Státní oblastní archiv v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní oblastní archiv v Praze"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Praze Bibliografie za rok 2014 I. Publikace, které archiv vydal a na nichž se podílel jako spoluvydavatel: Antiqua Cuthna. Po stopách svatého Vojtěcha. 3, 2007, Praha: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Kutná Hora, Boleslavica 14. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2014, roč s., obr. v textu. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti. Jiří Smitka Michal Sejk (edd.). Česká archivní společnost. Praha: 2014, 196 s. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti [v tisku]. Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Ed. Šárka Koukalová. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2013 (vydáno 2014). 445 s.: il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. (na přípravě publikace spolupracoval Státní okresní archiv Praha západ se sídlem v Dobřichovicích, spoluautor Jaroslav Šulc). Podbrdsko XXI. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram, 2014, 252 s., 86 obr. v textu, barevná příloha 24 s. Rakovnický historický sborník. 11/2014. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Rakovník 2014 [v tisku]. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 51/1 2, Uspořádali Zdeněk Brandl, Jaroslav Pánek a Eva Procházková. Benešov: Muzeum Podblanicka a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Benešov, 2015, cca 213 s., obr. v textu, barevná příloha. [v tisku]. Středočeský sborník historický. 39/2013. Praha: Státní oblastní archiv v Praze (vyšlo 2014), 323 s., obr. v textu. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, Praha: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Praha východ, Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Praha západ, Oblastní muzeum Praha východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích. 2014, 206 s., obr. příloha.

2 II. Práce archivářů: ČERNÝ, Jan. Anabáze rakovnické kroniky Františka Hovorky. Věstník Muzejního spolku král. města Rakovníka. 52, 2014, s ČERNÝ, Jan. Die Beziehungen zwischen Pürglitz und der Stadt Rakonitz im 16. Jahrhundert. In: Jiří Fajt Markus Hörsch Vladislav Razím (edd.), Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 17 Křivoklát Pürglitz. Jagd Wald Herrscherrepräsentation. Leipzig: 2014, s ČERNÝ, Jan. Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti [s Jitkou Tomšů]. Nové Strašecí: Městská knihovna Nové Strašecí ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník 2014, s ČERNÝ, Jan. Mor v roce Novostrašecký měsíčník. 18, září 2014, s ČERNÝ, Jan. Napoleonské války očima novostrašeckého kronikáře Václava Preinheltra. Comotovia 2013, s ČERNÝ, Jan. Novostrašecké silnice. Novostrašecký měsíčník. 18, prosinec 2014, s ČERNÝ, Jan. Obrázky z minulosti novostrašeckého muzea. Novostrašecký měsíčník. 18, květen 2014, s ČERNÝ, Jan. Revoluční rok Novostrašecký měsíčník. 18, listopad 2014, s ČERNÝ, Jan. Rok Novostrašecký měsíčník. 18, říjen 2014, s ČERNÝ, Jan. Strašečtí rychtáři, purkmistři, starostové a předsedové. Novostrašecký měsíčník. 18, leden 2014, s ; únor 2014, s ; březen 2014, s ; duben 2014, s ; červen 2014, s ; červenec srpen 2014, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Archivář, člověk a myslitel. Terry Cook zemřel. Archivní časopis. 64, 2014, č. 3, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii, Paginae historiae (Sborník Národního archivu. In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky). 22/2, Praha: 2014, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Máme právo být zapomenuti?! Archivní časopis. 64, 2014, č. 2, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Máme právo být zapomenuti?! Neviditelný pes , mame pravo byt zapomenuti dr7 /p_zahranici.aspx?c=a140214_103840_p_zahranici_wag. ČTVRTNÍK, Mikuláš. Richard J. Cox. Archiwista Polski. Nr. 1 (73)/2014, XIX, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Vybrané příklady současného archivního vzdělávání ve frankofonních zemích a možné inspirace pro české archivnictví. In: Výuka archivnictví vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference České Budějovice. Archivní časopis. Supplementum ročníku 64, 2014, s

