Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013"

Transkript

1 Číslo 13/2013 vydáno dne Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu 19. června rozhodli na svém zasedání zábřežští zastupitelé. Problém, kam přemístit Krasohled, se přitom táhne již řadu měsíců. Dům dětí dosud přechodně sídlil v někdejší Masarykově škole. Ta má být zrekonstruována pro potřeby základní umělecké školy poté, co se městu podařilo získat prostředky potřebné na deset let připravovaný projekt. Z původních variant se nakonec jako nejvhodnější ukázaly tři přemístění DDM na ZŠ B. Němcové, ZŠ Severovýchod, nebo do Katolického domu. Ani jedna z možností ale na zasedání zastupitelstva 17. dubna neprošla, marná byla i snaha starosty Františka Johna, který svolal mimořádné zastupitelstvo na 22. května. Zastupitelé se k přemístění domu dětí sešli také dvakrát na pracovním neveřejném jednání, opakovaně o problému jednala rada města. Argumenty ředitelů obou zařízení byly obdobné, oba odmítli přistěhování DDM především z důvodu omezení kapacit jimi spravované školy. Obdobně by bylo nutné investovat do úprav každého z objektů, aby potřebám DDM vyhovoval, zvažovala se i naplněnost obou zařízení. Složité rozhodování zastupitelů nakonec nejlépe odráží konečný výsledek až napotřetí se podařilo rozhodnout, a to nejnižším možným počtem jedenácti hlasů. V Krasohledu si tak mohli konečně oddechnout. Dům dětí, stejně jako ZŠ B. Němcové, ale čekají hektické prázdniny. Kvůli neustálému protahování definitivního rozhodnutí se musí stěhování včetně stavebních a dalších úprav naplánovat a provést během letních prázdnin. Vedení školy, která přijde o jeden pavilon, tak musí rozhodnout o přestěhování několika kmenových tříd, odborných učeben a družiny. Podle vyjádření ředitele školy Pavla Nimrichtra zde ztratí dosavadní zázemí Mateřské a rodinné centrum Hnízdo. Uvolněný pavilon také čekají stavební úpravy pro potřeby domu dětí a vybudování přístupové komunikace, náklady jsou odhadovány na více než půl milionu korun. (mk) Další číslo zpravodaje vychází 24. července. Provoz na radnici o prázdninách omezí opravy Z důvodu rekonstrukce topení a změny tepelného média v budově městského úřadu na Masarykově náměstí (zámek) bude v období července a srpna omezen provoz jednotlivých oddělení a odborů. Podle nových informací dochází v již stanoveném harmonogramu k následujícímu upřesnění: 22. července 6. srpna: Odbor vnitřních věcí, sekretariát, starosta a místostarosta. 5. srpna 16. srpna: Pokladna, podatelna a odbor občanskosprávní (cestovní pasy, občanské průkazy a ohlašovna trvalého pobytu). 8. července 24. července: Matrika. Charitativní cyklotour dorazila i do Zábřeha Ve čtvrtek 13. června zavítal v rámci 4. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem cyklistický peloton také do Zábřeha. V rámci průjezdu účastníků proběhlo krátké setkání na Masarykově ná- 1. července 10. srpna: Obřadní síň. V závislosti na probíhajících stavebních úpravách není vyloučena případná změna uvedených termínů. Městský úřad proto žádá občany, aby přizpůsobili vyřizování svých záležitostí omezenému provozu MěÚ, a to zejména občanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na plánované dovolené. Pokladna a podatelna bude k dispozici na II. správní budově na náměstí Osvobození 15. Jako obřadní síň pro uzavírání manželství bude město v době rekonstrukce po dohodě využívat prostory městského muzea. městí s představiteli města a žáky zábřežských základních škol. Veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem, jejíž trasa vede z Aše do Velehradu, se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Jejím hlavním cílem je oslovit veřejnost, upozornit ji na problémy nemocných dětí a v neposlední řadě získávat finanční prostředky do nadace Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka, která podporuje malé pacienty a jejich rodiny. Poslanci jednali se starostou i podnikateli V pondělí 10. června na pozvání starosty Františka Johna navštívili Zábřeh poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Olomoucký kraj. Dolní sněmovnu zastupovali Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka. Přivítání delegace proběhlo v zámku na Skaličce, kde se zástupci sněmovny setkali se starostou a majiteli zámku Kamilem