USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje"

Transkript

1 USNESENÍ z 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/39/1/2010 Program 39. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 39. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/39/2/2010 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení Rady Olomouckého kraje dle upravené důvodové zprávy 2. p r o d l u ž u j e termíny plnění svých usnesení dle důvodové zprávy 3. v y p o u š t í z e s l e d o v á n í svá usnesení: a) UR/24/59/2009, bod 7, ze dne , b) UR/29/53/2009, body 3 a 4, ze dne , dle důvodové zprávy UR/39/3/2010 Smlouvy o zřízení zvláštních běžných účtů u UniCredit Bank, a.s. - limitky 2. s c h v a l u j e a) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy b) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy c) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy d) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy e) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy f) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy g) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým 1

2 krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 7 důvodové zprávy h) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 8 důvodové zprávy i) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 9 důvodové zprávy j) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 10 důvodové zprávy k) uzavření Smlouvy o zvláštním běžném účtu /2700 mezi Olomouckým krajem a UniCredit Bank, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Příkopě 858/20, IČ: dle Přílohy č. 11 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Smlouvy o zvláštním běžném účtu dle bodu 2 usnesení O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana UR/39/4/2010 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na přestavbu železničního mostu Mádrův podjezd pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. 2. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na přestavbu železničního mostu Mádrův podjezd mezi Olomouckým krajem a Správou železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ: , dle upravené Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t smlouvu dle bodu 2 usnesení O: Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana UR/39/5/2010 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a souvisejících stavebních úpravách pro akci Domov seniorů POHODA Chválkovice - stavební úpravy pro zřízení domova pro seniory - vybavení 4. NP pavilonu B 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce a souvisejících stavebních úpravách ze dne na realizaci akce Domov seniorů POHODA Chválkovice - stavební úpravy pro zřízení domova pro seniory - vybavení 4. NP pavilonu B mezi Olomouckým krajem a Ing. Vladislavem Uličným - INTEXT, místem podnikání Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická 2245/52, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce a souvisejících stavebních úpravách ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje 2

3 UR/39/6/2010 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce DD Červenka - oddělení Litovel rekonstrukce sociálního zařízení na pokojích uživatelů 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce DD Červenka - oddělení Litovel rekonstrukce sociálního zařízení na pokojích uživatelů mezi Olomouckým krajem a společností EMPECOM, s.r.o., se sídlem Olomouc, Polská 1174/3A, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/39/7/2010 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci akce SZPD Olomouc - výměna oken a zateplení budovy Kojeneckého ústavu 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce SZPD Olomouc - výměna oken a zateplení budovy Kojeneckého ústavu mezi Olomouckým krajem a společností Provádění staveb Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 989/8, PSČ 77211, IČ: , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/39/8/2010 Výpověď smlouvy o zajištění a podpoře provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e výpověď smlouvy se společností Dat, s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1212, Uherské Hradiště, IČ: o zajištění a podpoře provozu 3. u k l á d á p o d e p s a t výpověď smlouvy dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje T: ihned UR/39/9/2010 Vzorová darovací smlouva na předání věcných prostředků požární ochrany obcím Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e znění vzorové darovací smlouvy na předání věcných prostředků požární ochrany obcím Olomouckého kraje, dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 3

4 UR/39/10/2010 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na realizaci akce Most ev. č , Nová Červená Voda 2. s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne na realizaci akce Most ev.č , Nová Červená Voda mezi Olomouckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ , IČ: , dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne dle bodu 2 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/39/11/2010 Rekonstrukce silnice III/36621 Na Příhonech v Konici smlouva UR/39/12/2010 Rozpočet Olomouckého kraje rozpočtové změny 2. s c h v a l u j e rozpočtové změny v Příloze č u k l á d á předložit zprávu na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí rozpočtové změny v Příloze č. 1 UR/39/13/2010 Rozpočet Olomouckého kraje vývoj daňových příjmů květen b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu UR/39/14/2010 Rozpočet Olomouckého kraje závazné ukazatele příspěvkových organizací 2. s c h v a l u j e změnu závazného ukazatele příspěvkové organizace dle důvodové zprávy 4

5 UR/39/15/2010 Rozpočet Olomouckého kraje účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í a) důvodovou zprávu b) poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje dle důvodové zprávy 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana, vedoucí odboru ekonomického T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e vzít na vědomí poskytnutí dotací ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje UR/39/16/2010 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Střednímu odbornému učilišti strojírenskému a lesnickému, Šternberk, příspěvkové organizaci 2. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, automobilu Škoda Favorit, SPZ PRI 87 87, inventární číslo a automobilu Škoda Forman, SPZ OCI 79 74, inventární číslo 9311, předaného k hospodaření Střednímu odbornému učilišti strojírenskému a lesnickému, Šternberk, Opavská 4, formou prodeje a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy. UR/39/17/2010 Vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje předaného k hospodaření Archeologickému centru Olomouc, příspěvkové organizaci 2. s c h v a l u j e vyřazení movitého majetku Olomouckého kraje, automobilu Škoda FELICIA COMBI 1.3, SPZ 1M5 2067, inventární číslo 26 předaného k hospodaření Archeologickému centru Olomouc, formou prodeje a v případě neúspěšného prodeje formou fyzické likvidace odbornou firmou, která zabezpečí ekologickou likvidaci, dle důvodové zprávy. UR/39/18/2010 Informace o řešení hlukové zátěže krajských silnic Olomouckého kraje 2. s o u h l a s í s návrhem částečného řešení snižování hlukové zátěže na krajských komunikacích dle důvodové zprávy 3. u k l á d á podat doplněnou žádost na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého 5

