Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia Martina Klemešová, Zdeňka Sobotová Psychologie speciální pedagogika 2. ročník 2012/2013

2 Obsah 1. Úvod Historie výzkumu Vstup do školy Sběr dat Synopsis pozorování Výsledky Interpretace Kvinta dívky vs. chlapci Idoly dívek Idoly chlapců Oktáva dívky vs. chlapci Idoly dívek Idoly chlapců Grafické znázornění idolů Závěr Použitá literatura Přílohy Pozorování z hodin Zápis pozorování kvinta Zápis pozorování oktáva Grafické znázornění voleb faktické rozdělení idolů Kvinta Oktáva Porovnání mezi třídami celkové Porovnání dívky Porovnání chlapci Přehled vícekrát volených idolů

3 1. Úvod Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké idoly mají studenti střední školy a srovnat, jestli se volby liší mezi studenty různého věku, mezi pohlavími v rámci jedné třídy a jestli existují nějaké ikony, společné většině studentů v jedné třídě nebo i v obou třídách. Idoly se rozumí především známé osobnosti. Výzkum byl prováděn v kvintě a oktávě víceletého gymnázia, tj. u studentů ve věku let (kvinta) a let (oktáva). Pro účely historického srovnání s pracemi Mikšíčka (Mikšíček, 1999) a Kravcové (Kravcová, 2008) byla použita stejná výzkumná otázka: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti? (herci, zpěváci, sportovci) Zkus napsat, co se ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení? Tato otázka byla žákům pokládána přesně v tomto znění. V draftu předkládáme sebraná data a jejich předběžnou kategorizaci a interpretaci. 2. Historie výzkumu Prvním výzkumem, prováděným na toto téma v Česká republice, byl výzkum Ondřeje Mikšíčka: Identifikace a imitace u současných školáků: Pop pantheon (Mikšíček, 1999), prováděný v roce 1997 v ZŠ Sušická v Praze u dětí 6. až 9. třídy. Interpretaci jeho výsledků nabízí Miloš Kučera ve své knize Formy citů: Lacanovská teorie (Kučera, 2008). Ve snaze dosáhnout historického srovnání po deseti letech provedla v letech 2006 a 2007 výzkum pomocí stejné otázky Jana Kravcová v ZŠ Loděnice, ale na širším vzorku, tj. žácích 2. až 9. třídy. Výstupem jejího výzkumu je diplomová práce Idoly u dětí školního věku (Kravcová, 2008). Cílem naší práce je rozšířit poznatky o idolech dospívajících, studentů středních škol, u kterých dosud nebyl výzkum prováděn, a to s využitím stejné otázky, jakou mladším dětem kladli Mikšíček s Kravcovou. 3. Vstup do školy Výzkum byl prováděn na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni, konkrétně v kvintě a oktávě víceletého gymnázia. Tyto třídy byly zvoleny tak, aby byl mezi studenty dostatečný věkový rozdíl, umožňující následné srovnání vývoje idolizace v čase. Získaly jsme souhlas vyučujících 2

4 českého jazyka a základů společenských věd s naší účastí na hodinách těchto předmětů. Školu navštěvují děti převážně z Plzně nebo okolních vsí. Z hlediska socio-ekonomického postavení rodin žáků nejsou mezi žáky velké rozdíly. Plzeň nabízí dvě soukromá gymnázia, která navštěvují žáci z bohatších rodin, ale námi oslovené gymnázium navštěvují především děti státních zaměstnanců a drobných podnikatelů. Protože jedna z nás na tomto gymnáziu studovala, mezi žáky jsme nebyly cizí asi pro dva až tři studenty v každé třídě. S nikým z nich se ale nejednalo o blízký vztah, odpovědi těchto žáků nicméně mohla ovlivnit snaha zalíbit se více, než odpovědi jiných. Podle vyjádření vyučujících se jedná o relativně bezproblémové třídy. V obou ročnících jsme konstatovaly velké zastoupení dětí s netradičním literárním či hudebním vkusem a osobitým stylem oblékání to je pravděpodobně způsobeno tím, že výzkum byl pováděn na víceletém gymnáziu. V oktávě pak byla dominantním tématem všech třídních diskuzí příprava maturitního plesu. 4. Sběr dat V každé třídě jsme se nejprve zúčastnily jedné hodiny a přestávky na pozorování, kdy jsme do dění v hodině vůbec nezasahovaly. V oktávě nás učitelka nepředstavila, pouze jsme se posadily do zadní lavice. Někteří žáci si ani nevšimli, že tam jsme. V kvintě nás učitelka naopak představila s důrazem na to, že jedna z nás je bývalá studentka gymnázia. Následující hodinu jsme dětem zadaly sloh na výzkumnou otázku: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti? (herci, zpěváci, sportovci) Zkus napsat, co se ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení? Každý student dostal svůj papír, na kterém byla tato otázka vytištěná. Na psaní měli celou hodinu a upozornily jsme je, že se mohou zeptat, kdyby jim něco nebylo jasné. Také jsme je upozornily, že výsledky nebudeme ukazovat nikomu ze školy a poprosily jsme je, aby se podepsali alespoň křestním jménem, abychom s nimi mohly později vést rozhovory. Nikdo celou hodinu nevyužil, většina žáků měla odpověď napsanou asi za minut a učitelky pak pokračovaly ve výkladu s tím, že kdo chce ještě sloh dopisovat, může psát při tom. V kvintě žáci využili více času, pravděpodobně proto, že svůj úkol brali víc vážně než oktaváni. Zbytek hodiny jsme zůstaly na pozorování. 3

