Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS)"

Transkript

1 Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2015 (neauditované, IFRS) 26. února 2016 Silný růst úvěrů napříč hlavními obchodními segmenty zrychlil ve druhém pololetí 2015

2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Souhrnný přehled Česká ekonomika patří mezi nejrychleji rostoucí v EU Český hrubý domácí produkt dosáhl v roce 2015 silného meziročního růstu 4,3 % (předběžná hodnota) Posilování pracovního trhu a pozitivní nálada domácností příznivě ovlivnily spotřebu domácností a maloobchodní prodeje Prudký nárůst fixních investic, které byly hlavním přispěvatelem růstu HDP, do značné míry odrážel úsilí vlády využít převážnou většinu dostupných evropských fondů Přechodný pokles růstu českého indexu spotřebitelských cen blíže k nule byl ke konci roku 2015 tažen zejména silným poklesem cen pohonných hmot a utlumenou ekonomickou aktivitou v eurozóně. Nicméně, jádrová inflace v prosinci 2015 stále nad 1 % Kurz EUR/CZK se pohyboval na počátku druhého pololetí 2015 stále blíže k hranici kurzového závazku ČNB (EUR/CZK nad 27), což donutilo ČNB během druhé poloviny roku intervenovat (přibližně 240 mld. Kč, 5 % z HDP), aby předešla potenciálnímu průlomu této hranice Od konce září 2015 byly výnosy českých pětiletých dluhopisů záporné v důsledků přílivu spekulativního kapitálu a monetárního uvolňování v eurozóně; v lednu 2016 se dočasně přiblížily k nule 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % -4 % 1% 0% -1% Spotřeba a maloobchodní tržby Růst spotřeby domácností Růst maloobchodních tržeb Spotřebitelská důvěra (p.o.) Výnosy pětiletých dluhopisů CZGB5YR Index GDBR5 Index GTATS5Y Govt

3 Souhrnný přehled Finanční výsledky odráží prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb Česká spořitelna vykázala silné finanční výsledky, přestože zrychlený růst úvěrů nedokázal zvrátit negativní dopad téměř nulových nebo dokonce záporných úrokových sazeb na trhu Čisté klientské úvěry vzrostly v roce 2015 o 6,5 %, čistý zisk České spořitelny dosáhl 14,3 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2014 se snížil o 5,2 % zejména kvůli poklesu čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí Provozní výsledek se meziročně snížil o 7,6 % kvůli nižším provozním výnosům a lehkému zvýšení provozních nákladů (po pěti letech neustálého snižování) Čistý úrokový výnos poklesl kvůli prostředí nízkých úrokových sazeb meziročně o 3 % Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně snížil o 9,3 %, a to kvůli rostoucímu zájmu klientů o zvýhodněné produkty a služby a kvůli evropské regulaci v oblasti platebních karet. Tyto dopady byly částečně vykompenzovány rostoucími čistými poplatky z obchodů s cennými papíry Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou meziročně vzrostl o 23,4 %, byl ovlivněn změnou metodiky oceňování derivátů a vyššími výnosy z klientských derivátů Čistá tvorba opravných položek na úvěrová rizika meziročně poklesla o 29,0 % důsledkem silného růstu české ekonomiky, zvyšování reálných mezd a snižování nezaměstnanosti, což vedlo ke zlepšení kvality úvěrového portfolia 3

4 Souhrnný přehled Zrychlující růst úvěrů s významně nižšími rizikovými náklady Dynamika růstu klientských úvěrů zrychlila, čisté úvěry* meziročně přidaly 6,5 % Taženo robustním růstem úvěrů velkým podnikům (hrubé objemy +22,2 % meziročně) a pokračujícím silným nárůstem hypoték fyzickým osobám (objem hrubého zůstatku meziročně vzrostl o 11,8 %) Objemy nově uzavřených hypoték fyzickým osobám expandovaly v roce 2015 téměř o 50 mld. Kč (+39 %), což vedlo k růstu podílu na trhu na 27 % (+2 p.b.) Rizikové náklady odrážející stav silné ekonomiky se v roce 2015 významně snížily, a to ze 72 bazických bodů na 48 Podíl rizikových úvěrů (NPL) se dále snížil na 4,1 % (ze 4,4 % v prosinci 2014), bez negativního dopadu zavedení definice NPL od Evropské bankovní autority (EBA)** by činil 3,5 % (detail na snímku 22) Krytí rizikových úvěrů opravnými položkami pokleslo kvůli definici EBA NPL na 73 % (bez vlivu EBA NPL 85 %) Přetrvávající zájem klientů o investiční produkty se odráží v rostoucích aktivech v penzijním fondu ČSPS (meziroční růst o 11,6 %) a v domácích a zahraničních podílových fondech (meziroční růst o 25,4 %). Objem obhospodařovaných aktiv meziročně vzrostl o 10,4 % FSČS je velmi dobře kapitálově vybavena, kapitálový poměr (Tier 1+2) se zvýšil na 21,3 % (z 18,5 % v prosinci 2014) díky vydání dodatečného Tier I kapitálu (tzv. AT1) *Čisté úvěry = hrubé úvěry - opravné položky k úvěrům; hrubé úvěry rostly o 5,9 % meziročně **Hlavní dopad EBA NPL je změna definice z klientského na produktový pohled 4

5 Hlavní obchodní fakta 2015 Drobní klienti Na oslavu 190. výročí svého založení natočila ČS unikátní televizní spot a uspořádala koncert s Českou filharmonií v budově pražského Rudolfina, kde měla také evropskou premiéru interní videomappingová projekce Aplikace pasivně zobrazuje zůstatky všech spořitelních produktů a doplňuje ryze transakční aplikaci SERVIS 24 Mobilní banka Kartu lze zdarma dobíjet v bankomatech ČS. Jde o elektronickou peněženku, s níž lze zaplatit kromě předplatného a jízdného na MHD také kulturní akce, parkovné nebo stravné ve školních jídelnách. Nápad získal ocenění v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year 2015 U Svobodné hypotéky mají klienti volnost v nastavení čerpání i splácení úvěru s úrokovou sazbou již od 1,85 % p. a. ČS rozšířila svou investiční nabídku o podílový fond OPTIMUM. Dalšími novými investičními produkty jsou Prémiové dluhové cenné papíry SPEKTRUM 1, PROFIT 1 a ŠANCE 1 Česká spořitelna penzijní společnost, Stavební spořitelna České spořitelny a Pojišťovna České spořitelny přešly na elektronické zasílání veškeré dokumentace do internetového bankovnictví SERVIS 24 Hotovostní půjčky s mimořádnou nabídkou možností prominutí až 12 splátek. Klienti ušetří nemalou část z úvěru a ještě si zkrátí dobu splácení, pokud úvěr řádně splácejí ČS nemovitostní fond, který spravuje investiční společnost REICO České spořitelny, koupil administrativní budovu Forum Business Center (Forum BC I) v Bratislavě 5