6 kraje o vydání časově omezeného povolení provozování zdroje hluku na úsecích komunikací dle důvodové zprávy O: ředitel Správy silnic Olomouckého kraje T: u k l á d á realizovat opatření ke snižování hlukové zátěže obyvatel na základě udělených výjimek pro nadlimitně zatížené úseky komunikací uvedených v důvodové zprávě jak z hlediska lokality, tak z hlediska realizace O: vedoucí odboru investic a evropských programů T: průběžně UR/39/19/2010 Majetkoprávní záležitosti záměry Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e záměr Olomouckého kraje: 2.1. odprodat budovu č.e. 16, Chrastice, rod. rekr. na pozemku parc. č. st. 39, pozemky parc. č. st. 39 zast. pl. o výměře 436 m2, parc. č. 440/1 trvalý travní porost o výměře 1360 m2, parc. č. 440/2 trvalý travní porost o výměře 576 m2, parc. č. 440/3 trvalý travní porost o výměře 126 m2, parc. č. 441 ost. pl. o výměře 487 m2 a parc. č ost. pl. o výměře 194 m2, stavbu ČOV (stavba nezapsaná do katastru nemovitostí) na části pozemku parc. č. 105 (pozemek jiného vlastníka), vše v k.ú. Hynčice pod Sušinou, obec Staré Město, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou, venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, za minimální kupní cenu ve výši ,- Kč, když jednotlivé nabídky budou přijímány v uzavřených obálkách. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést část pozemku parc. č ost. pl. o výměře 438 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemek parc. č. 1788/2 ost. pl. o výměře 438 m2, a části pozemku parc. č. 1782/1 ost. pl. o výměře m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1782/1 díl a o výměře 543 m2 a pozemek parc. č. 1782/1 díl b o výměře 462 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1782/2 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. a obci Moravský Beroun, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Moravský Beroun, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 7581/1 ost. pl. o celkové výměře 851 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 7581/8 ost. pl. o výměře 841 m2 a pozemek parc. č. 7581/1 díl a o výměře 10 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 7581/2 ost. pl. o celkové výměře 354 m2, vše v k.ú. a obci Prostějov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějov, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatně převést části pozemku parc. č. 453/1 ostatní plocha o celkové výměře 382 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl f o výměře 247 m2 a díl b o výměře 135 m2, části pozemku parc. č. 454/1 ostatní plocha 6

7 o celkové výměře 544 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl d o výměře 125 m2, díl c o výměře 146 m2 a pozemek parc. č. 454/3 ostatní plocha o výměře 273 m2, vše v k.ú. Blatec, obec Blatec, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Blatec, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 286 ostatní plocha o výměře 234 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl e o výměře 234 m2, a části pozemku parc. č. 297/9 ostatní plocha o výměře 7 m2, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl a o výměře 7 m2, vše v k.ú. Blatec, obec Blatec, vše z vlastnictví obce Blatec, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodat budovu bez č.p./č.e. obč. vyb. na pozemku parc. č. st. 651/2 zast. pl., pozemky parc. č. st. 651/2 zast. pl. o výměře m2 a parc. č. 190/3 ost. pl. o výměře 213 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, zejména s vedlejší stavbou skladu na pozemku parc. č. st. 651/2 zast. pl., venkovními úpravami a trvalými porosty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domu dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, do vlastnictví Střední odborné školy, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. za kupní cenu ve výši ,- Kč a za podmínek dle důvodové zprávy. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí odprodat pozemky parc. č. 1444/6 vodní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 1444/7 vodní plocha o výměře 62 m2 a parc. č. 1444/8 vodní plocha o výměře 72 m2, vše v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR Lesy České republiky, s.p., IČ: , za kupní cenu v celkové výši 1.930,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 3. u k l á d á zajistit zveřejnění záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: u k l á d á informovat žadatele (nabyvatele) o přijatém záměru Olomouckého kraje dle bodů návrhu na usnesení O: vedoucí odboru majetkového a právního T: UR/39/20/2010 Majetkoprávní záležitosti věcná břemena 2. s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku parc. č. 2631/27 zahrada v k.ú. a obci Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, v nájmu Středomoravské nemocniční a.s., spočívajícího v právu umístění a provozování kabelového vedení VN 3 x 22 kv 50 Hz v (na) předmětném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět všemi dopravními prostředky na předmětný pozemek v souvislosti s opravami, údržbou, změnami nebo odstraňováním kabelového vedení VN ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vše v rozsahu dle geometrického plánu č /2010 ze dne , vše mezi Olomouckým krajem jako povinným 7

