ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel Journal of Education for Teaching"

Transkript

1 ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) nebo v papírové podobě em na adrese The new mandatory induction programme for all beginning teachers in Israel : [Nový povinný indukční program pro začínající učitele v Izraeli: jak jej vnímají začínající učitelé v pěti typech škol] / perception of inductees in five study tracks / Rivka Lazovsky, Rivka Reichenberg -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 36 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [53]-70. Speciální indukční program pro začínající učitele byl schválen izraelskou vládou a vstoupil v platnost v r Má tři složky - profesní rozvoj, dovednosti a vědomosti a socializaci ve školním kontextu a prostředí. Historie vývoje indukčního programu, srovnání s ostatními zeměmi. Jak je program vnímán začínajícími učiteli samotnými - výzkum na vzorku 144 respondentů z různých typů škol. Role uvádějícího učitele a role workshopu s ostatními začínajícími učiteli. Srovnávací tabulky. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; přijímání učitelů ; pracovní podmínky učitelů ; pomoc ; tvůrčí dílna ; pracovní integrace ; Izrael Professional development and the beginning teacher : [Profesní rozvoj a začínající učitelé: problém autonomie učitele a školních zvyklostí při zpětném rozboru výkonu] / issues of teacher autonomy and institutional conformity in the performance review process / Sue Dymoke, Jennifer K. Harrison -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 1 (2006), s. [71]-92. Článek zaměřen na zařazení začínajícího učitele do kontextu školy a požadavek, aby během prvního roku zodpovídal - sám za sebe i v rámci kolektivu - za zlepšování 1

2 svých dovedností a profesních znalostí. Rozhovory autorek se začínajícími učiteli po dvou letech výuky, s manažery výkonu (kontrolují začínající učitele) a profesionálními tutory (v roli uvádějících učitelů). Poznatky z rozhovorů a ukázky otázek pro zmíněné skupiny. začínající učitel ; hodnocení učitele ; uvádějící učitel ; tutor ; pracovní podmínky učitelů ; hodnocení ; výkon ; interview ; pracovní integrace ; Velká Británie Učitel, pedagogicko - psychologická poradna a žáci se specifickými poruchami učení In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy -- ISSN [CZ] -- Roč. 130, č. 4 (2005/2006), s Každým rokem se zvyšuje počet žáků s poměrně výraznými obtížemi v učení nebo problémy v chování. Rodiny a školy potom hledají pomoc v pedagogicko - psychologických poradnách. Článek by měl pomoci orientovat se v dané problematice hlavně mladým začínajícím učitelům, kteří jsou nezřídka nuceni řešit tyto problémy už krátce po nástupu do praxe. žák ; porucha učení ; porucha chování ; vzdělávání ; pedagogicko-psychologická poradna ; začínající učitel ; spolupráce ve výchově ; základní škola ; první stupeň Concours : [Konkurs: úroveň stoupá!] / le niveau monte! / Maryline Baumard -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je úroveň vzdělávání budoucích francouzských učitelů. Výsledky konkursů, kterých se tito uchazeči o místo pedagoga musí zúčastnit, ukazují, že odborná připravenost adeptů vzrůstá, i když někdy projevují překvapivé neznalosti ve všeobecném vzdělání (např. v pravopisu). Autorka článku uvádí několik názorů členů zkušebních komisí na tyto mladé lidi. Zkušení pedagogové je většinou hodnotí kladně, jsou přesvědčeni, že důležitá pro ně bude praxe ve školství. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; znalost ; názor ; přijímání učitelů ; kvalita vzdělání ; Francie Scientifiques : [Přírodní vědy: porotci si stěžují na hyperspecializaci] / les jurys déplorent une hyperspécialisation / Julie Chupin -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s

