HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4"

Transkript

1 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014

2 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ: fax: telefon: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 Bartákova 100/4, Praha CZ zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. ředitel: tel. PaedDr. Vladimír Bek Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská tel linka 3, mob Přehled o prostorových podmínkách a) 1/ / 3/ Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace): Hobby centrum 4, Bartákova 4, Praha 4 (4 samostatné pavilony ) Klub Amfora, Pujmanové 874, Praha 4 Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 100, 70 4 Skryje b) Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užívání nemá organizace žádné, pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost), především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol: PJZŠ Horáčkova, Praha 4 ZŠ K Sídlišti, Praha 4 ZŠ Kavčí Hory Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov, v ulici U Ledáren, Praha 4 a pozemky školní zahrady ŠVP Skryje. 1

3 . Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok 013/14 V průběhu školního roku 013/14 došlo k několika zásadním změnám. Do zřizovací listiny nám byla zapsána budova školy ve Skryjích nad Berounkou. Po mnohaletém uzavření objekt ve velmi špatném technickém stavu, přesto nabízející velké možnosti především při řešení realizace vzdělávacích programů během špatného počasí. Vlastní aktivitou a za vynaložení minimálních finančních prostředků se nám podařilo zrekonstruovat první patro budovy, takže již v průběhu letních prázdnin jsme mohli dětem nabídnout tři nové učebny a hernu stolního tenisu. Současně se nám podařilo dokončit výměnu oken v ubytovací části ŠVP, čímž jsme dokončili kompletní rekonstrukci hospodářského zázemí školy v přírodě. V rámci areálu Hobby centra 4 jsme vybudovali novou recepci, která poskytuje návštěvníkům informační servis 1 hodin denně, posiluje prvky bezpečnosti a stává se přirozeným centrem dění v areálu. Pro vlastní posílení bezpečnosti, v současné době nanejvýš aktuální otázce celého školství, jsme instalovali ve venkovních prostorách 7 bezpečnostních kamer, které nepřetržitě monitorují dění v areálu v denních i nočních hodinách. Od instalace kamer zatím nedošlo k žádnému bezpečnostnímu problému. Zrušili jsme fotokomoru na vyvolávání černobílých fotografií a místo ní jsme vybudovali cykloservis, zčásti jako zázemí pro nový kroužek cyklistiky, zčásti jako službu pro školy a širokou veřejnost. Založili jsme nový kroužek digitální fotografie a střihu videa. Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme prostory fitcentra a občerstvení v pavilonu D. Nyní se chystáme na rekonstrukci šaten fitcentra a služebního bytu, jakož i na vyřešení problému vzrůstající vlhkosti v objetu Amfora. II. Hodnocení školního roku Předškoláci. Pro předškoláky je u nás připravena široká nabídka zájmových kroužků z různých oblastí sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné, hudební, jazykové i dramatické. Mimo to mohou děti pravidelně navštěvovat i dvě Centra předškolních dětí (CPD) Sluníčko a Sedmikráska, která jsou určena pro děti od tří let, Klub Kopretina pro děti od,5 roku, Klub maminek a dva kroužky cvičení rodičů a dětí. Mimo pravidelnou činnost jsou pro předškolní děti připravovány výtvarné dílničky v CPD Sedmikráska a tvořivé dílny v Klubu Amfora, pro mateřské školky výukové programy na venkovní lezecké stěně a v nahrávacím studiu a celá řada jednorázových akcí jako jsou výlety pro rodiče a děti, a akce v zahradě Hobby centra 4. Každým rokem připravujeme pohádkové Putování s Mikulášem a Masopustní rej, Vánoční a Velikonoční dílny, akce ke Dni Země i Dni dětí a spoustu dalších akcí.

