PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ"

Transkript

1 Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce: Svatava Šťavíkvá Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znjm, 2014

2 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma,,pdnikatelský plán penzinu Pacherův mlýn v Želetavě vypracvala samstatně pd vedením svéh veducíh práce Ing. Věry Plhňvé, Ph.D. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. Pdpis

3 Pděkvání Tímt bych chtěla pděkvat veducímu mé bakalářské práce Ing. Věře Plhňvé, Ph.D. za cenné rady, vedení, splupráci a pmc při vypracvání zadané práce. Dále bych chtěla velice pděkvat za pskytnuté infrmace majitelům Pacherva mlýnu paní Ing. Elias a panu Knečnému.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvřením pdnikatelskéh plánu pr penzin Pacherův mlýn v Želetavě. Tent prjekt bsahuje důležité bdy, které jsu pr majitele tht bjektu rzhdující. Jsu zde definvány jedntlivé cíle a náležitsti, tak aby mhl pslužit jak pdklad při realizaci. Tent pdnikatelský plán ppisuje všechny pdstatné vnější a vnitřní klnsti suvisející s pdnikatelsku činnstí. Jedná se například marketingvý či perační plán, persnální a finanční zdrje a také hdncení rizik. Snaha je dspět k tmu, aby byl penzin známý, úspěšný i knkurenceschpný. Klíčvá slva: pdnikatelský plán, finanční plán, penzin ABSTRACT This bachelr's thesis examines the pssibility f creating a bussiness plan fr the barding huse Pacherův mlýn in Želetava. This prject includes vital issues. Single aims and requirements will be defined s that this prject serves as a fundatin during its realizatin. This bussiness plan describes all significant inner and uter issues invlved in this business activity. Marketing and administrative plans, human and financial resurces and risk management are examples fr the abve. This prject aims t make the barding huse a ppular, successful, cmpetitive and prfitable establishment. Keywrds: business plan, financial plan, barding huse

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Význam pdnikatelskéh plánu Ppis pdniku Externí prstředí Ptenciální trhy Knkurence Marketingvý plán Analýza Marketingvý mix Operační plán Persnální zdrje Pracvní síla Finanční plán Hdncení rizik PRAKTICKÁ ČÁST Histrie a sučasnst penzinu SWOT-Analýza Pacherva mlýna Kulturní památky v klí Dtazvání Anketa Vyhdncení ankety Vize... 29

8 4.6. Marketingvý mix Prdukt (uspkjuje ptřeby zákazníka) Distribuce (přemístění výrbku d výrbce k zákazníkvi) Prpagace služeb Pacherva mlýnu Cena Analýza knkurence Dpručení Finanční plán Rk Rk Rk Finanční mžnsti Persnální náklady ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Přílhy... 47

9 1. ÚVOD Pdnikatelský plán bychm mhli definvat více způsby a z více úhlů phledu. Každý hledá v pdnikatelském plánu něc jinéh a má i jiné nárky na jeh frmu a bsah. Mnh lidí se dmnívá, že pdnikatelský plán není nutné mít v písemné frmě, ale puze v pdbě myšlenek. Správný pdnikatelský záměr je psaný dkument představující phled na pdnikání a zaznamenávací všechny nápady a myšlenky jeh tvůrce. Měl by být reálný a neměl by se lišit d skutečnsti. Je třeba si uvědmit, jaké pdnikatelské aktivity se jedná, jak například rzšíření fungující firmy a zavedení nvéh výrbku neb zavedení zcela nvé firmy. Aby byl pdnikatelský záměr dbře vypracvaný, musí být stále aktualizvaný. Velmi důležité je znát jaké jsu pr určitý prjekt silné a slabé stránky, rizika či příležitsti. Takvý plán může ale přispět k úspěšné realizaci prjektu. Druhým mžným výsledkem může být ale i neúspěch prjektu a s tím spjené ptíže a nepříjemnsti, v nejhrším případě i zánik pdnikání. V dnešní dbě panuje v blasti htelvéh průmyslu brvská knkurence. Hteliéři se předhánějí a každý chce být lepší a lepší. Je zaptřebí přilákat nvé hsty na zajímavé aktivity, které penzin může nabídnut. Důležité je také vybavení penzinu, restaurace a prstředí, kde se pdnik nachází. Tent penzin nabízí rmantické ubytvání na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Dispnuje dvu až čtyřlůžkvými pkji s vlastním sciálním zařízením a velku jídelnu s barem, kde je mžné si zajistit celdenní stravvání. Veškeré uzeniny, pchutiny a pamlsky pcházejí z vlastní výrvy Firmy ELIKO, která se nachází v přízemí penzinu. Během pbytu v Penzinu Pacherův mlýn mhu zákazníci trávit vlný čas na tenisvém kurtu, vlejbalvém a ftbalvém hřišti i řadě klních pěších túr či cykltras. I přes širký výběr trávení vlnéh času, není návštěvnst turistů příliš úspěšná. Prt je nezbytně nutné vypracvat detailní pdnikatelský plán, kde bude určena přesná strategie, která nám může pmci uspět na trhu a dstat se výš. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem tét práce,,pdnikatelský plán pr penzin Pacherův Mlýn v Želetavě je vytvřit pdnikatelský plán a v jeh rámci navrhnut prcedury, které pmhu penzinu situvanému v krásném prstředí, stát se úspěšným a blíbeným místem služícím k rekreaci nejrůznějších segmentů zákazníků, cž je jedinu záruku th, že se subjekt stane ziskvým. Dílčím cílem tht záměru je navrhnut řešení rzšíření mim jiné mžnstí trávení vlnéh času, zvětšení prstr k ubytvání například k využití firemních akcí, svateb apd. Práce bude vypracvána metdu pzrvání a vytvřením dtazníku, který bude rzšířen p internetu. Tyt dtazníky budu statisticky vyhdnceny a na základě zjištěných dat bude navržen pdnikatelský plán, který bude upravvat sučasný systém pdnikání sledvanéh bjektu. 10

