Lodě ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU 3/2011. AutoChladničky eu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lodě ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU 3/2011. AutoChladničky eu"

Transkript

1 DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU Lodě ZDARMA 3/2011 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí AutoChldničy u Dsign: HYKRO CARAVAN CENTRUM HYKRO Ořšs ul. 1542/10, Prh 5 - Řporyj tl.: , -mil: trmoltricé omprsorové hobby profi chldící tšy chldící vložy chldící polštřy Kollrov 28, Plzň T/F:

2 STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA plní úoly sttní sprvy sttního dozoru v vnitrozmsé plvb provdí zoušy vydv plvbní doldy osob schvluj tchnicou zp sobilost vydv osv d ní plvidl provdí dozor nd dodržovním p dpis v plvbním provozu št í plvbní nhody povoluj v jné c n sldovnch vodních cstch vydv souhlsy s z izovnním stvb n vodních cstch vydv souhlsy s z izovním provozovním p ístv Kd ns njdt: Sttní plvbní sprv ditlství: Jnovcov 4, , Prh 7 Holšovic, tl.: , fx: , -mil: Sttní plvbní sprv - pobo Prh: Jnovcov 4, , Prh 7 Holšovic, tl.: , fx: , -mil: Hlšní plvbních nhod: Sttní plvbní sprv - pobo D ín POZOR, ZM NA ADRESY A ÍSEL FAXU: Husits 1403/8, D ín, tl.: , fx: , , -mil: Hlšní plvbních nhod: , Sttní plvbní sprv - pobo P rov: Bohuslv N mc 640, P rov, tl.: , fx: , -mil: Hlšní plvbních nhod:

3 Bylinr 702 cn Bylinr 315 cn Rpíov 6 Brtislv Tl./Fx: 421 (2) GSM: 421 (0)

4 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí Plujm v Čchch Léto j v plném proudu vydvm s n przdninové cstovní. Mnozí z ns s vydvjí z mořsmi modrmi dlmi, jiní dvjí přdnost poznvní čsch toů. O tom, ž čs rjin j rsn nš vodní toy, čoliv jich nmm prvě n rozdvní, jsou položny do ndhrnch přírodních scnérií nní rozhodně pochyb. Proto rozhodnutí: Ltos strvím léto n lodi dom v Čchch lz slcht čsto. Ať už l hodlt plout doliv, budou s vm možn hodit nětré postřhy, tré njdt uvnitř všho čsopisu. U ns s nzříd stvm s oblíbnmi zzy omzními, proto j dobré si plvbní oblst pro nši dovolnou dobř nplnovt. Většinou si povzm loď vodě n přívěsu z utm, tž nším prvním cílm bud místo, d ji můžm bzpčně spustit loď n vodu. Tovch míst, zjmén oficilně uznnch, u ns nní pohříchu prvě přbyt. Nětr oficilní míst lz nlézt n strnch Sttní plvbní sprvy, o jinch vědí vši znmí, dlší můžt nlézt i n nšm srvru lod.cz. V ždém přípdě tovch vhodnch míst j mlo. Bohužl, občs s stn, ž ubvjí i nším zpříčiněním. Tovm příldm z ndvné doby můž bt rdvs plž n Orlíu, d do 1. črvn t.r. bylo spouštění lodí dlouhodobě tolrovno. Od tohoto dt bohužl údjně díy onflitu mzi loďři osttními rrnty n plži bylo spouštění lodí rozhodnutím Povodí Vltvy n tomto místě ndl zzno. Poud o nětrém vhodném místě vít rdi byst jj doporučili i osttním, pošlt nm rtou zprvu n my vš místo rdi oznmím i osttním. Pro vš plnovní jsm vm v tomto vydní připrvili mpu Čsé rpubliy s vyznčním vodních cst, n nichž lz plout s splovcím motorm. Njdn s sic o ždnou novinu, nicméně přinší vlmi cnn souhrnn přhld o vhodnch lolitch včtně doprovodného txtu. Doufm, ž vš przdninové csty vm budou přinšt jn rdost příjmn stní. Ptr Zjíč DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU Vydvtl: Lodě, s.r.o., Vlslvíns 150/44, , Prh 6. Tl.: , , E mil: intrnt: IČO , DIČ CZ Rg. u Městsého soudu v Prz v Obchodním rjstříu odd. C vlož MK ČR E Rdc npřbír odpovědnost z sprvnost dodnch mtrilů. Z znění inzrtů ručí inzrnt. 2 3 / 2011

5 NAUTICAT 331 VIG Trvl s. r. o. -mil: Tl.: (420) WANT MORE, GET MORE! Loď v Holndsu z čsé cny!!! Využijt jdinčnou šnci strvit dovolnou n lodi v Holndsu čs půjčovn čs prsonl zvděcí cny /

6 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí Mrin Čsé Vrbné N svrním orji Čsch Budějovic, v Čsém Vrbném vyrostl omplxní rl určn pro sportovní i osobní plvbu. Mrin v Čsém Vrbném byl vřjnosti slvnostně otvřn v sobotu 11. črvn z přítomnosti přdstvitlů rj. Přístv využív xistnci už fungující umělé sllomové vodní trti v vodcém Cntru Lídy Polsné, němuž s přirozně přimy přístviště s dosttčnm počtm otvících míst té s potřbnm socilním i tchnicm zzmím. Sportovní podniy pořdné n oblíbné sllomové drz mohou bt vítnou zminou pro zotvní lodi prvě n tomto místě. Stjně t s nbízí možnost přrušit plvbu, pohodlně zotvit loď využít vlitní cylostzy nvštěvě oolích měst, ť už to budou Čsé Budějovic či Hlubo nd Vltvou. N nové otviště s doprovodnou infrstruturou nvž i nové řšní doprvní obslužnosti clého rlu. Přdpold s i postupné vybudovní dosttčného vlitního strvovcího ubytovcího zzmí. Dobř dojďt! Mnoho z ns vyrží n dovolnou moři s svou lodí. Vzhldm tomu, ž tovou souprvu obvyl většin z ns nřídí prvě čsto, přdstvuj cst n vysněnou dovolnou zvšné rizio. Nš souprv j dlouh mnohm těžší nž obvyl, díy tomu s mění jjí mnévrovcí možnosti rovněž normně, zvlště u nbržděnch vlů nrůst brzdn drh. Vhodnost tréningu n bzpčném místě j n místě zjmén thdy, mm-li úplně novou loď s vlm nbo pohybuj-li s hmotnost tžného přívěsu n hrnici povolného ztížní. Pro bzpčnou přprvu lodí npodcňujt ni sprvné upvnění lodě n vlu. Pro optimlní zbzpční lodě použijt njlép čtyři urty. N ždé z nich j štít s údjm o mximlní tžné síl v dn. T by p měl odpovídt minimlně polovině hmotnosti vší lodě v ilogrmch. Npodcňujt rovněž tchnic stv přívěsu. Existuj mnoho histor o tom, j cstou n dovolnou n přívěsu updlo olo, či hořly brzdy. Ujišťuji vs, ž s njdn o history pobvní. Mt-li tdy v úmyslu vyrzit s lodí z utm n cstu, určitě s vypltí věnovt ptřičn čs příprvě! J sprvně zotvit? Kotvní mnévr s zd bt n první pohld jdnoduch zlžitost, ovšm prx bv jin. Ktré jsou zldní prvy bzpčného otvní? 1) Dél řtězu by měl doshovt vždy njméně 5-6-ti nsobu hlouby pod lodí. Prodloužím-li délu řtězu dvojnsobně, zdvojnsobím přibližně té účinnost nší otvy. 2) Provdní smotného mnévru po spuštění otvy pomlu couvjt njlép po směru větru, doud nucítít, ž s otv chytl. Poté můžt lhc přidt, by s lép zryl. Budt-li couvt příliš rychl, otv bud po dně posovt nzryj s sprvně. Jmil zotvít vypustít nlžitou délu otvního řtězu, uvžt otvu vzu, byst odlhčili vrt. 3)Opuštění otviště njďt lodí nd otvu t rychl, byst dozli dobrt otvní řtěz/lno. Tprv mt-li příď nd otvou, zčnět otvu zdviht. Poud s vš otv zsl, zust ní njt lodí z různch strn. Poud s z noc ovšm n dně omotl řtěz olm npř. mn, nzbyd vm nž s otvě potopit. Všrou mnipulci s otvním vrtm provdějt vždy při běžícím motoru. Mnipulci s vrtm svěřujt poučné osobě dbjt n bzpčnost. 4)Jou otvu n jé dno nxistuj ždn univrzlní typ otvy, tr by z všch podmín optimlně držl. Přsto s jo univrzlní používjí pluhové otvy njlép s loubm. Ohldně vhodné hmotnosti otvy vůči hmotnosti lodě xistují nvodné tbuly. Kotvu vždy doplňt dosttčně dimnzovnm řtězm. Přístviště Lnnov loděnic N lvém břhu řy Vltvy, téměř v cntru měst vyrostlo přímo přd zry čsobudějovicch občnů přístviště, příznčně nzvné Lnnov loděnic, tré j přdurčné uzvírt jo oncov bod vltvsou vodní cstu. Kotviště lodí Lnnov loděnic j umístěno 43,5 mtru od Dlouhého mostu u lvobřžní pty vltvsé ynty. Tvoří ho 60 mtrů dlouhé 2,5 mtru široé plovoucí molo, složné z šstimtrovch, vzjmně spojnch btonovch plovoucích sgmntů. Ty jsou uotvny n vodící piloty, po trch loužou stbilizční objímy plovoucího mol. I v přípdě tovch povodní, jé zžilo město v roc 2002, bud plovoucí molo bzpčně vdno pomocí pilotů. Pro uvzovní lodí slouží tzvn pcholt, umístěn n plovoucím molu. Umožňují vyvzní j vlch osobníchlodí, t i mlch sportovních plvidl. Vstupní můst j loubově upvněn v hrně břhu posuvně doléh n molo. Plvidl, poud npoplují dl do budoucího Lnnov plvbního nlu, s budou otčt přímo pod Jirsovm 4 3 / 2011

