Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, Pohořelice Čj.../2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Sídlo: Dlouhá 35, Pohořelice Zřizovatel školy: Město Pohořelice Ředitel školy: jméno, příjmení: Mgr. Stanislav Polák Součásti školy: základní škola, školní jídelna, školní druţina, školní klub Telefon, fax, , www stránky: tel.: , fax: , Školská rada: zřízena k , předsedkyně p. Lenka Weiterová. b) Přehled oborů vzdělávání 1. Úplná základní škola učící ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Pohořelice, č.j. 11/ Přehled o počtu ţáků na začátku školního roku 2008/09: 1.stupeň 2.stupeň Celkem Školní rok 2007/08 Počet tříd Počet ročníků Počet ţáků Průměrný počet ţáků na třídu , , ,21 3. Celkový počet ţáků v 1. ročníku: 56, počet dětí v přípravném ročníku: Zařízení školního stravování: Typ jídelny- dle výkazu Z Počet Počet strávníků děti a ţáci zaměstnanci školy a důchodci ostatní 921 ŠJ - úplná Počet pracovníků školního stravování: Fyzické osoby 6 Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 Vedoucí ŠJ 1 úv., kuchaři 3 úv., pracovníci v provozu 2 úv. 5. Školní druţina, která je součástí základní školy: ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD Celkem fyz. 4 / přepoč. 3,175 c) Přehled pracovníků školy 1. Odborná kvalifikace Celkový počet pedagogických pracovníků 34 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 34 1

2 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: 6 Mgr. Jitka Šimorová, Bc. Ondřej Veselý, Bc. Barbora Gazdíková, Mgr. Tamara Černá, Mgr. Jana Mertlíková, Mgr.Lukáš Mertlík 3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 nastoupili na školu: Radka Schalová přípravný ročník, Bc. Aneţka Charvátová přípravný ročník, Mgr. Julie Barneková učitelka, zastupující důchodkyně, Mgr. Vítězslava Urbánková vychovatelka ŠD, zastupující důchodkyně 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2008/09 odešli ze školy: 5. Ve školní družině pracovaly 4 vychovatelky: vedoucí vychovatelka Milena Kánovičová, vychovatelky Dana Nešpůrková, Mgr. Simona Urbičová, Mgr. Vítězslava Urbánková 6. Nepedagogičtí pracovníci : 14, z toho 6 pracovnic ŠJ a 8 provozních zaměstnanců. K odešla ze ŠJ Lenka Doleţalová, na její místo nastoupila Renata Skřivánková, odešla ve zkušební době. 7. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muţi Ţeny do 35 let let 1 12 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 Celkem 5 29 Rodičovská dovolená Poradenské služby: - výchovná poradkyně Mgr. Jana Plevzová - absolventka FF MU Brno, - školní metodička prevence Mgr. Drahoslava Kounková absolventka FF MU Brno, - koordinátorky ŠVP Mgr. Drahoslava Kounková absolventka specializačního studia Koordinátor ŠVP, Mgr. Marie Bednářová zástupkyně ředitele pro 1. stupeň, - koordonitáři ICT Mgr. Eva Jamborová, Mgr. Vít Hrabina absolventi specializačního studia. d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Počet ţáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2008/2009: 74 Rozhodnutí ředitele o odkladu povinné školní docházky: 18 o dodatečném odloţení povin.docházky: 0 Skutečný počet dětí v 1. ročníku pro rok 2008/2009: 56 e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku Ročník Počet ţáků Prospělo s Prospělo Neprospělo Opakují vyznamenáním ZŠ Šumická ZŠ Loděnice Celkem za I. stupeň

3 Celkem za II. stupeň Celkem za školu Pochvaly do ţákovské kníţky: 1. pololetí: 1. st. - 92, 2. st. 36, 2. pololetí: 1. st. 41( z toho 1 na vysvědčení), 2.st. 7 (z toho 4 na vysvědčení). Úspěšní ţáci získali Ocenění ředitele školy. V evidenci školy jsou vedeni ţáci Miroslav Krejza (3.B) a Karin Bradáčová (7.B), tito ţáci navštěvují základní školy v zahraničí. 2. Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech ţáků školy 1. pololetí , ,45 2. pololetí , ,45 2. pololetí: 3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2008/09: 187, na 1 žáka 4,16 h 4.Vzdělávání žáků (s individuálním vzdělávacím plánem): - mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., 12-14): 2 - integrovaných: 9 5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých ţáků Počet absolventů ZŠ: Ročník Počet ţáků 9.ročník 46 niţší ročník 6 Celkem 52 f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Školení učitelů 1. pololetí 2008/2009 Bednářová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Velké míče MU Brno, Fak.sport.studií Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Hybešova 3

