Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Pop-panteon školních dětí Kvinta a oktáva osmiletého gymnázia Martina Klemešová, Zdeňka Sobotová Psychologie speciální pedagogika 2. ročník 2012/2013

2 Obsah 1. Úvod Historie výzkumu Vstup do školy Sběr dat Synopsis pozorování Výsledky Interpretace Kvinta dívky vs. chlapci Idoly dívek Idoly chlapců Oktáva dívky vs. chlapci Idoly dívek Idoly chlapců Grafické znázornění idolů Závěr Použitá literatura Přílohy Pozorování z hodin Zápis pozorování kvinta Zápis pozorování oktáva Grafické znázornění voleb faktické rozdělení idolů Kvinta Oktáva Porovnání mezi třídami celkové Porovnání dívky Porovnání chlapci Přehled vícekrát volených idolů

3 1. Úvod Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké idoly mají studenti střední školy a srovnat, jestli se volby liší mezi studenty různého věku, mezi pohlavími v rámci jedné třídy a jestli existují nějaké ikony, společné většině studentů v jedné třídě nebo i v obou třídách. Idoly se rozumí především známé osobnosti. Výzkum byl prováděn v kvintě a oktávě víceletého gymnázia, tj. u studentů ve věku let (kvinta) a let (oktáva). Pro účely historického srovnání s pracemi Mikšíčka (Mikšíček, 1999) a Kravcové (Kravcová, 2008) byla použita stejná výzkumná otázka: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti? (herci, zpěváci, sportovci) Zkus napsat, co se ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení? Tato otázka byla žákům pokládána přesně v tomto znění. V draftu předkládáme sebraná data a jejich předběžnou kategorizaci a interpretaci. 2. Historie výzkumu Prvním výzkumem, prováděným na toto téma v Česká republice, byl výzkum Ondřeje Mikšíčka: Identifikace a imitace u současných školáků: Pop pantheon (Mikšíček, 1999), prováděný v roce 1997 v ZŠ Sušická v Praze u dětí 6. až 9. třídy. Interpretaci jeho výsledků nabízí Miloš Kučera ve své knize Formy citů: Lacanovská teorie (Kučera, 2008). Ve snaze dosáhnout historického srovnání po deseti letech provedla v letech 2006 a 2007 výzkum pomocí stejné otázky Jana Kravcová v ZŠ Loděnice, ale na širším vzorku, tj. žácích 2. až 9. třídy. Výstupem jejího výzkumu je diplomová práce Idoly u dětí školního věku (Kravcová, 2008). Cílem naší práce je rozšířit poznatky o idolech dospívajících, studentů středních škol, u kterých dosud nebyl výzkum prováděn, a to s využitím stejné otázky, jakou mladším dětem kladli Mikšíček s Kravcovou. 3. Vstup do školy Výzkum byl prováděn na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni, konkrétně v kvintě a oktávě víceletého gymnázia. Tyto třídy byly zvoleny tak, aby byl mezi studenty dostatečný věkový rozdíl, umožňující následné srovnání vývoje idolizace v čase. Získaly jsme souhlas vyučujících 2

4 českého jazyka a základů společenských věd s naší účastí na hodinách těchto předmětů. Školu navštěvují děti převážně z Plzně nebo okolních vsí. Z hlediska socio-ekonomického postavení rodin žáků nejsou mezi žáky velké rozdíly. Plzeň nabízí dvě soukromá gymnázia, která navštěvují žáci z bohatších rodin, ale námi oslovené gymnázium navštěvují především děti státních zaměstnanců a drobných podnikatelů. Protože jedna z nás na tomto gymnáziu studovala, mezi žáky jsme nebyly cizí asi pro dva až tři studenty v každé třídě. S nikým z nich se ale nejednalo o blízký vztah, odpovědi těchto žáků nicméně mohla ovlivnit snaha zalíbit se více, než odpovědi jiných. Podle vyjádření vyučujících se jedná o relativně bezproblémové třídy. V obou ročnících jsme konstatovaly velké zastoupení dětí s netradičním literárním či hudebním vkusem a osobitým stylem oblékání to je pravděpodobně způsobeno tím, že výzkum byl pováděn na víceletém gymnáziu. V oktávě pak byla dominantním tématem všech třídních diskuzí příprava maturitního plesu. 4. Sběr dat V každé třídě jsme se nejprve zúčastnily jedné hodiny a přestávky na pozorování, kdy jsme do dění v hodině vůbec nezasahovaly. V oktávě nás učitelka nepředstavila, pouze jsme se posadily do zadní lavice. Někteří žáci si ani nevšimli, že tam jsme. V kvintě nás učitelka naopak představila s důrazem na to, že jedna z nás je bývalá studentka gymnázia. Následující hodinu jsme dětem zadaly sloh na výzkumnou otázku: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti? (herci, zpěváci, sportovci) Zkus napsat, co se ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení? Každý student dostal svůj papír, na kterém byla tato otázka vytištěná. Na psaní měli celou hodinu a upozornily jsme je, že se mohou zeptat, kdyby jim něco nebylo jasné. Také jsme je upozornily, že výsledky nebudeme ukazovat nikomu ze školy a poprosily jsme je, aby se podepsali alespoň křestním jménem, abychom s nimi mohly později vést rozhovory. Nikdo celou hodinu nevyužil, většina žáků měla odpověď napsanou asi za minut a učitelky pak pokračovaly ve výkladu s tím, že kdo chce ještě sloh dopisovat, může psát při tom. V kvintě žáci využili více času, pravděpodobně proto, že svůj úkol brali víc vážně než oktaváni. Zbytek hodiny jsme zůstaly na pozorování. 3

