PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ"

Transkript

1 Bakalářský studijní prgram: Eknmika a management Studijní br: Eknmika veřejné správy a sciálních služeb PODNIKATELSKÝ PLÁN PENZIONU PACHERŮV MLÝN V ŽELETAVĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autr: Veducí bakalářské práce: Svatava Šťavíkvá Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znjm, 2014

2 Prhlášení Prhlašuji, že jsem bakalářsku práci na téma,,pdnikatelský plán penzinu Pacherův mlýn v Želetavě vypracvala samstatně pd vedením svéh veducíh práce Ing. Věry Plhňvé, Ph.D. a uvedla jsem v seznamu literatury všechny pužité literární a dbrné zdrje. Pdpis

3 Pděkvání Tímt bych chtěla pděkvat veducímu mé bakalářské práce Ing. Věře Plhňvé, Ph.D. za cenné rady, vedení, splupráci a pmc při vypracvání zadané práce. Dále bych chtěla velice pděkvat za pskytnuté infrmace majitelům Pacherva mlýnu paní Ing. Elias a panu Knečnému.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá vytvřením pdnikatelskéh plánu pr penzin Pacherův mlýn v Želetavě. Tent prjekt bsahuje důležité bdy, které jsu pr majitele tht bjektu rzhdující. Jsu zde definvány jedntlivé cíle a náležitsti, tak aby mhl pslužit jak pdklad při realizaci. Tent pdnikatelský plán ppisuje všechny pdstatné vnější a vnitřní klnsti suvisející s pdnikatelsku činnstí. Jedná se například marketingvý či perační plán, persnální a finanční zdrje a také hdncení rizik. Snaha je dspět k tmu, aby byl penzin známý, úspěšný i knkurenceschpný. Klíčvá slva: pdnikatelský plán, finanční plán, penzin ABSTRACT This bachelr's thesis examines the pssibility f creating a bussiness plan fr the barding huse Pacherův mlýn in Želetava. This prject includes vital issues. Single aims and requirements will be defined s that this prject serves as a fundatin during its realizatin. This bussiness plan describes all significant inner and uter issues invlved in this business activity. Marketing and administrative plans, human and financial resurces and risk management are examples fr the abve. This prject aims t make the barding huse a ppular, successful, cmpetitive and prfitable establishment. Keywrds: business plan, financial plan, barding huse

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST Význam pdnikatelskéh plánu Ppis pdniku Externí prstředí Ptenciální trhy Knkurence Marketingvý plán Analýza Marketingvý mix Operační plán Persnální zdrje Pracvní síla Finanční plán Hdncení rizik PRAKTICKÁ ČÁST Histrie a sučasnst penzinu SWOT-Analýza Pacherva mlýna Kulturní památky v klí Dtazvání Anketa Vyhdncení ankety Vize... 29

8 4.6. Marketingvý mix Prdukt (uspkjuje ptřeby zákazníka) Distribuce (přemístění výrbku d výrbce k zákazníkvi) Prpagace služeb Pacherva mlýnu Cena Analýza knkurence Dpručení Finanční plán Rk Rk Rk Finanční mžnsti Persnální náklady ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE Přílhy... 47

9 1. ÚVOD Pdnikatelský plán bychm mhli definvat více způsby a z více úhlů phledu. Každý hledá v pdnikatelském plánu něc jinéh a má i jiné nárky na jeh frmu a bsah. Mnh lidí se dmnívá, že pdnikatelský plán není nutné mít v písemné frmě, ale puze v pdbě myšlenek. Správný pdnikatelský záměr je psaný dkument představující phled na pdnikání a zaznamenávací všechny nápady a myšlenky jeh tvůrce. Měl by být reálný a neměl by se lišit d skutečnsti. Je třeba si uvědmit, jaké pdnikatelské aktivity se jedná, jak například rzšíření fungující firmy a zavedení nvéh výrbku neb zavedení zcela nvé firmy. Aby byl pdnikatelský záměr dbře vypracvaný, musí být stále aktualizvaný. Velmi důležité je znát jaké jsu pr určitý prjekt silné a slabé stránky, rizika či příležitsti. Takvý plán může ale přispět k úspěšné realizaci prjektu. Druhým mžným výsledkem může být ale i neúspěch prjektu a s tím spjené ptíže a nepříjemnsti, v nejhrším případě i zánik pdnikání. V dnešní dbě panuje v blasti htelvéh průmyslu brvská knkurence. Hteliéři se předhánějí a každý chce být lepší a lepší. Je zaptřebí přilákat nvé hsty na zajímavé aktivity, které penzin může nabídnut. Důležité je také vybavení penzinu, restaurace a prstředí, kde se pdnik nachází. Tent penzin nabízí rmantické ubytvání na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Dispnuje dvu až čtyřlůžkvými pkji s vlastním sciálním zařízením a velku jídelnu s barem, kde je mžné si zajistit celdenní stravvání. Veškeré uzeniny, pchutiny a pamlsky pcházejí z vlastní výrvy Firmy ELIKO, která se nachází v přízemí penzinu. Během pbytu v Penzinu Pacherův mlýn mhu zákazníci trávit vlný čas na tenisvém kurtu, vlejbalvém a ftbalvém hřišti i řadě klních pěších túr či cykltras. I přes širký výběr trávení vlnéh času, není návštěvnst turistů příliš úspěšná. Prt je nezbytně nutné vypracvat detailní pdnikatelský plán, kde bude určena přesná strategie, která nám může pmci uspět na trhu a dstat se výš. 9