3 ČTVRTNÍK, Mikuláš. Vylidnění dějin. Lidové noviny z , s. 22/IV (příloha Orientace). ČTVRTNÍK, Mikuláš. Zavřou se brány archivů? Právo z , s. 7. ČTVRTNÍK, Mikuláš. Zrušení 37 archivního zákona a vylidnění dějin. Archivní časopis. 64, 2014, č. 4, s DLOUHÝ, Pavel. Archivní fondy a sbírky ČKD ve Státním oblastním archivu v Praze. Pro Archivní časopis. DLOUHÝ, Pavel. Příprava podkapitoly o obuvnickém podniku Sázavan pro publikaci o Zruči nad Sázavou. DVOŘÁK, K. KOUCKÝ, K. VOJÁČEK, M.: Zpráva ze služební cesty do Stockholmu. Archivní časopis. 64, 2014, s FRYAUFOVÁ, Kateřina. Firma Neptun v Komárově. Minulostí Berounska. 17, 2014, s HERIAN, Tomáš. Mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo v Jičíně. ČAS v roce 2013, Ročenka České archivní společnosti. Praha: 2014 s HRADECKÁ, Vladimíra. Eva Procházková zemřela. Archivní časopis. 64, 2014, s HRADECKÁ, Vladimíra. Jana Nováková sedmdesátiletá. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s HRADECKÁ, Vladimíra. Mezioborová konference Mariánská úcta ve středních Čechách v Příbrami na Svaté Hoře. Archivní časopis. 64, 2014, s KOLEK, Roman. Dvojí výročí. Gustav Trnka a první monografie Říčan. Studie a zprávy. Historický sborník z pražského okolí. 3, 2013 (2014), s. 175n. KOLEK, Roman. Redakční příprava sborníku Studie a zprávy 3/2013 a 4/2014. Sborník zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (R. Kolek nově předsedou redakční rady). KOLEK, Roman. Státní okresní archiv Praha východ se sídlem v Přemyšlení. Středočeský sborník historický 40, 2014, s. (2015, v tisku). KOLEK, Roman. Státní okresní archivy z hlediska rodopisného bádání. In: Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: 2014, s KOUCKÝ, Karel VICHTA, Jiří. Mezinárodní konference The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. Archivní časopis. 64, 2014, s KOVÁŘ, Daniel KYPTA, Jan ŠULC, Jaroslav. Architektura jako výraz sociálního vzestupu. Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku. Průzkumy památek. 21/2, 2014, s KRÁKORA, Tomáš. Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů pražských židů z konce 17. a první

4 poloviny 18. století. Pražský sborník historický. 41, 2014, s MICHŇOVÁ, Nikola. Část rozsáhlé osobní knihovny významného regionálního historika a spisovatele Otakara Špecingera zamířila do Státního okresního archivu Mělník. Archivní časopis. 64, 4/2014, s MICHŇOVÁ, Nikola. Mělnické vinobraní Výstava tiskovin, historických materiálů a fotografií. Mělník NEŘOLDOVÁ, Lenka. Co přinesly do spisové služby novely z let ? Veřejné zakázky v praxi. 2, listopad 2014, s NEŘOLDOVÁ, Lenka. Novela zákona o archivnictví a spisové službě. Statutární zástupce firmy. 3, říjen 2014, s NOVOTNÝ, Robert Radim. Nobilitace Františka Ladislava Riegra. In: J. Županič M. Fiala P. Koblasa: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Praha: 2014, s PEJŠA, Jaroslav. Archivní poklady. Zpravodaj města Kolína (1/2014 Počátky letectví, 2/2014 Počátky kolínského kina, 3/2014 Muzeum, 4/2014 Návštěvy Františka Josefa I., 5/2014 Henryk Sienkiewicz, 6/2014 Atentát, 7 8/2014 Obecní vyhlášky, 9/2014 Umění na cestách, 10/2014 Kolínské hřbitovy, 11/2014 T. G. Masaryk v Kolíně, 12/2014 Sokolovna). PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína. Kolín: Město Kolín, s. POHANKA, Viktor. Item eynem bothen kein der Sweidenicz zu dem von Colditz K itineráři svídnicko javorského hejtmana a hornolužického fojta Albrechta z Koldic v časech kalicha. Slezský sborník. 112, 2014, č. 1, s SMITKA, Jiří. Fürstenberský archiv na Křivoklátě jeho osudy od koupě Československým státem v roce 1929 po současnost. Sborník z konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Vyšlo jako Supplementum č. 16 sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, Pekařova společnost Českého ráje, str SMITKA, Jiří. Jitka Bartůšková oslavila 60. narozeniny. Středočeský sborník historický. 39/2013, s (vydáno 2014). SMOLOVÁ, Věra. Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. Hostivice: 2014, 264 s. SMOLOVÁ, Věra. O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami. Podbrdsko. XX/2013, s SMOLOVÁ, Věra. Řád pro zaměstnance pražského paláce Valdštejnů transliterace archivních pramenů pro Státní památkový ústav v Praze. STÁTNÍK, Dalibor. Boj o duši dítěte podle Ministerstva školství a národní osvěty, Několik úvah o schvalování učebních pomůcek učebnic a školních obrazů v meziválečném Československu a za Protektorátu Čechy a Morava. In: Historica Scholastica. Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a

