Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu"

Transkript

1 Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1

2 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu (dále jen SEI) je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance SEI. (2) Organizační řád stanoví právní postavení SEI, její působnost a pravomoci, organizační strukturu, vnitřní právní normy, poradní orgány, povinnosti a pravomoci i odpovědnost zaměstnanců. (3) Na organizační řád navazují další předpisy, zejména: a) pracovní řád, který upravuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců SEI z hlediska vnitřního pořádku a pracovní kázně, b) spisový řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců SEI v oblasti spisové služby, c) podpisový řád, který upravuje práva zaměstnanců SEI z hlediska práv schvalování dokumentů SEI, d) skartační řád, kterým se stanoví a upřesňuje postup při vyřazování a skartaci písemných a jiných záznamů vzniklých nebo vyřízených SEI. ČÁST DRUHÁ Základní údaje o SEI 1. Působnost SEI 1.1. Věcná působnost SEI v souladu s 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.) kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen ministerstvo), Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování: a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 165/2012 Sb.), a do uplynutí lhůty pro zánik trestnosti zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, c) zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.). 2

3 Při výkonu kontroly se SEI řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. SEI ve smyslu 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. za porušení zákonů podle odst. 1 ukládá pokuty. Ukládání pokut se řídí 95 odst. 1, 2, 3 a 4 téhož zákona. SEI je ve smyslu 13 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. a 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. v řízeních, která provádějí stavební úřady, a to v rozsahu daném prováděcími předpisy Sídla a působnost inspektorátů (1) Sídlem ústředního inspektorátu (kód 90) je Praha. (2) Působnost ústředního inspektorátu je celé území ČR. (3) Sídla územních inspektorátů a jejich vymezené územní působnosti: a) územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (kód 010) se sídlem Legerova 49, Praha 2, pro území hlavního města Prahy a pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Prahazápad, Příbram, Rakovník; b) územní inspektorát pro Jihočeský kraj (kód 031) se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; c) územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj (kód 032), se sídlem Rejskova 3, Plzeň, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov; Cheb, Karlovy Vary, Sokolov; d) územní inspektorát pro Ústecký kraj (kód 042), se sídlem W. Churchilla 12, Ústí nad Labem, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Ústí n./l., Děčín, Louny, Chomutov, Most, Teplice, Litoměřice; e) územní inspektorát pro Liberecký kraj (kód 051), se sídlem Dr.E. Beneše 26, Liberec 1, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily; f) územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj (kód 052), se sídlem Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Hradec Králové, Rychnov n./kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí; g) inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (kód 062), se sídlem Kotlářská 931/53, Brno, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou; h) územní inspektorát pro Olomoucký kraj (kód 071), se sídlem Tř. Míru 273/99, Olomouc, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Olomouc, Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník; 3

4 i) územní inspektorát pro Zlínský kraj (kód 072), se sídlem Tř. T. Bati 853, Zlín, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín; j) územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj (kód 081), se sídlem Provozní 1, Ostrava-Třebovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město. 2. Právní postavení SEI (1) SEI je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu s postavením a působností stanovenou hlavou čtvrtou zákona č. 458/2000 Sb. (2) Podle 92 zákona č. 458/2000 Sb. se SEI člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty (příloha č. 1.1.). Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami SEI. SEI je organizační složkou státu se sídlem v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost stanovuje ústřední ředitel. (3) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého v souladu se služebním zákonem jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. (4) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. 3. Základní organizační členění (1) SEI se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. (2) Základní členění ústředního inspektorátu (příloha č. 1): a) ústřední ředitel (kód ), b) zástupce ústředního ředitele (kód ), c) oddělení personální (kód ), d) odbor rozpočtu a financování (kód ), e) odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ), f) odbor právní a správního řízení (kód ) - právní útvar (kód ) g) odbor kontroly a úspor energie (kód ), h) oddělení informačních a komunikačních technologií (zkráceně ICT- kód ), i) referát interního auditu (kód ), j) referát komunikace (kód ). (3) Ústřední ředitel může svým příkazem členit odbory dle předchozího odstavce na další oddělení a referáty a v této souvislosti jmenovat vedoucí těchto útvarů. (4) Základní členění územního inspektorátu (příloha č. 2.): a) ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100), b) sekretariát ředitele (kód 0xx.110), c) oddělení kontroly a ochrany spotřebitele (kód 0xx.101), 4