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem tét práce,,pdnikatelský plán pr penzin Pacherův Mlýn v Želetavě je vytvřit pdnikatelský plán a v jeh rámci navrhnut prcedury, které pmhu penzinu situvanému v krásném prstředí, stát se úspěšným a blíbeným místem služícím k rekreaci nejrůznějších segmentů zákazníků, cž je jedinu záruku th, že se subjekt stane ziskvým. Dílčím cílem tht záměru je navrhnut řešení rzšíření mim jiné mžnstí trávení vlnéh času, zvětšení prstr k ubytvání například k využití firemních akcí, svateb apd. Práce bude vypracvána metdu pzrvání a vytvřením dtazníku, který bude rzšířen p internetu. Tyt dtazníky budu statisticky vyhdnceny a na základě zjištěných dat bude navržen pdnikatelský plán, který bude upravvat sučasný systém pdnikání sledvanéh bjektu. 10

11 3. TEORETICKÁ ČÁST 3.1. Význam pdnikatelskéh plánu Pdnikatelský plán představuje základní dkument, při jehž sestavvání má pdnikatel první příležitst zjistit, zda jeh záměr bude mžné realizvat tak, aby přinesl zisk perspektivu, jak pdnikateli, tak i jeh rdině. Pdnikatelský záměr je písemný dkument, kde pdnikatel ppisuje, c bude předmětem jeh pdnikatelských aktivit a zájmů, jak bstjí na daném trhu, jaké jsu v tmt bru příležitsti a rizika například v pdbě knkurence apd. (VEBER, 2008, s. 38) Rzsah a prpracvanst pdnikatelskéh plánu závisí na veliksti firmy a účelu, pr který je určen. (VEBER, 2008, s. 99),,Než začne pdnikatel realizvat své záměry, je důležité, aby si věřil jejich reálnst. Dpručujeme, aby si pdnikatel před zahájením pdnikatelské činnsti vypracval pdnikatelský plán. Pdnikatelé nsí svůj pdnikatelský záměr většinu v hlavě. D písemné pdby h začnu transfrmvat až v kamžiku, kdy je k tmu přinutí vnější klnsti. K takvým klnstem zpravidla patří ptřeba získat chybějící finanční prstředky, najít splečníka neb pskytvatele cizíh kapitálu. Důvdů, prč sestavit pdnikatelský plán, je samzřejmě více. Nás však bude zajímat situace začínajícíh pdnikatele, který má zajímavý pdnikatelský nápad, ale nemá dstatek finančních prstředků pr jeh realizaci. (SRPOVÁ, 2007, s. 11) Pdle méh názru při vytváření pdnikatelskéh plánu je velice důležité znát všechny rizika, šance, ale také silné a slabé stránky danéh pdniku. Mnh pdnikatelů má při vytváření pdnikatelskéh záměrů zkreslený phled na určitu situaci a prt mhu pzději nastat prblémy. Ať už se jedná například knkurenci, finanční zdrje a mnh dalších Ppis pdniku Nejdříve je zaptřebí se zmínit histrii a sučasnsti firmy. Uvedeme datum zalžení firmy, právní frmu, vlastnicku strukturu, blasti činnsti, hlavní prdukty aj. Pté budeme definvat představu tm, kam bude firma směřvat, kam se chce v určitém časvém hrizntu psunut. Od vize pak dvdíme cíle firmy. Stanvené cíle firmy by měly být 11

12 SMART. Výraz SMART je zkratka sestavená z prvních písmen pěti anglických slv. Tat slva stručně ppisují, jaké vlastnsti mají stanvené cíle mít: Specific specifické, přesně ppsané Measurable měřitelné Achievable atraktivní, akceptvatelné Realictic reálné Timed termínvané (SRPOVÁ, 2011, s. 18) Zkratka SMART zřetelně ppisuje, jaké musejí být cíle pdniku. Musejí být například přesně ppsané a specifické, aby byl naprst jasný směr záměru. Důležité je také, aby byly zajímavé a jedinečné, ale přitm reálné. Tt vše je třeba při sepisvání cílů zvážit Externí prstředí Ptenciální trhy Při realizaci pdnikatelskéh plánu můžeme uspět puze tehdy, když bude existvat trh, který bude mít zájem naše prdukty, ppř. jejich invace. T se ale bhužel většinu nedá přesně dhadnut. I když úspěšné zavedení nvých prduktů dknce čast předpkládá trh s velkým růstvým ptenciálem, a dpvídající velikstí. Buducí investry a případné splečníky prt zajímá fakta ptenciálních trzích a mžnstech uplatnění. Díky důkladné analýze můžeme zjistit existenci těcht ptenciálních trhů. (SRPOVÁ, 2011, s. 19) Velký vliv na trh má plitická situace, banky, kupní síla byvatelstva, trh práce a výše sciálníh zabezpečení. Pkud nebudu zajištěny sciální jistty byvatelstva a nebude naplněn trh práce se bhužel veškeré trhy pdnikatelských plánů minu účinkem. Prblém je také v tm, že celsvětvě ve vyspělých zemích nabídka převyšuje pptávku Knkurence,,Mnzí tvůrci pdnikatelskéh záměru se dmnívají, že pr ně v daném segmentu neexistuje 12