7 jzm. Umožní jim to již doončn úprv oryt pro obrtiště o průměru 50 mtrů s plvbní hloubou 1,6 mtru. Zotvit zd mohou j lodě určné pro prvidlnou osobní doprvu, t i sourom plvidl. Lodi zd mohou stt zdrm, vš nioliv nomzně dlouho. Provoz přístviště s řídí provozním řdm, tr vyhlšuj provozovtl přístviště Povodí Vltvy. Přístviště bud zrovň možné využívt jo nstupní místo n lodě vplouvjící do Lnnov nlu, po němž bud možné s dostt ž do Slpého rmn řy Mlš. Tnto nl j součstí projtu Město vod sttutrního měst Čsé Budějovic, jž řší prodloužní vltvsé vodní csty ž městsm hrdbm jjí propojní s řou Mlší. Přístviště Lnnov loděnic, t jo i obrtiště u Jirsov jzu, j součstí první tpy projtu Doonční vltvsé vodní csty, tr j invstiční cí Řditlství vodních cst Čsé rpubliy. Sttutrní město Čsé Budějovic s invstičně podílí n čsti budovné infrstrutury. Konrétně s jdn o vybudovní přístvního chodníu, rozptylové plochy, mobiliř, vřjného osvětlní zzmí pro nvštěvníy. Jo oncov bod vltvsé vodní csty m přístviště Lnnov loděnic plně sloužit ž v roc 2011, dy s počít s doončním první tpy splvnění Vltvy mzi Čsmi Budějovic Hluboou nd Vltvou. Zhjní vstvby: 6/2009 Doonční stvby: 9/2010 V Fotoglrii v rubric Lnnov loděnic njdt tulní fotogrfi zchycující průběh stvby. Lnnov loděnic histori rodiny Lnnů N lvém břhu Vltvy stojí nnpdn stvb, trou většin čsobudějovicch zn jo Lnnovu loděnici. Jméno rodiny Lnnů j nodmyslitlně spojno s rozvětm Čsch Budějovic zjmén p s rozvojm loďřství. N přlomu stoltí s v městě usdili první průopníci industrilizc. V této době do Čsch Budějovic přišl z Solné omory i c.. loďmistr Tdš Lnn, tr zčl v jihočsé mtropoli stvět říční lodě. V otcovch šlépějích porčovl v podniní i jho syn Vojtěch (němcy Adlbrt). Vojtěch Adlbrt Lnn p npsl njslvnější pitoly histori působní rodiny Lnnů, z nichž mnohé jsou spojny s jihočsmi řmi. Již v ptncti ltch Vojtěch Lnn studovl n pržsé polytchnic, zjíml s zjmén o mchniu strojnictví. Po onflitu s profsorm šolu opustil vrtil s otci do rodnch Budějovic. Prcovl v otcově loděnici, plvil s i n vorch. V dvcti ltch s vyprvil n voru do Hmburu s nldm rumlovsé tuhy budějovicého piv. Přímo v prxi s vzdělvl, poznvl svět olm sb učil s obchodovt. Nbylo divu, ž po smrti otc podniv Vojtěch přvzl rodinnou firmu. Podíll s n splvnění Vltvy, Otvy, Lužnic i čsti Lb, měl v pronjmu vodní díl n Vltvě, stvěl lodě, l i silnic žlzniční trtě. Vojtěch Lnn nbyl typm podnitl myslícího jn n sb, n svůj zis. Díy svému postvní s zsloužil o vzni n svou dobu vznmnch vřjnch institucí. V roc 1851 zložil Čsobudějovic rjs hospodřs spol, stl přdsdou Obchodní živnostnsé omory, tr vznil 29. listopdu 1850, v roc 1856 stl u vzniu Městsé spořitlny. 15. ldn 1866 Vojtěch Lnn zmřl n srdční chorobu, pohřbn j n Olšnsém hřbitově v Prz. Čsobudějovičtí vš n Lnnu jho zsluhy o rozvoj měst i rj nzpomněli. Rou 1879 mu byl, jožto osobě zslouživší s o rozvoj měst, postvn n onci městsch sdů u Knovnicé ulic pomní. Zůstlo po něm té všobcně vžité pojmnovní jdné z hlvních obchodních tříd v městě, tré s nvzdory různm oficilním změnm nzvu stl řílo Lnov. Obnovy své slvy s Lnnov loděnic jistě doč jo ončn přístv vltvsé vodní csty. Njn vznm rodiny Lnnů bud rovněž připomínt plnovn xpozic Vojtěch Lnn histori plvby po Vltvě, tr bud zřízn v Lnnově rodném domu bud součstí zdjší turisticé nbídy. Km s jít podívt n jutové plchtnic n čsch vodch? O ltošní zvody jutovch plchtnic (lidově jutov) s zčlo bojovt již n onci minulého rou. Pro objsnění, co vlstně tov jutov plchtnic j vlmi zjdnodušně řčno loď pohněn silou větru, tr m jutu s njméně dvěm lůžy pro posdu. Musí mít té vybvní podl poždvů plvbní sprvy. V loňsém roc byli vyhlšni mistři v této tgorii n nší njrychlji toucí vodě n Lbi. Pro tnto ro bylo od pořdtlů vypsno do ročny ČSJ 42 zvodů. N nětrch vodch, zjmén vlch přhrdch, jsou vypisovny místními pořdtli různé pohry. Většin jjich zvodů j vypsn pouz jo místní, to znmn, ž nfigurují v ždné položc Čsého svzu jchtingu (ČSJ). Účstníci těchto zvodů npotřbují zvodní licnci, zdrvotní prohlídu, pojistu lodě odpovědnosti tdy všchno to, co musjí mít posdy lodí, zvodících dl přdpisů ČSJ. V součsné době jsou njlép orgnizovny tímto noficilním způsobm zvody n Slpch formou Slpsého pohru. Lodě jsou rozdělny podl dély i podl typů lodí. Vjimou njsou zvody s 50 víc zvodícími loděmi. N zvodch pořdnch podl propozic ČSJ zvodí n jdnotlivch rgtch mx. do 30ti lodí. Zvodí s bz rozdílu typů o bsolutní pořdí. Pořdtlé té občs používjí Typov hndip ČSJ (TH). Mzinrodní hndip ORC s vzhldm finnční nročnosti téměř nvyužív, stjně jo IMS, používn hlvně při zvodch n moři. V njbližších trmínch jsou pořdny zvody: Modr stuh Lipn j-1 Lipno hodiny Rozoš j-1 Rozoš j-4p Slpy Putovní pohr j-2 Brněns přhrd Kutlův mmoril j-1 Nové Mlny Mm. Dušn Vculy j-1 Brněns přhrd O (pln) pohr przidnt j-1 Hrcholusy Modr stuh Slp j-1 Slpy Dlov plvb j-3d Vrnovs přhrd Rdvs pohr j-1 Orlí Truc Rgt j-1 Slpy Ggn rgt j-2 Vrnovs přhrd Lbs pohr j-2 Žrnosy 3 /

