Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Kočová ANALÝZA ELEKTRONICKÉ APLIKACE TARGET MANAGEMENT VE SPOLEČNOSTI T-MOBILE Bakalářská práce 2009

2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza elektronické aplikace Target Management ve společnosti T-Mobile zpracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne.. Adéla Kočová

4 OBSAH Seznam příloh... 5 Seznam obrázků... 5 Seznam tabulek Úvod Důležité pojmy a používané zkratky Charakteristika společnosti Historie firmy Organizační struktura Ekonomické údaje účetní závěrka za rok Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Systém hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců ve společnosti TMCZ Hodnocení cílů Hodnocení kompetencí Kariérový rozhovor Původní formulář pro hodnocení zaměstnanců Elektronická aplikace Target Management SAP R/ Proces hodnocení v aplikaci Target Management Fáze procesu hodnocení v aplikaci Podrobné představení aplikace Target Management Uživatelé aplikace Zobrazení aplikace Zobrazení pro zaměstnance Zobrazení pro manažera Operace v dokumentu s cíli Vytvořit / Upravit cíle Schválení nastavení cílů Zrušení nastavení cílů Vyhodnocení plnění cílů Schválení plnění cílů SAP R/3 backend system Dotazník a jeho vyhodnocení Vyhodnocení dotazníku Návrhy na zlepšení a uživatelskou příjemnost Formální schvalování Grafické workflow Nastavení hodnotícího období Statusy cílů Technické problémy Shrnutí návrhů Závěr Zdroje Přílohy

5 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Výpis z obchodního rejstříku [1] Příloha č. 2 Ekonomické údaje z výroční zprávy společnosti TMCZ [4] Příloha č. 3 Původní papírový formulář pro hodnocení zaměstnanců Příloha č. 4 Znění dotazníku předloženého zaměstnancům společnosti TMCZ SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Architektura aplikace Target Management Obrázek 2 Proces hodnocení zaměstnanců v aplikaci Target Management Obrázek 3 Fáze procesu hodnocení Obrázek 4 Datová architektura Obrázek 5 Uživatelské rozhraní pro zaměstnance úvodní obrazovka Obrázek 6 Uživatelské rozhraní pro manažera úvodní obrazovka Obrázek 7 Uživatelské rozhraní při vytváření / úpravě cílů Obrázek 8 Schválení nastavení cílů Obrázek 9 Vyhodnocení plnění cílů Obrázek 10 Uživatelské rozhraní administrátora Obrázek 11 Uživatelské rozhraní administrátora rozdělené do oblastí Obrázek 12 Nastavení hodnotícího období SEZNAM TABULEK Tabulka 1 Rozvaha TMCZ Tabulka 2 Výsledek hospodaření za rok 2007 a Tabulka 3 Výběr požadovaného kroku

6 1. ÚVOD V současné době již není pochyb o tom, že jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování podniku jsou lidé. Proto se v poslední době do popředí zájmů dostává systém řízení výkonnosti pracovníků, který umožňuje promítnout strategii společnosti do jejích výsledků. Důležitou částí řízení výkonnosti pracovníků je právě jejich hodnocení. A právě pomocí efektivně nastaveného systému hodnocení zaměstnanců je možné zaměstnance účinně motivovat, zlepšovat tím jejich pracovní výkon a podpořit odpovědnost za výsledky. Dále tento systém umožňuje plánovat profesní rozvoj, vzdělávání zaměstnanců a v neposlední řadě i spravedlivé odměňování. Pro růst výkonnosti je velmi důležité poskytnutí zpětné vazby, a to jak pozitivní, tak negativní. Právě zpětná vazba poskytnutá prostřednictvím nadřízeného je nedílnou součástí hodnocení zaměstnanců, kdy nadřízení významným způsobem dokáží ovlivnit motivaci, pracovní výkon a spokojenost svých podřízených. Poskytnutí zpětné vazby by mělo být povinností každého nadřízeného a právem zaměstnance. Z výše uvedeného vyplývá, že systém hodnocení zaměstnanců není nijak jednoduchý a jedná se spíše o běh na dlouhou trať. Velkým trendem při hodnocení zaměstnanců je zjednodušení agendy s tím spojené a eliminace vyplňování a shromažďování informací v papírové podobě, což je velká zátěž jak pro hodnoceného, tak pro hodnotitele. Čím dál častěji je systém hodnocení zaměstnanců součástí moderního informačního systému firmy, například v podobě elektronických formulářů, které mají výhodu v bezproblémové archivaci, odstranění administrativní zátěže a udržení systému pod kontrolou. Na druhou stranu, značnou nevýhodou elektronického hodnocení zaměstnanců je určitá anonymita, kdy si řada zaměstnanců a manažerů myslí, že elektronický systém nahradí pravidelné schůzky a podávání osobní zpětné vazby. Další hrozbou je to, že se z hodnocení stane pouze zaškrtávání odpovědí a údajů v elektronické aplikaci bez osobní účasti zainteresovaných osob. Aby se tomuto všemu předešlo, je velmi důležité spojit výhody elektronického a papírového formuláře do jednoho. Elektronický formulář pro hodnocení by měl splňovat několik kritérií. Hlavním kritériem by mělo být právě snadné a intuitivní ovládání, které hodnoceného i hodnotitele neodradí a způsob provedení formuláře, který oba dva určitým způsobem provádí jednotlivými kroky hodnotícího pohovoru. 6