Pilkou a Patrikem Petríkem. Ti nejen návštěvu provedli po zámečku, ale informovali hosty i o jeho náročné rekonstrukci a záměrech do budoucnosti. V následné diskuzi se hovořilo zejména o možnostech dotační politiky z operačního programu životního prostředí na revitalizace v titulech Brownfields. Poté se delegace přemístila do areálu firmy Sulko, kde měla možnost setkat se s managementem a nahlédnout do zrekonstruované výrobní haly (na smínku). Hlavním účelem návštěvy poslanců bylo setkání s podnikateli, které se uskutečnilo na radnici. Vedle poslanců se schůzky s téměř desítkou jednatelů a manažerů zábřežských firem účastnil i bývalý šumperský senátor Adolf Jílek. Cílem setkání bylo navázání dialogu a upozornění poslanců na palčivá témata podnikatelského sektoru, jako jsou časté legislativní nedostatky komplikující podnikání. Z téměř dvouhodinové diskuze zaslouží pozornost také řada kritických připomínek k sociální reformě, neadekvátní finanční požadavky absolventů, ale i mezinárodní problematika ochrany práv a svobod. Železniční jízdní řád lze připomínkovat Správa železniční dopravní cesty předložila Olomouckému kraji návrh nového jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období roku 2013/2014. Tento návrh je zveřejněn na webových stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje příspěvkové organizace v sekci Jízdní řády. Informace z města Jde o pracovní materiál, který bude na základě podnětů a výše finančních prostředků ještě upravován. Obce a města mohou zasílat své připomínky do 12. července 2013, jejich prostřednictvím se k jízdnímu řádu mohou vyjadřovat i jednotliví občané. Připomínky k návrhu je možné uplatnit i na adrese Lávku u Rafandy čeká rekonstrukce. Ve dnech 29. července až 6. srpna bude uzavřena lávka přes Sázavu u Rafandy. Důvodem je oprava lávky spočívající ve výměně třetiny dřevěných hranolů mostovky, zbývající hranoly budou naimpregnovány a otočeny. Při této příležitosti dojde také k natření ocelové konstrukce pod hranoly. Svoz odpadů ve svátek. EKO servis Zábřeh oznamuje občanům města, že svoz komunálního odpadu z domácností ve svátek 5. července nebude prováděn. Náhradním termínem bude čtvrtek 4. července. Oddělení životního prostředí informuje. Město Zábřeh nabízí pro své občany zdarma zpětný odběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Sběrný box je umístěn v přízemí budovy městského úřadu na náměstí Osvobození 15 a bude umístěn i ve sběrném dvoře společnosti EKO servis Zábřeh na ulici Dvorská 19.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 13/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání v úterý 11. června usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Uložila starostovi města jednat se společností Vodohospodářská zařízení Šumperk o obsahu smlouvy o podmínkách realizace projektu na rekonstrukci a doplnění kanalizace podle návrhu města Zábřeh. Schválila změnu termínu dokončení chodníku na Havlíčkově ulici do 31. července a realizaci stavby v omezeném rozsahu, tj. pouze vybudování nového chodníku. Schválila prodej služebního automobilu Škoda Fabia společnosti Auto Hlaváček. Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků (u marketu Albert, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, u marketu Billa, v ulici Na Vyhlídce, Na Nové, na Skaličce u obchodu, na Valové, na parkovišti u Motelu, v Ráječku na ulici Obránců míru, u ZŠ Severovýchod) společnosti Dimatex CS, pro účely umístění deseti kontejnerů na použitý textil. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu Zábřeh křižovatka Bezručova x Dvorská a vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci této akce. Odsouhlasila výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o podmínkách pro pořádání veřejných kulturních akcí, a to pro akce Kino mezi paneláky, Dětský den pořádaný společností MBG spol. s r. o., Welzlův cyklomaraton a Welzlův kvadtriatlon. Vzala na vědomí petice občanů ve věci zrušení povinnosti platit poplatek za komunální odpad z nemovitostí splňující definici stavby určené k individuální rekreaci. Václavovští hasiči slavili V sobotu 15. června si sbor dobrovolných hasičů ve Václavově připomněl 120. výročí svého založení. Oslavy významného mezníku své dlouholeté činnosti hasiči připravili i pro