SPOLUPRÁCE společný výzkum. MYŠLENKY hraniční výzkum. LIDÉ lidský potenciál. KAPACITY výzkumné kapacity +

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLUPRÁCE společný výzkum. MYŠLENKY hraniční výzkum. LIDÉ lidský potenciál. KAPACITY výzkumné kapacity +"

Transkript

1 VaV PROJEKTY EU a EURATOM 7. RÁMCOVÝ PROGRAM EU/EURATOM (financování z rozpočtu EU/Euratom) PRÁVA K VÝSLEDKŮM VaV PROJEKTŮ Jana Vaňová TC AV ČR/NICER 7. RÁMCOVÝ PROGRAM (7. RP) 7. RP pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace ( ) rozpočet: 50,5 mld. (+ 2,8 mld. EURATOM) největší unijní program hlavní nástroj financování evropského výzkumu podpora evropského výzkumu s cílem posílit konkurenceschopnost Evropy podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků, specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu 2 STRUKTURA 7. RP SPOLUPRÁCE společný výzkum MYŠLENKY hraniční výzkum LIDÉ lidský potenciál KAPACITY výzkumné kapacity + JRC nejaderný výzkum EURATOM přímé akce JRC jaderný výzkum EURATOM nepřímé akce 1

2 Relevantní závazné dokumenty Smlouvy o založení ES/EU Rozhodnutí o 7. RP EU (1982/2006/EC) Grantová dohoda (GA) (čl. II.26 II.34 = IPR) Nařízení č. 1906/2006 Pravidla účasti-rfp (čl = IPR) Konsorciální smlouva (CA) (IPR ustanovení) Výsledky v projektech 7. RP /1/ FOREGROUND ( nové znalosti ) = výsledky vytvořené v projektu a práva k duševnímu vlastnictví (IPR) související s těmito výsledky Kromě foreground pravidla 7. RP definují také BACKGROUND ( stávající znalosti ) = informace související s projektem a IPR, které účastníci projektu mají před podpisem GA a které jsou potřebné pro realizaci projektu, nebo pro následné využití vlastních nových znalostí Výsledky v projektech 7. RP /2/ Základní zásada - každý partner v projektu je vlastníkem výsledků, které sám vytvoří Možná práva zaměstnanců a dalších osob V případě spoluvlastnictví výsledků a neexistenci smlouvy o výkonu spoluvlastnických práv (příp. jiné smluvní úpravy týkající se způsobu nakládání se společně vlastněnými výsledky) platí: Každý ze spoluvlastníků může udělit nevýhradní licenci třetím stranám, bez práva udělit podlicenci, za splnění dalších podmínek (oznámení a finanční kompenzace všem spoluvlastníkům) 2

3 Záměr převést svá práva ( transfer of rights ) na třetí stranu (příp. jiného partnera v projektu) Povinnost oznámit dalším partnerům svůj záměr tito mohou vznést námitky. Ke převodu nesmí dojít, pokud by plánovaný převod ohrozil jejich přístupová práva. Existuje také možnost zjednodušení a tím ulehčení v nakládání s vlastními výsledky projektu (bez nutnosti oznamovat partnerům a dát jim možnost vznášet námitky) Možné námitky ze strany Evropské komise proti převodu Záměr poskytnout nevýhradní licenci třetí straně Partneři v projektu si musí vzájemně zachovat a poskytovat tzv. přístupová práva ( access rights ) ke stávajícím a novým znalostem, pokud jsou přístupová práva potřebná, aby mohl být projekt realizován, nebo partner, který žádá o přístupová práva (ke stávajícím nebo novým znalostem jiného partnera) potřebuje tato přístupová práva k využívání vlastních nových znalostí Partneři si vzájemně poskytují přístupová práva (licence ke svým stávajícím a novým znalostem) za určitých finančních a časových podmínek: Přístupová práva ke stávajícím znalostem za účelem realizace projektu bezúplatně, pokud nebylo sjednáno jinak před podpisem grantové dohody Přístupová práva k novým znalostem za účelem realizace projektu bezúplatně Přístupová práva ke stávajícím a novým znalostem za účelem využití vlastních nových znalostí bezúplatně anebo za spravedlivých a rozumných podmínek 3

4 Záměr poskytnout výhradní licenci třetí straně Povinnost zachovat přístup pro další partnery (potřebnost pro realizaci projektu nebo následné využití vlastních nových znalostí) + oznamovat omezení 1. Všichni partneři se písemně vzdají svých přístupových práv k předmětnému Background nebo Foreground 2. Kvazivýhradní licence Možné námitky ze strany EK proti udělení výhradní licence Podlicence Udělení přístupových práv nezahrnuje právo poskytnout podlicenci Partner (poskytovatel licence ten kdo uděluje přístupová práva dalšímu partnerovi) toto může výslovně umožnit v CA (konsorciální smlouva), v jiné smlouvě Zajištění ochrany pro výsledky, využití a šíření Vlastník nových znalostí a práva poskytovatele Povinnost Chránit nové znalosti Využívat nové znalosti Šířit nové znalosti Vlastník je povinen adekvátně a efektivně ochránit výsledky vytvořené v projektu 7. RP. Pokud nemá zájem/možnost chránit cenné výsledky: Musí toto oznámit s předstihem Evropské komisi (předtím, než bude jakkoli zveřejňovat informace o výsledcích) Evropská komise poté posoudí výsledky a může se rozhodnout těmto zajistit ochranu jménem Evropské unie 4

