Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Žďár nad Sázavou. Plán práce na školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 1 ze 42 Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012/2013 ROČNÍ PLÁN KLASIFIKAČNÍCH PORAD PEDAGOGICKÉHO SBORU A SCHŮZEK RODIČŮ Porada Datum Hodina Termín uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí Klasifikační porada za 1. čtvrtletí Plenární schůze rodičů Termín uzavření klasifikace za 1. pololetí Klasifikační porada za 2. čtvrtletí Rozdání výpisů vysvědčení za 1. pololetí Termín uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí Klasifikační porada za 3. čtvrtletí Třídní schůzky rodičů Termín uzavření klasifikace maturitních tříd Klasifikační porada maturitních tříd Termín uzavření klasifikace za 4. čtvrtletí Klasifikační porada za 4. čtvrtletí Rozdání vysvědčení za 2. pololetí

2 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 2 ze 42 SEZNAM TU A JEJICH ZÁSTUPCŮ Třída Počet žáků Učebna Třídní učitel Zastupující prima 30 b1 Dita Čížková Vladimíra Chlubnová sekunda 31 a 3 Roman Veselský Luděk Lopour tercie 30 a 1 Kamil Hübner Klára Ptáčková kvarta 29 b 6 Jan Jaroslav Gloser Lenka Dočekalová kvinta 28 b 4 Aleš Růžička Irena Vávrová sexta 30 a 4 Dana Králová Stanislav Novák septima 30 c 3 Magda Kulmová Dana Denková oktáva 25 el Eva Čepeláková Hana Vencelidesová 1. A 30 b2 Petr Forman Lenka Formanová 1. B 30 a5 Alena Čeplová Jana Rosecká 2. A 30 c 6 Lubomír Doubek Michaela Kondýsková 2. B 30 b 5 Petr Musil Lucie Troubilová Šenkýřová 3. A 29 b 3 Markéta Pohanková Hana Skulová 3. B 30 bi Jitka Rösslerová Milena Kletečková 4. A 30 c 4 Jana Mazlová Eva Straková 4. B 31 c 7 Andrea Popelová Eva Nováková celkem 473 žáků

3 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 3 ze 42 SEZNAM VEDOUCÍCH PŘEDMĚTŮ Předmět Český jazyk Anglický + francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Španělský jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Estetická výchova Tělesná výchova Vedoucí učitel Andrea Popelová Eva Straková Klára Ptáčková Magda Kulmová Lenka Formanová Milan Hána Alena Čeplová Roman Veselský Dana Králová Eva Čepeláková Lubomír Doubek Lubomír Doubek Kamil Hübner Aleš Růžička

4 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 4 ze 42 NÁZVY PŘEDMĚTŮ A JEJICH ZKRATKY Povinné předměty Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Francouzský jazyk Španělský jazyk Ruský jazyk Občanská výchova (nižší gymnázium) Základy společenských věd (vyšší gymnázium) Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova - hudební Estetická výchova - výtvarná Tělesná výchova Volitelné předměty - 3. ročník Biologicko-chemický seminář Matematický seminář FCE preparation seminar Maturita skills Výtvarný seminář Společenskovědní seminář Latina Informatika a základy programování Volitelné předměty - 4. ročník FCE preparation seminar Maturita skills Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Konverzace v anglickém jazyce Výtvarný seminář Informatika a základy programování Nepovinné předměty - 3. ročník Konverzace v ruském jazyce Nepovinné předměty - 4. ročník Cvičení z matematiky Č Aj Nj Fj Šj Rj Ov ZSV D Z M F Ch Bi IVT Hv Vv Tv BiChS MS FCE MSk VS SVS La IZP FCE MSk BiS ChS MS FS SVS DS ZS Ak VS IZP Rk MC

