na žáky, které důsledně respektují jejich individuální zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení Způsob ukončování vzdělávání a doklad o dosaženém stupni vzdělání Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání, se skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů (výživa a příprava pokrmů, stolničení, rodinná výchova a ruční práce) a z praktické zkoušky z odborných předmětů (výživa a příprava pokrmů a stolničení). Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání Uplatnění absolventa Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické znalosti různými školeními a kurzy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Vzdělávaní žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru vzdělávání Praktická škola dvouletá zajišťují ve škole kvalifikovaní učitelé všeobecných a odborných předmětů, výchovný poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů a školní psycholog. Pedagogičtí pracovníci splňují odbornou a speciálně pedagogickou způsobilost. Vyučující si v rámci celoživotního vzdělávání svou odbornost prohlubují nebo rozšiřují formou institucionálního vzdělávání studia nebo formou interního vzdělávání ve škole (metodické orgány). Další doplnění potřebné kvalifikace je v zájmu školy i pedagogů v rámci DVPP. K odbornému rozvoji využívají učitelé semináře zaměřené na rozvoj pedagogických dovedností ve spolupráci např. s UP Olomouc, MU Brno. Odborné znalosti jsou doplňovány samostudiem, odbornými semináři, projekty pořádanými pod záštitou Evropských strukturálních fondů. 2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Praktická škola dvouletá poskytuje speciální vzdělávání žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Při péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje škola s následujícími institucemi a organizacemi: Pedagogicko- psychologická poradna Kroměříž, Krajská pedagogicko psychologická poradna Zlín 9

10 Výchovní poradci základních a speciálních škol, ze kterých žáci přicházejí Praktičtí lékaři pro děti a dorost, specialisté, dětský klinický psycholog Speciální pedagogické centrum SPC pro žáky s více vadami Kroměříž Odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu - úsek sociálně právní ochrany dětí - Kroměříž a příslušné soc. odbory, dle bydliště žáků Středisko výchovné péče a výchovné ústavy v případě žáků s poruchami chování Školní psycholog SŠHS Kroměříž V rámci dalšího uplatnění absolventů škola dlouhodobě spolupracuje při zajišťování a vykonávání praxí - odborných činností se sociálními partnery: Jídelna při ÚSP Kroměříž Havlíčkova (Barborka) Školní jídelna COPT Kroměříž Chráněná dílna Horizont Kroměříž Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP je založena na vzájemné spolupráci při zajišťování exkurzí, praxí a besed. Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci Spolupráci s rodiči věnujeme zvýšenou pozornost. Mimo konání pravidelných třídních schůzek mohou rodiče využívat i konzultační hodiny vyučujících, školního metodika prevence, výchovné poradkyně a školního psychologa k řešení výchovně vzdělávacích problémů žáků. Rodiče mají k dispozici pro sledování absence a klasifikace žáků přístup do programu Bakalář prostřednictvím www stránek školy. Rodiče mají také možnost aktivně se zapojit do činnosti a komunikovat se školou prostřednictvím SRPŽŠ a školské rady při SŠHS Kroměříž. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Evropská unie dává školám možnosti čerpat finanční prostředky na aktivity, spojené s financovatelnými projekty. Pro naší školu jsou prospěšné projekty, zaměřené do vzdělání v obecné rovině. Jedná se jak o podpory vzdělávání, které je hlavní činností školy, tak o podpory nadstandardních forem vzdělávání. Pro pomoc vlastnímu vzdělávání škola využívá projekty, z nichž je možné financovat výjezdy žáků do zahraničí, spolupráci se zahraničními školami, proškolování pedagogických pracovníků, nebo pomoc při tvorbě pedagogických dokumentů, pomoc při výsledném hodnocení žáků. Velmi potřebnou pomocí je podpora práce psychologa a výchovné poradenství. Pro pomoc nadstandardním formám jsou využívány podpory na vzdělávání dospělých. Škola je zapojena do těchto projektů ESF: RAMPS VIP III NZZ - nová závěrečná zkouška UNIV 2 Kraje 10

