Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě Luboš Joza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012. Luboš Joza"

Transkript

1 Exprt d Srbska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012 Lubš Jza

2 Vážení zájemci srbský trh, Srbsk je zemí mnha příležitstí a ptřeb. Jde trh, ve kterém není lehké se zrientvat, ale pr Vás by měl být pzitivem, že Vám se t pravděpdbně pdaří dalek rychleji a lépe, než Vaší knkurenci ze západní Evrpy neb ze zámří. Vzpmeňte si na situaci v pdnikání v České republice v devadesátých letech a budete mít přibližnu představu tm, kde se tat balkánská země nachází. Ne nadarm má řada nadnárdních firem v Bělehradu na manažerských pstech bčany České republiky. Pkud zvažujete vytvření nvé výrbní základy neb je Vaší plitiku výrba na místě ať přím neb prstřednictvím licenčníh ujednání, neváhejte pr Vás se v Srbsku tevírají hrmné mžnsti. Levná a přitm kvalifikvaná pracvní síla, bezcelní bchd s Rusku federací, přibližvání právníh rámce standardům EU, relativní dstupnst, mžnst využití referencí a zkušenstí již přítmných českých firem t vše v sučasnsti vytváří unikátní předpklady pr investice d tét eknmiky. Uspět v Srbsku není snadné, ale právě prt čekají na úspěšné velice zajímavé zisky. Lubš Jza veducí eknmickéh úseku Velvyslanectví České republiky Bělehrad

3 ZHODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI VÝROBKU Srbsk je jednu z psledních zemí v Evrpě, kde zatím není knkurence ze strany západevrpských sutěžitelů v řadě segmentů tak citelná. Je t dán pžděným tevíráním srbské eknmiky, která stále využívá řadu prtekcinistických patření. Je nutné si uvědmit, že Srbská republika není členem WTO a s EU má zatím uzavřenu puze Przatímní dhdu. Na základě Przatímní dhdy jsu pstupně dburávána cla, Srbsk všem pr chranu dmácí výrby využívá netarifních překážek bchdu. Srbská eknmika se nachází v tranzici, cž vytváří další mezení. Pr ilustraci čtyři překážky: Je třeba mít na mysli, že Srbsk neuznává evrpské certifikáty a certifikační prces je pměrně dluhý. V malbchdu jsu stanvené maximální ceny základních ptravin (např. lej, cukr, muka, mlék). U služeb a zbží pr dmácnsti se akcentuje sciální rzměr, a prt jsu ceny za elektricku energii, tepl, vdné a stčné či pplatky za dpad velice nízké. Státem a bcemi vlastněná půda se zatím neprdává, ale prnajímá na 99 let. Vstup na srbský trh tedy není mžné realizvat rychle. Pr psuzení Vašich dpručujeme evaluvat šance na úspěch za pmci využití marketingvéh mixu, tzv. 4P, tj. prduct (zbží), price (cena), prmtin (reklama) a place (umístění). A) Prduct (zbží): Je můj prdukt jedinečný a riginální? Je t jeh kvalita, histrie, výrbní tajemství či duševní vlastnictví, které bsahuje? Důležitu infrmací je, zda existuje knkurenční dmácí (srbská) výrba. S tu se většinu nelze srvnávat z hlediska cenvé úrvně a není dbré pdceňvat ani její kvalitativní parametry (např. v ptravinářství). Jaké budu reakce srbských sptřebitelů na můj výrbek? Z hlediska designu je vkus srbských sptřebitelů pdbný vkusu zákazníků v ČR. Bude jim však vyhvvat princip jeh pužití? Pžadavky srbských sptřebitelů jsu srvnatelné se situací dma, u některých segmentů však trh připmíná spíše minulst. T nejvíce platí pr většinu zařízení pr výrbu včetně zemědělství, kde se využívají strje spíše staršíh data. Kam se ubírá trh v daném segmentu? Mám infrmace tržních pdílech hlavních hráčů? Znám SWOT analýzu v daném segmentu? Jaké jsu slabé a silné stránky méh výrbku ve srvnání s místní knkurencí? Jaká je bchdní strategie mých knkurentů? Otázka IPR chrana práv duševníh vlastnictví? Lze reálně můj výrbek chránit patentem neb chrannu známku? Jaku mám strategii pr případ, že se srbští výrbci rzhdnu můj výrbek kpírvat? Lze předpkládat, že srbský knkurent se rád přiučí na Vašem výrbku, samzřejmě za předpkladu, že je t v jeh výrbních mžnstech.