5 Následné rozhovory s dětmi jsme neprováděly, protože zdůvodnění voleb bylo dostatečně detailní a navíc se část dětí podepsala pod smyšlenými jmény, které nebylo možné zpětně vypátrat. Nicméně i tyto pseudonymy nabízí zajímavý prostor pro interpretaci, které se budeme blíže věnovat v konečném textu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 29 studentů kvinty z toho 13 dívek a 16 chlapců a 21 studentů oktávy z nichž bylo 10 dívek a 11 chlapců. 5. Synopsis pozorování Pozorování ve třídách bohužel nepřineslo téměř žádné doplňující informace o idolech studentů. Co se týče oblékání, mezi dětmi na gymnáziu převládá tendence oblékat se více umírněně, než na jiných středních školách. Nikdo v obou třídách neměl oblečení s potiskem hudební skupiny nebo filmu. Obecně převládal vzhled zevnějšku, který bychom nazvaly intelektuálský kluci polokošile, džíny, dívky často sukni, elegantní oblečení. V každé třídě se nicméně vyskytovala skupinka chlapců, kteří si při hodině četli Sport a oblékali se do džín a mikiny. V obou třídách se našel někdo, kdo při hodině četl fantastickou literaturu. V oktávě několik dětí četlo klasiky, nicméně vzhledem k tomu, že tuto četbu mají povinnou k maturitě, nedá se z toho na nic usuzovat. Úplný zápis z pozorování viz příloha Výsledky Zde předkládáme kompletní seznam voleb všech žáků včetně jejich zdůvodnění, a to zvlášť pro každou třídu a v jejím rámci také zvlášť pro děvčata a chlapce. Za každou tabulkou následují součty voleb podle pohlaví, profese nebo toho, zda se jedná o žijící či nežijící osobnosti. Uvádíme také poměr voleb na jednoho žáka. Tyto charakteristiky budou dále znázorněny v grafech (viz příloha 2). Jména žáků budou v konečné verzi textu změněna, aby se zachovala anonymita. Tam, kde student místo svého jména napsal pseudonym, bude jím zvolený pseudonym ponechán, aby bylo možné dále pracovat s interpretací důvodů, které žáky ke zvolení pseudonymu mohly vést. 4

6 V některých případech se žák nepodepsal, jeho pohlaví jsme se pokusily odhadnout podle písma. Tabulka vícekrát se opakujících voleb viz příloha 3. Vysvětlivky: - Červeně jsou dopsané interpretace či komentáře, které nás již při přepisování napadaly, a případně fakta, která byla třeba vyhledat, pokud se jednalo o nám neznámou osobnost. - Žlutě zvýrazněné jsou skupiny (převážně hudební nebo herecké). - kurzivou jsou idoly ženského pohlaví - poznámky: f fiktivní postava, ž žijící osobnost, n nežijící osobnost 5

7 TABULKA 1: DÍVKY - OKTÁVA jméno volba důvody Lucie Puchrová John Zorn (hudebník) - je to velký umělec, ale hraje hodně netradiční a společnosti nelíbivou hudbu Mike Patton (hudebník) - proslavil se se svou skupinou Faith no More, ale já mám mnohem raději jeho projekty Tomahawk, General Patton and The Executioners atd Kapitán Barbarossa Eva Marie Radová Emile Zola Guy de Maupassant William Faulkner Daniel Autenile (herci) Juliette Binoche Russel Crowe Paul Newman S.Stallone M. Fox M. Freeman J. Statham Brumbál Zpěváci + interpreti sportovci Lenka Bradáčová J.K.Rowling Ian Sommerhalder Brad Pitt Ryan Gossling - protože ráda čtu, obdivuji i spoustu spisovatelů, převážně klasiků Podle filmů, co se mi líbí Závisí pouze na hudbě, ne na ničem jiném (image...) Nemám oblíbence, ale fandím (celým týmům + reprezentace) Na všech úspěšných známých osobnostech se mi líbí, že mají cíle, kterých jsou schopni dosáhnout Oceňuji její neuplatitelnost, konečně někdo, kdo bojuje proti korupci Obdivuji její fantazii Pěkní chlapi anonym Johny Depp Je to fešák, myslím si, že má charakter, je mi sympatický, má dobré názory, je oblíbený, protože se líbí Zuzana Balounová Coco Chanel Inspiruje mne svou cílevědomostí a tím, jak se s malými finančními prostředky zvládla vypracovat a stát se jednou z i dnes nejuznávanějších osobností ovlivňujících módní svět. A kromě toho, že osvobodila ženy z korzetů, zasadila se o zrovnoprávnění žen a mužů anonym Petra Němcová Je chytrá, krásná a dokáže si stát za svým názorem K.Járová S Kenyon a G Showalter (spisovatelka fantasy a Obdivuji její kreativitu. Dokázala vytvořit naprosto originální svět, její postavy jsou vtipné, arogantní a 6

8 Lucka Breburdová Müllerová Špinková romantických knížek) Václav Havel Luis Armstrong Ludwig van Beethoven W.A.Mozart Jane Austen Zdeněk Svěrák Ladislav Smoljak Shakespeare Miki + Wabi Ryvola Luis Armstrong Arnošt Lustig, Voskovec + Werich, Cimmermani mají úžasně sarkastický humor. Navíc dokáže psát takovým stylem, který osloví širší obyvatelstvo, nejen mladistvé Člověk, který byl strašně moc chytrý a hodně toho dokázal. Miluji jeho divadelní hry. Silná osobnost, se kterou si život dost pohrává Vynikající umělec, kterého by měl znát asi každý, jeho hudba je úžasná Stejně jako Beethoven Miluji její knihy a postavy, které se v nich vyskytují a také to, jak byla odlišná (na její dobu) Pro mě vůbec ta nejoblíbenější osobnost, co se těch českých týče Spolu se Svěrákem (hlavně kvůli divadlu Járy Cimrmana) Je to génius Mám ráda jejich písničky a texty, ve svém žánru patří k těm nejlepším Je to silná osobnost, obdivuhodná = géniové Dívky: POČET VOLEB: 39 jmenovitých POČET VOLÍCÍCH: 10 (v průměru 3,9 na jednu) POHLAVÍ: 29 muži, 9 ženy, jedna skupina mužů ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 23 žijících, 16 nežijících PROFESE: 8 hudebníků (20,5%) (včetně Mozarta a Beethovena),12 spisovatelů nebo autorů divadelních her (31%), herci 16 (včetně režisérů a Cimmermanů) (41%), 3 ostatní (7,5%) - ŽÁDNÍ SPORTOVCI!!! TABULKA 2: CHLAPCI - OKTÁVA jméno volba důvody Morgan Freeman Jack Herrer n J.K. Craig Ferguson ž Jason Mewes ž Kevin Smith ž Hugh Laurie ž Monty Python Jára Cimrman f S. Stallone ž J.Statham ž Ota Černý ž Skvělý a průlomový zahradník (aktivista za pěstování konopí) Velmi vtipný a moudrý Neortodoxní režisér Skvělý anglický humor (dr house) Nádhera v absurditě Největší čech Je tvrdý a neoblomný, jde si za svým Je tvrdý a neoblomný, odvaha, bojuje za dobro Velmi zkušený moderátor, celé hodiny umí vést smysluplnoou diskuzi Zodpovědný školník, milovník zvířat (!!!) 7