3 Hodnocení výsledků konkursů pro nastávající učitele přírodních věd a matematiky je z větší části kladné, členové porot si však stěžují na příliš vysokou specializaci kandidátů, kterou většinou nebudou moci ve škole uplatnit. Snaha naučit se z daného oboru (nebo jeho vymezené části) co nejvíce nese s sebou často nedostatky ve všeobecném vzdělání. Učitel by se měl v prvé řadě umět orientovat v celé šíři dané problematiky a být schopen odpovědět na otázky žáků. začínající učitel ; zkouška ; konkurs ; vzdělávání učitelů ; hodnocení učitele ; specializace ; přírodní vědy ; matematika ; kvalita vzdělání ; přijímání učitelů Des jeunes enseignants de mieux en mieux formés / [Mladí učitelé se stále lepší a lepší přípravou] / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 347 (2006), s Ve francouzských univerzitních institutech pro vzdělávání učitelů (Institut universitaire de formation des maîtres - IUFM) působí od jejich vzniku v r učitelé (tutoři), jejichž úkolem je naučit začínající učitele, jak mají vystupovat ve třídě, jak se chovat k žákům a co v průběhu výuky nesmí ujít jejich pozornosti. Tyto dovednosti by měli studenti učitelství získat v průběhu jednoho roku. Podle dosavadních zkušeností se systém osvědčil, i když existence tutorů není jednoduchá, protože vysoké školy na ně většinou nemají odpovídající finanční fondy. začínající učitel ; vztah učitel-žák ; praxe ; tutor ; tutorský systém ; vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; univerzita ; pedagogická dovednost ; Francie Možnosti popularizácie a osvety matematickej kultúry In: Technológia vzdelávania : Vedecko - pedagogický časopis s informačnou prílohou -- ISSN X [SK] -- Roč. 14, č. 1 (2006), s Podnět pro zefektivnění popularizace a osvěty matematické kultury na základní a střední škole. Základní cíle popularizace při vyučování matematiky. Formy a metody práce k uskutečnění těchto cílů. Několik rozumných zásad a realizovatelných předsevzetí pro začínající učitele matematiky. matematika ; výuka ; popularizace ; pedagogická dovednost ; začínající učitel ; cíl výuky ; základní škola ; střední škola ; didaktický převod Několik myšlenek k syndromu učitelského vyhoření / [Several remarks to teacher burnout syndrome] / Alžběta Peutelschmiedová -- čeština In: Efeta - otvor sa : časopis pre postihnutých a ľudí, ktorí im chcu pomáhať -- [SK] -- Roč. 16, č. 1 (2006), s

4 Poznámky zkušené pedagožky k často uváděným příčinám rozvoje syndromu vyhoření. Zobecnění vlastních zkušeností, rady začínajícím učitelům, na co se ve své práci připravit a jak se nenechat odradit. syndrom vyhoření ; přetěžování ; únava ; učitel ; pedagogická zkušenost ; pomoc ; začínající učitel Studentské portfolio jako zdroj poznání postojů začínajících studentů učitelství In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN [CZ] - - Roč. 56, č. 1 (2006), s Stať pojednává o tzv. studentském portfoliu a jeho významu pro pregraduální učitelské vzdělávání. Zaměření na skupinu začínajících studentů učitelství, pro něž je studentské portfolio nástrojem reflexe. Data získaná analýzou portfolií dávají odpovědi na otázky, kdo jsou začínající studenti učitelství, jak prožívají profesionalizační start, o čem dnes v časovém výhledu uvažují. Téma je dílčím pokusem o inovaci učitelského vzdělávání z pozice vzdělávaného jedince. vzdělávání učitelů ; student učitelství ; pedagogický výzkum ; začínající učitel ; sebehodnocení ; portfolio Končí čas kuchařek? : [Is the time of cookery books running out?: approaches to learning to be a teacher] / o přístupech, jak se učit být učitelem v praxi / Hana Kasíková -- čeština In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník -- ISSN [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2005/2006), s Čemu by se měli naučit budoucí učitelé během studia na pedagogické fakultě a co a jakým způsobem by mělo být rozvíjeno po jejich nástupu do praxe. Dva přístupy k dalšímu rozvoji začínajících učitelů: přebírání hotových zkušeností a osvědčených praktik zkušenějších kolegů nebo reflexe vlastní práce a její konfrontace s vědeckými poznatky o výuce a učení. Možnosti vzájemného doplňování obou přístupů. vzdělávání učitelů ; další vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; pedagogická zkušenost ; pedagogická dovednost ; sebehodnocení Plat: ředitel rozhoduje o jedné koruně z deseti / [Salary: headmaster decides about just one crown out of ten] / Martin Hyška -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 19, č. 120 (24.V.) (2006), s. 1 přílohy Moderní kariéra. Srovnání současného příjmu začínajícího učitele a učitele s dvacetiletou praxí na základní škole, střední škole a vysoké škole (platový tarif, příplatky, odměny). 4