5 Následné rozhovory s dětmi jsme neprováděly, protože zdůvodnění voleb bylo dostatečně detailní a navíc se část dětí podepsala pod smyšlenými jmény, které nebylo možné zpětně vypátrat. Nicméně i tyto pseudonymy nabízí zajímavý prostor pro interpretaci, které se budeme blíže věnovat v konečném textu. Průzkumu se zúčastnilo celkem 29 studentů kvinty z toho 13 dívek a 16 chlapců a 21 studentů oktávy z nichž bylo 10 dívek a 11 chlapců. 5. Synopsis pozorování Pozorování ve třídách bohužel nepřineslo téměř žádné doplňující informace o idolech studentů. Co se týče oblékání, mezi dětmi na gymnáziu převládá tendence oblékat se více umírněně, než na jiných středních školách. Nikdo v obou třídách neměl oblečení s potiskem hudební skupiny nebo filmu. Obecně převládal vzhled zevnějšku, který bychom nazvaly intelektuálský kluci polokošile, džíny, dívky často sukni, elegantní oblečení. V každé třídě se nicméně vyskytovala skupinka chlapců, kteří si při hodině četli Sport a oblékali se do džín a mikiny. V obou třídách se našel někdo, kdo při hodině četl fantastickou literaturu. V oktávě několik dětí četlo klasiky, nicméně vzhledem k tomu, že tuto četbu mají povinnou k maturitě, nedá se z toho na nic usuzovat. Úplný zápis z pozorování viz příloha Výsledky Zde předkládáme kompletní seznam voleb všech žáků včetně jejich zdůvodnění, a to zvlášť pro každou třídu a v jejím rámci také zvlášť pro děvčata a chlapce. Za každou tabulkou následují součty voleb podle pohlaví, profese nebo toho, zda se jedná o žijící či nežijící osobnosti. Uvádíme také poměr voleb na jednoho žáka. Tyto charakteristiky budou dále znázorněny v grafech (viz příloha 2). Jména žáků budou v konečné verzi textu změněna, aby se zachovala anonymita. Tam, kde student místo svého jména napsal pseudonym, bude jím zvolený pseudonym ponechán, aby bylo možné dále pracovat s interpretací důvodů, které žáky ke zvolení pseudonymu mohly vést. 4

6 V některých případech se žák nepodepsal, jeho pohlaví jsme se pokusily odhadnout podle písma. Tabulka vícekrát se opakujících voleb viz příloha 3. Vysvětlivky: - Červeně jsou dopsané interpretace či komentáře, které nás již při přepisování napadaly, a případně fakta, která byla třeba vyhledat, pokud se jednalo o nám neznámou osobnost. - Žlutě zvýrazněné jsou skupiny (převážně hudební nebo herecké). - kurzivou jsou idoly ženského pohlaví - poznámky: f fiktivní postava, ž žijící osobnost, n nežijící osobnost 5

7 TABULKA 1: DÍVKY - OKTÁVA jméno volba důvody Lucie Puchrová John Zorn (hudebník) - je to velký umělec, ale hraje hodně netradiční a společnosti nelíbivou hudbu Mike Patton (hudebník) - proslavil se se svou skupinou Faith no More, ale já mám mnohem raději jeho projekty Tomahawk, General Patton and The Executioners atd Kapitán Barbarossa Eva Marie Radová Emile Zola Guy de Maupassant William Faulkner Daniel Autenile (herci) Juliette Binoche Russel Crowe Paul Newman S.Stallone M. Fox M. Freeman J. Statham Brumbál Zpěváci + interpreti sportovci Lenka Bradáčová J.K.Rowling Ian Sommerhalder Brad Pitt Ryan Gossling - protože ráda čtu, obdivuji i spoustu spisovatelů, převážně klasiků Podle filmů, co se mi líbí Závisí pouze na hudbě, ne na ničem jiném (image...) Nemám oblíbence, ale fandím (celým týmům + reprezentace) Na všech úspěšných známých osobnostech se mi líbí, že mají cíle, kterých jsou schopni dosáhnout Oceňuji její neuplatitelnost, konečně někdo, kdo bojuje proti korupci Obdivuji její fantazii Pěkní chlapi anonym Johny Depp Je to fešák, myslím si, že má charakter, je mi sympatický, má dobré názory, je oblíbený, protože se líbí Zuzana Balounová Coco Chanel Inspiruje mne svou cílevědomostí a tím, jak se s malými finančními prostředky zvládla vypracovat a stát se jednou z i dnes nejuznávanějších osobností ovlivňujících módní svět. A kromě toho, že osvobodila ženy z korzetů, zasadila se o zrovnoprávnění žen a mužů anonym Petra Němcová Je chytrá, krásná a dokáže si stát za svým názorem K.Járová S Kenyon a G Showalter (spisovatelka fantasy a Obdivuji její kreativitu. Dokázala vytvořit naprosto originální svět, její postavy jsou vtipné, arogantní a 6

8 Lucka Breburdová Müllerová Špinková romantických knížek) Václav Havel Luis Armstrong Ludwig van Beethoven W.A.Mozart Jane Austen Zdeněk Svěrák Ladislav Smoljak Shakespeare Miki + Wabi Ryvola Luis Armstrong Arnošt Lustig, Voskovec + Werich, Cimmermani mají úžasně sarkastický humor. Navíc dokáže psát takovým stylem, který osloví širší obyvatelstvo, nejen mladistvé Člověk, který byl strašně moc chytrý a hodně toho dokázal. Miluji jeho divadelní hry. Silná osobnost, se kterou si život dost pohrává Vynikající umělec, kterého by měl znát asi každý, jeho hudba je úžasná Stejně jako Beethoven Miluji její knihy a postavy, které se v nich vyskytují a také to, jak byla odlišná (na její dobu) Pro mě vůbec ta nejoblíbenější osobnost, co se těch českých týče Spolu se Svěrákem (hlavně kvůli divadlu Járy Cimrmana) Je to génius Mám ráda jejich písničky a texty, ve svém žánru patří k těm nejlepším Je to silná osobnost, obdivuhodná = géniové Dívky: POČET VOLEB: 39 jmenovitých POČET VOLÍCÍCH: 10 (v průměru 3,9 na jednu) POHLAVÍ: 29 muži, 9 ženy, jedna skupina mužů ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 23 žijících, 16 nežijících PROFESE: 8 hudebníků (20,5%) (včetně Mozarta a Beethovena),12 spisovatelů nebo autorů divadelních her (31%), herci 16 (včetně režisérů a Cimmermanů) (41%), 3 ostatní (7,5%) - ŽÁDNÍ SPORTOVCI!!! TABULKA 2: CHLAPCI - OKTÁVA jméno volba důvody Morgan Freeman Jack Herrer n J.K. Craig Ferguson ž Jason Mewes ž Kevin Smith ž Hugh Laurie ž Monty Python Jára Cimrman f S. Stallone ž J.Statham ž Ota Černý ž Skvělý a průlomový zahradník (aktivista za pěstování konopí) Velmi vtipný a moudrý Neortodoxní režisér Skvělý anglický humor (dr house) Nádhera v absurditě Největší čech Je tvrdý a neoblomný, jde si za svým Je tvrdý a neoblomný, odvaha, bojuje za dobro Velmi zkušený moderátor, celé hodiny umí vést smysluplnoou diskuzi Zodpovědný školník, milovník zvířat (!!!) 7

