HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2013 / 2014 HOBBY CENTRUM 4"

Transkript

1 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 013 / 014 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 014

2 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ: DIČ: fax: telefon: Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 Bartákova 100/4, Praha CZ zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. ředitel: tel. PaedDr. Vladimír Bek Statutární zástupkyně: Ing. Jiřina Velenská tel linka 3, mob Přehled o prostorových podmínkách a) 1/ / 3/ Zařízení má tři střediska (majetek Hl. m. Praha svěřený do správy organizace): Hobby centrum 4, Bartákova 4, Praha 4 (4 samostatné pavilony ) Klub Amfora, Pujmanové 874, Praha 4 Stálá škola v přírodě a učební středisko, Skryje 100, 70 4 Skryje b) Prostory v pronájmu v trvalém permanentním užívání nemá organizace žádné, pouze za účelem sportovních aktivit (pravidelná činnost), především míčových her, využíváme tělocvičny základních škol: PJZŠ Horáčkova, Praha 4 ZŠ K Sídlišti, Praha 4 ZŠ Kavčí Hory Dále na základě nájemní smlouvy využíváme loděnici TJ Slávie Žižkov, v ulici U Ledáren, Praha 4 a pozemky školní zahrady ŠVP Skryje. 1

3 . Komentář o zásadních změnách v prostorových a materiálních podmínkách za školní rok 013/14 V průběhu školního roku 013/14 došlo k několika zásadním změnám. Do zřizovací listiny nám byla zapsána budova školy ve Skryjích nad Berounkou. Po mnohaletém uzavření objekt ve velmi špatném technickém stavu, přesto nabízející velké možnosti především při řešení realizace vzdělávacích programů během špatného počasí. Vlastní aktivitou a za vynaložení minimálních finančních prostředků se nám podařilo zrekonstruovat první patro budovy, takže již v průběhu letních prázdnin jsme mohli dětem nabídnout tři nové učebny a hernu stolního tenisu. Současně se nám podařilo dokončit výměnu oken v ubytovací části ŠVP, čímž jsme dokončili kompletní rekonstrukci hospodářského zázemí školy v přírodě. V rámci areálu Hobby centra 4 jsme vybudovali novou recepci, která poskytuje návštěvníkům informační servis 1 hodin denně, posiluje prvky bezpečnosti a stává se přirozeným centrem dění v areálu. Pro vlastní posílení bezpečnosti, v současné době nanejvýš aktuální otázce celého školství, jsme instalovali ve venkovních prostorách 7 bezpečnostních kamer, které nepřetržitě monitorují dění v areálu v denních i nočních hodinách. Od instalace kamer zatím nedošlo k žádnému bezpečnostnímu problému. Zrušili jsme fotokomoru na vyvolávání černobílých fotografií a místo ní jsme vybudovali cykloservis, zčásti jako zázemí pro nový kroužek cyklistiky, zčásti jako službu pro školy a širokou veřejnost. Založili jsme nový kroužek digitální fotografie a střihu videa. Zrekonstruovali a zmodernizovali jsme prostory fitcentra a občerstvení v pavilonu D. Nyní se chystáme na rekonstrukci šaten fitcentra a služebního bytu, jakož i na vyřešení problému vzrůstající vlhkosti v objetu Amfora. II. Hodnocení školního roku Předškoláci. Pro předškoláky je u nás připravena široká nabídka zájmových kroužků z různých oblastí sportovní, taneční, přírodovědné, výtvarné, hudební, jazykové i dramatické. Mimo to mohou děti pravidelně navštěvovat i dvě Centra předškolních dětí (CPD) Sluníčko a Sedmikráska, která jsou určena pro děti od tří let, Klub Kopretina pro děti od,5 roku, Klub maminek a dva kroužky cvičení rodičů a dětí. Mimo pravidelnou činnost jsou pro předškolní děti připravovány výtvarné dílničky v CPD Sedmikráska a tvořivé dílny v Klubu Amfora, pro mateřské školky výukové programy na venkovní lezecké stěně a v nahrávacím studiu a celá řada jednorázových akcí jako jsou výlety pro rodiče a děti, a akce v zahradě Hobby centra 4. Každým rokem připravujeme pohádkové Putování s Mikulášem a Masopustní rej, Vánoční a Velikonoční dílny, akce ke Dni Země i Dni dětí a spoustu dalších akcí.

4 Pavilon D nabízí každé odpoledne, od pondělí do čtvrtka, otevřenou hernu v prostorách CPD Sedmikráska, čajovnu pro rodiče čekající na děti a knihovnu s čítárnou, kde si lze po dohodě půjčit knížky, nebo si jen v klidu číst v odborných publikacích z mnoha oborů, včetně výchovy dětí. O prázdninách pro předškolní děti pořádáme letní školku Léto pro předškoláky, předškolní děti se mohou zúčastnit i řady našich letních, zimních i příměstských táborů. Naše předškolácké kroužky vedou zkušení lektoři s mnohaletou praxí. V kroužcích pro nejmenší pomáháme dětem s jejich osamostatněním a zapojením se do kolektivu vrstevníků (CPD a Klub Kopretina jsou dobrou přípravou před nástupem do MŠ, nebo její alternativou), v zájmových kroužcích pomáháme dětem rozvinout jejich schopnosti a najít to, co je bude opravdu bavit. Děti 6 15 let V nabídce Hobby centra 4 a klubu Amfora školákům nechybí příležitostné akce jako např. tvořivé, výtvarné a dramatické dílny, hudební dílny (VESELÝ MIKROFON, DRUMBENY), tematické akce (STRAŠIDELNÁ NOC V KNIHOVNĚ, DEN DĚTÍ, DEN PRO PLANETU ZEMI, DÝŇOVÝ DEN, VÁNOČNÍ ODPOLEDNE, MASOPUSTNÍ VESELICE), nebo akce celopražského charakteru (DĚTSKÝ MODELÁŘSKÝ DEN, HAPPY HOBBY DAY, DEN MLADÉHO TANCE). Hobby centrum 4 dále poskytuje výukové programy pro školy na lezecké stěně, či práce v nahrávacím studiu. Prezentací práce dětí jsou pravidelné výstavy výtvarných prací dětí v pavilonu B a D s promítáním animovaných filmů dětí a vystoupením mladých kouzelníků. K oblíbeným patří také výlety do přírody, lyžařské a vodácké zájezdy. V době prázdnin nabízíme školákům příměstské a pobytové tábory (v Čechách i v zahraničí). Hobby centrum 4 pro děti organizačně zajišťuje předmětové soutěže a soustředění pro jejich úspěšné řešitele. Po celý školní rok je pro školáky k dispozici Otevřený klub DÉČKO s deskovými hrami a stolním tenisem a zahrada Hobby centra 4 s prolézačkami a trampolínou. Kategorie let Nabídka Hobby centra 4 směřuje, samozřejmě, i do řad mladých. Je pro ně připravena široká nabídka akcí, klubů, kurzů a zájmových kroužků. Programová skladba nabídky Hobby centra 4 je mladým navíc otevřena a pružně reaguje na aktuální zájmy a trendy. Mladí se zapojují především do tanečních, sportovních a výtvarných aktivit. Lektoři a školení pracovníci Hobby centra 4 jim rádi připravují akce přímo na míru, např. poznávací výlety po Evropě v rámci cyklu CESTY ZA UMĚNÍM, zájmové soutěže, sportovní klání nebo tematicky zaměřené letní pobyty. 3

