ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching"

Transkript

1 ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel : [Nový povinný indukční program pro začínající učitele v Izraeli: jak jej vnímají začínající učitelé v pěti typech škol] / perception of inductees in five study tracks / Rivka Lazovsky, Rivka Reichenberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [53]-70. Speciální indukční program pro začínající učitele byl schválen izraelskou vládou a vstoupil v platnost v r Má tři složky - profesní rozvoj, dovednosti a vědomosti a socializaci ve školním kontextu a prostředí. Historie vývoje indukčního programu, srovnání s ostatními zeměmi. Jak je program vnímán začínajícími učiteli samotnými - výzkum na vzorku 144 respondentů z různých typů škol. Role uvádějícího učitele a role workshopu s ostatními začínajícími učiteli. Srovnávací tabulky. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; přijímání učitelů ; pracovní podmínky učitelů ; pomoc ; tvůrčí dílna ; pracovní integrace ; Izrael Professional development and the beginning teacher : [Profesní rozvoj a začínající učitelé: problém autonomie učitele a školních zvyklostí při zpětném rozboru výkonu] / issues of teacher autonomy and institutional conformity in the performance review process / Sue Dymoke, Jennifer K. Harrison -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [71]-92. Článek zaměřen na zařazení začínajícího učitele do kontextu školy a požadavek, aby během prvního roku zodpovídal - sám za sebe i v rámci kolektivu - za zlepšování 1

2 svých dovedností a profesních znalostí. Rozhovory autorek se začínajícími učiteli po dvou letech výuky, s manažery výkonu (kontrolují začínající učitele) a profesionálními tutory (v roli uvádějících učitelů). Poznatky z rozhovorů a ukázky otázek pro zmíněné skupiny. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; tutor ; pracovní podmínky učitelů ; hodnocení ; výkon ; interview ; pracovní integrace ; Velká Británie Učitel, pedagogicko - psychologická poradna a žáci se specifickými poruchami učení In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s Každým rokem se zvyšuje počet žáků s poměrně výraznými obtížemi v učení nebo problémy v chování. Rodiny a školy potom hledají pomoc v pedagogicko - psychologických poradnách. Článek by měl pomoci orientovat se v dané problematice hlavně mladým začínajícím učitelům, kteří jsou nezřídka nuceni řešit tyto problémy už krátce po nástupu do praxe. žák ; porucha učení ; porucha chování ; vzdělávání ; pedagogicko-psychologická poradna ; začínající učitel ; spolupráce ve výchově ; základní škola ; první stupeň Concours : [Konkurs: úroveň stoupá!] / le niveau monte! / Maryline Baumard -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je úroveň vzdělávání budoucích francouzských učitelů. Výsledky konkursů, kterých se tito uchazeči o místo pedagoga musí zúčastnit, ukazují, že odborná připravenost adeptů vzrůstá, i když někdy projevují překvapivé neznalosti ve všeobecném vzdělání (např. v pravopisu). Autorka článku uvádí několik názorů členů zkušebních komisí na tyto mladé lidi. Zkušení pedagogové je většinou hodnotí kladně, jsou přesvědčeni, že důležitá pro ně bude praxe ve školství. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; znalost ; názor ; přijímání učitelů ; kvalita vzdělání ; Francie Scientifiques : [Přírodní vědy: porotci si stěžují na hyperspecializaci] / les jurys déplorent une hyperspécialisation / Julie Chupin -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s

