PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ"

Transkript

1 Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce: Svatava Šťavíkvá Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znjm, 2014

2 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma,,pdnikatelský plán penzinu Pacherův mlýn v Želetavě vypracvala samstatně pd vedením svéh veducíh práce Ing. Věry Plhňvé, Ph.D. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. Pdpis

3 Pděkvání Tímt bych chtěla pděkvat veducímu mé bakalářské práce Ing. Věře Plhňvé, Ph.D. za cenné rady, vedení, splupráci a pmc při vypracvání zadané práce. Dále bych chtěla velice pděkvat za pskytnuté infrmace majitelům Pacherva mlýnu paní Ing. Elias a panu Knečnému.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvřením pdnikatelskéh plánu pr penzin Pacherův mlýn v Želetavě. Tent prjekt bsahuje důležité bdy, které jsu pr majitele tht bjektu rzhdující. Jsu zde definvány jedntlivé cíle a náležitsti, tak aby mhl pslužit jak pdklad při realizaci. Tent pdnikatelský plán ppisuje všechny pdstatné vnější a vnitřní klnsti suvisející s pdnikatelsku činnstí. Jedná se například marketingvý či perační plán, persnální a finanční zdrje a také hdncení rizik. Snaha je dspět k tmu, aby byl penzin známý, úspěšný i knkurenceschpný. Klíčvá slva: pdnikatelský plán, finanční plán, penzin ABSTRACT This bachelr's thesis examines the pssibility f creating a bussiness plan fr the barding huse Pacherův mlýn in Želetava. This prject includes vital issues. Single aims and requirements will be defined s that this prject serves as a fundatin during its realizatin. This bussiness plan describes all significant inner and uter issues invlved in this business activity. Marketing and administrative plans, human and financial resurces and risk management are examples fr the abve. This prject aims t make the barding huse a ppular, successful, cmpetitive and prfitable establishment. Keywrds: business plan, financial plan, barding huse

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Význam pdnikatelskéh plánu Ppis pdniku Externí prstředí Ptenciální trhy Knkurence Marketingvý plán Analýza Marketingvý mix Operační plán Persnální zdrje Pracvní síla Finanční plán Hdncení rizik PRAKTICKÁ ČÁST Histrie a sučasnst penzinu SWOT-Analýza Pacherva mlýna Kulturní památky v klí Dtazvání Anketa Vyhdncení ankety Vize... 29

8 4.6. Marketingvý mix Prdukt (uspkjuje ptřeby zákazníka) Distribuce (přemístění výrbku d výrbce k zákazníkvi) Prpagace služeb Pacherva mlýnu Cena Analýza knkurence Dpručení Finanční plán Rk Rk Rk Finanční mžnsti Persnální náklady ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Přílhy... 47

9 1. ÚVOD Pdnikatelský plán bychm mhli definvat více způsby a z více úhlů phledu. Každý hledá v pdnikatelském plánu něc jinéh a má i jiné nárky na jeh frmu a bsah. Mnh lidí se dmnívá, že pdnikatelský plán není nutné mít v písemné frmě, ale puze v pdbě myšlenek. Správný pdnikatelský záměr je psaný dkument představující phled na pdnikání a zaznamenávací všechny nápady a myšlenky jeh tvůrce. Měl by být reálný a neměl by se lišit d skutečnsti. Je třeba si uvědmit, jaké pdnikatelské aktivity se jedná, jak například rzšíření fungující firmy a zavedení nvéh výrbku neb zavedení zcela nvé firmy. Aby byl pdnikatelský záměr dbře vypracvaný, musí být stále aktualizvaný. Velmi důležité je znát jaké jsu pr určitý prjekt silné a slabé stránky, rizika či příležitsti. Takvý plán může ale přispět k úspěšné realizaci prjektu. Druhým mžným výsledkem může být ale i neúspěch prjektu a s tím spjené ptíže a nepříjemnsti, v nejhrším případě i zánik pdnikání. V dnešní dbě panuje v blasti htelvéh průmyslu brvská knkurence. Hteliéři se předhánějí a každý chce být lepší a lepší. Je zaptřebí přilákat nvé hsty na zajímavé aktivity, které penzin může nabídnut. Důležité je také vybavení penzinu, restaurace a prstředí, kde se pdnik nachází. Tent penzin nabízí rmantické ubytvání na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Dispnuje dvu až čtyřlůžkvými pkji s vlastním sciálním zařízením a velku jídelnu s barem, kde je mžné si zajistit celdenní stravvání. Veškeré uzeniny, pchutiny a pamlsky pcházejí z vlastní výrvy Firmy ELIKO, která se nachází v přízemí penzinu. Během pbytu v Penzinu Pacherův mlýn mhu zákazníci trávit vlný čas na tenisvém kurtu, vlejbalvém a ftbalvém hřišti i řadě klních pěších túr či cykltras. I přes širký výběr trávení vlnéh času, není návštěvnst turistů příliš úspěšná. Prt je nezbytně nutné vypracvat detailní pdnikatelský plán, kde bude určena přesná strategie, která nám může pmci uspět na trhu a dstat se výš. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem tét práce,,pdnikatelský plán pr penzin Pacherův Mlýn v Želetavě je vytvřit pdnikatelský plán a v jeh rámci navrhnut prcedury, které pmhu penzinu situvanému v krásném prstředí, stát se úspěšným a blíbeným místem služícím k rekreaci nejrůznějších segmentů zákazníků, cž je jedinu záruku th, že se subjekt stane ziskvým. Dílčím cílem tht záměru je navrhnut řešení rzšíření mim jiné mžnstí trávení vlnéh času, zvětšení prstr k ubytvání například k využití firemních akcí, svateb apd. Práce bude vypracvána metdu pzrvání a vytvřením dtazníku, který bude rzšířen p internetu. Tyt dtazníky budu statisticky vyhdnceny a na základě zjištěných dat bude navržen pdnikatelský plán, který bude upravvat sučasný systém pdnikání sledvanéh bjektu. 10