širokou veřejnost. Jejich součástí tak byly ukázky historické i současné hasičské techniky, kulturní program a ocenění příslušníků sboru za jejich práci. Ty členům SDH Václavov předal starosta František John spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti vyrazily na ekostezku V úterý 18. června uspořádal EKO servis Zábřeh ve spolupráci s domem dětí a mládeže Krasohled akci nazvanou Ekostezka s EKO servisem. Jednalo se o zábavně vzdělávací vycházku městem určenou převážně pro děti z mateřských a základních škol, jejímž cílem bylo předat zábavnou formou informace o odpadech. Předškoláci a žáci se na jednotlivých stanovištích seznamovali s různými druhy odpadů, plnili při tom úkoly a získávali tak znalosti, jak daný odpad třídit. Akce byla zakončena návštěvou Separexu, kde si účastníci prohlédli areál a seznámili se s tím, jak probíhá třídění a zpracování odpadu. Také v areálu firmy byly připraveny pro účastníky soutěže a zábavné hry. Akce Člověk člověku zvala tentokrát do ZOO Již dvanáctý ročník akce Člověk člověku uspořádala v úterý 18. června Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Sportovně zábavné dopoledne určené lidem s handicapem již tradičně proběhlo na hřišti ZŠ Severovýchod. Pro příchozí, tedy hlavně uži- Úspěšní žáci převzali na radnici ocenění Ve středu 12. června zamířili na radnici nejúspěšnější žáci zábřežských základních škol. V obřadní síni je přivítal starosta František John. Ten vybraným žákům předal pamětní listy nejen za výborný prospěch, ale i za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Na radnici se tak představili úspěšní hodnotitelé olympiád, nadějní sportovci i mladí umělci. Smyslem již tradiční akce je kromě samotného ocenění právě zviditelnění těchto mladých osobností a talentů v různých oborech. Po slavnostním předání pamětních listů bylo pro žáky připraveno PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: SULKO S. R. O. Firma Sulko s. r. o. byla založena roku 1993 jako ryze česká rodinná společnost zabývající se výrobou a montáží oken a dveří. Svůj úspěch staví především na tradičních hodnotách i kvalitních a technologicky vyspělých produktech. V současné době je firma obchodně-marketingovou společností zaměřující se na prodej výrobků a od roku 2008 se řadí mezi lídry na českém trhu. Své výrobky expeduje od roku 1996 do Německa, poté do Belgie a Švýcarska s tím, že se možnosti pro export výrobků do zahraničí stále rozvíjí. Společnost Sulko s. r. o. zaměstnává celkem 189 zaměstnanců. Majitelem společnosti je Ing. Libor Suchánek, který zastává názor, že šéfovat může ten, kdo rozumí lidem. Na jakých významných projektech vaše firma spolupracovala a jaké výrobky nabízí? Firma jako první v České republice začala měnit okna v panelových domech a jako první spolupracovala na montáži zabraňující zaplísnění rohů. Dále jsme měli možnost podílet se na velkých projektech v Orlové a v Liberci. Přibližně v roce 2008 jsme vyvinuli unikátní kompozitní materiál (profily vyztužené skelnými vlákny) a od roku 2011 nabízíme zákazníkům ojedinělý systém větrání, kdy i při zavřeném oknu dochází v místnosti k výměně a zároveň ohřevu vzduchu, což oceňují zejména ve školských zařízeních. Naším hlavním produktem je ucelený systém řešení otvorových výplní (plastové, hliníkové i dřevěné) a mezi další naše výrobky se řadí dnes velmi žádané individuální posuvné dveře či rozměrné okenní prvky. Jsme vybaveni technologií pro výrobu oken různých tvarů či barev. Dokážeme vyrobit okno např. kulaté a z každé strany jinak barevné. Při výrobě klademe velký důraz na přísnou mezioperační a následnou výstupní kontrolu, která zaručuje výrobkům bezproblémovou funkčnost. Naše produktové portfolio je vatele sociálních služeb, klienty sociálních zařízení, denních stacionářů a speciálních škol z Olomouckého a Pardubického kraje, připravily studentky třetího ročníku výchovné a humanitární činnosti a sociální péče rozmanité výtvarné činnosti, skládačky, omalovánky a rébusy, ale také nejrůznější sportovní disciplíny. Akce Člověk člověku je každoročně tematicky laděna, v předchozích letech se nesla například v duchu řemesel, westernu, cirkusu atd. Pro letošní ročník zvolili studenti téma Návštěva ZOO, a tak návštěvníci mohli soutěžit na dvanácti stanovištích u opic, tučňáků, žiraf a dalších zvířat. občerstvení, malé poděkování za jejich mimořádnou aktivitu v právě končícím školním roce. velmi rozsáhlé, jsme schopni připravit ve velmi krátkém časovém úseku zakázku na míru. Na čem si Vaše firma zakládá? Zakládáme si zejména na přístupu k zákazníkovi a na stavění své image na trhu. Klademe důraz na poctivý a profesionální přístup v každém kroku výroby a montáže našich produktů. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Podle mého názoru je to bezesporu vnitřní síla a energie. V oblasti podnikání musí být člověk velmi aktivní, vzdělávat se a jít neustále směrem kupředu. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? Celý život je o určité rovnováze tří pilířů zdraví, rodina a práce. Tyto pilíře úzce souvisí i s časem. Člověk musí nejdříve hodně pracovat, aby pro rodinu vytvořil zázemí, ale s přibývajícím věkem se musí ohlížet a pečovat o své zdraví. Jak byste zhodnotil chod společnosti, čekají vás nějaké změny? V dnešní těžké době se podnikatelé musí snažit, aby jejich firma a výrobky byly konkurenceschopné. Snažíme se společnost a její chod zefektivnit, aby mohla dlouhodobě působit na trhu. Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům výrobky, na které se budou moci spolehnout a které přispějí většímu komfortu jejich bydlení. Do budoucna bychom rádi obstáli i na náročných zahraničních trzích. Čtvrtý Welzlův kvadriatlon startuje 20. července Běh, plavání, jízda na in-line bruslích a nakonec i na kole čeká na závodníky čtvrtého ročníku Welzlova kvadriatlon, který startuje v sobotu 20. července ve 12 hodin od zábřežské loděnice. Zúčastnit se mohou jak profesionální sportovci, tak amatéři a široká veřejnost. Novinkou letošního ročníku bude měření času pomocí čipů, které závodníci obdrží při prezenci, což zrychlí vyhodnocování výsledků a zamezí nepřesnostem. Závod i tentokrát budou snímat pozemní i letecké kamery a jeho třicetiminutový záznam odvysílá ve svém hlavním čase ČT4. Pro děti je připravena řada atrakcí, chybět nebude nafukovací hrad či dětský koutek pro nejmenší. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, kteří se mohou těšit na bohatý doprovodný program až do časných ranních hodin. Po celou dobu závodu bude přichystáno bohaté občerstvení, rožněné sele, uzené klobásy či guláš. Bližší informace na cz, kde mají zájemci ještě stále možnost se do závodu přihlásit. Startovné dle termínu úhrady od 200 do 490 Kč. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Nemalou práci nejen s bezdomovci měli v květnu strážníci městské policie. Mimo jiné museli řešit následující případy: V sobotu 11. května ve dvě hodiny v noci zaregistrovala hlídka na Masarykově náměstí vozidlo, které se pohybovalo značně nestandardně do silnice vyjelo přes zatravněný pás a obrubníky, a po najetí na komunikaci pokračovalo na protilehlý zatravněný pás. Hlídka ve vozidle zajistila dvě ženy. Řidička se marně snažila přemístit na místo spolujezdce a už po prvních slovech bylo jasné, že za volant neusedla střízlivá. To potvrdila i orientační zkouška dechu, která ukázala nemalou hodnotu 2,77 promile alkoholu. Po zjištění těchto skutečností si celý případ převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Nic jiného než přivolat strážníky nezbylo ve středu 15. května pracovníkům prodejny Albert. Zákazníky marketu totiž obtěžoval páreček neodbytných bezdomovců. Ty nezklidnila ani hlídka, kterou podnapilá žena častovala nadávkami a napadla i svého druha, kterému rozházela po chodníku obsah batohu. Při tom se oba nezapomněli posilovat krabicovým vínem. Žádost, aby se odebrali pryč, svérázně vyřešil muž, který svou družku začal za vlasy smýkat po chodníku a bít. Protože ani po upozornění nepřestal, nezbylo strážníkům než použít donucovacích prostředků. O dva dny později musela hlídka uklidnit dalšího z bezdomovců, který na Nerudově ulici pokřikoval vulgárně po kolemjdoucích a uklidnil se až po příjezdu městské policie. Do třetice se po stopách bezdomovců strážníci vydali 20. května, kdy se z pozemku ZŠ Školská ztratil postřikovač. Hlídka okamžitě provedla kontrolu místních sběren a ve sběrně na Olomoucké ulici zadržela muže, který právě demontoval odcizené zařízení. To bylo ihned vráceno škole. Pachatel bude řešen za přestupek proti majetku.

