Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu"

Transkript

1 Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1

2 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu (dále jen SEI) je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance SEI. (2) Organizační řád stanoví právní postavení SEI, její působnost a pravomoci, organizační strukturu, vnitřní právní normy, poradní orgány, povinnosti a pravomoci i odpovědnost zaměstnanců. (3) Na organizační řád navazují další předpisy, zejména: a) pracovní řád, který upravuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců SEI z hlediska vnitřního pořádku a pracovní kázně, b) spisový řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců SEI v oblasti spisové služby, c) podpisový řád, který upravuje práva zaměstnanců SEI z hlediska práv schvalování dokumentů SEI, d) skartační řád, kterým se stanoví a upřesňuje postup při vyřazování a skartaci písemných a jiných záznamů vzniklých nebo vyřízených SEI. ČÁST DRUHÁ Základní údaje o SEI 1. Působnost SEI 1.1. Věcná působnost SEI v souladu s 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.) kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen ministerstvo), Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování: a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 165/2012 Sb.), a do uplynutí lhůty pro zánik trestnosti zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, c) zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.). 2

3 Při výkonu kontroly se SEI řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. SEI ve smyslu 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. za porušení zákonů podle odst. 1 ukládá pokuty. Ukládání pokut se řídí 95 odst. 1, 2, 3 a 4 téhož zákona. SEI je ve smyslu 13 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. a 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. v řízeních, která provádějí stavební úřady, a to v rozsahu daném prováděcími předpisy Sídla a působnost inspektorátů (1) Sídlem ústředního inspektorátu (kód 90) je Praha. (2) Působnost ústředního inspektorátu je celé území ČR. (3) Sídla územních inspektorátů a jejich vymezené územní působnosti: a) územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (kód 010) se sídlem Legerova 49, Praha 2, pro území hlavního města Prahy a pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Prahazápad, Příbram, Rakovník; b) územní inspektorát pro Jihočeský kraj (kód 031) se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; c) územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj (kód 032), se sídlem Rejskova 3, Plzeň, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov; Cheb, Karlovy Vary, Sokolov; d) územní inspektorát pro Ústecký kraj (kód 042), se sídlem W. Churchilla 12, Ústí nad Labem, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Ústí n./l., Děčín, Louny, Chomutov, Most, Teplice, Litoměřice; e) územní inspektorát pro Liberecký kraj (kód 051), se sídlem Dr.E. Beneše 26, Liberec 1, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily; f) územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj (kód 052), se sídlem Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Hradec Králové, Rychnov n./kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí; g) inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (kód 062), se sídlem Kotlářská 931/53, Brno, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou; h) územní inspektorát pro Olomoucký kraj (kód 071), se sídlem Tř. Míru 273/99, Olomouc, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Olomouc, Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník; 3

4 i) územní inspektorát pro Zlínský kraj (kód 072), se sídlem Tř. T. Bati 853, Zlín, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín; j) územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj (kód 081), se sídlem Provozní 1, Ostrava-Třebovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město. 2. Právní postavení SEI (1) SEI je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu s postavením a působností stanovenou hlavou čtvrtou zákona č. 458/2000 Sb. (2) Podle 92 zákona č. 458/2000 Sb. se SEI člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty (příloha č. 1.1.). Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami SEI. SEI je organizační složkou státu se sídlem v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost stanovuje ústřední ředitel. (3) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého v souladu se služebním zákonem jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. (4) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. 3. Základní organizační členění (1) SEI se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. (2) Základní členění ústředního inspektorátu (příloha č. 1): a) ústřední ředitel (kód ), b) zástupce ústředního ředitele (kód ), c) oddělení personální (kód ), d) odbor rozpočtu a financování (kód ), e) odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ), f) odbor právní a správního řízení (kód ) - právní útvar (kód ) g) odbor kontroly a úspor energie (kód ), h) oddělení informačních a komunikačních technologií (zkráceně ICT- kód ), i) referát interního auditu (kód ), j) referát komunikace (kód ). (3) Ústřední ředitel může svým příkazem členit odbory dle předchozího odstavce na další oddělení a referáty a v této souvislosti jmenovat vedoucí těchto útvarů. (4) Základní členění územního inspektorátu (příloha č. 2.): a) ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100), b) sekretariát ředitele (kód 0xx.110), c) oddělení kontroly a ochrany spotřebitele (kód 0xx.101), 4

