ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching"

Transkript

1 ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel : [Nový povinný indukční program pro začínající učitele v Izraeli: jak jej vnímají začínající učitelé v pěti typech škol] / perception of inductees in five study tracks / Rivka Lazovsky, Rivka Reichenberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [53]-70. Speciální indukční program pro začínající učitele byl schválen izraelskou vládou a vstoupil v platnost v r Má tři složky - profesní rozvoj, dovednosti a vědomosti a socializaci ve školním kontextu a prostředí. Historie vývoje indukčního programu, srovnání s ostatními zeměmi. Jak je program vnímán začínajícími učiteli samotnými - výzkum na vzorku 144 respondentů z různých typů škol. Role uvádějícího učitele a role workshopu s ostatními začínajícími učiteli. Srovnávací tabulky. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; přijímání učitelů ; pracovní podmínky učitelů ; pomoc ; tvůrčí dílna ; pracovní integrace ; Izrael Professional development and the beginning teacher : [Profesní rozvoj a začínající učitelé: problém autonomie učitele a školních zvyklostí při zpětném rozboru výkonu] / issues of teacher autonomy and institutional conformity in the performance review process / Sue Dymoke, Jennifer K. Harrison -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [71]-92. Článek zaměřen na zařazení začínajícího učitele do kontextu školy a požadavek, aby během prvního roku zodpovídal - sám za sebe i v rámci kolektivu - za zlepšování 1

2 svých dovedností a profesních znalostí. Rozhovory autorek se začínajícími učiteli po dvou letech výuky, s manažery výkonu (kontrolují začínající učitele) a profesionálními tutory (v roli uvádějících učitelů). Poznatky z rozhovorů a ukázky otázek pro zmíněné skupiny. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; tutor ; pracovní podmínky učitelů ; hodnocení ; výkon ; interview ; pracovní integrace ; Velká Británie Učitel, pedagogicko - psychologická poradna a žáci se specifickými poruchami učení In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s Každým rokem se zvyšuje počet žáků s poměrně výraznými obtížemi v učení nebo problémy v chování. Rodiny a školy potom hledají pomoc v pedagogicko - psychologických poradnách. Článek by měl pomoci orientovat se v dané problematice hlavně mladým začínajícím učitelům, kteří jsou nezřídka nuceni řešit tyto problémy už krátce po nástupu do praxe. žák ; porucha učení ; porucha chování ; vzdělávání ; pedagogicko-psychologická poradna ; začínající učitel ; spolupráce ve výchově ; základní škola ; první stupeň Concours : [Konkurs: úroveň stoupá!] / le niveau monte! / Maryline Baumard -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je úroveň vzdělávání budoucích francouzských učitelů. Výsledky konkursů, kterých se tito uchazeči o místo pedagoga musí zúčastnit, ukazují, že odborná připravenost adeptů vzrůstá, i když někdy projevují překvapivé neznalosti ve všeobecném vzdělání (např. v pravopisu). Autorka článku uvádí několik názorů členů zkušebních komisí na tyto mladé lidi. Zkušení pedagogové je většinou hodnotí kladně, jsou přesvědčeni, že důležitá pro ně bude praxe ve školství. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; znalost ; názor ; přijímání učitelů ; kvalita vzdělání ; Francie Scientifiques : [Přírodní vědy: porotci si stěžují na hyperspecializaci] / les jurys déplorent une hyperspécialisation / Julie Chupin -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s