11 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1. Význam pdnikatelskéh plánu Pdnikatelský plán představuje základní dkument, při jehž sestavvání má pdnikatel první příležitst zjistit, zda jeh záměr bude mžné realizvat tak, aby přinesl zisk perspektivu, jak pdnikateli, tak i jeh rdině. Pdnikatelský záměr je písemný dkument, kde pdnikatel ppisuje, c bude předmětem jeh pdnikatelských aktivit a zájmů, jak bstjí na daném trhu, jaké jsu v tmt bru příležitsti a rizika například v pdbě knkurence apd. (VEBER, 2008, s. 38) Rzsah a prpracvanst pdnikatelskéh plánu závisí na veliksti firmy a účelu, pr který je určen. (VEBER, 2008, s. 99),,Než začne pdnikatel realizvat své záměry, je důležité, aby si věřil jejich reálnst. Dpručujeme, aby si pdnikatel před zahájením pdnikatelské činnsti vypracval pdnikatelský plán. Pdnikatelé nsí svůj pdnikatelský záměr většinu v hlavě. D písemné pdby h začnu transfrmvat až v kamžiku, kdy je k tmu přinutí vnější klnsti. K takvým klnstem zpravidla patří ptřeba získat chybějící finanční prstředky, najít splečníka neb pskytvatele cizíh kapitálu. Důvdů, prč sestavit pdnikatelský plán, je samzřejmě více. Nás však bude zajímat situace začínajícíh pdnikatele, který má zajímavý pdnikatelský nápad, ale nemá dstatek finančních prstředků pr jeh realizaci. (SRPOVÁ, 2007, s. 11) Pdle méh názru při vytváření pdnikatelskéh plánu je velice důležité znát všechny rizika, šance, ale také silné a slabé stránky danéh pdniku. Mnh pdnikatelů má při vytváření pdnikatelskéh záměrů zkreslený phled na určitu situaci a prt mhu pzději nastat prblémy. Ať už se jedná například knkurenci, finanční zdrje a mnh dalších Ppis pdniku Nejdříve je zaptřebí se zmínit histrii a sučasnsti firmy. Uvedeme datum zalžení firmy, právní frmu, vlastnicku strukturu, blasti činnsti, hlavní prdukty aj. Pté budeme definvat představu tm, kam bude firma směřvat, kam se chce v určitém časvém hrizntu psunut. Od vize pak dvdíme cíle firmy. Stanvené cíle firmy by měly být 11

12 SMART. Výraz SMART je zkratka sestavená z prvních písmen pěti anglických slv. Tat slva stručně ppisují, jaké vlastnsti mají stanvené cíle mít: Specific specifické, přesně ppsané Measurable měřitelné Achievable atraktivní, akceptvatelné Realictic reálné Timed termínvané (SRPOVÁ, 2011, s. 18) Zkratka SMART zřetelně ppisuje, jaké musejí být cíle pdniku. Musejí být například přesně ppsané a specifické, aby byl naprst jasný směr záměru. Důležité je také, aby byly zajímavé a jedinečné, ale přitm reálné. Tt vše je třeba při sepisvání cílů zvážit Externí prstředí Ptenciální trhy Při realizaci pdnikatelskéh plánu můžeme uspět puze tehdy, když bude existvat trh, který bude mít zájem naše prdukty, ppř. jejich invace. T se ale bhužel většinu nedá přesně dhadnut. I když úspěšné zavedení nvých prduktů dknce čast předpkládá trh s velkým růstvým ptenciálem, a dpvídající velikstí. Buducí investry a případné splečníky prt zajímá fakta ptenciálních trzích a mžnstech uplatnění. Díky důkladné analýze můžeme zjistit existenci těcht ptenciálních trhů. (SRPOVÁ, 2011, s. 19) Velký vliv na trh má plitická situace, banky, kupní síla byvatelstva, trh práce a výše sciálníh zabezpečení. Pkud nebudu zajištěny sciální jistty byvatelstva a nebude naplněn trh práce se bhužel veškeré trhy pdnikatelských plánů minu účinkem. Prblém je také v tm, že celsvětvě ve vyspělých zemích nabídka převyšuje pptávku Knkurence,,Mnzí tvůrci pdnikatelskéh záměru se dmnívají, že pr ně v daném segmentu neexistuje 12