5 učitel ; začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; vysokoškolský pedagog ; plat ; příjem ; průměrný příjem ; mzdový index ; komparace Průzkum výuky ICT a multimédií při přípravě budoucích pedagogů / [Investigation of ICT and multimedia teaching in preparation of future teachers] / Jindra Lisalová -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s Výsledek výzkumu (z r. 2005) o rozsahu vzdělávání budoucích učitelů ve výpočetní technice ve vybraných zemí EU a na pedagogických fakultách v ČR. Rozdělení zkoumaných osob podle studijních oborů. Přehled multimediálních programů, které učitelé používají ve výuce. Potřebnost a na druhé straně dostupnost informační techniky na pedagogických fakultách. výsledek výzkumu ; vzdělávání učitelů ; začínající učitel ; informační technologie ; pedagogická fakulta ; studijní obor ; didaktické využití počítače ; výukový software Primary Student Teachers' Ideas about Teaching a Physics Topic In: Scandinavian Journal of Educational Research -- ISSN [NO] -- Roč. 50, č. 2 (2006), s. [207]-219. Nápady začínajících finských a anglických učitelů jak zlepšit výuku fyziky na základní škole. Utváření učebního prostředí, které žáky motivuje k efektivnímu učení obtížné látky; pozorování, měření a ověřování jevů v přírodě, praktická demonstrace fyzikálních jevů ve školním prostředí. Škála postojů žáků k předmětu fyzika. začínající učitel ; zlepšení ; výuka ; fyzika ; motivace učení ; učební prostředí ; efektivnost vzdělávání ; postoj žáka ; učení bádáním ; Finsko ; Anglie What informs mentors practice when working with trainees and newly qualified In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 2 (2006), s. [165]-184. Výzkum na vzorku 102 uvádějících učitelů z partnerských škol, který sledoval jejich znalosti a jejich uplatnění při pedagogické praxi. Třináct strategií, které uvádějící učitelé používají, a pět druhů jejich znalostí. Studie zjistila, že učitelé většinou nedostatečně využívají své znalosti ze vzdělávání dospělých. Pro mnohé bylo vedení studenta založeno na stejném principu jako výuka dětí. student učitelství ; začínající učitel ; uvádějící učitel ; pedagogická praxe ; znalost ; výuka ; výzkum ; Velká Británie 5

6 Promoting critical conversations : [Rozšířit kritické rozhovory: důležitý příspěvek vysoké školy v profesionální přípravě nových učitelů] / the distinctive contribution of higher education as a partner in the professional preparation of new teachers / Katharine Burn -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 37 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 3 (2006), s. [243]-258. Autorka shromáždila data ze schůzek na vysoké škole a z několika každotýdenních schůzek zkušených uvádějících učitelů. Zkoumala rozdíly mezi pokyny a doporučeními, které studenti učitelství dostávají od vysokoškolských pedagogů, a těmi, kterých se jim dostane od uvádějících učitelů v začátcích jejich učitelského povolání. Zaznamenala shody i poměrně velké rozdíly. vysoká škola ; vysokoškolský pedagog ; začínající učitel ; student učitelství ; uvádějící učitel ; komparace ; výzkum Professeurs des écoles novices : [Profesoři - začátečníci: kolektivní a individuální formy cesty zrcadlem] / formes collectives et individuelles du passage a travers le miroir / Patrick Dubois, Rachel Gasparini, Gérard Petit -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 32 In: Revue Francaise de Pedagogie -- ISSN [Francie] -- Roč. 2006, č. 155 (2006), s Problematika prožívání stresových stavů u začínajících učitelů. Tento stav autoři nazývají cesta zrcadlem. Většina začínajících učitelů se toto období snaží co nejrychleji překonat, dělají to ale různými způsoby, tak, jak to odpovídá jejich povaze: hledají racionální východiska, mají strach se svěřit nebo si naopak na všechno stěžují a ztrácejí odvahu, mnozí mají blíže neurčenou špatnou náladu. Návrhy, jak už v průběhu studia studentům pomoci se na tuto situaci připravit a umět ji překonat. začínající učitel ; vzdělávání učitelů ; strach ; stres ; osobnost ; pomoc ; zvládání ; změna Projekt Vysokoškolská pedagogika (VYSPA) / [University Pedagogy (VYSPA) project] / - jp -, - jl - -- čeština In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku -- ISSN [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Inovační dlouhodobý projekt Centra pro studium vysokého školství Vysokoškolská pedagogika, jehož cílem je připravit komplexní multimediální kombinovaný kurz pro orientaci začínajících vysokoškolských učitelů v dalších odborných předmětech. 6