5 d) oddělení kontroly a úspor energie (kód 0xx.103), e) oddělení správního řízení (kód 0xx.104). (5) Ústřední ředitel svým příkazem rozhoduje o členění jednotlivých územních inspektorátů na oddělení, případně referáty, a v této souvislosti může jmenovat vedoucí těchto útvarů. 4. Vnitřní normy SEI (1) Vnitřní normy SEI vydávané podle tohoto předpisu musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a závaznými interními právními normami, vydávanými nadřízeným orgánem. (2) Vedoucí pracovníci odpovídají za úplnost a dostupnost organizačních norem na úsecích jimi řízených Ústřední ředitel vydává: (1) Základní organizační normy: a) organizační řád, b) pracovní řád, c) spisový řád, d) podpisový řád, e) skartační plán. (2) Akty řízení: a) příkazy, b) směrnice, c) opatření, d) sdělení, e) zápisy z porad užšího vedení SEI. Základní organizační normy dle bodu (1) a normativní akty řízení dle bodu (2) jsou závazné pro všechny zaměstnance SEI. Příkazy a směrnice jsou vydávány zásadně písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Sdělení, opatření a zápisy z porad užšího vedení SEI jsou pouze v listinné formě Zástupce ústředního ředitele, vedoucí oddělení personálního, ředitel odboru rozpočtu a financování a ředitel odboru právního a správního řízení vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) opatření, c) sdělení. 5

6 4.3. Ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, ředitel odboru kontroly a úspor energie vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) sdělení. Tyto akty řízení pod body 4.2 a 4.3 jsou závazné pro zaměstnance uvedené v předmětné normě a jsou určeny podřízeným zaměstnancům ústředního inspektorátu, ředitelům územních inspektorátů i podřízeným zaměstnancům územních inspektorátů. Vydávají se písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a jsou určeny vedoucím zaměstnancům SEI. 4.4 Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií vydává: - sdělení Ředitelé územních inspektorátů vydávají akty řízení: - opatření. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a evidována sekretariátem ředitele územního inspektorátu. Jsou závazná pro všechny zaměstnance jemu podřízeného územního inspektorátu. 5. Poradní orgány 5.1. Ústřední ředitel zřizuje (1) K projednávání záležitostí, jejichž závažnost vyžaduje kolektivní posouzení, trvalé poradní orgány: a) poradu užšího vedení SEI, sestávající se z ústředního ředitele, zástupce ústředního ředitele, ředitelů odborů, vedoucího personálního oddělení a referenta pro komunikaci b) poradu vedení SEI, sestávající se z účastníků porady užšího vedení SEI a ředitelů územních inspektorátů. (2) Další poradní orgány, případně komise podle potřeby nebo tehdy, je-li podkladem pro jejich ustavení právní předpis Zástupce ústředního ředitele a ředitelé odborů jsou oprávněni svolávat porady za účasti vybraných pracovníků ústředního inspektorátu a územních inspektorátů. 6

