Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění:"

Transkript

1 ČR Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PRAHA Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Ruzyně NAŠE Č. J. SRS /2013 VYŘIZUJE / TELEFON Ing. Bustová/ E.MAIL DATUM Datovou schránkou Obecní úřad Záryby Záryby Kostelec nad Labem Oznámení o zahájení správního řízení Státní rostlinolékařská správa (dále jen SRS ) jako příslušný správní orgán podle 72 odst. 4 písm. e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), prostřednictvím Oblastního odboru Praha zahajuje správní řízení z moci úřední dle 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále je SŘ ), ve věci zrušení dříve vyhlášené karantény z důvodu výskytu háďátka bramborového (Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens na pozemcích v k. ú. Záryby a k. ú. Martinov. Odůvodnění: Spojeným řízením se zruší opatření vydaná Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, uvedená v zápise z komisionálního jednání ve věci výskytu háďátka bramborového v obci Záryby, které se uskutečnilo dne Tato opatření se považují za mimořádná rostlinolékařská opatření podle 76 zákona. Specifikace pozemků a osob, kerých se zrušení karantény týka je přílohou oznámení o zahájení správního řízení. Opatření nařízená dotčeným osobám budou zrušena z důvodu pozbytí smyslu, podle 76 odst.4 písm. c) zákona. Většina pozemků je zatravněna a majitelé dotčených pozemků nejsou osoby, které pěstují brambory za účelem uvádění na trh. SRS v souladu s 140 odst. 1 SŘ tato řízení spojila Usnesením č. j. SRS /2013 ze dne , jelikož se výše uvedená opatření týkají téhož předmětu řízení (rušení opatřeních proti šíření háďátka bramborového), věcně spolu souvisejí (obdobná opatření bez ohledu na lokalitu výskytu háďátka bramborového), nebrání tomu povaha věci, účel řízení nebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků, ani nevzniká nebezpečí újmy některému z účastníků. Usnesení se podle 140 odst. 4 SŘ pouze poznamenává do spisu, a podle 76 odst. 5 SŘ se proti tomuto usnesení nelze odvolat. Veškerá dokumentace ke zrušení výše uvedených opatření proti háďátku bramborovému je uložena na SRS, pracovišti Praha, na adrese uvedené v záhlaví oznámení o zahájení správního řízení. Sídlo organizace: Těšnov 17, PRAHA 1 Pracoviště ústředí: Ztracená 1099/10, PRAHA 6 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení č. ú: /0710 Elektronická podání: (datové zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) Web: (datové zprávy bez zaručeného el. podpisu) ID DS: z4gaipn

2 Poučení: Podle ustanovení 144 odst. 2 SŘ je řízení s velkým počtem účastníků řízení zahájeno po uplynutí lhůty 15 dnů ode dne vyvěšení oznámení o zahájení správního řízení na úřední desce. Účastník řízení má dle ustanovení 36 SŘ po tuto dobu možnost navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, dále má právo vyjádřit své stanovisko k předmětu řízení a k podkladům pro rozhodnutí. Po uplynutí 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desce bude vydáno rozhodnutí. otisk úředního razítka Ing. Jiřina Bustová, v. r. vrchní rostlinolékařský inspektor oprávněná úřední osoba Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: po 15 dnech ode dne vyvěšení Strana (celkem 6)