5 K tradičním velkým akcím pro mládež bezesporu patří HAPPY HOBBY DAY v Branické loděnici, JEDEN DEN MLADÉHO TANCE na Pankráci nebo oblíbené vodácké a výtvarné víkendy. Nabídka Hobby centra 4 obsahuje také kurzy CESTY ZA POZNÁNÍM, DĚJINY UMĚNÍ či edukativní program KURZ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI, při kterém pravidelně spolupracuje se středními školami. Dospělí V naší organizaci najdete mnoho zajímavých akcí a aktivit i pro věkovou kategorii dospělých. Jsou to například kroužky sportovního charakteru (jóga, tanec, lezecká stěna, EverStep ad.), vzdělávacího charakteru (výuka jazyků - angličtina, španělština) dále zájmového charakteru z oblastí hudební, výtvarné, dramatické nebo modelářství. Pro naše klienty je připravena řada otevřených akcí, kterých se mohou účastnit sami nebo společně se svými dětmi. Jednodenní sportovně zaměřené akce, zahraniční akce spojené s poznáváním a vzděláváním, vícedenní pobytové akce určené i pro rodiny (jednodenní lyžařské zájezdy, návštěvy známých evropských muzeí v Paříži, ve Vídni ad.; vodácké zájezdy, výlety pro rodiče s předškolními dětmi a mnohé další). Senioři Zájmové, vzdělávací i zážitkové aktivity nabízíme také seniorům. Pro ně je určen kroužek Trénink paměti pro seniory, kurz relaxace pro seniory; kurz práce na počítači pro seniory, úplné začátečníky, dále pravidelná čtvrteční setkávání Senior Hobby Klubu v Klubovně na dvorku, v jehož rámci mohou využít aktuálně nabízenou činnost (kurzy PC, sportovně pohybové kurzy či rytmické dílny). K rozšířené nabídce této věkové kategorie patří oblíbené vzdělávací zájezdy a vícedenní pobytové akce. 1. Plnění hlavních úkolů ve školním roce Plán činnosti DDM Praha 4 - Hobby centrum 4 na školní rok 013/014 byl pro potřeby rodičovské a jiné veřejnosti, pro potřeby škol, školských zařízení, občanských sdružení a dalších veřejných institucí hl. m. Prahy zpracován do přehledné tiskové podoby a současně vystaven na webových stránkách Hobby centra 4. Cílem Domu dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centra 4 je v souladu s 118 Zákona č. 561/004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce a zajišťovat osvětovou činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby podle zásad stanovených v tohoto zákona. 4

6 Obecné cíle DDM Praha 4 - Hobby centra 4 vycházejí z cílů zřizovatele, tedy hl. města Prahy, stanovených v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze, v kapitole 5.. Záměry rozvoje volnočasových aktivit (březen 003). Některé nově otevřené kroužky a nově zařazené akce vznikly jako reakce na Usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 15/9 ze dne k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Cílem DDM Praha 4 - Hobby centra 4 je uskutečňovat svou činnost ve více různých oblastech zájmového vzdělávání podle Vyhlášky č. 74/005 o zájmovém vzdělávání. Cíle činnosti zařízení specifikuje Školský vzdělávací program na rok /viz. vydaný v prosinci Celkový přehled hlavní činnosti viz. tabulka Příloha. Pravidelná činnost Nabídku našich zájmových útvarů pro pravidelnou činnost využívá více než 1818 účastníků. Nejpočetnější skupinu tvoří žáci základních škol (věková skupina 6-15 let). Věková skupina19 6 let využívá naši nabídku formou pravidelné činnosti nejméně a to především v oblasti našich tanečních aktivit a sportů. Proto se na tuto věkovou skupinu soustředíme více při přípravě příležitostných aktivit / turnaj Streetball aj/. Středoškolskou mládež se pokoušíme oslovit nabídkou zájmových vzdělávacích aktivit /AJ, hudební a sportovní kroužky, HC4 Bugr team ad./ ale i nabídkou nahrávacího studia a fitness centra. Celkový přehled všech 180 kroužků pravidelné činnosti uvádíme v příloze. Za zmínku stojí naše nové aktivity zaměřené na dosud opomíjenou sociální skupinu seniorů, pro kterou pořádáme řadu pravidelných setkání Klub seniorů HC4, Tříbení paměti, Práce na počítači pro seniory, ale i jednorázové výlety či společné dovolené Skryje, Máchovo jezero, Lednice, Babiččino údolí, Jindřichův Hradec a další. Hodnocení pravidelné činnosti provádíme po jednotlivých oborech. Z pohledu technických kroužků v roce 013 byly stěžejní aktivity koncentrovány do trendových oborů letečtí modeláři, lezení na umělých stěnách a počítačové kroužky (Minecraft). Nižší zájem jsme zaznamenali u elektroniky, šermu, korálkování a klasické fotografie. Novinkou jsou kroužky cyklistiky, digitální fotografie a střih videa s použitím filmových efektů. Tradiční jsou kroužky hudební, velký ohlas sklízí zejména vystoupení souborů zaměřených na bicí nástroje a drumbeny. V oblasti estetických pravidelných činností se všechny tradiční kroužky otevřely a limitně naplnily, pro velký zájem byly otevřeny další dva výtvarné kroužky, další filmařský kroužek animátorů a ke stávajícím početným jazykovým kroužkům nově přibyl kroužek angličtiny začátečnické úrovně. 5