7 5.3. Ředitel územního inspektorátu může zřídit k řešení úkolů pracovního programu SEI v rámci územního inspektorátu vlastní poradní orgán. 6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců SEI (1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců stanovuje zákoník práce, další obecně závazné právní předpisy a pracovní řád SEI. (2) Každý zaměstnanec odpovídá svému bezprostředně nadřízenému za včasné a kvalitní plnění svých pracovních povinností. (3) Zaměstnanec je povinen svého bezprostředně nadřízeného informovat o všech závažnějších pracovních problémech a jednáních. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pověřit na dobu své nepřítomnosti jednoho z podřízených zaměstnanců svým zastupováním, pokud není organizačním řádem stanoveno jinak. ČÁST TŘETÍ Působnost útvarů SEI A. Ústřední ředitel a jím přímo řízené útvary 1. Postavení a odpovědnost ústředního ředitele Ústřední ředitel (kód ) je v čele ústředního inspektorátu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá za činnost celé SEI. Ústředního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ústředního ředitele (kód ) nebo jiný podřízený pracovník ústředního inspektorátu pověřený zastupováním. 2. Pravomoci ústředního ředitele (1) Rozhoduje zejména o: a) organizační struktuře SEI a početních stavech pracovníků v jednotlivých organizačních útvarech, b) zahraničních služebních cestách zaměstnanců SEI, c) delegování svých pravomocí na jiné vedoucí zaměstnance, d) pracovněprávních vztazích, e) rozpočtu organizace včetně rozdělení prostředků pro ústřední inspektorát a územní inspektoráty, f) odvoláních proti rozhodnutím územních inspektorátů, vydaných v prvním stupni podle 94 odst. 6 a 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (2) Schvaluje zejména: 7

8 a) návrhy všech dokumentů předkládaných ministerstvu a dalším orgánům a organizacím, příp. určených k publikaci v hromadných sdělovacích prostředcích, b) programy a koncepce rozvoje, akty řízení a organizaci kontrolní činnosti, c) pracovní program SEI zabezpečující činnost dle 93 až 94 zákona č. 458/2000 Sb., d) účetní závěrky, e) kolektivní smlouvu s odbory. (3) Jmenuje a odvolává: a) vedoucí zaměstnance SEI, b) správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitelé územních inspektorátů, b) zástupce ústředního ředitele, c) ředitel odboru rozpočtu a financování, d) vedoucí oddělení personálního, e) vedoucí oddělení ICT, f) referent vnitřního auditu, g) referent komunikace. 3. Oddělení personální (kód ) 3.1. Působnost Oddělení zajišťuje vybrané činnosti SEI. Oddělení řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení personálního Hlavní činnosti a) personální agenda, b) mzdová agenda, c) vnitřní kontrola, d) ochrana a bezpečnost práce, e) požární ochrana, f) poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 4. Oddělení informačních a komunikačních technologií (kód ) Oddělení zajišťuje a rozpracovává úkoly vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů v oblasti komunikačních a informačních systémů veřejné správy. Oddělení zajišťuje rozvoj, provoz, správu, a údržbu informačního systému SEI. Oddělení vede a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií. 8

9 5. Referát interního auditu (kód ) 5.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent interního auditu Hlavní činnosti a) interní audit, b) vyřizování stížnosti, podání a podnětů v rozsahu dle platných vnitřních předpisů. 6. Referát komunikace (kód ) 6.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent komunikace Hlavní činnosti a) vytváření koncepce mediální politiky, b) zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, c) vnější a vnitřní vztahy. 7. Odbor rozpočtu a financování (kód ) 7.1. Působnost Odbor souhrnně zajišťuje výkon státní pokladny pro SEI, finanční strategií neinvestičních i investičních výdajů SEI, koncepčně a metodicky usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky SEI, vykonává správu majetku, pokut. Souhrnně zabezpečuje financování a účetnictví SEI a logistiku pro ústřední inspektorát SEI. Odbor řídí, za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli ředitel odboru rozpočtu a financování Hlavní činnosti: a) výkon státní pokladny, b) správa majetku, c) správa pokut (dílčí), d) financování, e) logistika, f) účetnictví. 9

