wwww.mgmtpress.cz CATHERINE KAPUTA STAÑTE SE ZNAÇKOU! JAK SI CHYTÃÍ LIDÉ BUDUJÍ ZNAÇKU, KTERÁ JIM ZAJISTÍ ÚSPÑCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "wwww.mgmtpress.cz CATHERINE KAPUTA STAÑTE SE ZNAÇKOU! JAK SI CHYTÃÍ LIDÉ BUDUJÍ ZNAÇKU, KTERÁ JIM ZAJISTÍ ÚSPÑCH"

Transkript

1 CATHERINE KAPUTA STAÑTE SE ZNAÇKOU! JAK SI CHYTÃÍ LIDÉ BUDUJÍ ZNAÇKU, KTERÁ JIM ZAJISTÍ ÚSPÑCH MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2011

2 Mým nejdražším, Mikeovi a Ramseymu Catherine Kaputa: You Are a Brand! How Smart People Brand Themselves for Business Success Copyright SelfBrand LLC, 2010 Translation Michal Čakrt, 2011 Cover design Petr Foltera, 2011 This edition of You Are a Brand! How Smart People Brand Themselves for Business Success first published by Nicholas Brealey Publishing, London and Boston, This Translation is published by arrangement with Nicholas Brealey Publishing. All rights reserved. ISBN

3 Obsah Předmluva 9 Slovo autorky 12 Úvod 14 Poděkování 23 1 Chopte se vlády nad svou vlastní značkou 27 2 Myslete jinak, abyste se stali značkou, která se bude odlišovat 41 3 Najděte si svou parketu, na níž se protnou vaše přednosti a tržní příležitosti 55 4 Najděte pro svou osobní značku takovou strategii, která přinese skvělé výsledky 70 5 Použijte osvědčené principy vizuální identity a vytvořte působivý balíček své osobní značky 94 6 Využijte moc a sílu symbolů, log a designu, abyste zanechali otisk identity své značky Využijte moc pojmenování a sílu symbolů, klíčových slov a frází, abyste dodali svému sdělení sevřený tvar Naučte se promlouvat s ohledem na účinek, nikoliv jen na fakta 151 7

4 Obsah wwww.mgmtpress.cz 9 Vybudujte si širokou síť kontaktů a spojenců Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy Staňte se aspoň trochu slavnými Vypracujte si akční plán, který vás dostane z místa A do místa B 213 Doslov 231 O autorce 235 Literatura 237 8

5 wwww.mgmtpress.cz 10 PŘEMÝŠLEJTE O TOM, JAK SE EMOCIONÁLNĚ PROPOJIT SE SVÝMI CÍLOVÝMI TRHY Svěže a bezstarostně hleďte. William Shakespeare Julius Caesar (I, 1) Mocné značky nenechávají lidi chladnými. Značky se dnes netýkají jednotlivých produktů, ale toho, jaký vztah si k nim vytvořil jejich cílový trh. Proto tolik brand manažerů dnes klade velký důraz na emocionální stránku budování značky, charakter značky a celkový zážitek ze značky. Nejsilnější pouta si vytváříme ke značkám, které máme rádi, s nimiž se identifikujeme a vůči kterým cítíme emocionální pouto a propojení s tím, co prožíváme. Silné značky nám pomáhají k pocitu, že máme věci pod kontrolou a více sebedůvěry i hrdosti. Reklamní agentury se snaží inspirovat svá kreativní oddělení k tomu, aby vytvářela lepší reklamy tím, že vytvářejí slovní charakteristiky značek, které jim doslova vdechují život. Charakteristiky značek také definují a popisují jejich cílové trhy. Tyto trhy se nesnaží vystih nout pouze demografickými ukazateli, jako věk, příjem nebo typ bydliště, ale snaží se ji oživit i měkčími charakteristikami, jako jsou životní styl, postoje a způsob uvažování. Kreativci, mají-li být ve svém reklamním zaměření úspěšní, se musí svému cílovému segmentu dostat pod kůži. 181

6 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz Cílem je samozřejmě vytvořit co nejsilnější emocionální pouto mezi značkou a jejím cílovým trhem, především prostřednictvím všech dostupných brandingových nástrojů: tvorbou image, designem, stylem reklamy a použitými médii a dalšími marketingovými programy. VŽIJTE SE DO MYŠLENÍ TRHŮ Úspěch v podnikání se také točí kolem vztahů. Váš úspěch závisí na tom, jaký mají ostatní lidé váš cílový trh na vás názor, co si o vás myslí. Nezáleží na tom, kdo je objektivně více kvalifikovaný nebo má větší talent. Na čem záleží, je, jaký z vás mají lidé, kteří rozhodují, pocit, jak se cítí ve vztahu k vašim schopnostem v porovnání s lidmi, s nimiž si v jejich očích konkurujete. Myslete na všechny lidi, kteří jsou pro vaši osobní značku důležití vaše nadřízené, klienty a vaše kolegy v pojmech svých cílových trhů co je pro ně důležité. Řídit se při tom můžete těmito šesti empirickými pravidly: Pravidlo 1: Přiřaďte svým trhům priority Většina lidí dělá tu chybu, že své trhy definuje příliš široce. To vede k tomu, že nevěnují nejdůležitějším konzumentům jejich osobní značky takovou pozornost a osobní péči, jaké se dostává ostatním, méně významným spotřebitelům. 182 Honem ho berte, nemáte totiž zrovna na vybranou. William Shakespeare Jak se vám líbí? (III, 5) Každá značka si definuje své trhy a přiřazuje jim priority. Nikdo nemá tolik času a zdrojů, aby mohl věnovat všem stejnou pozornost. A žádná značka nemá stejnou přitažlivost pro každého. A nemáte ji ani vy. Je rozumné soustředit se na ty, kteří mohou mít na úspěch vaší značky největší vliv. Vaší snahou musí být vychovat si loajální zákazníky tím, že se zaměříte na ty nejdůležitější.