9 Bruce Wayne Argus Filch f Megan Fox ž Sir Alex Ferguson ž Pavel Horváth + Pavel Vrba ž Peter Parker f Hezky se na ní kouká Jsem jeho fanoušek od mala Bez něj by Viktorka nebyla tím, čím je Protože kdo by nechtěl být Spider-man Oblíbený režisér Vkládá do rolí část sebe... Kevin Smith ž Christian Bale ž Pivovar Tutanchamon n Měl hustou bradku Pangrác Achillees f Neporazitelný, vždy na straně dobra, měl jediné slabé místo a věděl o něm, nebyl nijak namyšlený Hervert Hektor f Statečně bojoval za svou vlast Troju, postavil se neporazitelnému Achillovi, i když věděl, že nemá šanci zvítězit Alexej Fonar John Garcia ž Je to můj zpěvácký vzor King Buzz Osbourne ž Kytarový a zpěvácký vzor Brant Bjork ž Bubenický vzor Dole Crover ž Bubenický vzor Johny Depp ž Franz Kafka n Quentin Tarantino ž Líbí se mi na něm jeho dokonalá přizpůsobivost, to, že dokáže zahrát jakoukoliv roli Líbí se mi jeho náměty a způsob umělecké interpretace, dále propojení života s jeho uměleckým dílem a v této souvislosti chápání okolí a existence Točí nejlepší filmy vůbec, přehnaná sugesce často až nesmyslných prvků je jednou z nejosobitějších částí jeho humoru Hvězda westernových filmů V 60.letech dokázal točit filmy s futuristickou tématikou a to dosti přesvědčivě, dokázal toho kvůli s vému puntičkářství, což se mi na něm líbí Clint Eastwood ž Stanley Kubrick (režisér) n Martin Matas David Lynch ž Vítezslav Nezval n Jaromír Jágr ž A.Dubček n T.G.Masaryk n Primář Koza n Kvalitní verše Proslavil ČR Proslavil ČSSR Založil ČSR Proslavil Plzeň 8

10 Pavel Opat Karel Gott ž Waldemar Matuška n Milan Chladil n Eva Pilarová ž L.Bílá ž Š.Margita ž M.Bačík (dirigent) ž Jan Železný ž Barbora Špotáková ž Miroslava Němcová ž Přemysl Sobotka ž Marta Kubišová ž Jiří Šlitr n Oskar Nedbal n Alois Jirásek n T.G.Masaryk n C.S.Lewis n Eduard Petiška n Antonín Švehla n Karel Gott ž Kapitán Morgan f Scatman John n Robert Wadlow n Sylvester Stalone ž Wladimir Kličko, Vitalij Kličko ž Barbora Špotáková ž Goethe n FLO-RIDA ž Snoop Dogg ž Arnold Schwarzenegger ž John Lennon n Johann Džok Hoffmann ž Robert Louis Balfour Stevenson n M.Poledňáková ž Schopní zpěváci Proslavil Lobzy Umí Sympatičtí předsedové komor parlamentu Skvělá basistka a pejskařka Schopný univerzální muzikant Slušný hudební skladatel Slovutný pán s velkou slovní zásobou Zakladatel samotného československého státu Krásné dílo Letopisy Narnie Zajímavé historické publikace Agrárník s velkým A Božský Kája, několikanásobný Zlatý Slavík Fiktivní postava a maskot známého rumu Slavný zpěvák a zakladatel hudebního stylu SCAT Nejvyšší člověk všech dob Skvělý herec Slavní boxeři Sportovkyně roku Autor Utrpení mladého Werthera (svérázné ale osvěžující dílo) Černošský rapper (s dobrou flow) - - Briliantní kulturista a herec Famózní zpěvák Známý ožrala a fanoušk FCVP Fenomenální prozaik, esejista Bodrá režisérka 9

11 Šeda A.Sapkowski ž S.Lukjaněnko ž H.Zimmer ž T.Bergesen ž Rammsteini ž J.Statham ž A. Schwarzeneger ž J.Depp ž H.B.Carter ž H.Chávez ž T. Hájek J.Depp ž Daniel Craig ž Bruce Willis ž Sylvestre Stallone ž Jason Statham ž Liam Neeson ž Bruce Lee ž Arnold Schwarzeneger ž Líbí se mi na nich to, co dělají, jak se vyjadřují. Myslím, že tak oblíbení jsou proto, že dokáží oslovit davy lidí. A tak je to se vším. Chester Bennington ž KLUCI: POČET VOLEB: 89 POČET VOLÍCÍCH: 11 kluků (v průměru 8 na jednoho) POHLAVÍ: 78 muži(z toho 6 fiktivních postav), 9 ženy, 2 skupiny ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 22 nežijících (25%), 6 fiktivních (7 %), 61žijících (68%) PROFESE: 8 politici (9%), 10 spisovatelé (11%), 23 zpěváci a skladatelé,skupiny (26%), 30 herců a režisérů (34%), 9 sportovci (10%), 6 fiktivní postavy (7%), 3 ostatní (3%) OKTÁVA CELKOVĚ: POČET VOLEB: 128 POČET VOLÍCÍCH: 21 (v průměru 6 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 107 muži (83,5%), 18 ženy (14%), 3 skupiny (2,5%) ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 38 nežijícich (30%), 84 žijících(65,5 %), 6 fiktivních (4,5%) PROFESE:31 hudebníci (24%), 22 spisovatelé (17%), 46 herci a režiséři (36%), 6 fiktivních postav (5%), 8 politici (6%), 9 sportovci (7%), 6 ostatní (5%) TABULKA 3: DÍVKY - KVINTA jméno volba důvody Štěpka Yo-Landi Visser ž zpěvačka Originální a skvělá Johnny Depp ž Hodný, skvělý herec, sympatický, krásný 10