7 Dva kroužky španělštiny jsme pro malý zájem neotevřeli (propagace na vývěskách, plakátovacích plochách, na webu, ani sociálních sítích nestačila, kroužky byly stěží naplněny již v předchozím roce). Divadelně-dramatické kroužky a kouzelnický kroužek jsou limitně naplněny stejně jako v předešlém roce. Nejpočetněji navštěvovanou skupinu v této oblasti tvoří kroužky výtvarné a keramické. Nepopulárnější oblastí činnosti HC4 jsou již dlouhodobě sportovní kroužky. Především kroužky Karate na které v loňském roce chodilo nejvíce účastníků (100) a velký zájem je i o tenis (44 úč.), kde jsme však limitováni absencí sportovní haly. Kroužky tenisu se v zimním období nekonají. V rámci novinek školního roku 013/14 jsme otevřeli nové kroužky stolního tenisu a malého fotbalu, na opačné straně zájmu jsou kroužky cvičení Pilates.. Kroužky pro předškolní děti, dopolední CPD, Klub Kopretina byly naplněny na maximální kapacitu. Děti se velmi dobře zapojily do činnosti, s funkcí, nabídkou i servisem všech tří útvarů byli rodiče velmi spokojeni. Kroužky spolupracují s klubem Seniorů příprava programu na Vánoční a Velikonoční setkání. Kroužky pro předškolní děti, odpolední nově nabízené kroužky se nepodařilo otevřít, jedinou výjimkou byl kroužek Rytmika pro nejmenší, který velmi vhodně doplňoval činnost CPD. Důvodem nenaplnění kroužků je patrně velká konkurence okolních MŠ a nevhodně zvolený čas. Specifické postavení v činnosti HC4 má klub Amfora, který realizuje velké množství akcí a zaměřuje se především na taneční kroužky / 41 kroužků/. Ve školním roce 013/014 bylo uskutečněno s velmi pozitivním ohlasem 16 velkých akcí (jde např. o akce Den dětí, Jeden den pro planetu Zemi, Festival volného času, Praha 4 v pohybu, Happy Hobby Day, Pražské dny mladého tance, Arkády tančí, Mikuláš, 5 zahraničních výletů a další) s cca 3416 návštěvníky a 16 dílen (se zaměřením na práce s papírem, drumbeny, textilem, jarními motivy, prázdninová příprava, velikonoční a vánoční dekorace apod.) s celkovým počtem 436 evidovaných návštěvníků. 4. Příležitostné akce a vlastní soutěže V oblasti příležitostných aktivit se jednak věnujeme tradičním úspěšným nabídkám, které mají velký ohlas u veřejnosti, jednak nabízíme stále novinky a tím reagujeme na měnící se poptávku nejen stávající klientely. Velkým lákadlem jsou jednodenní výtvarné a rukodělné a také divadelní a taneční dílny, které jsou určeny jak zájemcům, kteří jsou vyhraněni (keramické víkendy, výtvarná odpoledne, taneční workshopy ), ale i zájemcům nevyhraněného zájmu a všech věkových kategorií, kdy připravíme širokou nabídku nejrůznějších rukodělných aktivit a příchozí zájemci si vždy vyberou dle svého vkusu a momentální nálady. Velké návštěvnosti a zájmu se těší všechny naše jednodenní výlety (bez ohledu na jejich zaměření turistické, vodácké, cyklistické, lyžařské, poznávací ), vernisáže, taneční vystoupení a divadelní představení. 6