5 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 5 ze 42 ZKRATKY UČITELŮ Učitel Čepelák Vlastimil Balušíková Jiřina Čepeláková Eva Čeplová Alena Čížková Dita Denková Dana Doubek Lubomír Dočekalová Lenka Forman Petr Formanová Lenka Gloser Jaroslav Jan Hána Milan Hübner Kamil Chlubnová Vladimíra Kletečková Milena Kondýsková Michaela Koten Karel Králová Dana Kršková Hana Kulmová Magda Lopour Luděk Marshal David Mazlová Jana Musil Petr Novák Stanislav Nováková Eva Pohanková Markéta Popelová Andrea Ptáčková Klára Rosecká Jana Rösslerová Jitka Růžička Aleš Skulová Hana Sommerová Pavla Straková Eva Troubilová Lucie Vávrová Irena Vencelidesová Hana Veselá Vladimíra Veselský Roman Zkratka Čk Ba Čp Če Čž De Do Dč Fo Fm Gl Hn Hü Chl Ka Ko Kt Kr Kk Ku Lo Ml Mz Mu No Na Ph Po Pt Rs Rö Rů Sk So Sa Tb Va Ve Vs Vk

6 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 6 ze 42 PŘEHLED PRAVIDELNĚ VYUČOVANÝCH HODIN Učitel TU ve třídě počet žáků Úvazek Balušíková Jiřina 14 Čepelák Vlastimil 5 Čepeláková Eva oktáva Čeplová Alena 1.B Chlubnová Vladimíra 23 Čížková Dita prima Denková Dana 23 Dočekalová Lenka 21 Doubek Lubomír 2.A Forman Petr 1.A Formanová Lenka 19 Gloser Jaroslav kvarta Hána Milan 12 Hübner Kamil tercie Kletečková Milena 18 Kondýsková Michaela 21 Koten Karel 18 Králová Dana sexta Kršková Hana 10 Kulmová Magda septima Lopour Luděk 21 Marshall David 12 Mazlová Jana 4.A Musil Petr 2.B Novák Stanislav 16 Nováková Eva 10 Pohanková Markéta 3.A Popelová Andrea 4.B Ptáčková Klára 22 Rosecká Jana 22 Rösslerová Jitka 3.B Růžička Aleš kvinta Skulová Hana 21 Sommerová Pavla 7 Straková Eva 10 Troubilová Lucie 22 Vávrová Irena 23 Vencelidesová Hana 21 Veselá Vladimíra 16 Veselský Roman sekunda Celkem

7 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 7 ze 42 ROZPIS DOZORŮ Dozory na chodbách a v šatně Den žákovské šatny čas místo patro a patro b patro c chemie + aula fyzika Po Če Dč Sk Pt Do Va Po Lo Fo Rs Ve Út Fo Kt Vs Fm Mu Čp Dč Gl Ku Do No St Ba Vs Rů Chl Rs Va Ve De Hü Tb Ko Čt Mz Gl Mz Ko Pt De Ku Če Hü Do Ka Pá Ph Kr Če De Ka Čž Lo Ko Vk Rs Čp Dozory v jídelně školy Den/čas Po Kr Mu Ph Út Kt Pt Rö St Ba Sa Mz Čt Rů Vk Tb Pá Čž Rö Hü

8 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 8 ze 42 ZVONĚNÍ 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina posuny v rozvrhu 8. hodina hodina PŘIDĚLENÍ ŠATNOVÝCH SKŘÍNÍ třída skříně tercie kvarta kvinta sexta A B septima A B oktáva A B prima A B sekunda

9 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 9 ze 42 NÁSTUPY TŘÍD NA OBĚD Časový rozpis nástupů Den Čas Po T Ok 3A 2A Sx 3B 1A 1B Kt Sp 4A 2B 4B P S Kv Út 3A 3B P 4A 4B 1A 1B 2B S Ok T Kt Sx 2A Kv Sp St Kt T 3A 1A 4.r - bez sem 1B 3B Kv 2B Sp 4.r-sem P S 2A Sx Čt Ok S 4A Sp Sx 1A 3A 3B P T 2A 2B 1B Kv 4B Kt Pá Sp 1A 1B P 4.r - bez sem. 2A 2B 3B Kv Kt 4.r-sem S Sx 3A T

