Státní oblastní archiv v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní oblastní archiv v Praze"

Transkript

1 Státní oblastní archiv v Praze Bibliografie za rok 2014 I. Publikace, které archiv vydal a na nichž se podílel jako spoluvydavatel: Antiqua Cuthna. Po stopách svatého Vojtěcha. 3, 2007, Praha: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Kutná Hora, Boleslavica 14. Mladá Boleslav: Muzeum Mladoboleslavska a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 2014, roč s., obr. v textu. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti. Jiří Smitka Michal Sejk (edd.). Česká archivní společnost. Praha: 2014, 196 s. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti [v tisku]. Letní rezidence Pražanů. Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století. Ed. Šárka Koukalová. Praha: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2013 (vydáno 2014). 445 s.: il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. (na přípravě publikace spolupracoval Státní okresní archiv Praha západ se sídlem v Dobřichovicích, spoluautor Jaroslav Šulc). Podbrdsko XXI. Příbram: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Příbram a Hornické muzeum Příbram, 2014, 252 s., 86 obr. v textu, barevná příloha 24 s. Rakovnický historický sborník. 11/2014. Rakovník: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Rakovník 2014 [v tisku]. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. 51/1 2, Uspořádali Zdeněk Brandl, Jaroslav Pánek a Eva Procházková. Benešov: Muzeum Podblanicka a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Benešov, 2015, cca 213 s., obr. v textu, barevná příloha. [v tisku]. Středočeský sborník historický. 39/2013. Praha: Státní oblastní archiv v Praze (vyšlo 2014), 323 s., obr. v textu. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, Praha: Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Praha východ, Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Praha západ, Oblastní muzeum Praha východ, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Městské muzeum v Čelákovicích. 2014, 206 s., obr. příloha.

2 II. Práce archivářů: ČERNÝ, Jan. Anabáze rakovnické kroniky Františka Hovorky. Věstník Muzejního spolku král. města Rakovníka. 52, 2014, s ČERNÝ, Jan. Die Beziehungen zwischen Pürglitz und der Stadt Rakonitz im 16. Jahrhundert. In: Jiří Fajt Markus Hörsch Vladislav Razím (edd.), Studia Jagellonica Lipsiensia, Bd. 17 Křivoklát Pürglitz. Jagd Wald Herrscherrepräsentation. Leipzig: 2014, s ČERNÝ, Jan. Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti [s Jitkou Tomšů]. Nové Strašecí: Městská knihovna Nové Strašecí ve spolupráci se Státním okresním archivem Rakovník 2014, s ČERNÝ, Jan. Mor v roce Novostrašecký měsíčník. 18, září 2014, s ČERNÝ, Jan. Napoleonské války očima novostrašeckého kronikáře Václava Preinheltra. Comotovia 2013, s ČERNÝ, Jan. Novostrašecké silnice. Novostrašecký měsíčník. 18, prosinec 2014, s ČERNÝ, Jan. Obrázky z minulosti novostrašeckého muzea. Novostrašecký měsíčník. 18, květen 2014, s ČERNÝ, Jan. Revoluční rok Novostrašecký měsíčník. 18, listopad 2014, s ČERNÝ, Jan. Rok Novostrašecký měsíčník. 18, říjen 2014, s ČERNÝ, Jan. Strašečtí rychtáři, purkmistři, starostové a předsedové. Novostrašecký měsíčník. 18, leden 2014, s ; únor 2014, s ; březen 2014, s ; duben 2014, s ; červen 2014, s ; červenec srpen 2014, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Archivář, člověk a myslitel. Terry Cook zemřel. Archivní časopis. 64, 2014, č. 3, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Archivní přemýšlení Vácslava Babičky. Vácslav Babička a jeho přínos archivní teorii, Paginae historiae (Sborník Národního archivu. In memoriam PhDr. et Mgr. Vácslava Babičky). 22/2, Praha: 2014, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Máme právo být zapomenuti?! Archivní časopis. 64, 2014, č. 2, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Máme právo být zapomenuti?! Neviditelný pes , mame pravo byt zapomenuti dr7 /p_zahranici.aspx?c=a140214_103840_p_zahranici_wag. ČTVRTNÍK, Mikuláš. Richard J. Cox. Archiwista Polski. Nr. 1 (73)/2014, XIX, s ČTVRTNÍK, Mikuláš. Vybrané příklady současného archivního vzdělávání ve frankofonních zemích a možné inspirace pro české archivnictví. In: Výuka archivnictví vývoj, úkoly a perspektivy. Mezinárodní konference České Budějovice. Archivní časopis. Supplementum ročníku 64, 2014, s