7 Právě analýzu elektronického systému pro hodnocení zaměstnanců v mezinárodní společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s., jsem si vybrala jako téma mé bakalářské práce. Hlavním důvodem je to, že během svého studia pracuji v této společnosti a náplní mé práce je koordinace systému řízení výkonnosti zaměstnanců a podpora při správě elektronické aplikace Target Management, sloužící pro hodnocení zaměstnanců. Cílem mé bakalářské práce je analýza elektronické aplikace pro hodnocení zaměstnanců a návrhy na její zpřehlednění, protože aplikace se nepoužívá ve společnosti příliš dlouho a řada zaměstnanců považuje tuto aplikaci za poměrně složitou a náročnou na praktické používání. Bakalářská práce je rozdělena do několika částí. V první části je v krátkosti představena společnost T-Mobile Czech Republic, a. s., historie této firmy, ekonomické údaje a organizační struktura s podrobnějším popisem a úlohou úseku lidských zdrojů, které má hodnocení zaměstnanců na starosti. Aby mohla být podrobně zanalyzována aplikace Target Management, sloužící k hodnocení zaměstnanců, je třeba nejprve popsat, z jakých částí se skládá hodnocení zaměstnanců, k čemu slouží a jak celý proces probíhá. Nejdůležitější a nejobsáhlejší částí práce je analýza celé aplikace Target Management, jednotlivých kroků a operací vedoucích k úspěšnému hodnocení celkového výkonu zaměstnance. V závěru práce je zařazen dotazník, který byl předložen k vyplnění zaměstnancům společnosti. Výsledky tohoto dotazníku slouží především ke zjištění názorů konečných uživatelů na aplikaci. Na základě těchto názorů jsou zpracovány návrhy na zjednodušení aplikace a jsou navrženy i změny, které by uživatelům měly zlepšit pohyb v samotné aplikaci. 7

8 2. DŮLEŽITÉ POJMY A POUŽÍVANÉ ZKRATKY GSM Global System for Mobile Communication (standard pro mobilní telefony) TMCZ T-Mobile Czech Republic, a. s. TMO DTAG UMTS SMS MMS ABS SBS PMS TM OPC IDP T-Mobile Organization Deutsche Telekom AG Universal Mobile Telecommunications System (3G systém standardu pro mobilní telefony) Short Message Service (služba krátkých textových zpráv) Multimedia Messaging Service (Multimediální zprávy) Alternativní bonusové schéma Standardní bonusové schéma Performance Management System (systém pro hodnocení zaměstnanců) aplikace Target Management pro hodnocení zaměstnanců Overall Performance Code Celkové hodnocení výkonu zaměstnance Individual Development Plan 8

9 3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Dle výpisu z obchodního rejstříku [1], vedeným městským soudem v Praze, byla společnost T-Mobile Czech Republic, a. s. zapsána do obchodního rejstříku dne (pod tehdejším názvem RadioMobil, a.s.). Hlavním účelem založení společnosti bylo dle obchodního rejstříku Zřizování a poskytování veřejné mobilní telekomunikační sítě. Provoz sítě mobilních komunikací GSM zahájila společnost dne 30. září 1996 pod názvem Paegas. Společnost T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě 2,5 generace GSM a mobilní sítě 3. generace UMTS. K 31. prosinci 2007 obsluhoval T-Mobile celkem 5,271 milionů zákazníků a byl tak největším operátorem v České republice [4]. Společnost nabízí jak tarifní programy, tak předplacené služby a široké spektrum služeb pro domácnosti, firmy i veřejné instituce. V současné době pokrývá síť T-Mobile 99,7% české populace [4]. 3.1 HISTORIE FIRMY Původní firma RadioMobil, a. s. byla založena v roce 1996 jako společný podnik ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ a. s. a vítěze výběrového řízení CMobil B. V., kdy ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE měly ve společnosti RadioMobil, a. s. podíl 51% a mezinárodní konsorcium CMobil B. V. mělo podíl 49% [2]. V dubnu roku 2001 přešel majoritní balík akcií do držení společnosti CMobil B. V. a následně za rok, v dubnu roku 2002 se začala měnit značka Paegas na novou značku T-Mobile. Dne 1. května 2003 dochází ke změně názvu společnosti na T-Mobile Czech Republic a. s [3]. Mateřskou společností T-Mobile Czech Republic a. s. (dále jen TMCZ) je společnost Deutsche Telekom AG, která ovládá CMobil B. V. (v současné době s podílem 60,77%) prostřednictvím společnosti T-Mobile International AG [4]. T-Mobile International je jednou ze strategických divizí Deutsche Telecomu a byl založen v prosinci roku V letech 2003 a 2004 obdržel cenu World Communication Award pro nejlepšího mobilního operátora na světě. V zemích, ve kterých působí, má celkem 90 milionů zákazníků. 9