5 Smlouva mezi partnery projektu 7. RP Pravidla poskytovatele (EK/EU,Euratom) jsou upravena v relevantních předpisech a v grantové dohodě (EK vs. příjemci) a mají z velké části podobu rámcových pravidel, která lze smluvně vyloučit Nejčastěji formou tzv. konsorciální smlouvy = smlouva o spolupráci na projektu mezi účastníky projektu (příjemci) navzájem zde otázky finanční, duševní vlastnictví, organizační struktura, odpovědnost za škodu, musí být v souladu s grantovou dohodou (tj. jakákoliv smluvní úprava nakládání s výsledky projektu nesmí být v rozporu s grantovou dohodou) Zdroje informací ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf Děkuji za pozornost! Mgr. Jana Vaňová Disclaimer: Tato prezentace představuje pouze názory a postřehy přednášející, není závazným dokumentem. 5

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020

Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Finanční a právní aspekty programu HORIZONT 2020 Praha, 11. února 2014 Brno, 12. února 2014 Upozornění: Ačkoliv poskytovaným informacím věnujeme nejvyšší možnou pozornost a využíváme nejlepší dostupné

Více

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV

Legislativní rámec řešení mezinárodních projektů VaV Tato publikace byla vydána z projektu: Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0038, podporovaného

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací

298/A2-u. Postup při posuzování výzkumných organizací 298/A2-u Postup při posuzování výzkumných organizací říjen 2014 Obsah 1. Úvod... 3 Rada pro výzkum, vývoj a inovace... 4 Poskytovatel... 4 Výzkumná infrastruktura... 5 2. Posuzování subjektu jako výzkumné

Více

Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou

Směrnice pro transfer technologií a spolupráci s aplikační a průmyslovou sférou Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slovance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Classification UN Document No. S23 Status Approved TeamCenter ID 00082650 SMĚRNICE - DIRECTIVE Process Transfer

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb.

Ve znění: 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 227/2006 Sb., 81/2006 Sb., 171/2007 Sb. Aktualizované znění ZÁKON č. 130/2002 Sb. ze dne 14. března 2002 o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) Ve znění:

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69

Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy. Partnerská smlouva s přílohami. Page 1 of 69 Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy Partnerská smlouva s přílohami Page 1 of 69 Obsah: 1. Partnerská smlouva.. 3 2. Příloha č. 1 Plán výnosů a plán předpokládaných

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut

Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut Návrh na založení nadace Český vědecko-technologický institut Předkládá se návrh na zřízení Českého vědecko-technologického institutu pro excelentní výzkum (dále jen CIST ). Navrhovaná nadace CIST vytvoří

Více

Akce Marie Skłodowska-Curie

Akce Marie Skłodowska-Curie VADEMECUM H2020 Akce Marie Skłodowska-Curie Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Kontaktní osoba Ing. Naďa Koníčková Kontakt telefon: +420 234 006 109 e-mail:

Více

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce

Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce Grantová dohoda v rámci 7RP Príloha II Všeobecné podmínky Akce Marie Curie Jediný príjemce II.1. Definice...2 Cást A PROVÁDENÍ PROJEKTU...3 ODDÍL 1 OBECNÉ ZÁSADY...3 II.2. Zvláštní povinnosti plnení príjemce...3

Více

Management projektů 7. RP: teorie a praxe

Management projektů 7. RP: teorie a praxe Management projektů 7. RP: teorie a praxe Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v angličtině) http://cordis.europa.eu/fp7 http://ec.europa.eu/research Informace o 7. RP (v češtině) http://www.fp7.cz/

Více

Finanční řízení projektů 7. RP

Finanční řízení projektů 7. RP Finanční řízení projektů 7. RP 21. října 2010, Ostrava Ing. Lenka Chvojková (Lepičová), TC AV ČR 1 OSNOVA 1. Základní charakteristika 7.RP 2. Základní principy financování projektů 7.RP 3. Příprava a realizace

Více

7. rámcový program, jak na to?

7. rámcový program, jak na to? 7. rámcový program, jak na to? 6. dubna 2010, Brno Lenka Lepičová Národní kontaktní pracovník pro finanční a právní otázky 7.RP, TC AV ČR 7. rámcový program, jak na to? 1 Obsah 1. Úvod k 7.RP 2. Pravidla

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci

Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Autorský zákon principy nakládání s daty v rámci e-gov 28. 08. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace...

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity)

Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Příprava a realizace projektů 7. RP (SP Spolupráce, SP Kapacity) Ostrava, 17.10.2012 Lucie Matoušková, matouskova@tc.cz Milena Šupálková, supalkova@tc.cz NCP pro finanční otázky v projektech 7. rámcového

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-09/1-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-09/1-SR Realizace práv průmyslového vlastnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Tato směrnice stanovuje jednotný

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více