7 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy Začněte uvažovat v pojmech primárních a sekundárních trhů: Primární cílové trhy: Těmi jsou klíčoví lidé, kteří jsou pro úspěšnost vaší značky nejdůležitější a kteří jí mohou zajistit nejlepší výsledky. Může to být skupina vašich rozhodujících klientů a těch, kteří by se jimi mohli vbrzku stát. Pokud jste zaměstnáni a nemáte bezprostřední externí zákazníky, pak vašimi primárními trhy mohou být vaši nadřízení a rozhodující členové vrcholového vedení firmy. Sekundární cílové trhy: Sem patří rovněž důležití lidé, kteří mají určitý vliv na úspěšnost vaší značky a jejichž význam by se v budoucnosti mohl zvýšit. Pravidlo 2: Vychovávejte si oddané zákazníky Jakožto nositelé osobní značky byste se v práci pro své klíčové trhy neměli smířit s ničím menším než s perfektním výkonem. V brandingu se říká, že okamžik, kdy se váš produkt stane značkou, poznáte podle toho, že se vaši zákazníci stanou jeho propagátory a prodejci. Proto odborníci na branding věnují tolik pozornosti a péče vytváření společenství svých věrných zákazníků. Posilují vztahy s těmito komunitami prostřednictvím marketingových programů posilování věrnosti zákazníků nejrůznějšími odměnami za loajalitu nebo různými speciálními akcemi pro utužení přátelských vztahů s nimi. Tyto komunity pomáhají značkám uspět a udržují je při životě. A spokojené komunity mají sklon se rozrůstat a rozšiřovat, protože síla osobních doporučení má mimořádné pozitivní efekty. Abyste mohli vytvářet komunity loajálních zákazníků značky jménem Vy, musíte nejdříve porozumět tomu, co může lidi, na něž se zaměřujete, nažhavit. Marketéři se často uchylují k segmentaci trhů a označují jeho jednotlivé části jako Aktivisté, Okázalí, Rodinné hodnoty, Opatrní a podobně. Tyto psychografické popisky jim pomáhají navrhovat cílené prodejní a reklamní kampaně a jejich sdělení. I vy se můžete na své cílové trhy dívat podobně. Co hledají a na co se zaměřují? Jaké hodnoty jsou pro ně důležité? Jak můžeme tyto poznatky co nejlépe využít k tomu, abychom právě na tento segment zákazníků anebo právě na tohoto člena představenstva co nejúčinněji zapůsobili? 183

8 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz Kdybyste byli svým vlastním konkurentem, jak byste nejlépe přebili svou nejlepší nabídku na vašem primárním klíčovém trhu? Čím, co ještě neděláte, byste mohli své klienty nadchnout? A začněte to dělat. Jaká jsou vaše slabá místa? A co z toho, co děláte, se jim nelíbí. Přestaňte s tím. Jaké byste mohli zavést změny, které by ještě více uspokojily vaše klíčové trhy. 184 Čiň dobře každému, věř málokomu. William Shakespeare Dobrý konec všechno spraví (I, 1) Čím přesnější bude definice vašeho cílového trhu a jeho potřeb a tužeb, tím bude pro vás snadnější se na ně vyladit a připravit pro něj ta nejlepší sdělení a přístupy, které tyto potřeby a tužby uspokojí. Pravidlo 3: Zformulujte jasně svou hodnotovou nabídku Prostřednictvím analýz tržních segmentů se snažíte najít příležitosti. U jaké skupiny budete patrně mít největší úspěch? Jaká strategie vaší osobní značky u ní nejspíše zabere? Jaká je vaše hodnotová nabídka co jim můžete nabídnout a vaši konkurenti nikoliv? Pokud jste definovali svůj cílový trh příliš široce, pak na něm vaše nabídka přidané hodnoty nikoho neosloví, protože bude příliš bezbřehá a vágní. Také na něm bude nemožné vybudovat pevnou identitu vaší značky. Vaše image na něm bude patrně příliš obecná na to, aby navodila nějaký opravdový zájem a loajalitu. Pokud se zaměříte na úzce vymezený trh, pak musíte vzít v úvahu, zda má daný segment dostatečnou velikost a slibný potenciál rozvoje. Máte přece zájem na tom, abyste ovládali takovou výseč trhu, která pro vás bude přínosná a hodnotná. Řekněme, že jste finanční konzultantka a budete se zaměřovat na zákazníky ženského pohlaví. Jaké ženy pro vás budou nejslibnější? Ženy se liší věkem, příjmem, dosaženým vzděláním, životním stylem, rodinným stavem, etnickým původem a psychologickým typem. I ženy s vysokou čistou tržní hodnotou mohou být příliš širokým

