Zavedení kvadratické funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zavedení kvadratické funkce"

Transkript

1 Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita, ve které studenti nejprve v rámci evokace přemýšlejí o tom, kde se již s kvadratickou funkcí setkali a co o ní vědí, dále se tato funkce formálně zavede a studenti si pomocí tabulky odvodí graf paraboly. V závěrečné části potom studenti na obrázcích hledají paraboly 1

2 Harmonogram aktivity název činnosti čas stručná náplň činnosti pomůcky + přílohy 1. Evokace 10 Brainstorg co si myslím, že vím o kvadratické funkci. Každý student papír, pero, tužku. Učitel flip chart a barevné fixy. 2. Zavedení 1 Zápis vzorce na tabuli. Tabule, fix. 3. Uvědomění si významu 7 Zkoumání vlastností kvadratické funkce. Každý student papír, pero, tužku. Učitel flip chart a barevné fixy. 4. Kde jsem to už jenom viděl? 3 Studenti ve skupinách přemýšlejí, kde se již s parabolou setkali. Flip z evokace. 5. Přesný graf 5 Studenti si nechají na ipadu narýsovat parabolu a znovu ji prozkoumají. ipady, aplikace Quick Graph 6. Reflexe - Hledáme paraboly. 20 Studenti na fotografiích hledají a prstem kreslí paraboly. ipady, aplikace Nearpod Teorie 2

3 Evokace Učitel dá pokyn: Už jste se někdy setkali s kvadratickou funkcí? Napište do sešitu vše, co si myslíte, že víte o kvadratické funkci. Kde se s ní můžete v životě setkat, co si myslíte, že se u ní dá počítat či kreslit. 3 uty Žáci píší, kreslí. Studenti vytvoří skupinky po 3 a porovnávají své práce, diskutují. 2 uty Učitel se ptá všech skupin, na čem se shodli, kde se rozcházeli. Zapisuje na flipchart všechny nápady, které studenti měli. Ptá se, s čím ostatní souhlasí a s čím ne. Tam, kde někdo vysloví pochybnost, učitel přidá na flip chart otazník. Tento papír zůstane celou hodinu studentům na očích. 5 ut Zavední Na tabuli učitel napíše předpis:. Vysloví definici: Každá funkce, která lze zapsat pomocí tohoto předpisu, se nazývá kvadratická funkce. Studenti si zapisují do sešitů. Uvědomění si významu Na tabuli učitel zapíše: f: a vysvětlí, že toto je nejjednodušší kvadratická funkce a že se nad ní budou dnes snažit společně přemýšlet. Individuální práce: Studenti si do sešitu napíší tabulku pro x a y. Za x si dosadí hodnoty: -3, -2, -1, -½,0, ½, 1, 2, 3. Jejich úkolem je dopočítat funkční hodnoty y a zanést body do grafu. Používají při tom sešit, pravítko a tužku. 5 ut Učitel položí dotaz, jaký je definiční obor funkce f. Zeptá se, je-li možné tedy přidávat další x a potom vyzve studenty, aby si každý přidal ještě nejméně 2 různé x (např 3/2 apod.) a opět dopočítal funkční hodnotu a zakreslil do grafu. 2 uty Učitel se pokusí dovést studenty k tomu, aby vymysleli, že mohou jednotlivé body grafu spojit. Zeptá se, jestli někdo ví, jak se nazývá křivka, kterou společně vytvořili. Na tabuli napíše Parabola. 3

4 Kde jsem to už jenom viděl? Skupinová práce. Studenti se opět seskupí stejně jako na začátku hodiny a mají společně vymyslet, kde se s parabolou mohou setkat. Lze při tom sledovat flip chart, kde již mohou být některé odpovědi napsány. Společně si celá třída sdělí, na co přišla. 3 uty Přesný graf Učitel rozdá ipady každému studentu jeden. Všichni spustí aplikaci Quick Graph. Stisknutím ikony + se rozbalí zadávací okno s předepsaným y= Všichni vyplní x^2 a stisknou Done. 4

