SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMARTstavebnictví. Kvalitní rozpočet je klíčový. Strategie pro stavebnictví. Lokace, lokace, lokace... a nic víc?"

Transkript

1 SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy listopad 2010 Strategie pro stavebnictví budoucnosti Investice do inovací jako konkurenční výhoda str. 4 Kvalitní rozpočet je klíčový Investoři prahnou po maximální míře zjednodušení str. 14 Lokace, lokace, lokace... a nic víc? Je ve střední Evropě ještě prostor pro nová maloobchodní centra? str. 8

2 Obsah Strategický management Strategie pro stavebnictví budoucnosti... str. 4 Výsledkový servis Stavebnictví v roce str. 6 Investiční strategie Lokace, lokace, lokace a nic víc?... str. 8 Rozhovor Ing. Libor Joska, Enteria a.s... str. 10 V kanceláři finančního ředitele Účetní aspekty sdružení... str. 12 Fondy kvalifikovaných investorů aktuálně... str. 13 V kanceláři technického ředitele Kvalitní rozpočet je klíčový... str. 14 2

3 Úvod Vážení čtenáři, vítejte u prvního vydání magazínu SMART stavebnictví, publikace připravené Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte a společností ÚRS Praha. Publikace je primárně určena vrcholovému a střednímu managementu stavebních společností a klade si za cíl přinášet nový pohled na různé stránky řízení stavebních firem a poskytovat informace, které ze stavebnictví mohou udělat opravdu SMART, nebo-li chytré, vysoce znalostní odvětví. Už do svého názvu si publikace vytkla svůj základní obsah, tedy články z oblasti Strategického Managementu, Analýzy odvětví, Rozhovory s významnými manažery odvětví a přibližování Trendů a úspěšných příkladů, které se v našem odvětví objevují. Aktuální vývoj ani očekávaná nejbližší budoucnost českého stavebnictví nejsou pozitivní, a také proto musí mít každá stavební společnost připravenou kvalitní strategii, na základě které efektivně přizpůsobí svůj obchodní plán, organizační struktury a procesy nové situaci a trendům. Hledání nových a účinějších způsobů řízení stavebních společností a zvyšování efektivity stavební produkce je hlavním námětem rubriky Strategický management a článku Strategie pro stavebnictví budoucnosti. V každém čísle SMARTu najdete také komentovaný výsledkový servis stavebnictví, v aktuálním čísle jsou analyzována data za prvních osm měsíců roku V rámci rubriky Investiční strategie přinášíme pohled do sféry investorů a developerů, tedy zadavatelů práce pro stavebnictví. Tentokrát přinášíme zamyšlení nad budoucností výstavby dalších nákupních center v regionu střední Evropy. Zajímavé pro vás budou jistě také názory generálního ředitele společnosti Enteria, pana Libora Josky, který nám poskytl interview pro první číslo. Cílem této publikace není poskytovat stavebním společnostem návod a rady, co mají dělat, ale spíše přinášet informace o možnostech a příležitostech, varovat před riziky a předkládat návrhy možných řešení a názory k diskusi. Aktuální vývoj ani očekávaná nejbližší budoucnost českého stavebnictví nejsou pozitivní, a také proto musí mít každá stavební společnost připravenou kvalitní strategii, na základě které efektivně přizpůsobí svůj obchodní plán, organizační struktury a procesy nové situaci a trendům. Věřím, že Vám tato publikace přijde zajímavá a najdete v ní informace a podněty využitelné pro Vaše podnikání. Václav Matyáš Prezident Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR SMARTstavebnictví listopad