13 knkurence. Týká se t především těch, kteří přicházejí s nvými převratnými prdukty. Téměř vždy se velice mýlí. A t z mnha důvdů. Zakladatelé firem čast nepřemýšlejí skutečnsti, že určitý prblém se dá vyřešit mnha způsby. Opervat lze např. skalpelem, laserem neb vdním paprskem. Ránu pak zle zakrýt náplastí, gázvým bvazem, tampónem, rušku neb sprejvým bvazem. Z Prahy d Brna může bchdní zástupce cestvat vlakem, autbusem, autem neb letadlem. Čast se ale knkurenci vůbec neví. Prt je nutné prvést důkladnu analýzu knkurence. (SRPOVÁ, 2007, s. 20) Vzhledem k pměrně značnému pčtu knkurentů na trzích služeb a mnhdy těžk rzlišitelných knkurenčních prduktů musí rganizace pečlivě sledvat ceny služeb knkurence. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 110) Splečnst musí vždy sledvat cenvé trendy. Jestliže se v klí zvýší technlgický pstup a knkurence, spadnu pravděpdbně dlu ceny a zisky v segmentu. (KOTLER, 2007, s. 381) Prvést důkladný průzkum knkurence není tak jednduché jak se zdá. Dnešní eknmická situace je takvá, že přestže lidé znají blízku knkurenci, bezhlavě se puštějí d pdnikání, a prt se denně setkáváme s tím, že psléze upadají d knkurzu. Nejhrší situace je v malých městech, kde nabídka převyšuje pptávku Marketingvý plán Jedny z příležitstí, které lze využít pskytuje marketing. S jeh pmcí lze získat vyšší pčet zákazníků a tím si zajistit prfit splečnsti. Není však záruku, že splečnst bude fungvat tak, jak má. Marketing a následně i prdej mají velký vliv na buducí úspěch pdniku. Prt je zaptřebí dbrá marketingvá kncepce. Pjem marketing bychm neměli chápat puze jak reklamu, ale také jak nástrj, který nám v tržním prstředí pmáhá řešit různé situace. (SRPOVÁ, 2007, s. 21) Marketing je tzn. základem, na kterém je mžné stavět prdej. Pkud není marketingvý plán dbře sestaven a důkladně przkumán, může být prdejní úsilí bez užitku. (KŘÍŽEK, 2011, s. 92) 13

14 Velké bchdní řetězce dispnují velmi dbře a psychlgicky vymyšleným marketingvým plánem, tak aby přilákaly c nejvíce zákazníků a měli c největší dbyt. Menší firmy (restaurace atd.) takvýcht prstředků nemhu využívat tak čast z důvdů finančních limitů Analýza Analyzvání je velmi důležitu a nedmyslitelnu sučástí téměř každéh lidskéh knání. Je zaptřebí prvnání vnitřních a vnějších faktrů pdnikání a následně je vyhdntit. Příprava pdnikatelskéh plánu je pdlžena důkladným průzkumem. Pr detailnější prvádění analýzy je účelné a běžné dlišit analýzy vnitřních a vnějších pdmínek a využít některých dpručvaných analytických nástrjů (SWOT, SLEPT, Prterův mdel knkurenčních sil). (KORÁB, 2008, s. 47) Velice důležitá je tvrba strategie htelu, která vyžaduje rzpznání všech faktrů, které mhu vlivnit jeh úspěšnst. (KUBOVÁ, 2010, s. 118) Nejčastěji pužívanu analýzu při plánvání pdnikatelskéh plánu je SWOT analýza. Srvnávají se zde silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky pdniku, ale i také příležitsti (Opprtunities) a hrzby (Threats). SWOT analýzy jsu frekventvanými metdami hdncení bjektů a jevů. (WAHLA, 2010, s. 13) Silné a slabé stránky jsu v pdstatě interní faktry, nad kterými máme určitu kntrlu a které můžeme vlivnit. Jsu t například naše dbré neb špatné manažerské schpnsti, jedinečnsti neb průměrnst našeh prduktu, persnálu a celéh pdniku) Hrzby a příležitsti jsu externími vlivy, které samy sbě nevlivníme, puze na ně můžeme reagvat. Například silná neb slabá stránka knkurence. (KORÁB, 2008, s. 48) 14