9 Bruce Wayne Argus Filch f Megan Fox ž Sir Alex Ferguson ž Pavel Horváth + Pavel Vrba ž Peter Parker f Hezky se na ní kouká Jsem jeho fanoušek od mala Bez něj by Viktorka nebyla tím, čím je Protože kdo by nechtěl být Spider-man Oblíbený režisér Vkládá do rolí část sebe... Kevin Smith ž Christian Bale ž Pivovar Tutanchamon n Měl hustou bradku Pangrác Achillees f Neporazitelný, vždy na straně dobra, měl jediné slabé místo a věděl o něm, nebyl nijak namyšlený Hervert Hektor f Statečně bojoval za svou vlast Troju, postavil se neporazitelnému Achillovi, i když věděl, že nemá šanci zvítězit Alexej Fonar John Garcia ž Je to můj zpěvácký vzor King Buzz Osbourne ž Kytarový a zpěvácký vzor Brant Bjork ž Bubenický vzor Dole Crover ž Bubenický vzor Johny Depp ž Franz Kafka n Quentin Tarantino ž Líbí se mi na něm jeho dokonalá přizpůsobivost, to, že dokáže zahrát jakoukoliv roli Líbí se mi jeho náměty a způsob umělecké interpretace, dále propojení života s jeho uměleckým dílem a v této souvislosti chápání okolí a existence Točí nejlepší filmy vůbec, přehnaná sugesce často až nesmyslných prvků je jednou z nejosobitějších částí jeho humoru Hvězda westernových filmů V 60.letech dokázal točit filmy s futuristickou tématikou a to dosti přesvědčivě, dokázal toho kvůli s vému puntičkářství, což se mi na něm líbí Clint Eastwood ž Stanley Kubrick (režisér) n Martin Matas David Lynch ž Vítezslav Nezval n Jaromír Jágr ž A.Dubček n T.G.Masaryk n Primář Koza n Kvalitní verše Proslavil ČR Proslavil ČSSR Založil ČSR Proslavil Plzeň 8

10 Pavel Opat Karel Gott ž Waldemar Matuška n Milan Chladil n Eva Pilarová ž L.Bílá ž Š.Margita ž M.Bačík (dirigent) ž Jan Železný ž Barbora Špotáková ž Miroslava Němcová ž Přemysl Sobotka ž Marta Kubišová ž Jiří Šlitr n Oskar Nedbal n Alois Jirásek n T.G.Masaryk n C.S.Lewis n Eduard Petiška n Antonín Švehla n Karel Gott ž Kapitán Morgan f Scatman John n Robert Wadlow n Sylvester Stalone ž Wladimir Kličko, Vitalij Kličko ž Barbora Špotáková ž Goethe n FLO-RIDA ž Snoop Dogg ž Arnold Schwarzenegger ž John Lennon n Johann Džok Hoffmann ž Robert Louis Balfour Stevenson n M.Poledňáková ž Schopní zpěváci Proslavil Lobzy Umí Sympatičtí předsedové komor parlamentu Skvělá basistka a pejskařka Schopný univerzální muzikant Slušný hudební skladatel Slovutný pán s velkou slovní zásobou Zakladatel samotného československého státu Krásné dílo Letopisy Narnie Zajímavé historické publikace Agrárník s velkým A Božský Kája, několikanásobný Zlatý Slavík Fiktivní postava a maskot známého rumu Slavný zpěvák a zakladatel hudebního stylu SCAT Nejvyšší člověk všech dob Skvělý herec Slavní boxeři Sportovkyně roku Autor Utrpení mladého Werthera (svérázné ale osvěžující dílo) Černošský rapper (s dobrou flow) - - Briliantní kulturista a herec Famózní zpěvák Známý ožrala a fanoušk FCVP Fenomenální prozaik, esejista Bodrá režisérka 9

11 Šeda A.Sapkowski ž S.Lukjaněnko ž H.Zimmer ž T.Bergesen ž Rammsteini ž J.Statham ž A. Schwarzeneger ž J.Depp ž H.B.Carter ž H.Chávez ž T. Hájek J.Depp ž Daniel Craig ž Bruce Willis ž Sylvestre Stallone ž Jason Statham ž Liam Neeson ž Bruce Lee ž Arnold Schwarzeneger ž Líbí se mi na nich to, co dělají, jak se vyjadřují. Myslím, že tak oblíbení jsou proto, že dokáží oslovit davy lidí. A tak je to se vším. Chester Bennington ž KLUCI: POČET VOLEB: 89 POČET VOLÍCÍCH: 11 kluků (v průměru 8 na jednoho) POHLAVÍ: 78 muži(z toho 6 fiktivních postav), 9 ženy, 2 skupiny ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 22 nežijících (25%), 6 fiktivních (7 %), 61žijících (68%) PROFESE: 8 politici (9%), 10 spisovatelé (11%), 23 zpěváci a skladatelé,skupiny (26%), 30 herců a režisérů (34%), 9 sportovci (10%), 6 fiktivní postavy (7%), 3 ostatní (3%) OKTÁVA CELKOVĚ: POČET VOLEB: 128 POČET VOLÍCÍCH: 21 (v průměru 6 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 107 muži (83,5%), 18 ženy (14%), 3 skupiny (2,5%) ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 38 nežijícich (30%), 84 žijících(65,5 %), 6 fiktivních (4,5%) PROFESE:31 hudebníci (24%), 22 spisovatelé (17%), 46 herci a režiséři (36%), 6 fiktivních postav (5%), 8 politici (6%), 9 sportovci (7%), 6 ostatní (5%) TABULKA 3: DÍVKY - KVINTA jméno volba důvody Štěpka Yo-Landi Visser ž zpěvačka Originální a skvělá Johnny Depp ž Hodný, skvělý herec, sympatický, krásný 10