8 z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: , jako oprávněným z věcného břemene za jednorázovou úhradu ve výši ,- Kč včetně DPH. Oprávněný z věcného břemene uhradí veškeré náklady spojené se zřízením věcného břemene a správní poplatek k návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí. UR/39/21/2010 Majetkoprávní záležitosti odprodej nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. odprodej části pozemku parc. č. 2119/1 ost. pl. o výměře 490 m2, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 2119/4 ost. pl. o výměře 490 m2 v k.ú. a obci Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví společnosti BELD, s.r.o., IČ: , za kupní cenu ve výši ,- Kč. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 403 ost. pl. o výměře cca 100 m2 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany Tážaly z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví společnosti HIMAREX spol. s r.o., IČ: , za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem zpracovaným dle právních předpisů o oceňování majetku, účinných v době uzavření řádné kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku po vydání kolaudačního souhlasu, jímž bude stavba rodinných domů kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě, že příjem z prodeje předmětné nemovitosti bude podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena nemovitosti navýšena o příslušnou platnou sazbu DPH. 4. s c h v a l u j e odnětí nemovitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. UR/39/22/2010 Majetkoprávní záležitosti odkoupení nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit odkoupení pozemku parc. č. 1372/13 ostatní plocha o výměře 7 m2 v katastrálním území Travná u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví společnosti 8

9 CE WOOD, a.s., IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, za kupní cenu ve výši 280,- Kč. Nabyvatel uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodu 3. návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětné nemovitosti. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedené dispozice Zastupitelstvem Olomouckého kraje. UR/39/23/2010 Majetkoprávní záležitosti bezúplatné převody nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 683/1 ost. pl. o výměře cca 230 m2, parc. č. 692/1 ost. pl. o výměře cca 750 m2 a parc. č. 692/4 ost. pl. o výměře cca 220 m2, vše v k.ú. a obci Teplice nad Bečvou, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Teplice nad Bečvou, IČ: , jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude výměna veřejného osvětlení kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 842 ost. pl. o výměře cca 69 m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice a části pozemku parc. č. 274 ost. pl. o výměře cca 275 m2 v k.ú. Brníčko, obec Uničov, mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Uničov, IČ: , jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Cyklostezka Uničov - Šternberk kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č ost. pl. o výměře cca m2 v k.ú. Želechovice u Uničova, obec Želechovice mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Želechovice, IČ: , jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude stavba Cyklostezka Želechovice Uničov kolaudována. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 110/3 a parc. č. 110/13, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 110/3 díl a o výměře 316 m2 a pozemek parc. č. 110/13 díl c o výměře 64 m2, které byly sloučeny do pozemku parc. č. 110/51 ost. pl. o výměře 533 m2, vše v k.ú. Krasice, 9

10 obec Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Prostějov, IČ: Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatný převod části pozemku parc. č ost. pl. o výměře cca 3100 m2 v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a městem Javorník, IČ: , jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do 9 měsíců od vyhotovení geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e nevyhovět žádosti manželů Elefterie a Paskala Diadovských o odprodej části pozemku parc. č ost. pl. o výměře cca 46 m2 v k.ú. Zálesí u Javorníka, obec Javorník z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, z důvodu převodu pozemku do vlastnictví města Javorník. UR/39/24/2010 Majetkoprávní záležitosti bezúplatná nabytí nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e revokovat část usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/23/2008 ze dne , bod 3.1., v části týkající se bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 1359/2 ost. pl. o výměře 28 m2 v k.ú. Rájec u Zábřeha, obec Rájec z vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, z důvodu jeho nepotřebnosti pro činnost Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace UR/39/25/2010 Majetkoprávní záležitosti vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit: 3.1. bezúplatný převod pozemků parc. č. 928/8 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 928/10 ostatní plocha o výměře 21 m2, parc. č. 928/11 ostatní plocha o výměře 309 m2, parc. č. 928/19 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 928/24 ostatní plocha o výměře 220 m2, parc. č. 928/27 ostatní plocha o výměře 526 m2, parc. č. 928/28 ostatní plocha o výměře 786 m2, parc. č. 928/29 ostatní plocha o výměře 8 m2, parc. č. 928/33 ostatní plocha o výměře 36 m2, parc. č. 928/34 ostatní plocha o výměře 802 m2, parc. č. 928/50 ostatní plocha o výměře 9 m2, parc. č. 928/63 ostatní plocha 10

11 o výměře 573 m2, parc. č. 928/64 ostatní plocha o výměře 556 m2, parc. č. 928/65 ostatní plocha o výměře m2, parc. č. 930/7 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 930/8 ostatní plocha o výměře 206 m2, vše v k.ú. Charváty, obec Charváty, IČ: , vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Charváty za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 928/66 ostatní plocha o výměře 138 m2, parc. č. 928/7 ostatní plocha o výměře 3 m2, parc. č. 928/6 ostatní plocha o výměře 194 m2, parc. č. 928/9 ostatní plocha o výměře 58 m2, parc. č. 928/30 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 928/32 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 928/40 ostatní plocha o výměře 88 m2, parc. č. 928/47 ostatní plocha o výměře 11 m2, parc. č. 928/37 ostatní plocha o výměře 7 m2, vše k.ú. Charváty, obec Charváty, a pozemku parc. č. 1490/102 ostatní plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Dub nad Moravou, obec Dub nad Moravou, vše z vlastnictví obce Charváty, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemků parc. č ost. pl., parc. č ost. pl., parc. č ost. pl., dle geometrického plánu č ze dne pozemek parc. č díl b o výměře 52 m2, parc. č díl e o výměře 69 m2 a parc. č díl f o výměře 122 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 2447/2 ost. pl. o celkové výměře 437 m2, vše v k.ú. Štíty-město, obec Štíty, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Štíty, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1884/9 trvalý travní porost o výměře 230 m2 a pozemku parc. č. st. 446 zast. pl. o výměře 189 m2, vše v k.ú. Štíty-město, obec Štíty z vlastnictví města Štíty, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1333, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl u o výměře 14 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 82 zahrada o výměře 296 m2, části pozemku parc. č. 1275/1, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl f o výměře 142 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 96/1 ost. pl. o výměře 260 m2, části pozemku parc. č. 1333, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl a1 o výměře 15 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1184/11 ost. pl. o výměře 153 m2, částí pozemku parc. č. 1275/1, dle geometrického plánu č /2008 ze dne pozemky parc. č. 1275/25 ost. pl. o výměře 56 m2, parc. č. 1275/26 ost. pl. o výměře 30m2 a parc. č. 1275/29 ost. pl. o výměře 259 m2, částí pozemků parc. č. 1275/1 a parc. č. 1333, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl a o výměře 40 m2 a díl b o výměře 145 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1275/30 ost. pl. o výměře 185 m2, části pozemku parc. č. 1275/1, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl d o výměře 63 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1275/31 ost. pl. o výměře 105 m2, částí pozemků parc. č. 1275/1 a parc. č. 1333, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl p o výměře 63 m2 a díl t o výměře 57 m2, které jsou sloučeny do pozemku parc. č. 1275/37 ost. pl. o výměře 235 m2, vše v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví města Šumperk, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 96/1, dle geometrického plánu č /2008 ze dne díl e o výměře 80 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1275/11 ost. pl. o výměře m2, vše v k.ú. Horní Temenice, obec Šumperk z vlastnictví města Šumperka, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková 11