7 Spolupráce učitelů vysokých škol na projektu. Význam projektu pro zlepšení didaktiky a metodiky výuky na vysokých školách. Předběžný návrh modulární struktury a obsahu kurzu. Kurz bude uskutečněn formou e-learningu s maximální podporou ICT. inovace ve vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; multimediální metoda ; kurs ; začínající učitel ; vysokoškolský pedagog ; odborný předmět ; spolupráce ; vzdělávací projekt ; didaktika ; metodika ; bakalářské studium ; modulární profesní příprava ; obsah výuky ; e-learning ; výuka ; vysoká škola A quiet revolution? : [Tichá revoluce?: vliv výcvikových škol na partnerství při počátečním výcviku budoucích učitelů] / The impact of Training Schools on initial teacher training partnerships / Val Brooks -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 32, č. 4 (2006), s. [379]-393. Vznik a historie partnerství vysokých škol a výcvikových škol v Británii. Kapacita výcvikových škol a jejich vlastní politika, zejména sebehodnocení jako strategie zavádění a rozšiřování inovací. Pět různých druhů partnerství mezi fakultou a výcvikovou školou: spolupracující, doplňující, vedené fakultou, vedené školou a partnerství v rámci partnerského projektu. začínající učitel ; pedagogická praxe ; partnerství škol ; historické hledisko ; rozvoj ; spolupráce ; inovace ; sebehodnocení ; cvičná škola ; pedagogická fakulta ; vzdělávání učitelů Prof - éleve : [Profesor - žák: je pro dosažení úspěchu třeba mít se vzájemně rád?] / faut-il s aimer pour réussir? / Nicolas Truong -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2006, č. 353 (2006), s Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 6 příspěvků) je vztah mezi učiteli a žáky. Problematika přístupu učitele k žákům není důležitá jen pro jeho osobní spokojenost s vlastní prací, ale často i pro školní úspěšnost jeho svěřenců. V tomto článku se k otázce vyslovuje několik zkušených pedagogů. Shodují se v tom, že začínající učitel si musí svoji cestu najít, že by však měl mít raději své žáky než svůj obor. Učitelé nemohou k žákům přistupovat jen citově, ale také rozumově. Nejde přece jen o určitou náhradu rodičovské lásky, ale hlavně o pomoc při růstu a psychickém rozvoji. Učitel by měl být spravedlivý a nedávat některým žákům přednost, i když samozřejmě nemůže mít ke všem stejný vztah. vztah učitel-žák ; školní úspěšnost ; spravedlnost ; cit ; inteligence ; vcítění ; pomoc ; začínající učitel ; psychický vývoj ; tělesný vývoj 7

8 Qu est -ce qui fait changer ľécole? / [Co dělat, aby se škola změnila?. 3, Změny pro nebo proti instituci, cesta k budoucnosti, nebo zbytečné unavování?] / 3., Les changements sans ou contre ľinstitution, voie ďavenir ou fatigue inutile? Dossier coordonné par Richard Étienne et Michel Tozzi. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 449 (2007), s Soubor statí zaměřený na změny, kterými v rámci nutné školské reformy nemusejí projít jen školy, ale i učitelé. Mladí noví učitelé změny chtějí, ale často narážejí na opozici starších, kteří sice postupně školy opouštějí, ale výměna je jen pomalá. školská reforma ; škola ; postoj učitele ; osobnost ; názor ; začínající učitel ; interpersonální vztahy ; generační konflikt ; generační vztahy ; odpor ke změnám ; Francie ; změna Challenges New Science Teachers Face / [Výzvy, před kterými stojí budoucí učitelé přírodních věd] / Elizabeth A. Davis, Debra Petish, Julie Smithey -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Review of Educational Research -- ISSN [US] -- Roč. 76, č. 4 (2006), s Přehled literatury o výzvách vyvstávajících před novými učiteli přírodních věd (studenty učitelství i začínajícími učiteli). Autorky zkoumají oblasti, které by měl učitel přírodních věd dobře chápat: obsah a obory přírodních věd, žáky, výuku, prostředí pro učení a profesionální přístup. Nutnost všestranné podpory budoucích učitelů ze strany školy. začínající učitel ; student učitelství ; přírodní vědy ; žák ; styl výuky ; učební prostředí ; profese ; pomoc ; pracovní požadavky ; učitel ; přírodovědný předmět ; USA All the right features : [Všechny správné vlastnosti: architektura pro budoucí mentory na britských vysokých školách dalšího vzdělávání] / towards an architecture for mentoring trainee teachers in UK further education colleges / Bryan Cunningham -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 30 In: Journal of Education for Teaching : international research and pedagogy -- ISSN [GB] -- Roč. 33, č. 1 (2007), s. [83]-97. Potřeba nových mentorů, jejichž činnost by se nemusela týkat jen studentů učitelství: mohli by mentorovat i začínající učitele či nové mentory (vzájemné učení mezi vrstevníky). Aby byla jejich práce efektivní, potřebují pracovat v rámci určité 8