3 Hodnocení výsledků konkursů pro nastávající učitele přírodních věd a matematiky je z větší části kladné, členové porot si však stěžují na příliš vysokou specializaci kandidátů, kterou většinou nebudou moci ve škole uplatnit. Snaha naučit se z daného oboru (nebo jeho vymezené části) co nejvíce nese s sebou často nedostatky ve všeobecném vzdělání. Učitel by se měl v prvé řadě umět orientovat v celé šíři dané problematiky a být schopen odpovědět na otázky žáků. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; specializace ; přírodní vědy ; matematika ; kvalita vzdělání ; přijímání učitelů Des jeunes enseignants de mieux en mieux formés / [Mladí učitelé se stále lepší a lepší přípravou] / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Ve francouzských univerzitních institutech pro vzdělávání učitelů (Institut universitaire de formation des maîtres - IUFM) působí od jejich vzniku v r učitelé (tutoři), jejichž úkolem je naučit začínající učitele, jak mají vystupovat ve třídě, jak se chovat k žákům a co v průběhu výuky nesmí ujít jejich pozornosti. Tyto dovednosti by měli studenti učitelství získat v průběhu jednoho roku. Podle dosavadních zkušeností se systém osvědčil, i když existence tutorů není jednoduchá, protože vysoké školy na ně většinou nemají odpovídající finanční fondy. začínající učitel ; vztah učitel-žák ; praxe ; tutor ; tutorský systém ; vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; univerzita ; pedagogická dovednost ; Francie Možnosti popularizácie a osvety matematickej kultúry In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN X [SK] -- Roč. 14, č. 1 (2006), s Podnět pro zefektivnění popularizace a osvěty matematické kultury na základní a střední škole. Základní cíle popularizace při vyučování matematiky. Formy a metody práce k uskutečnění těchto cílů. Několik rozumných zásad a realizovatelných předsevzetí pro začínající učitele matematiky. matematika ; výuka ; popularizace ; pedagogická dovednost ; začínající učitel ; cíl výuky ; základní škola ; střední škola ; didaktický převod Několik myšlenek k syndromu učitelského vyhoření / [Several remarks to teacher burnout syndrome] / Alžběta Peutelschmiedová -- čeština In: Efeta - otvor sa : časopis pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcu pomáhať -- [SK] -- Roč. 16, č. 1 (2006), s

4 Poznámky zkušené pedagožky k často uváděným příčinám rozvoje syndromu vyhoření. Zobecnění vlastních zkušeností, rady začínajícím učitelům, na co se ve své práci připravit a jak se nenechat odradit. syndrom vyhoření ; přetěžování ; únava ; učitel ; pedagogická zkušenost ; pomoc ; začínající učitel Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN [CZ] - - Roč. 56, č. 1 (2006), s Stať pojednává o tzv. studentském portfoliu a jeho významu pro pregraduální učitelské vzdělávání. Zaměření na skupinu začínajících studentů učitelství, pro něž je studentské portfolio nástrojem reflexe. Data získaná analýzou portfolií dávají odpovědi na otázky, kdo jsou začínající studenti učitelství, jak prožívají profesionalizační start, o čem dnes v časovém výhledu uvažují. Téma je dílčím pokusem o inovaci učitelského vzdělávání z pozice vzdělávaného jedince. vzdělávání učitelů ; student učitelství ; pedagogický výzkum ; začínající učitel ; sebehodnocení ; portfolio Končí čas kuchařek? : [Is the time of cookery books running out?: approaches to learning to be a teacher] / o přístupech, jak se učit být učitelem v praxi / Hana Kasíková -- čeština In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2005/2006), s Čemu by se měli naučit budoucí učitelé během studia na pedagogické fakultě a co a jakým způsobem by mělo být rozvíjeno po jejich nástupu do praxe. Dva přístupy k dalšímu rozvoji začínajících učitelů: přebírání hotových zkušeností a osvědčených praktik zkušenějších kolegů nebo reflexe vlastní práce a její konfrontace s vědeckými poznatky o výuce a učení. Možnosti vzájemného doplňování obou přístupů. vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; pedagogická zkušenost ; pedagogická dovednost ; sebehodnocení Plat: ředitel rozhoduje o jedné koruně z deseti / [Salary: headmaster decides about just one crown out of ten] / Martin Hyška -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 19, č. 120 (24.V.) (2006), s. 1 přílohy Moderní kariéra. Srovnání současného příjmu začínajícího učitele a učitele s dvacetiletou praxí na základní škole, střední škole a vysoké škole (platový tarif, příplatky, odměny). 4