12 Kristýna Lenka Audrey Hepburn n Natalie Portman Ž Jiřina Jirásková ž Iva Janžurová ž Albert Černý ž Vojta Dyk ž Jakub Prachař ž Marylin Monroe n Casey Affleck ž Květa Fialová ž Jude Law ž Lana Del Rey ž zpěvačka Jared Leto ž zpěv. Chester Bennington ž Arsene Wenger ž trener Mila Kunis ž Albert Černý ž zpěv. Peter Doherty ž zp Deryck Wimbley ž zp Paige Thomas ž zp Channing Tatum ž Petra K.?? Bruno Mars ž Jennifer Anniston ž Edie Stoilow skup. Mandrage skup. Martin Dejdar ž Skvělá herečka, hodná, sympatická, zajímavý život Skvělá herečka, krásná, sympatická, hodná Skvělá babi, miloučká, skvělá herečka Vtipná, skvělá herečka, muy sympático Krásný, dobrý zpěvák, sympaťák, hraje dobrou hudbu Krásný, sympatický, hezky zpívá Hezký, vtipný Krásná, skvělá herečka, zajímavý život Sympatický, vegan Vtipná, skvělá paní Hrozně na pohled úžasný Je krásná, jiná a originální Je úspěšný ve všem Super pán Úspěšný, milý pán Krásná sympatická žena Super kluk Zajímavý život (drogy) Měl drsný život a je super Nejskvělejší paní Krásný muž Úžasný styl Líbí se mi on i jeho písničky Dobrá herečka + filmy ve kterých hraje Česká hudební skupina, ale zpívá anglicky Hezké a chytlavé texty Mám ráda Comeback a on se mi líbí v roli Ozáka Bára Audrey Hepburn n Mila Kunis ž Emma Watson ž Justin Timberlake ž Katy Perry ž Protože je hezká a líbila se mi ve filmu snídaně u Tiffanyho Moc hezké, velké oči, je to dobrá herečka Je hezká a je to dobrá herečka Líbí se mi ve filmu In Time Kristýna Je krásná, umí zpívat, hezky se oblíká, je hodně oblíbená Cristiano Ronaldo ž Hraje hodně dobře fotbal, je hezkej Václav Procházka ž - (Plzeň) Karmin skup Hezky zpívají, hezky se oblíkají, jsou hezcí Moc hezky skládají a zpívají Kryštof skup Anežka Nezmaři skup Líbí se mi jejich hudba i to, že texty jejich písní 11

13 Jitka Maddie Gardner ž. Alyson Stoner ž. Tereza Manželé Emmonsovi ž. Tara Styles ž. Foo-Fighters skup Emma Watson ž J.K.Rowling ž mají nějaký smysl a dá se nad nimi i zamyslet. Hrají folkovou muziku. Nápaditou, originální, živou stejně jako pomalou, přemýšlivou, ale vždycky je v těch skladbách úžasná melodie. Američanka, dělá cheerleading (=roztleskávání) a je v tom fakt dobrá Dobře zpívá, hraje, tancuje Přes zdravotní potíže a neúspěchy se nevzdali a pokračují dál (Cvičitelka jógy) Obdivuji ji kvůli jejímu superzdravému životnímu stylu Byla jsem na jejich koncertě a na to, že hrají téměř dvacet let, tak vypadali jako normální chlapíci, ne žádný holywoodský stars + se mi líbila jejich hudba ;-) H.pottera jsem přečetla asi 5x, to potom ani nejde nemít ji rád - - Mám ho ráda, protože mám ráda jeho filmy Aneta Mája Můj oblíbený režisér, na jehož jméno si teď nemůžu vzpomenou, režíroval Klub rváčů, Sociální síť (David Fincher) ž Robert Pattinson ž Kristen Stewart ž Conor Maynard ž Alexandra Štejnarová ž Johnny Depp ž Herečka, která hrála Beatrix Lestrangovou v H.Potterovi (Mrs.Lovette ve Sweeneym Toddovi) H.B.Carter ž Adelle ž Má krásnou vypracovanou postavu Má dokonalou postavu a je skvělá herečka Má krásnej hlas a je pěknej Česká tanečnice, reprezentovala ČR v roce 2011 na MS a vyhrála, mistryně světa v Disco Dance je jí 12! Líbí se mi jeho role, jsou určitým způsobem tajemné, zvláštní (např.sweeney Todd, Střihoruký Edward, Barnabáš Collins, Madhatter,...) Johnny se mi líbí hlavně kvůli rolím, ale v reále ho nijak zvlášť neobdivuju V podstatě stejný důvod jako u J.D. Nehlídá si váhu (jí čokoládu), kouří,.. Neřeší ty věci, které musí hvězdy řešit, Má skvělý a specifický hlas Nebojí se být kontroverzní Má dokonalý hlas a na živých koncertech zní 12

