Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu"

Transkript

1 Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1

2 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu (dále jen SEI) je základní organizační normou závaznou pro všechny zaměstnance SEI. (2) Organizační řád stanoví právní postavení SEI, její působnost a pravomoci, organizační strukturu, vnitřní právní normy, poradní orgány, povinnosti a pravomoci i odpovědnost zaměstnanců. (3) Na organizační řád navazují další předpisy, zejména: a) pracovní řád, který upravuje práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců SEI z hlediska vnitřního pořádku a pracovní kázně, b) spisový řád, který upravuje práva a povinnosti zaměstnanců SEI v oblasti spisové služby, c) podpisový řád, který upravuje práva zaměstnanců SEI z hlediska práv schvalování dokumentů SEI, d) skartační řád, kterým se stanoví a upřesňuje postup při vyřazování a skartaci písemných a jiných záznamů vzniklých nebo vyřízených SEI. ČÁST DRUHÁ Základní údaje o SEI 1. Působnost SEI 1.1. Věcná působnost SEI v souladu s 93 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.) kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále jen ministerstvo), Energetického regulačního úřadu nebo z vlastního podnětu dodržování: a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 165/2012 Sb.), a do uplynutí lhůty pro zánik trestnosti zákona č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů, c) zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 526/1990 Sb.). 2

3 Při výkonu kontroly se SEI řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. SEI ve smyslu 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. za porušení zákonů podle odst. 1 ukládá pokuty. Ukládání pokut se řídí 95 odst. 1, 2, 3 a 4 téhož zákona. SEI je ve smyslu 13 odst. 2 a 3 zákona č. 406/2000 Sb. a 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. dotčeným orgánem státní správy při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb. v řízeních, která provádějí stavební úřady, a to v rozsahu daném prováděcími předpisy Sídla a působnost inspektorátů (1) Sídlem ústředního inspektorátu (kód 90) je Praha. (2) Působnost ústředního inspektorátu je celé území ČR. (3) Sídla územních inspektorátů a jejich vymezené územní působnosti: a) územní inspektorát pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj (kód 010) se sídlem Legerova 49, Praha 2, pro území hlavního města Prahy a pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Prahazápad, Příbram, Rakovník; b) územní inspektorát pro Jihočeský kraj (kód 031) se sídlem Lipenská 17, České Budějovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor; c) územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj (kód 032), se sídlem Rejskova 3, Plzeň, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov; Cheb, Karlovy Vary, Sokolov; d) územní inspektorát pro Ústecký kraj (kód 042), se sídlem W. Churchilla 12, Ústí nad Labem, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Ústí n./l., Děčín, Louny, Chomutov, Most, Teplice, Litoměřice; e) územní inspektorát pro Liberecký kraj (kód 051), se sídlem Dr.E. Beneše 26, Liberec 1, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily; f) územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj (kód 052), se sídlem Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Hradec Králové, Rychnov n./kněžnou, Náchod, Trutnov, Jičín, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí; g) inspektorát pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina (kód 062), se sídlem Kotlářská 931/53, Brno, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou; h) územní inspektorát pro Olomoucký kraj (kód 071), se sídlem Tř. Míru 273/99, Olomouc, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Olomouc, Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník; 3

4 i) územní inspektorát pro Zlínský kraj (kód 072), se sídlem Tř. T. Bati 853, Zlín, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín; j) územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj (kód 081), se sídlem Provozní 1, Ostrava-Třebovice, pro územní obvod obcí (v rozsahu bývalých okresů) Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava-město. 2. Právní postavení SEI (1) SEI je správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu s postavením a působností stanovenou hlavou čtvrtou zákona č. 458/2000 Sb. (2) Podle 92 zákona č. 458/2000 Sb. se SEI člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty (příloha č. 1.1.). Územní inspektoráty jsou vnitřními organizačními jednotkami SEI. SEI je organizační složkou státu se sídlem v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost stanovuje ústřední ředitel. (3) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel, kterého v souladu se služebním zákonem jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu. (4) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, kterého jmenuje, řídí a odvolává ústřední ředitel. 3. Základní organizační členění (1) SEI se člení na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. (2) Základní členění ústředního inspektorátu (příloha č. 1): a) ústřední ředitel (kód ), b) zástupce ústředního ředitele (kód ), c) oddělení personální (kód ), d) odbor rozpočtu a financování (kód ), e) odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ), f) odbor právní a správního řízení (kód ) - právní útvar (kód ) g) odbor kontroly a úspor energie (kód ), h) oddělení informačních a komunikačních technologií (zkráceně ICT- kód ), i) referát interního auditu (kód ), j) referát komunikace (kód ). (3) Ústřední ředitel může svým příkazem členit odbory dle předchozího odstavce na další oddělení a referáty a v této souvislosti jmenovat vedoucí těchto útvarů. (4) Základní členění územního inspektorátu (příloha č. 2.): a) ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100), b) sekretariát ředitele (kód 0xx.110), c) oddělení kontroly a ochrany spotřebitele (kód 0xx.101), 4