4 Pavilon D nabízí každé odpoledne, od pondělí do čtvrtka, otevřenou hernu v prostorách CPD Sedmikráska, čajovnu pro rodiče čekající na děti a knihovnu s čítárnou, kde si lze po dohodě půjčit knížky, nebo si jen v klidu číst v odborných publikacích z mnoha oborů, včetně výchovy dětí. O prázdninách pro předškolní děti pořádáme letní školku Léto pro předškoláky, předškolní děti se mohou zúčastnit i řady našich letních, zimních i příměstských táborů. Naše předškolácké kroužky vedou zkušení lektoři s mnohaletou praxí. V kroužcích pro nejmenší pomáháme dětem s jejich osamostatněním a zapojením se do kolektivu vrstevníků (CPD a Klub Kopretina jsou dobrou přípravou před nástupem do MŠ, nebo její alternativou), v zájmových kroužcích pomáháme dětem rozvinout jejich schopnosti a najít to, co je bude opravdu bavit. Děti 6 15 let V nabídce Hobby centra 4 a klubu Amfora školákům nechybí příležitostné akce jako např. tvořivé, výtvarné a dramatické dílny, hudební dílny (VESELÝ MIKROFON, DRUMBENY), tematické akce (STRAŠIDELNÁ NOC V KNIHOVNĚ, DEN DĚTÍ, DEN PRO PLANETU ZEMI, DÝŇOVÝ DEN, VÁNOČNÍ ODPOLEDNE, MASOPUSTNÍ VESELICE), nebo akce celopražského charakteru (DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN, HAPPY HOBBY DAY, DEN MLADÉHO TANCE). Hobby centrum 4 dále poskytuje výukové programy pro školy na lezecké stěně, či práce v nahrávacím studiu. Prezentací práce dětí jsou pravidelné výstavy výtvarných prací dětí v pavilonu B a D s promítáním animovaných filmů dětí a vystoupením mladých kouzelníků. K oblíbeným patří také výlety do přírody, lyžařské a vodácké zájezdy. V době prázdnin nabízíme školákům příměstské a pobytové tábory (v Čechách i v zahraničí). Hobby centrum 4 pro děti organizačně zajišťuje předmětové soutěže a soustředění pro jejich úspěšné řešitele. Po celý školní rok je pro školáky k dispozici Otevřený klub DÉČKO s deskovými hrami a stolním tenisem a zahrada Hobby centra 4 s prolézačkami a trampolínou. Kategorie let Nabídka Hobby centra 4 směřuje, samozřejmě, i do řad mladých. Je pro ně připravena široká nabídka akcí, klubů, kurzů a zájmových kroužků. Programová skladba nabídky Hobby centra 4 je mladým navíc otevřena a pružně reaguje na aktuální zájmy a trendy. Mladí se zapojují především do tanečních, sportovních a výtvarných aktivit. Lektoři a školení pracovníci Hobby centra 4 jim rádi připravují akce přímo na míru, např. poznávací výlety po Evropě v rámci cyklu CESTY ZA UMĚNÍM, zájmové soutěže, sportovní klání nebo tematicky zaměřené letní pobyty. 3

5 K tradičním velkým akcím pro mládež bezesporu patří HAPPY HOBBY DAY v Branické loděnici, JEDEN DEN MLADÉHO TANCE na Pankráci nebo oblíbené vodácké a výtvarné víkendy. Nabídka Hobby centra 4 obsahuje také kurzy CESTY ZA POZNÁNÍM, DĚJINY UMĚNÍ či edukativní program KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, při kterém pravidelně spolupracuje se středními školami. Dospělí V naší organizaci najdete mnoho zajímavých akcí a aktivit i pro věkovou kategorii dospělých. Jsou to například kroužky sportovního charakteru (jóga, tanec, lezecká stěna, EverStep ad.), vzdělávacího charakteru (výuka jazyků - angličtina, španělština) dále zájmového charakteru z oblastí hudební, výtvarné, dramatické nebo modelářství. Pro naše klienty je připravena řada otevřených akcí, kterých se mohou účastnit sami nebo společně se svými dětmi. Jednodenní sportovně zaměřené akce, zahraniční akce spojené s poznáváním a vzděláváním, vícedenní pobytové akce určené i pro rodiny (jednodenní lyžařské zájezdy, návštěvy známých evropských muzeí v Paříži, ve Vídni ad.; vodácké zájezdy, výlety pro rodiče s předškolními dětmi a mnohé další). Senioři Zájmové, vzdělávací i zážitkové aktivity nabízíme také seniorům. Pro ně je určen kroužek Trénink paměti pro seniory, kurz relaxace pro seniory; kurz práce na počítači pro seniory, úplné začátečníky, dále pravidelná čtvrteční setkávání Senior Hobby Klubu v Klubovně na dvorku, v jehož rámci mohou využít aktuálně nabízenou činnost (kurzy PC, sportovně pohybové kurzy či rytmické dílny). K rozšířené nabídce této věkové kategorie patří oblíbené vzdělávací zájezdy a vícedenní pobytové akce. 1. Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 013/014 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledné tiskové podoby a současně vystaven na webových stránkách Hobby centra 4. Cílem Domu dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centra 4 je v souladu s 118 Zákona č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce a zajišťovat osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby podle zásad stanovených v tohoto zákona. 4

6 Obecné cíle DDM Praha 4 - Hobby centra 4 vycházejí z cílů zřizovatele, tedy hl. města Prahy, stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze, v kapitole 5.. Záměry rozvoje volnočasových aktivit (březen 003). Některé nově otevřené kroužky a nově zařazené akce vznikly jako reakce na Usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/9 ze dne k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Cílem DDM Praha 4 - Hobby centra 4 je uskutečňovat svou činnost ve více různých oblastech zájmového vzdělávání podle Vyhlášky č. 74/005 o zájmovém vzdělávání. Cíle činnosti zařízení specifikuje Školský vzdělávací program na rok /viz. vydaný v prosinci Celkový přehled hlavní činnosti viz. tabulka Příloha. Pravidelná činnost Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 1818 účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let). Věková skupina19 6 let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně a to především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit / turnaj Streetball aj/. Středoškolskou mládež se pokoušíme oslovit nabídkou zájmových vzdělávacích aktivit /AJ, hudební a sportovní kroužky, HC4 Bugr team ad./ ale i nabídkou nahrávacího studia a fitness centra. Celkový přehled všech 180 kroužků pravidelné činnosti uvádíme v příloze. Za zmínku stojí naše nové aktivity zaměřené na dosud opomíjenou sociální skupinu seniorů, pro kterou pořádáme řadu pravidelných setkání Klub seniorů HC4, Tříbení paměti, Práce na počítači pro seniory, ale i jednorázové výlety či společné dovolené Skryje, Máchovo jezero, Lednice, Babiččino údolí, Jindřichův Hradec a další. Hodnocení pravidelné činnosti provádíme po jednotlivých oborech. Z pohledu technických kroužků v roce 013 byly stěžejní aktivity koncentrovány do trendových oborů letečtí modeláři, lezení na umělých stěnách a počítačové kroužky (Minecraft). Nižší zájem jsme zaznamenali u elektroniky, šermu, korálkování a klasické fotografie. Novinkou jsou kroužky cyklistiky, digitální fotografie a střih videa s použitím filmových efektů. Tradiční jsou kroužky hudební, velký ohlas sklízí zejména vystoupení souborů zaměřených na bicí nástroje a drumbeny. V oblasti estetických pravidelných činností se všechny tradiční kroužky otevřely a limitně naplnily, pro velký zájem byly otevřeny další dva výtvarné kroužky, další filmařský kroužek animátorů a ke stávajícím početným jazykovým kroužkům nově přibyl kroužek angličtiny začátečnické úrovně. 5