12 Kristýna Lenka Audrey Hepburn n Natalie Portman Ž Jiřina Jirásková ž Iva Janžurová ž Albert Černý ž Vojta Dyk ž Jakub Prachař ž Marylin Monroe n Casey Affleck ž Květa Fialová ž Jude Law ž Lana Del Rey ž zpěvačka Jared Leto ž zpěv. Chester Bennington ž Arsene Wenger ž trener Mila Kunis ž Albert Černý ž zpěv. Peter Doherty ž zp Deryck Wimbley ž zp Paige Thomas ž zp Channing Tatum ž Petra K.?? Bruno Mars ž Jennifer Anniston ž Edie Stoilow skup. Mandrage skup. Martin Dejdar ž Skvělá herečka, hodná, sympatická, zajímavý život Skvělá herečka, krásná, sympatická, hodná Skvělá babi, miloučká, skvělá herečka Vtipná, skvělá herečka, muy sympático Krásný, dobrý zpěvák, sympaťák, hraje dobrou hudbu Krásný, sympatický, hezky zpívá Hezký, vtipný Krásná, skvělá herečka, zajímavý život Sympatický, vegan Vtipná, skvělá paní Hrozně na pohled úžasný Je krásná, jiná a originální Je úspěšný ve všem Super pán Úspěšný, milý pán Krásná sympatická žena Super kluk Zajímavý život (drogy) Měl drsný život a je super Nejskvělejší paní Krásný muž Úžasný styl Líbí se mi on i jeho písničky Dobrá herečka + filmy ve kterých hraje Česká hudební skupina, ale zpívá anglicky Hezké a chytlavé texty Mám ráda Comeback a on se mi líbí v roli Ozáka Bára Audrey Hepburn n Mila Kunis ž Emma Watson ž Justin Timberlake ž Katy Perry ž Protože je hezká a líbila se mi ve filmu snídaně u Tiffanyho Moc hezké, velké oči, je to dobrá herečka Je hezká a je to dobrá herečka Líbí se mi ve filmu In Time Kristýna Je krásná, umí zpívat, hezky se oblíká, je hodně oblíbená Cristiano Ronaldo ž Hraje hodně dobře fotbal, je hezkej Václav Procházka ž - (Plzeň) Karmin skup Hezky zpívají, hezky se oblíkají, jsou hezcí Moc hezky skládají a zpívají Kryštof skup Anežka Nezmaři skup Líbí se mi jejich hudba i to, že texty jejich písní 11

13 Jitka Maddie Gardner ž. Alyson Stoner ž. Tereza Manželé Emmonsovi ž. Tara Styles ž. Foo-Fighters skup Emma Watson ž J.K.Rowling ž mají nějaký smysl a dá se nad nimi i zamyslet. Hrají folkovou muziku. Nápaditou, originální, živou stejně jako pomalou, přemýšlivou, ale vždycky je v těch skladbách úžasná melodie. Američanka, dělá cheerleading (=roztleskávání) a je v tom fakt dobrá Dobře zpívá, hraje, tancuje Přes zdravotní potíže a neúspěchy se nevzdali a pokračují dál (Cvičitelka jógy) Obdivuji ji kvůli jejímu superzdravému životnímu stylu Byla jsem na jejich koncertě a na to, že hrají téměř dvacet let, tak vypadali jako normální chlapíci, ne žádný holywoodský stars + se mi líbila jejich hudba ;-) H.pottera jsem přečetla asi 5x, to potom ani nejde nemít ji rád - - Mám ho ráda, protože mám ráda jeho filmy Aneta Mája Můj oblíbený režisér, na jehož jméno si teď nemůžu vzpomenou, režíroval Klub rváčů, Sociální síť (David Fincher) ž Robert Pattinson ž Kristen Stewart ž Conor Maynard ž Alexandra Štejnarová ž Johnny Depp ž Herečka, která hrála Beatrix Lestrangovou v H.Potterovi (Mrs.Lovette ve Sweeneym Toddovi) H.B.Carter ž Adelle ž Má krásnou vypracovanou postavu Má dokonalou postavu a je skvělá herečka Má krásnej hlas a je pěknej Česká tanečnice, reprezentovala ČR v roce 2011 na MS a vyhrála, mistryně světa v Disco Dance je jí 12! Líbí se mi jeho role, jsou určitým způsobem tajemné, zvláštní (např.sweeney Todd, Střihoruký Edward, Barnabáš Collins, Madhatter,...) Johnny se mi líbí hlavně kvůli rolím, ale v reále ho nijak zvlášť neobdivuju V podstatě stejný důvod jako u J.D. Nehlídá si váhu (jí čokoládu), kouří,.. Neřeší ty věci, které musí hvězdy řešit, Má skvělý a specifický hlas Nebojí se být kontroverzní Má dokonalý hlas a na živých koncertech zní 12