11 Díky zapojeni do projektu EU peníze školám (Operačni program Vzdělavani pro konkurenceschopnost) byla škola vybavena moderní didaktickou technikou sloužící ke zkvalitnění, zvýšení názornosti a atraktivnosti výuky. Mezinárodní spolupráce Škola dlouhodobě spolupracuje se zahraničními školami : Hotelové lyceum Condorcet, Arcachon, Francie P. S. A. R. Luigi Carnacina, Bardolino, Itálie Zespol Szkol Ekonomicznych im. Oskara Langego, Wodzislaw Slaski, Polsko 11

12 3 Charakteristika ŠVP Název a adresa školy : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463, Kroměříž Název školního vzdělávacího programu : Praktická škola dvouletá Kód a název oboru vzdělání: C/02 Praktická škola dvouletá Stupeň poskytovaného vzdělání: Střední vzdělání Délka a forma studia: dvouleté denní Datum platnosti od: Zaměření školy V Praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové a sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) a žáci se zdravotním znevýhodněním. Speciální vzdělávání se uskutečňuje především pomocí podpůrných opatření, přičemž jsou respektovány Zásady práce se zdravotně postiženými žáky. Vzdělávání v Praktické škole dvouleté navazuje na předchozí vzdělávání, je zaměřeno na rozšiřování vědomostí ve všeobecně vzdělávacích předmětech a zejména na získávání a rozšiřování praktických dovedností v oblasti: gastronomie - výživa a příprava pokrmů, znalosti zásad stolničení a společenského chování, získávání a rozšiřování dovedností v rámci ručních prací ( šití, ošetřování a údržba oděvů, keramické a dekorační práce), rozvíjení dovedností v oblasti pěstitelských a domácích prací, estetického cítění, praktického využití znalostí a dovedností z oblasti péče o zdraví, rodinu, sebeobslužných prací a vedení domácnosti, rozvíjení praktického využívání počítačů k získávání a zpracování informací ve vzdělávacích oblastech, ke vzájemné komunikaci s okolím a k seberealizaci při zájmových činnostech 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Stěžejní metody výuky využívané v rámci praktického a teoretického vyučování Během studia je žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, aby uměl pracovat samostatně i v týmu. Výuka pomáhá rozvoji osobnosti a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák vhodně zapojil do společnosti a měl možnost dalšího rozvoje. 12

