Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslanci jednali se starostou i podnikateli. Informace z města. Číslo 13/2013 vydáno dne 26. 6. 2013"

Transkript

1 Číslo 13/2013 vydáno dne Krasohled se stěhuje do ZŠ Boženy Němcové Dům dětí a mládeže Krasohled se přestěhuje do jednoho z pavilonů Základní školy Boženy Němcové. Na třetí pokus tak ve středu 19. června rozhodli na svém zasedání zábřežští zastupitelé. Problém, kam přemístit Krasohled, se přitom táhne již řadu měsíců. Dům dětí dosud přechodně sídlil v někdejší Masarykově škole. Ta má být zrekonstruována pro potřeby základní umělecké školy poté, co se městu podařilo získat prostředky potřebné na deset let připravovaný projekt. Z původních variant se nakonec jako nejvhodnější ukázaly tři přemístění DDM na ZŠ B. Němcové, ZŠ Severovýchod, nebo do Katolického domu. Ani jedna z možností ale na zasedání zastupitelstva 17. dubna neprošla, marná byla i snaha starosty Františka Johna, který svolal mimořádné zastupitelstvo na 22. května. Zastupitelé se k přemístění domu dětí sešli také dvakrát na pracovním neveřejném jednání, opakovaně o problému jednala rada města. Argumenty ředitelů obou zařízení byly obdobné, oba odmítli přistěhování DDM především z důvodu omezení kapacit jimi spravované školy. Obdobně by bylo nutné investovat do úprav každého z objektů, aby potřebám DDM vyhovoval, zvažovala se i naplněnost obou zařízení. Složité rozhodování zastupitelů nakonec nejlépe odráží konečný výsledek až napotřetí se podařilo rozhodnout, a to nejnižším možným počtem jedenácti hlasů. V Krasohledu si tak mohli konečně oddechnout. Dům dětí, stejně jako ZŠ B. Němcové, ale čekají hektické prázdniny. Kvůli neustálému protahování definitivního rozhodnutí se musí stěhování včetně stavebních a dalších úprav naplánovat a provést během letních prázdnin. Vedení školy, která přijde o jeden pavilon, tak musí rozhodnout o přestěhování několika kmenových tříd, odborných učeben a družiny. Podle vyjádření ředitele školy Pavla Nimrichtra zde ztratí dosavadní zázemí Mateřské a rodinné centrum Hnízdo. Uvolněný pavilon také čekají stavební úpravy pro potřeby domu dětí a vybudování přístupové komunikace, náklady jsou odhadovány na více než půl milionu korun. (mk) Další číslo zpravodaje vychází 24. července. Provoz na radnici o prázdninách omezí opravy Z důvodu rekonstrukce topení a změny tepelného média v budově městského úřadu na Masarykově náměstí (zámek) bude v období července a srpna omezen provoz jednotlivých oddělení a odborů. Podle nových informací dochází v již stanoveném harmonogramu k následujícímu upřesnění: 22. července 6. srpna: Odbor vnitřních věcí, sekretariát, starosta a místostarosta. 5. srpna 16. srpna: Pokladna, podatelna a odbor občanskosprávní (cestovní pasy, občanské průkazy a ohlašovna trvalého pobytu). 8. července 24. července: Matrika. Charitativní cyklotour dorazila i do Zábřeha Ve čtvrtek 13. června zavítal v rámci 4. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem cyklistický peloton také do Zábřeha. V rámci průjezdu účastníků proběhlo krátké setkání na Masarykově ná- 1. července 10. srpna: Obřadní síň. V závislosti na probíhajících stavebních úpravách není vyloučena případná změna uvedených termínů. Městský úřad proto žádá občany, aby přizpůsobili vyřizování svých záležitostí omezenému provozu MěÚ, a to zejména občanských průkazů a cestovních dokladů v návaznosti na plánované dovolené. Pokladna a podatelna bude k dispozici na II. správní budově na náměstí Osvobození 15. Jako obřadní síň pro uzavírání manželství bude město v době rekonstrukce po dohodě využívat prostory městského muzea. městí s představiteli města a žáky zábřežských základních škol. Veřejná charitativní cyklotour Na kole dětem, jejíž trasa vede z Aše do Velehradu, se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Jejím hlavním cílem je oslovit veřejnost, upozornit ji na problémy nemocných dětí a v neposlední řadě získávat finanční prostředky do nadace Na kole dětem nadační fond Josefa Zimovčáka, která podporuje malé pacienty a jejich rodiny. Poslanci jednali se starostou i podnikateli V pondělí 10. června na pozvání starosty Františka Johna navštívili Zábřeh poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za Olomoucký kraj. Dolní sněmovnu zastupovali Jitka Chalánková a Bořivoj