6 Hlavní obchodní fakta 2015 Korporátní klientela Kofola ČeskoSlovensko a.s. Stock Spirits Group PLC Affidea Group Nezávislý stát Papua Nová Guinea Nealkoholické nápoje IPO Praha & Varšava Dlouhodobý nezajištěný multiměnový revolvingový úvěr Dlouhodobý & revolvingový úvěr Syndikovaný zajištěný exportní odběratelský úvěr Kč EUR EUR EUR Jediný globální koordinátor Mandátovaný vedoucí aranžér Mandátovaný vedoucí aranžér Věřitel a Agent Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. CGN Holdings S.à r.l. O2 Czech Republic a.s. Lovochemie, a.s. Dlouhodobý úvěr Dlouhodobý úvěr Střednědobý syndikovaný úvěr Střednědobý klubový úvěr EUR Kč Kč Kč Jediný věřitel Mandátovaný vedoucí aranžér Mandátovaný vedoucí aranžér Mandátovaný vedoucí aranžér 6

7 Pomáháme dobrým věcem 2015 ČS představila dárcovskou mobilní aplikaci Melinda, s kterou mohou lidé přispívat na dobročinné projekty neziskových organizací ČS spustila portál Banka bez bariér. Ten shrnuje služby, které banka nabízí klientům s handicapem. Web je uzpůsoben pro čtečky a informace pro neslyšící jsou přetlumočeny do znakové řeči ČS spustila v sociálním bankovnictví nový akcelerační program Impact First, který realizuje ve spolupráci s organizací Impact Hub. Dále se ČS podílí na podnikatelském akcelerátoru X-PORT VŠE, inkubátoru PointOne ČZU nebo InovaJET ČVUT ČS se stala hlavním partnerem Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) - podporuje vzdělávání a vědecko-výzkumné aktivity studentů i zaměstnanců UJEP pomocí rozvojových a vzdělávacích programů. ČS spolupracuje celkem s 9 partnerskými univerzitami Nadace ČS udělila ve druhém ročníku Ceny Floccus ocenění organizacím a jednotlivcům, kteří podporují znevýhodněné skupiny lidí. Nadace ČS také již potřetí rozdělila v Grantovém programu pro klienty a zaměstnance ČS částku 2 mil. Kč mezi 28 nejúspěšnějších neziskových projektů NDB se vedle ČS připojila k aktivitám Svazu průmyslu a dopravy ČR, který rok 2015 vyhlásil Rokem průmyslu a technického vzdělávání. Dále se NDB věnovala rozvoji stávajících projektů, jak vzdělávat zajímavěji a kvalitněji 7

8 Obsah prezentace Česká spořitelna Analýza finanční výkonnosti Makroekonomický vývoj Ekonomické trendy v detailu Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly České spořitelny Přílohy 8

9 Finanční výkazy výkaz zisků a ztrát (mil. Kč) Změna Čistý úrokový výnos ,0% Čistý výnos z poplatků a provizí ,3% Výnosy z dividend ,0% Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou ,4% Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem ,1% Všeobecné administrativní náklady ,9% Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů >100% Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů ,0% Ostatní provozní výsledek ,8% Zisk před zdaněním z pokračujících činností ,2% Daň z příjmu ,1% Zisk po zdanění z pokračujících činností ,1% Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům náležející vlastníkům mateřské společnosti ,2% Provozní výnosy ,4% Provozní náklady ,9% Provozní výsledek ,6% Poměr výnosů vůči nákladům 44,3% 46,8% Návratnost kapitálu 14,5% 13,0% 9

10 Finanční výkazy rozvaha I (mil. Kč) Aktiva Aktiva Změna Pokladní hotovost a hotovost u centrálních bank >100% Finanční aktiva k obchodování ,6% Deriváty k obchodování ,3% Ostatní finanční aktiva k obchodování ,7% Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztrát ,7% Realizovatelná finanční aktiva ,4% Finanční aktiva držená do splatnosti ,3% Úvěry a jiné pohledávky za bankami (čisté) ,9% Úvěry a jiné pohledávky za klienty (čisté) ,5% Zajišťovací deriváty ,5% Hmotný majetek ,3% Investice do nemovitostí ,6% Nehmotný majetek ,4% Pohledávky ze splatné daně ,3% Pohledávky z odložené daně ,2% Ostatní aktiva ,4% Aktiva celkem ,3% 10

11 Finanční výkazy rozvaha II (mil. Kč) Pasiva Závazky a vlastní kapitál Změna Finanční závazky k obchodování ,2% Deriváty k obchodování ,6% Ostatní finanční závazky k obchodování ,6% Finanční závazky v reálně hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty ,4% Vklady klientů ,7% Emitované dluhové cenné papíry ,0% Finanční závazky v naběhlé hodnotě ,9% Vklady bank ,8% Vklady klientů ,7% Emitované dluhové cenné papíry ,8% Ostatní finanční závazky ,8% Zajišťovací deriváty >100% Rezervy ,9% Závazky ze splatné daně >100% Závazky z odložené daně ,0% Ostatní závazky ,3% Vlastní kapitál celkem ,3% Vlastní kapitál náležející nekontrolním podílům ,5% Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti ,3% Závazky a vlastní kapitál celkem ,3% 11

12 Hlavní fakta souhrnný přehled Čistý zisk v roce 2015 meziročně poklesl o 5,2 % Mezičtvrtletní vývoj čistého zisku (mil. Kč) Meziroční vývoj čistého zisku (mil. Kč) -17.2% -5.2% ,071-1, , ,293 Q3 15 Provozní výnosy Provozní náklady Čisté opravné položky Ostatní výsledek* Daň z příjmu Nekontrolní podíly Q4 15 Mezičtvrtletní pokles čistého zisku byl způsoben vyššími provozními náklady a nižším čistým ziskem z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou, tento pokles byl částečně zmírněn vyššími výnosy z poplatků a provizí Provozní náklady rostly kvůli novým IT projektům spojeným s digitalizací, EU regulací a kvůli sezónnosti v marketingových výdajích Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou poklesl o 218 mil. Kč; způsobeno negativním dopadem ze změny oceňování derivátů Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 311 mil. Kč (+12,8 %) díky sezónnosti v poplatkových výnosech z cenných papírů, správy aktiv a pojištění Čistá tvorba opravných položek k úvěrům vzrostla ve 4. čtvrtletí kvůli standardní revizi rizikových parametrů * Zahrnuje položky Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů a Ostatní provozní výsledek Provozní výnosy Provozní náklady Čisté opravné položky Ostatní výsledek* Daň z příjmu Nekontrolní podíly pozitivní dopad do P/L negativní dopad do P/L Mírný pokles čistého zisku způsoben především poklesem čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí Nižší čistý úrokový výnos reflektuje nulové nebo dokonce negativní tržní úrokové sazby Pokles čistého výnosu z poplatků a provizí způsoben nižšími výnosy z úvěrování, správy účtů a z poplatků za platby kartou (ovlivněno EU regulací) Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou zaznamenal pozitivní dopad ze změny oceňování derivátů Ostatní výsledek* zahrnuje vyšší opravné položky na budovy Čistá tvorba opravných položek k úvěrům poklesla o 29,0 % díky významně zlepšenému rizikovému profilu úvěrového portfolia 12