3 ČTVRTNÍK, Mikuláš. Vylidnění dějin. Lidové noviny z , s. 22/IV (příloha Orientace). ČTVRTNÍK, Mikuláš. Zavřou se brány archivů? Právo z , s. 7. ČTVRTNÍK, Mikuláš. Zrušení 37 archivního zákona a vylidnění dějin. Archivní časopis. 64, 2014, č. 4, s DLOUHÝ, Pavel. Archivní fondy a sbírky ČKD ve Státním oblastním archivu v Praze. Pro Archivní časopis. DLOUHÝ, Pavel. Příprava podkapitoly o obuvnickém podniku Sázavan pro publikaci o Zruči nad Sázavou. DVOŘÁK, K. KOUCKÝ, K. VOJÁČEK, M.: Zpráva ze služební cesty do Stockholmu. Archivní časopis. 64, 2014, s FRYAUFOVÁ, Kateřina. Firma Neptun v Komárově. Minulostí Berounska. 17, 2014, s HERIAN, Tomáš. Mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo v Jičíně. ČAS v roce 2013, Ročenka České archivní společnosti. Praha: 2014 s HRADECKÁ, Vladimíra. Eva Procházková zemřela. Archivní časopis. 64, 2014, s HRADECKÁ, Vladimíra. Jana Nováková sedmdesátiletá. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s HRADECKÁ, Vladimíra. Mezioborová konference Mariánská úcta ve středních Čechách v Příbrami na Svaté Hoře. Archivní časopis. 64, 2014, s KOLEK, Roman. Dvojí výročí. Gustav Trnka a první monografie Říčan. Studie a zprávy. Historický sborník z pražského okolí. 3, 2013 (2014), s. 175n. KOLEK, Roman. Redakční příprava sborníku Studie a zprávy 3/2013 a 4/2014. Sborník zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (R. Kolek nově předsedou redakční rady). KOLEK, Roman. Státní okresní archiv Praha východ se sídlem v Přemyšlení. Středočeský sborník historický 40, 2014, s. (2015, v tisku). KOLEK, Roman. Státní okresní archivy z hlediska rodopisného bádání. In: Učebnice pro začínající rodopisce. Praha: 2014, s KOUCKÝ, Karel VICHTA, Jiří. Mezinárodní konference The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. Archivní časopis. 64, 2014, s KOVÁŘ, Daniel KYPTA, Jan ŠULC, Jaroslav. Architektura jako výraz sociálního vzestupu. Příklady z venkovského prostředí sklonku středověku a počátku novověku. Průzkumy památek. 21/2, 2014, s KRÁKORA, Tomáš. Knihy testamentů a pozůstalostních inventářů pražských židů z konce 17. a první