8 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí těší s n zsloužné občrstvní. Člun j odvzn od lodě. Nslduj nstrtovní motoru. Jnž motor nchyt. Postupně s prověřuj uzvěr pliv, sytič, odvzdušnění, ontroluj s hldin pliv v ndrži. Mzitím zprvidl člun postupně driftuj v větru. Poud m posd štěstí, motor nonc chytí vprv j zchrněn. Horší to můž bt v opčném přípdě, dyž jště nvíc fou vítr z ztoy. Pouční j jdnoznčné nodvzujt člun od lodě dřív, nž nstrtujt nloďt té pro žd přípd vsl. Podrobné informc můžou zjmci zíst n wbovch strnch Asocic jutovch plchtnic (AKP) nbo n strnch V zří bud čt jutové jchtř Mistrovství rpubliy. Stjně jo v minulém roc, t i ltos j to n nobvylé vodní ploš. Tntort bud hostit jchtř Vltv v Prz. Ovšm n rozdíl od loňsé rgty, tr byl dlouho připrvovn, osud ltošní byl vlmi spltit. Podl rozpisu měl bt n nší njlpší vodní ploš Lipně, ovšm pro nzjm pořdtlů tto možnost odpdl. Dlší nbíd z AKP oslovil pořdtl n Vrnovsé přhrdě, n Slpch i Orlíu, l ni zd s nnšl zjmc. Proto byli oslovni zušní pořdtlé v nšm njstrším jchtním lubu v Čsém ycht lubu (ČYK). Po tříměsíčním vyjdnvní dohodě ndošlo, ovšm po přdložní nbídy lubu YCCL (znmm jo Císřs lou) došlo dohodě n druhé strně řy pod Vyšhrdm již po tdnu n trmín T bud mít možnost vidět špiču nšich jutovch jchtřů nš hlvní město, což histori Čsé rpubliy npmtuj. Vclv Olmr, přdsd AKP Pozor n funčnost pomocnch motorů N otvištích lz poměrně čsto vídt nsldující situci, dy s posd chyst vylodit n břh n pomocném člunu. Motivm bv čsto pobřžní rsturc. Obvyl postup j p nsldující: odvzt člun, hodit jj do vody, nsdit upvnit motor. P už zvsl nstupuj čst posdy Mořs nmoc j n ni? Mnozí z ns ji znjí ž příliš důvěrně. Pocity nvolnosti při cstch utm, utobusm ltdlm, nědy l i jn při pouhém pohldu dlohldm. Dovoln n lodi p proto pro mnohé npřichzí do úvhy vůbc, jinm ji mořs nmoc dož jn pořdně znpříjmnit. Npříjmné j, ž mořs nmoc, rs důvody proč vlstně vzni, jsou dns i přs poročilé poznty vědy pro odborníy stl zhdou. Existuj něoli torií, z nichž první j znm z rou T prví, ž podsttou jvu jsou jho projvy nvolnost ztrt rovnovhy, tré jsou stjné jo při otrvě. Tělo si tdy myslí, ž j otrvné, proto moz vysíl signl n vyprzdnění žludu. Jin tori j zložn n tvrzní, ž cl procs s odhrv v mysli. Prvdou j, ž izrlsé nmořnictvo zjistilo, ž vlou roli při vzniu mořsé nmoci shrv oprvdu sugsc. 6 3 / 2011

9 Dns s přdpold, ž s problém urv v vstibulrním systému vnitřního uch, d díy nobvylm pohybům dochzí jho drždění. V zsdě jd o nshodu mzi vnímním oolí očim tímto vlmi citlivm orgnm. Snzoric onflit ndož moz sprvně zprcovt. V přípdě, ž s dptujt n nové pohyby, mořs nmoc s přstn projvovt. J s tdy přd projvy mořsé nmoci můžm brnit? To j otz, n trou xistuj mnoho zručnch rcptů. N intózy xistuj v nšich lérnch vběr léčiv, z nichž nětré přinšjí s sbou vdljší účiny to zjmén spvost, hlucinc, sucho v ústch, dzorintci, bolsti hlvy pod. Léy j vš potřb požít dosttčně dlouhou dobu přd nstoupním, po vzniu obtíží j již n jjich plici pozdě. Obcně by s dlo říct, ž njlpším způsobm jsou prvntivní optřní, mzi něž ptří zjmén dobr ondic, usdnutí v střdu lodi, pozorovní horizontu v dli, črstv vzduch, jíst jn mlé množství jídl, npít lohol nouřit. V posldní době s rovněž objvily zprvy o blhodrnch účincích vitmínu C. Tn m vhodu v tom, ž j bz vdljších účinů rizi přdvovní. Mzi oblíbné prostřdy ptří rovněž homopti, tr dyž npomohou, nublíží. Pomh rovněž údjně siln v zzvor. Poud tdy mořsou nmocí trpít, nncht s rozhodně od plvby n lodi odrdit vyzoušjt nětr z nšich způsobů, j s mořsé nmoci vyhnou, přípdně jjí vliv zmírnit. Ncht si zzit przdninovou plvbu či přípdně rději vůbc nvyplout j totiž vl šod. informuj: Chorvts vld přstv rgulovt cny pohonnch hmot Toto optřní by mohlo mít zvžné důsldy pro posdy plvící s v nstvjící szóně n Jdrnu. Vld, tr dosud určovl mximlní cnu pohonnch hmot, nyní prticy umožňuj podnitlům lglně prodvt n bnzinch pohonné hmoty z smluvní cny. Existuj proto rln možnost, ž s njd něoli tovch, tří s rozhodnou vydělt rychlé pníz. Při troš přdstvivosti lz přdjímt nsldující situci: K pumpě n nětrém z vnějších ostrovů Chorvts přijd posd s lodí n posldní py pliv. Místní podnitl znužij situc rtodobě zvší cnu. Posdc v tovém přípdě, poud bud chtít porčovt v plvbě, nzbyd nž zpltit poždovnou sumu. Proti tovému jdnní nbud totiž možné s brnit. Smozřjmě, jdn s o čistě torticou onstruci, nicméně mzi 50 provozovtli bnzínovch stnic n chorvtsém pobřží s, stjně jo v normlním životě, prvděpodobně njdou i črné ovc. S-Hlp nbd proto všchny, to njn své člny, by poznty o tovém jdnní oznmili. Příslušn tlfonní čísl milové drsy njdt n Atulní cny pliv spolčnosti INA lz nlézt n strnch V vyjímčnch situcích s mohou člnové S-Hlp spolhnout n službu dovoz pliv. Tov možnost ovšm přichzí do úvhy pouz v přípdě hrubě přhnnch cn pliv přípdy budou posuzovny, j uvdí šéf S-Hlp Wolfgng Dusr, jdnotlivě. Znč SLAM otvír obchod s oblčním v Prz Spolčnost SLAM byl zložn v Itlii v roc 1979 dns zujím přdní místo v produci prodji tchnicého oblční pro jchting. Nvíc díy své široé olci pro muž, žny děti j uznvn i v osttních sportovních odvětvích. Obchodní znč SLAM vynil již v roc 1980 n Mosvsch Olympijsch hrch, d itls Dodo Gorl Alfio Prboni oblčni v tchnicém oblční SLAM obsdili bronzovou příču v jchtingu v lodní třídě Str. SLAM nbízí rovněž oblční pro voln čs v posldních něoli ltch i oblční n golf. Využív dlouhodobé zušnosti zísné při vrobě oblční pro jchting vvojm funčních mtrilů tchnologií. Mtrily dsigny pro bundy, lhoty, trič, svtry obuv jsou prvidlně tstovny přímo u moř řdou různch Slm siling tmů z clého svět včtně Čsé rpubliy, d působí Aloh Mlgs 24 Tm podporovn dovozcm znčy SLAM do ČR, firmou Ychtchrtr Mrtn s.r.o. Spolčnost m řdu přímch prodjn po clé Evropě. Nspočt Slm obchodů s nchzí v Itlii, Chorvtsu, Špnělsu, Frncii, Portuglsu, Anglii, Polso nyní již i v Čsé rpublic. Nov prodjn s oblčním znčy SLAM bud otvřn v Prz. Prodjnu njdt v ulici Vpdov 1037/26 v Prz 5 - Rdotíně. Trmínov listin Orlí CUP 2011 Brrndovs pohr Ycht club Brrndov Rdvs rgt Ycht club Pís Ltní čtyřidvcít Ycht srvis Nov Vnoční rgt Jcht srvis s.r.o. Mrin Hřbny Isolp Cup 6.8. Colins Ycht Rdvs pohr Ycht club Pís O pohr Vltvy 3.9. Plchtiči z Vltvy v YCB O pohr Slunc Ycht srvis Nov Vysli vm nftu z ndrž? Vzhldm stl stoupjícím cnm pohonnch hmot stl čstěji dochzí jjich rdži z lodních ndrží. Řšní této npříjmnosti j ovšm sndn zlžitost. V součsné době většin lodních zsilovch obchodů nbízí jdnoduché zřízní s nzvm Ful sv. To zbrňuj zloději vsunout hdiču do ndrž tím rdž znmožní. Montž j podl nvodu vlic sndn, cn j cc /

