O SLATINĚ. Foto: Štěpán Cenek. na Přemyslově náměstí v sobotu od 14:00 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. Foto: Štěpán Cenek. na Přemyslově náměstí v sobotu 14. 12. 2013 od 14:00 hod."

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 12 prosinec 2013 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem pracovníků Úřadu městské části Brno-Slatina, jménem členů Zastupitelstva i jménem svým, popřál krásné a radostné prožití vánočních svátků. Jiří Ides, starosta Jako každý rok, v posledním letošním vydání Aktualit o Slatině jsme požádali pana starostu Jiřího Idese o zhodnocení toho, co se v životě naší městské části v roce 2013 podařilo, i naopak v čem ještě zůstávají dluhy. V několika minulých rozhovorech jste zopakoval, že Slatina je dobrou adresou. Stavební ruch pokračuje v prostoru bývalých kasáren i jinde, dá se tedy říci, že zájem o bydlení ve Slatině stále trvá? Myslím, že každý kdo bydlí ve Slatině dobře ví, jaká ta naše adresa ve skutečnosti je. Mně osobně se už 32 let bydlí ve Slatině příjemně. Jsme situováni nedaleko centra města, máme zde relativně klidné prostředí a za posledních dvacet let se tvář Slatiny rozhodně změnila k lepšímu a myslím, že na ni můžeme být všichni patřičně hrdi. Faktem je, že v posledních letech evidujeme značný nárůst poptávky po bydlení v naší městské části, a to ať od občanů Brna, tak i od mimobrněnských. Byla dokončena výstavba obytného souboru v ulici Za kostelem, rychlým tempem pokračuje výstavba v prostorách bývalých kasáren, tzv. Slatina - zelené město a stejně tak se velmi rychle proměňuje bývalá restaurace Las Pegas v objekt, který už má základní rysy bytového domu a v příštím roce se budou noví obyvatelé stěhovat i do této lokality. Ke kvalitnímu bydlení patří i stav komunikací a chodníků, úroveň služeb a dopravy, i dostatek zeleně a parkovišť. Co se letos v této oblasti změnilo? Po rekonstrukci panelového i cihlového sídliště jsme se soustředili na opravy komunikací i chodníků. Snažíme se zlepšit jejich stav jak financemi z pokladny naší městské části, tak ve spolupráci se společností Brněnské komunikace, a.s., která je správcem drtivé většiny chodníků a komunikací ve městě Brně. Každý rok se snažíme vybírat ty chodníky, které jsou v nejhorším stavu, aby se postupně dostávalo na každou oblast ve Slatině. Mohu všechny ubezpečit, že příští léto budeme opět v tomto směru pokračovat. Stejně tak tomu je i v budování parkovišť a dětských hřišť. Letos se nám podařilo vybudovat nové parkoviště na ulici Bučovické a příští rok přijde na řadu ulice Dědická nebo Prostějovská. Na tyto dvě ulice už máme vyřízeno stavební povolení a podle stavu financí se rozhodneme, co bude v našich silách zrealizovat. Pamatujeme také na lokalitu Tilhonova Vlnitá, kde víme, že je velmi neutěšený stav parkování. I zde začínáme vyřizovat povolení pro výstavbu parkovišť. Je to ovšem místo složitější ve smyslu nedostatečného prostoru pro budování nových velkých parkovišť, ale řešení už se rýsuje. Pokud jde o zeleň a dětská hřiště, tak bych už nyní rád pozval všechny na návštěvu parku Vlnitá. Otevřeme jej pro veřejnost oficiálně až na jaře, jak to dovolí počasí, ale věřím že se máme na co těšit. V současné době zde probíhá dokončování prací, drobné úpravy se uskuteční ještě na jaře a následně už bude park plně k dispozici maminkám s dětmi, sportovcům i seniorům. Po letech se podařilo získat finance na proměnu tohoto prostoru v důstojné a příjemné prostředí, které si rozhodně tato lokalita zaslouží. V souvislosti s touto investicí bylo nezbytné vykácet některé stromy v parku. Nebylo to rozhodně proto, aby ustoupily hřišti, ale dle dendrologických posudků už byl jejich stav opravdu špatný a myslím, že žádný z nás by nechtěl, aby spadlá větev poranila například hrající si děti. Prosím tedy o pochopení této situace, na kterou jsme samozřejmě pamatovali v projektu a ihned po vykácení stromů se začalo s náhradní výsadbou. Parčík se tak bude hned po zimě znovu zelenat. Co přinesl letošní rok ve Oficiálního otevření nové třídy mateřské školy na ZŠ Jihomoravské slatinském školství? Řešila náměstí se zúčastnili starosta Slatiny pan Jiří Ides, místostarosta radnice také obecný promgr. Petr Semrád a členové Zastupitelstva naší městské části. Hosty blém nedostatku míst v mas novými prostorami pro umístění 24 dětí seznámila ředitelka Základní teřských školkách? a mateřské školy paní Mgr. Olga Bauerová. (bližší informace na str. 4). pokračování na straně 2 Foto: Štěpán Cenek MČ Brno Slatina a slatinské základní a mateřské školy srdečně zvou všechny malé i velké na již tradiční SLATINSKÉ VÁNOCE s vánočními minitrhy na Přemyslově náměstí v sobotu od 14:00 hod. V programu vystoupí 14:30 hod. MŠ Jihomoravské nám. 3/5 15:00 hod. MŠ Jihomoravské nám. 4 15:30 hod. ZŠ Jihomoravské nám. 2 16:00 hod. ZŠ Přemyslovo nám. 1 16:30 hod. Show skupiny historického šermu LUCIUS * dárečky si můžete vyrobit pod vedením DDM Fantázie * * ochutnávka cukroví ze školní jídelny Jihomoravské nám. 2 * * medovinka horká, studená * jiné medové a včelí produkty * svařené víno * minitrhy nabídnou širokou škálu ručně vyrobených dárků * malované květináče * keramiku * výrobky ze dřeva a textilií * skleněné vitráže * malované sklo * svícny * věnce * perníčky * drátkované šperky * výrobky z korálků * marmelády * sirupy * pečené čaje * nakládané houby * svíčky * uzenářské a masné pochutiny * vánoční cukroví * bramborové spirály * koření aj. Již od rána pravá zabijačka u restaurace Sluneční dvůr.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech 9.10., a vybrala: z předložených nabídek jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu: Zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na parkoviště na ulicích Tilhonova a Vlnitá a na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na parkoviště v ul. Prostějovská nabídku firmy Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, Brno z předložených nabídek dodavatele projektové dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Stavební úpravy domů v lokalitě Tilhonova a Vlnitá Brno, pro zřízení kočárkáren a sušáren nabídku firmy Ing. Arch. Vilém Chroboczek, IČ: , Bělohorská 157, Brno schválila: vzorovou smlouvu na pronájem pozemků pro příjezdy ke garážím v MČ Brno-Slatina, ukládá MO podle vzorové smlouvy vyhotovit nájemní smlouvy s účinností od a ukládá starostovi jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina podepsat nájemní smlouvy zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby Provádění úklidových prací v domech ve správě MČ Brno-Slatina v souladu s ust. 21 odst.1 písm,a) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení vzala na vědomí: přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k Protokol čj. ČŠIB-1056/13-B o státní kontrole provedené Českou školní inspekcí v Základní škole Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za čtvrtletí r rozhodla: v souladu s ustanovením odst. 5, písm. b), 27, zák. č. 250/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přijetí věcného daru od Občanského sdružení 5/3, Dědická 16, Brno, IČ pro zřízenou příspěvkovou organizaci Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 v celkové ceně Kč do majetku příspěvkové organizace nesouhlasila: s kácením 34 ks dřevin v trase kabelů v souvislosti se shora citovanou akcí a požaduje předložení návrhu pokládky kabelů v trase mimo ochranné pásmo dřevin. Jiří Ides, starosta pokračování ze strany 1 Stáli jsme letos, stejně jako kolegové z ostatních radnic, opět před problémem nedostatku míst v mateřských školkách. Babyboom má stále své dozvuky a je tedy nezbytné budovat nová místa pro děti. Každý rok budujeme novou třídu z některých nevyužitých prostor ve školkách a nebylo tomu jinak ani v tomto roce. Podařilo se nám letos zajistit nových 25 míst pro děti. Bohužel jsme se dostali do časového tlaku a k posunu termínu otevření nové třídy až na 1. listopad. Bylo to způsobeno čekáním na dotační finanční prostředky a dlouhými jednáními s hygienou ve smyslu plnění všech norem pro vybudování nové třídy. Chtěl bych tímto poděkovat všem rodičům za trpělivost v období, kdy byl omezen chod školky, nebylo to jednoduché ani pro ně, ani pro děti. Už dnes přemýšlíme, jak bychom v případě získání finančních prostředků vybudovali v příštím roce další třídu. Letos byly přijaty všechny pětileté i čtyřleté děti a tříletých nebylo přijato pouze 26. Věřím, že v roce 2014 ve slatinských školkách přibudou další nová místa a budeme moci přijmout všechny tříleté děti. Uděláme pro to maximum. Společenský život ve Slatině má svoji dlouholetou tradici. Letošní Slatinské kulturní léto, Slatinské hody, úspěchy místních divadelníků nebo sportovců a další společenské aktivity to jen potvrzují. Zde je na místě velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na bohatém kulturním životě Slatiny v roce Jednoznačně si zaslouží obdiv všichni účinkující a organizátoři, kteří věnovali přípravám spoustu času. Mám na mysli zejména divadelníky, stárky, kapely na slatinském kulturním létě, Fantázii, Klubíčko a mnoho dalších. Stejně tak je třeba pochválit naše jedinečné slatinské publikum. Díky všem, kteří se podíleli svojí účastí na jednotlivých akcích. V letošním roce byla atmosféra opět naprosto jedinečná. O krok zpět nezůstali letos ani sportovci, ba naopak. Zejména fotbalisté v letošním roce zaznamenali významný úspěch, a to postup do vyšší soutěže. Stejně tak je důležitá a úspěšná práce členů SK Slatina s mládeží. Neméně zdatní byli i naši stolní tenisté, kterým se podařil postup z divize do třetí ligy. I díky našim sportovcům je jméno Slatiny zase mnohem známější i za hranicemi města Brna. V tomto roce jsme mohli zaznamenat v životě občanů Slatiny řadu dobrých změn, ale asi se vše nedařilo podle vašich představ. Kde ještě přetrvávají největší problémy? Samozřejmě nikde není možné všechny představy naplnit na 100% a jinak tomu není ani v životě Slatiny. Dá se s čistým svědomím říci, že ze slibů pro letošní rok jsme pracovali intenzivně na všech a většina se podařila naplnit. Rezervu ale vidím například v plánovaném přesunu a modernizaci sběrného střediska na ulici Zemanova. Tuto akci jsme chtěli uskutečnit v letošním roce, ovšem velmi složitá jednání s projektanty, hygienou a narážení na normy, které většinou pouze brzdí mnoho projektů, znamenalo, že se plánovaná akce musí přesunout do příštího roku. Velmi podobně je na tom příprava realizace projektu vybudování kamerového systému v naší městské části. Na jeho přípravě poctivě pracujeme již několik let, letošní rok měl být tou pomyslnou třešinkou na dortu, tedy samotnou realizací. Bohužel jsme se opět potýkali s mnoha překážkami. V tuto chvíli jsme již v poslední fázi příprav a příští rok už věřím, že odradíme lapky od návštěvy naší městské části. Co přejete Slatině a jejím občanům do roku 2014? Všem slatiňákům bych si dovolil popřát, aby se jich v roce 2014 drželo hlavně zdravíčko, láska a trošku toho štěstíčka nemůže nikdy uškodit. A Slatině přeji jediné aby zůstala dobrou adresou, aby se nám v ní, jako doposud, dobře žilo i pracovalo. