Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický návod. pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům"

Transkript

1 Metodický návod pro tvůrce didaktických podpor k cizojazyčným odborným filmům Tento metodický návod je určen pro tvůrce didaktických podpor pro cizojazyčné odborné filmy (dále jen Tvůrce ). Didaktické podpory jsou vytvářeny ve třech podobách: A) metodické listy pro učitele B) úlohy pro procvičování C) úlohy pro ověřování A) Metodické listy pro učitele Metodický list slouží učiteli ke usnadnění používání filmu ve výuce. Ke každému filmu jsou připraveny 2 rozdílné metodické listy, jeden pro učitele odborných předmětů a jeden pro učitele cizích jazyků. Základem pro zpracování metodické listu jsou vzory vytvořené metodikem projektu (přílohy 1 a 2). 1. Přečíst vzory a připravit písemné připomínky. Připomínky zaslat metodikovi ve 3. Do vzoru metodického listu pro učitele odborných předmětů a do metodického listu pro učitele cizího jazyka doplnit do záhlaví údaje: - Název filmu: - Název tematického celku: - Délka: 4. Z metodických listů odstranit slova VZOR a Příloha. 5. Pro rozlišení souborů upravte název souboru takto (pro usnadnění pouze upravujte Soubor s metodickým listem pro učitele odborných předmětů: Vzor met list OP F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu Soubor s metodickým listem pro učitele cizích jazyků: Vzor met list CJ F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu 6. Takto upravené metodické list odeslat metodikovi.

2 B) Úlohy pro procvičování Úlohy pro procvičování slouží k upevňování terminologie z filmů. Jsou připraveny ve dvou úrovních obtížnosti (varianta 1 a varianta 2) pro každý cizí jazyk (anglický, německý). Úlohy určené pro použití v odborných hodinách se liší od úloh určených pro použití v hodinách cizích jazyků zadáním úloh. V případě odborné výuky jsou pokyny žákům dvojjazyčné (cizí jazyk + český jazyk), v případě hodin cizího jazyka jsou pokyny pouze cizojazyčné. Základem pro zpracování úloh pro procvičování jsou vzory vytvořené metodikem projektu (přílohy 3 6). 1. Přečíst vzory a připravit písemné připomínky. Připomínky zaslat metodikovi ve 3. Do vzorů úloh pro procvičování v hodinách odborných předmětů doplnit: - název filmu, - konkrétní úlohy ve formátu a tvaru dle vzoru (podrobnější popis úloh je uveden níže), - terminologický slovníček s slovíčky, - řešení úloh. 4. Z úloh pro procvičování odstranit slovo vzor. 5. Vytvořit úlohy pro procvičování v hodinách cizích jazyků. Tyto úlohy se vytvoří prostým okopírováním úloh pro procvičování v odborných hodinách, změní se označení (místo v hodinách odborných předmětů bude v hodinách cizích jazyků) a z pokynů por žáky se odstraní české znění. 6. Pro rozlišení souborů upravte název souboru takto (pro usnadnění pouze upravujte - Soubor s úlohami pro učitele odborných předmětů, angličtina (AJ), varianta 1: Vzor úlohy k procvičení OP AJ var1 F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu; obdobně se upraví název pro variantu 2 i němčinu NJ - Soubor s úlohami pro učitele cizích jazyků, angličtina (AJ), varianta 1: Vzor úlohy k procvičení CJ AJ var1 F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu; obdobně se upraví název pro variantu 2 i němčinu NJ 7. Takto upravené metodické list odeslat metodikovi. Popis úloh pro procvičování: Varianta 1 (snazší) 1 V řadě jsou 4 slova v cizím jazyce, z nichž jedno nebylo použito ve filmu. Žák má poznat toto slovo a označit ho. 2 V levém sloupci jsou pod sebou 3 slova či slovní spojení v českém jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jejich překlad do Varianta 2 (obtížnější) 1 V levém sloupci je pod sebou 5 slov či slovních spojení v českém jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jejich překlad do cizího jazyka. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) slova, která k sobě 2 Ve dvouřadách pod sebou je po 4 termínech z filmu v cizím jazyce. Vždy tři mají něco společného, jeden je