14 T.Mills ž Tarja Turunen ž téměř stejně jako na studiových nahrávkch; když stojí na podiu, vyzařuje z ní určitá klidnost a majestátnost vypadá prostě jako královna (což je docela dobré, když zpívala v metalové skupině) Obdivuju ji za její minulost (Arakain,...) -> dokonalý hlas a styl zpěvu Dnes už je dost vyzpívaná, přesto zpívá krásně Míša Jana Markéta Lucka Bílá ž Audrey Hepburn n Angelina Joliež Marylin Monroe n Usain Bolt ž Rihanna ž Coldplay Adam Sandler ž Ian Somerhalder ž Paul Wesley ž Nina Dobrev ž Michael Trevins ž Kristen Stewart ž Robert Pattinson ž Richell Mead ž Bartozs Kurek ž Leonel Marshal ž Giba ž Alex Pettyfer ž Ioan Gruffudd ž Ian Somehalder ž Paul Wesley ž Líbí se mi, jak hraje a také se mi íbí, jak vypadá. Líbí se mi její účes Líbí se mi jak vypadá a že si adoptovala děti Protože si nedělá starosti s váhou jako celebrity dnes Je to můj vzor, protože také dělám atletiku, má hezký styl běhu, je to nejrychlejší muž světa Má hezké oči a jedny z nejlepších písniček Mají nejlepší klipy a klidné, odpočinkové písničky Mám ráda komedie a on v dobrých komediích hraje Má úžasné tělo a krásné oči, hraje v mém oblíbeném seriálu The Vampire Diaries Má také úžasné tělo, je to v seriálu bratr Iana Je krásná, má hezkou postavu (sportuje), také hraje v The Vampire Diaries Také hraje v VD Hraje v Twilight sáze Hraje v - Napsala moje oblíbené knihy (Vampýrskou akademii, Pokrevní pouta a další...) Podle mě nejlepší volejbalisté (ke všem) Herci, vzhled Vzhled, kvůli tomu, že hrají v Upířích denících (ke všem) Zpěváci, hlavně kvůli hlasu 13

15 Christina Aguilera ž Taylor Swift ž Josh Turner ž Johny Cash n One Direction Nově vznikající Fifth Harmony, Emblem 3 (ke všem) Skvěle jim to ladí Dívky: POČET VOLEB: 85 voleb POČET VOLÍCÍCH: 13 ( v průměru 6,5 na jednu dívku) POHLAVÍ: 36 ženy, 10 hudební skupiny, 39 muži ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 6 nežijící, 79 žijící PROFESE: 32 hudebníci, 39 herci a režiséři, 9 sportovci,2 spisovatelé, 3 ostatní TABULKA 4: CHLAPCI - KVINTA jméno volba důvod Honza Bob Dylan ž John Entwistle n Winston Churchill n George Orwell n A.C.Doyle n Napoleon Bonaparte n A.S.Puškin n Eden Hazard, Frank Lampard ž Jaromír Nohavica ž G.F.Haendel n Velký přínos hudbě, folkovému hnutí Líbí se mi hudba The Who Ofenzivní politika vůči rasismu, velká změn po Chambelainovi Skvělý spisovatel - - Dokázal, že i malý člověk dokáže velké věci Děkabrista, inovující básník Obdivuhodní fotbalisté Skvělé písně Nejlepší barokní skladatel, dostal slávy už za svého života Petr Johny Depp ž Vynikající herec v mnoha z mých oblíbených burtonovských filmů. Má skvělé grimasy a nádherné kostýmy, jak už to u Bartonovek bývá, ale Piráti jsou taky dobrý Marek anonym Leoš Vodica Die Antwoord ž Mac Miller ž T.Mills ž Billy Talent ž Crystal Castles ž David Deyl ž Aaron Lennon ž Dalajláma ž Václav Havel n Ondřej Sokol ž Mirek Donutil ž GoGomanTV (youtube let s Originální styl hudby i vzhledu (kapela) Zpěvák, dobrá hudba Originální vzhled i hudba Skupina, dobrá a originální hudba Originální hudba Skvělý zpěvák s dokonalou imagí Chtěl bych být jako on ve fotbale, proužka v hlavě <3, melír <3 Inteligentní člověk, velká osobnost I přes všechny velký chyby, velký člověk a dokázal toho moc a moc Je zkrátka nadaný Podle mě je výborný herec Ve videích dokáže pořád něco komentovat a 14

16 player a vloger) ž Jeremy Soule ž Andrzej Sapkowski ž plácat vtipný blbosti Líbí se mi jeho skladby Jeho knihy jsou podle mne napínavější a lépe napsané než jiné, které jsem četl Anonym holka?) Petr Martin Jakub Martin Péťa (možná Jméno si bohužel nepamatuji, ale byl to zpěvák skupiny Fall out boy (Patrick Stump) ž Brad Pitt ž Cristiano Ronaldo ž Justin Timberlake ž Daniel Craig ž Miley Cyrus ž Nicki Minaj ž Venus a Serena Williams ž Bob Marley n Didier Drogba ž Asafu Powell ž Tändzin Gjamccho (Dalajláma 14.) ž Zlatan Ibrahimovič ž Peter Tosh n Roger Federer ž Frank Lampard ž Projev, image Vlasy, svaly, nejpopulárnější na světě, image Styl, image, uplatnění Svaly, image Hezká holka, pěkný vlasy Má bláznivý styl oblékání a hezky zpívá Dobře hrajou tenis, agresivní pojetí hry, jsou to černošky Líbí se mi jeho hudba a dredy Dobře hraje fotbal Líbí se mi jak běhá Líbí se mi, jak do všech kope a líbí se mi jeho bradka Líbí se mi jeho hudba Legenda, vystupování Vůdcovství, oblíbený hráč Chelsea FC Inovativní myšlenky a vize Steve Jobs n Dříč, nic nevypustí Rafael Nadal ž Nemám rád známé osobnosti. Jsou slavný a bohatý a to se mi nelíbí. Luc Abalo ž Tomáš Rosický ž Megan Fox ž Nikola Karabatič ž Líbí se mi jeho styl hry házenkář Výborná technika Hezká postava Dobrá střela Vojta Steve Jobs n Vymyslel dotykové smartphony Tomáš Usain Bolt ž Ten co hraje ironmana (Robert Downey Jr.) ž Bryan Johnson ž Je to týpek Je to týpek Je to týpek Martin n. David Roman Lionel Messi ž Foo Fighters ž Will Smith ž Johny Depp ž Michael Flatley ž Nicki Minaj ž Vladimir Kličko ž Je to týpek je to nejlepší fotbalista na světě Jsou to týpci líbí se mi jejich hudba Skvělý herec, dokáže pobavit Výborný herec, moc se mi líbí film Temné stíny Nejlepší stepař na světě Zpěvačka, mám ji rád, protože je velmi výrazná Sportovec, je to můj sportovní vzor Herečka, líbí se mi její filmy 15

