Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1

2 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, Zřizovatel Obec Mořina Spojení Telefony: , ředitel školy , školní družina , mateřská škola Učební dokumenty V roce 2008/2009 probíhala výuka v třetím a čtvrtém ročníku podle učebního dokumentu 16847/96-2, Základní škola, v souladu se školním vzdělávacím programem s rozšířenou tělesnou výchovou. V prvním a druhém ročníku podle školního vzdělávacího programu Zdravý život. 2

3 Školská rada Ve školním roce 2008/2009 na škole pracovala tříčlenná školská rada ve složení Magda Hnátková za zřizovatele, Lenka Landová za rodiče žáků a Lenka Zýková za pracovníky školy. Charakteristika školy Základní škola: dvoutřídní škola se čtyřmi ročníky (I. třída ročník, II. třída ročník) Základní škola je malotřídní a jako taková má svá specifika. Na jedné straně je to vysoká náročnost organizace výuky, na straně druhé pak nesporná výhoda malého kolektivu a přátelského rodinného prostředí. Protože základní i mateřská škola jsou v jedné budově a často pořádají společné akce, děti obou institucí se navzájem dobře znají a přechod z mateřské do základní školy je naprosto přirozený a nestresující. Na škole se prakticky vůbec nevyskytují sociálně patologické jevy. Navzdory dosud nevyřešené nevyhovující situaci v oblasti tělovýchovného zázemí se ZŠ Mořina profilovala jako škola akcentující oblast tělovýchovy a sportu se zvláštním zaměřením na cyklistiku, plavání a lyžování. Na konci roku 2008/2009 dokončila paní učitelka Pavla Fantová studium na Pedagogické fakultě UJEP a dosáhla tak plné kvalifikace. Spolupráci školy a rodičů lze hodnotit jako nadstandardní. Pracovníci školy Ředitel školy Mgr. Petr Sodomka Učitelka ZŠ Mgr. Pavla Fantová Vychovatelka ŠD Lenka Zýková Vedoucí a hospodářka ŠJ Marcela Hančlová Kuchařka Valerie Kešnerová Školnice a uklízečka Štěpánka Boříková 3

4 Počty žáků V roce 2007/2008 navštěvovalo školu v 1. ročníku 7 žáků, v 2. ročníku 3 žáci, v 3. ročníku 5 žáků a ve 4. ročníku 10 žáků, celkem 25 žáků. Ve školní družině bylo zapsáno celkem 24 žáků. Zápis do ZŠ V řádném termínu zápisu žáků do základní školy 15. ledna 2008 bylo zapsáno 11 žáků. 3 žáci byl zapsáni v náhradním termínu po přristěhování. Celkem bylo zapsáno 14 žáků. Další vzdělávání pracovníků školy Ve školním roce 2007/2008 absolvovali pracovníci školy tato školení: Týdenní Základní kurz instruktorů lyžování Petr Sodomka Kurz ČČK pro zdravotníky dětských akcí Lenka Zýková Školení výtvarných technik Lenka Zýková Výsledky vzdělávání žáků školy V roce 2007/2008 byly na konci školního roku výsledky žáků následující: 1. ročník průměr známek 1,00 2. ročník průměr známek 1,14 3. ročník průměr známek 1,65 4. ročník průměr známek 1,48 celkový průměr školy 1,31 4

5 Výsledky 2. ročníku nejsou příliš statisticky průkazné vzhledem k extrémně nízkému počtu žáků (3) v tomto ročníku. Výsledek 3. ročníku byl výrazně ovlivněn velmi slabým prospěchem jednoho z pěti žáků. Tento žák byl na konci roku přeřazen do speciální školy. Přestože celkový výsledek školy je poměrně solidní, zůstává cílem školy další zlepšování úrovně vzdělávání. Průměrné známky na škole mají v posledních letech klesající trend, což není důsledek slabých znalostí žáků, ale stoupajících nároků vyučujících. Zajímavé výsledky přinesla celorepubliková soutěž Matematický klokan, které se v kategorii Cvrček zúčastnilo osm žáků naší školy. Z šedesáti možných bodů každý z nich dosáhl alespoň poloviny a jen dva měli méně bodů než 40. Naopak plného počtu bodů dosáhli dva žáci a zařadili se tak mezi 27 nejlepších v berounském okrese. Další dva ve školním pořadí se pak se ziskem 56 bodů vešli do první šedesátky. V kategorii Klokánek, kde soutěží žáci čtvrtých a pátých tříd, se zúčastnilo 10 našich žáků. Jeden z nich ziskem 105 bodů ze 120 možných obsadil páté místo z celkem 991 řešitelů na okrese a druhý se s 97 body umístil na 27. místě. Až na jedinou výjimku pak ani zde nikdo z ostatních neměl úspěšnost horší než 50 %. Zájmové útvary a kroužky V roce 2007/2008 byly žákům školy k dispozici kroužky a zájmové útvary anglický jazyk keramika sólový zpěv francouzský jazyk sborový zpěv Mimovyučovací činnost Divadla, koncerty a exkurze Představení Renesanční vojenství v ZŠ Loděnice Divadlo Na Vinohradech Kocour Modroočko Divadelní představení Zahrada v budově ZŠ Divadelní představení na motivy lidových pohádek v ZŠ Loděnice Přírodovědný 3D film Perla oceánů - kino IMAX Ostatní akce Mikulášská nadílka Veřejné vystoupení pásmo vánočních písní a koled v kostele sv. Stanislava 5

