Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013"

Transkript

1 Číslo 13/2013 vydáno dne Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu 19. června rozhodli na svém zasedání zábřežští zastupitelé. Problém, kam přemístit Krasohled, se přitom táhne již řadu měsíců. Dům dětí dosud přechodně sídlil v někdejší Masarykově škole. Ta má být zrekonstruována pro potřeby základní umělecké školy poté, co se městu podařilo získat prostředky potřebné na deset let připravovaný projekt. Z původních variant se nakonec jako nejvhodnější ukázaly tři přemístění DDM na ZŠ B. Němcové, ZŠ Severovýchod, nebo do Katolického domu. Ani jedna z možností ale na zasedání zastupitelstva 17. dubna neprošla, marná byla i snaha starosty Františka Johna, který svolal mimořádné zastupitelstvo na 22. května. Zastupitelé se k přemístění domu dětí sešli také dvakrát na pracovním neveřejném jednání, opakovaně o problému jednala rada města. Argumenty ředitelů obou zařízení byly obdobné, oba odmítli přistěhování DDM především z důvodu omezení kapacit jimi spravované školy. Obdobně by bylo nutné investovat do úprav každého z objektů, aby potřebám DDM vyhovoval, zvažovala se i naplněnost obou zařízení. Složité rozhodování zastupitelů nakonec nejlépe odráží konečný výsledek až napotřetí se podařilo rozhodnout, a to nejnižším možným počtem jedenácti hlasů. V Krasohledu si tak mohli konečně oddechnout. Dům dětí, stejně jako ZŠ B. Němcové, ale čekají hektické prázdniny. Kvůli neustálému protahování definitivního rozhodnutí se musí stěhování včetně stavebních a dalších úprav naplánovat a provést během letních prázdnin. Vedení školy, která přijde o jeden pavilon, tak musí rozhodnout o přestěhování několika kmenových tříd, odborných učeben a družiny. Podle vyjádření ředitele školy Pavla Nimrichtra zde ztratí dosavadní zázemí Mateřské a rodinné centrum Hnízdo. Uvolněný pavilon také čekají stavební úpravy pro potřeby domu dětí a vybudování přístupové komunikace, náklady jsou odhadovány na více než půl milionu korun. (mk) Další číslo zpravodaje vychází 24. července. Provoz na radnici o prázdninách omezí opravy Z důvodu rekonstrukce topení a změny tepelného média v budově městského úřadu na Masarykově náměstí (zámek) bude v období července a srpna omezen provoz jednotlivých oddělení a odborů. Podle nových informací dochází v již stanoveném harmonogramu k následujícímu upřesnění: 22. července 6. srpna: Odbor vnitřních věcí, sekretariát, starosta a místostarosta. 5. srpna 16. srpna: Pokladna, podatelna a odbor občanskosprávní (cestovní pasy, občanské průkazy a ohlašovna trvalého pobytu). 8. července 24. července: Matrika. Charitativní cyklotour dorazila i do Zábřeha Ve čtvrtek 13. června zavítal v rámci 4. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem cyklistický peloton také do Zábřeha. V rámci průjezdu účastníků proběhlo krátké setkání na Masarykově ná- 1. července 10. srpna: Obřadní síň. V závislosti na probíhajících stavebních úpravách není vyloučena případná změna uvedených termínů. Městský úřad proto žádá občany, aby přizpůsobili vyřizování svých záležitostí omezenému provozu MěÚ, a to zejména občanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na plánované dovolené. Pokladna a podatelna bude k dispozici na II. správní budově na náměstí Osvobození 15. Jako obřadní síň pro uzavírání manželství bude město v době rekonstrukce po dohodě využívat prostory městského muzea. městí s představiteli města a žáky zábřežských základních škol. Veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem, jejíž trasa vede z Aše do Velehradu, se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Jejím hlavním cílem je oslovit veřejnost, upozornit ji na problémy nemocných dětí a v neposlední řadě získávat finanční prostředky do nadace Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka, která podporuje malé pacienty a jejich rodiny. Poslanci jednali se starostou i podnikateli V pondělí 10. června na pozvání starosty Františka Johna navštívili Zábřeh poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Olomoucký kraj. Dolní sněmovnu zastupovali Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka. Přivítání delegace proběhlo v zámku na Skaličce, kde se zástupci sněmovny setkali se starostou a majiteli zámku Kamilem