17 Sandra Bulock ž Kluci: POČET VOLEB: 61 POČET VOLÍCÍCH: 16 (v průměru 3,8 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 7 ženy, 4 skupiny, 50 muži ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 11 nežijící, 50 žijící PROFESE: 13 herců, 18 hudebníků, 19 sportovců, 2 ostatní (Steve Jobs), 5 politici, 4 spisovatelé KVINTA CELKOVĚ: POČET VOLEB: 146 POČET VOLÍCÍCH: 29 (v průměru 5 voleb na jednoho) POHLAVÍ: 43 ženy (29,5%), 14 skupiny (9,5%), 89 muži (61%) ŽIJÍCÍ/NEŽIJÍCÍ: 17 nežijící (12%), 129 žijící (88%) PROFESE: 52 herci (36%), 50 hudebníci (34%), 28 sportovců (19%), 5 ostatní (3,5%), 5 politici (3,5%), 6 spisovatelé (4%) 7. Interpretace Zde nabízíme interpretace výsledků. Pro účely srovnání s výzkumem Kravcové používáme stejné kategorie idolů, pokud to bylo možné. 7.1 Kvinta dívky vs. chlapci Podle počtu udaných idolů bychom mohli usoudit, že v kvintě více zbožňují dívky než chlapci (6,5 vs. 3,8 idolu na os.). Zatímco dívky uváděly přibližně ve stejné míře mužské i ženské idoly, chlapci zbožňují téměř výhradně příslušníky stejného pohlaví. Je zajímavé, že u obou skupin se objevili sportovci, ač dle očekávání u chlapců v mnohem větším měřítku (na 1. místě vs. na 3. místě u dívek). U dívek i chlapců se mezi obdivovanými vyskytují i intelektuálové (spisovatelé a politici), avšak u dívek je to opravdu velmi okrajové (pouze 2 % voleb vs. 15 % u chlapců). Grafické znázornění srovnání viz dále. Pojďme se podívat blíže na udané důvody. Pro jejich klasifikaci jsme se inspirovaly diplomovou prací Jany Kravcové Idoly dívek 16

18 ženské o Kravcová ve své diplomové práci uvádí, že dívky jsou při výběru většinou více kritické a u žen hodnotí více faktorů, než jen jejich ženskost a krásu (na rozdíl od chlapců). Tento trend by se dal částečně vysledovat i u našich kvintánek často uvádí více důvodů vedle umělecké tvorby je to jejich krása a charakterové vlastnosti (hodná, sympatická, vtipná; má dokonalý hlas a vyzařuje z ní určitá klidnost a majestátnost). o většina dívek ale obdivuje slavné ženy jen na základě umělecké tvorby (skvělá herečka; dobrá herečka; hezky zpívá, dobře zpívá, hraje, tancuje; zpívá krásně; má jedny z nejlepších písniček; napsala moje oblíbené knihy). Zde bychom si mohli klást otázku, zda je to jen proto (přeci jen je velmi jednoduché napsat, že mám rád tu a tu herečku, protože je dobrá herečka), nebo k nim kvintánky vzhlíží i z jiných důvodů, které neuvedly (nechtěly nebo se bály si to přiznat). o více než polovina dívek udala jako důvod obdivu svých idolek jejich krásu (je krásná; hezky se oblíká; má hezké velké oči; má dokonalou postavu; líbí se mi její účes; líbí se mi, jak vypadá). Překvapilo nás, že právě krása je u dívčích idolů tak často zmiňována (dívky nevnímají slavné ženy jako rivalky?). Možná je to věkem dívek, kdy už většina z nich zažívá partnerské vztahy. Už ví, že dokáží na chlapce zapůsobit a nejsou pro ně cizím druhem proto již krásu hereček a zpěvaček nemusí vnímat jako ohrožení. Dalším možným důvodem je, že dívky krásné ženy vnímají jako vzory, kterým by se chtěly připodobnit a dosáhnout stejného obdivu u mužského pohlaví jako ony. o ve výčtu se objevily také starší české herečky (Janžurová, Fialová a právě zesnulá Jirásková) a zpěvačky (Bílá) a již dávno zesnulé herečky ikony (Hepburnová, Monroe) tyto volby jsou v souladu s Kravcovou ona je ve své práci označuje jako neohrožující (pro současné kvintánky již nepředstavují žádnou konkurenci). o některé ženy pak kvintánky obdivují proto, že jdou svým způsobem proti proudu, jsou tedy pro ně jistými hrdinkami (obdivuji ji kvůli jejímu superzdravému životnímu stylu; Nehlídá si váhu (jí čokoládu), kouří,.. neřeší ty věci, které musí hvězdy řešit; protože si nedělá starosti s váhou jako celebrity dnes; líbí se mi, že si adoptovala děti). 17

19 o nejčastěji jmenovanou ženou - idolem je mezi kvintánkami Audrey Hepburn. mužské o u mužských idolů se dá jednoznačně vysledovat romantický attachment, a to jeho podoba milenec vrstevník dívky většinou zmiňují jména přitažlivých, mladých (nebo mladě vypadajících) herců a zpěváků, ale také sportovců, a to proto, že jsou krásní (krásný; hrozně na pohled úžasný; líbí se mi on i jeho písničky; je hezkej; má krásnou, vypracovanou postavu; má úžasné tělo a krásné oči). o i u mužů samozřejmě dívky vyzdvihují jejich umělecké výkony, popř. se jim líbí filmy, ve kterých daní herci hrají. o dívky obdivují také sportovní výkony, které jsou jim často vzorem zmiňovaly volejbalisty (Kurek, Marshal), atlety (Bolt), fotbalisty (Ronaldo). o nejčastěji jmenovaným idolem je Johny Depp, Albert Černý, Paul Wesley a Ian Sommerhalder není náhodou, že jde o pohledné herce/zpěváky Idoly chlapců ženské o velmi překvapivým výsledkem bylo, že chlapci z kvinty volili ženy idoly pouze v 11,5 % případů. Očekávaly jsme, že stejně jako u dívek se bude častěji vyskytovat vzhlížení k nějakému sexuálnímu idolu ženě kočce (terminologie z Kravcové). Ženu kočku však uvedli pouze dva chlapci zdůvodnění bylo jasné hezká holka, hezká postava. A zajímavý byl komentář k tenistkám Williamsovým agresivní pojetí hry, jsou to černošky což zavání také sexuální fantazií. o jen jedenkrát byla zmíněna herečka (Sandra Bullock), u níž nebyl hlavní důvod krása, ale její herecké schopnosti (resp. chlapci se líbí filmy, ve kterých hraje). o jeden kvintán také uvedl smíšené hudební skupiny, jelikož však nevyzdvihoval zvláště ty ženské, nemůžeme je počítat mezi ženské idoly. o ani jedna žena se nevyskytla ve výčtu více než jedenkrát. 18