4 Strategický management Strategie pro stavebnictví budoucnosti Výhled stavebnictví není momentálně příliš pozitivní. Poptávka soukromého sektoru, která se propadla v minulém roce, je stále velmi nízká a je následována omezováním investic také ve veřejném sektoru. Na rozdíl od průmyslu, který se již začíná pomalu vzpamatovávat díky exportu, bude mít vzestup stavební produkce, dominantně závislý na domácí poptávce, ještě nějakou dobu zpoždění. Navíc deformace vztahů mezi investory a dodavateli bude přetrvávat ještě dlouho po odeznění krize a možná se už nikdy nezmění. Jak by měly na nastalou situaci strategicky reagovat stavební firmy? V následujícím textu se pokusíme nastínit možné odpovědi na tuto otázku. Nezávislá revize strategie Odhaduje se, že díky krizi z trhu zmizí odhadem pětina stavebních kapacit. Stavební společnosti musí na novou situaci reagovat, některé firmy by měly v první fázi provést účinnou reorganizaci a změnit své struktury řízení, přizpůsobit veškeré činnosti a kapacity nižšímu obratu. Velmi užitečné může být pro řadu společností nezávislé zhodnocení stavu, v jakém se momentálně nachází jejich podnikání a to nejen vzhledem k finančním ukazatelům, které hodnotí historické údaje, ale zejména vzhledem k jejich budoucnosti a vhodnosti zvolené strategie. Spočívá to zejména ve zhodnocení kvality business plánů, obchodního a výrobního modelu, zaměření, přiměřenosti organizačních struktur a zhodnocení míry flexibility společnosti. Specifika stavebního trhu v České republice Stavební trh je specifický velkým objemem finančních toků při relativně nízkých maržích, z čehož plyne poměrně vysoké riziko oboru, vnímané zejména finančními institucemi. Prvním krokem v reakci na pokles trhu je ořezání nákladů a propouštění, což však samo o sobě nestačí a funguje pouze krátkodobě. Později firma zjišťuje, že bez propuštěných odborníků není díky nízké produktivitě schopna dokončovat rozjeté zakázky. Problémy způsobuje v tomto směru také změna poptávky, kdy firmy místo několika velkých zakázek soutěží a realizují velký počet malých. Ve druhé fázi tedy budou muset firmy sáhnout k opatřením, která systematicky odstraní maximum z neefektivit, které provázejí stavební výrobu. Revoluce místo evoluce Strategie pro stavebnictví budoucnosti není o zhodnocení toho, co děláme nyní a pokusit se to dělat lépe, ale budoucnost odvětví a úspěšných firem je ve změně myšlení. Konzervativnost a resistence vůči změnám v řízení stavebních firem způsobily, že stavebnictví celosvětově jen velmi málo reflektovalo vývoj v jiných odvětvích, která v posledních desetiletích udělala revoluční změny v konceptu podnikání a výroby a dostala se tak na vyšší úroveň efektivity. Stavebnictví nevyhnutelně čeká v budoucnu podobný vývoj. A ačkoliv díky své podstatě, tedy unikátnosti každého projektu, nikdy nedosáhne hodnot automatizované výroby, prostor pro změny a zlepšení je obrovský. Zaměření na zákazníka. V nejlepších společnostech jiných odvětví je v centru dění vždy zákazník, který řídí vše a kterému se vše podřizuje. Světoví lídři dělají přesně to, co chtějí zákazníci, kdy to chtějí a za cenu, která pro zákazníka představuje adekvátní hodnotu. Ze zkušenosti víme, že většina stavebních firem nezjišťuje, co klienti opravdu chtějí, nezjišťují ani zpětně jejich spokojenost (z jiných oborů známé jako Customer relationship management ). Cenotvorba je příliš často založena na cost-plus metodě bez hledání a akcentování přidané hodnoty či úspor pro zákazníka (koncept známý jako Value engineering ). Stavební firmy by měly začít systematicky pracovat se svými zákazníky, jejich potřebami a vnímáním přidané hodnoty a kvality. Tvorba strategie by měla vždy začínat u zhodnocení toho, co společnost umí a nabízí nejlépe a stanovení cílového zákazníka, trhu či segmentu. Koncept štíhlého stavebnictví Příležitost ke zvýšení efektivity a systémovému snížení nákladů nabízí zavedení nových manažerských přístupů, např. Lean Construction ( štíhlé stavebnictví ), což představuje zefektivnění a zpružnění veškerých podnikových činností, jak podpůrných, tak zejména výrobních. Vyžaduje to ovšem důsledné provedení auditů veškerých procesů a činností ve firmě a jejich přenastavení. Jedná se o identifikaci a podporu činností, které přinášejí přidanou hodnotu (ať už kvantitativní nebo kvalitativní) a utlumení těch, které přinášejí hodnotu zápornou. Každá činnost, proces či transakce musí mít odůvodnitelný ekonomický smysl. Idea štíhlého stavebnictví spočívá v aplikaci manažerského přístupu vycházejícího z automobilové výroby (Toyota). Zakládá se na redukci neefektivností ve všech stavebních aktivitách, které spotřebovávají zdroje, ale nepřinášejí přidanou hodnotu a na odstranění plýtvání a časových zpoždění. Základní ideou štíhlé výroby je tedy snaha o nulové plýtvání a maximální plynulost stavby. Existuje několik definovatelných okruhů, v nichž se kondenzuje většina zdrojů plýtvání a které je třeba systémově minimalizovat. Jsou to chyby s nutností nápravy, časové skluzy výstavby, provádění činností, které nikdo nepotřebuje a bezdůvodný pohyb lidí, strojů, materiálu. Další významnou příčinou je nezbytnost čekání následných zdrojů (kapacit, lidí) na dokončování aktivit opožděných kvůli chybám zdrojů předchozích, a nakonec jsou to všechny podoby neadekvátního zpracování (větší stroje, nepotřebné kroky, přebytečné projektování). Nutný předpoklad pro zavedení štíhlého stavebnictví je plynulost dodávek materiálů, pokud možno just in time. Dále je to odbourání nadbytečných úložišť materiálu na stavbě, vyšší kontrola manažerů nad dodávkami na stavby, především pak zpřetrhání nestandardních vazeb stavbyvedoucích na dodavatele. Kontrola spotřeby na projektech je třeba z ex post změnit na ex ante. 4