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman VÁNOCE VE SLATINSKÉM KOSTELE 3.12., a (adventní úterky) v 6 hod. ráno rorátní mše svatá (Štědrý den) od 14 do 16 hod. rozdávání betlémského světla v oratoři v 15 hod. vánoční mše svatá pro děti a mládež (hudební doprovod dětská schola) ve 22 hod. půlnoční mše svatá (Boží Hod) v 8:30 hod. mše svatá (sv. Štěpána) v 8:30 hod. mše svatá (sv. Silvestra) v 16 hod. mše svatá (Slavnost Matky Boží P. Marie Nový rok) v 8:30 hod. mše svatá 2 V listopadu jsme již podruhé v tomto roce přivítali do života naše malé slatinské spoluobčany. Foto: Štěpán Cenek AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V naší pravidelné rubrice rozhovorů s lidmi, kteří žijí a nebo pracují v naší městské části, jsme položili několik otázek panu PhDr. Karlu Janišovi, dlouholetému spolupracovníkovi redakce Aktualit o Slatině. První, vždy se opakující otázka, ve Slatině žijete i pracujete? Ve Slatině jsem se nenarodil, dětství a mládí jsem prožil v Černých Polích. Trvalé bydliště ve Slatině mám od roku Při studiu na reálném gymnáziu v Brně-Husovicích jsem se při jednání samosprávy u ředitele školy Jiřího Máčela setkal s jeho bratrem, manželem MUDr. Marie Máčelové, dlouholeté slatinské lékařky. Tehdy mne nenapadlo, že jednou budu ve Slatině bydlet. Jste autorem pravidelné stránky v Aktualitách, kde píšete o historii Slatiny, Brna, o různých výročích a významných událostech. Souvisí váš zájem o historii s vaší profesí? Vystudoval jsem kombinaci filozofie- dějepis na brněnské filozofické fakultě a byl jsem učitelem dějepisu a dalších předmětů na ZŠ Loděnice na okrese Znojmo. Zpracoval jsem dějiny této obce v letech a pojednání Příčiny a průběh osídlení pohraniční obce po roce Při jeho přípravě jsem vycházel z dostupných písemných materiálů a ze vzpomínek desítek pamětníků. Kromě starousedlíků byly mezi nimi i rodiny, které za války ukrývaly manželku a dceru generála Ludvíka Svobody a volynští Češi, kteří pod jeho velením přispěli k osvobození naší vlasti od nacistické okupace. Zpracoval jsem dvě pedagogická čtení a několik metodických statí pro vyučování dějepisu na základních a středních školách. Odkud čerpáte podklady ke své práci? Seznam encyklopedických slovníků a příruček, životopisů spisovatelů, básníků, vědců, politiků, sborníky dokumentů o významných událostech a osobnostech, které vydávají archivy, knihovny, galerie. Uvedu příklady, které se týkají Slatiny. V Archivu města Brna jsem získal dokument z 23. února 1306, v němž je první nepochybná zmínka o existenci Slatiny a fotografii zasloužilého učitele a čestného občana Slatiny Antonína Tilhona. Na Biskupství brněnském potřebné údaje o tvůrci Kapličky na Přemyslově náměstí Domenico Martinellim a o druhém čestném občanovi Slatiny biskupovi a kardinálovi ThDr. Františku Bauerovi. Mimořádná a v rámci Brna zřejmě výjimečná je dlouholetá existence Slatinského historického klubu, jehož jste členem. Čím se v této době zabýváte? Členem klubu jsem od jeho založení v březnu Podílel jsem se několika příspěvky do Druhé a Třetí knížky o Slatině a na přípravě výstav, které klub uspořádal ve slatinské pobočce Knihovny Jiřího Mahena. Nyní členové klubu připravují Čtvrtou knížku o Slatině. Připravil jsem pro ni několik příspěvků, např. Slatina ve světle archeologie, Jak vznikly Aktuality o Slatině (o jejich prvním ročníku 1999), Aktuality o Slatině ve 21. století. Shromažďuji podklady pro stať Rozvoj Slatiny na základě jednání Zastupitelstva Slatiny v letech FOTO AKTUALITY Zatímco první část nových bytových domů v areálu bývalých slatinských kasáren na ulici Řipské má již své první nájemníky, na sousedních blocích se pilně pracuje a budou již brzy pod střechou. Před nedávnem se vnitřní prostory malé samoobslužné prodejny na Tilhonově ulici (naproti Fantázii) změnily k nepoznání jsou nyní moderní a přehledné. Zbývá ještě upravit venkovní vzhled. Poslední tečka za Slatinskými hody 2013 odstranění májky před areálem SK Slatina. Podle vašeho názoru, měla by současná a budoucí Slatina čerpat ze své minulosti? Zcela určitě. Slatina má na co navazovat: tradiční hody jsou velkou společenskou událostí, činnost Sokola, hasičského sboru, ochotnického divadla, organizace zahrádkářů, chovatelů, zájmových organizací pro mimoškolní činnost dětí a mládeže, klubu důchodců. Poslední otázka jak se vám ve Slatině žije? Vcelku dobře. Za téměř šedesát let, co tu žiji, došlo k nebývalému rozvoji Slatiny, vzniklo nové velké sídliště a v něm nová základní i mateřské školky, příslušná občanská vybavenost, prodloužení trolejbusové linky do Šlapanic, spojení s okolními městskými částmi, řízení věcí veřejných se vrátilo do Slatiny ve formě vzniku zastupitelstva městské části. Jsem rád, že se mohu pravidelně dělit se čtenáři Aktualit připomínkami výročí významných událostí a osobností. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Na úpravách parčíku u Vlnité ulice se přes zhoršené počasí stále pracuje. Místo pokácených starých bříz jsou již vysazeny a zabezpečeny nové stromy, upravuje se povrch celého areálu i místa určená ke hrám, sportování a odpočinku. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NOVÁ TŘÍDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE Prvního listopadu jsme otevřeli novou třídu mateřské školy. Finanční dotace umožnila zařídit a vybavit dosud méně využívané prostory v objektu, a tak školka může plně využít své kapacitní možnosti. Otevření nové třídy zpřístupnilo předškolní vzdělávání dalším 24 dětem, celková kapacita tak dosáhla 144 míst. Ideu pro rozšíření kapacity projednávala ředitelka se starostou již před delší dobou. Školka totiž disponovala místnostmi, které byly využívány jen sporadicky, na druhé straně v posledních letech díky silnějším populačním ročníkům vzrůstal zájem ze strany rodičů o umístění dětí. Zřízení nové třídy, byť pro menší počet dětí, který je dán prostorovými možnostmi, je finančně náročné. Každá rodina ví, kolik toho malé dítě kolem sebe potřebuje od hraček a hygienického a bezpečného zařízení herny přes lehátka na spaní až k příborům a talířkům v kuchyni. Vyjednávání starosty a našich radních o možnostech účelové dotace ze strany města bylo úspěšné a tato nadstandardní iniciativa přiložila další střípek do mozaiky rozvoje Slatiny. (OB) ČESKÉ HLAVIČKY V říjnu proběhlo veřejné natáčení slavnostního předávání cen mladým vědeckým talentům České hlavičky. Přestože se tohoto slavnostního ceremoniálu každoročně účastní na sedadlech diváků většinou studenti středních škol, dvacetičlenná skupina z Jihomoravského byla pestrá od žákyně z třetí třídy přes šesťáky až po skupinku maminek. Jak se točí do televize zajímalo všechny. Od milého a sympatického moderátora Martina Dejdara působila hodinka a půl složená z filmových spotů o osobnostech mladé vědy a techniky, písničkami skupiny Gipsy. cz a slavnostní okamžiky samotného předávání cen přinejmenším příjemně. Mgr. Petra Chalupová EKO DEN S KOMETOU V pondělí 21. října se žáci druhého stupně vydali do KAJOT ARENY, kde zhlédli ukázkový trénink A týmu Komety. Součástí akce byla i přednáška a exkurze do zákulisí brněnského hokejového týmu. Setkání mělo zároveň i ekologickou náplň se zaměřením na třídění odpadu za doprovodu hráčů A týmu HC Kometa Brno, kterou odborně zajišťovalo 4 školské zařízení pro enviromentální vzdělávání Lipka. Počasí nám přálo, děti se setkaly s hráči a dozvěděly se více o životním prostředí a péči o něj. Cíl akce byl splněn. Mgr. Vlaďka Šiková a Jiří Pavlata HALLOWEN 2013 Loňská Hallowenparty, kterou pořádali žáci z parlamentu, měla vcelku úspěch, přestože měla menší začátečnické nedostatky. Letos se parlamenťáci rozhodli 31. října zpestřit diskotékový halas v malé tělocvičně naší školy hledáním duchů po ztemnělých chodbách naší školy. Nezapomnělo se ani na volbu Královny a krále Halloweenu. Královský párem 2013 se stali Nikita Jabůrková ze 7. B a Matěj Nejedlý z 2. C. Mgr. Petra Chalupová PODZIMNÍ TVOŘENÍ V tomto školním roce jsme si pro rodiče a jejich děti připravili několik tvořivých dílen. První z nich měla název PODZIMNÍ TVOŘENÍ a konala se začátkem listopadu v hernách školní družiny. Vybrat si bylo možno z osmi výrobků - voňavá sovička, budka s ptáčkem, podzimní víla, podzimní závěs, podzimní strašidýlko, obal na svítilnu (ubrousková technika), větrník, dekorace (závěsná šiška). Dílny se naplnily již v prvních minutách. U osmi stolků se pod vedením vychovatelek školní družiny začaly objevovat krásné výtvory. Rodiče ocenili příjemnou tvůrčí atmosféru i možnost vidět práci svých dětí. Naděžda Nováková (NE)BEZPEČNÝ INTERNET O tom, že v kyberprostoru nemusí být vždy bezpečno, se přesvědčili naši sedmáci a osmáci v rámci besedy s Policií ČR. Nprap. Petra Hrazdírová seznámila žáky s příběhy, které kvůli nezodpovědnému chování na sociálních sítích skočily mnohdy tragicky. Tím chtěla poukázat na sílu anonymity v kyberprostoru a představit nebezpečí, která na děti číhají v podobě fiktivních například facebookových kamarádů. V rámci besedy nezapomněla ani na základy etikety a poskytla žákům informace, kam se v případě potřeby obrátit. Věřím, že setkání bylo pro žáky přínosné a že sílu a anonymitu internetu nebudou již podceňovat a ani sami zneužívat. Preventivní programy zaměřené na bezpečné používání internetu proběhnou i v šestém ročníku. Našim cílem je, aby si žáci byli vědomi toho, že ne vždy končí virtuální přátelství happyendem a podle toho se v kybeprostoru chovali. Mgr. Dagmar Kolářová UMÍME SI (ZA)HRÁT? V rámci projektu EU Peníze školám proběhly na naší škole dva projektové dny zaměřené na prevenci rizikových forem chování. Učitelé proškolení v programu MiŠ (Minimalizace šikany) společně se svými kolegy připravili pro žáky druhých až deváté třídy dva dny plné nejrůznějších aktivit zaměřených na budování a posílení kamarádských vztahů. Žáci se na praktických příkladech učili mimo jiné rozpoznávat nevhodné chování, které má za cíl někomu ublížit a také jak a komu si říct v případě potřeby o pomoc. To vše probíhalo prostřednictvím prožitkových metod. Nejsilnějším zážitkem bylo společné bubnování, kterým jsme završili naše dvoudenní klání. S paličkami v rukou jsme si jak učitelé, tak žáci ověřili, že jednotná v rozmanitosti může být i naše základní škola. Mgr. Dagmar Kolářová TRESTNÍ PRÁVO Dne 7. listopadu navštívil naši školu (zejména žáky 9. ročníku) advokát JUDr. Petr Živěla, který se zabývá poskytováním advokátních služeb v oblasti trestního a občanského práva. Hlavním cílem bylo poskytnout žákům informace z této oblasti. V první části svého výkladu se zabýval situacemi, které by se mohly týkat této věkové skupiny a mohou být v rozporu se zákonem. Velice pěkně a srozumitelně žákům vyprávěl konkrétní případy, které se doopravdy staly. Popisoval, jak se těmto situacím vyhnout a pokud už se žáci do problémů dostanou, pak také způsob, jakým je mají řešit a co je může čekat za případný postih. V druhé půli potom odpovídal na různé dotazy žáků. Celou diskuzi vždy opět proložil poutavým a mnohdy velmi zajímavým příběhem z praxe. Mgr. Iva Kreutzerová Mgr. Barbara Balaščáková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ VÝBORNÍ REPREZENTANTI ŠKOLY Druhé kolo závodů orientačního běhu se uskutečnilo na Bílé hoře v Juliánově. Našim žákům se povedlo vylepšit výsledky z prvního kola. Gratulujeme Vojtěchu Jahodovi (9.B) za výborné 1. místo, Anett Keberlové a Tereze Zítkové (obě 9.B) za skvělé 2. místo. Dobrých Projekt byl v listopadu ukončen výstavou u ombudsmana, kde si mohli všichni prohlédnout plakáty a jiné práce všech zapojených škol a tříd. Žáci si z projektu odnáší nejen mnoho nových zkušeností a vědomostí, ale především společně prožité chvíle a zážitky, na které jen tak nezapomenou. Mgr. Alžběta Veselá NÁVŠTĚVA PRAHY Den pro nás začal už poměrně brzo, ale to neznamenalo, že si celý den pořádně neužijeme, jak nejvíce bude možné. V 7:15 jsme se všichni shromáždili na hlavním vlakovém žáci vysadili do přírody nejen tyto stromky, ale i další nové sazenice dubů. Každý účastník projektu obdržel Glejt zakladatele lesa. Na vysazené stromky dubů se žáci mohou jít kdykoliv podívat. Místo výsadby je v lese za Soběšicemi, nedaleko zastávky Lesní školka. A budoucí stromky, které postupně z vysetých žaludů rostou, můžou žáci příští rok na podzim zasadit na své zahrádce. výsledků dosáhli i tito žáci: Tereza Hájková (5.místo), Antonín Rous, Vít Hanáček (7. místo), Lucie Pölzerová (8. místo). Žáci ze šestých a sedmých tříd si závody také vyzkoušeli. Snad se jim příště podaří napodobit jejich starší spolužáky. Děkuji všem za výbornou reprezentaci školy. Mgr. Petr Kovář OD SEMÍNKA K LESU Naše škola se v únoru 2013 zapojila do projektu Od semínka k lesu s Motorolou (pořádaného organizací Rezekvítek). Projektu se zúčastnili žáci 4. A, 4. B a 5. B a věnovali se poznávání lesa v průběhu čtyř ročních období. V praktické části si každý vypěstoval svůj strom dub. Začali výsevem semen přímo ve školním skleníku. Poté v dubnu žákům byly dodány již roční sazenice dubů, které zasadili do květináčů a o které se i přes letní prázdniny starali. Bohužel přes prázdniny přežily jen některé stromky. Na konci října nádraží a čekali na náš spoj do Prahy. Cesta v dobré společnosti nám nepřišla dlouhá a asi v 11 hodin jsme byli na místě. Nejprve jsme se vydali na Vyšehrad, který jsme prošli od vyhlídky na Hrad a Vltavu, přes baziliku sv. Petra a Pavla, až po hřbitov stojící hned vedle. Dále následovala prohlídka Parlamentu ČR, kterým nás provedl průvodce. Navštívili jsme i Pražský hrad, katedrálu sv. Víta a Zlatou uličku. Nakonec nás čekala cesta ke Karlovu mostu a na Staroměstské náměstí, kde jsme shlédli odbíjení hodin na Orloji. Poté jsme se vydali na vlakové nádraží, kde jsme nasedli na vlak zpátky domů. Celý den jsme si skvěle užili, počasí nám taky přálo a pro každého to byl určitě super zážitek. Skvělý výlet, stejně jako každý s naší školou! Michaela Kousalová 9.B ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Vážení rodiče, protože se blíží čas, kdy se bude rozhodovat o tom, kam umístíte své dítě do 1. třídy, dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do naší školy. Základní škola Brno, Přemyslovo náměstí 1 je škola s dlouhodobou tradicí, přesto svým vybavením patří mezi nejmodernější. V naší škole pracuje kvalitní a aprobovaný pedagogický sbor. Zápis bude probíhat v těchto dnech: PÁTEK od 14 do 18 hod. SOBOTA od 9 do 12 hod. Budoucí prvňáček by měl: poznat základní barvy umět se sám oblékat a svlékat, zavazovat tkaničky, poznat svoje věci, jíst příborem, udržovat osobní hygienu sebeobsluhu orientovat se v prostoru (vpravo, vlevo, nad, pod, za ) samostatně a srozumitelně odpovídat na kladené otázky správně držet tužku nakreslit základní obrázky (postava, dům, auto ). stříhat a lepit napočítat do 5 a poznat základní geometrické tvary (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) VÁŽENÍ RODIČE, K ZÁPISU SI S SEBOU PŘINESTE OBČANSKÝ PRŮKAZ JEDNOHO Z RODIČŮ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. POZVÁNKA Vážení rodiče! Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ KONCERT, který se koná v úterý v 15 hodin v tělocvičně ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Nechte doma všechny starosti předvánočního shonu a přijďte ochutnat atmosféru Vánoc při poslechu vánočních písní a koled, které si pro Vás připravili žáci naší školy. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: LISTOPAD VE FANTÁZII Tři tvořivé free dílny se malovalo na hedvábí s Katkou Newman, deset odvážných si vyzkoušelo točení na hrnčířském kruhu, kde za vydatné pomoci našich kamarádů Blanky a Radka přece jen vyrostly parádní hrnky, misky a vázy zdobené engobami. Podzim jsme zachytili i na polštářkové dílně , kde jsme barvami na látku tiskli listy však se podívejte! V pátečním EF klubu jsme dělali s Klárkou keramické andílky, se Zdenou pekli svatomartinské rohlíčky a vyráběli lampiony, s Marcelou jsme se vydali na Lipku na zajímavý výukový program Jak roste chléb. S Bohušem a Lumírem proběhl i turnaj v deskových hrách. V pondělí v sále staré radnice byla lampionková dílna, na kterou navazoval martinský průvod. Tentokrát jsme vyráběli soví lampionky. Stejné svítily i na cestu za martinským pokladem. Všechny děti dostaly soví pírko, které v cíli cesty vyměnily za sladkou odměnu. Cíl byl tajný, aby nikdo nemohl zkracovat a některým se cesta zdála dlouhá... Ale na ty, kteří vydrželi a bylo jich 591!, čekaly martinské rohlíčky a teplý čaj. Kde? V nových prostorách OS KLUBÍČKO, které jsme chtěli představit slatinské veřejnosti. Kde je najdete? Na ulici Křehlíkova 23. Dopoledne funguje miniškolka Provázek, v odpoledních hodinách zde najdete zájmové kroužky pro děti do 6 let, logopedickou poradnu, 3x týdně je otevřena i herna pro maminky s dětmi. Ve stejných prostorách najdete i besedy a poradnu pro rodiče na rodičovské dovolené. Více se dovíte na sekce KLUBÍČKO. Kdyby vás zajímalo, kdo pekl ty dobré makové rohlíčky, tak to byly naše babičky z Klubu seniorů: Anička Lhotská, Maruška Stejskalová a Radka Paseková. Moc děkujeme! TAK TU MÁME PROSINEC... Jen co k nám přicválal Martin na bílém koni (i když jen podle kalendáře, letos opravdový sníh nepřivezl), už je tu advent. Pro děti je prosinec nejoblíbenější měsíc z roku, všechny už jsou nedočkavé, co jim asi Ježíšek nadělí. Dospělí mají tento měsíc spojený s úklidem, pečením cukroví a vánočním shonem. Abychom si ho užili stejně jako děti, na chvíli se zastavme a 1. prosince si zapalme svíčku na adventním věnci. Pro příjemnou vánoční pohodu můžete ve Fantázii v prosinci zažít: FREE - tvořivá dílna pro náctileté V sobotu od 9:00 do 13:00 hod. Vánoční workshop Na dílnu je třeba přihlásit se předem omezený počet míst. Cena: 100,- Kč. S sebou přezůvky, pracovní triko. Tvořivé vánoční dílny pro děti od 6 let v pátek od 14:00 17:00 hod. nebo v sobotu od 9:00 do 13:00 hod. Na děti čeká tradičně 8 stanovišť, na kterých si vyrobí vánoční dekorace, přáníčka i dárky Na dílnu se nemusí přihlašovat předem. Pro výrobu všech vánočních dárečků a dekorací dětem budou stačit 4 kartičky za 20,- Kč (celkem tedy 80 Kč). Pokud si budou chtít vyrobit dárečků víc, stačí si dokoupit další kartičku s body. Kdo nestihne vyrobit vše v pátek a nebo se mu dílna natolik zalíbí, může přijít i v sobotu. S sebou přezůvky a tašku na výrobky. Předvánoční setkání s Fantázií na Slunečním náměstí V sobotu od 14:00 hod. se na vás budeme těšit na náměstí my všichni z Fantošky, jste zváni na stánek Fantázie tentokrát budeme vyrábět svíčky z voskových plátů, které společně s jehličím provoní celý byt. Pozvání platí nejen pro děti. Co všechno se dá z obilí vyrobit. Jak jsme pekli chléb. Z polštářkové dílny líbí se vám? EF KLUB je pravidelný páteční klub pro děti, vždy od 14:00 do 17:00 hod. v prostorách Fantázie, Tilhonova 23, vstupné je 20,- Kč. Na tuto aktivitu se nemusíte přihlašovat. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky Střelecký x boj na Fantázii... s Lumírem Zavoní vánoční perníčky, připomeneme si vánoční tradice, vyzkoušíme vánoční zvyky, nachystáme stromek pro zvířátka, prostě pohoda... se Zdenou. Třináctka v letopočtu je u konce a není to tak dávno, kdy jsme přemýšleli, co nám přinese... Měsíce, týdny a dny se kutálely neobvyklou rychlostí, někdy radost, někdy starost, jak to bývá obvyklé. Pevně věříme, že radosti, pohody bylo víc a že zdraví vydrželo! Pěkný advent spojený s očekáváním příjemných Vánoc vám přeje vaše FANTOŠKA parta lidí, kteří mají rádi svoji práci a fandí celé Slatině. Takhle zvesela jsme vyrazili za Martinským pokladem. Foto: Štěpán Cenek 6 P.S. Nezapomeňte si poznamenat do nového kalendáře: v sobotu 11. ledna 2014 od 14:00 hod. Tradiční odpolední novoroční setkání s Fantoškou! (vánoční stromky a kytary s sebou..., oheň, špekáčky a pravý táborový čaj bude!) AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ PROSINCOVÁ VÝROČÍ 21. prosince 1918 se T.G. Masaryk vrátil z emigrace do vlasti. Vyplul z New Yorku 20. listopadu a po zastávkách v Londýně, Paříži a Římě byl uvítán na první železniční stanici v Horním Dvořišti delegací nejvyšších představitelů nového státu. V prezidentově doprovodu byli i francouzský vyslanec v Praze Clement Simone, italský generál Piccione (pozdější velitel naší armády) a britský podplukovník Cunninghan. Po uvítání v Praze tisíci občany dorazil T.G. Masaryk na Pražský hrad. Velmi až překvapivě aktuálně znějí slova, která tehdy řekl premiér Karel Kramář: Děkujeme Pánu Bohu, že vás máme, ale já vás prosím a zaklínám, zůstaňte nad oblaky, poněvadž kdo u nás vstoupí trochu hlouběji do politického života, ten se tomu neubrání, že je poházen blátem a ztratí autoritu. 12. prosince 1933 zemřel trojnásobný předseda vlády a jeden z tvůrců samostatného Československa a jeho podoby Antonín Švehla. Jako ministr vnitra se podílel na vypracování naší ústavy z 29. února V letech byl s přestávkou v roce 1926 předsedou vlády. Podstatně se zasloužil o zvolení T.G. Masaryka prezidentem v roce Po Švehlově pohřbu TGM napsal: Našel jsem v něm při budování nové republiky a demokracie spolutvůrce loajálního a dovedného. Náš stát je šťasten, že mu osud v pravý čas dal pracovníka, jako byl Švehla. Ve dnech prosince 1943 jednal prezident Dr. E. Beneš s vedoucími představiteli SSSR o poválečné spolupráci obou zemí a s přestaviteli zahraničního vedení KSČ o společném postupu odboje za války a o budoucím uspořádání poměrů doma po osvobození. 12. prosince byla podepsána smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi oběma zeměmi. Stala se základem nové zahraničně-politické orientace poválečného Československa, poněvadž ta předválečná orientace skončila Mnichovem a 15. zářím Smlouvu charakterizoval v projevu ve Státní radě 3. února 1944 jako jeden z článků poválečného systému bezpečnostního, garanci našich hranic a záruku, že se nikdy nebude opakovat Mnichov. O jednáních v Moskvě napsal prezident Beneš několik kapitol v knize Paměti, vydané v Praze v roce ŽILI PŘED NÁMI (část 7.) Při procházce slatinským hřbitovem si připomínáme osobnosti, které se podíleli na rozvoji společenského života. Jaroslav CHARVÁT ( ) dlouholetý předseda Místní školní rady, iniciátor rozšíření budovy školy na Přemyslově náměstí v roce 1936 a zřízení měšťanské školy Josef KŘEHLÍK ( ) iniciátor vzniku kina Beseda Josef DLEZEK ( ) vedoucí místní obecní knihovny Bohuslava KELLNEROVÁ ( ) kronikářka obce František KACHLÍK ( ) první předseda Kostelní jednoty, dobudovatel hřbitova Jan STREIT ( ) starosta Kostelní jednoty František SEDLINSKÝ ( ) zasloužil se o vybudování kostela Povýšení sv. kříže Jan PRAŽÁK ( ) správce hřbitova Josef HOFR ( ) předseda hasičů PŘIPOMÍNÁME SI 1. prosince je Světový den boje proti AIDS, v roce 1918 bylo vyhlášeno Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 1. prosince 1953 se narodil skladatel a primáš Jiří Pavlica 1. prosince 1968 zemřel herec Hugo Haas 2. prosince je Mezinárodní den boje za zrušení otroctví, Světový den počítačové gramotnosti, v roce 1848 se František Josef I. stal císařem monarchie 3. prosince je Mezinárodní den zdravotně postižených 5. prosince je Mezinárodní den dobrovolníků 5. prosince 1883 se narodil malíř Jaroslav Král, 1923 herec a režisér Čestmír Řanda a ruský spisovatel Vladimír Těndrjakov 6. prosince 1928 se narodil spisovatel Karel Pecka 6. prosince 1978 zemřela herečka Jarmila Kurandová 7. prosince je Mezinárodní den civilního letectva, 1913 se narodil filmový režisér František Čáp a 1928 spisovatel a filmový scenárista Zdeněk Mahler 8. prosince 1978 zemřela ministerská předsedkyně Izraele Golda Meirová 9. prosince 1608 se narodil anglický básník John Milton 10. prosince je Den lidských práv výročí přijetí Deklarace lidských práv Valným shromáždění OSN v roce prosince 1793 se narodil rajhradský benediktin Řehoř Tomáš Volný, autor publikací o dějinách Moravy a Brna, 1938 se narodil dramatik Zdeněk Kaloč 10. prosince 1963 provedl přednosta II. chirurgické kliniky v Brně prof. MUDr. Jan Navrátil poprvé v ČSR operaci poškozené srdeční chlopně a nahradil ji tzv. chlopenní protézou 11. prosince je Světový den Dětství, 1803 se narodil francouzský skladatel Hector Berlioz a 1917 ruský spisovatel Alexandr Solženicin 12. prosince 1928 se narodil kyrgyzský spisovatel Čingiz Ajmatov 13. prosince 1873 se narodil ruský spisovatel V.I. Brjusov 14. prosince 1988 zemřel herec a režisér Evald Schorm 16. prosince 1918 se narodil herec Otakar Dadák 17. prosince 1903 se narodil americký spisovatel Erskins Caldwell 18. prosince je Mezinárodní den migrantů, v roce 1818 se narodil politik František Rieger a 1918 byla vydána 1. čs. známka s motivem Hradčan od A. Muchy 20. prosince 1948 zemřeli pražský německý spisovatel Max Brod, přítel a vydavatel knih Franze Kafky a americký spisovatel John Steinbeck 21. prosince 1873 se narodil filozof Emanuel Rádl 21. prosince 1958 zemřel německý spisovatel Lion Feuchtwanger 23. prosince 1858 se narodil italský operní skladatel Giacomo Puccini 23. prosince 1923 se narodili spisovatel Vlastimil Milota a literární vědec Štěpán Vlašín 24. prosince 1963 zemřel francouzský spisovatel Tristan Tzara 25. prosince 1908 se narodil skladatel Jan Seidel 25. prosince 1938 zemřel spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek 27. prosince se narodili herci 1888 Jaroslav Vojta a 1903 František Vnouček 27. prosince 1978 zemřel spisovatel Ludvík Souček 28. prosince 1913 zemřel francouzský architekt Alesandre Gustave Eiffel 28. prosince 1963 zemřel německý skladatel Paul Hindemith 29. prosince je Mezinárodní den biologické rozmanitosti 29. prosince 1813 se narodil politik Karel Sabina, libretista Prodané nevěsty Bedřicha Smetany 29. prosince 1918 se narodil literární kritik Sergej Machonin 29. prosince 1968 zemřel akademik-orientalista Jan Rypka 30. prosince 1973 se narodil Vladimír Kořen, moderátor televizního pořadu Zázraky přírody Stranu připravil Karel Janiš 7