11 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1. Význam pdnikatelskéh plánu Pdnikatelský plán představuje základní dkument, při jehž sestavvání má pdnikatel první příležitst zjistit, zda jeh záměr bude mžné realizvat tak, aby přinesl zisk perspektivu, jak pdnikateli, tak i jeh rdině. Pdnikatelský záměr je písemný dkument, kde pdnikatel ppisuje, c bude předmětem jeh pdnikatelských aktivit a zájmů, jak bstjí na daném trhu, jaké jsu v tmt bru příležitsti a rizika například v pdbě knkurence apd. (VEBER, 2008, s. 38) Rzsah a prpracvanst pdnikatelskéh plánu závisí na veliksti firmy a účelu, pr který je určen. (VEBER, 2008, s. 99),,Než začne pdnikatel realizvat své záměry, je důležité, aby si věřil jejich reálnst. Dpručujeme, aby si pdnikatel před zahájením pdnikatelské činnsti vypracval pdnikatelský plán. Pdnikatelé nsí svůj pdnikatelský záměr většinu v hlavě. D písemné pdby h začnu transfrmvat až v kamžiku, kdy je k tmu přinutí vnější klnsti. K takvým klnstem zpravidla patří ptřeba získat chybějící finanční prstředky, najít splečníka neb pskytvatele cizíh kapitálu. Důvdů, prč sestavit pdnikatelský plán, je samzřejmě více. Nás však bude zajímat situace začínajícíh pdnikatele, který má zajímavý pdnikatelský nápad, ale nemá dstatek finančních prstředků pr jeh realizaci. (SRPOVÁ, 2007, s. 11) Pdle méh názru při vytváření pdnikatelskéh plánu je velice důležité znát všechny rizika, šance, ale také silné a slabé stránky danéh pdniku. Mnh pdnikatelů má při vytváření pdnikatelskéh záměrů zkreslený phled na určitu situaci a prt mhu pzději nastat prblémy. Ať už se jedná například knkurenci, finanční zdrje a mnh dalších Ppis pdniku Nejdříve je zaptřebí se zmínit histrii a sučasnsti firmy. Uvedeme datum zalžení firmy, právní frmu, vlastnicku strukturu, blasti činnsti, hlavní prdukty aj. Pté budeme definvat představu tm, kam bude firma směřvat, kam se chce v určitém časvém hrizntu psunut. Od vize pak dvdíme cíle firmy. Stanvené cíle firmy by měly být 11

12 SMART. Výraz SMART je zkratka sestavená z prvních písmen pěti anglických slv. Tat slva stručně ppisují, jaké vlastnsti mají stanvené cíle mít: Specific specifické, přesně ppsané Measurable měřitelné Achievable atraktivní, akceptvatelné Realictic reálné Timed termínvané (SRPOVÁ, 2011, s. 18) Zkratka SMART zřetelně ppisuje, jaké musejí být cíle pdniku. Musejí být například přesně ppsané a specifické, aby byl naprst jasný směr záměru. Důležité je také, aby byly zajímavé a jedinečné, ale přitm reálné. Tt vše je třeba při sepisvání cílů zvážit Externí prstředí Ptenciální trhy Při realizaci pdnikatelskéh plánu můžeme uspět puze tehdy, když bude existvat trh, který bude mít zájem naše prdukty, ppř. jejich invace. T se ale bhužel většinu nedá přesně dhadnut. I když úspěšné zavedení nvých prduktů dknce čast předpkládá trh s velkým růstvým ptenciálem, a dpvídající velikstí. Buducí investry a případné splečníky prt zajímá fakta ptenciálních trzích a mžnstech uplatnění. Díky důkladné analýze můžeme zjistit existenci těcht ptenciálních trhů. (SRPOVÁ, 2011, s. 19) Velký vliv na trh má plitická situace, banky, kupní síla byvatelstva, trh práce a výše sciálníh zabezpečení. Pkud nebudu zajištěny sciální jistty byvatelstva a nebude naplněn trh práce se bhužel veškeré trhy pdnikatelských plánů minu účinkem. Prblém je také v tm, že celsvětvě ve vyspělých zemích nabídka převyšuje pptávku Knkurence,,Mnzí tvůrci pdnikatelskéh záměru se dmnívají, že pr ně v daném segmentu neexistuje 12