5 Současná výroba 26% 12% Současné stavebnictví 57% 10% 62% 33% Přidaná hodnota Podpůrné činnosti Neefektivnost Snížení rizika nestandardního chování Stavební projekty jsou charakteristické velkými objemy zapojených finančních prostředků přičemž odpovědnost ze tyto prostředky je často svěřena několika málo osobám projektovému manažerovi nebo stavbyvedoucímu. Vzniká poměrně vysoké riziko nestandardního jednání na úkor projektu/ společnosti. Existuje několik až příliš charakteristických typů možného obohacování na úkor projektu, které mohou představovat odhadem až 5 % z celkového objemu stavebních nákladů což v porovnání s celkovými maržemi v odvětví není nezanedbatelné: Zvýhodňování dodavatele manipulace výběrových řízení, zkreslování výkonů dodavatele, apod. Manipulace s materiálem dodávka materiálu nižší kvality nebo objemu než je fakturováno, fiktivní dodávky, fiktivní výkazy ztráty nebo zničení materiálu, zpronevěra materiálu apod. Manipulace se službami využívání externích dodavatelů k soukromým účelům, vykazování neprovedených prací, víceprací apod. Zdroj: Construction Industry Institute, The University of Texas at Austin Centralizace podpůrných činností Pro střední a velké společnosti znamená centrální nákup zavedení nového procesu do společnosti, nikoli zavedení centrálního skladu. Cílem je dostat náklady na materiál, zboží a služby pod centrální kontrolu a ve výsledku tak snížit projektové náklady a zvýšit kvalitu. Centrální nákup také umožní získat pro všechny jednotky dané firmy jednotné ceny, možnost významných slev, kontrola spotřeby znamená i zajištění kvality. Malé společnosti nemají často díky své velikosti co centralizovat, nicméně mají možnost vytvořit s jinými společnostmi strategiké aliance, které mohou významně snížit náklady na vstupy či správu. Projektový controlling Projektový controlling sleduje projekt z hlediska věcného i ekonomického ve všech jeho rozhodujících fázích počínaje prvotním zaevidováním zájmu o zakázku, přípravou nabídky, uzavřením smlouvy o dílo, realizací zakázky až po uplynutí záruční doby. Chybné použití dávkového režimu, např. na základě měsíčních rozborů, znamená nemožnost reagovat na změnu ihned. Nástroje standardních ekonomických informačních systémů jsou pro projektový controlling, zachycují náklady a výnosy produktů / zakázek, nedostačující. Jen výjimečně lze sledovat neplánované akce, změnová řízení a odchylky, chybí kritická funkčnost integrace termínů do plánování a hodnocení. V současné době se vše často řeší excelovými tabulkami apod., i když je k dispozici sofistikovanější software ovšem na ten je třeba lidi nejprve přeškolit. A nakonec kontrola spotřeby na projektech ( ex ante namísto ex post ) dokáže eliminovat překvapení po skončení projektu, dává možnost okamžité reakce. Příležitostí zlepšení je zavedení integrovaného projektového řízení. Kritická je integrace projektového controllingu do ekonomického informačního systému organizace, stejně jako nutnost zavedení projektově zaměřených IS/IT včetně nástrojů řízení nákladů projektů (Project Costing) apod. Příležitost ke zlepšení představuje stanovení hierarchie schvalovacích procesů (smluv, faktur, objednávek), nastavení kompetencí jednotlivých úrovní, pravidlo více očí. Dalšími, v jiných oborech již běžnými metodami jsou elektronická podpora výběrových řízení, elektronický management smluv, monitorování změn, a také vhodné nastavení motivačních systémů. Lidé K tomu, aby mohlo dojít k revoluci v myšlení a k zásadním změnám ve stavebnictví, je nutné zaměřit se na zaměstnance. Pro změny je nutná nejen kvalita pracovníků, kteří musí změny vzít za své a spolupodílet se na jejich prosazení, ale také způsob jak je s nimi zacházeno. Velmi často je lidský kapitál podceňován a brán jako komodita než jako nejdůležitější aktivum tohoto odvětví. Závěr Stavebnictví na rozdíl od ostatních segmentů ekonomiky vykazuje dlouhodobě deficit investic do inovací v oblasti řízení společností, stavební výroby a podinvestovanost v oblasti informačních systémů a technologií. Stavební firmy, díky unikátnosti každého projektu, nebudou nikdy tak efektivní jako společnosti s automatizovanou výrobou. Nicméně zlepšení v řádu byť i jen několika procent přináší velmi zajímavé výsledky. Vzhledem k očekávanému budoucímu vývoji ve stavebnictví budou úspěšné Přínosy Lean construction v praxi: Základní škola Bromley, UK: 48% snížení času přípravných aktivit; zlepšení dodávek materiálu; zefektivnění procesů; snížení neefektivit v subdodávkách. Worcester Hospital ABB, UK: výsledná cena o 10% nižší než u obdobného projektu; 27% snížení nákladů na pracovní sílu; dokončení o 8 týdnů dříve; lepší posudky bezpečnosti na stavbě. Klíčové změny ve strategii: Orientace na zákazníka a jeho spokojenost Orientace na kvalitní, loajální a motivovaný tým pracovníků Eliminace činností bez přidané hodnoty Implementace konceptu štíhlého stavebnictví Centralizace nezbytných podpůrných činností Implementace efektivních IS/ ICT řešení včetně nástrojů projektového controllingu Eliminace prostoru pro nestandardní chování zaměstnanců na úkor projektu ty stavební společnosti, kterým jde o dlouhodobý koncept podnikání a vnímají investice do inovací a procesu zvyšování efektivity jako svou konkurenční výhodu. Miroslav Linhart, Deloitte SMARTstavebnictví listopad