15 Tabulka č. 1: Mžné zdrje silných a slabých stránek pdniku Oblast pdniku Silné stránky Slabé stránky Prcesy Vyská prduktivita práce Dba uvádění na trh Obchd a marketing Perfektní zakázky, prdeje Není znalst trhu Persnál Flexibilní a přátelský tým Závislst na jedné prfesi Jiné znalsti a dvednsti Skvělý vývjvý ptenciál Prblematický servis Zkušensti Znalst trhu a trendů Nekmpetentní pracvníci Průmyslvé vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentvých práv Areál pdniku Perfektní plha Špatná nájemní smluva Výrba Špičkvé výrbní vybavení Zastaralé výrbní linky Finance Slidní cash-flw Dluhy, nízká likvidita (KORÁB, 2008, s. 49) Tabulka č. 2: Mžné příležitsti a hrzby pr pdnik Oblast Příležitsti Hrzby Trh Rychle rstucí trh Zanikající trh Typ pdnikání Nejsu dminantní,,hráči Silná, rstucí knkurence Eknmické trendy Růst HDP, živtní úrveň Pkles pptávky Plitika Snížení daní, dtace Investiční pbídky Glbalizace Rzšíření trhů Nvá knkurence (KORÁB, 2008, s. 49) Pdnikatel, který si umí zajistit perfektní zakázky, vytvřit flexibilní a přátelský pracvní tým a má znalst aktuálníh stavu strhu má dbrý předpklad k naplnění svéh pdnikatelskéh záměru. V případě nepředpkládanéh prblému má takvý pdnikatel větší mžnst h dstranit. 15

16 Marketingvý mix Marketingvý mix je základem dbytvé plitiky. Služí k rzpznání tržních pměrů, knkurence a zvyklstí zákazníků. Tvří nástrje, které se navzájem kmbinují. Jedná se prdukt (prduct), cenu (price), distribuci (place) a prpagaci (prmtin). (SCHNEIDER, 2007, s. 61) Prdukt Prdukt je hlavním sektrem marketingu. Zde řešíme nejvíce tázek, c se týče pdnikatelskéh plánu. Jak je například: které prdukty budeme nabízet, které nvé prdukty uvedeme na trh, které starší stáhneme z trhu pryč (SRPOVÁ, 2011, s. 23) Cena Cenvá plitika je základem úspěšnéh marketingu jakýchkli výrbků neb služeb. Určené ceny za výrbky neb služby, musí být vyvážené tak, aby zákazníci byli chtni platit a pdnik dsáhl zisku. (HORNER, 2003, s. 175),,Význam cenvé plitiky spčívá v tm, že výška a stabilita ceny jsu prvky, jež vytvářejí příjmy firmy a na nichž závisí její existence a prsperita. (SRPOVÁ, 2011, s. 24) Pr určení prdejní ceny je třeba zvažvat jak výši nákladů prdukce, cenvu plitiku knkurence, reakci zákazníka na dlišnu výši ceny, platební pdmínky a pdmínky ddávek. (FOTR, 2005, s. 45) Distribuce Distribuční plitika znamená návrh vhdné rganizace prdeje. Jakými nejvhdnějšími metdy a způsby dstat prdukt či službu k zákazníkvi.(koráb, 2008, s. 82) Marketingvá kmunikace Zde se jedná nejviditelnější slžku marketingvéh mixu. Reklama je jedním z nejčastějších nástrjů kmunikačníh mixu. (SRPOVÁ, 2011, s. 26) Prdukt je velice důležitu slžku marketingvéh mixu a řešíme zde, c vlastně zákazníkům nabídnut, ppřípadě který nvým či další směrem se zabírat. Cena služeb a výrbků se musí dvíjet d určitéh reginu a kupěchtivsti bčanů. Pkud má pdnikatel zajištěnu distribuci 16

17 pmcí internetvéh bchdu, filiálek, katalgu atd. má pět větší mžnst úspěšnsti celéh svéh pdnikání. Samzřejmě reklama a kmunikace hraje také brvsku rli. Je třeba ale mít dstatek finančních prstředků Operační plán,,operační plán becně vzniká na základě rzpracvání strategie pdnikatelskéh záměru (v případě maléh pdniku marketingvé strategie), resp. jeh realizace v čase, d pdby peračních detailů a jejich vzájemných suvislstí a návaznstí. (KORÁB, 2008, s. 85) Aby mhl být pdnik úspěšný na trhu a mít větší tržní pdíl, měla by se jeh marketingvá strategie sustředit na zákazníka. Tedy na uspkjvání jeh ptřeb, pžadavků a čekávání Persnální zdrje Pracvní síla K úspěšné realizaci a fungvání prjektu je ptřeba zajištění ptřebných pracvních sil s dpvídající kvalifikací, dvednstmi a zkušenstmi. (FOTR, 2005, s. 87) Získávání a výběr zaměstnanců je prcesem realizace záměrů persnální plitiky. (SYNEK, 2006, s. 34) Výběr pracvních sil lze rzdělit d čtyř stupňů: - Analýza schpnstí zájemců - Analýza pžadavků - Získání a charakteristika zájemců - Analýza a rzhdnutí knečném výběru (NOVOTNÝ, 2007, s. 51) Menší firma musí při výběru pracvníků věnvat velku pzrnst pracvním schpnstem a vlastnstem pracvníků, prtže při zaměstnání nevhdných pracvníků t bude mít mnhem větší dpad na chd malé firmy než velké. (KOUBEK, 2007, s. 105) Běh celéh pdniku závisí na pracvní síle. Výběr zaměstnanců je důležitý, prtže se d něj vkládá čas a peníze, než se lidé zaučí a jsu samstatní. Bhužel zde je vyská míra nezaměstnansti, prt pkud mají lidé dbru práci, je třeba si ji vážit. 17