5 učitel ; začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; příjem ; průměrný příjem ; mzdový index ; komparace Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů / [Investigation of ICT and multimedia teaching in preparation of future teachers] / Jindra Lisalová -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s Výsledek výzkumu (z r. 2005) o rozsahu vzdělávání budoucích učitelů ve výpočetní technice ve vybraných zemí EU a na pedagogických fakultách v ČR. Rozdělení zkoumaných osob podle studijních oborů. Přehled multimediálních programů, které učitelé používají ve výuce. Potřebnost a na druhé straně dostupnost informační techniky na pedagogických fakultách. výsledek výzkumu ; vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; informační technologie ; pedagogická fakulta ; studijní obor ; didaktické využití počítače ; výukový software Primary Student Teachers' Ideas about Teaching a Physics Topic In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. [207]-219. Nápady začínajících finských a anglických učitelů jak zlepšit výuku fyziky na základní škole. Utváření učebního prostředí, které žáky motivuje k efektivnímu učení obtížné látky; pozorování, měření a ověřování jevů v přírodě, praktická demonstrace fyzikálních jevů ve školním prostředí. Škála postojů žáků k předmětu fyzika. začínající učitel ; zlepšení ; výuka ; fyzika ; motivace učení ; učební prostředí ; efektivnost vzdělávání ; postoj žáka ; učení bádáním ; Finsko ; Anglie What informs mentors practice when working with trainees and newly qualified In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 2 (2006), s. [165]-184. Výzkum na vzorku 102 uvádějících učitelů z partnerských škol, který sledoval jejich znalosti a jejich uplatnění při pedagogické praxi. Třináct strategií, které uvádějící učitelé používají, a pět druhů jejich znalostí. Studie zjistila, že učitelé většinou nedostatečně využívají své znalosti ze vzdělávání dospělých. Pro mnohé bylo vedení studenta založeno na stejném principu jako výuka dětí. student učitelství ; začínající učitel ; uvádějící učitel ; pedagogická praxe ; znalost ; výuka ; výzkum ; Velká Británie 5

6 Promoting critical conversations : [Rozšířit kritické rozhovory: důležitý příspěvek vysoké školy v profesionální přípravě nových učitelů] / the distinctive contribution of higher education as a partner in the professional preparation of new teachers / Katharine Burn -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 3 (2006), s. [243]-258. Autorka shromáždila data ze schůzek na vysoké škole a z několika každotýdenních schůzek zkušených uvádějících učitelů. Zkoumala rozdíly mezi pokyny a doporučeními, které studenti učitelství dostávají od vysokoškolských pedagogů, a těmi, kterých se jim dostane od uvádějících učitelů v začátcích jejich učitelského povolání. Zaznamenala shody i poměrně velké rozdíly. vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; začínající učitel ; student učitelství ; uvádějící učitel ; komparace ; výzkum Professeurs des écoles novices : [Profesoři - začátečníci: kolektivní a individuální formy cesty zrcadlem] / formes collectives et individuelles du passage a travers le miroir / Patrick Dubois, Rachel Gasparini, Gérard Petit -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 32 In: Revue Francaise de Pedagogie -- ISSN [Francie] -- Roč. 2006, č. 155 (2006), s Problematika prožívání stresových stavů u začínajících učitelů. Tento stav autoři nazývají cesta zrcadlem. Většina začínajících učitelů se toto období snaží co nejrychleji překonat, dělají to ale různými způsoby, tak, jak to odpovídá jejich povaze: hledají racionální východiska, mají strach se svěřit nebo si naopak na všechno stěžují a ztrácejí odvahu, mnozí mají blíže neurčenou špatnou náladu. Návrhy, jak už v průběhu studia studentům pomoci se na tuto situaci připravit a umět ji překonat. začínající učitel ; vzdělávání učitelů ; strach ; stres ; osobnost ; pomoc ; zvládání ; změna Projekt Vysokoškolská pedagogika (VYSPA) / [University Pedagogy (VYSPA) project] / - jp -, - jl - -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Inovační dlouhodobý projekt Centra pro studium vysokého školství Vysokoškolská pedagogika, jehož cílem je připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz pro orientaci začínajících vysokoškolských učitelů v dalších odborných předmětech. 6