Šarapatka. Přivítání delegace proběhlo v zámku na Skaličce, kde se zástupci sněmovny setkali se starostou a majiteli zámku Kamilem Pilkou a Patrikem Petríkem. Ti nejen návštěvu provedli po zámečku, ale informovali hosty i o jeho náročné rekonstrukci a záměrech do budoucnosti. V následné diskuzi se hovořilo zejména o možnostech dotační politiky z operačního programu životního prostředí na revitalizace v titulech Brownfields. Poté se delegace přemístila do areálu firmy Sulko, kde měla možnost setkat se s managementem a nahlédnout do zrekonstruované výrobní haly (na smínku). Hlavním účelem návštěvy poslanců bylo setkání s podnikateli, které se uskutečnilo na radnici. Vedle poslanců se schůzky s téměř desítkou jednatelů a manažerů zábřežských firem účastnil i bývalý šumperský senátor Adolf Jílek. Cílem setkání bylo navázání dialogu a upozornění poslanců na palčivá témata podnikatelského sektoru, jako jsou časté legislativní nedostatky komplikující podnikání. Z téměř dvouhodinové diskuze zaslouží pozornost také řada kritických připomínek k sociální reformě, neadekvátní finanční požadavky absolventů, ale i mezinárodní problematika ochrany práv a svobod. Železniční jízdní řád lze připomínkovat Správa železniční dopravní cesty předložila Olomouckému kraji návrh nového jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy pro období roku 2013/2014. Tento návrh je zveřejněn na webových stránkách Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje příspěvkové organizace v sekci Jízdní řády. Informace z města Jde o pracovní materiál, který bude na základě podnětů a výše finančních prostředků ještě upravován. Obce a města mohou zasílat své připomínky do 12. července 2013, jejich prostřednictvím se k jízdnímu řádu mohou vyjadřovat i jednotliví občané. Připomínky k návrhu je možné uplatnit i na adrese Lávku u Rafandy čeká rekonstrukce. Ve dnech 29. července až 6. srpna bude uzavřena lávka přes Sázavu u Rafandy. Důvodem je oprava lávky spočívající ve výměně třetiny dřevěných hranolů mostovky, zbývající hranoly budou naimpregnovány a otočeny. Při této příležitosti dojde také k natření ocelové konstrukce pod hranoly. Svoz odpadů ve svátek. EKO servis Zábřeh oznamuje občanům města, že svoz komunálního odpadu z domácností ve svátek 5. července nebude prováděn. Náhradním termínem bude čtvrtek 4. července. Oddělení životního prostředí informuje. Město Zábřeh nabízí pro své občany zdarma zpětný odběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů do tiskáren. Sběrný box je umístěn v přízemí budovy městského úřadu na náměstí Osvobození 15 a bude umístěn i ve sběrném dvoře společnosti EKO servis Zábřeh na ulici Dvorská 19.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 13/2013 KRÁTCE Z RADY Rada města se na svém zasedání v úterý 11. června usnesla mimo jiné na následujících materiálech: Uložila starostovi města jednat se společností Vodohospodářská zařízení Šumperk o obsahu smlouvy o podmínkách realizace projektu na rekonstrukci a doplnění kanalizace podle návrhu města Zábřeh. Schválila změnu termínu dokončení chodníku na Havlíčkově ulici do 31. července a realizaci stavby v omezeném rozsahu, tj. pouze vybudování nového chodníku. Schválila prodej služebního automobilu Škoda Fabia společnosti Auto Hlaváček. Odsouhlasila zveřejnění záměru pronájmu pozemků (u marketu Albert, u bývalé sýpky na Sušilově ulici, u marketu Billa, v ulici Na Vyhlídce, Na Nové, na Skaličce u obchodu, na Valové, na parkovišti u Motelu, v Ráječku na ulici Obránců míru, u ZŠ Severovýchod) společnosti Dimatex CS, pro účely umístění deseti kontejnerů na použitý textil. Schválila předloženou zadávací dokumentaci pro zakázku malého rozsahu Zábřeh křižovatka Bezručova x Dvorská a vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo na realizaci této akce. Odsouhlasila výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o podmínkách pro pořádání veřejných kulturních akcí, a to pro akce Kino mezi paneláky, Dětský den pořádaný společností MBG spol. s r. o., Welzlův cyklomaraton a Welzlův kvadtriatlon. Vzala na vědomí petice občanů ve věci zrušení povinnosti platit poplatek za komunální odpad z nemovitostí splňující definici stavby určené k individuální rekreaci. Václavovští hasiči slavili V sobotu 15. června si sbor dobrovolných hasičů ve Václavově připomněl 