10 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 10 ze 42 PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy je zpracován na základě 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V plánu vzdělávání učitelů školy je kladen důraz na vzdělávání všech členů pedagogického sboru. a) vzdělávání vedoucích pracovníků školy Absolvované kursy a školení: - ředitel školy - funkční studium FS II pro ředitele škol na CŠM PedF UK Praha - studium pro hodnotitele závěrečných prací funkčního studia FS II - funkce tutora na CŠM PedF UK Praha - členství ve Skupině K 10 pro reformu maturitní zkoušky - zástupce ředitele - studium výchovného poradenství na PedF UK Praha - zástupkyně ředitele - kurs ECDL - studium pro koordinátory tvorby ŠVP - jazyková zkouška CAE Plánované kursy a školení: - ředitel školy - spolupráce s CŠM PedF UK Praha, kursy školského managementu - zástupce ředitele - školení pro metodiky prevence - zástupkyně ředitele - příprava na zkoušku PCE b) proškolení učitelů v oblasti BOZP při výchově a vzdělávání - proškolení na úvodní poradě dle směrnic a legislativy BOZP - vstupní proškolení nově nastupujících učitelů c) prohlubování odborného vzdělávání učitelů v jejich aprobacích - dle nabídky vzdělávacích agentur Zlepšení informovanosti vyučujících o obsahu vzdělávacích akcí: - účastníci kursů budou materiály z přednášek a seminářů poskytovat ostatním učitelům téže aprobace (zápisy z přednášek a školení, informační nástěnky) - o nových poznatcích diskutovat v předmětových komisích - vzdělávání učitelů v oblasti informačních technologií - rozšiřování jazykových znalostí učitelů - využití 12 dní samostudia (přednostně o prázdninách) d) podpora netradičních metod výuky Ve školním roce 2009/2010 bylo realizováno proškolení celého učitelského sboru pro práci s aktivními tabulemi ActiveBoard, jejím ovládáním, SW a tvorbou vlastních výukových materiálů a prezentací. Toto školení je spojeno s projektem školy Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je rozložen na 5 následujících let. Ve školním roce 2012/2013 proběhne řada vzdělávacích seminářů určených celému pedagogickému sboru zaměřená na autoevaluaci a metodiku výuky. Kursy povedou zkušení lektoři. Dále se uskuteční školení všech vyučujících v jejich rolích v nové maturitě (ŠMK, ZAD, HOD). e) další formy vzdělávání učitelů - projekty školy - odborné přednášky ve škole, fyzikální projekt Fyzika a my, výtvarné projekty a výstavy - odborné exkurze - společné zahraniční zájezdy učitelů

11 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 11 ze 42 Kalendář plánovaných vzdělávacích akcí Vzdělávací akce Učitelé školy Termín Lektor proškolení sboru v rámci BOZP všichni srpen ŘŠ odborné vzdělávání v jednotlivých aprobacích všichni dle nabídky vzdělávací agentury semináře k nové maturitě všichni dle určených průběžně funkcí semináře zaměřené na autoevaluaci a metodiku výuky všichni srpen 2012 v průběhu roku zkušení lektoři Úkoly související s podporou vzdělávání učitelů Vedení školy zajistí: volno v délce 12 dní ročně na samostudium (dobu a termín čerpání určí ŘŠ) náhradu mzdy za účast učitelů na školení dostupnost informací o nabídce vzdělávání finanční zvýhodnění vzdělávajících se učitelů (v kritériích odměňování) na vzdělávací akce skutečné odborníky prezentaci důležitých informací ze školení na pedagogických radách, nástěnce školy a na intranetu vybavení všech kabinetů výpočetní technikou (přístup na internet) vyhledávání zajímavých internetových odkazů funkčnost zajímavých výukových programů na školních počítačích (Encarta, LangMaster apod.)

12 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 12 ze 42 PLÁN HOSPITACÍ NA ŠKOLNÍ ROK Měsíc Zaměření hospitace Předmět Říjen přírodovědné předměty Ch, Bi cizí jazyky Aj, Nj Listopad kontrola ŠVP Bi, Čj, Bi noví učitelé Ch Prosinec humanitní předměty D, Čj noví žáci + kontrola ŠVP M, Ch Leden průřezová témata Bi, Ch, F problémoví učitelé Ch, M Únor humanitní předměty Zsv druhé cizí jazyky Nj, Fj, Šj, Rj Březen laboratorní práce F, Bi, Ch úroveň kvarty M, Čj Duben úroveň maturantů M, Čj výchovy Hv, Vv, Tv Květen problémoví učitelé klíčové kompetence D, Z, M