4 Černá Lenka Webové stránky ZŠ Pohořelice Vzdělávací program Heuréka 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha Černá Tamara Webové stránky ZŠ Pohořelice Dufková Webové stránky ZŠ Pohořelice Třídnická hodina Ústav pro další vzdělávání, Vyškov, Brno Gazdíková T. Webové stránky ZŠ Pohořelice Rozvoj matemat. představ a dovedností v předškolním věku SSŠ Brno - Hybešova Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Harvánková Webové stránky ZŠ Pohořelice Homolová Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Knihovnický kurz - 4 lekce XI.08 SSŠ, Morav. zemská knihovna Hrabina Webové stránky - lektor ZŠ Pohořelice Angličtina pro informatiky Hodnocení v Bakalářích - lektor říjen - prosinec 2008, 5 lekcí SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice 4

5 Jamborová Webové stránky ZŠ Pohořelice Setkání koordinátorů ICT SSŠ Brno - Hybešova Jirchářová Tvorba referátů a výukových materiálů v PowerPointu - lektorka Hodnocení v Bakalářích - lektorka Postupy účtování a vnitřní směrnice k účetnictví ZŠ Pohořelice ZŠ Pohořelice ORKAM Plzeň, s.r.o., Brno Novela zákony o DPH PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno Technické zhodnocení investičního majetku TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Pokladna TSM, spol. s r. o., vzdělávací agentura, Vyškov, Brno Kánovičová Metodický kabinet mimoškolní výchovy Pracovní schůzka vychovatelek ŠD SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Schůzka kabinetu mimošk.výchovy ZŠ Antoníská, Brno Kardošová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl. as PPP Brno - Hybešova Seminář - Dyslexie SSŠ Brno - Hybešova PowerPoint - tvorba prezentací ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Klímová Webové stránky ZŠ Pohořelice Dvouleté studium Etická výchova Výchovný styl v Etické výchově Univerzita Hradec králové Etické fórum, Brno 5

6 Doškolovací kurz Červeného kříţe Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech Brno, Křenová a Diecézní charita, Brno Kounková Schůzka školních met.prevence PPP Brno - Hybešova Webové stránky ZŠ Pohořelice Dokumentace školy TSM Vyškov, Brno Webové stránky ZŠ Pohořelice Klub ŠVP - Průřezová témata SVČ Luţánky, ZŠ Antonínská Informační gramotnost - konference Výměna zkušeností s realizací projektů PP PowerPoint - tvorba prezentací Moravská zemská knihovna SSŠ Brno - Hybešova ZŠ Pohořelice Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ pohořelice Králíková Didaktické hry v matematice Descartes, Brno Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Kurková Webové stránky ZŠ Pohořelice Lorencová Webové stránky ZŠ Pohořelice Machálková Webové stránky ZŠ Pohořelice 6

7 Mandincová Novela zákona o DPH Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium PARIS - vzdělávací a nakladatelská agentura, Karviná, Brno UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Webové stránky ZŠ Pohořelice Nešpůrková Pracovní schůzka vychovatelek ŠD ZŠ Pohořelice Plevzová Webové stránky ZŠ Pohořelice Pracovní schůzka VP a dysl.as PPP Brno - Hybešova Porada VP Brno-venkov ÚP Brno, Sokolnice Jak na indiv.vzdělávací plán PPP Brno - Hybešova Polák Ředitelské paragrafy celoročně Brno Školní zralost - Mgr. Bínová MŠ Pohořelice Poprachová Webové stránky ZŠ Pohořelice Ryšánková Recycling - ze starého nové Descartes, Brno Schalová Školní zralost MŠ Pohořelice Šimorová Webové stránky ZŠ Pohořelice Lyţařský instruktorský kurz Krkonoše Škrabalová Webové stránky ZŠ Pohořelice Konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím od října 2008,30 vyuč.hodin SSŠ Brno - Hybešova 7