4 B) Price (cena): Jaká bude cena výrbku, pkud připčtu náklady na dpravu, DPH a případně sptřebních daní? Bude výrbek knkurenceschpný i p zapčtení těcht plžek? Cena je na srbském trhu jednznačně klíčvým parametrem. Jste-li ddavatelem sptřebníh zbží, berte na vědmí, že vstupujete na trh, kde se průměrná čistá mzda phybuje klem 360 měsíčně a t při 26% nezaměstnansti. Vyšší cena pchpitelně není takvu překážku u zaběhlých značek neb luxusníh zbží. Je všem třeba pčítat s představu části srbských bchdníků a partnerů, že cena českých výrbků by se rzhdně neměla přibližvat ceně řekněme německé knkurence. Pr vstup na srbský trh tedy lze jednznačně dpručit zaměření na levnější varianty či výrbkvé řady a teprve p etablvání značky přecházet na sfistikvanější či mdernější výrbky. C) Prmtin (reklama) Dispnuji dstatečnými finančními prstředky na prdej a kampaň výrbku s hledem na zvlenu cenu? Vaši místní partneři na t s největší pravděpdbnstí nebudu dstatečně kapitálvě silní. Kalkulval jsem d nutných nákladů na penetraci srbskéh trhu i standardní náklady spjené s: účasti na veletrzích a výstavách, náklady na dpravu vzrků, náklady na tlumčení, náklady na prpagační materiály přelžené d srbštiny? Jsem připraven průběžně kntrlvat místní partnery? Připravenst financvat kampaň nesmí znamenat dsuhlasit případnému místnímu partnervi všechny jeh nápady. V takvém případě by se mhl zaměřit spíše na získávání peněz d Vás, než d zákazníků. D) Place (umístění) Vlba distribučních kanálů? Kam a kmu budu v prvtní fázi ddávat? Klíčvu tázku je, kd bude Vaším kncvým zákazníkem. Výrazně dlišná je ttiž situace u státem vlastněných pdniků neb měst a kmunálních pdniků d běžných sptřebitelů až k privátním firmám či zahraničním investrům (vzestupně). V případě státních a becních pdniků musíte pčítat s dluhým prcesem, prtežváním místních výrbců a naprstu pdkapitalizací. Sučástí nabídky pr státní a becní sektr by prt měl být také zajištění financvání (úvěr). Z gegrafickéh hlediska lze dpručit se na začátek zaměřit na Vjvdinu neb Bělehrad, cž jsu nejbhatší části Srbska, a až pté případně expandvat d méně rzvinutých blastí. Zdpvězení výše uvedených základních tázek marketingvéh mixu stanví předpklad mžné marketingvé strategie exprtéra, resp. zda vůbec má smysl srbský trh penetrvat. Z phledu sektrvéh a kmditníh zaměření skýtá srbský trh příležitsti především v níže uvedených segmentech: envirnmentální technlgie, zejména ve vdhspdářství a dpadvém hspdářství; energetika včetně bnvitelných zdrjů energie, zejména mdernizace dlů, přestavba či výstavba tepelných elektráren, malé vdní elektrárny a využití bimasy; technlgie pr chemický průmysl;

