Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu"

Transkript

1 Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1

2 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu (dále jen SEI) je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance SEI. (2) Organizační řád stanoví právní postavení SEI, její působnost a pravomoci, organizační strukturu, vnitřní právní normy, poradní orgány, povinnosti a pravomoci i odpovědnost zaměstnanců. (3) Na organizační řád navazují další předpisy, zejména: a) pracovní řád, který upravuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců SEI z hlediska vnitřního pořádku a pracovní kázně, b) spisový řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců SEI v oblasti spisové služby, c) podpisový řád, který upravuje práva zaměstnanců SEI z hlediska práv schvalování dokumentů SEI, d) skartační řád, kterým se stanoví a upřesňuje postup při vyřazování a skartaci písemných a jiných záznamů vzniklých nebo vyřízených SEI. ČÁST DRUHÁ Základní údaje o SEI 1. Působnost SEI 1.1. Věcná působnost SEI v souladu s 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.) kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen ministerstvo), Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování: a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 165/2012 Sb.), a do uplynutí lhůty pro zánik trestnosti zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, c) zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.). 2

3 Při výkonu kontroly se SEI řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. SEI ve smyslu 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. za porušení zákonů podle odst. 1 ukládá pokuty. Ukládání pokut se řídí 95 odst. 1, 2, 3 a 4 téhož zákona. SEI je ve smyslu 13 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. a 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. v řízeních, která provádějí stavební úřady, a to v rozsahu daném prováděcími předpisy Sídla a působnost inspektorátů (1) Sídlem ústředního inspektorátu (kód 90) je Praha. (2) Působnost ústředního inspektorátu je celé území ČR. (3) Sídla územních inspektorátů a jejich vymezené územní působnosti: a) územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (kód 010) se sídlem Legerova 49, Praha 2, pro území hlavního města Prahy a pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Prahazápad, Příbram, Rakovník; b) územní inspektorát pro Jihočeský kraj (kód 031) se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; c) územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj (kód 032), se sídlem Rejskova 3, Plzeň, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov; Cheb, Karlovy Vary, Sokolov; d) územní inspektorát pro Ústecký kraj (kód 042), se sídlem W. Churchilla 12, Ústí nad Labem, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Ústí n./l., Děčín, Louny, Chomutov, Most, Teplice, Litoměřice; e) územní inspektorát pro Liberecký kraj (kód 051), se sídlem Dr.E. Beneše 26, Liberec 1, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily; f) územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj (kód 052), se sídlem Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Hradec Králové, Rychnov n./kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí; g) inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (kód 062), se sídlem Kotlářská 931/53, Brno, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou; h) územní inspektorát pro Olomoucký kraj (kód 071), se sídlem Tř. Míru 273/99, Olomouc, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Olomouc, Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník; 3

4 i) územní inspektorát pro Zlínský kraj (kód 072), se sídlem Tř. T. Bati 853, Zlín, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín; j) územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj (kód 081), se sídlem Provozní 1, Ostrava-Třebovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město. 2. Právní postavení SEI (1) SEI je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu s postavením a působností stanovenou hlavou čtvrtou zákona č. 458/2000 Sb. (2) Podle 92 zákona č. 458/2000 Sb. se SEI člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty (příloha č. 1.1.). Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami SEI. SEI je organizační složkou státu se sídlem v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost stanovuje ústřední ředitel. (3) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého v souladu se služebním zákonem jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. (4) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. 3. Základní organizační členění (1) SEI se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. (2) Základní členění ústředního inspektorátu (příloha č. 1): a) ústřední ředitel (kód ), b) zástupce ústředního ředitele (kód ), c) oddělení personální (kód ), d) odbor rozpočtu a financování (kód ), e) odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ), f) odbor právní a správního řízení (kód ) - právní útvar (kód ) g) odbor kontroly a úspor energie (kód ), h) oddělení informačních a komunikačních technologií (zkráceně ICT- kód ), i) referát interního auditu (kód ), j) referát komunikace (kód ). (3) Ústřední ředitel může svým příkazem členit odbory dle předchozího odstavce na další oddělení a referáty a v této souvislosti jmenovat vedoucí těchto útvarů. (4) Základní členění územního inspektorátu (příloha č. 2.): a) ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100), b) sekretariát ředitele (kód 0xx.110), c) oddělení kontroly a ochrany spotřebitele (kód 0xx.101), 4