Pilkou a Patrikem Petríkem. Ti nejen návštěvu provedli po zámečku, ale informovali hosty i o jeho náročné rekonstrukci a záměrech do budoucnosti. V následné diskuzi se hovořilo zejména o možnostech dotační politiky z operačního programu životního prostředí na revitalizace v titulech Brownfields. Poté se delegace přemístila do areálu firmy Sulko, kde měla možnost setkat se s managementem a nahlédnout do zrekonstruované výrobní haly (na smínku). Hlavním účelem návštěvy poslanců bylo setkání s podnikateli, které se uskutečnilo na radnici. Vedle poslanců se schůzky s téměř desítkou jednatelů a manažerů zábřežských firem účastnil i bývalý šumperský senátor Adolf Jílek. Cílem setkání bylo navázání dialogu a upozornění poslanců na palčivá témata podnikatelského sektoru, jako jsou časté legislativní nedostatky komplikující podnikání. Z téměř dvouhodinové diskuze zaslouží pozornost také řada kritických připomínek k sociální reformě, neadekvátní finanční požadavky absolventů, ale i mezinárodní problematika ochrany práv a svobod. Železniční jízdní řád lze připomínkovat Správa železniční dopravní cesty předložila Olomouckému kraji návrh nového jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období roku 2013/2014. Tento návrh je zveřejněn na webových stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje příspěvkové organizace v sekci Jízdní řády. Informace z města Jde o pracovní materiál, který bude na základě podnětů a výše finančních prostředků ještě upravován. Obce a města mohou zasílat své připomínky do 12. července 2013, jejich prostřednictvím se k jízdnímu řádu mohou vyjadřovat i jednotliví občané. Připomínky k návrhu je možné uplatnit i na adrese Lávku u Rafandy čeká rekonstrukce. Ve dnech 29. července až 6. srpna bude uzavřena lávka přes Sázavu u Rafandy. Důvodem je oprava lávky spočívající ve výměně třetiny dřevěných hranolů mostovky, zbývající hranoly budou naimpregnovány a otočeny. Při této příležitosti dojde také k natření ocelové konstrukce pod hranoly. Svoz odpadů ve svátek. EKO servis Zábřeh oznamuje občanům města, že svoz komunálního odpadu z domácností ve svátek 5. července nebude prováděn. Náhradním termínem bude čtvrtek 4. července. Oddělení životního prostředí informuje. Město Zábřeh nabízí pro své občany zdarma zpětný odběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Sběrný box je umístěn v přízemí budovy městského úřadu na náměstí Osvobození 15 a bude umístěn i ve sběrném dvoře společnosti EKO servis Zábřeh na ulici Dvorská 19.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 13/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání v úterý 11. června usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Uložila starostovi města jednat se společností Vodohospodářská zařízení Šumperk o obsahu smlouvy o podmínkách realizace projektu na rekonstrukci a doplnění kanalizace podle návrhu města Zábřeh. Schválila změnu termínu dokončení chodníku na Havlíčkově ulici do 31. července a realizaci stavby v omezeném rozsahu, tj. pouze vybudování nového chodníku. Schválila prodej služebního automobilu Škoda Fabia společnosti Auto Hlaváček. Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků (u marketu Albert, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, u marketu Billa, v ulici Na Vyhlídce, Na Nové, na Skaličce u obchodu, na Valové, na parkovišti u Motelu, v Ráječku na ulici Obránců míru, u ZŠ Severovýchod) společnosti Dimatex CS, pro účely umístění deseti kontejnerů na použitý textil. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu Zábřeh křižovatka Bezručova x Dvorská a vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci této akce. Odsouhlasila výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o podmínkách pro pořádání veřejných kulturních akcí, a to pro akce Kino mezi paneláky, Dětský den pořádaný společností MBG spol. s r. o., Welzlův cyklomaraton a Welzlův kvadtriatlon. Vzala na vědomí petice občanů ve věci zrušení povinnosti platit poplatek za komunální odpad z nemovitostí splňující definici stavby určené k individuální rekreaci. Václavovští hasiči slavili V sobotu 15. června si sbor dobrovolných hasičů ve Václavově připomněl 120. výročí svého založení. Oslavy významného mezníku své dlouholeté činnosti hasiči připravili i pro