8 NAHLÉDNUTÍ DO KLUBU DŮCHODCŮ Letošní společná dovolená na Třech studních na Vysočině byla velmi příjemná ubytování dobré, personál vstřícný, počasí nám také přálo, a tak nic nepřekáželo společným vycházkám, posezení a zazpívání. Ti, kteří chtěli využít vířivku, se nechali ve vodě promasírovat, kdo chtěl, tak si mohl nasbírat borůvky, někteří odvážlivci se dokonce vykoupali v rybníku. Přijela také za námi muzika a zpěváci ze souboru Sedma. Jejich vystoupení se moc líbilo a bylo pro nás zpestřením dovolené. Myslím, že jsme si dovolenou všichni užili. Od měsíce září začal náš klub normálně fungovat. Jak už jsme na to zvyklí, první středu v měsíci je Beseda, v úterý Rada klubu, pak pěvecké kroužky, z nich jeden, který vede pan Čížek, se schází každé úterý a druhý každou sudou středu ten vede paní Pavlásková. Naplánovali jsme dva zájezdy, jeden do termálu Mosoň v Maďarsku a druhý na burčák do Rybárny Strachotín. Zájezd na koupání se pro malý počet zájemců nakonec neuskutečnil. Třetí středu se konal pravidelný Čaj. V říjnu naši Besedu navštívil pan starosta Jiří Ides, který nás seznámil s aktuálním děním ve Slatině a odpověděl na dotazy a připomínky členů. Vysoko také ocenil letošní Slatinské hody a poděkoval všem, kteří se podíleli na jejich uspořádání. Je to velmi pěkné, že si na nás pan starosta udělá čas. V listopadu jsme jeli do Polska na předvánoční trhy a koncem měsíce jsme se sešli na pravidelném Čaji. V prosinci chceme uspořádat zájezd do předvánočně osvětlené Vídně, také chceme zajít do mateřské školky pohrát si s dětmi. Na Čaji 18. prosince, na kterém bude podáno občerstvení, vystoupí děti z mateřské školky se svým vánočním pásmem. Tento rok zakončíme jako vždy Silvestrem v sále na radnici. O naší činnosti informujeme na Besedách a na plakátech na Tilhonově ulici a v květinářství naproti prodejně Albert. Všechny vás zveme na naše akce. Neseďte doma, přijďte si mezi nás zazpívat a popovídat si. Využívám tohoto psaní, abych vám všem popřála hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné a také hodně lásky, protože je kořením života. Mějte se všichni moc fajn a spokojeně žijte! To vám všem přejí důchodci ze Slatiny. Za Klub důchodců Jarka Pešová DÝŇOVÁ STRAŠIDÝLKA Poslední říjnový den byl ten nejvyšší čas připravit se na svátek Hallowen. Z tohoto důvodu jsme společně s dětmi a jejich rodiči v Mateřské škole Jihomoravské náměstí 5/3 ozdobili svoje ručně vydlabané dýně. Tato každoroční akce byla letos trošku jiná v tom, že jsme ji pro všechny zúčastněné uspořádali i na naší školní zahradě. Člověk by si mohl pomyslet, že v tomto čase je již brzy tma, ale nyní to bylo spíše ku prospěchu věci a k doplnění strašidelné atmosféry. Je pravdou, že podstatnou část výroby dýní, z důvodu náročnosti, obstarali rodiče, proto jsme pro děti měli navíc ještě nachystáno vyrábění duchů z lízátek, vybarvování omalovánek, tvoření zvířátek z kaštanů. Maminky si v rámci tvoření navzájem předaly recepty na různé pokrmy z dýní. Hallowen se jako lidový svátek slaví v anglosaském světě, v našich krajích jako vzpomínka na všechny zemřelé, známá jako dušičky. Kombinací obou dnů si děti spolu s rodiči připomněly svět duchů a strašidel, ovšem z té veselejší stránky. Pro každého malého účastníka byla na závěr podvečera připravena jako prémie malá sladkost. Nám všem ostatním se stala odměnou osvětlená zahrada ručně vyrobenými dýňovými strašidýlky. Celý další týden nám zdobily vchod do naší mateřské školy. Závěrem velké poděkování rodičům a dětem za velmi povedenou akci. Kateřina Dobčáková DIVADLO J.K. TYLA INFORMUJE Divadlo seniorům 2013 V průběhu měsíce listopadu jsme bez nároku na honorář sehráli v rámci již tradičního projektu Divadlo seniorům představení těm, kteří se do divadla dostat nemohou. Tentokrát jsme vyjeli s premiérovou pohádkou Utopený Hastrman v režii Ludmily Slancové-Slavíkové, a to do Domu Naděje (Brno - Vinohrady), Domova pro seniory Okružní (Brno - Lesná), Domova pro seniory Norbertinum (Brno - Židenice) a Domova pro seniory ve Vyškově. Představení tak zpříjemnilo den několika klientům těchto zařízení. Projekt realizujeme od roku V zařízeních pro seniory jsme ale hráli již v dřívějších letech a na základě zkušeností z předchozích let jsme začali vyjíždět dle koncipovaného projektu. V prosinci tohoto roku vyjedeme do dalších organizací s pohádkou Mrazík, abychom těmto lidem zpříjemnili čas adventu. Divadlo ve Slatině v prosinci čtvrtek :00 hodin Mikulášská nadílka pro děti (děti 20 Kč, dospělí 30 Kč) čtvrtek :30 hodin Mrazík, obnovená repríza (děti 30 Kč, dospělí 40 Kč) Bližší informace na Na této adrese je možné i rezervovat vstupenky. Přejeme všem našim příznivcům krásné a pohodově prožité Vánoce a do nového roku pevné zdraví, štěstí a studijní i pracovní úspěchy. Děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na shledání i v roce Závěrem touto cestou děkuji i všem našim členům, kteří po celý rok obětovali stovky hodin svého volného času a významnou měrou se tak podíleli na činnosti našeho souboru. PhDr. Martin Krytinář, předseda divadla 8 Divadelní soubor J. K. Tyla ve Slatině, o.s. Přemyslovo náměstí Brno Slatina MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2013 se koná ve čtvrtek od 17:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí 18 Program: KRÁTKÁ POHÁDKA O RUMCAJSOVI, NADÍLKA DĚTEM, DISKOTÉKA Příjem balíčků od 16:20 hodin u pokladny divadla Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 30 Kč Rezervace vstupenek: přes formulář na sekce Rezervace vstupenek em telefonicky na tel. č Prodej vstupenek: na pokladně divadla od 16:20 do 16:55 hodin Doporučujeme rezervaci vstupenek předem! Prodej volných vstupenek bude omezen. U předem nerezervovaných vstupenek nezaručujeme volná místa. Děkujeme za pochopení. Činnost divadelního souboru finančn ěpodporují: Statutární město Brno a M ČBrno Slatina AKTUALITY O SLATINĚ