9 architektury, která je bude podporovat. Jedním z hlavních pilířů je uznání a ocenění jejich práce, důležitá je i kolegialita. Výběr mentorů a jejich akreditace. další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; vysoká škola ; poradce ; vzájemné učení mezi vrstevníky ; začínající učitel ; práce ; selekce ; nedostatek ; uvádějící učitel ; Velká Británie 'Walking into a dark room' : [Vstup do temné komory: počáteční dojmy pedagogů působících v dalším vzdělávání a přípravě] / the initial impressions of learnereducators in further education and training / Lydia Spenceley -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 18 In: Journal of Further and Higher Education -- ISSN X [GB] -- Roč. 31, č. 2 (2007), s. [87]-96. Výzkum názorů začínajících učitelů dalšího vzdělávání ve Velké Británii - účastníků kurzů učitelské přípravy - na roli učitele v tomto sektoru vzdělávání. Důvody a okolnosti, které je vedly k volbě této profese. začínající učitel ; další vzdělávání ; postobligatorní vzdělávání ; student učitelství ; názor ; role učitele ; volba povolání ; pedagogické povolání ; výzkum ; Velká Británie Ľ éthique professionnelle des enseignants : [Profesionální etika učitelů: deontologie nebo praktická výuka etiky?] / déontologie ou éthique appliquée de ľéducation? / Didier Moreau -- francouzština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 27 In: Sciences de l'education pour l'ere Nouvelle -- ISSN [FR] -- Roč. 40, č. 2 (2007), s. [53]-76. Autor vychází z výzkumu učitelské profesionální etiky a snaží se zodpovědět otázku jejího vzniku a legitimity její výchovy. Je přesvědčen o specifickém postavení výchovy a zkoumá její etickou strukturu. Jde mu o koncepci užité etiky jako o hlavní podklad pro profesionalizaci každého učitele. K té dochází v praxi prostřednictvím pokusů začínajících učitelů. O učitelské deontologii autor pojednává z hlediska poznání, že každý učitel má možnost rozvíjet sebevzdělávání v oblasti etiky. učitel ; profesní etika ; morálka ; odpovědnost ; sebevzdělávání ; postoj učitele ; začínající učitel ; pedagogika ; výzkum ; deontologie Emotional Intelligence and Beginning Teacher Candidates / [Emocionální inteligence a začínající učitelé] / Madeline Justice, Sue Espinoza -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 127, č. 4 (2006/2007), s

10 Do r bude Texas potřebovat více než nových učitelů. Mnoho nových učitelů odchází z profese během prvních pěti let v zaměstnání. Výzkum na vzorku 160 začínajících učitelů ukázal, že je potřeba u nich zvýšit asertivitu, empatii, rozhodování, sebepojetí a zvládání stresu. Tyto dovednosti jsou nutné pro vyučování v diversifikované třídě i pro to, aby více učitelů zůstávalo ve svém povolání. začínající učitel ; pedagogické povolání ; asertivita ; sebepojetí ; afektivní vývoj ; stres ; dovednost ; zvládání ; pracovní požadavky ; USA ; emoční inteligence Negotiating the Conflicts : [Řešení konfliktů: přehodnocení struktury a funkce reflexe v učení učitelů přírodovědných předmětů] / Reexamining the Structure and Function of Reflection in Science Teacher Learning / Robert Danielowich -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Science Education -- ISSN [US] -- Roč. 91, č. 4 (2007), s. [629]-663. Pedagogové a výzkumníci chápou reflexi jako nástroj, pomocí něhož učitelé posunují své názory a vyučovací praktiky směrem k ideálnímu stavu, podle autora však reflexe vede spíše k dosažení vlastních cílů. Americký výzkum sledoval čtyři mladé učitele přírodních věd, jak se učí pomocí reflexe řešit konflikt mezi jejich vlastními cíli a aktuální praxí. sebehodnocení ; učitel ; začínající učitel ; přírodovědný předmět ; rozvíjení schopností ; učení ; pedagogická dovednost ; pedagogická zkušenost ; pedagogický výzkum ; USA Zájmy svých členů obhajovat a prosazovat budeme ať je hradním pánem v Karmelitské kdokoliv. In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 18 (2007), s Současná vládní školská politika. Podíl pracovníků ČMOS na školské legislativě. ČMOS jako partner institucí v procesu utváření legislativy. Prosazování důstojných platových podmínek zaměstnanců ve školství. Porovnání platů začínajících učitelů s platy v jiných branžích. Neseriózní přístup vlády k řešení financování školství. Šikana učitelů. Názory učitelů, poslanců a ministryně na nejožehavější problémy v současném školství. školská politika ; školská legislativa ; plat ; školství ; zaměstnanecká politika ; začínající učitel ; financování ; odborová organizace ; odbory S výukou jazyků je problém : [Language teaching poses a problem: those who master them, run away from their teaching jobs] / kdo je ovládá, většinou prchá pryč ze školství / ; [Odpovědný redaktor] Zdeňka La Sala -- čeština In: Školství -- ISSN [CZ] -- Roč. 15, č. 20 (2007), s