4 poloviny 18. století. Pražský sborník historický. 41, 2014, s MICHŇOVÁ, Nikola. Část rozsáhlé osobní knihovny významného regionálního historika a spisovatele Otakara Špecingera zamířila do Státního okresního archivu Mělník. Archivní časopis. 64, 4/2014, s MICHŇOVÁ, Nikola. Mělnické vinobraní Výstava tiskovin, historických materiálů a fotografií. Mělník NEŘOLDOVÁ, Lenka. Co přinesly do spisové služby novely z let ? Veřejné zakázky v praxi. 2, listopad 2014, s NEŘOLDOVÁ, Lenka. Novela zákona o archivnictví a spisové službě. Statutární zástupce firmy. 3, říjen 2014, s NOVOTNÝ, Robert Radim. Nobilitace Františka Ladislava Riegra. In: J. Županič M. Fiala P. Koblasa: Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra. Erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky). Praha: 2014, s PEJŠA, Jaroslav. Archivní poklady. Zpravodaj města Kolína (1/2014 Počátky letectví, 2/2014 Počátky kolínského kina, 3/2014 Muzeum, 4/2014 Návštěvy Františka Josefa I., 5/2014 Henryk Sienkiewicz, 6/2014 Atentát, 7 8/2014 Obecní vyhlášky, 9/2014 Umění na cestách, 10/2014 Kolínské hřbitovy, 11/2014 T. G. Masaryk v Kolíně, 12/2014 Sokolovna). PEJŠA, Jaroslav. Pomníky, památníky a pamětní desky města Kolína. Kolín: Město Kolín, s. POHANKA, Viktor. Item eynem bothen kein der Sweidenicz zu dem von Colditz K itineráři svídnicko javorského hejtmana a hornolužického fojta Albrechta z Koldic v časech kalicha. Slezský sborník. 112, 2014, č. 1, s SMITKA, Jiří. Fürstenberský archiv na Křivoklátě jeho osudy od koupě Československým státem v roce 1929 po současnost. Sborník z konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Vyšlo jako Supplementum č. 16 sborníku Z Českého ráje a Podkrkonoší, Pekařova společnost Českého ráje, str SMITKA, Jiří. Jitka Bartůšková oslavila 60. narozeniny. Středočeský sborník historický. 39/2013, s (vydáno 2014). SMOLOVÁ, Věra. Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. Hostivice: 2014, 264 s. SMOLOVÁ, Věra. O rychtě, rychtářích a útrpném právu v městě Příbrami. Podbrdsko. XX/2013, s SMOLOVÁ, Věra. Řád pro zaměstnance pražského paláce Valdštejnů transliterace archivních pramenů pro Státní památkový ústav v Praze. STÁTNÍK, Dalibor. Boj o duši dítěte podle Ministerstva školství a národní osvěty, Několik úvah o schvalování učebních pomůcek učebnic a školních obrazů v meziválečném Československu a za Protektorátu Čechy a Morava. In: Historica Scholastica. Názorné vyučování a škola. Historický vývoj a

5 současné trendy používání didaktických pomůcek. Praha: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2013, s STÁTNÍK, Dalibor. Revoluční odborové hnutí v roce In: Jiří Petráš Libor Svoboda (ed.): Osm let po válce. Rok 1953 v Československu. Praha: ÚSTR (ISBN: ), Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (ISBN: ) 2014, s STÁTNÍK, Dalibor. Státní okresní archiv Mělník. Připomínka výročí jednotného archivnictví. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s STÁTNÍK, Dalibor. Štátný archiv v Prešově, pobočka Svidník. Archivní časopis. 2/2014, s STIEGLEROVÁ, Pavla KRAMÁROVÁ, Silvia ČTVRTNÍK, Mikuláš (eds.). Eduard Štorch nejen lovec mamutů aneb Co se nedočtete v inventáři. Rozhovor s Karolem Bílkem o Eduardu Štorchovi a jeho archivním fondu. Časopis Společnosti přátel starožitností. 121, 3/2013, s ŠIMONEK, Jan. Na věčnou paměť. Nemovité připomínky tří odbojů v okrese Mladá Boleslav, 3. díl. Boleslavica 14. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠIMONEK, Jan. Státní okresní archiv Mladá Boleslav v roce Boleslavica 14. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠLOUF, Jakub. 1 posudek na článek do Středočeského sborníku historického. ŠLOUF, Jakub. 2 posudky na inventáře (Karel Štrobl). ŠLOUF, Jakub. Členství ve vědecké radě archivu. ŠLOUF, Jakub. Rozvrat lokálního stranického a bezpečnostního aparátu v průběhu plzeňských demonstrací 1. června In: Osm let po válce Rok 1953 v Československu. Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, s ŠULC, Jaroslav VOJÁČEK, Milan. Nizozemský záchranný program Metamorfoze a řízení kvality při digitální konverzi dokumentů historické a kulturní hodnoty. Archivní časopis. 2/2014, ročník 64, s ŠULC, Jaroslav. Státní okresní archiv Praha západ se sídlem v Dobřichovicích. Středočeský sborník historický. 39, 2013, s (vydáno 2014). ŠULC, Jaroslav. Zpráva o činnosti Státního okresního archivu Praha západ se sídlem v Dobřichovicích za léta Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3/2013, s (vydáno 2014). VANĚČKOVÁ, Jana. Jan Erazim Vocel ve světle archivních dokumentů ve Státním okresním archivu Kutná Hora. Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha. Praha: 2014], s VANĚČKOVÁ, Jana. Krajský hejtman Ferdinand Voith svobodný pán von Sterbez, čestný občan Polné. Polensko. Kulturně historický a vlastivědný sborník. 4, 2014, s. 1 5.