7 Dva kroužky španělštiny jsme pro malý zájem neotevřeli (propagace na vývěskách, plakátovacích plochách, na webu, ani sociálních sítích nestačila, kroužky byly stěží naplněny již v předchozím roce). Divadelně-dramatické kroužky a kouzelnický kroužek jsou limitně naplněny stejně jako v předešlém roce. Nejpočetněji navštěvovanou skupinu v této oblasti tvoří kroužky výtvarné a keramické. Nepopulárnější oblastí činnosti HC4 jsou již dlouhodobě sportovní kroužky. Především kroužky Karate na které v loňském roce chodilo nejvíce účastníků (100) a velký zájem je i o tenis (44 úč.), kde jsme však limitováni absencí sportovní haly. Kroužky tenisu se v zimním období nekonají. V rámci novinek školního roku 013/14 jsme otevřeli nové kroužky stolního tenisu a malého fotbalu, na opačné straně zájmu jsou kroužky cvičení Pilates.. Kroužky pro předškolní děti, dopolední CPD, Klub Kopretina byly naplněny na maximální kapacitu. Děti se velmi dobře zapojily do činnosti, s funkcí, nabídkou i servisem všech tří útvarů byli rodiče velmi spokojeni. Kroužky spolupracují s klubem Seniorů příprava programu na Vánoční a Velikonoční setkání. Kroužky pro předškolní děti, odpolední nově nabízené kroužky se nepodařilo otevřít, jedinou výjimkou byl kroužek Rytmika pro nejmenší, který velmi vhodně doplňoval činnost CPD. Důvodem nenaplnění kroužků je patrně velká konkurence okolních MŠ a nevhodně zvolený čas. Specifické postavení v činnosti HC4 má klub Amfora, který realizuje velké množství akcí a zaměřuje se především na taneční kroužky / 41 kroužků/. Ve školním roce 013/014 bylo uskutečněno s velmi pozitivním ohlasem 16 velkých akcí (jde např. o akce Den dětí, Jeden den pro planetu Zemi, Festival volného času, Praha 4 v pohybu, Happy Hobby Day, Pražské dny mladého tance, Arkády tančí, Mikuláš, 5 zahraničních výletů a další) s cca 3416 návštěvníky a 16 dílen (se zaměřením na práce s papírem, drumbeny, textilem, jarními motivy, prázdninová příprava, velikonoční a vánoční dekorace apod.) s celkovým počtem 436 evidovaných návštěvníků. 4. Příležitostné akce a vlastní soutěže V oblasti příležitostných aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám, které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme na měnící se poptávku nejen stávající klientely. Velkým lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy, výtvarná odpoledne, taneční workshopy ), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich zaměření turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací ), vernisáže, taneční vystoupení a divadelní představení. 6