6 sběr papíru na Mořině v rámci environmentální výchovy Kloboukový den Školní olympiáda Sportovně didaktické odpoledne v partnerské ZŠ Řevnice V rámci výuky tělesné výchovy proběhl každoroční plavecký výcvik a dále se uskutečnily celkem 3 cyklistické výlety v okolí Mořiny. Školy v přírodě a ozdravné pobyty Jako společná akce MŠ a ZŠ proběhla od 19. do 26. ledna na chatě Webrovka ve Voletinách zimní škola v přírodě se zaměřením na zimní sporty. Od 14. do 21. června proběhl letní ozdravný pobyt zaměřený na cykloturistiku na Vysočině na Třech Studních. Prezentace školy na veřejnosti výstavka dětských prací a fotografií jarní a podzimní turnaj fotbalových přípravek podzimní a jarní kolo sběru starého papíru, sběr po vsi 3. místo v soutěži výstava žákovské tvorby s vánoční tématikou zpívání v kostele koncert koled a vánočních písní v podání dětí ZŠ a MŠ v mořinském kostele sv. Stanislava velikonoční výstavka Výsledky inspekce ČŠI Inspekce proběhla ve dnech 26., 28., a Celkově byla škola hodnocena jako podprůměrná. Příčiny tohoto nepříznivého hodnocení lze rozdělit do dvou oblastí. První je oblast administrativy, druhá pak oblast výuky a výsledků vzdělávání žáků. V oblasti administrativy byly zjištěné nedostatky bezodkladně vyřešeny a napraveny, případně u záležitostí dlouhodobějších byla k jejich odstranění přijata nezbytná opatření. V oblasti úrovně a výsledků vzdělávání rozhodně nelze zjištění inspekčního týmu považovat za zcela objektivní (viz Vyjádření k inspekční zprávě č.j. 2008/16). Nicméně i zde byla přijata 6

7 opatření, o kterých předpokládáme, že by měla přinést zlepšení (personální změna, zavedení žákovských portfolií, prohloubení spolupráce se ZŠ Řevnice, objektivní porovnání výsledků našich žáků s využitím projektu Kalibro...). Na pomezí obou kritizovaných oblastí je úroveň zpracování ŠVP, která byla podle našeho názoru hlavní příčinou celkového hodnocení školy jako podprůměrné. Inspekční zpráva je veřejným dokumentem a jako taková je k dispozici ve sborovně školy a u zřizovatele. Hospodaření školy Hospodaření základní a mateřské školy za rok 2007 skončilo přebytkem ,- Kč. Tento hospodářský přebytek byl na pokyn zřizovatele převeden do rezervního fondu organizace. Podrobná bilance za rok 2007 je k dispozici u ředitele školy a na OÚ Mořina. V Mořině 3. října 2008 Zpracoval: Mgr. Petr Sodomka Projednáno a schváleno pedagogickou radou Předloženo ke schválení školské radě dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2011 / 2012 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o

Více

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113

Výroční zpráva 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Výroční zpráva 2012 / Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín 281 27 Krakovany 113 Identifikátor školy : 600 045 307 Zřizovatel : Obec Krakovany 281 27 Krakovany 15 Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva 2012/2013. Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní družina Jehnědí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZŠ Škvorec, okres Praha - východ. Za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ Škvorec, okres Praha - východ Za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva byla zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 / 2006-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Název školy: Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO: 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail: zs.hnatni@tiscali.cz Zřizovatel: Obec Hnátnice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2007-2008 Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007-2008 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 3 3) Přehled pracovníků školy. str. 3 4)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více