120. výročí svého založení. Oslavy významného mezníku své dlouholeté činnosti hasiči připravili i pro širokou veřejnost. Jejich součástí tak byly ukázky historické i současné hasičské techniky, kulturní program a ocenění příslušníků sboru za jejich práci. Ty členům SDH Václavov předal starosta František John spolu s funkcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Děti vyrazily na ekostezku V úterý 18. června uspořádal EKO servis Zábřeh ve spolupráci s domem dětí a mládeže Krasohled akci nazvanou Ekostezka s EKO servisem. Jednalo se o zábavně vzdělávací vycházku městem určenou převážně pro děti z mateřských a základních škol, jejímž cílem bylo předat zábavnou formou informace o odpadech. Předškoláci a žáci se na jednotlivých stanovištích seznamovali s různými druhy odpadů, plnili při tom úkoly a získávali tak znalosti, jak daný odpad třídit. Akce byla zakončena návštěvou Separexu, kde si účastníci prohlédli areál a seznámili se s tím, jak probíhá třídění a zpracování odpadu. Také v areálu firmy byly připraveny pro účastníky soutěže a zábavné hry. Akce Člověk člověku zvala tentokrát do ZOO Již dvanáctý ročník akce Člověk člověku uspořádala v úterý 18. června Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Sportovně zábavné dopoledne určené lidem s handicapem již tradičně proběhlo na hřišti ZŠ Severovýchod. Pro příchozí, tedy hlavně uži- Úspěšní žáci převzali na radnici ocenění Ve středu 12. června zamířili na radnici nejúspěšnější žáci zábřežských základních škol. V obřadní síni je přivítal starosta František John. Ten vybraným žákům předal pamětní listy nejen za výborný prospěch, ale i za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Na radnici se tak představili úspěšní hodnotitelé olympiád, nadějní sportovci i mladí umělci. Smyslem již tradiční akce je kromě samotného ocenění právě zviditelnění těchto mladých osobností a talentů v různých oborech. Po slavnostním předání pamětních listů bylo pro žáky připraveno PŘEDSTAVUJEME ZÁBŘEŽSKÉ FIRMY: SULKO S. R. O. Firma Sulko s. r. o. byla založena roku 1993 jako ryze česká rodinná společnost zabývající se výrobou a montáží oken a dveří. Svůj úspěch staví především na tradičních hodnotách i kvalitních a technologicky vyspělých produktech. V současné době je firma obchodně-marketingovou společností zaměřující se na prodej výrobků a od roku 2008 se řadí mezi lídry na českém trhu. Své výrobky expeduje od roku 1996 do Německa, poté do Belgie a Švýcarska s tím, že se možnosti pro export výrobků do zahraničí stále rozvíjí. Společnost Sulko s. r. o. zaměstnává celkem 189 zaměstnanců. Majitelem společnosti je Ing. Libor Suchánek, který zastává názor, že šéfovat může ten, kdo rozumí lidem. Na jakých významných projektech vaše firma spolupracovala a jaké výrobky nabízí? Firma jako první v České republice začala měnit okna v panelových domech a jako první spolupracovala na montáži zabraňující zaplísnění rohů. Dále jsme měli možnost podílet se na velkých projektech v Orlové a v Liberci. Přibližně v roce 2008 jsme vyvinuli unikátní kompozitní materiál (profily vyztužené skelnými vlákny) a od roku 2011 nabízíme zákazníkům ojedinělý systém větrání, kdy i při zavřeném oknu dochází v místnosti k výměně a zároveň ohřevu vzduchu, což oceňují zejména ve školských zařízeních. Naším hlavním produktem je ucelený systém řešení otvorových výplní (plastové, hliníkové i dřevěné) a mezi další naše výrobky se řadí dnes velmi žádané individuální posuvné dveře či rozměrné okenní prvky. Jsme vybaveni technologií pro výrobu oken různých tvarů či barev. Dokážeme vyrobit okno např. kulaté a z každé strany jinak barevné. Při výrobě klademe velký důraz na přísnou mezioperační a následnou výstupní kontrolu, která zaručuje výrobkům bezproblémovou funkčnost. Naše produktové portfolio je vatele sociálních služeb, klienty sociálních zařízení, denních stacionářů a speciálních škol z Olomouckého a Pardubického kraje, připravily studentky třetího ročníku výchovné a humanitární činnosti a sociální péče rozmanité výtvarné činnosti, skládačky, omalovánky a rébusy, ale také nejrůznější sportovní disciplíny. Akce Člověk člověku je každoročně tematicky laděna, v předchozích letech se nesla například v duchu řemesel, westernu, cirkusu atd. Pro letošní ročník zvolili studenti téma Návštěva ZOO, a tak návštěvníci