3 Hodnocení výsledků konkursů pro nastávající učitele přírodních věd a matematiky je z větší části kladné, členové porot si však stěžují na příliš vysokou specializaci kandidátů, kterou většinou nebudou moci ve škole uplatnit. Snaha naučit se z daného oboru (nebo jeho vymezené části) co nejvíce nese s sebou často nedostatky ve všeobecném vzdělání. Učitel by se měl v prvé řadě umět orientovat v celé šíři dané problematiky a být schopen odpovědět na otázky žáků. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; specializace ; přírodní vědy ; matematika ; kvalita vzdělání ; přijímání učitelů Des jeunes enseignants de mieux en mieux formés / [Mladí učitelé se stále lepší a lepší přípravou] / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Ve francouzských univerzitních institutech pro vzdělávání učitelů (Institut universitaire de formation des maîtres - IUFM) působí od jejich vzniku v r učitelé (tutoři), jejichž úkolem je naučit začínající učitele, jak mají vystupovat ve třídě, jak se chovat k žákům a co v průběhu výuky nesmí ujít jejich pozornosti. Tyto dovednosti by měli studenti učitelství získat v průběhu jednoho roku. Podle dosavadních zkušeností se systém osvědčil, i když existence tutorů není jednoduchá, protože vysoké školy na ně většinou nemají odpovídající finanční fondy. začínající učitel ; vztah učitel-žák ; praxe ; tutor ; tutorský systém ; vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; univerzita ; pedagogická dovednost ; Francie Možnosti popularizácie a osvety matematickej kultúry In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN X [SK] -- Roč. 14, č. 1 (2006), s Podnět pro zefektivnění popularizace a osvěty matematické kultury na základní a střední škole. Základní cíle popularizace při vyučování matematiky. Formy a metody práce k uskutečnění těchto cílů. Několik rozumných zásad a realizovatelných předsevzetí pro začínající učitele matematiky. matematika ; výuka ; popularizace ; pedagogická dovednost ; začínající učitel ; cíl výuky ; základní škola ; střední škola ; didaktický převod Několik myšlenek k syndromu učitelského vyhoření / [Several remarks to teacher burnout syndrome] / Alžběta Peutelschmiedová -- čeština In: Efeta - otvor sa : časopis pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcu pomáhať -- [SK] -- Roč. 16, č. 1 (2006), s

4 Poznámky zkušené pedagožky k často uváděným příčinám rozvoje syndromu vyhoření. Zobecnění vlastních zkušeností, rady začínajícím učitelům, na co se ve své práci připravit a jak se nenechat odradit. syndrom vyhoření ; přetěžování ; únava ; učitel ; pedagogická zkušenost ; pomoc ; začínající učitel Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN [CZ] - - Roč. 56, č. 1 (2006), s Stať pojednává o tzv. studentském portfoliu a jeho významu pro pregraduální učitelské vzdělávání. Zaměření na skupinu začínajících studentů učitelství, pro něž je studentské portfolio nástrojem reflexe. Data získaná analýzou portfolií dávají odpovědi na otázky, kdo jsou začínající studenti učitelství, jak prožívají profesionalizační start, o čem dnes v časovém výhledu uvažují. Téma je dílčím pokusem o inovaci učitelského vzdělávání z pozice vzdělávaného jedince. vzdělávání učitelů ; student učitelství ; pedagogický výzkum ; začínající učitel ; sebehodnocení ; portfolio Končí čas kuchařek? : [Is the time of cookery books running out?: approaches to learning to be a teacher] / o přístupech, jak se učit být učitelem v praxi / Hana Kasíková -- čeština In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2005/2006), s Čemu by se měli naučit budoucí učitelé během studia na pedagogické fakultě a co a jakým způsobem by mělo být rozvíjeno po jejich nástupu do praxe. Dva přístupy k dalšímu rozvoji začínajících učitelů: přebírání hotových zkušeností a osvědčených praktik zkušenějších kolegů nebo reflexe vlastní práce a její konfrontace s vědeckými poznatky o výuce a učení. Možnosti vzájemného doplňování obou přístupů. vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; pedagogická zkušenost ; pedagogická dovednost ; sebehodnocení Plat: ředitel rozhoduje o jedné koruně z deseti / [Salary: headmaster decides about just one crown out of ten] / Martin Hyška -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 19, č. 120 (24.V.) (2006), s. 1 přílohy Moderní kariéra. Srovnání současného příjmu začínajícího učitele a učitele s dvacetiletou praxí na základní škole, střední škole a vysoké škole (platový tarif, příplatky, odměny). 4