8 Truksová Školní zralost MŠ Pohořelice Urbánková Veselý Pracovní schůzka vychovatelek ŠD Kompas - informační seminář Neformální a interkulturní vzdělávání ZŠ Pohořelice SVČ Brno - Luţánky Pelhřimov, o.s. Hodina H Školení učitelů 2. pololetí 2008/2009 Bajer Bednářová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Černá Lenka Vzdělávací program Heuréka -netradiční formy výuky (fyzika) 5 seminářů za rok, dvouletý vzdělávací víkendový program Praha ( ) Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Černá Tamara Dufková Gazdíková B. Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 8

9 Gazdíková T. Harvánková Homolová Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Hrabina Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Školení elektro J.K.marketing - Kocián Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Jamborová Domácí připojení na školní server Seminář Microsoft ve školství Konzultace k ŠVP ZŠ Pohořelice- Hrabina Brno NIDV Brno, Konzultační centrum Bakaláři - Tvorba sestav pro pokročilé Sluţba škole Ml. Boleslav, Brno Matematika ve ŠVP ZŠ SSŠ Brno - Hybešova Kánovičová Konference k projektu Rozvoj DVVP SSŠ Brno - Hybešova Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Schůzka metodického kabinetu MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova 9

10 MK mimošk.výchovy "Rozvíjení kompetencí " SSŠ Brno - Hybešova, Mor. Krumlov - lektorka Kardošová Letní intenzivní kurz AJ SSŠ Brno - Hybešova Klímová Dvouleté studium Etická výchova 19. a Univerzita Hradec Králové Koubková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Kounková Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Setkání ŠMP + seminář Vandalismus PPP Břeclav Konference Chování ţáků aneb Stojíme za vámi INFRA a Asociace pedagogů ZŠ, MU Brno Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina Konzultace k ŠVP NIDV Brno, Konzultační centrum Workshop k realizaci ŠVP NIDV Brno -Kříţová Kurková Machálková Metodický pokyn k prevenci šikany 2. setkání školních metodiků prevence SSŠ Brno - Hybešova SSŠ Brno - Hybešova Školení elektro J.K.marketing - Kocián Mertlíková Domácí připojení na školní server ZŠ Pohořelice- Hrabina 10

11 Mandincová Základy školského managamentu pro pracovníky ŠJ dvousemestrální studium UK Praha Centrum školského managamentu Mertlík Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Nešpůrková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Plevzová Oblastní konference ČMOS 23., Škola v přírodě Nekoř Setkání VP - nadaní ţáci PPP Břeclav Konference pro výchovné poradce SZŠ Grohova - Brno Polák Poprachová Šimorová Škrabalová Odměňování pracovníků ve školství Domácí připojení na školní server Konzultace k ŠVP Domácí připojení na školní server Konference Jak na výuku informatiky na ZŠ Fakta, s.r.o., Brno ZŠ Pohořelice- Hrabina NIDV Brno, Konzultační centrum ZŠ Pohořelice- Hrabina SSŠ Brno - Hybešova Urbánková Seminář vychovatelek ŠD ŠD Pohořelice Urbičová Veselý Prezentace výukového SW firma Silcom - multimedia Neformální a interkulturní vzdělávání Mládeţ -česká národní agentura, Pelhřimov 11

12 g) aktivity školy vzdělávací, výchovné, kulturní, sportovní, prevence, projekty Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky Vánoční foto 3.11., r. Herman POHODA v Turecku a 8. r. Veselý Mikuláš ŠD 120. výročí Základní školy na Lidické ulici ("Bílé Vánoce") Vánoční koncert Slavnostní setkání zaměstnanců k 120. výročí školy Vánoční besídka Vítání občánků. Projekty, prezentace ţáci 1. stupně stupeň pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová 12 Bednářová, Ţesťový kvartet Klára, Nikolčice Plevzová Dětský čin roku - lit. Práce K. Robiová 7.A, M. Fiala 8.A Plevzová Podání projektů ČJ, cizí jazyky říjen nerealizováno Bednářová, Kounková Sbírka nadace Ţivot dětem celá škola (9 tis.) Dufková Týden zdravé výţivy ŠJ, Poprachová Volby do školské rady na období Z pohádky do pohádky zvoleny: L. Bzduchová, M. Janičatová, L. Weitrová Klímová, Mandoncová a spol. Martin Fiala - Zlatý oříšek prezentace projektu v 8. r. Jamborová, Hrabina Prezentace projektu Egypt Bilavčíková, Mlýnková - 4.A, 6.A T. Černá Olympiády Okresní kolo dějepisné olympiády T. Vala 8.B, F. Kaňovský 9.B Kurková Soutěže - znalostní, sportovní, výtvarné, recitační Přírodovědný klokan r. Černá, Harvánková Poznáváme EU a 9. r. Mertlík Výchovné preventivní programy Schůzka s rodiči - dyslektický krouţek Kardošová, Kounková Cvičný zásah hasičů , 3. r. Máme doma prvňáka beseda pro rodiče s PhDr. Vondrákovou Bednářová, PPP Brno, Hybešova

