Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín"

Transkript

1 Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM ze dne usnesení Zastupitelstva města Děčín č. ZM ze dne bylo v srpnu 2002 postiženo ničivou povodní. Největší škody utrpěly objekty v blízkosti řeky Labe a Ploučnice. V oblasti sportu to byla většina sportovních zařízení ve městě. Povodňové škody byly tak rozsáhlé, že mnoho sportovišť v těchto lokalitách muselo být totálně zdemolováno a tím došlo k úplnému či částečnému přerušení sportovní činnosti mnoha sportovních klubů. Sport je velmi důležitou součástí dnešního moderního života. Sport nabízí hlavně dětem a mládeži aktivní využití jejich volného času. Sport má všechny aspekty boje proti negativním vlivům společnosti drogy, kriminalita, násilí. V letošním roce město Děčín na podporu sportu hlavně činnost pro děti a mládež vyčlenilo na projekty částku ve výši ,-- Kč. Na území města Děčín pracuje v současné době 60 sportovních subjektů (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, domy dětí a mládeže), kteří reprezentují širokou škálu druhů sportů od těch nejpopulárnějších (lední hokej, fotbal, lehká atletika, házená, basketbal a další) až po tzv. menšinové (gymnastika, korfbal, florbal, sálová kopaná, karate, cyklotrial a další). Sportovní subjekty mají velmi rozšířenou členskou základnu: dospělí dorostenci děti Celkem má zpracovaný a v roce 2002 schválený územní plán města. V této územně plánovací dokumentaci jsou promítnuty všechny stávající plochy určené pro sport a sportovní zařízení včetně níže uvedených studií. Současně jsou v územním plánu řešeny i další rozvojové plochy sportu a to v celém správním území města. Doposud bylo v souladu se schváleným územním plánem města v oblasti rozvoje sportu na městě zpracováno několik studií a projektových dokumentací: - z 80. let je to např. studie Sportoviště v Děčíně, která zahrnuje využití volných ploch ve městě pro sportovní účely - v r byla vypracována studie sportovišť na Škrabkách Červený vrch - v roce 2000 byla zpracována studie na rekonstrukci hřiště při základní škole Bynov jako veřejně přístupného sportoviště s názvem Veřejně přístupné hřiště Děčín Bynov - další studie z roku 2000 je Dětské hřiště Kamenická - Děčín první etapa výstavby tohoto sportoviště proběhla v roce 2001 (pouze hrubé úpravy ploch a oplocení areálu). Mělo by se přistoupit k další etapě realizace, aby mohlo být sportoviště využíváno. - dále byla zhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci hřiště Máchova v Děčíně IV. Zde proběhly 2 etapy výstavby (úprava plochy fotbalového stadionu a rekonstrukce přilehlého školního hřiště). Třetí etapa (výstavba šaten, sociálního zařízení a tribuny) nebyla prozatím z nedostatku finančních prostředků zahájena - v roce 2001 byla zhotovena studie na výstavbu šaten a hygienického zařízení u tělocvičny při ZŠ Vrchlického v ul. Vokolkova - v roce 2002 byla zhotovena studie na rekonstrukci hřiště ZŠ Vrchlického - další studií zpracovanou koncem roku 2002 je územní studie Sportovní centrum Děčín - Podmokly, která řeší obnovu celé plochy sportovišť, které byly totálně zničeny srpnovou povodní v r Zničená sportovní zařízení v této lokalitě spadají do majetku SK Děčín, TJ Kovostroj Děčín a SKST Děčín st. tenis. Oprava a údržba sportovišť - rozpočet Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení

2 vč.opravy ledové plochy strojovny a nové přístavby rolbovny ,- nové šatny ,- celkem ,- z toho povodňové škody ,- v r byly z prostředků neinvestiční dotace poskytnuté z Ústeckého kraje (v celkové výši tis. Kč) uhrazeny náklady na obnovu v částce ,- Kč - tato částka není obsažena v částce výše uvedených celkových nutných investičních nákladů na SFŽP je podaná žádost o dotaci ve výši ,- Kč (tj. 80% z celkové částky ,- Kč) v termínu do bude podána žádost o dotaci na MMR ČR po té bude podána žádost na KÚ Ústeckého kraje do programu Fond obnovy kraje, termín podávání přihlášek bude vyhlášen v průběhu dubna Do téhož programu bude podána žádost o dotaci i na rekonstrukci šaten a hygienického zařízení zimního stadionu pojistné plnění ve výši ,- Kč dosud neproběhlo hřiště ZŠ Vrchlického ZŠ Vrchlického rekonstrukce stávající asfaltové plochy na atlet. dráhu dl.-175 m a víceúčelové hřiště s umělými povrchy ,- přístavba šaten a hyg. zařízení tělocvična ul. Vokolkova ,- stavba ,- ústřední topení ,- hromosvody celkem ,- Veřejné hřiště Labská, Děčín I provedení víceúčel. hřiště na tenis,volejbal, basketbal,malou kopanou, házenou ,- TJ Sokol Jalůvčí vybudování sport. zázemí ,- TJ Sokol Jalůvčí výstavba streetbal.a florball.hřiště a přístupové cesty ,- celkem ,- hřiště při ZŠ Kosmonautů ZŠ Míru ZŠ Na Pěšině rekonstrukce ,-

3 TJ Sokol Děčín vybudování dvou TJ Sokol Děčín plážových kurtů v areálu TJ Sokol Dč. na Riegrově ul ,- FK Junior Děčín po rekonstrukci /záplavy/ tráva-údržba fotbal.hřiště ,- SK Děčín Veřejné hřiště Děčín 32 úprava hřiště ,- Tělocvična SHOTTY Martin Šotka Děčín III oprava tělocvičny Rytířská 2,Děčín III zničené povodní ,- celkem povodňové škody ,- Sportovní klub tenisová klubovna ,- SK Děčín obnova dám.a pán.šaten ,- obnova skladů ,- obnova 9.kurtů ,- obnova pletiva ,- obnova příst.cest ,- oprava elektr.inst ,- střecha na kuželně ,- elektr.rozvody ,- obnova plánů čtyřdráhy umělý povrch ,- oprava hrac.prostor + náhozových desek ,- obnova podavačů ,- oprava svodů,doběh koulí a zásob.koulí ,- oprava zadní části dopadliště,boční mantinely a odrazová stěna ,.- obnova soc.zařízení ,- nové omítky,štuky ,- oprava stavěčů,čelní stěna ,- obnova trávníku na fot.hř ,- obnovení atlet.dráhy ,- oprava doskočišť ,- zhotovení nového oplocení dráhy ,- výstavba nových šaten pro fotbal a atletiku vč. soc.zařízení ,- celkem povodňové škody ,- TJ Kovostroj Děčín budova kuželny vč.šaten Kovostroj Děčín kotelny a sklad. prostor, ,- elektro rozvody celkem povodňové škody ,- SKST Děčín st.tenis herna st. tenisu ,- SKST Děčín

4 celkem povodňové škody ,- TJ Spartak Boletice dílna ,- TJ Spartak Boletice Loděnice ,- Posilovna ,- regener.prostory-sauna ,- sociální zařízení ,- šatna ,- klubovna ,- sklad celkem povodňové škody ,- stavba cvičné stěny pro tenis materiál ,- celkem ,- TJ Slavia SČE klub veslování budova oprava ,- celkem povodňové škod ,- TJ Kabelovna Děčín-Podmokly budova loděnice ,- sklad lodi ,- areál hřiště ,- celkem povodňové škody ,- TJ Slavia SČE TJ Kabelovna TJ Sokol Podmokly šatny ,- TJ Sokol Podmokly dílna ,- klubovna ,- hřiště ,- celkem povodňové škody ,- Plavecká hala hala, šatny,elektroinstalace, omítky,koberce,výtahy, zdravotechnika, úpravna vody celkem povodňové škody ,- - v současné době je již opravena a otevřena pro veřejnost - opravy byly hrazeny z pojistného ( ,- Kč) a z prostředků neinvestiční dotace poskytnuté z Ústeckého kraje ( ,- Kč) - dosud není uhrazena částka ,- Kč (práce jsou již provedeny) - zbývá provést venkovní úpravy koupaliště Pod zámkem 36 chat, 2 x WC + sprchy, hospoda, pokladna, sklad, úpravna vody, šatny, prodejní stánek celkem povodňové škody ,- - v roce 2002 byla do oprav investována částka ,- Kč, která byla hrazena z prostředků neinvestiční dotace poskytnuté z Ústeckého kraje a část pojistného plnění ve výši ,- Kč z celkové výše ,- Kč - v termínu do bude podána žádost o dotaci ve výši ,- Kč na opravu bazénů a úpravu zelených ploch na MMR ČR - po té bude podána žádost na KÚ Ústeckého kraje do programu Fond obnovy kraje, termín podávání přihlášek bude vyhlášen v průběhu dubna bude zadáno zpracování studie využití areálu