13 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 13 ze 42 SEZNAM KRITÉRIÍ SLEDOVANÝCH PŘI KONTROLNÍ HOSPITACI Hospitace ve výuce jsou zaměřeny na tyto oblasti: I. Činnosti učitele II. Aktivity a činnost žáků III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků IV. Zařazení průřezových témat I. Činnosti učitele Kategorie A 1) Sleduje učitel promyšleně a účelně vytčené vzdělávací cíle? 2) Je obsah učiva v souladu s učebními osnovami a s učebním plánem? 3) Je obsah učiva přiměřený schopnostem žáků? 4) Má postup učivem logickou návaznost, postupuje učitel od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k méně známému? 5) Je podání látky srozumitelné i slabším žákům? (Pochopí je i hospitující)? 6) Jsou formulované otázky srozumitelné a jasné? 7) Nejsou v podání učiva věcné chyby? 8) Je učitel ve svých projevech (řeč, gesta, rozhodování, vlastní názor, ochota přiznat chybu, vztah k žákům i ke spolupracovníkům, přístup k práci,...) dobrým příkladem osobnosti člověka? Kategorie B 1) Využívá učitel znalosti žáků z předcházejících hodin, z jiných předmětů, ze života, ze zkušenosti? 2) Uplatňuje učitel individuální přístup? 3) Navozuje učitel ve třídě svým jednáním atmosféru spolupráce? 4) Dovede učitel v hodině zažertovat? 5) Dbá vyučující na správné vyjadřování žáků? 6) Neuniká jeho pozornosti pasivita některých žáků? Nevěnuje pozornost jen úzkému okruhu lepších žáků? Kategorie C 1) Reaguje učitel vhodně na rozdílné pracovní tempo jednotlivých žáků? 2) Nechává dostatek prostoru pro aktivitu žáků a vyjádření jejich názorů? 3) Dovede učitel vhodně pracovat s hlasem a gestikulací? 4) Dovede postihnout pokles výkonnosti žáků v průběhu hodiny? 5) Sleduje úroveň písemností žáků? 6) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? II. Aktivity a činnost žáků Kategorie A 1) Projevuje se u žáků zájem o práci v hodině? 2) Jsou žáci v hodině aktivní? Nebojí se zeptat, pokud něčemu neporozuměli? 3) Pochopili žáci základní látku z nového učiva? Dokáže se o tom vyučující přesvědčit? 4) Je na chování žáků poznat, že vztahy mezi nimi a učitelem jsou demokratické? 5) Zvládají žáci učivo, na které je navazováno?

14 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 14 ze 42 Kategorie B 1) Doplňují žáci novou látku svými vlastními připomínkami a zkušenostmi? 2) Jsou dostatečně vytíženi i talentovaní žáci? 3) Jsou naopak aktivní i žáci slabší? 4) Je vyjadřování žáků na dobré úrovni? 5) Dovedou žáci pracovat samostatně s literaturou? Dokážou provést výpisky z učebnic? Kategorie C 1) Je na žácích patrná snaha o komunikaci s učitelem? 2) Je písemný projev na dobré úrovni? 3) Dovedou žáci rozlišovat mezi podstatným a méně podstatným? 4) Jsou žáci v hodině pozorní, znudění, roztěkaní,...? 5) Dovede navodit u neúspěšného žáka situace, ve kterých by uspěl? III. Rozvíjení klíčových kompetencí žáků 1) Vyučující zadává žákům samostatné problémy k řešení 2) Žáci kriticky pracují s textem a interpretují a ověřují získané poznatky 3) Žáci jsou vedeni k diskuzi a komunikaci 4) Žáci spolupracují ve třídě nebo ve skupinách 5) Při výuce je kladen důraz na osobní zkušenosti žáků 6) Žáci jsou vedeni k důslednému hodnocení dosažených výsledků 7) Žáci používají odbornou terminologii 8) Žáci používají různé postupy při hledání řešení 9) Žáci sami vyhledávají informace III. Zařazení průřezových témat Která průřezová témata byla v hodině zařazena: 1) Poznávání a rozvoj osobnosti žáka 2) Rozvoj organizačních dovedností žáka 3) Sociální komunikace 4) Globální problémy a jejich příčiny a důsledky 5) Sociokulturní rozdíly a multilingvní situace 6) Role a vliv médií v životě 7) Vztah k životnímu prostředí 8) Spolupráce a soutěž v kolektivu žáků 9) Morální vlastnosti žáků