10 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí Přinším noficilně pořízné fotogrfi! Loděnic Bntu připrvil n szonu 2012 řdu novin. V první řdě přichzí s novmi modly řdy Ocnis 41, 45 48, tré nhrzují strší 41, Nové Ocnisy s přdvším vyznčují opět o mnoho širším ž nuvěřitlně prostornm opitm, lomnm trupm od stěžně směrm n zď j znm již z řdy First nbo Sns což prodlužuj loď n vodorysc zvětšuj prostor v uvnitř i vliost opitu. Zcl nové rvoluční j l řšní zdního oupcího plt. Trnd využívní oupcí plošiny jd u všch vrobců směrm většímu omfortu život n plubě různm typům vlopnch oupcích plošin. Konstrutéři Bntu vytvořili u novch Ocnisů jdinčné spojní luxusní vlié oupcí plošiny při tom zchovli trdiční zdní lvici pro ormidlní, tr u většiny osttních vrobců díy vlopné plošině chybí. Clé zřízní j ovldno hydruliou j již v stndrdu ždého modlu. Z zmíňu stojí i oupcí žbří, tr m dosttčně vysoé zbrdlí pro sndn vstup n plubu. Všchny tři nové modly mohou bt vybvny joysticm DOCK & GO pro sndné mnévrovní. Prmiér všch tří lodí bud n vstvě v Cnns n slonu tohoto lét. Dlší noviny pro szonu 2012 jsou Sns 55, Flyr 750 Cbrio, Flyr 44 GT, Flyr 49 GT nov řd sportovně rybřsch člunů Brrcud / 2011

11 - 3 /

12 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí BEL, spol. s r. o. Brnovch 65 (rl LETOV) tl.: , Prh 9 Ltňny fx: Čs rpubli -mil: Distributor firm: PERKINS britsé lodní motory s vonm HP pro rrční i omrční využití. Solé Disl špnělsé lodní motory s vonm HP. Zjišťujm dodvy motorů, srvis, dodvy nhrdních dílů. Pro dlší informc ns nvhjt onttovt n vš uvdné drs. Informc nlznt té n strnch zstupovnch firm PERKINS nbo Solé Disl V PRAZE NA ÚJEZDĚ 10 3 / 2011

13 Dvid Houghton POČASÍ NA MOŘI Počsí ovlivňuj n moři ždého. Ať už s zdržujt u pobřží, cstujt mzi přístvy nbo plchtít n jin ontinnt. Vždy musít počítt s počsím musít jj zhrnout do svch plnů. A proto j zd tto nih. dvid houghton po sí přdpověď počsí sndno rychl n moři Njn jo zvodní, l té jo trnér věřím, ž by tto nih nměl chybět v nihovně ždného nmořní nbo jzrního jchtř. Dvid Kříž pocsi_obl_1_strn.indd :14:57 Frnhurst Boos tuto nihu doporučuj jo učbní txt pro urzy RYA Dy Sippr Costl Sippr/Ychtmstr. Sndr Robrts PRVNÍ POMOC NA PALUBĚ Knih pro omžiy, dy nní možné jdnoduš zvdnout tlfon zvolt zchrnu. Frntiš Novotn ZA KORMDILEM NEJEN NA JADRANU KNIHA RAD I KNIHA PŘÍBĚHŮ. KNIHA LÁSKY K MOŘÍM. Pro všchny, trm učrovl nlidn mořs živl tří s vydvjí jj pooušt ť už v pobřžních vodch Jdrnsch nbo n světovch ocnch. ZA KORMIDLEM NEJEN NA JADRANU PRAKTICKÝ PRŮVODCE JACHTINGEM Knih pro poročilé i pro zčtčníy Knih rd i nih příběhů Knih lsy mořím FRANTIŠEK NOVOTNÝ obl_final_advertising.indd :13:32 JACHTAŘSKÁ EDICE IFP-PUBLISHING Njdt n nbo v všch nihupctvích