8 Pozornost věnujeme akcím nadregionálního významu, ať už jsme výlučným organizátorem my, nebo akci organizujeme ve spolupráci s dalšími pražskými domy dětí a mládeže. Za významné v této oblasti považujeme Pražské dny mladého tance (6.ročník) a Dětský letecký modelářský den (5. ročník, letošní účast se blížila tisícovce diváků). Obě považujeme za novinky a svým charakterem jsou ojedinělé a nemají v nabídce volnočasových aktivit obdobu. V průběhu jejich krátkého vývoje zaznamenáváme stále větší zájem ze strany veřejnosti a do organizace se promítá jejich propagační význam (odborné časopisy, regionální TV). V rámci flexibility nabídky na potřeby Pražanů jsme se stali pořadateli jednoho ze závodů stále populárnější Pražské ligy orientačních závodů horských kol. Pro školská zařízení na území Prahy 4 jsme připravili podle jejich zadání sportovní a tvořivá dopoledne, které učitelé především prvního stupně základních škol využívají k doplnění výuky nebo v případě nutnosti náhradního programu. Programy jsou velmi dobře hodnoceny a i pro další školní rok již máme několik zadaných termínů. Pro dokreslení uvádíme ukázku konkrétních akcí oddělení estetiky : Akce tradiční akce tematické koncipované jako výtvarně dramatické dílny, o které je stabilní zájem, akce jsou komornějšího charakteru pro cca 0-30 účastníků na 1 akci (Masopust, Pohádkové odpoledne) akce sezónní tematické koncipované jako větší kombinované výtvarné dílny k nejoblíbenějším patří akce Dýňový den a Jablíčkový den Vánoční odpoledne větší akce, která se skládá z výtvarných dílen a vystoupení dětí. Na akci se propojí výtvarné, dramatické a filmařské obory. Největší úspěch obvykle slaví vystoupení účastníků kouzelníckého kroužku. 3 vernisáže s programem, kde se prezentují i filmařské a kouzelnický kroužek x samostatné veřejné promítání animovaných filmů dětí z filmařských kroužků (děti si přály mít své film. premiéry), jinak promítání filmařů probíhá obvykle na vernisážích Výstavy v pavilonu B a D celkem 7 výstav, které prezentují činnost hlavně výtvarných kroužků a kurzů, dále filmařských a módního návrhářství. Výstavy esteticky zkvalitňují prostory HC4, veřejnost vždy pozitivně reaguje na obměňování prostor novými výstavami. Mezi vystavujícími jsou i zástupci věkové skupiny 15-6 let. Vystoupení účastníků kouzelnického kroužku zařazena i věk. skupina 15-6 let celkem 13 vystoupení v rámci akcí HC4 i na velkých akcích jako např. Puzzlemánie, Bambiriáda, Mikulášská DPP v Novodvorské, Reprevečer HC4, Čarodějnice v Centrálním parku na Pankráci a další kouzelníci jsou oblíbení, bývají zvaní i jinými subjekty, aby se podíleli na programu akcí a společnosti Hobby centrum 4 dělají dobré jméno. 7

9 Nově vznikla také spolupráce s Klubem seniorů: pravidelně jednou za měsíc probíhají dopolední výtvarné kurzy pro seniory. Ve sportovní oblasti organizujeme soutěže Poháru pražských škol tradičně na velmi vysoké úrovni. Máme zpětnou vazbu od učitelů TV ze základních škol a i některé pochvalné y. Ve školním roce 13/14 jsme pro žáky ZŠ uspořádali turnaj ve streetballu spolu se ZŠ Filosofská a českou STB federací, který měl velký úspěch /64 týmů/. Dále jsme v průběhu školního roku uspořádali dva jednodenní zájezdy na Berounku (Dobřichovice Praha) a z důvodů nepříznivého počasí pouze jeden jednodenní zájezd na hory (Paseky nad Jizerou). Po organizační stránce jsme zajistili tradiční jednodenní zájezd do aquaparku v Liberci. Dalšími akcemi jsou interní závody a to: vánoční oddílový turnaj v karate a turnaj karate k příležitosti ukončení školního roku a dále dva turnaje ve stolním tenise pro účastníky zájmových útvarů stolní tenis. Příležitostná činnost zaměřená na předškoláky a menší děti : Vlastivědná soutěž tradiční akce pro širokou veřejnost, jejímž cílem je představit klientům HC4 Prahu 4 jako místo s krásnou architekturou, přírodními památkami a malebnými zákoutími. Jedná se o komornější akci, nicméně u účastníků velmi oblíbenou. Strašidelná noc pohádkově laděná akce spojená s přespáním v pavilonu D. Akce, o kterou je každoročně velký zájem a rezervace na tuto akci evidujeme vždy několik měsíců předem Jablíčkový den, Dýňový den akce společné s výtvarným oddělením, příjemné zpestření v období nastupujícího podzimu. Akce podporují vznik komunity mezi rodiči a dětmi navštěvujícími naše DDM Vánoce v Déčku velmi pěkná akce pro děti a jejich rodiče, vystoupení divadelních kroužků, kroužku filmařů a kouzelníků a výtvarné dílny. Akce je vyvrcholením činnosti několika oddělení v prvním pololetí školního roku Shrnutí: velmi úspěšné jsou akce vztahující se k významným obdobím roku Dušičky, Vánoce, Velikonoce a akce, při kterých se může zapojit celá rodina. Velký význam mají lokální, komornější akce, které podporují vznik komunity, přispívají k navazování nových vztahů a stmelují návštěvníky našich akcí. Ti, kteří tyto akce navštěvují, mají pak k DDM dobrý vztah, cítí se tu doma a pomáhají chránit společný majetek nejsou lhostejní k dění kolem sebe. 8

10 V rámci příležitostných akcí byla rovněž uskutečněna řada vzdělávacích akcí: x pro FF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení volné času v Praze a exkurze Hc4) s 33 studenty a učiteli, x pro PdF UK (přednášky o institucionálním zabezpečení volného času v ČR a Evropě a exkurze HC4) s 49 studenty a učiteli, x pro MÚ Praha 4 (relaxační techniky, volný čas pro seniory), 1x realizace pedagogického minima v rámci projektu Klíče pro život s 5 frekventanty, 1x účast na vzdělávací akci lektorský tým pro pedagogické minimum, 1x počítačová gramotnost pro pokročilé. Jak je zřejmé z přiložených tabulek tak se našich příležitostných činností ve školním roce 013/14 zúčastnilo více než účastníků. 5. Soutěže MŠMT V letošním školním roce jsme organizačně zajišťovali 93 sportovních soutěží (POPRASK) a předmětových soutěží kategorie A vyhlašovaných MŠMT s 4547 účastníky. / Viz příloha/ U jazykových soutěží AJ i krajská kola kategorií II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB. Všechna soutěžní kola mají velmi dobrou úroveň. Školy, na kterých soutěžní kola probíhají (a to dlouhodobě) poskytují velmi dobré zázemí a naši pedagogové jsou organizačně velmi zdatní. Stále vylepšují informační tok směrem k soutěžícím a jejich pedagogům, za využití nejmodernějších současných trendů. I přes tento velký objem práce se stále pouštíme i do organizace vlastních soutěží především tanečních a vlastivědných členové našich kroužků se rovněž účastní soutěží dalších vyhlašovatelů (mimo jiné i dalších pražských domů dětí a mládeže). Jejich dovednosti jsou často oceňovány. Jako příklad můžeme uvést účast tanečních kroužků na více než 18 soutěží a soutěžních přehlídek. Zapojily se všechny tři základní kategorie, děti mladšího i staršího školního věku a skupina mládeže. Nejlepší umístění účastníků z Hobby centra 4 na tanečních soutěžích: A dance company hip hop děti - Ulita4dance - 3. místo, A dance company hip hop junioři O pohár starosty městské části Praha 4-3. místo, Děti v akci - 3. místo, A dance company hip hop HVK - Taneční skupina Prahy - 4. místo, Czech dance Praha - 4. místo, Mistrovství Čech - 4. místo, Ulita4dance - 1. místo, A dance company disco děti - Taneční skupina Prahy -. místo, A dance company disco junioři - Czech dance Praha - 1. místo, Mistrovství Čech - 4. místo, Dance Cup -. místo, Ulita4dance -. místo, A dance company disco HVK - Czech dance Praha - 4. místo, Mistrovství Čech - 4. Místo, Ulita4dance -. místo, TSA step Mistrovství Prahy 1.místo, Mistrovství Čech 1. místo, Mistrovství ČR. místo 9

