Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o vyhlášení výběrového řízení"

Transkript

1 Č. J. STEFC/464/2012 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 Štefcova ul. 1092, Hradec Králové 9, (dále jen zadavatel) Vás vyzývá k účasti na výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen zakázka) Předmět veřejné zakázky malého rozsahu: Stavební úpravy varny a přemístění stávajících varných spotřebičů, stavební úprava mytí nádobí a doplnění výrobníku nápojů a myčky. Termín odevzdání nabídek: Místo plnění zakázky: Základní škola a Mateřská škola Štefcova ul Štefcova ul. 1092, Hradec Králové 9, , pracoviště školní jídelna Platební podmínky: platby za provedené práce budou uskutečňovány na základě řádné faktury vystavené vybraným uchazečem a dle dodacího listu potvrzeného odpovědným pracovníkem zadavatele. Splatnost daňových dokladů faktur: 21 dnů od jejich převzetí zadavatelem. Předpokládaná cena zakázky: Kč bez DPH Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, kterou nelze překročit. Způsob hodnocení nabídek: Nabídky budou hodnoceny podle následujícího kritéria: - výše nabídkové ceny podle zadávací dokumentace - 100% Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu předložené nabídky.

2 Rozsah - zhotovení zakázky Stavební úpravy varny a přemístění stávajících varných spotřebičů, stavební úprava mytí nádobí a doplnění výrobníku nápojů a myčky podle zadávací dokumentace (příloha výzvy) Požadovaný termín: od do Požadavky: - zhotovení díla včetně všech potřebných revizí podrobný popis v příloze ZŠ Štefcova - navýšení kapacity požadavky veřejné zakázky a dle výkresové dokumentace č.1 až 6 (příloha výzvy) Požadovaná záruka: 36 měsíců Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek: - podání nabídky se provádí výhradně elektronicky formou u na adresu nejpozději do do 12:00 hodin. - podmínky uvedené v zadávací dokumentaci jakož i ve veškeré dokumentaci související s výběrovým řízením jsou pro uchazeče závazné - lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od uchazečů je do do 12,00 hodin - varianty nabídek se nepřipouští, firma je oprávněna odevzdat pouze jednu nabídku - dotazy budou podány výhradně elektronickou formou prostřednictvím u na adresu: V dotazu musí být specifikována osoba tazatele, uvedena firma, IČO, sídlo firmy. - nabídka musí být vyhotovena písemnou formou v českém jazyce - nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě nebudou do výběrového řízení zařazeny - podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je oprávněn zadavateli sdělit všechny informace v ní obsažené a odpovídá za všechny důsledky nepravdivosti takového tvrzení - zadavatel si vyhrazuje právo zadání veřejné zakázky kdykoliv zrušit nebo odmítnout všechny doručené nabídky - náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny Přílohy 1. ZŠ Štefcova - navýšení kapacity požadavky veřejné zakázky 2. Stávající stav výkres č Nový stav - celkový pohled - výkres č.2 4. Nový stav - Varna - výkres č.3 5. Nový stav - Mytí nádobí a výroba nápojů - výkres č.4

3 6. Nový stav - Instalační schema - výkres č.5 7. Nový stav - Soupis požadovaných instalací - výkres č.6 8. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Průběh zakázky malého rozsahu Výběr nejvhodnějšího dodavatele dle stanovených kritérií a následné vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy s dodavatelem. Oznámení výsledku výběrového řízení dne po 14:00 hod. elektronicky formou e- mailu. Informace o uchazeči: - jména, tituly a funkce statutárních zástupců - odpovědná osoba, která výběrové řízení zpracovává, ové spojení Základní informace o zadavateli a pověřené osobě: název organizace: Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092 adresa organizace: Štefcova ul. 1092, Hradec Králové 9, právní forma: příspěvková organizace statutární zástupce: Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoba pověřená jednáním s uchazeči: Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy, tel.: , .: V Hradci Králové dne Mgr. Eduard Hlávka ředitel školy

4 ZŠ Štefcova - navýšení kapacity požadavky veřejné zakázky POZ. NÁZEV A POPIS MNOŽSTVÍ 1/ VARNA Přemístění stávajících zařízení na nové pozice 0101 Pracovní stůl bez spodní 1 ks police 0102 Pánev elektrická 1 ks 0103 Sporák elektrický 1 ks 0104 Plynový sporák bez trouby 1 ks 0105 Pánev elektrická 1 ks 0106 Kotel elektrický 1 ks 0107 Změkčovač vody 1 ks Připojení stávajících zařízení - nově pořízených investorem 0201 Plynový horkovzdušný konvektomat 20x 1/1GN 1 ks 0201B Slučovač spalin - redukce odtahu 1 ks Dodávka nových zařízení od zhotovitele 0201D Kompletní nerez odsávací zákryt nad konvektomat s ventilátorem a 1 ks kondenzátorem par odtok do odpadu 0203 Krycí plech - spojení varných spotřebičů 1 ks 0204 pracovní stůl jednoduchý nerezový, pojízdné provedení 2 ks Rozměr [mm]: 1000x600x Podlahová vpusť ke kotli 1 ks Rozměr [mm]: 1000x Automatický změkčovač vody 1 ks Plně automatické zařízení s regenerací na základě protočeného množství (zabudovaný vodoměr), digitální řídící jednotka, minimálně 8l pryskyřičné náplně, Rozměr [mm]: 240x435x660 2/ DEMONTÁŽE Zrušení - odstranění stávajících zařízení 0601 Plynový kotel 1 ks 0602 Plynový sporák s troubou 1 ks 0603 Stůl na porcování 1 ks 0604 Keramická výlevka 1 ks 0605 Pec třítroubová 1 ks 0606 Stolek 1 ks 0607 Regál kovový na pečící 1 ks 0608 Pec třítroubová 1 ks 0609 Vstupní stůl do myčky nerez- 1 ks kov 0610 Keramická výlevka 1 ks 0611 Myčka na sklo 1 ks