13 Zdravý způsob ţivota, hygienické návyky (ţloutenka) - MUDr. Jelínková r. + 1.B Barneková, Homolová Prevence kouření a 5. r. Kounková, Podané ruce Prevence poţívání alkoholu a 5. r. Kounková, Podané ruce Protidrogová prevence na 1. stupni a 3. r. Bacílci a otuţílci - div. představení ŠD Kánovičová Zdravý způsob ţivota a 3. r. Kounková, Stát. zdrav. ústav Brno Ekologická výchova člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopis Bedrník, sdruţení Mrkev, časopis Ekologické listy - Harvánková Beseda - Projekt ekologické výchovy zaměřený na sběr, svoz a recyklaci vrstvených papírových obalů v regionech , 7. r. Harvánková Exkurze - Turold geopark - CEV Pálava Harvánková Sběr papíru Homolová, Machálková Volba povolání - Plevzová Veletrh vzdělání vybraní ţáci r. Plevzová, Hrabina ÚP Brno - venkov XIV. Veletru středních odborných škol, gymnázií, a středních odborných učilišť Brno Exkurze, výlety 4.11., r. Plevzová, Černá Černá, Škrabalová, Hrabina INVEX - veletrh info. A komunikačních řešení r. Jamborová, Černá Výlet lokálkou ŠD Planetárium , 5. r. Výstava Den obětí holocaustu a 9. r. Mertlík, Veselý Knihovna Knihovna - besedy 1. pol. 1. stupeň Knihovna B Knihovna A Divadlo, výstavy Divadlo Radost r. Šíleně prolhaná princezna ŠD 13

14 Divadelní představení Břeclav r. Mertlík, Poprachová, Šimorová Kardošová, Plevzová, Jesus Christ Superstar stupeň Lorencová Anglické divadlo r. (8., 7.) Škrabalová, Kardošová Sportovní akce školy Přehazovaná - školní turnaj r. Bajer, Jamborová Plávání příp. a 2. r. Školní turnaj v basketbale r. Kurková, Bajer Sportovní soutěže, akce Šplh ZŠ 2. místo druţstva - J. Janík, V. Doleţel, M. Grimm, J., Řehůřek; J. Kratochvílová, D. Brátková, H. Cirhanová, L Michalčíková Bajer Basketbal dívky Tišnov Kopaná Ţabčice místo - 4., 5. r. Polák Basketbal ZŠ hoši 2008/ Bajer Volejbal - škola Deblín Vánoční laťka (XVII. roč.) místo - Cojocaru, Kotýková, Nováková, Procházková, Kratochvílová, Zabloudilová, Vedralová, Mikulcová; Hamerník, Kaněra, Pacas, Trňan, R. Šťastný, Vrána, Mikulec, Zigo, J. Kotoul, Jarý, Fiala, Berník D. Jelínková, I. Mičková, T. Vedralová, M. Kaněra, V. Doleţel, M. Grimm, D. Hotový Bajer, Jamborová Bajer Vánoční turnaje v sálové kopané (XII. roč. ) - ZŠ Vranovice stupeň, sportovní hala Bajer, Polák Hustopečské skákání MOSS Mažoretky, Česká beseda - Plevzová Účinkování na školních akcích místo N. Turzíková 5.A, G. Klobásová 6.B; 1. místo - M. Grimm 7.B (140 cm), V. Doleţel 8.A (170 cm) Bajer Spolupráce s MŠ Schůzka s učitelkami MŠ Školní zralost - Mgr. Bínová + beseda s rodiči a vyučujícími Králíková, Bednářová, Dovrtělová, Polák Bednářová, T. Gazdíková, Kardošová, Kounková, Polák, Schalová Kroužky Krouţek sportovní Bajer 14