13 knkurence. Týká se t především těch, kteří přicházejí s nvými převratnými prdukty. Téměř vždy se velice mýlí. A t z mnha důvdů. Zakladatelé firem čast nepřemýšlejí skutečnsti, že určitý prblém se dá vyřešit mnha způsby. Opervat lze např. skalpelem, laserem neb vdním paprskem. Ránu pak zle zakrýt náplastí, gázvým bvazem, tampónem, rušku neb sprejvým bvazem. Z Prahy d Brna může bchdní zástupce cestvat vlakem, autbusem, autem neb letadlem. Čast se ale knkurenci vůbec neví. Prt je nutné prvést důkladnu analýzu knkurence. (SRPOVÁ, 2007, s. 20) Vzhledem k pměrně značnému pčtu knkurentů na trzích služeb a mnhdy těžk rzlišitelných knkurenčních prduktů musí rganizace pečlivě sledvat ceny služeb knkurence. (VAŠTÍKOVÁ, 2008, s. 110) Splečnst musí vždy sledvat cenvé trendy. Jestliže se v klí zvýší technlgický pstup a knkurence, spadnu pravděpdbně dlu ceny a zisky v segmentu. (KOTLER, 2007, s. 381) Prvést důkladný průzkum knkurence není tak jednduché jak se zdá. Dnešní eknmická situace je takvá, že přestže lidé znají blízku knkurenci, bezhlavě se puštějí d pdnikání, a prt se denně setkáváme s tím, že psléze upadají d knkurzu. Nejhrší situace je v malých městech, kde nabídka převyšuje pptávku Marketingvý plán Jedny z příležitstí, které lze využít pskytuje marketing. S jeh pmcí lze získat vyšší pčet zákazníků a tím si zajistit prfit splečnsti. Není však záruku, že splečnst bude fungvat tak, jak má. Marketing a následně i prdej mají velký vliv na buducí úspěch pdniku. Prt je zaptřebí dbrá marketingvá kncepce. Pjem marketing bychm neměli chápat puze jak reklamu, ale také jak nástrj, který nám v tržním prstředí pmáhá řešit různé situace. (SRPOVÁ, 2007, s. 21) Marketing je tzn. základem, na kterém je mžné stavět prdej. Pkud není marketingvý plán dbře sestaven a důkladně przkumán, může být prdejní úsilí bez užitku. (KŘÍŽEK, 2011, s. 92) 13

14 Velké bchdní řetězce dispnují velmi dbře a psychlgicky vymyšleným marketingvým plánem, tak aby přilákaly c nejvíce zákazníků a měli c největší dbyt. Menší firmy (restaurace atd.) takvýcht prstředků nemhu využívat tak čast z důvdů finančních limitů Analýza Analyzvání je velmi důležitu a nedmyslitelnu sučástí téměř každéh lidskéh knání. Je zaptřebí prvnání vnitřních a vnějších faktrů pdnikání a následně je vyhdntit. Příprava pdnikatelskéh plánu je pdlžena důkladným průzkumem. Pr detailnější prvádění analýzy je účelné a běžné dlišit analýzy vnitřních a vnějších pdmínek a využít některých dpručvaných analytických nástrjů (SWOT, SLEPT, Prterův mdel knkurenčních sil). (KORÁB, 2008, s. 47) Velice důležitá je tvrba strategie htelu, která vyžaduje rzpznání všech faktrů, které mhu vlivnit jeh úspěšnst. (KUBOVÁ, 2010, s. 118) Nejčastěji pužívanu analýzu při plánvání pdnikatelskéh plánu je SWOT analýza. Srvnávají se zde silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky pdniku, ale i také příležitsti (Opprtunities) a hrzby (Threats). SWOT analýzy jsu frekventvanými metdami hdncení bjektů a jevů. (WAHLA, 2010, s. 13) Silné a slabé stránky jsu v pdstatě interní faktry, nad kterými máme určitu kntrlu a které můžeme vlivnit. Jsu t například naše dbré neb špatné manažerské schpnsti, jedinečnsti neb průměrnst našeh prduktu, persnálu a celéh pdniku) Hrzby a příležitsti jsu externími vlivy, které samy sbě nevlivníme, puze na ně můžeme reagvat. Například silná neb slabá stránka knkurence. (KORÁB, 2008, s. 48) 14