12 organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemků parc. č. 7540/23 ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 7540/24 ostatní plocha o výměře 151 m2, parc. č. 7581/5 ostatní plocha o výměře 104 m2 a parc. č. 7581/6 ostatní plocha o výměře 60 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 7581/7 ostatní plocha o výměře 24 m2 v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví města Prostějova, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod částí pozemku parc. č. 1106/8 ost. pl., dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1106/50 ost. pl. o výměře 11 m2 a parc. č. 1106/51 ost. pl. o výměře 61 m2, částí pozemku parc. č. 1129/1 ost. pl., dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1129/7 ost. pl. o výměře 12 m2, parc. č. 1129/8 ost. pl. o výměře 43 m2, parc. č. 1129/9 ost. pl. o výměře 27 m2, částí pozemků parc. č. 1129/1 ost. pl. a parc. č ost. pl., dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1129/1 díl l o výměře 26 m2 a pozemek parc. č díl k o výměře 22 m2, které jsou sloučeny do nově vzniklého pozemku parc. č. 1129/10 ost. pl. o výměře 48 m2, částí pozemku parc. č. 1129/5 ost. pl., dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemky parc. č. 1129/12 ost. pl. o výměře 131 m2, parc. č. 1129/13 ost. pl. o výměře 14 m2, parc. č. 1129/14 ost. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 1129/15 ost. pl. o výměře 2 m2, části pozemku parc. č ost. pl., dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1172/3 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Protivanov, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, do vlastnictví městyse Protivanov, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1106/3, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1106/56 ost. pl. o výměře 63 m2, části pozemku parc. č. 1106/4, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1106/53 ost. pl. o výměře 45 m2, části pozemku parc. č. 1106/5, dle geometrického plánu č /2009 ze dne pozemek parc. č. 1106/52 ost. pl. o výměře 75 m2, vše v k.ú. a obci Protivanov, vše z vlastnictví městyse Protivanov, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bezúplatný převod pozemků parc. č. 7412/18 ostatní plocha o výměře 48 m2, parc. č. 7415/4 ostatní plocha o výměře 1 m2, parc. č. 7415/5 ostatní plocha o výměře 61 m2, parc. č. 7415/6 ostatní plocha o výměře 408 m2, parc. č. 7415/7 ostatní plocha o výměře 182 m2, parc. č. 7415/8 ostatní plocha o výměře 78 m2, parc. č. 7415/10 ostatní plocha o výměře 5 m2, parc. č. 8021/2 ostatní plocha o výměře 203 m2, parc. č. 8021/6 ostatní plocha o výměře 343 m2, parc. č. 8021/7 ostatní plocha o výměře 41 m2 a parc. č. 8021/9 ostatní plocha o výměře 5 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov a 1 kusu stavby středového ostrůvku na pozemcích parc. č. 7415/10 a parc. č. 8021/7 a 3 kusů stavby přechodových ostrůvků na pozemcích parc. č. 7415/8, parc. č. 7416/5, parc. č. 7412/18 a parc. č. 8021/9 a parc. č. 8015/9, vše v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Prostějova, IČ: , za podmínky, že současně bude realizováno bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 7416/7 ostatní plocha o výměře 298 m2, parc. č. 7416/13 ostatní 12