10 B. Zástupce ústředního ředitele a jím přímo řízené útvary 1. Zástupce ústředního ředitele (kód ) (1) Zastupuje ústředního ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. (2) Koordinuje, metodicky řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu 93 odst. 1, 3 a 94 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci SEI. (3) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání a dodržení části limitu výdajů použitých ústředním inspektorátem a limitu kapitálových výdajů SEI. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitel odboru kontroly a úspor energie, b) ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, c) ředitel odboru právního a správního řízení. 2. Odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ) 2.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů a provádí vybranou kontrolní činnost na úseku využívání a provozování obnovitelných zdrojů energie a výkon státního dozoru v oblasti uvádění na trh a distribuování výrobků spojených se spotřebou energie. Kontroluje oprávněnost vyplacených podpor u obnovitelných zdrojů energie na základě požadavků OTE. Zpracovává rozbory pro nadřízené orgány, zda jsou splněny požadavky příslušných orgánů v rámci legislativy EU o kontrole a hospodaření energií. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 458/2000 Sb. 3. Odbor kontroly a úspor energie (kód ) 3.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů na úseku podporovaných zdrojů energie, hospodaření energií a cen podle CR ERÚ. SEI jako dotčený správní orgán vydává stanoviska k územnímu a regulačnímu plánu, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení. Kontroluje účinnosti kotlů a klimatizací, energetickou náročnost budov, regulaci zdrojů a budov, izolace rozvodů, pravidla vytápění, audity a auditory. Dále kontroluje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) z hlediska splnění kritérií a výši příspěvků, podíl vyrobené elektrické energie u spoluspalování a paralelního spalování OZE a fosilních paliv jak z hlediska splnění daných kritérií, tak i z hlediska výše 10

11 příspěvku. Dále se vyjadřuje z hlediska živnostenského zákona ke koncesované činnosti provozovatelů objektových kotelen. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a úspor energie Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. 4. Odbor právní a správního řízení (kód ) právní útvar (kód ) 4.1. Působnost Odbor zajišťuje právní ochranu SEI včetně správy uložených pokut a dále koncepčně, analyticky a metodicky zajišťuje správní řízení vedená SEI. Odbor řídí a za jeho činnost zástupci ústředního ředitele odpovídá ředitel odboru právního a správního řízení Hlavní činnosti a) koordinuje a metodicky řídí činnost územních inspektorátů jako správních orgánů I. stupně ve správních řízeních vedených na základě 93 odst odst. 1 písm. b) a 94 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., b) ve smyslu 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., přezkoumává rozhodní územních inspektorátů vydaná v I. stupni a napadená odvoláním nebo mimo odvolací řízení a zpracovává návrh rozhodnutí ústředního ředitele v předmětné věci, c) právní ochrana SEI, d) správa pokut dle 95 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (dílčí). C. Ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100) (1) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, který jej řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli. Ve věcech jím řízeného inspektorátu je oprávněn jednat jménem SEI s územními orgány a organizacemi, které působí na území tohoto inspektorátu. (2) Řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu.93 odst. 1, 3 a 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. v rozsahu působnosti územního inspektorátu. (3) Rozhoduje o pokutách územního inspektorátu uložených na základě 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., dle 95 odst. 1, 2, 3, 4, 6 téhož zákona a o rozhodnutích dle 94 odst. l písm. b) téhož zákona. (4) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a dodržení limitu příjmů a výdajů rozpočtu územního inspektorátu a za hospodaření s majetkem SEI užívaným územním inspektorátem a správu tohoto majetku. 11

12 (5) Jemu jsou přímo podřízeni vedoucí oddělení a referátů zřízených ústředním ředitelem na územním inspektorátu a případně další zaměstnanci územního inspektorátu, nezařazeni do některého z oddělení či samostatných referátů územního inspektorátu. (6) Ředitele územního inspektorátu v době jeho nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec územního inspektorátu na základě písemného pověření ústředního ředitele. ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení (1) Organizační řád nabývá účinnosti dnem (2) Případné změny a doplňky Organizačního řádu v písemné formě schvaluje ústřední ředitel SEI. (3) Kontrolou Organizačního řádu pověřuji zástupce ústředního ředitele, vedoucího oddělení personálního a ředitele odboru rozpočtu a financování. Praha 19. prosince 2014 Zpracoval: PhDr. Zdeněk Hrstka Schválil: Ing. Pavel Gebauer ústřední ředitel SEI Přílohy Organizační schéma ústředního inspektorátu SEI (příloha č. 1.1.) Organizační schéma územního inspektorátu SEI (příloha č. 2.1.) Rozdělovník: 2x sekretariát ÚŘ 1x zástupce ÚŘ 1x ředitelé odborů ÚI 1x ředitelé ÚzI 1x zástupce odborové organizace 12

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech,

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více