9 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy cílovým trhem. Možná by to měly být pouze vysoce příjmové podnikatelky a vyšší manažerky. Nebo možná ženy po rozvodu nebo takové, které rozvod teprve plánují. Možná ale také vdovy. Anebo zámožné ženy, které zdědily větší částky peněz. Každý z těchto cílových trhů má své odlišné potřeby a zájmy, které lze sotva uspokojit přístupem, který cílí na celou ženskou populaci. Pravidlo 4: Vytvořte emocionální pouto Brand manažeři dnes kladou tak silný důraz na emocionální profilaci značky právě proto, že lidé si vytvářejí nejsilnější vztahy s těmi značkami, které mají rádi a na nichž jim záleží. Často to jsou právě emocionální vazby, které lidi poutají ke značkám. Samozřejmě, že po racionální stránce jsme často schopni najít argumenty pro to, proč jsou přednosti a schopnosti jedné firmy nadřazeny těmto vlastnostem u jiných firem, nebo z jakých důvodů jsou naše zkušenosti s ní lepší než s jinou. Ale nakonec si vybíráme tu, ze které máme lepší pocit a která nás více uspokojuje emocionálně. Vaším cílem jakožto člověka, který si buduje svou osobní značku, je vytvořit si a získat spokojené a věrné zákazníky, lidi, kteří o vás sami od sebe budou dobře mluvit i proto, že k vám mají dobrý a silný vztah. Jednoduchá věc, kterou bychom měli mít stále na paměti a se kterou na cestě k vytváření dlouhodobých a pevných svazků s cílovými trhy dojdeme nejdál, je: Více naslouchejte a méně mluvte. Umění naslouchat vypadá tak jednoduše a přece si je osvojilo tak málo lidí. Naslouchání působí blahodárně na vytváření silných vztahů a připoutání vašeho cílového obecenstva. Když více nasloucháte, než mluvíte, tak svému publiku lichotíte. Také zanecháte dobrý dojem (a současně se přitom toho spoustu dozvíte). Když nasloucháte, dáváte lidem najevo, že jsou inteligentní a stojí za to si je vyslechnout. Dáváte najevo, že vás zajímají jejich starosti a problémy, že s nimi soucítíte. Naslouchání také dává najevo, že jste typ člověka, který se chce něco dozvědět, pracovat na sobě a zlepšovat se. Je to jednoduché a účinné. Jenom tím, že budete naslouchat, zaujmete své posluchače mnohem více, než když sami řeknete něco hlubokomyslného. 185

10 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz Pravidlo 5: Uvažujte zvenčí směrem dovnitř Kardinálním pravidlem brandingu je myslet nejdříve na to, jakou reakci byste chtěli u svého publika vyvolat (vnější část), a potom uvažovat o tom, co je pro to potřeba udělat, aby taková odezva nastala (vnitřní část). Takže nezačínejte tím, co chcete vy (zevnitř ven). Začněte tím, co byste chtěli, aby vaše cílová skupina udělala, a na základě toho si naplánujte svou vlastní akci. Když jste například prodejce, pak reakce, kterou chcete vyvolat, je samozřejmě uskutečněný prodej. Ale když se vrhnete ihned na prodávání a začnete novému klientovi okamžitě vychvalovat své zboží, pak se asi reakce, ve kterou jste doufali, nedostaví. Většina lidí nechce, aby se jim něco vnucovalo a prodávalo, ale raději chtějí sami kupovat. Lepší taktikou je zjistit si, jaké má klient potřeby a vyhnout se prodeji. Uvažujte o tom, jak své sdělení klientovi zarámovat. Lidé jsou různí a to, co zabírá na jednoho potenciálního zákazníka (nebo jakoukoliv cílovou skupinu), může u jiného zcela selhat. Zasaďte své sdělení a své jednání do takového rámce, že se propojí s tím, co lidé potřebují a po čem touží. Vaším cílem by mělo být, abyste vycítili a navázali se na jejich úlety, na to, co je pro ně důležité a relevantní. Pravidlo 6: Přilákejte je jemnou silou Termín jemná síla zavedl Joseph S. Nye v knize o tom, jak na kolbišti světové politiky přivábit lidi na své myšlenky. Všichni známe uplatňování moci metodou cukru (tím, že někoho odměníme) a biče (pohrůžkami). Jemná síla je třetí způsob. Spočívá v tom, že lidi k sobě lákáte svými hodnotami, stylem či názory. Jak už jsem řekla, branding vám naznačí, jak si vytvářet vlastní styl, názory, stanoviska a další nástroje jemné síly. Další věcí, kterou byste měli zvážit, chcete-li k sobě přitáhnout druhé lidi, je, co udělat, aby ostatní vnímali vaši fyzickou přítomnost. Důležitou součástí této přítomnosti je vaše počínání způsob, jímž zabydlujete svůj prostor. Jak vstupujete do místnosti? Držíte se zpříma a kráčíte odhodlaně? Dělá vaše entré dojem? Nebo se do místnosti vplížíte a na nikoho se zpříma nepodíváte? Něco tak jednoduchého a snadno zvládnutelného, jako jsou vaše vystupování, vaše držení těla a postoj a způsob, jímž 186