5 Na obrazovce se objeví graf funkce. Pokud je barva grafu nevýrazná, je ji možno změnit pomocí barevné šipky v levé části obrazovky vedle předpisu grafu funkce. Pro lepší zobrazení postavíme ipad na svislo. Studenti si potom mohou dvěma prsty obrázek přibližovat a oddalovat, aby se lépe podívali, jak se parabola chová. Zajímavá je především kolem bodu 0. 5 ut Reflexe - Hledáme paraboly Všichni spustí aplikaci NearPod. Učitel se přihlásí do kolonky TEACHER Jako Username vyplní XXXXXXX a jako heslo YYYYYYY. Stiskne LOG IN. Z knihovny prezentací vybere Kvadratická funkce a stiskne LAUNCH. V následující nabídce nic nevyplní, jen stiskne Submit. V levém horním okraji se objeví PIN (např. FFDAJ) Tento PIN si studenti vyplní do svých ipadů a stisknou OK. Tím se učitelský a studentské ipady spojí do jedné pracovní skupiny. 5 ut Vždy, když chce učitel poslat studentům novou práci, tiskne tlačítko SHARE. 5

6 Studenti mají za úkol prohlédnout si obrázky a snažit se na nich vidět parabolu. Její tvar mají prstem nakreslit. Když jsou hotovi, odešlou svou práci učiteli tlačítkem SUBMIT. 10 ut Učitel potom některé práce zveřejní na projektoru. 4 prsty potáhne na ipadu směrem nahoru, objeví se lišta s běžícími aplikacemi. Ty odsune 1 prstem směrem doprava. Pokud je přihlášen na WIFI stejnou, jako Apple TV projector, objeví se následující ikona, na kterou je třeba kliknout: Následuje volba Apple TV a Mirror. V závěru hodiny budou žáci vyzváni, aby si znovu prohlédli flip chart z úvodu hodiny a porovnali, jestli se jejich původní domněnky potvrdily, jestli je během hodiny vyvrátili, a nebo jestli se ještě na toto téma nehovořilo. Flip chart se uchová do příští hodiny, kde se s ním bude znovu pracovat. Studenti jsou vyzváni, aby si z hodiny udělali zápisky. 5 ut klíčová slova Kvadratická funkce, graf, parabola. 6

(Exponential) Function = (Exponenciální) Funkce

(Exponential) Function = (Exponenciální) Funkce Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Matematika 2.ročník Funkce Cíle Zopakovat si poznatky o funkcích Zopakovat si poznatky o exponenciální funkci Rozšířit si anglickou slovní zásobu v oblasti funkcí

Více

Cíle. Stručná anotace. sou. Doporučený ročník: 1. Demonstrace shodných zobrazení v rovině. Shodná zobrazení v rovině

Cíle. Stručná anotace. sou. Doporučený ročník: 1. Demonstrace shodných zobrazení v rovině. Shodná zobrazení v rovině sou Předmět: Matematika Doporučený ročník: 1. Vazba na ŠVP: Planimetrie Cíle Demonstrace shodných zobrazení v rovině. Stručná anotace Předpokládá se znalost osové souměrnosti, studenti studují vlastnosti

Více

ilit Naše planeta Země Geografie světadílů Austrálie a Oceánie

ilit Naše planeta Země Geografie světadílů Austrálie a Oceánie Téma aktivity: Předmět: Doporučený věk studentů: Vazba na ŠVP: Austrálie čtvrtý ročník 17 18 let světadílů Austrálie a Oceánie Cíle: Studenti mohou v rámci aplikace porovnat rozměry Austrálie a naší České

Více

ilit Radioaktivita Radioaktivita pomocí aplikace Nearpod

ilit Radioaktivita Radioaktivita pomocí aplikace Nearpod Téma aktivity: Předmět: pomocí aplikace Nearpod Doporučený věk studentů: 15 16 let Vazba na ŠVP: jaderná chemie Cíle: student definuje pojem radioaktivita student roztřídí druhy jaderného záření podle