5 současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013, s STÁTNÍK, Dalibor. Revoluční odborové hnutí v roce In: Jiří Petráš Libor Svoboda (ed.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: ÚSTR (ISBN: ), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (ISBN: ) 2014, s STÁTNÍK, Dalibor. Státní okresní archiv Mělník. Připomínka výročí jednotného archivnictví. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s STÁTNÍK, Dalibor. Štátný archiv v Prešově, pobočka Svidník. Archivní časopis. 2/2014, s STIEGLEROVÁ, Pavla KRAMÁROVÁ, Silvia ČTVRTNÍK, Mikuláš (eds.). Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři. Rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním fondu. Časopis Společnosti přátel starožitností. 121, 3/2013, s ŠIMONEK, Jan. Na věčnou paměť. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav, 3. díl. Boleslavica 14. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠIMONEK, Jan. Státní okresní archiv Mladá Boleslav v roce Boleslavica 14. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠLOUF, Jakub. 1 posudek na článek do Středočeského sborníku historického. ŠLOUF, Jakub. 2 posudky na inventáře (Karel Štrobl). ŠLOUF, Jakub. Členství ve vědecké radě archivu. ŠLOUF, Jakub. Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června In: Osm let po válce Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s ŠULC, Jaroslav VOJÁČEK, Milan. Nizozemský záchranný program Metamorfoze a řízení kvality při digitální konverzi dokumentů historické a kulturní hodnoty. Archivní časopis. 2/2014, ročník 64, s ŠULC, Jaroslav. Státní okresní archiv Praha západ se sídlem v Dobřichovicích. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s (vydáno 2014). ŠULC, Jaroslav. Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Praha západ se sídlem v Dobřichovicích za léta Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013, s (vydáno 2014). VANĚČKOVÁ, Jana. Jan Erazim Vocel ve světle archivních dokumentů ve Státním okresním archivu Kutná Hora. Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha. Praha: 2014], s VANĚČKOVÁ, Jana. Krajský hejtman Ferdinand Voith svobodný pán von Sterbez, čestný občan Polné. Polensko. Kulturně historický a vlastivědný sborník. 4, 2014, s. 1 5.