7 Spolupráce učitelů vysokých škol na projektu. Význam projektu pro zlepšení didaktiky a metodiky výuky na vysokých školách. Předběžný návrh modulární struktury a obsahu kurzu. Kurz bude uskutečněn formou e-learningu s maximální podporou ICT. inovace ve vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; multimediální metoda ; kurs ; začínající učitel ; vysokoškolský pedagog ; odborný předmět ; spolupráce ; vzdělávací projekt ; didaktika ; metodika ; bakalářské studium ; modulární profesní příprava ; obsah výuky ; e-learning ; výuka ; vysoká škola A quiet revolution? : [Tichá revoluce?: vliv výcvikových škol na partnerství při počátečním výcviku budoucích učitelů] / The impact of Training Schools on initial teacher training partnerships / Val Brooks -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 4 (2006), s. [379]-393. Vznik a historie partnerství vysokých škol a výcvikových škol v Británii. Kapacita výcvikových škol a jejich vlastní politika, zejména sebehodnocení jako strategie zavádění a rozšiřování inovací. Pět různých druhů partnerství mezi fakultou a výcvikovou školou: spolupracující, doplňující, vedené fakultou, vedené školou a partnerství v rámci partnerského projektu. začínající učitel ; pedagogická praxe ; partnerství škol ; historické hledisko ; rozvoj ; spolupráce ; inovace ; sebehodnocení ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů Prof - éleve : [Profesor - žák: je pro dosažení úspěchu třeba mít se vzájemně rád?] / faut-il s aimer pour réussir? / Nicolas Truong -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 353 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je vztah mezi učiteli a žáky. Problematika přístupu učitele k žákům není důležitá jen pro jeho osobní spokojenost s vlastní prací, ale často i pro školní úspěšnost jeho svěřenců. V tomto článku se k otázce vyslovuje několik zkušených pedagogů. Shodují se v tom, že začínající učitel si musí svoji cestu najít, že by však měl mít raději své žáky než svůj obor. Učitelé nemohou k žákům přistupovat jen citově, ale také rozumově. Nejde přece jen o určitou náhradu rodičovské lásky, ale hlavně o pomoc při růstu a psychickém rozvoji. Učitel by měl být spravedlivý a nedávat některým žákům přednost, i když samozřejmě nemůže mít ke všem stejný vztah. vztah učitel-žák ; školní úspěšnost ; spravedlnost ; cit ; inteligence ; vcítění ; pomoc ; začínající učitel ; psychický vývoj ; tělesný vývoj 7

8 Qu est -ce qui fait changer ľécole? / [Co dělat, aby se škola změnila?. 3, Změny pro nebo proti instituci, cesta k budoucnosti, nebo zbytečné unavování?] / 3., Les changements sans ou contre ľinstitution, voie ďavenir ou fatigue inutile? Dossier coordonné par Richard Étienne et Michel Tozzi. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 449 (2007), s Soubor statí zaměřený na změny, kterými v rámci nutné školské reformy nemusejí projít jen školy, ale i učitelé. Mladí noví učitelé změny chtějí, ale často narážejí na opozici starších, kteří sice postupně školy opouštějí, ale výměna je jen pomalá. školská reforma ; škola ; postoj učitele ; osobnost ; názor ; začínající učitel ; interpersonální vztahy ; generační konflikt ; generační vztahy ; odpor ke změnám ; Francie ; změna Challenges New Science Teachers Face / [Výzvy, před kterými stojí budoucí učitelé přírodních věd] / Elizabeth A. Davis, Debra Petish, Julie Smithey -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Review of Educational Research -- ISSN [US] -- Roč. 76, č. 4 (2006), s Přehled literatury o výzvách vyvstávajících před novými učiteli přírodních věd (studenty učitelství i začínajícími učiteli). Autorky zkoumají oblasti, které by měl učitel přírodních věd dobře chápat: obsah a obory přírodních věd, žáky, výuku, prostředí pro učení a profesionální přístup. Nutnost všestranné podpory budoucích učitelů ze strany školy. začínající učitel ; student učitelství ; přírodní vědy ; žák ; styl výuky ; učební prostředí ; profese ; pomoc ; pracovní požadavky ; učitel ; přírodovědný předmět ; USA All the right features : [Všechny správné vlastnosti: architektura pro budoucí mentory na britských vysokých školách dalšího vzdělávání] / towards an architecture for mentoring trainee teachers in UK further education colleges / Bryan Cunningham -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 33, č. 1 (2007), s. [83]-97. Potřeba nových mentorů, jejichž činnost by se nemusela týkat jen studentů učitelství: mohli by mentorovat i začínající učitele či nové mentory (vzájemné učení mezi vrstevníky). Aby byla jejich práce efektivní, potřebují pracovat v rámci určité 8