3 Příloha: Specifikace osob a pozemků - Katastrální území: Záryby Parcelní Výměra Vlastník číslo (m²) 97/1 251 Brych Milan, Záryby 104, Záryby, / Janurová Marie, Ejpovická 131, Praha, Horní Měcholupy, Průcha Karel, Karla Tomana 833, Kladno, Záhora Václav, Martinov 208, Záryby, Martinov / Janurová Marie, Ejpovická 131, Praha, Horní Měcholupy, Průcha Karel, Karla Tomana 833, Kladno, Záhora Václav, Martinov 208, Záryby, / Podroužek Miloš, Husova 68, Kladno, Rozdělov, Podroužek Miroslav, Záryby 175, Záryby, Podroužková Květa, 175, Záryby, Podroužková Květoslava, Záryby 175, Záryby, / Kolářová Anežka, Havlíčkova 522, Kostelec nad Labem, /7 225 Kolářová Anežka, Havlíčkova 522, Kostelec nad Labem, /8 197 Kolářová Anežka, Havlíčkova 522, Kostelec nad Labem, / SJM Černý Jan a Černá Lidmila Černý Jan, T. G. Masaryka 595, Kostelec nad Labem, Černá Lidmila, T. G. Masaryka 595, Kostelec nad Labem, / Krejčík Jaroslav, 148, Záryby, Krejčíková Marie, 148, Záryby / Obec Záryby, 147, Záryby, / Brázda David, Záryby 311, Záryby, Brázdová Klára, Záryby 311, Záryby, / Knapová Jitka, 28. října 772/4, Čelákovice, Nekvasil Miloš, Zakšín 35, Dubá Nekvasil Radek, Sportovní 2722/25, Mělník, Nekvasilová Ludmila, Záryby 88, Záryby, / Kospach Petr, Ing., Záryby 112, Záryby, Kospachová Eva, Ing., Záryby 112, Záryby, /2 280 Vykouková Barbara, Záryby 66, Záryby, /1 830 Brych Jindřich, Záryby 32, Záryby, Brychová Marie, Záryby 32, Záryby, Fabianová Jana, Na Sádkách l 2233, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 005/1 499 Holba Martin, Záryby 60, Záryby, Holbová Jana, Záryby 60, Záryby, Fabianová Jana, Na Sádkách l 2233, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Holba Martin, Záryby 60, Záryby, /2 147 Holbová Jana, Záryby 60, Záryby, /7 950 Buřič Jan, Záryby 155, Záryby, Brůža Martin, Záryby 157, Záryby, /3 507 Brůžová Klára, Záryby 157, Záryby, Rošt Petr, Záryby 65, Záryby, /5 672 Roštová Miloslava, Záryby 65, Záryby, Strana (celkem 6)

4 132/1 723 Cincibus Bohumil, Záryby 262, Záryby, Cincibusová Ivana JUDR., Záryby 262, Záryby, / Hampl František, Záryby 45, Záryby, / Mňuk Miloslav, Martinov 212, Záryby, / Kašparová Jaroslava, Husova 1457/7, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 520/ Novák Jiří, Záryby 160, Záryby, / Plívová Venuše, Záryby 246, / Brázda David, Záryby 311, Brázdová Klára, Záryby 311, /6 996 Michalec Vít, Benkova 1693/19, Chodov, , Praha / Kavínová Hana, Sokolská 1097, Roudnice nad Labem, Novák Tomáš Ing., Lamačova 908/23, Praha, Hlubočepy, / Půta Josef Ing., Vinohradská 1784/134, Vinohrady, , Praha Nováková Jaroslava, 274, Záryby, Šulc Miroslav Spojovací 282, Tišice, Chrást, Šulcová Anna, 11, Záryby, /4 745 Sklenářová Jaroslava, 64, Záryby, Sklenářová Marie Mgr., Záryby 64, / Machotová Ilona, 142, Záryby, /1 966 Populová Vlasta, Frýdlantská 1318/7, Praha, Kobylisy, /2 411 Kusá Hana, Hlavatého 622/9, Praha, Háje, / Morávková Alena PaedDr., 165, Mečeříž, / Bureš Jan Mgr., Dlouhá 714/36, Staré Město, Praha1 Bureš Jaroslav JUDr., Dlouhá 714/36, Staré Město, Praha1 Burešová Ivana JUDr., Dlouhá 714/36, Staré Město, Praha1 028/1 459 Štembera Antonín, 9, Záryby, Štemberová Libuše, 9, Záryby, /5 707 Hrodková Helena, 174, Záryby, / Hrodková Eva, 248, Záryby, /2 942 Kabíčková Jitka, Záryby 260, / Kabíčková Jitka, Záryby 260, / Hakenová Zdeňka, Záryby 101, Ranto Ján, Ing., Zahradnická 1722, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 229/ Rantová Božena, Petra Jilemnického 7/13, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 240/2 483 Hrodová Vlasta, Záryby 267, Noll Zdeněk, 267, Záryby, st Kračmerová Barbora, Charvátova 50, Lštění, Zlenice, Novák Václav, Žižkova 678/9, Kostelec nad Labem, st. 30/2 393 Březina Stanislav Ing., Rajmonova 1198/13, Praha, Kobylisy, Březinová Ludmila, Rajmonova 1198/13, Praha, Kobylisy, /9 780 Pokorný Miroslav MUDr., Ortenovo náměstí 445/8, Praha, Holešovice (Praha7), /1 576 Carmine Lukáš, 308, Záryby, Strana (celkem 6)