mohli soutěžit na dvanácti stanovištích u opic, tučňáků, žiraf a dalších zvířat. občerstvení, malé poděkování za jejich mimořádnou aktivitu v právě končícím školním roce. velmi rozsáhlé, jsme schopni připravit ve velmi krátkém časovém úseku zakázku na míru. Na čem si Vaše firma zakládá? Zakládáme si zejména na přístupu k zákazníkovi a na stavění své image na trhu. Klademe důraz na poctivý a profesionální přístup v každém kroku výroby a montáže našich produktů. Co je podle vás klíčové pro to, aby se z člověka stal podnikatel? Podle mého názoru je to bezesporu vnitřní síla a energie. V oblasti podnikání musí být člověk velmi aktivní, vzdělávat se a jít neustále směrem kupředu. Jak časově zvládnout podnikání a jeho skloubení s osobním životem? Celý život je o určité rovnováze tří pilířů zdraví, rodina a práce. Tyto pilíře úzce souvisí i s časem. Člověk musí nejdříve hodně pracovat, aby pro rodinu vytvořil zázemí, ale s přibývajícím věkem se musí ohlížet a pečovat o své zdraví. Jak byste zhodnotil chod společnosti, čekají vás nějaké změny? V dnešní těžké době se podnikatelé musí snažit, aby jejich firma a výrobky byly konkurenceschopné. Snažíme se společnost a její chod zefektivnit, aby mohla dlouhodobě působit na trhu. Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům výrobky, na které se budou moci spolehnout a které přispějí většímu komfortu jejich bydlení. Do budoucna bychom rádi obstáli i na náročných zahraničních trzích. Čtvrtý Welzlův kvadriatlon startuje 20. července Běh, plavání, jízda na in-line bruslích a nakonec i na kole čeká na závodníky čtvrtého ročníku Welzlova kvadriatlon, který startuje v sobotu 20. července ve 12 hodin od zábřežské loděnice. Zúčastnit se mohou jak profesionální sportovci, tak amatéři a široká veřejnost. Novinkou letošního ročníku bude měření času pomocí čipů, které závodníci obdrží při prezenci, což zrychlí vyhodnocování výsledků a zamezí nepřesnostem. Závod i tentokrát budou snímat pozemní i letecké kamery a jeho třicetiminutový záznam odvysílá ve svém hlavním čase ČT4. Pro děti je připravena řada atrakcí, chybět nebude nafukovací hrad či dětský koutek pro nejmenší. Zkrátka nepřijdou ani dospělí, kteří se mohou těšit na bohatý doprovodný program až do časných ranních hodin. Po celou dobu závodu bude přichystáno bohaté občerstvení, rožněné sele, uzené klobásy či guláš. Bližší informace na cz, kde mají zájemci ještě stále možnost se do závodu přihlásit. Startovné dle termínu úhrady od 200 do 490 Kč. Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE Nemalou práci nejen s bezdomovci měli v květnu strážníci městské policie. Mimo jiné museli řešit následující případy: V sobotu 11. května ve dvě hodiny v noci zaregistrovala hlídka na Masarykově náměstí vozidlo, které se pohybovalo značně nestandardně do silnice vyjelo přes zatravněný pás a obrubníky, a po najetí na komunikaci pokračovalo na protilehlý zatravněný pás. Hlídka ve vozidle zajistila dvě ženy. Řidička se marně snažila přemístit na místo spolujezdce a už po prvních slovech bylo jasné, že za volant neusedla střízlivá. To potvrdila i orientační zkouška dechu, která ukázala nemalou hodnotu 2,77 promile alkoholu. Po zjištění těchto skutečností si celý případ převzala přivolaná hlídka Policie ČR. Nic jiného než přivolat strážníky nezbylo ve středu 15. května pracovníkům prodejny Albert. Zákazníky marketu totiž obtěžoval páreček neodbytných bezdomovců. Ty nezklidnila ani hlídka, kterou podnapilá žena častovala nadávkami a napadla i svého druha, kterému rozházela po chodníku obsah batohu. Při tom se oba nezapomněli posilovat krabicovým vínem. Žádost, aby se odebrali pryč, svérázně vyřešil muž, který svou družku začal za vlasy smýkat po chodníku a bít. Protože ani po upozornění nepřestal, nezbylo strážníkům než použít donucovacích prostředků. O dva dny později musela hlídka uklidnit dalšího z bezdomovců, který na Nerudově ulici pokřikoval vulgárně po kolemjdoucích a uklidnil se až po příjezdu městské policie. Do třetice se po stopách bezdomovců strážníci vydali 20. května, kdy se z pozemku ZŠ Školská ztratil postřikovač. Hlídka okamžitě provedla kontrolu místních sběren a ve sběrně na Olomoucké ulici zadržela muže, který právě demontoval odcizené zařízení. To bylo ihned vráceno škole. Pachatel bude řešen za přestupek proti majetku.