6 VANĚK, Vojtěch SLAVÍČKOVÁ, Hana. Děčínsko ve středověku. In: Michaela Ottová (ed.). Gotické umění na Děčínsku. Děčín: 2014, s VANĚK, Vojtěch. Pečetidlo merseburského biskupa v kutnohorském archivu. Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha, Praha: 2014], s VEVERKOVÁ, Irena. Co zůstalo z vodních mlýnů. Slaný: VEVERKOVÁ, Irena. Rudolf Černý a Kladno. Slánský obzor. 21, 2014, s Příležitostná publikační a reportážní činnost, popř. dosud v tisku: SOkA Mladá Boleslav: Kromě jinde uvedeného byla zpracována a odevzdána další recenze Sezemice, příběh pojizerské vesnice, Zpráva o konferenci Kroniky jako historický pramen na Zbraslavi a Příspěvek do Malého průvodce po archivech, které zatím nebyly publikovány. SOkA Příbram: Novinky z badatelny pravidelná rubrika SOkA Příbram k novým publikacím připravuje pro Příbramský zpravodaj Jana Barešová. V Příbramském deníku a Periskopu byly uveřejněny rozhovory u příležitosti každé z akcí pro veřejnost. Reportáže a anonce byly uveřejněny v TV Fonka a na internetovém portálu pribramsko.eu, pribram.cz, pribram.eu, měsíčník Kahan, Brdský spoj. III. Recenze, anotace: BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Jan Lejsek. Historie profesionální požární ochrany v Mladé Boleslavi Vydavatel neuveden (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav 2013). Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Rudolf, Václav František. Staré obrázky boleslavské. Mladá Boleslav: Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Rudolf, Václav František. Staré obrázky boleslavské. Mladá Boleslav: Středočeský sborník historický. 39, 2013(vyšlo 2014), s BOUBÍN, Jiří (anotace) Mahel, Ivo. Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě. 2. Díl. Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby na pražské periferii, Litomyšl Praha: Paseka, Schola ludus Pragensia Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s (vydáno 2014).

7 BOUBÍN, Jiří. Komentovaný výběr z nejnovější bibliografie k 90. výročí založení Českých (Československých) aerolinií. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s (vydáno 2014). BUCHTELE, Pavel (anotace). Šustek, Vojtěch. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1, Praha: Scriptorium, Archiv hlavního města Prahy Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 197 (vydáno 2014). ČTVRTNÍK, Mikuláš (rec.). Abrégé d archivistique. Principes et pratiques du métier d archiviste (3. přehlédnuté a rozšířené vydání. Paris: 2012). Archivní časopis. 64, 2014, č. 3, s ČTVRTNÍK, Mikuláš (rec.). Lemay, Yvon Boucher, Marie Pierre. Emoce aneb skrytá tvář archivu. 6. sympozium mezioborové skupiny archivního výzkumu (GIRA). Archivní časopis. 64, 2014, č. 2, s HERIAN, Tomáš (rec.). Mudrová, Ivana. Tajnosti českých hřbitovů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2013, 263 s., obr. v textu; Kovařík, Petr Frajerová, Blanka. Klíč k českým hřbitovům. Praha, Mladá Fronta 2013, 343 s., obr. v textu. Středočeský sborník historický. 39, 2013 (2014), s JETMAROVÁ, Markéta (rec.). Cerman,Ivo. Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska; sv. 7. Antiqua Cuthna 4 (v přípravě). JINDROVÁ, Eva (anotace). Hildprantová, Rita. Kunratice v běhu času. Praha : Gasset Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 195 (vydáno 2014). KRÁKORA, Tomáš (anotace výstavy). Měchenice. Proměny v čase. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 199 (vydáno 2014). KRÁKORA, Tomáš (anotace výstavy). Starý Mníšek. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 199 (vydáno 2014). LUXOVÁ, Alena (rec.). Konference Mariánská úcta ve středních Čechách, Středočeský sborník historický. 39/2013, s NEŘOLDOVÁ, Lenka (rec.). Jouza, Ladislav Pejša, Jaroslav Jouzová, Miroslava. Léta žalu a strastí. Městská knihovna Kolín. Kolín: Středočeský sborník historický. 39/2013, s PEJŠA, Jaroslav. K životnímu jubileu Zuzany Miškovské. Středočeský sborník historický. 39/2013, s POHANKA, Viktor (rec.). Jukl, Jakub J. Jan Smiřický ze Smiřic. Vzestup a pád zakladatele slavného rodu. České Budějovice: Středočeský sborník historický. 39, 2013 (vyšlo 2014), s POHANKA, Viktor (rec.). Kouřilová, Markéta Kozák, Petr [eds.]. Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století. Opava: Slezský sborník. 111, 2013, č. 2 (vyšlo 2014), s