5 d) oddělení kontroly a úspor energie (kód 0xx.103), e) oddělení správního řízení (kód 0xx.104). (5) Ústřední ředitel svým příkazem rozhoduje o členění jednotlivých územních inspektorátů na oddělení, případně referáty, a v této souvislosti může jmenovat vedoucí těchto útvarů. 4. Vnitřní normy SEI (1) Vnitřní normy SEI vydávané podle tohoto předpisu musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a závaznými interními právními normami, vydávanými nadřízeným orgánem. (2) Vedoucí pracovníci odpovídají za úplnost a dostupnost organizačních norem na úsecích jimi řízených Ústřední ředitel vydává: (1) Základní organizační normy: a) organizační řád, b) pracovní řád, c) spisový řád, d) podpisový řád, e) skartační plán. (2) Akty řízení: a) příkazy, b) směrnice, c) opatření, d) sdělení, e) zápisy z porad užšího vedení SEI. Základní organizační normy dle bodu (1) a normativní akty řízení dle bodu (2) jsou závazné pro všechny zaměstnance SEI. Příkazy a směrnice jsou vydávány zásadně písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Sdělení, opatření a zápisy z porad užšího vedení SEI jsou pouze v listinné formě Zástupce ústředního ředitele, vedoucí oddělení personálního, ředitel odboru rozpočtu a financování a ředitel odboru právního a správního řízení vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) opatření, c) sdělení. 5

6 4.3. Ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, ředitel odboru kontroly a úspor energie vydávají: akty řízení: a) pracovní instrukce, b) sdělení. Tyto akty řízení pod body 4.2 a 4.3 jsou závazné pro zaměstnance uvedené v předmětné normě a jsou určeny podřízeným zaměstnancům ústředního inspektorátu, ředitelům územních inspektorátů i podřízeným zaměstnancům územních inspektorátů. Vydávají se písemně, jsou označovány čísly a evidovány sekretariátem ústředního ředitele v listinné podobě, v elektronické podobě jsou uvedeny v interním informačním systému. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a jsou určeny vedoucím zaměstnancům SEI. 4.4 Vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií vydává: - sdělení Ředitelé územních inspektorátů vydávají akty řízení: - opatření. Vydávají se písemně, jsou označována čísly a evidována sekretariátem ředitele územního inspektorátu. Jsou závazná pro všechny zaměstnance jemu podřízeného územního inspektorátu. 5. Poradní orgány 5.1. Ústřední ředitel zřizuje (1) K projednávání záležitostí, jejichž závažnost vyžaduje kolektivní posouzení, trvalé poradní orgány: a) poradu užšího vedení SEI, sestávající se z ústředního ředitele, zástupce ústředního ředitele, ředitelů odborů, vedoucího personálního oddělení a referenta pro komunikaci b) poradu vedení SEI, sestávající se z účastníků porady užšího vedení SEI a ředitelů územních inspektorátů. (2) Další poradní orgány, případně komise podle potřeby nebo tehdy, je-li podkladem pro jejich ustavení právní předpis Zástupce ústředního ředitele a ředitelé odborů jsou oprávněni svolávat porady za účasti vybraných pracovníků ústředního inspektorátu a územních inspektorátů. 6