6 Výsledkový servis Stavebnictví v roce 2010 V období od počátku roku do srpna 2010 stavební produkce klesla meziročně (2009 = 100) o 9,8 %, z toho pozemní stavitelství o 12,6 % a inženýrské stavitelství o 3,8%. Situaci u podniků s 50 a více zaměstnanci charakterizuje následující tabulka. Stavební práce v mil. Kč běžných cen (stavební podniky s 50 a více zaměstnanci) leden-srpen 2010 leden-srpen 2009 Index 2010/2009 Stavební práce S celkem ,20 Stavební práce ZSV celkem ,58 v tom: v tuzemsku ,99 v tom: pozemní stavitelství ,56 inženýrské stavitelství ,95 v zahraničí ,15 S - podle dodavatelských smluv ZSV - základní stavební výroba (práce provádená vlastními pracovníky) Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Problematickým může být propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky, a vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je teprve v začátcích. Aktuálně diskutované zastavení financování rozestavěných staveb dopravní infrastruktury (dálnice, železnice) může celou situaci dramaticky zkomplikovat. Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství. Dlouhodobý pokles poptávky po produkci pozemního stavitelství lze považovat za jeden z výrazných rizikových faktorů pro stavebnictví, zejména pak ve vztahu k zaměstnanosti. Také segment bytové výstavby se potýká, obdobně jako celé pozemní stavitelství, s poklesem poptávky. V 1. pololetí 2010 byla zahájena výstavba bytů, což ve srovnání se 1. pololetím roku 2009 představuje pokles o 24,2 %, bylo dokončeno bytů, ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 činil pokles 5,6 %, bylo dokončeno o 964 bytů méně. Tento trend pokračuje i v druhé polovině roku. Za leden-srpen poklesl počet zahájených bytů o 22,5%, počet dokončených bytů klesl o 5,6 %. Stavební podniky ztrácejí i v roce 2010 zásobu práce. Ke konci 1. pololetí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 142,7 mld. Kč a na práce v zahraničí 15,6 mld. Kč. V porovnání s 1. pololetím 2009 poklesla hodnota zásoby práce (uzavřených zakázek) ke konci 1. pololetí 2010 o cca 40 mld. Kč, což představuje měsíční produkci odvětví stavebnictví. Z celkového objemu tuzemských zakázek ke konci 2. čtvrtletí 2010 připadalo na veřejné zakázky 101,4mld. Kč a na soukromé 41,2 mld. Kč. Velké stavební firmy s 500 a více zaměstnanci se na celkovém objemu zakázek, které podniky s 50 a více zaměstnanci měly uzavřeny ke konci 2. čtvrtletí 2010, podílejí v úrovni 60 %. Developerské společnosti působící v ČR mají v současnosti problémy se získáváním financí pro své projekty. Banky požadují pro poskytnutí úvěru vysokou míru předprodaných bytů, což je vzhledem ke slabé poptávce velice obtížné. Hospodářská krize nutí developery a stavitele ke zvyšování likvidity svých aktiv, což omezuje zahajování nových staveb, ve kterých jsou finance vázány dlouhou dobu, a naopak podporuje snahu o uvolňování finančních prostředků dokončováním a prodejem již zahájených bytů. 6