9 NOVÁ KNIHA SLATINSKÉHO RODÁKA Čtvrtá kniha vlčí pentalogie Vlci přicházejí s větrem slatinského rodáka, spisovatele Jaroslava Monte Kvasnici volně navazuje na jeho čtenářsky mimořádně úspěšné knihy Krajina s vlky Rapsodie šedých stínů, Krajina s vlky Honba za přízrakem Gévaudanu a Jantarové oči. První část knihy VLCI PŘICHÁZEJÍ S VĚTREM, kterou opět vydává nakladatelství Élysion, Vlčí vábení - líčí tragický osud mladé beskydské vlčice, která zahynula pod koly automobilu, vypráví o vzácných a vzrušujících setkáních autora s vlky, zabývá se existencí a putováním prosperující lužické vlčí populace, představuje čtenářům charismatickou chovatelku vlků Tanju Askani, pátrá po zavátých vlčích stopách ve starých tiscích, zabývá se tristní situací vlků na Sibiři, ale také jejich nemilosrdným lovem na Slovensku a v jiných krajinách, představuje vlčího konkurenta predátora rosomáka, vypráví o návratu bobrů do jejich někdejší domoviny, dokumentuje nesmírnou vlčí životní a loveckou přizpůsobivost a srovnává uspořádání hierarchie vlčích smeček s hyeními klany. Ve druhé části Svět podle vlka (a psa) uskutečňuje autor odvážnou hloubkovou sondu do složitého labyrintu emocí psovitých šelem, neboť právě emoce jsou motivátory širokého spektra vnitrodruhové komunikace.ve třetí části Carmina luporum představuje autor své krystalky haiku z jeho cest divočinou. Kniha je doplněna rozsáhlou komentovanou bibliografií, která nasměruje zájemce správným směrem. Text Monte Kvasnici nedílně doprovázejí unikátní fotografie Zdeňky Prokešové a virtuózní kresby terénního zoologa Ludvíka Kunce. Bonusem knihy jsou nesmírně cenné snímky z fotopastí Vlada Trulika z Kysucké vrchoviny. Knihu je možno koupit v některých kamenných knihkupectvích nebo objednat na mobil: , MEDAILE ZE SAN DIEGA Další medaile do Slatiny dovezl kulturista Radek Málek ze soutěže Mr. Natural Olympie 2013 v americkém San Diegu, kde zvítězil v kategorii Masters a byl druhý v kategorii do 180 cm. Druhý soutěžní den závodil v kategorii Páry s Lenkou Červenou, ve které zvítězili (na snímku). Závody v USA si Radek Málek pochvaloval, protože mají perfektní úroveň. Za svoje sportovní úspěchy děkuje Hasičskému záchrannému sboru JMK, firmě Hsport a AMIX, slatinské posilovně Gym Blue Sun, i své ženě. NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRNO-SLATINA hledá nové členy do družstev mladých hasičů Mladší žáci: 6-11 let Starší žáci: let Konání schůzek: úterý 17:00-19:00 (mladší) středa 17:00-19:00 (starší) na hasičské zbrojnici,tuřanka 7, Brno-Slatina, Hlavní vedoucí mládeže: Kllára Šiikullová : POZVÁNÍ CESTOVATELŮ Ve středu 8. ledna 2014 bude od 19 hodin v brněnském KD Rubín hostem cestovatele Rádia Impuls Jiřího Kolbaby proslulý etnolog, cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl, který navštívil přes 150 zemí světa a vydal rekordních 17 milionů knih. Miloslav Stingl je náčelníkem indiánského kmene Kikapú, je fenomenálním vypravěčem. S Jirkou Kolbabou připravil již v minulosti několik jevištních projektů. Těšte se na mimořádně strhující cestovatelské inspirace. ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Do naší pravidelné rubriky málo známých slatinských ulic jsme tentokrát vybrali jednu ze tří v Nové čtvrti. Nad ní je jen prudký svah a frekventovaný silniční přivaděč. Tato ulice se jmenuje Pomezní. Nábor probííhá od záříí do února Informace o čiinnostii SDH BRNO - SLATINA na 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Opět po měsíci vám přinášíme aktuality z našeho sportovního klubu. Fotbalové soutěže všech našich týmů v této podzimní části sezony jsou u konce, fotbalisté mohou bilancovat a hodnotit průběh uplynulé sezony i svoje výkony a všichni naši sportovci si již naplánovali náročnou zimní přípravu. Naše venkovní sportoviště máme už zazimované, tenisté se přesouvají do nafukovací haly a fotbalisté do tělocvičen a sportovních hal, a pokud to počasí dovolí, část tréninkové zátěže absolvují tradičně také venku. Jelikož je toto číslo Aktualit o Slatině posledním v tomto roce, chci vám všem poděkovat za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a věřím, že i v příštím roce se vám bude líbit v našem sportovním areálu a že se bude na co dívat. Závěrem chci vám všem popřát jménem svým i jménem členů našeho sportovního klubu Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2014 Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A ukončili podzimní část sezony remízou na hřišti Hrušovan nad Jevišovkou a v tabulce I. A třídy sk. A jsou průběžně na pěkném 6. místě se ziskem 18 bodů a aktivním skórem 26:24. Všem hráčům, trenérovi a celému realizačnímu týmu děkujeme za předvedenou hru v průběhu celé sezony a velmi dobré umístění v tabulce, přejeme jim mnoho úspěchů a i nadále zejména atraktivní fotbal pro naše věrné diváky, a to vždy s dobrým výsledkem. Muži B v posledním zápase sezony vyhráli na hřišti Lokomotivy 1:0 a v tabulce II. třídy městského přeboru mužů skončili na 10. místě se ziskem 13 bodů a skórem 17:23. Týmu rovněž děkujeme za předvedenou hru a dobré výsledky a do zimní přípravy i další sezony přejeme mnoho zdaru! Starší dorost v krajském přeboru prohrál doma v posledním zápase této sezony se Starým Lískovcem 0:4 a po podzimu je aktuálně na 13. místě tabulky se ziskem pouhých 5 bodů a skórem 18:48, což je jistě nejen pro mužstvo, ale i pro fanoušky zklamáním. Klukům přejeme do jarní části sezony lepší výsledky a mnoho zdaru v zimní přípravě. Mladší dorost v soutěži krajského přeboru doma prohrál v posledním zápase této sezony se Starým Lískovcem 1:6 a v tabulce po podzimní sezoně jsou kluci na 11. místě se ziskem 13 bodů a skórem 20:46. Celému týmu děkujeme za předvedenou hru a do zimní přípravy i další sezony mnoho zdaru a více vítězných utkání. Starší žáci v I. třídě starších žáků sk. A krajského přeboru se umístili po podzimní části soutěže na 10. místě s 10 body a skórem 19:34. V posledním zápase sezony kluci prohráli na hřišti Měnína 2:3. Všem hráčům i oběma trenérům děkujeme za výkony a přejeme jim do zimní přípravy a halových turnajů po novém roce hodně úspěchů. 10 Mladší žáci v posledním zápase této sezony na hřišti Měnína prohráli také 2:3 a jsou průběžně v tabulce I. třídy mladších žáků, skupina B na 8. místě s 10 body a skórem 28:67, což je jistě nejen pro kluky zklamáním. Věříme, že se jim bude více dařit a děkujeme za výkony a přejeme jim v zimní přípravě v halových turnajích mnoho zdaru. Mladší přípravka A+B. Kluci ukončili podzimní sezonu vítězstvím v domácím zápase s ČAFC poměrem 4:2 a v průběhu soutěže si vedli dobře. Všem hráčům z obou přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu patří velký dík za vedení družstev po celou sezonu a do dalších bojů klukům držíme palce. Starší přípravka vyhrála podzimní část sezony městské soutěže a naši mladí fotbalisté ukončili sezonu remízou 2:2 s Bohunicemi a tím získali další bod. V pokračování jarní poloviny soutěže tedy nastoupíme z čela tabulky s 23 body. Naše skóre 68:15, 7 výher, 2 remízy a žádná prohra je výsledkem toho, že kluci byli ve skvělé formě, a to i díky novým trenérům Alešovi Vnukovi a Lukášovi Zrzavému. Již jsme začali trénovat v tělocvičně a abychom přes zimu nezaháleli, náš tým je přihlášen na halovou ligu, která se bude hrát v sedmi hracích dnech na Spartě v Komárově, pořadatelem je Lokomotiva Horní Heršpice. Do turnaje je přihlášeno 19 kvalitních týmů, odehraje se 18 zápasů a v březnu bude finálové utkání. Je oč hrát ceny jsou velmi lákavé. Kluci se na halovou ligu moc těší. Poděkování patří všem, hráčům i celému realizačnímu týmu a ve velké míře hlavně rodičům. (Informace podala: Lenka Ondrášková). Starší páni se připravují jednou týdně v tělocvičně, přes zimu si chtějí udržet kondičku a na jaře vylepšit svoje 10. místo v soutěži Brněnské ligy starších pánů. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračujeme v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hod. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí od 18 do 19 hod. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , .cz ODDÍL STOLNÍHO TENISU Mistrovské soutěže jsou v plném proudu a po 7 kolech jsou umístění našich mužstev následující: SK Slatina A je na průběžném 7. místě 3.ligy sk. D, SK Slatina B je v divizi zatím na 8. místě tabulky, SK Slatina C je v krajské soutěži II. třídy A na pěkném 4. místě a naše SK Slatina D vede tabulku krajské soutěže II. třídy sk. B. Tréninky pro naše nejmenší jsou v úterý od 15:30 hod. Trénink vede pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Od listopadu po celou zimu mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech. Zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel Tenisté SK Slatina se již přestěhovali do dvou kurtů v nafukovací hale. ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout své tělo a nabrat fyzičku. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Pomalu nastal zimní čas a netrpělivě budeme čekat na první sníh, abychom mohli vyrazit na nějakou zajímavou túru na běžkách na Vysočinu nebo do Jeseníků. Kdo z vás by měl zajímavý tip na první výlet, ať se nám ozve! Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel.: HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SK SLATINA zve děti do svých mládežnických sportovních družstev! VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM PŘEJE SK SLATINA AKTUALITY O SLATINĚ