13 knkurence. Týká se t především těch, kteří přicházejí s nvými převratnými prdukty. Téměř vždy se velice mýlí. A t z mnha důvdů. Zakladatelé firem čast nepřemýšlejí skutečnsti, že určitý prblém se dá vyřešit mnha způsby. Opervat lze např. skalpelem, laserem neb vdním paprskem. Ránu pak zle zakrýt náplastí, gázvým bvazem, tampónem, rušku neb sprejvým bvazem. Z Prahy d Brna může bchdní zástupce cestvat vlakem, autbusem, autem neb letadlem. Čast se ale knkurenci vůbec neví. Prt je nutné prvést důkladnu analýzu knkurence. (SRPOVÁ, 2007, s. 20) Vzhledem k pměrně značnému pčtu knkurentů na trzích služeb a mnhdy těžk rzlišitelných knkurenčních prduktů musí rganizace pečlivě sledvat ceny služeb knkurence. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 110) Splečnst musí vždy sledvat cenvé trendy. Jestliže se v klí zvýší technlgický pstup a knkurence, spadnu pravděpdbně dlu ceny a zisky v segmentu. (KOTLER, 2007, s. 381) Prvést důkladný průzkum knkurence není tak jednduché jak se zdá. Dnešní eknmická situace je takvá, že přestže lidé znají blízku knkurenci, bezhlavě se puštějí d pdnikání, a prt se denně setkáváme s tím, že psléze upadají d knkurzu. Nejhrší situace je v malých městech, kde nabídka převyšuje pptávku Marketingvý plán Jedny z příležitstí, které lze využít pskytuje marketing. S jeh pmcí lze získat vyšší pčet zákazníků a tím si zajistit prfit splečnsti. Není však záruku, že splečnst bude fungvat tak, jak má. Marketing a následně i prdej mají velký vliv na buducí úspěch pdniku. Prt je zaptřebí dbrá marketingvá kncepce. Pjem marketing bychm neměli chápat puze jak reklamu, ale také jak nástrj, který nám v tržním prstředí pmáhá řešit různé situace. (SRPOVÁ, 2007, s. 21) Marketing je tzn. základem, na kterém je mžné stavět prdej. Pkud není marketingvý plán dbře sestaven a důkladně przkumán, může být prdejní úsilí bez užitku. (KŘÍŽEK, 2011, s. 92) 13

14 Velké bchdní řetězce dispnují velmi dbře a psychlgicky vymyšleným marketingvým plánem, tak aby přilákaly c nejvíce zákazníků a měli c největší dbyt. Menší firmy (restaurace atd.) takvýcht prstředků nemhu využívat tak čast z důvdů finančních limitů Analýza Analyzvání je velmi důležitu a nedmyslitelnu sučástí téměř každéh lidskéh knání. Je zaptřebí prvnání vnitřních a vnějších faktrů pdnikání a následně je vyhdntit. Příprava pdnikatelskéh plánu je pdlžena důkladným průzkumem. Pr detailnější prvádění analýzy je účelné a běžné dlišit analýzy vnitřních a vnějších pdmínek a využít některých dpručvaných analytických nástrjů (SWOT, SLEPT, Prterův mdel knkurenčních sil). (KORÁB, 2008, s. 47) Velice důležitá je tvrba strategie htelu, která vyžaduje rzpznání všech faktrů, které mhu vlivnit jeh úspěšnst. (KUBOVÁ, 2010, s. 118) Nejčastěji pužívanu analýzu při plánvání pdnikatelskéh plánu je SWOT analýza. Srvnávají se zde silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky pdniku, ale i také příležitsti (Opprtunities) a hrzby (Threats). SWOT analýzy jsu frekventvanými metdami hdncení bjektů a jevů. (WAHLA, 2010, s. 13) Silné a slabé stránky jsu v pdstatě interní faktry, nad kterými máme určitu kntrlu a které můžeme vlivnit. Jsu t například naše dbré neb špatné manažerské schpnsti, jedinečnsti neb průměrnst našeh prduktu, persnálu a celéh pdniku) Hrzby a příležitsti jsu externími vlivy, které samy sbě nevlivníme, puze na ně můžeme reagvat. Například silná neb slabá stránka knkurence. (KORÁB, 2008, s. 48) 14