7 250,0 200,0 Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí v mld. Kč (b.c.) 150,0 100,0 Zakázky celkem ke konci čtrtletí 50,0 Nové zakázky ve čtvrtletí tuzemsko Pozemní stavitelství Inženýrské stavitelství 0,0 2Q 03 2Q 04 2Q 05 2Q 06 2Q 07 2Q 08 Pokles zadaných veřejných Směr výstavby Leden - září 2010 Leden - září 2009 zakázek, které se podílejí více jak Index v % 50 % na poptávce po stavební Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč Počet Mil. Kč produkci, pokračoval i v roce Ve srovnání se stejným POZEMNÍ STAVBY ,0 81,6 obdobím minulého roku klesla Z toho: Občanská infrastruktura ,7 78,2 za období leden září 2010 celková hodnota zadaných zakázek Bytové stavby ,1 120,8 o 34,1 %, z toho u zakázek INŽENÝRSKÉ STAVBY ,1 58,9 na pozemní stavby o 18,4 % a u zakázek na inženýrské stavby Z toho: Dopravní infrastruktura ,3 31,9 o 41,1 %, v tom u zakázek Technická infrastruktura ,5 108,8 na stavby dopravní infrastruktury klesla o 68,1 %. CELKEM ,1 65,9 Z celkového počtu veřejných zakázek na stavební práce za mil. Kč zadaných v období leden září 2010 zadali zadavatelé vládního sektoru 471 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč, zadavatelé municipálního sektoru zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč a ostatní zadavatelé 167 zakázek v úhrnné hodnotě mil. Kč. Hodnota zadaných zakázek v období leden září 2010 meziročně poklesla u vládního sektoru o 58,3 %, u municipálního sektoru o 21,3 %, u ostatních zadavatelů vzrostla o 72,9%. Podíl municipálního sektoru na celkové hodnotě zadaných zakázek v 1. pololetí dosáhl 59,0% a dvojnásobně převyšuje podíl vládního sektoru, který byl v minulých letech převažující. Největší objem zakázek mil. Kč, 16,2 % z celkového objemu zadaných zakázek byl v období leden - září 2010 zadán v Jihomoravském kraji. Veřejné zakázky na stavební práce v období leden září 2010 získalo celkem 860 společností jako samostatné subjekty a 202 sdružení zhotovitelů. V období leden - září 2010 bylo zadáno pouze 5 staveb v kategorii nad 1 mld. Kč v úhrnné hodnotě mil. Kč, konkrétně stavba Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně ICRC za mil. Kč včetně DPH, zhotovitel OHL ŽS, a.s., stavba R6 Lubenec Bošov za mil. Kč, zhotovitel Sdružení Lubenec - Bošov, EUROVIA CS, a.s., GEOSAN GROUP, a.s., AZ SANACE a.s., stavba R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády, zhotovitel Sdružení Líbalova 1/2348, Skanska a.s., Metrostav, a.s. za mil. Kč, stavba ČEZ Distribuce, a.s., Kletné 400/110KV za mil. Kč a stavba Výstavba vzdělávacího komplexu FEKT VUT v Brně, zhotovitel OHL ŽS, a.s. za mil. Kč. Z celkové hodnoty mil. Kč zadaných veřejných zakázek v období leden září 2010 připadlo mil. Kč na zakázek zadaných zhotovitelům - samostatným subjektům a mil. Kč na 202 zakázek zadaných 202 sdružením zhotovitelů. Vývoj poptávky po stavební produkci, zejména pak pokles zakázek (veřejného i soukromého sektoru), pro rok 2010 signalizuje pokles stavební produkce v úrovni 10 %, pokles zaměstnanosti ve stavebnictví a navazujících sektorech ekonomiky. Tato situace se výrazněji nezmění ani v roce Zdeněk Kunc je ředitelem inženýrské činnosti ÚRS PRAHA, a.s. se zaměřením na analýzy, statistiku stavebnictví ČR, koncepce rozvoje a strategie odvětví. SMARTstavebnictví listopad