15 Tabulka č. 1: Mžné zdrje silných a slabých stránek pdniku Oblast pdniku Silné stránky Slabé stránky Prcesy Vyská prduktivita práce Dba uvádění na trh Obchd a marketing Perfektní zakázky, prdeje Není znalst trhu Persnál Flexibilní a přátelský tým Závislst na jedné prfesi Jiné znalsti a dvednsti Skvělý vývjvý ptenciál Prblematický servis Zkušensti Znalst trhu a trendů Nekmpetentní pracvníci Průmyslvé vlastnictví Značka, patenty Uplynutí patentvých práv Areál pdniku Perfektní plha Špatná nájemní smluva Výrba Špičkvé výrbní vybavení Zastaralé výrbní linky Finance Slidní cash-flw Dluhy, nízká likvidita (KORÁB, 2008, s. 49) Tabulka č. 2: Mžné příležitsti a hrzby pr pdnik Oblast Příležitsti Hrzby Trh Rychle rstucí trh Zanikající trh Typ pdnikání Nejsu dminantní,,hráči Silná, rstucí knkurence Eknmické trendy Růst HDP, živtní úrveň Pkles pptávky Plitika Snížení daní, dtace Investiční pbídky Glbalizace Rzšíření trhů Nvá knkurence (KORÁB, 2008, s. 49) Pdnikatel, který si umí zajistit perfektní zakázky, vytvřit flexibilní a přátelský pracvní tým a má znalst aktuálníh stavu strhu má dbrý předpklad k naplnění svéh pdnikatelskéh záměru. V případě nepředpkládanéh prblému má takvý pdnikatel větší mžnst h dstranit. 15

16 Marketingvý mix Marketingvý mix je základem dbytvé plitiky. Služí k rzpznání tržních pměrů, knkurence a zvyklstí zákazníků. Tvří nástrje, které se navzájem kmbinují. Jedná se prdukt (prduct), cenu (price), distribuci (place) a prpagaci (prmtin). (SCHNEIDER, 2007, s. 61) Prdukt Prdukt je hlavním sektrem marketingu. Zde řešíme nejvíce tázek, c se týče pdnikatelskéh plánu. Jak je například: které prdukty budeme nabízet, které nvé prdukty uvedeme na trh, které starší stáhneme z trhu pryč (SRPOVÁ, 2011, s. 23) Cena Cenvá plitika je základem úspěšnéh marketingu jakýchkli výrbků neb služeb. Určené ceny za výrbky neb služby, musí být vyvážené tak, aby zákazníci byli chtni platit a pdnik dsáhl zisku. (HORNER, 2003, s. 175),,Význam cenvé plitiky spčívá v tm, že výška a stabilita ceny jsu prvky, jež vytvářejí příjmy firmy a na nichž závisí její existence a prsperita. (SRPOVÁ, 2011, s. 24) Pr určení prdejní ceny je třeba zvažvat jak výši nákladů prdukce, cenvu plitiku knkurence, reakci zákazníka na dlišnu výši ceny, platební pdmínky a pdmínky ddávek. (FOTR, 2005, s. 45) Distribuce Distribuční plitika znamená návrh vhdné rganizace prdeje. Jakými nejvhdnějšími metdy a způsby dstat prdukt či službu k zákazníkvi.(koráb, 2008, s. 82) Marketingvá kmunikace Zde se jedná nejviditelnější slžku marketingvéh mixu. Reklama je jedním z nejčastějších nástrjů kmunikačníh mixu. (SRPOVÁ, 2011, s. 26) Prdukt je velice důležitu slžku marketingvéh mixu a řešíme zde, c vlastně zákazníkům nabídnut, ppřípadě který nvým či další směrem se zabírat. Cena služeb a výrbků se musí dvíjet d určitéh reginu a kupěchtivsti bčanů. Pkud má pdnikatel zajištěnu distribuci 16

17 pmcí internetvéh bchdu, filiálek, katalgu atd. má pět větší mžnst úspěšnsti celéh svéh pdnikání. Samzřejmě reklama a kmunikace hraje také brvsku rli. Je třeba ale mít dstatek finančních prstředků Operační plán,,operační plán becně vzniká na základě rzpracvání strategie pdnikatelskéh záměru (v případě maléh pdniku marketingvé strategie), resp. jeh realizace v čase, d pdby peračních detailů a jejich vzájemných suvislstí a návaznstí. (KORÁB, 2008, s. 85) Aby mhl být pdnik úspěšný na trhu a mít větší tržní pdíl, měla by se jeh marketingvá strategie sustředit na zákazníka. Tedy na uspkjvání jeh ptřeb, pžadavků a čekávání Persnální zdrje Pracvní síla K úspěšné realizaci a fungvání prjektu je ptřeba zajištění ptřebných pracvních sil s dpvídající kvalifikací, dvednstmi a zkušenstmi. (FOTR, 2005, s. 87) Získávání a výběr zaměstnanců je prcesem realizace záměrů persnální plitiky. (SYNEK, 2006, s. 34) Výběr pracvních sil lze rzdělit d čtyř stupňů: - Analýza schpnstí zájemců - Analýza pžadavků - Získání a charakteristika zájemců - Analýza a rzhdnutí knečném výběru (NOVOTNÝ, 2007, s. 51) Menší firma musí při výběru pracvníků věnvat velku pzrnst pracvním schpnstem a vlastnstem pracvníků, prtže při zaměstnání nevhdných pracvníků t bude mít mnhem větší dpad na chd malé firmy než velké. (KOUBEK, 2007, s. 105) Běh celéh pdniku závisí na pracvní síle. Výběr zaměstnanců je důležitý, prtže se d něj vkládá čas a peníze, než se lidé zaučí a jsu samstatní. Bhužel zde je vyská míra nezaměstnansti, prt pkud mají lidé dbru práci, je třeba si ji vážit. 17

