KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ."

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ VĚDĚT, CO JE SPRÁVNÉ. DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ. 1

2 Obsah Proč máme kodex chování... 4 Kodex platí pro každého z nás... 4 Sdělte bez obav, co vám dělá starosti... 5 Zásady nepoužívání odvetných opatření... 5 Čestné oznámení... 5 Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti... 6 Porušení zásad účetních postupů a vnitřní kontroly... 7 Linka Kodex Chování... 7 Povinnosti týmových vedoucích a dalších příjemců hlášení o možných porušeních kodexu... 8 Porušení zásad kodexu... 8 Chování k našim týmům... 9 Svoboda sdružování... 9 Různorodost, přijímání ostatních a zákaz diskriminace... 9 Globální lidská práva Bezpečnost na pracovišti...11 Zdvořilost na pracovišti Násilí na pracovišti Drogy a alkohol Chování k ostatním Náš podnik Zákazníci a dodavatelé Spotřebitelé Ochrana osobních údajů spotřebitelů a zaměstnanců Sociální média Konkurence Informace zajímavé pro konkurenci Životní prostředí Státní správa Mezinárodní obchod Chování ke společnosti Naše informace a podnikové prostředky Střet zájmů Důvěrné informace Používání podnikových prostředků Dary, pohoštění a jiné výhody Dary, pohoštění a výhody pro vládní úředníky Uchovávání záznamů Finanční výkaznictví Prevence podvodného jednání Jednat správně: to je cesta společnosti Kimberly-Clark Čísla linky Kodex Chování

3 Vážení zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark, Již léta je společnost Kimberly-Clark oceňována jako společnost, která jedná poctivě. V posledních letech jsme obdrželi četná ocenění za etické praktiky řízení, mezi něž patří uznání za to, že jsme jednou z nejetičtějších společností světa, jak uvedl institut Ethisphere. Jsem velmi hrdý, že zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark jsou pyšní na naši dobrou pověst. Jednou z našich ústředních hodnot je být důvěryhodní, což ve společnosti Kimberly-Clark znamená, že budeme i nadále pokračovat ve svém dědictví, kterým je poctivost, bezúhonnost a odvaha jednat správně. Jednali jsme tak vždy v minulosti a touto normou jsme vázáni také do budoucna. Dobrá pověst je cenné aktivum. V propojeném a komunikujícím světě, v němž dnes pracujeme, je činnost společnosti a jejích zaměstnanců pod přísnějším dohledem než kdykoli v dějinách. Očekávat od každého zaměstnance společnosti Kimberly-Clark, aby každý den a ve všem, co děláme, dostál normám našeho Kodex Chování, ať už se nachází kdekoli, je velká výzva. Právě to však očekávám, protože takhle má vypadat společnost, ve které chceme všichni pracovat. Najděte si prosím čas na přečtení a pochopení Kodex Chování společnosti Kimberly-Clark. Ptejte se na to, co vás zajímá. Dodržujte jej. Očekávejte, že vaši spolupracovníci udělají totéž. Pokud to uděláme všichni, zůstaneme i nadále strážci více než 140leté tradice společnosti Kimberly-Clark. S pozdravem Thomas J. Falk Předseda představenstva a generální ředitel Vážení zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark, jak ve svém dopisu uvádí Tom, naše dobrá pověst jako společnosti i jako jednotlivců je cenným aktivem. Jakožto hlavní právní zástupce zodpovídám za spolupráci s vámi při ochraně této pověsti. Ujistit se, že chápete své povinnosti plynoucí z právního prostředí, v níž se pohybujeme, je pouze část toho, co od nás společnost Kimberly-Clark jako od svých zaměstnanců očekává. V řadě situací očekává společnost Kimberly-Clark více, než vyžaduje zákon. Kodex chování společnost Kimberly-Clark je cenným návodem, který se zabývá etickými problémy, jež mohou čas od času vyvstat při kontaktech s kolegy, zákazníky, dodavateli, konkurenty a veřejností. Dopřejte si čas na přečtení kodexu a přemýšlejte o tom, jak se dotýká vás a vaší práce. Ujistěte se, že rozumíte svým povinnostem vyplývajícím z kodexu, k nimž patří povinnost ohlásit podezření na porušování zásad a spolupracovat na podnikovém vyšetřování. Pro případ dotazů či nejasností jsou v kodexu identifikováni spolupracovníci, kteří jsou vám k dispozici pro získání odpovědí. Pokud pocítíte potřebu promluvit si o určité situaci a najít odpovídající řešení, obraťte se na týmového vedoucího, na odborníka v personální oblasti nebo na kohokoli v právním oddělení. Chcete-li zůstat v anonymitě, můžete kontaktovat také linku Kodex Chování. Dále se můžete kdykoli obrátit také přímo na mne s otázkami nebo záležitostmi, které se týkají dodržování zásad Kodex Chování a podnikových norem upravujících bezúhonnost a etické chování. Jedná se o naši dobrou pověst, proto všichni spolupracujme na její ochraně. S pozdravem Thomas J. Mielke Hlavní právní zástupce 3

4 Proč máme kodex chování Společnost Kimberly-Clark poskytuje základní potřeby pro lepší život. Naše hodnoty One K-C values jsou principy a ideály, díky nimž jsme dnes tím, čím jsme, a vymezují typ společnosti, kterou chceme být v budoucnu. Naše společnost je: Důvěryhodná Ve společnosti Kimberly-Clark věříme v pokračování našeho dědictví, tedy poctivosti, bezúhonnosti a odvahy jednat správně. Snažíme se být jednou z nejúspěšnějších společností světa a jsme oddaní myšlence vítězit díky pracovitosti a fair play. Zodpovědná Neseme odpovědnost za svůj podnik a za naši budoucnost. Našim podnikům i sami sobě stanovujeme ambiciózní cíle, které se pak snažíme dále překonávat. Cítíme osobní zodpovědnost za využití individuálního i týmového potenciálu. Inovativní Naši zakladatelé nastolili kulturu, která povzbuzovala podnikatelského ducha, experimentování při vývoji produktů a tvořivost v marketingu. Jsme i nadále oddáni novým myšlenkám, které jsou přidanou hodnotou pro naše zákazníky a partnery. Uvědomujeme si, že to nejlepší dnes je startovní čárou, kterou musíme zítra překonat. Pečující Toto vše, a navíc opravdová vzájemná úcta a péče o společenství, v nichž žijeme a pracujeme, dělá ze společnosti Kimberly-Clark podnik, pro který lidé po celém světě chtějí pracovat a s nímž chtějí obchodovat. Jsme přesvědčeni, že způsob, jakým podnikáme, je stejně důležitý jako samotný obor podnikání. Podnikání společnosti Kimberly-Clark je založeno na čestném jednání a dodržování vysokých etických norem. Tento kodex chování posiluje naše hodnoty, protože poskytuje návod k jednání se zákazníky, dodavateli, jinými zaměstnanci, konkurenčními firmami a veřejností poctivým, etickým a vhodným způsobem. Naplňování těchto hodnot a chování společnosti Kimberly-Clark (One K-C Behaviors) s cílem budovat důvěru, přijímat rozhodnutí, trvale vítězit, myslet na zákazníka, neustále zlepšovat a budovat talent je pro náš úspěch velmi důležité. Tento kodex nemůže popsat všechny zákony, nařízení nebo zásady společnosti Kimberly-Clark, které se vztahují na nás nebo na konkrétní situaci. Místo toho vytváří kodex etické normy, v rámci kterých se musí všichni zaměstnanci pohybovat. Tyto normy kladou často vyšší požadavky než minimální povinnosti vyžadované zákonem. Kodex představuje důležitou referenční příručku pro naše úsilí o etické a řádné provozování naší obchodní činnosti. V rychle se měnícím světě, ve kterém je pro vítězství na trhu inovace klíčová, chceme, aby naše týmy na cestě za vítězstvím riskovaly prozíravě. Současně jsme oddáni našim hodnotám, způsobu chování (One K-C Behaviors) a správnému jednání. Tento kodex poskytuje vedení, které naši zaměstnanci potřebují. Pro zaměstnance společnosti Kimberly-Clark je přečtení si a pochopení Kodex Chování důležitým prvním krokem na cestě poznání naší historie, kultury a našich očekávání. Na cestě za úspěchem ve společnosti Kimberly-Clark je pro vás klíčové pochopit etické normy uvedené v kodexu a dodržovat je. KODEX PLATÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS Každý z nás je povinen si tento kodex chování přečíst a porozumět mu. Tento kodex chování platí pro všechny zaměstnance společnosti Kimberly-Clark po celém světě. Tento kodex chování platí také pro členy představenstva společnosti Kimberly-Clark Corporation. Pokud místní zvyklosti, kultura nebo zákony stanovují odlišné normy než kodex, měli byste se o postupu poradit s právním oddělením. Každý z nás zodpovídá za své vlastní dodržování zásad kodexu, za ohlášení podezření na jejich porušení a za spolupráci při podnikovém vyšetřování možného porušení. 4