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a MKV Název učební jednotky (téma) Kočka učíme se žádat Stručná anotace učební jednotky Tato učební jednotka rozvíjí oborové cíle ze

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Vyhledávání a předávání informací z internetu vytvoření hypertextového odkazu v textovém editoru

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY

UČEBNÍ MATERIÁLY. Český jazyk (11 15 let) ŘEŠENÉ PŘÍKLADY PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ. výukové materiály. Vzděláváme dotykem TESTY ŘEŠENÉ PŘÍKLADY UČEBNÍ MATERIÁLY Český jazyk (11 15 let) výukové materiály PROCVIČENÍ A PROVĚŘOVÁNÍ Vzděláváme dotykem TESTY 1 Obsah Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Hodina češtiny s ICT technologiemi...6

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Lidská práva Časový rozsah lekce 2 x 45 minut (následují za sebou) Věková skupina (ročník)

Více

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU

1. VYUČOVACÍ HODINA, V TERÉNU Green-Down Autor Liběna Dopitová, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 Vhodné pro věk/třídu 6. ročník Potřebný čas 1 + 1 vyučovací hodina následuje podzimní fenologické měření Green-Down (samostatné pozorování 2 týdně)

Více

Planimetrie. Verze 1.63 pro MS Office XP 2003. Manuál k ovládání programu

Planimetrie. Verze 1.63 pro MS Office XP 2003. Manuál k ovládání programu Planimetrie Verze 1.63 pro MS Office XP 2003 Manuál k ovládání programu 1 Obsah: 1. Obecná charakteristika programu... 3 2. Instalace a spuštění... 3 2.1 Instalace programu... 3 2.2 Spuštění programu...

Více

k tvorbě interaktivních výukových materiálů

k tvorbě interaktivních výukových materiálů k tvorbě interaktivních výukových materiálů Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Autoři: Český jazyk a literatura Český jazyk Mgr. Alena Riglová Mgr. Renata Tázlerová Mgr. Martina Vetterlová Název projektu:

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější.

Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. 33. Tisk dokumentu Tisk dokumentu je bezesporu stále tím nejpoužívanějším výstupem, přestože publikování na internetu nebo odesílání emailem jsou stále častější. Přesuneme se pod tlačítko Office Klikneme

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec

badatele.cz / Co prozradí pařezy / Sdružení TEREZA ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec Lze určit stáří živého stromu nebo ho musím pokácet? Jak lze určit stáří pokáceného stromu? Roste strom po celý svůj život? Rostou všechny stromy stejně? 7 CO PROZRADÍ PAŘEZY cílová skupina VI. VII. ročník

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA NetSupport School 10.5 pro počítačovou učebnu s podporou hlasové komunikace 2 Obsah Spuštění NSS...7 Řídící okno... 10 Horní lišta... 10 Nástrojová lišta (Lišta nástrojů)... 10 Lišta

Více

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA

Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Verze 8.6.2 UŽIVATELSKÁ PRÍRUCKA Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. Všechna práva vyhrazena. Části jsou používány v rámci licencí třetích stran. Jakékoli připomínky pošlete na následující

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku POWERPOINT PRO MÍRNĚ POKROČILÉ Mgr. Hana Vojáčková 2010 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Ing. Michal Bílek Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Funkce jedné proměnné na střední škole

Funkce jedné proměnné na střední škole Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta Katedra matematiky Funkce jedné proměnné na střední škole Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce: Bc. Pavla Hanzalová N1101

Více

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013

Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Popis základní obrazovky PowerPointu 2013 Marie Franců (http://www.m-skoleni.cz) 4 Poslední soubory můžete také otevřít z nabídky karty Soubor, kde se přímo názvy naposledy otevřených souborů zobrazují.

Více