15 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 15 ze 42 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY ŘEDITEL ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Schválit případné změny organizační struktury školy, seznámit s ní všechny pracovníky školy. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porada vedení. Stanovit termíny konání pedagogických rad. Zpracovat roční plán školy. Aktualizovat koncepci školy. Schválit plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Schválit rozvrh pedagogických dozorů a rozvrh hodin. Uskutečnit komisionální zkoušky, včetně určení zkušebních komisí. Uzavřít klasifikaci po komisionálních zkouškách. Informovat zřizovatele o náhradním termínu maturitních zkoušek. Podepsat pracovní smlouvy s novými pedagogickými pracovníky. Úvodní pohovor s nově nastupujícími pracovníky. Projednat s pracovníky (nově příchozími pracovníky) náplň pracovních činností. Jmenovat pracovníky k zabezpečení úkolů BOZP a PO (požární hlídky, CO, zdravotník). Stanovit podmínky pro přiznání nenárokových složek platu. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem. Kontrola školy z hlediska BOZP. Zpracovat termínový kalendář na školní rok (třídní schůzky, pedagogické rady, pracovní porady, prázdniny, přijímací zkoušky ). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Schválit Minimální program k prevenci sociálně patologických jevů. Aktualizovat řád školy. ZÁŘÍ Porady vedení (každý čtvrtek). Projednat koncepci školy (doplňky, její aktualizaci) v pedagogické radě. Zpracovat týdenní plány školy. Zpracovat plán porad školy. Aktualizovat dokumentaci BOZP, PO a CO. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola správnosti rozvrhu. Zpracovat plán hospitační a kontrolní činnosti. Zpracovat plán soutěží a přehlídek žáků. Zveřejnit nabídky olympiád a soutěží vyhlašovaných MŠMT. Zpracovat rámcový plán vzdělávacích programů a akcí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Rozdělení tříd na skupiny. Ustanovení plánu schůzek předmětových komisí. Stanovit termíny maturitních zkoušek. Jmenovat zkušební komisi opravný termín maturitních zkoušek.

16 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 16 ze 42 Vyhodnotit výsledky přijímacího řízení na VŠ a VOŠ a uplatnění absolventů na trhu práce. Zkontrolovat tematické plány a vedení pedagogické dokumentace (třídní knihy, třídní výkazy). Projednat roční plán činnosti rady rodičů. Zpracovat a odeslat výroční zprávu o činnosti školy. Seznámit pracovníky školy s pracovním řádem a umístit jej na nástěnku ve sborobně. Kontrola a odeslání statistických výkazů k začátku nového školního roku. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Seznámit zřizovatele školy, rodiče žáků, radu školy s koncepcí a řádem školy. Projednat se zřizovatelem plánované počty žáků pro přijímací řízení do 1. ročníku studia. Projednat s odborovou organizací pracovně právní záležitosti a zásadní otázky rozvoje školy. Zabezpečit uvádění začínajících učitelů do vzdělávacího procesu, určit zavádějící učitele. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Podepsat sběrné předkontační doklady. Kontrola knihy závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zpracovat plán úkolů PO. Zpracovat plán DVPP. Schválit plán vzdělávání školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Na třídních schůzkách informovat rodiče o činnosti školy v oblasti prevence soc. patologických jevů. ŘÍJEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola povinné dokumentace školy. Kontrola využití výpočetní techniky ve vyučovacím procesu (hardware, software). Schválení tematických okruhů pro maturitní zkoušky. Zpracovat přehled vnitřních norem školy, doplnit stávající normy, vytvořit nové. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Pověření pracovníků vedením lyžařských kurzů a sportovně turistických kurzů na daný školní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Doplnit provozní řády odborných učeben, tělocvičny a dalších prostor. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. LISTOPAD Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Připravit čtvrtletní schůzi pedagogické rady a rodičovské schůzky. Kontrola vyřizování stížností, podnětů a oznámení. Aktualizovat směrnici o svobodném přístupu k informacím.