3 cizího jazyka. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) slova, která k sobě 3 Pod sebou jsou tři různá tvrzení (věty) v cizím jazyce, z nichž pouze jedno je pravdivé. Žák má rozhodnout o pravdivosti tvrzení a správné tvrzení má označit. Délka vět nepřesáhne 1 řádek. 4 V řadě jsou tři termíny z filmu v cizím jazyce. Pod nimi je jedna věta v cizím doplňuje správné slovo do volného místa. Délka věty nepřesáhne 1 řádek. 5 V řadě jsou 4 termíny z filmu v cizím jazyce. Tři mají něco společného, jeden je odlišný. Žák má odhalit a označit toto slovo. 6 Ve větě v cizím jazyce je jedno slovo v cizím jazyce podtržené. Žák má toto slovo přeložit do českého jazyka. Délka věty nepřesáhne 1 řádek. 7 Je položena otázka v českém jazyce. Pod ní jsou ve sloupci 3 slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, z nichž pouze jedno odpovídá na otázku. Žák má najít a označit toto slovo nebo slovní spojení. odlišný. Žák má odhalit a označit tato odlišná slova. 3 V řadě je pět termínů z filmu v cizím jazyce. Pod nimi jsou tři věty v cizím doplňuje správná slova do volných míst. Délka vět nepřesáhne 1 řádek. 4 Pod sebou jsou dvě řady slov. Slova v každém řádku tvoří odbornou větu, avšak mají zpřeházený slovosled. Žák má čísly vyznačit v každém řádku správné pořadí slov. 5 V levém sloupci jsou pod sebou 3 otázky v českém jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jsou slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, které na otázky odpovídají. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) otázky a odpovědi, které k sobě 6 V levém sloupci jsou pod sebou 3 obrázky nebo 3 slovní spojení v cizím jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jsou tři slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, které s obrázky nebo slovními spojení souvisí. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) k sobě příslušející dvojice. 7 Doplňovačka. Svisle je vyznačena tajenka. Vodorovně jsou volná pole na doplnění písmen (nepotřebná pole se vyplní křížkem, pole určená k obsazením písmenem zůstanou prázdná. Tajenkou je odborný výraz z filmu, do vodorovných polí se doplňují cizojazyčné ekvivalenty slov uvedených v českém jazyce vlevo.. Jedná se o běžně používaná slovíčka, nikoli odborná. Žák má vyluštit tajenku C) Úlohy pro ověřování Úlohy pro ověřování osvojení znalostí z filmů. Jsou připraveny ve dvou úrovních obtížnosti (varianta 1 a varianta 2) pro každý cizí jazyk (anglický, německý). Úlohy určené pro použití v odborných hodinách se liší od úloh určených pro použití v hodinách cizích jazyků zadáním úloh. V případě odborné výuky jsou pokyny žákům dvojjazyčné (cizí jazyk + český jazyk), v případě hodin cizího jazyka jsou pokyny pouze cizojazyčné. Základem pro zpracování úloh pro procvičování jsou vzory vytvořené metodikem projektu (přílohy 7 10) a obsahově vychází z úloh pro procvičování. Úlohy pro ověřování neobsahují slovníček ani řešení. Řešení úloh je na samostatných listech (přílohy 11 14).