9 architektury, která je bude podporovat. Jedním z hlavních pilířů je uznání a ocenění jejich práce, důležitá je i kolegialita. Výběr mentorů a jejich akreditace. další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; poradce ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; začínající učitel ; práce ; selekce ; nedostatek ; uvádějící učitel ; Velká Británie 'Walking into a dark room' : [Vstup do temné komory: počáteční dojmy pedagogů působících v dalším vzdělávání a přípravě] / the initial impressions of learnereducators in further education and training / Lydia Spenceley -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Journal of Further and Higher Education -- ISSN X [GB] -- Roč. 31, č. 2 (2007), s. [87]-96. Výzkum názorů začínajících učitelů dalšího vzdělávání ve Velké Británii - účastníků kurzů učitelské přípravy - na roli učitele v tomto sektoru vzdělávání. Důvody a okolnosti, které je vedly k volbě této profese. začínající učitel ; další vzdělávání ; postobligatorní vzdělávání ; student učitelství ; názor ; role učitele ; volba povolání ; pedagogické povolání ; výzkum ; Velká Británie Ľ éthique professionnelle des enseignants : [Profesionální etika učitelů: deontologie nebo praktická výuka etiky?] / déontologie ou éthique appliquée de ľéducation? / Didier Moreau -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 27 In: Sciences de l'education pour l'ere Nouvelle -- ISSN [FR] -- Roč. 40, č. 2 (2007), s. [53]-76. Autor vychází z výzkumu učitelské profesionální etiky a snaží se zodpovědět otázku jejího vzniku a legitimity její výchovy. Je přesvědčen o specifickém postavení výchovy a zkoumá její etickou strukturu. Jde mu o koncepci užité etiky jako o hlavní podklad pro profesionalizaci každého učitele. K té dochází v praxi prostřednictvím pokusů začínajících učitelů. O učitelské deontologii autor pojednává z hlediska poznání, že každý učitel má možnost rozvíjet sebevzdělávání v oblasti etiky. učitel ; profesní etika ; morálka ; odpovědnost ; sebevzdělávání ; postoj učitele ; začínající učitel ; pedagogika ; výzkum ; deontologie Emotional Intelligence and Beginning Teacher Candidates / [Emocionální inteligence a začínající učitelé] / Madeline Justice, Sue Espinoza -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 127, č. 4 (2006/2007), s

10 Do r bude Texas potřebovat více než nových učitelů. Mnoho nových učitelů odchází z profese během prvních pěti let v zaměstnání. Výzkum na vzorku 160 začínajících učitelů ukázal, že je potřeba u nich zvýšit asertivitu, empatii, rozhodování, sebepojetí a zvládání stresu. Tyto dovednosti jsou nutné pro vyučování v diversifikované třídě i pro to, aby více učitelů zůstávalo ve svém povolání. začínající učitel ; pedagogické povolání ; asertivita ; sebepojetí ; afektivní vývoj ; stres ; dovednost ; zvládání ; pracovní požadavky ; USA ; emoční inteligence Negotiating the Conflicts : [Řešení konfliktů: přehodnocení struktury a funkce reflexe v učení učitelů přírodovědných předmětů] / Reexamining the Structure and Function of Reflection in Science Teacher Learning / Robert Danielowich -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN [US] -- Roč. 91, č. 4 (2007), s. [629]-663. Pedagogové a výzkumníci chápou reflexi jako nástroj, pomocí něhož učitelé posunují své názory a vyučovací praktiky směrem k ideálnímu stavu, podle autora však reflexe vede spíše k dosažení vlastních cílů. Americký výzkum sledoval čtyři mladé učitele přírodních věd, jak se učí pomocí reflexe řešit konflikt mezi jejich vlastními cíli a aktuální praxí. sebehodnocení ; učitel ; začínající učitel ; přírodovědný předmět ; rozvíjení schopností ; učení ; pedagogická dovednost ; pedagogická zkušenost ; pedagogický výzkum ; USA Zájmy svých členů obhajovat a prosazovat budeme ať je hradním pánem v Karmelitské kdokoliv. In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 18 (2007), s Současná vládní školská politika. Podíl pracovníků ČMOS na školské legislativě. ČMOS jako partner institucí v procesu utváření legislativy. Prosazování důstojných platových podmínek zaměstnanců ve školství. Porovnání platů začínajících učitelů s platy v jiných branžích. Neseriózní přístup vlády k řešení financování školství. Šikana učitelů. Názory učitelů, poslanců a ministryně na nejožehavější problémy v současném školství. školská politika ; školská legislativa ; plat ; školství ; zaměstnanecká politika ; začínající učitel ; financování ; odborová organizace ; odbory S výukou jazyků je problém : [Language teaching poses a problem: those who master them, run away from their teaching jobs] / kdo je ovládá, většinou prchá pryč ze školství / ; [Odpovědný redaktor] Zdeňka La Sala -- čeština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 20 (2007), s