11 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy se pohybujete, je velmi mocným nástrojem osobní značky, který toho vašemu cílovému publiku mnohé signalizuje. Další důležitou složkou fyzické přítomnosti jsou sociální dovednosti způsob, jímž se chováte při jednání s druhými lidmi. Spočívá v tom, že víte, jak se pozdravit a začít konverzaci s novými lidmi při různých profesních příležitostech, třeba na konferencích. Spočívá v umění vést poradu nebo zvládat podrážděného klienta. Je to znalost toho, jak se zachovat v předvídatelných i nečekaných situacích, bez ohledu na to, kolik očí se na vás právě dívá. HÁDEJTE, KDO JE JEDNIČKA? Když jste zaměstnancem ve firmě, pak asi vaší trhem číslo jedna bude váš nadřízený. Proč? Váš nadřízený má patrně největší míru kontroly nad vaší značkou (pokud ovšem nemáte interní síť, která je lepší než jeho, anebo mimořádně loajální externí klienty, případně jste příbuzní s někým velmi významným). Podívejme se na příběh Zoe. Zoe, vřelá a srdečná žena, měla za sebou už velmi úctyhodnou kariéru v brand managementu pro známou firmu vyrábějící rychloobrátkové zboží. Naneštěstí věnovala celou svou kariéru brandingu pro někoho jiného a pro svou vlastní značku toho doposud vykonala pramálo. A teď, na prahu čtyřicítky, tu trčela na jednom místě neschopná posunout se o úroveň výše, když ve firmě pracovala už osmým rokem. Ačkoliv usilovně pracovala a měla velmi oddaný tým, byli povyšováni její kolegové se srovnatelnou praxí a postavením a dnes už jsou mnozí z nich viceprezidenty, o dvě úrovně nad ní. Co dělala Zoe špatně? Potýkala se s notoricky známým problémem: Můj šéf si mě neváží. A jak na ten problém reagovala Zoe? Začala se šéfovi vyhýbat! Máte za to, že to je dobrá taktika, když chtěla být povýšena na pozici viceprezidentky? (Ignorovala svůj primární cílový trh!) 187

12 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz Podívejte se pravdě do očí nebo žijte s důsledky Na emocionální rovině jsem schopna pochopit, proč Zoe chtěla na poradách sedět co nejdále od svého šéfa a vyhýbat se setkáním s ním. Ale její jednání současně i sabotovalo její kariérní postup. Bylo naprosto kontraproduktivní ve vztahu k jejímu cíli stát se viceprezidentkou. Zoe si ke svému šéfovi vytvořila odtažitý a chladný vztah. Ve chvíli, kdy jsme začaly spolupracovat, už s ním komunikovala prakticky jenom nepřímo, například y a pokud možno co nejméně. V pravidelných hodnoceních výkonnosti jí nadřízený v mnoha oblastech uděloval vysoké známky, ale soustavně ji hodnotil nízko, co se týkalo komunikace a schopností vést. Opakovaně jí říkal, že musí hrát rozhodnější roli při iniciování projektů, jejich prosazování u vedení a při zvyšování vlastní viditelnosti ve firmě. Zoe si samozřejmě myslela, že to všechno už dělá, mnohdy i více než její kolegové, kteří byli povyšováni. Vždyť měla pod sebou v oddělení 47 lidí. Avšak její nadřízený ji nevnímal jako natolik vůdcovský typ, aby měla potenciál dosáhnout na viceprezidentskou úroveň. Dojem je vším Svět byznysu, jako většina jiných oblastí, funguje na základě dojmů. Opravdu vůbec nezáleželo na tom, že Zoe měla na starosti větší skupinu než její kolegové. Byla vnímána jako slabá značka a nikoliv jako materiál pro funkci viceprezidentky. A jak to ve společnostech většinou chodí, pokud vás váš nadřízený nenominuje na povýšení, tak se prostě asi výš nedostanete, bez ohledu na to, jak jste dobří. Takže pokud se něco takového přihodí i vám, volba je jasná: Buď musíte změnit vnímání své osoby v očích svých nadřízených, nebo si hledat nové nadřízené někde jinde. Zoe zůstala vězet v percepci věčně mladé a nikdy nedospělé pracovnice. Naším úkolem bylo vytvořit takový akční plán budování její značky, který by změnil její obraz v očích druhých lidí, tak aby Zoe byla vnímána jako vůdčí osobnost, kterou ve skutečnosti byla. Musela se naučit lépe komunikovat a prezentovat se a zviditelnit jak navenek, tak i uvnitř firmy. 188