18 3.7. Finanční plán Jedním z nejčastějších prblémů, se kterým se pdnikatelé setkávají, při realizaci záměrů, je zajištění dstatečných finančních zdrjů. Finanční plán by měl bsahvat celkvý rzpčet prjektu, ptřebu finančních prstředků, zdrje financvání prjektu a prkázání schpnsti splácet cizí zdrje. Tyt všechny infrmace by měly být velice přehledně zbrazeny. Častu chybu u začínajících pdnikatelů bývá, že nerzlišují zisk a cash flw, výnsy a příjmy, náklady a výdaje. (SRPOVÁ, 2007, s. 26) Je třeba si uvědmit, že v případě začínající firmy ptřebujeme prstředky na zalžení firmy, na přízení dluhdbéh a běžnéh majetku a také nesmíme zapmenut na financvání prvzních nákladů d dby, než bdržíme první tržby. Být vlastníkem pdniku sebu nese brvské mnžství zdpvědnsti. Například uhradit mzdy pracvníkům, elektřinu, plyn, nakupené zbží atd. (SRPOVÁ, 2011, s. 28) Výkaz zisku a ztráty je výkaz, který nám analyzuje všechny nákladvé účty a všechny výnsvé účty. Jejich rzdíl nám pak určuje, jestli máme zisk neb ztrátu, ukazuje nám tzv. výsledek hspdaření. (ŽŮRKOVÁ, 2000, s. 33) Pdnikatel si musí finanční plán dbře rzvrhnut. Je třeba mít pr začátek určitu rezervu peněz na chd pdniku, t je například nájem, energie, mzdy zaměstnancům, dvdy d státníh rzpčtu, nákup materiálu atd. Musí se pčítat také s tím, že pkud se pdnik rzjíždí, příjmy budu velice nízké. Na začátku je úspěch i t, když příjmy pkryjí náklady a přitm nevzniká velký zisk Hdncení rizik Glbalizační tendenci přinášejí d pdnikání stále větší mnžství rizikvých faktrů, kterým musejí pdnikatelé čelit. Z negativníh phledu lze chápat rizik jak mžnst výskytu událsti hržující dsažení cílů, mžnst vzniku ztráty, hrzící nebezpečí negativních dchylek d stanvených úrvní. (HNILICA, 2009, s. 148) Další užitečnu charakteristiku v řízení a stanvení rizik je míra diverzifikace. Diverzifikace je rzlžení rizika například tím, že se peníze vlží d různých typů investic, d akcií neb 18

19 nástrjů peněžníh trhu. (GLADIŠ, 2005, s. 42) Rizika a hrzby pdnikání jsu různrdé. Jedná se například silnu a rstucí knkurenci, zanikající trh a také velmi hržující pr pdnikatele je, když nabídka převyšuje pptávku. Tat situace vzniká velice čast. Ve městech se většinu nachází velké mnžství restauraci, penzinů, htelů a barů. 19

20 4. PRAKTICKÁ ČÁST 4.1. Histrie a sučasnst penzinu Histrie Pacherva mlýna sahá d 15. stletí d bdbí Maltézských rytířů. Klem Pacherva mlýna se skrývá mnh tajemství. Pd celým mlýnem se mají hlubk pd zemí nacházet sklepní prstry, ve kterých před třemi sty lety zmizel přítel mlynářvi dcery. Jeh duch chrání mlýn před vším zlým. Očití svědci tvrdí, že jej zde viděli v dprvdu ženy v bílém Mlýn se nachází na rzhraní jižních Čech a Vysčiny. Jeh rmantická plha je vhdná pr rdinné výlety, rekreace i firemní setkání. Pachrův mlýn leží na břehu sedmihektarvéh Pánskéh rybníku dva kilmetry d bce Želetava. Prstředí mlýna je vhdné i pr sprtvně zalžené hsty, kterým je k dispzici tenisvý kurt neb vlejbalvé a ftbalvé hřiště. Oklní cesty jsu vhdné pr cyklturistiku i pěší túry. Místní hlubké lesy jsu vhdné pr hubaření. Penzin má k dispzici 14 dvu- až čtyřlůžkvých pkjů s mžnstí dalších přistýlek. Ke každému pkji patří vlastní sciální zařízení. Hsté mají k dispzici velku jídelnu s barem. Je mžné si bjednat plpenzi, plnu penzi neb puze snídani. Pacherův mlýn nabízí mim jiné i přádní rautů, svatebních hstin, firemních akcí a jiných splečenských událstí. Veškeré pchutiny a pamlsky, které zde mhu hsté chutnat, pcházejí z vlastní výrby Firmy ELIKO připravvané dle starých receptur. 20