5 d) oddělení kontroly a úspor energie (kód 0xx.103), e) oddělení správního řízení (kód 0xx.104). (5) Ústřední ředitel svým příkazem rozhoduje o členění jednotlivých územních inspektorátů na oddělení, případně referáty, a v této souvislosti může jmenovat vedoucí těchto útvarů. 4. Vnitřní normy SEI (1) Vnitřní normy SEI vydávané podle tohoto předpisu musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a závaznými interními právními normami, vydávanými nadřízeným orgánem. (2) Vedoucí pracovníci odpovídají za úplnost a dostupnost organizačních norem na úsecích jimi řízených Ústřední ředitel vydává: (1) Základní organizační normy: a) organizační řád, b) pracovní řád, c) spisový řád, d) podpisový řád, e) skartační plán. (2) Akty řízení: a) příkazy, b) směrnice, c) opatření, d) sdělení, e) zápisy z porad užšího vedení SEI. Základní organizační normy dle bodu (1) a normativní akty řízení dle bodu (2) jsou závazné pro všechny zaměstnance SEI. Příkazy a směrnice jsou vydávány zásadně písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Sdělení, opatření a zápisy z porad užšího vedení SEI jsou pouze v listinné formě Zástupce ústředního ředitele, vedoucí oddělení personálního, ředitel odboru rozpočtu a financování a ředitel odboru právního a správního řízení vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) opatření, c) sdělení. 5

6 4.3. Ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, ředitel odboru kontroly a úspor energie vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) sdělení. Tyto akty řízení pod body 4.2 a 4.3 jsou závazné pro zaměstnance uvedené v předmětné normě a jsou určeny podřízeným zaměstnancům ústředního inspektorátu, ředitelům územních inspektorátů i podřízeným zaměstnancům územních inspektorátů. Vydávají se písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a jsou určeny vedoucím zaměstnancům SEI. 4.4 Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií vydává: - sdělení Ředitelé územních inspektorátů vydávají akty řízení: - opatření. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a evidována sekretariátem ředitele územního inspektorátu. Jsou závazná pro všechny zaměstnance jemu podřízeného územního inspektorátu. 5. Poradní orgány 5.1. Ústřední ředitel zřizuje (1) K projednávání záležitostí, jejichž závažnost vyžaduje kolektivní posouzení, trvalé poradní orgány: a) poradu užšího vedení SEI, sestávající se z ústředního ředitele, zástupce ústředního ředitele, ředitelů odborů, vedoucího personálního oddělení a referenta pro komunikaci b) poradu vedení SEI, sestávající se z účastníků porady užšího vedení SEI a ředitelů územních inspektorátů. (2) Další poradní orgány, případně komise podle potřeby nebo tehdy, je-li podkladem pro jejich ustavení právní předpis Zástupce ústředního ředitele a ředitelé odborů jsou oprávněni svolávat porady za účasti vybraných pracovníků ústředního inspektorátu a územních inspektorátů. 6

7 5.3. Ředitel územního inspektorátu může zřídit k řešení úkolů pracovního programu SEI v rámci územního inspektorátu vlastní poradní orgán. 6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců SEI (1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců stanovuje zákoník práce, další obecně závazné právní předpisy a pracovní řád SEI. (2) Každý zaměstnanec odpovídá svému bezprostředně nadřízenému za včasné a kvalitní plnění svých pracovních povinností. (3) Zaměstnanec je povinen svého bezprostředně nadřízeného informovat o všech závažnějších pracovních problémech a jednáních. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pověřit na dobu své nepřítomnosti jednoho z podřízených zaměstnanců svým zastupováním, pokud není organizačním řádem stanoveno jinak. ČÁST TŘETÍ Působnost útvarů SEI A. Ústřední ředitel a jím přímo řízené útvary 1. Postavení a odpovědnost ústředního ředitele Ústřední ředitel (kód ) je v čele ústředního inspektorátu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá za činnost celé SEI. Ústředního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ústředního ředitele (kód ) nebo jiný podřízený pracovník ústředního inspektorátu pověřený zastupováním. 2. Pravomoci ústředního ředitele (1) Rozhoduje zejména o: a) organizační struktuře SEI a početních stavech pracovníků v jednotlivých organizačních útvarech, b) zahraničních služebních cestách zaměstnanců SEI, c) delegování svých pravomocí na jiné vedoucí zaměstnance, d) pracovněprávních vztazích, e) rozpočtu organizace včetně rozdělení prostředků pro ústřední inspektorát a územní inspektoráty, f) odvoláních proti rozhodnutím územních inspektorátů, vydaných v prvním stupni podle 94 odst. 6 a 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (2) Schvaluje zejména: 7