13 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy Pusťte se do akce, které by vyvolaly nové reakce Ze všeho nejdříve se Zoe musela přestat vyhýbat nadřízenému. Bylo třeba, aby ho emocionálně zaangažovala do toho, co všechno je schopna dokázat. Aby něco takového mohlo vůbec nastat, musela si s ním začít budovat nový vztah tím, že se s ním začne setkávat, probírat s ním věci a jednat s ním mnohem uvolněněji než doposud. Namísto toho, aby ho Zoe pokládala za šéfa nebo dokonce protivníka, měla by k němu přistupovat jako k důvěryhodnému spojenci (možná i příteli). A své negativní promluvy k sobě samé na téma nadřízený nahradit pozitivní mantrou ( Můj šéf je mým spojencem. ). Bylo třeba, aby Zoe k němu od nynějška přistupovala, jako by byl právě takový, jakého si ho přála. Často se stává, že když s lidmi jednáme a zacházíme určitým způsobem, jejich chování k nám se nakonec upraví ve shodě s naším přístupem. Pokud by tohle všechno nezafungovalo, pak tu stále ještě vždycky zbýval plán B, a to začít si hledat nové zaměstnání. Zlepšete, co můžete Zoe rovněž musela zapracovat na svém slovním projevu, který připomínal kulomet. Hovořila totiž tak rychle, že jsem si její vzkazy v hlasové schránce musela přehrávat několikrát po sobě, než jsem pochopila, co mi chce říci! Jedna z prvních věcí, které udělala, bylo, že se přihlásila do klubu Toastmasters. 1 Po nějaké době, co klub navštěvovala, se rozhodla, že si posílí sebedůvěru ve své prezentační schopnosti tím, že se nabídla, že přednese přednášku na místní univerzitě. S tím, jak se zlepšovaly její komunikační schopnosti, si Zoe krůček po krůčku začala všímat toho, že se její nadřízený i ostatní lidé ve firmě k ní začínají chovat jinak. Současně se zviditelnila i tím, že se dobrovolně ujala formálního vedení důležité firemní strategické iniciativy. Když si ji nadřízený vybral, aby ho zastupovala na významném 1 Nezisková vzdělávací společnost usilující o zlepšení komunikačních dovedností svých členů. Pozn. překl. 189

14 STAŇTE SE ZNAČKOU! Kolegové a vyšší vedení vaší společnosti jsou vaší důležitým cílovým trhem. Henry, vrcholový manažer ve firmě poskytující finanční služby, je mistrem ve vytváření opravdu vlivných sítí. Rychlost, s níž si je byl schopen vybudovat na svém novém místě, si v ničem nezadala se slavným Přišel, viděl, zvítězil. Udělal to následovně. Krátce po tom, co nastoupil, si všiml příležitosti pořádat setkání a programy pro zákazníky z klíčových tržních segmentů. Namísto toho, aby dal pouze dohromady programy, které firmě usnadňovaly proniknout na nové trhy, se Henry zaměřil také jednak na témata, která měla mimořádnou přitažlivost pro potenciální účastníky z řad zákazníků, jednak na náměty, jež současně zajímaly nejvyšší představitele firmy (jeho cílového trhu). Například finanční ředitel byl zapojen do činnosti charitativních organizací v oblasti práce s dětmi a vzdělávání. Henry tedy uspořádal pro zákazníky seminář o krizi amerického vzdělávacího systému, což bylo téma, které se bezprostředně dotýkalo skupiny rodičů, segmentu, jenž se jeho společnost chystala oslovit. Podařilo se mu zajistit, že na semináři vystoupila celostátně uznávaná autorita a požádal svého finančního ředitele, aby seminář zahájil a představil i jeho hlavní hvězdu. Jindy zorganizoval diskusní fórum k ženské otázce, pro niž získal několik mediálně známých panelistek a které tentokrát zahájila viceprezidentka společnosti. Všechny tyto akce slavily na svých cílových trzích úspěch a jeho odlesk samozřejmě padl i na Henryho. Možná že nemáte takové schopnosti a vlohy, abyste mohli zopakovat Henryho manévry, ale určitě se v každé firmě najdou příležitosti k tomu, abyste se ujali projektů, které vás propojí se širším okruhem spolupracovníků a kolegů. Projevte iniwwww.mgmtpress.cz celofiremním setkání v Evropě, věděly jsme, že je na správné cestě. (A na Zoe čekal i happy end. Nakonec povýšila na viceprezidentskou úroveň a vedení se dokonce rozhodlo přidat k jejímu odboru ještě další oddělení.) POKLÁDEJTE ZA SVŮJ TRH NEJVYŠŠÍ VEDENÍ 190

15 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy ciativu. Budujte vztahy. Je mnohem snazší získat povýšení, když vás budou podporovat další členové širšího vedení. NABÍZEJTE TO, CO KONKURENCE NEMÁ Ať už si za svůj cílový trh zvolíte kohokoliv, měli byste pro něj mít strategii vlastní značky, v níž vaši potenciální zákazníci najdou neodolatelnou a hodnotnou nabídku, důvod, proč si vybrat vás, spíše než některého z vašich konkurentů. Jedna má klientka, Kat, měla za sebou dlouhou kariéru ve videoprodukci a nyní toužila začít podnikat na vlastní pěst. Problém byl v tom, že trh na výrobu videoprogramů byl naprosto přeplněný. Zaměřili jsme se tedy na takovou úzkou výseč trhu, s níž měla větší zkušenost než ostatní, totiž na výukové CD ROM pro kosmetické firmy. I zde ale už samozřejmě existovalo několik dobře zavedených konkurentů. Když jsme začaly pracovat na její strategii a hodnotové nabídce pro její cílový trh, přišly jsme na lepší nápad. Kat měla několik výjimečných vlastností, jimiž se odlišovala od ostatních, a které mohly utvořit základ naší strategie. Byla žena (a mohla dodat ženský prvek) v oboru videoprodukce, v níž vládli muži. Měla za sebou bohatou zkušenost s výrobou špičkových videoprogramů pro nejdůležitější kosmetické značky. Věděla všechno o práci s osvětlením, o líčení a natáčení videí pro nejnáročnější klientelu. Měla také skrytou přednost. Ještě před tím totiž kdysi pravidelně účinkovala v ranní televizní show na místní stanici. Bingo! A měly jsme strategii, neprůstřelnou na obou stranách kamery. Tím, že svůj tržní koncept definovala tímto způsobem, dramaticky zvýšila sílu svého pojetí ve srovnání s většinou konkurence. Nyní její přidaná hodnota pro klienty spočívala ve znalosti prostředí vůdčích kosmetických značek a know-how profesionální videoprodukce, jejíž služby mohla nabídnout jak v případě, že firmy potřebovaly vyrobit video pro svou vnitřní potřebu, tak protlačit něco do médií, a přitom použít osobu, která může sama vystoupit před kamerou. To bylo její specifikum, které bylo jejím cílovým obecenstvem přijato nanejvýš příznivě. 191