13 Výchovný a vzdělávací proces je veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění pracovních úkolů a aby zodpovídal za své jednání v různých občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí je veden tak, aby byl soustavný a vykazoval vývojový posun během studia. Metody a formy vzdělávací práce volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětů a ke konkrétní situaci v pedagogickém procesu. V koordinaci s ostatními vyučujícími vyvíjejí soustavnou snahu o získávání a rozvíjení požadovaných znalostí, dovedností, vlastností a schopností, dále se zaměřují na vystupování, estetické cítění, kultivované vyjadřování, vstřícné jednání, schopnost spolupra-covat, rozhodovat apod. Učitelé volí metody podle svých potřeb a zkušeností a s ohledem na charakter vyučovaného předmětu a schopnosti jednotlivých žáků. Uplatňují vhodnou motivaci, která stimuluje práci žáků a opírá se o zájem o předmět. Jednotný přístup pedagogů se promítá v jejich požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích organizovaných školou, na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňování a rozvíjení kompetencí vede k vhodnému zapojení žáka do kolektivu, ve kterém bude uplatňovat své schopnosti a kde bude také umět respektovat druhé a spolupracovat s nimi. Základním nástrojem rozvoje klíčových kompetencí jsou vhodné vyučovací strategie, postupy, diskuse, výklad s návazností na znalosti žáků, řízený rozhovor, brainstorming, brainwriting, samostatné řešení úkolů, problémové učení, skupinová práce/individuální práce, práce s textem, čtení textu s porozuměním, práce s počítačem / informačními a komunikačním technologiemi, praktická cvičení, modelové situace, zařazení her, soutěží, simulačních a situačních metod, setkávání s odborníky/ besedy, odborné exkurze, zařazování vhodných témat a příkladů z praxe. Důležité je přistupovat k jednotlivým žákům diferencovaně podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků vzhledem k jejich individuálním zvláštnostem a schopnostem po stránce psychické, fyzické i sociální. Důležitou složkou teoretické a praktické výuky je používání názorných pomůcek v různé formě, které žákovi usnadňují pochopení učiva, jako jsou nástěnné obrazy, pracovní listy, zvukové nahrávky, instruktážní a výukové video, exkurze. K procvičování a upevňování učiva se využívají různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, soutěže, simulační metody, apod. Velký důraz je kladen na vytváření mezipředmětových vazeb, které rozšiřují klíčové a odborné kompetence žáka. Součástí výuky jsou besedy s odborníky, návštěvy výstav, odborné exkurze, soutěže a různé formy zapojení žáka do akcí školy. Praktické vyučování/odborné předměty a činnosti umožňují žákům využití teoretických poznatků v praktických činnostech, ověření a rozšíření odborných znalostí a pěstování dovedností potřebných pro praktický život tak, aby žáci získali jistotu při provádění praktických činností, byli dle svých možností samostatní, dokázali prakticky použít nabyté znalosti při řešení a plnění praktického úkolu. Žáci jsou vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce jednotlivce i kolektivu. Používané metody rozvíjejí komunikační dovednosti, estetické cítění, upevňování pracovních návyků, postupů a dodržování. Způsob rozvoje odborných a klíčových kompetencí Klíčové kompetence jsou soubory vědomostí, dovedností a postojů, které lze uplatňovat v rozmanitých profesích a životních situacích. Umožňují žákům přizpůsobovat se měnícímu se prostředí, usnadňovat celoživotní vzdělávání a maximální zapojení jedince do společnosti. 13

14 Přehled uplatňování klíčových kompetencí Vyučovací předmět Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní kompetence Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Odborné kompetence Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná/zdravotní tělesnávýchova Rodinná výchova Výživa a příprava pokrmů Stolničení Společenská výchova Ruční práce Pěstitelské a domácí práce Vzdělávání v praktické škole dvouleté rozvíjí klíčové kompetence získané na úrovni základního vzdělávání a utváří odborné kompetence. Rozvíjení klíčových kompetencí vychází z osobnostních dispozic, fyzických předpokladů žáků a musí důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti. Ve výuce se klíčové kompetence rozvíjejí prostřednictvím všeobecných předmětů, odborných předmětů a odborných činností, ale i prostřednictvím různých dalších aktivit doplňujících výuku (např. exkurze, besedy, cvičení, mimoškolní aktivity), kterých se žáci sami aktivně účastní. Žáci získávají dovednosti za různě dlouhou dobu a na rozdílné úrovni jejich schopností a možností. V rámci vzdělávání jsou vytvářeny a rozvíjeny tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, 14

15 kompetence občanské a kompetence pracovní. Kompetence k učení Žák by měl: osvojit si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu; využívat vhodně naučené metody a techniky učení; uplatňovat znalosti k rozšiřování a prohlubování svých vědomostí a dovedností; reagovat na hodnocení ze strany druhých, přijímat radu i oprávněnou kritiku; používat základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí a pracovních činností; dokázat vyhledávat informace a využívat je v praktickém životě. Kompetence k řešení problémů Žák by měl: rozpoznat problémy a hledat způsob jejich řešení; řešit běžné životní situace a překážky, překonávat je přiměřeně ke svým možnostem, případně za pomoci druhé osoby; přijímat důsledky svých rozhodnutí; dokázat přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby. Kompetence komunikativní Žák by měl: rozvinout své komunikační dovednosti; dokázat se v rámci svých možností srozumitelně vyjadřovat ústní, písemnou nebo jinou alternativní formou; naslouchat druhým, rozumět obsahu sdělení a adekvátně na ně reagovat; vyjadřovat své názory a postoje a vhodnou formou se snažit obhájit svůj názor; využívat pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky; využívat získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů a kvalitní spolupráce s ostatními lidmi. Kompetence sociální a personální Žák by měl: orientovat se v základních mravních hodnotách a uplatňovat základní pravidla společenského chování; uvědomovat si nebezpečí možného psychického i fyzického zneužití vlastní osoby; jednat zodpovědně vůči vlastní osobě i druhým; respektovat práva a povinnosti svá i ostatních, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů; dokázat se přiměřeně chovat v krizových situacích i v situacích ohrožujících život podle pokynů kompetentních osob a uplatňovat osvojené dovednosti a postupy. Kompetence občanské Žák by měl: 15