13 Hlavní fakta souhrnný přehled Přetrvávající příliv vkladů Vývoj celkových aktiv od začátku roku (mil. Kč) 6,3% Vývoj celkových pasiv od začátku roku (mil. Kč) 6,3% , Hotovost, hotovost u ČNB Obchodní a finační aktiva Úvěry bankám Čisté úvěry Nehmotný majetek Ostatní aktiva Pokladní hotovost a hotovost u ČNB se od roku 2014 zvýšila více jak o 100 %, což odráží umisťování přebytečné likvidity u ČNB Čisté úvěry vzrostly o 6,5 % Taženo úvěry velkým korporacím a hypotékami fyzickým osobám Ostatní aktiva se snížila změnou metodiky v dceřiné společnosti Factoring ČS Celková bilance vzrostla o téměř 57 mld. Kč Obchodní pasiva Deposita bank Klientské vklady Dluhové cenné papíry Ostatní pasiva Kapitál zvýšení snížení Vklady bank vzrostly o 53,8 % (29 mld. Kč), taženo termínovanými vklady a repo operacemi Klientské vklady vzrostly o 4,9 % v roce 2015 Vklady v mateřské bance se zvýšily o 45 mld. Kč díky vkladům na požádání (tvoří již 93 % vkladů) Vklady fyzických osob vzrostly o 26 mld. Kč, korporátní vklady o 18 mld. Kč Kapitál se zvýšil o 11,3 % díky vydání AT 1 (snímek 19) 13

14 Hlavní fakta souhrnný přehled Silná kapitálová přiměřenost a zlepšení poměru úvěrů ke vkladům Poměr nákladů a výnosů Poměr úvěrů vůči vkladům* Počet poboček 45,0% 44,3% 46,8% 67,3% 73,5% 74,6% Návratnost kapitálu Kapitálová přiměřenost Počet zaměstnanců (ke konci období) 16,2% 14,5% 13,0% 18,6% 18,5% 21,3% * Bez Transformovaného fondu by poměr úvěrů ke vkladům byl v prosinci 2013 na úrovni 72,3 % 14

15 Provozní výsledek Poklesl o 7,6 % v roce 2015 Provozní výsledek odráží nižší provozní výnosy a mírně vyšší provozní náklady Do čistého úrokového výnosu se promítly nízké nebo dokonce negativní tržní úrokové sazby Snížení čistého výnosu z poplatků a provizí je způsobeno klesajícími poplatkovými výnosy z úvěrů, správy účtů a EU regulací poplatků za platby kartou Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou vzrostl v roce 2015 o 23,4 %, hlavním důvodem byl vyšší výnos z derivátů (změna oceňování derivátů ve výši 557 mil. Kč a vyšší výnosy z klientských obchodů) Provozní výsledek (mil. Kč) -7,6% Struktura provozních výnosů (mil. Kč) čistý úrokový výnos čistý výnos z poplatků čistý výnos z obchodování a FV ostatní 15

16 Čistý úrokový výnos Odráží prostředí nízkých úrokových sazeb Rostoucí objemy úvěrů nedokázaly zvrátit negativní dopad téměř nulových tržních úrokových sazeb Zrychlený růst úvěrů byl převážen poklesem marží Maturující dluhopisy s vyšším výnosem jsou nahrazovány méně profitabilními investicemi Nižší úrokový výnos částečně zmírněn přeceněním vkladů Čistá úroková marže poklesla na 3,31 % Ale zůstala stabilní od 1. čtvrtletí 2015 Čistý úrokový výnos (mil. Kč) -3,0% Čistá úroková marže 3,61% 3,53% 3,31% 1,11% 0,62% 0,13% čistá úroková marže průměrný výnos českého pětiletého dluhopisu za rok 16

17 Čistý výnos z poplatků a provizí Pokračující tlak na výnosy z poplatků Vývoj čistého výnosu z poplatků a provizí je ovlivněn rostoucími preferencemi klientů používat levnější formy služeb a výhodné produkty Na poplatkový výnos z úvěrů měly negativní dopad poplatkové prázdniny v retailových úvěrech, poplatkové výnosy ze správy účtů odráží účty zdarma v rámci programu Za důvěru Profitabilita v oblasti platebních karet negativně ovlivněna EU regulací Solidní růst byl zaznamenán v čistém výnosu z poplatků z obchodování s cennými papíry, a to díky pokračujícímu přesunu zájmu klientů od vkladů k investičním produktům Ve 4. čtvrtletí čistý výnos z poplatků vzrostl mezičtvrtletně o téměř 13 %, způsobeno sezónností v některých položkách (výnosy z obchodování s cennými papíry, správy aktiv a z pojištění) Čistý výnos z poplatků a provizí (mil. Kč) z úvěrů z platebních transakcí z obchodování s cennými papíry ostatní -9,3% Struktura čistých výnosů z poplatků a provizí (mil. Kč) * Zahrnuje poplatky za správu účtu a poplatky za platbu kartou * 17

18 Provozní náklady Mírný nárůst vlivem IT projektů Provozní náklady vzrostly o 1,9 % po pěti letech snižování; stále však pod kontrolou díky iniciativám na optimalizaci nákladů Ostatní administrativní náklady vzrostly meziročně o 4,1 % kvůli rostoucím nákladům na IT projekty spojené s novými digitálními aplikacemi a regulatorikou a díky vyšším platbám do Fondu pojištění vkladů (meziročně o 75 mil. Kč, čímž celkově přesáhly 1 mld. Kč) v souvislosti v přílivem vkladů Personální náklady vzrostly o 2,0 % Odpisy klesly o 5,2 % Hlavní pokles v odpisech IT techniky a kancelářského vybavení Provozní náklady (mil. Kč) 1,9% Struktura provozních nákladů (mil. Kč) personální náklady ostatní administrativní náklady odpisy 18

19 Kapitálová přiměřenost za skupinu Posílila na silných 21,3 % FSČS je velmi dobře kapitálově vybavena, kapitálový poměr Tier 1 vzrostl díky rostoucímu kapitálu Tier 1 meziročně o 2,8 procentního bodu na úroveň 21,2 % Tier 1 kapitál vzrostl meziročně o 18,1 % zejména díky vyššímu nerozdělenému zisku a hlavně díky vydání dodatečného kapitálu Tier 1 (AT1) ve výši 300 mil. EUR ČS vydala AT1 z důvodů optimalizace své kapitálové struktury a zlepšení dlouhodobého eurového financování Celkový kapitálový poměr (Tier 1+Tier 2) je téměř roven kapitálovému poměru Tier 1 z důvodu zanedbatelného objemu Tier 2 kapitálu ČS Finanční skupina, mil. Kč Basel III Basel III Tier I z toho: CET 1 kapitál Dodatečný Tier 1 kapitál Tier 1+2 kapitál Rizikové expozice úvěrového rizika Rizikové expozice tržních rizik Riziková expozice operačního rizika Celková riziková expozice Kapitálová přiměřenost Tier 1 18,4% 21,2% Kapitálová přiměřenost Tier ,5% 21,3% 19