10 3.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Společnost TMCZ patří mezi velké mezinárodní společnosti a na konci roku 2007 má celkem 2643 aktivních zaměstnanců, kteří pracují ve 27 městech České republiky. Sídlo společnosti je v Praze Roztylech, kde pracuje plných 59% všech zaměstnanců [5]. Organizační struktura je rozdělena na 6 úseků, což jsou nejvyšší organizační stupně vedené výkonnými řediteli. Každý úsek je zaměřen na určitou činnost a má svůj vlastní rozpočet a výdaje. Jednotlivé úseky jsou rozděleny na útvary vedené řediteli. Útvary se dělí ještě na menší části, což jsou oddělení, které vedou manažeři nebo specialisté. Oddělení mohou být ještě v rámci organizační struktury rozdělena na jednotlivé týmy, které vedou vedoucí týmu nebo supervizoři. V čele společnosti T-Mobile Czech Republic a. s. stojí generální ředitel Dipl. Ing. Roland Mahler, který také vede úsek Generálního ředitele. Tento úsek obsahuje útvary Strategie, Útvar práva a regulace, Firemní komunikace, Interního auditu a Útvar řízení kvality. V úseku generálního ředitele pracují zhruba 3% všech zaměstnanců společnosti a patří k těm nejmenším. Dalšími úseky jsou: Úsek marketingu, pod který spadají útvary Marketingové komunikace a Marketingových služeb, Útvar řízení marketingu, Útvar řízení portálu a obsahu, Útvar Wholesale & Partnership a Útvar Category & Product Development. V tomto úseku pracují 4% všech aktivních zaměstnanců společnosti. Do Finančního úseku spadají útvary Účetnictví, daní a rizik, Útvar nákupu a logistiky a Útvar zákaznických financí. Pracuje zde 8% zaměstnanců. Technologický úsek patří k jednomu z největších úseků a spadají pod něj útvary Core network, Útvar Rádiových sítí, Technologického provozu, Informačních technologií, Správy služeb a Útvar Product Development. V tomto úseku pracuje celkem 26% všech zaměstnanců. Největším úsekem ve společnosti TMCZ je Úsek prodeje a služeb zákazníkům. V tomto úseku pracuje více než 57% všech zaměstnanců společnosti. Dělí se na útvary Rezidentního prodeje, Prodeje firemním zákazníkům, Provoz služeb zákazníkům, Rozvoje a zásobování CSS kanálů, Podpory prodeje & služeb zákazníkům a Prodej nehlasových služeb a služeb s přidanou hodnotou. 10

11 Oproti tomu, úsek Lidských zdrojů, je nejmenším úsekem ve společnosti, pracují zde necelá 2% zaměstnanců a dělí se na útvary Business Partnering, Útvar odměňování, benefitů a plánování lidských zdrojů a Útvar vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Protože se tato práce týká oblasti, kterou má na starosti Útvar vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v úseku Lidských zdrojů, následuje podrobnější představení tohoto útvaru. Útvar vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů je rozdělen do dvou týmů. Týmu vzdělávání lidských zdrojů a Týmu rozvoje lidských zdrojů. Úkolem obou dvou týmů je především poskytovat poradenství a servis v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Hlavní náplní práce týmu Vzdělávání lidských zdrojů je: analýza vzdělávacích potřeb koncepce individuálních rozvojových plánů metodická příprava a organizační zajištění interních a externích školení správa e-learningového portálu vzdělávání a rozvoj ředitelů off-sites a teambuilding aktivity Tým Rozvoje lidských zdrojů, kterého se tato práce týká, se především věnuje těmto oblastem: rozvoj zaměstnanců koncepce řízení a hodnocení pracovního výkonu (PMS) administrace a správa kompetenčního modelu - hodnocení kompetencí nabídka a zajištění rozvojových nástrojů firemní kultura a mezinárodní zaměstnanecké průzkumy zahraniční a interní rotace 3.3 EKONOMICKÉ ÚDAJE ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK ROZVAHA Každý druh majetku, se kterým podnik hospodaří, musí být financován z určitého zdroje. Majetek z hlediska jeho konkrétní formy (majetek podniku) nazýváme aktiva. 11