21 4.2. SWOT-Analýza Pacherva mlýna SWOT-Analýza (Strength, Weaknesses, Opprtunities, Threats) ppisuje silné a slabé stránky pdniku, ale také příležitsti a hrzby. Tat analýza byla pr mě výchzí bd k vytvření pdnikatelskéh plánu, jelikž silné stránky budu zdůrazněny a ty slabší vylepšeny. Díky pdnikatelskému záměru bych chtěla zamezit rizikům a zvýšit šance penzinu. Silné stránky Největší silná stránka Pacherva mlýnu je klidná plha a samta, která dělá penzin jedinečný. Penzin nabízí pěkné ubytvání a restauraci s tradiční kuchyní. Vyšklený persnál mluví česky, slvensky, anglicky a německy. Už nyní se zde nachází mnh příležitstí ke sprtvním aktivitám, které zákazníci mhu využít. Nabízí se zde také mžnst firemních akcí, svateb, rdinných slav, šklení atd. Zákazníci, kteří drazí autem, se nemusejí bávat, kde budu jejich vůz parkvat, jelikž přím před penzinem se nachází velké parkviště. Rybník za penzinem služí k dpčinku a překrásná města v klí k výletům. Nachází se zde něklik známých, kulturních památek. Slabé stránky Velký prblém je v tm, že penzin není veřejnsti dsti známý a bhužel neexistuje prpagace, která by h udělala více přístupným. Avšak před nedávnem majitelé penzinu nechali udělat internetvé stránky. Pacherův mlýn je d větších měst relativně vzdálen. Pr dpravu d jeh areálu je prt zaptřebí kl neb aut. Rizika Penzinu hrzí nebezpečí, že v buducnu vznikne v klí nvá knkurence. Už nyní existuje v klí mnh menších htelů a penzinů, ale nemají tak bsáhlu nabídku služeb tak jak penzin Pacherův mlýn. Bhužel největší rizik spčívá také v tm, že penzin není příliš známý. Nejlepší reklamu je, když jsu zákazníci spkjení a dpručují penzin dále. Prt by se měl zákazníky c nejlépe pečvat, tak aby byli všichni spkjeni. Věřím, že ještě stále jsu lidé, kteří tráví dvlenu nejraději v rdné zemi v přírdě. Na druhu stranu jsu i ti, kteří dají přednst dvlené v zahraničí, například u mře. Příležitsti Díky nabídce, kteru má penzin Pacherův mlýn, se může snadn získat kruh stálých hstů, 21

22 kteří se budu stále vracet d krásné a jedinečné přírdy. Pkud budu majitelé pdniku finančně zdatní, mhu průběžně rzšiřvat nabídku služeb a přilákat další zákazníky. Jednu z příležitstí je rvněž v sučasnsti slabý kurz kruny, který zdražuje zahraniční dvlené českým turistům a na druhu stranu zlevňuje dvlené přijíždějícím zahraničním turistům. Velká příležitst v příbytku turistů může být také v kulturních památkách v klí. Nachází se zde mnh krásných míst, které mhu být lákadlem pr většinu lidí. Některé tyt památky najdete v další kapitle. Pkud bude pstupem času dstatečně vyský zisk, byl by vhdné rzšířit trh d zahraničí, například d Rakuska a Německa Kulturní památky v klí d 20 km Mravské Budějvice (15 km) Kstel sv. Aegidius zámek (v létech byl vystavěn Rudlfem Šaumburgem) Rtunda Jemnice (19 km) židvská blast židvský hřbitv Mausleum Pallavicini (hrbka) Peintbl-klub Bazén se slanu vdu Telč (20 km) zámek Telč městské hradby kstel sv. Ducha Jezuitský kstel (z rku 1666) d 30 km Zámek Dačice (22 km) Jarměřice nad Rkytnu (23 km) Zámek, Salla terrena Třebíč (25 km) 22

23 UNESCO kulturní dědictví Židvská čtvrť (Gehtt restaurván na přání UNESCO, je světvé a kulturní dědictví), bazilika sv. Prkpa, Karlv náměstí, židvský hřbitv Jihlava (30 km) Kstel sv. Jakuba Kstel sv. Ignatius z Lyla Radnice Pdzemí Z Slavnice (36 km) Luteránské ratrium s apkalyptickými freskami pdzemní chdby dmvní fasády z gtiky a renesance d 50 km Hrtvice (36 km) zámek Hrtvice kstel sv. Laurentius Hrad Bítv (36 km) Vranv (40 km), zámek Vranv nad Dyjí Znjm (44 km) Rtunda sv. Kateřiny Znjemský hrad kupaliště Luka kstel sv. Mikuláše, Jezuitský Kstel sv. Michala Zámek Náměšť nad Oslavu (46 km) Hrad Landštejn (47 km) 23