11 Povinná výuka cizího jazyka v českých školách. Výpověď ředitelů několika českých základních škol o situaci ve výuce cizího jazyka; chybějí kvalifikovaní učitelé. Stávající jazykáři se rekrutují většinou z odborníků ovládajících jazyk, ale bez pedagogických schopností nebo zkušených pedagogů bez potřebné jazykové erudice. Nabídka volitelných jazyků a její reálné využití. Platové podmínky začínajících pedagogů v porovnání s jinými oblastmi. povinné vzdělávání ; cizí jazyk ; základní škola ; kvalifikace ; učitel ; volitelný předmět ; plat ; začínající učitel ; jazyková výuka ; Česká republika La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 4, Dějiny zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti] / 4., Histoires de VAE Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Několik článků, které líčí zkušenosti mladých i starších učitelů, kteří působili v institucích poskytujících celoživotní vzdělávání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; učitel ; začínající učitel ; zkušenost ; pedagogická zkušenost La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 5, Z hlediska hodnotitelů] / 5., Du côté des évaluateurs Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Zkušenosti učitelů, kteří hodnotí připravenost uchazečů o výuku v kursech celoživotního vzdělávání nebo pro rekvalifikaci na toto povolání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; hodnocení učitele ; profesní orientace ; hodnotící kritérium ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací kursy pro dospělé ; začínající učitel ; hodnotící zpráva Les nouveaux instits / [Noví učitelé] / Brigitte Perucca -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s , 26. Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 11 článků) je postavení začínajících učitelů základních škol ve Francii. Jsou vzdělanější, než byli jejich předchůdci, ale mají malé platy, zvláště, když ještě nemají úplně dokončené vzdělání. Jejich pracovní doba je dlouhá, takže často nemají dost času na osobní život. Práce ve třídě, která 11

12 bývá přeplněná, je těžká, navíc jsou kritizováni jak nadřízenými orgány, tak rodiči. Přesto tito učitelé (80 % z nich jsou ženy), i když jsou realitou svého vysněného povolání rozčarováni, neztrácejí odvahu a nechtějí odejít ze školství. Podle autorky článku je zajímavé, že přes to, co je o práci učitelů všeobecně známo, o nové uchazeče o studium učitelství není nouze. začínající učitel ; plat ; vztah rodiče-učitel ; práce ; pracovní podmínky učitelů ; základní škola ; vztah učitel-žák ; vzdělávání učitelů ; vztah škola-veřejnost ; školská politika ; Francie ; kritika Un métier générateur de stress, a tous les niveaux / [Povolání vyvolávající stres na všech úrovních] / Christian Bonrepaux -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s. 29. Autor příspěvku se ve spolupráci s psychiatrem snaží nalézt příčiny pocitů strachu a stresu u začínajících pedagogů a zjistit současný stav tohoto fenoménu u učitelů základních a středních škol. Ukazuje se, že začínající učitelé základních škol mají většinou lepší výchozí pozici než učitelé středoškolští, protože pracují v místech, kde žijí nebo vykonávali praxi. Stale častěji jsou však vystaveni výhrůžkám rodičů nebo starších bratrů svých žáků. To také vysvětluje malý rozdíl v počtu dní zameškaných pro nemoc: 10 dní proti 12 u učitelů středních škol. začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; strach ; stres ; vztah rodiče-učitel ; agresivita ; bydliště ; komparace ; psychika ; nemoc ; Francie Primaire : [První stupeň: nejprve ženy a děti] / les femmes et les enfants ďabord / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Na prvním stupni francouzských základních škol vyučují prakticky jen ženy. Mnohé začínající učitelky projevují větší zájem o výuku na prvním, než na druhém stupni. Většinou je to proto, že výuka je zde pestřejší, protože učitel učí všechny předměty, a může své žáky lépe poznat. Mladé ženy také velmi touží po práci s dětmi. Častý je i argument, že učitelský sbor na prvním stupni základní školy vytváří lepší kolektiv než na druhém. Platy těchto učitelů byly naposledy zvýšeny v r. 1990, takže jsou nyní pod francouzským průměrem, ale zájem o toto povolání je přesto stále velký. učitelka ; začínající učitel ; základní škola ; první stupeň ; vyučující personál ; zájem ; vztah učitel-žák ; plat ; sociální prostředí ; sociální postavení ; Francie 12