3 Zábřeh 13/2013 INZERCE strana 3 Opět otevřená letní zahrádka v Zatáčce naproti vlakovému nádraží v Zábřehu - otevřeno denně od 10 hod. zve na pořádnou PŘEDPRÁZDNINOVOU PÁRTY v pátek od 18 h. Óčko PÁRTY a sobotu od 18 h. DJ FEDDY vstup volný Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem.

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 13/2013

5 Zábřeh 13/2013 KULTURA strana 5 Trubači Zábřeh zvítězili ve Křtinách Po roční pauze se Trubači Zábřeh opět zúčastnili národní trubačské soutěže, která se konala v sobotu 8. června, tentokrát ve Křtinách u Brna v okolí nádherného barokního kostela a zámku. Kostel Panny Marie patří mezi nejstarší poutní místa u nás a bývá také nazýván Perlou Moravy. Zábřežští trubači soutěžili v prestižní kategorii loveckých rohů Es ladění. Za předvedení velmi náročné skladby sklidili bouřlivé ovace od trubačských kolegů a od poroty získali zasloužené první místo. Devadesát let od návratu pobělohorských exulantů Před devadesáti lety se čtrnáct rodin potomků českých pobělohorských exulantů usadilo v Zábřehu v takzvaném Velkém dvoře. Vrátili se po více než dvousetletém exilu z polského Zelowa, kam se vystěhovali v 17. století kvůli pronásledování pro svou evangelickou víru. Slavnostní připomenutí tohoto návratu se uskutečnilo 9. června nejprve dopoledne při slavnostních bohoslužbách v evangelickém kostele v Hrabové. Při těchto bohoslužbách kázal synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Odpoledne následovaly vzpomínky a přednášky v evangelickém sborovém domě v Zábřehu. Účastníky pozdravil i starosta František John, který stejně jako Joel Ruml vyzdvihl, že po celou dobu emigrace si české rodiny uchovaly jazyk, tradice i víru. Návštěvníci si Mumraj užili Zcela nový festival nazvaný Moravský mumraj se zřejmě přidá po bok pravidelně pořádaných kulturně společenských akcí v Zábřehu. V sobotu 15. června si totiž přišlo na zábřežské koupaliště poslechnout irskou, skotskou a dobovou muziku bezmála 400 lidí a mnozí si zde také řádně zaskotačili. Přilákala mě především sestava kapel, která se jen tak nevidí, přiznala hlavní důvod své návštěvy festivalu Zuzana Kováčová, která se na Moravský mumraj neváhala rozjet až z Bratislavy. Na příští ročník pozveme zřejmě více stánků a propracujeme výzdobu areálu, už teď plánuje vylepšení festivalu hlavní Galerie v Retru patří vlakům Výstavu úzce spojenou s historií železniční dopravy nejen na Šumpersku a Zábřežsku nabízí k návštěvě od úterý 18. června galerie kina Retro. Výstavu tvoří fotografie vlaků Zdeňka Morávka. K vidění je celá řada snímků historických lokomotiv, většina z nich zasazených do zajímavých přírodních a krajinných scenérií. Úvod výstavy patřil videosnímku Zdeňka Morávka o jedné z jízd historických vlaků na poslední české zubačkové trati, následovala živá debata o historii vlaků či dějinách železniční dopravy. Na zahájení výstavy se stylově spolupodíleli i členové kroužku železničních modelářů při DDM Krasohled. Ti v galerii Retra představili model železnice i s několika druhy vlaků a vagonů. Výstava fotografií vlaků je v Retru k vidění až do konce prázdnin. (mk) Bravo Zábřeh završil koncert virtuózního Václava Hudečka Mimořádným koncertem vyvrcholila ve čtvrtek 13. června koncertní sezóna cyklu Bravo Zábřeh. Divákům, kteří do posledního místa zaplnili kostel sv. Barbory, se na něm představil světoznámý houslista Václav Hudeček. Na cembalo jej doprovázel Martin Hroch nejen uznávaný hudebník, ale i motor úspěšného cyklu Bravo Zábřeh. Vtipného a pohodového zahájení koncertu se zúčastnila také manželka Václava Hudečka, herečka a spisovatelka Eva Hudečková. Poté už patřilo pódium duu H+H a jeho nástrojům. Jak housle, tak cembalo pocházejí ze 17. století, tedy období baroka, jehož hudbě se koncert věnoval. Návštěvníci tedy měli možnost zaposlouchat se do skladeb světoznámých velikánů barokní hudby G. F. Händela či J. S. Bacha. Mistrná interpretace jeho Ave Maria si, stejně jako další skladby, vysloužila vřelý potlesk. Došlo i na díla o něco méně známých Světovou premiéru bude mít nová komedie Alice Nellis Revival na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde ji první diváci uvidí 5. července. V kinech pak film poběží od 11. července a již ve středu 17. července ho do Zábřehu přiveze představitel jedné z hlavních rolí a absolvent zábřežského gymnázia Miroslav Krobot. Cítím se jako drsný Zábřežák, i když jsem do pěti let žil ve Vyšehoří. Rodiče měli taky chatu u Drozdovské Pily a já se do tohoto kraje často vracím. V Jedlí mám chalupu, kterou už třicet let spravuju, popsal svůj vztah k Zábřehu a jeho okolí při loňské návštěvě města Miroslav Krobot. Ten vstoupil do širšího povědomí veřejnosti až před několika lety jako herec. Diváci si jej zamilovali například jako jednoho z řidičů v Účastnících zájezdu, a zejména pak v roli osamělého výpravčího Aloise Nebela ve stejnojmenném filmu natočeném originální technikou animace. V Revivalu hraje jednoho z kamarádů, jejichž rocková skupina se před mnoha lety rozpadla a kteří se rozhodli pokusit o její Už od začátku června přijímá Zábřežská kulturní přihlášky do kurzů společenského tance a společenského chování. Ty jsou určeny především pro studenty středních škol ze Zábřeha, ale i Šumperka a Mohelnice. První taneční lekce se uskuteční 24. září. Výuce tanců bude předcházet informativní schůzka všech přihlášených, která je naplánována na úterý 17. září. Kurzy povedou manželé Eva a Petr Kolčavovi trenéři III. třídy tanečního autorů J. B. N. Royera, G. Tartiniho