7 5.3. Ředitel územního inspektorátu může zřídit k řešení úkolů pracovního programu SEI v rámci územního inspektorátu vlastní poradní orgán. 6. Základní práva a povinnosti zaměstnanců SEI (1) Základní práva a povinnosti zaměstnanců stanovuje zákoník práce, další obecně závazné právní předpisy a pracovní řád SEI. (2) Každý zaměstnanec odpovídá svému bezprostředně nadřízenému za včasné a kvalitní plnění svých pracovních povinností. (3) Zaměstnanec je povinen svého bezprostředně nadřízeného informovat o všech závažnějších pracovních problémech a jednáních. (4) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni pověřit na dobu své nepřítomnosti jednoho z podřízených zaměstnanců svým zastupováním, pokud není organizačním řádem stanoveno jinak. ČÁST TŘETÍ Působnost útvarů SEI A. Ústřední ředitel a jím přímo řízené útvary 1. Postavení a odpovědnost ústředního ředitele Ústřední ředitel (kód ) je v čele ústředního inspektorátu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy odpovídá za činnost celé SEI. Ústředního ředitele zastupuje v době jeho nepřítomnosti zástupce ústředního ředitele (kód ) nebo jiný podřízený pracovník ústředního inspektorátu pověřený zastupováním. 2. Pravomoci ústředního ředitele (1) Rozhoduje zejména o: a) organizační struktuře SEI a početních stavech pracovníků v jednotlivých organizačních útvarech, b) zahraničních služebních cestách zaměstnanců SEI, c) delegování svých pravomocí na jiné vedoucí zaměstnance, d) pracovněprávních vztazích, e) rozpočtu organizace včetně rozdělení prostředků pro ústřední inspektorát a územní inspektoráty, f) odvoláních proti rozhodnutím územních inspektorátů, vydaných v prvním stupni podle 94 odst. 6 a 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. (2) Schvaluje zejména: 7

8 a) návrhy všech dokumentů předkládaných ministerstvu a dalším orgánům a organizacím, příp. určených k publikaci v hromadných sdělovacích prostředcích, b) programy a koncepce rozvoje, akty řízení a organizaci kontrolní činnosti, c) pracovní program SEI zabezpečující činnost dle 93 až 94 zákona č. 458/2000 Sb., d) účetní závěrky, e) kolektivní smlouvu s odbory. (3) Jmenuje a odvolává: a) vedoucí zaměstnance SEI, b) správce rozpočtových prostředků z řad zaměstnanců. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitelé územních inspektorátů, b) zástupce ústředního ředitele, c) ředitel odboru rozpočtu a financování, d) vedoucí oddělení personálního, e) vedoucí oddělení ICT, f) referent vnitřního auditu, g) referent komunikace. 3. Oddělení personální (kód ) 3.1. Působnost Oddělení zajišťuje vybrané činnosti SEI. Oddělení řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení personálního Hlavní činnosti a) personální agenda, b) mzdová agenda, c) vnitřní kontrola, d) ochrana a bezpečnost práce, e) požární ochrana, f) poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 4. Oddělení informačních a komunikačních technologií (kód ) Oddělení zajišťuje a rozpracovává úkoly vyplývající ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších navazujících předpisů v oblasti komunikačních a informačních systémů veřejné správy. Oddělení zajišťuje rozvoj, provoz, správu, a údržbu informačního systému SEI. Oddělení vede a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli vedoucí oddělení informačních a komunikačních technologií. 8

9 5. Referát interního auditu (kód ) 5.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent interního auditu Hlavní činnosti a) interní audit, b) vyřizování stížnosti, podání a podnětů v rozsahu dle platných vnitřních předpisů. 6. Referát komunikace (kód ) 6.1. Působnost Referát zajišťuje vyjmenované činnosti SEI s přihlédnutím k dalším pokynům ústředního ředitele. Referát řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli referent komunikace Hlavní činnosti a) vytváření koncepce mediální politiky, b) zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti, c) vnější a vnitřní vztahy. 7. Odbor rozpočtu a financování (kód ) 7.1. Působnost Odbor souhrnně zajišťuje výkon státní pokladny pro SEI, finanční strategií neinvestičních i investičních výdajů SEI, koncepčně a metodicky usměrňuje hospodaření s rozpočtovými prostředky SEI, vykonává správu majetku, pokut. Souhrnně zabezpečuje financování a účetnictví SEI a logistiku pro ústřední inspektorát SEI. Odbor řídí, za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli ředitel odboru rozpočtu a financování Hlavní činnosti: a) výkon státní pokladny, b) správa majetku, c) správa pokut (dílčí), d) financování, e) logistika, f) účetnictví. 9