6 VANĚK, Vojtěch SLAVÍČKOVÁ, Hana. Děčínsko ve středověku. In: Michaela Ottová (ed.). Gotické umění na Děčínsku. Děčín: 2014, s VANĚK, Vojtěch. Pečetidlo merseburského biskupa v kutnohorském archivu. Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha, Praha: 2014], s VEVERKOVÁ, Irena. Co zůstalo z vodních mlýnů. Slaný: VEVERKOVÁ, Irena. Rudolf Černý a Kladno. Slánský obzor. 21, 2014, s Příležitostná publikační a reportážní činnost, popř. dosud v tisku: SOkA Mladá Boleslav: Kromě jinde uvedeného byla zpracována a odevzdána další recenze Sezemice, příběh pojizerské vesnice, Zpráva o konferenci Kroniky jako historický pramen na Zbraslavi a Příspěvek do Malého průvodce po archivech, které zatím nebyly publikovány. SOkA Příbram: Novinky z badatelny pravidelná rubrika SOkA Příbram k novým publikacím připravuje pro Příbramský zpravodaj Jana Barešová. V Příbramském deníku a Periskopu byly uveřejněny rozhovory u příležitosti každé z akcí pro veřejnost. Reportáže a anonce byly uveřejněny v TV Fonka a na internetovém portálu pribramsko.eu, pribram.cz, pribram.eu, měsíčník Kahan, Brdský spoj. III. Recenze, anotace: BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Jan Lejsek. Historie profesionální požární ochrany v Mladé Boleslavi Vydavatel neuveden (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav 2013). Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Rudolf, Václav František. Staré obrázky boleslavské. Mladá Boleslav: Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s BENEŠOVÁ, Alena (rec.). Rudolf, Václav František. Staré obrázky boleslavské. Mladá Boleslav: Středočeský sborník historický. 39, 2013(vyšlo 2014), s BOUBÍN, Jiří (anotace) Mahel, Ivo. Zmizelá Praha. Nádraží a železniční tratě. 2. Díl. Zaniklé, proměněné a ohrožené stavby na pražské periferii, Litomyšl Praha: Paseka, Schola ludus Pragensia Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s (vydáno 2014).