a také českého skladatele a houslového virtuóza Františka Bendy. Závěrečný koncert sezóny s mimořádnou hudební kvalitou i nábojem skvěle završil nový hudební projekt Bravo Zábřeh. Ten v deseti koncertech svého prvního ročníku přinesl nejen velmi kvalitní hudební nabídku, ale po zásluze se setkal i s kladným ohlasem veřejnosti. Ta už se může těšit na další prestižní koncerty, sezónu 2013/2014 zahájí už 5. zaří vystoupení Wihanova kvarteta. (mk) Kino zve na Revival a na pivo s Mirkem Krobotem velkolepý comeback. Účast Miroslava Krobota na zábřežské premiéře filmu Revival máme potvrzenou. Beseda s ním se tentokrát uskuteční netradičně pod otevřeným nebem, a to na dvorečku kina Retro. Chybět nebude ani nabídka občerstvení v podobě piva z kolštejnského minipivovaru a grilovaných domácích klobásek, prozradila vedoucí kina Věra Smrčková. Součástí akce s názvem Na pivo s Mirkem Krobotem bude i koncert revivalové skupiny Parní Lucie, který vypukne ve 20 hodin v amfiteátru před zámkem na Masarykově náměstí. Zábřežskou premiéru filmu Revival uvede Retro 17. července od 18 hodin, vstupné činí 120 korun. Majitelům vstupenky nabídneme po filmu zdarma ochutnávku nového piva Bran a také návštěvu koncertu revivalu kapely Lucie, doplnila Smrčková. Připomenutím hereckého umění Miroslava Krobota bude rovněž projekce filmů Okresní přebor a Alois Nebel, kterou připravuje Zábřežská kulturní na 14. a 21. srpna v amfiteátru před zámkem. organizátor akce Jan Mlčoch. V kulturáku přijímají přihlášky do tanečních sportu. Poplatek za dvanáct lekcí včetně závěrečné kolony činí stejně jako v minulých letech korun. Přihlášky jsou k dispozici v infocentru nebo kanceláři kulturního domu (tel , , nebo na Kapacita kurzu tanečních je omezena, po loňské zkušenosti proto doporučujeme podat přihlášku a současně uhradit kurzovné co nejdříve, uvedla Dagmar Ziková ze Zábřežské kulturní. Spirituál kvintet rozezněl Barborku Pouhé tři dny po koncertu Václava Hudečka a Martina Hrocha nabídl kostel sv. Barbory další dávku vynikající hudby. V neděli 16. června se zde na koncertu připraveném Zábřežskou kulturní a občanským sdružením sv. Barbora představila folková skupina Spirituál kvintet. Už třiapadesát let hrající Spirituáli předvedli především tradicionály, které dokonale zapadly do nedělního večera i prostředí potemnělé Barborky. Návštěvníci, kteří stejně jako ve čtvrtek zcela zaplnili kostel, se mohli zaposlouchat do starých i zbrusu nových písní skupiny, zazněly i nově otextované starší písně. Zajímavá byla režie večera. Po úvodním slovu zakladatele a uměleckého vedoucího Jiřího Tichoty se představovali v skladbách jednotliví členové a hudební generace, které se za léta působení ve Spirituál kvintetu vytvořily. Výsledkem byla pestrá kompozice propojená vynikajícími českými texty, duchem samotných tradicionálů a v neposlední řadě pěveckými výkony. Bouřlivý ohlas diváků odpovídal mimořádnosti koncertu a potvrdil, že naše nejznámější a nejoblíbenější folková kapela má i přes obdivuhodnou historii před sebou skvělou budoucnost. (mk) Změna provozní doby muzea Ve snaze maximálně vyjít vstříc zaměstnaným návštěvníkům a jejich rodinám změnilo šumperské Vlastivědné muzeum provozní dobu na svých zařízeních. Muzeum v Zábřehu tak má od 1. června nově otevřeno od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od do 17 hodin, stejně tak i muzea v Šumperku a Mohelnici. Ke změně došlo i v Lošticích, kde je provozní doba od středy do neděle od 9 do 12 a od do 17 hodin. Pouť v Ráječku V pátek 5. července slaví náš národ památku zakladatelů českého písemnictví sv. Cyrila a Metoděje. Kaple v Ráječku je zasvěcená právě těmto apoštolům slovanských národů. Poutní slavnost začne v Ráječku v 11 hodin liturgií, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan, dnes profesor liturgiky na CMBF v Olomouci P. František Kunetka. Slavnost pořádaná za podpory města bude až do nočních hodin pokračovat v hasičském areálu v Ráječku tradičním Sousedským posezením. Pro děti bude kromě skákacích atrakcí také připravena klauniáda či balónková show. Pro všechny kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu či bohatá tombola. Sváteční odpoledne zpestří skupina Mirox ze Šumperka. Slavnost pak ve hodin vyvrcholí ohňovou show skupiny Fire & Light. Vernisáž Klapkařů oživila módní přehlídka Díla hned šesti tvůrců představila ve čtvrtek 6. června Galerie Tunklův dvorec. Umělce zde vystavující spojuje účast na Filmové klapce, akci doprovázející zlínský filmový festival. Jeho organizátoři zašlou výtvarníkům klasické klapky, které se vrací v podobě uměleckého díla. Po vystavení jsou v rámci festivalu vydraženy a prostředky využity na podporu studentské filmové tvorby. Zlínské filmové klapky jsou dnes vystavovány po celém světě, přizvání k jejich tvorbě je prestižní záležitostí a studentům přinesly již přes devatenáct milionů korun. Při této příležitosti se sešlo i šest Klapkařů vystavujících v Zábřeze Alena Ciková, Libuše Matulová, Ivana Pavlišová, Břetislav Slouka- Bellini, Vladimír Halla a v neposlední řadě zábřežskému návštěvníkovi dobře známý Jaroslav Minář. Výstava tvůrců, jenž spojil jeden projekt, který nastartoval dlouhodobou spolupráci a přátelství, tak přinesla velmi pestrou a kvalitní nabídku. Uvolněnou atmosféru v Tunklově dvorci doplnila díla žáků výtvarného oboru zábřežské ZUŠ v minigalerii a především speciální představení, veselá módní přehlídka nazvaná Děti květin. Na tu děti modely samy vytvořily i předvedly před zaplněným výstavním sálem (na snímku). (mk)