5 dpravní infrastruktura železniční a dálniční; ddávky pr městku hrmadnu dpravu, autbusy, tramvaje, mžná participace na buducí výstavbě metra v Bělehradu; technlgie pr zemědělství a ptravinářský průmysl, zejména zemědělské strje, zavlažvací systémy, zařízení pr živčišnu výrbu, pekárny, mlékárny a knzervárny, nápjvá technika; zdravtní zařízení a technika všem při vědmí, že tent sektr je v Srbsku mimřádně pdkapitalizván. JAK ZÍSKAT INFORMACE O TRHU A OBCHODNÍ KULTUŘE Obdbně jak u vstupu na jakýkliv nvý trh je vhdné si předem zjistit dstatek infrmací. Níže je ppsán něklik zdrjů. 1) Internetvé zdrje v ČR V dnešní dbě je k dispzici mnžství kvalitních bezplatných infrmací na jedntlivých webvých stránkách či prtálech. Dpručujeme především využívat ficiální zdrje, např.: (ficiální stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR), (Velvyslanectví ČR v Bělehradě); (ficiální stránky Ministerstva průmyslu a bchdu); (ficiální prtál agentury CzechTrade a Ministerstva průmyslu a bchdu pr pdnikání a exprt); (ficiální stránky agentury Ministerstva průmyslu a bchdu zaměřené na pdpru exprtu); (stránka zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě). 2) Internetvé zdrje v Srbsku (ficiální stránky srbské vládní agentury na pdpru bchdu a investic); (stránky srbské hspdářské kmry); (stránky srbské celní správy); (stránky srbské daňvé správy); (stránky Srbské nárdní banky); (stránky srbskéh statistickéh úřadu).

6 3) Knsultační splečnsti v Srbsku Stavebnictví a živtní prstředí: Bankvnictví, finanční služby účetnictví a audity: Příprava investvání: Průzkum trhu Prject management Veřejné zakázky 4) Nahlédněte d STIčka Suhrnné teritriální infrmace (STI) jsu zpracvávány všemi zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí. V případě Srbska je STI aktualizvána minimálně dvakrát rčně. Krmě makreknmických infrmací v ní naleznete i další praktické infrmace, například aktuální pdmínky pr pdnikání, exprtní příležitsti a důležité kntakty v teritriu. STI je k dispzici na prtálu neb na stránkách Velvyslanectví České republiky v Bělehradě. 5) Získejte infrmace v terénu - veletrhy Pté, c se seznámíte s infrmacemi dstupnými na internetu, je vhdné získat infrmace přím na místě. Jelikž Srbsk není tak dalek, vyplatí se investvat d jedné návštěvy a teprve pté přijmut rzhdnutí způsbu vstupu na tent trh. Dbru příležitstí je navštívit některý z veletrhů, rganizvaných v Bělehradě (www.sajam.c.rs) neb v městě Nvi Sad (www.sajam.net). Snížení nákladů umžní účast na některém z veletrhů s finanční pdpru České republiky. Tradiční je účast na bělehradských veletrzích TEHNIKA (květnvý termín) a ENERGETIKA/ECOFAIR (říjnvý termín). Kntaktní adresa

7 6) Získejte infrmace v terénu - semináře, prezentace a další příležitsti Při přípravě individuální cesty d Srbska jsu připraveni Vám pmci eknmický úsek Velvyslanectví České republiky v Bělehradě neb zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě Dále lze využít širké nabídky infrmačních a prezentačních akcí, rganizvaných státních správu České republiky na pdpru bchdně-eknmických vztahů se Srbskem. Výčet připravvaných akcí je k dispzici na v části teritriální infrmace. Jedná se zejména následující: Každrční zasedání smíšenéh výbru pr hspdářsku splupráci. Setkává se střídavě v Praze a v Bělehradě. Prstr pr účast českých firem pr prezentaci jejich záměrů přím příslušným srbským institucím. Kntaktní adresy jsu a ; Uspřádání sektrvých a pr firmy, již přítmné na srbském trhu individuálních prezentačních akcí na ZÚ Bělehrad či jinde v Srbsku. Kntaktní adresa VSTUP PŘÍMO ANEBO V ZASTOUPENÍ Pr psuzení, zda na srbském trhu půsbit prstřednictvím místníh zástupce, neb zvlit cestu příméh půsbení prstřednictvím svých zaměstnanců či zřízením vlastní dceřiné splečnsti, je klíčvý čekávaný rzsah Vašich aktivit v tét zemi. Službu vyhledání vhdnéh zástupce pskytuje českým splečnstem Zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě a ZÚ Bělehrad. Je mžné se také přím brátit na Hspdářsku kmru Srbska (www.pks.rs) u investic též Další kntakty jsu uvedeny v kapitle 2, bd 3. V každém případě je nutné být připraven d Srbska pměrně čast cestvat, a t nejen z důvdu kntrly. Na Balkáně se bchd na dálku nedělá, Vaši místní partneři se na začátku zřejmě budu více zajímat t, s kým mají bchdvat a až pté s čím. U každéh místníh partnera je vhdné si vyžádat reference a kmpletní výčet zastupvaných firem a nabízených výrbků. Nelze dpručit, aby srbský trh zpracvávala pbčka/zástupce se sídlem v Chrvatsku a už vůbec ne v Ksvu. S hledem na nedávnu minulst je důležitá také nárdnst partnera/klíčvých zaměstnanců. Je dbré pkud se jedná Srba (ať ze Srbské republiky neb z Bsny a Hercegviny), případně Černhrce neb Makednce.