5 SDĚLTE BEZ OBAV, CO VÁM DĚLÁ STAROSTI Pokud se dozvíte o problému souvisejícím s kodexem chování, můžete se z celé řady důvodů rozhodnout, že o tom nikomu neřeknete. Je například možné, že si nejste jisti, zda k tomu skutečně došlo. Možná byste neradi někomu dělali potíže nebo se obáváte odvety. Možná si myslíte, že je to zodpovědnost někoho jiného. Avšak udělat tu správnou věc znamená promluvit. Pokud vám není příjemné uvést své jméno, můžete se o danou záležitost podělit anonymně. Zaměstnanci, kteří na takové záležitosti upozorňují, hrají důležitou úlohu v zajišťování etického pracoviště. Je vaší povinností tyto informace sdílet, aby mohla společnost rychle reagovat a přijmout odpovídající opatření. Věnování pozornosti veškerým neetickým nebo nezákonným činnostem na pracovišti a jejich bezodkladné oznámení je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak přinést změnu. ZÁSADY NEPOUŽÍVÁNÍ ODVETNÝCH OPATŘENÍ Naše společnost je zavázána chránit práva těch osob, které v dobré víře oznámí porušení Kodex Chování. Naše společnost nepodnikne odvetná opatření proti osobě, která: oznámí chování, jež je podle ní porušením našeho kodexu, našich zásad či zákona; vznese dotaz týkající se dodržování předpisů či požádá o radu ohledně konkrétní obchodní praktiky, rozhodnutí či jednání; bude spolupracovat při vyšetřování potenciálního deliktu. Za čestné oznámení záležitosti týkající se Kodex Chování ani za čestnou účast v podnikovém vyšetřování nemůžete přijít o zaměstnání či zaměstnanecké výhody ani být přeřazeni na nižší funkci, suspendováni, šikanováni nebo diskriminováni a ani vám nesmí být vyhrožováno. Také zaměstnanci pověření vyšetřováním jakéhokoli porušení předpisů jsou chráněni těmito zásadami nepoužívání odvetných opatření. ČESTNÉ OZNÁMENÍ Čestné oznámení znamená, že jednáte v dobré víře, že došlo k porušení Kodex Chování, i když samotné porušení nelze ověřit. Podání oznámení jako odvetné akce vůči jiné osobě, s cílem získat výhodu v osobním sporu či jinou osobu obtěžovat nebo zastrašovat nemá povahu čestného oznámení. Klamavé oznámení na základě Kodex Chování je samo o sobě porušením Kodex Chování. Pokud se domníváte, že je proti vám uplatňováno odvetné opatření, oznamte to jako porušení zásad kodexu. Otázka V různých zemích jsou různé kultury a zákony. Platí kodex globálně pro každého? Odpověď Ano. Chování zakotvené v tomto kodexu platí pro všechny zaměstnance po celém světě, bez ohledu na lokalitu. Pokud místní zvyklosti, kultura nebo zákony stanovují odlišné normy než kodex, měli byste se o postupu poradit s právním oddělením. Otázka Můj vedoucí týmu se dopustil jednání, které se zdálo neetické, ale bojím se ohlásit podezření na porušení kodexu. Dostanu se do potíží nebo poškodím jeho pověst, když záležitost oznámím? Odpověď Ne. Pouhým oznámením záležitosti se nemůžete dostat do potíží ani poškodit pověst vedoucího týmu. Nebudete voláni k odpovědnosti za oznámení učiněná v dobré víře, a to ani tehdy, ukáží-li se jako neopodstatněná. Vyšetřování je vedeno objektivně, spravedlivě a důvěrně, aby byla zajištěna ochrana dobré pověsti zaměstnanců. Všechny záležitosti týkající se kodexu a oznámených represí budou plně prošetřeny. 5

6 KOMU KLÁST OTÁZKY NEBO OZNAMOVAT ZÁLEŽITOSTI Oznámení podezření na porušení zásad Kodex Chování má zásadní význam, protože umožní společnosti řádným způsobem zjistit, zda existuje problém, který je třeba řešit. Z toho důvodu máme všichni povinnost podezření na porušení zásad Kodex Chování oznámit. Všechna upozornění předejte na příslušnou úroveň a funkci, v souladu s dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokol o oznamování a eskalaci případů porušení Kodex Chování). Pokud máte otázky týkající se kodexu nebo se domníváte, že byly porušeny zásady kodexu, máte k dispozici několik prostředků. Vedoucí vašeho týmu Můžete své otázky a pochybnosti předložit svému týmovému vedoucímu. Pokud nechcete o záležitosti, která vás znepokojuje, hovořit se svým týmovým vedoucím, nebo pokud nevěříte, že by váš vedoucí podnikl příslušná opatření, můžete využít tyto možnosti: Vedoucí jiného týmu. Kdokoli z týmu pro globální bezpečnost. Telefon: (USA a Kanada) (mezinárodní hovory na účet volaného) Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. K rukám: Oddělení globální bezpečnosti Fax: Kterýkoli pracovník právního oddělení Můžete se obrátit na vedoucího právního zástupce své obchodní jednotky či země nebo na kteréhokoli pracovníka právního oddělení, se kterým jste někdy pracovali. Můžete se obrátit také na kancelář hlavního právního zástupce společnosti Kimberly-Clark: Telefon: Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. K rukám: Právní oddělení Fax: Chief Compliance and Ethics Officer: Telefon: Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation 2001 Marathon Avenue Neenah, WI U.S.A. K rukám: Chief Compliance and Ethics Officer Fax: Kterýkoli pracovník personálního oddělení. Můžete se obrátit na zástupce personálního oddělení pro svou obchodní jednotku nebo zemi. Linka Kodex Chování. Linka Kodex Chování je podrobněji popsána na následující stránce. Pomocí linky Kodex Chování můžete anonymně oznámit problematické záležitosti. Upozorňujeme, že v souladu s platnými zákony nemusí být linka Kodex Chování v některých zemích dostupná. Otázka Dělá mi starost záležitost, která není uvedena v Kodex Chování. Znamená to, že žádný problém neexistuje? Odpověď Kodex chování nemůže obsahovat odpověď na každou otázku nebo etickou situaci. Pokud máte dojem, že něco není v pořádku, zeptejte se svého týmového vedoucího nebo jedné z dalších osob uvedených v tomto oddílu Prostředky. 6