14 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí PLAVBA PŘI VYŠŠÍCH RYCHLOSTECH NA VODNÍCH CESTÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Šlunov Jiříov Rumbur Ř sn ic M l Úp M t b v Vidn Brnn d Op Oso bl Č iži n ně n ic Mor v í r ov M Nov n v Ston vi c Ropi p ytn Ko mn Lo Mo r v O str Bystřic Mosty u Jblunov Šnc ic ic Juhy ru m B l Bí O str v čv n i c Vizovic Vlšsé Klobouy Luhčovic Luhčovic BrumovBylnic Šnov Štítn Bojovic Olš v Vl Nivnic Nivnič n ic Vl nd Vličou Strní o nic S Břclv Kyj Mlns r. vo d Nsyt v o r M v níž řs ho Po c i D Č l dn O dr Ří Šiš m to j d Ko Rc v ic čl i c yjo v H ějo v Jblunov Snic s. p c č J Bě l S vi t v Ž ď rn V Bíl Říč Dyj D íl B n Osv J C h vojnic s n K Dunv Ž ltv n v i c v Mo r o Kro un v Osl B rtnic j o r. Dy M Osl v L ž p lt B rtnic Bsén rl o v Ú sobs Žb inc Jih l v Bíl ic Bř vn P str užn p. i s ov H i v r o v H Kmnic ic rs m ir ov č Dr ytn stř ic By dols Po y B lic šn B l ni c B lni c Trn v Č r ř Nov Ro L M rlin V r o v V ro v Vrch os T p J novic Dědin l mo V l v n Byl J lo tič Bo on o p išť s Ch pišťs Ko n o s lty ň O Svin ns p nic Stro B yst řic N i s Nis c Mohl v it v S P n ns. L o dě n ic cb v Vlt M ilvs ov i c p. rj lš M v Vl Tpl vs B n Bl St Svr t c Liběcho v v P n l v r tin M íč v Kl C hu v Ot No v lo P šils Vydr t d ěř Dolní Němčí Třinc Olš R Stržnic u do S vod V lič Uhrs Brod Vlčnov řv O luy trvic Os Rohtc Vslí nd Morvou č Morv r Vnorovy S Pr u š n v Čs Žrmnic Těšín r v M oh lnic or Frnštt pod Rdhoštěm Horní Bčv V s tí n s n Ostrožs M D2 Hodonín Uhrsé Hrdiště Nov Vs Sy Vrcov Bznc d s o uh ov ov š Rtíšovic Vlé Bílovic n Mutěnic Dyj Miulov K Dubňny Vlé Pvlovic višov n Stré Město Olš D v Nové Mlny III Svtobořic Mistřín ov ic Lu ch ř s tř o Slušov ic D Z t Hrušovny nd Jvišovou Trm B Bš Frdlnt nd Ostrvicí Vstín nic Z L Í N S K Ý KR A J R o yt z Bř l l Š j rn Č J Bťův nl Kyjov s Hustopč Hr Lu b in br Lit v ov Ky j D řv Fryšt ov Otroovic u Brn Bučovic Nové Mlny II Bystřič Holšov Mojn JI H O M O R A VS KÝ K R A J d ř jni c t Dy Vroč v Ru s Hulín Zlín Str r. Nové Mlny I no v S l ič Znojmo Ún Kroměříž Ol š n c Rožnov pod Rdhoštěm y V éž Sd l n i c r Mirosl v Znojmo Novovs r. Jič ín Sv i p Pl Pohořlic Miroslv Bí Dr n ov s Sm oln o b v Kl v Ú hl n r Lb rs št Kl ic n p Stř l C o upin S d lišťs lní p. D8 s d vo n r Jchym ovs nic Tpl Od rv R M v di vod P Tichv Vlšsé Mziříčí Zubří Bystřic pod Hostnm Bčv č o vic B čv ěn št FrdMíst Olšn Příbor Kopřivnic O n Chropyně Hn n L Mo Těrlico Psov Brušpr Šnov u Nového Jičín Štrmbr Kojtín Vyšov č n B íl Židlochovic n Ml H H Vl r od V lov c ov R Slvov Šlpnic Modřic Krumlov Blt H M l y Optovic Morvs u Přrov n i č ní r Od Potštt Lipní nd Bčvou Hrnic Vrtimov Orlov Krvin Hvířov v Studén o d č B n lo Odry Hlubočy r v Vo d Bít Ji h lv ic Plumlov Br r Olšovc Fuln Rousínov v Oslvny Roy tn S lič s ov P trův Rychvld M o v ho od BRNO Tru OSTRAVA Klimovic o Prostějov řti n s Štěpnov O L O M O U C KÝ K R A J Bohumín Ludgřovic Bílovc c ovi B Li Bo Vítov Hu sí Lutín l Hlučín Hj v Slzsu i n č Gru s o ří Bí vs Ús o brn Úm v Admov Lib nín brů up Budišov nd Budišovou v v o do Bo Os ně tín di Slo Brněns přhrd Sit v Sz M o r vi OLOMOUC c oto p v Pu n Mo r c Š umi Ro mž č l Dolní Bnšov Op M O R AV S K O S L E Z S KÝ K R A J šov Budi íčí Hlou Krvř Štrnbr Litovl N ct Kř N ic ov By Kuřim Ivnčic Čsé Vlnic M or vic Ř Konic V l dni Hv oz c Kruž br Uničov Rosic Mohlno Jvišovic Jvišov Kř Vrnov Kobřic Štěpnovic Opv Slzs Hrt Břidličn Morvs Broun Šp r š nd Roytnou ov yj po Č rn Č rn Rmřov Ch o lin Blnso Čižin Bruntl Nlo (štěrovn) L ubě ic Loštic v RjcJstřbí v tři n s v Op rn Třbo v t Nměšť nd Oslvou Zbšov cho vn Morvsé Budějovic ols v or d iš Bi h Kru p M hr ví Vlé Optovic v Lubě Zl t Orlic K vo bov Tř L Lipno II Dlšic Rou Jroměřic v Jmnic Vl J Bítš v ro M Bl r Kplic. p Dčic to Míro v Bosovic č St M l P ic Bynov s r. Větřní S tržn Lou Tišnov tn ic Žrs r. š čic v O lšin Lipno I t Dr ol č n ic D n ho ic J Pstruh o vc hvl Olšin ř von Ří n Sl p ov Mohlnic Křtín b oc Lndštjn V s Stňov s r. tě n ic Morvs Třbov Bystřic nd Prnštjnm stř i č Třbíč St ov Hjtmn Suchdol nd Lužnicí opn ě Vlé Mziříčí Nov Říš. C Borovny i n n s v Sl Tlč olf íř ic p Zl t Koš S Římov L ž Zhjrl Komorní Bolí Třboň Vlšín dv Kčlž s r. Město Albrchtic v Krnov Bludov Nmil o vs ovs Svět Optovic r. Čs Krumlov B l in Ří mov ž Nov Bystřic st o v Vlt šin s Vír K Hjtmn Krvv r. Spols r. Hmrs N Rožmbr Vl.Tis H Mostiš tě H Jindřichův Hrdc Vl.Holn Koclířov Čsé Budějovic Kř m žs Ž Vl řčic r. Lužnicí Rtmírovs r. Lišov Třšť v z vs S Morvs Třbov Nové Město n Morvě Žďr nd Szvou Brtnic n Zblts r. Dvořiště Bzd rv s Dh t ř s Lužnic Volry udn Vlt v Horusic r. Bošilc r. Hlubo nd Vltvou Zliv Bzdrv Dhtř Ř sn ic Strž Vs ls r. Bítovčic Žirovnic o pot v F ryš. čs or Svitvy zdr v Op ní od Postřlmov Libin Třbů Poln D1 Jihlv l V Prchtic Polič Svr Z v pot lo i h Vrbno pod Prdědm P lp ic bro j M n Ds d ni P ru Op s D Jih lv Husinc Vimpr D Vltv t v n s Ž Bchyňs Vodňny JI H O Č E S K Ý K R A J Vl í r S z v Přibyslv. C Lnšroun Litomyšl Dřo n n St ř Dlouhé Strně n B ř z Šumpr Hmry Pils p Zbřh Do ub rv KR A J V Y S O Č I N A c Plhřimov c vi c Krdš Vslí nd Chotěboř p r no o uč ovo Hnušovic Črvn Vod Čs Třbov PA R D U B I CK Ý K R A J Hlinso Hvlíčův Brod P H j n Sutč v Světl nd Szvou Sdlic im Žliv jl C hr ud Jblonné nd Orlicí Ústí nd Orlicí Lb uť P rud n Zlté Op Hory Krlíy Pstviny Sč II. Š l c rov i c L u žn Bílin s y v Vlt ůl Hněvovic v íč Brsl n z v Humpolc Pstviny Ltohrd Chocň Vysoé Mto Chrst l Jsní Č Křižnovic II Sč I. Bě Stříč Vmbr Chrudim S z Švihov v K j to c Soběslv lyň Vo otin Tr rv nd Lipou Dř p ub o b n i c Zd ln Třmošnic Žli Pcov Tu rov Volyně Kl r lj n K Tu Szimovo Ústí Bchyně Tn nd Vltvou Protivín Sp M l é L b lin S Divo Kostlc Orli c nd Orlicí Prdubic Hřmnův Městc Ldč nd Szvou i č Běl Rychnov nd Kněžnou b Žmbr N Vřsní Tbor v V y dr Pr Dobruš Opočno Tniště nd Orlicí Al žn K ně Do Kmnic Orlí Bln ic Třbchovic pod Orbm Němčic t m ln trs Jordn O Pís H m utn č Strobors r. Stronic sd l s vo C id v.n. Orlí S ic n Vlorojic r. Horžďovic s Sušic Smiřic Orli c lic Žido v Nové Město nd Mtují Bohdnčs r. Přížov iv Vlšim J s Črn í Kř lin Orlí Hnčovs r. Os tru žn Milvso tuj M Roz oš Holic v Lom n ic HRADEC KRÁLOVÉ ns ot o vi Ch J l n Nrso Nrs o Mr Bltn Kozčíns r. c ni bě tní Ms c omn i My slívs r. Vr ch Ž SdlcPrčic Lbuť u j Hronov Nchod Slic Lb Zruč nd Szvou ot S d lic Kltovy. Kdyně L Bystřic Votic Črvn Kostlc Rozoš Úp Čs. Sdlčny Rtyně v Podronoší Úpic Dvůr Krlové nd Lbm Chvltic Čslv Bnšov P Břznic Szv K l c l ic S Npomu Slpy Km Kutn Hor Vrchlic S dl n ic u ň Lib í r S T Ř E D O Č E S KÝ K R A J ovs p. p šin s Z vi. Žinovs r. Koub Jílové u Prhy Tnc nd Szvou b Ls Krlovství Štěchov ic Ús lv Kolín Črnmi Lsy l L c Chlumc nd Cidlinou Sopřčs r. Kostlc nd i n B rz c Rožmitl pod