5 d) oddělení kontroly a úspor energie (kód 0xx.103), e) oddělení správního řízení (kód 0xx.104). (5) Ústřední ředitel svým příkazem rozhoduje o členění jednotlivých územních inspektorátů na oddělení, případně referáty, a v této souvislosti může jmenovat vedoucí těchto útvarů. 4. Vnitřní normy SEI (1) Vnitřní normy SEI vydávané podle tohoto předpisu musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a závaznými interními právními normami, vydávanými nadřízeným orgánem. (2) Vedoucí pracovníci odpovídají za úplnost a dostupnost organizačních norem na úsecích jimi řízených Ústřední ředitel vydává: (1) Základní organizační normy: a) organizační řád, b) pracovní řád, c) spisový řád, d) podpisový řád, e) skartační plán. (2) Akty řízení: a) příkazy, b) směrnice, c) opatření, d) sdělení, e) zápisy z porad užšího vedení SEI. Základní organizační normy dle bodu (1) a normativní akty řízení dle bodu (2) jsou závazné pro všechny zaměstnance SEI. Příkazy a směrnice jsou vydávány zásadně písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Sdělení, opatření a zápisy z porad užšího vedení SEI jsou pouze v listinné formě Zástupce ústředního ředitele, vedoucí oddělení personálního, ředitel odboru rozpočtu a financování a ředitel odboru právního a správního řízení vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) opatření, c) sdělení. 5

6 4.3. Ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, ředitel odboru kontroly a úspor energie vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) sdělení. Tyto akty řízení pod body 4.2 a 4.3 jsou závazné pro zaměstnance uvedené v předmětné normě a jsou určeny podřízeným zaměstnancům ústředního inspektorátu, ředitelům územních inspektorátů i podřízeným zaměstnancům územních inspektorátů. Vydávají se písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a jsou určeny vedoucím zaměstnancům SEI. 4.4 Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií vydává: - sdělení Ředitelé územních inspektorátů vydávají akty řízení: - opatření. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a evidována sekretariátem ředitele územního inspektorátu. Jsou závazná pro všechny zaměstnance jemu podřízeného územního inspektorátu. 5. Poradní orgány 5.1. Ústřední ředitel zřizuje (1) K projednávání záležitostí, jejichž závažnost vyžaduje kolektivní posouzení, trvalé poradní orgány: a) poradu užšího vedení SEI, sestávající se z ústředního ředitele, zástupce ústředního ředitele, ředitelů odborů, vedoucího personálního oddělení a referenta pro komunikaci b) poradu vedení SEI, sestávající se z účastníků porady užšího vedení SEI a ředitelů územních inspektorátů. (2) Další poradní orgány, případně komise podle potřeby nebo tehdy, je-li podkladem pro jejich ustavení právní předpis Zástupce ústředního ředitele a ředitelé odborů jsou oprávněni svolávat porady za účasti vybraných pracovníků ústředního inspektorátu a územních inspektorátů. 6

7 5.3. Ředitel územního inspektorátu může zřídit k řešení úkolů pracovního programu SEI v rámci územního inspektorátu vlastní poradní orgán. 6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců SEI (1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců stanovuje zákoník práce, další obecně závazné právní předpisy a pracovní řád SEI. (2) Každý zaměstnanec odpovídá svému bezprostředně nadřízenému za včasné a kvalitní plnění svých pracovních povinností. (3) Zaměstnanec je povinen svého bezprostředně nadřízeného informovat o všech závažnějších pracovních problémech a jednáních. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pověřit na dobu své nepřítomnosti jednoho z podřízených zaměstnanců svým zastupováním, pokud není organizačním řádem stanoveno jinak. ČÁST TŘETÍ Působnost útvarů SEI A. Ústřední ředitel a jím přímo řízené útvary 1. Postavení a odpovědnost ústředního ředitele Ústřední ředitel (kód ) je v čele ústředního inspektorátu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá za činnost celé SEI. Ústředního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ústředního ředitele (kód ) nebo jiný podřízený pracovník ústředního inspektorátu pověřený zastupováním. 2. Pravomoci ústředního ředitele (1) Rozhoduje zejména o: a) organizační struktuře SEI a početních stavech pracovníků v jednotlivých organizačních útvarech, b) zahraničních služebních cestách zaměstnanců SEI, c) delegování svých pravomocí na jiné vedoucí zaměstnance, d) pracovněprávních vztazích, e) rozpočtu organizace včetně rozdělení prostředků pro ústřední inspektorát a územní inspektoráty, f) odvoláních proti rozhodnutím územních inspektorátů, vydaných v prvním stupni podle 94 odst. 6 a 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (2) Schvaluje zejména: 7