širokou veřejnost. Jejich součástí tak byly ukázky historické i současné hasičské techniky, kulturní program a ocenění příslušníků sboru za jejich práci. Ty členům SDH Václavov předal starosta František John spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti vyrazily na ekostezku V úterý 18. června uspořádal EKO servis Zábřeh ve spolupráci s domem dětí a mládeže Krasohled akci nazvanou Ekostezka s EKO servisem. Jednalo se o zábavně vzdělávací vycházku městem určenou převážně pro děti z mateřských a základních škol, jejímž cílem bylo předat zábavnou formou informace o odpadech. Předškoláci a žáci se na jednotlivých stanovištích seznamovali s různými druhy odpadů, plnili při tom úkoly a získávali tak znalosti, jak daný odpad třídit. Akce byla zakončena návštěvou Separexu, kde si účastníci prohlédli areál a seznámili se s tím, jak probíhá třídění a zpracování odpadu. Také v areálu firmy byly připraveny pro účastníky soutěže a zábavné hry. Akce Člověk člověku zvala tentokrát do ZOO Již dvanáctý ročník akce Člověk člověku uspořádala v úterý 18. června Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Sportovně zábavné dopoledne určené lidem s handicapem již tradičně proběhlo na hřišti ZŠ Severovýchod. Pro příchozí, tedy hlavně uži- Úspěšní žáci převzali na radnici ocenění Ve středu 12. června zamířili na radnici nejúspěšnější žáci zábřežských základních škol. V obřadní síni je přivítal starosta František John. Ten vybraným žákům předal pamětní listy nejen za výborný prospěch, ale i za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Na radnici se tak představili úspěšní hodnotitelé olympiád, nadějní sportovci i mladí umělci. Smyslem již tradiční akce je kromě samotného ocenění právě zviditelnění těchto mladých osobností a talentů v různých oborech. Po slavnostním předání pamětních listů bylo pro žáky připraveno PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: SULKO S. R. O. Firma Sulko s. r. o. byla založena roku 1993 jako ryze česká rodinná společnost zabývající se výrobou a montáží oken a dveří. Svůj úspěch staví především na tradičních hodnotách i kvalitních a technologicky vyspělých produktech. V současné době je firma obchodně-marketingovou společností zaměřující se na prodej výrobků a od roku 2008 se řadí mezi lídry na českém trhu. Své výrobky expeduje od roku 1996 do Německa, poté do Belgie a Švýcarska s tím, že se možnosti pro export výrobků do zahraničí stále rozvíjí. Společnost Sulko s. r. o. zaměstnává celkem 189 zaměstnanců. Majitelem společnosti je Ing. Libor Suchánek, který zastává názor, že šéfovat může ten, kdo rozumí lidem. Na jakých významných projektech vaše firma spolupracovala a jaké výrobky nabízí? Firma jako první v České republice začala měnit okna v panelových domech a jako první spolupracovala na montáži zabraňující zaplísnění rohů. Dále jsme měli možnost podílet se na velkých projektech v Orlové a v Liberci. Přibližně v roce 2008 jsme vyvinuli unikátní kompozitní materiál (profily vyztužené skelnými vlákny) a od roku 2011 nabízíme zákazníkům ojedinělý systém větrání, kdy i při zavřeném oknu dochází v místnosti k výměně a zároveň ohřevu vzduchu, což oceňují zejména ve školských zařízeních. Naším hlavním produktem je ucelený systém řešení otvorových výplní (plastové, hliníkové i dřevěné) a mezi další naše výrobky se řadí dnes velmi žádané individuální posuvné dveře či rozměrné okenní prvky. Jsme vybaveni technologií pro výrobu oken různých tvarů či barev. Dokážeme vyrobit okno např. kulaté a z každé strany jinak barevné. Při výrobě klademe velký důraz na přísnou mezioperační a následnou výstupní kontrolu, která zaručuje výrobkům bezproblémovou funkčnost. Naše produktové portfolio je vatele sociálních služeb, klienty sociálních zařízení, denních stacionářů a speciálních škol z Olomouckého a Pardubického kraje, připravily studentky třetího ročníku výchovné a humanitární činnosti a sociální péče rozmanité výtvarné činnosti, skládačky, omalovánky a rébusy, ale také nejrůznější sportovní disciplíny. Akce Člověk člověku je každoročně tematicky laděna, v předchozích letech se nesla například v duchu řemesel, westernu, cirkusu atd. Pro letošní ročník zvolili studenti téma Návštěva ZOO, a tak návštěvníci mohli soutěžit na dvanácti stanovištích u opic, tučňáků, žiraf a dalších zvířat. občerstvení, malé poděkování za jejich mimořádnou aktivitu v právě končícím školním roce. velmi rozsáhlé, jsme schopni připravit ve velmi krátkém časovém úseku zakázku na míru. Na čem si Vaše firma zakládá? Zakládáme si zejména na přístupu k zákazníkovi a na stavění své image na trhu. Klademe důraz na poctivý a profesionální přístup v každém kroku výroby a montáže našich produktů. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Podle mého názoru je to bezesporu vnitřní síla a energie. V oblasti podnikání musí být člověk velmi aktivní, vzdělávat se a jít neustále směrem kupředu. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? Celý život je o určité rovnováze tří pilířů zdraví, rodina a práce. Tyto pilíře úzce souvisí i s časem. Člověk musí nejdříve hodně pracovat, aby pro rodinu vytvořil zázemí, ale s přibývajícím věkem se musí ohlížet a pečovat o své zdraví. Jak byste zhodnotil chod společnosti, čekají vás nějaké změny? V dnešní těžké době se podnikatelé musí snažit, aby jejich firma a výrobky byly konkurenceschopné. Snažíme se společnost a její chod zefektivnit, aby mohla dlouhodobě působit na trhu. Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům výrobky, na které se budou moci spolehnout a které přispějí většímu komfortu jejich bydlení. Do budoucna bychom rádi obstáli i na náročných zahraničních trzích. Čtvrtý Welzlův kvadriatlon startuje 20. července Běh, plavání, jízda na in-line bruslích a nakonec i na kole čeká na závodníky čtvrtého ročníku Welzlova kvadriatlon, který startuje v sobotu 20. července ve 12 hodin od zábřežské loděnice. Zúčastnit se mohou jak profesionální sportovci, tak amatéři a široká veřejnost. Novinkou letošního ročníku bude měření času pomocí čipů, které závodníci obdrží při prezenci, což zrychlí vyhodnocování výsledků a zamezí nepřesnostem. Závod i tentokrát budou snímat pozemní i letecké kamery a jeho třicetiminutový záznam odvysílá ve svém hlavním čase ČT4. Pro děti je připravena řada atrakcí, chybět nebude nafukovací hrad či dětský koutek pro nejmenší. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, kteří se mohou těšit na bohatý doprovodný program až do časných ranních hodin. Po celou dobu závodu bude přichystáno bohaté občerstvení, rožněné sele, uzené klobásy či guláš. Bližší informace na cz, kde mají zájemci ještě stále možnost se do závodu přihlásit. Startovné dle termínu úhrady od 200 do 490 Kč. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Nemalou práci nejen s bezdomovci měli v květnu strážníci městské policie. Mimo jiné museli řešit následující případy: V sobotu 11. května ve dvě hodiny v noci zaregistrovala hlídka na Masarykově náměstí vozidlo, které se pohybovalo značně nestandardně do silnice vyjelo přes zatravněný pás a obrubníky, a po najetí na komunikaci pokračovalo na protilehlý zatravněný pás. Hlídka ve vozidle zajistila dvě ženy. Řidička se marně snažila přemístit na místo spolujezdce a už po prvních slovech bylo jasné, že za volant neusedla střízlivá. To potvrdila i orientační zkouška dechu, která ukázala nemalou hodnotu 2,77 promile alkoholu. Po zjištění těchto skutečností si celý případ převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Nic jiného než přivolat strážníky nezbylo ve středu 15. května pracovníkům prodejny Albert. Zákazníky marketu totiž obtěžoval páreček neodbytných bezdomovců. Ty nezklidnila ani hlídka, kterou podnapilá žena častovala nadávkami a napadla i svého druha, kterému rozházela po chodníku obsah batohu. Při tom se oba nezapomněli posilovat krabicovým vínem. Žádost, aby se odebrali pryč, svérázně vyřešil muž, který svou družku začal za vlasy smýkat po chodníku a bít. Protože ani po upozornění nepřestal, nezbylo strážníkům než použít donucovacích prostředků. O dva dny později musela hlídka uklidnit dalšího z bezdomovců, který na Nerudově ulici pokřikoval vulgárně po kolemjdoucích a uklidnil se až po příjezdu městské policie. Do třetice se po stopách bezdomovců strážníci vydali 20. května, kdy se z pozemku ZŠ Školská ztratil postřikovač. Hlídka okamžitě provedla kontrolu místních sběren a ve sběrně na Olomoucké ulici zadržela muže, který právě demontoval odcizené zařízení. To bylo ihned vráceno škole. Pachatel bude řešen za přestupek proti majetku.