20 Vývoj bilance Poměr úvěrů a vkladů udržel rostoucí trend na 74,6 % Čisté klientské úvěry (mil. Kč) Závazky ke klientům (mil. Kč) 6,5% ,9% Čisté klientské úvěry vzrostly od prosince 2014 o 6,5 % díky úvěrům velkým korporacím, hypotékám fyzickým osobám a díky financování komerčních nemovitostí /detaily na snímcích v úvěrové části prezentace/ Závazky ke klientům vzrostly o 4,9 % meziročně především díky pokračujícímu přílivu vkladů od fyzických osob a korporátních klientů Bez vlivu repo operací by vklady vzrostly ještě rychleji, a to o 5,9 % meziročně 20

21 mld. Kč Klientské vklady FSČS Alternativní vkladové produkty udržely dvouciferný růst Klientské vklady v mateřské bance vzrostly meziročně o 7,5 % Růst byl podpořen zejména vklady fyzických osob (+6,0 % meziročně) a vklady korporátních klientů (+15,8 %). Vklady veřejného sektoru zůstaly beze změny Soustavný příliv klientských aktiv v penzijní společnosti přidal k celkovým objemům meziročně 11,6 % Organický růst rozdělen mezi transformovaný fond a účastnické fondy Domácí a zahraniční podílové fondy meziročně prudce vzrostly o 25,4 % Díky přetrvávající vyšší poptávce klientů po investičních produktech pramenící z prostředí nízkých úrokových sazeb Obhospodařovaná aktiva přidala 10,4 % meziročně Růst byl podpořen hlavně poptávkou jak retailových, tak korporátních klientů Stavební spořitelna zaznamenala další odliv vkladů klientů kvůli jejich přecenění Celkové klientské prostředky (mld. Kč) 886,0 8,3% 959, Správa aktiv Domácí a zahraničí podílové fondy ČSPS SSČS ČS IFRS, mld. Kč Meziroční změna ČS - bankovní vklady 596,1 640,7 7,5% Stavební spořitelna ČS 81,4 74,6-8,3% ČS Penzijní společnost 57,7 64,4 11,6% Dom. a zahraniční podíl. fondy 86,4 108,4 25,4% ČS - správa aktiv 64,3 71,0 10,4% Celkem 886,0 959,1 8,3% 21

22 Úvěrové portfolio FSČS Shrnutí Zrychlený růst portfolia hypoték, nová definice podílu rizikových úvěrů (NPL) podle Evropské bankovní autority (EBA) Hrubé klientské úvěry FSČS meziročně vzrostly o 5,9 % na 548,8 mld. Kč Pokračující silná poptávka po hypotečních úvěrech fyzickým osobám a lehce rostoucí hotovostní úvěry Robustní růst úvěrů velkým podnikům a úvěrů v segmentu komerční nemovitosti Rizikové náklady odrážející silnou výkonnost ekonomiky významně poklesy, a to ze 72 bazických bodů na 48 bazických bodů Významně vyšší výnosy z realizace zajištění v segmentu komerční nemovitosti Nízká nezaměstnanost a vyšší mzdy snížily rizikové náklady soukromých osob proti konci roku 2014 na polovinu Kvalitu úvěrového portfolia a podíl rizikových úvěrů (NPL) na celkových klientských úvěrech ovlivnilo zavedení nové definice NPL podle Evropské bankovní autority (EBA) Negativní vliv má zavedení metodiky NPL podle EBA především na retailové portfolio, čímž celkový podíl NPL dosáhl 4,1 %. Bez tohoto vlivu by se podíl značně zlepšil na 3,5 % Opravné položky zůstaly novou metodikou nedotčeny, krytí rizikových úvěrů proto meziročně pokleslo z 80 % na 73 %. Bez vlivu metodiky EBA by vzrostlo na 85,4 % Celkové kryti rizikových úvěrů (včetně zajištění) kleslo na 104,5 % (bez vlivu EBA by vzrostlo na 119,6 %) Pozn.: Hlavní vliv na NPL podle EBA má změna z produktového na klientský pohled 22

23 Úvěrové portfolio FSČS Úvěry FSČS meziročně vzrostly o 5,9 % FSČS úvěrové portfolio (brutto) Úvěrové portfolio podle členů FSČS, k 31. prosinci 2015 v mil. Kč, IFRS 31/12/ /12/2015 Meziroční změna Stavební spořitelna 6.3% Leasing 2.6% Factoring 0.9% Ostatní 0.2% I. Pouze ČS banka 482, , % II.1. Stavební spořitelna ČS 36,442 35, % II.2. Leasing (sal, EL) 13,711 14, % II.3. Factoring ČS 2,134 4, % II.4. Ostatní dceřiné společnosti 2,431 1, % III. Konsolidační položky -18,563-17, % Celkové úvěry klientům (konsolidováno) 518, , % Banka ČS dominuje úvěrovému portfoliu FSČS Banka 90.1% Silný hospodářský růst v podnikatelské sféře a kladný sentiment na trhu s bydlením zrychlily růst úvěrů v ČS bance a leasingových společnostech Nárůst ve Factoringu ČS částečně způsoben metodickou změnou ve formátu vykazování (v září 2015) Úvěrové portfolio ve Stavební spořitelně ČS meziročně kleslo o 2,9 %, ale ve srovnání se 3. čtvrtletním 2015 se již zlepšilo 23

24 v mld. Kč Úvěrové portfolio banky Celkový meziroční růst o 5,8 % díky retailovým a korporátním obchodům Vývoj úvěrového portfolia ČS Klientské úvěry banky podle segmentů, k 31. prosinci ,1 263,7 275,9 284,0 179,5 185,4 6,0% ,2% ,7% ,3 197,0 198,0 207,6 1,9% ,8% 2015 Retailové úvěry Korporátní úvěry Meziroční růst celkových úvěrů 30% 20% 10% 0% Hypotéky vč. korporátních 44,2% Ostatní 2,7% Velké podniky 8,5% SME 32,2% Spotřeb. úvěry, kredit. karty, kontokorenty, am. hypotéky 12,5% Úvěry retailovým klientům vzrostly v meziročním srovnání o 6,4 % Růst tažen hypotečními úvěry fyzickým osobám (+11,8 %), podpořen historicky nejnižšími úrokovými sazbami, rostoucími reálnými mzdami a pokračující silnou poptávkou Korporátní úvěry meziročně narostly o 4,8 % Růst tažen úvěry velkým korporátním klientům v automobilovém průmyslu, v sektoru energetiky a úvěry na nemovitosti (financování existujících projektů kancelářských prostor a nákupních středisek) 24