16 respektovat základní práva a povinnosti občanů, společenské normy a pravidla soužití; zvládat běžnou komunikaci s úřady; zdůvodnit význam zdravého životního stylu, chránit své zdraví i zdraví druhých lidí; podílet se na ochraně životního prostředí a jednat v souladu se strategií udržitelného rozvoje; respektovat a chránit naše tradice a kulturní i historické dědictví; rozpoznat nevhodné a rizikové chování, uvědomovat si jeho možné důsledky. Kompetence pracovní Žák by měl: mít osvojeny základní pracovní dovednosti, návyky a postupy pro každodenní běžné pracovní činnosti; chápat význam práce a možnost vlastního zapojení do pracovního procesu; plnit stanovené povinnosti, být schopen spolupráce, respektovat práci svou i druhých; znát možnosti využívání poradenských a zprostředkovatelských služeb; řídit se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i hygieny práce. Odborné kompetence Ve středním vzdělávání jsou klíčové kompetence doplněny o odborné kompetence, které neexistují izolovaně, ale navzájem se prolínají a doplňují. K jejich osvojení směřuje veškerý vzdělávací obsah. Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Tvoří soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u žáků praktické školy dvouleté. Stanovené odborné kompetence by měly být dosažitelné pro většinu žáků. V rámci vzdělávání jsou vytvářeny a rozvíjeny tyto odborné kompetence: Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Žák by měl: dodržovat právní předpisy z oblasti BOZP, hygienické předpisy a předpisy požární ochrany; používat osobní ochranné pracovní prostředky podle prováděných činností; spolupodílet se na vytváření bezpečného pracovního prostředí. Usilovat o kvalitu své práce, výrobků a služeb Žák by měl: dodržovat stanovené normy a předpisy; pracovat podle instrukcí nebo návodu, případně za pomoci druhé osoby, pracovat v souladu s technologickými postupy; zvolit vhodné materiály, vybrat a použít správné pracovní nástroje, pomůcky a technické vybavení podle vykonávané pracovní činnosti; zkontrolovat a zhodnotit kvalitu své vykonané činnosti. Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 16