3 Zábřeh 13/2013 INZERCE strana 3 Opět otevřená letní zahrádka v Zatáčce naproti vlakovému nádraží v Zábřehu - otevřeno denně od 10 hod. zve na pořádnou PŘEDPRÁZDNINOVOU PÁRTY v pátek od 18 h. Óčko PÁRTY a sobotu od 18 h. DJ FEDDY vstup volný Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem.

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 13/2013

5 Zábřeh 13/2013 KULTURA strana 5 Trubači Zábřeh zvítězili ve Křtinách Po roční pauze se Trubači Zábřeh opět zúčastnili národní trubačské soutěže, která se konala v sobotu 8. června, tentokrát ve Křtinách u Brna v okolí nádherného barokního kostela a zámku. Kostel Panny Marie patří mezi nejstarší poutní místa u nás a bývá také nazýván Perlou Moravy. Zábřežští trubači soutěžili v prestižní kategorii loveckých rohů Es ladění. Za předvedení velmi náročné skladby sklidili bouřlivé ovace od trubačských kolegů a od poroty získali zasloužené první místo. Devadesát let od návratu pobělohorských exulantů Před devadesáti lety se čtrnáct rodin potomků českých pobělohorských exulantů usadilo v Zábřehu v takzvaném Velkém dvoře. Vrátili se po více než dvousetletém exilu z polského Zelowa, kam se vystěhovali v 17. století kvůli pronásledování pro svou evangelickou víru. Slavnostní připomenutí tohoto návratu se uskutečnilo 9. června nejprve dopoledne při slavnostních bohoslužbách v evangelickém kostele v Hrabové. Při těchto bohoslužbách kázal synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Odpoledne následovaly vzpomínky a přednášky v evangelickém sborovém domě v Zábřehu. Účastníky pozdravil i starosta František John, který stejně jako Joel Ruml vyzdvihl, že po celou dobu emigrace si české rodiny uchovaly jazyk, tradice i víru. Návštěvníci si Mumraj užili Zcela nový festival nazvaný Moravský mumraj se zřejmě přidá po bok pravidelně pořádaných kulturně společenských akcí v Zábřehu. V sobotu 15. června si totiž přišlo na zábřežské koupaliště poslechnout irskou, skotskou a dobovou muziku bezmála 400 lidí a mnozí si zde také řádně zaskotačili. Přilákala mě především sestava kapel, která se jen tak nevidí, přiznala hlavní důvod své návštěvy festivalu Zuzana Kováčová, která se na Moravský mumraj neváhala rozjet až z Bratislavy. Na příští ročník pozveme zřejmě více stánků a propracujeme výzdobu areálu, už teď plánuje vylepšení festivalu hlavní Galerie v Retru patří vlakům Výstavu úzce spojenou s historií železniční dopravy nejen na Šumpersku a Zábřežsku nabízí k návštěvě od úterý 18. června galerie kina Retro. Výstavu tvoří fotografie vlaků Zdeňka Morávka. K vidění je celá řada snímků historických lokomotiv, většina z nich zasazených do zajímavých přírodních a krajinných scenérií. Úvod výstavy patřil videosnímku Zdeňka Morávka o jedné z jízd historických vlaků na poslední české zubačkové trati, následovala živá debata o historii vlaků či dějinách železniční dopravy. Na zahájení výstavy se stylově spolupodíleli i členové kroužku železničních modelářů při DDM Krasohled. Ti v galerii Retra představili model železnice i s několika druhy vlaků a vagonů. Výstava fotografií vlaků je v Retru k vidění až do konce prázdnin. (mk) Bravo Zábřeh završil koncert virtuózního Václava Hudečka Mimořádným koncertem vyvrcholila ve čtvrtek 13. června koncertní sezóna cyklu Bravo Zábřeh. Divákům, kteří do posledního místa zaplnili kostel sv. Barbory, se na něm představil světoznámý houslista Václav Hudeček. Na cembalo jej doprovázel Martin Hroch nejen uznávaný hudebník, ale i motor úspěšného cyklu Bravo Zábřeh. Vtipného a pohodového zahájení koncertu se zúčastnila také manželka Václava Hudečka, herečka a spisovatelka Eva Hudečková. Poté už patřilo pódium duu H+H a jeho nástrojům. Jak housle, tak cembalo pocházejí ze 17. století, tedy období baroka, jehož hudbě se koncert věnoval. Návštěvníci tedy měli možnost zaposlouchat se do skladeb světoznámých velikánů barokní hudby G. F. Händela či J. S. Bacha. Mistrná interpretace jeho Ave Maria si, stejně jako další skladby, vysloužila vřelý potlesk. Došlo i na díla o něco méně známých Světovou premiéru bude mít nová komedie Alice Nellis Revival na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde ji první diváci uvidí 5. července. V kinech pak film poběží od 11. července a již ve středu 17. července ho do Zábřehu přiveze představitel jedné z hlavních rolí a absolvent zábřežského gymnázia Miroslav Krobot. Cítím se jako drsný Zábřežák, i když jsem do pěti let žil ve Vyšehoří. Rodiče měli taky chatu u Drozdovské Pily a já se do tohoto kraje často vracím. V Jedlí mám chalupu, kterou už třicet let spravuju, popsal svůj vztah k Zábřehu a jeho okolí při loňské návštěvě města Miroslav Krobot. Ten vstoupil do širšího povědomí veřejnosti až před několika lety jako herec. Diváci si jej zamilovali například jako jednoho z řidičů v Účastnících zájezdu, a zejména pak v roli osamělého výpravčího Aloise Nebela ve stejnojmenném filmu natočeném originální technikou animace. V Revivalu hraje jednoho z kamarádů, jejichž rocková skupina se před mnoha lety rozpadla a kteří se rozhodli pokusit o její Už od začátku června přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a společenského chování. Ty jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha, ale i Šumperka a Mohelnice. První taneční lekce se uskuteční 24. září. Výuce tanců bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý 17. září. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního autorů J. B. N. Royera, G. Tartiniho a také českého skladatele a houslového virtuóza Františka Bendy. Závěrečný koncert sezóny s mimořádnou hudební kvalitou i nábojem skvěle završil nový hudební projekt Bravo Zábřeh. Ten v deseti koncertech svého prvního ročníku přinesl nejen velmi kvalitní hudební nabídku, ale po zásluze se setkal i s kladným ohlasem veřejnosti. Ta už se může těšit na další prestižní koncerty, sezónu 2013/2014 zahájí už 5. zaří vystoupení Wihanova kvarteta. (mk) Kino zve na Revival a na pivo s Mirkem Krobotem velkolepý comeback. Účast Miroslava Krobota na zábřežské premiéře filmu Revival máme potvrzenou. Beseda s ním se tentokrát uskuteční netradičně pod otevřeným nebem, a to na dvorečku kina Retro. Chybět nebude ani nabídka občerstvení v podobě piva z kolštejnského minipivovaru a grilovaných domácích klobásek, prozradila vedoucí kina Věra Smrčková. Součástí akce s názvem Na pivo s Mirkem Krobotem bude i koncert revivalové skupiny Parní Lucie, který vypukne ve 20 hodin v amfiteátru před zámkem na Masarykově náměstí. Zábřežskou premiéru filmu Revival uvede Retro 17. července od 18 hodin, vstupné činí 120 korun. Majitelům vstupenky nabídneme po filmu zdarma ochutnávku nového piva Bran a také návštěvu koncertu revivalu kapely Lucie, doplnila Smrčková. Připomenutím hereckého umění Miroslava Krobota bude rovněž projekce filmů Okresní přebor a Alois Nebel, kterou připravuje Zábřežská kulturní na 14. a 21. srpna v amfiteátru před zámkem. organizátor akce Jan Mlčoch. V kulturáku přijímají přihlášky do tanečních sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně závěrečné kolony činí stejně jako v minulých letech korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru nebo kanceláři kulturního domu (tel , , nebo na Kapacita kurzu tanečních je omezena, po loňské zkušenosti proto doporučujeme podat přihlášku a současně uhradit kurzovné co nejdříve, uvedla Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní. Spirituál kvintet rozezněl Barborku Pouhé tři dny po koncertu Václava Hudečka a Martina Hrocha nabídl kostel sv. Barbory další dávku vynikající hudby. V neděli 16. června se zde na koncertu připraveném Zábřežskou kulturní a občanským sdružením sv. Barbora představila folková skupina Spirituál kvintet. Už třiapadesát let hrající Spirituáli předvedli především tradicionály, které dokonale zapadly do nedělního večera i prostředí potemnělé Barborky. Návštěvníci, kteří stejně jako ve čtvrtek zcela zaplnili kostel, se mohli zaposlouchat do starých i zbrusu nových písní skupiny, zazněly i nově otextované starší písně. Zajímavá byla režie večera. Po úvodním slovu zakladatele a uměleckého vedoucího Jiřího Tichoty se představovali v skladbách jednotliví členové a hudební generace, které se za léta působení ve Spirituál kvintetu vytvořily. Výsledkem byla pestrá kompozice propojená vynikajícími českými texty, duchem samotných tradicionálů a v neposlední řadě pěveckými výkony. Bouřlivý ohlas diváků odpovídal mimořádnosti koncertu a potvrdil, že naše nejznámější a nejoblíbenější folková kapela má i přes obdivuhodnou historii před sebou skvělou budoucnost. (mk) Změna provozní doby muzea Ve snaze maximálně vyjít vstříc zaměstnaným návštěvníkům a jejich rodinám změnilo šumperské Vlastivědné muzeum provozní dobu na svých zařízeních. Muzeum v Zábřehu tak má od 1. června nově otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od do 17 hodin, stejně tak i muzea v Šumperku a Mohelnici. Ke změně došlo i v Lošticích, kde je provozní doba od středy do neděle od 9 do 12 a od do 17 hodin. Pouť v Ráječku V pátek 5. července slaví náš národ památku zakladatelů českého písemnictví sv. Cyrila a Metoděje. Kaple v Ráječku je zasvěcená právě těmto apoštolům slovanských národů. Poutní slavnost začne v Ráječku v 11 hodin liturgií, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan, dnes profesor liturgiky na CMBF v Olomouci P. František Kunetka. Slavnost pořádaná za podpory města bude až do nočních hodin pokračovat v hasičském areálu v Ráječku tradičním Sousedským posezením. Pro děti bude kromě skákacích atrakcí také připravena klauniáda či balónková show. Pro všechny kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu či bohatá tombola. Sváteční odpoledne zpestří skupina Mirox ze Šumperka. Slavnost pak ve hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny Fire & Light. Vernisáž Klapkařů oživila módní přehlídka Díla hned šesti tvůrců představila ve čtvrtek 6. června Galerie Tunklův dvorec. Umělce zde vystavující spojuje účast na Filmové klapce, akci doprovázející zlínský filmový festival. Jeho organizátoři zašlou výtvarníkům klasické klapky, které se vrací v podobě uměleckého díla. Po vystavení jsou v rámci festivalu vydraženy a prostředky využity na podporu studentské filmové tvorby. Zlínské filmové klapky jsou dnes vystavovány po celém světě, přizvání k jejich tvorbě je prestižní záležitostí a studentům přinesly již přes devatenáct milionů korun. Při této příležitosti se sešlo i šest Klapkařů vystavujících v Zábřeze Alena Ciková, Libuše Matulová, Ivana Pavlišová, Břetislav Slouka- Bellini, Vladimír Halla a v neposlední řadě zábřežskému návštěvníkovi dobře známý Jaroslav Minář. Výstava tvůrců, jenž spojil jeden projekt, který nastartoval dlouhodobou spolupráci a přátelství, tak přinesla velmi pestrou a kvalitní nabídku. Uvolněnou atmosféru v Tunklově dvorci doplnila díla žáků výtvarného oboru zábřežské ZUŠ v minigalerii a především speciální představení, veselá módní přehlídka nazvaná Děti květin. Na tu děti modely samy vytvořily i předvedly před zaplněným výstavním sálem (na snímku). (mk)