15 Krouţek matematický Krouţek NJ Krouţek kopané Krouţek přírodovědný Krouţek logopedický Krouţek IT Krouţek PC - ŠD Krouţek AJ Krouţek dyslektický Krouţek pěvecký Krouţek sportovní Maţoretky 1 Maţoretky 2 Maţoretky 3 Česká beseda Krouţek florbalu Krouţek sportovní Krouţek matematický Školní klub - PC Krouţek AJ - 7. tř. Krouţek AJ - 9. tř. Školní klub - PC Pěvecký krouţek Anglický jazyk 1.tř. Anglický jazyk 2.tř. Krouţek PC - ŠD Černá Dufková T. Gazdíková Harvánková Charvátová Jamborová Kánovičová Kardošová Kardošová Králíková Mertlík Plevzová Plevzová Plevzová Plevzová Polák Ryšánková Šimorová Šimorová Škrabalová Škrabalová Veselý Maťašová Trumpešová Trumpešová Urbánková Kulturní vystoupení Akce ve škole 2008/ pololetí akce datum zúčastnění poznámky 2. společenský ples a 2. st. Den učitelů - slavnostní setkání zaměstnanci + důchodci Ve Cafe Zahájení turistické sezony v ATC Merkur Pasohlávky maţoretky, Beseda Plevzová Vystoupení k Svátku matek maţoretky, Beseda - Radnice Plevzová 15 Machálková - hlavní organizátorka Vystoupení k Svátku matek zpěv Bittnerová, Šťastná Kardošová Zájezd dětí do Poraje a 7.r. Plevzová, Jamborová + T. Gazdíková Představení pro kamarády A pro přípr. aţ 3.r. Králíková Slavnost slabikáře 1. A třídní besídka pro rodiče Králíková Vystoupení na městských slavnostech maţoretky, zpěv Plevzová, Kardošová Slavnostní zakončení školního roku program + ocenění ţáků sportovní hala - celá škola

16 Vítání občánků pravidelně V. Svobodová, J. Kratochvílová Plevzová Projekty, prezentace Náš domov Pohořelice A - školní prezentace T. Černá Mezinárodní výzkum občanské výchovy ročník Mertlík Regionální školní jídelna ročník oblastní soutěţe Mandincová Projektové vyučování 4.a 5.r. 29.a Čarodějnictví, Harry Potter třídní učitelé + příslušní vyučující 2.st. Projektové vyučování na Lidické 2009 různá témata třídní učitelky Den čistých rukou školní jídelna Starověkým Řeckem za bohy a lidmi Výstava na městských slavnostech červen r. Dufková, Klímová fotografie ze ţivota školy - Radnice Prezentace školy výstavní panely - AJ, Radnice Prezentace "malých" projektů a školních prací, fotografií Starobyla venkovská architektura - malba na plátno Veselý, Bajer, Bednářová, Kánovičová mezinárodní projekt divadelního spolku POHODA průběţně prostory školy Lidická + Dlouhá červen Brezová pod Bradlo - prezentace školy Poprachová - zakázka pro město Olympiády Okresní kolo OAJ - Ivančice K. Kubíková, 9. B místo Škrabalová Okresní kolo OČJ - Ivančice Kozinová, Vrána, 9. A Klímová Okresní kolo ZO - Ivančice T.Vala. 8. B - 3. místo ze ZŠ, A. Králíková, 6. B Harvánková Mertlík Okresní kolo FO - Rosice T. Vala, 8. B, 3. ze ZŠ, M. L. Černá Rouzek, 8. A Okresní kolo MO - Šlapanice T. Vala, 8. B Jamborová Dyslektická olympiáda - školní kolo aţ 6.r. Kardošová + pomoc B. Gazdíková Soutěže - znalostní, výtvarné, recitační, pěvecké, literární Pythagoriáda - školní kolo r. L. Černá, Machálková Recitační soutěţ -školní kolo stupeň Recitační soutěţ - školní kolo a 5. ročník Recitační soutěţ - regionální kolo stupeň + okolní školy Matematický klokan Brnovenkov všechny kategorie Soutěţ recitátorů - oblastní kolo st., D. Seidl, 5. B - 2. místo Dufková, Klímová, Kounková, Kurková T. Černá, Kounková, Plevzová, Poprachová Bednářová - Lidická organizátor 1. st. + vyučujícíc matematiky Bednářová, Kounková - Ivančice 16