11 Další úspěchy v soutěžích: ź s výtvarnými kroužky jsme se účastnili 6 ti soutěží a na jedné jsme uspěli: VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 014 Kamarád z vesmíru DDM JM 3. místo - Tomáš Hladký ź s filmaři jsme se účastnili 3 soutěží a v jedné jsme postoupili do finále: 19. ročník mezinárodní soutěže Malujeme po síti 014 Děti chrání planetu Zemi ČRO postup do finále Tadeáš Hodík ź za divadlo: 16. ročník divadelní přehlídky Karlínské jeviště - inscenace Dovolená u jezera. Porota ocenila herecký výkon člena souboru Petra Kudláčka a zároveň celý soubor Nahoďto obdržel poděkování poroty. ź za kouzelnický kroužek: Velká Cena divadla Kouzel - Ondřej Soukup získal 4. místo v kategorii Iluze Značný ohlas v uplynulém roce zaznamenal pro tento účel sestavený soubor bicích nástrojů, tzv. BUGR team, jenž vystoupil na interních a celopražských akcích: Dýňové odpoledne, AKADEMIE, Zastávka volný čas, Bambiriáda, Repre večer, Akce na Letné. Akce v nahrávacím studiu: Bububen, Bubnování pro nejmenší měly velký úspěch u mladších žáků. Základy nahrávání ve studiu, Bubnování ve studiu akce připravená na klíč pro pedagogy ze ZŠ Václava Havla, Poděbrady První zvonění ve studiu, Nebojte se mikrofonu a Veselý mikrofon se setkaly se zájmem starších a hudebně zdatnějších dětí a dospělých. Co do počtu účastníků se však o masové akce rozhodně nejednalo. Vánoční koncert talentů a Letní koncert talentů velký ohlas nejen u dětí a rodičů, ale i ze strany pedagogů z jiných škol. Velká účast byla navíc podtržena kladným ekonomickým výsledkem. HUDEBNÍ AKADEMIE 014 přehlídka hudebních kroužků, byla nejlepší, co se nám zatím povedla. Nebývalý počet účastníků a diváků a velká spokojenost na obou stranách, o čemž svědčí zveřejněný nadšený děkovný mail jednoho z rodičů. Tento typ akcí je však třeba dotovat, abychom mohli zvát na vystoupení hosty (pěvecké hvězdy televizní soutěže Česko hledá Superstar, studentská jazzová kapela HOT WINGS) Nové prvky ve veřejných vystoupeních: Interaktivita, zapojení publika do společného bubnování na začátku akce a v průběhu vystoupení studentské kapely. Nedostatky: Štědřejší dotace by umožnila honosnější výpravu a následně produkci. 10

12 Závody v lezení na umělé stěně Vzhledem k předchozímu školnímu roku vzrostl zájem o účast na nějaké lezecké soutěži. Vzhledem ke zkušenostem účastníků, vyhledávala lektorka Světlana Kadlecová otevřené závody v lezení a jedny závody byly uspořádány v našem zařízení. Závody v Ústí nad Labem - HUDY stěna Závody konané pro dětskou širokou veřejnost. Výsledky: Kat. dívky 6-8 let -. místo Kat. chlapci 9-11 let - 3. místo Kat. dívky 9-11 let - 3. místo, 7. místo, 8. místo Kat. chlapci 1+ let - 3. místo, 6. místo, 7. místo Kat. dívky 1+ let - 5. místo, 7. místo Závody pořádané DDM Hobby centrem 4 dne V sobotu proběhly první závody pro veřejnost na venkovní lezecké stěně v Domě dětí a mládeže na Praze 4 v DDM Hobby centru 4. Závod byl koncipován tak, aby byl divácky atraktivní a časově zvládnutelný, proto se v kvalifikaci lezlo na rychlost a finálové cesty se lezly na obtížnost. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích. Naši klienti ZÚ byli ve svých kategoriích úspěšní a umístili se na medailových pozicích. Na pořádání akce byly kladné ohlasy jak ze strany účastníků závodu, tak i z řad diváků a veřejnosti. Zúčastnilo se 4 registrovaných soutěžících + doprovodné týmy. Při příštím pořádání bude potřeba rozšířit organizační tým na min. pět pracovníků. 6. Spontánní aktivity Ke spontánním aktivitám využívá široká veřejnost především otevřený areál zahrady v sídle organizace vybavený herními a lanovými prvky. Dále se těšíme velké návštěvnosti i v otevřeném klubu Déčko a v našich interiérech pak pravidelně uvádíme výstavy prací účastníků ze zájmových útvarů v oblastech fotografie a výtvarných činností. Populární jsou rovněž Cestovatelské večery či nejrůznější dílny a workshopy, dny otevřených dveří, kluby maminek apod. ať již v DDM či v klubu Amfora. Zajímavou zkušenost získali děti z filmařských kroužků na natáčení krátkometrážního filmu FINE LINE režiséra Amira Shamse (DAMU). Vrcholnou záležitostí v oblasti spontánních aktivit byla účast kroužků leteckých a železničních modelářů, robotického Lega a tvůrčích dílen na největší modelářské výstavě Model Hobby. Odhadovaná návštěvnost cca osob. Jen v sobotu se veletrhu zúčastnilo cca 5 tis. návštěvníků. 11