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 13/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 28. června Hospoda Na Kovárně Restaurace V Zatáčce TRADIČNÍ PŮLSILVESTR NA KOVÁRNĚ Bohaté občerstvení, tombola, skákací hrad pro děti zdarma. K tanci i poslechu hraje skupina Menhet. Hospoda Na Kovárně, 17:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY ÓČKO PÁRTY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný TENKRÁT NA ZÁPADĚ Western/dobrodružný, přístupno od 12 let, titulky, Itálie/USA 1968, 166 min. NOVĚ RESTAUROVANÁ A DIGITALIZOVANÁ VERZE. Kino Retro, 20:00, 70 Kč MEGA DISCO OPEN AIR PARTY Diskotéka pod širým nebem, obří laserová show. Oslava konce školního roku a přivítání prázdnin! Plavecký areál Zábřeh, 21:00 2:00, 50 Kč Sobota 29. června KOUTY NAD DESNOU VODOPÁD NA PONIKLÉM POTOCE Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD 7:11 Naplaveniny Restaurace V Zatáčce Neděle 30. června Pondělí 1. července Středa 3. července Pátek 5. července SDH Ráječek 7 A PŮL FEST INEKAFE, MŇÁGA A ŽĎORP, MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY A DALŠÍ Jubilejní 10. ročník multižánrového hudebního open air festivalu. Více informací na a na Facebooku. Plavecký areál, 15:00 2:00, předprodej 220 Kč, v den akce 320 Kč VÍTÁNÍ LÉTA NA SKALIČCE Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, posezení a taneční zábava. Areál hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00 1:00, vstupné dobrovolné PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY DJ FEDDY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta Kino Retro, 20:00, 150 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM JESENÍKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz na zastávce poliklinika, 6:20 FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních produktů. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2013, 90 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč PŘÍBĚH MÉHO SYNA Drama/historický, přístupno od 15 let, titulky, Itálie/Chorvatsko 2012, 127 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč POUTNÍ SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 11:00 slavnostní mše svatá - kaple Ráječek. Odpoledne bohatý program pro děti, soutěže, hry, skákací hrad. Po celou dobu akce občerstvení zajištěno. Hasičský areál Ráječek, 12:00 24:00 PAŘBA NA TŘETÍ Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 100 min. Kino Retro, 18:30, 80 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 140 Kč Sobota 6. července MALÁ MORÁVKA STARÁ VES Vycházka. Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 21:00, 120 Kč Úterý 9. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM HRADEC NAD MORAVICÍ Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:50 Středa 10. července JAK VYCVIČIT DRAKA 3D Animovaný/komedie/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, USA 2010, 94 min. Kino Retro, 17:30, 60 Kč Čtvrtek 11. července SK TPT Zábřeh STAR TREK: DO TEMNOTY 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 21:00, 130 Kč BRANNÁ - PASÁK Naučná stezka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MODRÁ VELEHRAD Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Pátek 12. července BLING RING: Jako VIPky Krimi/drama, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 90 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč MEGA OPEN AIR PARTY Profi DJs, laser show. Plavecký areál Zábřeh, 20:00 PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Noční trasa: 50 km. Kontakt: Jana Kubíčková, , Start: Katolický dům, 20:00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ Thriller, přístupno od 15 let, titulky, Thajsko/Dánsko/Francie/Švédsko Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 13. července PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Trasa: 11, 15, 25, 35 a 50 km. Cyklotrasy: 20 a 45 km. Start: Katolický dům, 6:00 9:00, PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM PRAHA Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:00 Úterý 16. července DOLNÍ LIPOVÁ NAUČNÁ STEZKA JOHANNA SCHROTTA Vycházka. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:33 BUĎ FIT Moderní cvičení pro všechny - aqua-aerobic, aquazorbing. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16:00 METEORA Drama, přístupno od 12 let, titulky, Německo/Řecko/Francie PODFUKÁŘI Thriller/krimi, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MILOTICE Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Středa 17. července REVIVAL / NA PIVO S MIRKEM KROBOTEM Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Po filmu netradiční beseda s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem na dvorečku kina. Občerstvení z minipivovaru Kolštejn (v ceně vstupenky) a grilovaná klobása za lidovku. Kino Retro, 18:00, 120 Kč PARNÍ LUCIE / LUCIE A DAVID KOLLER REVIVAL Koncert pod otevřeným nebem, na němž zazní nejen nejznámější songy kapely Lucie a Davida Kollera. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 20:00, vstupné dobrovolné Čtvrtek 18. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM ČECHY POD KOSÍŘEM Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:30 Pátek 19. července Sobota 20. července SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Zábavné sportovní odpoledne, soutěže a hry pro děti. Pořádáno ve spolupráci s Hasiči Zábřeh. Restaurace U Rytíře (Severovýchod), 13:00, vstup volný NEŘÍZENÉ STŘELY Komedieromantický, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM KOKOŘÍN POKLIČKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 5:15 ŠTÍTY RYBNÍK SYCHROV HORNÍ STUDÉNKY BOHUTÍN Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček. Odjezd ATB Valová, 9:35 WELZLŮV KVADRIATLON Po celou dobu zajištěn doprovodný program a občerstvení. Více informací na Areál loděnice Zábřeh, start 12:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč, děti 135 Kč PACIFIK RIM: ÚTOK NA ZEMI 3D Akční/sci-fi/dobrodružný, přístupný, titulky, USA Kino Retro, 21:00, 130 Kč Středa 24. července RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 130 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč ACOUSTICA Slavné rockové hity v netradičním pojetí akustických nástrojů. Pecky Ozzy Osbourna, Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, U2 a dalších. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 19:00, vstupné dobrovolné MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Pátek 26. července UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. HURÁ NA FRANCII Komedie, přístupno od 12 let, dabing, Francie 2013, 97 min. Kino Retro, 21:00, 120 Kč Kino Retro, 17:30,130 Kč Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 27. července RAMZOVÁ PAPRSEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM Vycházka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 MEMORIÁL FRANTIŠKA POHLA VI. ročník turnaje v malé kopané na umělém trávníku. Multifunkční hřiště na Skaličce, 7:45, 1000 Kč VODNÍ HRÁTKY Aktivní program ve vodě pro děti i dospěláky, aquazorbing, podvodní skútry, dovednostní aktivity. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16: LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALIČKA Svěcení praporu v místní kapli, vernisáž výstavy Stoletá cesta SDH Skalička v prostorách zámku. V parku atrakce pro děti, bohaté občerstvení, živá hudba. Zámek Skalička, 14:00 OSAMĚLÝ JEZDEC Western/akční/dobrodružný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 151 min. Kino Retro, 18:00, 120 Kč R. I. P. I. D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D Akční/komedie/krimi, přístupno od 12 let, dabing, USA Kino Retro, 21:00, 140 Kč Dne 17. června 2013 jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Čas neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout pana Josefa Puškáše ze Zábřeha. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 17. července Restaurace U Rytíře Občanské sdružení Břeh Naplaveniny SDH Skalička