8 1) Zprstředkvatel Již v dbě minuléh režimu existvaly mezi Českslvenskem a Jugslávií velice intenzivní bchdní vztahy. D dneška je mžné ptkat řadu sb, které tvrdí, že Srbsk umí, a nabízejí zprstředkvání jednání za předem stanvenu úplatu. Jejich věrhdnst a skutečný příns se phybuje v rzsahu d skutečných lbbistů s reálnými přímými kntakty na decisin makers ve státní správě, až p naprsté pdvdníky. Dpručujeme si vždy vyžádat reference a uvedené firmy skutečně kntaktvat s dtazem na výsledky. Velvyslanectví ČR v Bělehradě je druhu cestu pr věření důvěryhdnsti. Case study věrhdnst zprstředkvatele Firma X reagvala na nabídku bchdní splečnsti ze Slvenska, která nabízela zprstředkvání jednání v Srbsku za úplatu v řádech pár desítek tisíc krun (bez nákladů na cestu a ubytvání). Tent zprstředkvatel se prkazval úctyhdným seznamem referencí ze Slvenska i ČR. Jelikž pžadvaná částka nebyla nesmyslně vyská, rzhdli se představitelé firmy X nabídku p dluhé krespndenci a řadě jednání akceptvat (bez kntaktvání některé z firem uvedených v seznamu referencí) a vypravit se d Bělehradu. Zprstředkvatel rezervval luxusní htel a první večer prběhl plánvání cesty za dprvdu pálenky ve velice přátelské atmsféře. Druhý den rán následvala turistická bhlídka Bělehradu s návrhem uskutečnit cestu mim Bělehrad na vynikající běd. T byl dmítnut s pukazem na cíl cesty, tedy jednání s ptenciálními partnery. Dšl tedy k něklika jednáním. První dvě byla velice rzpačitá a zjevně nikam nevedla. Na třetí jednání se, k překvapení pracvníků firmy X, dstavil také syn jednh z bývalých prezidentů, který přislíbil využít všech svých kntaktů pr zájem firmy. Situace se zdála být zajímavu. P návratu d ČR všem veškeré kntakty ustaly. Teprve pté se firma X spjila s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě a s překvapením zjistila, že na danéh ptmka bývaléh prezidenta je v Srbsku vydán zatykač a žije výhradně v Rusku. Následně se zjistil, že i vypadá zcela jinak, než sba se kteru dšl k setkání. Jednal se skvěle zaranžvané divadl, všem vstupné byl pněkud drahé. 2) Srbský zástupce V místním chápání se zástupcem míní agent, který se nestává vlastníkem prdávanéh zbží a z prdanéh zbží dstává prvizi. Tent způsb není v srbských reáliích příliš častý u sptřebníh zbží, na druhé straně v případě technlgií, výrbků či služeb pr státem vlastněné pdniky neb becní pdniky jej lze dpručit. V takvém případě plní zástupce funkci lbbisty a v případě úspěchu je mžné přistupit ke kapitálvé přítmnsti v Srbsku. Nedpručujeme sjednat paušální platbu za zastupvání, efektivnější bývá prvize za prdané zbží. 3) Srbský distributr Mít místníh partnera, který funguje jak dvzce a na svůj účet následně Vaše výrbky prdává, je nejčastější frma průniku na srbský trh. Využívají ji nejen splečnsti, které na srbském trhu čekávají menší brat, ale i renmvané značky (např. Škda Mladá Bleslav), zejména pkud je ve větší míře nutné zajistit také servis. Obdbně jak u srbskéh zástupce je nutné věnvat zvýšenu pzrnst tmu, jak distributr skutečně funguje. Opakvané sbní návštěvy v jeh prvzvnách jsu nutné. Největším rizikem je pasivita ( n t v Srbsku nejde ), případně druhtná platební neschpnst. Přestže dbré vztahy Vašeh partnera s pliticku garnituru jsu přínsem (jak