18 3.7. Finanční plán Jedním z nejčastějších prblémů, se kterým se pdnikatelé setkávají, při realizaci záměrů, je zajištění dstatečných finančních zdrjů. Finanční plán by měl bsahvat celkvý rzpčet prjektu, ptřebu finančních prstředků, zdrje financvání prjektu a prkázání schpnsti splácet cizí zdrje. Tyt všechny infrmace by měly být velice přehledně zbrazeny. Častu chybu u začínajících pdnikatelů bývá, že nerzlišují zisk a cash flw, výnsy a příjmy, náklady a výdaje. (SRPOVÁ, 2007, s. 26) Je třeba si uvědmit, že v případě začínající firmy ptřebujeme prstředky na zalžení firmy, na přízení dluhdbéh a běžnéh majetku a také nesmíme zapmenut na financvání prvzních nákladů d dby, než bdržíme první tržby. Být vlastníkem pdniku sebu nese brvské mnžství zdpvědnsti. Například uhradit mzdy pracvníkům, elektřinu, plyn, nakupené zbží atd. (SRPOVÁ, 2011, s. 28) Výkaz zisku a ztráty je výkaz, který nám analyzuje všechny nákladvé účty a všechny výnsvé účty. Jejich rzdíl nám pak určuje, jestli máme zisk neb ztrátu, ukazuje nám tzv. výsledek hspdaření. (ŽŮRKOVÁ, 2000, s. 33) Pdnikatel si musí finanční plán dbře rzvrhnut. Je třeba mít pr začátek určitu rezervu peněz na chd pdniku, t je například nájem, energie, mzdy zaměstnancům, dvdy d státníh rzpčtu, nákup materiálu atd. Musí se pčítat také s tím, že pkud se pdnik rzjíždí, příjmy budu velice nízké. Na začátku je úspěch i t, když příjmy pkryjí náklady a přitm nevzniká velký zisk Hdncení rizik Glbalizační tendenci přinášejí d pdnikání stále větší mnžství rizikvých faktrů, kterým musejí pdnikatelé čelit. Z negativníh phledu lze chápat rizik jak mžnst výskytu událsti hržující dsažení cílů, mžnst vzniku ztráty, hrzící nebezpečí negativních dchylek d stanvených úrvní. (HNILICA, 2009, s. 148) Další užitečnu charakteristiku v řízení a stanvení rizik je míra diverzifikace. Diverzifikace je rzlžení rizika například tím, že se peníze vlží d různých typů investic, d akcií neb 18

19 nástrjů peněžníh trhu. (GLADIŠ, 2005, s. 42) Rizika a hrzby pdnikání jsu různrdé. Jedná se například silnu a rstucí knkurenci, zanikající trh a také velmi hržující pr pdnikatele je, když nabídka převyšuje pptávku. Tat situace vzniká velice čast. Ve městech se většinu nachází velké mnžství restauraci, penzinů, htelů a barů. 19

20 4. PRAKTICKÁ ČÁST 4.1. Histrie a sučasnst penzinu Histrie Pacherva mlýna sahá d 15. stletí d bdbí Maltézských rytířů. Klem Pacherva mlýna se skrývá mnh tajemství. Pd celým mlýnem se mají hlubk pd zemí nacházet sklepní prstry, ve kterých před třemi sty lety zmizel přítel mlynářvi dcery. Jeh duch chrání mlýn před vším zlým. Očití svědci tvrdí, že jej zde viděli v dprvdu ženy v bílém Mlýn se nachází na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Jeh rmantická plha je vhdná pr rdinné výlety, rekreace i firemní setkání. Pachrův mlýn leží na břehu sedmihektarvéh Pánskéh rybníku dva kilmetry d bce Želetava. Prstředí mlýna je vhdné i pr sprtvně zalžené hsty, kterým je k dispzici tenisvý kurt neb vlejbalvé a ftbalvé hřiště. Oklní cesty jsu vhdné pr cyklturistiku i pěší túry. Místní hlubké lesy jsu vhdné pr hubaření. Penzin má k dispzici 14 dvu- až čtyřlůžkvých pkjů s mžnstí dalších přistýlek. Ke každému pkji patří vlastní sciální zařízení. Hsté mají k dispzici velku jídelnu s barem. Je mžné si bjednat plpenzi, plnu penzi neb puze snídani. Pacherův mlýn nabízí mim jiné i přádní rautů, svatebních hstin, firemních akcí a jiných splečenských událstí. Veškeré pchutiny a pamlsky, které zde mhu hsté chutnat, pcházejí z vlastní výrby Firmy ELIKO připravvané dle starých receptur. 20