13 Dle spotřebovaného materiálu expozice HC4 aktivně shlédlo a dílen využilo cca 100 návštěvníků. Přínos účasti je především v propagaci a zviditelnění HC4 i středisek volného času na veletrhu evropského významu, jehož téma přesně zapadá do typů činností preferovaných v zájmovém vzdělávání. Mnoho návštěvníků konstatovalo, že neměli povědomí o existenci DDM a jejich činnosti. Dle ohlasu na Facebooku byla expozice HC4 velkým přínosem a příjemným překvapením výstavy, neboť jako jedna z mála umožňovala využít kreativitu a dovednosti návštěvníků. S povděkem byl též kvitován profesionální přístup našich vystavovatelů. Na veletrhu byl propagován další program HC4. Díky naší expozici nás oslovila ČT, která posléze natočila a odvysílala pořad o modelářských kroužcích HC4. Dalším přínosem účasti na výstavě byl nárůst členské základny technických aktivit. 7. Výjezdové a příměstské tábory od do V letošním roce se v uvedeném časovém rozmezí uskutečnilo celkem 0 pobytových táborů s celkovým počtem 513 účastníků / přepočtem na osbodny 5037/ a 15 příměstských táborů, s 30 účastníky /1410 osobodny/. Pobytové akce na území ČR Tábory všeobecné i se specializovaným zaměřením - se konaly na různých místech ČR. Hlavní vedoucí i samotní účastníci byli s vybranými lokalitami spokojeni. Při metodických dohlídkách provedených vedením organizace, případně zřizovatelem ani při hygienických kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Jednalo se klasické tábory v Krkonoších, na naší základně ŠVP Skryje či o organizačně a logisticky velice náročný současně však velice populární cyklotábor, stanový tábor s koly ve Slatině nad Zdobnicí, sportovní tábor ve Stráži nad Nežárkou, keramický tábor a rovněž dva tábory společné dovolené s organizovaným programem pro seniory Skryje a Lednice. Letní taneční tábory / soustředění Letní taneční tábory/soustředění jsou jednak smysluplným zakončením celoroční činnosti tanečního úseku, jednak lákavou nabídkou pro širokou veřejnost motivující účastníky k pravidelným tanečním aktivitám i v průběhu následujícího školního roku. Hlavní náplní je, samozřejmě, tanec. Obsah tanečních lekcí tanečního soustředění a obsah lekcí tanečního tábora jsou samozřejmě odlišné. Odpovídají požadavkům a možnostem a úrovni účastníků tak, abychom splnili poslání, účel a cíl obou aktivit. V letošním roce proběhl Hip hopový tábor s 35 účastníky a taneční tábor s 31 účastníky s využitím naší základny ve Skryjích nad Berounkou. 1

14 Zahraniční tábory V letošním roce proběhly akce v chorvatském Bibinje. První pro rodiny s dětmi odlišné programy pro rodiče, odlišné pro děti velmi dobré odezvy a kladné hodnocení, druhý pro středoškolskou mládež celková spokojenost, ale pro tuto věkovou skupinu až příliš klidné prostředí chorvatského venkova. Letní dětské golfové tábory Tvoršovice Na základě loňských pozitivních zkušeností i v letošním roce jsme se v souladu se soudobými společenskými trendy a významnou poptávkou po nabídce golfových aktivit rozhodli pro spolupráci s Golf resortem Konopiště. Společně jsme zorganizovali 7 týdenních pobytových akcí. Zájem byl obrovský kombinace atraktivního sportu a táboření, včetně celotáborových her, výuky tábornických dovedností, spaní pod stany, nočních her apod. je pro současné děti a zejména jejich rodiče velmi přitažlivá. Náš DDM funguje v této symbióze jako garance kvality pedagogického procesu, takže rodiče nemají obavy, své jinak velmi opečovávané děti, svěřit cizím vedoucím. Golfový resort naopak vytváří ideální podmínky pro výuku golfu, včetně velmi dobrého zázemí, stravy apod. Příměstské tábory Nejedná se o pobytové aktivity, ale o cyklus na sebe navazujících jednodenních akcí v délce trvání vždy jeden týden. Tento program nabízíme veřejnosti ve spolupráci s DDM Jižní Město a DDM Modřany tak, abychom měli pro celý region Prahy 4, 11 a 1 nabídku na celé období letních prázdnin a těšíme se významnému zájmu. V letošním roce jsme zorganizovali 4 cykly PT Léto pro předškoláky, hudební PT, sportovní PT, soustředění volejbalových kroužků, Putování pravěkem a další. Vše bez problémů, úrazů, či jiných mimořádných událostí, vše velmi kladně hodnoceno rodiči i samotnými účastníky. 8. Výjezdové akce do 4 dnů v termínu do Celkově jsme v tomto období uspořádali 154 akcí, z toho skutečně výjezdových tj. mimo Prahu bylo 0 s účastí 459 osob.