6 strana 6 INFORMACE Zábřeh 13/2013 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Pátek 28. června Hospoda Na Kovárně Restaurace V Zatáčce TRADIČNÍ PŮLSILVESTR NA KOVÁRNĚ Bohaté občerstvení, tombola, skákací hrad pro děti zdarma. K tanci i poslechu hraje skupina Menhet. Hospoda Na Kovárně, 17:00 KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ 3D Animovaný/komedie/fantasy, přístupný, dabing, USA 2013, 102 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY ÓČKO PÁRTY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný TENKRÁT NA ZÁPADĚ Western/dobrodružný, přístupno od 12 let, titulky, Itálie/USA 1968, 166 min. NOVĚ RESTAUROVANÁ A DIGITALIZOVANÁ VERZE. Kino Retro, 20:00, 70 Kč MEGA DISCO OPEN AIR PARTY Diskotéka pod širým nebem, obří laserová show. Oslava konce školního roku a přivítání prázdnin! Plavecký areál Zábřeh, 21:00 2:00, 50 Kč Sobota 29. června KOUTY NAD DESNOU VODOPÁD NA PONIKLÉM POTOCE Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD 7:11 Naplaveniny Restaurace V Zatáčce Neděle 30. června Pondělí 1. července Středa 3. července Pátek 5. července SDH Ráječek 7 A PŮL FEST INEKAFE, MŇÁGA A ŽĎORP, MICHAL HRŮZA S KAPELOU HRŮZY A DALŠÍ Jubilejní 10. ročník multižánrového hudebního open air festivalu. Více informací na a na Facebooku. Plavecký areál, 15:00 2:00, předprodej 220 Kč, v den akce 320 Kč VÍTÁNÍ LÉTA NA SKALIČCE Soutěže pro děti, řetízkový kolotoč, skákací hrad, posezení a taneční zábava. Areál hřiště u tělocvičny Skalička, 15:00 1:00, vstupné dobrovolné PŘEDPRÁZDNINOVÁ PÁRTY DJ FEDDY Příjemné prostředí s venkovním posezením a barem. Letní zahrádka V Zatáčce, 18:00, vstup volný NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, Španělsko 2012, 90 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta Kino Retro, 20:00, 150 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM JESENÍKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz na zastávce poliklinika, 6:20 FARMÁŘSKÉ TRHY Prodej regionálních produktů. Masarykovo náměstí, 9:00 16:00 KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný/animovaný, přístupný, české znění, Česko/Slovensko 2013, 90 min. Kino Retro, 17:30, 80 Kč PŘÍBĚH MÉHO SYNA Drama/historický, přístupno od 15 let, titulky, Itálie/Chorvatsko 2012, 127 min. Kino Retro, 21:00, 90 Kč POUTNÍ SLAVNOSTI SV. CYRILA A METODĚJE A SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 11:00 slavnostní mše svatá - kaple Ráječek. Odpoledne bohatý program pro děti, soutěže, hry, skákací hrad. Po celou dobu akce občerstvení zajištěno. Hasičský areál Ráječek, 12:00 24:00 PAŘBA NA TŘETÍ Komedie, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 100 min. Kino Retro, 18:30, 80 Kč SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D Akční/drama/horor, přístupno od 12 let, titulky, USA/Malta 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 140 Kč Sobota 6. července MALÁ MORÁVKA STARÁ VES Vycházka. Vedoucí p. Baráková. Odjezd ČD, 7:11 JÁ, PADOUCH 2 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 98 min. MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Kino Retro, 17:30, 140 Kč Kino Retro, 21:00, 120 Kč Úterý 9. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM HRADEC NAD MORAVICÍ Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:50 Středa 10. července JAK VYCVIČIT DRAKA 3D Animovaný/komedie/rodinný/fantasy, přístupný, dabing, USA 2010, 94 min. Kino Retro, 17:30, 60 Kč Čtvrtek 11. července SK TPT Zábřeh STAR TREK: DO TEMNOTY 3D Sci-fi/dobrodružný/akční, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 132 min. Kino Retro, 21:00, 130 Kč BRANNÁ - PASÁK Naučná stezka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MODRÁ VELEHRAD Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Pátek 12. července BLING RING: Jako VIPky Krimi/drama, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 90 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč MEGA OPEN AIR PARTY Profi DJs, laser show. Plavecký areál Zábřeh, 20:00 PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Noční trasa: 50 km. Kontakt: Jana Kubíčková, , Start: Katolický dům, 20:00 JEN BŮH ODPOUŠTÍ Thriller, přístupno od 15 let, titulky, Thajsko/Dánsko/Francie/Švédsko Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 13. července PODHŮŘÍM JESENÍKŮ TURISTICKÝ DÁLKOVÝ POCHOD Trasa: 11, 15, 25, 35 a 50 km. Cyklotrasy: 20 a 45 km. Start: Katolický dům, 6:00 9:00, PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM PRAHA Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:00 Úterý 16. července DOLNÍ LIPOVÁ NAUČNÁ STEZKA JOHANNA SCHROTTA Vycházka. Vedoucí p. Kirchnerová. Odjezd ČD, 8:33 BUĎ FIT Moderní cvičení pro všechny - aqua-aerobic, aquazorbing. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16:00 METEORA Drama, přístupno od 12 let, titulky, Německo/Řecko/Francie PODFUKÁŘI Thriller/krimi, přístupno od 12 let, titulky, USA 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč Kino Retro, 21:00, 100 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM MILOTICE Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 8:00 Středa 17. července REVIVAL / NA PIVO S MIRKEM KROBOTEM Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Po filmu netradiční beseda s hercem a režisérem Miroslavem Krobotem na dvorečku kina. Občerstvení z minipivovaru Kolštejn (v ceně vstupenky) a grilovaná klobása za lidovku. Kino Retro, 18:00, 120 Kč PARNÍ LUCIE / LUCIE A DAVID KOLLER REVIVAL Koncert pod otevřeným nebem, na němž zazní nejen nejznámější songy kapely Lucie a Davida Kollera. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 20:00, vstupné dobrovolné Čtvrtek 18. července PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM ČECHY POD KOSÍŘEM Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 7:30 Pátek 19. července Sobota 20. července SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI Zábavné sportovní odpoledne, soutěže a hry pro děti. Pořádáno ve spolupráci s Hasiči Zábřeh. Restaurace U Rytíře (Severovýchod), 13:00, vstup volný NEŘÍZENÉ STŘELY Komedieromantický, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 18:30, 90 Kč REVIVAL Komedie, přístupno od 12 let, české znění, Česko 2013, 116 min. Kino Retro, 21:00, 110 Kč PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ S METODĚJEM KOKOŘÍN POKLIČKY Přihlášky na tel: , p. Hedrichová. Sraz před nádražím ČD, 5:15 ŠTÍTY RYBNÍK SYCHROV HORNÍ STUDÉNKY BOHUTÍN Vycházka. Vedoucí p. Dvořáček. Odjezd ATB Valová, 9:35 WELZLŮV KVADRIATLON Po celou dobu zajištěn doprovodný program a občerstvení. Více informací na Areál loděnice Zábřeh, start 12:00 UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. Kino Retro, 17:30, dospělí 155 Kč, děti 135 Kč PACIFIK RIM: ÚTOK NA ZEMI 3D Akční/sci-fi/dobrodružný, přístupný, titulky, USA Kino Retro, 21:00, 130 Kč Středa 24. července RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční/krimi/thriller, přístupno od 15 let, titulky, USA 2013, 130 min. Kino Retro, 18:30, 100 Kč ACOUSTICA Slavné rockové hity v netradičním pojetí akustických nástrojů. Pecky Ozzy Osbourna, Rolling Stones, Pink Floyd, AC/DC, U2 a dalších. Amfiteátr před zámkem, Masarykovo nám., 19:00, vstupné dobrovolné MUŽ Z OCELI 3D Akční/sci-fi, přístupno od 12 let, titulky, USA/Velká Británie 2013, 143 min. Pátek 26. července UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D Animovaný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2013, 109 min. HURÁ NA FRANCII Komedie, přístupno od 12 let, dabing, Francie 2013, 97 min. Kino Retro, 21:00, 120 Kč Kino Retro, 17:30,130 Kč Kino Retro, 21:00, 90 Kč Sobota 27. července RAMZOVÁ PAPRSEK STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM Vycházka. Vedoucí p. Malá. Odjezd ČD, 7:31 MEMORIÁL FRANTIŠKA POHLA VI. ročník turnaje v malé kopané na umělém trávníku. Multifunkční hřiště na Skaličce, 7:45, 1000 Kč VODNÍ HRÁTKY Aktivní program ve vodě pro děti i dospěláky, aquazorbing, podvodní skútry, dovednostní aktivity. Plavecký areál Zábřeh, 13:00-16: LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SKALIČKA Svěcení praporu v místní kapli, vernisáž výstavy Stoletá cesta SDH Skalička v prostorách zámku. V parku atrakce pro děti, bohaté občerstvení, živá hudba. Zámek Skalička, 14:00 OSAMĚLÝ JEZDEC Western/akční/dobrodružný, přístupno od 12 let, dabing, USA 2013, 151 min. Kino Retro, 18:00, 120 Kč R. I. P. I. D. URNA: ÚTVAR ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ 3D Akční/komedie/krimi, přístupno od 12 let, dabing, USA Kino Retro, 21:00, 140 Kč Dne 17. června 2013 jsme si připomněli nedožité 80. narozeniny Čas neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout pana Josefa Puškáše ze Zábřeha. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 17. července Restaurace U Rytíře Občanské sdružení Břeh Naplaveniny SDH Skalička

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Centrum města zaplnily stovky Hanáků Číslo 19/2014 vydáno dne 8. 10. 2014 Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Zastupitelé schválili referendum!

Zastupitelé schválili referendum! Číslo 24/2007 vydáno dne 19. 12. 2007 Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové

Více

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu

Příjem plošné komerční inzerce v bulletinu Číslo 05/2006 vydáno dne 8. 3. 2006 Strážníci se zaměří na kouř z komínů V Zábřeze studují první vysokoškoláci Zlepšení kvality ovzduší v okrajových částech města si slibuje radnice od příspěvků poskytovaných

Více

Ulicí otřásl výbuch plynu

Ulicí otřásl výbuch plynu Číslo 04/2006 vydáno dne 22. 2. 2006 Ulicí otřásl výbuch plynu Od 1. února 2006 je otevřena nová VETERINÁRNÍ AMBULANCE U SVATÉ BARBORY pro psy, kočky, hlodavce, fretky, králíky, plazy a exotické ptactvo

Více

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci Číslo 12/2006 vydáno dne 14. 6. 2006 Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly pouze v Zábřehu, obsadili by levicoví poslanci v parlamentu většinu křesel

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více