20 mužské o nejvíce obdivovaní jsou u kvintánů dle očekávání sportovci, kteří mohou často představovat pro chlapce vzor (dle Kravcové tzv. sportovci identifikanti) obdivuhodní fotbalisté; chtěl bych být jako on ve fotbale; dobře hraje fotbal; líbí se mi, jak běhá; je to legenda; je to můj sportovní vzor ale objevuje se i obdiv fyzických kvalit svalů, vlasů a celkového image sportovců. o v závěsu za sportovci jsou hudebníci ovšem co student, to jiný styl (rap, folk, pop, reggae) nedá se tak vysledovat nějaký hudební trend. Ve věku šestnácti let se dá již předpokládat, že mají studenti utvořen svůj umělecký vkus, který nepodléhá vrstevnickému diktátu tolik, jako u dětí na základní škole. o třetí nejpočetnější skupinu idolů tvoří herci studenti je obdivují především na základě oblíbených filmů/seriálů, výjimečně se objevují jiné/podrobnější komentáře (svaly, image, má skvělé grimasy a nádherné kostýmy). Kvintáni ale rozhodně nezmiňují klasické svalovce (Stallone, Schvarzenegger), jak by se u adolescentů dalo očekávat. Zajímavé by bylo, jak by byli svalovci zastoupeni např. na učilištích nebo středních školách. Na gymnáziu letí spíše intelektuálové a i mezi studenty se vyskytuje méně aktivních sportovců, než na jiných školách. o na rozdíl od dívek obdivují chlapci v kvintě více idolů intelektuálů, ať už spisovatelů, politiků či vynálezců (Churchill - ofenzivní politika vůči rasismu; Havel - I přes všechny velký chyby, velký člověk a dokázal toho moc a moc; Dalajláma - Inteligentní člověk, velká osobnost; Jobs - Inovativní myšlenky a vize; Napoleon - Dokázal, že i malý člověk dokáže velké věci.) představují 15 % voleb. o nejčastěji jmenovaným mužským idolem je Johny Depp a Steve Jobs. Shrneme-li motivace k volbě studentů, pak ženské idoly volily dívky nejčastěji proto, že: - oceňují jejich výkon v branži, ve které působí - k nim vzhlíží jako k ideálu krásy - je obdivují, přičemž však idoly nevnímají jako konkurenci - neohrožují je. U chlapců je tomu následovně: 19

Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová

Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia Marie Bendová Vedoucí práce: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. Soutěžní kategorie:

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 12. 18.6.2015 DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY SVITAVY. pondělí 15.6.2015. číslo. číslo 3-15.6.2015

DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 12. 18.6.2015 DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY SVITAVY. pondělí 15.6.2015. číslo. číslo 3-15.6.2015 DĚTSKÁ SCÉNA SVITAVY 12. 18.6.2015 DENÍK DĚTSKÉ SCÉNY pondělí 15.6.2015 SVITAVY 3 číslo číslo 3-15.6.2015 61 http://www.drama.cz/ds ÚVODNÍK NA SLOVÍČKO S ANTONÍN VALENTA (Daniela Fischerová Hadí princ)...recitátory

Více

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI Metodický manuál pro pedagogické pracovníky, vychovatele a další pracovníky v zařízeních sociální pomoci Manuál se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných

Více

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU Anna Maixnerová, Zdeněk Mikeš, Pavel Štohl JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU KRONIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO KLUBU 2006 2009 Svérázný záznam historie klubu aneb Všichni dostali jedničku Ve vysokoškolském klubu Harvart se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 Úvodník Po delší odmlce se opět hlásí školní časopis Moravského gymnázia! Zajímá vás, jak se měli studenti prvních ročníků na adaptačním semináři?

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí

PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM. Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí KDO JSEM, JAK JSEM PhDr. Petr KfiíÏ KDO JSEM, JAK JSEM Aktivity pro osobnostní a sociální v chovu k podpofie sebepoznání a sebepojetí AISIS 2005 Lektorovali: Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., PaedDr. Věra

Více

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání ročník II. číslo 3 2014/15 zdarma Magazín pro rodiče a učitele téma Vrstevnické vzdělávání Jiří Fraus: Děti mohly mít nové učebnice zdarma po dobu deseti let ZDENĚK PIŠKULA Umět toho co nejvíc Rozhovor

Více

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner

Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Naši (m)učitelé Ing. Pavel Kirschner Dalším profesorem, kterého jsem si vybral k rozhovoru, je Pavel Kirschner. Když jsem za ním přišel do kabinetu (II/6), abych ho požádal o rozhovor, ihned souhlasil.