7 PORUŠENÍ ZÁSAD ÚČETNÍCH POSTUPŮ A VNITŘNÍ KONTROLY Nedodržení podnikových postupů pro účetnictví, vnitřní kontrolu účetnictví a audit může mít závažné následky pro společnost Kimberly-Clark a její zainteresované strany. Pokud máte pochybnosti týkající se těchto záležitostí, měli byste je ohlásit následujícím kontaktům: Hlavní právní zástupce Telefon: Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. K rukám: General Counsel Fax: Předseda kontrolní komise Poštovní adresa: Kimberly-Clark Corporation PO Box Dallas, TX U.S.A. K rukám: Corporate Secretary Fax: NEBO- -NEBO- Linka Kodex Chování LINKA KODEX CHOVÁNÍ Aby měl každý zaměstnanec možnost anonymně ohlásit záležitosti týkající se Kodex Chování, byla zřízena linka Kodex Chování. Linka Kodex Chování umožňuje oznámit problematické záležitosti telefonicky nebo přes internet. Informace od vás převezme profesionální firma, která je nezávislá na společnosti Kimberly-Clark a která zaznamenává hlášení týkající se Kodex Chování také pro řadu dalších společností. Tato linka je dostupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Své oznámení můžete předat v libovolném jazyce. Své oznámení můžete podat anonymně, pokud se tak rozhodnete učinit prostřednictvím webového oznámení. Telefonní linka USA Mimo USA - klikněte na tento odkaz a zobrazí se seznam čísel: Globální telefonní čísla pro záležitosti týkající se Kodex Chování Internetová linka Webová stránka pro internetové oznámení záležitostí týkajících se Kodex Chování 7

8 POVINNOSTI TÝMOVÝCH VEDOUCÍCH A DALŠÍCH PŘÍJEMCŮ OHLÁŠENÍ O MOŽNÉM PORUŠENÍ KODEXU Týmoví vedoucí a další osoby, které přijímají hlášení o možných porušeních kodexu, hrají velmi důležitou úlohu v podpoře dodržování Kodex Chování. Společnost Kimberly-Clark doporučuje členům týmů, aby se se svými upozorněními obraceli na týmové vedoucí. Týmoví vedoucí a další příjemci hlášení o možných porušeních kodexu musí být připraveni a musí vědět, jak řešit veškeré problémy nebo oznámení týkající se Kodex Chování. Týmoví vedoucí mají povinnost: PORUŠENÍ ZÁSAD KODEXU Porušení Kodex Chování je závažným přestupkem. Porušení Kodex Chování, našich zásad či zákona může vést k disciplinárnímu řízení a ukončení pracovního poměru. Vždy závisí na typu a závažnosti porušení. V případech, kdy porušení Kodex Chování představuje zároveň porušení zákona, vám může být uložen peněžní trest, pokuta, můžete být trestně stíháni či mohou být uplatněna jiná zákonná opatření ze strany státního orgánu či soudu. Ujistit se, že znáte kodex, rozumíte mu a chováte se v souladu s ním. Přijmout opatření, aby zastavili porušování zásad kodexu nebo zákona členy týmu. Dát členům týmu na vědomí, že jste k dispozici k projednání otázek a nejasností. Brát otázky a upozornění členů týmu vážně. Když obdržíte oznámení o potenciálním porušení Kodex Chování: Než odpovíte, neváhejte vyhledat pomoc. Všechna upozornění předejte na příslušnou úroveň a funkci, v souladu s dokumentem Protocol for Reporting and Escalation of Code of Conduct Issues (Protokol o oznamování a eskalaci případů porušení Kodex Chování). Podporujte členy týmu, kteří čestně upozorňují na problémy, a jednejte s nimi s respektem. Nedovolte, aby měli členové týmu pocit, že jsou jejich upozornění ignorována. Zajistěte, aby nedošlo k žádným odvetným opatřením vůči osobě, která ohlásila podezření na porušení zásad kodexu. 8

9 CHOVÁNÍ K NAŠIM TÝMŮM SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ Je naší povinností respektovat práva zaměstnanců na svobodné sdružování, k nimž patří: Společnost Kimberly-Clark je přesvědčena o tom, že úspěch závisí na důvěře a vzájemném respektu. Hodnotou, která nás vede ve všech našich činnostech, je týmová práce. právo na členství v organizacích v souladu s národními zákony a postupy, právo na kolektivní vyjednávání prostřednictvím zástupců dle vlastní volby, právo na odůvodněný přístup zvolených zástupců k našim zaměstnancům za účelem jejich zastupování, právo účasti na jiných chráněných aktivitách, právo na zdržení se takových aktivit. Další informace získáte v následujících dokumentech: Zásady dodržování lidských práv v zaměstnání Pokyny k zásadám dodržování lidských práv v zaměstnání RŮZNORODOST, PŘIJÍMÁNÍ OSTATNÍCH A ZÁKAZ DISKRIMINACE Zavázali jsme se, že bude naše pracovní síla globálně různorodá, abychom tak nabízeli rovnou pracovní příležitost. Budeme: přijímat a povyšovat globálně různorodé pracovní síly a podporovat jejich odborný rozvoj; najímat, školit, povyšovat a odměňovat na základě pracovních schopností, výsledků, zkušeností a chování zaměstnance, a to bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, věk, náboženství, přesvědčení, národnostní původ, genderovou identitu, zdravotní postižení, právem chráněnou dovolenou či status veterána nebo příslušnost k jiné skupině chráněné platnými právními předpisy; si uvědomovat a využívat různorodost nadání, schopností a zkušeností každého jednotlivce; otevření veškerým perspektivám a budeme pomáhat ostatním, aby se při vyjadřování těchto perspektiv cítili dobře. Další informace získáte v následujících dokumentech: Pokyny pro skupinu zaměstnaneckých zdrojů; Různorodost sada nástrojů; Domovská stránka pro různorodost a přijímání ostatních; Zásady dodržování lidských práv v zaměstnání; Pokyny k zásadám dodržování lidských práv v zaměstnání; Rozvoj lidských zdrojů a zásady různorodosti; Stanovisko společnosti k obtěžování a jinému nevhodnému chování 9