5 učitel ; začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; příjem ; průměrný příjem ; mzdový index ; komparace Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů / [Investigation of ICT and multimedia teaching in preparation of future teachers] / Jindra Lisalová -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s Výsledek výzkumu (z r. 2005) o rozsahu vzdělávání budoucích učitelů ve výpočetní technice ve vybraných zemí EU a na pedagogických fakultách v ČR. Rozdělení zkoumaných osob podle studijních oborů. Přehled multimediálních programů, které učitelé používají ve výuce. Potřebnost a na druhé straně dostupnost informační techniky na pedagogických fakultách. výsledek výzkumu ; vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; informační technologie ; pedagogická fakulta ; studijní obor ; didaktické využití počítače ; výukový software Primary Student Teachers' Ideas about Teaching a Physics Topic In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. [207]-219. Nápady začínajících finských a anglických učitelů jak zlepšit výuku fyziky na základní škole. Utváření učebního prostředí, které žáky motivuje k efektivnímu učení obtížné látky; pozorování, měření a ověřování jevů v přírodě, praktická demonstrace fyzikálních jevů ve školním prostředí. Škála postojů žáků k předmětu fyzika. začínající učitel ; zlepšení ; výuka ; fyzika ; motivace učení ; učební prostředí ; efektivnost vzdělávání ; postoj žáka ; učení bádáním ; Finsko ; Anglie What informs mentors practice when working with trainees and newly qualified In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 2 (2006), s. [165]-184. Výzkum na vzorku 102 uvádějících učitelů z partnerských škol, který sledoval jejich znalosti a jejich uplatnění při pedagogické praxi. Třináct strategií, které uvádějící učitelé používají, a pět druhů jejich znalostí. Studie zjistila, že učitelé většinou nedostatečně využívají své znalosti ze vzdělávání dospělých. Pro mnohé bylo vedení studenta založeno na stejném principu jako výuka dětí. student učitelství ; začínající učitel ; uvádějící učitel ; pedagogická praxe ; znalost ; výuka ; výzkum ; Velká Británie 5

6 Promoting critical conversations : [Rozšířit kritické rozhovory: důležitý příspěvek vysoké školy v profesionální přípravě nových učitelů] / the distinctive contribution of higher education as a partner in the professional preparation of new teachers / Katharine Burn -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 3 (2006), s. [243]-258. Autorka shromáždila data ze schůzek na vysoké škole a z několika každotýdenních schůzek zkušených uvádějících učitelů. Zkoumala rozdíly mezi pokyny a doporučeními, které studenti učitelství dostávají od vysokoškolských pedagogů, a těmi, kterých se jim dostane od uvádějících učitelů v začátcích jejich učitelského povolání. Zaznamenala shody i poměrně velké rozdíly. vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; začínající učitel ; student učitelství ; uvádějící učitel ; komparace ; výzkum Professeurs des écoles novices : [Profesoři - začátečníci: kolektivní a individuální formy cesty zrcadlem] / formes collectives et individuelles du passage a travers le miroir / Patrick Dubois, Rachel Gasparini, Gérard Petit -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 32 In: Revue Francaise de Pedagogie -- ISSN [Francie] -- Roč. 2006, č. 155 (2006), s Problematika prožívání stresových stavů u začínajících učitelů. Tento stav autoři nazývají cesta zrcadlem. Většina začínajících učitelů se toto období snaží co nejrychleji překonat, dělají to ale různými způsoby, tak, jak to odpovídá jejich povaze: hledají racionální východiska, mají strach se svěřit nebo si naopak na všechno stěžují a ztrácejí odvahu, mnozí mají blíže neurčenou špatnou náladu. Návrhy, jak už v průběhu studia studentům pomoci se na tuto situaci připravit a umět ji překonat. začínající učitel ; vzdělávání učitelů ; strach ; stres ; osobnost ; pomoc ; zvládání ; změna Projekt Vysokoškolská pedagogika (VYSPA) / [University Pedagogy (VYSPA) project] / - jp -, - jl - -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Inovační dlouhodobý projekt Centra pro studium vysokého školství Vysokoškolská pedagogika, jehož cílem je připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz pro orientaci začínajících vysokoškolských učitelů v dalších odborných předmětech. 6