12 Původ majetku (z čeho byl majetek pořízen) se nazývá pasiva. Tato dvojí klasifikace majetku, na které je založeno účetnictví jako systém, se nazývá bilanční princip a je základem jednoho z klíčových účetních výkazů tzv. rozvahy [6]. V TMCZ je vykazována rozvaha na konci roku na straně aktiv i pasiv ve výši Kč viz Tabulka 1. Podrobnější rozepsání jednotlivých položek v rozvaze je uvedeno v příloze (Příloha č. 2). ROZVAHA: AKTIVA PASIVA Druh aktiva Netto Druh pasiva Netto Dlouhodobý majetek Kč Vlastní kapitál Kč Oběžná aktiva Kč Cizí zdroje Kč Časové rozlišení Kč Časové rozlišení Kč Aktiva celkem Kč Pasiva celkem Kč Tabulka 1 Rozvaha TMCZ Zdroj: Výroční zpráva 2007 [4] 1 Rozvaha za rok 2008 nebyla v době psaní bakalářské práce k dispozici 12

13 3.3.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT Hlavní část výnosů společnosti TMCZ tvoří výnosy z hlasových služeb, výnosy za propojení hovorů, měsíční paušály zákazníků, výnosy z nehlasových služeb (což jsou zejména SMS, datové přenosy a MMS) a výnosy z prodeje telefonních přístrojů a příslušenství [4]. Tabulka 2 ukazuje vývoj výsledku hospodaření společnosti za rok 2006 a Výsledek hospodaření Provozní výsledek hospodaření Kč Kč Finanční výsledek hospodaření Kč Kč Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření před zdaněním Kč Kč Kč Kč Tabulka 2 Výsledek hospodaření za rok 2007 a 2006 Zdroj: Výroční zpráva 2007 [4] 2 Výsledek hospodaření za rok 2008 nebyl v době psaní bakalářské práce k dispozici 13

14 4. SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 4.1 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI TMCZ Pravidelné hodnocení zaměstnanců a tím řízení jejich výkonnosti, je velice účinná manažerská metoda, vedoucí k naplňování pracovních cílů zaměstnanců a tím i k naplňování cílů společnosti. Hodnocení zaměstnanců dále přispívá k motivování zaměstnanců, dobré komunikaci uvnitř společnosti a ke vzájemnému sdílení hodnot. V TMCZ na systém hodnocení zaměstnanců navazuje systém dalšího rozvoje, vzdělávání, kariérové plánování a odměňování [8]. Hodnocení zaměstnanců se skládá ze tří vzájemně na sebe navazujících a propojených oblastí, které spolu tvoří celkový výkon zaměstnance: Hodnocení cílů Hodnocení kompetencí Kariérový rozhovor HODNOCENÍ CÍLŮ Každý zaměstnanec přispívá plněním svých individuálních cílů k plnění cílů korporátních. Cíle všech zaměstnanců v sobě zohledňují strategii a vizi společnosti. Ve společnosti TMCZ existují dvě základní bonusová schémata Standardní bonusové schéma a Alternativní bonusové schéma. Zaměstnanci zařazení do skupiny Standardní bonusové schéma si nastavují cíle na půlroční nebo roční období v závislosti na výši pozice. Všichni zaměstnanci si nastavují cíle elektronicky do aplikace Target Management. Nastavování cílů znamená, že se nadřízený se svým podřízeným pravidelně dvakrát nebo jednou ročně sejdou u takzvaného hodnotícího pohovoru a domluví se spolu na tom, co nadřízený očekává od svého podřízeného, vytvoří cíle, kterých by měl podřízený během 6 nebo 12 měsíců dosáhnout a zároveň vyhodnotí cíle za uplynulých 6 nebo 12 měsíců. Cíle každého zaměstnance vycházejí z jeho náplně práce. 14