15 Tabulka č. 1: Mžné zdrje silných a slabých stránek pdniku Oblast pdniku Silné stránky Slabé stránky Prcesy Vyská prduktivita práce Dba uvádění na trh Obchd a marketing Perfektní zakázky, prdeje Není znalst trhu Persnál Flexibilní a přátelský tým Závislst na jedné prfesi Jiné znalsti a dvednsti Skvělý vývjvý ptenciál Prblematický servis Zkušensti Znalst trhu a trendů Nekmpetentní pracvníci Průmyslvé vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentvých práv Areál pdniku Perfektní plha Špatná nájemní smluva Výrba Špičkvé výrbní vybavení Zastaralé výrbní linky Finance Slidní cash-flw Dluhy, nízká likvidita (KORÁB, 2008, s. 49) Tabulka č. 2: Mžné příležitsti a hrzby pr pdnik Oblast Příležitsti Hrzby Trh Rychle rstucí trh Zanikající trh Typ pdnikání Nejsu dminantní,,hráči Silná, rstucí knkurence Eknmické trendy Růst HDP, živtní úrveň Pkles pptávky Plitika Snížení daní, dtace Investiční pbídky Glbalizace Rzšíření trhů Nvá knkurence (KORÁB, 2008, s. 49) Pdnikatel, který si umí zajistit perfektní zakázky, vytvřit flexibilní a přátelský pracvní tým a má znalst aktuálníh stavu strhu má dbrý předpklad k naplnění svéh pdnikatelskéh záměru. V případě nepředpkládanéh prblému má takvý pdnikatel větší mžnst h dstranit. 15

16 Marketingvý mix Marketingvý mix je základem dbytvé plitiky. Služí k rzpznání tržních pměrů, knkurence a zvyklstí zákazníků. Tvří nástrje, které se navzájem kmbinují. Jedná se prdukt (prduct), cenu (price), distribuci (place) a prpagaci (prmtin). (SCHNEIDER, 2007, s. 61) Prdukt Prdukt je hlavním sektrem marketingu. Zde řešíme nejvíce tázek, c se týče pdnikatelskéh plánu. Jak je například: které prdukty budeme nabízet, které nvé prdukty uvedeme na trh, které starší stáhneme z trhu pryč (SRPOVÁ, 2011, s. 23) Cena Cenvá plitika je základem úspěšnéh marketingu jakýchkli výrbků neb služeb. Určené ceny za výrbky neb služby, musí být vyvážené tak, aby zákazníci byli chtni platit a pdnik dsáhl zisku. (HORNER, 2003, s. 175),,Význam cenvé plitiky spčívá v tm, že výška a stabilita ceny jsu prvky, jež vytvářejí příjmy firmy a na nichž závisí její existence a prsperita. (SRPOVÁ, 2011, s. 24) Pr určení prdejní ceny je třeba zvažvat jak výši nákladů prdukce, cenvu plitiku knkurence, reakci zákazníka na dlišnu výši ceny, platební pdmínky a pdmínky ddávek. (FOTR, 2005, s. 45) Distribuce Distribuční plitika znamená návrh vhdné rganizace prdeje. Jakými nejvhdnějšími metdy a způsby dstat prdukt či službu k zákazníkvi.(koráb, 2008, s. 82) Marketingvá kmunikace Zde se jedná nejviditelnější slžku marketingvéh mixu. Reklama je jedním z nejčastějších nástrjů kmunikačníh mixu. (SRPOVÁ, 2011, s. 26) Prdukt je velice důležitu slžku marketingvéh mixu a řešíme zde, c vlastně zákazníkům nabídnut, ppřípadě který nvým či další směrem se zabírat. Cena služeb a výrbků se musí dvíjet d určitéh reginu a kupěchtivsti bčanů. Pkud má pdnikatel zajištěnu distribuci 16

17 pmcí internetvéh bchdu, filiálek, katalgu atd. má pět větší mžnst úspěšnsti celéh svéh pdnikání. Samzřejmě reklama a kmunikace hraje také brvsku rli. Je třeba ale mít dstatek finančních prstředků Operační plán,,operační plán becně vzniká na základě rzpracvání strategie pdnikatelskéh záměru (v případě maléh pdniku marketingvé strategie), resp. jeh realizace v čase, d pdby peračních detailů a jejich vzájemných suvislstí a návaznstí. (KORÁB, 2008, s. 85) Aby mhl být pdnik úspěšný na trhu a mít větší tržní pdíl, měla by se jeh marketingvá strategie sustředit na zákazníka. Tedy na uspkjvání jeh ptřeb, pžadavků a čekávání Persnální zdrje Pracvní síla K úspěšné realizaci a fungvání prjektu je ptřeba zajištění ptřebných pracvních sil s dpvídající kvalifikací, dvednstmi a zkušenstmi. (FOTR, 2005, s. 87) Získávání a výběr zaměstnanců je prcesem realizace záměrů persnální plitiky. (SYNEK, 2006, s. 34) Výběr pracvních sil lze rzdělit d čtyř stupňů: - Analýza schpnstí zájemců - Analýza pžadavků - Získání a charakteristika zájemců - Analýza a rzhdnutí knečném výběru (NOVOTNÝ, 2007, s. 51) Menší firma musí při výběru pracvníků věnvat velku pzrnst pracvním schpnstem a vlastnstem pracvníků, prtže při zaměstnání nevhdných pracvníků t bude mít mnhem větší dpad na chd malé firmy než velké. (KOUBEK, 2007, s. 105) Běh celéh pdniku závisí na pracvní síle. Výběr zaměstnanců je důležitý, prtže se d něj vkládá čas a peníze, než se lidé zaučí a jsu samstatní. Bhužel zde je vyská míra nezaměstnansti, prt pkud mají lidé dbru práci, je třeba si ji vážit. 17