7 BOUBÍN, Jiří. Komentovaný výběr z nejnovější bibliografie k 90. výročí založení Českých (Československých) aerolinií. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s (vydáno 2014). BUCHTELE, Pavel (anotace). Šustek, Vojtěch. Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1, Praha: Scriptorium, Archiv hlavního města Prahy Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 197 (vydáno 2014). ČTVRTNÍK, Mikuláš (rec.). Abrégé d archivistique. Principes et pratiques du métier d archiviste (3. přehlédnuté a rozšířené vydání. Paris: 2012). Archivní časopis. 64, 2014, č. 3, s ČTVRTNÍK, Mikuláš (rec.). Lemay, Yvon Boucher, Marie Pierre. Emoce aneb skrytá tvář archivu. 6. sympozium mezioborové skupiny archivního výzkumu (GIRA). Archivní časopis. 64, 2014, č. 2, s HERIAN, Tomáš (rec.). Mudrová, Ivana. Tajnosti českých hřbitovů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2013, 263 s., obr. v textu; Kovařík, Petr Frajerová, Blanka. Klíč k českým hřbitovům. Praha, Mladá Fronta 2013, 343 s., obr. v textu. Středočeský sborník historický. 39, 2013 (2014), s JETMAROVÁ, Markéta (rec.). Cerman,Ivo. Chotkové. Příběh úřednické šlechty. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska; sv. 7. Antiqua Cuthna 4 (v přípravě). JINDROVÁ, Eva (anotace). Hildprantová, Rita. Kunratice v běhu času. Praha : Gasset Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 195 (vydáno 2014). KRÁKORA, Tomáš (anotace výstavy). Měchenice. Proměny v čase. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 199 (vydáno 2014). KRÁKORA, Tomáš (anotace výstavy). Starý Mníšek. Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 199 (vydáno 2014). LUXOVÁ, Alena (rec.). Konference Mariánská úcta ve středních Čechách, Středočeský sborník historický. 39/2013, s NEŘOLDOVÁ, Lenka (rec.). Jouza, Ladislav Pejša, Jaroslav Jouzová, Miroslava. Léta žalu a strastí. Městská knihovna Kolín. Kolín: Středočeský sborník historický. 39/2013, s PEJŠA, Jaroslav. K životnímu jubileu Zuzany Miškovské. Středočeský sborník historický. 39/2013, s POHANKA, Viktor (rec.). Jukl, Jakub J. Jan Smiřický ze Smiřic. Vzestup a pád zakladatele slavného rodu. České Budějovice: Středočeský sborník historický. 39, 2013 (vyšlo 2014), s POHANKA, Viktor (rec.). Kouřilová, Markéta Kozák, Petr [eds.]. Memorabilia opavských dominikánů. Edice pamětních spisů z první poloviny 18. století. Opava: Slezský sborník. 111, 2013, č. 2 (vyšlo 2014), s

8 POHANKA, Viktor (rec.). Vojtíšková, Jana. Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí. Praha: Středočeský sborník historický. 39, 2013 (vyšlo 2014), s PRUCHOVÁ, Tereza (rec.). Hajšman, Jan Vogeltanz, Jaroslav. Tajemství brdských vrcholů 1, 2. Starý most: Středočeský sborník historický. 39/2013, s SMITKA, Jiří (rec.). Jakubec, Pavel. Znamení dálek. Památky dopravního značení v Libereckém kraji. Na Sychrově: Národní památkový ústav, Územní památková správa, s. ČAS v roce Ročenka České archivní společnosti. 2014, s SOVÁK, Martin (rec.). Pavlík, Lukáš. Ve službách Konopišťského pána. Zaměstnancem nejen na zámku Konopiště v Čechách. Benešov: Středočeský sborník historický. 39, 2013, s STÁTNÍK, Dalibor (rec). Historie a současnost podnikání na Mělnicku a Kralupsku. Žehušice: Středočeský sborník historický. 39/2013, s STÁTNÍK, Dalibor (rec). Seminář u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře Emila Zimmlera ( ) pořádán Národním technickým muzeem v Praze a Společností pro dějiny věd a techniky. Středočeský sborník historický. 39/2014, s STÁTNÍK, Dalibor (zpráva). Václav Hrabánek. Archivní časopis. 64, č. 1/2014, s STÁTNÍK, Dalibor (zpráva). Zdeňka Votočková jubilující. Archivní časopis. 64, 4/2014, s STÁTNÍK, Dalibor. Rozhovory a drobné články v mělnické Radnici a Mělnickém deníku k různým akcím a výročím. ŠIMONEK, Jan (rec.). Antoš, Jiří. Z historie Benátecka. Výběr z článků publikovaných v letech Redakce Jaromír Polák. Benátky nad Jizerou, Město Benátky nad Jizerou a Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska. 7, 2014, s ŠULC, Jaroslav (anotace). Novák, Jaroslav C. Sedlák, Prokop Svoboda, Lukáš. Československá golfová hřiště. Praha: Golf Club Praha ve spolupráci se serverem Golfarch.cz, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 197 (vydáno 2014). ŠULC, Jaroslav (anotace). Kucrová, Veronika. Libeř v raném novověku. Dolní Břežany: Scriptorium, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí. 3, 2013, s. 195 (vydáno 2014). VANĚČKOVÁ, Jana (rec.). Felcman, Ondřej [ed.]. Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526), Praha: 2009, s Antiqua Cuthna. 3, 2007 [= Kroupa, Jiří K. Polanský, Luboš Sláma, Jiří Vaněk, Vojtěch, eds., Po stopách svatého Vojtěcha, Praha: 2014], s VANĚK, Vojtěch (rec.). Speer, Christian, Frömmigkeit und Politik. Städtische Eliten in Görlitz zwischen 1300 und Berlin: Studia mediaevalia Bohemica. 4, 2012, č. 2 (vyšlo 2014), s VOTOUPAL, Igor (rec.). Zimmler, Emil. Moje inženýrské paměti. 1, 2. Středočeský sborník historický (vyšlo 2014), 39, s