17 Mikulovský zpěváček - předkolo Mikulovský zpěváček - finále Nejkrásnější kraslice - výtvarná soutěţ Radnice D.Dufková, Bittnerová, Šťastná Bittnerová, 6. A - úspěšné vystoupení Kardošová Kardošová sdruţení Amis Art Poprachová + 1. st. Já a válka - památník Terezín 2. st. Poprachová. Z pohádky do pohádky A - pro ZŠ Olbramovice Poprachová Pěvecká soutěţ - školní kolo přípr. aţ 3. ročník Pěvecká soutěţ - školní kolo a 5.r. B. Gazdíková - příprava Evropská unie - okrskové kolo a 9.r.- Radnice, 2. místo Mertlík, SVČ Literární soutěţ Náš svět Terezie Maturová - kniha T. Černá Výchovné, vzdělávací programy Jak válčili husité ročník Kurková Beseda o Turecku v angl. jazyku ročník Veselý Dramatický pořad o holocaustu B Veselý - MU Brno Ekologická výchova - Harvánková člen Klubu ekologické výchovy, ZŠ udrţitelného rozvoje, časopisy Bedrník, 21. století, Ekologické listy, Geografické rozhledy Zelená lékárna r.- CEV Pálava v Mikulově Harvánková Cesta do pravěku r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Den Země - výstava na Radnici Sběr starého papíru st. Harvánková, Jamborová, Kardošová, Poprachová, Škrabalová celá škola + veřejnost Machálková, Homolová Výukový program Kvakoš - Lednice r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Rozkvetlou Pálavou r.- CEV Pálava Mikulov Harvánková Projekty s ekologickou tematikou Škola zapojena do sítě M.R.K.E.V., spolupracuje s CEV v Mikulově a Brně (Lipka, Rozmarýnek) Volba povolání - Plevzová průběţně Den vody, Den Země, Den bez tabáku Módní přehlídka OU Cvrčovice st.- Radnice Preventivní programy - Kounková Právní odpovědnost JUDr. Ţivěla ročník Polák 17

18 Příběh z obrázků a 9.r. Podané ruce Brno PPP Brno Hybešova - Kruhy rozhodnutí a 7.r. Mgr. Cupalová Hele lidi ročník Sdruţení Slepíši Prevence uţívání návykových látek a 9.r.- beseda s Policií ČR Polák Cigaretka Retka - představení přípr. aţ 3. ročník Nebezpečí uţívání návyk. látek dětmi Policie ČR -beseda s rodiči Polák Protidrogová prevence na 1. stupni r. Zájmy chráněné trestním zákonem r. Exkurze, výlety Státní zdravotní ústav Brno PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová PPP Brno Hybešova - Mgr. Cupalová Exkurze Dukovany, Dalešice ročník Barneková, Homolová Osvětim ročník Veselý, Mertlík Vlastivědné zájezdy květen, červen přípravný - 9. ročník Knihovna Tamatické návštěvy - ČJ průběţně 1. stupeň TU Besedy - VV duben, květen 6.a 7.r. Poprachová Divadlo, výstavy Velikonoční výstava na Radnici st. - účast v soutěţi Mgr. Celnarová Rychlé šípy r. - divadlo Radost T. Černá, Mertlík Rychlé šípy r. - divadlo Radost Poprachová, Šimorová Labutí jezero st. - Janáčkovo divadlo Mlsný drak a Čárymůra přípr. a 1.r. - divadlo Radost Sportovní akce školy + mimořádné události+ dopravní výchova Zimní škola v přírodě 5.ročník Plávání + plavecké závody Pastviny v Orlických horách ročník - Hustopeče Lyţařský kurz ročník - Karlov pod Pradědem Florbalový turnaj stupeň Polák Dopravní soutěţ - 4. aţ 9. ročník - starší 3. A 2. okrskové kolo místo, mladší - 2. místo Atlet. závody v Brezové pod Bradlom Přebor města Pohořelice - atletika celá škola Mimořádné události Lidická vybraní ţáci, skok vysoký Turzíková 2. místo, Doleţel 2. místo přípr. aţ 3.r. Kardošová, doprovod Plevzová Schalová, Králíková,T.Gazdíková, Bednářová Poprachová, Šimorová, Kardošová, Kondiolka Bajer, L. Černá, Šimorová, T. Gazdíková Hrabina, SVČ Pohořelice Polák, Bajer Integr.záchranný systém 18