9 všude), nedpručujeme jejich význam přeceňvat. Klíčvu výhdu je rientace místníh partnera v někdy ne zcela čitelném srbském prstředí. S distributrem je ptřebná dhda bchdní strategii např. indikvat ve smluvě retailvu cenu výrbku (přinejmenším nejnižší mžnu), exkluzivitu pr daný regin a dhdnut se na způsbu platby ideálně akreditiv, neb alespň přiměřená zálhvá platba. 4) Zalžení rganizační slžky Zalžení rganizační slžky zahraniční právní sby v Srbsku je mžné na základě rzhdnutí právněnéh rgánu zahraniční právní sby, které je předmětem registrace v Agentuře pr bchdní splečnsti Srbské republiky (dále jen APR ). Mateřská splečnst nemezeně dpvídá svým majetkem za pvinnsti rganizační slžky vůči třetím sbám. Organizační slžka nemá právní subjektivitu, jedná jménem a na účet mateřské splečnsti a nemá svůj majetek. Má však v Srbsku registrvanu převážnu činnst, která se může lišit d předmětu pdnikání mateřské splečnsti. V srbském daňvém systému je rganizační slžka zahraniční právní sby pvažvána za rezidenta Srbské republiky, je pvinným plátcem daně ze zisku a statních daní a může být evidvána v systému DPH. Organizační slžky se využívají např. u rzsáhlých, nicméně čast jednrázvých infrastrukturních prjektů, kde je výhdu zapjení d systému DHP, včetně vratek. Vyznačují se nejmenšími náklady na zalžení a zrušení při přímé kntrle z ústředí. 5) Splečnst s ručením mezením Další častu frmu pdnikání v Srbsku je bdba české s.r.. Vklad d splečnsti může být peněžitý i nepeněžitý (věci a práva), s tím, že zákn předepisuje minimální výši peněžité části základníh kapitálu s.r.., která činí puhých 100,00 RSD. Vyplácení zisku splečníkům je mžné v suladu se zakladatelsku listinu a je mezené puze v případě tzv. předlužensti splečnsti. Výhdy i nevýhdy pdnikání v Srbsku prstřednictvím s.r.. jsu bdbné, jak v České republice. Jde dbru cestu v případě předpkládanéh dluhdbéh půsbení na tmt trhu neb v případě splečnéh pdnikání se srbským partnerem. 6) Obecně k bchdním splečnstem Právní pstavení bchdních splečnstí, jejích zakládání, řízení, změny a likvidace je v Srbsku regulván Záknem bchdních splečnstech ( Sl. věstník RS, čís. 36/11 a 99/11), pslední verze platná d 1. únra Zákn bchdních splečnstech rvněž reguluje i zakládání a půsbení rganizačních slžek a bchdních zastupení zahraničních právnických sb. Všechny tyt bchdní subjekty se registrují u APR. Samtný prces registrace v APR, pkud jsu splněné veškeré záknem vyžadvané náležitsti, trvá maximálně 5 dnů d mmentu pdání registrační přihlášky. Každá rganizační slžka neb bchdní splečnst, včetně s.r.., registruje puze převážnu činnst. Vedle převážné činnsti může rganizační slžka vyknávat jakukliv jinu pdnikatelsku činnst, která není záknem zakázaná (činnsti, pr které je zvláštním záknem vyžadván předchzí pvlení, suhlas či jiný akt právněnéh rgánu Srbské republiky).