9 IV. Publikace vydané na základě archivních pramenů: GEERKENS, Dieter. Wertpapiere österreichischer Eisenbahnen: Österreichisch Ungarische Lokalbahnen. Teil s. POLÁK, Jaromír. Kalendárium Benátecka: události města Benátek nad Jizerou a okolí ve druhém tisíciletí. 1. vyd. Benátky nad Jizerou: Město Benátky nad Jizerou, s. Benátecká knihovnička. ISBN REBITSCH, Robert. Valdštejn: životopis mocnáře. Vyd. 1. České Budějovice: Veduta, s., xxxii s. obr. příl. Osobnosti českých a moravských dějin; sv. 15. ISBN Sezemice : příběh pojizerské vesnice. Sezemice: Spolek Sezemice MB, s. ISBN ŠOLC, Václav. Mlýny na Klenici. [Mladá Boleslav: Václav Šolc], s.

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů)

Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů : (se supplementem sídelních biskupů) / Milan M. Buben, Pavel R. Pokorný.-- 1. vyd.-- Praha : Libri, 2014.-- 223 s. ; 21 cm.-- Encyklopedie

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz

AOB16HSD X16HSD X16HT3. Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz AOB16HSD X16HSD X16HT3 Marcela Efmertová ČVUT FEL K 13116 efmertov@fel.cvut.cz Témata přednášek a seminářů 1. Úvod do studia hospodářské historie a historie techniky s historickou topografie technických

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí)

Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) Významná domácí a mezinárodní ocenění pracovníků Historického ústavu AV ČR od roku 2007 (HÚ AV ČR veřejnou výzkumnou institucí) 2007 prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. PhDr. Kateřina Valentová, PhD. Blanický

Více

Knižní. tipy. pod stromeček

Knižní. tipy. pod stromeček Knižní tipy 2015 pod stromeček Kniha je podle našeho názoru pod stromečkem nezbytnost. Ale jaká by to měla být? Proto jsme se zeptali našich lektorů, kteří pro vás vybrali tituly, které pod stromečkem

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba

SEKCE E: ZÁKONY. Typ organizace: Probační a mediační služba Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra

Sezóna 2010 v Českém muzeu stříbra České muzeum stříbra v Kutné Hoře Příspěvková organizace Středočeského kraje Barborská 28, 284 01 Kutná Hora, tel: 327 512 159, fax: 327 513 813 info@cms-kh.cz, objednavky@cms-kh.cz, http://www.cms-kh.cz

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky

Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX. Kategorie 2. - 2004 / 2003 MIX. Kategorie 3.D - 2002 / 2001 dívky Výsledky Kulatého desetiboje 2008 - jednotlivci Kategorie 1. - 2005 a mladší MIX Basket Fotbal Tenis Florbal Lacrosse Kuličky Golf Kuželky Petan. Ciky 1. Natálie Hudousková 8 4 10 4 10 0 0 1 2 6 45 2.

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP ANTON Petr 0840044 Golf & Racing Club Karlovy Vary 9,5 BALCAR JUN. Ivo 0080265 Golf Club Poděbrady 7,7 BALCAR Robert jun. 0080818 Golf Club Poděbrady 4,9

Více

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo

Přesahy aneb co se do tištěné verze nevešlo Vážení čtenáři, do letního Kukátka jsme z prostorových důvodů nemohli v plném znění zařadit anotaci k výstavě SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE, kterou redakce obdržela. Proto ji přinášíme aspoň zde v Přesazích,

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Hradec Králové, 20. květen 2015 Miroslav Čtvrtlík, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222