5 Doplněk č. 1 Název sportoviště Finanční plnění Částka Majitel sportoviště Rekonstrukce Sportovní haly Maroldova SK Děčín Předb. rozpočet celé akce: Dotace ČSTV na rok 2004: Vlastní zdroje /BK Děčín/: /studie, projekt, poplatky, TDI/ cca 30 mil. Kč 4 mil. Kč 2 mil. Kč Vzhledem ke stáří současné sportovní haly a jejímu technicko-provoznímu stavu je nutná její rekonstrukce. Celý provoz se s ohledem na špatný technický stav výrazně prodražuje. Provozovatel haly BK Děčín, hrající nejvyšší basketbalovou soutěž v ČR, má v této hale výjimku užívání do roku Výjimka se vztahuje na technický stav haly, který již neodpovídá současným parametrům hal pro nejvyšší basketbalovou soutěž. Vzhledem k tomu, že v Děčíně jiná podobná hala není, je vážně ohroženo setrvání BK Děčín v nejvyšší soutěži a vrcholového basketbalu v Děčíně. Časový harmonogram: 12/2001 vyhotovení studie a makety vydání územního rozhodnutí (nabytí právní moci , platnost 2 roky) ČSTV schválilo BK Děčín dotaci na přístavbu Sportovní haly Děčín, event.číslo 43 ve výši 4 mil Kč s realizací v roce zadán k vypracování projekt pro stavební povolení. Finanční krytí projektu zajišťuje BK Děčín

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022

Koncepce podpory sportu města Kopřivnice. do roku 2022 Koncepce podpory sportu města Kopřivnice do roku 2022 Zpracovali: Členové komise sportovní Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu Správa sportovišť Kopřivnice Místostarosta města Ing. Miroslav Kopečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014. Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace 1 Sportovní zařízení města Náchoda příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 V Náchodě dne 25. února 2015 Zpracovala: Ing. Jaroslava Justová, ředitelka 2 OBSAH 1. Základní údaje

Více

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín

Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín Program postupné realizace cyklotras a cyklostezek ve městě Děčín Zpracoval: Odbor rozvoje, městský úřad Děčín září 2003 Tento program naplňuje cíle schválené Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém

Více

Vyhodnocení projektů 2014

Vyhodnocení projektů 2014 Vyhodnocení projektů 2014 Statutární město Chomutov čerpá finančních prostředků z těchto zdrojů: - ESF (Evropský strukturální fond) - CÍL 3 ČR - Sasko - ROP (Regionální operační program) - Ústecký kraj

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013 Odbor finanční Čj.: MULA 7025/2013 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 27 Počet listů příloh: 26 V Lanškrouně 7. března 2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. března 2013

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

1. Příjmová část rozpočtu

1. Příjmová část rozpočtu ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

Základní charakteristiky finančního hospodaření města

Základní charakteristiky finančního hospodaření města Z p r á v a o č i n n o s t i o d b o r ů m ě s t s k é h o ú ř a d u v H l i n s k u v r o c e 2 0 0 7 O d b o r v n i t ř n í c h v ě c í Odbor vnitřních věcí vznikl nově dne 1. září 2007, a to na základě

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2005 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21.10.2004 Magistrát města Děčín, odbor rozvoje Vyhodnocení a aktualizace k 31.12.2006 schváleno

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU

1. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2010 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2010 se stala očekávaná skutečnost roku 2009, při jejíž konstrukci byly mimo jiné využity následující podklady:

Více

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010

Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Hodnocení celoročního hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za rok 2010 Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením čís. 658/21 dne 17.12.2009 schválilo rozpočet pro rok 2010.

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF

KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF MĚSTO VARNSDORF KONCEPCE PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ VARNSDORF Účinnost od: 01.01.2014 Schváleno: Zastupitelstvem města Varnsdorf dne 31.10.2013 usnesením č. 95/2013 Zpracoval: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Pozvánka Zastupitelstvo městské části 16. jednání 14.10.2013 Místo konání: Divadelní sál MZŠ Začátek jednání: 16:00 hod Navržený program jednání: Pořadí Věc Číslo materiálu Značka

Více

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013

Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24.09.2013 USNESENÍ č. 333/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 8. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více