15 Používané typy cílů: Individuální cíle: což jsou cíle zaměřené na klíčové zodpovědnosti individuálního pracovního místa, strategické, funkční a operační cíle jednotlivých oddělení. Strategické iniciativy: tyto cíle jsou specifikovány většinou vedením společnosti nebo řediteli a manažery příslušného úseku / útvaru / oddělení. Speciální projekty: jedná se o volitelný cíl. Tento typ cíle se využívá pro nestandardní projekty či agendu, pokud se považuje za žádoucí tyto aktivity formálně zahrnout mezi cíle zaměstnance. Poté co se nadřízený s podřízeným dohodnou na jednotlivých cílech, nastaví jejich váhu a zanesou je do elektronické aplikace Target Management HODNOCENÍ KOMPETENCÍ Společnost TMCZ se nesoustředí pouze na vysoké plnění cílů, ale zaměřuje se i na kvalitu provedení a celkově na způsob plnění cílů. Zajímá se tedy jak zaměstnanci plní své cíle, jak se chovají mezi sebou a jak se chovají k externímu zákazníkovi. Všichni zaměstnanci (s výjimkou skupiny ředitelů) hodnotí v rámci pravidelného hodnocení cílů také úroveň svých kompetencí. Kompetence ve společnosti TMCZ je chápána jako soubor znalostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných k dosažení určité životní role nebo pozice tedy konkrétní projevy chování požadované jednak společností TMCZ a jednak specifickými požadavky pracovní pozice. Hodnocení kompetencí je manažerský nástroj, který slouží zejména k identifikaci rozvojových potřeb zaměstnance a je nedílnou součástí hodnocení celkového výkonu zaměstnance. Celkové hodnocení kompetencí se zaznamenává do aplikace Target Management. Kompetenční model v TMCZ je soubor šesti, respektive sedmi kompetencí, které jsou společné pro všechny zaměstnance: Orientace na zákazníka Zaměření na rozvoj a inovace Zaměření na výsledky 15

16 Efektivní komunikace Týmová spolupráce Řízení sebe a druhých (Vedení rozhovoru se zákazníkem - specifické pro určité pozice) Kompetence jsou přesně definované pro každou pracovní pozici. Popis kompetencí vytváří tzv. Kompeteneční model, kterým se určuje optimální projev chování zaměstnance. Součástí hodnocení zaměstnance je tedy také hodnocení (jak samotného zaměstnance, tak manažera) o úrovni ovládání kompetencí dle požadavků definovaných společností TMCZ, konkrétní pracovní pozicí a manažerem zaměstnance. Hodnocení kompetencí se zaznamenává do elektronické aplikace IDP. V nejbližší době se plánuje začlenění do aplikace Target Management a to z toho důvodu, aby jednotlivé části, ze kterých se skládá celkový výkon zaměstnanců, byly pohromadě v jedné aplikaci. Ustoupí se tak od zbytečného přepisování výsledků z jedné aplikace do druhé a s tím souvisejícím možným selháním lidského faktoru KARIÉROVÝ ROZHOVOR Cílem kariérového rozhovoru je zjistit kariérové představy zaměstnanců, poskytnout k nim zpětnou vazbu a případně usměrnit nereálná očekávání zaměstnanců v oblasti možného kariérového postupu ve společnosti TMCZ. S výsledky tohoto rozhovoru může manažer pracovat při plánování individuálního rozvoje a vzdělávání zaměstnanců a přihlíží se k nim i v případě interních přestupů a povýšení. Kariérový rozhovor probíhá pouze jedenkrát za rok. Výsledky kariérového rozhovoru se zatím zaznamenávají do aplikace IDP. V nejbližší době se také plánuje začlenění kariérového rozhovoru do aplikace Target Management. 4.2 PŮVODNÍ FORMULÁŘ PRO HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ Donedávna se místo elektronické aplikace Target Management využíval pro hodnocení zaměstnanců papírový formulář Příloha č. 3. Formulář byl vytvořen v Excelu, aby byl co nejjednodušší na používání. Vše probíhalo tak, že hodnocený zaměstnanec spolu s nadřízeným vyplnili cíle, popisy cílů a jejich váhy, při hodnocení nadřízený vyplnil procentní hodnocení jednotlivých cílů a výkonnostní kód zaměstnance tzv. OPC, poté vše podepsal jak nadřízený, tak 16

17 zaměstnanec a formulář zaslali do oddělení lidských zdrojů v tištěné podobě spolu s podpisy a elektronicky. V oddělení lidských zdrojů se všechny formuláře shromažďovali. Podepsané papírové formuláře se archivovaly ve skladu a na základě elektronických dokumentů se poté vypočítávaly bonusy zaměstnancům a výsledky hodnocení se ručně nahrávaly do systému SAP. Celý proces s papírovými formuláři nebyl příliš efektivní. Kompletování, manuální kontrolování a nahrávání do systému SAP bylo velice zdlouhavé a náročné. Často docházelo k chybám a nesrovnalostem mezi elektronickým formulářem a vytištěným a podepsaným formulářem. Občas došlo i ke ztrátě formuláře. Z těchto důvodů začal vývoj elektronické aplikace nazývané Target Management, která by v celém koncernu DTAG nahradila původní Excelovské formuláře pro hodnocení zaměstnanců. 17