R e š e r š e. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec. tel. +420-48-24 12 111 fax +420-48-24 12 222 R e š e r š e (Dokumentografická výběrová jednorázová rešerše) Historie českého státu v 10.-11. století. Vypracovala: Krajská vědecká knihovna Rumjancevova 1362/1 460 53 Liberec tel. +420-48-24 12 111

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Jihlava, 10. červen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Ohlédnutí za uplynulými ročníky

Ohlédnutí za uplynulými ročníky P o t ř e t í Hylváty jsou částí města Ústí nad Orlicí od roku 1924. Historicky byly součástí lanšperského panství, později lanšperského velkostatku lanškrounského panství. Obcí se staly po roce 1850 a

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Ostrava, 18. březen 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty

9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku. Andrea KAMENICKÁ Proměny písma starověké Kréty Program jednání Středa 12. listopadu 8:45 9:15 prezence účastníků 9:15 9:30 zahájení konference v Mázhausu, rytířské sály pardubického zámku 9:30 12:00 I. blok: Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu

Obsahová a strukturální analýza českých učebnic dějepisu Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod

Program. Středa 24. 4. 2013. Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina. 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Seminář Češi a Němci na Vysočině / Seminar Tschechen und Deutsche in Vysočina Středa 24. 4. 2013 24. 26. dubna 2013 Havlíčkův Brod Program 09:00 10:30 Příjezd a registrace účastníků 10:30 10:50 Přivítání

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler

SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler SETKÁNÍ INTERNÍCH AUDITORŮ Plzeň, 15. prosinec 2015 Dana Ratajská, Daniel Häusler strana 2 strana 3 strana 4 Obsah 1. Český institut interních auditorů 2. Základní činnosti 3. Členství 4. Co dělá ČIIA

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Kolektiv ZUŠ B. Smetany, Revoluční 100, 310 00 Orbis Pictus Alexandra

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800

79-41-K/41 Gymnázium Dvořákovo nám. 800 Kralupy nad Vltavou Středočeský kraj 600007332 800 Název školy REDIZO školy Přihlášené obory Ulice Obec Kraj 41-44-M/01 Zahradnictví Na Polabí 411 Mělník Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace 600007383

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ŠKOLY Kategorie: 1 1 2 3 4 5 6 7 ZŠ Častolovice, Královéhradecký kr ZŠ Šumavské Hoštice, Jihočeský kraj ZŠ Sadská, Středočeský kraj ZŠ Chrast, Pardubický kraj ZŠ T. G. Masaryka, Liberecký kraj ZŠ 13. ZŠ Habrmannova,

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Československo

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách

Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Výběr příspěvků ze studentské literárněvědné konference V Macurových botách Stanislava Fedrová Alice Jedličková (eds.) Publikace vznikla v rámci výzkumného záměru Z a grantového projektu GA ČR / /H. Lektorovali:

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR

Preventivně informační skupiny POLICIE ČR Preventivně informační skupiny POLICIE ČR České Budějovice -krajské ředitelství adresa: Dvořákova 2, 370 74 České Budějovice telefon: 974 221 207 Český Krumlov adresa: Tovární 165, 381 23 Český Krumlov

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

ČIŽP/51/OOV/0610342.050/08/LJG 1 Z

ČIŽP/51/OOV/0610342.050/08/LJG 1 Z ID Název Datum Číslo jednací Bod připomínky Zapracováno -ANO Zapracováno - NE Kraj Název souboru 24 10 08 08 004 _24_004 067 _10_067 Hlavní město Praha - odbor ochrany prostředí 8.10.2008 S-MHMP 593394/2008/OOP-II/Po

Více

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze

Seznam nově jmenovaných profesorů. 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze Seznam nově jmenovaných profesorů 1. doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc. pro obor otorinolaryngologie 2. doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. pro obor fyzika molekulárních a biologických struktur 3. doc. Ing.

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu

Číslo hodiny. Označení materiálu 1. Egypt 2. Řecko 3. T. G. Masaryk 4. Pracovní list -Rozvoj průmyslu v českých zemích v 19. století 5. Dějepisné domino I 6. Dějepisný test I 7. Křížovka opakování českých dějin - renesance 8. Dějepisné

Více