8 a) návrhy všech dokumentů předkládaných ministerstvu a dalším orgánům a organizacím, příp. určených k publikaci v hromadných sdělovacích prostředcích, b) programy a koncepce rozvoje, akty řízení a organizaci kontrolní činnosti, c) pracovní program SEI zabezpečující činnost dle 93 až 94 zákona č. 458/2000 Sb., d) účetní závěrky, e) kolektivní smlouvu s odbory. (3) Jmenuje a odvolává: a) vedoucí zaměstnance SEI, b) správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitelé územních inspektorátů, b) zástupce ústředního ředitele, c) ředitel odboru rozpočtu a financování, d) vedoucí oddělení personálního, e) vedoucí oddělení ICT, f) referent vnitřního auditu, g) referent komunikace. 3. Oddělení personální (kód ) 3.1. Působnost Oddělení zajišťuje vybrané činnosti SEI. Oddělení řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení personálního Hlavní činnosti a) personální agenda, b) mzdová agenda, c) vnitřní kontrola, d) ochrana a bezpečnost práce, e) požární ochrana, f) poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 4. Oddělení informačních a komunikačních technologií (kód ) Oddělení zajišťuje a rozpracovává úkoly vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů v oblasti komunikačních a informačních systémů veřejné správy. Oddělení zajišťuje rozvoj, provoz, správu, a údržbu informačního systému SEI. Oddělení vede a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií. 8

9 5. Referát interního auditu (kód ) 5.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent interního auditu Hlavní činnosti a) interní audit, b) vyřizování stížnosti, podání a podnětů v rozsahu dle platných vnitřních předpisů. 6. Referát komunikace (kód ) 6.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent komunikace Hlavní činnosti a) vytváření koncepce mediální politiky, b) zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, c) vnější a vnitřní vztahy. 7. Odbor rozpočtu a financování (kód ) 7.1. Působnost Odbor souhrnně zajišťuje výkon státní pokladny pro SEI, finanční strategií neinvestičních i investičních výdajů SEI, koncepčně a metodicky usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky SEI, vykonává správu majetku, pokut. Souhrnně zabezpečuje financování a účetnictví SEI a logistiku pro ústřední inspektorát SEI. Odbor řídí, za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli ředitel odboru rozpočtu a financování Hlavní činnosti: a) výkon státní pokladny, b) správa majetku, c) správa pokut (dílčí), d) financování, e) logistika, f) účetnictví. 9

10 B. Zástupce ústředního ředitele a jím přímo řízené útvary 1. Zástupce ústředního ředitele (kód ) (1) Zastupuje ústředního ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. (2) Koordinuje, metodicky řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu 93 odst. 1, 3 a 94 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci SEI. (3) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání a dodržení části limitu výdajů použitých ústředním inspektorátem a limitu kapitálových výdajů SEI. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitel odboru kontroly a úspor energie, b) ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, c) ředitel odboru právního a správního řízení. 2. Odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ) 2.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů a provádí vybranou kontrolní činnost na úseku využívání a provozování obnovitelných zdrojů energie a výkon státního dozoru v oblasti uvádění na trh a distribuování výrobků spojených se spotřebou energie. Kontroluje oprávněnost vyplacených podpor u obnovitelných zdrojů energie na základě požadavků OTE. Zpracovává rozbory pro nadřízené orgány, zda jsou splněny požadavky příslušných orgánů v rámci legislativy EU o kontrole a hospodaření energií. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 458/2000 Sb. 3. Odbor kontroly a úspor energie (kód ) 3.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů na úseku podporovaných zdrojů energie, hospodaření energií a cen podle CR ERÚ. SEI jako dotčený správní orgán vydává stanoviska k územnímu a regulačnímu plánu, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení. Kontroluje účinnosti kotlů a klimatizací, energetickou náročnost budov, regulaci zdrojů a budov, izolace rozvodů, pravidla vytápění, audity a auditory. Dále kontroluje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) z hlediska splnění kritérií a výši příspěvků, podíl vyrobené elektrické energie u spoluspalování a paralelního spalování OZE a fosilních paliv jak z hlediska splnění daných kritérií, tak i z hlediska výše 10