11 INTOXIKACE DOMÁCÍCH ZVÍŘAT Jedovatých látek, se kterými může pes nebo kočka přijít do kontaktu, je velké množství a neexistuje univerzální příznak otravy společný pro všechny. Volně v prodeji jsou přípravky určené k hubení škůdců, které mohou být zneužity, popř. pozřeny nebo jinak vstřebány omylem. K intoxikaci rodenticidy (přípravky k hubení hlodavců) dochází buď přímým pozřením návnady, nebo u koček pozřením otrávené myši. Tato otrava se projevuje se zpožděním několika dní až týdnů a to krvácením z přirozených tělních otvorů, krev se objevuje ve zvratcích, stolici a moči, dochází ke krvácení na sliznicích a také ke krvácení i z banálních povrchových poranění. Při neposkytnutí pomoci pacient může vykrvácet. Insekticidní organofosfáty a karbamáty jsou látky určené k hubení hmyzu. Nástup účinků je poměrně rychlý, do organismu se dostanou vdechnutím, vstřebáním přes kůži nebo pozřením. Intoxikace probíhá ve třech stádiích. V první fázi můžeme pozorovat zvýšenou lekavost, bojácnost s následným přechodem v apatii. V druhé fázi se objevuje zvýšená produkce slin a slz, zúžené zornice, silné zvracení, průjem a kolikové bolesti.ve třetí fázi dochází k záškubům svalstva nejprve obličejového, posléze celotělového. Pacient umírá v důsledku obrny dýchacího svalstva. Nejnebezpečnějším přípravkem z této skupiny je karbofuran, jehož prodej a držení je od roku 2008 zakázán. Tento přípravek je nebezpečný i pro člověka. Vzhledem ke schopnosti vstřebání se pokožkou je třeba dbát opatrnosti i při manipulaci s postiženým zvířetem. To bývá potřísněno slinami, zvratky a stolicí, které látku obsahují. Insekticidní pyretriny a pyretroidy jsou látky určené k hubení hmyzu, rovněž jsou obsaženy v některých přípravcích proti zevním parazitům u psů. K intoxikaci dochází většinou při nesprávné manipulaci s postřiky nebo při aplikaci antiparazitik bez odborné konzultace. Kočky jsou podstatně citlivější než psi, proto pozor na záměnu přípravků pro psa a kočku! Nástup účinku je většinou za 1-3 hodiny, projevy většinou zahrnují slinění, zvracení, svalové záškuby až neschopnost pohybu. Tuto intoxikaci při vhodné léčbě většina zvířat přežívá. K dalším možnostem intoxikace patří potřísnění, vdechnutí nebo pozření různých chemikálií, barev čisticích prostředků, zkažených potravin a vody, a nechtěné pozření nebo neuvážené podání léků určených pro lidi. Podání jakéhokoliv léčiva určeného pro člověka zvířeti je třeba vždy konzultovat s veterinárním lékařem. K zásadám první pomoci patří při zasažení srsti a kůže kapalinami rychlé omytí vlažnou vodou (při silném znečištění lze použít i mýdlo), u látek ve formě prášků je třeba srst před omytím nasucho vykartáčovat. Po inhalaci cizorodé látky (postřiku) je nutné okamžitě zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při pozření cizorodé látky je možné ihned podat živočišné uhlí (Carbo adsorbes) v dávce až 10 tablet na 5 kg živé váhy psa. Poté co nejdříve vyhledejte odbornou pomoc. S postiženým zvířetem manipulujte se zvýšenou opatrností, nejlépe v rukavicích, popřípadě jej zabalte do deky a v ní jej přenášejte. Následně si důkladně omyjte ruce. Zajistěte, aby se zvíře nedostalo do kontaktu s dítětem. Prostor potřísněný tělními tekutinami zajistěte do doby, než se adekvátně očistí. Venku se obecně vyhýbejte kontaktu či manipulaci s cizím zvířetem, a to zvláště s uhynulým. Takový nález hlaste neprodleně městské policii. MVDr. Robert Just PROVOZ ÚMČ BRNO-SLATINA O SVÁTCÍCH ÚMČ Budínská 2, Přemyslovo náměstí 18 a Kroměřížská 3 Pondělí od 8 do 15 hod je úřad uzavřen Od čtvrtka je běžná provozní doba DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Nepřetržitá havarijní služba v oborech vodoinstalo, topení, plyn, elektro (havarijní závady v bytech a společných prostorách domů): Firma Presl s.r.o., dispečink nebo Poruchy dodávky vody a energií pro domy (závady mimo dům) teplo a teplá voda pro panelové domy: Dispečink Teplárny Brno a.s., tel.: nepřetržitě Studená voda pro dům: Dispečink Brněnské vodárny a kanalizace tel.: nepřetržitě Elektrická energie pro dům: Poruchová služba E.ON tel.: C nepřetržitě Plyn pro dům: Dispečink RWE Distribuční služby s.r.o. tel.: 1239 C nepřetržitě Běžné opravy v pracovní dny i v době mezi vánočními a novoročními svátky ohlašujte na bytový odbor ÚMČ Brno-Slatina: Tísňová volání: Hasiči 150 Záchranná zdravotní služba 155 Policie ČR 158 Porucha televizního příjmu ze společné televizní antény, opravy pouze v pracovní dny přes bytový odbor na tel.: , SBÍRKA ŠATSTVA Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení sociální prevence a pomoci informují o SBÍRKÁCH ŠATSTVA pro lidi bez domova žijící na ulici. Sbírky se konají každou první středu v měsíci od 16 do 20 hodin v Brně na Křenové ulici 20. Šatstvo je možné přinést i v čase úředních hodin v pondělí až středu od 8 do 17 hodin, v pátek od 8 do 12 hodin. Kontaktní osoba Mgr. Lenka Prokopová, tel.: , REFLEXNÍ DOPLŇKY Od podzimu do jara stěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost. Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale v zimě je jejich oblečení většinou tmavé. Chodci jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji bezpečnost a mít např. reflexní doplňky (pásky na bundě, tašce ), kterými na sebe při osvětlení upozorní. (PH) SVOZ ODPADU O SVÁTCÍCH Vážení občané, svoz komunálního odpadu v Brně bude o vánočních svátcích probíhat jako ve všední dny podle běžného harmonogramu svozu. Pouze svoz odpadu ze středy 1. ledna 2014 se přesouvá na čtvrtek 2. ledna 2014 a svozový harmonogram tohoto týdne se tak o jeden den posune. Po svátcích můžete vánoční stromky rozřezat a uložit k popelnicím nebo stejně jako veškerý ostatní objemný odpad předat na sběrná střediska odpadu. Odpověď na otázku kam s odpadem najdete na 11