8 a) návrhy všech dokumentů předkládaných ministerstvu a dalším orgánům a organizacím, příp. určených k publikaci v hromadných sdělovacích prostředcích, b) programy a koncepce rozvoje, akty řízení a organizaci kontrolní činnosti, c) pracovní program SEI zabezpečující činnost dle 93 až 94 zákona č. 458/2000 Sb., d) účetní závěrky, e) kolektivní smlouvu s odbory. (3) Jmenuje a odvolává: a) vedoucí zaměstnance SEI, b) správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitelé územních inspektorátů, b) zástupce ústředního ředitele, c) ředitel odboru rozpočtu a financování, d) vedoucí oddělení personálního, e) vedoucí oddělení ICT, f) referent vnitřního auditu, g) referent komunikace. 3. Oddělení personální (kód ) 3.1. Působnost Oddělení zajišťuje vybrané činnosti SEI. Oddělení řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení personálního Hlavní činnosti a) personální agenda, b) mzdová agenda, c) vnitřní kontrola, d) ochrana a bezpečnost práce, e) požární ochrana, f) poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 4. Oddělení informačních a komunikačních technologií (kód ) Oddělení zajišťuje a rozpracovává úkoly vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů v oblasti komunikačních a informačních systémů veřejné správy. Oddělení zajišťuje rozvoj, provoz, správu, a údržbu informačního systému SEI. Oddělení vede a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií. 8

9 5. Referát interního auditu (kód ) 5.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent interního auditu Hlavní činnosti a) interní audit, b) vyřizování stížnosti, podání a podnětů v rozsahu dle platných vnitřních předpisů. 6. Referát komunikace (kód ) 6.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent komunikace Hlavní činnosti a) vytváření koncepce mediální politiky, b) zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, c) vnější a vnitřní vztahy. 7. Odbor rozpočtu a financování (kód ) 7.1. Působnost Odbor souhrnně zajišťuje výkon státní pokladny pro SEI, finanční strategií neinvestičních i investičních výdajů SEI, koncepčně a metodicky usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky SEI, vykonává správu majetku, pokut. Souhrnně zabezpečuje financování a účetnictví SEI a logistiku pro ústřední inspektorát SEI. Odbor řídí, za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli ředitel odboru rozpočtu a financování Hlavní činnosti: a) výkon státní pokladny, b) správa majetku, c) správa pokut (dílčí), d) financování, e) logistika, f) účetnictví. 9

10 B. Zástupce ústředního ředitele a jím přímo řízené útvary 1. Zástupce ústředního ředitele (kód ) (1) Zastupuje ústředního ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. (2) Koordinuje, metodicky řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu 93 odst. 1, 3 a 94 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci SEI. (3) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání a dodržení části limitu výdajů použitých ústředním inspektorátem a limitu kapitálových výdajů SEI. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitel odboru kontroly a úspor energie, b) ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, c) ředitel odboru právního a správního řízení. 2. Odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ) 2.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů a provádí vybranou kontrolní činnost na úseku využívání a provozování obnovitelných zdrojů energie a výkon státního dozoru v oblasti uvádění na trh a distribuování výrobků spojených se spotřebou energie. Kontroluje oprávněnost vyplacených podpor u obnovitelných zdrojů energie na základě požadavků OTE. Zpracovává rozbory pro nadřízené orgány, zda jsou splněny požadavky příslušných orgánů v rámci legislativy EU o kontrole a hospodaření energií. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 458/2000 Sb. 3. Odbor kontroly a úspor energie (kód ) 3.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů na úseku podporovaných zdrojů energie, hospodaření energií a cen podle CR ERÚ. SEI jako dotčený správní orgán vydává stanoviska k územnímu a regulačnímu plánu, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení. Kontroluje účinnosti kotlů a klimatizací, energetickou náročnost budov, regulaci zdrojů a budov, izolace rozvodů, pravidla vytápění, audity a auditory. Dále kontroluje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) z hlediska splnění kritérií a výši příspěvků, podíl vyrobené elektrické energie u spoluspalování a paralelního spalování OZE a fosilních paliv jak z hlediska splnění daných kritérií, tak i z hlediska výše 10

11 příspěvku. Dále se vyjadřuje z hlediska živnostenského zákona ke koncesované činnosti provozovatelů objektových kotelen. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a úspor energie Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. 4. Odbor právní a správního řízení (kód ) právní útvar (kód ) 4.1. Působnost Odbor zajišťuje právní ochranu SEI včetně správy uložených pokut a dále koncepčně, analyticky a metodicky zajišťuje správní řízení vedená SEI. Odbor řídí a za jeho činnost zástupci ústředního ředitele odpovídá ředitel odboru právního a správního řízení Hlavní činnosti a) koordinuje a metodicky řídí činnost územních inspektorátů jako správních orgánů I. stupně ve správních řízeních vedených na základě 93 odst odst. 1 písm. b) a 94 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., b) ve smyslu 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., přezkoumává rozhodní územních inspektorátů vydaná v I. stupni a napadená odvoláním nebo mimo odvolací řízení a zpracovává návrh rozhodnutí ústředního ředitele v předmětné věci, c) právní ochrana SEI, d) správa pokut dle 95 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (dílčí). C. Ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100) (1) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, který jej řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli. Ve věcech jím řízeného inspektorátu je oprávněn jednat jménem SEI s územními orgány a organizacemi, které působí na území tohoto inspektorátu. (2) Řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu.93 odst. 1, 3 a 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. v rozsahu působnosti územního inspektorátu. (3) Rozhoduje o pokutách územního inspektorátu uložených na základě 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., dle 95 odst. 1, 2, 3, 4, 6 téhož zákona a o rozhodnutích dle 94 odst. l písm. b) téhož zákona. (4) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a dodržení limitu příjmů a výdajů rozpočtu územního inspektorátu a za hospodaření s majetkem SEI užívaným územním inspektorátem a správu tohoto majetku. 11