21 4.2. SWOT-Analýza Pacherva mlýna SWOT-Analýza (Strength, Weaknesses, Opprtunities, Threats) ppisuje silné a slabé stránky pdniku, ale také příležitsti a hrzby. Tat analýza byla pr mě výchzí bd k vytvření pdnikatelskéh plánu, jelikž silné stránky budu zdůrazněny a ty slabší vylepšeny. Díky pdnikatelskému záměru bych chtěla zamezit rizikům a zvýšit šance penzinu. Silné stránky Největší silná stránka Pacherva mlýnu je klidná plha a samta, která dělá penzin jedinečný. Penzin nabízí pěkné ubytvání a restauraci s tradiční kuchyní. Vyšklený persnál mluví česky, slvensky, anglicky a německy. Už nyní se zde nachází mnh příležitstí ke sprtvním aktivitám, které zákazníci mhu využít. Nabízí se zde také mžnst firemních akcí, svateb, rdinných slav, šklení atd. Zákazníci, kteří drazí autem, se nemusejí bávat, kde budu jejich vůz parkvat, jelikž přím před penzinem se nachází velké parkviště. Rybník za penzinem služí k dpčinku a překrásná města v klí k výletům. Nachází se zde něklik známých, kulturních památek. Slabé stránky Velký prblém je v tm, že penzin není veřejnsti dsti známý a bhužel neexistuje prpagace, která by h udělala více přístupným. Avšak před nedávnem majitelé penzinu nechali udělat internetvé stránky. Pacherův mlýn je d větších měst relativně vzdálen. Pr dpravu d jeh areálu je prt zaptřebí kl neb aut. Rizika Penzinu hrzí nebezpečí, že v buducnu vznikne v klí nvá knkurence. Už nyní existuje v klí mnh menších htelů a penzinů, ale nemají tak bsáhlu nabídku služeb tak jak penzin Pacherův mlýn. Bhužel největší rizik spčívá také v tm, že penzin není příliš známý. Nejlepší reklamu je, když jsu zákazníci spkjení a dpručují penzin dále. Prt by se měl zákazníky c nejlépe pečvat, tak aby byli všichni spkjeni. Věřím, že ještě stále jsu lidé, kteří tráví dvlenu nejraději v rdné zemi v přírdě. Na druhu stranu jsu i ti, kteří dají přednst dvlené v zahraničí, například u mře. Příležitsti Díky nabídce, kteru má penzin Pacherův mlýn, se může snadn získat kruh stálých hstů, 21

22 kteří se budu stále vracet d krásné a jedinečné přírdy. Pkud budu majitelé pdniku finančně zdatní, mhu průběžně rzšiřvat nabídku služeb a přilákat další zákazníky. Jednu z příležitstí je rvněž v sučasnsti slabý kurz kruny, který zdražuje zahraniční dvlené českým turistům a na druhu stranu zlevňuje dvlené přijíždějícím zahraničním turistům. Velká příležitst v příbytku turistů může být také v kulturních památkách v klí. Nachází se zde mnh krásných míst, které mhu být lákadlem pr většinu lidí. Některé tyt památky najdete v další kapitle. Pkud bude pstupem času dstatečně vyský zisk, byl by vhdné rzšířit trh d zahraničí, například d Rakuska a Německa Kulturní památky v klí d 20 km Mravské Budějvice (15 km) Kstel sv. Aegidius zámek (v létech byl vystavěn Rudlfem Šaumburgem) Rtunda Jemnice (19 km) židvská blast židvský hřbitv Mausleum Pallavicini (hrbka) Peintbl-klub Bazén se slanu vdu Telč (20 km) zámek Telč městské hradby kstel sv. Ducha Jezuitský kstel (z rku 1666) d 30 km Zámek Dačice (22 km) Jarměřice nad Rkytnu (23 km) Zámek, Salla terrena Třebíč (25 km) 22

23 UNESCO kulturní dědictví Židvská čtvrť (Gehtt restaurván na přání UNESCO, je světvé a kulturní dědictví), bazilika sv. Prkpa, Karlv náměstí, židvský hřbitv Jihlava (30 km) Kstel sv. Jakuba Kstel sv. Ignatius z Lyla Radnice Pdzemí Z Slavnice (36 km) Luteránské ratrium s apkalyptickými freskami pdzemní chdby dmvní fasády z gtiky a renesance d 50 km Hrtvice (36 km) zámek Hrtvice kstel sv. Laurentius Hrad Bítv (36 km) Vranv (40 km), zámek Vranv nad Dyjí Znjm (44 km) Rtunda sv. Kateřiny Znjemský hrad kupaliště Luka kstel sv. Mikuláše, Jezuitský Kstel sv. Michala Zámek Náměšť nad Oslavu (46 km) Hrad Landštejn (47 km) 23