13 plocha o výměře 39 m2 parc. č. 8015/8 ostatní plocha o výměře 706 m2 a parc. č. 8020/5 ostatní plocha o výměře 19 m2, vše v katastrálním území a obci Prostějov z vlastnictví města Prostějova, IČ: , do vlastnictví Olomouckého kraje, do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. Nabyvatelé uhradí správní poplatek k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 4. s c h v a l u j e předání nemovitého majetku do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů návrhu na usnesení, a to ke dni nabytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou předání nemovitého majetku k hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. 5. s c h v a l u j e odnětí movitého majetku z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace dle bodů návrhu na usnesení, a to ke dni pozbytí vlastnického práva Olomouckého kraje k předmětným nemovitostem. Podmínkou odnětí nemovitého majetku z hospodaření je schválení uvedených dispozic Zastupitelstvem Olomouckého kraje. UR/39/26/2010 Majetkoprávní záležitosti svěření nemovitého majetku 2. s c h v a l u j e svěření pozemku parc. č. 2095/7 ost. pl. o výměře 121 m2 v k.ú. a obci Šumperk a pozemku parc. č. 1333/11 ost. pl. o výměře 65 m2 v k.ú. Hrabenov, obec Ruda nad Moravou do hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace s účinností od UR/39/27/2010 Majetkoprávní záležitosti - nájemní smlouva 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e uzavření dohody o ukončení nájmu mezi Olomouckým krajem a současným nájemcem dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o nájmu mezi Olomouckým krajem a nájemcem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 4. z m o c ň u j e Bc. Ing. Libora Koláře, ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje k podpisu dohody o ukončení nájmu a smlouvy o nájmu dle bodu 2 a 3 usnesení UR/39/28/2010 Personální záležitosti školství 2. s c h v a l u j e výsledky hodnocení práce ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e změnu výše osobních příplatků dle důvodové zprávy 4. s c h v a l u j e zařazení do platové třídy a příplatek za vedení Ing. Petru Lipčíkovi, řediteli Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 s účinností od dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy 5. u k l á d á informovat ředitele o schválení výsledků hodnocení Radou Olomouckého 13

14 kraje dle bodu 2 usnesení O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: u k l á d á zpracovat platové výměry dle bodu 3 a 4 usnesení O: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy T: UR/39/29/2010 Edukační park Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e přípravu žádosti o dotaci k projektu Edukační park Olomouckého kraje 3. u k l á d á předložit finální verzi žádosti projektu včetně finanční analýzy ekonomiky projektu Radě Olomouckého kraje ke schválení O: vedoucí odboru investic a evropských programů T: UR/39/30/2010 egovernment strategie Olomouckého kraje 2. u k l á d á dopracovat egovernment strategii Olomouckého kraje ve smyslu připomínek členů rady a předložit ji Radě Olomouckého kraje O: vedoucí odboru informačních technologií T: UR/39/31/2010 Financování příspěvkových organizací v sociální oblasti 2. s c h v a l u j e rekonstrukci vzduchotechnického zařízení Domovu důchodců Hrubá Voda, příspěvkové organizaci, dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e poskytnutí investiční účelové dotace z rezervy odboru sociálních věcí příspěvkové organizaci uvedené v bodě 2 usnesení, dle důvodové zprávy 4. u k l á d á informovat o usnesení Rady Olomouckého kraje ředitele příspěvkové organizace dle bodu 2 a 3 usnesení O: vedoucí odboru sociálních věcí T: UR/39/32/2010 Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje 2. s c h v a l u j e předložený návrh řešení dle varianty B důvodové zprávy 14

15 3. s o u h l a s í se změnou zakladatelské smlouvy Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle varianty B důvodové zprávy 4. s o u h l a s í se snížením počtu členů dozorčí rady Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle varianty B důvodové zprávy 5. j m e n u j e zástupce Olomouckého kraje do správní a dozorčí rady Agentury rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s. dle varianty B důvodové zprávy UR/39/33/2010 Úhrada regulačních poplatků ve zdravotnictví schválení darovacích smluv 2. s c h v a l u j e uzavření darovacích smluv mezi Olomouckým krajem, jako dárcem, a pacienty uvedenými v Příloze č. 2 důvodové zprávy - kterým byla poskytnuta zdravotní péče, v souvislosti s níž pacienti uhradili regulační poplatek podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve zdravotnických zařízeních provozovaných Středomoravskou nemocniční a.s., se sídlem Mathonova 291/1, Prostějov, IČ: , Odborným léčebným ústavem Paseka, příspěvkovou organizací, IČ: , sídlem Paseka 145, PSČ , Odborným léčebným ústavem neurologicko-geriatrickým Moravský Beroun, příspěvková organizace, IČ: , sídlem Moravský Beroun, Masarykova 412, PSČ , a Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: , sídlem Olomouc, Aksamitova 8, PSČ jako obdarovanými, a to s obsahem uvedeným v Příloze č. 1 důvodové zprávy, dle důvodové zprávy 3. u k l á d á p o d e p s a t písemné vyhotovení usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/39/34/2010 Schůze Rady Olomouckého kraje ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. účetní závěrka a výroční zpráva za rok s c h v a l u j e účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2009 Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ , IČ: , za účetní období od do , dle Přílohy č.1 důvodové zprávy 3. s o u h l a s í s návrhem představenstva Nemocnice Olomouckého kraje,a.s. na rozdělení výsledku hospodaření za účetní období od do , dle návrhu v Příloze č.1 důvodové zprávy 15