25 v mld. Kč v mld. Kč Úvěrové portfolio banky Rostoucí hypotéky s vynikající kvalitou posilují celkový rizikový profil Vývoj hypoték fyzickým osobám Vývoj spotřebitelských úvěrů* ,6 139,2 8,6% 9,1% ,1 11,5% ,2 7,8% ,8 11,8% % 15% 5% -5% ,4 72,5 69,7 66,2 63,8-6,3% -6,3% -3,8% -5,1% -3,7% % 40% 20% 0% -20% Hypoteční úvěry FO Meziroční růst Hypotéky fyzickým osobám vzrostly na 186,8 mld. Kč (meziročně +11,8 %) Zdravý růst objemů s nízkými rizikovými náklady pokračuje, lehký nárůst ve velikosti úvěrů, průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV) a poměr dluhu k příjmům (DBR) beze změny Celkové portfolio: průměrná výše úvěru k hodnotě nemovitosti na komfortních 64,6 % Spotřebitelské úvěry Meziroční růst Spotřebitelské úvěry* na úrovni 63,8 mld. Kč (-3,7 % meziročně) Zrychlený růst prodeje nových hotovostních úvěrů ve 4. čtvrtletí 2015 lehce zvýšil stav objemu zůstatků ve srovnání s prosincem 2014 Pokles v kontokorentech a kreditních kartách částečně nahrazen konsolidací úvěrů *Spotřebitelské úvěry zahrnují hotovostní úvěry, americké hypotéky, kreditní karty a kontokorenty. Sociální úvěry jsou vyjmuty. 25

26 v bazických bodech Kvalita úvěrového portfolia FSČS Prudký pokles rizikových nákladů 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Podíl rizikových úvěrů (NPL) a krytí NPL opravnými položkami 70% 72% 5,3% 5,2% 4,6% 4,4% 4,1% NPLs za FSČS 78% 80% % 2015 Rizikové opravné položky / NPLs Podíl rizikových úvěrů navzdory negativnímu efektu NPL podle EBA dále poklesl na 4,1 % Bez vlivu dopadu definice podle EBA by podíl NPL dosáhl pouze 3,5 % Krytí opravnými položkami na dostatečných 73 % Celkové krytí (opravné položky a zajištění) na komfortních 104,5 % 80% 60% 40% 20% 0% Vývoj rizikových nákladů klientských úvěrů ,5% -33,4% -11,0% 6,7% -32,9% Rizikové náklady Meziroční změna 300% 200% 100% 0% -100% Anualizované rizikové náklady* skupiny ČS poklesly na 48 bazických bodů Výrazný pokles rizikových nákladů zaznamenán napříč všemi retailovými sub-segmenty Pozitivní vývoj v segmentu velkých podniků (zlepšení ratingů a úspěšnější vymáhání) * Od roku 2013 upraveno pouze na rozvahové rizikové náklady 26

27 Obsah prezentace Česká spořitelna Analýza finanční výkonnosti Makroekonomický vývoj Ekonomické trendy v detailu Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly České spořitelny Přílohy 27

28 Makroekonomický vývoj Velmi silný růst HDP v roce 2015 Meziroční růst reálného HDP Složky HDP 4.3% Růst spotřeby domácností 2.0% 2.4% 3.1% Růst tvorby fixního kapitálu 8,4% 3,0% 3,4% 2,0% 1,5% 0,7% 2,8% 2,6% -0.5% e 2017e Růst českého HDP v roce 2015 zrychlil díky pozitivním příspěvkům jak domácí, tak i zahraniční poptávky Značné zvýšení čerpání evropských dotací z programového období (s vypršením platnosti na konci roku 2015) bylo jedním z klíčových faktorů stojícím za růstem HDP v roce 2015 Domácí poptávka byla také ovlivněna posílením trhu práce a pozitivní náladou domácností; na zahraniční poptávku působilo oživení v eurozóně a nízká cena ropy -2,7% -0,4% e 2016e 2017e Růst spotřeby domácností se v roce 2015 oproti roku 2014 zdvojnásobil a očekává se, že zůstane relativně stabilní i v následujících dvou letech Loňský mimořádný příspěvek fixních investic z prostředků EU bude v roce 2016 slábnout Zpracovatelský sektor, do značné míry podpořen pokračující expanzí v automobilovém průmyslu, zůstal nejvýznamnějším pozitivním přispěvatelem růstu HDP na straně nabídky (+2,1 procentního bodu ve 3. čtvrtletí 2015) 28

29 Makroekonomický vývoj Index spotřebitelských cen ke konci roku 2015 blíže k nulové hranici Nezaměstnanost a inflace Veřejný dluh a státní rozpočet 6,7% 5,8% Míra nezaměstnanosti (konec období) Inflace spotřebitelských cen (průměr) 45,2% Veřejný dluh (podíl HDP) Státní rozpočet (podíl HDP) 42,7% 41,2% 40,0% 39,6% 4,5% 4,5% 4,4% 1,4% 0,3% 0,3% 1,1% 2,3% e 2017e Průměrný růst indexu spotřebitelských cen (CPI) v roce 2015 blíže k nulové hranici (v prosinci meziročně 0,1%), a to kvůli prudkému poklesu cen pohonných hmot a nízké inflaci v eurozóně V roce 2016 očekáváme postupné zvyšování inflace CPI tím, jak se domácí poptávka a vyšší mzdy promítnou do cen Značný pokles všeobecné míry nezaměstnanosti (ILO) na 4,5 % v posledním čtvrtletí 2015 pomohlo zvýšení růstu soukromé spotřeby -1,3% -1,9% -1,4% -1,3% -1,2% e 2016e 2017e Silný růst české ekonomiky v roce 2015 pozitivně ovlivnil schodek státního rozpočtu české vlády, který skončil přibližně ve výši 63 mld. Kč. Očekávaný schodek státního rozpočtu je 1,4 % HDP Díky příznivému vývoji české ekonomiky předpokládáme další snížení podílu veřejného dluhu k nominálnímu HDP 29

30 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Makroekonomický vývoj Tlak na pokles výnosů českých státních dluhopisů očekáván nejméně do konce roku 2016 ČNB prodloužila svůj kurzový závazek (EUR/CZK nad 27), který neopustí dříve než v roce ČNB také vyhodnocuje možnost snížení úrokových sazeb do záporných hodnot Oslabení domácího i zahraničního indexu spotřebitelských cen v průběhu 4. čtvrtletí 2015 stlačilo výnos českých státních desetiletých dluhopisů ke konci prosince na 0,53 % Vedle velmi nízkého indexu spotřebitelských cen a přebytečné likvidity v rámci českého bankovního sektoru (dále posílené kurzovými intervencemi ČNB) se tlak na výnosy českých státních dluhopisů zintenzivnil také kvůli silnějšímu zájmu investorů o české dluhopisy, klesajícím úrokovým sazbám a výnosům v zahraničí Spolu s nízkými inflačními tlaky v eurozóně a kurzovým závazkem zůstanou v České republice výnosy českých státních dluhopisů v období 2016 a 2017 na nízké úrovni Vývoj devizových rezerv ČNB (% podíl HDP) Srovnání výnosů z 10-ti letých státních dluhopisů 12/2015-0,2% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% 1,4% Švédsko Dánsko Finsko Rakousko EFSF* Slovensko Nizozemí Německo Česká rep. Švýcarsko * Evropský nástroj finanční stability 30