8 Pozornost věnujeme akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným organizátorem my, nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme Pražské dny mladého tance (6.ročník) a Dětský letecký modelářský den (5. ročník, letošní účast se blížila tisícovce diváků). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje zaznamenáváme stále větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá jejich propagační význam (odborné časopisy, regionální TV). V rámci flexibility nabídky na potřeby Pražanů jsme se stali pořadateli jednoho ze závodů stále populárnější Pražské ligy orientačních závodů horských kol. Pro školská zařízení na území Prahy 4 jsme připravili podle jejich zadání sportovní a tvořivá dopoledne, které učitelé především prvního stupně základních škol využívají k doplnění výuky nebo v případě nutnosti náhradního programu. Programy jsou velmi dobře hodnoceny a i pro další školní rok již máme několik zadaných termínů. Pro dokreslení uvádíme ukázku konkrétních akcí oddělení estetiky : Akce tradiční akce tematické koncipované jako výtvarně dramatické dílny, o které je stabilní zájem, akce jsou komornějšího charakteru pro cca 0-30 účastníků na 1 akci (Masopust, Pohádkové odpoledne) akce sezónní tematické koncipované jako větší kombinované výtvarné dílny k nejoblíbenějším patří akce Dýňový den a Jablíčkový den Vánoční odpoledne větší akce, která se skládá z výtvarných dílen a vystoupení dětí. Na akci se propojí výtvarné, dramatické a filmařské obory. Největší úspěch obvykle slaví vystoupení účastníků kouzelníckého kroužku. 3 vernisáže s programem, kde se prezentují i filmařské a kouzelnický kroužek x samostatné veřejné promítání animovaných filmů dětí z filmařských kroužků (děti si přály mít své film. premiéry), jinak promítání filmařů probíhá obvykle na vernisážích Výstavy v pavilonu B a D celkem 7 výstav, které prezentují činnost hlavně výtvarných kroužků a kurzů, dále filmařských a módního návrhářství. Výstavy esteticky zkvalitňují prostory HC4, veřejnost vždy pozitivně reaguje na obměňování prostor novými výstavami. Mezi vystavujícími jsou i zástupci věkové skupiny 15-6 let. Vystoupení účastníků kouzelnického kroužku zařazena i věk. skupina 15-6 let celkem 13 vystoupení v rámci akcí HC4 i na velkých akcích jako např. Puzzlemánie, Bambiriáda, Mikulášská DPP v Novodvorské, Reprevečer HC4, Čarodějnice v Centrálním parku na Pankráci a další kouzelníci jsou oblíbení, bývají zvaní i jinými subjekty, aby se podíleli na programu akcí a společnosti Hobby centrum 4 dělají dobré jméno. 7

9 Nově vznikla také spolupráce s Klubem seniorů: pravidelně jednou za měsíc probíhají dopolední výtvarné kurzy pro seniory. Ve sportovní oblasti organizujeme soutěže Poháru pražských škol tradičně na velmi vysoké úrovni. Máme zpětnou vazbu od učitelů TV ze základních škol a i některé pochvalné y. Ve školním roce 13/14 jsme pro žáky ZŠ uspořádali turnaj ve streetballu spolu se ZŠ Filosofská a českou STB federací, který měl velký úspěch /64 týmů/. Dále jsme v průběhu školního roku uspořádali dva jednodenní zájezdy na Berounku (Dobřichovice Praha) a z důvodů nepříznivého počasí pouze jeden jednodenní zájezd na hory (Paseky nad Jizerou). Po organizační stránce jsme zajistili tradiční jednodenní zájezd do aquaparku v Liberci. Dalšími akcemi jsou interní závody a to: vánoční oddílový turnaj v karate a turnaj karate k příležitosti ukončení školního roku a dále dva turnaje ve stolním tenise pro účastníky zájmových útvarů stolní tenis. Příležitostná činnost zaměřená na předškoláky a menší děti : Vlastivědná soutěž tradiční akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je představit klientům HC4 Prahu 4 jako místo s krásnou architekturou, přírodními památkami a malebnými zákoutími. Jedná se o komornější akci, nicméně u účastníků velmi oblíbenou. Strašidelná noc pohádkově laděná akce spojená s přespáním v pavilonu D. Akce, o kterou je každoročně velký zájem a rezervace na tuto akci evidujeme vždy několik měsíců předem Jablíčkový den, Dýňový den akce společné s výtvarným oddělením, příjemné zpestření v období nastupujícího podzimu. Akce podporují vznik komunity mezi rodiči a dětmi navštěvujícími naše DDM Vánoce v Déčku velmi pěkná akce pro děti a jejich rodiče, vystoupení divadelních kroužků, kroužku filmařů a kouzelníků a výtvarné dílny. Akce je vyvrcholením činnosti několika oddělení v prvním pololetí školního roku Shrnutí: velmi úspěšné jsou akce vztahující se k významným obdobím roku Dušičky, Vánoce, Velikonoce a akce, při kterých se může zapojit celá rodina. Velký význam mají lokální, komornější akce, které podporují vznik komunity, přispívají k navazování nových vztahů a stmelují návštěvníky našich akcí. Ti, kteří tyto akce navštěvují, mají pak k DDM dobrý vztah, cítí se tu doma a pomáhají chránit společný majetek nejsou lhostejní k dění kolem sebe. 8