12 (5) Jemu jsou přímo podřízeni vedoucí oddělení a referátů zřízených ústředním ředitelem na územním inspektorátu a případně další zaměstnanci územního inspektorátu, nezařazeni do některého z oddělení či samostatných referátů územního inspektorátu. (6) Ředitele územního inspektorátu v době jeho nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec územního inspektorátu na základě písemného pověření ústředního ředitele. ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení (1) Organizační řád nabývá účinnosti dnem (2) Případné změny a doplňky Organizačního řádu v písemné formě schvaluje ústřední ředitel SEI. (3) Kontrolou Organizačního řádu pověřuji zástupce ústředního ředitele, vedoucího oddělení personálního a ředitele odboru rozpočtu a financování. Praha 19. prosince 2014 Zpracoval: PhDr. Zdeněk Hrstka Schválil: Ing. Pavel Gebauer ústřední ředitel SEI Přílohy Organizační schéma ústředního inspektorátu SEI (příloha č. 1.1.) Organizační schéma územního inspektorátu SEI (příloha č. 2.1.) Rozdělovník: 2x sekretariát ÚŘ 1x zástupce ÚŘ 1x ředitelé odborů ÚI 1x ředitelé ÚzI 1x zástupce odborové organizace 12

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková

Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice. Milada Horáková Trendy ve vývoji mezinárodních pracovních migrací v České republice Milada Horáková červen 2002 Obsah Úvod 3 1. Trendy ve vývoji pobytu cizinců v ČR v letech 1993-2001 4 1.1. Vývoj pobytu cizincům v oblastech

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2011 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor koncepcí trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 211 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, únor 212

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Plán pro školní rok 2012/2013

Plán pro školní rok 2012/2013 Plán pro školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní teze ročního plánu ve vybraných oblastech. 2. Organizace školní roku 2012/2013. 3. Funkce, dlouhodobé úkoly. 4. Porady, třídní schůzky, konzultační dny,

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí.

Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Pozvánka na cenově zvýhodněné podzimní a zimní pobyty v málo známých ale krásných východních Krkonoších za cenu 390,-Kč za den s polopenzí. Penzion se nachází na úpatí Rýchorského hřebene, jehož vrcholem

Více

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010

KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTY 31. 5. 14. 6. 2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 VŮBEC NEZÁLEŽÍ NA TOM, KDO JE U MOCI KARTA Q.14 strana 5 VELMI ZÁLEŽÍ NA TOM,

Více

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1)

Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) Zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech (1) ZÁKON O ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH ORGÁNECH Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství

Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4. Řízení ve školství Nakladatelství: Učitelská unie, Metodějova 1466, 149 00 Praha 4 Řízení ve školství Ročník: XXII. Číslo: 5/2014 2014 1 Ř í z e n í v e š k o l s t v í Publikace pro řídící pracovníky ve školství Vychází

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů:

tková Ing. Jaroslava Syrovátkov Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková I Členění obcí Podle objemu výkonu přenesené působnosti se člení obce do tří stupňů: obce I. stupně obce II. stupně = obce s pověřeným obecním úřadem

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 2.2 (1.10.2009) Komentář k rozhraní verze 2.2 Ve verzi 2.2 došlo pouze k úpravě číselníku zdravotních pojišťoven.

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2011 : CACIT : Písek Pohár premonstrát.kláštera Milevsko (CACIT) - PZ+SZVP OH 03.-04.09.2011 Plzeň Memoriál Františka Hebedy (CACIT) LZ+BZH jezevčíků 15.-16.10.2011

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS

TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS TP NITRA SPEDICE TOPTRANS TOPTRANS EU, a.s. TOPTRANS EU, a.s. je významná společnost nabízející expresní přepravu kusových zásilek a logistická řešení v České Rpublice a na Slovensku. Historie firmy sahá do roku 1993. Přepravní

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více