10 B. Zástupce ústředního ředitele a jím přímo řízené útvary 1. Zástupce ústředního ředitele (kód ) (1) Zastupuje ústředního ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu jeho práv a povinností. (2) Koordinuje, metodicky řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu 93 odst. 1, 3 a 94 zákona č. 458/2000 Sb. v rámci SEI. (3) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání a dodržení části limitu výdajů použitých ústředním inspektorátem a limitu kapitálových výdajů SEI. (4) Jemu jsou přímo podřízeni: a) ředitel odboru kontroly a úspor energie, b) ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele, c) ředitel odboru právního a správního řízení. 2. Odbor kontroly a ochrany spotřebitele (kód ) 2.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů a provádí vybranou kontrolní činnost na úseku využívání a provozování obnovitelných zdrojů energie a výkon státního dozoru v oblasti uvádění na trh a distribuování výrobků spojených se spotřebou energie. Kontroluje oprávněnost vyplacených podpor u obnovitelných zdrojů energie na základě požadavků OTE. Zpracovává rozbory pro nadřízené orgány, zda jsou splněny požadavky příslušných orgánů v rámci legislativy EU o kontrole a hospodaření energií. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a ochrany spotřebitele Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3, 4 zákona č. 458/2000 Sb. 3. Odbor kontroly a úspor energie (kód ) 3.1. Působnost Odbor koncepčně a metodicky řídí kontrolní činnost územních inspektorátů na úseku podporovaných zdrojů energie, hospodaření energií a cen podle CR ERÚ. SEI jako dotčený správní orgán vydává stanoviska k územnímu a regulačnímu plánu, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení. Kontroluje účinnosti kotlů a klimatizací, energetickou náročnost budov, regulaci zdrojů a budov, izolace rozvodů, pravidla vytápění, audity a auditory. Dále kontroluje kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) z hlediska splnění kritérií a výši příspěvků, podíl vyrobené elektrické energie u spoluspalování a paralelního spalování OZE a fosilních paliv jak z hlediska splnění daných kritérií, tak i z hlediska výše 10

11 příspěvku. Dále se vyjadřuje z hlediska živnostenského zákona ke koncesované činnosti provozovatelů objektových kotelen. Odbor řídí a za jeho činnost odpovídá zástupci ústředního ředitele ředitel odboru kontroly a úspor energie Hlavní činnost Kontrolní činnost v rozsahu: a) 93 odst. 1, 3 zákona č. 458/2000 Sb., b) 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. 4. Odbor právní a správního řízení (kód ) právní útvar (kód ) 4.1. Působnost Odbor zajišťuje právní ochranu SEI včetně správy uložených pokut a dále koncepčně, analyticky a metodicky zajišťuje správní řízení vedená SEI. Odbor řídí a za jeho činnost zástupci ústředního ředitele odpovídá ředitel odboru právního a správního řízení Hlavní činnosti a) koordinuje a metodicky řídí činnost územních inspektorátů jako správních orgánů I. stupně ve správních řízeních vedených na základě 93 odst odst. 1 písm. b) a 94 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., b) ve smyslu 95 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., přezkoumává rozhodní územních inspektorátů vydaná v I. stupni a napadená odvoláním nebo mimo odvolací řízení a zpracovává návrh rozhodnutí ústředního ředitele v předmětné věci, c) právní ochrana SEI, d) správa pokut dle 95 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (dílčí). C. Ředitel územního inspektorátu (kód 0xx.100) (1) V čele územního inspektorátu je ředitel územního inspektorátu, který jej řídí a za jeho činnost odpovídá ústřednímu řediteli. Ve věcech jím řízeného inspektorátu je oprávněn jednat jménem SEI s územními orgány a organizacemi, které působí na území tohoto inspektorátu. (2) Řídí a odpovídá ústřednímu řediteli za účinné provádění kontrolní činnosti ve smyslu.93 odst. 1, 3 a 94 odst. 1, 2, 3 zákona č. 458/2000 Sb. v rozsahu působnosti územního inspektorátu. (3) Rozhoduje o pokutách územního inspektorátu uložených na základě 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., dle 95 odst. 1, 2, 3, 4, 6 téhož zákona a o rozhodnutích dle 94 odst. l písm. b) téhož zákona. (4) Odpovídá ústřednímu řediteli za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků a dodržení limitu příjmů a výdajů rozpočtu územního inspektorátu a za hospodaření s majetkem SEI užívaným územním inspektorátem a správu tohoto majetku. 11