18 3.7. Finanční plán Jedním z nejčastějších prblémů, se kterým se pdnikatelé setkávají, při realizaci záměrů, je zajištění dstatečných finančních zdrjů. Finanční plán by měl bsahvat celkvý rzpčet prjektu, ptřebu finančních prstředků, zdrje financvání prjektu a prkázání schpnsti splácet cizí zdrje. Tyt všechny infrmace by měly být velice přehledně zbrazeny. Častu chybu u začínajících pdnikatelů bývá, že nerzlišují zisk a cash flw, výnsy a příjmy, náklady a výdaje. (SRPOVÁ, 2007, s. 26) Je třeba si uvědmit, že v případě začínající firmy ptřebujeme prstředky na zalžení firmy, na přízení dluhdbéh a běžnéh majetku a také nesmíme zapmenut na financvání prvzních nákladů d dby, než bdržíme první tržby. Být vlastníkem pdniku sebu nese brvské mnžství zdpvědnsti. Například uhradit mzdy pracvníkům, elektřinu, plyn, nakupené zbží atd. (SRPOVÁ, 2011, s. 28) Výkaz zisku a ztráty je výkaz, který nám analyzuje všechny nákladvé účty a všechny výnsvé účty. Jejich rzdíl nám pak určuje, jestli máme zisk neb ztrátu, ukazuje nám tzv. výsledek hspdaření. (ŽŮRKOVÁ, 2000, s. 33) Pdnikatel si musí finanční plán dbře rzvrhnut. Je třeba mít pr začátek určitu rezervu peněz na chd pdniku, t je například nájem, energie, mzdy zaměstnancům, dvdy d státníh rzpčtu, nákup materiálu atd. Musí se pčítat také s tím, že pkud se pdnik rzjíždí, příjmy budu velice nízké. Na začátku je úspěch i t, když příjmy pkryjí náklady a přitm nevzniká velký zisk Hdncení rizik Glbalizační tendenci přinášejí d pdnikání stále větší mnžství rizikvých faktrů, kterým musejí pdnikatelé čelit. Z negativníh phledu lze chápat rizik jak mžnst výskytu událsti hržující dsažení cílů, mžnst vzniku ztráty, hrzící nebezpečí negativních dchylek d stanvených úrvní. (HNILICA, 2009, s. 148) Další užitečnu charakteristiku v řízení a stanvení rizik je míra diverzifikace. Diverzifikace je rzlžení rizika například tím, že se peníze vlží d různých typů investic, d akcií neb 18

19 nástrjů peněžníh trhu. (GLADIŠ, 2005, s. 42) Rizika a hrzby pdnikání jsu různrdé. Jedná se například silnu a rstucí knkurenci, zanikající trh a také velmi hržující pr pdnikatele je, když nabídka převyšuje pptávku. Tat situace vzniká velice čast. Ve městech se většinu nachází velké mnžství restauraci, penzinů, htelů a barů. 19

20 4. PRAKTICKÁ ČÁST 4.1. Histrie a sučasnst penzinu Histrie Pacherva mlýna sahá d 15. stletí d bdbí Maltézských rytířů. Klem Pacherva mlýna se skrývá mnh tajemství. Pd celým mlýnem se mají hlubk pd zemí nacházet sklepní prstry, ve kterých před třemi sty lety zmizel přítel mlynářvi dcery. Jeh duch chrání mlýn před vším zlým. Očití svědci tvrdí, že jej zde viděli v dprvdu ženy v bílém Mlýn se nachází na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Jeh rmantická plha je vhdná pr rdinné výlety, rekreace i firemní setkání. Pachrův mlýn leží na břehu sedmihektarvéh Pánskéh rybníku dva kilmetry d bce Želetava. Prstředí mlýna je vhdné i pr sprtvně zalžené hsty, kterým je k dispzici tenisvý kurt neb vlejbalvé a ftbalvé hřiště. Oklní cesty jsu vhdné pr cyklturistiku i pěší túry. Místní hlubké lesy jsu vhdné pr hubaření. Penzin má k dispzici 14 dvu- až čtyřlůžkvých pkjů s mžnstí dalších přistýlek. Ke každému pkji patří vlastní sciální zařízení. Hsté mají k dispzici velku jídelnu s barem. Je mžné si bjednat plpenzi, plnu penzi neb puze snídani. Pacherův mlýn nabízí mim jiné i přádní rautů, svatebních hstin, firemních akcí a jiných splečenských událstí. Veškeré pchutiny a pamlsky, které zde mhu hsté chutnat, pcházejí z vlastní výrby Firmy ELIKO připravvané dle starých receptur. 20