10 MARKETINGOVÁ STRATEGIE Základním předpkladem pr úspěch na srbském trhu je získání splehlivých partnerů. Ti by měli být schpni také nabídnut nejefektivnější marketingvu strategii. Lze dpručit následující pstup: 1) Průzkum trhu Tyt služby pskytuje např. zahraniční kancelář CzechTrade v Bělehradě neb Hspdářská kmra Srbska. Je mžné též využít placených služeb místních knsultačních splečnstí, zejména viz a 2) Kntrla ptenciálních partnerů Pkud se rzhdnete prvést průzkum trhu napřím, lze určité mnžství infrmací případných partnerech získat na stránkách agentury pr bchdní rejstříky Dpručujeme také zkntrlvat, zda partner nemá bstavený účet na vyhledávači 3) Dpručení k účasti na veletrhu Za účelem maximalizace pzitivníh výsledku účasti českéh subjektu na veletrhu dpručujeme zejména následující: Kvalita a význam veletrhů v Srbsku klísá d akcí významných pr celý regin západníh Balkánu až p výstavy charakteru puze putě či bazaru. Dpručujeme prt nejdříve danu akci puze navštívit a v každém případě se pradit se ZÚ Bělehrad neb ZK CzechTrade Bělehrad. Pzitivem jsu pchpitelně prezentační materiály v srbštině. Z cizích jazyků je nejvíce rzšířena angličtina. Ruština je dalek méně častá. Důležité je mít na stánku zkušenéh tlumčníka. V případě ficiálních účastí neb účastí na veletrzích pdpřených v rámci Operačníh prgramu pdnikání a invace Vám může s tlumčením pmci realizační firma. Pchpitelně je přínsem mít již před knáním veletrhu sjednané schůzky. Buďte na jednání kvalitně připraveni, včetně dstatečné znalsti knkurenci na místním trhu. Neváhejte na veletrh zaslat výstavní expnát Srbvé upřednstňují reálný kntakt s prduktem. Při jednáních i prezentaci je vhdnější se zcela vyhnut pliticky citlivým tématům (zejména zbrjený knflikt v bývalé Jugslávii a její rzpad, bmbardvání Srbska silami NATO v rce 1999 a tázka Ksva a jeh nezávislsti).