Třmšínm Polň jov s. Polic nd Broumov Mtují Žhuňs r. Cid lin Stěn v Trutnov Hostinné Nov Bydžov Š tí Poděbrdy Pčy Vrné Bo š S li rd Z b Ko R L itv Pdrťs r. li Zubř in Příbrm p. Blovic c Korntic Stňov y Ko p Jroměř v Říčny Chotobuš Zsls Lzně Bělohrd Nymbur Sds Š m br B čv Mníš pod Brdy Dobříš Voz bv Br d v Přštic Domžlic Čr n v s Š t ítrs Čs Brod t Dobřny Stod Kl v R d b u z Ú sl oň Holšov M rlin Piv Hrd Jičín Ú p Lu ční š Mrlin Brnds nd Lbm Tni c l mo V Ro. Horšovs Tn Holoub Roycny Str Plznc v m Drtní Klbv PLZEŇ Suchomsty nic Čsé údolí n s Črnošic ns. Kl n ic Človic D11 Úvly Ří čn s d b Ol Hořic Str Bolslv PRAHA R V Nřny Vjpri c p Hořin ži J Mž PLZEŇSKÝ KRAJ o tí L Kosmonosy 1: Žcléř KR Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Jizrou D5 Str Stříbro 5 v Lit Jilmnic Lomnic nd Poplou ov L b Vrchlbí Nov P Bnty nd HL AV N Í M Ě S T O P R A H A D lj s Bílé Jizr Olš Žh r nic K st Zz plvby s splovcím motorm Lbs b Roytnic nd Jizrou JizBrod r Běl c t Ty vic ěl Třmošn D Úh lv Vod s Broun Krlův Dvůr Zdic Jblonc nd Nisou K n ěž vni n oš Bor rov s Úhlv Koš t c Nrtovic Hostivic Unhošť B ro un L Smily Mld Bolslv Žlzn Mnichovo Hrdiště p lns Z o Klíčv Horní Bříz B Libčic nd Vltvou Kldno o Kznějov Hrcholusy M ž šo Mu mlv Žh rov Bov nd Jizrou Odoln p. o rnic ěl Třm nic o o v B H K rl o P lou č n i Povoln vřjní vodní doprv plvb plchtnic s pomocnm splovcím motorm Dsn Tnvld vi c Krlupy nd Vltvou z s c Tn Nové Stršcí R r s Střl s Útr rs d ov d ěnic Rovní ic S tr o s n v Tr so ov Brt n Mnětíns Krlovic Tchov vn Toužim no Plvb povoln rychlostí do 25m/h Josfův Důl Hrcov Turnov Běl pod Bzdězm Plvb povoln Ji z r Bdřichov Črn L I BE R E C KÝ KR AJ Č rn Knoví Stochov -hoříns Vrňn s o Vltv Sln v íč Strž pod R lsm Mimoň Nové Město Sm pod Smrm ěd Fojt Vr n s Zlo nic p. Lo Kl c Jři LIBEREC š těds L Šťětí Roudnic nd Lbm Bo v s dě nic nd Nisou Strž pod Rlsm Úš t Obrt Pln Lučin L íš č R o b s Hsin T pl s Lovosic D8 J Dosy Čp l Žlutic Tpl Ko H m Blš Blš Mrinsé Lzně í n ru KA R L O VA R S KÝ K R A J čn žn n n Frdlnt Mlnic Hrd Nis Břhyňs r. Louny Podbořny L s Lo m P s Mchovo jzro Ohř Libochovic H sin Žtc p. Dolnc Stnovic Čs Líp Lu M l Jsnic Postoloprty Nchrnic Nov Bor or Sp n ic ÚS T E C K Ý K R A J Kdň Břzov u žn Lot Horní Slvov ir Soolov hř u ov Ros O Kynšpr nd Ohří Srp in dl Mo H č Kdň Pst Chb Liboc ž tro Lzně řic st Hbrtov L už ic ho m Liboc Plo uč Litoměřic Jblonné v Podjštědí Cviov Bo bří s Frntišovy Zjčic C P str Os s Sl M ilš o vs Hor Vn šov O hř Ostrov ř ic Krlovy Vry Bílin c d o Łib Nov Rol By Klštrc nd Ohří Kmnic Šnov ÚSTÍ NAD LABEM n ic Chomutov Bnšov nd Ploučnicí Bílin Hr st Ttrovic Chodov Njd v R ot By Jiřtín II Duchcov Most n oc Rotv s n Tplic iv c tov L Z d n í Rol v Krslic ib Pl Žd Jirov Přísčnic Č c Aš Chlumc uřl c K mni Krup Jílovs Lu Di vo r n v Sv t Hrnic (Studn) Litvínov Vjprty Č Mziboří Os Dubí n t í Bo B íli N č řli v c Bou Bíl Čis F l j s Čs Kmnic Děčín Jílové Flj Olšn ic Vrnsdorf J vor Krsn Líp 12 ržim z ní plynoucí rychlost pro osttní účstníy plvbního provozu nbzpčn. Vodní sútry plvidl určn pro plvbu v luzu (tj. plvidl postvn pro louzní po hldině vysoou rychlostí, u nichž poměr vonu motorů P (W) vtlu plvidl D (m3 nbo tuny) přrčuj hodnotu 120) lz provozovt pouz n úscích vodních cst (plochch) tomu vymznch. Zřízní tové plochy j nutné projdnt n Sttní plvbní sprvě postupm podl 30 zon č. 114/1995 Sb., o vnitrozmsé plvbě. Vodní lyžovní lz provozovt pouz tm, d j to umožněno plvbními zny, jjich umístění schvluj opět Sttní plvbní sprv. Omzní vš uvdn s nvzthují n plvidl Sttní plvbní sprvy, Hsičsého zchrnného sboru, ozbrojnch sil ČR, Polici ČR, obcní polici, clní sprvy sprvců vodních toů, poud jsou použit službním účlům. Rovněž s tto omzní nvzthují n plvidl použit nutnému zjištění zdrvotní služby při ochrně přd povodněmi. úscích přhrdních ndrží Slpy Orlí. N Slpsé přhrdě s jdn o ús od Živohošti, ř. m 105,0 po silniční most Vstc, ř. m 128,9 (v tomto úsu pouz v období od 15. zří do 15. črvn). N ndrži Orlí jd o úsy od Žďovsého mostu, ř. m 159,9 po žlzniční most Črvn, ř. m 179,0 (v tomto úsu pouz v období od do ) dl od ř. m 179,0 po Rjsíov, ř. m 193,0 (v tomto úsu j možn plvb mimo vtlčn ržim cloročně). N úsy uvdné v tomto odstvci s vš vzthuj jště jdno omzní - zd mohou plout mimo vtlčn ržim pouz plvidl pro tr pltí, ž poměr vonu motorů P (W) vtlu plvidl D (m3 nbo tuny) j mnší nbo rovn hodnotě 60. Ob údj jsou uvdné v lodním osvědční plvidl hodnotu poměru si tdy lz sndno ověřit. Plvidlo s hodnotou poměru P/D vyšší nž 60 j plvidlo ntoli «přmotorizovné», ž v těchto frvntovnch úscích vodní csty, využívné zjmén rrci, j jjich plvb mimo vtlčn jn svou rychlostí. Při plvbě v tzv. přchodovém ržimu plvidlo vytvří njvrznější tdy njnpříjmnější příďovou vlnu, tr můž bt nbzpčn pro plující plvidl plvc nbo můž pošodit plvidl plovoucí zřízní uvzn u břhu. Nvíc při plvbě v přchodovém ržimu spotřb pliv v vzthu ujté vzdlnosti zntlně stoup. Plvb mimo vtlčn ržim vyšší rychlostí nž 25 m/ hod j pro všchn plvidl (s vjimou vodních sútrů plvidl určnch pro plvbu v luzu - viz dl) možn pouz n Lbi v úsu od hrnic s Němcm do Chvltic (ř. m 939,8 podl nové ilomtrž) n Vltvě v úsu od Třbnic (ř. m 91,5) po souto s Lbm dl n vodním díl Km od ř. m 135,0 po ř. m 140,0. Tto možnost plvby pltí cloročně nní-li plvbními zny stnovno jin, lz plout mimo vtlčn ržim jn v vzdlnosti větší nž 25 m od břhu. Plvb mimo vtlčn ržim j jště možn v omznch L už ní Plvbu plvidl s splovcími motory n vodních cstch Čsé rpubliy uprvuj vyhlš Ministrstv doprvy č. 241/2002 Sb. připrvn v dohodě s Ministrstvm životního prostřdí v nvznosti n 7 odst. 5 vodního zon. Tm, d nní plvb plvidl s splovcími motory zzn, j n většině povrchovch vod v ČR možn plvb pouz v tzv. vtlčném ržimu plvby ( 3 vyhlšy č. 241/2002 Sb.). Tnto ržim plvby zjdnodušně řčno znmn, ž čr ponoru plujícího plvidl s nliší od čry ponoru plvidl stojícího, tdy vliv hydrodynmicého vztlu, způsobn pohybm plvidl, j zndbtln. Jinmi slovy u plvidl plujícího mimo vtlčn ržim s njprv postupně trup n přídi zčn zvdt n zdi polsn, plvidlo s dostn do tzv. přchodového ržimu plvby, slngově «loď hrn vodu» nbo «jd do opc». Poud to tvr trupu dosttčn von pohonu umožní, plvidlo přon zvšn odpor vody vztl zčn vynšt vzhůru trup plvidl, cl příď s obvyl dostn nd hldinu plvidlo přjd do plvby v luzu. Pro dlší těžší plvidl mnohdy pltí, ž i při vtlčném ržimu plvby mohou doshnout rltivně vysoch rychlostí, proto 3 vyhlšy č. 241/2002 Sb. ří, ž tm, d lz plout pouz v vtlčném ržimu součsně pltí, ž lz plout v vtlčném ržimu njvš rychlostí 25 m/hod. Pro mnší lhčí plvidl zprvidl pltí, ž mimo vtlčn ržim plují již při rychlosti nižší nž 25 m/hod protož vtlčn ržim plvby nsmí opustit, j tdy pro ně n zmíněnch úscích povrchovch vod rychlost blížící s 25 m/hod ndostupn. Plvb mimo vtlčn ržim nní pro oolí nbzpčn Vltic Lnžhot 3 / 2011