5 0612 Pracovní stůl s policí 1 ks 0613 Mycí stůl - 2 dřezy 1 ks 0614 Pracovní deska atyp 1 ks 0615 Pracovní deska atyp 1 ks 3/ UMÝVÁRNA STOLNÍHO NÁDOBÍ Dodávka nových zařízení od dodavatele 0901 pracovní deska-základní 1 ks Rozměr [mm]: 1000x500x vstupní stůl k mycímu stroji- bez police, boční lem v=50mm 1 ks Dřez 400x600x300mm, Rozměr stolu [mm]: 1600x700x C Otvor pro baterii 1 ks 0903 Sprcha tlaková na nádobí - stolní provedení 1 ks 0904 Průchozí myčka nádobí GS 1 ks 501 Rozměr [mm]: 635x749x1420/ výstupní stůl k mycímu 1 ks stroji-bez police Rozměr [mm]: 1100x700x vstupní stůl do myčky, dřez 400x400x250 1 ks 0910 Výstupní stůl - ATYP 1 ks Rozměr [mm]: 600x700x Konzolový vozík k přepravě 1 ks a podávání košů Rozměr [mm]: 682x991x Nerezová výlevka 1 ks Rozměr [mm]: 500x600x pojízdný vozík pod čajníky - atyp 1 ks Rozměr [mm]: 650x850x Výrobník čaje a kávy 2x 20 litrů 1 ks Rozměr [mm]: 1020x460x B Konzole pro výrobníky kávy a čaje 1 ks 4/ STAVEBNÍ PRÁCE 1 ks 102 Bourání - odstranění stávající příčky 1 ks 103 Zhotovení nového vstupního okna pro příjem nádobí, zhotovení otvoru pro dveře 1 ks 104 Doplnění chybějící dlažby, zapravení po řemeslech 1 ks 105 Obložení stěn keramickým obkladem 1 ks 106 Dodávka posuvných dveří 1 ks 5/ ELEKTROINSTALACE 201 Přemístění stávajících zařízení- odborné odpojení a ukončení el.instalací (rozvodů) 1 ks na stávajících pozicích a nové zapojení na nových pozicích 202 Nová zařízení - nové napojení do rozvaděče kuchyně, nové jištění včetně proudové ochrany 1 ks 203 Zrušení - odstranění stávajících zařízení - 1 ks odborné odpojení a odborné ukončení el. instalací (rozvodů) 204 Revize na veškeré práce ZTI 1 ks

6 6/ ZTI - voda, odpady, plyn 301 Přemístění stávajících zařízení- odborné odpojení a ukončení instalací (rozvodů) 1 ks na stávajících pozicích a nové zapojení na nových pozicích 302 Nová zařízení - napojení na stávající instalace (rozvody) 1 ks 303 Zrušení - odstranění stávajících zařízení - 1 ks odborné odpojení a odborné ukončení instalací (rozvodů) 304 Revize na veškeré práce ZTI 1 ks 7/ VZT 402 Nová zařízení - napojení na stávající instalace (rozvody) 1 ks 403 Zrušení - odstranění stávajících zařízení - 1 ks odborné odpojení a odborné ukončení instalací (rozvodů)

7

8

9

10

11

12

13 Příloha č... Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto čestně, že splňuji všechny kvalifikační předpoklady dle zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. : a) nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, (tento předpoklad splňuje jak společnost, tak všechny její statutární orgány nebo každý člen statutárního orgánu; to platí i pro právnickou osobu, která je statutárním orgánem společnosti; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště) b) nebyl jsem pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, (tento předpoklad splňuje jak společnost, tak všechny její statutární orgány nebo každý člen statutárního orgánu; to platí i pro právnickou osobu, která je statutárním orgánem společnosti; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště) c) v posledních 3 letech jsem nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d) vůči mému majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) nejsem v likvidaci, f) nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, g) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, h) nemám nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště, i) v posledních 3 letech jsem nebyl pravomocně disciplinárně potrestán, ani mi nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů, (tento předpoklad se vztahuje i na osoby, jejichž prostřednictvím uchazeč vykonává tuto činnost odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče) j) nejsem veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

14 k) v posledních 3 letech mi nebyla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Prohlašuji tímto čestně, že uchazeč, se sídlem, IČ:, splňuje základní kvalifikační předpoklady ve všech bodech tak, jak je stanoveno zákonem, resp. jak je zadavatel vymezil v zadávací dokumentaci. Toto čestné prohlášení podepisuji jako (např. předseda představenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným atd.) V dne Jméno, podpis, otisk razítka

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius.

Sídlo: Atletická 2221, 356 01 Sokolov; e-mail: info@olivius.cz; tel. 353 333 400, mobil. 601 324 599; web: www.olivius. zpracování zadávací dokumentace organizace zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách organizace zakázek malého rozsahu kontrola zadávací dokumentace před zahájením výběrového řízení kontrola

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice

Pořízení konvektomatu pro Školní jídelnu Ivančice Školní jídelna Ivančice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Na Brněnce 1, ZADÁVACÍ 664 91 Ivančice DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění vozidel Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více