16 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz Kat byla schopna propojit všechny své přednosti: silné kontakty na velké klienty, zkušenost se spoluprací se známými kosmetickými značkami, praxi televizní moderátorky a ženský prvek to vše dávalo dohromady a přinášelo jejím klientům jasnou nabídku naprosto specifické přidané hodnoty. Bez ohledu na to, zda jste manažery nebo podnikateli jako Kat, měli byste být schopni svým klientům dát takovou nabídku své přidané hodnoty, která vás odliší od konkurence. Jedním ze způsobů, jak si nabídku své přidané hodnoty prověřit, je nakreslit si mapu toho, jak vás asi trh vnímá, například podobnou té, kterou vám přibližuje následující brainstormingové cvičení. Uděláte si grafickou představu, na jaké pozici se nachází vaše strategie ve srovnání s konkurencí. BRAINSTORMER Vytváření perceptuální matice Pro vykreslení vaší pozice nebo pozice vaší firmy z pohledu dvou hlavních vlastností a ve srovnání s pozicí vašich hlavních konkurentů, potřebujete nejlépe list milimetrového papíru, ale stačit bude i čtverečkovaný. Důležitý je váš názor na to, jak trh, na který cílíte, vnímá vás a jak vnímá ostatní z hlediska dvou rozhodujících atributů. Nejdříve si ve středu předlohy narýsujte vodorovnou čáru, která bude tvořit horizontální osu vaší mapy. V Katině případě jsme pro ni použili atribut Výroba vysoce profesionálních videoprogramů s tím, že levá strana znamenala v tomto ohledu slabinu a pravá naopak silnou stránku. Potom si zvolte jiný atribut, který bude zaznamenán na vertikální osu. Pro Kat to byla Zkušenost a praxe s prací s kamerou. Pozice dole na ose znamenaly zanedbatelnou zkušenost a vrchol osy její vysokou úroveň. Ve třetím kroku si na osách, které jste si zvolili, vyneste body odpovídající vaší pozici z pohledu těchto dvou vlastností a pro srovnání pozici vašich konkurentů. Za čtvrté, protáhněte si čáru od vaší pozice do pravého horního rohu vašeho grafu do optimální pozice. To je žádoucí směr vaší strategie. 192

17 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy NEZANEDBÁVEJTE FAKTOR O Nemusí se nám to možná líbit, ale pravdou je, že byznys je soutěž popularity. Trh si na vaší značce musí najít něco, co má rád, co si může oblíbit, ať jde o produkt nebo službu. I to je důvodem, proč se marketéři snaží pro výrobky i celé firmy vytvářet osobnost značky a proč také pravidelně sledují a měří její oblíbenost. Čerstvá reklamní kampaň, asociace s nějakou celebritou nebo spojení s jinou značkou, to vše ovlivňuje její oblíbenost. Na rozdíl od výrobků vy nemusíte osobnost své značky vyrábět. Ale mějte vždy na paměti, že osobnost je významným poznávacím znakem každé značky. Zjistíte, že cestu k úspěchu budete mít umetenější, když vás lidé budou vnímat jako někoho, kdo jim je sympatický. Zejména na trzích, na nichž se pohybujeme dnes, kde mají všichni spoustu možností, může znamenat sympatie rozhodující rozdíl mezi úspěchem a nezdarem. Ke zvážení oblíbenosti může přispět těchto pět obecně platných principů: 1. Princip přitažlivosti: Už jsme se zmiňovali o důležitosti vzhledu a celkového dojmu pro všechny, kteří usilují o vytvoření úspěšné osobní značky. Přitažlivost je rozhodující pro onen veledůležitý první dojem. Má navíc i haló efekt a tím vede k tomu, že u vás lidé budou automaticky předpokládat další kladné vlastnosti. 2. Princip podobnosti: Tím, že s druhými najdeme něco společného, co nás spojuje, je důležitá součást networkingu a také zvyšuje potenciál sympatie. Lidé, kteří jsou nám v něčem podobní, máme raději, ať už jsou to osobnostní rysy, životní styl, politické názory nebo stejná škola, do níž jste kdysi chodili. 3. Princip empatie: Nejlepší způsob jak dosáhnout toho, aby nás lidé měli rádi, je mít rádi je. Zaměřte se na druhé. Projevte o ně zájem a oni projeví zájem o vás. 4. Princip důvěrnosti: Máme raději lidi, s nimiž jsme si blízcí a s nimiž se stýkáme, ať už třeba osobně nebo prostřednictvím nějakého média či skrze jejich vážnost a pověst. I z tohoto důvodu je pro lidi i značky důležité, když jste vidět a ostatní o vás vědí. 193