14 T.Mills ž Tarja Turunen ž téměř stejně jako na studiových nahrávkch; když stojí na podiu, vyzařuje z ní určitá klidnost a majestátnost vypadá prostě jako královna (což je docela dobré, když zpívala v metalové skupině) Obdivuju ji za její minulost (Arakain,...) -> dokonalý hlas a styl zpěvu Dnes už je dost vyzpívaná, přesto zpívá krásně Míša Jana Markéta Lucka Bílá ž Audrey Hepburn n Angelina Joliež Marylin Monroe n Usain Bolt ž Rihanna ž Coldplay Adam Sandler ž Ian Somerhalder ž Paul Wesley ž Nina Dobrev ž Michael Trevins ž Kristen Stewart ž Robert Pattinson ž Richell Mead ž Bartozs Kurek ž Leonel Marshal ž Giba ž Alex Pettyfer ž Ioan Gruffudd ž Ian Somehalder ž Paul Wesley ž Líbí se mi, jak hraje a také se mi íbí, jak vypadá. Líbí se mi její účes Líbí se mi jak vypadá a že si adoptovala děti Protože si nedělá starosti s váhou jako celebrity dnes Je to můj vzor, protože také dělám atletiku, má hezký styl běhu, je to nejrychlejší muž světa Má hezké oči a jedny z nejlepších písniček Mají nejlepší klipy a klidné, odpočinkové písničky Mám ráda komedie a on v dobrých komediích hraje Má úžasné tělo a krásné oči, hraje v mém oblíbeném seriálu The Vampire Diaries Má také úžasné tělo, je to v seriálu bratr Iana Je krásná, má hezkou postavu (sportuje), také hraje v The Vampire Diaries Také hraje v VD Hraje v Twilight sáze Hraje v - Napsala moje oblíbené knihy (Vampýrskou akademii, Pokrevní pouta a další...) Podle mě nejlepší volejbalisté (ke všem) Herci, vzhled Vzhled, kvůli tomu, že hrají v Upířích denících (ke všem) Zpěváci, hlavně kvůli hlasu 13

15 Christina Aguilera ž Taylor Swift ž Josh Turner ž Johny Cash n One Direction Nově vznikající Fifth Harmony, Emblem 3 (ke všem) Skvěle jim to ladí Dívky: POČET VOLEB: 85 voleb POČET VOLÍCÍCH: 13 ( v průměru 6,5 na jednu dívku) POHLAVÍ: 36 ženy, 10 hudební skupiny, 39 muži ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 6 nežijící, 79 žijící PROFESE: 32 hudebníci, 39 herci a režiséři, 9 sportovci,2 spisovatelé, 3 ostatní TABULKA 4: CHLAPCI - KVINTA jméno volba důvod Honza Bob Dylan ž John Entwistle n Winston Churchill n George Orwell n A.C.Doyle n Napoleon Bonaparte n A.S.Puškin n Eden Hazard, Frank Lampard ž Jaromír Nohavica ž G.F.Haendel n Velký přínos hudbě, folkovému hnutí Líbí se mi hudba The Who Ofenzivní politika vůči rasismu, velká změn po Chambelainovi Skvělý spisovatel - - Dokázal, že i malý člověk dokáže velké věci Děkabrista, inovující básník Obdivuhodní fotbalisté Skvělé písně Nejlepší barokní skladatel, dostal slávy už za svého života Petr Johny Depp ž Vynikající herec v mnoha z mých oblíbených burtonovských filmů. Má skvělé grimasy a nádherné kostýmy, jak už to u Bartonovek bývá, ale Piráti jsou taky dobrý Marek anonym Leoš Vodica Die Antwoord ž Mac Miller ž T.Mills ž Billy Talent ž Crystal Castles ž David Deyl ž Aaron Lennon ž Dalajláma ž Václav Havel n Ondřej Sokol ž Mirek Donutil ž GoGomanTV (youtube let s Originální styl hudby i vzhledu (kapela) Zpěvák, dobrá hudba Originální vzhled i hudba Skupina, dobrá a originální hudba Originální hudba Skvělý zpěvák s dokonalou imagí Chtěl bych být jako on ve fotbale, proužka v hlavě <3, melír <3 Inteligentní člověk, velká osobnost I přes všechny velký chyby, velký člověk a dokázal toho moc a moc Je zkrátka nadaný Podle mě je výborný herec Ve videích dokáže pořád něco komentovat a 14

16 player a vloger) ž Jeremy Soule ž Andrzej Sapkowski ž plácat vtipný blbosti Líbí se mi jeho skladby Jeho knihy jsou podle mne napínavější a lépe napsané než jiné, které jsem četl Anonym holka?) Petr Martin Jakub Martin Péťa (možná Jméno si bohužel nepamatuji, ale byl to zpěvák skupiny Fall out boy (Patrick Stump) ž Brad Pitt ž Cristiano Ronaldo ž Justin Timberlake ž Daniel Craig ž Miley Cyrus ž Nicki Minaj ž Venus a Serena Williams ž Bob Marley n Didier Drogba ž Asafu Powell ž Tändzin Gjamccho (Dalajláma 14.) ž Zlatan Ibrahimovič ž Peter Tosh n Roger Federer ž Frank Lampard ž Projev, image Vlasy, svaly, nejpopulárnější na světě, image Styl, image, uplatnění Svaly, image Hezká holka, pěkný vlasy Má bláznivý styl oblékání a hezky zpívá Dobře hrajou tenis, agresivní pojetí hry, jsou to černošky Líbí se mi jeho hudba a dredy Dobře hraje fotbal Líbí se mi jak běhá Líbí se mi, jak do všech kope a líbí se mi jeho bradka Líbí se mi jeho hudba Legenda, vystupování Vůdcovství, oblíbený hráč Chelsea FC Inovativní myšlenky a vize Steve Jobs n Dříč, nic nevypustí Rafael Nadal ž Nemám rád známé osobnosti. Jsou slavný a bohatý a to se mi nelíbí. Luc Abalo ž Tomáš Rosický ž Megan Fox ž Nikola Karabatič ž Líbí se mi jeho styl hry házenkář Výborná technika Hezká postava Dobrá střela Vojta Steve Jobs n Vymyslel dotykové smartphony Tomáš Usain Bolt ž Ten co hraje ironmana (Robert Downey Jr.) ž Bryan Johnson ž Je to týpek Je to týpek Je to týpek Martin n. David Roman Lionel Messi ž Foo Fighters ž Will Smith ž Johny Depp ž Michael Flatley ž Nicki Minaj ž Vladimir Kličko ž Je to týpek je to nejlepší fotbalista na světě Jsou to týpci líbí se mi jejich hudba Skvělý herec, dokáže pobavit Výborný herec, moc se mi líbí film Temné stíny Nejlepší stepař na světě Zpěvačka, mám ji rád, protože je velmi výrazná Sportovec, je to můj sportovní vzor Herečka, líbí se mi její filmy 15