16 UR/39/35/2010 Schůze Rady Olomouckého kraje ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. určení auditora 2. u r č u j e svým rozhodnutím dle 17 odst.1 zákona č.93/2009 Sb. o auditorech, společnost FINAUDIT s.r.o., auditorskou společnost s číslem oprávnění komory auditorů č.154, jako auditora účetní jednotky Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, Hodolany, PSČ , IČ: , dle návrhu v důvodové zprávě 3. s c h v a l u j e uzavření smlouvy s určeným auditorem na dobu neurčitou, dle návrhu v Příloze č. 1 této důvodové zprávy 4. u k l á d á statutárním zástupcům Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., aby za objednatele podepsali smlouvu, schválenou v bodě 3 tohoto usnesení O: MUDr. Pavel Holík, místopředseda představenstva NOK T: průběžně 5. u k l á d á statutárním zástupcům Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., aby za objednatele podepsali Dohodu o rozsahu plnění auditora a výši odměny za toto plnění uvedené v Příloze č. 2 této důvodové zprávy O: MUDr. Pavel Holík, místopředseda představenstva NOK T: průběžně 6. u k l á d á statutárním zástupcům Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., aby za objednatele určili odpovědného zástupce vedení účetní jednotky k podpisu Harmonogramu k provedení prací souvisejících s vykonáním auditu účetní závěrky ke dni , uvedenému v příloze č. 3 této důvodové zprávy O: MUDr. Pavel Holík, místopředseda představenstva NOK T: průběžně UR/39/36/2010 Schůze Rady Olomouckého kraje ve věci rozhodování za Olomoucký kraj jako jediného akcionáře Nemocnice Olomouckého kraje, a. s. souhlas s přepisem auta po ukončení leasingové smlouvy 2. s o u h l a s í po řádném ukončení leasingové smlouvy, s přepisem vlastnictví osobního automobilu VW PASSAT Diesel 1,9 TDI, SPZ OCN 71-16, z leasingové společnosti GE Money auto a.s., IČ: , na společnost Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem Mathonova 291/1, PSČ Prostějov, IČ: u k l á d á statutárním zástupcům Nemocnice Olomouckého kraje,a.s. aby zajistili přepis vozidla SPZ OCN v registru silničních vozidel odboru dopravy Městského úřadu Šternberk, dle bodu 2 tohoto usnesení O: MUDr. Pavel Holík, místopředseda představenstva NOK T:

17 UR/39/37/2010 Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova porušení rozpočtové kázně 2. s o u h l a s í s prominutím odvodu obce Huzová, Huzová 325, PSČ , IČ: ve výši Kč 3. s o u h l a s í s prominutím povinnosti obce Huzová, Huzová 325, PSČ , IČ: zaplatit penále v plné výši 4. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e prominout povinnost zaplatit odvod ve výši Kč a prominout penále v plné výši UR/39/38/2010 Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - poskytnutí příspěvku na zateplení a výměnu oken 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje žadatelům dle bodu A důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e pokračování programu dle bodu B důvodové zprávy UR/39/39/2010 Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z Evropských fondů předkládané ke schválení financování 2. u k l á d á předložit materiál na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit financování realizace projektů dle Přílohy 1 důvodové zprávy v případě získání dotace 4. d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit realizaci projektů "Silnice II/434 Sušice přeložka silnice", "Silnice III/4353 Velký Týnec rekonstrukce průtahu II.etapa", "Silnice III/4469 Bohuňovice rekonstrukce průtahu" a "Rekonstrukce silnice III/37745 a III/37746 Otaslavice průtah" ve veřejném zájmu UR/39/40/2010 Výběrová řízení na zajištění realizací veřejných zakázek 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejných zakázek: 17

18 a) Výběr zpracovatele Regionální Inovační Strategie b) Modernizace výukových prostor a vybavení školy (Střední škola polygrafická, Olomouc, Střední Novosadská 55) c) Silnice II/446, III/44629 Šumvald Břevenec, stavební úpravy dešťová kanalizace v obci Šumvald d) Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga, Olomouc - rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace e) Obchodní akademie, Olomouc - rekonstrukce osvětlení budovy školy f) VOŠ a SPŠ, Šumperk - sociální zařízení hlavní budovy VOŠ a SPŠ Šumperk g) Domov "Na Zámku" Nezamyslice - rekonstrukce kuchyně 3. s c h v a l u j e zrušení veřejné zakázky Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Olomouckého kraje budova Gymnázium Šumperk, dle důvodové zprávy 4. s c h v a l u j e zadávací podmínky veřejné zakázky Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku Olomouckého kraje budova Gymnázium Šumperk, dle důvodové zprávy 5. j m e n u j e členy komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise 6. u k l á d á zahájit zadávací řízení na zakázky dle důvodové zprávy O: vedoucí odboru investic a evropských programů T: UR/39/41/2010 Vyhodnocení výběrových řízení na realizace veřejných zakázek 1. b e r e n a v ě d o m í upravenou důvodovou zprávu 2. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky: Silnice III/45313 Žulová - Bergov oprava povodňových škod, dle důvodové zprávy 3. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky: Silnice III/4538 Buková - Tomíkovice - oprava povodňových škod, dle důvodové zprávy 4. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky: Silnice III/4535 Uhelná Nové Vilémovice - oprava povodňových škod, dle důvodové zprávy 5. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky: Střední škola technická a obchodní, Olomouc elektroinstalace v budově školy, dle důvodové zprávy 6. s c h v a l u j e výběr dodavatele veřejné zakázky: Dům dětí a mládeže, Olomouc zabezpečení statiky objektu mikropiloty, dle důvodové zprávy 7. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Silnice III/45313 Žulová - Bergov oprava povodňových škod mezi Olomouckým krajem a dodavatelem IDS Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc, IČ: s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Silnice III/4538 Buková - Tomíkovice - oprava povodňových škod mezi Olomouckým krajem a dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, IČ: s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Silnice III/4535 Uhelná Nové Vilémovice - oprava povodňových škod mezi Olomouckým krajem a dodavatelem 18