18 STAŇTE SE ZNAČKOU! wwww.mgmtpress.cz 5. Princip autenticity: Autenticita je možná hlavním pravidlem brandingu. Musíte být sami sebou, nesnažit se být někým jiným a nepokoušet se splnit něčí očekávání či vyhovět jejich nárokům. Herec Tom Hanks skóruje z hlediska oblíbenosti u většiny lidí vysoko. A co jej činí tak oblíbeným? (A co jej dělá tak oblíbeným?) Hanks dobře vypadá, takže splňuje kritéria principu přitažlivosti. Ale není zase přehnaně atraktivní, takže se vejde i do principu podobnosti. Jak jeho veřejná vystoupení, tak i jeho filmové role dělají dojem, že to je člověk, kterého bychom mohli mít rádi, takže plní i požadavky principu empatie. Ti nejlepší prý stvořeni jsou z chyb! A většinou se stávají tím lepší, když prošli trochou zla. William Shakespeare Půjčka za oplátku (V, 1) Hanks si vede dobře i podle kritérií principu důvěrnosti. Filmy z něj udělaly proslulou i známou osobnost. Mnohé celebrity se prostřednictvím médií se svými příznivci rády podělí o své životní příběhy, události, zážitky a o hodnoty, které vyznávají. Jejich fanoušci pak mají pocit, že svou celebritu znají a bývají tak těsněji emocionálně spojeni s jejím životem. A hlavně Tom Hanks vypadá jako obyčejný člověk. Zdá se být otevřený a není afektovaný, což vyhovuje principu autenticity. Zdá se, že je sám se sebou v pohodě. Vypadá jako někdo, s nímž byste neměli problém se seznámit a v jehož společnosti by bylo příjemné pobývat. Krátce řečeno, Tom Hanks je sympaťák. 194

19 Přemýšlejte o tom, jak se emocionálně propojit se svými cílovými trhy NA KONEC KAPITOLY Desáté tajemství vlastní značky: Zkuste se vžít do toho, jak uvažují trhy. Rozhodněte se, co trh chce a čím pro něj můžete být atraktivní tak, jako nikdo jiný. 195

20 wwww.mgmtpress.cz 11 STAŇTE SE ASPOŇ TROCHU SLAVNÝMI Více měj, než nač se zdáš, méně hovoř, nežli znáš. William Shakespeare Král Lear (I, 1) Většina z nás se na žebříčku proslulosti nenachází nijak zvlášť vysoko. Mimo malý okruh kamarádů a bezprostředních pracovních kontaktů jsme prakticky neviditelní. Naše jméno nevlaje na všech nárožích. Avšak viditelnost a její společnice, sláva, je něco, co byste měli vést v patrnosti. Mluvíme o slávě a věhlasu na určité úrovni být slavní ve svém oboru, ve své firmě, divizi, nemocnici, ve své škole nebo prostě jenom v okolí. A máme tu na mysli být slavní kvůli něčemu nápadu, přesvědčení, názorům, podstatnému úspěchu, že v něčem vynikáte. Zviditelňovat se můžete nenápadně nebo neohrabaně a okázale, s vkusem nebo vlezle, způsobem moderním nebo přežilým, ale když nejste vidět, zůstanete v zapomnění. Nemůžete se stát značkou, aniž byste byli vidět. Marketingoví odborníci touží po tom, aby jejich značky byly viditelné, protože vizibilita znamená, že vás lidé berou na vědomí. POVĚDOMÍ O ZNAČCE: Míra znalosti vaší značky na vašem cílovém trhu oproti značkám konkurentů. Vysoké povědomí znamená zpravidla vyšší prodeje i možnost žádat vyšší cenu. 196

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY

JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY JOHN P. KOTTER VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI PRVNÍ A NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK REALIZACE ZMĚNY MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Z angličtiny přeložila Irena Grusová John P. Kotter: A Sense of Urgency Copyright 2008 John P.

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007

www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 www.mgmtpress.cz Richard Koch 1997, 1998, 2007 This new edition of The 80/20 Principle: The Secret of Achieving More With Less first published by Nicholas Brealey Publishing, 2007. This translation is

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Rozumíte svým zákazníkům?

Rozumíte svým zákazníkům? Rozumíte svým zákazníkům? Jan Bloudek Michal Henych Sláva Kubátová David Műller Tým TC Business School Management Press a TC Business School, Praha 2013 Management TC, 2013 Cover design Zuzana Vojtová,

Více

KAČ OMUNI /K AGENTURA

KAČ OMUNI /K AGENTURA KOMUNIKAČ AGENTURA Kdo jsme Jsme všestranná komunikační agentura s širokým portfoliem služeb, které realizuje tým odborníků s dlouholetou praxí v oblasti vývoje komunikační strategie na trhu B2B i B2C.

Více

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem.