10 GLOBÁLNÍ LIDSKÁ PRÁVA Společnost Kimberly-Clark se zavázala globálně uznávat lidská práva. Zavedli jsme určité normy na ochranu lidských práv a očekáváme, že tyto normy (viz níže) budou dodržovat i naši dodavatelé a obchodní partneři: Umožnit svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání. Chránit před dětskou prací. Chránit před nucenou prací a zneužíváním pracovní síly. Nedovolit diskriminaci. Jednat v souladu se zákony o pracovní době, mzdě a výhodách. Poskytovat bezpečné a zdravé pracoviště. Chránit životní prostředí. Zamezovat korupci a úplatkářství. Další informace získáte v následujících dokumentech: Sociální soulad; Zásady dodržování lidských práv v zaměstnání; Pokyny k zásadám dodržování lidských práv v zaměstnání; Rozvoj lidských zdrojů a zásady různorodosti; Stanovisko společnosti k obtěžování a jinému nevhodnému chování. Otázka Zaslechl(a) jsem, jak vedoucí týmu vypráví spolupracovníkovi vtip na náboženské téma, který mu byl nepříjemný. Nechci se do ničeho zaplést. Co mám dělat? Odpověď Ohlaste to. Všichni zaměstnanci mají nárok na pracoviště, kde s nimi spolupracovníci a vedoucí týmů jednají s důstojností a respektem. Tuto záležitost byste měli ohlásit zástupci personálního oddělení nebo na linku Kodex Chování, i když je vám to nepříjemné. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti Otázka Mám pocit, že se mi nedostalo povýšení kvůli pohlaví. Co mám dělat? Odpověď Ohlaste to. Zásady společnosti Kimberly-Clark vyžadují, aby byla rozhodnutí týkající se zaměstnanců přijímána nezávisle na pohlaví kandidáta. Pokud se domníváte, že s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, oznamte tento problém. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti TIP PRO SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ Pokud uvidíte nebo zjistíte, že některý dodavatel či prodejce kteroukoli z těchto norem o lidských právech porušuje, ohlaste to. 10

11 BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI Ve společnosti Kimberly-Clark jsme přesvědčeni, že pomocí preventivních opatření lze odstranit a vyloučit vznik pracovních úrazů a nemocí z povolání. Žádný výrobní cíl, úspora nákladů, úspora času nebo konkurenční výhoda nestojí za úraz jakéhokoli druhu. Přijímáme následující závazky: Zajistit, aby bylo téma bezpečnosti v centru naší základní hodnoty nazvané péče. Začlenit naše přesvědčení, že veškerým úrazům na pracovišti a nemocem lze předcházet, do našich aktivit v oblasti výzkumu a technologií, vývoje produktů, výroby, dodávek a prodeje. Zajistit pracoviště, které splňuje nebo předčí platné zákony a nařízení týkající se bezpečnosti a hygieny práce. Vytvoření norem a technických směrnic pro bezpečnost a hygienu práce, které budou založeny na nejlepších postupech. Úsilí o neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce. Podporovat, aby se všichni zaměstnanci společnosti Kimberly-Clark podíleli na zlepšování bezpečnosti. Další informace získáte v následujícím dokumentu: Globální bezpečnost a hygiena práce TIP PRO SPRÁVNÉ CHOVÁNÍ Ve své každodenní činnosti pamatujte na tyto tři základní povinnosti v oblasti bezpečnosti na pracovišti: 1. Dávejte na sebe pozor. Odmítnu provést jakoukoli činnost, kterou považuji za nebezpečnou, nebo splnit úkol, k němuž nejsem dostatečně vyškolen(a) nebo k jehož provedení nemám správné nástroje. 2. Dávejte pozor na své spolupracovníky. Ihned vystoupím proti komukoli, kdo provádí nebo hodlá provést činnost či úkol, který považuji za nebezpečný, a zabráním komukoli v plnění úkolu, pro který není dostatečně vyškolen. 3. Naslouchejte svým spolupracovníkům Okamžitě zastavím prováděnou činnost, pokud někdo vystoupí proti mému plnění úkolu. Před pokračováním v práci budu záležitost řešit s respektem a dobrou vůlí a v případě potřeby požádám o pomoc jinou osobu. Otázka Můj nadřízený chce zrychlit výrobní proces pomocí nebezpečného postupu. Vím, že jsou naše cíle velmi důležité, ale myslím, že nový proces není bezpečný. Co mám dělat? Odpověď Ohlaste to. K ohrožení bezpečnosti nesmí nikdy dojít. Žádný výrobní cíl, úspora nákladů, úspora času nebo konkurenční výhoda nestojí za úraz jakéhokoli druhu. Každý zaměstnanec má právo odmítnout práci, kterou má důvod považovat za ohrožující zdraví či bezpečnost osob. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti 11

12 ZDVOŘILOST NA PRACOVIŠTI Zavazujeme se zajistit zaměstnancům pracovní prostředí bez obtěžování, zastrašování a jiného nevhodného chování. Příklady obtěžujícího chování mohou zahrnovat: Nevítané pokusy o sexuální sblížení, žádosti o sexuální pozornosti a další slovní nebo fyzické chování sexuální povahy. Urážlivý hovor, žerty, obrázky a komentáře, které se týkají rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, genderové identity, věku, náboženství, přesvědčení, národnostního původu, tělesného postižení, statusu veterána nebo jiných chráněných kategorií. Příklady nevhodného chování mohou zahrnovat: ječení nebo zlostný křik, NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI Zavazujeme se zajistit pracoviště bez násilí. Povinnosti každého z nás: Ohlásit každé jednání (fyzické nebo psychické), které představuje hrozbu nebo újmu pro zaměstnance násilným nebo potenciálně násilným způsobem. Nemít ani nepoužít zbraň v prostorách společnosti nebo ve funkcích společnosti. Každá nahlášená situace, která obsahuje sebemenší možnost násilí na pracovišti, a to i v případě, že je myšlena žertem, bude prošetřena personálním oddělením a oddělením globální bezpečnosti. Další informace získáte v následujícím dokumentu: Globální bezpečnost násilí na pracovišti. nadávky, hrubá mluva směrem k jiné osobě, vyhrožování a zastrašování, veřejné škádlení/zesměšňování, záměrné vylučování osoby ze skupiny. Další informace získáte v následujících dokumentech: Zásady dodržování lidských práv v zaměstnání; Pokyny k zásadám dodržování lidských práv v zaměstnání; Stanovisko společnosti k obtěžování a jinému nevhodnému chování. 12