8 POHANKA, Viktor (rec.). Vojtíšková, Jana. Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí. Praha: Středočeský sborník historický. 39, 2013 (vyšlo 2014), s PRUCHOVÁ, Tereza (rec.). Hajšman, Jan Vogeltanz, Jaroslav. Tajemství brdských vrcholů 1, 2. Starý most: Středočeský sborník historický. 39/2013, s SMITKA, Jiří (rec.). Jakubec, Pavel. Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji. Na Sychrově: Národní památkový ústav, Územní památková správa, s. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti. 2014, s SOVÁK, Martin (rec.). Pavlík, Lukáš. Ve službách Konopišťského pána. Zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách. Benešov: Středočeský sborník historický. 39, 2013, s STÁTNÍK, Dalibor (rec). Historie a současnost podnikání na Mělnicku a Kralupsku. Žehušice: Středočeský sborník historický. 39/2013, s STÁTNÍK, Dalibor (rec). Seminář u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře Emila Zimmlera ( ) pořádán Národním technickým muzeem v Praze a Společností pro dějiny věd a techniky. Středočeský sborník historický. 39/2014, s STÁTNÍK, Dalibor (zpráva). Václav Hrabánek. Archivní časopis. 64, č. 1/2014, s STÁTNÍK, Dalibor (zpráva). Zdeňka Votočková jubilující. Archivní časopis. 64, 4/2014, s STÁTNÍK, Dalibor. Rozhovory a drobné články v mělnické Radnici a Mělnickém deníku k různým akcím a výročím. ŠIMONEK, Jan (rec.). Antoš, Jiří. Z historie Benátecka. Výběr z článků publikovaných v letech Redakce Jaromír Polák. Benátky nad Jizerou, Město Benátky nad Jizerou a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠULC, Jaroslav (anotace). Novák, Jaroslav C. Sedlák, Prokop Svoboda, Lukáš. Československá golfová hřiště. Praha: Golf Club Praha ve spolupráci se serverem Golfarch.cz, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 197 (vydáno 2014). ŠULC, Jaroslav (anotace). Kucrová, Veronika. Libeř v raném novověku. Dolní Břežany: Scriptorium, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 195 (vydáno 2014). VANĚČKOVÁ, Jana (rec.). Felcman, Ondřej [ed.]. Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha: 2009, s Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha, Praha: 2014], s VANĚK, Vojtěch (rec.). Speer, Christian, Frömmigkeit und Politik. Städtische Eliten in Görlitz zwischen 1300 und Berlin: Studia mediaevalia Bohemica. 4, 2012, č. 2 (vyšlo 2014), s VOTOUPAL, Igor (rec.). Zimmler, Emil. Moje inženýrské paměti. 1, 2. Středočeský sborník historický (vyšlo 2014), 39, s

9 IV. Publikace vydané na základě archivních pramenů: GEERKENS, Dieter. Wertpapiere österreichischer Eisenbahnen: Österreichisch Ungarische Lokalbahnen. Teil s. POLÁK, Jaromír. Kalendárium Benátecka: události města Benátek nad Jizerou a okolí ve druhém tisíciletí. 1. vyd. Benátky nad Jizerou: Město Benátky nad Jizerou, s. Benátecká knihovnička. ISBN REBITSCH, Robert. Valdštejn: životopis mocnáře. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, s., xxxii s. obr. příl. Osobnosti českých a moravských dějin; sv. 15. ISBN Sezemice : příběh pojizerské vesnice. Sezemice: Spolek Sezemice MB, s. ISBN ŠOLC, Václav. Mlýny na Klenici. [Mladá Boleslav: Václav Šolc], s.

Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK. Praha, 29. ledna 2015

Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK. Praha, 29. ledna 2015 Státní oblastní archiv v Praze PLÁN PRÁCE NA ROK 2015 Praha, 29. ledna 2015 Plán práce Státního oblastního archivu v Praze byl sestaven v souladu s povinnostmi danými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001

Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna. Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha 2010 Národní památkový ústav ústřední pracoviště knihovna Bibliografie PAMÁTKOVÉ PÉČE ZA ROK 2001 Praha

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014

Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Dodatek k soupisu knihovny stav k 1. 9. 2014 tučně novinky za rok 2014 Archivnictví Antl Theodor Rejtřík k I. a II. dílu pozůstatky Desk zemských Praha 1899 Bartoš F. M. Soupis rukopisů Nár. musea v Praze,

Více

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s.