17 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 17 ze 42 Zajistit informovanost žáků posledních ročníků o možnostech dalšího studia a uplatnění na trhu práce. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Zajistit prezentaci školy na Festivalu vzdělávání. PROSINEC Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválení programu lyžařských kurzů. Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Připravit dny otevřených dveří. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. Kontrola plnění plánu hospitací. LEDEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních komisí. Zkontrolovat přípravy maturitního plesu. Stanovit kritéria přijímacích zkoušek. Zpracovat výroční zprávu o poskytování informací za předcházející kalendářní rok. Kontrola a podpis vysvědčení. Zpracovat výroční zprávu o hospodaření školy, projednat na schůzi zaměstnanců školy a odeslat. Zpracovat statistické výkazy za uplynulý kalendářní rok. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola platových výměrů, stanovení nových platových výměrů. Spolu s odborovou organizací stanovit zásady a způsob čerpání FKSP a schválit rozpočet na rok. Provést rozbor hospodaření v předchozím roce a sestavit předběžný rozpočet školy na nový rok. Podepsat sběrné předkontační doklady. Stanovit výši provozní zálohy na příslušný kalendářní rok. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

18 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 18 ze 42 ÚNOR Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Zajistit průběh maturitního plesu. Zkontrolovat a potvrdit přihlášky na vysoké a vyšší odborné školy. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Připravit zaměstnání pro učitele o prázdninách (práce související s přímou vyučovací činností). Zaktualizovat kritéria pro přidělování nenárokových složek platu. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. BŘEZEN Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Jmenovat členy zkušební komise pro maturitní zkoušky. Uzavřít přijímání přihlášek na střední školu (15.3). Rozeslat pozvánky k přijímacím zkouškám do 1. ročníku (1.kolo). Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. DUBEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Příprava na pedagogickou radu a rodičovské schůzky. Řešit personální obsazení školy pro příští školní rok (nedostatek pracovníků, propouštění). Zpracovat koncepci pro využití informačních technologií ve škole. Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Organizačně zabezpečit přijímací zkoušky do 1. ročníku. Vydat rozhodnutí o výsledku 1. kola přijímacího řízení. Stanovit témata písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Zpracovat plán úkolů BOZP. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

19 Kontrola plnění plánu hospitací. Gymnázium Žďár nad Sázavou Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 19 ze 42 KVĚTEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Hospitační činnost dle plánu kontrolní činnosti. Schválit výběr učebnic a učebních textů pro příští školní rok. Připravit pedagogickou radu maturitních tříd, zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Organizačně zabezpečit průběh maturtiních zkoušek. Zkontrolovat a podepsat maturitní vysvědčení. Schválit program sportovně turistického kurzu. Kontrola prací konaných na základě dohod a prací konaných mimo pracovní poměr. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Kontrola odstranění nedostatků zjištěných požárními kontrolami (komplexní a tematické). Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVEN Porady vedení (každý čtvrtek). Zpracovat týdenní plány školy. Příprava na pedagogickou radu. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Účast na poradě s provozními zaměstnanci. Schválit plán pracovníků na příští školní rok. Zpracovat střednědobý plán činnosti školy. Zpracovat dlouhodobý plán rozvoje školy. Připravit závěrečnou schůzi pedagogické rady (zhodnocení školního roku). Kontrola výkonu dozorů pedagogických pracovníků. Ustanovit třídní učitele na příští školní rok. Stanovit úvazky učitelů podle učebního plánu školy na příští školní rok. Zorganizovat schůzku se žáky budoucího 1. ročníku a jejich rodiči. Zkontrolovat a podepsat vysvědčení. Schválit služební cesty pracovníků školy, podepsat cestovní příkazy. Kontrola čerpání rozpočtu školy (investice, provoz, mzdové prostředky). Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce. ČERVENEC Rozeslat pozvánky ke komisionálním zkouškám. Podepsat pololetní statistické výkazy. Informovat zřizovatele o opravném termínu maturitních zkoušek. Podepsat sběrné předkontační doklady. Zkontrolovat knihu závad. Podepsat požární knihu po provedené preventivní prohlídce.