10 V rámci příležitostných akcí byla rovněž uskutečněna řada vzdělávacích akcí: x pro FF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení volné času v Praze a exkurze Hc4) s 33 studenty a učiteli, x pro PdF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení volného času v ČR a Evropě a exkurze HC4) s 49 studenty a učiteli, x pro MÚ Praha 4 (relaxační techniky, volný čas pro seniory), 1x realizace pedagogického minima v rámci projektu Klíče pro život s 5 frekventanty, 1x účast na vzdělávací akci lektorský tým pro pedagogické minimum, 1x počítačová gramotnost pro pokročilé. Jak je zřejmé z přiložených tabulek tak se našich příležitostných činností ve školním roce 013/14 zúčastnilo více než účastníků. 5. Soutěže MŠMT V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 93 sportovních soutěží (POPRASK) a předmětových soutěží kategorie A vyhlašovaných MŠMT s 4547 účastníky. / Viz příloha/ U jazykových soutěží AJ i krajská kola kategorií II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB. Všechna soutěžní kola mají velmi dobrou úroveň. Školy, na kterých soutěžní kola probíhají (a to dlouhodobě) poskytují velmi dobré zázemí a naši pedagogové jsou organizačně velmi zdatní. Stále vylepšují informační tok směrem k soutěžícím a jejich pedagogům, za využití nejmodernějších současných trendů. I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží především tanečních a vlastivědných členové našich kroužků se rovněž účastní soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže). Jejich dovednosti jsou často oceňovány. Jako příklad můžeme uvést účast tanečních kroužků na více než 18 soutěží a soutěžních přehlídek. Zapojily se všechny tři základní kategorie, děti mladšího i staršího školního věku a skupina mládeže. Nejlepší umístění účastníků z Hobby centra 4 na tanečních soutěžích: A dance company hip hop děti - Ulita4dance - 3. místo, A dance company hip hop junioři O pohár starosty městské části Praha 4-3. místo, Děti v akci - 3. místo, A dance company hip hop HVK - Taneční skupina Prahy - 4. místo, Czech dance Praha - 4. místo, Mistrovství Čech - 4. místo, Ulita4dance - 1. místo, A dance company disco děti - Taneční skupina Prahy -. místo, A dance company disco junioři - Czech dance Praha - 1. místo, Mistrovství Čech - 4. místo, Dance Cup -. místo, Ulita4dance -. místo, A dance company disco HVK - Czech dance Praha - 4. místo, Mistrovství Čech - 4. Místo, Ulita4dance -. místo, TSA step Mistrovství Prahy 1.místo, Mistrovství Čech 1. místo, Mistrovství ČR. místo 9

11 Další úspěchy v soutěžích: ź s výtvarnými kroužky jsme se účastnili 6 ti soutěží a na jedné jsme uspěli: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 014 Kamarád z vesmíru DDM JM 3. místo - Tomáš Hladký ź s filmaři jsme se účastnili 3 soutěží a v jedné jsme postoupili do finále: 19. ročník mezinárodní soutěže Malujeme po síti 014 Děti chrání planetu Zemi ČRO postup do finále Tadeáš Hodík ź za divadlo: 16. ročník divadelní přehlídky Karlínské jeviště - inscenace Dovolená u jezera. Porota ocenila herecký výkon člena souboru Petra Kudláčka a zároveň celý soubor Nahoďto obdržel poděkování poroty. ź za kouzelnický kroužek: Velká Cena divadla Kouzel - Ondřej Soukup získal 4. místo v kategorii Iluze Značný ohlas v uplynulém roce zaznamenal pro tento účel sestavený soubor bicích nástrojů, tzv. BUGR team, jenž vystoupil na interních a celopražských akcích: Dýňové odpoledne, AKADEMIE, Zastávka volný čas, Bambiriáda, Repre večer, Akce na Letné. Akce v nahrávacím studiu: Bububen, Bubnování pro nejmenší měly velký úspěch u mladších žáků. Základy nahrávání ve studiu, Bubnování ve studiu akce připravená na klíč pro pedagogy ze ZŠ Václava Havla, Poděbrady První zvonění ve studiu, Nebojte se mikrofonu a Veselý mikrofon se setkaly se zájmem starších a hudebně zdatnějších dětí a dospělých. Co do počtu účastníků se však o masové akce rozhodně nejednalo. Vánoční koncert talentů a Letní koncert talentů velký ohlas nejen u dětí a rodičů, ale i ze strany pedagogů z jiných škol. Velká účast byla navíc podtržena kladným ekonomickým výsledkem. HUDEBNÍ AKADEMIE 014 přehlídka hudebních kroužků, byla nejlepší, co se nám zatím povedla. Nebývalý počet účastníků a diváků a velká spokojenost na obou stranách, o čemž svědčí zveřejněný nadšený děkovný mail jednoho z rodičů. Tento typ akcí je však třeba dotovat, abychom mohli zvát na vystoupení hosty (pěvecké hvězdy televizní soutěže Česko hledá Superstar, studentská jazzová kapela HOT WINGS) Nové prvky ve veřejných vystoupeních: Interaktivita, zapojení publika do společného bubnování na začátku akce a v průběhu vystoupení studentské kapely. Nedostatky: Štědřejší dotace by umožnila honosnější výpravu a následně produkci. 10