17 Sandra Bulock ž Kluci: POČET VOLEB: 61 POČET VOLÍCÍCH: 16 (v průměru 3,8 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 7 ženy, 4 skupiny, 50 muži ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 11 nežijící, 50 žijící PROFESE: 13 herců, 18 hudebníků, 19 sportovců, 2 ostatní (Steve Jobs), 5 politici, 4 spisovatelé KVINTA CELKOVĚ: POČET VOLEB: 146 POČET VOLÍCÍCH: 29 (v průměru 5 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 43 ženy (29,5%), 14 skupiny (9,5%), 89 muži (61%) ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 17 nežijící (12%), 129 žijící (88%) PROFESE: 52 herci (36%), 50 hudebníci (34%), 28 sportovců (19%), 5 ostatní (3,5%), 5 politici (3,5%), 6 spisovatelé (4%) 7. Interpretace Zde nabízíme interpretace výsledků. Pro účely srovnání s výzkumem Kravcové používáme stejné kategorie idolů, pokud to bylo možné. 7.1 Kvinta dívky vs. chlapci Podle počtu udaných idolů bychom mohli usoudit, že v kvintě více zbožňují dívky než chlapci (6,5 vs. 3,8 idolu na os.). Zatímco dívky uváděly přibližně ve stejné míře mužské i ženské idoly, chlapci zbožňují téměř výhradně příslušníky stejného pohlaví. Je zajímavé, že u obou skupin se objevili sportovci, ač dle očekávání u chlapců v mnohem větším měřítku (na 1. místě vs. na 3. místě u dívek). U dívek i chlapců se mezi obdivovanými vyskytují i intelektuálové (spisovatelé a politici), avšak u dívek je to opravdu velmi okrajové (pouze 2 % voleb vs. 15 % u chlapců). Grafické znázornění srovnání viz dále. Pojďme se podívat blíže na udané důvody. Pro jejich klasifikaci jsme se inspirovaly diplomovou prací Jany Kravcové Idoly dívek 16

18 ženské o Kravcová ve své diplomové práci uvádí, že dívky jsou při výběru většinou více kritické a u žen hodnotí více faktorů, než jen jejich ženskost a krásu (na rozdíl od chlapců). Tento trend by se dal částečně vysledovat i u našich kvintánek často uvádí více důvodů vedle umělecké tvorby je to jejich krása a charakterové vlastnosti (hodná, sympatická, vtipná; má dokonalý hlas a vyzařuje z ní určitá klidnost a majestátnost). o většina dívek ale obdivuje slavné ženy jen na základě umělecké tvorby (skvělá herečka; dobrá herečka; hezky zpívá, dobře zpívá, hraje, tancuje; zpívá krásně; má jedny z nejlepších písniček; napsala moje oblíbené knihy). Zde bychom si mohli klást otázku, zda je to jen proto (přeci jen je velmi jednoduché napsat, že mám rád tu a tu herečku, protože je dobrá herečka), nebo k nim kvintánky vzhlíží i z jiných důvodů, které neuvedly (nechtěly nebo se bály si to přiznat). o více než polovina dívek udala jako důvod obdivu svých idolek jejich krásu (je krásná; hezky se oblíká; má hezké velké oči; má dokonalou postavu; líbí se mi její účes; líbí se mi, jak vypadá). Překvapilo nás, že právě krása je u dívčích idolů tak často zmiňována (dívky nevnímají slavné ženy jako rivalky?). Možná je to věkem dívek, kdy už většina z nich zažívá partnerské vztahy. Už ví, že dokáží na chlapce zapůsobit a nejsou pro ně cizím druhem proto již krásu hereček a zpěvaček nemusí vnímat jako ohrožení. Dalším možným důvodem je, že dívky krásné ženy vnímají jako vzory, kterým by se chtěly připodobnit a dosáhnout stejného obdivu u mužského pohlaví jako ony. o ve výčtu se objevily také starší české herečky (Janžurová, Fialová a právě zesnulá Jirásková) a zpěvačky (Bílá) a již dávno zesnulé herečky ikony (Hepburnová, Monroe) tyto volby jsou v souladu s Kravcovou ona je ve své práci označuje jako neohrožující (pro současné kvintánky již nepředstavují žádnou konkurenci). o některé ženy pak kvintánky obdivují proto, že jdou svým způsobem proti proudu, jsou tedy pro ně jistými hrdinkami (obdivuji ji kvůli jejímu superzdravému životnímu stylu; Nehlídá si váhu (jí čokoládu), kouří,.. neřeší ty věci, které musí hvězdy řešit; protože si nedělá starosti s váhou jako celebrity dnes; líbí se mi, že si adoptovala děti). 17