24 4.4. Dtazvání Anketa Vytvřený dtazník byl rzšířen p internetu a následně statisticky vyhdncen. Jednal se celkem 200 dtazníků. Na základě zjištěných dat byl navržen pdnikatelský plán. Vyhdncení ankety mi ukázal, jak je Pacherův Mlýn známý, jaké jsu přání zákazníků, a následně jsem vyhdntila marketingvý mix, aby se Pacherův Mlýn stal více atraktivní. Cíl méh dtazníkvéh šetření byl zjištění, zda je Penzin Pacherův mlýn známý a jaká přání mají zákazníci na ubytvání. Zákazníci byli muži i ženy v pměru nejvíce mezi lety. Dále také studenti, žáci, učni a zaměstnanci či dělníci Vyhdncení ankety První tázka se snažila zjistit, jaké je becné pvědmí sledvaném zařízení. Graf č. 1: Pvědmí Pachervě mlýnu 30% 0% 51% ne z internetu d přátel a známých z cestvní kanceláře z inzerátů statní: 7% Zdrj: vlastní práce Z tht grafu se dá zjistit, jak je penzin Pacherův mlýn známý. Zde můžeme vidět, že více než plvina těch dtazvaných penzin bhužel vůbec neznají, prt je bezpdmínečně nutn udělat reklamu, aby se více zveřejnil. 24

25 Druhá tázka zjišťvala jaký sprt je největší zájem. Graf. č. 2: Zájem druh sprtu Abslutní četnst Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky je mžn vidět, které sprty jsu nejblíbenější. V tmt vyhdncení je nejvíce blíbená jízda na kle. Prt je třeba bzvláště bstarávat cyklstezky, které se nacházejí v klí Želetavy. Třetí tázka nám ukázala, které jídl zákazníci preferují. Graf č. 3: Nárky hstů na restauraci penzinu Abslutní četnst tradiční kuchyň italská kuchyň mexická kuchyň dietní jídla čínská kuchyň statní: Zdrj: vlastní práce Tat tázka je pr tut restauraci velmi důležitá. Aby majitelé věděli, c jejich kvalifikvaný persnál má v kuchyni připravit. Zákazníci chtějí především tradiční české jídl. 25

26 Čtvrtu tázku jsme zjistili, jak čast jezdí lidí na dvlenu (pbyt minimálně 3 dny). Graf č. 4: jak čast se v Česku prvzuje dvlená 28% 26% jednu za pár let jednu za rk vícekrát za rk 46% Zdrj: vlastní práce Z tét grafiky lze vidět, jak čast zákazníci pdnikají dvlenu. Důvd prč ji mají puze jednu za rk, je ten, že úrveň mzdy je v České republice velmi nízká a že si lidé nemhu dvlit dvlenu více než jedenkrát za rk. Pátá tázka nám ukázala, klik lidí pužívá internet. Graf č. 5: Přístupnst p internetu 13% an ne 87% Zdrj: vlastní práce Skr 90 % dtazvaných mají přístup k internetu. Zbytek, který nemá žádný přístup k internetu lze hdntit tak, že starší generace neumí s pčítačem a internetem kmunikvat. S internetvu stránku Pacherva mlýnu se dá prt dsáhnut většíh pčtu zákazníků. 26

27 Šestu tázku jsme se dzvěděli, zda jsu zákazníci chtni si připlatit za lepší prdukt, či služby. Graf č. 6: Ochta si připlatit za lepší kmfrt 23% an ne 77% Zdrj: vlastní práce Zde vidíme, že zákazníci jsu chtni pr kmfrt platit vyšší cenu. Přest jsme stanvili průměrnu cenu, která dpvídá prduktům a službám, které nabízíme. S kým nejraději lidé jezdí na dvlenu, jsme se dzvěděli v sedmé tázce. Graf č. 7: S kým Češi nejraději cestují přátelé známí rdina rdiče pes (statní zvířata)statní: Zdrj: vlastní práce V tét grafice lze vidět, že turisté cestují nejraději buď s rdinu, neb s přáteli. Mhu se ubytvat například i v apartmánech a využít tak vlastní kuchyň. Se zvířaty se tlik necestuje, u nás v penzinu však budeme tlervat dmácí mazlíčky za nízký pplatek. 27