21 4.2. SWOT-Analýza Pacherva mlýna SWOT-Analýza (Strength, Weaknesses, Opprtunities, Threats) ppisuje silné a slabé stránky pdniku, ale také příležitsti a hrzby. Tat analýza byla pr mě výchzí bd k vytvření pdnikatelskéh plánu, jelikž silné stránky budu zdůrazněny a ty slabší vylepšeny. Díky pdnikatelskému záměru bych chtěla zamezit rizikům a zvýšit šance penzinu. Silné stránky Největší silná stránka Pacherva mlýnu je klidná plha a samta, která dělá penzin jedinečný. Penzin nabízí pěkné ubytvání a restauraci s tradiční kuchyní. Vyšklený persnál mluví česky, slvensky, anglicky a německy. Už nyní se zde nachází mnh příležitstí ke sprtvním aktivitám, které zákazníci mhu využít. Nabízí se zde také mžnst firemních akcí, svateb, rdinných slav, šklení atd. Zákazníci, kteří drazí autem, se nemusejí bávat, kde budu jejich vůz parkvat, jelikž přím před penzinem se nachází velké parkviště. Rybník za penzinem služí k dpčinku a překrásná města v klí k výletům. Nachází se zde něklik známých, kulturních památek. Slabé stránky Velký prblém je v tm, že penzin není veřejnsti dsti známý a bhužel neexistuje prpagace, která by h udělala více přístupným. Avšak před nedávnem majitelé penzinu nechali udělat internetvé stránky. Pacherův mlýn je d větších měst relativně vzdálen. Pr dpravu d jeh areálu je prt zaptřebí kl neb aut. Rizika Penzinu hrzí nebezpečí, že v buducnu vznikne v klí nvá knkurence. Už nyní existuje v klí mnh menších htelů a penzinů, ale nemají tak bsáhlu nabídku služeb tak jak penzin Pacherův mlýn. Bhužel největší rizik spčívá také v tm, že penzin není příliš známý. Nejlepší reklamu je, když jsu zákazníci spkjení a dpručují penzin dále. Prt by se měl zákazníky c nejlépe pečvat, tak aby byli všichni spkjeni. Věřím, že ještě stále jsu lidé, kteří tráví dvlenu nejraději v rdné zemi v přírdě. Na druhu stranu jsu i ti, kteří dají přednst dvlené v zahraničí, například u mře. Příležitsti Díky nabídce, kteru má penzin Pacherův mlýn, se může snadn získat kruh stálých hstů, 21

22 kteří se budu stále vracet d krásné a jedinečné přírdy. Pkud budu majitelé pdniku finančně zdatní, mhu průběžně rzšiřvat nabídku služeb a přilákat další zákazníky. Jednu z příležitstí je rvněž v sučasnsti slabý kurz kruny, který zdražuje zahraniční dvlené českým turistům a na druhu stranu zlevňuje dvlené přijíždějícím zahraničním turistům. Velká příležitst v příbytku turistů může být také v kulturních památkách v klí. Nachází se zde mnh krásných míst, které mhu být lákadlem pr většinu lidí. Některé tyt památky najdete v další kapitle. Pkud bude pstupem času dstatečně vyský zisk, byl by vhdné rzšířit trh d zahraničí, například d Rakuska a Německa Kulturní památky v klí d 20 km Mravské Budějvice (15 km) Kstel sv. Aegidius zámek (v létech byl vystavěn Rudlfem Šaumburgem) Rtunda Jemnice (19 km) židvská blast židvský hřbitv Mausleum Pallavicini (hrbka) Peintbl-klub Bazén se slanu vdu Telč (20 km) zámek Telč městské hradby kstel sv. Ducha Jezuitský kstel (z rku 1666) d 30 km Zámek Dačice (22 km) Jarměřice nad Rkytnu (23 km) Zámek, Salla terrena Třebíč (25 km) 22

23 UNESCO kulturní dědictví Židvská čtvrť (Gehtt restaurván na přání UNESCO, je světvé a kulturní dědictví), bazilika sv. Prkpa, Karlv náměstí, židvský hřbitv Jihlava (30 km) Kstel sv. Jakuba Kstel sv. Ignatius z Lyla Radnice Pdzemí Z Slavnice (36 km) Luteránské ratrium s apkalyptickými freskami pdzemní chdby dmvní fasády z gtiky a renesance d 50 km Hrtvice (36 km) zámek Hrtvice kstel sv. Laurentius Hrad Bítv (36 km) Vranv (40 km), zámek Vranv nad Dyjí Znjm (44 km) Rtunda sv. Kateřiny Znjemský hrad kupaliště Luka kstel sv. Mikuláše, Jezuitský Kstel sv. Michala Zámek Náměšť nad Oslavu (46 km) Hrad Landštejn (47 km) 23