5 Katastrální území: Martinov Parcelní číslo Výměra (m²) Vlastník 927/4 568 Rakušan Pavel, MUDr. Matek 1406/1, Krč, Praha 4 Rakušanová Eva, Mgr., Matek 1406/1, Krč, Praha 4 927/ Rakušan Pavel, MUDr. Matek 1406/1, Krč, Praha 4 Rakušanová Eva, Mgr., Matek 1406/1, Krč, Praha Suchý Jiří, Martinov 213, Záryby Suchý Miloš, Martinov 213, Záryby, / Táborová Iva, Krupská 1749/12, Strašnice, Praha / Suchý Pavel, Vašátkova 1026/23, Černý Most, Praha Krejsa Luboš, Ing., Martinov 207, Záryby Faltus Josef, Mgr., Martinov 205, Záryby Faltusová Radka, Mgr., Martinov 205, Záryby Rosický Pavel,Martinov 188, Záryby Rosická Jana, Martinov 188, Záryby /2 966 Šindelář Jaroslav, JUDr., Výletní 1148/27, Brandýs nad Labem- Stará Boleslav Šindelář Miroslav, Martinov 227, Záryby Skořepa Ondřej, Martinov 176, Záryby, Rejšková Klára, Martinov 177, Záryby, / Marek Ivan Ing., Martinov 279, Záryby, Marková Jitka, Martinov 279, Záryby, /3 617 Vacek Pavel, Martinov 225, Záryby, Vacková Eva, Martinov 234, Záryby, Vojtěchovský Jiří, Ing., Ke Světici 1805, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, / Vacek Pavel, Martinov 225, Záryby, Vacková Eva, Martinov 234, Záryby, Vojtěchovský Jiří, Ing., Ke Světici 1805, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, / Vacek Petr, Martinov 234, Záryby, /1 984 Katuš Jaroslav, Zalužanská 1272, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Katušová Jaroslava, Martinov 200, Záryby, Reisinger Martin, Martinov 198, Záryby, Reisingerová Diana, Martinov 198, Záryby, / Krajník Josef, Martinov 378, Záryby, /2 275 Vašina Luboš, Martinov 190, Záryby, /3 303 Vašina Luboš, Martinov 190, Záryby, Stýblová Ludmila, Krupská 1748/14, Praha 10, Strašice, /1 812 Šálek Ladislav, Martinov 183, Záryby, Šálková Lenka, Martinov 183, Záryby, st Blanár Miroslav, Martinov 273, Záryby, Blanárová Radka, Martinov 273, Záryby, /1 680 Kopalová Petra, Martinov 210, Záryby, Rollová Milada,Martinov 210, Záryby, Strana (celkem 6)