Více

ní á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury

ní á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury ní po zn á 1. čtvrtletí 2011/2012 střední škola knižní kultury žlutošedá inzerce obsah redaktorský sloupeček 4. domácí scéna Lysá nad Labem a Poděbrady 5. domácí scéna Akademie 7. domácí scéna Drobné události

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie. Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Výhody a nevýhody elektronické žákovské knížky Longauerová Zuzana Šteglová Dominika Psychologie speciální pedagogika II. ročník 2010/2011

Více

JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY

JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY Divadlo J. K. Tyla 9. ročník 4/2011 www.djkt plzen.cz JAN BURIAN O NOVÉ PODOBĚ DIVADLA PŘEDSTAVUJEME JURAJ DEÁK, PETR KOFROŇ NOVĚ NA REPERTOÁRU KNíŽE IGOR, PORCIE COUGHLANOVÁ, NOC NA KARLŠTEJNĚ PREMIÉRY

Více

Shrnutí skupinových diskusí

Shrnutí skupinových diskusí Shrnutí skupinových diskusí Kateřina Vojtíšková katerina.vojtiskova@soc.cas.cz oddělení Studia sociální struktury Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1, 110 00 http://www.soc.cas.cz 1 OBSAH

Více

LEAVEGYM www.casopisgym.cz

LEAVEGYM www.casopisgym.cz LEAVEGYM www.casopisgym.cz no. 33 04/14 EDITORIAL Chci, aby GYM rozdával hlavně radost Je začátek května a na stole vám leží nový GYM! Na co se můžete těšit tentokrát? Z naší školy, a zároveň i redakce

Více

Vysoké školy: šance na přijetí se zvyšují

Vysoké školy: šance na přijetí se zvyšují číslo 33, ročník 5, 2005 BÝT BOHÉM, ALE NE BOHEM! (str. 5) NEZÁVISLÝ STUDENTSKÝ MĚSÍČNÍK SEVEROMORAVSKÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL a GYMNÁZIÍ ČASOPIS SCARABEUS VYCHÁZÍ POD ZÁŠTITOU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ OKNA Vysoké

Více

Zpravodaj. Každý bez výjimky má rád příběhy. Richard Finch je světoobčan, jak. 84. Jiráskova Hronova Středa 6. 8. 2014. Festival mi vydělá majlant...

Zpravodaj. Každý bez výjimky má rád příběhy. Richard Finch je světoobčan, jak. 84. Jiráskova Hronova Středa 6. 8. 2014. Festival mi vydělá majlant... Zpravodaj 84. Jiráskova Hronova Středa 6. 8. 2014 5 Festival mi vydělá majlant... Každý bez výjimky má rád příběhy Richard Finch je světoobčan, jak sám říká. Nedokáže říci, kam patří nejvíc. Ale jeho způsob

Více

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do

Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Slovo šéfredaktora íjen byl plný vzrušujících událostí. Předně se odehrávaly předčasné volby do Ř poslanecké sněmovny, které dopadly pro spoustu lidí překvapivě už jen tím, že se do sněmovny dostalo sedm

Více

Čas trávený dětmi druhého stupně základní školy mimo vyučování

Čas trávený dětmi druhého stupně základní školy mimo vyučování Čas trávený dětmi druhého stupně základní školy mimo vyučování Seminární práci vypracovala: Mgr. Michaela Klimešová, 3. ročník HTF UK Pedagog: Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. Předmět: Pedagogická psychologie

Více

BUDIŽ BPC. Za zkratkou BPC se totiž skrývá naprosto jednoduchý, stručný a nekomplikovaný Bezproblémový

BUDIŽ BPC. Za zkratkou BPC se totiž skrývá naprosto jednoduchý, stručný a nekomplikovaný Bezproblémový ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV pátek 12. srpna 2011 TRAUMA NEDISKUTÉRA Jak dosáhnout toho, aby člověk neměl divný pocit, když věci vidí jinak než většina? A navíc být schopen jim to všem říct! čtěte na

Více

VENDETA. premiéra 24. listopadu 2011. www.vendeta-film.cz

VENDETA. premiéra 24. listopadu 2011. www.vendeta-film.cz VENDETA premiéra 24. listopadu 2011 www.vendeta-film.cz scénář a režie: producent: kamera: hudba: architekt: střih: zvuk: výtvarnice kostýmů: hrají: titulkovou písničku zpívá: vyrobil: s podporou: v koprodukci:

Více

Traditio lampadis. Předávánípochodně

Traditio lampadis. Předávánípochodně 1. 2012 Téma čísla: Traditio lampadis Předávánípochodně St Ex ud kl en u tsk zi v é vo n lb ě y2 V tomto čísle : Reportáž z volební místnosti 01! 2 Rozhovor s Kateřinou Tučkovou: Jaroška byla ohromně motivující!

Více

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou

MLADÁ NA MALÝ DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ 26.6.2015. Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou DĚTI NA JEVIŠTĚ PATŘÍ Rozhovor s členkou lektorského sboru Zuzanou Jirsovou MLADÁ NA MALÝ 26.6.2015 2 Divadlu se věnuješ dlouhou dobu. Vzpomínáš, jak ses k němu dostala? Zrovna dneska jsem to říkala dopoledne

Více

OBSAH. O roztřeseném stařičkém glóbusu se dočtete na straně 21

OBSAH. O roztřeseném stařičkém glóbusu se dočtete na straně 21 Strach EDITORIAL Strach Každý zná strach. Je to jedna z přirozených součástí lidské povahy, jedna ze základních součástek 3pudu sebezáchovy. Strach je úzce spojen s mnoha lidskými vlastnostmi. Ať už mluvíme

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva

listopad 2014 listopad 2014 Speciální vydání třída oktáva Speciální vydání třída oktáva 1 ; Obsah Úvodník...str. 3 Praha ve střípcích i ve střepinách...str. 4 Strasti studentů......str. 5 Každodenní počty fejeton....str. 6 Životní styl maturanta......str. 7-8

Více

V novém kabátě, a k volnému čtení ;)

V novém kabátě, a k volnému čtení ;) V novém kabátě, a k volnému čtení ;) 05 G-Listy strana 1 www.g-listy.xf.cz 03/10 Obsah: Úvodem 3 My, ti druzí 4 Kdo nás vyučuje? Zdeněk Železný 5 Hitler v Dlouhé 8 Gympl v Alpách 9 Naše šílená věda 10

Více

Na cestě k romské knihovně

Na cestě k romské knihovně Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Projekt je finančně podporován

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více