24 4.4. Dtazvání Anketa Vytvřený dtazník byl rzšířen p internetu a následně statisticky vyhdncen. Jednal se celkem 200 dtazníků. Na základě zjištěných dat byl navržen pdnikatelský plán. Vyhdncení ankety mi ukázal, jak je Pacherův Mlýn známý, jaké jsu přání zákazníků, a následně jsem vyhdntila marketingvý mix, aby se Pacherův Mlýn stal více atraktivní. Cíl méh dtazníkvéh šetření byl zjištění, zda je Penzin Pacherův mlýn známý a jaká přání mají zákazníci na ubytvání. Zákazníci byli muži i ženy v pměru nejvíce mezi lety. Dále také studenti, žáci, učni a zaměstnanci či dělníci Vyhdncení ankety První tázka se snažila zjistit, jaké je becné pvědmí sledvaném zařízení. Graf č. 1: Pvědmí Pachervě mlýnu 30% 0% 51% ne z internetu d přátel a známých z cestvní kanceláře z inzerátů statní: 7% Zdrj: vlastní práce Z tht grafu se dá zjistit, jak je penzin Pacherův mlýn známý. Zde můžeme vidět, že více než plvina těch dtazvaných penzin bhužel vůbec neznají, prt je bezpdmínečně nutn udělat reklamu, aby se více zveřejnil. 24

25 Druhá tázka zjišťvala jaký sprt je největší zájem. Graf. č. 2: Zájem druh sprtu Abslutní četnst Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky je mžn vidět, které sprty jsu nejblíbenější. V tmt vyhdncení je nejvíce blíbená jízda na kle. Prt je třeba bzvláště bstarávat cyklstezky, které se nacházejí v klí Želetavy. Třetí tázka nám ukázala, které jídl zákazníci preferují. Graf č. 3: Nárky hstů na restauraci penzinu Abslutní četnst tradiční kuchyň italská kuchyň mexická kuchyň dietní jídla čínská kuchyň statní: Zdrj: vlastní práce Tat tázka je pr tut restauraci velmi důležitá. Aby majitelé věděli, c jejich kvalifikvaný persnál má v kuchyni připravit. Zákazníci chtějí především tradiční české jídl. 25

26 Čtvrtu tázku jsme zjistili, jak čast jezdí lidí na dvlenu (pbyt minimálně 3 dny). Graf č. 4: jak čast se v Česku prvzuje dvlená 28% 26% jednu za pár let jednu za rk vícekrát za rk 46% Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky lze vidět, jak čast zákazníci pdnikají dvlenu. Důvd prč ji mají puze jednu za rk, je ten, že úrveň mzdy je v České republice velmi nízká a že si lidé nemhu dvlit dvlenu více než jedenkrát za rk. Pátá tázka nám ukázala, klik lidí pužívá internet. Graf č. 5: Přístupnst p internetu 13% an ne 87% Zdrj: vlastní práce Skr 90 % dtazvaných mají přístup k internetu. Zbytek, který nemá žádný přístup k internetu lze hdntit tak, že starší generace neumí s pčítačem a internetem kmunikvat. S internetvu stránku Pacherva mlýnu se dá prt dsáhnut většíh pčtu zákazníků. 26

27 Šestu tázku jsme se dzvěděli, zda jsu zákazníci chtni si připlatit za lepší prdukt, či služby. Graf č. 6: Ochta si připlatit za lepší kmfrt 23% an ne 77% Zdrj: vlastní práce Zde vidíme, že zákazníci jsu chtni pr kmfrt platit vyšší cenu. Přest jsme stanvili průměrnu cenu, která dpvídá prduktům a službám, které nabízíme. S kým nejraději lidé jezdí na dvlenu, jsme se dzvěděli v sedmé tázce. Graf č. 7: S kým Češi nejraději cestují přátelé známí rdina rdiče pes (statní zvířata)statní: Zdrj: vlastní práce V tét grafice lze vidět, že turisté cestují nejraději buď s rdinu, neb s přáteli. Mhu se ubytvat například i v apartmánech a využít tak vlastní kuchyň. Se zvířaty se tlik necestuje, u nás v penzinu však budeme tlervat dmácí mazlíčky za nízký pplatek. 27