13 DROGY A ALKOHOL Zavazujeme se k udržování pracoviště bez drog. V době, kdy jste v práci, neprodávejte ani neužívejte alkohol, nepředepsané léky, narkotika ani jiné kontrolované látky definované trestními zákony, ani nebuďte pod jejich vlivem, s výjimkou podávání alkoholických nápojů ve spojení se schválenou událostí. Účastněte se vzdělávacích programů společnosti Kimberly-Clark, které se týkají nebezpečí zneužívání látek a závislosti. Pokud může mít zneužívání drog či alkoholu vliv na pracovní výkonnost vaši či ostatních, obraťte se na místní důvěrný program společnosti Kimberly-Clark pro pomoc zaměstnancům. Pokud to umožňuje místní legislativa, je každý zaměstnanec povinen se podrobit testu, je-li v práci zjevně pod vlivem drog či alkoholu nebo má-li společnost důvod se domnívat, že zaměstnanec porušil tyto zásady. Další informace získáte v následujících dokumentech: Zásady týkající se alkoholu, drog a jiných kontrolovaných látek; Pokyny k zásadám týkajícím se alkoholu, drog a jiných kontrolovaných látek. Otázka Jsem vedoucí týmu. Já a jeden z členů týmu jsme večeřeli se zástupcem dodavatele. Člen týmu s touto osobou zástupce dodavatele slovně flirtoval. Považoval jsem to za osobní záležitost a nic jsem neřekl. Jednal jsem správně? Odpověď Ne. Pokud budete tolerovat nevhodné chování člena týmu, vysíláte tím signál, že takové chování je přijatelné. Člen týmu se na obchodním obědě musí chovat stejně jako v kanceláři. Měli byste si s členem týmu promluvit na téma vhodného chování. Otázka Zaslechl(a) jsem, jak spolupracovník vyhrožuje jinému zaměstnanci, který má strach tento incident ohlásit. Co mám dělat? Odpověď Incident okamžitě oznamte. Společnost Kimberly-Clark nebude tolerovat násilné jednání nebo vyhrožování násilím a všechny ohlášené případy vyšetří. Pokud víte o vyhrožování nebo riziku pro některého z našich zaměstnanců, je vaší povinností zasáhnout. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti 13

14 CHOVÁNÍ K OSTATNÍM ZÁKAZNÍCI A DODAVATELÉ Zavazujeme se k férovému obchodování s našimi zákazníky a dodavateli. Naše obchodní činnost Poctivé jednání je základní hodnotou společnosti Kimberly- Clark od jejího založení. Jsme přesvědčeni, že čestnost a důvěryhodnost pomáhají vytvářet dlouhodobé vztahy. Této hodnotě zůstáváme v dnešním prostředí věrni celou řadou způsobů. Naši zákazníci nebo dodavatelé nesmějí být uváděni v omyl, nesmí se jim podávat zkreslené informace, nesmějí být klamáni ani nepoctivým způsobem využíváni. Pokud se dozvíte o chybě ve prospěch společnosti Kimberly-Clark či naopak, opravte ji. Dodržte procesy získávání zdrojů společnosti Kimberly-Clark předtím, než jmenujete dodavatele. Nakupujte od dodavatelů a prodávejte zákazníkům na základě příslušných obchodních kritérií, jako je kvalita, cena, služby, spolehlivost, závazek udržitelnosti a dodržování lidských práv. Při nákupu zboží nebo služeb jménem společnosti jednejte se všemi potenciálními dodavateli spravedlivě a čestně. Nikdy žádnému dodavateli nenaznačujte, že by naše vztahy s ním mohly být ovlivněny osobními laskavostmi, dary nebo příspěvky na dobročinné účely. (viz část Dary, pohoštění a jiné výhody tohoto kodexu). Nenabízejte dary, pohoštění či výhody za účelem získání nebo udržení obchodu (viz část Dary, pohoštění a jiné výhody tohoto kodexu). Dodavatelé společnosti Kimberly-Clark jsou povinni jednat při výrobě a distribuci našich produktů a zásob a při poskytování služeb v souladu se všemi platnými místními a národními zákony, pravidly, předpisy a požadavky. Veškeré smlouvy a nákupní objednávky společnosti Kimberly-Clark musí zavazovat dodavatele k dodržování dokumentu Supplier Social Compliance Standards ( SSCS ; Normy pro dodavatele o sociálním souladu). Další informace získáte v dokumentech: Příručka nákupu společnosti Kimberly-Clark; Normy pro dodavatele o sociálním souladu. 14

15 SPOTŘEBITELÉ Nikdy nesmí dojít k ohrožení kvality produktu či bezpečnosti. Dobré jméno společnosti Kimberly-Clark v souvislosti s bezpečností produktů a kvalitou je jedním z našich nejcennějších aktiv. Zavazujeme se dodávat produkty, které jsou pro naše zákazníky bezpečné a uspokojivé. O zdraví, bezpečnost a duševní pohodu zákazníka nám jde především. Splníme nebo předčíme nároky plynoucí ze zákona, předpisů a průmyslových norem týkajících se bezpečnosti a kvality výrobků. Denně pracujeme na tom, abychom si získali důvěru našich spotřebitelů na základě našeho jednání a rozhodování. Máme závazek vyrábět bezpečné, vysoce jakostní produkty napříč všemi našimi značkami. Udržujeme si důvěru spotřebitelů tím, že vyvíjíme a vyrábíme vynikající produkty nákupem surovin počínaje a konečným produktem v rukou spotřebitele konče. Každý z nás má svoji úlohu při poskytování bezpečných, vysoce kvalitních produktů našim spotřebitelům, kteří je očekávají. Seznamte se s jakostními normami, zásadami a postupy, které platí pro produkty a činnosti ve vaší lokalitě. Nikdy neudělejte nic, co by mohlo podkopat důvěru, kterou v nás naši spotřebitelé mají, či cokoli, co by mohlo ohrozit kvalitu či bezpečnost našich produktů. Pokud uvidíte něco, co by mohlo mít negativní vliv na kvalitu či bezpečnost produktu společnosti Kimberly- Clark, upozorněte na to a ihned to oznamte vedoucímu svého týmu či vašeho zařízení, obchodní jednotky či oddělení podnikové kvality / bezpečnosti výrobků. Další informace získáte v následujících dokumentech: Zásady jakosti výrobků a služeb společnosti; Pokyny k zásadám jakosti výrobků a služeb společnosti; Zásady bezpečnosti výrobků a služeb společnosti; Pokyny k zásadám bezpečnosti výrobků a služeb společnosti; Systém řízení jakosti. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Součástí každodenní práce mnoha z nás je přístup osobním informacím o našich zaměstnancích a spotřebitelích našich výrobků. Zákony platné po celém světě ukládají společnosti a našim zaměstnancům povinnost tyto informace chránit a používat v souladu se zákonem. Pokud bychom tuto povinnost nesplnili, mohlo by to vést ke krokům ze strany státu, poškození našeho dobrého jména, potenciálním soudním řízením, pokutám a sankcím. Tyto informace je nutné uchovávat jako důvěrné a používat v souladu s podmínkami našich podnikových zásad a pokynů k zásadám o ochraně osobních údajů. Více informací naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů a Zásady a pokyny k ochraně osobních údajů. Otázka Naše výrobní linka obdržela surovinu. Tato surovina však nevypadala jako materiál, s nímž mám ve zvyku pracovat; myslím, že by mohla být kontaminována. Vedoucí mého týmu řekl, že s touto zakázkou spěcháme a že si nemám dělat starosti a prostě materiál použít. Co mám dělat? Odpověď Zastavte práci a oznamte to. Nikdy nedělejte nic, o čem si myslíte, že by mohlo negativně ovlivnit jakost či bezpečnost našich produktů. Žádný výrobní cíl či snaha ušetřit čas nestojí za poškození důvěry, kterou v nás mají spotřebitelé. Zastavte činnost a kontaktujte vedoucího pracovníka jakosti ve vašem zařízení, aby určil, zda je surovina bezpečná a splňuje jakostní specifikace. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti 15