11 Povinná výuka cizího jazyka v českých školách. Výpověď ředitelů několika českých základních škol o situaci ve výuce cizího jazyka; chybějí kvalifikovaní učitelé. Stávající jazykáři se rekrutují většinou z odborníků ovládajících jazyk, ale bez pedagogických schopností nebo zkušených pedagogů bez potřebné jazykové erudice. Nabídka volitelných jazyků a její reálné využití. Platové podmínky začínajících pedagogů v porovnání s jinými oblastmi. povinné vzdělávání ; cizí jazyk ; základní škola ; kvalifikace ; učitel ; volitelný předmět ; plat ; začínající učitel ; jazyková výuka ; Česká republika La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 4, Dějiny zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti] / 4., Histoires de VAE Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Několik článků, které líčí zkušenosti mladých i starších učitelů, kteří působili v institucích poskytujících celoživotní vzdělávání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; učitel ; začínající učitel ; zkušenost ; pedagogická zkušenost La validation des acquis de ľexpérience / [Zhodnocení znalostí prostřednictvím zkušenosti. 5, Z hlediska hodnotitelů] / 5., Du côté des évaluateurs Dossier coordonné par Claude Azéma. -- francouzština In: Cahiers Pedagogiques -- ISSN X [FR] -- Roč. 62, č. 457 (2007), s Zkušenosti učitelů, kteří hodnotí připravenost uchazečů o výuku v kursech celoživotního vzdělávání nebo pro rekvalifikaci na toto povolání. celoživotní vzdělávání ; rekvalifikace ; hodnocení učitele ; profesní orientace ; hodnotící kritérium ; vzdělávání učitelů ; vzdělávací kursy pro dospělé ; začínající učitel ; hodnotící zpráva Les nouveaux instits / [Noví učitelé] / Brigitte Perucca -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s , 26. Hlavním tématem tohoto čísla časopisu (celkem 11 článků) je postavení začínajících učitelů základních škol ve Francii. Jsou vzdělanější, než byli jejich předchůdci, ale mají malé platy, zvláště, když ještě nemají úplně dokončené vzdělání. Jejich pracovní doba je dlouhá, takže často nemají dost času na osobní život. Práce ve třídě, která 11

12 bývá přeplněná, je těžká, navíc jsou kritizováni jak nadřízenými orgány, tak rodiči. Přesto tito učitelé (80 % z nich jsou ženy), i když jsou realitou svého vysněného povolání rozčarováni, neztrácejí odvahu a nechtějí odejít ze školství. Podle autorky článku je zajímavé, že přes to, co je o práci učitelů všeobecně známo, o nové uchazeče o studium učitelství není nouze. začínající učitel ; plat ; vztah rodiče-učitel ; práce ; pracovní podmínky učitelů ; základní škola ; vztah učitel-žák ; vzdělávání učitelů ; vztah škola-veřejnost ; školská politika ; Francie ; kritika Un métier générateur de stress, a tous les niveaux / [Povolání vyvolávající stres na všech úrovních] / Christian Bonrepaux -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s. 29. Autor příspěvku se ve spolupráci s psychiatrem snaží nalézt příčiny pocitů strachu a stresu u začínajících pedagogů a zjistit současný stav tohoto fenoménu u učitelů základních a středních škol. Ukazuje se, že začínající učitelé základních škol mají většinou lepší výchozí pozici než učitelé středoškolští, protože pracují v místech, kde žijí nebo vykonávali praxi. Stale častěji jsou však vystaveni výhrůžkám rodičů nebo starších bratrů svých žáků. To také vysvětluje malý rozdíl v počtu dní zameškaných pro nemoc: 10 dní proti 12 u učitelů středních škol. začínající učitel ; základní škola ; střední škola ; strach ; stres ; vztah rodiče-učitel ; agresivita ; bydliště ; komparace ; psychika ; nemoc ; Francie Primaire : [První stupeň: nejprve ženy a děti] / les femmes et les enfants ďabord / Marc Dupuis -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Na prvním stupni francouzských základních škol vyučují prakticky jen ženy. Mnohé začínající učitelky projevují větší zájem o výuku na prvním, než na druhém stupni. Většinou je to proto, že výuka je zde pestřejší, protože učitel učí všechny předměty, a může své žáky lépe poznat. Mladé ženy také velmi touží po práci s dětmi. Častý je i argument, že učitelský sbor na prvním stupni základní školy vytváří lepší kolektiv než na druhém. Platy těchto učitelů byly naposledy zvýšeny v r. 1990, takže jsou nyní pod francouzským průměrem, ale zájem o toto povolání je přesto stále velký. učitelka ; začínající učitel ; základní škola ; první stupeň ; vyučující personál ; zájem ; vztah učitel-žák ; plat ; sociální prostředí ; sociální postavení ; Francie 12