20 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 20 ze 42 ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY SRPEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Přidělení učeben a šaten jednotlivým třídám, zajistit změnu označení. Připravit podklady pro projednání koncepce školy na pedagogické radě. Podle úvazků učitelů sestavit rozvrh školy včetně posunů na obědy. Jmenovat komisi pro opravné zkoušky. Kontrola protokolů o opravných zkouškách. Zpracovat plán pedagogických dozorů ve výdejně stravy. Zpracovat rozvrh pedagogických dozorů. Připravit podklady pro organizační zabezpečení školního roku. Přidělit uvádějící učitele nově nastupujícím pedagogickým pracovníkům. ZÁŘÍ Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Upřesnit počty žáků ve třídách a ve skupinách po zahájení školního roku. Seznámit pedagogické pracovníky s vnitřním klasifikačním řádem. Vyvěsit na učebny rozvrhy tříd (kmenové třídy) a rozvrhy využití odborných učeben. Připravit organizační zabezpečení opravných maturitních zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních výkazů. Suplování Hospitační činnost ŘÍJEN Příprava na pedagogickou radu. Zpracovat plán výletů, exkurzí a kurzů na školní rok. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Objednat tiskopisy SEVT. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost LISTOPAD Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech a zájmových kroužcích (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola pedagogických dozorů nad žáky ve škole. Suplování Hospitační činnost

21 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 21 ze 42 PROSINEC Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Návrh na personální zajištění lyžařských kurzů. Suplování Hospitační činnost LEDEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Porady vedení. Kontrola absence žáků. Doporučit řediteli určit z pedagogického sboru kandidáty na předsedy maturitních zkoušeky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Určit náhradní termíny pro klasifikaci žáků. Kontrola třídních knih. Zpracovat vzor správného vyplnění vysvědčení, zpracovat podklady pro tisk vysvědčení. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost ÚNOR Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období. Suplování Hospitační činnost BŘEZEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola dokumentace předmětu Zdravotní tělesná výchova, kontrola počtu žáků (skutečný stav). Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost DUBEN Příprava na pedagogickou radu. Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Příprava třídních schůzek. Organizačně zabezpečit písemné maturitní zkoušky.

22 Plán práce na školní rok 2012_2013.doc Strana 22 ze 42 Organizačně zabezpečit průběh 1. kola přijímacích zkoušek. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost KVĚTEN Porady vedení. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Kontrola třídních knih nepovinných předmětů. Kontrola plnění úkolů předmětových komisí. Kontrola počtu žáků v nepovinných předmětech (skutečný stav). Příprava setkání s rodiči žáků budoucích 1. tříd. Nabídka seminářů na příští školní rok Organizačně zabezpečit maturitní zkoušky. Organizačně zabezpečit průběh 2. kola přijímacích zkoušek. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Suplování Hospitační činnost ČERVEN Příprava na pedagogickou radu. Výkazy přesčasových hodin učitelů. Tvorba učebního plánu školy pro příští školní rok (předměty, počty hodin). Porady vedení. Připravit podklady pro zpracování střednědobého a operativního plánu školy. Kontrola záznamů z pedagogických rad. Vyhodnocení suplovaných hodin za pololetí. Zpracovat přehled žáků, kteří budou vykonávat opravné zkoušky, stanovit termín opravné zkoušky. Kontrola docházky ve třídních knihách nepovinných předmětů. Kontrola třídních knih. Kontrola třídních výkazů. Kontrola správnosti údajů na vysvědčení. Suplování Hospitační činnost Rozdělení jazykových skupin a seminářů pro příští školní rok ČERVENEC Kontrola, zda zákonný zástupce nepožádal o komisionální přezkoušení na konci klasifikačního období.

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Září. Plán práce školy

Září. Plán práce školy Září Plán práce školy Vyvěšení rozvrhů tříd, dozorů, rozvrhu v tělocvičně. Poučení žáků o bezpečnosti ve škole podle dané osnovy. Zápis proškolení do TK a žákovské dokumentace. Zápis do požární knihy.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č.

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Krhanice č. 1 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j. 021 66/98-2801 Inspektorát č. 02 Praha - západ Signatura: ab1cr106.doc Okresní pracoviště Benešov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: Základní škola Krhanice

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více