12 (5) Jemu jsou přímo podřízeni vedoucí oddělení a referátů zřízených ústředním ředitelem na územním inspektorátu a případně další zaměstnanci územního inspektorátu, nezařazeni do některého z oddělení či samostatných referátů územního inspektorátu. (6) Ředitele územního inspektorátu v době jeho nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec územního inspektorátu na základě písemného pověření ústředního ředitele. ČÁST ČTVRTÁ Závěrečná ustanovení (1) Organizační řád nabývá účinnosti dnem (2) Případné změny a doplňky Organizačního řádu v písemné formě schvaluje ústřední ředitel SEI. (3) Kontrolou Organizačního řádu pověřuji zástupce ústředního ředitele, vedoucího oddělení personálního a ředitele odboru rozpočtu a financování. Praha 19. prosince 2014 Zpracoval: PhDr. Zdeněk Hrstka Schválil: Ing. Pavel Gebauer ústřední ředitel SEI Přílohy Organizační schéma ústředního inspektorátu SEI (příloha č. 1.1.) Organizační schéma územního inspektorátu SEI (příloha č. 2.1.) Rozdělovník: 2x sekretariát ÚŘ 1x zástupce ÚŘ 1x ředitelé odborů ÚI 1x ředitelé ÚzI 1x zástupce odborové organizace 12

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2012 Leden 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12.

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 31. 12. 2013 Únor 2013 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení datové podpory

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva březen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží

sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží sms půjčka online louny usti nad. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS půjčky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

číslo 6 číslo 01 číslo 01

číslo 6 číslo 01 číslo 01 číslo 6 číslo 01 Informace ohledně stavu členské základny číslo FAČR 01 a rozdělení financí (členských příspěvků za rok 2012 a státních dotací) číslo 01 Infotbal je elektronický informační občasník Fotbalové

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ

Region Vše Středočeský kraj Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná. Hora Mělník Mladá Boleslav Nymburk Praha-východ Praha-západ nebankovní půjčky ústí nad labem nemocnice pardubice. Posoudíme vaši žádost zdarma a Podmínky úvěru. Na serveru je uloženo celkem: 767 inzerátů Přidat inzerát ZDARMA Inzerce půjček Oblíbené inzeráty Informace,

Více

NOVĚ- PŮJČKY I PRO PROBLÉMOVÉ, NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ÚDAJŮ. VÁM ZDARMA NABÍDNEME, VÝŠKU,DÉLKU PŮJČKY. Půjčka na míru

NOVĚ- PŮJČKY I PRO PROBLÉMOVÉ, NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÍ ÚDAJŮ. VÁM ZDARMA NABÍDNEME, VÝŠKU,DÉLKU PŮJČKY. Půjčka na míru půjčky na smenku moravskoslezsky denikin. Chci půjčku do půjčky na smenku moravskosle Kč Chci půjčku do 4500 Kč Naposledy požádala o půjčku: Eva S. Výběr ihned, bez poplatků, na směnku, před výplatou,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva. květen 2016. Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

tehdy Zlínu jedinečný ráz moderního města. cz V rychlém tempu nebankovní hypotékou Hotovostní nebankovní pujčky bez poplatku za

tehdy Zlínu jedinečný ráz moderního města. cz V rychlém tempu nebankovní hypotékou Hotovostní nebankovní pujčky bez poplatku za půjčky online ihned semily nemocnice. Budovy z červených cihel vsazené do zeleně zahrad tehdy Zlínu jedinečný ráz moderního města. cz V rychlém tempu se budovaly obytné čtvrti, obchodní domy, školy, nemocnice,

Více