19 Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Střed, Zábřežská 74, Šumperk, IČ: s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Střední škola technická a obchodní, Olomouc elektroinstalace v budově školy mezi Olomouckým krajem a dodavatelem Svatoslav Mička elektromontáže, Rolsberská 66, Olomouc, IČ: s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Dům dětí a mládeže, Olomouc zabezpečení statiky objektu mikropiloty mezi Olomouckým krajem a dodavatelem, PROBI Inženýring s.r.o., Tř. 1 máje 328, Hranice, IČ: r e v o k u j e usnesení č. UR/38/38/2010 ze dne , body 7 a 8 v části podpisu smlouvy dle bodu 7 usnesení 13. s c h v a l u j e uzavření smlouvy na realizaci akce Gymnázium Zábřeh výměna oken mezi Olomouckým krajem a dodavatelem VPO PLAST, s.r.o., Polská 4, Česká Ves, u k l á d á p o d e p s a t smlouvy dle bodu 7, 8, 9, 10, 11 a 13 usnesení O: Ing. Martin Tesařík, hejtman Olomouckého kraje UR/39/42/2010Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období (výhled do roku 2016) - posouzení vlivu programu na životní prostředí 2. b e r e n a v ě d o m í Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období (výhled do roku 2016) 3. u k l á d á předložit Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období (výhled do roku 2016) na dopracování k hodnocení SEA O: vedoucí kanceláře hejtmana T: ihned 4. u k l á d á po ukončení hodnocení SEA předložit Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období (výhled do roku 2016) Zastupitelstvu Olomouckého kraje O: vedoucí kanceláře hejtmana T: ZOK d o p o r u č u j e Z a s t u p i t e l s t v u O l o m o u c k é h o k r a j e schválit Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období (výhled do roku 2016) UR/39/43/2010 Zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í zápisy z jednání komisí Rady Olomouckého kraje: a) Zápis z 9. jednání Komise pro legislativu Rady Olomouckého kraje konaného dne b) Zápis z 8. jednání Komise pro prevenci kriminality a drogových závislostí Rady Olomouckého kraje konaného dne

20 UR/39/44/2010 Zahraniční pracovní cesta Würzburg (Německo) 2. s c h v a l u j e zahraniční pracovní cestu zástupců Olomouckého kraje do Würzburgu (Německo) ve dnech dle důvodové zprávy UR/39/45/2010 Různé - Příspěvek České asociaci organizátorů veřejné dopravy 2. s c h v a l u j e poskytnutí příspěvku České asociaci organizátorů veřejné dopravy, IČ: pro rok 2010 dle důvodové zprávy V Olomouci dne Ing. Martin Tesařík hejtman Olomouckého kraje MUDr. Michael Fischer 1. náměstek hejtmana 20

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 6. 11. 2012 UR/100/1/2012 Program 100. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 100. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 26 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 10. 2015 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/26/1/2015 Majetkoprávní vypořádání nemovitostí v k.ú. a

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 11 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 1.3.2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/11/1/2010 a) Odprodej areálu rekreačního střediska v k.ú. Hynčice

Více

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 6 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 6. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/6/1/2013 Odprodej nemovitostí v k.ú. a obci Prostějov z vlastnictví

Více

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 12 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 3. 3. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/12/1/2014 Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. a obci Kostelec

Více

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne UR/81/2/2012 Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 10. 1. 2012 UR/81/1/2012 Program 81. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 81. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 5 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 20. 5. 2013 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/5/1/2013 Odprodej částí pozemků v k.ú. Horní Libina z vlastnictví

Více

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 11. 2011 UR/75/1/2011 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 75. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 53. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 2. 12. 2010 UR/53/1/2010 Program 53. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 53. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 18. 4. 2002 UZ/9/1/2002 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení upraveného programu zasedání UZ/9/2/2002 Kontrola

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 32. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 18. 2. 2010 UR/32/1/2010 Program 32. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 32. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 14 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 12. 5. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/14/1/2014 Odprodej části pozemku v k.ú. Drahotuše, obec

Více

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 9. 2009 UR/20/1/2009 Program 20. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 20. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29. 3. 2007 UR/58/1/2007 Program 58. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 58. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 29.

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 2. 2013 UR/6/1/2013 Program 6. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 6. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 16 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/16/1/2014 Vzájemné bezúplatné převody částí pozemků v k.ú.

Více

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 7. 2012 UR/94/1/2012 Program 94. schůze Rady Olomouckého kraje b e r e n a v ě d o m í upravený program 94. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 3. 2008 UR/79/1/2008 Program 79. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 79. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13.

Více

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 30. 7. 2009 UR/18/1/2009 Program 18. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 18. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 5. 2008 UR/85/1/2008 Program 85. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 85. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 12. 2016 UR/4/1/2016 Program 4. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 4. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19.