12 Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina tel INZERCE ANGLIČTINA pro děti i dospělé, v budově Alberta, termíny dohodou. cz Tel.: Kadeřnictví Alexandra Šmídová, Černozemní 2, na objednání. Tel.: Malíř pokojů natěrač, pan Zahradníček, kvalitně, spolehlivě, poctivě. Tel.: Půjčuji vysavač (extraktor) na čištění koberců a čalounění, Magda Chlupová. Tel.: EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče - TV - DVD - AUDIO. Tel.: , , Profesionální čistění koberců (15,- Kč/ m 2 ), sedaček a jiné. Tel.: MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vinotéka Malej šenk zveme Vás do nově otevřené vinotéky na Přemyslově náměstí (mezi Starobrněnským šenkem a spořitelnou) Nabízíme příjemné posezení při lahvových i sudových vínech od vinařství Patria Kobylí. Možnost pořádání akcí v salonku. Sudová vína přes ulici za lidové ceny od 55,- Kč i do vlastních lahví. Těšíme se na Vaši návštěvu. Po-So hod. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE, plov. podlahy, pvc, linoleum, koberce, pokládka a renovace parket. Tel: , Provádíme čištění koberců, sedaček, křesel, matrací, interiéru automobilů extrakční metodou. Doprava po Brně zdarma. Tel.: Rychlé a férové půjčky, Tel.: Koupím menší RD ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 1+1 ve Slatině, zaskl. lodžie, udržovaný, nízký nájem za OB 2+1ve Slatině, ulice Vlnitá. Tel.: Prodám garáž v uzamykatelném areálu u ul. Bedřichovická. Tel.: Pronajmu garážové stání na Přemyslově nám. Tel.: SK Slatina pořádá DOMÁCÍ ZABIJAČKU areál SK Slatina pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina) pátek od do hod. zažijete atmosfétu výroby domácí zabijačky, prodej sobota od 8.00 do vyprodání prodej pochutin ze zabijačky: tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar, polévka černá (do vlastních nádob), uzená slanina, uzený bok, uzená krkovice, maďarská klobása, šunková klobása