3 Zábřeh 13/2013 INZERCE strana 3 Opět otevřená letní zahrádka v Zatáčce naproti vlakovému nádraží v Zábřehu - otevřeno denně od 10 hod. zve na pořádnou PŘEDPRÁZDNINOVOU PÁRTY v pátek od 18 h. Óčko PÁRTY a sobotu od 18 h. DJ FEDDY vstup volný Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem.

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 13/2013

5 Zábřeh 13/2013 KULTURA strana 5 Trubači Zábřeh zvítězili ve Křtinách Po roční pauze se Trubači Zábřeh opět zúčastnili národní trubačské soutěže, která se konala v sobotu 8. června, tentokrát ve Křtinách u Brna v okolí nádherného barokního kostela a zámku. Kostel Panny Marie patří mezi nejstarší poutní místa u nás a bývá také nazýván Perlou Moravy. Zábřežští trubači soutěžili v prestižní kategorii loveckých rohů Es ladění. Za předvedení velmi náročné skladby sklidili bouřlivé ovace od trubačských kolegů a od poroty získali zasloužené první místo. Devadesát let od návratu pobělohorských exulantů Před devadesáti lety se čtrnáct rodin potomků českých pobělohorských exulantů usadilo v Zábřehu v takzvaném Velkém dvoře. Vrátili se po více než dvousetletém exilu z polského Zelowa, kam se vystěhovali v 17. století kvůli pronásledování pro svou evangelickou víru. Slavnostní připomenutí tohoto návratu se uskutečnilo 9. června nejprve dopoledne při slavnostních bohoslužbách v evangelickém kostele v Hrabové. Při těchto bohoslužbách kázal synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Odpoledne následovaly vzpomínky a přednášky v evangelickém sborovém domě v Zábřehu. Účastníky pozdravil i starosta František John, který stejně jako Joel Ruml vyzdvihl, že po celou dobu emigrace si české rodiny uchovaly jazyk, tradice i víru. Návštěvníci si Mumraj užili Zcela nový festival nazvaný Moravský mumraj se zřejmě přidá po bok pravidelně pořádaných kulturně společenských akcí v Zábřehu. V sobotu 15. června si totiž přišlo na zábřežské koupaliště poslechnout irskou, skotskou a dobovou muziku bezmála 400 lidí a mnozí si zde také řádně zaskotačili. Přilákala mě především sestava kapel, která se jen tak nevidí, přiznala hlavní důvod své návštěvy festivalu Zuzana Kováčová, která se na Moravský mumraj neváhala rozjet až z Bratislavy. Na příští ročník pozveme zřejmě více stánků a propracujeme výzdobu areálu, už teď plánuje vylepšení festivalu hlavní Galerie v Retru patří vlakům Výstavu úzce spojenou s historií železniční dopravy nejen na Šumpersku a Zábřežsku nabízí k návštěvě od úterý 18. června galerie kina Retro. Výstavu tvoří fotografie vlaků Zdeňka Morávka. K vidění je celá řada snímků historických lokomotiv, většina z nich zasazených do zajímavých přírodních a krajinných scenérií. Úvod výstavy patřil videosnímku Zdeňka Morávka o jedné z jízd historických vlaků na poslední české zubačkové trati, následovala živá debata o historii vlaků či dějinách železniční dopravy. Na zahájení výstavy se stylově spolupodíleli i členové kroužku železničních modelářů při DDM Krasohled. Ti v galerii Retra představili model železnice i s několika druhy vlaků a vagonů. Výstava fotografií vlaků je v Retru k vidění až do konce prázdnin. (mk) Bravo Zábřeh završil koncert virtuózního Václava Hudečka Mimořádným koncertem vyvrcholila ve čtvrtek 13. června koncertní sezóna cyklu Bravo Zábřeh. Divákům, kteří do posledního místa zaplnili kostel sv. Barbory, se na něm představil světoznámý houslista Václav Hudeček. Na cembalo jej doprovázel Martin Hroch nejen uznávaný hudebník, ale i motor úspěšného cyklu Bravo Zábřeh. Vtipného a pohodového zahájení koncertu se zúčastnila také manželka Václava Hudečka, herečka a spisovatelka Eva Hudečková. Poté už patřilo pódium duu H+H a jeho nástrojům. Jak housle, tak cembalo pocházejí ze 17. století, tedy období baroka, jehož hudbě se koncert věnoval. Návštěvníci tedy měli možnost zaposlouchat se do skladeb světoznámých velikánů barokní hudby G. F. Händela či J. S. Bacha. Mistrná interpretace jeho Ave Maria si, stejně jako další skladby, vysloužila vřelý potlesk. Došlo i na díla o něco méně známých Světovou premiéru bude mít nová komedie Alice Nellis Revival na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde ji první diváci uvidí 5. července. V kinech pak film poběží od 11. července a již ve středu 17. července ho do Zábřehu přiveze představitel jedné z hlavních rolí a absolvent zábřežského gymnázia Miroslav Krobot. Cítím se jako drsný Zábřežák, i když jsem do pěti let žil ve Vyšehoří. Rodiče měli taky chatu u Drozdovské Pily a já se do tohoto kraje často vracím. V Jedlí mám chalupu, kterou už třicet let spravuju, popsal svůj vztah k Zábřehu a jeho okolí při loňské návštěvě města Miroslav Krobot. Ten vstoupil do širšího povědomí veřejnosti až před několika lety jako herec. Diváci si jej zamilovali například jako jednoho z řidičů v Účastnících zájezdu, a zejména pak v roli osamělého výpravčího Aloise Nebela ve stejnojmenném filmu natočeném originální technikou animace. V Revivalu hraje jednoho z kamarádů, jejichž rocková skupina se před mnoha lety rozpadla a kteří se rozhodli pokusit o její Už od začátku června přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a společenského chování. Ty jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha, ale i Šumperka a Mohelnice. První taneční lekce se uskuteční 24. září. Výuce tanců bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý 17. září. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního autorů J. B. N. Royera, G. Tartiniho a také českého skladatele a houslového virtuóza Františka Bendy. Závěrečný koncert sezóny s mimořádnou hudební kvalitou i nábojem skvěle završil nový hudební projekt Bravo Zábřeh. Ten v deseti koncertech svého prvního ročníku přinesl nejen velmi kvalitní hudební nabídku, ale po zásluze se setkal i s kladným ohlasem veřejnosti. Ta už se může těšit na další prestižní koncerty, sezónu 2013/2014 zahájí už 5. zaří vystoupení Wihanova kvarteta. (mk) Kino zve na Revival a na pivo s Mirkem Krobotem velkolepý comeback. Účast Miroslava Krobota na zábřežské premiéře filmu Revival máme potvrzenou. Beseda s ním se tentokrát uskuteční netradičně pod otevřeným nebem, a to na dvorečku kina Retro. Chybět nebude ani nabídka občerstvení v podobě piva z kolštejnského minipivovaru a grilovaných domácích klobásek, prozradila vedoucí kina Věra Smrčková. Součástí akce s názvem Na pivo s Mirkem Krobotem bude i koncert revivalové skupiny Parní Lucie, který vypukne ve 20 hodin v amfiteátru před zámkem na Masarykově náměstí. Zábřežskou premiéru filmu Revival uvede Retro 17. července od 18 hodin, vstupné činí 120 korun. Majitelům vstupenky nabídneme po filmu zdarma ochutnávku nového piva Bran a také návštěvu koncertu revivalu kapely Lucie, doplnila Smrčková. Připomenutím hereckého umění Miroslava Krobota bude rovněž projekce filmů Okresní přebor a Alois Nebel, kterou připravuje Zábřežská kulturní na 14. a 21. srpna v amfiteátru před zámkem. organizátor akce Jan Mlčoch. V kulturáku přijímají přihlášky do tanečních sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně závěrečné kolony činí stejně jako v minulých letech korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru nebo kanceláři kulturního domu (tel , , nebo na Kapacita kurzu tanečních je omezena, po loňské zkušenosti proto doporučujeme podat přihlášku a současně uhradit kurzovné co nejdříve, uvedla Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní. Spirituál kvintet rozezněl Barborku Pouhé tři dny po koncertu Václava Hudečka a Martina Hrocha nabídl kostel sv. Barbory další dávku vynikající hudby. V neděli 16. června se zde na koncertu připraveném Zábřežskou kulturní a občanským sdružením sv. Barbora představila folková skupina Spirituál kvintet. Už třiapadesát let hrající Spirituáli předvedli především tradicionály, které dokonale zapadly do nedělního večera i prostředí potemnělé Barborky. Návštěvníci, kteří stejně jako ve čtvrtek zcela zaplnili kostel, se mohli zaposlouchat do starých i zbrusu nových písní skupiny, zazněly i nově otextované starší písně. Zajímavá byla režie večera. Po úvodním slovu zakladatele a uměleckého vedoucího Jiřího Tichoty se představovali v skladbách jednotliví členové a hudební generace, které se za léta působení ve Spirituál kvintetu vytvořily. Výsledkem byla pestrá kompozice propojená vynikajícími českými texty, duchem samotných tradicionálů a v neposlední řadě pěveckými výkony. Bouřlivý ohlas diváků odpovídal mimořádnosti koncertu a potvrdil, že naše nejznámější a nejoblíbenější folková kapela má i přes obdivuhodnou historii před sebou skvělou budoucnost. (mk) Změna provozní doby muzea Ve snaze maximálně vyjít vstříc zaměstnaným návštěvníkům a jejich rodinám změnilo šumperské Vlastivědné muzeum provozní dobu na svých zařízeních. Muzeum v Zábřehu tak má od 1. června nově otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od do 17 hodin, stejně tak i muzea v Šumperku a Mohelnici. Ke změně došlo i v Lošticích, kde je provozní doba od středy do neděle od 9 do 12 a od do 17 hodin. Pouť v Ráječku V pátek 5. července slaví náš národ památku zakladatelů českého písemnictví sv. Cyrila a Metoděje. Kaple v Ráječku je zasvěcená právě těmto apoštolům slovanských národů. Poutní slavnost začne v Ráječku v 11 hodin liturgií, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan, dnes profesor liturgiky na CMBF v Olomouci P. František Kunetka. Slavnost pořádaná za podpory města bude až do nočních hodin pokračovat v hasičském areálu v Ráječku tradičním Sousedským posezením. Pro děti bude kromě skákacích atrakcí také připravena klauniáda či balónková show. Pro všechny kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu či bohatá tombola. Sváteční odpoledne zpestří skupina Mirox ze Šumperka. Slavnost pak ve hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny Fire & Light. Vernisáž Klapkařů oživila módní přehlídka Díla hned šesti tvůrců představila ve čtvrtek 6. června Galerie Tunklův dvorec. Umělce zde vystavující spojuje účast na Filmové klapce, akci doprovázející zlínský filmový festival. Jeho organizátoři zašlou výtvarníkům klasické klapky, které se vrací v podobě uměleckého díla. Po vystavení jsou v rámci festivalu vydraženy a prostředky využity na podporu studentské filmové tvorby. Zlínské filmové klapky jsou dnes vystavovány po celém světě, přizvání k jejich tvorbě je prestižní záležitostí a studentům přinesly již přes devatenáct milionů korun. Při této příležitosti se sešlo i šest Klapkařů vystavujících v Zábřeze Alena Ciková, Libuše Matulová, Ivana Pavlišová, Břetislav Slouka- Bellini, Vladimír Halla a v neposlední řadě zábřežskému návštěvníkovi dobře známý Jaroslav Minář. Výstava tvůrců, jenž spojil jeden projekt, který nastartoval dlouhodobou spolupráci a přátelství, tak přinesla velmi pestrou a kvalitní nabídku. Uvolněnou atmosféru v Tunklově dvorci doplnila díla žáků výtvarného oboru zábřežské ZUŠ v minigalerii a především speciální představení, veselá módní přehlídka nazvaná Děti květin. Na tu děti modely samy vytvořily i předvedly před zaplněným výstavním sálem (na snímku). (mk)