13 Les alternatifs, sources ďinspiration des jeunes profs / [Alternativy, zdroj inspirace mladých profesorů] / Sophie Blitman -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Mnozí mladí učitelé rádi učí podle alternativních metod; často využívají některé prvky starších výchovných metod, např. z freinetovského systému, ale nejsou freinetisté. Není to ale vždy jednoduché, obtížné to bývá zvláště tehdy, jestliže je mladý učitel se svými plány na své škole osamocený. V článku jsou zveřejněny zkušenosti několika začínajících učitelů z této oblasti. inovace ve vzdělávání ; freinetovský systém ; začínající učitel ; škola ; klima školy ; interpersonální vztahy ; zkušenost Dans les universités, la releve se prépare / [Na univerzitách se připravuje nová směna] / Emmanuelle Debelleix -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Různé postupy jednotlivých francouzských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů. Zaměření na inovace ve výuce, které odpovídají požadavkům rychlého rozvoje techniky. Důvody, které vedou studenty k studiu na univerzitě, aby mohli vyučovat na středních školách. Zájem o studium humanitních oborů a snaha univerzit zvětšit počet uchazečů o studium přírodovědných předmětů. Úsilí o všestrannou, tj. kvalitní pedagogickou a psychologickou přípravu studentů. Žádné studium je však nemůže připravit na první samostatný vstup do třídy plné žáků. univerzita ; vysoká škola ; vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; psychologie ; pedagogika ; střední škola ; student učitelství ; začínající učitel ; Francie Unterricht vorbereiten und planen / [Připravovat a plánovat vyučování] / Hans Werner Heymann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Pädagogik : PÄDAGOGISCHE BEITRÄGE -- ISSN X [DE] -- Roč. 59, č. 10 (2007), s Pro začátečníka i dlouholetého učitele platí, že bez přípravy a plánování se vyučování nezdaří. Plánování neznamená anticipaci všeho dění v budoucnosti, ale začíná uvědoměním si cíle, kterého chce učitel dosáhnout. Začátečníkovi mohou pomáhat didaktické modely, aby neopomněl některé důležité aspekty ve výuce. výuka ; příprava na vyučování ; učitel ; začínající učitel ; cíl výuky 13

14 Il faut sauver les jeunes profs / [Je třeba chránit mladé profesory] / Benoît Floc'h -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2008, č. 366 (2008), s Postavení mladých začínajících učitelů ve Francii je velmi obtížné. Podle platových tabulek mají platy značně nižší než učitelé s praxí. Starší pedagogové také rozhodují o umístění mladých kolegů. Ti se proto velmi často dostávají na místa velmi vzdálená od jejich původního bydliště a zůstávají bez jakékoliv pomoci. Předchozí vlády se sice pokoušely o zlepšení této situace, ale žádné se to nepodařilo. Vláda prezidenta N. Sarkozyho nyní jmenovala komisi, která by měla jednak dát návrh na přepracování platových tabulek, jednak navrhnout mechanismy podpory začínajících učitelů. začínající učitel ; pracovní podmínky učitelů ; plat ; pomoc ; interpersonální vztahy ; nespokojenost ; školská politika ; vládní politika ; náprava ; Francie Absolventi VŠ se do škol nehrnou / [Higher education graduates don't roll into schools] / Jana Machálková -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 20, č. 292 (15.XII.-16.XII.) (2007), s. 4. České učitelské sbory stárnou. Průměrný věk učitele je 42,5 roku. Značná část vystudovaných učitelů vůbec učit nejde, a pokud ano, školství po několika letech zklamaně opouští. Učitele demotivuje hlavně odměňování. Současný systém totiž platy rozděluje tabulkově podle délky praxe a ne podle toho, jak učitel pracuje. Začínající učitelé narážejí v praxi na nedostatečnou připravenost, protože se na pedagogických fakultách učí málo psychologie i nových vyučovacích metod. Studenti mají také málo praxe. učitel ; plat ; věk ; začínající učitel ; pedagogická praxe ; pedagogická zkušenost ; pracovní kvalifikace ; vzdělávání učitelů ; nedostatek ; pedagogické povolání ; nezájem ; věkový průměr Student Teaching : [Jak učí studenti učitelství: skrytá celistvost] / A Hidden Wholeness / Richard F. Bowman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 128, č. 2 (2007/2008), s Jak učí studenti učitelství během své praxe ve třídě. Co je pro zkušeného učitele samozřejmostí, musejí se začínající učitelé učit a následně začít pracovat s větší dávkou rutiny. Celistvost v organizaci výuky ve třídě má podle autora sedm okruhů, kterých by se každý učitel měl držet (co budeme dnes ve třídě dělat, co budu dělat já, 14