16 SOCIÁLNÍ MÉDIA Kanály sociálních médií jsou důležitou metodou sloužící k osobní a podnikové komunikaci. Při publikování či sdílení online však musíme být opatrní a uvážliví. Nelze očekávat soukromí, pokud se účastníte sociálních médii v práci či při používání vybavení společnosti Kimberly-Clark. Pouze pověření zaměstnanci smějí využívat sociální média jménem společnosti Kimberly-Clark. Pokud takto pověřeni nejste, je třeba, abyste při zveřejňování svého sdělení uvedli, že jste zaměstnáni u společnosti Kimberly-Clark, a jasně dali najevo, že veškeré vámi vyjádřené názory jsou vaše vlastní, a nikoli názory společnosti Kimberly-Clark. Dbejte, abyste při používání sociálních médií (či jinak) nikdy neodtajnili důvěrné či vlastnické informace společnosti Kimberly-Clark, včetně obchodních tajemství, informací týkajících se duševního vlastnictví, informací podléhajících autorskému právu či informací s ochrannou známkou. Při komunikaci online buďte zdvořilí, uctiví a uvážliví. Nikdy nezveřejňujte nic hanlivého, diskriminujícího, obtěžujícího či odvetného. Máte-li jakékoli otázky týkající se uveřejňování sdělení online, můžete kontaktovat vedoucího svého týmu, personální oddělení nebo právní oddělení. Další informace získáte v dokumentu: Pokyny společnosti Kimberly-Clark k sociálním médiím. KONKURENCE Jsme vázáni korektní hospodářskou soutěží v souladu s antimonopolními zákony (též zákony o hospodářské soutěži) v každé zemi, státě a lokalitě svého podnikání. Soutěžíme energicky a eticky na základě nezávislých rozhodnutí o tom, jak soutěžit, abychom se k zákazníkům nechovali nespravedlivě či neničili volnou hospodářskou soutěž na trhu. Sankce za porušení antimonopolních zákonů mohou být tvrdé a zahrnují poškození dobrého jména, vysoké peněžní pokuty a vězení. Země mezi sebou stále více sdílejí informace s cílem tyto zákony uplatňovat proto se může vyšetřování v jedné zemi rychle rozšířit do mnoha zemí Obecně platí: Nikdy nehovořte s konkurenty na témata, která by mohla mít vliv na cenová či marketingová rozhodnutí, jako jsou ceny, podmínky prodeje, obchodní plány, marže, náklady, cenové nabídky, výrobní kapacita, stav zásob, obchodní propagace či slevy. Nikdy s konkurenty nevyjednávejte fixní ceny, omezení výroby či prodeje nebo rozdělení teritorií, zákazníků či dodavatelů. Tam, kde máme významnou tržní sílu, ji nesmíme zneužívat monopolizací, zavazováním (prodejem jednoho produktu pouze tehdy, zakoupí-li si kupující jiný produkt), nevhodnou cenovou diskriminací mezi konkurenčními zákazníky z řad distributorů, stanovením ceny nižší, než jsou naše náklady, či odmítnutím dodat produkty. Nepožadujte po zákaznících, abych naše produkty prodávali za ceny, které my nastavíme. Můžeme navrhnout maloobchodní cenu, ale nemůžeme žádného zákazníka nutit, aby ji použil. Neuzavírejte dohody s jinými společnostmi o bojkotu dodavatelů či zákazníků. Požádejte právní oddělení o konkrétní pokyny týkající se zákonů ve vaší zemi a oznamte veškeré nevhodné rozhovory s konkurenty. Další informace získáte v dokumentu: Antimonopolní zásady; Pokyny k antimonopolním zásadám. Otázka Při rozhovoru s kamarádkou, která dříve pracovala pro společnost Kimberly- Clark, jsem se dozvěděl, že nyní pracuje pro konkurenci. Ptala se mě na produkty, které mají být uvedeny na trh, a na propagační ceny a nabídla mi, že mi sdělí marketingový a cenový plán své společnosti. Je v pořádku, když s ním budu o tomto mluvit? Odpověď Ne. Je třeba, abyste ihned rozhovor ukončili a obrátili se na právní oddělení. Vždy, když máte schůzku s konkurencí, je na místě obezřetnost, protože to může budit dojem nečestného chování. Pokud se takové schůzky účastníte, nikdy nesmíte mluvit na obchodní téma, například vámi zmíněné, protože by tento rozhovor mohl vést k nekalé dohodě o cenách či jako nekalá dohoda o cenách působit. Pokud dojde na téma cen, ihned odejděte a kontaktujte právní oddělení. 16

17 INFORMACE ZAJÍMAVÉ PRO KONKURENCI Při běžné obchodní činnosti se obvykle získávají informace o jiných společnostech, k nimž patří zákazníci, dodavatelé a konkurenti. Být vystaven tomuto druhu konkurenčních informací je normální součástí konkurenčního obchodního prostředí. Existují však právní a etické meze získávání konkurenčních informací: Nesmíme se snažit získat informace nevhodnými nástroji, jako jsou úplatky či tajné sledování našich konkurentů. Neměli bychom přijímat zaměstnance konkurence za účelem získání důvěrných informací ani vyzývat zaměstnance konkurenčních firem ke sdělení důvěrných informací o svých zaměstnavatelích. Pokud dostanete nabídku informací o konkurenci, o nichž se domníváte, že jsou důvěrné, měli byste se zeptat, zda jsou důvěrné a jak byly získány. Pokud si nejste jisti, zda byly informace nabyty řádnou cestou, kontaktujte právní oddělení. Jestliže je nabízený materiál v písemné podobě a nese označení např. tajné, důvěrné či chráněné nebo pokud je vám jinak zřejmé, že jde o důvěrný materiál, odmítněte jej, ihned si poznamenejte, co se stalo, a obraťte se na právní oddělení. Další informace získáte v následujících dokumentech: Zásady pro střet zájmů, dary a sdělování důvěrných informací; Pokyny k zásadám pro střet zájmů, dary a sdělování důvěrných informací; Globální normy pro informační technologie; Centrum konkurenčních informací K-C; Dohoda o utajení a nepřetahování zákazníků; Zásady správy záznamů; Řízení přístupu; Vlastnické informace. Otázka Slyšel jsem o schůzce pořádané konkurenční firmou na obchodní výstavě, které se zúčastním. Myslím, že mi nepovolí účast, pokud budou vědět, že jsem ze společnosti Kimberly-Clark. Mohu tam jít, když se budu vydávat za zákazníka? Odpověď Ne. Získávání informací o konkurenci pomocí utajení totožnosti není vhodné. Shromažďování informací o konkurenci je legitimní obchodní činnost, pokud je prováděno zákonným a etickým způsobem. Měli byste se také poradit s právním oddělením předtím, než se setkáte s konkurencí, protože jakákoli podobná interakce může vzbudit podezření z porušení antimonopolního zákona. Otázka Za účelem odvedení kvalitnější práce ve společnosti Kimberly-Clark jsem si ponechal některé dokumenty, které jsem používal u předchozího zaměstnavatele a které popisují různé používané postupy. Mohu je používat ve společnosti Kimberly-Clark? Odpověď To závisí na okolnostech. Pokud dokumenty obsahují důvěrné nebo vlastnické informace, nemůžete je používat ani sdělovat ve společnosti Kimberly-Clark. Společnost Kimberly-Clark očekává od všech svých zaměstnanců, že budou ctít důvěrnost a smlouvy o nevyzrazení důvěrných informací a jiné své závazky týkající se zachování důvěrných informací vůči předchozímu zaměstnavateli. Nemáte-li jistotu, obraťte se na svého bývalého zaměstnavatele, a pokud si nejste jisti i nadále, kontaktujte právní oddělení ještě předtím, než podezřelé informace přijmete, použijete či budete sdílet. 17