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 13/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 28. června Hospoda Na Kovárně Restaurace V Zatáčce TRADIČNÍ PŮLSILVESTR NA KOVÁRNĚ Bohaté občerstvení, tombola, skákací hrad pro děti zdarma. K tanci i poslechu hraje skupina Menhet. Hospoda Na Kovárně, 17:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY ÓČKO PÁRTY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný TENKRÁT NA ZÁPADĚ Western/dobrodružný, přístupno od 12 let, titulky, Itálie/USA 1968, 166 min. NOVĚ RESTAUROVANÁ A DIGITALIZOVANÁ VERZE. Kino Retro, 20:00, 70 Kč MEGA DISCO OPEN AIR PARTY Diskotéka pod širým nebem, obří laserová show. Oslava konce školního roku a přivítání prázdnin! Plavecký areál Zábřeh, 21:00 2:00, 50 Kč Sobota 29. června KOUTY NAD DESNOU VODOPÁD NA PONIKLÉM POTOCE Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD 7:11 Naplaveniny Restaurace V Zatáčce Neděle 30. června Pondělí 1. července Středa 3. července Pátek 5. července SDH Ráječek 7 A PŮL FEST INEKAFE, MŇÁGA A ŽĎORP, MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY A DALŠÍ Jubilejní 10. ročník multižánrového hudebního open air festivalu. Více informací na a na Facebooku. Plavecký areál, 15:00 2:00, předprodej 220 Kč, v den akce 320 Kč VÍTÁNÍ LÉTA NA SKALIČCE Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, posezení a taneční zábava. Areál hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00 1:00, vstupné dobrovolné PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY DJ FEDDY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta Kino Retro, 20:00, 150 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM JESENÍKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz na zastávce poliklinika, 6:20 FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních produktů. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2013, 90 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč PŘÍBĚH MÉHO SYNA Drama/historický, přístupno od 15 let, titulky, Itálie/Chorvatsko 2012, 127 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč POUTNÍ SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 11:00 slavnostní mše svatá - kaple Ráječek. Odpoledne bohatý program pro děti, soutěže, hry, skákací hrad. Po celou dobu akce občerstvení zajištěno. Hasičský areál Ráječek, 12:00 24:00 PAŘBA NA TŘETÍ Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 100 min. Kino Retro, 18:30, 80 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 140 Kč Sobota 6. července MALÁ MORÁVKA STARÁ VES Vycházka. Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 21:00, 120 Kč Úterý 9. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM HRADEC NAD MORAVICÍ Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:50 Středa 10. července JAK VYCVIČIT DRAKA 3D Animovaný/komedie/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, USA 2010, 94 min. Kino Retro, 17:30, 60 Kč Čtvrtek 11. července SK TPT Zábřeh STAR TREK: DO TEMNOTY 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 21:00, 130 Kč BRANNÁ - PASÁK Naučná stezka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MODRÁ VELEHRAD Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Pátek 12. července BLING RING: Jako VIPky Krimi/drama, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 90 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč MEGA OPEN AIR PARTY Profi DJs, laser show. Plavecký areál Zábřeh, 20:00 PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Noční trasa: 50 km. Kontakt: Jana Kubíčková, , Start: Katolický dům, 20:00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ Thriller, přístupno od 15 let, titulky, Thajsko/Dánsko/Francie/Švédsko Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 13. července PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Trasa: 11, 15, 25, 35 a 50 km. Cyklotrasy: 20 a 45 km. Start: Katolický dům, 6:00 9:00, PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM PRAHA Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:00 Úterý 16. července DOLNÍ LIPOVÁ NAUČNÁ STEZKA JOHANNA SCHROTTA Vycházka. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:33 BUĎ FIT Moderní cvičení pro všechny - aqua-aerobic, aquazorbing. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16:00 METEORA Drama, přístupno od 12 let, titulky, Německo/Řecko/Francie PODFUKÁŘI Thriller/krimi, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MILOTICE Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Středa 17. července REVIVAL / NA PIVO S MIRKEM KROBOTEM Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Po filmu netradiční beseda s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem na dvorečku kina. Občerstvení z minipivovaru Kolštejn (v ceně vstupenky) a grilovaná klobása za lidovku. Kino Retro, 18:00, 120 Kč PARNÍ LUCIE / LUCIE A DAVID KOLLER REVIVAL Koncert pod otevřeným nebem, na němž zazní nejen nejznámější songy kapely Lucie a Davida Kollera. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 20:00, vstupné dobrovolné Čtvrtek 18. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM ČECHY POD KOSÍŘEM Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:30 Pátek 19. července Sobota 20. července SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Zábavné sportovní odpoledne, soutěže a hry pro děti. Pořádáno ve spolupráci s Hasiči Zábřeh. Restaurace U Rytíře (Severovýchod), 13:00, vstup volný NEŘÍZENÉ STŘELY Komedieromantický, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM KOKOŘÍN POKLIČKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 5:15 ŠTÍTY RYBNÍK SYCHROV HORNÍ STUDÉNKY BOHUTÍN Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček. Odjezd ATB Valová, 9:35 WELZLŮV KVADRIATLON Po celou dobu zajištěn doprovodný program a občerstvení. Více informací na Areál loděnice Zábřeh, start 12:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč, děti 135 Kč PACIFIK RIM: ÚTOK NA ZEMI 3D Akční/sci-fi/dobrodružný, přístupný, titulky, USA Kino Retro, 21:00, 130 Kč Středa 24. července RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 130 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč ACOUSTICA Slavné rockové hity v netradičním pojetí akustických nástrojů. Pecky Ozzy Osbourna, Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, U2 a dalších. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 19:00, vstupné dobrovolné MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Pátek 26. července UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. HURÁ NA FRANCII Komedie, přístupno od 12 let, dabing, Francie 2013, 97 min. Kino Retro, 21:00, 120 Kč Kino Retro, 17:30,130 Kč Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 27. července RAMZOVÁ PAPRSEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM Vycházka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 MEMORIÁL FRANTIŠKA POHLA VI. ročník turnaje v malé kopané na umělém trávníku. Multifunkční hřiště na Skaličce, 7:45, 1000 Kč VODNÍ HRÁTKY Aktivní program ve vodě pro děti i dospěláky, aquazorbing, podvodní skútry, dovednostní aktivity. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16: LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALIČKA Svěcení praporu v místní kapli, vernisáž výstavy Stoletá cesta SDH Skalička v prostorách zámku. V parku atrakce pro děti, bohaté občerstvení, živá hudba. Zámek Skalička, 14:00 OSAMĚLÝ JEZDEC Western/akční/dobrodružný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 151 min. Kino Retro, 18:00, 120 Kč R. I. P. I. D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D Akční/komedie/krimi, přístupno od 12 let, dabing, USA Kino Retro, 21:00, 140 Kč Dne 17. června 2013 jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Čas neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout pana Josefa Puškáše ze Zábřeha. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 17. července Restaurace U Rytíře Občanské sdružení Břeh Naplaveniny SDH Skalička