7 Spolupráce učitelů vysokých škol na projektu. Význam projektu pro zlepšení didaktiky a metodiky výuky na vysokých školách. Předběžný návrh modulární struktury a obsahu kurzu. Kurz bude uskutečněn formou e-learningu s maximální podporou ICT. inovace ve vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; multimediální metoda ; kurs ; začínající učitel ; vysokoškolský pedagog ; odborný předmět ; spolupráce ; vzdělávací projekt ; didaktika ; metodika ; bakalářské studium ; modulární profesní příprava ; obsah výuky ; e-learning ; výuka ; vysoká škola A quiet revolution? : [Tichá revoluce?: vliv výcvikových škol na partnerství při počátečním výcviku budoucích učitelů] / The impact of Training Schools on initial teacher training partnerships / Val Brooks -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 4 (2006), s. [379]-393. Vznik a historie partnerství vysokých škol a výcvikových škol v Británii. Kapacita výcvikových škol a jejich vlastní politika, zejména sebehodnocení jako strategie zavádění a rozšiřování inovací. Pět různých druhů partnerství mezi fakultou a výcvikovou školou: spolupracující, doplňující, vedené fakultou, vedené školou a partnerství v rámci partnerského projektu. začínající učitel ; pedagogická praxe ; partnerství škol ; historické hledisko ; rozvoj ; spolupráce ; inovace ; sebehodnocení ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů Prof - éleve : [Profesor - žák: je pro dosažení úspěchu třeba mít se vzájemně rád?] / faut-il s aimer pour réussir? / Nicolas Truong -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 353 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je vztah mezi učiteli a žáky. Problematika přístupu učitele k žákům není důležitá jen pro jeho osobní spokojenost s vlastní prací, ale často i pro školní úspěšnost jeho svěřenců. V tomto článku se k otázce vyslovuje několik zkušených pedagogů. Shodují se v tom, že začínající učitel si musí svoji cestu najít, že by však měl mít raději své žáky než svůj obor. Učitelé nemohou k žákům přistupovat jen citově, ale také rozumově. Nejde přece jen o určitou náhradu rodičovské lásky, ale hlavně o pomoc při růstu a psychickém rozvoji. Učitel by měl být spravedlivý a nedávat některým žákům přednost, i když samozřejmě nemůže mít ke všem stejný vztah. vztah učitel-žák ; školní úspěšnost ; spravedlnost ; cit ; inteligence ; vcítění ; pomoc ; začínající učitel ; psychický vývoj ; tělesný vývoj 7

8 Qu est -ce qui fait changer ľécole? / [Co dělat, aby se škola změnila?. 3, Změny pro nebo proti instituci, cesta k budoucnosti, nebo zbytečné unavování?] / 3., Les changements sans ou contre ľinstitution, voie ďavenir ou fatigue inutile? Dossier coordonné par Richard Étienne et Michel Tozzi. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 449 (2007), s Soubor statí zaměřený na změny, kterými v rámci nutné školské reformy nemusejí projít jen školy, ale i učitelé. Mladí noví učitelé změny chtějí, ale často narážejí na opozici starších, kteří sice postupně školy opouštějí, ale výměna je jen pomalá. školská reforma ; škola ; postoj učitele ; osobnost ; názor ; začínající učitel ; interpersonální vztahy ; generační konflikt ; generační vztahy ; odpor ke změnám ; Francie ; změna Challenges New Science Teachers Face / [Výzvy, před kterými stojí budoucí učitelé přírodních věd] / Elizabeth A. Davis, Debra Petish, Julie Smithey -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Review of Educational Research -- ISSN [US] -- Roč. 76, č. 4 (2006), s Přehled literatury o výzvách vyvstávajících před novými učiteli přírodních věd (studenty učitelství i začínajícími učiteli). Autorky zkoumají oblasti, které by měl učitel přírodních věd dobře chápat: obsah a obory přírodních věd, žáky, výuku, prostředí pro učení a profesionální přístup. Nutnost všestranné podpory budoucích učitelů ze strany školy. začínající učitel ; student učitelství ; přírodní vědy ; žák ; styl výuky ; učební prostředí ; profese ; pomoc ; pracovní požadavky ; učitel ; přírodovědný předmět ; USA All the right features : [Všechny správné vlastnosti: architektura pro budoucí mentory na britských vysokých školách dalšího vzdělávání] / towards an architecture for mentoring trainee teachers in UK further education colleges / Bryan Cunningham -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 33, č. 1 (2007), s. [83]-97. Potřeba nových mentorů, jejichž činnost by se nemusela týkat jen studentů učitelství: mohli by mentorovat i začínající učitele či nové mentory (vzájemné učení mezi vrstevníky). Aby byla jejich práce efektivní, potřebují pracovat v rámci určité 8