17 Žák by měl: znát význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční i společenské ohodnocení; posuzovat v pracovním procesu prováděné činnosti z pohledu jejich vlivu na životní prostředí; nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami s ohledem na životní prostředí. Odborné kompetence zaměřené na praktické činnosti ( příprava pokrmů, stolničení, rodinná výchova, ruční, pěstitelské a domácí práce) se vztahují k výkonu pracovní činnosti a charakterizují způsobilost absolventa praktické školy dvouleté ke konkrétní pracovní činnosti. Žák by měl: osvojit si základní vědomosti z oblasti správné výživy a stravovacích návyků zvládnout základní vědomosti z oblasti výživy a uplatňování zásad správné výživy při přípravě pokrmů osvojit si technologické postupy při přípravě pokrmů získat základní dovednosti pro plánování činností spojených s hospodárným nakupováním, uchováváním, skladováním a zpracováním potravin dodržovat odpovídající společenské chování zvládnout zásady správného stolování, dodržování společenských zásad a etikety při stolování získat poznatky o stolním inventáři a možnosti a vhodnosti jeho použití uvědomit si souvislosti a důležitosti využití estetického prostředí při stolování dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny při práci v dílnách, při ručním i strojovém šití a rukodělných činnostech dodržovat správné pracovní postupy a hygienické návyky, osvojit si práci v kolektivu získat znalosti a dovednosti v oblasti textilních materiálů, jejich oprav a údržby osvojit si základní dovednosti při obsluze šicího stroje a jeho údržby, používat základní ruční stehy získat manuální dovednosti při výrobě keramiky a drobných dekoračních předmětů osvojit si znalosti práv a povinností v oblasti partnerských vztahů, rodinného života a plnění základních rolí v rodině, uvědomit si důležitost výchovy k rodičovství, role otce, matky, péče o člena rodiny, získat a rozvíjet základní manuální a pracovní dovednosti v oblasti péče o domácnost, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce 3.3 Vzdělávání žáků s kombinací postižení Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je realizováno v souladu se z. č. 561/2004 Sb., školský zákon (především 16), ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů 17

18 RVP PRŠ 2 stanoví podmínky pro vzdělávání žáků především s mentálním postižením, mentálním postižením v kombinaci s jiným zdravotním postižením a žáků s autismem. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického a psychologického vyšetření. Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení (Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko- psychologická poradna, Středisko výchovné péče) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v kombinaci s mentálním postižením Do skupiny žáků se zdravotním postižením řadíme žáky s tělesným, mentálním, zrakovým nebo sluchovým postižením, žáky s vadami řeči, žáky s autismem, vývojovými poruchami učení nebo chování a žáky se souběžným postižením více vadami. Zdravotním znevýhodněním se rozumí dlouhodobá nemoc, zdravotní oslabení nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování. Podle potřeb žáků lze obsah vzdělávání rozložit do více ročníků, zvolit odlišnou délku vyučovací hodiny nebo vzdělávat žáka na základě individuálního vzdělávacího plánu. Žáci s tělesným postižením nebo se zdravotním znevýhodněním by za použití adekvátních prostředků výuky (podpůrných opatření, odpovídajících forem a metod výuky, přizpůsobených podmínek vzdělávání) neměli mít se splněním vzdělávacích programů větší obtíže. Problém může nastat v případě častých onemocnění, rehabilitačních pobytů v lázních atd., což způsobí velké absence, a tím i obtíže při plnění školních požadavků. V tomto případě se zdá jako vhodné rozvrhnout obsah učiva do více ročníků a zvolit individuální vzdělávací plán. Praktickou část vyučování je nutné uzpůsobit podle individuálních potřeb a možností žáka za použití vhodných kompenzačních pomůcek. Podmínky pro uskutečňování teoretického i praktického vyučování (např. v odborném výcviku) včetně počtu žáků ve třídě, v oddělení nebo studijní skupině jsou stanoveny právním předpisem. Vzdělávání žáků s vícečetným postižením Pro tyto žáky je nutné zabezpečit: uplatňování zdravotních hledisek a respektování individuality a potřeb žáka; využívání všech podpůrných opatření při vzdělávání; uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod vzdělávání; uplatňování alternativních forem komunikace; zohledňování druhu, stupně a míry postižení při hodnocení výsledků vzdělávání a v praktických činnostech; možnost způsobu úpravy vzdělávacího programu (délku studia, učební plány, vzdělávací obsah, organizaci výuky); upravení výsledků vzdělávání tak, aby byly pro žáky reálné a splnitelné v rámci jejich možností, a těmto výsledkům přizpůsobit i výběr učiva; umožnění v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, působení asistenta pedagoga a v případě potřeby i osobního asistenta; podporování zájmu žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky, vzhledem k sociálnímu uplatnění absolventa; odstraňování architektonických bariér a provádění potřebných změn, případně úprav školního prostředí; 18