19 Mertlíková, Mertlík, Sportovní odpoledne 3. B sportoviště u školy - s rodiči Bednářová Dopravní výchova 4. a 5.r domeček SVČ Pohořelice Dopravní výchova přípr. aţ 3.r Lidická SVČ Pohořelice Mimořádné události Dlouhá Sportovní soutěže Cvrčovice, Smolín, Pohořelice Halový fotbal - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer Stř. zdrav. Škola Grohova Brno + TU + vyučující Florbal ZŠ 7. aţ 9.r. - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Florbal ZŠ - okresní kolo místo (hala Pohořelice) Polák, Bajer Volejbal dívky - okrskové kolo místo (hala Pohořelice) Bajer, Jamborová Volejbal dívky - okresní kolo místo - Zastávka u Brna Bajer McDonaldś Cup - kopaná místo - Ţabčice T. Gazdíková Mokerská laťka - 4.aţ 7.r V. Špaček, 4.B - 6.místo, P. Kotoul, 4.B - 4.místo,Jelínek J., 6. A -3., Grimm, 7.B - 2., Klobásová G., 6.A - Bajer, Jamborová 3.,Kinclová L., 5.B - 3.,Turzíková N.,5. A - 2., Ferbyová S., 5. A -1.místo Mokerská laťka - 8.a 9.r. M. Kaněra, 9. B, - 3. místo, V Doleţel, 8. A, - 1. místo Bajer Nestle basketbal - chlapci (okres) místo - Kuřim Bajer Nestle basketbal - dívky (okres) místo - Tišnov Jamborová, Bajer Minifotbal Vranovice st místo Bajer Volejbal chlapci - okresní kolo místo - Zastávka Bajer Volejbalová liga - dívky místo -Hustopeče Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okrsek) hala Pohořelice, dvě 2. místa Polák, Bajer, Jamborová Vybíjená - Preventan Cup (okres) Modřice Bajer, Jamborová Pohár rozhlasu 8.a 9. tříd Přísnotice - skok vysoký Kaněra 3. místo, Doleţel 1. Bajer místo Pohár rozhlasu 6.a 7. tříd Přísnotice Bajer, Jamborová Volejbal Hustopeče - dívky místo Bajer Volejbal MIX 7.r. - okresní finále místo - hala Pohořelice Bajer, Jamborová Volejbal MIX 7.r a mistrovství republiky 2009 Hradec Králové - 3. Místo Bajer 19

20 Práce s nadanými žáky - IVP Martin Ošmera - individuální práce TU, přírodovědný krouţek Kristýna Bilavčíková - individuální práce TU Akce pro rodiče Zápis do 1. tříd - Indiánskou stezkou Návštěva dětí z MŠ v 1. třídách přípr.. 1. A. 1. B První schůzka pro rodiče nastávajících prvňáčků a dětí přípr. ročníku 1. a 2. stupeň - elektronické zpracování vedení školy + příslušní vyučující + ŠD + ŠJ Školní družina Karnevalové trnky brnky Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Jarní velikonoční divadlo O jarním čarování Kánovičová Velikonoční výstava OU Cvrčovice velikonoční dekorace Zpěvák celé ŠD duben Miss ŠD - soutěţ o putovní korunku duben korunovace v květnu Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková Kánovičová, Nešpůrková, Urbánková h) Ocenění žáků 2008/2009 I. Absolventi s vyznamenáním: 9. ADoffková Kateřina 9. B Bartošová Aneta Homola Rostislav Hamerník Petr Kotýková Tereza Hejralová Lenka Marečková Olga Chmela Jaroslav Pacas Roman Jarošová Kornelie Vrána Jan Kaňovský Filip Kloudová Erika Kubíková Kateřina Ryšánková Monika Šťastný Milan II. Ocenění ředitele školy + odměna + pochvala na vysvědčení 2. B Dufková Dita - příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Bittnerová Eva příkladná píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 6. A Šťastná Lucie příkladní píle, aktivita, reprezentace školy na pěveckých soutěţích a kulturních akcích 8.B Kratochvílová Jolana příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Vala Tomáš příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy v olympiádách a soutěţích III. Pochvala na vysvědčení 6. A Vrbasová Sabina příkladná píle a aktivita 20