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

akce 2015 Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz akce 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden únor březen duben LEDEN 3.1. 17.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT HAPPY SMILE Rytířský sál radnice, happy-smile.wz.cz 4.1. 11.00

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív

RAKOVNICKO. kalendář akcí. www.rakovnicko.info. Kde nebudete vědět kam dřív. Rakovnicko. Kde nebudete vědět kam dřív PRAHA RAKOVNICKO Kde nebudete vědět kam dřív kalendář akcí HISTORICKÉ SLAVNOSTI, SYMPOZIA, DIVADELNÍ A HUDEBNÍ FESTIVALY, CYKLISTICKÉ AKCE, JARMARKY ŘEMESEL ATD. 2009 Řezbářské sympozium v Přílepích Rakovnicko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013

KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 KULTURA A SPORT 2013 Stručný přehled hlavních společenských, kulturních a sportovních akcí v Klatovech v roce 2013 LEDEN 1. ledna PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 2013 Náměstí Míru, začátek v 17.00 hodin. 15. ledna

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka 20.02.2013 - Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka

Více

Zajímavosti v našem okolí

Zajímavosti v našem okolí Zajímavosti v našem okolí Přepadávací vodní nádrž Dlouhé stráně - exkurzi nutno dopředu objednat na těchto tel. číslech: 602 322 244, 585 283 282 - exkurze probíhají denně od 8-15 hodin (včetně víkendů

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p.

Slavnosti Pernštejnského panství 2012. 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM. 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. Slavnosti Pernštejnského panství 2012 5. - 8. července KULTURNÍ PROGRAM NEDVĚDICE U RYBNÍKA Pořadatel Městys Nedvědice 5.7. ČTVRTEK 18:30 THE MORIBUNDUS -koncert skupiny při Gymnáziu Bystřice n.p. 20:00-01:00

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

leden 2015 ChomutovA Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz

leden 2015 ChomutovA Program akcí města www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz leden 2015 Program akcí města ChomutovA www.chomutov-mesto.cz www.echomutov.cz výstavy VÝSTAVY 1. 31.1. Po Ne 9.00 16.00 EVROPOU Z JIHU NA SEVER výstava fotografií Martina a Ondry Pelánkových. PZOO, tel.:

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihovna Děčín Knihovna pro všechny (???) Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel MěK Jak to celé začalo Od počátku 90-tých let žádosti o novou knihovnu První skutečné záměry v r. 2007 1. projekt ve tvaru

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

8. SPAIN TROPHY 2015

8. SPAIN TROPHY 2015 HONEYTOUR SPORTS s.r.o. Štětínská 341/38 181 00 PRAHA 8 TEL/FAX. 00420 233 550 495 MOBIL 604 762 384 honeytour@quick.cz www.honeytour.cz 8. SPAIN TROPHY 2015 Místo konání: ŠPANĚLSKO Costa Maresme, Costa

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více