15 Chrtr obytnch Prh motorovch lodí Njdt ns: nbř. Edvrd Bnš proti nmocnici N Frntišu Bližší info: 3 /

16 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí NEZATĚŽUJ ŽENU, KUPUJ EXPRES MENU 14 3 / 2011

17 dovoz prodj lodí srvis lodí zprostřdovní nupu prodj lodí přprv lodí prticé zoušy n VMP nd 100 W ondiční plvby Nbízím vlitní spolhlivé lodní dislové motory TIMRAY Motory jsou vyrběny podl licnc ISUZU KUBOTA. V clé EU bylo již prodno víc j 500 usů motorů. Tnto lodní dislov motor j nvržn t, by splnil vysoé stndrdy, tré pltí v rmci EHS přísné směrnic pro ro Všchny motory od modlového rou 2010 jsou plně tstovny vrobcm po dobu jdné hodiny při různch ržimch otč. Motory jsou lovny brvou njvyšší vlity. Motor m nyní té novou plubní dsu. Všchny typy motorů mjí v již od vrobc dvojí chlzní s nrzovm vměním. Nbízím pro všchny upující, bz nší instlc tchnicou podporu prostřdnictvím -milu nbo tlfonu. Poud mt dostt prostoru n instlci, t volt cnově dostupn, robustní vonn lodní motor,motor TIMRAY. U ns si z cnu oprvy strého, oupít NOVÝ motor TIMRAY s 2 roy zruy. Typy motorů včtně spcific cn jsou popsny v jdnotlivch glriích. Cny jsou ončné, včtně doprvy do CR. Motor j plně vybvn připrvn omžitě montži. Sd obshuj silntbloy, připojovcí hdic n vodu, sthovcí psy, čs nvod. N motor posytujm plnou 2 ltou zruu, nbo 1000 Mth. (Pltí co nstn dřív). Nyní v nbídc té TIMRAY TMD10di, motor zložn n tchnologii KUBOTA, tnto motor vyni omptností nízou vhou. Vldimír Jnouš PROMOTO, Křížov 45, Nčrdc Prcovní dob: hod., GSM: , 3 /

18 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí 16 3 / 2011

19 NEZÁVISLÁ TOPENÍ LODĚ TEPLO V KAJUTĚ VAŠÍ LODI Firm Ebrspächr nbízí systém vytpění nzvisl n motoru. Nš topní Vm zjistí rychlé vytpění juty, přdhřv motoru, přípdně ohřv užitové vody. N clém světě mt dispozici spcilisty pro montž topní vyšolné prtnry firmy Ebrspächr, tří zjistí instlci spcilně přizpůsobnou poždvům Vší lodi. Ebrspächr Prh s.r.o. Pod Višňovou 29, Prh 4 Tl.: Autorizovn prodj montž nzvislch topní Ebrspächr pro lodě: Jcht srvis, s.r.o. Polní 130, Mnichovic-Myšlín Tl.: A WORLD OF COMFORT

20 Inzrc novch i použitch plchtnic motorovch lodí OBOROVÝ KATALOG CHARTER CA OCEANTOUR Plchtnic S/Y PRINCES /13,5 m, tch/, Nbízím plvby s pitnm, su mx. 6-8 osob,přplvby, urzy jchtingu, plvby s potpěním/n plubě omprsory, lhv, olov/ dovoln s dětmi, Řco, Itli Liprsé ostr.,elb, Srdini, Korsi. Cny od Kč/ os./tdn LA GRACE S.R.O. Plvby n pirtsé lodi, rpli brigy z 18. stoltí L Grc/2010, 32m/, ondiční vcviové plvby v duchu histor. trdic,turist. plvby, urzy jchtingu stronvigc, dovoln s dětmi, honb z poldm, nní nutn mít zvl. nm. zušnosti. Trsy plvb Řco,Itli, Atlnti, Kribi, od 8tis. Kč/os./tdn VLTAVA YACHT S.R.O. Chrtr pronjm jcht, tmrnů, motorovch člunů, husbótů. Kpitnsé urzy, průzy MDČR. Prodj novch i ojtch lodí. Finncovní z chrtru. Vyso profsionlit. 17.szon , www. vltv-ycht.cz LODĚ ADVENTURE CENTRUM RENT Exlusivní dovozc znč HO- BIE KAYAK (CZ, SK, SLO, PL), AUTOCAMP, SURFANGO, prodj, půjčovn tst cntrum. Cstovní 365 dnů v roc s Advntur Rnt rvny, obytn ut, spcilist n zimní rvning, Autorvn Si Advntur, široé pordnství v cstovní www. j-hobi.cz KURZY A ŠKOLENÍ VLTAVA YACHT S.R.O. Chrtr pronjm jcht, tmrnů, motorovch člunů, husbótů. Kpitnsé urzy, průzy MDČR. Prodj novch i ojtch lodí. Finncovní z chrtru. Vyso profsionlit. 17.szon , www. vltv-ycht.cz LODNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ RAFSERVIS S.R.O. Ld světl, osvětlní žrovy 12V/24V, ldsvětlomty, použití do intríérů i xtriérů, voděodolné , PŘÍSTAVY CA Bťův nl s.r.o. Přístviště, minimp, rsturc, pro Bťův nl plvby motorovou lodí pro supiny i jdnotlivc, pronjm člunů husbótů, fi rmní c, rybřní, vlty, nvštěvy vin. slpů HOTEL KAPITÁN Sčs přhrd ubytovní, rsturc, minigolf, půjčovn lodě, vodních šlpdl sportovních potřb, přírodní ohniště děts out HOTEL PORT Mchovo jzro jchtní přístv přímo pod hotlm, ubytovní, rsturc, vnovní bzén, tnis, minigolf, půjčovn ol, lodičy, tmrny, šlpdl, windsurfi ng MARINA FREGATTA Měchnic plovoucí molo, ubytovní, rsturc,currn, provní, slip do vody MARÍNA LABE Mzinrodní vřjn přístv, provní, otvní, rsturc, ubytovní, pořdní cí MARINA VLTAVA Přístv, otvní lodí, přípojy vody ltro, rsturc, pnzion YC DYJE BŘECLAV o.s. Nové Mlny jchtřs rl, otvní lodí, pořdní rgt včtně mistrovsch zvodů, ompltní zzmí, cmping přípojy, itsurfi ng, windsurfi ng, zimní rvning YC BARRANDOV Orlic přhrd otvní lodí, rsturc, ubytovní, provní ut i lodních vlů, zpvněn slip, pořdní zvodů YC CERE Prh pod Vyšhrdm, otvní lodí, rsturc, provní, slip do vody, pořdní jchtřsch zvodů spolčnsch cí, lubov činnost YC ČERNÁ Lipno mrín, jřbovní lodí, jchtřsé zvody, cmping rvning, občrstvní, hotlové zzmí PŘÍVOZY BEROUNKA LABE mist/privoz-osc VLTAVA Pržs intgrovn doprv www. volny.cz/prvozfrymbur www. cylotrsy-sumv.cz SÁZAVA MÁCHOVO JEZERO www. rgtmchovojzro.cz DALEŠICKÁ PŘEHRADA www. dlsicprhrd.cz VRANOVSKÁ PŘEHRADA www. lodnidoprvvrnov.cz BRNĚNSKÁ PŘEHRADA NOVÉ MLÝNY DYJE SLEZSKÁ HARTA BAŤŮV KANÁL SERVIS AGAPA SERVIS S.R.O. Oprvy instlc lodních motorů přvodov, příprv lodí n szonu zimovní, oprvy lů ntifouling, oprvy dřvěné i žlzné obšívy, stvb vlů pod loď, montž doplň. vybvní,prodj nhrdních dílů / 2011