18 5. ELEKTRONICKÁ APLIKACE TARGET MANAGEMENT Elektronická aplikace Target Management slouží pro nastavování, vyhodnocování cílů a archivaci výsledků hodnocení zaměstnanců pro potřeby manažera. Celá aplikace je součástí systému SAP R/3 modulu Personalistika. Systémová architektura aplikace se skládá ze tří částí: Enterprise portal přístup do aplikace Target Management je zabezpečen pomocí Employee one Portálu. Tento portál zabezpečuje tzv. prezentační vrstvu. Portal backend system web application server zahrnující grafické rozhraní Local HR backend systém zahrnuje business logiku aplikace uvnitř SAP HR backend Systému, který poskytuje přístup k personálním datům jako např. číslo zaměstnance, organizační zařazení zaměstnance a další důležité údaje. Architektura této aplikace je znázorněna na následujícím obrázku: Obrázek 1 Architektura aplikace Target Management 18

19 5.1 SAP R/3 SAP R/3 je softwarový produkt společnosti SAP, který slouží pro řízení podniku a skládá se z následujících modulů: Finance FI (Finanční účetnictví), AM (Správa majetku), CO (Controlling), TR & CFM (Treasury & Cash-flow Management), PS (Řízení projektů), SL (Special Ledger) Logistika MM (Materiálové hospodářství), SD (Prodej a distribuce), PM (Údržba a opravy) Personalistika HR (Řízení lidských zdrojů, Target Management) Cross Applications WF (Workflow), IS (Industry Solutions) Báze programování ABAP a správa báze SAP SAP R/3 je client/server aplikace využívající třívrstvý model. Komunikace uživatele s portálem, tedy Prezentační vrstvou, je uskutečňován pomocí tenkého klienta. Aplikační vrstva obsahuje business logiku i databázovou vrstvu, která zpracovává a ukládá všechny prováděné transakce. Tato vrstva obsahuje také konfigurační data aplikace. Funkčnost systému SAP R/3 je programována vlastním jazykem ABAP (Advanced Business Application Programming). ABAP, neboli ABAP/4, je jazykem čtvrté generace (4GL) umožňujícím vytvářet jednoduché, ale výkonné programy. R/3 obsahuje také kompletní vývojové prostředí, které umožňuje vývojářům modifikovat existující programový kód SAPu nebo vytvářet vlastní funkčnost, od reportů až po transakční systémy s využitím SAP Frameworku. ABAP komunikuje s databází pomocí SQL dotazů, které umožňují vybírat, měnit a mazat data. Dále umožňuje vytvářet grafická uživatelská rozhraní a middleware pro integraci s jinými systémy [7]. 19

20 6. PROCES HODNOCENÍ V APLIKACI TARGET MANAGEMENT Jak již bylo řečeno v jiné části této práce, hlavním důvodem pro zavedení elektronické aplikace Target Management bylo nahrazení papírových formulářů. Elektronická aplikace pokrývá tyto hlavní kroky: Nastavení cílů Každý zaměstnanec si se svým nadřízeným stanoví 1 5 cílů, které vycházejí z náplně práce zaměstnance. Tyto cíle se zaznamenají do aplikace Target Mangement. Jedná se o formální potvrzení ústní dohody mezi zaměstnancem a nadřízeným, kdy na základě této dohody jsou zaměstnanci na předem stanovenou dobu buď šesti, nebo 12 měsíců nastaveny cíle, kterých by měl zaměstnanec během této doby dosáhnout. Formálním schválením cílů potvrzuje jak zaměstnanec, tak jeho nadřízený svůj souhlas s nastavením cílů. Revize cílů Revize cílů se používá v průběhu období, pokud je třeba na základě nějakých okolností (např. organizační změny v průběhu hodnotícího období) zrevidovat cíle zaměstnance. Revidování cílů používají také manažeři vyšších úrovní pro neformální půlroční hodnocení cílů, které mají nastavené na období dvanácti měsíců. Vyhodnocení cílů Na konci hodnotícího období zaměstnanec se svým nadřízeným vyhodnotí cíle. Každý cíl je hodnocen v procentech v rozmezí 0 150%. Konkrétní plnění daného cíle je zaznamenáno v aplikaci. Formálním vyhodnocením cílů potvrzuje zaměstnanec i jeho nadřízený svůj souhlas s vyhodnocením. Celý proces zaznamenání hodnocení zaměstnanců je znázorněn na obrázku dále (Obrázek 2). 20