24 4.4. Dtazvání Anketa Vytvřený dtazník byl rzšířen p internetu a následně statisticky vyhdncen. Jednal se celkem 200 dtazníků. Na základě zjištěných dat byl navržen pdnikatelský plán. Vyhdncení ankety mi ukázal, jak je Pacherův Mlýn známý, jaké jsu přání zákazníků, a následně jsem vyhdntila marketingvý mix, aby se Pacherův Mlýn stal více atraktivní. Cíl méh dtazníkvéh šetření byl zjištění, zda je Penzin Pacherův mlýn známý a jaká přání mají zákazníci na ubytvání. Zákazníci byli muži i ženy v pměru nejvíce mezi lety. Dále také studenti, žáci, učni a zaměstnanci či dělníci Vyhdncení ankety První tázka se snažila zjistit, jaké je becné pvědmí sledvaném zařízení. Graf č. 1: Pvědmí Pachervě mlýnu 30% 0% 51% ne z internetu d přátel a známých z cestvní kanceláře z inzerátů statní: 7% Zdrj: vlastní práce Z tht grafu se dá zjistit, jak je penzin Pacherův mlýn známý. Zde můžeme vidět, že více než plvina těch dtazvaných penzin bhužel vůbec neznají, prt je bezpdmínečně nutn udělat reklamu, aby se více zveřejnil. 24

25 Druhá tázka zjišťvala jaký sprt je největší zájem. Graf. č. 2: Zájem druh sprtu Abslutní četnst Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky je mžn vidět, které sprty jsu nejblíbenější. V tmt vyhdncení je nejvíce blíbená jízda na kle. Prt je třeba bzvláště bstarávat cyklstezky, které se nacházejí v klí Želetavy. Třetí tázka nám ukázala, které jídl zákazníci preferují. Graf č. 3: Nárky hstů na restauraci penzinu Abslutní četnst tradiční kuchyň italská kuchyň mexická kuchyň dietní jídla čínská kuchyň statní: Zdrj: vlastní práce Tat tázka je pr tut restauraci velmi důležitá. Aby majitelé věděli, c jejich kvalifikvaný persnál má v kuchyni připravit. Zákazníci chtějí především tradiční české jídl. 25

26 Čtvrtu tázku jsme zjistili, jak čast jezdí lidí na dvlenu (pbyt minimálně 3 dny). Graf č. 4: jak čast se v Česku prvzuje dvlená 28% 26% jednu za pár let jednu za rk vícekrát za rk 46% Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky lze vidět, jak čast zákazníci pdnikají dvlenu. Důvd prč ji mají puze jednu za rk, je ten, že úrveň mzdy je v České republice velmi nízká a že si lidé nemhu dvlit dvlenu více než jedenkrát za rk. Pátá tázka nám ukázala, klik lidí pužívá internet. Graf č. 5: Přístupnst p internetu 13% an ne 87% Zdrj: vlastní práce Skr 90 % dtazvaných mají přístup k internetu. Zbytek, který nemá žádný přístup k internetu lze hdntit tak, že starší generace neumí s pčítačem a internetem kmunikvat. S internetvu stránku Pacherva mlýnu se dá prt dsáhnut většíh pčtu zákazníků. 26

27 Šestu tázku jsme se dzvěděli, zda jsu zákazníci chtni si připlatit za lepší prdukt, či služby. Graf č. 6: Ochta si připlatit za lepší kmfrt 23% an ne 77% Zdrj: vlastní práce Zde vidíme, že zákazníci jsu chtni pr kmfrt platit vyšší cenu. Přest jsme stanvili průměrnu cenu, která dpvídá prduktům a službám, které nabízíme. S kým nejraději lidé jezdí na dvlenu, jsme se dzvěděli v sedmé tázce. Graf č. 7: S kým Češi nejraději cestují přátelé známí rdina rdiče pes (statní zvířata)statní: Zdrj: vlastní práce V tét grafice lze vidět, že turisté cestují nejraději buď s rdinu, neb s přáteli. Mhu se ubytvat například i v apartmánech a využít tak vlastní kuchyň. Se zvířaty se tlik necestuje, u nás v penzinu však budeme tlervat dmácí mazlíčky za nízký pplatek. 27