BOHUMÍR ROEDL. Personální bibliografie. Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. BOHUMÍR ROEDL Personální bibliografie Z DÍLA BOHUMÍRA ROEDLA Knihy Cítoliby. [Fotografie Vladislav Mirvald a Miroslav Kukla]. Louny : Digon, 2003. 116 s. Kapitoly z dějin Černčic. Černčice : Obec Černčice,

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012

Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 MUZEUM 50 / 2 / 2012 / s. 67 97 Bibliografie časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce za léta 1988 2012 K 50. výročí vydávání časopisu Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce vám přinášíme bibliografii

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007

Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007 1 Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007 2 Úvod Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, připravili jsme pro Vás průvodce spolkovou knihovnou České

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace za rok 2014 HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory BERGBAUMUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory MINING MUSEUM PŘÍBRAM Příbram Březové Hory Náměstí Hynka Kličky 293, Příbram VI Březové Hory, 261 01 Příbram I, Česká

Více

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010

Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 Knihovna Archivu hlavního města Prahy přírůstky ve fondu knihovny leden červen 2010 ADLER, Max Wegweiser : Studien zur Geistegeschichte des Sozialismus / Max Adler. -- 2. Aufl. -- Stuttgart : Verlag von

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních

Více

Název článku Podnázev, název části Autoři Svazek Rok Poznámka. Nová kniha o staré Chrudimi Bastl, Miroslav R. 1, č. 1 1992 recenze

Název článku Podnázev, název části Autoři Svazek Rok Poznámka. Nová kniha o staré Chrudimi Bastl, Miroslav R. 1, č. 1 1992 recenze Okresní muzeum ke 100. výročí R. 1, č. 1 Nová kniha o staré Chrudimi Bastl, Miroslav R. 1, č. 1 1992 recenze První ředitel Josef Poslt Kobetič, Pavel R. 1, č. 1 1992 Budova musea Kobetič, Pavel R. 1, č.

Více

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin

Studovna PNP úřední hodiny: Po, St 9.00 16.30 Út, Čt 9.00 17.30 Pá 9.00 14.30 hodin Název zpracovatele: Památník národního písemnictví Adresa sídla: Strahovské nádvoří 1/132, 118 38 Praha 1 IČ: 00023311 Telefon: 220516695 E-mail: post@pamatniknarodnihopisemnictvi.cz Internetové stránky:

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137

Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3. Sekce provozně ekonomického náměstka 10. Sekce správy památkových objektů 97 137 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOP SČ v Praze 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2012 zaměstnány v NPÚ ÚOP SČ v Praze v pracovním poměru 5 10 Sekce provozně ekonomického

Více

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. za rok 2014

Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. za rok 2014 Výroční zpráva Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o. za rok 2014 Kladno, březen 2015 Obsah 1. Základní údaje s. 1 2. Hospodaření SVMK s. 2 3. Správa a ochrana sbírek s. 2 4. Vlastní badatelská

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Historie a vojenství 1990 2010 článková bibliografie

Historie a vojenství 1990 2010 článková bibliografie Historie a vojenství 1990 2010 článková bibliografie zpracovala Knihovna VHÚ-RHF 2 Obsah Obsah... 3 Historiografie... 5 Pomocné vědy historické, archivnictví, muzejnictví, vexilologie, faleristika... 11

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2011 1 OBSAH I. Základní údaje 2 I.1. Organizační struktura RMK 2 I.2. Personální složení 2 II. Rozvojové projekty a strategické cíle 4 II.1. Nové logo

Více

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace 1 2 O B S A H Úvod 5 Doplňování

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 29 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOA-187/HK-21 Počet listů:55 Počet příloh: 8/ listů příloh: 48 Spisový znak: 6.4 Skartační znak: A5

Více

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ

Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ Výroční zpráva PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ 2008 1 Název zpracovatele : Památník národního písemnictví Adresa sídla : Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1 IČ : 00023311 Telefon : 220516695 Fax : 220517277

Více

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 28. 4. 2014 ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické

Více