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015

O SLATINĚ. č. 2 únor 2015 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Slatinský č. 2 únor 2015 Starosta Slatiny pan Jiří Ides: Pane starosto, občanům naší městské části se otevřením nového obchodního domu rozšiřují již tak bohaté možnosti výběru

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO

O SLATINĚ SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2013 SLATINA PARTNEREM HC KOMETA BRNO HC Kometa Brno, jako zástupce brněnského hokeje, začala novou spolupráci s městskými částmi statutárního města Brna, ze

Více

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Farmářské č. 3 březen 2014 Při privatizaci domu Vyškovská 2 a 4 jsme mysleli na zachování volných nebytových prostor pro potřeby naší městské části a pro jejich jakékoliv využití

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012

O SLATINĚ ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. č. 9 září 2012 Dnes jsme položili panu místostarostovi Městské části Brno-Slatina Ing. Jiřímu Navrátilovi jedinou otázku co čeká slatinské školy a školky ve školním roce 2012/2013? V souvislosti se vzrůstajícím počtem

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Kronika městské části Brno-Slatina. rok 2013

Kronika městské části Brno-Slatina. rok 2013 Kronika městské části Brno-Slatina rok 2013 Obsah 1 Významné události 1 Vzpomínkové akce........................................ 1 Rekonstrukce Terének...................................... 1 Parčík na

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ leden 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pf 2015 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 11 listopad 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Oslava 20. výročí otevření ZŠ Svážná strana 3 Výsledky voleb v Novém Lískovci strana

Více