18 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Společnost Kimberly-Clark se zavázala vést podnikání tak, aby chránila životní prostředí a prosazovala udržitelné využívání přírodních zdrojů. Povinnosti každého z nás: Znát a dodržovat platné zákony a nařízení. Seznámit se se všemi zásadami společnosti Kimberly- Clark, mezi něž patří dokumenty Protection of the Environment (Ochrana životního prostředí), Waste Minimization and Landfill Elimination (Minimalizace odpadu a eliminování zavážek) a Efficiency and Greenhouse Gas Reduction (Energetická efektivita a snižování skleníkových plynů) a normy přijaté jako součást podnikového systému Environment, Health and Safety Management System (Systém řízení životního prostředí, zdraví a bezpečnosti), a dodržovat je. Podporovat udržitelné využívání přírodních zdrojů včetně ochrany vod, omezení a prospěšného opětovného použití či recyklace odpadu a úspor energie. Pravidelně hodnotíme výkon v těchto oblastech a vytváříme akční plány, abychom zajistili plnění požadavků v souvislosti s životním prostředím a omezili využívání přírodních zdrojů. Očekáváme od všech zaměstnanců, že budou jednat jako zodpovědní občané a strážci životního prostředí a budou dodržovat zákony, předpisy a normy týkající se životního prostředí. Další informace získáte v dokumentech: Zásady ochrany životního prostředí; Pokyny k ochraně biosféry; Zásady minimalizace odpadu a eliminace zavážek; Zásady energetické efektivnosti a snižování skleníkových plynů; Zásady výkupu vlákna; Pokyny k zásadám výkupu vlákna a webová stránka SharePoint pro globální udržitelnost. STÁTNÍ SPRÁVA Společnost Kimberly-Clark je globální a jako taková podléhá zákonům všech zemí, v nichž působí. Zavazujeme se dodržovat všechna platná nařízení vlády, vyhlášky a zákony. Je důležité si pamatovat, že dodržováním tohoto kodexu splňujeme pouze minimální přijatelnou normu. V místech, kde platí lokální či zvláštní ustanovení vyžadující ještě vyšší normu chování, mohou platit přísnější pravidla (např. při interakci s profesionály z oblasti zdravotní péče). Mimoto mnoho zemí někdy uplatňuje své zákony i na aktivity společnosti a personál za hranicemi. Pokud si nejste jisti, které zákony platí pro vaši situaci, vždy se poraďte s naším právním oddělením. Další pokyny: Zajistěte, aby bylo jasné, že nehovoříte ani nevystupujete za společnost Kimberly-Clark, pokud jste tím nebyli pověřeni. Pokud vás v souvislosti s vaší prací kontaktuje vládní úředník nebo pokud jste vyzváni k podání informací v souvislosti s průzkumem nebo šetřením vládní agentury, měli byste požádat o radu naše právní oddělení nebo pracovníka útvaru pro záležitosti regulace. Nekontaktujte oddělení státní správy či státní zaměstnance za účelem ovlivnění legislativy, předpisů nebo rozhodování jménem společnosti Kimberly-Clark bez konzultace s právním oddělením. V mnoha zemích platí zákony regulující či dokonce zakazující takovou aktivitu (viz část Dary pohoštění a jiné výhody tohoto kodexu). Více informací získáte v dokumentech: Zásady veřejných prohlášení s důsledky pro podnik; Pokyny k podnikovým zásadám veřejných prohlášení s důsledky pro podnik; Protikorupční zásady; Pokyny k podnikovým protikorupčním zásadám. Otázka Viděl jsem ve společnosti Kimberly-Clark aktivity, které mohou ohrozit životní prostředí nebo vytvořit nebezpečnou situaci pro životní prostředí. Co mám dělat? Odpověď Ohlaste to vedoucímu svého týmu. Pokud víte o možném porušení zákona nebo podnikových zásad či postupů, je vaší povinností záležitost ohlásit. Incident či situace budou vyšetřeny a v případě potřeby napraveny. Komu klást otázky nebo oznamovat záležitosti 18

19 MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ Jako globální společnost, která často přesunuje lidi, produkty, technologii, software, informace, peníze, vybavení a náhradní díly za státní hranice, jsme zavázáni dodržovat veškeré platné zákony a předpisy bez ohledu na to, kde se nacházíme. Pokud se účastníte přesunu osob, produktů, technologií, softwaru, informací, peněz či vybavení za hranice: Musíte znát a dodržovat veškeré platné zákony a předpisy o dovozu/vývozu. Nesmíte praktikovat žádné zakázané chování. Musíte ohlásit právnímu oddělení veškeré požadavky týkající se bojkotu. Pokud si nejste jisti svými povinnostmi, požádejte o aktualizované pokyny právní oddělení nebo vývozní oddělení. Více informací získáte v následujících dokumentech: Manuál pro kontrolu exportu a ekonomických sankcí; Nástroj pro klasifikaci zdravotní péče; Nástroj pro klasifikaci spotřebitele; Nástroj pro klasifikaci netkaných materiálů; Nástroj pro klasifikaci profesionála; Sledovaný seznam pro kontrolu vývozu informačních technologií; Manuál společnosti Kimberly-Clark proti bojkotování; Programy na ochranu dodavatelského řetězce. Otázka Spouštíme novou webovou stránku elektronického obchodu s cílem prodávat přímo spotřebitelům. Abychom naši databázi informací o spotřebitelích řídili efektivně, chceme najmout poskytovatele služeb sídlícího v jiné zemi. Je to problém? Odpověď To závisí na okolnostech. Poraďte se s právním oddělením. Pokud bude docházet ke sdílení databáze spotřebitelských informací s poskytovatelem služeb v jiné zemi, mohou nastat problémy v souvislosti s ochranou osobních údajů. Různé země/regiony využívají různé regulační struktury pro zachování důvěrnosti osobních údajů. V některých zemích bychom přenosem spotřebitelských dat ze země do země mohli porušovat předpisy o ochraně osobních údajů. 19