19 o nejčastěji jmenovanou ženou - idolem je mezi kvintánkami Audrey Hepburn. mužské o u mužských idolů se dá jednoznačně vysledovat romantický attachment, a to jeho podoba milenec vrstevník dívky většinou zmiňují jména přitažlivých, mladých (nebo mladě vypadajících) herců a zpěváků, ale také sportovců, a to proto, že jsou krásní (krásný; hrozně na pohled úžasný; líbí se mi on i jeho písničky; je hezkej; má krásnou, vypracovanou postavu; má úžasné tělo a krásné oči). o i u mužů samozřejmě dívky vyzdvihují jejich umělecké výkony, popř. se jim líbí filmy, ve kterých daní herci hrají. o dívky obdivují také sportovní výkony, které jsou jim často vzorem zmiňovaly volejbalisty (Kurek, Marshal), atlety (Bolt), fotbalisty (Ronaldo). o nejčastěji jmenovaným idolem je Johny Depp, Albert Černý, Paul Wesley a Ian Sommerhalder není náhodou, že jde o pohledné herce/zpěváky Idoly chlapců ženské o velmi překvapivým výsledkem bylo, že chlapci z kvinty volili ženy idoly pouze v 11,5 % případů. Očekávaly jsme, že stejně jako u dívek se bude častěji vyskytovat vzhlížení k nějakému sexuálnímu idolu ženě kočce (terminologie z Kravcové). Ženu kočku však uvedli pouze dva chlapci zdůvodnění bylo jasné hezká holka, hezká postava. A zajímavý byl komentář k tenistkám Williamsovým agresivní pojetí hry, jsou to černošky což zavání také sexuální fantazií. o jen jedenkrát byla zmíněna herečka (Sandra Bullock), u níž nebyl hlavní důvod krása, ale její herecké schopnosti (resp. chlapci se líbí filmy, ve kterých hraje). o jeden kvintán také uvedl smíšené hudební skupiny, jelikož však nevyzdvihoval zvláště ty ženské, nemůžeme je počítat mezi ženské idoly. o ani jedna žena se nevyskytla ve výčtu více než jedenkrát. 18

20 mužské o nejvíce obdivovaní jsou u kvintánů dle očekávání sportovci, kteří mohou často představovat pro chlapce vzor (dle Kravcové tzv. sportovci identifikanti) obdivuhodní fotbalisté; chtěl bych být jako on ve fotbale; dobře hraje fotbal; líbí se mi, jak běhá; je to legenda; je to můj sportovní vzor ale objevuje se i obdiv fyzických kvalit svalů, vlasů a celkového image sportovců. o v závěsu za sportovci jsou hudebníci ovšem co student, to jiný styl (rap, folk, pop, reggae) nedá se tak vysledovat nějaký hudební trend. Ve věku šestnácti let se dá již předpokládat, že mají studenti utvořen svůj umělecký vkus, který nepodléhá vrstevnickému diktátu tolik, jako u dětí na základní škole. o třetí nejpočetnější skupinu idolů tvoří herci studenti je obdivují především na základě oblíbených filmů/seriálů, výjimečně se objevují jiné/podrobnější komentáře (svaly, image, má skvělé grimasy a nádherné kostýmy). Kvintáni ale rozhodně nezmiňují klasické svalovce (Stallone, Schvarzenegger), jak by se u adolescentů dalo očekávat. Zajímavé by bylo, jak by byli svalovci zastoupeni např. na učilištích nebo středních školách. Na gymnáziu letí spíše intelektuálové a i mezi studenty se vyskytuje méně aktivních sportovců, než na jiných školách. o na rozdíl od dívek obdivují chlapci v kvintě více idolů intelektuálů, ať už spisovatelů, politiků či vynálezců (Churchill - ofenzivní politika vůči rasismu; Havel - I přes všechny velký chyby, velký člověk a dokázal toho moc a moc; Dalajláma - Inteligentní člověk, velká osobnost; Jobs - Inovativní myšlenky a vize; Napoleon - Dokázal, že i malý člověk dokáže velké věci.) představují 15 % voleb. o nejčastěji jmenovaným mužským idolem je Johny Depp a Steve Jobs. Shrneme-li motivace k volbě studentů, pak ženské idoly volily dívky nejčastěji proto, že: - oceňují jejich výkon v branži, ve které působí - k nim vzhlíží jako k ideálu krásy - je obdivují, přičemž však idoly nevnímají jako konkurenci - neohrožují je. U chlapců je tomu následovně: 19

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky.

Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Přílohy Příloha č. 1.: Ukázky obrázků, které byly namalovány respondenty na téma předčtené bajky. Obrázky od žáků č. 8. a č. 16. - provedení odpovídá spíše mladšímu věku: Obrázky od žáků č. 9. a od č.

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

1. číslo čtvrtletníku

1. číslo čtvrtletníku 1. číslo čtvrtletníku ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 SLOVO NA ÚVOD VZPOMÍNÁME NA PRÁZDNINY Nejoblíbenější věc z celého školního roku skončila. Myslíme tím prázdniny. A my jsme se opět vrátili do svých školních

Více

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

České děti jako čtenáři v roce 2013. Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz České děti jako čtenáři v roce 2013 Prah 27.2.2014 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Hlavní témata Čtou knihy více nebo méně? Čtení mezi zábavou na nudou Co čtou? Čtenářské zázemí v rodině

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

1.5.1 Číselné soustavy

1.5.1 Číselné soustavy .. Číselné soustavy Předpoklady: základní početní operace Pedagogická poznámka: Tato hodina není součástí klasické gymnaziální sady. Upřímně řečeno nevím proč. Jednak se všichni studenti určitě setkávají

Více

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků:

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K 50 ODSTÍNŮ DUŠE VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků: O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT Dušan Marný 10 18.1.2016 Celkový počet účastníků: OBSAH VAŠEHO OSOBNÍHO REPORTU Každá stránka reportu se zabývá jedním z deseti témat

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, Irena Dvořáková, Růžena Kolářová KDF MFF UK Praha Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? příručka L. Dvořák a kol. projekt 2E06020 Národního programu výzkumu

Více

Literární druhy a žánry hrou

Literární druhy a žánry hrou Literární druhy a žánry hrou MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_03_14 Tématický celek:

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 Workshopová dopoledne, která jsme umístili do dnů, kdy se konají přijímací

Více

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog!