11 4) Branding prduktu Přestže se situace pstupně mění, převažuje mezi srbskými sptřebiteli, bhužel, přesvědčení, že v tázce cena/užitek mají výrbky z ČR sutěžit zejména cenu. Byl by všem chybu rezignvat na budvání značky, pr samtný začátek však může být dbru taktiku nabízet jednduší (tedy levnější) řešení. 5) Prpagace a reklama Nejvhdnější mix pr daný segment trhu by měl navrhnut Váš místní partner. Pkud je t mžné, je vynikající využít dluhdbé reference v Srbsku (nejlépe, pkud u Vaší firmy neb u jejích předchůdců sahají až d prvrepublikvých časů). U technicky nárčnějších řešení je pzitivem také uvádět, že Váš prdukt vzniká a je testván trhem v ČR, tedy v prstředí ne zcela dlišném d situace v Srbsku. Nedpručuje se uvádět reference z Ksva. 6) Uvedení na trh S hledem na pměrně zdluhavý prces pr získání ptřebných pvlení pr uvedení Vašeh výrbku na trh je, vedle načasvání, klíčvu strategicku tázku zda na srbský trh vstupit s celým prtfliem nabídky Vaší splečnsti, neb puze s částí, u které čekáváte největší úspěch. Prubířským kamenem je získání první referenční exprtní zakázky na srbském trhu. Srbský zákazník sice velice rád vezme na vědmí úspěšně realizvané exprtními případy v západní Evrpě či jinde, ale (zejména u technicky sfistikvaných výrbků) t pr něj nebude záruku úspěchu na srbském trhu. Je dbré připmenut, že Vaše výrbky/služby již byly v praxi úspěšně testvány v České republice, tedy v prstředí, které se d srbskéh tlik neliší. Cena až na prvním místě - základním a rzhdujícím bdem bchdníh jednání bývá jednání ceně. Český vývzce by měl být vybaven ptřebnými argumenty a marketingvými infrmacemi (přenými znalst zahraniční i dmácí knkurence) a být tak připraven na licitaci cenách a rvněž vybaven příslušnými pravmcemi rzhdvat cenvé plitice a platebních pdmínkách. Je třeba pčítat s tím, že i v kamžiku djednání základních parametrů se bude srbský partner průběžně snažit získání výhdy ve svůj prspěch (platby za certifikace, bchdní a platební pdmínky, náklady za marketing atd.). T, že jste mu v dříve řešených tázkách vyšli vstříc nic mc neznamená, t již byl djednán a nyní se jedná nvých záležitstech d začátku. Při jednání s nvým srbským partnerem je na místě patrnst. Nelze vylučit, že sučástí myšlení Vašeh prtějšku pravděpdbně bude řešení tázky, zda se daný prjekt nedá dělat jinak a s někým jiným. Prt je nutné navázat sbní vazby. A právě pr hladký rzvj těcht sbních kntaktů je vhdné (i přes nechuť partnera) zachytit klíčvé dhdy písemně, jelikž c je psán, t je dán. Pčínající bchdní vztahy pečvávejte sbní kntakt je nutnstí a dbře rzvíjený vztah je vhdné pdpřit pzváním d ČR. Je dbré čekávat vývj v jakýchsi vlnách, kdy se dluh nic neděje, aby následně začaly pršet pžadavky na upřesnění či pskytnutí dalších infrmací. Suvisí t s jistu větší impulsivnstí Vašich partnerů, která je zesílená becnu nechutí Srbů plánvat a následně pdle plánu striktně pstupvat. Při jednání je nutná důslednst, pkud partner tvrdí, že něc není prblém, většinu t znamená puze t, že se tímt prblémem nechce v daném kamžiku zabývat.

12 DOPRAVA ZBOŽÍ 1) Silniční, železniční či ldní dprava? S hledem na gegraficku blízkst Srbska není přeprava zbží většinu takvým prblémem, a t ani z cenvéh, ani z časvéh hlediska. U silniční dpravy t platí zejména pr blast Srbska pdél páteřní kmunikace dálničníh kridru X (z maďarské hranice klem měst Nvi Sad, Bělehrad až za měst Niš), respektive v blízksti navazujících dálnic. Pr blasti Srbska, které jsu d dálnic více vzdálené, je třeba pčítat s rychlstí klem 60 km v hdině, vyšší neumžňuje stav vzvek a prvz (nákladní auta, stará sbní auta, traktry atd). Ceny za přepravu se velice různí, záleží na kamžité situaci na trhu, charakteru zbží a také na vytížensti při zpáteční cestě. V závislsti na těcht faktrech a přesné destinaci se střední cena u dpravců z ČR uvádí 1,1 za km u 24t (FTL). Na trase Praha-Bělehrad by pak střední cena činila cca Výhdu tht druhu přepravy je pměrná rychlst. Pdle situace na hranicích mezi Maďarskem a Srbskem je mžné pčítat s ddáním nejčastěji za 2-3dny. V případě železniční dpravy je nutné pčítat s tím, že železniční infrastruktura v Srbsku je velice zastaralá a jsu častá dsti výrazná zdržení. Tranzitní dba se velice různí pdle místa ddání v Srbsku. Na trase Praha Bělehrad by se (bez nakládky, vykládky a hranic) jednal cca. 3,5 dny. U ddávek d jižních částí Srbska je celkem třeba pčítat zhruba s týdnem, delší dbu všem nelze zdaleka vylučit. Výhdu je většinu nižší cena (nejčastěji se uvádí 10-15%), zejména v případě pakvaných ddávek. Výrazně všem záleží na hmtnsti materiálu na m3 a v některých případech dpravy lehčíh materiálu může být přeprava p železnici i dražší. Přestže Srbskem prtéká Dunaj, není zatím příliš rzšířená říční přeprava (prblémy s překládku, zastaralé přístavy a prblematická navigace). Tent způsb dpravy se nejčastěji vlí u mimřádných nákladů (v pslední dbě např. nádrž d rafinerie v Pančevu) a srvnání s cenvu hladinu silniční nákladní dpravy a železniční nákladní dpravy by tak byl zavádějící. 2) Vstup na území Srbska Dpručujeme před cestu seznámit řidiče s příslušnu částí STI a samzřejmstí jsu dbře připravené dklady pr srbsku celní správu. V případě plánvání služební cesty vzem je, zejména v letních měsících, nutné pčítat s dluhými čekacími lhůtami na maďarsk-srbské hranici, bdbně na chrvatsk-srbské hranici. D Srbska není mžné vstupvat přes Ksv (ale je mžné cestvat Srbsk-Ksv- Srbsk), přechdy d Ksva jsu v Srbsku vnímány jak administrativní. Řešením je např. pustit Ksv d Černé Hry neb Makednie (FYROM) a dtud vstupit d Srbska. Dále je nutné se infrmvat na platnst zelených karet.