21 Obrázek 2 Proces hodnocení zaměstnanců v aplikaci Target Management 21

22 6.1 FÁZE PROCESU HODNOCENÍ V APLIKACI V aplikaci není nastaven automatický systém workflow nahrazuje jej následující lišta stav dokumentu, podle které je možné zjistit, ve které fázi se proces nachází. Obrázek 3 Fáze procesu hodnocení Jednotlivé fáze procesu jsou vyjádřeny statusy formuláře s cíli: Cíle nejsou nastavené zaměstnanec nemá nastavené žádné cíle v aplikaci Cíle jsou rozpracované na nastavení cílů zaměstnance se pracuje, nebo chybí formální schválení obou zúčastněných (zaměstnance i manažera) Cíle jsou schválené proces nastavování cílů je ukončen, dokument s nastavenými cíli je schválen jak zaměstnancem, tak manažerem Cíle jsou revidovány v průběhu roku došlo k revizi nastavených cílů, revize je schválena jak zaměstnancem, tak manažerem Cíle vyhodnoceny formální vyhodnocení cílů zaměstnance schválené jak samotným zaměstnancem, tak manažerem Výsledky odeslány automaticky dokument s výsledky hodnocení je archivován Vynětí (MD) zaměstnanec není aktivní (cíle se nevyhodnocují) z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti (například při odchodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou) 22

23 7. PODROBNÉ PŘEDSTAVENÍ APLIKACE TARGET MANAGEMENT 7.1 UŽIVATELÉ APLIKACE V aplikaci jsou jen tři skupiny uživatelů, mezi něž patří administrátor, hodnocený zaměstnanec a nadřízený zaměstnance. Každý typ uživatele má jiná práva. 1) Práva zaměstnance Zaměstnanec může v aplikaci vytvářet, editovat a schvalovat své cíle. 2) Práva manažera Manažer může v aplikaci vytvářet, editovat, schvalovat a vyhodnocovat cíle pro skupinu zaměstnanců, která je přímo podřízená danému manažerovi to znamená pouze v organizační jednotce, jíž je nadřízený. Manažer také může v aplikaci jmenovat zástupce, který má stejná práva jako on. Toho se využívá v případě dlouhodobé nepřítomnosti manažera. 3) Práva administrátora Administrátor má kromě zmíněných práv vytvoření, editace, schválení a vyhodnocení cílů i další práva plynoucí z jeho titulu. Může cíle úplně vymazat, k dispozici má také celou řadu reportingových nástrojů s hodnocením všech zaměstnanců a s možností daná hodnocení ukládat. Administrátor má přístup k aplikaci pomocí SAP GUI portal backend systému. 23

24 8. ZOBRAZENÍ APLIKACE Obrázek 4 Datová architektura Každý zaměstnanec má vytvořen dokument s cíli, který obsahuje několik cílů, které má na dané období nastavené. Tento dokument funguje na stejném principu, jako již zmiňované papírové formuláře viz Příloha č. 3. Dokument s cíli je vlastně jakýmsi kontejnerem pro jednotlivé cíle. Doporučuje se minimálně jeden a maximálně pět cílů. Počet cílů v dokumentu není technicky nijak omezen. Uživatelské rozhraní jak pro manažera, tak pro zaměstnance je podobné. Rozdíl je pouze v uživatelských právech a náhledech, které mají k dispozici. Manažer má kromě svých cílů přístupné i cíle všech svých přímo podřízených zaměstnanců a může je editovat nebo smazat. Zaměstnanec má náhled pouze na své cíle, které může editovat, ale nikoli smazat. Vše je přehledně uspořádáno do tabulek, kde jsou zobrazeny detaily jako například: jméno zaměstnance, jeho PIN, aktuální status dokumentu s cíli atd. 24

25 8.1 ZOBRAZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE Uživatelské rozhraní pro zaměstnance: Obrázek 5 Uživatelské rozhraní pro zaměstnance úvodní obrazovka 25

26 8.2 ZOBRAZENÍ PRO MANAŽERA Uživatelské rozhraní pro manažera: Obrázek 6 Uživatelské rozhraní pro manažera úvodní obrazovka 8.3 OPERACE V DOKUMENTU S CÍLI Výběr hodnotícího období: Vzhledem k tomu, že cíle se nastavují a vyhodnocují v závislosti na bonusovém schématu zaměstnance, které může být buď půlroční anebo roční, musí být i tato období zohledněna v nabídce. Z toho důvodu musí aplikace pracovat se třemi různými období v daném roce. Období jsou rozdělena vždy na X, X a X. Aby uživatelé měli přístupnou historii svých cílů, zobrazuje se kromě aktuálního roku i období 2 roky zpět. V roce 2009, tak bude v nabídce hodnotícího období kromě roku 2009 zobrazen i rok 2008 a Standardně je aplikace nastavena tak, že se primárně zobrazuje aktuální rok s nabídkou hodnotícího období X. 26

