AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru M/001 Strojírenství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-41-M/001 Strojírenství"

Transkript

1 AUTOMATIZACE A ROBOTIZACE I. Učební text pro žáky 3. ročníku oboru 23-4-M/00 Strojírenství

2 2.8 Úlohy pro praktická cvičení Úloha : Dávkování obrobků pro obráběcí zařízení Popis úlohy : Ovládacím tlačítkem je ovládán jednočinný pneumotor, který svým pohybem přesouvá ze zásobníku polotovar k obráběcímu zařízení. Po uvolnění tlačítka se pístnice okamžitě samočinně vrací do výchozí polohy. Model zařízení: 2

3 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Jednočinný pneumotor 3/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 3

4 Úloha 2 : Třídění briket Popis úlohy : Horké a vychlazené brikety jsou tříděny do dvou kontejnerů pomocí pneumatického zařízení. Ze vstupního dopravníku jsou horké brikety přesouvány dál horním dopravníkem a vychlazené dolním dopravníkem. Po stisknutí tlačítka se nastaví píst třídiče do vysunuté polohy, brikety odcházejí horním dopravníkem. Po uvolnění tlačítka se píst zasune, brikety dál odcházejí spodním dopravníkem. Model zařízení: 4

5 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Tlačítko s aretací, monostabilní rozvaděč 5/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 5

6 Úloha 3 : Uzavírání ventilu Popis úlohy : Uzavírací ventil potrubí bude ovládán dvoupolohově. Při stisku tlačítka dojde k otevření, po uvolnění tlačítka k uzavření ventilu. Úlohu řešte přímo řízeným ventilem i nepřímo řízeným ventilem. Model zařízení: 6

7 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Monostabilní rozvaděč 5/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen 5/2, v klidové poloze uzavřen 3/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 7

8 Úloha 4 : Tažení tenkostěnných misek Popis úlohy : Tenký plech má být tažen do tvaru obdélníkové mističky. Pohyb tažníku je ovládán přímočarým pneumotorem, který je ovládán ručním tlačítkem. Realizujte řešení s jednočinným, a poté i s dvojčinným pneumotorem. Model zařízení: 8

9 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Jednočinný pneumotor Monostabilní rozvaděč 5/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen Monostabilní rozvaděč 3/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen 3/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 9

10 Úloha 5 : Polohování válečkového dopravníku Popis úlohy : Polohovací můstek dopravníku je poháněn dvojčinným pneumotorem. Stisknutím tlačítka se vysune píst pneumotoru, přesune můstek dopravníku do druhém polohy a v této poloze zůstane i po uvolnění tlačítka. Zasunutí pneumotoru je realizováno druhým tlačítkem, čímž se překlopí dopravník do původní polohy. Model zařízení: 0

11 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 2 3/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení:

12 Úloha 6 : Automatický návrat pístnice Popis úlohy : Dvojčinným přímočarým pneumotorem jsou součásti přesouvány z jednoho dopravníku na druhý. Vysunutí je realizováno po stisknutí tlačítka, po dosažení koncové polohy se má samočinně vrátit. Model zařízení: 2

13 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 3/2, v klidové poloze uzavřen Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní rozvaděč 3/2, v klidové poloze uzavřen Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 3

14 Úloha 7 : Polohování součástek ze dvou míst Popis úlohy : Součástky lze polohovat ze dvou různých míst. Stisknutím jednoho ze dvou tlačítek se vysunutím pneumotoru do koncové polohy umístí součástka na měřící zařízení. Návrat pístu je automatický. Model zařízení: 4

15 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 2 3/2, v klidové poloze uzavřen Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní rozvaděč 3/2, v klidové poloze uzavřen Logický prvek OR (součet) Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 5

16 Úloha 8 : Broušení desek Popis úlohy : Posuvný stůl přesouvá dřevěnou desku pod pásovou brusku. Po stisknutí startovacího tlačítka (SET) dvojčinný válec vysune pístnici. Po uvolnění tohoto tlačítka zůstane ve vysunuté poloze. Po stisknutí tlačítka pro návrat (RESET) se opět vrátí do výchozí polohy. Přiřaďte návratovému tlačítku RESET dominantní funkci. Model zařízení: 6

17 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem Monostabilní rozvaděč 3/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen 3/2, v klidové poloze uzavřen 3/2, v klidové poloze otevřen Logický prvek OR (součet) Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 7

18 Úloha 9 : Montážní stanice Popis úlohy : Na montážní stanici jsou na sebe nasazovány součásti. Montáž může začít jen v případě, že soustava je v horní koncové poloze a odstartuje se současným stisknutím startovacího tlačítka. Zpětný pohyb a vyzvednutí montážního přípravku může nastat až po dosažení dolní koncové polohy a stisknutí tlačítka pro návrat. Model zařízení: 8

19 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem Monostabilní rozvaděč 3/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen 2 3/2, v klidové poloze uzavřen 2 Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní rozvaděč 3/2, v klidové poloze uzavřen Logický prvek AND - (součin) Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 9