INTRO. Očekávaný přínos pro byznys však u drtivé většiny těchto značek nikdy nepřijde. Na českém Facebooku vydělává pouze 15 % firem. INTRO Založit si facebookový profil nic nestojí, proto to dříve či později udělá každá druhá firma, neziskovka nebo živnostník. Hned po webových stránkách je dnes v Česku Facebook nejběžnější online platformou.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

Jak využít vlivu sociálních sítí

Jak využít vlivu sociálních sítí Jak využít vlivu sociálních sítí Přednáší Audrey P. Kintzi, ACFRE 13.10.2011 2007 University of St. Thomas, Opus College of Business O přednášející Více než 25 let zkušeností v managementu neziskových

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Branding 1 Autor: Markéta Březinová Datum

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING

Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Pracovní list č. 1 ze série pod názvem Studentská obchodní snídaně NETWORKING Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_15 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného prodejce Očekávaný výstup:

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků

7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 7 osvědčených tipů jak vybudovat základnu věrných zákazníků 1. lekce Doporučení => nejlepší zdroj nových zakázek Malé a střední firmy dennodenně hledají ať už nové nebo staré, osvědčené marketingové taktiky

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Distanční studijní opora Iva Tichá Miroslava Vaštíková Karviná 2013 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj

Více

Co by mělo HR přinést do byznysu Vnímání přidané hodnoty HR manažerů očima jejich hlavních zákazníků. O průzkumu... 20 otázek 30 generálních ředitelů a ředitelek > 100 milionů obratu ročně > 100 zaměstnanců

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

Řízení 1 & Efektivní komunikace Jaroslav Jíra Category management GfK Praha Category management Jaroslav Jíra 2 Globální pohled Proč jsou silné silné? 3 Silné jsou výsledkem systematické práce respektující

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

www.mgmtpress.cz Originally published by The McGraw-Hill Companies, Inc.

www.mgmtpress.cz Originally published by The McGraw-Hill Companies, Inc. Z angličtiny přeložila Irena Grusová Elizabeth Haas Edersheim The Definitive Drucker Originally published by The McGraw-Hill Companies, Inc. Original edition copyright 2007 by Elizabeth Haas Edersheim

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Možnosti pracovním profesního trhu rozvoje NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

1. Vymezení pojmu talent management

1. Vymezení pojmu talent management Bc. Lenka Jankůjová Vzdělávání a rozvoj pracovníků s důrazem na práci s talenty 1. Vymezení pojmu talent management Skutečný talent management spočívá ve využití silných stránek každého člověka, ve vítězství

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Příklad komunikační strategie lesního podniku

Příklad komunikační strategie lesního podniku Příklad komunikační strategie lesního podniku Ing. Andrea Pondělíčková Brno, 10.12.2013 a 12.12.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Sebevražda marketingu. Jan Novák JU-TURN Advertising

Sebevražda marketingu. Jan Novák JU-TURN Advertising Sebevražda marketingu Jan Novák JU-TURN Advertising JAN NOVÁK - PŘEDSTAVENÍ Spolumajitel reklamní agentury JU-TURN, konzultant, lektor Spolumajitel a konzultant společnosti J&H Associates, Saudská Arábie

Více

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker

Virální marketing. Diplomová práce. Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker Virální marketing Diplomová práce Akademický rok: 2008/2009 Vypracoval: Antonín Parma Vedoucí práce: Mgr. Pavel Hacker The medium is the message. Marshall McLuhan, 1964 Tendence v komunikační politice

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011

Strategické plánování a budování značky. 12. duben 2011 Strategické plánování a budování značky 12. duben 2011 Nejlepší cesta k předpovědění budoucnosti je tvořit jí. Peter F. Drucker, 1909-2005 Co je strategické plánování? Proces umožňující efektivní řízení

Více

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...)

9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) 9. Reklama v multimédiích (marketing, segmentace trhu, účinnost...) Marketing Marketingová strategie spočívá ve 4 bodech orientaci na spotřebitele, segmantaci, cíleném marketingu, umisťování (= positioning)

Více

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz

Reklama 2. Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Evžen Staněk. evzen.stanek@vsfs.cz Klientský brief pro úkol č. 1 Předmět REKLAMA 2 Pracovní označení CVIČNÁ KOMUNIKAČNÍ AGENTURA NÁZEV ÚKOLU INFORMATIVNÍ A NÁBOROVÁ PROPAGAČNÍ AKCE TERMÍNY prezentace 7.

Více

Motivace k podnikání a její podpora

Motivace k podnikání a její podpora Motivace k podnikání a její podpora Martin Lukeš Praha, 7.12.2007 Seminář Vybrané možnosti ovlivňování motivace nezaměstnaných OBSAH 1. Výchova a vývoj podnikatelské osobnosti 2. Faktory ovlivňující vstup

Více

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit

Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Lektorské dovednosti aneb naučit se učit Identifikace rozvojových potřeb Máme k dispozici dva základní vstupy pro identifikaci mezery, rozvojových potřeb a možností. Tím prvním je hodnocení pracovního

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou

Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Benchmarkingová iniciativa 2005 Výsledky šetření spokojenosti klientů Městského úřadu Žďár nad Sázavou Ždár nad Sázavou 11.6.2009 Rostislav Honus Metody Mystery Client Dotazníkové šetření Předpoklad: zájem

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více