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015

OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 OPEN ORLOVÁ 2015 XII. ročník mezinárodního šachového festivalu Orlová 23. 5. - 31. 5. 2015 Místo konání: Pořadatel: Ředitel festivalu: Hlavní rozhodčí: Program: Dům kultury Orlová, Osvobození 797 (vedle

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 345/2014. č. 321 ze dne 07.05.2014 č.j.: 345/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 321 ze dne 07.05.2014 Účast městské části Praha 3 na akci Pražské cyklozvonění 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015

Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 Rollo liga 2015 1.kolo Pardubice 18.-19.4.2015 SOBOTA 18.4.2015 Pardubický vinařský půlmaratón Závod na dlouhé trati 21,097km ve spolupráci s běžci, kteří poběží na stejné trati jeden ze závodů mistrovství

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí:

4. ročník závodu na horských kolech. 28. dubna, Plzeň POŘADATEL: IČ:26 34 46 70. Organizační výbor: Předseda výboru: Velitel tratě: Tisková mluvčí: P R O P O Z I C E změna k 15.4. 4. ročník závodu na horských kolech ŠKODABIKE marathon 28. dubna, Plzeň P R O Š I R O K O U V E Ř E J N O S T POŘADATEL: SUMMIT DRIVE, s.r.o. IČ:26 34 46 70 gsm: 737 825

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km)

Tisková zpráva NA KTERÉM STAČÍ I JÍT. sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Tisková zpráva a pořádají druhý ročník charitativního běhu Prahou BĚH PRO GORILY NA KTERÉM STAČÍ I JÍT sobota 28. 5. 2011 ve 14 hodin Pražský hrad - Staroměstské náměstí (cca 4 km) Výnos z akce půjde na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 ZÁMEK SKALIČKA, obecně prospěšná společnost Lužická 1893/9, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika IČ 247 92 187, DIČ: CZ 247 92 187 www.zamek-skalicka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Obecně prospěšná

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU Slavnostní přijetí VIP hostů a zahraničních delegací plesu předsedou vlády ČR Mirkem Topolánkem, první místopředsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavou Němcovou, generálním

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky.

Pondělí. Přijď si zastřílet z profesionálního luku, kuše či foukačky. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Výroba náušnic Kongresový sál Vyrob si vlastní nášnice z různých materiálů. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce Přijď si zastřílet z profesionálního

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let.

Rozhodně přijď, pokud ti je 11 a víc let. Pondělí 10:15 11:30 Relax yourself Kreativní svět Kongresový sál Vyrob si vlastní umělecké dílo. 15:00 16:00 Get the feel Lukostřelba - Sraz u hlavní recepce P ijď si zast ílet z profesionálního luku,

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více