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

adr e na l in u Kraj plný Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Neprodejné. www.kr-moravskoslezsky.cz

adr e na l in u Kraj plný Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Neprodejné. www.kr-moravskoslezsky.cz Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn 7 702 18 Ostrv Čská rpublik Tl.: +420 9 622 222 E-mil: post@kr-morvskoslzsky.cz www.kr-morvskoslzsky.cz Tnto projkt byl spolufinncován Evropskou unií. Nprodjné. Rgionální

Více

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín

Investice za téměř půl miliardy pomáhá změnit mrtvé město Terezín Investice z téměř půl milirdy pomh změnit mrtvé město Terezín TEREZÍN - Relizční fze projektu Terezín oživení historické pmtky je u konce. Projekt, jehož cílem bylo zrekonstruot vybrné historické objekty

Více

www.listyjm.cz (pokračování na str. X)

www.listyjm.cz (pokračování na str. X) Otevíráme pro Vás největší prodejnu s nábytkem ve Znojmě! Bezkonkurenční ceny Otvírcí slevy Široký sortiment OTEVÍRÁME JIŽ V ZÁŘÍ www.listyjm.cz září 2010 9 Jižní Morvou z prcí i zábvou Suohrdelská ul.

Více

OBCHODNÍK. zdarma. Úvodník Z OBSAHU KONTAKT DO REDAKCE 777 327 247

OBCHODNÍK. zdarma. Úvodník Z OBSAHU KONTAKT DO REDAKCE 777 327 247 SRPEN 2014 PELHŘIMOVSKÝ ROČNÍK 17 OBCHODNÍK zdrm Pelhřimovsko l Humpolecko l Světlá d Sázvou l Ledečsko l Pcovsko l Počátecko l Žirovnice l Kmenice d Lipou okolní spádové obce Úvodník ZMĚNÍ SE MOŽNÁ I

Více

MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PÍŠŤANY S.R.O. SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA 3/2014

MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PÍŠŤANY S.R.O. SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA 3/2014 DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA 3/2014 INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ MEZINÁRODNÍ VEŘEJNÝ PŘÍSTAV PÍŠŤANY S.R.O. SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ CLUB HOTEL

Více

Lodě 4/2013 ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU. AZ Eu Najachtu.cz

Lodě 4/2013 ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU. AZ Eu Najachtu.cz DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU Lodě 4/2013 ZDARMA Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí NAJACHTU AZ Eu Najachtu.cz Bezpečí pro Vaši dovolenou na moři! AZ Euro Yachting, s.r.o. www.najachtu.cz

Více

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz

LODĚ NA VODĚ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KARAVANY V PRAZE. 17. 21.4. 2013 Praha. www.lodenavode.cz 5. ROČNÍK VÝSTAVY LODÍ, LODNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, VODNÍCH SPORTŮ A KARAVANŮ 17. 21.4. 2013 Prh www.lodenvode.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA www.lodenvode.cz 1 & 17. 21. 4. 2013 17. 21.4. 2013 Prh & VÝSTAVA LODÍ, LODNÍHO

Více

Cykloturistika Jižní Moravy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Turistický region Jižní Morava

Cykloturistika Jižní Moravy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Turistický region Jižní Morava Cykloturistik Jižní Morvy Tento projekt je spolufinncován Evropskou unií Turistický region Jižní Morv Úvod Vezměte kolo nebo lespoň rozložte mpu vyjeďte skrz nskrz Jižní Morvou. Je to obdivuhodný krj.

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

www.najachtu.sk DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ www.bemexboot.com

www.najachtu.sk DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ www.bemexboot.com DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU ZDARMA INZERCE NOVÝCH I POUŽITÝCH PLACHETNIC A MOTOROVÝCH LODÍ www.najachtu.sk PRODEJ JACHET CHARTER VLASTNÍCH JACHET V CHORVATSKU ZÁKLADNA S ÈESKÝM PERSONÁLEM KAPITÁNSKÉ

Více

Lodě. Splnte si svuj sen Staňte se kapitánem na lodi. Kontakt ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

Lodě. Splnte si svuj sen Staňte se kapitánem na lodi. Kontakt ZDARMA. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí 28 STRAN LODÍ NA PRODEJ + KARAVANY Lodě ZDARMA 2/2010 Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí Splnte si svuj sen Staňte se kapitánem na lodi Zažijte se svou rodinou či přáteli dobrodružnou

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ ZDARMA. dovolená na lodi a v karavanu 4/2014. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí

SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ ZDARMA. dovolená na lodi a v karavanu 4/2014. Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí dovolená na lodi a v karavanu ZDARMA 4/2014 Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí SEBEPOZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT NA NÁMOŘNÍ JACHTĚ Vyřešte své životní potíže, zejména partnerské, pracovní

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

TIP. na dárek 75% ceny šetříte

TIP. na dárek 75% ceny šetříte TIP n dár 75% ny štřít Wigo Wigo 2 1 mniúr Sholl ZDARMA Zoupít-li si 2 z níï uvdn h v robû Wigo obdržít dárovou mniúrní sdu Sholl v hodnotû 1 099 Kã zdrm: Krmiá žhlič WG 5306 999 Kã šíř 25 mm, ryhlé nhřívání

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník VI číslo 5 5. říjn 2012 těšínské Informční dvouměsíčník měst Český Těšín LISTY V Konikowě otevřeli truhlu Léto n koulišti Sokojeno bylo téměř 40 tisíc návštěvníků strn 3 Historie: ovodně 1972 Velká

Více

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715

Nehemia info Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov - Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 02 2015 nhmia Přináším změnu do lidských životů Nhmia info Nadační fond Nhmia, Slská 29, Havířov - Bludovic www.nhmia.cz offic@nhmia.cz tl. 595 173 715 Kurz Kairos Pilotní kurz v Smilovicích Irák Tváří

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divdelní fkult Ateliér divdelního mnžerství jevištní technologie Divdelní mnžerství Vývoz živého kulturního bohtství Bklářská práce Autor práce: Alexndr Ann Pátková

Více

Lodě. Užijte si Chorvatsko ZDARMA. Cvičné plavby a praktické zkoušky VMP na novém motorovém člunu v Praze

Lodě. Užijte si Chorvatsko ZDARMA. Cvičné plavby a praktické zkoušky VMP na novém motorovém člunu v Praze DOVOLENÁ NA LODI A V KARAVANU Lodě ZDARMA 2/2012 Inzerce nových i použitých plachetnic a motorových lodí Cvičné plavby a praktické zkoušky VMP na novém motorovém člunu v Praze Nabízíme i cvičné plavby

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom

Eva Hanáková, šéfredaktorka týdeníku Ekonom Final Report Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá jednotlivým radnicím identifikovat slabiny, inspirovat se kroky svých kolegů a v neposlední řadě i naslouchat názorům podnikatelů, kteří v dané obci

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více