VII. Vonásek k tabuli. Milan Kocmánek & Leopold Králík. Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! 16 ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2006 Jak bych ti to vysvětlil, Vašíku, to bylo něco jako váš dnešní školní psycholog! No vidíš, Vonásku, a takhle pěkně jsi mě kdysi vytáčel v každé vyučovací hodině! Vonásek

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7

KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 K O B R A KULTURNÍ OBČASNÍK REGIONÁLNÍCH AUTORŮ ČERVENEC 2014*** ROČNÍK XV.*** ČÍSLO 7 Citát inspirující: Muži obdivují ženy, které mluví jako knihy, ale berou si ženy, které vaří jako z kuchařské knihy.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Žánry - opakování DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_02-16_CJ-7. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Žánry

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Malá země objevuje malé literatury

Malá země objevuje malé literatury Mezinárodní den překladatelů přinesl jméno vítěze prestižní ceny Josefa Jungmanna, kterou uděluje každoročně Obec překladatelů za nejlepší překladové dílo uplynulého roku. Cenu převzala 30. září v Pálffyho

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová

Vřískot I2012/2013 PRIMA 2012/2013 PARLAMENT. Všem zástupcům přejeme hodně štěstí! :) S.Marcziová Vřískot I2012/2013 Gymnázium Varnsdorf; Střelecká 1800, Varnsdorf 407 47; +420 412 371 423; www.bgv.cz Dne 12. 10. 2012 přišla paní učitelka Jirchářová na hodinu ČJ jako každý pátek. Stoupla si před tabuli

Více

Bodovací systém ve fyzice základní školy. Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice

Bodovací systém ve fyzice základní školy. Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice Bodovací systém ve fyzice základní školy Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Lysice Bodovací systém ve fyzice nižšího gymnázia Mgr. Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše Brno Základní vlastnosti

Více

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list

Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list Role členů rodiny, jejich práva a povinnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - práva a povinnosti členů rodiny, moje role v rodině, moje další životní role a jejich obsah práce se

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ

IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ ZKUŠENOST V PROCESU UČENÍ STUDENTŮ UČITELSTVÍ IVA ŽLÁBKOVÁ, LUBOŠ KRNINSKÝ Anotace Článek je zaměřen na analýzu širších souvislostí využívání zkušeností v procesu učení. Za tímto účelem bylo realizováno

Více

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková

Epilog. Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012. Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková ČESKÝ JAZYK Epilog Ročník 8. 27. 12. - 28. 12. 2012 Autor: Mgr. Vladimíra Barboříková Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Autoevaluační zpráva Střediska volného času za školní rok 2014/2015 Zpráva se věnuje hodnocení činnosti a aktivit Střediska volného

Více

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH

Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Speciální vydání novin ZŠ TGM Blansko Vzpomínka na projektový den pro žáky 2. stupně, který se konal 24.10.2014 OBSAH Full English Breakfast... 1 Korálkování, Postoje a hodnoty žáků naší školy... 2 Pexeso,

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

naučte se kreslit DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY www.zonerpress.cz WATSON GUPTILL

naučte se kreslit DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY www.zonerpress.cz WATSON GUPTILL E N C Y K L O P E D I E Z O N E R P R E S S naučte se kreslit Christopher Hart 2 DRUHÁ KNIHA O KRESLENÍ OBLÍBENÉ MANGY NAVAZUJE NA PŘEDCHOZÍ BESTSELLER WATSON GUPTILL www.zonerpress.cz Obsah Úvod 8 Shoujo

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou

Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Jak je to s obleky na míru? Exklusivně s Jaroslavem Mejtou Menstyle»Móda a styl Jaroslav Mejta, foto:robert Vano 30.09.2011 10:38 Michaela Lejsková S Jaroslavem Mejtou jsem měla několikrát příležitost

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list

Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list Moje osobnost - co už je za mnou Metodický list společná práce s tabulí a samostatná do sešitu, náměty pro diskuzi - časová osa mého života, co jsem se naučil v mateřské školce, film mého života podklady

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010. elektronický časopis pro absolventy SVŠE INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ II / 2010 elektronický časopis pro absolventy SVŠE Z obsahu tohoto čísla: KLUB ABSOLVENTŮ NOVINKY ZE ŽIVOTA SVŠE ROZHOVOR S HONZOU NEDVĚDEM PŘIPRAVUJEME NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ SOUKROMÁ

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 INTERVIEW PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN EXKURZE, NÁVŠTĚVA MUZEA FOTOREPORTÁŽ POBYT ŠESŤÁKŮ NA MALINÉ září-říjen 2015 Na Maliné. SEZNAMOVACÍ A EKOLOGICKÝ POBYT Také letos se vypravili

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Dotazník. Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let

Dotazník. Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let Dotazník Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let Dobrý den, jmenuji se Monika Musilová a studuji třetím rokem obor Sociální pedagogika se zaměřením na Etopedii při

Více

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013

Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 10. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární výchova Střední vzdělání s MZ,

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas

České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas České děti venku Reprezentativní výzkum, kde a jak tráví děti svůj čas Závěrečná zpráva z výzkumu, 5. května 2016 Nadace Proměny Karla Komárka Obsah závěrečné zprávy Představení výzkumu 3 7 Klíčová zjištění

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

Interview. Jak psát interview?

Interview. Jak psát interview? Interview Rozhovor je šikovný žánr. Mohu se lecčeho dobrat, a zpovídaný člověk někdy dokonce řekne něco, nač by bez mojí otázky nepřišel Ptám se obyčejně, občansky: nejsem ani politolog, ani ekonom, ani

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

80. léta v české populární hudbě

80. léta v české populární hudbě 80. léta v české populární hudbě Pop, disco Michal David, Kroky Františka Janečka Situace ve společnosti: stále přetrvává období normalizace, 2 proudy hudbě oficiální (nemají problémy s komunistickým režimem,

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více