6 Hlásná Simona,Martinov 282, Záryby, Novotná Jaroslava,Martinov 195, Záryby, Novotná Vladimíra,Martinov 191, Záryby, Novotná Jaroslava,Martinov 191, Záryby, / Suchý Jiří, Martinov 213, Záryby /2 438 Capouch František, Martinov 232, Záryby, Capochová Ivanka,Martinov 232, Záryby, / Brůžek Bohuslav, Martinov č. ev. 20, Záryby, Brůžková Miloslava, Martinov 238, Záryby, Brůžková Zuzana, Martinov č. ev. 20, Záryby, / Brůžek Bohuslav, Martinov 238, Záryby, Brůžková Miloslava, Martinov 238, Záryby, / Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8,Slezské předměstí, Hradec Králové / Kučera Petr, Martinov 221, Záryby, Strana (celkem 6)

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor. MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Jeremenkova 1263/17, Hodolany, 779 00 Olomouc Spisová značka.: 2RP4152/2012-130772 Č.j.: SPU 359133/2015 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení stavebního řízení Městský úřad Boskovice odbor dopravy nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice Čj.: SMBO 8882/2012 DOP Vyřizuje : Jaroslav Křivánek Tel.č. :516 488 781 E-mail: krivanek.mu@boskovice.cz Datum: 1.8.2012 O Z

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.02.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/14314/2012/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou)

OZNÁMENÍ. ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ (veřejnou vyhláškou) Městský úřad Šternberk Odbor stavební Horní náměstí 78/16 785 01 Šternberk *mestx00f1ar9* MESTX00F1AR9 Č. j.: MEST 26999/2015 Sp. zn.: OS 528/2015 pir Spisový znak - 328.3, skartační znak/skartační lhůta

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux0070hj2* CRDUX0070HJ2 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0924/13-12/Fm V Olomouc dne 1. dubna 2014 Č. j.: DUCR-19179/14/Fm Telefon: +420 972 741

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K L O B O U K Y U B R N A Stavební úřad, nám. Míru 1, 691 72 Klobouky u Brna SPIS. ZN.: Klobouky u Brna 25.3.2011 Č.J.: 479/11-330 VYŘIZUJE: Yveta Jančová TEL.: 519 361 578 FAX: 519

Více

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty. Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam. Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./712b/2013 Zuzana Hauptová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 23.6.2014 Obec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PÍSKOVÁ 830/25, 143 12 PRAHA 4 MODŘANY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Pracoviště: Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk *MP12X008ETFR* Naše značka: P12-19137ozn/10/OŽP/Pe Číslo

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail:curdovaa@mkrumlov.cz SZn. SMUMK 20530/2014 VÚP/ČA V

Více

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ odbor stavební úřad VAŠE ZNAČKA: ČÍSLO JEDNACÍ: SPISOVÁ ZNAČKA: SÚ/52834/2014/FOZ SÚ/10911/2013/FOZ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Zdeněk Fojtík TELEFON: 577 680 219 E-MAIL: fojtik@muotrokovice.cz DATUM:

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a. P O Z V Á N K A 2. návrh

V e ř e j n á v y h l á š k a. P O Z V Á N K A 2. návrh STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 3312/2013/OÚPSŘ-28013-/Li-8 15.05.2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Lišková Marie VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

O Z N Á M E N Í o zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň, tel: 384 342 159, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENI O NÁVRZÍCH OPATŘENI OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK MINISTERSTVO ZEHĚOilJTV! ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: NAŠEČJ.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 18198/2015-MZE-15120

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání

V e ř e j n á v y h l á š k a O z n á m e n í o zahájení vodoprávního řízení a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Náměstí Svobody 8, 385 17 VIMPERK odbor životního prostředí VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: 12.02.2014 ČÍSLO JEDNACÍ: ŽP 3163/15-KUB VYŘIZUJE: Jan

Více

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území

o návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území Dle rozdělovníku Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:00154/BK/15 VYŘIZUJE:Jongepierová DATUM:20.1.2015 OZNÁMENÍ o návrhu na

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Veřejná vyhláška. OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření ČÍSLO ÚTVARU: 15120 SPISOVÁ ZN.: 14VH5387/2015-15120 14VH5399/2015-15120 14VH5402/2015-15120 NAŠE ČJ.: 18198/2015-MZE-15120 VYŘIZUJE: Ing.

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více