20 Úloha 0 : Ovládání rychlosti licí pánve Popis úlohy : Dvojčinný přímočarý pneumotor má na stisknutí tlačítka vyjet nastavenou rychlostí a ponořením konce licí pánve nabrat taveninu. Stisknutím druhého tlačítka, rovněž řiditelnou rychlostí, se má vrátit pneumotor do výchozí polohy a nalít taveninu do formy. Model zařízení: 20

21 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 2 3/2, v klidové poloze uzavřen 2 Jednosměrný škrtící ventil Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 2

22 Úloha : Lisování plechů Popis úlohy : Pneumaticky řízeným lisem jsou z tenkého plechu lisovány polotovary pro výrobu hraček. Pístnice pneumatického dvojčinného válce má po stlačení startovacího tlačítka velmi rychle vyjet. Po dosažení koncové polohy se pomalu vrátí zpět do výchozího postavení. Model zařízení: 22

23 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 3/2, v klidové poloze uzavřen Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní rozvaděč 3/2, v klidové poloze uzavřen Rychloodvětrávací ventil s tlumičem hluku Jednosměrný škrtící ventil Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 23

24 Úloha 2 : Lepení součástek Popis úlohy : Pneumaticky řízeným lisem jsou z tenkého plechu lisovány polotovary pro výrobu hraček. Pístnice pneumatického dvojčinného válce má po stlačení startovacího tlačítka velmi rychle vyjet. Po dosažení koncové polohy se pomalu vrátí zpět do výchozího postavení. Model zařízení: 24

25 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 2 3/2, v klidové poloze uzavřen Rychloodvětrávací ventil s tlumičem hluku Redukční ventil s odvětráním do atmosféry a manometrem Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 25

26 Úloha 3 : Bezpečnostní podmínky Popis úlohy : V lisovacím přípravku mají být lisováním spojeny dva díly. Signál pro vysunutí pístu z válce vznikne jedině při současném stisknutí obou tlačítek. Model zařízení: 26

27 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Monostabilní rozvaděč 5/2 ovládaný vzduchem, v klidové poloze uzavřen 2 3/2, v klidové poloze uzavřen Logický prvek AND - (součin) Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: 27

28 Úloha 4 : Ovládání dveří Popis úlohy : Dvojčinným pneumotorem jsou jednotlačítkově ovládány těžké dveře tak, aby se prvním stiskem tlačítka otevřely a na druhý stisk zavřely. Model zařízení: 28

29 Soupis prvků: Počet prvků Popis prvku Dvojčinný pneumotor Řídící bistabilní rozvaděč 5/2, ovládaný vzduchem 3/2, v klidové poloze uzavřen 2 Koncový spínač ovládaný kladkou, monostabilní rozvaděč 3/2, v klidové poloze uzavřen 2 Logický prvek AND - (součin) Zdroj stlačeného vzduchu a jednotka pro úpravu vzduchu Symbol prvku Schéma zapojení: ) 29

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu:

Příklady PLC. Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Příklady PLC Autoři: Ing. Josef Kovář Ing. Zuzana Prokopová Ing. Ladislav Šmejkal, CSc. Partneři projektu: Rostra s.r.o. Trimill, a.s. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Implementace programování

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Část: TVÁŘECÍ STROJE Poznámky k přednáškám Doc. Ing. Stanislav Maňas, CSc Praha 2006/2007 Obsah str. 2 1. Úvod 4 1.1 Význam výrobních strojů 4 1.2 Rozdělení výrobních strojů 6

Více

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7

1. Úvod... 3. 2. Hydromotory... 4 2.1 Přímočaré hydromotory... 4 2.2 Rotační hydromotory... 5. 3. Hydrogenerátory... 7 Obsah 1. Úvod................................................................................................ 3 2. Hydromotory.........................................................................................

Více

Nové vzdělávací moduly NC technologií

Nové vzdělávací moduly NC technologií Nové vzdělávací moduly NC technologií OBSAH 1. PNEUMATIKA 1.1. Výroba a rozvod vzduchu... 3 1.2. Ventily rozvaděče... 7 1.3. Pneumatické motory... 11 1.4. Prvky přístroje... 14 1.5. Schématické značky...

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č. j. KrÚ 58801/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje

Více

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka

Service. ŠkodaFabia. Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska. Dílenská učební pomůcka Service 52 ŠkodaFabia Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska Dílenská učební pomůcka SP52_02 Po úspěšném zavedení 4válcového motoru 1,9 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo-tryska pro

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu

Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Průmyslové technologie III Stroje a zařízení chemického průmyslu Miroslav Richter a Otakar Söhnel Ústí nad Labem 2013 Název: Autoři: Průmyslové

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE. 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL ROČNÍKOVÁ PRÁCE 2011 Radek Hlavsa STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRUNTÁL Silniční doprava KONTROLA A OPRAVY VSTŘIKOVAÍCH ČERPADEL VZNĚTOVÝCH MOTORŮ Ročníková práce Radek Hlavsa

Více

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s.

Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Obráběcí centrum MCU 630V 5X firmy MAS Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí, 2013 ii Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ

NÁVRH ŘÍZENÍ VÝROBNÍ LINKY S KONTROLOU ROZMĚRŮ VÝROBKŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901

Automatizace. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 466 614 164 + 420 464 625 901 Automatizace vaclavovicj@jhv.cz,www.jhv.cz Úvod Komplexní služby v průmyslové automatizaci Od jednoduchých pracovišť k plně automatizovaným výrobním linkám Všechny stroje dodávané s potřebnými dokumenty

Více

Uživatelská příručka pro otočné zařízení / koník

Uživatelská příručka pro otočné zařízení / koník Uživatelská příručka pro otočné zařízení / koník HAAS AUTOMATION INC. 2800 STURGIS ROAD OXNARD, CA 93030 TEL. 888-817-4227 FAX. 805-278-8561 www.haascnc.com 96-CS0315 revr Haas AUTOMATION, INC. CERTIFIKÁT

Více

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční

Ventilové terminály typ 03 VIMP-/VIFB-03, MIDI/MAXI, multifunkční robustní, modulární ventilový terminál dvě velikosti ventilů na jednom ventilovém terminálu průtok až 1250 l/min vertikální výstavba na úrovni ventilů multifunkční elektrické periférie, volitelné robustní

Více

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu.

Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů používaných v rámci koncernu. Nové moderní vozy, jakým Fabia je, vyžadují odpovídající hnací agregáty. U Fabie se používají dva nové zážehové motory 1,4 l - 16 V 55 kw 1,4 l - 16 V 74 kw Uvedené motory jsou zástupci nové generace motorů

Více

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA

Servis VENTILY TECHNICKÁ DATA Ventilové terminály série VM0 a VM5 Ventily x /, 5/ a 5/ s vestavěnými šrouběními push-in Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Ø mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 0 mm Fieldbus, Multipol nebo individuální zapojení Vysoký

Více

Čelní nakladač Fendt Cargo

Čelní nakladač Fendt Cargo Čelní nakladač Fendt Cargo 2 Čelní nakladač Fendt Cargo 3 Neporazitelná kombinace Čelní nakladač od společnosti Fendt Fendt Cargo nabízí sofistikovanou technologii a maximální produktivitu. Tento univerzální

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Příručka pro záchranáře Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel ŠKODA

Příručka pro záchranáře Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel ŠKODA Příručka pro záchranáře Zachraňování a vyprošťování z havarovaných vozidel ŠKODA Upozornění: Tato dokumentace byla zhotovena výhradně pro záchranné služby, které mají speciální vzdělání v oblasti technické

Více

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ

RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Prof. Ing. František Vlk, DrSc. RÁMY A ODPRUŽENÍ MOTOCYKLŮ Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav dopravní techniky Vzorem pro stavbu motocyklového podvozku se stalo jízdní kolo.

Více

Absolventská práce. Manipulátor

Absolventská práce. Manipulátor Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Absolventská práce Manipulátor Školní rok: 2011/12 Vypracoval: Michael Skřepský Třída: V3A 1 2 Prohlašuji,

Více

VB - VBP. Lisy na kulaté balíky s variabilní komorou 2160, 2190 a kombinovaný lis BalePack NABÍZÍME TO NEJLEPŠÍ V LISOVÁNÍ KULATÝCH BALÍKŮ!

VB - VBP. Lisy na kulaté balíky s variabilní komorou 2160, 2190 a kombinovaný lis BalePack NABÍZÍME TO NEJLEPŠÍ V LISOVÁNÍ KULATÝCH BALÍKŮ! VB - VBP Lisy na kulaté balíky s variabilní komorou 2160, 2190 a kombinovaný lis BalePack NABÍZÍME TO NEJLEPŠÍ V LISOVÁNÍ KULATÝCH BALÍKŮ! VB / VBP 2160, 2190 LISY NA KULATÉ BALÍKY KUHN Schopnost vytvářet

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz

PROFIL SPOLEČNOSTI. Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS. www.seall.cz PROFIL SPOLEČNOSTI Hydraulika - PNEUMATIKA - TĚSNĚNÍ PROJEKCE - VÝROBA - PRODEJ - SERVIS o společnosti PRODEJ PARKER HANNIFIN zahrnuje značky Společnost SEALL byla založena v lednu 1991. V počátcích své

Více

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily

Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Elektromagnetické ventily MH2/MH3/MH4, rychlé ventily Rychlé ventily Festo: více ne jen rychlé spínání pičkový rychlý ventil a 2 milisekundy V moderní automatizaci je stále více ádaná rychlost, dynamika

Více

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA NAKLÁDACÍ TECHNIKA & PRŮMYSLOVÁ VRATA Nakládací technika www.loading-systems.cz České Loading Systems 1 Nakládací technika Obsah 1. We take care. 2. Advanced Control Centre 3. Návrh nakládacího místa 4.

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 Témata pro přípravu žáků na závěrečnou zkoušku učební obor 26-57-H/001 Autoelektrikář Písemná část Význam reléové desky levnější řešení, menší proudová

Více