28 Osmu tázku jsme zjistili, jak si lidé nejčastěji bjednávají dvlenu. Graf č. 8: Objednávka dvlené 16% 46% přes cestvní kancelář přes internet statní: 38% Zdrj: vlastní práce Plvina dtázaných si zájezd patří přes cestvní kancelář. Měli bychm tudíž penzin Pacherův mlýn nabídnut něklika cestvním kancelářím jak mžnst ubytvání a trávení dvlené. Majitelé penzinu si nechali vytvřit internetvé stránky v českém, anglickém a německém jazyku. Prtže na druhém místě vidíme, že se velmi využívají internetvé stránky. Internetvé stránky majitelé nechali vytvřit už v rce V deváté tázce můžeme vidět, c je pr zákazníky pří trávení dvlené důležité. Graf č. 9: Důležité bdy pr trávení dvlené 60 kulturní památky dbré jídl a pití přírda kultura 40 zdravvací kůry, masáže phyb a sprt campvání 20 pznat cizí kulturu cenvě dstupné cíle dpčnut si a natankvat energii 0 statní: Zdrj: vlastní práce Na tut tázku byl kladen největší důraz, prtže t byla inspirace pr ustálení našich prduktů. Abslutní vítězvé v tét tázce jsu ztavení, natankvání energie a dstupné cíle. Dále je velmi preferván také sprt a phyb, přírda, dbré jídl a pití. Na druhé straně není mc zájem kempvání. Důvd pr t může být, že kempvání je v České republice je dražší než penzin, prt dává něklik lidí například přednst penzinu před kampváním. 28

29 Desátá tázka nám bjasnila, jaké jsu pžadavky zákazníků. Graf č. 10: Pžadavky na ubytvání čistý pkj nekuřácký pkj nvé vybavení pkjů čistta bazén fitness centrum přístup na internet televize dbré dpravní spjení mžnst uvařit si čaj neb kafé restaurace přím v penzinu dktr na telefnu sprtvní mžnsti statní: Zdrj: vlastní práce Skr všichni, kteří byli tázáni, kladu velký důraz na čisttu ubytvání. Další přání mají zákazníci k fitness centru a mžnstí sprtvat. Některé sprtvní mžnsti lze najít v blízksti Pacherva mlýnu. Mám také ale něklik dalších návrhů pr sprtvní aktivity. Vybavení fitness prstr jsem všem plánvala až pr rk Anketa ukázala, jaké pžadavky mají turisté a ptenciální zákazníci a které aktivity nejraději prvádějí. Na základě výsledů jsem vytvřila marketingvý mix, tak aby byl splněné každému zákazníkvi jeh přání Vize Pacherův mlýn chce být v buducnsti významným místem, které nabízí mnhstrannu nabídku pr sprtvní a vlnčasvé aktivity a které bude v pvědmí širké veřejnsti blízkéh klí, ale i ve vzdálenějších reginech, ppřípadě v příhraničních blastech. Tmut účelu bude služit mderně vybavený penzin s restaurací. Majitelé tht penzin čekávají mim zájmu českých návštěvníků také zákazníky ze zahraničí. K silným stránkám tht centra patří právě sprtvní využití, které se v buducnsti bude dále rzvíjet a rzšiřvat. Jedinečnu příležitstí pr Pacherův mlýn je krása klní přírdy, blízké rybníky a lesy. Panuje 29

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková

Měření spokojenosti zákazníků ve VZP. Eva Ticháčková Měření spkjensti zákazníků ve VZP Eva Ticháčkvá Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Mje bakalářská práce je zaměřena na měření, analýzu spkjensti zákazníků VZP ČR ve Zlínském kraji. Měření spkjensti zákazníků

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LIBEREC 2012 LUCIE BENEŠOVÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Studijní prgram: B3107 Textil Studijní br: 3107R007 Textilní

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ...

1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... Obsah 1. ÚVOD... 2 2. OBECNÉ TRENDY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU... 4 3. ÚVODNÍ ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU SVAZKU OBCÍ MÁCHŮV KRAJ... 5 3.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A PŘEDPOKLADY ROZVOJE

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková

Hodnocení žáků na ZŠ. Ing. Blanka Smolíková Hdncení žáků na ZŠ Ing. Blanka Smlíkvá Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Předlžená bakalářská práce se zabývá tématem hdncení žáků na ZŠ. Teretická část je rzdělena na dvě základní blasti. První pjednává

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY Sciální pedaggika ZUZANA SLEZÁKOVÁ Obr Sciální pedaggika z phledu studentů danéh bru Bakalářská práce Veducí

Více

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU

POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škly KNIH,.p.s. v Brně Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1.9.2011 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod

OffshoreNews.cz. Užití britských společností. pro daňové plánování. zahraniční obchod OffshreNews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a zahraniční bchd Cpyright 1996-2014 OffshreNews.cz. Všechna práva vyhrazena. www.ffshrenews.cz Užití britských splečnstí pr daňvé plánvání a

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 12/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 12/2011 Ústav zemědělské eknmiky a infrmací STRUKTURÁLNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY MLÉKÁRENSKÉHO OBORU V ČR OBSAH Úvd... 1 1 Pzice mlékárenskéh bru v ptravinářské struktuře... 2 2 Pdnikatelská

Více