9 architektury, která je bude podporovat. Jedním z hlavních pilířů je uznání a ocenění jejich práce, důležitá je i kolegialita. Výběr mentorů a jejich akreditace. další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; poradce ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; začínající učitel ; práce ; selekce ; nedostatek ; uvádějící učitel ; Velká Británie 'Walking into a dark room' : [Vstup do temné komory: počáteční dojmy pedagogů působících v dalším vzdělávání a přípravě] / the initial impressions of learnereducators in further education and training / Lydia Spenceley -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Journal of Further and Higher Education -- ISSN X [GB] -- Roč. 31, č. 2 (2007), s. [87]-96. Výzkum názorů začínajících učitelů dalšího vzdělávání ve Velké Británii - účastníků kurzů učitelské přípravy - na roli učitele v tomto sektoru vzdělávání. Důvody a okolnosti, které je vedly k volbě této profese. začínající učitel ; další vzdělávání ; postobligatorní vzdělávání ; student učitelství ; názor ; role učitele ; volba povolání ; pedagogické povolání ; výzkum ; Velká Británie Ľ éthique professionnelle des enseignants : [Profesionální etika učitelů: deontologie nebo praktická výuka etiky?] / déontologie ou éthique appliquée de ľéducation? / Didier Moreau -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 27 In: Sciences de l'education pour l'ere Nouvelle -- ISSN [FR] -- Roč. 40, č. 2 (2007), s. [53]-76. Autor vychází z výzkumu učitelské profesionální etiky a snaží se zodpovědět otázku jejího vzniku a legitimity její výchovy. Je přesvědčen o specifickém postavení výchovy a zkoumá její etickou strukturu. Jde mu o koncepci užité etiky jako o hlavní podklad pro profesionalizaci každého učitele. K té dochází v praxi prostřednictvím pokusů začínajících učitelů. O učitelské deontologii autor pojednává z hlediska poznání, že každý učitel má možnost rozvíjet sebevzdělávání v oblasti etiky. učitel ; profesní etika ; morálka ; odpovědnost ; sebevzdělávání ; postoj učitele ; začínající učitel ; pedagogika ; výzkum ; deontologie Emotional Intelligence and Beginning Teacher Candidates / [Emocionální inteligence a začínající učitelé] / Madeline Justice, Sue Espinoza -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 127, č. 4 (2006/2007), s

10 Do r bude Texas potřebovat více než nových učitelů. Mnoho nových učitelů odchází z profese během prvních pěti let v zaměstnání. Výzkum na vzorku 160 začínajících učitelů ukázal, že je potřeba u nich zvýšit asertivitu, empatii, rozhodování, sebepojetí a zvládání stresu. Tyto dovednosti jsou nutné pro vyučování v diversifikované třídě i pro to, aby více učitelů zůstávalo ve svém povolání. začínající učitel ; pedagogické povolání ; asertivita ; sebepojetí ; afektivní vývoj ; stres ; dovednost ; zvládání ; pracovní požadavky ; USA ; emoční inteligence Negotiating the Conflicts : [Řešení konfliktů: přehodnocení struktury a funkce reflexe v učení učitelů přírodovědných předmětů] / Reexamining the Structure and Function of Reflection in Science Teacher Learning / Robert Danielowich -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN [US] -- Roč. 91, č. 4 (2007), s. [629]-663. Pedagogové a výzkumníci chápou reflexi jako nástroj, pomocí něhož učitelé posunují své názory a vyučovací praktiky směrem k ideálnímu stavu, podle autora však reflexe vede spíše k dosažení vlastních cílů. Americký výzkum sledoval čtyři mladé učitele přírodních věd, jak se učí pomocí reflexe řešit konflikt mezi jejich vlastními cíli a aktuální praxí. sebehodnocení ; učitel ; začínající učitel ; přírodovědný předmět ; rozvíjení schopností ; učení ; pedagogická dovednost ; pedagogická zkušenost ; pedagogický výzkum ; USA Zájmy svých členů obhajovat a prosazovat budeme ať je hradním pánem v Karmelitské kdokoliv. In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 18 (2007), s Současná vládní školská politika. Podíl pracovníků ČMOS na školské legislativě. ČMOS jako partner institucí v procesu utváření legislativy. Prosazování důstojných platových podmínek zaměstnanců ve školství. Porovnání platů začínajících učitelů s platy v jiných branžích. Neseriózní přístup vlády k řešení financování školství. Šikana učitelů. Názory učitelů, poslanců a ministryně na nejožehavější problémy v současném školství. školská politika ; školská legislativa ; plat ; školství ; zaměstnanecká politika ; začínající učitel ; financování ; odborová organizace ; odbory S výukou jazyků je problém : [Language teaching poses a problem: those who master them, run away from their teaching jobs] / kdo je ovládá, většinou prchá pryč ze školství / ; [Odpovědný redaktor] Zdeňka La Sala -- čeština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 20 (2007), s