27 Výběr zaměstnance (funkce pouze pro manažery): Dokument s cíli konkrétního zaměstnance (přímo podřízeného daného manažera) se vybere pomocí zaškrtávacího políčka. Výběr požadovaného kroku: Požadovaný krok neboli co chceme u konkrétního zaměstnance s danými cíli provést, se vybere pomocí drop down list boxu (rolovací seznam položek). Tento seznam má následující nabídku: Co chcete udělat? Zobrazit cíle Popis Zobrazí náhled dokumentu s nastavenými cíli Vytvořit / upravit cíle Zrušit nastavení cílů Schválit nastavení cílů Otevře dokument s cíli pro editaci nastavení cílů Umožní ukončit a vyhodnotit cíle v průběhu hodnotícího období (k dispozici pouze pro manažery) Umožní zaměstnanci/manažerovi schválit nastavení cílů Provést revizi cílů Schválit výsledek revize Vyhodnotit plnění cílů Průběžné hodnocení cílů v pololetí Schválení výsledků průběžného hodnocení cílů manažerem/zaměstnancem Vyhodnocení cílů manažerem/zaměstnancem Schválit plnění cílů Schválení výsledků plnění cílů manažerem / zaměstnancem Zobrazit zrušené cíle Vytisknout cíle ve formátu.pdf Vytvořit kopii cílů pro další hodnotící období Tabulka 3 Výběr požadovaného kroku Zobrazí náhled dokumentu s cíli, který byl ukončen v průběhu hodnotícího období Vytiskne cíle v daném formátu Nastavené cíle v určitém hodnotícím období je možné zkopírovat a použít pro další hodnotící období Poznámka: Nabídka v aplikaci neobsahuje popis jednotlivých částí. 27

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s.

HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. HR MANAGEMENT DIRECT Pojišťovna, a.s. OBSAH DIRECT Pojišťovna, a.s. Human resources nábor odměňování a benefity mzdy a administrativa personální controlling vzdělávání a rozvoj interní komunikace Dotazy

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka

db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka db-direct internet Customer Self Administration (vlastní správa uživatelů) Uživatelská příručka Deutsche Bank, pobočka Praha Verze 8.2 červenec 2009 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Detailní popis... 3 Zavedení

Více

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

SeeMe MOBILE. Uživatelská příručka SeeMe Mobile. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby SeeMe MOBILE Uživatelská příručka SeeMe Mobile Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 SeeMe MOBILE... 3 Obsah

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka metodika Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském centru... 3 Změna

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři

Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Elektronická třídní kniha Manuál na ovládání webového rozhraní systému Bakaláři Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice 2013 Popis programu Bakaláři Databázový systém Bakaláři je na škole v provozu již šestnáct

Více

Docházkový systém modul E-PORTÁL

Docházkový systém modul E-PORTÁL Docházkový systém modul E-PORTÁL E-PORTÁL slouží k prohlížení docházky pomocí internetového prohlížeče, na základě přiřazených práv jednotlivým zaměstnancům (uživatelům). V E-PORTÁLu lze také plánovat

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) PRŮZKUMNÍK ISDP NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2 JeDP...2 OS...2 SlDP...2

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz

Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz www.i-zakovska.cz Nápověda pro systém moje.i-zakovska.cz Obsah 1. Základní informace o moje.i-zakovska.cz... 2 2. Příručka pro uživatele i-zakovska.cz... 3 2.1 Registrace do aplikace... 3 2.2 Základní

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

32 APZ Nabídky. Popis modulu

32 APZ Nabídky. Popis modulu 32 APZ Nabídky Uživatelský modul APZ Nabídky náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci pracovních nabídek

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428

Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 Postup pro přihlášení s autorizaci epusa a řešení problémů s přihlášením. V.1.0 150428 1. Obsah 1. Postup pro vytvoření, nebo aktualizaci přihlašovacích údajů konkrétní osoby.... 3 1.1. Spustíme portál

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment

Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce. na personálním webu Atraktivni-prace.cz. Verze 8.01/2013. Autor: Petr Kliment Uživatelská příručka pro administraci nabídek práce na personálním webu Atraktivni-prace.cz Verze 8.01/2013 Autor: Petr Kliment Obsah: 1. Úvod 2. Registrace uživatelského účtu 3. Přihlášení na uživatelský

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz

Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Evidenční systém pro reklamace Wooky tabletů reklamace.wooky.cz Na výše uvedené URL adrese je umístěno jednoduché online rozhraní pro evidenci reklamací tabletů a příslušenství Wooky. Evidenční rozhraní

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více