4 1. Přečíst vzory a připravit písemné připomínky. Připomínky zaslat metodikovi ve 3. Do vzorů úloh pro ověřování v hodinách odborných předmětů doplnit: - název filmu, - konkrétní úlohy ve formátu a tvaru dle vzoru. Obsahově vychází úlohy z úloh pro procvičování, liší se pouze částečně (podrobnější popis úloh je uveden níže). 4. Z úloh pro procvičování odstranit slovo vzor. 5. Vytvořit úlohy pro procvičování v hodinách cizích jazyků. Tyto úlohy se vytvoří prostým okopírováním úloh pro procvičování v odborných hodinách, změní se označení (místo v hodinách odborných předmětů bude v hodinách cizích jazyků) a z pokynů pro žáky se odstraní české znění. 6. Pro rozlišení souborů upravte název souboru takto (pro usnadnění pouze upravujte - Soubor s úlohami pro učitele odborných předmětů, angličtina (AJ), varianta 1: Vzor úlohy k ověření OP AJ var1 F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu; obdobně se upraví název pro variantu 2 i němčinu NJ - Soubor s úlohami pro učitele cizích jazyků, angličtina (AJ), varianta 1: Vzor úlohy k ověření CJ AJ var1 F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu; obdobně se upraví název pro variantu 2 i němčinu NJ - Soubor se správným řešením úloh, angličtina (AJ), varianta 1: Vzor řešení úloh AJ var1 F0; místo slova vzor vložte zkratku názvu školy a za písmeno F vložte místo 0 číslici označující pořadí filmu; obdobně se upraví název pro variantu 2 i němčinu NJ 7. Takto upravené metodické list odeslat metodikovi. Popis úloh pro ověřování: Varianta 1 (snazší) 1 V levém sloupci jsou pod sebou 3 slova či slovní spojení v českém jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jejich překlad do cizího jazyka. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) slova, která k sobě Oproti procvičování vyměnit jednu dvojici. 2 Pod sebou jsou tři různá tvrzení (věty) v cizím jazyce, z nichž pouze jedno je pravdivé. Žák má rozhodnout o pravdivosti tvrzení a správné tvrzení má označit. Délka vět nepřesáhne 1 řádek. Oproti procvičování změnit pořadí vět. 3 V řadě jsou tři termíny z filmu v cizím jazyce. Pod nimi je jedna věta v cizím doplňuje správné slovo do volného místa. Délka věty nepřesáhne 1 řádek. Možno ponechat stejné jako Varianta 2 (obtížnější) 1 V řadě je pět termínů z filmu v cizím jazyce. Pod nimi jsou tři věty v cizím doplňuje správná slova do volných míst. Délka vět nepřesáhne 1 řádek. Oproti procvičování změnit 1 větu a odpovídající slovo. 2 Pod sebou jsou dvě řady slov. Slova v každém řádku tvoří odbornou větu, avšak mají zpřeházený slovosled. Žák má čísly vyznačit v každém řádku správné pořadí slov. 3 V levém sloupci jsou pod sebou 3 otázky v českém jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jsou slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, které na otázky odpovídají. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) otázky a odpovědi, které k sobě

5 v procvičování. 4 V řadě jsou 4 termíny z filmu v cizím jazyce. Tři mají něco společného, jeden je odlišný. Žák má odhalit a označit toto slovo. Oproti procvičování bude jiná řada slov (může být i řada z varianty 2) 5 Je položena otázka v českém jazyce. Pod ní jsou ve sloupci 3 slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, z nichž pouze jedno odpovídá na otázku. Žák má najít a označit toto slovo nebo slovní spojení. Oproti procvičování změníme pořadí. Oproti procvičování změnit pořadí. 4 V levém sloupci jsou pod sebou 3 obrázky nebo 3 slovní spojení v cizím jazyce, v pravém sloupci v jiném pořadí jsou tři slova nebo slovní spojení v cizím jazyce, které s obrázky nebo slovními spojení souvisí. Žák má k sobě přiřadit (spojit čarou) k sobě příslušející dvojice. Oproti procvičování vytvořit jednu dvojici novou. 5 Doplňovačka. Svisle je vyznačena tajenka. Vodorovně jsou volná pole na doplnění písmen (nepotřebná pole se vyplní křížkem, pole určená k obsazením písmenem zůstanou prázdná). Tajenkou je odborný výraz z filmu, do vodorovných polí se doplňují cizojazyčné ekvivalenty slov uvedených v českém jazyce vlevo. Jedná se o běžně používaná slovíčka, nikoli odborná. Žák má vyluštit tajenku. Možno ponechat stejné jako u procvičování.

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání

Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání Studijní opory (materiály) V širším slova smyslu to jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou speciálně připravené a využívané v distančním vzdělávání.

Více

Příručka pro autory DUM

Příručka pro autory DUM Příručka pro autory DUM Následující text je shrnutím toho podstatného, čím byste se měli jako autoři při tvorbě digitálních učebních materiálů řídit. Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ

CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Búřil CO MÁ ZNÁT AUTOR PŘÍSPĚVKU DO ČASOPISU SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 1. STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Pro jednodušší pochopení požadavků na podklady pro příspěvky do časopisu Soudní inženýrství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY LISTOPAD 2014 1 ÚVODEM Školní zpráva o výsledcích maturitní zkoušky je dokumentem, prostřednictvím kterého chceme vedení škol, vedoucím předmětových

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, LEDEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl Obsah 1. Úvod... 1 1.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace 1 Obsah Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ

ČÁST D ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ ČÁST D - TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKŮ OBSAH 1. Právní předpisy upravující řízení o přihláškách topografií polovodičových výrobků 2 2. Vstupní řízení o přihlášce topografie polovodičového výrobku 2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více