31 Obsah prezentace Česká spořitelna Analýza finanční výkonnosti Makroekonomický vývoj Ekonomické trendy v detailu Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly České spořitelny Přílohy 31

32 Český bankovní trh Dostatečně kapitalizovaný a odolný Kapitálová přiměřenost českých bank* (v %) Podíl rizikových úvěrů (v %) ,5 17,1 3. čtvrtletí čtvrtletí ,5 3. čtvrtletí 2014 Český bankovní sektor je dostatečně odolný vůči potenciálním nepříznivým šokům díky vysoké kapitálové přiměřenosti bank (kapitálový poměr Tier 1 v září 2015 ve výši 17,3 %) a robustní ziskovosti Tento fakt byl potvrzen zátěžovým testem ČNB (listopad 2015) Dynamika růstu úvěrů na bydlení a úvěrů nefinančním korporacím podnítila ČNB zavést kladnou sazbu proticyklické kapitálové rezervy ve výši 0,5 % s účinností od ledna ,2 3. čtvrtletí ,8 15,5 3. čtvrtletí 2014 Velké banky Střední banky Malé banky T1 kapitálový poměr * V souladu se segmentací ČNB Celkový kapitálový poměr 3. čtvrtletí ,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 5,1 4,4 Celkem 6,7 5,7 Nefinanční korporace Rezidenti 4,7 4,1 Domácnosti 31/12/ /12/ ,1 16,6 Nerezidenti Podíl rizikových úvěrů u rezidentů se zlepšující se ekonomickou situací dále klesal Vysoký podíl rizikových úvěrů u nerezidentů se soustřeďuje do segmentu nekomerčního úvěrování 32

33 Český bankovní trh Pokračující růst úvěrů a vkladů Úvěry domácnostem a firmám (meziroční růst) Vklady domácností a firem (meziroční růst) Korporátní úvěry Retailové úvěry Korporátní vklady Retailové vklady 10,8% 13,4% 4,4% 2,9% 6,7% 7,0% 7,6% 4,8% 5,3% 10,0% 10,6% 5,7% 5,3% 5,8% 5,8% 9,9% Ke konci roku 2015 činil meziroční růst celkových úvěrů téměř 6 %, a to díky úvěrům na bydlení a korporátním úvěrům. Spotřebitelské úvěry rostly díky zahrnutí CETELEMu do bankovních statistik k červnu 2015 ČS v roce 2016 očekává průměrný růst klientských úvěrů kolem 5 %. Retailové úvěry si zachovají dynamiku roku 2015, úvěry na bydlení vzrostou meziročně o 5 %. U korporátních úvěrů se očekává růst kolem 7 % Celkové vklady vzrostly ke konci roku 2015 meziročně o 2 %. Vysoký růst retailových a korporátních vkladů byl kompenzován silným poklesem vkladů veřejného sektoru ČS v roce 2016 očekává růst celkových vkladů v průměru o 5 % 33

34 Český bankovní trh Kolem 90 % úvěrů a vkladů je denominováno v Kč Klientské úvěry ( 2015) Klientské vklady ( 2015) 0,1% 9,4% 2,9% 7,5% 31,7% 58,8% 23,7% 65,9% Retailové úvěry v domácí měně Korporátní úvěry v domácí měně Retailové vklady v domácí měně Korporátní vklady v domácí měně Retailové úvěry v cizí měně Korporátní úvěry v cizí měně Retailové vklady v cizí měně Korporátní vklady v cizí měně 34

35 Bankovní trh Tržní podíly ČS ( 2015) Aktiva Pasiva 26% 26% 26% 25% 25% 23% 23% 23% 23% 23% 18% 19% 18% 19% 18% 19% 19% 18% 19% 19% 11% 12% 12% 12% 12% 14 březen 15 červen 15 září březen 15 červen 15 září Aktiva celkem Retailové úvěry Korporátní úvěry Retailové vklady Korporátní vklady První pozice na trhu: Úvěry celkem (tržní podíl 19 %) Počet klientů (4,8 mil.) Hypotéky celkem (tržní podíl 27 %) Spotřebitelské úvěry a úvěry z kreditních karet (tržní podíl 30 %) Druhá pozice na trhu: Aktiva celkem (tržní podíl 19 %) První pozice na trhu: Celkové vklady (tržní podíl 20 %) 25 % v retailových vkladech, 12 % v korporátních vkladech Druhá pozice na trhu podílových fondů s tržním podílem 26 % 35

36 Ocenění od prestižních institucí Česká spořitelna získala ocenění Banka roku 2015 od společnosti Fincentrum. Stalo se tak již po šesté a ČS je vůbec nejčastějším výhercem této kategorie. Po dvanácté v řadě pak vyhrála titul Nejdůvěryhodnější banka roku udílený na základě hlasování široké veřejnosti. Penzijní společnost České spořitelny vyhrála ocenění Penzijní společnost roku 2015 Česká spořitelna byla zvolena jako vůbec první výherce ceny Zelená banka na základě průzkumu GEEN Zelená banka, pořádané servery a Česká spořitelna získala titul Firma roku 2015: Rovné příležitosti. Soutěž vyhlásila nezisková organizace Gender Studies. V letošním roce porota zdůraznila podporu pro kariérní růst žen a udělila ČS první cenu za úsilí v této oblasti Česká spořitelna získala v roce 2015 nově udělovanou cenu od Zlaté koruny za sociální odpovědnost podniků. Vítěz byl stanoven na základě exkluzivního průzkumu, který zadala Zlatá Koruna společnosti Ipsos SERVIS 24 Mobilní banka získala cenu Mobilní aplikace roku 2015 Třetí místo v kategorii klientský servis a první v kategorii bankovních aplikace Česká spořitelna získala titul Nejlepší vydavatel karet za rok 2015 ve třetím ročníku cen Visa Awards Obhájili jsme tak prvenství v této kategorii z roku

37 Obsah prezentace Česká spořitelna Analýza finanční výkonnosti Makroekonomický vývoj Ekonomické trendy v detailu Bankovní trh Vývoj bankovního trhu Tržní podíly České spořitelny Přílohy 37

38 Struktura úvěrového portfolia FSČS (brutto úvěry) Klientské úvěry FSČS mil. Kč, dle IFRS Změna od Objem Podíl Objem Podíl Objem Podíl Retailové portfolio ,8% ,1% ,4% Kontokorenty FO ,0% ,8% ,4% Kreditní karty FO ,8% ,6% ,1% Spotřebitelské úvěry ,0% ,5% 241 0,5% Sociální úvěry ,2% 952 0,2% ,8% Americké hypotéky ,0% ,7% ,8% Hypotéční úvěry FO ,3% ,0% ,8% Malé podniky ,7% ,4% 752 1,9% Municipality ,9% ,9% 513 5,3% Korporátní portfolio ,2% ,8% ,8% Velké podniky ,8% ,9% ,2% Malé a střední podniky ,8% ,5% -11 0,0% Nemovitostní úvěry ,0% ,0% ,2% ALM/Ostatní ,5% ,4% ,2% Banka: úvěry klientům ,0% ,9% ,8% Dceřiné společnosti ,6% ,2% ,6% Konsolidační položky ,6% ,1% ,4% Skupina: úvěry klientům ,0% ,0% ,9% 38