28 Osmu tázku jsme zjistili, jak si lidé nejčastěji bjednávají dvlenu. Graf č. 8: Objednávka dvlené 16% 46% přes cestvní kancelář přes internet statní: 38% Zdrj: vlastní práce Plvina dtázaných si zájezd patří přes cestvní kancelář. Měli bychm tudíž penzin Pacherův mlýn nabídnut něklika cestvním kancelářím jak mžnst ubytvání a trávení dvlené. Majitelé penzinu si nechali vytvřit internetvé stránky v českém, anglickém a německém jazyku. Prtže na druhém místě vidíme, že se velmi využívají internetvé stránky. Internetvé stránky majitelé nechali vytvřit už v rce V deváté tázce můžeme vidět, c je pr zákazníky pří trávení dvlené důležité. Graf č. 9: Důležité bdy pr trávení dvlené 60 kulturní památky dbré jídl a pití přírda kultura 40 zdravvací kůry, masáže phyb a sprt campvání 20 pznat cizí kulturu cenvě dstupné cíle dpčnut si a natankvat energii 0 statní: Zdrj: vlastní práce Na tut tázku byl kladen největší důraz, prtže t byla inspirace pr ustálení našich prduktů. Abslutní vítězvé v tét tázce jsu ztavení, natankvání energie a dstupné cíle. Dále je velmi preferván také sprt a phyb, přírda, dbré jídl a pití. Na druhé straně není mc zájem kempvání. Důvd pr t může být, že kempvání je v České republice je dražší než penzin, prt dává něklik lidí například přednst penzinu před kampváním. 28

29 Desátá tázka nám bjasnila, jaké jsu pžadavky zákazníků. Graf č. 10: Pžadavky na ubytvání čistý pkj nekuřácký pkj nvé vybavení pkjů čistta bazén fitness centrum přístup na internet televize dbré dpravní spjení mžnst uvařit si čaj neb kafé restaurace přím v penzinu dktr na telefnu sprtvní mžnsti statní: Zdrj: vlastní práce Skr všichni, kteří byli tázáni, kladu velký důraz na čisttu ubytvání. Další přání mají zákazníci k fitness centru a mžnstí sprtvat. Některé sprtvní mžnsti lze najít v blízksti Pacherva mlýnu. Mám také ale něklik dalších návrhů pr sprtvní aktivity. Vybavení fitness prstr jsem všem plánvala až pr rk Anketa ukázala, jaké pžadavky mají turisté a ptenciální zákazníci a které aktivity nejraději prvádějí. Na základě výsledů jsem vytvřila marketingvý mix, tak aby byl splněné každému zákazníkvi jeh přání Vize Pacherův mlýn chce být v buducnsti významným místem, které nabízí mnhstrannu nabídku pr sprtvní a vlnčasvé aktivity a které bude v pvědmí širké veřejnsti blízkéh klí, ale i ve vzdálenějších reginech, ppřípadě v příhraničních blastech. Tmut účelu bude služit mderně vybavený penzin s restaurací. Majitelé tht penzin čekávají mim zájmu českých návštěvníků také zákazníky ze zahraničí. K silným stránkám tht centra patří právě sprtvní využití, které se v buducnsti bude dále rzvíjet a rzšiřvat. Jedinečnu příležitstí pr Pacherův mlýn je krása klní přírdy, blízké rybníky a lesy. Panuje 29

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH

NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH NABÍDKA V ODBYTOVÝCH STŘEDISCÍCH - druhy jídelních lístků, náležitsti, gastrnmická pdpra, pdpra prdeje Způsby nabídky Aktivní hst prdukt vidí, nabízíme h v místnsti neb přím u stlu Nabídkvé vzíky Nabídkvé

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST

www.thunova.cz Kapitola 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Kapitla 6 HOSPODÁŘSKÝ CYKLUS A EKONOMICKÝ RŮST Hspdářské cykly: hspdářský cyklus představuje klísání reálnéh hrubéh dmácíh prduktu (RHDP či Y) klem ptenciálníh prduktu Y* výkyvy v eknmické aktivitě dprvázené

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Konference a akce na míru

Konference a akce na míru Glf & Ski Resrt Ostravice Knference a akce na míru Každá úspěšná firemní akce vyžaduje dbře vybavené zázemí, knferenční sál s kvalitní prezentační techniku a příjemné prstředí. Glf & Ski Resrt Ostravice

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz

Černá 9, 115 55 Praha 1; tel.: 221 988 411, 777 220 625, fax 221 988 215; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé služby. 6 zhtvení grantvé přihlášky (v ČJ). 6 průměrné ceny

Více

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014

Vedení projektů, Odhadování, historie. Jiří Mach 26. 11. 2014 Vedení prjektů, Odhadvání, histrie Jiří Mach 26. 11. 2014 Agenda Dcházka Specifikace Vedení prjektů Pár slv SW prjektu na MFF Odhadvání Histrie prjektů Dtazy 2 Prject management C je t prjekt? Frmální

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2014/2015) šklní rk 2014 / 2015 Prjednán na pedaggické radě dne 29.8.2014.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o.

SODATSW Case Study 2009 Řešení ochrany dat ve společnosti TART, s.r.o. SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2009 Řešení chrany dat ve splečnsti TART, s.r.. Klient Organizace : TART s.r..

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr partnery Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Analyticko - koncepční studie. - Koncepční část - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Analytick - kncepční studie - Kncepční část - Pdpra nabídky dalšíh vzdělávání Jmén hlavníh metdika: Marek Velas Jména splupracujících autrů: Tereza Viceníkvá, Ondřej Palán, Zuzana Vdňanská, Michaela Hrubá,

Více