13 Les alternatifs, sources ďinspiration des jeunes profs / [Alternativy, zdroj inspirace mladých profesorů] / Sophie Blitman -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Mnozí mladí učitelé rádi učí podle alternativních metod; často využívají některé prvky starších výchovných metod, např. z freinetovského systému, ale nejsou freinetisté. Není to ale vždy jednoduché, obtížné to bývá zvláště tehdy, jestliže je mladý učitel se svými plány na své škole osamocený. V článku jsou zveřejněny zkušenosti několika začínajících učitelů z této oblasti. inovace ve vzdělávání ; freinetovský systém ; začínající učitel ; škola ; klima školy ; interpersonální vztahy ; zkušenost Dans les universités, la releve se prépare / [Na univerzitách se připravuje nová směna] / Emmanuelle Debelleix -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2007, č. 364 (2007), s Různé postupy jednotlivých francouzských univerzit při vzdělávání budoucích učitelů. Zaměření na inovace ve výuce, které odpovídají požadavkům rychlého rozvoje techniky. Důvody, které vedou studenty k studiu na univerzitě, aby mohli vyučovat na středních školách. Zájem o studium humanitních oborů a snaha univerzit zvětšit počet uchazečů o studium přírodovědných předmětů. Úsilí o všestrannou, tj. kvalitní pedagogickou a psychologickou přípravu studentů. Žádné studium je však nemůže připravit na první samostatný vstup do třídy plné žáků. univerzita ; vysoká škola ; vzdělávání učitelů ; inovace ve vzdělávání ; psychologie ; pedagogika ; střední škola ; student učitelství ; začínající učitel ; Francie Unterricht vorbereiten und planen / [Připravovat a plánovat vyučování] / Hans Werner Heymann -- němčina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4 In: Pädagogik : PÄDAGOGISCHE BEITRÄGE -- ISSN X [DE] -- Roč. 59, č. 10 (2007), s Pro začátečníka i dlouholetého učitele platí, že bez přípravy a plánování se vyučování nezdaří. Plánování neznamená anticipaci všeho dění v budoucnosti, ale začíná uvědoměním si cíle, kterého chce učitel dosáhnout. Začátečníkovi mohou pomáhat didaktické modely, aby neopomněl některé důležité aspekty ve výuce. výuka ; příprava na vyučování ; učitel ; začínající učitel ; cíl výuky 13

14 Il faut sauver les jeunes profs / [Je třeba chránit mladé profesory] / Benoît Floc'h -- francouzština In: Monde de l'éducation -- ISSN [FR] -- Roč. 2008, č. 366 (2008), s Postavení mladých začínajících učitelů ve Francii je velmi obtížné. Podle platových tabulek mají platy značně nižší než učitelé s praxí. Starší pedagogové také rozhodují o umístění mladých kolegů. Ti se proto velmi často dostávají na místa velmi vzdálená od jejich původního bydliště a zůstávají bez jakékoliv pomoci. Předchozí vlády se sice pokoušely o zlepšení této situace, ale žádné se to nepodařilo. Vláda prezidenta N. Sarkozyho nyní jmenovala komisi, která by měla jednak dát návrh na přepracování platových tabulek, jednak navrhnout mechanismy podpory začínajících učitelů. začínající učitel ; pracovní podmínky učitelů ; plat ; pomoc ; interpersonální vztahy ; nespokojenost ; školská politika ; vládní politika ; náprava ; Francie Absolventi VŠ se do škol nehrnou / [Higher education graduates don't roll into schools] / Jana Machálková -- čeština In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 20, č. 292 (15.XII.-16.XII.) (2007), s. 4. České učitelské sbory stárnou. Průměrný věk učitele je 42,5 roku. Značná část vystudovaných učitelů vůbec učit nejde, a pokud ano, školství po několika letech zklamaně opouští. Učitele demotivuje hlavně odměňování. Současný systém totiž platy rozděluje tabulkově podle délky praxe a ne podle toho, jak učitel pracuje. Začínající učitelé narážejí v praxi na nedostatečnou připravenost, protože se na pedagogických fakultách učí málo psychologie i nových vyučovacích metod. Studenti mají také málo praxe. učitel ; plat ; věk ; začínající učitel ; pedagogická praxe ; pedagogická zkušenost ; pracovní kvalifikace ; vzdělávání učitelů ; nedostatek ; pedagogické povolání ; nezájem ; věkový průměr Student Teaching : [Jak učí studenti učitelství: skrytá celistvost] / A Hidden Wholeness / Richard F. Bowman -- angličtina -- Obsahuje bibliografické odkazy: 11 In: Education -- ISSN [US] -- Roč. 128, č. 2 (2007/2008), s Jak učí studenti učitelství během své praxe ve třídě. Co je pro zkušeného učitele samozřejmostí, musejí se začínající učitelé učit a následně začít pracovat s větší dávkou rutiny. Celistvost v organizaci výuky ve třídě má podle autora sedm okruhů, kterých by se každý učitel měl držet (co budeme dnes ve třídě dělat, co budu dělat já, 14