13 3) Obchdně plitický režim a celní prcedury Od pčátku rku 2010 se pr bchd zbžím mezi EU a Srbskem uplatňuje Przatímní dhda (Srbská republika ji jednstranně prváděla již v rce 2009). Ta vytváří blast vlnéh bchdu průmyslvými výrbky, cž znamená, že řada výrbků je již d cel svbzena, v statních případech je celní sazba pstupně snižvána. Celní sazby však zůstávají u řady zemědělských výrbků. Przatímní dhda (viz stránky srbské celní správy) také stanví pžadavky na půvd zbží ve své přílze 3 (EUR.1.). Platný celní sazebník je k dispzici na internetvých stránkách Velvyslanectví České republiky v Bělehradě a na stránkách srbské celní správy. U některých plžek při dvzu z EU dchází každý rk ke změně (pstupnému snižvání cel). Srbsk zatím není členem WTO a není tak vázán ustanveními GATT a dalších dhd. Nicméně ve vztahu ke zbží s půvdem v EU by měl, s hledem na existenci Przatímní dhdy, tat ustanvení v praxi respektvat, cž se týká zejména přijímání chranných patření. Vláda má práv v případě ptřeby na vybrané druhy dváženéh zbží uvalit mnžstevní mezení (kvóty - K). Obchd se zbraněmi, výbušninami, vjenským materiálem a uměleckými předměty se vyknává na základě vydanéh pvlení (dzvla - D). D Srbska je zakázán dvážet nebezpečný dpad. Srbsk má sjednány dhdy vlném bchdu v rámci CEFTA (se státy Balkánu, které nejsu členy EU), dále s EFTA, Bělruskem a Tureckem. Z hlediska mžných investic v Srbsku je jistě zajímavá existence dhdy vlném bchdu s Rusku federací, na základě které je většina plžek s půvdem v Srbsku vyvážena bez cel (s administrativním pplatkem 1% hdnty zbží). V kamžiku vstupu Srbska d EU však platnst těcht dhd sknčí a bude uplatňván unijní bchdně-plitický režim. 4) Licence a certifikace Systém technických pžadavků na výrbky, stejně jak veterinární a fytsanitární předpisy, je v srbských reáliích velice slžitu prblematiku. Jednznačně tedy dpručujeme v předstihu prvěřit aktuální pžadavky a t nejlépe angažváním místníh partnera. Pr základní infrmace k tét prblematice je mžné navštívit stránku kde jsu uvedené také linky na nejdůležitější instituce. Velvyslanectví České republiky v Srbsku a Černé hře Bulevar kralja Aleksandra 22, Belgrade Tel , 6204 Fax / Web:

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více