12 Závody v lezení na umělé stěně Vzhledem k předchozímu školnímu roku vzrostl zájem o účast na nějaké lezecké soutěži. Vzhledem ke zkušenostem účastníků, vyhledávala lektorka Světlana Kadlecová otevřené závody v lezení a jedny závody byly uspořádány v našem zařízení. Závody v Ústí nad Labem - HUDY stěna Závody konané pro dětskou širokou veřejnost. Výsledky: Kat. dívky 6-8 let -. místo Kat. chlapci 9-11 let - 3. místo Kat. dívky 9-11 let - 3. místo, 7. místo, 8. místo Kat. chlapci 1+ let - 3. místo, 6. místo, 7. místo Kat. dívky 1+ let - 5. místo, 7. místo Závody pořádané DDM Hobby centrem 4 dne V sobotu proběhly první závody pro veřejnost na venkovní lezecké stěně v Domě dětí a mládeže na Praze 4 v DDM Hobby centru 4. Závod byl koncipován tak, aby byl divácky atraktivní a časově zvládnutelný, proto se v kvalifikaci lezlo na rychlost a finálové cesty se lezly na obtížnost. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Naši klienti ZÚ byli ve svých kategoriích úspěšní a umístili se na medailových pozicích. Na pořádání akce byly kladné ohlasy jak ze strany účastníků závodu, tak i z řad diváků a veřejnosti. Zúčastnilo se 4 registrovaných soutěžících + doprovodné týmy. Při příštím pořádání bude potřeba rozšířit organizační tým na min. pět pracovníků. 6. Spontánní aktivity Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké návštěvnosti i v otevřeném klubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných činností. Populární jsou rovněž Cestovatelské večery či nejrůznější dílny a workshopy, dny otevřených dveří, kluby maminek apod. ať již v DDM či v klubu Amfora. Zajímavou zkušenost získali děti z filmařských kroužků na natáčení krátkometrážního filmu FINE LINE režiséra Amira Shamse (DAMU). Vrcholnou záležitostí v oblasti spontánních aktivit byla účast kroužků leteckých a železničních modelářů, robotického Lega a tvůrčích dílen na největší modelářské výstavě Model Hobby. Odhadovaná návštěvnost cca osob. Jen v sobotu se veletrhu zúčastnilo cca 5 tis. návštěvníků. 11

13 Dle spotřebovaného materiálu expozice HC4 aktivně shlédlo a dílen využilo cca 100 návštěvníků. Přínos účasti je především v propagaci a zviditelnění HC4 i středisek volného času na veletrhu evropského významu, jehož téma přesně zapadá do typů činností preferovaných v zájmovém vzdělávání. Mnoho návštěvníků konstatovalo, že neměli povědomí o existenci DDM a jejich činnosti. Dle ohlasu na Facebooku byla expozice HC4 velkým přínosem a příjemným překvapením výstavy, neboť jako jedna z mála umožňovala využít kreativitu a dovednosti návštěvníků. S povděkem byl též kvitován profesionální přístup našich vystavovatelů. Na veletrhu byl propagován další program HC4. Díky naší expozici nás oslovila ČT, která posléze natočila a odvysílala pořad o modelářských kroužcích HC4. Dalším přínosem účasti na výstavě byl nárůst členské základny technických aktivit. 7. Výjezdové a příměstské tábory od do V letošním roce se v uvedeném časovém rozmezí uskutečnilo celkem 0 pobytových táborů s celkovým počtem 513 účastníků / přepočtem na osbodny 5037/ a 15 příměstských táborů, s 30 účastníky /1410 osobodny/. Pobytové akce na území ČR Tábory všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech ČR. Hlavní vedoucí i samotní účastníci byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jednalo se klasické tábory v Krkonoších, na naší základně ŠVP Skryje či o organizačně a logisticky velice náročný současně však velice populární cyklotábor, stanový tábor s koly ve Slatině nad Zdobnicí, sportovní tábor ve Stráži nad Nežárkou, keramický tábor a rovněž dva tábory společné dovolené s organizovaným programem pro seniory Skryje a Lednice. Letní taneční tábory / soustředění Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku. Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit. V letošním roce proběhl Hip hopový tábor s 35 účastníky a taneční tábor s 31 účastníky s využitím naší základny ve Skryjích nad Berounkou. 1

14 Zahraniční tábory V letošním roce proběhly akce v chorvatském Bibinje. První pro rodiny s dětmi odlišné programy pro rodiče, odlišné pro děti velmi dobré odezvy a kladné hodnocení, druhý pro středoškolskou mládež celková spokojenost, ale pro tuto věkovou skupinu až příliš klidné prostředí chorvatského venkova. Letní dětské golfové tábory Tvoršovice Na základě loňských pozitivních zkušeností i v letošním roce jsme se v souladu se soudobými společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště. Společně jsme zorganizovali 7 týdenních pobytových akcí. Zájem byl obrovský kombinace atraktivního sportu a táboření, včetně celotáborových her, výuky tábornických dovedností, spaní pod stany, nočních her apod. je pro současné děti a zejména jejich rodiče velmi přitažlivá. Náš DDM funguje v této symbióze jako garance kvality pedagogického procesu, takže rodiče nemají obavy, své jinak velmi opečovávané děti, svěřit cizím vedoucím. Golfový resort naopak vytváří ideální podmínky pro výuku golfu, včetně velmi dobrého zázemí, stravy apod. Příměstské tábory Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 1 nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu. V letošním roce jsme zorganizovali 4 cykly PT Léto pro předškoláky, hudební PT, sportovní PT, soustředění volejbalových kroužků, Putování pravěkem a další. Vše bez problémů, úrazů, či jiných mimořádných událostí, vše velmi kladně hodnoceno rodiči i samotnými účastníky. 8. Výjezdové akce do 4 dnů v termínu do Celkově jsme v tomto období uspořádali 154 akcí, z toho skutečně výjezdových tj. mimo Prahu bylo 0 s účastí 459 osob.