20 CHOVÁNÍ VŮČI SPOLEČNOSTI K-C NAŠE INFORMACE A PODNIKOVÉ PROSTŘEDKY Každý z nás má povinnost chránit podnikové prostředky a vyhnout se střetu zájmů se společností. STŘET ZÁJMŮ Při provozování obchodní činnosti společnosti máme všichni povinnost jednat v nejlepším zájmu společnosti a nedopustit, aby došlo ke střetům zájmů, ať již skutečným, potenciálním či domnělým. Ke střetu zájmů dochází, když osobní zájmy, aktivity či vztahy narušují naši objektivitu a loajalitu vůči společnosti Kimberly- Clark. Některé střety zájmů jsou zjevné, například provize za uzavření obchodu společnosti Kimberly-Clark s dodavatelem. Jiné střety zájmů mohou být méně zjevné, například obchodování s firmou vlastněnou blízkým příbuzným, přestože se zdá, že daná firma nabízí nejlepší hodnotu. O veškerých obavách, které máte ohledně skutečného, potenciálního či domnělého střetu zájmů, se poraďte s vedoucím týmu či s právním oddělením. Povinnosti každého z nás: Vyhněte se činnostem, které vytvářejí (nebo jen zdánlivě vytvářejí) střet zájmů se společností. Nikdy nevyužívejte svou pozici v Kimberly-Clark nečestně k osobnímu prospěchu. Pokud si myslíte, že člen rodiny, jiný zaměstnanec společnosti Kimberly-Clark nebo její obchodní partner je ve skutečném, potenciálním či domnělém střetu zájmů, kontaktujte vedoucího týmu nebo právní oddělení a nechte daný vztah prověřit. Následuje několik příkladů skutečného nebo možného střetu zájmů: Externí zaměstnání Vy nebo váš blízký příbuzný jste zaměstnanci konkurence, dodavatele nebo zákazníka, poskytujete mu službu nebo od něj přijímáte platbu. Vy nebo váš blízký příbuzný vlastníte podnik, který obchoduje se společností Kimberly-Clark. Máte zaměstnání či obchodní zájmy mimo naši polečnost, které narušují vaši schopnost dělat svoji práci u společnosti Kimberly-Clark (např. vás nutí trávit pracovní dobu u společnosti Kimberly-Clark prací na vašem externím zaměstnání). Za účelem osobního zisku obchodujete neoficiálně (ne ve prospěch společnosti Kimberly-Clark) s některým z prodejců, dodavatelů, zákazníků či kontraktorů společnosti Kimberly-Clark. Finanční zájmy Vy nebo váš blízký příbuzný máte investice nebo jiné finanční zájmy v soukromé firmě dodavatele, konkurenta nebo zákazníka společnosti Kimberly- Clark. Vy nebo člen rodiny vlastníte více než 1 % akcií konkurenta, dodavatele nebo zákazníka společnosti Kimberly-Clark. Otázka Kamarád, který je majitelem dodavatele společnosti Kimberly-Clark, mne požádal, abych investoval do jeho společnosti. Mohu tuto investici provést, pokud o svém podílu budu informovat společnost Kimberly-Clark? Odpověď Ne. Investice do dodavatele společnosti Kimberly-Clark je střetem zájmů a odtajnění vašeho podílu tento střet neodstraňuje. Otázka Dodavatel mě pozval, abych promluvil na jednom z jejich setkání. Je to v pořádku? Odpověď To závisí na okolnostech. Než budete vystupovat na jakékoli externí akci, vyžádejte si souhlas vedoucího týmu. Během prezentace externím posluchačům nesdělujte žádné důvěrné informace. Nepřijímejte proplacení výdajů, pokud by to mohlo způsobit střet zájmů, jako je zajištění příznivého přístupu vůči dodavateli ze strany společnosti Kimberly- Clark. 20

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁSADY CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Naše vize Naší vizí je... Být prvním poskytovatelem pojištění a fi nančních služeb na světě. Vytvoříme bezkonkurenční hodnotu pro naše zákazníky, kolegy, obchodní partnery a

Více

Globální kodex obchodního jednání

Globální kodex obchodního jednání Globální kodex obchodního jednání Vodítko našeho chování, rozhodování a činností Prohlášení týkající se hodnot společnosti Parker My jsme Parker... Naše obchodní činnost se zakládá na historii čestných

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Code of Business Conduct and Ethics

Code of Business Conduct and Ethics Naše podniková kultura je jedinečná. Každý den ji upevňujeme Všichni máme povinnost chránit a propagovat značku a odkaz, který společnost ManpowerGroup po dlouhá desetiletí budovala. To znamená činit správná

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami.

Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. STANDARDY OBCHODNÍ ČINNOSTI A ETIKY PRO ROK 2010 Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které pacientům pomáhají zvítězit na vážnými chorobami. Objevovat, vyvíjet a dodávat inovativní léky, které

Více

Etický kodex profesionálního jednání

Etický kodex profesionálního jednání Etický kodex profesionálního jednání Snaha o dokonalost v etice freescale.com Introduction Zpráva od Gregga Lowea, CEO Všem zaměstnancům společnosti Freescale Společnost Freescale si vybudovala dobré jméno

Více

Kodex etického a obchodního chování

Kodex etického a obchodního chování Kodex etického a obchodního chování Obsah ÚVOD 6 I Program Compliance ve společnosti Fresenius Medical Care 8 II Oblast působnosti Kodexu etického a obchodního chování 9 III Naše očekávání a Vaše odpovědnost

Více

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti

Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti CSL Limited Červenec 2013 Obsah > < Předchozí stránka Obsah Další stránka > Náš kodex odpovědného chování v rámci obchodní činnosti Hodnoty životního

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex

KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY. ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex KAŽDÝ DEN. KDEKOLI. ZÁKLADNÍ HODNOTY ETICKÝ A OBCHODNÍ kodex Sdělení Richarda Reeseho, generálního ředitele společnosti Ve společnosti Iron Mountain si ceníme naší dobré pověsti otevřené a bezúhonné společnosti

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64

KONTAKTY NA LINKU OCHRANY ZÁJMŮ A OSTATNÍ UŽITEČNÉ KONTAKTY 64 NÁŠ ETICKÝ KODEX Tento kodex obsahuje přehled našich hodnot, interních pravidel a principů vyplývajících ze zákonů, které bychom všichni měli dodržovat. 2 3 PŘEDMLUVA DAVEA LEWISE, GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Více

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky

code of business conduct and ethics NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky NEXT Náš Kodex podnikového jednání a etiky Jednáme s integritou. Podáváme vynikající výkon. Děláme to, co je správné, každý den. Mike McNamara Obsah i. Dopis od předsedy představenstva Flextronics a našeho

Více

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování

NORMY & SMĚRNICE obchodního chování NORMY & SMĚRNICE obchodního chování Několik slov o obchodním chování Jako globální lídr v našem odvětví je společnost Sun Chemical oddaná pevně stanovenému systému hodnot. Jednou z nejvíce ceněných hodnot

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita.

Naše integrita. Zde funguje integrita. Zde vítězí integrita. Naše integrita Úspěchy společnosti Baxter jsou založeny na naší osobní odpovědnosti za výsledky a integritu. Pacienti, lékaři, zákazníci, orgány státní správy, investoři i naši zaměstnanci každý den spoléhají

Více