39 Ratingy České spořitelny Stav k 31. prosinci 2015 Poslední Ratingová agentura Dlouhodobý Krátkodobý Životaschopnost Podpora Výhled rating rating změny Fitch A- F2 a- 2 stabilní Moody's A2 Prime - 1 stabilní Standard & Poor's A- A-2 negativní Poslední ratingové akce Ratingová agentura Standard & Poor s potvrdila 9. června 2015 všechny ratingy ČS Fitch snížila 20. května 2015 dlouhodobý a krátkodobý rating ČS po snížení ratingu mateřské společnosti Erste v souvislosti s odebráním státní podpory Moody s revidovala 17. března 2015 výhled dlouhodobého ratingu ČS z negativního na stabilní 39

40 Makroekonomické údaje Historická makroekonomická data a výhledy vývoje e 2017e Obyvatelstvo (průměr, mil.) HDP per capita (tis. Eur) Růst reálného HDP Inflace spotřebitelských cen (průměr) Míra nezaměstnanosti (konec období) Běžný účet (podíl HDP) Státní rozpočet (podíl HDP) Veřejný dluh (podíl HDP) Krátkobová úroková sazba (3 měsíce, konec období) Kurz Kč/EUR (konec období)

41 Finanční výkazy čtvrtletní vývoj (mil. Kč) Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q/Q % Čistý úrokový výnos ,9% Čistý výnos z poplatků a provizí ,8% Výnosy z dividend ,0% Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou ,1% Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem ,6% Všeobecné administrativní náklady ,8% Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů ,1% Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů ,2% Ostatní provozní výsledek ,2% Zisk před zdaněním z pokračujících činností ,9% Daň z příjmu ,8% Zisk po zdanění z pokračujících činností ,1% Čistý zisk za účetní období náležející nekontrolním podílům náležející vlastníkům mateřské společnosti ,2% Provozní výnosy ,0% Provozní náklady ,8% Provozní výsledek ,6% 41

42 Segmentové finanční výkazy Segment Česká republika - výkaz zisků a ztrát (mil. EUR) Změna Čistý úrokový výnos 924,0 911,2-1,4% Čistý výnos z poplatků a provizí 410,6 375,8-8,5% Výnosy z dividend 1,8 2,5 na Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 83,1 103,5 24,6% Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 29,9 26,8-10,2% Všeobecné administrativní náklady -662,2-681,2 2,9% Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů 5,3 16,5 209,6% Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů -135,4-97,1-28,3% Ostatní provozní výsledek -21,9-37,3 70,3% Zisk před zdaněním z pokračujících činností 635,1 620,7-2,3% Daň z příjmu -124,1-124,9 0,7% Zisk po zdanění z pokračujících činností 511,1 495,8-3,0% Čistý zisk za účetní období 511,1 495,8-3,0% náležející nekontrolním podílům 4,9 5,3 8,5% náležející vlastníkům mateřské společnosti 506,2 490,6-3,1% Provozní výnosy 1 449, ,9-2,0% Provozní náklady -662,2-681,2 2,9% Provozní výsledek 787,1 738,7-6,2% Poměr nákladů vůči výnosům 45,7% 48,0% Návratnost kapitálu 35,8% 34,5% 42

43 Segmentové finanční výkazy čtvrtletní vývoj Segment Česká republika - výkaz zisků a ztrát (mil. EUR) Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Čistý úrokový výnos 231,1 222,9 228,0 231,6 228,6 Čistý výnos z poplatků a provizí 110,6 91,3 94,7 89,2 100,6 Výnosy z dividend 0,0 0,0 2,1 0,4 0,1 Čistý zisk z obchodních operací a aktiv oceňovaných reálnou hodnotou 20,5 43,1 9,1 29,6 21,7 Výnosy z pronájmu investic do nemovitostí a ostatní operativní pronájem 7,3 6,9 7,6 6,7 5,6 Všeobecné administrativní náklady ,0-170,2-168,2-182,8 Čistý zisk z finančních aktiv a závazků nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo výnosů 0,3 0,3 4,9 6,6 4,7 Čisté ztráty ze znehodnocení finančních aktiv nevykázaných v reálné hodnotě proti účtům nákladů nebo -30,0-31,3-19,2-18,3-28,2 Ostatní provozní výsledek -11,6-19,4-1,7-11,1-5,2 Zisk před zdaněním z pokračujících činností 160,5 153,8 155,3 166,5 145,1 Daň z příjmu -32,0-28,6-29,1-31,9-35,2 Zisk po zdanění z pokračujících činností 128,4 125,2 126,2 134,6 109,9 Čistý zisk za účetní období 128,4 125,2 126,2 134,6 109,9 náležející nekontrolním podílům 1,1 1,1 1,3 1,5 1,4 náležející vlastníkům mateřské společnosti 127,4 124,0 124,9 133,1 108,5 Provozní výnosy 369,6 364,2 341,5 357,5 356,6 Provozní náklady ,0-170,2-168,2-182,8 Provozní výsledek 201,8 204,2 171,3 189,4 173,8 Poměr nákladů vůči výnosům 45,4% 43,9% 49,8% 47,0% 51,3% Návratnost kapitálu 37,1% 36,4% 36,1% 36,5% 29,2% 43

44 Vztahy k investorům kontakty Česká spořitelna Miloš Novák Tel: Eva Čulíková Tel: Josef Boček Tel: Skupina Erste Thomas Sommerauer, Vztahy k investorům Tel: Peter Makray, Vztahy k investorům Tel:

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2016 (neauditované, IFRS) 4. listopadu 2016 Zrychlující růst úvěrů s vynikající kvalitou podpořen pozitivním makroekonomickým sentimentem 1-15

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2016 (neauditované, IFRS) 5. srpna 2016 Velmi dobré finanční výsledky podpořeny zrychlujícím se růstem úvěrů, výbornou kvalitou úvěrů a jednorázovými

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) 3. listopadu 2017 Úspěšný obchodní vývoj a přetrvávající zlepšování kvality úvěrového portfolia Souhrnný přehled Silná

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2015 (neauditované, IFRS) 7. srpna 2015 Zrychlující růst české ekonomiky a silná důvěra spotřebitelů vede k růstu obchodů v klíčových segmentech

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2017 (neauditované, IFRS) 5. května 2017 Silné 1. čtvrtletí 2017 podpořeno růstem úvěrů a zlepšením kvality úvěrového portfolia Souhrnný přehled

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2017 (neauditované, IFRS) 4. srpna 2017 Výsledky za 1. pololetí 2017 odráží silný růst úvěrů a nadále se zlepšující kvalitu úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2014 30. října 2014 Stabilní provozní výkonnost, zdravý růst úvěrů a silná kapitalizace 01.01.10 01.05.10 01.09.10 01.01.11 01.05.11

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za tři čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za tři čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za tři čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 6. listopadu 2015 Čistý zisk zůstal stabilní, podpořen silným růstem úvěrů a nižšími rizikovými náklady 1-14 2-14

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2018 (neauditované, IFRS) 4. května 2018 Rostoucí provozní výnosy založené na obratu ve vývoji čistého úrokového výnosu a pokračujícím růstu úvěrů.