8 Investiční strategie Lokace, lokace, lokace... a nic víc? Je ve střední Evropě ještě prostor pro nová maloobchodní centra? Produkce stavebních firem je závislá na poptávce investorů. V následujícím článku jsme se pokusili analyzovat momentální situaci na trhu developerů maloobchodních center a jaký vývoj lze v nejbližší budoucnosti očekávat. Dopad finanční krize, po níž následovala recese, způsobil další zpomalení ve výstavbě maloobchodních center. Pokles spotřeby domácností díky nižšímu nárůstu reálných platů, zvyšující se nezaměstnanosti a strachu ze snížení příjmu byl nejvýznamnějším negativním faktorem v segmentu zákazníků moderních maloobchodních areálů. Euforie z ekonomického rozvoje střední Evropy vedla k nekontrolovatelnému boomu moderních nákupních center. Moderní maloobchod se mohutně rozvíjel a v některých lokacích přesáhl objemy běžné v západní Evropě. Zatímco zákazníci v západní Evropě si na nové koncepty nakupování reprezentované nákupními centry, galeriemi, či outletovými parky zvykali postupně mnoho let, střední Evropa zažila prudkou změnu v nákupních zvyklostech během velmi krátké doby. Nově vystavěná obchodní centra ale nebyla všude doprovázena stejnými změnami v ekonomickém růstu, nákupních zvycích, nákupních cenách, dopravní infrastrukturou a městským urbanismem. Mnoho moderních nákupních center proto bojuje s odlivem zákazníků i nájemníků. Základní otázky pro rozvoj maloobchodu v střední Evropě jsou následující: 1. Odpovídá kapacita nákupních center kupní síle v regionu? 2. Kolik nových oblastí maloobchodu je trh schopen vstřebat a jaká je konkurence? 3. Je lokalita vhodná? 4. Jaká kombinace podnikatelské koncepce/filosofie a struktura nájemníků je vhodná? Výše uvedené otázky vedou k nové koncepci úspěšného rozvoje: odpovědný a udržitelný development, který lze definovat jako odklon od jednokriteriálního rozhodování o rozvoji a investicích do nemovitostí k multikriteriálnímu rozhodování. Jinými slovy to znamená odklon od známého hesla Lokace, lokace, lokace k odpovědnějšímu Kritérium P4 z anglického Purchasing power, Penetration, Position, Philosophy, tj kupní síla, penetrace trhu, pozice/lokace, filosofie podnikání. Kritérium P4 je příklad, který ukazuje, že časy čistě oportunistického developmentu jsou dávno pryč, a při přemýšlení o novém rozvoji nebo investici je třeba podrobně zkoumat tržní, statistické a další údaje a dolovat poklady v nich ukryté. Analýzu tržních údajů již nelze redukovat jen na velikost maloobchodního prostoru na tisíc obyvatel v daném regionu. Schopnost porozumět demografickým, ekonomickým a specifickým místním trendům z nové perspektivy začíná být výraznou výhodou. Mezinárodní srovnání a stanovení klíčových kritérií pro analýzu údajů o zemi/regionu je novou cestou k úspěchu. Na konci toho všeho je však také přístup k riziku. Strach a riziko se snadněji překonává v době, kdy o překot investují všichni a jde jen o to, kdo a kde dřív. V současné době budou investoři čelit mnohem větším obavám z realizace obchodního centra, přestože by veškerá kritéria hovořila jednoznačně pozitivně. Evropa je jedním z nejvíce diversifikovaných regionů, a to nejen z kulturního hlediska. Proto je někdy tak těžké najít pro maloobchod správné místo, respektive provést správnou investici do maloobchodních nemovitostí v daném regionu. Například měření HDP na hlavu ve vztahu k maloobchodnímu prostoru nám může ukázat příležitosti a rizika v každé zemi a poskytuje hlubší pohled do současné situace na trhu. 8

9 HDP na hlavu (EUR) a celková kapacita prostorů k pronájmu v nákupních centrech (m 2 ) HDP na hlavu (v EUR, parita kupní síly) EU NL EU -27 Česká rep. Maďarsko Slovensko Polsko Lotyšsko Rumunsko Nizozemí Celková kapacita prostorů k pronájmu v nákupních centrech (metry čtvereční na 1000 obyv.) Zroj: Deloitte, CSÚ, ČNB, Cushman&Wakefield, CIA Factbook, data roku 2009 Z výše uvedeného grafu je zřejmé jednoduché tržní pravidlo, odvozené z trhů EU 27 nebo Nizozemí: celková kapacita prostorů k pronájmu v nákupních centrech by měla odpovídat HDP na hlavu. Výše uvedená analýza a obrázek je velmi obecný a slouží pouze pro ilustraci. Pro konkrétní rozhodnutí o případné investici je zásadní detailní povědomí jak o údajích týkajících se konkrétní země, tak zejména o regionu, okrese, městu, nebo části města, kde by nové obchodní plochy měly vyrůst. Nicméně lze dovodit, že maloobchodní centra v České republice již zřejmě dosáhla své maximální kapacity v poměru k současné úrovni HDP na hlavu. Miroslav Linhart je Senior Managerem společnosti Deloitte se zaměřením na audit a poradenství pro stavební a developerske společnosti. Investoři se v žádném případě nepřestanou o oblast maloobchodu zajímat. Nutnou podmínkou je ale minimalizace rizik z investice a tuto oblast je vždy třeba posuzovat sofistikovaně s ohledem na více kritérií. Odpověď na otázku, zda existuje prostor pro rozvoj dalších maloobchodních center ve střední Evropě, se tedy nachází v implementaci odpovědného udržitelného developmentu. S tímto přístupem investoři zjistí, že některé regiony či oblasti, které jsou považovány za nadměrně rozvinuté, mohou unést další rozvoj, ikdyž třeba v úplně odlišném schématu a koncepci, a jiné, které jsou považovány za nedostatečně rozvinutá místa s vysokým potenciálem, mohou být ponechány bez dalšího zájmu. Spíše než nový boom obchodních center bude v dohledné době aktuální redesign a přestavba některých stávajících méně úspěšných center. Filip Endal je Managerem společnosti Deloitte se zaměřením na poradenství pro stavební a developerské společnosti. SMARTstavebnictví listopad