15 9. Práce s talenty Pro talentované děti a studenty zajišťujeme organizaci nejrůznějších oborových soutěží. Pro úspěšné řešitele předmětových soutěží A MŠMT pořádáme Soustředění pro úspěšné řešitele I.Q., které se každoročně dlouhodobě koná ve Skryjích u Rakovníka. Program je sestaven z odborných přednášek a praktických dovedností. Umožní úzce zájmově vyhraněným jedincům poznávat jiné vědní disciplíny a mezioborové vztahy, prohlubuje vědomosti i praktické dovednosti. K soustředění patří i ověření naučeného při praktických pokusech. Doplněním je program sportovního a poznávacího charakteru (soutěže, kvízy, hry v přírodě, turistické putování atd.) Odbornou část programu zajišťují lektoři, kteří se tohoto soustředění rádi zúčastňují RNDr. Zdeněk Drozd, PhD. KDF MFF UK Praha RNDr., Petr Smejkal, PhD. UK, Přírodovědecká fakulta, Praha Astronom Jindřiška Majorová - Hvězdárna a planetárium hl.m. Prahy Štefánikova Hvězdárna A další ochotní a odborní lektoři. Soustředění je u absolventů velmi oblíbené, někteří pokračují v DDM jako externisté, reflexe rodičů probíhá formou děkovných dopisů. Ukázka pro příklad: Dobrý den, dovoluji si tímto em moc poděkovat všem zaměstnancům Hobby centra Prahy 4 organizátorům letošního soustředění úspěšných řešitelů olympiád. Syn Ondřej Knor student Gymnázia Opatov se této akce zúčastnil letos podruhé, vrátil se úplně nadšený což nás - rodiče přivedlo na myšlenku poděkovat Vám aspoň touto cestou. pochvaloval moc zajímavý program, turistickou vycházku, míčové hry a dokonce pochválil i stravování, což je v případě našeho syna pochvala skutečně vzácná. Děkujeme, přejeme hodně sil, nápadů, prostředků a všeho potřebného k organizaci dalších skvělých akcí. S pozdravem MUDr. Renata Knorová a MUDr. Jiří Knor vděční rodiče Ondřeje Knora účastníka soustředění řešitelů olympiád 014 pořádaného Hobby centrem Prahy 4

16 Dále se věnujeme talentovaným zájemcům v oblasti hudby nabízíme individuální výuku hry na vybrané hudební nástroje klavír, bicí, rocková kytara, v oblasti sportu účast v amatérské volejbalové lize, na závodech horských kol, ale především je naší silnou stránkou účast v tanečních soutěžích, kde naše děti dosahují dlouhodobě výborných výsledků. V kroužku Výtvarné techniky pro mládež probíhá příprava k talentovým zkouškám na výtvarné školy. Kurz Herecká přípravka - připravuje talentované jedince ke studiu jimi vybraných oborů. 10. Práce s handicapovanou mládeží V pravidelné zájmové činnosti evidujeme případy integrace jedinců s postižením především v keramice a výtvarných aktivitách. Zájmové útvary Sportovní přípravka a Orientální tance navštěvuje pravidelně dítě s kochleárním implantátem. Tito jedinci pak obvykle využívají i naši nabídku příležitostných aktivit. V rámci kroužku Kondiční posilování nabízíme speciální cvičení pro děti s nadváhou. Nabídku v současné době využívají dva cvičenci. 11. Metodická, poradenská činnost V oblasti vzdělávací se úspěšně i ve školním roce realizovala spolupráce s PdF UK při zabezpečení praktických seminářů. ročníků v naší organizaci. Dále jsme se zapojili do projektu NIDM Klíče pro život vzdělávacími semináři pro středoškolskou mládež v oblasti finanční gramotnosti. Významnou metodickou pomoc poskytujeme v systému soutěží MŠMT a také nabídkou akreditovaných základních i doškolovacích kurzů Instruktor školního lyžování a Instruktor snowboardingu. Průběžně, ve spolupráci s ostatními DDM školíme naše externisty v pedagogickém minimu, tak, aby byla do konce roku naplněna novelizace zákona o pedagogických pracovnících. V letošním roce se nám podařilo proškolit ve dvou kurzech 50 externích spolupracovníků. 1. Granty Na základě usnesení Rady HMP č. 70 ze dne byl udělen DDM Praha 4 Hobby centru 4 grant na částku Kč Projekt 7076/a 7077/a Název projektu Dětský modelářský den Diashow s Janem Kopkou Kč ,8.000,-

17 7078/a 7079/a 7080/a 7081/a 708/b 709/b 7013/c 7015/d 7011/e 7008/f HobbyFest Praha 4 v pohybu Pražské dny mladého tance Zastávka volný čas Akce v Praze Tvořivé dílny Letní tábory Příměstské tábory Klub D Víkendové akce ,5.000,50.000,1.000,76.650, ,30.000,50.000,11.000,- Kč 13. Personální zabezpečení. Veškerá činnost DDM Praha 4 Hobby centra je zajištěna kvalifikovanými pedagogy a odborně způsobilým personálem. Viz. Tabulka v Příloze. 14. Přehled prezentace činnosti Hobby centra 4 na veřejnosti Pravidelná měsíční prezentace v Tučňáku noviny Prahy 4 Pravidelná měsíční prezentace v Pražském kulturním přehledu Pravidelná měsíční prezentace vlastních vizuálů a programů v areálu organizace Pravidelné rozesílání informačního newsletteru HC4 s programem a upoutávkami Články v odborných časopisech RC Revue, Modelář, Muzikus Inzerce v odborných časopisech Prezentace na veletrhu kroužků Prezentace na veletrhu Hobby - model Prezentace na webu organizace a na webu prahavolnocasova.cz Prezentace na akcích celopražského významu ve spolupráci s ostatními pražskými DDM Prezentace v časopise Mít kam jít Prezentace na vývěskách 4-volnočasové, o.p.s. na území Prahy 4 Nové www stránky organizace (průměrně 5000 unikátních návštěv/měsíc) Nová média - Facebook, Twitter. Google+. Nové vývěsky a velkoplošné bannery Propagační samolepky Hc4 Kreativní dílna - Loďka Hc4 plná popcornu propagačních papírových origami Propagační větrníky Hobby centra 4, pexeso populární Dinosauři s logem HC ks propagačních triček HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků Reportážní videa z činností a akcí na kanálu Youtube i webu a prezentační film o HC4 Osobní návštěvy všech škol na Praze ks propagačních batohů HC4 pro všechny návštěvníky našich kroužků