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 30. dubna 2014 Silný provozní výsledek podpořený růstem obchodu v hlavních segmentech 1 leden 08 červenec 08 leden 09 červenec

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky za rok 2017 (neauditované, IFRS) 28. února 2018 Zlepšení čistého úrokového výnosu, silný růst úvěrů a nízké rizikové náklady Souhrnný přehled Silná česká ekonomika

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky rok 2016 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna - Konsolidované výsledky rok 2016 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna - Konsolidované výsledky rok 2016 (neauditované, IFRS) 28. února 2017 Vynikající rok 2016 podpořen silným růstem úvěrů a jednorázovými vlivy 12/2014 06/2015 12/2015 06/2016 12/2016 Souhrnný

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů

Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Tisková zpráva Praha, 26. února 2016 Česká spořitelna: Čistý konsolidovaný zisk za rok 2015 dosáhl 14,3 mld. Kč, odráží silný růst úvěrů Česká spořitelna vykázala za rok 2015 neauditovaný konsolidovaný

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR

Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Tisková zpráva 4. srpna 2017 Erste Group vykázala za 1. pololetí roku 2017 čistý zisk ve výši 624,7 milionů EUR Dnes opět zveřejňujeme pozitivní výsledky a to za prvních šest měsíců roku 2017: objem řádně

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1

ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Praha, 6. srpna 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 5,919 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 5,919 mld. Kč (+7 % meziročně) Čistý zisk udržitelný: 5,631 mld. Kč

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za rok 2014 (předběžné, neauditované, IFRS) 27. února 2015 Provozní výsledek v roce 2014 lehce vzrostl navzdory náročné situaci na trhu Souhrnný přehled Slušný

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016

Česká spořitelna. Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS. Březen 2016 Česká spořitelna Všeobecná prezentace o finanční skupině ČS Březen 2016 Obsah Vývoj České spořitelny Historie Současná pozice na trhu Skupina Erste Nabídka produktů skupiny ČS Drobní klienti Firmy a podnikatelé

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí srpna 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1. pololetí 2004 17. srpna 2004 Obsah Hlavní fakta za 1. pololetí 2004 3 Hospodářské výsledky za 1. pololetí 2004 6 Úvěry klientům v 1. pololetí

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2012 (podle IFRS, neauditované) 30. dubna 2012, Praha Vynikající provozní zisk Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je strukturálně

Více

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 2. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "2. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Silná výkonnost navzdory obtížným tržním podmínkám Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Česká ekonomika je

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Skvělé finanční výsledky Provozní zisk meziročně stoupl o 3 % Provozní

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila dynamický nárůst úvěrování ve všech segmentech a pokračující trend zvyšování počtu klientů Čistý zisk vzrostl meziročně o 2,4 % KB nadále vylepšovala svoji nabídku služeb pro kompletní

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 28 Vydána dne 3. srpna 28 Na Příkopě 858/2 111 21 Praha 1 , IČ 64948242, sídlem Na Příkopě 2, Praha 1 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto Pololetní zprávu

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2013 Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 213 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka I.7 VI.7 XI.7 IV.8 IX.8 II.9 VII.9 XII.9 V.1 X.1 III.11 VIII.11 I.12 VI.12 XI.12 IV.13 Q2- Q4-

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne

TISKOVÁ ZPRÁVA. V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 21. 3. 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Čistý zisk Skupiny v r. 2004: 6,8 mld.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované) 29. července 2011, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2011 (podle IFRS, neauditované), Praha Pavel Kysilka Současné tržní prostředí Aktuální makroekonomický vývoj Česká ekonomika je tažena růstem exportu

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q května 2004 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1Q 2004 10. května 2004 Obsah Hlavní fakta za 1Q 2004 3 Hospodářské výsledky za 1Q 2004 6 Úvěry klientům v 1Q 2004 23 Přílohy 33 2 Hlavní fakta

Více

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny meziročně poklesl o téměř 6 % navzdory nadprůměrnému růstu obchodů

Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny meziročně poklesl o téměř 6 % navzdory nadprůměrnému růstu obchodů Tisková zpráva Praha, 7. srpna 2015 Konsolidovaný čistý zisk České spořitelny meziročně poklesl o téměř 6 % navzdory nadprůměrnému růstu obchodů Česká spořitelna vykázala za první pololetí 2015 neauditovaný

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první čtvrtletí roku 2011 čistý zisk 3 376 milionů Kč Praha, 5. května 2011 Skupina Komerční banky vykázala za první tři měsíce roku 2011 čistý zisk ve výši 3 376 milionů

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.:

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/ Praha 1 Nové Město tel.: V Praze dne 23. 11. 2006 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB vykázala za 9 měsíců 2006 zisk ve výši 8,1 miliardy Kč 1 Čistý zisk bez jednorázových vlivů vzrostl o 11 % Konsolidovaný čistý zisk rozdělitelný akcionářům

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované)

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2008 (podle IFRS, neauditované) ERSTE GROUP Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 28 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Přesvědčivé finanční výsledky Návratnost kapitálu se zvýšila

Více

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006

Pololetní zpráva Raiffeisenbank a.s. za první pololetí roku 2006 Pololetní zpráva za první pololetí roku 2006 Komentář k výsledkům k 30.6.2006 v prvním pololetí zaznamenala rekordní hospodářské výsledky výrazný nárůst zisku a růst aktiv způsobený především pozitivním

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Praha, 10. listopad 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2010 ČISTÝ ZISK 10,249 MLD. KČ 1 Výsledky za tři čtvrtletí ve zkratce: Čistý zisk - vykázaný 10,249 mld. Kč +12 % Čistý zisk - udržitelný

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka zrychlila v roce 2015 růst úvěrování Čistý zisk zůstal téměř stabilní i přes tlak na marže Počet klientů KB se zvýšil o více než 21 000 na 1 647 000 Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 *

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDKŮ ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 * Tisková zpráva Praha, 31. července 2014 Česká spořitelna: Stabilní provozní zisk a oživená poptávka domácností i firem po úvěrech, čistý zisk poklesl o 4,6 % na 7,78 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Silný růst úvěrování, vkladů klientů a aktiv ve správě ve všech klientských segmentech Stabilní čistý zisk, ovlivněn jednorázovými položkami Objem úvěrů poskytnutých zákazníkům Skupiny KB narostl o 9,9

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více