21 IV. Ocenění ředitele školy + odměna 4. A Bilavčíková Kristýna samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Mlýnková Hana samostatné zpracování a prezentace projektu Egypt 4. A Maturová Terezie příkladná píle, aktivita, úspěšná reprezentace školy diplom v celostátní literární soutěţi Náš svět 5. A SvobodováVanesa příkladná píle, aktivita, recitace na vítání občánků 5. A Turzíková Nicola příkladná píle, aktivita, sportovkyně školního roku 2008/ B Seidl David úspěšná reprezentace školy 2. místo v okresní recitační soutěţi a účast v krajském kole 6. A Brádková Dominika úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. A Jelínek Jakub - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Rybecká Lucie - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 6. B Mikulcová Marcela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Kotoul Jan - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Zabloudilová Michaela - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX 7. A Vedralová Tereza - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Zigo Vojtěch - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Grimm Miroslav - úspěšná reprezentace školy 3- místo na mistrovství republiky ve volejbalu 7. tříd MIX, nejlepší sportovec školního roku 2008/ B Kováč Josef úspěšná reprezentace školy 3. místo na mistrovství republiky ve volejbalu MIX 7. tříd, nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Doležel Vojtěch - nejlepší sportovec školního roku 2008/ A Procházková Kristýna - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ A Jelínková Daniela - nejlepší sportovkyně školního roku 2008/ B Kaněra Michael - nejlepší sportovec školního roku 2008/2009 V. Ocenění ředitele školy 8. A Fiala Martin ocenění v celostátní soutěţi Zlatý oříšek 2008 VI. Atlet roku Flodr David, 1. C, Procházková Nikola, 1. A Hájek Matěj, 3. B, Vrbasová Adéla, 2. A Jelínek David, 4. B, Turzíková Nicola, 5. A Jarý Tomáš, 7. B, Budínová Adéla, 7. A Kaněra Michael, 9. B, Marečková Olga, 9. A VII. Veřejná pochvala na shromáždění 2. A Dvořáková Simona nadějná fotbalistka, úspěchy s fotbalovým klubem i) Mimořádné úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Zeměpisná, fyzikální olympiáda Tomáš Vala, 8. B, 3. nejlepší ze základních škol okresu Brno-venkov Mikulovský zpěváček 4 zpěváčky úspěšné v základním kole, Eva Bittnerová úspěšná účast ve finále regionální kolo recitační soutěţe Pohořelicko -naši recitátoři se umístili na předních místech, David Seidl, 5. B, 2. v okresu Brno-venkov, postup do krajského kola recitační soutěţe Výrazných úspěchů bylo dosaţeno v oblasti sportovní. Nejúspěšnější sportovci oceněni titulem sportovec školního roku 2008/2009, druţstvo volejbalistů 7. tříd MIX získalo bronzovou medaili na mistrovství republiky v Hradci Králové. Přehled ostatních výsledků viz sportovní soutěţe. j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2008/2009 se na škole neuskutečnila ţádná inspekce. 21

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Čj. 7/2008 Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Čj. 5/2010 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Pohořelice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 a) Základní údaje o škole Název

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Čj. 20/2011 Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 strana OBSAH I. Plán práce 3 II. Nejdůležitější úkoly vyplývající z výroční zprávy 2009/2010 4 III. Plán schůzí, školních akcí 5 IV. Funkce, dlouhodobé úkoly 8 V. Další

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 5/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 strana

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice

Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Základní škola, Modřice, okres Brno - venkov Benešova 332 664 02 Modřice Minimální preventivní program Školní rok 2008/2009-1 - Součástí základní školy v Modřicích je školní druţina, školní jídelna a odloučeným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice IČ: 652 68 687, 519 424 564, reditelna@zspohorelice.cz Č.j. 1/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 strana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2008/2009 ŠLAPANICE 2009 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Č.j. 4./2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace Sídlo: Zřizovatel školy: město Pohořelice,

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009

Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Výroční zpráva školní rok 2008/ 2009 Základní škola Brno, Milénova 14............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves

Výroční zpráva. Základní škola Nová Ves Výroční zpráva Základní škola Nová Ves 2014/2015 Základní škola Nová Ves Výroční zpráva za rok 2014-2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Nová Ves, okres Brno venkov příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2010 / 11 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve škol. roce 2004/2005 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce / Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více