19 spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, se sociálními partnery v regionu, s úřady práce; spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry) a s dalšími odborníky a sociálními partnery. Práce se žáky se SVP spočívá především ve volbě vhodných výukových a výchovných postupů. Pro každého žáka volíme vhodné metody vzdělávání a speciální formy ověřování osvojeného učiva. Výuka těchto žáků směřuje k tomu, aby si i přes svůj handicap osvojili potřebné občanské, klíčové i odborné kompetence. Podpůrná opatření, (která jsou odlišná nebo jsou poskytovaná nad rámec individuálních a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků na běžných školách - viz doporučení SPC), využívají speciálních pedagog metod (reedukace, kompenzace) s cílem plné integrace jedince do společnosti, popř. adaptace jedince na společenské prostředí, dále využívají postupů, zásad (např. zdůraznění zásady názornosti, zásady přiměřenosti, zásady opakování), forem a prostředků vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic, didaktických materiálů apod. Individuální přístup respektující druh a míru postižení žáka je zvýrazněn i organizací vzdělávání (nižší počty žáků ve třídách, ve skupinách při odborném výcviku, stálý dohled učitelů odborného výcviku při praktickém vyučování apod.). 3.4 Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí vzdělávání v praktické škole. Jsou důležitým formativním prvkem, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají dále rozvíjet osobnost žáka, především v oblasti postojů a hodnot. Obsahová náplň průřezových témat je realizována v rámci vyučovacích hodin v předmětech v 1. i 2. ročníku. Průřezová témata jsou přizpůsobena aktuálním potřebám, schopnostem a možnostem žáků vzdělávaných v praktické škole. Jejich uskutečňování je prováděno vhodnými metodami výuky: aktivizující metody (rozhovor, diskuse, příklady z praxe), řešení problémových úkolů, volné psaní, myšlenková mapa, formou didaktických her, modelových situačních her ( hraní rolí), skupinová a kooperativní výuka, brainstorming, debatní kruh, výuka podporovaná ICT, besedy, tematické vycházky, exkurze. Ve vzdělávání v praktické škole dvouleté jsou zařazena tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti 19

20 Přehled začlenění průřezových témat do předmětů/ročníků Vyučovací předmět Osobnostní a sociální výchova Environmentální výchova (Člověk a životní prostředí) Mediální výchova Výchova k práci a zaměstnanosti Osobnostní rozvoj Sociální rozvoj Morální rozvoj Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Lidské aktivity a problémy životního prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení Fungování a vliv médií ve společnosti Tvorba mediálního sdělení Svět práce Sebeprezentace Pracovně právní legislativa Český jazyk Literární a dramatická výchova Anglický jazyk Matematika Informatika Občanská výchova Nauka o přírodě Estetická výchova Zdravotní výchova Tělesná/zdravotní tělesnávýchova Rodinná výchova Stolničení Společenská výchova Výživa a příprava pokrmů Ruční práce Pěstitelské a domácí práce Osobnostní a sociální výchova Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti, je prakticky zaměřené a má každodenní využití v běžném životě. Jeho 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI BIOLOGIE EL OBČAN V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI CHARAKTERISTIKA TÉMATU Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD

Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK. Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK. Platnost ŠVP od 1.9.2009 č.j. 01/2009-ZD Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP) ZEDNÍK Obor vzdělání (kód a název) 36-67-H/01 ZEDNÍK Platnost ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 29-54-H/01 CUKRÁŘ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH A FORMA ZÁVĚREČNÉ

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost

7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost. Průvodcovská činnost 7.26 Pojetí vyučovacího předmětu Průvodcovská činnost Průvodcovská činnost POJETÍ PŘEDMĚTU Cílem je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

18. Člověk a svět práce

18. Člověk a svět práce 18. Člověk a svět práce 208 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předměty: Provoz a údržba domácnosti (prima) Svět práce (tercie, kvarta) Charakteristika

Více

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.4 INFORMATIKA 5.4.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Informatika je dán obsahem vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Obor vzdělání (kód a název): 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více