15 jak bude vypadat úspěšné zakončení hodiny, co budu dělat, vyvstane-li problém, co si sám z výuky odnesu etc.). Diskuze ke každému okruhu. student učitelství ; pedagogická praxe ; začínající učitel ; styl výuky ; klima třídy ; vyučovací hodina ; cíl výuky Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Eva Jarošová , VŠE Praha

Eva Jarošová , VŠE Praha Eva Jarošová 21.9. 2012, VŠE Praha Dovednosti pro řízení kariéry a jejich členění Kariérové poradenství na VŠE Podpora rozvoje dovednosti pro řízení kariéry na VŠE Kariérové koučování na VŠE Rozvoj dovedností

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60.

MINKSOVÁ, L.: Vysokoškoláci přehled hlavních sociologických výzkumů realizovaných v ČR. Data a výzkum SDA info, 4, 2010, č.1, s. 39 60. Vysokoškoláci v ČR Přehled základních sociologických výzkumů vysokoškoláků Přehled zkoumaných tematických oblastí ve výzkumech vysokoškoláků Lenka Minksová Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Více

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce

Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a požadavky trhu práce Jan Koucký Studenti a absolventi Tisková konference LMC Praha, 16. května

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová

ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Vladimíra Křížová ETICKÁ VÝCHOVA V PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vladimíra Křížová Resumé: Dotazníkové šetření projektu Etická výchova v přípravě budoucích učitelů má za cíl zjistit názory studentů

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Kariérní řád - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je zavést kariérní systém, který podpoří celoživotní profesní rozvoj učitelů a propojí ho se systémem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová

Hlavní trendy v didaktice fyziky. Renata Holubová Hlavní trendy v didaktice fyziky Renata Holubová Obecný trend ve fyzikálním vzdělávání u nás i ve světě v současné době lze shrnout slovy snažíme se učit fyziku zábavně, řídíme se heslem Science Is Fun.

Více

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska

Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Edukátor učitel TV Ondřej Mikeska Kdo je to edukátor? Edukátor je profesionál, který provádí edukaci (někoho vyučuje, vychovává, školí, zacvičuje, trénuje, atd.) (Průcha, 2002). Profese učitele Učitelé

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Aktuální trendy v řízení mateřské školy

Aktuální trendy v řízení mateřské školy Aktuální trendy v řízení mateřské školy Centrum školského managementu Pedagogická fakulta UK v Praze Úvodní brainstorming Co očekáváte od tohoto semináře? Na co bychom neměli zapomenout? Jak nejlépe využít

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 12/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení)

Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Stanovení a popis nových specializovaných činností, zpracování standardu vzdělávání v rámci DVPP (obsah, rozsah a způsob ukončení) Standard udělování akreditací DVPP pro Studium k výkonu specializovaných

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Kariérní řád pro učitele

Kariérní řád pro učitele Kariérní řád pro učitele 2016 Kariérní řád pro učitele Obsah Základní cíle zavedení kariérního řádu pro učitele... 2 Stávající situace a důvody zavedení kariérního řádu... 2 Základní rysy navrhovaného

Více

Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV

Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV Doplňující studium učitelství chemie v rámci CŽV Doplňujícím studiem učitelství se rozumí vzdělávání absolventů přírodovědných, matematických a informatických oborů směřující k získání kvalifikace učitele

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2011 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008

Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Ostravská univerzita v Ostravě Pedagogická fakulta erze 2006 Aktualizace Dlouhodobého záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě na rok 2008 Projednala Vědecká rada PdF OU dne 3. 12. 2007

Více