11 Povinná výuka cizího jazyka v českých školách. Výpověď ředitelů několika českých základních škol o situaci ve výuce cizího jazyka; chybějí kvalifikovaní učitelé. Stávající jazykáři se rekrutují většinou z odborníků ovládajících jazyk, ale bez pedagogických schopností nebo zkušených pedagogů bez potřebné jazykové erudice. Nabídka volitelných jazyků a její reálné využití. Platové podmínky začínajících pedagogů v porovnání s jinými oblastmi. povinné vzdělávání ; cizí jazyk ; základní škola ; kvalifikace ; učitel ; volitelný předmět ; plat ; začínající učitel ; jazyková výuka ; Česká republika La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 4, Dějiny zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti] / 4., Histoires de VAE Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Několik článků, které líčí zkušenosti mladých i starších učitelů, kteří působili v institucích poskytujících celoživotní vzdělávání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; učitel ; začínající učitel ; zkušenost ; pedagogická zkušenost La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 5, Z hlediska hodnotitelů] / 5., Du côté des évaluateurs Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Zkušenosti učitelů, kteří hodnotí připravenost uchazečů o výuku v kursech celoživotního vzdělávání nebo pro rekvalifikaci na toto povolání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; hodnocení učitele ; profesní orientace ; hodnotící kritérium ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací kursy pro dospělé ; začínající učitel ; hodnotící zpráva Les nouveaux instits / [Noví učitelé] / Brigitte Perucca -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s , 26. Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 11 článků) je postavení začínajících učitelů základních škol ve Francii. Jsou vzdělanější, než byli jejich předchůdci, ale mají malé platy, zvláště, když ještě nemají úplně dokončené vzdělání. Jejich pracovní doba je dlouhá, takže často nemají dost času na osobní život. Práce ve třídě, která 11

12 bývá přeplněná, je těžká, navíc jsou kritizováni jak nadřízenými orgány, tak rodiči. Přesto tito učitelé (80 % z nich jsou ženy), i když jsou realitou svého vysněného povolání rozčarováni, neztrácejí odvahu a nechtějí odejít ze školství. Podle autorky článku je zajímavé, že přes to, co je o práci učitelů všeobecně známo, o nové uchazeče o studium učitelství není nouze. začínající učitel ; plat ; vztah rodiče-učitel ; práce ; pracovní podmínky učitelů ; základní škola ; vztah učitel-žák ; vzdělávání učitelů ; vztah škola-veřejnost ; školská politika ; Francie ; kritika Un métier générateur de stress, a tous les niveaux / [Povolání vyvolávající stres na všech úrovních] / Christian Bonrepaux -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s. 29. Autor příspěvku se ve spolupráci s psychiatrem snaží nalézt příčiny pocitů strachu a stresu u začínajících pedagogů a zjistit současný stav tohoto fenoménu u učitelů základních a středních škol. Ukazuje se, že začínající učitelé základních škol mají většinou lepší výchozí pozici než učitelé středoškolští, protože pracují v místech, kde žijí nebo vykonávali praxi. Stale častěji jsou však vystaveni výhrůžkám rodičů nebo starších bratrů svých žáků. To také vysvětluje malý rozdíl v počtu dní zameškaných pro nemoc: 10 dní proti 12 u učitelů středních škol. začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; strach ; stres ; vztah rodiče-učitel ; agresivita ; bydliště ; komparace ; psychika ; nemoc ; Francie Primaire : [První stupeň: nejprve ženy a děti] / les femmes et les enfants ďabord / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Na prvním stupni francouzských základních škol vyučují prakticky jen ženy. Mnohé začínající učitelky projevují větší zájem o výuku na prvním, než na druhém stupni. Většinou je to proto, že výuka je zde pestřejší, protože učitel učí všechny předměty, a může své žáky lépe poznat. Mladé ženy také velmi touží po práci s dětmi. Častý je i argument, že učitelský sbor na prvním stupni základní školy vytváří lepší kolektiv než na druhém. Platy těchto učitelů byly naposledy zvýšeny v r. 1990, takže jsou nyní pod francouzským průměrem, ale zájem o toto povolání je přesto stále velký. učitelka ; začínající učitel ; základní škola ; první stupeň ; vyučující personál ; zájem ; vztah učitel-žák ; plat ; sociální prostředí ; sociální postavení ; Francie 12