10 Rozhovor Zvyšování efektivity je jediná cesta jak dlouhodobě přežít říká v rozhovoru Ing. Libor Joska, generální ředitel stavebního holdingu Enteria, a.s. 1. Dotkla se Vaší společnosti hospodářská recese a jak vidíte nejbližší vývoj českého stavebnictví? Samozřejmě dotkla, ačkoliv ještě v loňském roce jsme ji téměř nepociťovali z důvodu zpoždění jednoho až dvou let, které má stavebnictví za zbytkem ekonomiky a díky diversifikaci naší výroby. Letošní rok je ale úplně jiný, dokončují se dříve započaté projekty a nově zasmluvněných projektů je mnohem méně než v minulém roce. Nepřiměřený stavební boom posledních let je pryč a nevrátí se, to je zřejmé. Odhaduji, že letos klesne stavební trh v průměru o 20%, naše firma očekává snížení reálně kolem 15%. Stavební kapacity jsou na trhu obrovské a budou se muset postupně přizpůsobit poptávce, přijde několik vln propouštění, obrovské peníze stojí nevyužívaná technika a další moderní technologie pořízené v minulosti. Mnoho firem tak bude muset zřejmě ukončit svou činnost. Nemusí to přijít najednou, může to trvat 1-2 roky a po celou tu dobu nebude situace ve stavebnictví dobrá. Je třeba si uvědomit, že se snižuje nejen poptávka, ale také ceny, za které se dnes soutěží. A to by mohlo znamenat, že v kombinaci snížení rozsahu stavebního trhu a snížení cen stavebních prací, se trh může v krátké době snížit oproti roku 2009 možná až o polovinu. Tlak na cenu je v současné chvíli opravdu enormní, investory v podstatě momentálně nezajímá nic jiného a to není dobře. Jednokriteriální hodnocení zakázek je z dlouhodobého hlediska špatně a investoři to za nějakou dobu pocítí. Bohužel na to doplatí i rozvoj a samotná existence mnoha stavebních firem, potažmo celé naše hospodářství. Dle nás je mnohem rozumnější a efektivnější dobře hospodařit než bezhlavě šetřit. Bude určitě velmi záležet na tom, jaký kurz nastaví nová vláda, jaký bude přístup k veřejných investicím a podpora soukromých investic. Chápeme, že v současné situaci se šetřit prostě musí, že je třeba mnoho věcí racionalizovat, ale když máte za sebou osmset lidí, pro které je třeba zajistit práci, tak to není vždycky jednoduché. Je třeba dělat věci koncepčně a investovat smysluplně. 2. Máte nějaké poučení z aktuálního vývoje? Udělali jste nebo připravujete nějaká opatření v souvislosti s poklesem poptávky v sektoru? Stavebnictví si opravdovou krizí teprve bude procházet a uvidíme, jak dlouho to bude trvat. U řady společností zatím funguje jakési křížové financování, kdy nové zakázky, často nabízené pod nákladovou cenou, jsou dotovány z dřívějších zakázek, kde ještě byla nějaká marže. Tento stav ale nemůže dlouho vydržet. Pro každého je to nová situace, my se snažíme jít vždy svou cestou a najít tu správnou strategii, to samé budeme muset udělat i teď, budeme se muset vypořádat s tím, že na trhu je přebytek výrobních kapacit a že cenová hladina výrazně klesá. Například Škoda Octavia stála před krizí šest set tisíc, krize ji snížila na čtyřista padesát a neslyšel jsem, že by někdo veřejně prohlašoval, že v Mladé Boleslavi někoho okrádali. To naopak teď dost často slyšíme o stavebnictví. Ale v drtivé většině to není o tom, že by stavební firmy měly v minulosti obrovské marže, ale o tom, že žijeme v tržním hospodářství. Prostě před dvěma lety byly ceny stavebních prací o 20% výše a tak to je. Dnes jsou o to níž a navíc se přidala nesmyslná cenová válka stavebních firem což sráží cenu o dalších třeba 20% pod náklady, což je ale dlouhodobě neudržitelné a odrazí se to v celém hospodářství. Vše se bude postupně rovnat do normálu, jak bude ubývat starých zakázek za lepší ceny a jak bude ubývat stavebních kapacit v ČR a vyrovnávat se s poptávkou stavebních prací. S touto vizí a vývojem pracujeme a přemýšlíme o tom, něco měníme a dáváme dohromady a připravili jsme si zatím plán a strategii na rok V první fázi je to samozřejmě o snižování nákladů a snaha o maximální efektivitu. Když přijde krize tak koukáte na náklady ve větším detailu a hledáte všechny rezervy. Ale snažíme se to dělat rozumě, hlavně ve vztahu k našim lidem, nejdeme do krajností. Máme za šestnáct let vybudovanou firemní kulturu, kterou nechceme a nemůžeme kvůli úsporám zahodit. Věříme, že firma stojí na dlouhodobé spolupráci lidí a jejich loajálnosti. Obrovské rezervy jsou v organizaci práce, přípravě a plánování, vnitřním chodu firmy. Současná situace nastavuje vyšší požadavky na lidi, tlačí laťku kvality výš. Snažíme se hodnotit zaměstnance z pohledu, kdo má potenciál se této nové úrovni výkonu přizpůsobit a kdo ne. Tlak na cenu je v současné chvíli opravdu enormní, investory v podstatě momentálně nezajímá nic jiného a to není dobře. Hodně sázíme na výběr lidí, musí dobře zapadnout do naší firemní kultury, abychom si do fungujícího ložiska nenasypali písek. Nicméně naše snižování stavů neodpovídá proporčně snížení poptávky. Abychom byli schopni zajistit kvalitu pro zákazníky a zároveň udržet náš tržní podíl, musíme bohužel i za cenu krátkodobých ztrát, udržovat kvalitní a zkušené kapacity na vyšší úrovni. Na trhu začala cenová válka. A pokud chcete v bitvě uspět, nemůžete propustit všechny velitele a vojáky. 3. Jak zvyšujete efektivitu ve Vaší společnosti? Jaký prostor věnujete zavádění inovací? Do zvyšování efektivity, inovací a neustálého rozvoje lidí musíte investovat, to není zadarmo. Současný vývoj však jde proti tomu jak chcete investovat v době krize? Přesto zvyšování efektivity a neustálé inovace jsou nutnost a jediná cesta jak dlouhodobě přežít. Naštěstí jsme většinu těch zásadních investic provedli ještě před vypuknutím krize a tak některé provedené racionalizační kroky nám snad krizi ulehčí. 10

SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12

SMARTstavebnictví. Byty nad zlato? Rok 2011 v číslech. Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví str. 12 SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy březen 2012 Rok 2011 v číslech Stavebnictví zaznamenalo další pokles str. 4 Analýza Novela zákona o veřejných zakázkách ve vztahu ke stavebnictví

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza

SMARTstavebnictví. Jaká bude strategie v dopravě? Strategie. Výsledkový servis. Analýza SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 212 Strategie Právní rizika expanze české stavební společnosti do zahraničí str. 7 Výsledkový servis Stavebnictví je již 4. rok

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice

Studie, listopad 2012. Udržitelné stavební investice v České republice Udržitelné stavební investice v České republice Studie, listopad 2012 Udržitelné stavební investice v České republice 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Cíle a východiska Studie 4 3 Současná situace ve stavebnictví 5

Více

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013

HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 HORIZONTY magazín pro top management / listopad 2013 Vladimír Dvořáček o dopadech nové regulace: Proplouváme regulatorní smrští. Finanční ústav budoucnosti Expedice na regulatorní horu Znáte svoji distribuční

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

U VII PROCESY URBANISTICKÉ. Fakulta architektury ČVUT v Praze. - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1. Evropský sociální fond

U VII PROCESY URBANISTICKÉ. Fakulta architektury ČVUT v Praze. - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1. Evropský sociální fond - CVUT_U7 2014 Final PRINT.qxp 20.06.14 14:41 Stránka 1 U VII URBANISTICKÉ PROCESY Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt spolufinancuje: Evropský sociální fond Název:

Více

Strategický management stavební firmy

Strategický management stavební firmy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Strategický management stavební firmy Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. Bc. Martina Lupačová Brno 2015 Na tomto místě

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Řízení zásob ve zvoleném podniku Inventory control in a selected company Jiří Hrdlička Plzeň 2012 Oficiální zadání diplomové práce Prohlašuji,

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU

EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management EKONOMICKÁ ANALÝZA PODNIKU Economic analysis of the company Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová

Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP. Bc. Mária Štafurová Projekt implementace moderních metod měření výkonnosti v akciové společnosti MZP Bc. Mária Štafurová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předkládaná práce je věnována problematice měření výkonnosti v podniku

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 (elektronická verze) ISSN 1801-6871 (tištěná verze) 13 vydání 13 / ročník 2006 / 13. 7. 2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více