15 jak bude vypadat úspěšné zakončení hodiny, co budu dělat, vyvstane-li problém, co si sám z výuky odnesu etc.). Diskuze ke každému okruhu. student učitelství ; pedagogická praxe ; začínající učitel ; styl výuky ; klima třídy ; vyučovací hodina ; cíl výuky Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Kariérní systém učitelů

Kariérní systém učitelů Kariérní systém učitelů 1 Obsah příspěvku Seznámení s připravovaným KS Rozbor standardu učitele a jeho postavení v kariérním systému Předání podrobných informací k nově připravované kariérní cestě cestě

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 5/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce

Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Malátova 17, 150 00 Praha 5 tel.: + 420 221 900 513 e-mail: jan.koucky@pedf.cuni.cz Absolventi vysokých škol a vývoj požadavků trhu práce Jan Koucký Vysoké školství a požadavky praxe VŠO, Praha, 5. června

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 9/2007 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ

POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2011, roč. 1, č. 2, s. 39 45 POSTOJE STUDENTEK OBORU UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY KE STUDIU A SVÉMU BUDOUCÍMU POVOLÁNÍ Lucie Zormanová Abstrakt: Článek pojednává

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2008

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2008 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 1/2008 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Základy učitelské profese (pedeutologie)

Základy učitelské profese (pedeutologie) Základy učitelské profese (pedeutologie) Pedeutologie teorie učitelské profese, v USA a v Evropě vychází řada odborných časopisů, v ČR až po roce 1990 1946 počátek vysokoškolského vzdělávání učitelů pro

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 12 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Příklad dobré praxe IX

Příklad dobré praxe IX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IX z realizace kariérového poradenství Mgr. Ilona Šimková 2010

Více

Trendy v dalším vzdělávání Cíle výuky andragogické didaktiky jestliže se objeví nějaký problém, musí být k jeho řešení ihned k dispozici potřebné znalosti, musí být na dosah ruky ve všedním každodenním

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE

GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) GENDEROVÉ STEREOTYPY VE ŠKOLE PhDr. Irena

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Pedagogická fakulta UK v Praze

Pedagogická fakulta UK v Praze Pedagogická fakulta UK v Praze Dotazník pro inovaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy A. ÚDAJE O VÁS A1. * Jste: muž žena A2. * V současné době studujete na Pedagogické fakultě UK v bakalářském

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele

Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Vzdělávání odborných učitelů středních zahradnických škol Příprava na povolání v zahradnictví z pohledu zaměstnavatele Ing. Zdeněk Nachlinger Přednáška na setkání s řediteli a zástupci zahradnických škol

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009

INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 INFORMACE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ Č. 2/2009 Výběr článků z nejnovějších zahraničních pedagogických časopisů odebíraných Národní pedagogickou knihovnou Komenského. Plné texty článků lze objednat v elektronické

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ DRAHOMÍRA KRAŤKOVÁ, JANA MOTYKOVÁ Centrum pro studium vysokého školství Abstrakt: Příspěvek přináší informace o legislativním rámci v oblasti

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Kompetence učitele odborných předmětů

Kompetence učitele odborných předmětů Antonín ROJÁK, Miroslava MIKLOŠÍKOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Česka Republika Kompetence učitele odborných předmětů Úvod Problematika učitelského vzdělávání je předmětem mimořádného

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Dotazník pro žáky SŠ

Dotazník pro žáky SŠ Dotazník pro žáky SŠ Poznatky ze všech předmětů, které se na mém oboru vyučují, uplatním při výkonu povolání. Očekávám, že budu vykonávat povolání, pro které mě obor připravuje. Během výkladu nové látky

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více