28 Osmu tázku jsme zjistili, jak si lidé nejčastěji bjednávají dvlenu. Graf č. 8: Objednávka dvlené 16% 46% přes cestvní kancelář přes internet statní: 38% Zdrj: vlastní práce Plvina dtázaných si zájezd patří přes cestvní kancelář. Měli bychm tudíž penzin Pacherův mlýn nabídnut něklika cestvním kancelářím jak mžnst ubytvání a trávení dvlené. Majitelé penzinu si nechali vytvřit internetvé stránky v českém, anglickém a německém jazyku. Prtže na druhém místě vidíme, že se velmi využívají internetvé stránky. Internetvé stránky majitelé nechali vytvřit už v rce V deváté tázce můžeme vidět, c je pr zákazníky pří trávení dvlené důležité. Graf č. 9: Důležité bdy pr trávení dvlené 60 kulturní památky dbré jídl a pití přírda kultura 40 zdravvací kůry, masáže phyb a sprt campvání 20 pznat cizí kulturu cenvě dstupné cíle dpčnut si a natankvat energii 0 statní: Zdrj: vlastní práce Na tut tázku byl kladen největší důraz, prtže t byla inspirace pr ustálení našich prduktů. Abslutní vítězvé v tét tázce jsu ztavení, natankvání energie a dstupné cíle. Dále je velmi preferván také sprt a phyb, přírda, dbré jídl a pití. Na druhé straně není mc zájem kempvání. Důvd pr t může být, že kempvání je v České republice je dražší než penzin, prt dává něklik lidí například přednst penzinu před kampváním. 28

29 Desátá tázka nám bjasnila, jaké jsu pžadavky zákazníků. Graf č. 10: Pžadavky na ubytvání čistý pkj nekuřácký pkj nvé vybavení pkjů čistta bazén fitness centrum přístup na internet televize dbré dpravní spjení mžnst uvařit si čaj neb kafé restaurace přím v penzinu dktr na telefnu sprtvní mžnsti statní: Zdrj: vlastní práce Skr všichni, kteří byli tázáni, kladu velký důraz na čisttu ubytvání. Další přání mají zákazníci k fitness centru a mžnstí sprtvat. Některé sprtvní mžnsti lze najít v blízksti Pacherva mlýnu. Mám také ale něklik dalších návrhů pr sprtvní aktivity. Vybavení fitness prstr jsem všem plánvala až pr rk Anketa ukázala, jaké pžadavky mají turisté a ptenciální zákazníci a které aktivity nejraději prvádějí. Na základě výsledů jsem vytvřila marketingvý mix, tak aby byl splněné každému zákazníkvi jeh přání Vize Pacherův mlýn chce být v buducnsti významným místem, které nabízí mnhstrannu nabídku pr sprtvní a vlnčasvé aktivity a které bude v pvědmí širké veřejnsti blízkéh klí, ale i ve vzdálenějších reginech, ppřípadě v příhraničních blastech. Tmut účelu bude služit mderně vybavený penzin s restaurací. Majitelé tht penzin čekávají mim zájmu českých návštěvníků také zákazníky ze zahraničí. K silným stránkám tht centra patří právě sprtvní využití, které se v buducnsti bude dále rzvíjet a rzšiřvat. Jedinečnu příležitstí pr Pacherův mlýn je krása klní přírdy, blízké rybníky a lesy. Panuje 29

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015

Zpráva o činnosti projektu Výtvarný kroužek za období 2014 a cíle projektu pro rok 2015 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT K LUB SIL ICO N H IL L Zikva 4, 166 36 Praha 6 Zpráva činnsti prjektu Výtvarný kružek za bdbí 2014 a cíle prjektu pr rk 2015 Autr dkumentu: Martina Jarlímkvá, Michala Pruzvá - 17.11.2013

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje

Analýza návštěvnosti a spokojenosti turistů v Moravskoslezském kraji. Monitoring návštěvníků a turistů Moravskoslezského kraje Analýza návštěvnsti a spkjensti turistů v Mravskslezském kraji Mnitring návštěvníků a turistů Mravskslezskéh kraje Vyhdncení za lét 2004 Obsah: 1. Metdlgie 2. Prfil návštěvníka reginu 3. Hdncení reginu

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí -

Pražské služby, a.s. Analýza ekonomické situace s ohledem na realizaci záměru propachtování části podniku ve prospěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Pražské služby, a.s. Analýza eknmické situace s hledem na realizaci záměru prpachtvání části pdniku ve prspěch TSK, a.s. - Manažerské shrnutí - Říjen 2014 1 Manažerské shrnutí 1.1 Předmět a cíle prjektu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11

1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 OBECNÁ ČÁST 5 3 POJIŠTĚNCI 11 4 ZÁKLADNÍ FOND ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 13 4.1 ZÁMĚRY VÝVOJE HOSPODAŘENÍ ZFZP 13 4.2 TVORBA, PŘÍJMY ZFZP 19 4.3 ČERPÁNÍ, VÝDAJE ZFZP 21 4.3.1 SMLUVNÍ POLITIKA

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem

Vyrobeno pro váš televizor BRAVIA : nové flexibilní DVD rekordéry s pevným diskem Tiskvá zpráva Praha, duben 2008 Vyrben pr váš televizr BRAVIA : nvé flexibilní DVD rekrdéry s pevným diskem Mžnst připjení HDD videkamery pr přímé digitální kpírvání* Funkce X-Pict Stry pr vytváření pkrčilých

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR A V KOMPARACI SE ZEMĚMI EU IVANA DRDLOVÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 PODĚKOVÁNÍ Hlavní pděkvání patří panu dc. Ing. Jarslavu

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více