15 9. Práce s talenty Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci nejrůznějších oborových soutěží. Pro úspěšné řešitele předmětových soutěží A MŠMT pořádáme Soustředění pro úspěšné řešitele I.Q., které se každoročně dlouhodobě koná ve Skryjích u Rakovníka. Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy, prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. K soustředění patří i ověření naučeného při praktických pokusech. Doplněním je program sportovního a poznávacího charakteru (soutěže, kvízy, hry v přírodě, turistické putování atd.) Odbornou část programu zajišťují lektoři, kteří se tohoto soustředění rádi zúčastňují RNDr. Zdeněk Drozd, PhD. KDF MFF UK Praha RNDr., Petr Smejkal, PhD. UK, Přírodovědecká fakulta, Praha Astronom Jindřiška Majorová - Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy Štefánikova Hvězdárna A další ochotní a odborní lektoři. Soustředění je u absolventů velmi oblíbené, někteří pokračují v DDM jako externisté, reflexe rodičů probíhá formou děkovných dopisů. Ukázka pro příklad: Dobrý den, dovoluji si tímto em moc poděkovat všem zaměstnancům Hobby centra Prahy 4 organizátorům letošního soustředění úspěšných řešitelů olympiád. Syn Ondřej Knor student Gymnázia Opatov se této akce zúčastnil letos podruhé, vrátil se úplně nadšený což nás - rodiče přivedlo na myšlenku poděkovat Vám aspoň touto cestou. pochvaloval moc zajímavý program, turistickou vycházku, míčové hry a dokonce pochválil i stravování, což je v případě našeho syna pochvala skutečně vzácná. Děkujeme, přejeme hodně sil, nápadů, prostředků a všeho potřebného k organizaci dalších skvělých akcí. S pozdravem MUDr. Renata Knorová a MUDr. Jiří Knor vděční rodiče Ondřeje Knora účastníka soustředění řešitelů olympiád 014 pořádaného Hobby centrem Prahy 4

16 Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby nabízíme individuální výuku hry na vybrané hudební nástroje klavír, bicí, rocková kytara, v oblasti sportu účast v amatérské volejbalové lize, na závodech horských kol, ale především je naší silnou stránkou účast v tanečních soutěžích, kde naše děti dosahují dlouhodobě výborných výsledků. V kroužku Výtvarné techniky pro mládež probíhá příprava k talentovým zkouškám na výtvarné školy. Kurz Herecká přípravka - připravuje talentované jedince ke studiu jimi vybraných oborů. 10. Práce s handicapovanou mládeží V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit. V rámci kroužku Kondiční posilování nabízíme speciální cvičení pro děti s nadváhou. Nabídku v současné době využívají dva cvičenci. 11. Metodická, poradenská činnost V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce realizovala spolupráce s PdF UK při zabezpečení praktických seminářů. ročníků v naší organizaci. Dále jsme se zapojili do projektu NIDM Klíče pro život vzdělávacími semináři pro středoškolskou mládež v oblasti finanční gramotnosti. Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního lyžování a Instruktor snowboardingu. Průběžně, ve spolupráci s ostatními DDM školíme naše externisty v pedagogickém minimu, tak, aby byla do konce roku naplněna novelizace zákona o pedagogických pracovnících. V letošním roce se nám podařilo proškolit ve dvou kurzech 50 externích spolupracovníků. 1. Granty Na základě usnesení Rady HMP č. 70 ze dne byl udělen DDM Praha 4 Hobby centru 4 grant na částku Kč Projekt 7076/a 7077/a Název projektu Dětský modelářský den Diashow s Janem Kopkou Kč ,8.000,-

17 7078/a 7079/a 7080/a 7081/a 708/b 709/b 7013/c 7015/d 7011/e 7008/f HobbyFest Praha 4 v pohybu Pražské dny mladého tance Zastávka volný čas Akce v Praze Tvořivé dílny Letní tábory Příměstské tábory Klub D Víkendové akce ,5.000,50.000,1.000,76.650, ,30.000,50.000,11.000,- Kč 13. Personální zabezpečení. Veškerá činnost DDM Praha 4 Hobby centra je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a odborně způsobilým personálem. Viz. Tabulka v Příloze. 14. Přehled prezentace činnosti Hobby centra 4 na veřejnosti Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku noviny Prahy 4 Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a programů v areálu organizace Pravidelné rozesílání informačního newsletteru HC4 s programem a upoutávkami Články v odborných časopisech RC Revue, Modelář, Muzikus Inzerce v odborných časopisech Prezentace na veletrhu kroužků Prezentace na veletrhu Hobby - model Prezentace na webu organizace a na webu prahavolnocasova.cz Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM Prezentace v časopise Mít kam jít Prezentace na vývěskách 4-volnočasové, o.p.s. na území Prahy 4 Nové www stránky organizace (průměrně 5000 unikátních návštěv/měsíc) Nová média - Facebook, Twitter. Google+. Nové vývěsky a velkoplošné bannery Propagační samolepky Hc4 Kreativní dílna - Loďka Hc4 plná popcornu propagačních papírových origami Propagační větrníky Hobby centra 4, pexeso populární Dinosauři s logem HC ks propagačních triček HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků Reportážní videa z činností a akcí na kanálu Youtube i webu a prezentační film o HC4 Osobní návštěvy všech škol na Praze ks propagačních batohů HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků

18 1. IMAGE Nejviditelnější proměnou je změna prezentace společnosti prostřednictvím grafiky. V tomto ohledu došlo k zásadnímu ukotvení pevných prvků pro celistvost a propojení celkové image skrze nově prosazované specifikace: Mraky možností pro váš volný čas a Volný čas pod vedením profesionálů, které nenásilně otevírají pomyslné brány do připraveného dříve specifikovaného Ráje volného času. Jednotlivé prvky ucelené grafiky spojují a dovytvářejí obraz kreativní a přitažlivé společnosti, která pružně reaguje na potřeby svých současných i budoucích klientů. Zmíněné grafické proměny se týkají orientačního systému areálu společnosti, velkoformátových map areálu, nových bannerů využívaných při vlastních i celopražských akcích i tiskových a dalších propagačních materiálů.. WEB Webové stránky Hobby centra 4 prošly v rámci přehlednosti schematickou úpravou struktury. Přibyly nové specifikace a fotografie u subjektů, odkazy, grafika, vložené mapy (provázané na obecně používané vyhledávače, propojení přes Google Maps), bohatého rozšíření se dostalo také fotogaleriím, zásobovaným lektory i externími spolupracovníky záznamy z akcí i činností a nově byla zřízena videogalerie s reportážemi z vybraných akcí a prezentacemi dílčích projektů.

19 Novinkou je také kontaktní formulář, který umožňuje zjednodušený přímý kontakt s administrativou společnosti. Další z nových použitých propagačních nástrojů je newsletter HC4. Pravidelný zdroj informací pro stálé klienty společnosti s potvrzeným souhlasem k zasílání. Newsletter obsahuje měsíční program akcí a v odkazech a krátkých anotacích informuje o dění i změnách v Hobby centru 4. Adresář pro rozesílání v současné době eviduje 1316 aktivních odběratelů. Noví zájemci si mohou sami administrovat svůj přístup k zasílání skrze připravený vložený formulář na webu. QR odkaz pro přístup (technologie QR kódů je implementována do tiskové propagace společnosti) Z příchozích reakcí spokojených klientů (rodičů i dětí) byla vytvořena podstrana úspěchů a ocenění, která přitažlivou grafickou formou osobních dopisů dovytváří pozitivní obraz společnosti.

20 Pro návštěvníky a zájemce o pronájem vybraných podsubjektů svěřených zařízení Hobby centra 4 byla vytvořena přehledná informativní prezentace s detaily, podmínkami i přímými kontakty. Pečlivě aktualizovaný a uživatelsky vstřícný web Hobby centra 4 vykazuje za poslední rok značný nárůst návštěvnosti. (zdroj HC4 Návštěvnost za poslední měsíc

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ:

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2005/2006 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, červen 2006 I. Úvod... 4 1. Identifikační údaje školského zařízení (příspěvkové organizace):... 4 2. Zřizovatel:... 4 3. Ředitel

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007 LUŽÁNKY STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU BRNO Lesná Slovinská Lata Louka Lidická Lávka Legato Lyska Lampa Linka Labyrint Lány LUŽÁNKY - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno tel. 549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013 2015 LUŽÁNKY PARTNER PRO VÁŠ VOLNÝ ČAS OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 A) Poslání Lužánek...4 B) Charakteristika SVČ Lužánky...4 C) Specifika

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace VÁŠ PŘÍTEL VE VOLNÉM ČASE Středisko volného času Opava zná za jeho šedesátiletou existenci v Opavě snad každý. Slavnostně bylo otevřeno 31. 12. 1953

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 LUŽÁNKY STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU BRNO BRNO - SEVER Lesná Slovinská Lata ŽABOVŘESKY VINOHRADY Louka Lidická Lávka ŽIDENICE Legato BRNO STŘED KOHOUTOVICE NOVÝ LÍSKOVEC Lyska Lampa Linka

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU

LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU LUŽÁNKy - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Lidická 50, 658 12 Brno, tel.: 549 524 111, e-mail: luzanky@luzanky.cz, www.luzanky.cz bankovní spojení: Fio banka, číslo účtu: 2100163623/2010 Fakultní školské zařízení

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ

HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ FUNKČNÍ STUDIUM 3. ROČNÍK, ŘEDITEL MANAŽER ZÁVĚREČNÁ PRÁCE HODNOCENÍ PROJEKTU POBOČKY LOUKA jako součást ŠVP Lužánek SVČ Autorka: Ing. Lucie Hájková Brno, březen 2011 1 OBSAH 0 ÚVOD... 4 1 CHARAKTERISTIKA

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. okresní pracoviště Hradec Králové. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 9 Hradec Králové okresní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Hradec Králové, Kozinova 9 Identifikátor ředitelství: 600 089 100 IZO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti základní školy. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Podnikání od 1. 9. 2011 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Podnikání Podnikání Název školy Adresa Školní 664, 277 11 Neratovice IČ 68 383 495 REDIZO Kontakty Ředitel 610450620

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více