13 Les alternatifs, sources ďinspiration des jeunes profs / [Alternativy, zdroj inspirace mladých profesorů] / Sophie Blitman -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Mnozí mladí učitelé rádi učí podle alternativních metod; často využívají některé prvky starších výchovných metod, např. z freinetovského systému, ale nejsou freinetisté. Není to ale vždy jednoduché, obtížné to bývá zvláště tehdy, jestliže je mladý učitel se svými plány na své škole osamocený. V článku jsou zveřejněny zkušenosti několika začínajících učitelů z této oblasti. inovace ve vzdělávání ; freinetovský systém ; začínající učitel ; škola ; klima školy ; interpersonální vztahy ; zkušenost Dans les universités, la releve se prépare / [Na univerzitách se připravuje nová směna] / Emmanuelle Debelleix -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Různé postupy jednotlivých francouzských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů. Zaměření na inovace ve výuce, které odpovídají požadavkům rychlého rozvoje techniky. Důvody, které vedou studenty k studiu na univerzitě, aby mohli vyučovat na středních školách. Zájem o studium humanitních oborů a snaha univerzit zvětšit počet uchazečů o studium přírodovědných předmětů. Úsilí o všestrannou, tj. kvalitní pedagogickou a psychologickou přípravu studentů. Žádné studium je však nemůže připravit na první samostatný vstup do třídy plné žáků. univerzita ; vysoká škola ; vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; psychologie ; pedagogika ; střední škola ; student učitelství ; začínající učitel ; Francie Unterricht vorbereiten und planen / [Připravovat a plánovat vyučování] / Hans Werner Heymann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Pädagogik : PÄDAGOGISCHE BEITRÄGE -- ISSN X [DE] -- Roč. 59, č. 10 (2007), s Pro začátečníka i dlouholetého učitele platí, že bez přípravy a plánování se vyučování nezdaří. Plánování neznamená anticipaci všeho dění v budoucnosti, ale začíná uvědoměním si cíle, kterého chce učitel dosáhnout. Začátečníkovi mohou pomáhat didaktické modely, aby neopomněl některé důležité aspekty ve výuce. výuka ; příprava na vyučování ; učitel ; začínající učitel ; cíl výuky 13

14 Il faut sauver les jeunes profs / [Je třeba chránit mladé profesory] / Benoît Floc'h -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2008, č. 366 (2008), s Postavení mladých začínajících učitelů ve Francii je velmi obtížné. Podle platových tabulek mají platy značně nižší než učitelé s praxí. Starší pedagogové také rozhodují o umístění mladých kolegů. Ti se proto velmi často dostávají na místa velmi vzdálená od jejich původního bydliště a zůstávají bez jakékoliv pomoci. Předchozí vlády se sice pokoušely o zlepšení této situace, ale žádné se to nepodařilo. Vláda prezidenta N. Sarkozyho nyní jmenovala komisi, která by měla jednak dát návrh na přepracování platových tabulek, jednak navrhnout mechanismy podpory začínajících učitelů. začínající učitel ; pracovní podmínky učitelů ; plat ; pomoc ; interpersonální vztahy ; nespokojenost ; školská politika ; vládní politika ; náprava ; Francie Absolventi VŠ se do škol nehrnou / [Higher education graduates don't roll into schools] / Jana Machálková -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 20, č. 292 (15.XII.-16.XII.) (2007), s. 4. České učitelské sbory stárnou. Průměrný věk učitele je 42,5 roku. Značná část vystudovaných učitelů vůbec učit nejde, a pokud ano, školství po několika letech zklamaně opouští. Učitele demotivuje hlavně odměňování. Současný systém totiž platy rozděluje tabulkově podle délky praxe a ne podle toho, jak učitel pracuje. Začínající učitelé narážejí v praxi na nedostatečnou připravenost, protože se na pedagogických fakultách učí málo psychologie i nových vyučovacích metod. Studenti mají také málo praxe. učitel ; plat ; věk ; začínající učitel ; pedagogická praxe ; pedagogická zkušenost ; pracovní kvalifikace ; vzdělávání učitelů ; nedostatek ; pedagogické povolání ; nezájem ; věkový průměr Student Teaching : [Jak učí studenti učitelství: skrytá celistvost] / A Hidden Wholeness / Richard F. Bowman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 128, č. 2 (2007/2008), s Jak učí studenti učitelství během své praxe ve třídě. Co je pro zkušeného učitele samozřejmostí, musejí se začínající učitelé učit a následně začít pracovat s větší dávkou rutiny. Celistvost v organizaci výuky ve třídě má podle autora sedm okruhů, kterých by se každý učitel měl držet (co budeme dnes ve třídě dělat, co budu dělat já, 14

15 jak bude vypadat úspěšné zakončení hodiny, co budu dělat, vyvstane-li problém, co si sám z výuky odnesu etc.). Diskuze ke každému okruhu. student učitelství ; pedagogická praxe ; začínající učitel ; styl výuky ; klima třídy ; vyučovací hodina ; cíl výuky Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON

Podmínky práce učitele v mezinárodním srovnání THE WORK CONDITIONS OF THE TEACHERS IN THE INTERNATIONAL COMPARISON Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor Český jazyk Anglický

Více

Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Adresa on-line časopisu: http://epedagog.upol.cz Za obsahovou správnost odpovídají autoři jednotlivých příspěvků. Předseda redakční rady: doc. RNDr. Jan Šteigl, CSc. Oponenti: doc. PhDr. Josef Konečný,

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Osobnost lektora dalšího vzdělávání

Osobnost lektora dalšího vzdělávání Osobnost lektora dalšího vzdělávání Sborník příspěvků z 11. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 12. 13. října 2011 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková Praha Národní ústav

Více

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1

Výzkumného ústavu odborného školství. č. 1 Zpravodaj Výzkumného ústavu odborného školství č. 1 (20. ledna) Legislativa Evropské unie na Internetu 2 Návod, jak vyhledat plné znění platných dokumentů z oblasti vzdělávání. Vysvětlení základních termínů

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace studentů učitelství odborných předmětů ke studiu České Budějovice 2013 Vedoucí

Více

K modelům vzdělávání učitelů 1. stupně u nás a ve světě

K modelům vzdělávání učitelů 1. stupně u nás a ve světě Jandová R. (Ed.): Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 15. a 16. 9. 2005, 198 s. ISBN 80-7040-789-1 K modelům vzdělávání učitelů 1. stupně

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 6/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku?

Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Potřebujeme profesní standard učitelů odborných předmětů a odborného výcviku? Sborník z konference 3. konference partnerství TTnet 6. a 7. června 2007 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková

Více

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi.

Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Srovnávací průzkum vzdělávání dospělých v podmínkách SOŠ v ČR a vybrané asijské zemi. Bakalářská práce Brno 2010 Vedoucí bakalářské

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL NA 1. STUPNI ZŠ THE BEGINNING TEACHER IN THE PRIMARY SCHOOL

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL NA 1. STUPNI ZŠ THE BEGINNING TEACHER IN THE PRIMARY SCHOOL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová

Projektové řízení ve školství. Bc. Martina Spitzerová Projektové řízení ve školství Bc. Martina Spitzerová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Tématem práce je projektové řízení ve školství. Teoretická část je zaměřena na oblast celoživotního učení, střední

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR. Ing. Helena Velichová, Ph.D. VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA ŠKOLÁCH V ČR Ing. Helena Velichová, Ph.D. Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou výchovného poradenství na školách v České republice. Charakterizuje

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR

Metodika. Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR Metodika Zaměstnávání absolventů sociálně orientovaných škol na trhu práce v ČR 1 2 Obsah Obsah 1. Zmapování aktuální situace v dané oblasti (situační analýza) 5 1.1. Úvod do problematiky 1.2. Výzkum k

Více

Profesní rozvoj učitelů

Profesní rozvoj učitelů Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Profesní rozvoj učitelů Jana Kohnová (ed.) Sborník příspěvků z konference Praha 2012 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Profesní rozvoj učitelů

Více

Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR

Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR Aktuální problémy odborného vzdělávání v ČR Sborník příspěvků ze 6. konference partnerství TTnet ČR Konference se konala 22. 23. října 2008 v Kostelci nad Černými lesy Editorka: Hana Čiháková Praha Národní

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 2/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 2/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 11. ročník 2/2014 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5

Odborné vzdělávání v zahraničí. č. 5 Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí č. 5 (20. května) Změny ve slovinském školství 3 Prodloužení povinného vzdělávání na 9 let. Rozdělení základní školy na tři tříleté cykly. Všeobecné, odborné a

Více

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání

Zpravodaj. č. 11. Odborné vzdělávání v zahraničí. (20. listopadu) Brugský proces. Kvalifikace a mobilita v Evropské unii. Evropský glosář vzdělávání č. 11 Brugský proces Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí Kvalifikace a mobilita v Evropské unii Evropský glosář vzdělávání Berufsbildungsbericht Tendence ve vývoji školských systémů (2) Švédsko 6

Více

Učitel na 2. stupni Základní školy v Hrušovanech nad Jevišovkou. Andrea Kelešová

Učitel na 2. stupni Základní školy v Hrušovanech nad Jevišovkou. Andrea Kelešová Učitel na 2. stupni Základní školy v Hrušovanech nad Jevišovkou Andrea Kelešová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá vymezením pojmů učitel, klíčovými kompetencemi

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více