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 6. 12. 2010 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2010 Návrh na změnu postupů při přijímání záměrů Olomouckého

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 4. 2013 UR/11/1/2013 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 4. 2012 UR/88/1/2012 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 88. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 20. 8. 2015 UR/75/1/2015 Program 75. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 75. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 11. 3. 2010 UZ/12/1/2010 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e program

Více

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 9. 5. 2013 UR/13/1/2013 Program 13. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 5. 2005 UR/14/1/2005 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 21. 9. 2012 UZ/26/1/2012 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 28. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2013 UR/28/1/2013 Program 28. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 28. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 2. 2012 UR/83/1/2012 Program 83. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 83. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ ze 76. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 11. 2011 UR/76/1/2011 Program 76. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 76. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 20. 6. 2014 UZ/11/1/2014 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 21. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 9. 2013 UR/21/1/2013 Program 21. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 21. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 11. 2013 UR/26/1/2013 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 16. 6. 2005 UR/17/1/2005 Program 17. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 17. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2013 UZ/8/1/2013 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 25. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 11. 2013 UR/25/1/2013 Program 25. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 25. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 11. 2010 UR/51/1/2010 Program 51. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 51. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 1. 2006 UR/29/1/2006 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 2. 2008 UZ/21/1/2008 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 6. 2011 UR/67/1/2011 Program 67. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 67. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemků parc. č. 1710/1 ost. pl. o výměře cca 1 280 m2 a parc. č. 1918 ost. pl. o výměře cca 60 m2, vše v k.ú. a obci Horní Studénky z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého

Více

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 7. 2006 UR/41/1/2006 Program 41. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 41. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 6. 2008 UR/89/1/2008 Program 89. schůze Rady Olomouckého kraje 1. schvaluje upravený program 89. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26.

Více

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 96. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2012 UR/96/1/2012 Program 96. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 96. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 8. 6. 2006 UR/37/1/2006 Program 37. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 37. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 21. 11. 2002 UR/40/1/2002 Program 40. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 40. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1

USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 USNESENÍ z 8. řádné schůze Rady města Uničova, konané dne 8. 3. 2011 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR1/8/2011 Kontrola zápisu ze 7. schůze Rady města Uničova zápis ze 7. schůze

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 30. 12. 2004 UZ/2/1/2004 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e upravený

Více

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 25. 9. 2009 UZ/9/1/2009 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 56. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 12. 2014 UR/56/1/2014 Program 56. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 56. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK části pozemku parc. č. 1107 ost. pl. o výměře 88 m2, dle geometrického plánu č. 290-617/2012 ze dne 22. 1. 2013 pozemek parc. č. 1107/2 ost. pl. o výměře 52 m2 a část pozemku parc. č. 1107 díl b o výměře

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje USNESENÍ z 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2011 UR/66/1/2011 Program 66. schůze Rady Olomouckého kraje 1. bere na vědomí upravený program 66. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ ze 14. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 5. 2013 UR/14/1/2013 Program 14. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 14. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 15. 12. 2004 UR/2/1/2004 Program 2. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 2. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 12. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 26. 4. 2013 UR/12/1/2013 Program 12. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 12. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 12. 2016 UZ/2/1/2016 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 2. s c h v a l u j e předložený

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 22. 9. 2011 UZ/21/1/2011 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání 1. s c h v a l u j e předložený

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 90. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 22. 5. 2012 UR/90/1/2012 Program 90. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 90. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 7. 3. 2002 UR/26/1/2002 Program 26. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 26. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 24. 3. 2005 UR/10/1/2005 Program 10. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 10. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 28. 6. 2001 Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu Složení slibu nového člena Zastupitelstva Olomouckého kraje PaedDr.

Více

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009 UR/8/1/2009 Program 8. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 8. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 19. 3. 2009

Více

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ ze 71. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 13. 9. 2011 UR/71/1/2011 Program 71. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 71. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 9 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 77. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 17. 9. 2015 UR/77/1/2015 Program 77. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 77. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 4. 6. 2015 UR/69/1/2015 Program 69. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 69. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 46. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 28. 8. 2014 UR/46/1/2014 Program 46. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 46. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 14. 4. 2005 UR/11/1/2005 Program 11. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e upravený program 11. schůze Rady Olomouckého kraje konané

Více

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni

USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje ke dni USNESENÍ z 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27. 10. 2004 UR/88/1/2004 Program 88. schůze Rady Olomouckého kraje 1. s c h v a l u j e program 88. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 27.

Více

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 37. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 17. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/37/2012 Schválení programu 37. schůze Rady města Uničova

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

10. Projekt "Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky ( tis.kč)

10. Projekt Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky ( tis.kč) 10. Projekt "Modernizace silniční sítě v majetku Olomoucké Financováno z úvěru Evropské investiční banky (900 000 tis.kč) Oblast dopravy 1) akce zajišťované odborem ekonomickým - oddělení přípravy a realizace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014

USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 USNESENÍ z 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 11. 9. 2014 UR/47/1/2014 Program 47. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í program 47. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 12. července 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/43/2016 Schválení programu 43. schůze Rady města Uničova

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne USNESENÍ z 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 25. 4. 2002 UR/29/1/2002 Program 29. schůze Rady Olomouckého kraje s c h v a l u j e upravený program 29. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne

Více

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice

O B E C V I K Ý Ř O V I C E Petrovská 168, Vikýřovice Č.j. OUVI 171/2015 Usnesení č. 04/2015 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vikýřovice, konaného dne 26.1.2015 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Vikýřovice Poznámka: Zveřejněna je upravená

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/5252/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 4. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mo helnice, které se konalo dne 11. 03.2015

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Veolia, a.s. s 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP. Odbor

Veolia, a.s. s 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP. Odbor 18. Rozd 1. Přebyte Přebytek h Finanční v Veolia, a.s Zastupitelstv Veolia, a.s. s 2008). Dopo výdajů pro př Nevyčerpa Celkem k p Odbor 1 OSV 2 OZ 3 ODSH 4 OIT 5 KH 6 KH 7 OIEP Strana 454 (celkem 464)

Více