11 příspěvku. Dále se vyjadřuje z hlediska živnostenského zákona ke koncesované činnosti provozovatelů objektových kotelen. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a úspor energie Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. 4. Odbor právní a správního řízení (kód ) právní útvar (kód ) 4.1. Působnost Odbor zajišťuje právní ochranu SEI včetně správy uložených pokut a dále koncepčně, analyticky a metodicky zajišťuje správní řízení vedená SEI. Odbor řídí a za jeho činnost zástupci ústředního ředitele odpovídá ředitel odboru právního a správního řízení Hlavní činnosti a) koordinuje a metodicky řídí činnost územních inspektorátů jako správních orgánů I. stupně ve správních řízeních vedených na základě 93 odst odst. 1 písm. b) a 94 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., b) ve smyslu 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., přezkoumává rozhodní územních inspektorátů vydaná v I. stupni a napadená odvoláním nebo mimo odvolací řízení a zpracovává návrh rozhodnutí ústředního ředitele v předmětné věci, c) právní ochrana SEI, d) správa pokut dle 95 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (dílčí). C. Ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100) (1) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, který jej řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli. Ve věcech jím řízeného inspektorátu je oprávněn jednat jménem SEI s územními orgány a organizacemi, které působí na území tohoto inspektorátu. (2) Řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu.93 odst. 1, 3 a 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. v rozsahu působnosti územního inspektorátu. (3) Rozhoduje o pokutách územního inspektorátu uložených na základě 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., dle 95 odst. 1, 2, 3, 4, 6 téhož zákona a o rozhodnutích dle 94 odst. l písm. b) téhož zákona. (4) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a dodržení limitu příjmů a výdajů rozpočtu územního inspektorátu a za hospodaření s majetkem SEI užívaným územním inspektorátem a správu tohoto majetku. 11

12 (5) Jemu jsou přímo podřízeni vedoucí oddělení a referátů zřízených ústředním ředitelem na územním inspektorátu a případně další zaměstnanci územního inspektorátu, nezařazeni do některého z oddělení či samostatných referátů územního inspektorátu. (6) Ředitele územního inspektorátu v době jeho nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec územního inspektorátu na základě písemného pověření ústředního ředitele. ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení (1) Organizační řád nabývá účinnosti dnem (2) Případné změny a doplňky Organizačního řádu v písemné formě schvaluje ústřední ředitel SEI. (3) Kontrolou Organizačního řádu pověřuji zástupce ústředního ředitele, vedoucího oddělení personálního a ředitele odboru rozpočtu a financování. Praha 19. prosince 2014 Zpracoval: PhDr. Zdeněk Hrstka Schválil: Ing. Pavel Gebauer ústřední ředitel SEI Přílohy Organizační schéma ústředního inspektorátu SEI (příloha č. 1.1.) Organizační schéma územního inspektorátu SEI (příloha č. 2.1.) Rozdělovník: 2x sekretariát ÚŘ 1x zástupce ÚŘ 1x ředitelé odborů ÚI 1x ředitelé ÚzI 1x zástupce odborové organizace 12

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Organizace veřejné správy Martina Volná

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Organizace veřejné správy Martina Volná Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Organizace veřejné správy Martina Volná Bakalářská práce 2008 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Ústav veřejné správy a práva Akademický

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 15. června 2012 Cena 26,- Kč OBSAH: 3. 4. 5. 6. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD HYGIENICKÁ STANICE HL.M.PRAHY PRAHA 1, RYTÍŘSKÁ 12 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 1/2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení str. 4 ČÁST II. Postavení, název a sídlo Hygienické stanice hl. m. Prahy

Více

185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o Celní správě České republiky Změna: 669/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 170/2007 Sb. Změna: 136/2008 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Výroční zpráva o veřejné podpoře v České republice za rok 2000 Říjen 2001 OBSAH 1.ÚVOD... 3 2.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 8 2.1 Podpory poskytované ze Státního fondu životního prostředí...8 2.2 Nakládání s radioaktivními

Více

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014

O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ TĚŠÍN O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E č. 2 /2014 Název: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ TĚŠÍN Obsah: článek 1 - Úvodní ustanovení článek 2 - Postavení a působnost městského

Více

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto

Více

185/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o Celní správě České republiky

185/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o Celní správě České republiky 185/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o Celní správě České republiky Změna: 669/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb., 575/2006 Sb. Změna: 170/2007 Sb. Změna: 136/2008 Sb.

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Hodnocení dopadu regulace (RIA) pro transformaci stavebních úřadů

Hodnocení dopadu regulace (RIA) pro transformaci stavebních úřadů Thunovská 197/12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Česká republika tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Hodnocení dopadu regulace (RIA) pro transformaci stavebních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA JÍLOVÉHO A MĚSTSKÉHO ÚŘADU JÍLOVÉ k 1. červenci 2013 Schválen: usnesením č. 1219/2013/R na 35. schůzi Rady města Jílového dne 05.03.2013 (účinnost od 01.07. 2013). Aktualizován: usnesením

Více

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D.

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST. Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní ČSAD Praha holding a.s. HISTORIE VEŘEJNÉ DOPRAVY AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: 1825 FRANCIE: dostavníková doprava

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více