18 1. IMAGE Nejviditelnější proměnou je změna prezentace společnosti prostřednictvím grafiky. V tomto ohledu došlo k zásadnímu ukotvení pevných prvků pro celistvost a propojení celkové image skrze nově prosazované specifikace: Mraky možností pro váš volný čas a Volný čas pod vedením profesionálů, které nenásilně otevírají pomyslné brány do připraveného dříve specifikovaného Ráje volného času. Jednotlivé prvky ucelené grafiky spojují a dovytvářejí obraz kreativní a přitažlivé společnosti, která pružně reaguje na potřeby svých současných i budoucích klientů. Zmíněné grafické proměny se týkají orientačního systému areálu společnosti, velkoformátových map areálu, nových bannerů využívaných při vlastních i celopražských akcích i tiskových a dalších propagačních materiálů.. WEB Webové stránky Hobby centra 4 prošly v rámci přehlednosti schematickou úpravou struktury. Přibyly nové specifikace a fotografie u subjektů, odkazy, grafika, vložené mapy (provázané na obecně používané vyhledávače, propojení přes Google Maps), bohatého rozšíření se dostalo také fotogaleriím, zásobovaným lektory i externími spolupracovníky záznamy z akcí i činností a nově byla zřízena videogalerie s reportážemi z vybraných akcí a prezentacemi dílčích projektů.

19 Novinkou je také kontaktní formulář, který umožňuje zjednodušený přímý kontakt s administrativou společnosti. Další z nových použitých propagačních nástrojů je newsletter HC4. Pravidelný zdroj informací pro stálé klienty společnosti s potvrzeným souhlasem k zasílání. Newsletter obsahuje měsíční program akcí a v odkazech a krátkých anotacích informuje o dění i změnách v Hobby centru 4. Adresář pro rozesílání v současné době eviduje 1316 aktivních odběratelů. Noví zájemci si mohou sami administrovat svůj přístup k zasílání skrze připravený vložený formulář na webu. QR odkaz pro přístup (technologie QR kódů je implementována do tiskové propagace společnosti) Z příchozích reakcí spokojených klientů (rodičů i dětí) byla vytvořena podstrana úspěchů a ocenění, která přitažlivou grafickou formou osobních dopisů dovytváří pozitivní obraz společnosti.

20 Pro návštěvníky a zájemce o pronájem vybraných podsubjektů svěřených zařízení Hobby centra 4 byla vytvořena přehledná informativní prezentace s detaily, podmínkami i přímými kontakty. Pečlivě aktualizovaný a uživatelsky vstřícný web Hobby centra 4 vykazuje za poslední rok značný nárůst návštěvnosti. (zdroj HC4 Návštěvnost za poslední měsíc

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4

HodnoTÍCí ZPRáva. za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 HodnoTÍCí ZPRáva za školní rok 2012 / 2013 HOBBY CENTRUM 4 Vypracoval : PaedDr. Vladimír Bek Praha, září 2013 I. 1. Základní informace Identifikační údaje DDM (příspěvkové organizace): Název: Sídlo: IČ:

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 obsah: Pravidelná zájmová činnost Příležitostná a spontánní zájmová činnost Společné akce pražských DDM Tábory Akce do 4 dnů Další aktivity Komentář - zhodnocení

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

BADMINTON Club Kladno

BADMINTON Club Kladno BADMINTON Club Kladno Badminton Club Kladno byl založen v roce 1969. Z jeho řad vyšli hráči a hráčky, kteří v průběhu jeho osmatřicetiletého působení získali řadu domácích i zahraničních mistrovských titulů.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 21/211 Vypracovala Mgr. Nicole Horová Praha, září 211 Dům dětí a mládeže Praha 4 Hobby centrum 4 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 21/11 I. Základní informace 1. Identifikační údaje DDM (příspěvkové

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

IAESTE LC Brno Obsah

IAESTE LC Brno Obsah Závěrečná zpráva z Veletrhu ikariéra 2015 na VUT v Brně Obsah Úvod... 3 Veletrh ikariéra 2015 v číslech a grafech... 3 Workshopy... 8 Osvědčené součásti Veletrhu ikariéra z loňských let... 9 Novinky na

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt: Klíče pro ţivot Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/06.0011 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRH TVORBY A PILOTÁŢE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU k Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky: podle ustanovení 44 zák. č. 137/2006

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem

LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 staňte se naším partnerem LIPENSKÉ LÉTO 2013 je souhrnný název pro tři akce, které se budou konat během letních měsíců roku 2013: - Zahájení letní turistické sezóny LIPNO 2013 - LIPNO

Více

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji

Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Vyhodnocení průběhu a naplnění cílů v rámci TVD v Jihomoravském kraji Předkládá dne 15. 12. 2015: PhDr. Antonín Holubář koordinátor krajského zastoupení AIVD pro JMK Hlavní koordinátor TVD: Partneři TVD:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE

INNOREF SUB-PROJEKT. CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko. Zkratka projektu: CULTURE INNOREF SUB-PROJEKT CULTURE - Kulturní a společenská spolupráce v Mikroregionu Hranicko Zkratka projektu: CULTURE Žadatel sub-projektu: Název: Obec Hustopeče nad Bečvou Adresa: Náměstí Míru 21, Hustopeče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo?

Dobrý den! Přihlašte se! Co se dělo? Zpravodaj Domu dětí a mládeže Velké Meziříčí 29.4. 2015 Ročník 1, číslo 4 Dobrý den! Vkvětnu dobíháme do cílové rovinky, atodoslova. Čeká nás spoustu sportovních akcí ahlavně finále: naše domečkovská Akademie,

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech

Městský dům dětí a mládeže v Úvalech Městský dům dětí a mládeže v Úvalech V.Nováka 372, Úvaly IČO 43754791 je středisko volného času pro děti a mládež,státní školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/006190/2010 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor školy: 600 037

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více